Tarjoajan soveltuvuus Uusiutuva hankintalaki seminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjoajan soveltuvuus Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015"

Transkriptio

1 Tarjoajan soveltuvuus Uusiutuva hankintalaki seminaari Jonna Törnroos Lakimies, varatuomari jonna.tornroos(at)kuntaliitto.fi

2 10 luku - Ehdokkaiden ja tarjoajien valinta sekä tarjouksen valinta 1 (2) 79 : Tarjousten ja tarjoajien valinta 80 : Pakolliset poissulkemisperusteet 81 : Harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet 82 : Ehdokkaan ja tarjoajan korjaavat toimenpiteet Uusi! 83 : Ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset 84 : Rekisteröintivaatimukset 85 : Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne 86 : Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys 87 : Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja Uusi! 88 : Poissulkemisen edellytysten ja soveltuvuusvaatimusten täyttymisen selvittäminen Uusi! 89 : Sähköinen todistushakemisto (e-certis) Uusi! 2

3 10 luku - Ehdokkaiden ja tarjoajien valinta sekä tarjouksen valinta 2 (2) 90 : Ympäristöasioiden hallinta- ja laadunvarmistustoimenpiteet 91 : Ehdokkaan ja tarjoajan oikeudellinen muoto sekä ilmoitus vastaavista henkilöistä 92 : Tarjouskilpailuun osallistuminen ryhmittymänä ja muiden yksiköiden voimavarojen käyttö Liite D: Luettelo selvityksistä tarjoajan taloudellisesta tilanteesta ja rahoitusasemasta sekä teknisestä suorituskyvystä 3

4 Mitkä uudistuksen tavoitteet näkyvät? Pk-yritysten aseman parantaminen» Katto vähimmäisliikevaihtovaatimuksille Menettelyjen yksinkertaistaminen ja joustavoittaminen» Vähennetään osapuolten hallinnollista taakkaa: Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD)» Tarjoajan korjaavat toimenpiteet Asianmukaisten menettelyjen varmistaminen» Uusia harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita: mm. eturistiriidat, kilpailua vääristävä osallistuminen valmisteluun Ympäristö-, sosiaaliset ja työoikeudelliset näkökohdat» Uusi harkinnanvarainen poissulkemisperuste 4

5 79 - Tarjousten ja tarjoajien valinta Vastaa nykysääntelyä mutta kattavampi kuvaus käsittelyvaiheista: 1) Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus 2) Tarjoajan soveltuvuus, poissulkemisperusteet 3) Vertailu Avoimessa menettelyssä voi tarkistaa tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden ja vertailla tarjoukset ennen tarjoajien soveltuvuuden tarkistamista 5

6 Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen Pakolliset poissulkemisperusteet Harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet Hankintayksikön itse asettamat soveltuvuusvaatimukset 6

7 80 - Pakolliset poissulkemisperusteet Vastaa pääosin nykylakia Uusia rikoksia lisätty:» Lahjuksen antaminen kansanedustajalle» Terrorismirikokset» Ihmiskauppaan liittyvät rikokset» Työoikeudelliset rikokset Edellytykset: 1) Tuomio lainvoimainen 2) Rikos ilmenee rikosrekisteristä 3) Tuomittu vankeusrangaistukseen 4) Tuomion antamisesta ei kulunut yli 5 vuotta Uutta: verojen tai sosiaaliturvamaksujen maksulaiminlyönnit» edellytyksenä lainvoimainen päätös tai tuomio => käytännön merkitys pieni» säilyy myös harkinnanvaraisena poissulkemisperusteena 7

8 Rikostaustan selvittäminen pakolliseksi Relevantti henkilöpiiri?» Hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen (esim. hallituksen puheenjohtaja)» Edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö (toimitusjohtaja, prokuristi, vastuunalainen yhtiömies)» Hankintayksikkö voisi luottaa voittajan antamaan selvitykseen merkityksellisistä henkilöistä Asianomaisen henkilön itse pyydettävä rikosrekisteriote (maksullinen) ja välittää sen hankintayksikölle Otteeseen merkitään vain pakollisina poissulkemisperusteina listatut rikosnimikkeet Ei saa olla 1 vuotta vanhempi 8

9 81 - Harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet Vastaa osin nykylakia Lisätty:» Ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisten velvoitteiden rikkominen» Osallisuus kilpailua vääristävässä sopimuksessa» Eturistiriidat, joita ei voida tehokkaasti poistaa muilla keinoilla» Kilpailua vääristänyt osallistuminen hankinnan valmisteluun eikä vääristymää voida poistaa muilla keinoilla» Vakavat puutteet aikaisemmassa hankintasopimuksessa ja puutteet johtaneet sanktioihin» Epäasianmukainen vaikuttaminen hankintaprosessiin Poistettu:» Lainvoimainen tuomio lainvastaisesta teosta, joka liittyy tarjoajan ammatin harjoittamiseen Tapahtumasta ei kulunut yli 3 vuotta 9

10 Hankintayksikön itse asettamat soveltuvuusvaatimukset Vastaa pääosin nykysääntelyä Tarkennettu niin, että säädetään sekä soveltuvuutta koskevista vaatimuksista että niiden täyttymistä osoittavista selvityksistä Rekisteröintivaatimukset Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne Vaadittava vuotuinen vähimmäisliikevaihto voi olla enintään kaksi kertaa hankintasopimuksen arvo. Perustellusta syystä korkeampi. Näyttö voidaan antaa liitteessä D luetellulla asiakirjalla tai muulla selvityksellä Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys Näyttö tulee antaa liitteessä D luetellulla asiakirjalla 10

11 82 - Tarjoajan korjaavat toimenpiteet (Self cleaning) Tarjoajalla on oikeus esittää näyttöä luotettavuudestaan siitä huolimatta, että sitä rasittaa pakollinen tai harkinnanvarainen poissulkemisperuste Jos näyttö ja luotettavuus riittävä => tarjoajaa ei saa sulkea pois Näyttö voisi koskea:» Maksettuja vahingonkorvauksia, maksujärjestelyä» Aktiivista yhteistyötä tutkintaviranomaisten kanssa» Konkreettisia teknisiä tai organisaatioon ja henkilöstön liittyviä toimenpiteitä joilla estetään toistumista Otettava huomioon teon tai laiminlyönnin vakavuus sekä niihin liittyvät olosuhteet Hankintayksiköllä ei velvollisuutta pyytää näyttöä luotettavuudesta 11

12 87 - Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (YEHA) Hankintayksikön on hyväksyttävä YEHA alustavaksi näytöksi siitä» ettei tarjoajaa rasita pakollista tai harkinnanvaraista poissulkemisperustetta, ja» että tarjoaja täyttää hankintayksikön itse asettamia soveltuvuusvaatimuksia Laaditaan sähköisellä vakiolomakkeella, joka löytyy HILMAssa Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajilta varsinaisia selvityksiä hankintamenettelyn aikana ainoastaan, jos on tarpeen menettelyn asianmukaisen kulun varmistamiseksi Tarjoaja voi käyttää samaa YEHA:a useissa hankintamenettelyissä. Tarjoajan vahvistettava, että tiedot edelleen pitävät paikkansa 12

13 88 - Poissulkemisen edellytysten ja soveltuvuusvaatimusten täyttymisen selvittäminen Ennen hankintasopimuksen solmimista hankintayksikön vaadittava voittanutta tarjoajaa toimittamaan ajantasaiset todistukset ja selvitykset sen tutkimiseksi» koskeeko tarjoajaa pakollinen tai harkinnanvarainen poissulkemisperuste, ja» täyttyvätkö asetetut soveltuvuusvaatimukset Hankintayksikkö ei saa vaatia voittajaa toimittamaan selvityksiä, jos tiedot löytyvät ilmaisesta tietokannasta (esimerkiksi Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä ww.ytj.fi) Miten edetä käytännössä:» Voittajan yksilöinti (alustava hankintapäätös) => selvitykset => lopullinen hankintapäätös» Hankintaoikaisu 13

Harmaan talouden torjunta hankintaprosessissa

Harmaan talouden torjunta hankintaprosessissa Harmaan talouden torjunta hankintaprosessissa Julkishallinto harmaan talouden torjujana - seminaari Helsinki, Kuntatalo 23.5.2012 Juha Kontkanen Hankinta-asiantuntija Julkisten hankintojen neuvontayksikkö,

Lisätiedot

U u s i h a n k i n t a l a k i m e r k i t t ä v i m m ä t m u u t o k s e t

U u s i h a n k i n t a l a k i m e r k i t t ä v i m m ä t m u u t o k s e t U u s i h a n k i n t a l a k i m e r k i t t ä v i m m ä t m u u t o k s e t A s i a n a j a j a, O T L, L L. M. E u r. J o u n i A l a n e n Tu r k u 2 2. 5. 2 0 1 5 U u d i s t u k s e n t a v o i t

Lisätiedot

EU:n uusi hankintadirektiivi mikä muuttuu julkisissa hankinnoissa ensi vuonna? Muista ainakin nämä asiat ottaessasi osaa julkiseen hankintaan

EU:n uusi hankintadirektiivi mikä muuttuu julkisissa hankinnoissa ensi vuonna? Muista ainakin nämä asiat ottaessasi osaa julkiseen hankintaan EU:n uusi hankintadirektiivi mikä muuttuu julkisissa hankinnoissa ensi vuonna? Muista ainakin nämä asiat ottaessasi osaa julkiseen hankintaan Vantaa 6.3.2015 Specialist Partner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11.

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11. Osallistumispyyntö PKSH038-13 1 (10) PKS-VERKKOMAKSAMINEN KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY, OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin tavoitetilan kuvauksessa

Lisätiedot

ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA. Hankintailmoitusten karikot

ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA. Hankintailmoitusten karikot ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA Hankintailmoitusten karikot Helsinki 3.4.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Hankintailmoitus / tarjouspyyntö Hankintalaki

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön tulevat muutokset

Hankintalainsäädännön tulevat muutokset Hankintalainsäädännön tulevat muutokset 12.2.2014 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy! PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto www.ptcs.fi!

Lisätiedot

Helpottaako uusi hankintadirektiivi kestävän kehityksen huomioon ottamista?

Helpottaako uusi hankintadirektiivi kestävän kehityksen huomioon ottamista? Helpottaako uusi hankintadirektiivi kestävän kehityksen huomioon ottamista? Motiva, Kestävien hankintojen vuosiseminaari Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Kansainvälisen hankintalainsäädännön

Lisätiedot

LYHENNELMÄ ESITYKSESTÄ: JULKISTEN HANKINTOJEN TILAISUUS 2.2.2011. Tapio Lahtinen, PTCServices Oy. PTCServices Oy

LYHENNELMÄ ESITYKSESTÄ: JULKISTEN HANKINTOJEN TILAISUUS 2.2.2011. Tapio Lahtinen, PTCServices Oy. PTCServices Oy LYHENNELMÄ ESITYKSESTÄ: JULKISTEN HANKINTOJEN TILAISUUS 2.2.2011 Tapio Lahtinen, PTCServices Oy PTCServices Oy Yrityksemme on perustettu vuonna 2004 Päätoimialamme on julkiset hankinnat ja sopimusoikeus

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

HANKINTAKENTTÄ MYLLERRYKSESSÄ MIKSI KAIKKI MENEE UUSIKSI, VAI MENEEKÖ?

HANKINTAKENTTÄ MYLLERRYKSESSÄ MIKSI KAIKKI MENEE UUSIKSI, VAI MENEEKÖ? HANKINTAKENTTÄ MYLLERRYKSESSÄ MIKSI KAIKKI MENEE UUSIKSI, VAI MENEEKÖ? HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS 1 Hankintadirektiivit Direktiivi 2014/24/EU, 26.2.2014, julkisista hankinnoista (ns. Klassinen

Lisätiedot

Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen

Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto www.ptcs.fi Hankintayksiköille tarjoamme apua kilpailuttamisen

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE Hyväksytty hallituksen päätöksellä 1 Sisältö 2 1. Yleistä... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 4 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 1.1. Kansalliset kynnysarvot ja pienhankinnat...3 1.2. EU-kynnysarvot...4 1.3. Hankintayksikkö sekä hankintatoiminnan

Lisätiedot

Uusi hankintadirektiivi

Uusi hankintadirektiivi Uusi hankintadirektiivi Mitä muutoksia ja reunaehtoja se tuo sähköisiin hankintoihin? Kuntatalo 11.11.2014 Katariina Huikko Lakimies, Suomen Kuntaliitto Taustaa Sähköistyminen komission keskeisiä painopisteitä

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti

FI Euroopan unionin virallinen lehti L 134/114 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/18/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

Mitä mahdollisuuksia uudet hankintasäännöt tuovat yrittäjille?

Mitä mahdollisuuksia uudet hankintasäännöt tuovat yrittäjille? Mitä mahdollisuuksia uudet hankintasäännöt tuovat yrittäjille? Uudistuvat julkiset hankinnat seminaari, Akava 6.2.2015 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Direktiiviuudistuksen tavoitteet

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA HANKINTAOHJEET

HAUKIPUTAAN KUNTA HANKINTAOHJEET 1 HAUKIPUTAAN KUNTA HANKINTAOHJEET Hyväksytty kunnanhallituksessa 2.6.2008 2 1 Yleiset määräykset Kunnan tavaroiden ja palvelujen ostaminen, vuokraaminen tai siihen rinnastettava toiminta sekä urakalla

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

Suomi-Turku: Rakennustyöt 2013/S 159-277097. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Turku: Rakennustyöt 2013/S 159-277097. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277097-2013:text:fi:html Suomi-Turku: Rakennustyöt 2013/S 159-277097 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 510/2015 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma ============================================================================== PIETARSAAREN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot