Osavuosikatsaus III/07

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus III/07"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus III/ Juha Rantanen, toimitusjohtaja

2 Nikkelivaikutus ja ruostumattoman teräksen markkinat Konsernin strategia ja viimeaikaiset investointipäätökset Kolmannen neljänneksen tulos Näkymät Juha Rantanen

3 Nikkelin hintakehitys USD/t USD/t Lähde: LME päivähinta, sis Juha Rantanen

4 Nikkelin hinta, seosainelisä ja Outokummun ruostumattoman teräksen toimitukset INDEKSI (Nikkeli & seosainelisä) 500 Toimitukset Nikkelin käteishinta Seosainelisä Toimitukset kt I/06 II/06 III/06 IV/06 I/07 II/07 III/07 0 Nikkelin historiallisen käteishinnan lähteenä LME. Historiallisen seosainelisän lähteenä CRU (Saksa kylmävalssattu 304 2mm). Toimitusten lähteenä Outokumpu. Nikkelin hinta sisältäen syyskuun Juha Rantanen

5 Nikkeliin liittyvät varastotappiot toisella vuosipuoliskolla Nikkelin hinnan merkittävä lasku Dramaattinen lasku standardituotteiden tilauksissa Poikkeuksellisen matalat toimitusmäärät Nikkelivarasto myyty merkittävästi alempaan arvoon Q3 Q3 Q3 Q4 Raaka-aineiden ja välivarastojen kiertonopeudet erittäin hidas Myyntihinta < tuotantokustannukset alaskirjaus nettorealisointiarvoon Ajoituserot seosainelisän ja varaston kiertonopeuden välillä Väliaikaisesti myyty perushinnalla plus alemmalla tulevalla seosainelisällä IV/07 seosainelisän nikkeli < ostohinta ajoituserotappio Juha Rantanen

6 Seosainelisä muutos laskentamenetelmässä Seosainelisän vanha laskentamenetelmä Raaka-ainekustannus, keskiarvo (kk-2, kk-3) Toimituskuukauden seosainelisä kk-3 kk-2 Toimituskuukausi kk. Toimitus, (kk-0) Seosainelisän uusi laskentamenetelmä Raaka-ainekustannus, (kk-1) *) kk-1 Toimituskuukauden seosainelisä Toimituskuukausi kk. Toimitus, (kk-0) *) 30 päivän keskimääräiseen hintaan laskettuna taaksepäin toimitusta edeltävän kuukauden 20. päivästä Juha Rantanen

7 Seosainelisän uusi laskentamentelmä täsmää paremmin LME:n nikkelihintaan -esimerkki USD Nikkelin hinta (kk-0) & seosainelisän nikkelin referenssihinta Nikkelin hinta kk-3/kk-2 keskiarvo kk LME= London Metals Exchange Juha Rantanen

8 Ruostumattoman teräksen markkinat Ruostumattoman teräksen peruskysyntä edelleen vahvaa Erikoislaadut ja projektitoimitukset loppukäyttäjien kysyntä jatkuu hyvänä Standardituotteet tilauskertymä alkoi elpyä syyskuun lopussa tilauskanta paranee vähitellen Jakelijoiden varastotasot on laskussa Standardituotteiden hinnat ovat tasoittumassa Joitakin hintoja on korotettu Juha Rantanen

9 Kylmävalssatun ruostumattoman teräksen hintakehitys Euroopassa EUR/t Kylmävalssatun ruostumattoman teräksen hinta (304 2B Saksan markkinat) Markkinahinta Seosainelisä Perushinta Syyskuun markkinahinta euroa Lähde: CRU, syyskuu 2007, CRU ei ole raportoinut perushintaa heinäkuusta 2007 alkaen Juha Rantanen

10 Nikkelivaikutus ja ruostumattoman teräksen markkinat Konsernin strategia ja viimeaikaiset investointipäätökset Kolmannen neljänneksen tulos Näkymät Juha Rantanen

11 Outokummun strateginen suunta Aloitettu vuonna 2005 Lupausten lunastaminen ja uusien tavoitteiden asettaminen Tänään Toiminnallisen erinomaisuuden rakentaminen ja vahvistaminen Saavutukset: 1. Liiketoimintaportfolion muuttaminen 2. Kiinteiden kustannusten leikkaus ja toiminnallisen erinomaisuuden ohjelmat 3. Taloudellisten tunnuslukujen kehitys positiivinen Juha Rantanen Viisi vuotta Ykkösaseman varmistaminen ruostumattomassa teräksessä Euroopassa Kymmenen vuotta Maailmanlaajuisen johtoaseman saavuttaminen ruostumattomassa teräksessä Kiistaton ykkönen ruostumattomassa teräksessä Toiminnallisen erinomaisuuden laajentaminen

12 Parempi kannattavuus kiinteiden kustannusten leikkausten ja Operational Excellence ohjelmien seurauksena Toimenpiteet Kiinteiden kustannusten leikkausohjelma Tilanne tänään Valmis 2006: vuotuiset säästöt 100 milj. euroa Vuonna 2005 aloitettu useita toimenpiteitä Outokummun liiketoiminnan kilpailukyvyn varmistamiseksi Coil Products Sheffieldin sulkeminen Production Excellence ohjelma, OK1 Commercial Excellence ohjelma, K2 Valmis 2006: vuotuinen tulosparannus 50 milj. euroa Etenee hyvin: tavoite 40 milj. euroa vuonna 2007 Kokonaisvaikutus 2007: ~190 milj. euroa Operational Excellence etenee hyvin laajennetaan Juha Rantanen

13 Tavoite nostaa myyntiä loppukäyttäjille yli 50%:iin Asiakasmix tällä hetkellä (2006), volyymin mukaan Yhteensä ~1,9 milj. tonnia Tuleva asiakasmix, volyymin mukaan Yhteensä ~2,4+ milj. tonnia Loppukäyttäjät ja projektit Vahva keskittyminen loppukäyttäjiin ja projekteihin Investoinnit erikoistuotteisiin Loppukäyttäjät ja projektit Jakelijat, putkitehtaat, jälleenvalssaajat yms. Jakelijat, putkitehtaat, jälleenvalssaajat yms Juha Rantanen

14 Maa Investointi Saksa 20 milj. euron investointi Willichiin Palvelukeskuksen laajennus tonnista tonniin Kapasiteetti käytettävissä 2009 Päätetyt investoinnit palvelukeskusverkostoon Intia Kiina Itä- Eurooppa 30 milj. euron investointi palvelukeskukseen Kapasiteetti tonnia Kapasiteetti käytettävissä milj. euron investointi palvelukeskukseen Kapasiteetti tonnia milj. euron investointi palvelukeskukseen Puolassa Toiminnassa v lopussa Italia 70 milj. investointi Kapasiteetin laajennus tonnista tonniin Juha Rantanen

15 Tavoite lisätä erikoistuotteiden osuutta kokonaismyynnistä Tämänhetkinen tuotemix Yhteensä ~1,9 milj. tonnia Tulevaa tuotantomixiä ohjaa korkeamman jalostusarvon tuotteet Yhteensä ~2,4+ milj. tonnia Standardi austeniittinen Avestan investointi Investointi kvarttolevykapasiteettiin Kasvua ferriittisissä Muut mahdolliset laajennukset Standardi austeniittinen Korkeamman jalostusarvon tuotteet ja ferriittiset Korkeamman jalostusarvon tuotteet ja ferriittiset Juha Rantanen

16 Investointeja tuotantovalikoiman laajentamiseksi 1/2 Hot rolled plate / kvarttolevy Vahvasti kasvaville segmenteille kuten energiasektori, suolan poisto merivedestä, sellu- ja paperiteollisuus ja prosessiteollisuus yleensäkin Erityisesti lean duplex ja muita duplex-laatuja Outokumpu markkinajohtaja, globaali markkinaosuus 20 % 220 milj. euroa viidessä vuodessa Käytössä 2010 ROCE > 13 % Kapasiteetin laajennus tonnilla tonniin, Degerfors Ruotsissa tonnilla tonniin, New Castle USA:ssa Juha Rantanen

17 Investointeja tuotantovalikoiman laajentamiseksi 2/2 Syyskuussa julkistettu Avestan investointi 550 milj. euroa kolmelle vuodelle AOD konvertteri aihioiden hiontalinja hehkutus- ja peittauslinja ROCE >13% Lopputuotekapasiteetin lisäys tonnista tonniin, enimmäkseen duplex-laatua Intian kylmävalssaamon projekti selvitysvaiheessa Vuotuinen kylmävalssatun kapasiteetti tonnia Sheffieldin laitteiden mahdollista hyödyntämistä tutkitaan Juha Rantanen

18 Laajennetut Operational Excellence ohjelmat Operational Excellence ohjelma Commercial ja Production Excellence ohjelmat (2005-) Supply Chain Excellence (hankintaketju) ohjelma (2007-) Ohjelmien arvioitu tulosparannustavoite yhteensä: alkuperäinen 40 milj. euroa 80 milj. euroa laajennettu milj. euroa 200 milj. euroa milj. euroa 300 milj. euroa Juha Rantanen

19 Nikkelivaikutus ja ruostumattoman teräksen markkinat Konsernin strategia ja viimeaikaiset investointipäätökset Kolmannen neljänneksen tulos Näkymät Juha Rantanen

20 Kolmannes neljännes lyhyesti Liiketappio 256 milj. euroa nikkeliin liittyvät varastotappiot noin 280 milj. euroa operatiivinen voitto 35 milj. euroa Toimitukset erittäin matalalla tasolla standardituotteiden heikko kysyntä, varastojen purkaminen tuotannon leikkauksia lomakausi ja huoltoseisokki Transaktiohinnat 17 % (CRU) tilapäisesti käytetty kokonaishintaa standardituotteille perushinnan ja seosainelisän sijaan CRU ei ole raportoinut perushintoja III/07 Outokummun toinen vaihe strategisessa kehityksessä alkoi, useita investointipäätöksiä julkistettu Juha Rantanen

21 Kolmannen neljänneksen tunnusluvut Milj. euroa III/07 II/07 III/06 I-III/07 I-III/06 Liikevaihto Liikevoitto Osakekohtainen tulos, Sijoitetun pääoman tuotto, % Ruostumattoman teräksen toimitukset, tonnia Huomattavat nikkeliin liittyvät varastotappiot iskivät kannattavuuteen Operatiivinen tulos voitollinen Juha Rantanen

22 Liikevoitto liiketoiminta-alueittain Milj. euroa III/07 II/07 III/06 I-III/07 I-III/06 General Stainless Specialty Stainless Other operations Sisäiset erät Konserni General Stainless nikkeliin liittyvät varastotappiot noin 200 milj. euroa laskeneet perushinnat ja pienet toimitusmäärät käänsivät operatiivisen tuloksen tappiolliseksi Specialty Stainless nikkeliin liittyvät varastotappiot noin 80 milj. euroa kertaluonteinen nettokustannus 11 milj. euroa operatiivinen tulos selvästi voitollinen Juha Rantanen

23 Pääomarakenne Milj. euroa III/07 II/07 III/06 Liiketoiminnan nettorahavirta Korollinen nettovelka Omavaraisuusaste, % Velkaantumisaste (gearing), % Käyttöpääomasta vapautui 299 milj. euroa pääasiassa nikkelin hinnan laskun takia Parempi kassavirta liiketappiosta huolimatta Juha Rantanen

24 Nikkelivaikutus ja ruostumattoman teräksen markkinat Konsernin strategia ja viimeaikaiset investointipäätökset Kolmannen neljänneksen tulos Näkymät Juha Rantanen

25 Konsernin lähitulevaisuuden näkymät Nikkelin hinta vakaampi heinä-syyskuussa seosainelisä laskee selvästi loka-marraskuussa, odotettavissa nousu joulukuussa nikkelin hinnan lasku vapauttaa käyttöpääomaa edelleen ja parantaa selvästi kassavirtaa IV/07 Standardituotteiden kysynnän elpyminen kasvattaa Outokummun toimitusmääriä ja parantaa tulosta IV/07 Ruostumattoman teräksen standardituotteiden hinnat tasoittumassa, joitakin hintoja on voitu korottaa Juha Rantanen

26 Tulosnäkymät IV/07 Outokummun operatiivisen tuloksen IV/07, pois lukien nikkeliin liittyvät varastotappiot ja kertaluonteiset erät, arvioidaan olevan parempi kuin III/07 nikkeliin liittyvät varastotappiot heikentävät tulosta edelleen IV/07 alemman seosainelisän takia nykyisellä nikkelin hintatasolla ajoituseroista johtuvien varastotappioiden arvioidaan olevan suuruusluokaltaan noin 100 milj. euroa vahva kassavirta IV/07, jonka seurauksena koko vuoden 2007 kassavirta liiketoiminnasta tulee olemaan selkeästi parempi kuin vuonna Juha Rantanen

27 Tulosnäkymät vuodelle 2007 Konsernin vuoden 2007 operatiivisen tuloksen arvioidaan olevan parempi kuin vuoden 2006 noin 650 milj. euroa Vuoden jälkipuoliskon merkittävien nikkeliin liittyvien varastotappioiden vuoksi Outokummun koko vuoden liikevoiton arvioidaan kuitenkin jäävän heikommaksi kuin vuonna 2006 toimihenkilöunionin lakon kestosta Torniossa ei ole tällä hetkellä tietoa, mutta jatkuessaan pidempään se heikentää IV/07 tulosta Juha Rantanen

28 Osavuosikatsaus III/ Juha Rantanen, toimitusjohtaja

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS IDEAT OVAT SINUN... Vuosikertomus 2007 Sisältö OUTOKUMPU 2007 1 Outokumpu lyhyesti 2 Outokummun asema markkinoilla 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Visio ja strateginen suunta 8 Vuosi 2007 lyhyesti 10 Markkinakatsaus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2009

Osavuosikatsaus II/2009 Osavuosikatsaus II/2009 23.7.2009 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinakehitys Outokummun strategia ja toimenpiteet Toisen neljänneksen

Lisätiedot

OUT OKUMMUN VUOSIKERT OMUS

OUT OKUMMUN VUOSIKERT OMUS Vuosikertomus 2008 HAASTEEMME KUSTANNUSJOHTAJUUDEN YLLÄPITÄMINEN STANDARDILAADUISSA Integroidun tuotantoprosessinsa ansiosta Tornio Works on yksi maailman kustannustehokkaimmista ruostumattoman teräksen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 TAPPIOLLINEN TULOS VAIKEASSA MARKKINATILANTEESSA

OUTOKUMMUN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 TAPPIOLLINEN TULOS VAIKEASSA MARKKINATILANTEESSA OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.2.2009 klo 13.00 1 (36) OUTOKUMMUN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 TAPPIOLLINEN TULOS VAIKEASSA MARKKINATILANTEESSA Vuosi 2008 lyhyesti - Liikevoitto oli 63 milj. euroa tappiollinen,

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6 Vuosikertomus 2005 Tunnusluvut 2005 2005 2004 Liikevaihto Milj. 5 552 5 122 Liikevoitto Milj. 83 436 Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät Milj. 129 19 Voitto ennen veroja Milj. 22 440 Jatkuvien

Lisätiedot

OUTOKUMMUN ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN 2008 OSAVUOSIKATSAUS RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN MARKKINAT ELPYIVÄT JA TULOS PARANI

OUTOKUMMUN ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN 2008 OSAVUOSIKATSAUS RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN MARKKINAT ELPYIVÄT JA TULOS PARANI OUTOKUMPU OYJ OSAVUOSIKATSAUS 23.4.2008 klo 13.00 1 (25) OUTOKUMMUN ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN 2008 OSAVUOSIKATSAUS RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN MARKKINAT ELPYIVÄT JA TULOS PARANI Ensimmäinen neljännes lyhyesti

Lisätiedot

OUTOKUMMUN TOISEN NELJÄNNEKSEN 2008 OSAVUOSIKATSAUS LIIKEVOITTO KASVOI HEIKENTYVILLÄ MARKKINOILLA

OUTOKUMMUN TOISEN NELJÄNNEKSEN 2008 OSAVUOSIKATSAUS LIIKEVOITTO KASVOI HEIKENTYVILLÄ MARKKINOILLA OUTOKUMPU OYJ OSAVUOSIKATSAUS 24.7.2008 klo 13.00 1 (28) OUTOKUMMUN TOISEN NELJÄNNEKSEN 2008 OSAVUOSIKATSAUS LIIKEVOITTO KASVOI HEIKENTYVILLÄ MARKKINOILLA Toinen neljännes lyhyesti - Liikevoitto oli 174

Lisätiedot

Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous 2010

Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous 2010 Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous 2010 30.3.2010 www.outokumpu.com Yhtiökokouksen avaus Esityslistan kohta 1 Kokouksen järjestäytyminen Esityslistan kohta 2 Ole Johansson, hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

OUTOKUMMUN TOISEN NELJÄNNEKSEN 2009 OSAVUOSIKATSAUS VAIKEILLA MARKKINOILLA JOITAKIN MERKKEJÄ PAREMMASTA, LIIKETAPPIO PIENENI

OUTOKUMMUN TOISEN NELJÄNNEKSEN 2009 OSAVUOSIKATSAUS VAIKEILLA MARKKINOILLA JOITAKIN MERKKEJÄ PAREMMASTA, LIIKETAPPIO PIENENI OUTOKUMPU OYJ OSAVUOSIKATSAUS 23.7.2009 klo 9.00. 1 (26) OUTOKUMMUN TOISEN NELJÄNNEKSEN 2009 OSAVUOSIKATSAUS VAIKEILLA MARKKINOILLA JOITAKIN MERKKEJÄ PAREMMASTA, LIIKETAPPIO PIENENI Toinen neljännes 2009

Lisätiedot

OUTOKUMMUN ENSIMMÄINEN NELJÄNNES 2012 KYSYNTÄ JA KANNATTAVUUS PARANIVAT

OUTOKUMMUN ENSIMMÄINEN NELJÄNNES 2012 KYSYNTÄ JA KANNATTAVUUS PARANIVAT OUTOKUMPU OYJ OSAVUOSIKATSAUS 27.4.2012 klo 9.00 1 (27) OUTOKUMMUN ENSIMMÄINEN NELJÄNNES 2012 KYSYNTÄ JA KANNATTAVUUS PARANIVAT Ensimmäinen neljännes 2012 lyhyesti - Operatiivinen tulos parani ja oli noin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Outokumpu toimittaa 12 250 tonnia erikoisterästä kemikaalitankkereihin

Osavuosikatsaus. Outokumpu toimittaa 12 250 tonnia erikoisterästä kemikaalitankkereihin Osavuosikatsaus Q2 2013 Outokumpu toimittaa 12 250 tonnia erikoisterästä kemikaalitankkereihin Outokumpu toimittaa 12 250 tonnia duplex 2205 -erikoisterästä Stolt Tankersin viiteen kemikaalitankkeriin.

Lisätiedot

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004. Vuosikertomus 2004

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004. Vuosikertomus 2004 OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004 Vuosikertomus 2004 Kiistaton ykkönen ruostumattomassa tarkoittaa, että olemme alan Kannattavin Paras asiakassuhteiden hallinnassa Tehokkain tuotantotoiminnassa Suosituin

Lisätiedot

OUTOKUMPU OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008. Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 0215254-2

OUTOKUMPU OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008. Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 0215254-2 OUTOKUMPU OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008 Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 0215254-2 Sisällysluettelo Sivu OUTOKUMPU OYJ:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2008 1 Hallituksen

Lisätiedot

OUT OKUMMU N TILINP ÄÄ TÖS

OUT OKUMMU N TILINP ÄÄ TÖS Tilinpäätös 2008 Tässä vuosikertomuksessa esitetty konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Emoyhtiön tilinpäätös

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. HS 24.7.2003 klo 13.00 1 (18)

PÖRSSITIEDOTE. HS 24.7.2003 klo 13.00 1 (18) HS 24.7.2003 klo 13.00 1 (18) Outokummun toisen neljänneksen tulos heikko Toisen neljänneksen liikevaihto oli 1 439 milj. euroa (I/2003: 1 483 milj. euroa) ja liikevoitto 25 milj. euroa (I/2003: 28 milj.

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus 2011

Taloudellinen katsaus 2011 Outokummun vuosikertomus 2011 on julkaistu verkossa osoitteessa www.outokumpu.com/annualreport2011 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 03 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 05 KONSERNITILINPÄÄTÖS,

Lisätiedot

Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous 2015 26.3.2015

Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous 2015 26.3.2015 Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous 2015 26.3.2015 Varsinaisen yhtiökokouksen avaaminen Esityslistan kohta 1 Jorma Ollila, hallituksen puheenjohtaja Hallitus vuonna 2014 Outokummun toimet kannattavuuden

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus 2012. Outokummun vuosikertomus 2012 on julkaistu verkossa osoitteessa www.outokumpu.com/reports

Taloudellinen katsaus 2012. Outokummun vuosikertomus 2012 on julkaistu verkossa osoitteessa www.outokumpu.com/reports Taloudellinen katsaus 2012 Outokummun vuosikertomus 2012 on julkaistu verkossa osoitteessa www.outokumpu.com/reports Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 1 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012

Lisätiedot

Sisältö outokumpu 2001 liiketoiminnat tilinpäätös sijoittajainformaatio www.outokumpu.com O U T O K U M P U 2 0 0 1

Sisältö outokumpu 2001 liiketoiminnat tilinpäätös sijoittajainformaatio www.outokumpu.com O U T O K U M P U 2 0 0 1 2001 today Sisältö 2 Visio, strategia ja arvot outokumpu 2001 4 Liiketoiminnat 6 Toimitusjohtajan tervehdys 8 Johdon tulosanalyysi 16 Outokummun asema markkinoilla 18 Markkinakatsaus 24 Copper Products

Lisätiedot

OUTOKUMPU OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011. Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 0215254-2

OUTOKUMPU OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011. Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 0215254-2 OUTOKUMPU OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011 Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 0215254-2 Sisällysluettelo Sivu OUTOKUMPU OYJ:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1 Hallituksen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015. Tulos ja kassavirta paranivat

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015. Tulos ja kassavirta paranivat OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015 Tulos ja kassavirta paranivat 27.4.2015 Osavuosikatsaus 1-3/2015 Ensimmäinen neljännes Liikevaihto oli 15 468 (9 521) milj. Ruotsin kruunua Liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen

Lisätiedot

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2013. Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 25.04.2013

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2013. Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 25.04.2013 UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 213 Jussi Pesonen Toimitusjohtaja 25.4.213 Q1 213 lyhyesti Hyvä tuloskehitys jatkui kasvuliiketoiminnoissa Sellussa normaali tuloskehitys, Energiassa hyvin onnistuneet suojaukset,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2006

Tilinpäätöstiedote 2006 Tilinpäätöstiedote 2006 6.2.2007 M-real Oyj Pörssitiedote 6.2.2007 klo 12.00 M-REALIN VUODEN 2006 TULOS TAPPIOLLINEN M-realin tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä parani vuonna 2006-92 miljoonaan

Lisätiedot

M-real. Vuositulos 2008

M-real. Vuositulos 2008 M-real Vuositulos 28 Merkittävintä vuonna 28 Onnistuneet kartongin ja päällystettyjen papereiden hinnankorotukset Menestyksekkäiden sisäisten tulosparannustoimien ansiosta suurin osa ankarasta kustannusinflaatiosta

Lisätiedot

AvestaPolarit missio ja

AvestaPolarit missio ja Toiminta 2000 AvestaPolarit Missio ja visio Toimitusjohtajan tervehdys AvestaPolarit osake Ruostumattoman teräksen markkinat AvestaPolarit vahva yhdistelmä Strategiat Organisaatio Liiketoiminta-alueet:

Lisätiedot

Vahva jalansija tärkeimmillä markkinoilla

Vahva jalansija tärkeimmillä markkinoilla Vuosikertomus 2014 Outokummun vuosikertomus 2014 1 SISÄLTÖ Tämä vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen ja selvityksen hallintoja ohjausjärjestelmästä. Ympäristö- ja sosiaalisen vastuun raportit on julkaistu

Lisätiedot

UPM:n tilinpäätöstiedote 2009

UPM:n tilinpäätöstiedote 2009 UPM:n tilinpäätöstiedote 2009 Q4/2009 Tulos osaketta kohti oli 0,57 ( 0,56) euroa, ilman kertaluonteisia eriä 0,21 ( 0,19) euroa Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 186 (tappio 46) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Rautaruukki on pörssiyhtiö, joka valmistaa korkean jalostusasteen terästuotteita ja tarjoaa asiakkailleen yksilöllistä palvelua.

Rautaruukki on pörssiyhtiö, joka valmistaa korkean jalostusasteen terästuotteita ja tarjoaa asiakkailleen yksilöllistä palvelua. VUOSI 2002 LYHYESTI Rautaruukki on pörssiyhtiö, joka valmistaa korkean jalostusasteen terästuotteita ja tarjoaa asiakkailleen yksilöllistä palvelua. Terästuotteiden keskihinnat olivat alemmat kuin vuonna

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 1 (14) 27.10.2011 klo 9.30

PÖRSSITIEDOTE 1 (14) 27.10.2011 klo 9.30 PÖRSSITIEDOTE 1 (14) 27.10. klo 9.30 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI JA RAHAVIRTA PARANI MERKITTÄVÄSTI Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto nousi 4 % uuteen kolmannen kvartaalin

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012. Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012. Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012 Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Fortum Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012 19.10.2012 klo 9.00 Erittäin haastava toimintaympäristö

Lisätiedot