Uusi hankintadirektiivi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi hankintadirektiivi"

Transkriptio

1 Uusi hankintadirektiivi Mitä muutoksia ja reunaehtoja se tuo sähköisiin hankintoihin? Kuntatalo Katariina Huikko Lakimies, Suomen Kuntaliitto

2 Taustaa Sähköistyminen komission keskeisiä painopisteitä jo pitkään» Euroopan digitaalistrategia (KOM lopullinen)» Sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma (KOM lopullinen)» Komission tiedonanto sähköisiä hankintoja koskevasta strategiasta (KOM lopullinen) Sähköistämisellä kustannussäästöjä? Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

3 Siirtyminen sähköisiin viestintävälineisiin Uudet hankintadirektiivit sisältävät velvoitteen ottaa käyttöön sähköiset viestintävälineet hankinnoissa» Sähköiset viestintävälineet: hankintailmoitus, tarjouspyyntö, tarjoukset, hankintapäätös, sopimus» Sähköisiin järjestelmiin perustuvat hankintamenettelyt/ niiden osat: sähköinen huutokauppa, dynaaminen hankintajärjestelmä, sähköiset luettelot» Tarjousten sähköinen käsittely hankintayksikössä» Sopimuskaudelle sijoittuvat sähköiset toimenpiteet: tilaukset, laskutus, sopimuksen valvonta, reklamaatiot Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

4 Hankintojen ilmoittaminen Hankinnat tulee ilmoittaa sähköisesti» Suomessa käytännössä toteutuukin HILMAn kautta HILMAn kehittäminen uusien direktiivien mukaiseksi» Uudet vakiolomakkeet: innovaatiokumppanuus, sähköiset luettelot, sotepalvelut, sopimusmuutokset» Uudet tilastovelvoitteet: pk-yritysten osallistuminen Rakenteellinen muutos: EU-KA:t ylittävien hankintojen ilmoitusta ei saa julkaista kansallisesti ennen kuin ilmoitus on julkaistu EU-tasolla (TED)» Rajapinnat kuntoon» Edellyttää myös kansallisten kilpailutusjärjestelmien mukauttamista uusiin vaateisiin Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

5 Hankinta-asiakirjat Lähtökohta: Hankinta-asiakirjat on asetettava sähköisessä muodossa ilmaiseksi, rajoituksetta, suoraan ja kokonaan kaikkien saataville siitä päivästä, jolloin hankintailmoitus on julkaistu.» Poikkeuksia: muulla tavalla kuin sähköisesti (huom. vaikutus määräaikoihin) Terminologinen uudistus? Hankinta-asiakirjat vs. tarjouspyyntö Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

6 Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikessa direktiivin mukaisessa viestinnässä ja tietojenvaihdossa ja erityisesti tarjousten sähköisessä toimittamisessa käytetään sähköisiä viestintävälineitä Sähköisessä viestinnässä käytettävien välineiden ja laitteiden sekä niiden teknisten ominaisuuksien on oltava syrjimättömiä, yleisesti saatavilla ja yhteensopivia yleisesti käytössä olevien tieto- ja viestintäteknologisten tuotteiden kanssa, eivätkä ne saa rajoittaa toimittajien mahdollisuuksia osallistua hankintamenettelyyn» Sääntö koskee sekä hankintayksikön laatimia asiakirjoja että tarjoajan jättämää tarjousta Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

7 Tarjousten vastaanotto Tarjoukset pitää jättää sähköisesti 22 art mukaisilla välineillä Poikkeukset:» Hankinnan erityisluonteen vuoksi sähköisten viestintävälineiden käyttö edellyttäisi erikoisvälineitä, -laitteita tai tiedostomuotoja, joita ei ole yleisesti saatavilla tai joita yleisesti saatavilla olevat sovellukset eivät tue» Sovelluksissa, jotka tukevat tarjousten kuvaamiseen soveltuvia tiedostomuotoja, käytetään sellaisia tiedostomuotoja, joita ei voida käsitellä millään muulla avoimilla tai yleisesti saatavilla olevilla sovelluksilla tai jotka kuuluvat omistusoikeudelliseen lisensointijärjestelmään, eikä niitä voida antaa hankintaviranomaisten saataville latausta tai etäkäyttöä varten» Sähköisen viestinnän käyttö edellyttäisi erikoislaitteita, joita ei ole yleisesti hankintaviranomaisen saatavilla» Hankinta-asiakirjoissa vaaditaan toimittamaan fyysinen malli tai pienoismalli, jota ei voida toimittaa sähköisillä välineillä Omana poikkeuksenaan erityisen arkaluonteiset tiedot Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

8 Tarjousten vastaanottamisessa käytettävät välineet ja laitteet Direktiivi edellyttää (uutena)» Aikaleimausta» Turvallisuustason määrittämistä» Viittaus sähköiseen allekirjoittamiseen Lisäksi liitteen IV vaatimukset» Tarjousten täsmällinen jättöpäivämäärä ja aika käyvät tarkasti ilmi» Voidaan kohtuudella varmistaa, että vaatimusten mukaisesti toimitettuihin tietoihin ei ole pääsyä ennen vahvistettuja määräaikoja» Ainoastaan valtuutetut henkilöt voivat vahvistaa tai muuttaa toimitettujen tietojen avaamispäivämääriä» Ainoastaan valtuutetut henkilöt voivat päästä kaikkiin toimitettuihin tietoihin tai osaan niistä hankintamenettelyn eri vaiheissa» Ainoastaan valtuutetut henkilöt voivat sallia pääsyn toimitettuihin tietoihin ja vasta määrätyn päivän jälkeen» Vaatimusten mukaisesti vastaanotettuihin ja avattuihin tietoihin on pääsy ainoastaan niihin perehtymiseen valtuutetulla henkilöllä» Jos sääntöjä rikotaan, voidaan kohtuudella varmistaa, että rikkominen on selkeästi havaittavissa Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

9 Turvallisuustaso ja allekirjoitukset Jäsenvaltioiden on määritettävä turvallisuustaso, joka sähköisiltä viestintävälineiltä vaaditaan hankintamenettelyn eri vaiheissa Kansallinen lainsäädäntö» Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa (681/2010)» Arkistolaki (831/1994)» Henkilötietolaki (523/1999)» Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)» Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) Turvallisuustaso ja laitteille asetetut vaatimukset sulkevat tavallisen, suojaamattoman sähköpostin käytön pois Luotettava tunnistaminen ja sähköiset allekirjoitukset jos asetettu turvataso niin edellyttää Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

10 Arkistointi Hankintadirektiivin mukaisia arkistointivelvoitteita» Hankinta-asiakirjat/tarjouspyynnöt/kutsut liitteineen» Tarjoukset» Hankintapäätös» Dokumentointi neuvotteluista» Yleinen eurooppalainen hankinta-asiakirja» Voittajan soveltuvuutta koskevat dokumentit (poislukien rikosrekisteri)» Hankintasopimus Hankinta-asiakirjat tulisi arkistoida riippumatta siitä, ovatko ne sähköisessä muodossa HILMAn/hankintajärjestelmien päivitys: Virtual Company Dossier Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

11 Siirtymäajat Direktiiveissä siirtymäaika siirryttäessä käyttämään sähköisiä viestintävälineitä» Yhteishankintayksiköille » Muille hankintayksiköille » Huom. kansallinen implementointi! Siirtymäaika ei koske» Sähköistä huutokauppaa» Dynaamista hankintajärjestelmää» Sähköisiä luetteloita» Hankinta-asiakirjojen saatavuus sähköisessä muodossa Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

12 e-certis Komission perustama sähköinen todistushakemisto soveltuvuutta koskevien dokumenttien osalta» Perustettu rajat ylittävää kilpailuttamista helpottamaan Jäsenvaltioilla velvoite pitää ajan tasalla Hankintaviranomaisten on käytettävä e-certisjärjestelmää ja niiden on vaadittava ensisijaisesti järjestelmään kuuluvia todistuksia tai muunlaista asiakirjanäyttöä VCD rajapinta e-certikseen, kieliversiot Kilpailutusjärjestelmien rajapinnat? Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

13 Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja Komission vakiolomakkeeseen perustuva Yksinomaan sähköinen asiakirja» Aluksi PDF-muotoinen» Myöhemmin rakenteinen Käytetään osoittamaan tarjoajan soveltuvuutta» Hankintayksikkö valitsee hankintakohtaisesti käyttämänsä soveltuvuusehdot asiakirjasta, tarjoaja täydentää Lähtökohtaisesti samanlainen kaikissa jäsenmaissa Arkistointi, uudelleenkäytettävyys? Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

14 Sähköiset luettelot Kun sähköiset viestintävälineet ovat pakollisia, hankintayksikkö voi vaatia tarjouksen tai sen osan tekemistä luettelomuodossa» Jäsenvaltiot voivat tehdä katalogien käytöstä pakollista joissain hankinnoissa Luettelon käytöstä ilmoitettava tarjouspyynnössä Luettelon käyttö puitejärjestelyn osana» Hankintayksiköt voivat pyytää tarjoajia antamaan minikilpailutusvaiheessa päivitetyt luettelot TAI» Ilmoittaa, että hankintayksikkö itse kerää jo annetuista luetteloista yksittäisen tilauksen mukaiset tuotteet tarjoajille kuitenkin annettava mahdollisuus tarkistaa kerätyn tiedon paikkansapitävyys» Hankintayksikön on ilmoitettava päivä ja kellonaika, jolloin tiedot kerätään» Tarkistamismahdollisuuden tarjoamisella pyritään poistamaan virheiden mahdollisuus Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

15 Kiitos! Avoimin mielin kohti uusia tuulia

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

Helpottaako uusi hankintadirektiivi kestävän kehityksen huomioon ottamista?

Helpottaako uusi hankintadirektiivi kestävän kehityksen huomioon ottamista? Helpottaako uusi hankintadirektiivi kestävän kehityksen huomioon ottamista? Motiva, Kestävien hankintojen vuosiseminaari Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Kansainvälisen hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.12.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 326/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1158/2010, annettu 9 päivänä joulukuuta 2010, yhteisestä turvallisuusmenetelmästä rautateiden turvallisuustodistusten saamista

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa hankinnoissa

Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa hankinnoissa Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 54/2014 ANTTI NEIMALA JORMA SAARIKETO Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 25151 Varpaisjärven nuohouspiiri 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pohjois-Savon pelastuslaitos Volttikatu 1 A 70150 Kuopio Suomi puh. +358 447188100 paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Arkistolaitos 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala... 3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja Valtion hankintakäsikirja 2010 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja Valtion hankintakäsikirja 2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT 26.10.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 280/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/64/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta

Lisätiedot

SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto 19.12.2012

SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto 19.12.2012 TOIMINTAMALLI JulkICT-toiminto 19.12.2012 SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli 1 Yleistä Tämä dokumentti on valtiovarainministeriön koordinoiman Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Virallinen lehti nro L 095, 21/04/1993 s. 0029-0034 Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html

Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html Komissio - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html B-Bryssel: Rinnakkaiset

Lisätiedot

Varoitusetiketin sisältö

Varoitusetiketin sisältö 2008R1272 FI 01.12.2013 003.001 28 III OSASTO VAARAVIESTINTÄMERKINNÄT 1 LUKU Varoitusetiketin sisältö 17 artikla Yleiset säännöt 1. Pakkaukseen sisältyvällä vaaralliseksi luokitellulla aineella tai seoksella

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Konedirektiivin 2006/42/EY

Konedirektiivin 2006/42/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINTA Konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisopas Toinen painos Kesäkuu 2010 Toisen painoksen johdanto Direktiivillä 2006/42/EY on tarkistettu konedirektiiviä,

Lisätiedot

1. American Express ( AMEX ) Membership Rewards on American Expressin (palkintoohjelman tuottaja) tuottama palkinto-ohjelma.

1. American Express ( AMEX ) Membership Rewards on American Expressin (palkintoohjelman tuottaja) tuottama palkinto-ohjelma. Yleiset sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja noudatetaan tilattaessa American Express (AMEX) Membership Rewards -palkinto-ohjelman valikoimaan kuuluvia tuotteita rewards arvato services GmbH -yhtiöltä.

Lisätiedot