AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS. B2Byrityksen. sisältömarkkinointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS. B2Byrityksen. sisältömarkkinointi"

Transkriptio

1 AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS B2Byrityksen sisältömarkkinointi MAALISKUU 2015

2 Sisältö Johdanto... 3 Miksi tämä opas kannattaa lukea?... 4 Kirjoittajat Hyvän sisältömarkkinoinnin lähtökohtia... 6 Mistä aloittaa sisältömarkkinointi?... 8 Omat kanavat ovat onnistuneen sisältömarkkinoinnin sydän Ideoi kiinnostavia sisältöjä Laadukkaalla sisällöllä kohti ajatusjohtajuutta Haastattelussa: Jani Aaltonen Case: AC-Sanaforin myynti ja markkinointi Kaipaatko apua sisältömarkkinoinnissa? Lähteet ja inspiraatiot

3 Johdanto Tässä oppaassa käsittelemme sisältömarkkinointia B2B-yrityksen näkökulmasta. Ammennamme näkemyksiämme omista onnistumisistamme ja kokemuksistamme. Sisältömarkkinoinnista on olemassa lukuisia hyviä esityksiä, oppaita ja sivustoja (ks. linkkilista oppaan lopusta), joten emme käy tässä läpi kaikkia perusteita. Keskitymme tarjoamaan vinkkejä siihen, mistä lähteä liikkeelle, kun B2B-yrityksen intressinä on aloittaa sisältömarkkinointi. Opas palvelee myös heitä, jotka ovat jo tehneet sisältömarkkinointia, mutta kaipaavat nyt uutta potkua tekemiseen. Sisältömarkkinointi ei voi onnistua ilman hyvin tuotettua ja kohdennettua sisältöä. Toki tarvitaan myös huolella valitut kanavat, muuten erinomaiset sisällöt jäävät löytämättä. 3

4 Miksi tämä opas kannattaa lukea? Sisältömarkkinointi on parhaimmillaan kustannustehokasta: se puhuttelee ja rohkaisee toimintaan. Sen avulla saavutetaan nopeita tuloksia digitaalisissa kanavissa ja rakennetaan ajatusjohtajuutta. Olennaista B2B-yritykselle on tuntea kohderyhmänsä ja hyväksyä, etteivät omat sisällöt kiinnosta kaikkia. Opas tarjoaa vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Mistä lähteä liikkeelle? Mitä kanavia kannattaa hyödyntää? Kuinka ideoit kiinnostavia sisältöjä? Miten sisältömarkkinointi tukee ajatusjohtajuuden rakentamista? Opas on kirjoitettu B2B-yritysten viestinnän, markkinoinnin ja markkinointiviestinnän ammattilaisille. 4

5 Kirjoittajat Eeva Rinta-Kanto Tiiminvetäjä, vanhempi viestintäkonsultti, FM Eeva on työskennellyt erityisesti julkishallinnon, kuluttajaviestinnän sekä teknologiaprojektien parissa. Hänen mielestään onnistunut sisältömarkkinointi edellyttää osallistamista yrityksen sisällä ja vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Eeva johtaa Teknologia ja teollisuus -tiimiä. Aino Ruikka Vanhempi viestintäkonsultti, VTM Aino on johtanut projektivastaavana AC-Sanaforin omaa sisältömarkkinointia vuodesta Ainolla on lähes 10 vuoden kokemus viestinnän konsultoinnista. Henkilökohtaisesti hän syttyy tällä hetkellä eniten digitaalisen viestinnän mahdollisuuksista, koska toimintakenttä on jatkuvassa muutoksessa ja mahdollisuuksia on loputtomasti. Katri Koponen Viestintäkonsultti, HuK Katri toimii AC-Sanaforissa viestintäkonsulttina tehden töitä lähinnä kansainvälisten teknologia- ja teollisuusalojen asiakkaiden kanssa. Katria kiinnostaa sisällön hyödyntäminen kestävän ajatusjohtaja-aseman luomisessa: tutkimus ajatusjohtajuudesta ja sen viestinnästä pelialalla valmistuu keväällä

6 Hyvän sisältömarkkinoinnin lähtökohtia Jokainen meistä on varmasti kuullut sisältömarkkinoinnista ehkä jopa kyllästymiseen asti. Terminä se saattaa olla kulunut, mutta yritysten markkinointistrategiana toimiva konsepti, kunhan sen luomiseen ja ylläpitämiseen panostetaan. Median murroksen ja tiukentuneiden resurssien myötä monen kapean erityisosaamisalan yrityksen voi olla vaikea saada ääntään kuuluviin lehdistön kautta. Sisältömarkkinoinnin etu on siinä, että jokainen yritys voi olla julkaisija. Voit kohdentaa viestisi juuri ja ainoastaan kohderyhmällesi ja panostaa esimerkiksi liideissä määrän sijaan laatuun. Sisältömarkkinoinnissa korostuu hyödyllisyys ja asiakaslähtöisyys. Asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan on koettava hyötyvänsä hänelle tuotetusta sisällöstä. Hyvä esimerkki tästä on silmiesi alla: tämä opas. Emme AC-Sanaforissa käy enää Viestintäoppaan lataaja antaa meille yhteystietonsa ja valtaosa tilaa myös uutiskirjeemme. esitte lemässä pal ve lui tamme tahoille, joilla ei ole osto tarvetta tai lämmintä kiin nos tusta tiettyä mark ki noin ti vies tinnän osa-aluetta koh taan. Panos tamme sen sijaan sisältömark kinoin tiin kirjoittamalla viestintäoppaita. Jaamme niitä ilmaiseksi kaikille kiinnostuneille heidän yhteystietojaan vastaan. 6

7 Jokaista sisältöstrategiaa tulee ohjata selkeät ja mitattavat tavoitteet. Sisältömarkkinoinnin ei tarvitse rajoittua vain verkkoon. Netti on mahdollistanut laadukkaiden sisältöjen tuomisen kaikkien ulottuville ja sosiaalinen media niiden tehokkaan jakamisen. Tehokas sisältömarkkinointi ei rajoitu kuitenkaan vain verkkoon. Samoja sisältöjä kannattaa hyödyntää sidosryhmälehdissä, asiakastapaamisissa ja tapahtumissa. Sisältömarkkinointi vahvistaa ajatusjohtajuutta. Jokaisella toimialalla on henkilöitä ja organisaatioita, joita muut kuuntelevat ja seuraavat. Nämä tahot ovat onnistuneet luomaan toimialallaan asiantuntija-aseman. Ajatusjohtaja on oman alansa vankka osaaja, mutta myös aktiivinen ja avoin viestijä. Pelkän oman sisällön jakaminen ei riitä, vaan ajatusjohtajana yritys keskustelee myös kilpailijoidensa ja sidosryhmiensä kanssa. Sisältömarkkinoinnilla ohjataan toimintaan. Hyvässä sisältömarkkinoinnissa myyntilauseet eivät ärsytä. Tärkeintä on asiakkaan auttaminen. Myyntiä ei kuitenkaan tule unohtaa, vaan nostaa esiin selkeitä toimintakehotuksia tyylikkäästi ja sopivin väliajoin. Sisältömarkkinointiin usein liitettävä harhaluulo on sisällön tuottaminen sisällön vuoksi. Jokaista sisältöstrategiaa tulee ohjata selkeät ja mitattavat tavoitteet. Tikkurila tarjoaa erinomaisen esimerkin monikanavaisesta ja tehokkaasta sisältömarkkinoinnista - niin kuluttajille kuin ammattilaisille. Yritys ei esittele nettisivuillaan pelkästään tuotteitaan, vaan tarjolla on lukuisia ilmaisia palveluita: neuvontaa puhelimitse, Tikkurila-opiston koulutuksia ammattilaisille, myyjäkoulutuksia, ideointi- ja väripalvelua sekä käytännön ohjeita. 7

8 Mistä aloittaa sisältömarkkinointi? Aivan ensimmäiseksi kannattaa kysyä miksi. Sisältömarkkinointi on kaikkien huulilla, mutta se ei sovi kaikille. Se vaatii omistautumista, halua ja resursseja. Sisältömarkkinointia ei kannata ulkoistaa kokonaisuudessaan, koska parhaat asiantuntijat nousevat usein talon sisältä. On tärkeää, että vähintäänkin yrityksen johto ymmärtää heti projektin alussa, että sisältömarkkinointi vaatii resursseja ja aikaa. Aseta mitattavat tavoitteet esimerkiksi liidien määrässä. Varmista, että liidien käsittelylle on olemassa toimiva prosessi. Koordinoi Sisältömarkkinointi edellyttää keskitettyä koordinointia. Tarvitaan joku, joka pitää lankoja käsissään ja potkii muita tarvittaessa eteenpäin. Koordinointi ei tarkoita sitä, että yksi tekee. Osallista Osallistaminen on tärkeää, mutta on syytä muistaa, etteivät kaikki ole sujuvasanaisia viestijöitä. Valitse puhemiehet, mutta kannusta kaikkia yrityksessänne kommentoimaan ja jakamaan sisältöjä. Tämä ei tarkoita vain esimerkiksi blogitekstien kirjoittajia. Kun aloitatte aktiivisen sisältömarkkinoinnin sosiaalisessa mediassa, on vähintäänkin johdolla oltava valmius ja into avoimeen keskusteluun omilla kasvoillaan. Esimerkiksi Twitterissä keskustelun käyminen logon takaa voi syödä uskottavuutta. Kouluta Pidä koulutuksilla yllä sisällöntuotantotiimin kirjoittamistaitoja ja sosiaalisen median osaamista. Ketään ei voi pakottaa, mutta positiivinen vire, kannustaminen ja onnistumisten jakaminen 8

9 Hyvät sisällöt huomataan ja ne lähtevät lentoon somessa. tsemppaavat jokaista. Toisaalta on hyvä muistaa, että juuri se hiljainen insinööri voi olla yrityksesi paras kirjoittaja. Tunnista kohderyhmät Keitä erityisesti haluatte puhutella ja miten tavoitatte kohderyhmänne parhaiten? Kaikkia kohderyhmiä ei välttämättä kannata tavoitella, mutta toisaalta suurten yleisöjen saavuttamisessa on omat etunsa: myös tunnettuuden rakentaminen on tärkeää. Valitse teemat Asettakaa kohderyhmänne tarpeet sisältömarkkinoinnin teemojen keskiöön: mikä asiakkaitanne kiinnostaa, mihin teemoihin haluatte leimaantua, ja mistä haluatte herättää keskustelua? Yrityksen on suunnattava toimintansa sisäisestä ajattelutavasta asiakaslähtöisyyteen, ja pystyttävä keskustelemaan tuotettaan laajemmista teemoista. Konseptoikaa valitut teemat ja puhukaa niistä laajasti verkossa, esitteissä, asiakaslehdessä, tapahtumissa ja tilaisuuksissa. 9

10 Omat kanavat ovat onnistuneen sisältömarkkinoinnin sydän B2B-mark ki noin tia ei kos kaan kan nata raken taa yhden somekana van varaan eikä oikeas taan useam man kaan. Pal velut voi vat kadota yllättäen tai nii den toi min ta pe ri aatteet voivat rat kai se vasti muuttua. Koh de ryhmän hou kuttelu omaan kana vaan on aina paras vaih toehto. Se, mikä omista kanavistasi on tärkein, riippuu liiketoiminnastasi ja kohderyhmistäsi: todennäköisesti kuitenkin verkkosivu tai uutiskirje. Omat verkkosivut toimivat sisältöpankkina. Kaiken mitä jaat muualla, pitäisi löytyä sieltä - omasta kotipesästäsi. Silti vain harva käy säännöllisesti verkkosivuillasi tarkistamassa, löytyisikö sieltä uutta sisältöä. Sinne täytyy ohjata. Sosiaalisen median kanavat ovat oivia sisäänheittäjiä, mutta niissä osuminen kohderyhmäsi näkökenttään on aina tavalla tai toisella sattumanvaraista. 10

11 Houkuttele kohderyhmäsi tilaamaan uutiskirje. Uutiskirje tupsahtaa sähköpostiin eikä valahda uutisvirrassa ohi. Toki se voi jäädä lukematta, mutta ainakin lukematta jättäminen on vastaanottajalta tällöin tietoinen päätös. Verkkosivu pärjää ilman uutiskirjettä, ja uutiskirje ilman verkkosivua, mutta parhaiten nämä toimivat parivaljakkona. Uutiskirje herättää kiinnostuksen lyhyillä sisällöillä ja ohjaa hakemaan lisätietoa verkkosivuilta. Voisiko yrityksellesi sopia mahdollistajan rooli? Oletko se asiantuntijataho, joka kerää alan kiinnostavimmat keskustelijat yhteen tarjoamalla heille keskustelufoorumin? Sosiaalisen median kanavia koskien yleinen kysymys on missä meidän pitäisi olla?. Valinta kannattaa tehdä sen mukaan, missä kanavissa kohderyhmäsi on aktiivinen ja minkälaista sisältöä tuotat. Ota jokaisen kanavan kohdalla huomioon, että se vaatii myös aktiivista päivittämistä. 11

12 Ideoi kiinnostavia sisältöjä Sisältömarkkinointia käynnistäessä on olennaista tunnistaa, minkälaista tietoa ja palvelua yrityksenne nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat kaipaavat. Mitä sellaista yrityksesi voi tarjota, joka auttaa asiakastasi hänen ongelmissaan? Sisällöt voivat olla osin staattisia, kuten referenssejä ja tuote- tai palvelukuvauksia, mutta todennäköisesti saat enemmän liikennettä sivuillesi tuottamalla jatkuvasti uutta sisältöä. Mieti, millainen sisältö sinun liiketoimintaasi sopisi: asiantuntijablogit tai -vlogit kysymys vastaus-palstat infograafit oppaat, ohjevideot tms. pelillisyys muut asiakkaita neuvovat sisällöt? Joskus yrityksen asiantuntijat, johto sekä viestintä- ja markkinointiosaajat ovat liian sisällä palvelutarjonnassaan nähdäkseen sen laajemmassa kontekstissa ja pystyäkseen oivaltamaan uudenlaisia käyttötarkoituksia. Ravistelkaa itsenne irti perinteisestä tuote- tai palvelulähtöisestä ajattelusta ja pohtikaa: mitä hyötyä tuotteistanne/palveluistanne on? Kuinka asiakkaanne käyttävät niitä? Mitä ongelmia ne ratkaisevat? Selvitä, mikä kiinnostaa Ennen kuin polkaiset sisäisen ideoinnin käyntiin, kannattaa kysyä kohderyhmiesi mielipidettä kiinnostavista sisällöistä ja teemoista. Hyödynnä asiakasrekisteriäsi ja mieti myös, miten voisit tavoittaa potentiaaliset kohderyhmät. 12

13 KYSY AINAKIN NÄITÄ: 1. Miten yrityksenne kannattaisi kehittää tuotteitaan/palveluitaan? 2. Mitä odotuksia asiakkailla on? 3. Minkälaiset sisällöt kiinnostavat? 4. Mitä tuotteisiin/palveluihin liittyvää tietoa asiakkaanne etsivät? 5. Minkälaista apua asiakkaanne kaipaavat? Ideoikaa yhdessä Kun olette muodostaneet käsityksen kohderyhmienne odotuksista ja tarpeista, kootkaa ajatukset yhteen ja täydentäkää niitä sisäisessä ideointityöpajassa. Työpajaan olisi hyvä osallistuttaa johtoa ja asiantuntijoita. Yhteisen ymmärryksen saamiseksi nimetkää konkreettisia asioita ja teemoja: mistä kohderyhmänne ovat yleisesti ottaen kiinnostuneita? missä on kohtauspiste omaan tarjontaanne? Sen jälkeen ryhmitelkää teemat sen mukaan liittyvätkö ne (a) suoraan yrityksenne, (b) suoraan toimialaanne, (c) toimialaanne yleisesti tai välillisesti. Jokainen näkökulma on tärkeä. Ryhmittelyn jälkeen kirjatkaa asiat konkreettisiksi otsikoiksi ja kysymyksiksi. Niistä saatte aiheita sisältömarkkinointiin. 13

14 Laadukkaalla sisällöllä kohti ajatusjohtajuutta Ajatusjohtaja on oman alansa vankka osaaja, joka on tehnyt strategisen valinnan erottautua kilpailijoistaan jonkin aihepiirin erityisosaajana. Ajatusjohtajuudessa erottautumisen on aidosti lähdettävä yrityksen sisältä: sen osaamisesta ja yrityskulttuurista. Pitkäkestoisen ajatusjohtajuuden takana on yrityksen halu jakaa osaamistaan avoimesti muille luoden sitä kautta itselleen merkittävää asemaa aiheen asiantuntijana. Mikä sitten on ajatusjohtajuuden suhde sisältömarkkinointiin? Me näemme sisältömarkkinoinnin tai sisällöllä koukuttamisen ajatusjohtajuutta suppeampana käsitteenä sisältömarkkinointi on yksi keino viestiä ajatusjohtajuuden teemoista yrityksen tärkeille kohderyhmille. Pelkkä some ei riitä ajatusjohtajuuteen Sisältömarkkinoinnissa korostetaan usein digitaalisten kanavien ja sosiaalisen median merkitystä. Ne eivät kuitenkaan ole ainoita, tai kaikissa tapauksissa edes parhaita kanavia ajatusjohtajuuden edistämiseksi. Kun ajatusjohtajuuden teemat on valittu, kannattaa aihepiiristä keskustella monipuolisesti eri viestintäkanavissa. Tärkeintä on viestiä aktiivisesti ja avoimesti teille tärkeiden kohderyhmien kanssa. 14

15 HUOMIOI AINAKIN: Sisäinen viestintä: On erittäin tärkeää, että ajatusjohtajuuden teemat kumpuavat aidosti yrityksen sisältä ja ne ovat yhteisiä koko henkilöstölle. Tarvitaan sisäistä viestintää, jotta työntekijät, alihankkijat ja muut sisäiset sidosryhmät osaavat keskustella samoista asioista. Pidä huoli, että esimerkiksi myynnin tukimateriaalit ovat kunnossa ja henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Verkostoitumistapahtumat ja seminaarit: Pyri hyödyntämään kaikki puhujamahdollisuudet ja osallistu aktiivisesti asiakas- ja kumppanitilaisuuksiin. Muista myös verkkoseminaarit! Tutkimukset: Tutkimukset ja erilaisten taustakartoitukset tarjoavat ajatusjohtajuuden puhemiehille arvokasta tietoa toimialan kehityksestä, kohderyhmien tarpeista jne. Julkaisut: Hyödynnä sidos ryh mälehdet, sähköiset uutiskirjeet, kirjat, asiantuntija-kirjoitukset sekä omat ja kumppanien nettisivut. Sisältö on usein tervetullutta, mutta muista varata resursseja. Varmista myös, että saavutat varmasti oikean kohderyhmän. Ennakkoluulottomat yhteishankkeet: Yhteishankkeita voi toteuttaa myös muun muassa oppilaitosten tai muiden puolueettomien tahojen kanssa. Parhaimmillaan yhteistyössä tehty viestintä kuvastaa yrityksen aitoa halua edistää toimialaa kyseiseen teemaan liittyen. 15

16 Haastattelussa: Jani Aaltonen Jani Aaltonen on pitkän linjan sisältömarkkinoinnin ja myynnin ammattilainen. Hän toimii toimitusjohtajana Axession Finland Oy:ssä ja partnerina Aaltonen & Yrjölä Sales Communications Oy:ssä. Jani oli myös mukana AC-Sanaforin opasmarkkinoinnin kehittämisessä. Liikevaihto nelinkertaistui sisältömarkkinoinnilla Axessionin tarina sisältömarkkinoinnin saralla alkoi kauan ennen kuin sisältömarkkinointi nousi kaikkien huulille. Vuonna 2004, kun Axession aloitti B2B-sektorin myynnin kehittämisen konsultoinnissa, oli myynti vielä pitkälti kiinni yritysjohdon kontaktien määrästä ja telemarkkinoinnista. Vuonna 2010 Jani Aaltonen ja hänen kumppaninsa Tomi Yrjölä heräsivät siihen, että perinteisen markkinoinnin mallit, joissa markkinoija lähestyy potentiaalisia ostajia markkinointiviesteillään Markkinoinnissa on pystyttävä puhumaan siitä, mikä kohderyhmäämme kiinnostaa. Unohdetaan turha kuorruttaminen ja ollaan rehellisiä. (outbound-markkinointi), eivät toimi liidien luomiseksi. Syntyi Aaltonen & Yrjölä Sales Communications Oy. Miksi ja miten markkinointi on muuttumassa? Muutoksen tekevä ajatus on yksinkertainen: markkinoinnissa on pystyttävä puhumaan siitä, mikä kohderyhmäämme kiinnostaa. Unohdetaan turha kuorruttaminen ja ollaan rehellisiä. Kun asiakas omassa tilanteessaan etsii sisältöä ongelmaansa liittyen, 16

17 Inbound-markkinoinnin ideana on siis se, että kohderyhmä löytää yrityksen sisällön itse silloin, kun hän sitä etsii. on parempi, että sisältö tulee meiltä, ei kilpailijoilta, Aaltonen kiteyttää. Indound-markkinoinnin ideana on siis se, että kohderyhmä löytää yrityksen sisällön itse silloin, kun hän sitä etsii. Lisäksi sisällön on oltava niin kiinnostavaa, että sen löytänyt lukija on valmis antamaan yhteystietonsa yritykselle päästäkseen tutustumaan sisältöön tarkemmin. Tätä kautta syntynyttä lämmintä liidiä seuraa jonkinasteinen yhteydenotto yritykseltä. Axessionin tapauksessa se on puhelu, jossa ei keskitytä myymään, vaan keskustelemaan ladatusta sisällöstä ja lataajan omasta tilanteesta. Aaltonen seisoi eturintamalla todistamassa sisältömarkkinoinnin voimaa: Aaltonen & Yrjölä Sales Communications Oy:n liikevaihto nelinkertaistui vuonna 2014, ja myyntiliidejä syntyy nettisivujen kautta 1000 vuodessa. Tekemällä asiat oikein verkossa on yrityksen mahdollista saavuttaa suurta kasvua. Se vaatii rohkeutta muuttaa toimintatapoja. 17

18 Janin 4 vinkkiä B2B-sisältömarkkinointiin 1. Suhtaudu kohderyhmiin niin kuin mediat niihin suhtautuvat. Keskity ostajapersooniin eli siihen, millainen maailma ja millaisia ongelmia kohderyhmällä on, sekä eritoten siihen, millainen sisältö heitä kiinnostaa. 2. Asiakkaan ostoprosessin ymmärtäminen. A. Aluksi henkilö ei välttämättä pysty tarkasti määrittelemään ongelmaansa. Hän etsii tietoa, joka auttaa häntä ymmärtämään oman toimintansa tai tilanteensa ongelmat ja kehityskohdat. Etsintävaiheen jälkeen hän tiedostaa ongelmansa. B. Sen jälkeen asiakkaalle tarjotaan ratkaisumalleja ja vastataan siihen, miten ongelmat ratkaistaan ja millaisia ratkaisuvaihtoehtoja niihin on. Ratkaisuvaihtoehdoista saa sisältömarkkinointiin aiheita. C. Vasta näiden vaiheiden seurauksena ostaja kiinnostuu yrityksestä, ja ymmärtää miksi juuri se tarjoaa hänelle parasta apua ongelmansa ratkaisemiseksi. Suomalaiset yritykset viestivät liikaa itsestään ja omasta tarjoamastaan jättäen kaksi ensimmäistä vaihetta täysin huomioimatta. Jos henkilö ei vielä tiedosta ongelmaansa tai siihen sopivaa ratkaisua, ei hänellä myöskään ole ostotarvetta. Siksi yrityksen tehtävänä on varmistaa, että sen kanavista löytyy laadukasta sisältöä ostoprosessin kaikkiin vaiheisiin. 3. Sisällöntuotantoon täytyy resursoida. Tämä on iso muutos yritysten resursoinnissa. Yrityksillä ei usein ole riittävää sisällöntuotannon osaamista, eikä toisaalta resurssejakaan. Lisäksi yrityksissä resursoidaan vääriin asioihin: myynnin työntekijöitä on liikaa suhteessa siihen, kuinka paljon 18

19 Yrityksissä resursoidaan vääriin asioihin: myynnin työntekijöitä on liikaa suhteessa siihen, kuinka paljon myyntiliidejä olisi mahdollista saavuttaa asiakasvetoisesti ammattitaitoisella sisällöntuotannolla. myyntiliidejä olisi mahdollista saavuttaa asiakasvetoisesti ammattitaitoisella sisällöntuotannolla. Jos henkilöstöllä ei ole intoa tai riittävää taitoa tuottaa kiinnostavaa sisältöä, siihen pakottaminen ei tuota tulosta. Henkilöstölle kannattaa tarjota tukea ja koulutusta. toiminnallisuutta, eli call-to-actioneita. Tietoa annetaan liikaa ilmaiseksi, mikä on virhe. Ei ole viisasta antaa hyvää tietoa ilmaiseksi, jos samalla tiedolla olisi mahdollista kerätä niiden henkilöiden yhteystietoja, jotka ovat jo kiinnostuneita sisällöstänne. 4. Verkko on keskiössä. Helsingin Sanomista ei osteta, vaan verkosta. Hakukoneoptimointi on sisältömarkkinoinnin paras kaveri, ja koska hakukoneet rakastavat blogeja, on bloggaaminen menestyksen kannalta tärkeää. Toinen tärkeä kanava on sosiaalinen media, joka on mobiilikäytön kasvun myötä noussut entistä suurempaan rooliin. Yritysten verkkosivut ovat edelleen usein esitteitä, eikä niillä ole 19

20 Case: AC-Sanaforin myynti ja markkinointi Vaihdoimme myynti- ja mark ki noin ti stra te giamme keväällä Lähdimme liikkeelle uudistamalla verkkosivumme. Emme enää vain odota kävijöitä, vaan mark kinoimme sisältöjä aktii vi sesti useissa sosi aa li sen median kana vissa. Mitä sisältöä me tarjoamme ja mitä itse saamme? B2B-mark ki noin nissa sosi aa li nen media on hel potta nut asioita mer kittävästi. Muistutamme ker ran tai pari kertaa kuussa ilmes tyvässä uutis kir jeessämme uusista viestintäoppaistamme, blogimme lue tuim mista sisällöistä sekä yri tystämme kos ke vista uutisista. Omien sisältöjemme lisäksi jaamme kansainvälisen ver kos tomme Weber Shandwickin mie len kiin toi sia tut ki muk sia ja raportteja. Sisältömark ki noin nin vai ku tus myyn tiimme oli nähtävissä hyvin nopeasti. Keskeisin uudistus markkinoinnissamme on ollut vies tintäoppaiden julkaisun aloittaminen. Oppaamme ovatkin saa neet pal jon posi tii vista palau tetta, ja ne ovat nousseet verk ko si vujemme suo si tuimmiksi sisällöiksi. Koko simme markkinointimme tulok set syksyllä 20

21 Sano ei kylmille liideille ja kyllä lämpimille kontakteille IN2 EMEA SABRE Awards -kil pai luun ja saimme iloksemme kunniamaininnan. Lisäksi blo gimme luki jamäärät kas va vat jat ku vasti: AC-Sanaforin blogi nousi lokakuussa 2014 Suomen 8. suosituimmaksi markkinointiviestinnän blogiksi Cisionin tekemässä listauksessa. Vuo den 2014 aikana kiin nos ta vuu temme kai kissa kanavissa monin ker tais tu i, mikä näkyy verk ko si vukävijöissämme ja tämä puo les taan yhtey den otto jen ja yhteystietonsa jättäneiden liidien määrässä. Olemme onnek kaassa tilan teessa, jossa puo leemme osa taan kääntyä eri kois osaa mi sa luei tamme kos ke vissa asioissa. Tapaa mi set poten ti aa lis ten asiak kaiden kanssa ovat lämpimiä mones sa kin mie lessä. Meidät ja pal ve lumme tun ne taan jo hyvin ja voimme siirtyä nopeasti käytännön tasolle rat ko maan asiak kaan haas teita. 21

22 Mihin vetää avoimuuden raja? Haluaisitko elää maailmassa, jossa kaikki tieto olisi helposti saatavilla ja vieläpä ilmaiseksi? Minä en haluaisi. On naiivia uskotella, että kaikkea tietoa voisi jakaa ilmaiseksi. Vaikka avoimuus ja tiedon jakaminen on sisältömarkkinoinnin ytimessä, pitää jokaisen organisaation kuitenkin huolehtia siitä, että vapaasti jaettu sisältö on oikean tasoista. Toisaalta kohderyhmää ei saa aliarvioida tarjoamalla itsestäänselvyyksiä tai mitättömyyksiä, sillä B2B-päättäjä on usein kokenut alansa osaaja. Toisaalta kaikkea ei voi eikä kannatakaan kertoa ilmaiseksi. Tämä tärkeä keskustelu pitää käydä jokaisessa organisaatiossa, joka aidosti haluaa tehdä tuloksekasta sisältömarkkinointia. Jaa kokemuksia, näkemyksiä, arvioita ja prosesseja kaikkea mitä kohderyhmä pitää kiinnostavana, ja paketoi tieto houkutteleviin annoksiin. Kokemukseni mukaan linja vedetään helposti liian tiukaksi. Hellitä vähän ja huomaat, että tarjoamalla enemmän tietoa saat myös useampia tarjouspyyntöjä. Tom Westerén, AC-Sanaforin toimitusjohtaja 22

23 Kaipaatko apua sisältömarkkinoinnissa? Oliko opas hyödyllistä luettavaa? Voimme auttaa sinua sisältömarkkinoinnin konseptoinnissa, teemojen ideoinnissa ja sisällöntuotannossa. Tarjoamme asiantuntijoille koulutuksia sujuvien tekstien tuottamiseen ja sosiaalisessa mediassa toimimiseen. Toteutamme tarvittaessa myös verkkosivut ja tilit sosiaalisen median kanaviin sekä sparraamme niiden ylläpidossa ja markkinoinnissa. Kuulemme mielellämme mielipiteesi oppaasta. Aloita keskustelu sähköpostitse, Twitterissä, LinkedInissä tai Facebookissa. Jos haluat jakaa oppaan, voit tehdä sen helposti suoraan lataussivulta: Täytä yhteydenottolomakkeemme. Kerro lyhyesti tarpeistasi, niin olemme sinuun yhteydessä. Kiitos mielenkiinnostasi! Jätä yhteydenottopyyntö tästä tai soita:

24 Lähteet ja inspiraatiot Content Marketing Institute: What is content marketing B2B Content Marketing Benchmarks, Budgets, and Trends North America report: Jani Aaltosen blogi: Rand Fishking: Why content marketing fails 24

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen www.hamk.fi TYÖPAJAN SISÄLTÖ 1. Kuulumiset 2. Kertaus aiemmasta tietoiskusta 3. Uusia ideoita 4. Tärpit

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Digia lyhyesti 81 M 5,9 M. Pörssiyhtiö NASDAQ Helsinki

Digia lyhyesti 81 M 5,9 M. Pörssiyhtiö NASDAQ Helsinki Ihmiset strategiamuutoksen ytimessä Kohti uudenlaista digiarkea Johtajuuden merkitys uusien asioiden tekemisessä Huippuasiantuntijoiden rooli muutoksessa J.Juppo, 1.11.2016 Digia lyhyesti Kasvava digitaalisiin

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Opas markkinoinnin automaation sisällöntuotantoon

Opas markkinoinnin automaation sisällöntuotantoon Opas markkinoinnin automaation sisällöntuotantoon Johdanto Tämän oppaan tarkoitus on avata markkinoinnin automaatiota sisällöntuotannon näkökulmasta. Vielä ei ole kehitetty teknistä ratkaisua, joka automatisoisi

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN Me kirjoittajat tapasimme toisemme ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2008 haastattelun merkeissä. Riku oli juuri aloittanut tuolloin maailman suosituimman verkkoyhteisön,

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Ellimaija Ahonen Kouluttaja

Ellimaija Ahonen Kouluttaja LinkedInin käyttö työnhaussa Ellimaija Ahonen Kouluttaja Spring House Oy Kanssanne tänään Ellimaija Ahonen ü Koulutus- ja palveluliiketoiminta ü Kahlattuna Suomi ja Iso-Britannia Matkan varrella Työnhaku-

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NHTEF 2015 Annika Puotsaari, Tiia Paananen 01-12-15 1 FAKTAA JA LUKUJA Aktiivinen näytteilleasettaja = tyytyväinen näytteilleasettaja Aktiivinen näytteilleasettaja saa jopa

Lisätiedot

Ostoprosessi eri roolien silmin

Ostoprosessi eri roolien silmin Ostoprosessi eri roolien silmin Mika Mäki Senior SEM/SEO Analyst Verkkoliiketoiminnan kehittäminen Sisällön kehittäminen Käytettävyyden kehittäminen Liidigenerointi Verkkoliiketoiminnan mittaristot Digimarkkinointi

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 4, 7.10.2016, Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon mediaviestinnän analyysia

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050 Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja #sitoumus2050 Tervetuloa mukaan! Suomi osallistuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa Euroopan kestävän kehityksen viikkoon. Kestävän

Lisätiedot

Ruukki sosiaalisessa mediassa

Ruukki sosiaalisessa mediassa Ruukki sosiaalisessa mediassa Sosiaalinen media ja yhteisölliset toimintatavat teknologiateollisuudessa - Facebook-hömpästä bisneksen tueksi 26.1.2011 Petri Kyrönviita Ruukki tänään Rakentamisen liiketoiminta

Lisätiedot

Verkkosivut tuloskuntoon

Verkkosivut tuloskuntoon Verkkosivut tuloskuntoon 10 tapaa kasvattaa yrityksen verkkosivuston markkinointivoimaa Jari Juslén 2013-2-7 Jari Juslén Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Konsultoint, koulutukset, markkinointpalvelut

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus ja CV Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus Osaaminen Luettavuus Lisäarvo Työkokemus Koulutus Erottuminen Motivaatio

Lisätiedot

Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä. Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari

Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä. Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari 2015 2.6.2015 Uudistuva viestintätoimisto Aino Ruikka, viestintätoimisto AC-Sanafor Aino on kuluttajaviestinnän

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

ecommerce Growth

ecommerce Growth MITEN TEEN TULOKSELLISTA YHTEISTYÖTÄ SISÄLLÖNTUOTTAJIEN KANSSA ecommerce Growth 15.9.2016 INNA- PIRJETTA LAHTI @innastus Inna-Pirjetta Lahti Kohtaamistoimisto Innastus PING Helsinki Elämyksiä, valmennuksia

Lisätiedot

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Sisältömarkkinoinnilla kasvuun seminaari 6.6. / Kati Keronen Kuvalähde: https://www.flickr.com/photos/psd/8591351239 Tervehdys! @KatiKeronen Asiakaslähtöisen

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi-kyselystä Somepulssi 2016 -kyselyssä kartoitettiin sosiaalisen median

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan.

SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan. SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan. PIENYRITTÄJÄ JA SOSIAALISEN MEDIAN ABC. A) ALOITA KUUNTELULLA Selvitä, mitä sinusta puhutaan vai puhutaanko ollenkaan. Selvitä

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN Koodiviidakko Oy Samuli Tursas CEO, Founder Twitter: @samulitursas Wait,... Codejungle,... whaaat! Suomen suurin digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän ohjelmistopalveluihin

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä Valmentaja-Akatemia opettaa sinulle kuinka valmentajana pystyt kasvattamaan bisnestäsi, auttamaan useampia ihmisiä ja ansaitsemaan enemmän. www.valmentaja- akatemia.fi

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa Tiistai 23.8.2016 Balentor Oy - Dokumentin ja sen liitteiden sisältämän tiedon tai tietojen osan levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Brändin rakentaminen somessa

Brändin rakentaminen somessa Terhi Aho Tulos Helsinki Oy 22.4.2016 #tuloslove Brändin rakentaminen somessa Brändin rakentamisesta johtamiseen Ennen Nyt Ei voi hallita, mutta voi vaikuttaa. Kuka johtaa yrityksen verkkoviestintää? Viestintä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

kotitehtävät 7/12 3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

kotitehtävät 7/12 3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Ohjeet kotitehtävien tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa aikaa 2-4

Lisätiedot

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet JARI JUSLÉN NETTI mullistaa markkinoinnin Hyödynnä uudet mahdollisuudet TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijä Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Riikka Rajapuro Taitto: Lapine Oy ISBN

Lisätiedot

XoomPoint Palvelut. Digitaalisen sisällön tuotantopalvelut Verkko-oppimisen kehittämisen koulutukset Digitaalisen oppimisen konsultointi

XoomPoint Palvelut. Digitaalisen sisällön tuotantopalvelut Verkko-oppimisen kehittämisen koulutukset Digitaalisen oppimisen konsultointi XoomPoint Palvelut Digitaalisen sisällön tuotantopalvelut Verkko-oppimisen kehittämisen koulutukset Digitaalisen oppimisen konsultointi Digitaalisen oppimisen palvelut yrityksesi tarpeisiin Sisältöpalvelut

Lisätiedot

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA?

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? HENGÄHDYSTAUKO PRINTTI ON KUOLLUT? Mieti, jos postilaatikostasi tulisi yhtä paljon mainoksia kuin mitä näät päivän aikana sähköisessä muodossa? Et ehkä edes

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015

MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015 MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015 KUKA TOI TYYPPI ON? Erilaisissa viestintä- ja markkinointitehtävissä, sekä palveluiden ja tuotteiden myynnin tehtävissä vuodesta 1989. Nykyisin eurooppalaisen ohjelmistotalon

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma CHAMP II työpaja Tampere 4.5.2010 Pekka Salminen Ilmastoviestinnän suunnitelma Strategisessa ilmastoviestinnän suunnitelmassa voidaan mm. määritellä: Miksi

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot