AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS. B2Byrityksen. sisältömarkkinointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS. B2Byrityksen. sisältömarkkinointi"

Transkriptio

1 AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS B2Byrityksen sisältömarkkinointi MAALISKUU 2015

2 Sisältö Johdanto... 3 Miksi tämä opas kannattaa lukea?... 4 Kirjoittajat Hyvän sisältömarkkinoinnin lähtökohtia... 6 Mistä aloittaa sisältömarkkinointi?... 8 Omat kanavat ovat onnistuneen sisältömarkkinoinnin sydän Ideoi kiinnostavia sisältöjä Laadukkaalla sisällöllä kohti ajatusjohtajuutta Haastattelussa: Jani Aaltonen Case: AC-Sanaforin myynti ja markkinointi Kaipaatko apua sisältömarkkinoinnissa? Lähteet ja inspiraatiot

3 Johdanto Tässä oppaassa käsittelemme sisältömarkkinointia B2B-yrityksen näkökulmasta. Ammennamme näkemyksiämme omista onnistumisistamme ja kokemuksistamme. Sisältömarkkinoinnista on olemassa lukuisia hyviä esityksiä, oppaita ja sivustoja (ks. linkkilista oppaan lopusta), joten emme käy tässä läpi kaikkia perusteita. Keskitymme tarjoamaan vinkkejä siihen, mistä lähteä liikkeelle, kun B2B-yrityksen intressinä on aloittaa sisältömarkkinointi. Opas palvelee myös heitä, jotka ovat jo tehneet sisältömarkkinointia, mutta kaipaavat nyt uutta potkua tekemiseen. Sisältömarkkinointi ei voi onnistua ilman hyvin tuotettua ja kohdennettua sisältöä. Toki tarvitaan myös huolella valitut kanavat, muuten erinomaiset sisällöt jäävät löytämättä. 3

4 Miksi tämä opas kannattaa lukea? Sisältömarkkinointi on parhaimmillaan kustannustehokasta: se puhuttelee ja rohkaisee toimintaan. Sen avulla saavutetaan nopeita tuloksia digitaalisissa kanavissa ja rakennetaan ajatusjohtajuutta. Olennaista B2B-yritykselle on tuntea kohderyhmänsä ja hyväksyä, etteivät omat sisällöt kiinnosta kaikkia. Opas tarjoaa vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Mistä lähteä liikkeelle? Mitä kanavia kannattaa hyödyntää? Kuinka ideoit kiinnostavia sisältöjä? Miten sisältömarkkinointi tukee ajatusjohtajuuden rakentamista? Opas on kirjoitettu B2B-yritysten viestinnän, markkinoinnin ja markkinointiviestinnän ammattilaisille. 4

5 Kirjoittajat Eeva Rinta-Kanto Tiiminvetäjä, vanhempi viestintäkonsultti, FM Eeva on työskennellyt erityisesti julkishallinnon, kuluttajaviestinnän sekä teknologiaprojektien parissa. Hänen mielestään onnistunut sisältömarkkinointi edellyttää osallistamista yrityksen sisällä ja vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Eeva johtaa Teknologia ja teollisuus -tiimiä. Aino Ruikka Vanhempi viestintäkonsultti, VTM Aino on johtanut projektivastaavana AC-Sanaforin omaa sisältömarkkinointia vuodesta Ainolla on lähes 10 vuoden kokemus viestinnän konsultoinnista. Henkilökohtaisesti hän syttyy tällä hetkellä eniten digitaalisen viestinnän mahdollisuuksista, koska toimintakenttä on jatkuvassa muutoksessa ja mahdollisuuksia on loputtomasti. Katri Koponen Viestintäkonsultti, HuK Katri toimii AC-Sanaforissa viestintäkonsulttina tehden töitä lähinnä kansainvälisten teknologia- ja teollisuusalojen asiakkaiden kanssa. Katria kiinnostaa sisällön hyödyntäminen kestävän ajatusjohtaja-aseman luomisessa: tutkimus ajatusjohtajuudesta ja sen viestinnästä pelialalla valmistuu keväällä

6 Hyvän sisältömarkkinoinnin lähtökohtia Jokainen meistä on varmasti kuullut sisältömarkkinoinnista ehkä jopa kyllästymiseen asti. Terminä se saattaa olla kulunut, mutta yritysten markkinointistrategiana toimiva konsepti, kunhan sen luomiseen ja ylläpitämiseen panostetaan. Median murroksen ja tiukentuneiden resurssien myötä monen kapean erityisosaamisalan yrityksen voi olla vaikea saada ääntään kuuluviin lehdistön kautta. Sisältömarkkinoinnin etu on siinä, että jokainen yritys voi olla julkaisija. Voit kohdentaa viestisi juuri ja ainoastaan kohderyhmällesi ja panostaa esimerkiksi liideissä määrän sijaan laatuun. Sisältömarkkinoinnissa korostuu hyödyllisyys ja asiakaslähtöisyys. Asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan on koettava hyötyvänsä hänelle tuotetusta sisällöstä. Hyvä esimerkki tästä on silmiesi alla: tämä opas. Emme AC-Sanaforissa käy enää Viestintäoppaan lataaja antaa meille yhteystietonsa ja valtaosa tilaa myös uutiskirjeemme. esitte lemässä pal ve lui tamme tahoille, joilla ei ole osto tarvetta tai lämmintä kiin nos tusta tiettyä mark ki noin ti vies tinnän osa-aluetta koh taan. Panos tamme sen sijaan sisältömark kinoin tiin kirjoittamalla viestintäoppaita. Jaamme niitä ilmaiseksi kaikille kiinnostuneille heidän yhteystietojaan vastaan. 6

7 Jokaista sisältöstrategiaa tulee ohjata selkeät ja mitattavat tavoitteet. Sisältömarkkinoinnin ei tarvitse rajoittua vain verkkoon. Netti on mahdollistanut laadukkaiden sisältöjen tuomisen kaikkien ulottuville ja sosiaalinen media niiden tehokkaan jakamisen. Tehokas sisältömarkkinointi ei rajoitu kuitenkaan vain verkkoon. Samoja sisältöjä kannattaa hyödyntää sidosryhmälehdissä, asiakastapaamisissa ja tapahtumissa. Sisältömarkkinointi vahvistaa ajatusjohtajuutta. Jokaisella toimialalla on henkilöitä ja organisaatioita, joita muut kuuntelevat ja seuraavat. Nämä tahot ovat onnistuneet luomaan toimialallaan asiantuntija-aseman. Ajatusjohtaja on oman alansa vankka osaaja, mutta myös aktiivinen ja avoin viestijä. Pelkän oman sisällön jakaminen ei riitä, vaan ajatusjohtajana yritys keskustelee myös kilpailijoidensa ja sidosryhmiensä kanssa. Sisältömarkkinoinnilla ohjataan toimintaan. Hyvässä sisältömarkkinoinnissa myyntilauseet eivät ärsytä. Tärkeintä on asiakkaan auttaminen. Myyntiä ei kuitenkaan tule unohtaa, vaan nostaa esiin selkeitä toimintakehotuksia tyylikkäästi ja sopivin väliajoin. Sisältömarkkinointiin usein liitettävä harhaluulo on sisällön tuottaminen sisällön vuoksi. Jokaista sisältöstrategiaa tulee ohjata selkeät ja mitattavat tavoitteet. Tikkurila tarjoaa erinomaisen esimerkin monikanavaisesta ja tehokkaasta sisältömarkkinoinnista - niin kuluttajille kuin ammattilaisille. Yritys ei esittele nettisivuillaan pelkästään tuotteitaan, vaan tarjolla on lukuisia ilmaisia palveluita: neuvontaa puhelimitse, Tikkurila-opiston koulutuksia ammattilaisille, myyjäkoulutuksia, ideointi- ja väripalvelua sekä käytännön ohjeita. 7

8 Mistä aloittaa sisältömarkkinointi? Aivan ensimmäiseksi kannattaa kysyä miksi. Sisältömarkkinointi on kaikkien huulilla, mutta se ei sovi kaikille. Se vaatii omistautumista, halua ja resursseja. Sisältömarkkinointia ei kannata ulkoistaa kokonaisuudessaan, koska parhaat asiantuntijat nousevat usein talon sisältä. On tärkeää, että vähintäänkin yrityksen johto ymmärtää heti projektin alussa, että sisältömarkkinointi vaatii resursseja ja aikaa. Aseta mitattavat tavoitteet esimerkiksi liidien määrässä. Varmista, että liidien käsittelylle on olemassa toimiva prosessi. Koordinoi Sisältömarkkinointi edellyttää keskitettyä koordinointia. Tarvitaan joku, joka pitää lankoja käsissään ja potkii muita tarvittaessa eteenpäin. Koordinointi ei tarkoita sitä, että yksi tekee. Osallista Osallistaminen on tärkeää, mutta on syytä muistaa, etteivät kaikki ole sujuvasanaisia viestijöitä. Valitse puhemiehet, mutta kannusta kaikkia yrityksessänne kommentoimaan ja jakamaan sisältöjä. Tämä ei tarkoita vain esimerkiksi blogitekstien kirjoittajia. Kun aloitatte aktiivisen sisältömarkkinoinnin sosiaalisessa mediassa, on vähintäänkin johdolla oltava valmius ja into avoimeen keskusteluun omilla kasvoillaan. Esimerkiksi Twitterissä keskustelun käyminen logon takaa voi syödä uskottavuutta. Kouluta Pidä koulutuksilla yllä sisällöntuotantotiimin kirjoittamistaitoja ja sosiaalisen median osaamista. Ketään ei voi pakottaa, mutta positiivinen vire, kannustaminen ja onnistumisten jakaminen 8

9 Hyvät sisällöt huomataan ja ne lähtevät lentoon somessa. tsemppaavat jokaista. Toisaalta on hyvä muistaa, että juuri se hiljainen insinööri voi olla yrityksesi paras kirjoittaja. Tunnista kohderyhmät Keitä erityisesti haluatte puhutella ja miten tavoitatte kohderyhmänne parhaiten? Kaikkia kohderyhmiä ei välttämättä kannata tavoitella, mutta toisaalta suurten yleisöjen saavuttamisessa on omat etunsa: myös tunnettuuden rakentaminen on tärkeää. Valitse teemat Asettakaa kohderyhmänne tarpeet sisältömarkkinoinnin teemojen keskiöön: mikä asiakkaitanne kiinnostaa, mihin teemoihin haluatte leimaantua, ja mistä haluatte herättää keskustelua? Yrityksen on suunnattava toimintansa sisäisestä ajattelutavasta asiakaslähtöisyyteen, ja pystyttävä keskustelemaan tuotettaan laajemmista teemoista. Konseptoikaa valitut teemat ja puhukaa niistä laajasti verkossa, esitteissä, asiakaslehdessä, tapahtumissa ja tilaisuuksissa. 9

10 Omat kanavat ovat onnistuneen sisältömarkkinoinnin sydän B2B-mark ki noin tia ei kos kaan kan nata raken taa yhden somekana van varaan eikä oikeas taan useam man kaan. Pal velut voi vat kadota yllättäen tai nii den toi min ta pe ri aatteet voivat rat kai se vasti muuttua. Koh de ryhmän hou kuttelu omaan kana vaan on aina paras vaih toehto. Se, mikä omista kanavistasi on tärkein, riippuu liiketoiminnastasi ja kohderyhmistäsi: todennäköisesti kuitenkin verkkosivu tai uutiskirje. Omat verkkosivut toimivat sisältöpankkina. Kaiken mitä jaat muualla, pitäisi löytyä sieltä - omasta kotipesästäsi. Silti vain harva käy säännöllisesti verkkosivuillasi tarkistamassa, löytyisikö sieltä uutta sisältöä. Sinne täytyy ohjata. Sosiaalisen median kanavat ovat oivia sisäänheittäjiä, mutta niissä osuminen kohderyhmäsi näkökenttään on aina tavalla tai toisella sattumanvaraista. 10

11 Houkuttele kohderyhmäsi tilaamaan uutiskirje. Uutiskirje tupsahtaa sähköpostiin eikä valahda uutisvirrassa ohi. Toki se voi jäädä lukematta, mutta ainakin lukematta jättäminen on vastaanottajalta tällöin tietoinen päätös. Verkkosivu pärjää ilman uutiskirjettä, ja uutiskirje ilman verkkosivua, mutta parhaiten nämä toimivat parivaljakkona. Uutiskirje herättää kiinnostuksen lyhyillä sisällöillä ja ohjaa hakemaan lisätietoa verkkosivuilta. Voisiko yrityksellesi sopia mahdollistajan rooli? Oletko se asiantuntijataho, joka kerää alan kiinnostavimmat keskustelijat yhteen tarjoamalla heille keskustelufoorumin? Sosiaalisen median kanavia koskien yleinen kysymys on missä meidän pitäisi olla?. Valinta kannattaa tehdä sen mukaan, missä kanavissa kohderyhmäsi on aktiivinen ja minkälaista sisältöä tuotat. Ota jokaisen kanavan kohdalla huomioon, että se vaatii myös aktiivista päivittämistä. 11

12 Ideoi kiinnostavia sisältöjä Sisältömarkkinointia käynnistäessä on olennaista tunnistaa, minkälaista tietoa ja palvelua yrityksenne nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat kaipaavat. Mitä sellaista yrityksesi voi tarjota, joka auttaa asiakastasi hänen ongelmissaan? Sisällöt voivat olla osin staattisia, kuten referenssejä ja tuote- tai palvelukuvauksia, mutta todennäköisesti saat enemmän liikennettä sivuillesi tuottamalla jatkuvasti uutta sisältöä. Mieti, millainen sisältö sinun liiketoimintaasi sopisi: asiantuntijablogit tai -vlogit kysymys vastaus-palstat infograafit oppaat, ohjevideot tms. pelillisyys muut asiakkaita neuvovat sisällöt? Joskus yrityksen asiantuntijat, johto sekä viestintä- ja markkinointiosaajat ovat liian sisällä palvelutarjonnassaan nähdäkseen sen laajemmassa kontekstissa ja pystyäkseen oivaltamaan uudenlaisia käyttötarkoituksia. Ravistelkaa itsenne irti perinteisestä tuote- tai palvelulähtöisestä ajattelusta ja pohtikaa: mitä hyötyä tuotteistanne/palveluistanne on? Kuinka asiakkaanne käyttävät niitä? Mitä ongelmia ne ratkaisevat? Selvitä, mikä kiinnostaa Ennen kuin polkaiset sisäisen ideoinnin käyntiin, kannattaa kysyä kohderyhmiesi mielipidettä kiinnostavista sisällöistä ja teemoista. Hyödynnä asiakasrekisteriäsi ja mieti myös, miten voisit tavoittaa potentiaaliset kohderyhmät. 12

13 KYSY AINAKIN NÄITÄ: 1. Miten yrityksenne kannattaisi kehittää tuotteitaan/palveluitaan? 2. Mitä odotuksia asiakkailla on? 3. Minkälaiset sisällöt kiinnostavat? 4. Mitä tuotteisiin/palveluihin liittyvää tietoa asiakkaanne etsivät? 5. Minkälaista apua asiakkaanne kaipaavat? Ideoikaa yhdessä Kun olette muodostaneet käsityksen kohderyhmienne odotuksista ja tarpeista, kootkaa ajatukset yhteen ja täydentäkää niitä sisäisessä ideointityöpajassa. Työpajaan olisi hyvä osallistuttaa johtoa ja asiantuntijoita. Yhteisen ymmärryksen saamiseksi nimetkää konkreettisia asioita ja teemoja: mistä kohderyhmänne ovat yleisesti ottaen kiinnostuneita? missä on kohtauspiste omaan tarjontaanne? Sen jälkeen ryhmitelkää teemat sen mukaan liittyvätkö ne (a) suoraan yrityksenne, (b) suoraan toimialaanne, (c) toimialaanne yleisesti tai välillisesti. Jokainen näkökulma on tärkeä. Ryhmittelyn jälkeen kirjatkaa asiat konkreettisiksi otsikoiksi ja kysymyksiksi. Niistä saatte aiheita sisältömarkkinointiin. 13

14 Laadukkaalla sisällöllä kohti ajatusjohtajuutta Ajatusjohtaja on oman alansa vankka osaaja, joka on tehnyt strategisen valinnan erottautua kilpailijoistaan jonkin aihepiirin erityisosaajana. Ajatusjohtajuudessa erottautumisen on aidosti lähdettävä yrityksen sisältä: sen osaamisesta ja yrityskulttuurista. Pitkäkestoisen ajatusjohtajuuden takana on yrityksen halu jakaa osaamistaan avoimesti muille luoden sitä kautta itselleen merkittävää asemaa aiheen asiantuntijana. Mikä sitten on ajatusjohtajuuden suhde sisältömarkkinointiin? Me näemme sisältömarkkinoinnin tai sisällöllä koukuttamisen ajatusjohtajuutta suppeampana käsitteenä sisältömarkkinointi on yksi keino viestiä ajatusjohtajuuden teemoista yrityksen tärkeille kohderyhmille. Pelkkä some ei riitä ajatusjohtajuuteen Sisältömarkkinoinnissa korostetaan usein digitaalisten kanavien ja sosiaalisen median merkitystä. Ne eivät kuitenkaan ole ainoita, tai kaikissa tapauksissa edes parhaita kanavia ajatusjohtajuuden edistämiseksi. Kun ajatusjohtajuuden teemat on valittu, kannattaa aihepiiristä keskustella monipuolisesti eri viestintäkanavissa. Tärkeintä on viestiä aktiivisesti ja avoimesti teille tärkeiden kohderyhmien kanssa. 14

15 HUOMIOI AINAKIN: Sisäinen viestintä: On erittäin tärkeää, että ajatusjohtajuuden teemat kumpuavat aidosti yrityksen sisältä ja ne ovat yhteisiä koko henkilöstölle. Tarvitaan sisäistä viestintää, jotta työntekijät, alihankkijat ja muut sisäiset sidosryhmät osaavat keskustella samoista asioista. Pidä huoli, että esimerkiksi myynnin tukimateriaalit ovat kunnossa ja henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Verkostoitumistapahtumat ja seminaarit: Pyri hyödyntämään kaikki puhujamahdollisuudet ja osallistu aktiivisesti asiakas- ja kumppanitilaisuuksiin. Muista myös verkkoseminaarit! Tutkimukset: Tutkimukset ja erilaisten taustakartoitukset tarjoavat ajatusjohtajuuden puhemiehille arvokasta tietoa toimialan kehityksestä, kohderyhmien tarpeista jne. Julkaisut: Hyödynnä sidos ryh mälehdet, sähköiset uutiskirjeet, kirjat, asiantuntija-kirjoitukset sekä omat ja kumppanien nettisivut. Sisältö on usein tervetullutta, mutta muista varata resursseja. Varmista myös, että saavutat varmasti oikean kohderyhmän. Ennakkoluulottomat yhteishankkeet: Yhteishankkeita voi toteuttaa myös muun muassa oppilaitosten tai muiden puolueettomien tahojen kanssa. Parhaimmillaan yhteistyössä tehty viestintä kuvastaa yrityksen aitoa halua edistää toimialaa kyseiseen teemaan liittyen. 15

16 Haastattelussa: Jani Aaltonen Jani Aaltonen on pitkän linjan sisältömarkkinoinnin ja myynnin ammattilainen. Hän toimii toimitusjohtajana Axession Finland Oy:ssä ja partnerina Aaltonen & Yrjölä Sales Communications Oy:ssä. Jani oli myös mukana AC-Sanaforin opasmarkkinoinnin kehittämisessä. Liikevaihto nelinkertaistui sisältömarkkinoinnilla Axessionin tarina sisältömarkkinoinnin saralla alkoi kauan ennen kuin sisältömarkkinointi nousi kaikkien huulille. Vuonna 2004, kun Axession aloitti B2B-sektorin myynnin kehittämisen konsultoinnissa, oli myynti vielä pitkälti kiinni yritysjohdon kontaktien määrästä ja telemarkkinoinnista. Vuonna 2010 Jani Aaltonen ja hänen kumppaninsa Tomi Yrjölä heräsivät siihen, että perinteisen markkinoinnin mallit, joissa markkinoija lähestyy potentiaalisia ostajia markkinointiviesteillään Markkinoinnissa on pystyttävä puhumaan siitä, mikä kohderyhmäämme kiinnostaa. Unohdetaan turha kuorruttaminen ja ollaan rehellisiä. (outbound-markkinointi), eivät toimi liidien luomiseksi. Syntyi Aaltonen & Yrjölä Sales Communications Oy. Miksi ja miten markkinointi on muuttumassa? Muutoksen tekevä ajatus on yksinkertainen: markkinoinnissa on pystyttävä puhumaan siitä, mikä kohderyhmäämme kiinnostaa. Unohdetaan turha kuorruttaminen ja ollaan rehellisiä. Kun asiakas omassa tilanteessaan etsii sisältöä ongelmaansa liittyen, 16

17 Inbound-markkinoinnin ideana on siis se, että kohderyhmä löytää yrityksen sisällön itse silloin, kun hän sitä etsii. on parempi, että sisältö tulee meiltä, ei kilpailijoilta, Aaltonen kiteyttää. Indound-markkinoinnin ideana on siis se, että kohderyhmä löytää yrityksen sisällön itse silloin, kun hän sitä etsii. Lisäksi sisällön on oltava niin kiinnostavaa, että sen löytänyt lukija on valmis antamaan yhteystietonsa yritykselle päästäkseen tutustumaan sisältöön tarkemmin. Tätä kautta syntynyttä lämmintä liidiä seuraa jonkinasteinen yhteydenotto yritykseltä. Axessionin tapauksessa se on puhelu, jossa ei keskitytä myymään, vaan keskustelemaan ladatusta sisällöstä ja lataajan omasta tilanteesta. Aaltonen seisoi eturintamalla todistamassa sisältömarkkinoinnin voimaa: Aaltonen & Yrjölä Sales Communications Oy:n liikevaihto nelinkertaistui vuonna 2014, ja myyntiliidejä syntyy nettisivujen kautta 1000 vuodessa. Tekemällä asiat oikein verkossa on yrityksen mahdollista saavuttaa suurta kasvua. Se vaatii rohkeutta muuttaa toimintatapoja. 17

18 Janin 4 vinkkiä B2B-sisältömarkkinointiin 1. Suhtaudu kohderyhmiin niin kuin mediat niihin suhtautuvat. Keskity ostajapersooniin eli siihen, millainen maailma ja millaisia ongelmia kohderyhmällä on, sekä eritoten siihen, millainen sisältö heitä kiinnostaa. 2. Asiakkaan ostoprosessin ymmärtäminen. A. Aluksi henkilö ei välttämättä pysty tarkasti määrittelemään ongelmaansa. Hän etsii tietoa, joka auttaa häntä ymmärtämään oman toimintansa tai tilanteensa ongelmat ja kehityskohdat. Etsintävaiheen jälkeen hän tiedostaa ongelmansa. B. Sen jälkeen asiakkaalle tarjotaan ratkaisumalleja ja vastataan siihen, miten ongelmat ratkaistaan ja millaisia ratkaisuvaihtoehtoja niihin on. Ratkaisuvaihtoehdoista saa sisältömarkkinointiin aiheita. C. Vasta näiden vaiheiden seurauksena ostaja kiinnostuu yrityksestä, ja ymmärtää miksi juuri se tarjoaa hänelle parasta apua ongelmansa ratkaisemiseksi. Suomalaiset yritykset viestivät liikaa itsestään ja omasta tarjoamastaan jättäen kaksi ensimmäistä vaihetta täysin huomioimatta. Jos henkilö ei vielä tiedosta ongelmaansa tai siihen sopivaa ratkaisua, ei hänellä myöskään ole ostotarvetta. Siksi yrityksen tehtävänä on varmistaa, että sen kanavista löytyy laadukasta sisältöä ostoprosessin kaikkiin vaiheisiin. 3. Sisällöntuotantoon täytyy resursoida. Tämä on iso muutos yritysten resursoinnissa. Yrityksillä ei usein ole riittävää sisällöntuotannon osaamista, eikä toisaalta resurssejakaan. Lisäksi yrityksissä resursoidaan vääriin asioihin: myynnin työntekijöitä on liikaa suhteessa siihen, kuinka paljon 18

19 Yrityksissä resursoidaan vääriin asioihin: myynnin työntekijöitä on liikaa suhteessa siihen, kuinka paljon myyntiliidejä olisi mahdollista saavuttaa asiakasvetoisesti ammattitaitoisella sisällöntuotannolla. myyntiliidejä olisi mahdollista saavuttaa asiakasvetoisesti ammattitaitoisella sisällöntuotannolla. Jos henkilöstöllä ei ole intoa tai riittävää taitoa tuottaa kiinnostavaa sisältöä, siihen pakottaminen ei tuota tulosta. Henkilöstölle kannattaa tarjota tukea ja koulutusta. toiminnallisuutta, eli call-to-actioneita. Tietoa annetaan liikaa ilmaiseksi, mikä on virhe. Ei ole viisasta antaa hyvää tietoa ilmaiseksi, jos samalla tiedolla olisi mahdollista kerätä niiden henkilöiden yhteystietoja, jotka ovat jo kiinnostuneita sisällöstänne. 4. Verkko on keskiössä. Helsingin Sanomista ei osteta, vaan verkosta. Hakukoneoptimointi on sisältömarkkinoinnin paras kaveri, ja koska hakukoneet rakastavat blogeja, on bloggaaminen menestyksen kannalta tärkeää. Toinen tärkeä kanava on sosiaalinen media, joka on mobiilikäytön kasvun myötä noussut entistä suurempaan rooliin. Yritysten verkkosivut ovat edelleen usein esitteitä, eikä niillä ole 19

20 Case: AC-Sanaforin myynti ja markkinointi Vaihdoimme myynti- ja mark ki noin ti stra te giamme keväällä Lähdimme liikkeelle uudistamalla verkkosivumme. Emme enää vain odota kävijöitä, vaan mark kinoimme sisältöjä aktii vi sesti useissa sosi aa li sen median kana vissa. Mitä sisältöä me tarjoamme ja mitä itse saamme? B2B-mark ki noin nissa sosi aa li nen media on hel potta nut asioita mer kittävästi. Muistutamme ker ran tai pari kertaa kuussa ilmes tyvässä uutis kir jeessämme uusista viestintäoppaistamme, blogimme lue tuim mista sisällöistä sekä yri tystämme kos ke vista uutisista. Omien sisältöjemme lisäksi jaamme kansainvälisen ver kos tomme Weber Shandwickin mie len kiin toi sia tut ki muk sia ja raportteja. Sisältömark ki noin nin vai ku tus myyn tiimme oli nähtävissä hyvin nopeasti. Keskeisin uudistus markkinoinnissamme on ollut vies tintäoppaiden julkaisun aloittaminen. Oppaamme ovatkin saa neet pal jon posi tii vista palau tetta, ja ne ovat nousseet verk ko si vujemme suo si tuimmiksi sisällöiksi. Koko simme markkinointimme tulok set syksyllä 20

21 Sano ei kylmille liideille ja kyllä lämpimille kontakteille IN2 EMEA SABRE Awards -kil pai luun ja saimme iloksemme kunniamaininnan. Lisäksi blo gimme luki jamäärät kas va vat jat ku vasti: AC-Sanaforin blogi nousi lokakuussa 2014 Suomen 8. suosituimmaksi markkinointiviestinnän blogiksi Cisionin tekemässä listauksessa. Vuo den 2014 aikana kiin nos ta vuu temme kai kissa kanavissa monin ker tais tu i, mikä näkyy verk ko si vukävijöissämme ja tämä puo les taan yhtey den otto jen ja yhteystietonsa jättäneiden liidien määrässä. Olemme onnek kaassa tilan teessa, jossa puo leemme osa taan kääntyä eri kois osaa mi sa luei tamme kos ke vissa asioissa. Tapaa mi set poten ti aa lis ten asiak kaiden kanssa ovat lämpimiä mones sa kin mie lessä. Meidät ja pal ve lumme tun ne taan jo hyvin ja voimme siirtyä nopeasti käytännön tasolle rat ko maan asiak kaan haas teita. 21

22 Mihin vetää avoimuuden raja? Haluaisitko elää maailmassa, jossa kaikki tieto olisi helposti saatavilla ja vieläpä ilmaiseksi? Minä en haluaisi. On naiivia uskotella, että kaikkea tietoa voisi jakaa ilmaiseksi. Vaikka avoimuus ja tiedon jakaminen on sisältömarkkinoinnin ytimessä, pitää jokaisen organisaation kuitenkin huolehtia siitä, että vapaasti jaettu sisältö on oikean tasoista. Toisaalta kohderyhmää ei saa aliarvioida tarjoamalla itsestäänselvyyksiä tai mitättömyyksiä, sillä B2B-päättäjä on usein kokenut alansa osaaja. Toisaalta kaikkea ei voi eikä kannatakaan kertoa ilmaiseksi. Tämä tärkeä keskustelu pitää käydä jokaisessa organisaatiossa, joka aidosti haluaa tehdä tuloksekasta sisältömarkkinointia. Jaa kokemuksia, näkemyksiä, arvioita ja prosesseja kaikkea mitä kohderyhmä pitää kiinnostavana, ja paketoi tieto houkutteleviin annoksiin. Kokemukseni mukaan linja vedetään helposti liian tiukaksi. Hellitä vähän ja huomaat, että tarjoamalla enemmän tietoa saat myös useampia tarjouspyyntöjä. Tom Westerén, AC-Sanaforin toimitusjohtaja 22

23 Kaipaatko apua sisältömarkkinoinnissa? Oliko opas hyödyllistä luettavaa? Voimme auttaa sinua sisältömarkkinoinnin konseptoinnissa, teemojen ideoinnissa ja sisällöntuotannossa. Tarjoamme asiantuntijoille koulutuksia sujuvien tekstien tuottamiseen ja sosiaalisessa mediassa toimimiseen. Toteutamme tarvittaessa myös verkkosivut ja tilit sosiaalisen median kanaviin sekä sparraamme niiden ylläpidossa ja markkinoinnissa. Kuulemme mielellämme mielipiteesi oppaasta. Aloita keskustelu sähköpostitse, Twitterissä, LinkedInissä tai Facebookissa. Jos haluat jakaa oppaan, voit tehdä sen helposti suoraan lataussivulta: Täytä yhteydenottolomakkeemme. Kerro lyhyesti tarpeistasi, niin olemme sinuun yhteydessä. Kiitos mielenkiinnostasi! Jätä yhteydenottopyyntö tästä tai soita:

24 Lähteet ja inspiraatiot Content Marketing Institute: What is content marketing B2B Content Marketing Benchmarks, Budgets, and Trends North America report: Jani Aaltosen blogi: Rand Fishking: Why content marketing fails 24

OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA?

OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA? OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA? SISÄLTÖMARKKINOINTI HELPOTTAA LIIDIEN LAPIOINTIA Eroon kylmäsoitoista. Yritysten välisessä kaupassa hyvien liidien löytäminen on usein kovan työn takana. Joskus voi tuntua siltä,

Lisätiedot

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille Viikon tavoitteet Kansainvälisellä World Green Building Weekillä haluamme kiinnittää huomion kestävään, tuottoisaan ja viihtyisään rakennettuun ympäristöön

Lisätiedot

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten kaupan käyntiin Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan myynnin puhetta verkkoon sisältöstrategian avulla Differosta

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Toimiva verkkosivusto lehdelle Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Miksi? Tavoitteet Mitä myyt? Mitä ja miten haluat asiakkaillesi

Lisätiedot

Markkinoinnin automaatio. Parempia liidejä myynnille! Huomispäivän asiakkaasi ovat tänään verkossa.

Markkinoinnin automaatio. Parempia liidejä myynnille! Huomispäivän asiakkaasi ovat tänään verkossa. Markkinoinnin automaatio Parempia liidejä myynnille! Huomispäivän asiakkaasi ovat tänään verkossa. Tervehdys ystävät, Markkinoinnin automaatio on tämän hetken kuumimpia termejä digitaalisessa markkinoinnissa.

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Ammatti- ja Järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media

Ammatti- ja Järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media Ammatti- ja Järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media Aikakauslehtien Liitto, Ammatti- ja järjestölehtien tapaaminen Viestintä-Piritta Anne Lindfors @anne_lindfors 3.11.2015, Helsinki www.viestintapiritta.fi

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Rakenna onnistunut sisältökampanja

Rakenna onnistunut sisältökampanja sisältökampanja Kun sisältömarkkinointiin tuodaan kampanjalle ominaisia piirteitä, helpottaa se suunnittelua ja mittaamista. Opas tarjoaa apua ja käytännön työkaluja sisältömarkkinointikampanjan suunnitteluun.

Lisätiedot

Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy

Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy Case: Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy - Kiteytetty asiakaslupaus - Esitystapa asiakaslupaukselle Mistä kaikki alkoi? Oy Puu-Component Ab perustettiin alihankintayritykseksi valmistamaan

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen www.hamk.fi TYÖPAJAN SISÄLTÖ 1. Kuulumiset 2. Kertaus aiemmasta tietoiskusta 3. Uusia ideoita 4. Tärpit

Lisätiedot

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Ja kaikki alkoi suunnittelusta... Ennen kilpailutusta mieti tarkkaan, että mihin tarkoitukseen videotuotanto tulee ja mitä

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI JA NATIIVIMAINONTA OVAT NYT IN. MIKSI? Digitaalinen maailma antaa uusia reviirejä

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS

Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS + Toimiala: viestintä- ja asiakasverkkopalveluiden tarjoaminen Yritys: DNA "Markkinointiviestien tarkan kohdennuksen ansiosta voimme

Lisätiedot

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinoinnin tehtävät 1. Liidien tuottaminen 2. Liidien laadullistaminen 3. Tuotteiden ja palveluiden tunnettuuden kehittäminen

Lisätiedot

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan kohderyhmää kiinnostavaa puhetta verkkoon sisältöstrategian

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta Järjestäjän opas Kuvaus Mitä? Tervetuloa meille -viikko on osa Suomalaisen Työn Liiton Suomi 100 -juhlavuoden Made by Finland -kampanjaa. Tavoitteena on innostaa mukaan suomalaiset yritykset ja yhteisöt

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Social Media Newsroom Olet jo sosiaalisessa mediassa, halusit tai et. Ota keskustelun ohjat omiin käsiisi.

Social Media Newsroom Olet jo sosiaalisessa mediassa, halusit tai et. Ota keskustelun ohjat omiin käsiisi. Social Media Newsroom Olet jo sosiaalisessa mediassa, halusit tai et. Ota keskustelun ohjat omiin käsiisi. MAINEENHALLINTA KUNTOON SOSIAALISESSA MEDIASSA. OSALLISTU JA JOHDA KESKUSTELUA BRÄNDISI YMPÄRILLÄ.

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Agenda Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi Jari Juslén 2014 2 Sähköpostimarkkinoijan pahimmat virheet Ajatus,

Lisätiedot

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi. VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.norros Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos Ihmisen soluja uusiutuu

Lisätiedot

Kulje ostajan polku asiakkaan rinnalla VERKOSSAKIN Miksi nettisivusto on usein vain paras arvaus siitä, mitä sivustolle tulija sieltä etsii?

Kulje ostajan polku asiakkaan rinnalla VERKOSSAKIN Miksi nettisivusto on usein vain paras arvaus siitä, mitä sivustolle tulija sieltä etsii? Kulje ostajan polku asiakkaan rinnalla VERKOSSAKIN Miksi nettisivusto on usein vain paras arvaus siitä, mitä sivustolle tulija sieltä etsii? Kun vertaamme prosessia konkreettiseen myyntiprosessiin ja siihen,

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennusohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi

Lisätiedot

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen media & web-analytiikka osana

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

MITEN SELVIÄT DIGIAJASSA?

MITEN SELVIÄT DIGIAJASSA? (Päivitetty 10.8.2015) MITEN SELVIÄT DIGIAJASSA? KEHITY JA OTA HYÖTY IRTI! MITEN SELVIÄT DIGIAJASSA? KEHITY JA OTA HYÖTY IRTI! Digitaalisuus tuo mahdollisuuksia, joita emme ole ennen nähneet tai edes kuvitelleet.

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi ja myynti Mitä DIVA meille kertoi?

Digitaalinen markkinointi ja myynti Mitä DIVA meille kertoi? Digitaalinen markkinointi ja myynti Mitä DIVA meille kertoi? Myynnin Digiloikka, 11/5/2017 Tommi Laukkanen UEF // University of Eastern Finland Asiakkaan ostopäätösprosessi TARPEEN TUNNISTAMINEN INFORMAATION

Lisätiedot

DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE. 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat

DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE. 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat Design thinkingin pääaskeleet: Määritä Tutki Ideoi Tee Prototyyppi Kehitä Lanseeraa Opi

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Opas markkinoinnin automaation sisällöntuotantoon

Opas markkinoinnin automaation sisällöntuotantoon Opas markkinoinnin automaation sisällöntuotantoon Johdanto Tämän oppaan tarkoitus on avata markkinoinnin automaatiota sisällöntuotannon näkökulmasta. Vielä ei ole kehitetty teknistä ratkaisua, joka automatisoisi

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

Facebook-opas tilitoimistoille

Facebook-opas tilitoimistoille Facebook-opas tilitoimistoille Joko tilitoimistollanne on Facebook-sivu? Jos ei, tähän oppaaseen on koottu 10 askeleen polku, jota seuraamalla sivu on helppo perustaa. MUUTAMA FAKTA SOSIAALISESTA MEDIASTA

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta

Lisätiedot

Mediallistumisen vaikutukset johtajuuteen, maineeseen ja asiantuntijuuteen

Mediallistumisen vaikutukset johtajuuteen, maineeseen ja asiantuntijuuteen Mediallistumisen vaikutukset johtajuuteen, maineeseen ja asiantuntijuuteen #Otehanke 16.10.2017 Jukka Saksi jukka.saksi@johtajaonmedia.fi www.johtajaonmedia.fi AUTTAMINEN Agenda 16.10.2017: Esittäytyminen

Lisätiedot

10 TAPAA KÄYTTÄÄ IDEASEINÄÄ

10 TAPAA KÄYTTÄÄ IDEASEINÄÄ 10 TAPAA KÄYTTÄÄ IDEASEINÄÄ Ideoi, inspiroidu, innovoi pienessä tai suuressa ryhmässä AE Partners Oy MIKÄ ON IDEA WALL? Idea Wall on verkkopalvelu, jossa osallistujat jakavat avoimesti ja anonyymisti ideoita

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI Pia Behm, CEO/Owner Kuka puhuu? - erusway Oy 10/13: Auttaa yrityksiä saamaan lisää asiakkaita Venäjältä - Google Partner - Tärkeimmät asiakkaat matkailun

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

SÄHKÖINEN MARKKINOINTI

SÄHKÖINEN MARKKINOINTI SÄHKÖINEN MARKKINOINTI Kuka Teemu Korpi? Sähköisen markkinoinnin ala Hakusanamainonta Display-mainonta Facebookmainonta Hakukoneoptimointi Affiliate-markkinointi Sisältömarkkinointi Sosiaalinen media Mobiilimarkkinointi

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI CASE: SOCIAL HERO & MICROSOFT JAANA VUORI MICROSOFT OY SATU YRJÄNEN SEK LOYAL OY PÄIVÄN SISÄLTÖ 1 2 3 4 5 6 Markkinoinnin ja ostokäyttäytymisen muutos Sisältöohjautuva

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Digitaalisen palvelun luoman asiakasarvon tunnistaminen

Digitaalisen palvelun luoman asiakasarvon tunnistaminen TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalisen palvelun luoman asiakasarvon tunnistaminen VALIT-hankkeen päätösseminaari 6.11.2017 Tuija Rantala, Erikoistutkija, VTT Erilaisten kanavien hyödyntäminen digiaikana

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA

HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA Timo Häkkinen Technopolis Tampere 21.11.2014!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 MicroMedia Palvelut PÄÄTTÄJÄ- TIEDOT TÄSMÄ- MARKKINOINTI ASIAKAS- DIALOGI MARKKINOINTI- KONSULTOINTI MARKKINOINTI-

Lisätiedot

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Agenda Myynnin suurin ongelma Ongelman ratkaiseminen, ensimmäiset vaiheet Jari Juslén

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS Opas onnistuneeseen osallistumiseen Suunnittele! Toteuta! Seuraa! Arvioi! = Paras ikinä saatu tulos! easyfairs.com easyfairs työkalupakki Tervetuloa näytteilleasettajaksi easyfairs

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Projektipäällikön kokemuksia 4.10.2011 IdM-projektitkin pitää suunnitella Kaiken perustana on riittävä ymmärrys projektin sisällöstä, laajuudesta ja vaaditusta osaamisesta

Lisätiedot

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA 1 Verkkoaivoriiheen osallistuneet olen markkinoinnin ammattilainen 42% ostan markkinointipalveluja 19% myyn markkinointipalveluja 4% vastaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Digimarkkinoinnin mahdollisuudet myynnin tukena. Business Forum Ruka Jonna Muurinen Markkinointiviestintätoimisto Kuulu Oy

Digimarkkinoinnin mahdollisuudet myynnin tukena. Business Forum Ruka Jonna Muurinen Markkinointiviestintätoimisto Kuulu Oy Digimarkkinoinnin mahdollisuudet myynnin tukena Business Forum Ruka 23.11. Jonna Muurinen Markkinointiviestintätoimisto Kuulu Oy Jonna Muurinen Kuulu Oy perustaja, toimitusjohtaja Tutkintoja ja taustaa:

Lisätiedot

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja.

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. Uudiskohteiden asiantuntija palveluksessanne. Uudiskohde on palveluna ainutlaatuinen. Välittäjämme ovat keskittyneet nimenomaan uudiskohteiden myyntiin, mistä

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

4 ASKELTA Laadukkaampiin liideihin. Myynnin ja markkinoinnin digitaalinen liitto B2B myynnissä. Huomispäivän asiakkaasi ovat tänään verkossa.

4 ASKELTA Laadukkaampiin liideihin. Myynnin ja markkinoinnin digitaalinen liitto B2B myynnissä. Huomispäivän asiakkaasi ovat tänään verkossa. 4 ASKELTA Laadukkaampiin liideihin Myynnin ja markkinoinnin digitaalinen liitto B2B myynnissä Huomispäivän asiakkaasi ovat tänään verkossa. Tervehdys ystäväni, Myyntityö on murroksessa ja erityisesti b2b-myynnin

Lisätiedot

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy - Rekrytointiohjelma ProCountor International Oy:n tilitoimistokumppaneille Poolia on toiminut ProCountorin

Lisätiedot

Workshop Palveluiden ideointi ja kehittäminen Miia Lammi Muotoilukeskus MUOVA. Ohjelma. Luovuuden ainekset. Odotukset.

Workshop Palveluiden ideointi ja kehittäminen Miia Lammi Muotoilukeskus MUOVA. Ohjelma. Luovuuden ainekset. Odotukset. Workshop 30.3.2017 Palveluiden ideointi ja kehittäminen Miia Lammi Muotoilukeskus MUOVA Workshopin tavoitteena on oppia, miten palveluita ideoidaan ja kehitetään palvelumuotoilun menetelmien avulla. Workshop

Lisätiedot

LISÄTEHOJA ASIAKASHANKINTAAN. MicroMedia auttaa asiakkaiden hankinnassa ja lisämyynnin tekemisessä

LISÄTEHOJA ASIAKASHANKINTAAN. MicroMedia auttaa asiakkaiden hankinnassa ja lisämyynnin tekemisessä LISÄTEHOJA ASIAKASHANKINTAAN MicroMedia auttaa asiakkaiden hankinnassa ja lisämyynnin tekemisessä Timo Häkkinen @HakkinenTimo Timo Häkkinen www.micromedia.fi www.liidijalostamo.fi www.renable.fi/blogi

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

FACEBOOK case pkssk. Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi

FACEBOOK case pkssk. Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi FACEBOOK case pkssk Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi FACEBOOK case pkssk PKSSK:n rekrytointi siirtyi sosiaaliseen mediaan alkutalvella 2010. Olimme ensimmäinen sairaala Suomessa,

Lisätiedot

Tavallista fiksumpaa markkinointia

Tavallista fiksumpaa markkinointia Tavallista fiksumpaa markkinointia Päivän agenda Hakukonemarkkinoinnin koulutus Ainoastaan hakukone- ja mobiilioptimoitu www-sivu toimii ja tehoaa Hakukonemarkkinointi: miksi ja miten? Mobiilimarkkinoinnin

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Sosiaalinen intranet Kitinästä ja hypestä kohti hyödyllisiä ja positiivisia törmäyksiä

Sosiaalinen intranet Kitinästä ja hypestä kohti hyödyllisiä ja positiivisia törmäyksiä Sosiaalinen intranet Kitinästä ja hypestä kohti hyödyllisiä ja positiivisia törmäyksiä Törmäys Työyhteisöviestinnän päivä 19.3.2015 Hanna P. Korhonen, Sosiaalinen intranet Kitinästä ja hypestä kohti hyödyllisiä

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Videomarkkinoinnin opas

Videomarkkinoinnin opas Videomarkkinoinnin opas Hei! Kiitos, että latasit Go:groupin videomarkkinointioppaan. Näiden vinkkien avulla saat uusia ideoita ja tehoa videomarkkinointiisi. Kysyttävää? Autamme mielellämme! Lähetä sähköpostia

Lisätiedot

Tuloksellinen somemarkkinointi. Kristiina Pääkkönen 10.11.2015

Tuloksellinen somemarkkinointi. Kristiina Pääkkönen 10.11.2015 Tuloksellinen somemarkkinointi Kristiina Pääkkönen 10.11.2015 Valmentajaesittely Yhteiskuntatieteiden maisteri, MBA, Johdon ja esimiesten työnohjaaja MIF, Certified Progress Coach ja tiedottaja MTi Kristiina

Lisätiedot