Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013"

Transkriptio

1

2 Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä Heikki Lehtonen Toimitusjohtaja Componenta

3 Tuloslaskelma Me Q Q Muutos Q1-Q Q1-Q Muutos Tilauskanta 87,3 82,9 +5 % 87,3 82,9 +5 % Liikevaihto % % Käyttökate, ilman kertaluonteisia eriä 8,1 0, % 36,1 26,1 +38 % Liikevoitto, ilman kertaluonteisia eriä 3,7-3,5 n/m 18,2 10,0 +81 % Nettorahoituskulut -6,1-5,9 +3 % -24,4-27,7-12 % Tulos rahoituserien jälkeen, ilman kertaluonteisia eriä -2,5-9,5-74 % -6,2-17,6-65 % Kertaluonteiset erät -1,5-7,4-80 % -3,4-7,8-57 % Tilikauden tulos -10,0-16,4-39 % -15,5-24,0-35 % Tulos/osake, ilman kertaluonteisia eriä, e -0,31-0,47-35 % -0,55-0,92-40 % Liiketoiminnan nettorahavirta 14,8 3, % 2,2-8,7 n/m

4 Me Tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin (sisältää seuraavien 2 kuukauden tilaukset) %

5 Liikevaihto vuosineljänneksittäin, Me Rullaava liikevaihto 12 kk, Me Liikevaihdon kehitys vuosineljänneksittäin Liikevaihto Rullaava liikevaihto 12 kk

6 Tuloslaskelman eroanalyysi ilman kertaluonteisia eriä Me Q Q Ero -% Q1-Q Q1-Q Ero -% Liikevaihto 123,5 117,3 +5 % 510,5 544,8-6 % Tuotannon arvo 118,8 113,4 +5 % 512,2 546,2-6 % Materiaalit -48,3-51,6-7 % -209,1-232,5-10 % Muuttuvat palkat ja ulkopuoliset palvelut -25,0-25,5-2 % -114,0-122,1-7 % Muut muuttuvat ja kiinteät kulut -37,4-35,5 +5 % -152,9-165,4-8 % Kulut yhteensä -110,6-112,6-2 % -476,0-520,0-8 % Käyttökate 8,1 0, % 36,1 26,1 +38 %

7 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Me Me Liikevoitto ja tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä vuosineljänneksittäin Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä

8 Tunnusluvut Me Omavaraisuusaste, % 18,9 18,1 Oman pääoman tuotto, ilman kertaluonteisia eriä, % -12,8-24,8 Oman pääoman tuotto, % -18,6-32,9 Sijoitetun pääoman tuotto, ilman kertaluonteisia eriä, % 5,9 4,0 Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,9 2,0 Korolliset nettovelat, Me Net gearing, % Tilauskanta, Me 87,3 82,9 Tuotannolliset investoinnit, Me 18,9 19,2 Henkilöstö kauden lopussa, ml. vuokratyövoima

9 Rahavirtalaskelma Me 1-12/ /2012 Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta, rahoituseriä ja veroja 28,6 22,7 Käyttöpääoman muutokset 2,6-1,0 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 31,2 21,7 Liiketoiminnan nettorahavirta 2,2-8,7 Investointien nettorahavirta -15,7-19,2 Rahoituksen nettorahavirta 3,0 5,9 Rahavarojen muutos -10,5-22,

10 Me Liiketoiminnan nettorahavirran kehitys Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/

11 Harkkorauta- ja kierrätysmetalli-indeksit Lähde: Reuters Metal Bulletin ja WV Stahl

12 Valuuttakurssien muutokset Turkin liira Lähde: Reuters

13 Toiminnan tehostamisohjelma

14 Toiminnan tehostamisohjelma jatkuu (1) Lokakuussa 2012 käynnistynyt ohjelma on toteutunut tavoitteiden mukaisesti ja 25 Me:n vuotuiset kustannussäästöt vuoden 2014 loppuun mennessä ollaan saavuttamassa. Maa, yksikkö 2013 toteutetut toimenpiteet Kokonaissäästö TURKKI Orhangazin valimo Ohjelma on edennyt suunnitellusti vuoden 2012 lopussa uudistetun organisaation ohjauksessa. Valimossa on toteutettu monia tehokkuutta lisääviä toimenpiteitä ja kokonaistuottavuus on kehittynyt tavoitteiden mukaisesti. 9 Me vuoden 2014 loppuun mennessä. HOLLANTI Kaikki yksiköt RUOTSI Främmestadin konepaja Tuotantoyksiköiden rakenneuudistus ja 55 työpaikan vähennykset saatiin päätökseen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tuottavuutta on parannettu kaikilla tuotantolinjoilla. Tehostamisohjelmaa laajennettiin toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä. Suurten sarjojen koneistustyöt keskitetään Orhangazin konepajaan, jonka laajennustyöt saatiin päätökseen syyskuussa Tuotesiirrot Främmestadista toteutetaan pääosin Q ja Q aikana. 5 Me vuoden 2014 loppuun mennessä. 3 Me vuoden 2014 loppuun mennessä

15 Toiminnan tehostamisohjelma jatkuu (2) Maa, yksikkö 2013 toteutetut toimenpiteet Kokonaissäästö SUOMI Pietarsaaren valimo KONSERNI Hallinto, myynti ja suunnittelu Pietarsaaren valimon ison Disa-linjan toiminta päättyy suunnitellusti. Toimenpiteet tuotesiirtojen toteuttamiseksi Turkin Orhangazin ja Suomen Porin valimoihin ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Toiminnan tehokkuuden parantaminen ja kiinteiden kustannusten leikkaukset toteutettiin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. 3 Me vuoden 2014 loppuun mennessä. 3 Me vuonna RUOTSI Wirsbon takomot Smedjebackenin takomon alasajo ja tuotesiirrot Arvikaan aloitettiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Takomoliiketoiminnasta on vähennetty yhteensä 41 työpaikkaa vuoden 2013 aikana. 2 Me vuonna

16 Toiminnan tehostamisohjelman laajennus Syyskuussa 2013 tehostamisohjelmaa laajennettiin tavoitteena 10 Me:n vuotuinen kannattavuuden lisäparannus vuonna Maa, yksikkö Uudet kehitysprojektit ja toimenpiteet Kokonaissäästö TURKKI Orhangazin valimo HOLLANTI Heerlenin furaanivalimo SUOMI Kaikki valimot TURKKI, RUOTSI Orhangazi, Främmestad Valuhiekkajärjestelmän ja sulaton prosessiparannukset. Tuottavuutta ja laatua parannetaan ja tuotannon raaka-ainekäyttöä tehostetaan. Toimenpiteissä hyödynnetään konsernin parhaita käytäntöjä. Käyttöasteen parannus ja tuottavuuden edelleen kehittäminen mm. paremman tuotannonohjauksen ja nopeampien läpimenoaikojen avulla sekä laatua parantamalla. Uusmyyntiä tehostetaan. Käyttöasteen parannus ja kiinteiden kulujen pienentäminen. Pietarsaaren valimon mahdollinen yhdistäminen osaksi Porin valimoa vahvistaisi konsernin kilpailukykyä palvella pohjoismaisia asiakkaita joustavasti ja kustannustehokkaasti. Kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantamisprojektin laajentaminen. Sisäisiä tuotesiirtoja Främmestadista Orhangaziin jatketaan. Orhangazin konepajan tuottavuutta kehitetään edelleen siirrettyjen volyymien kustannushyödyn varmistamiseksi. yhteensä 10 Me vuonna

17 Tehokkuusohjelman avulla jo saavutetun tulosparannuksen arvioidaan olevan 26,8 Me Tuottavuuden parannus Muut muuttuvat kulut Orhangazi, Turkki 2,0 Me 4,0 Me (materiaali- ja energiasäästöt) Kiinteät kulut Vuositason muutos Toteutunut vuonna ,0 Me 3,0 Me Hollanti 2,1 Me 2,2 Me 4,3 Me 3,0 Me Främmestad, Ruotsi 2,3 Me 1,1 Me (tuotesiirrot) 3,4 Me 1,0 Me Pietarsaari, suuremman Disa linjan sulkeminen 1,2 Me (tuotesiirrot) 0,3 Me 1,5 Me 0,5 Me Wirsbo, Ruotsi 1,5 Me 0,5 Me Hallinto-, myynti- ja suunnitteluorganisaation sopeutukset Pietarsaari, pienemmän Disa linjan tuotesiirrot Muut tulosta parantavat toimenpiteet 1,8 Me 1,1 Me 2,9 Me 2,9 Me 2,0 Me 2,0 Me 0,0 Me 5,2 Me 3,9 Me Kokonaistulosparannus 26,8 Me 14,8 Me

18 Me 60 Tehostamisohjelman avulla jo saavutetun tulosparannuksen vuositason muutoksen arvioidaan olevan 26,8 Me Käyttökate 2012 Tulosparannus 2013 Valuuttakurssivoitot Volyymivaikutus käyttökatteeseen Käyttökate 2013 Jäljellä olevat toimenpiteet tehostamisohjelmasta Tehostamisohjelman vuositason muutos käyttökatteeseen joulukuu 2013 Pietarsaaren valimon sulkeminen Tehostamisohjelman vuositason muutos käyttökatteeseen kesäkuu 2014 Tulosparannus tehostamisohjelmasta Tehostamisohjelman vuositason muutos käyttökatteeseen Q4/2014 Huom: Vuoden 2014 arviot eivät sisällä volyymi- eikä valuuttakurssimuutoksia

19 Talouden indikaattorit

20 Below 50 = Contraction Teollisuuden ostopäälliköiden indeksit Lähde: Reuters US ISM EU 27 Markit UK Markit China Markit India Markit

21 IFO-odotukset Lähde: IFO

22 CDS-indeksi Lähde: Reuters

23 Myynnin ja tilauskannan kehitys

24 Myynnin jakautuminen Myynti markkina-alueittain 2013 Me Myynti liiketoimintasegmenteittäin*) 2012 vs Saksa 21 % Ruotsi 19 % Turkki 13 % Iso-Britannia 11 % Suomi 8 % Benelux 7 % Ranska 6 % Italia 5 % Muut Euroopan maat 3 % USA 3 % Muut maat 2 % *) Luvut ilman sisäisiä eriä Valimodivisioona Konepajadivisioona Alumiinidivisioona Muu liiketoiminta

25 Myynti asiakastoimialoittain 2013 Raskaat ajoneuvot Rakennus- ja kaivosteollisuus Koneenrakennus Maatalouskoneteollisuus Autoteollisuus 31 % (28 %) 19 % (24 %) 18 % (19 %) 17 % (15 %) 15 % (14 %)

26 Raskaan ajoneuvoteollisuuden myynnin ja tilauskannan kehitys Tilauskanta Q4/2013 vs. Q4/ % Myynti Raskaalle ajoneuvoteollisuudelle Q4/2013 vs. Q4/ %

27 Raskaiden ajoneuvojen tilausketjun kehitys verrattuna edellisvuoteen Componentan toimitukset raskaalle ajoneuvoteollisuudelle 1-12/2013 vs. 1-12/2012 Volvo Groupin toimitukset jälleenmyyjille Euroopassa 1-12/2013 vs. 1-12/2012 Uusien raskaiden ajoneuvojen rekisteröinnit Euroopassa 1-12/2013 vs. 1-12/ % -3 % +9 % Lähde: Volvon verkkosivut, ACEA

28 Uusien raskaiden ajoneuvojen rekisteröinnit Euroopassa (EU27) Muutos -% Muutos +% Lähde: ACEA

29 Rakennus- ja kaivosteollisuuden myynnin ja tilauskannan kehitys Tilauskanta Q4/2013 vs. Q4/ % Myynti Rakennus- ja kaivosteollisuudelle Q4/2013 vs. Q4/ %

30 Koneenrakennusteollisuuden myynnin ja tilauskannan kehitys Tilauskanta Q4/2013 vs. Q4/ % Myynti Koneenrakennusteollisuudelle Q4/2013 vs. Q4/ %

31 Maatalouskoneteollisuuden myynnin ja tilauskannan kehitys Tilauskanta Q4/2013 vs. Q4/ % Myynti Maatalouskoneteollisuudelle Q4/2013 vs. Q4/ %

32 Autoteollisuuden myynnin ja tilauskannan kehitys Tilauskanta Q4/2013 vs. Q4/ % Myynti Autoteollisuudelle Q4/2013 vs. Q4/ %

33 Uusien henkilöautojen rekisteröinnit Euroopassa (EU27) Muutos -% Muutos +% Lähde: ACEA

34 Tarjoukset ja uusmyynti Kuukausittaiset tarjoukset, > e Konsernin tekemät tarjoukset vuonna 2013 nousivat edellisvuodesta 11 % Componentan uusmyynti jatkui odotetusti vuonna

35 Liiketoimintasegmenttien kehitys

36 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Me Me Valimodivisioonan kehitys Liikevaihto Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 8% 4% 0% -4% -8% -12% 0 Liikevoitto Liikevoitto - % Me Muutos Tilauskanta 51,2 55,6-8 % Liikevaihto % Liikevoitto 4,6-2, % Henkilöstö k.a % Valimodivisioonan liikevaihto laski 8 % edellisvuodesta. Liikevoitto sen sijaan parani edellisvuodesta huomattavasti toiminnan tehostamisen, kustannussäästöjen ja Turkin liiran heikkenemisen johdosta

37 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Me Me Konepajadivisioonan kehitys Liikevaihto 2 1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 6% 3% % % -6% Liikevoitto Liikevoitto - % Me Muutos Tilauskanta 20,5 18,7 +10 % Liikevaihto % Liikevoitto 2,7 2,3 +13 % Henkilöstö k.a % Konepajadivisioonan liikevaihto laski 1 % edellisvuodesta. Liikevoitto sen sijaan parani 13 % edellisvuodesta johtuen lähinnä tehokkaammasta tuotannosta

38 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Me Me Alumiinidivisioonan kehitys Liikevaihto Liikevoitto Ilman kertaluonteisia eriä 20% 15% 10% 5% 0% 0 Liikevoitto Liikevoitto - % Me Muutos Tilauskanta 12,8 12,1 +6 % Liikevaihto 72,8 73,4-1 % Liikevoitto 9,7 9,2 +6 % Henkilöstö k.a % Alumiinidivisioonan liikevaihto laski 1 % edellisvuodesta. Liikevoitto sen sijaan parani 6 % edellisvuodesta. Liikevoiton paraneminen johtui lähinnä Turkin liiran heikkenemisestä

39 Näkymät

40 Toimintaympäristö 2014 Componentan kysyntänäkymät paremmat Componentan Raskaat ajoneuvot -asiakastoimialan tilauskanta oli vuodenvaihteessa 9 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Euroopan kuorma-autoteollisuuden kysynnän odotetaan pienenevän koko vuonna Componentan myynnin vuonna 2014 odotetaan nousevan johtuen markkina-osuuden kasvusta. Componentan kysyntänäkymät vakaat Componentan Rakennus- ja kaivosteollisuus -asiakastoimialan tilauskanta oli vuodenvaihteessa 6 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Kysynnän odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla. Asiakkaat pienensivät varastotasojaan vuosien 2012 ja 2013 aikana johtuen heikentyneistä näkymistä erityisesti kaivoskoneteollisuudessa. Componentan kysyntänäkymät ovat vakaat

41 Toimintaympäristö 2014 Componentan kysyntänäkymät paremmat Componentan Koneenrakennus-asiakastoimialan tilauskanta vuodenvaihteessa oli 17 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Componentan myynnin Koneenrakennusteollisuudelle odotetaan paranevan vuoden 2014 alkupuoliskolla. Componentan kysyntänäkymät vakaat Componentan Maatalouskoneet-asiakastoimialan tilauskanta vuodenvaihteessa oli 2 % edellisvuotta matalammalla tasolla. Maatalouskoneiden kysynnän odotetaan pysyvän vakaana vuonna Componentan myynnin odotetaan pysyvän edellisvuoden tasolla tai kasvavan markkinaosuuden kasvusta johtuen. Componentan kysyntänäkymät vakaat Componentan Autoteollisuus-asiakastoimialan tilauskanta vuodenvaihteessa oli 9 % edellisvuotta matalammalla tasolla. Autoteollisuuden kysyntä koheni loppuvuotta 2013 kohden verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Vuoden 2014 markkinoiden arvioidaan paranevan edellisvuodesta. Componentan myynnin odotetaan kasvavan vuoden alkupuoliskolla vaikka kysynnän paraneminen ei vielä näy Componentan tilauskannassa

42 Componentan näkymät vuodelle 2014 Componentan näkymät vuodelle 2014 perustuvat yleisiin ulkoisiin suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan. Componentan tilauskanta vuodenvaihteessa kasvoi 5 % ja oli 87 Me (83 Me). Tilauskannan ja asiakkaiden antamien tuotantoennusteiden perusteella Componentan ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon odotetaan olevan korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavan jakson. Rakenteellisten tehostamistoimien ja kustannussäästöjen johdosta myös liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan paranevan edellisvuodesta Toteutettavien rakenteellisten tehostamistoimien johdosta koko vuoden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan paranevan edellisvuodesta

43

Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä

Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013 Heikki Lehtonen Toimitusjohtaja 10.2.2014 Componenta Tuloslaskelma Me Q4 2013 Q4 2012 Muutos Q1-Q4 2013 Q1-Q4 2012 Muutos Tilauskanta

Lisätiedot

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 2 Tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin (sisältää seuraavien 2 kuukauden tilaukset) 120 100 80 60 40 20 0 3 Me Q1/10 Q2/10

Lisätiedot

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 1 COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 2 Tuloslaskelma Me Q1 2014 Q1 2013 Muutos Tilauskanta 91 89 +2 % Liikevaihto 132 128 +3 % Käyttökate, ilman kertaluonteisia eriä

Lisätiedot

COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 2 Tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin (sisältää seuraavien 2 kuukauden tilaukset) 120 100 80 60 40 20 0 3 Me Q1/10 Q2/10

Lisätiedot

Componenta Oyj Osavuosikatsaus

Componenta Oyj Osavuosikatsaus 16.7.2013 1 Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2013 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 16.7.2013 Componenta Q2 tuloslaskelma Me Q2/13 Q1/13 Muutos Q2/13 Q2/12 Muutos Tilauskanta 95 89 6 % 95 100-5

Lisätiedot

Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013

Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013 Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 21.10.2013 Componenta Tuloslaskelma Me Q3 2013 Q3 2012 Muutos Q1-Q3 2013 Q1-Q3 2012 Muutos Tilauskanta 83,6 86,7-4 % 83,6

Lisätiedot

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS Heikki Lehtonen toimitusjohtaja COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 2 Tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin (sisältää seuraavien 2 kuukauden tilaukset) 120 100 80 60 40 20 0 3 Me Q1/10 Q2/10

Lisätiedot

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 1 COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 2 Tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin (sisältää seuraavien 2 kuukauden tilaukset) 120 100 80 60 40 20 0 3 Me Q3/14 Q1/10

Lisätiedot

Componenta Oyj. Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2010

Componenta Oyj. Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2010 Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.21 1 Katsauskausi lyhyesti Liikevaihto nousi 4 % ja oli 91 Me (88 Me). Tuotannon arvo nousi 2 % ja oli 94 Me (7 Me). Liikevoitto oli,3 Me (-6,1 Me). Tulos rahoituserien

Lisätiedot

Yhtiökokous 22.3.2013

Yhtiökokous 22.3.2013 Yhtiökokous 22.3.2013 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 22.3.2013 Componenta 1 Vuosi 2012 lukuina 22.3.2013 2 Liikevaihto ja liikevoitto laskivat 800 700 600 681 48 576 545 60 50 40 500 452 30 30 Me 400

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 13.3.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 13.3.2014. Componenta

Varsinainen yhtiökokous 13.3.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 13.3.2014. Componenta Varsinainen yhtiökokous 13.3.2014 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 13.3.2014 Componenta Vuosi 2013 lukuina 13.3.2014 2 Avainluvut, muutos 2012 -> 2013 TILAUSKANTA nousi 83 -> 87 Me LIIKEVAIHTO laski 545

Lisätiedot

Componenta Oyj Osavuosikatsaus

Componenta Oyj Osavuosikatsaus 24.4.212 1 Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.212 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 24.4.212 Componenta 2 Tuloslaskelma Me Q1/212 Q1/211 Muutos Tilauskanta 15,9 14,3 2 % Liikevaihto 15,4 144,1 4

Lisätiedot

Componenta Oyj. Tilinpäätös `~ëíáåö=cìíìêé=pçäìíáçåë

Componenta Oyj. Tilinpäätös `~ëíáåö=cìíìêé=pçäìíáçåë Componenta Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.28 1 Vuosi 28 lyhyesti Liikevaihto oli 681,4 Me (634,7 Me). Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 8,3 %. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 47,9 Me (34,9

Lisätiedot

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 1 COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 2 Tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin (sisältää seuraavien 2 kuukauden tilaukset) 120 100 80 60 40 20 0 3 Me Q1/10 Q2/10

Lisätiedot

Componenta Oyj Osavuosikatsaus

Componenta Oyj Osavuosikatsaus 24.4.2013 1 Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2013 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 24.4.2013 Componenta Tuloslaskelma Me Q1 2013 Q4 2012 Muutos Tilauskanta 89 83 7 % Liikevaihto 128 117 9 % Käyttökate,

Lisätiedot

Componenta Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2004

Componenta Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2004 1 Componenta Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.24 2 Tuloslaskelma 24 1-3 23 1-3 Liikevaihto 73, 46,3 Liikevaihdon muutos % +58-2 Valu- ja muut komponentit ryhmän liikevoitto 1,8 2,1 De Globen liikevoitto,2

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Tammi - syyskuu 2015

OSAVUOSIKATSAUS Tammi - syyskuu 2015 Q3 OSAVUOSIKATSAUS Tammi - syyskuu 2015 Q3 2015 COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS Tilauskanta kasvoi, liikevaihto edellisvuoden tasolla, liikevoitto jäi edellisvuodesta Tammi - syyskuu 2015 lyhyesti Tilauskanta

Lisätiedot

Componenta Oyj:n osavuosikatsaus `~ëíáåö=cìíìêé=pçäìíáçåë

Componenta Oyj:n osavuosikatsaus `~ëíáåö=cìíìêé=pçäìíáçåë Componenta Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 3.6.29 1 Katsauskausi lyhyesti Liikevaihto oli 158,7 Me (386, Me). Liikevaihto laski 59 % ja tuotannon arvo 64 %. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -1,5 Me

Lisätiedot

Componenta Oyj. Osavuosikatsaus

Componenta Oyj. Osavuosikatsaus Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 3.9.29 1 Katsauskausi lyhyesti Liikevaihto oli 223,5 Me (556,1 Me). Liikevaihto laski 6 % ja tuotannon arvo 63 %. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -13,8 Me

Lisätiedot

Componenta Oyj:n välitilinpäätös 1.1. - 30.6.2002

Componenta Oyj:n välitilinpäätös 1.1. - 30.6.2002 Componenta Oyj:n välitilinpäätös 1.1. - 3.6.22 jé Tuloslaskelma OMMO NJS OMMN NJS OMMN NJNO iááâéî~áüíç VTIO NMTIU NVPIU iááâéíçáãáåå~å=ãììí=íìçíçí MIR PIQ QIN lëììë=çë~ââììëóüíá áçéå=íìäçâëéëí~ JMIN JMIR

Lisätiedot

Componenta Holding Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2001

Componenta Holding Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2001 Componenta Holding Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.21 Tuloslaskelma 21 1-3 2 1-3 Proforma 2 1-12 Proforma Liikevaihto 56,3 62,6 225,7 Liiketoiminnan muut tuotot 2,3 1,1 7,4 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen Yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3. Esitys 25.4. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q1 Q1 26 26 Liikevaihto 54,3 49,3 22,6 Liikevoitto 1,3,6 1,2 Katsauskauden

Lisätiedot

Componenta Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2009. `~ëíáåö=cìíìêé=pçäìíáçåë

Componenta Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2009. `~ëíáåö=cìíìêé=pçäìíáçåë Componenta Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.29 `~ëíáåö=cìíìêé=pçäìíáçåë 1 Katsauskausi lyhyesti Liikevaihto oli 88,1 Me (185, Me). Liikevaihto laski 52 % ja tuotannon arvo 59 %. Liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

Componenta Oyj. Osavuosikatsaus

Componenta Oyj. Osavuosikatsaus Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 3.6.2 1 Katsauskausi lyhyesti Liikevaihto nousi 31 % ja oli 29 Me (19 Me). Tuotannon arvo nousi 1 % ja oli 213 Me (141 Me). Liikevoitto oli 4,3 Me (-, Me). Tulos rahoituserien

Lisätiedot

Oikeaan suuntaan vahvistetuin resurssein

Oikeaan suuntaan vahvistetuin resurssein Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006 Liikevaihto katsauskaudella oli 188,2 Me (188,5 Me); Valukomponentitryhmän liikevaihto kasvoi 2 % ja muun liiketoiminnan liikevaihto laski 15 %. Liikevoitto ilman kertaluontoisia

Lisätiedot

Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2012. Tulos heikkeni merkittävästi, kysyntänäkymät epävarmat vuodelle 2013

Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2012. Tulos heikkeni merkittävästi, kysyntänäkymät epävarmat vuodelle 2013 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2013 1 (10) Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2012 Tulos heikkeni merkittävästi, kysyntänäkymät epävarmat vuodelle 2013 Konsernin tilikauden liikevaihto oli

Lisätiedot

Componenta Oyj:n välitilinpäätös

Componenta Oyj:n välitilinpäätös Componenta Oyj:n välitilinpäätös 1.1. - 31.3.22 jé Tuloslaskelma OMMO NJP OMMN NJP OMMN NJNO iááâéî~áüíç QTIN RSIP NVPIU iááâéíçáãáåå~å=ãììí=íìçíçí MIN OIP QIN lëììë=çë~ââììëóüíá áçéå=íìäçâëéëí~ JMIQ JMIT

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Osavuosikatsaus 1.1. - 3.9. Esitys 24.1. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q3/ Q3/26 1-9/ 1-9/26 26 Liikevaihto 55,7 51,4 161,2 148,4 22,6 Liikevoitto,5,3 2,2,4

Lisätiedot

Componenta Oyj:n osavuosikatsaus

Componenta Oyj:n osavuosikatsaus Componenta Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 3.9.21 Tuloslaskelma 21 1-9 2 1-9 Proforma 2 1-12 Proforma Liikevaihto 147,6 168,3 22,7 Liiketoiminnan muut tuotot 3,6 6,4 7,4 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta

Lisätiedot

`~ëíáåö=cìíìêé=pçäìíáçåë

`~ëíáåö=cìíìêé=pçäìíáçåë Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2010 1 Katsauskausi lyhyesti Liikevaihto nousi 44 % ja oli 321 Me (223 Me). Tuotannon arvo nousi 58 % ja oli 326 Me (207 Me). Liikevoitto oli 7,7 Me (-13,7 Me).

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

Componenta Oyj Yhtiökokous

Componenta Oyj Yhtiökokous Componenta Oyj Yhtiökokous Toimitusjohtaja Heikki Lehtosen esitys 1. Componenta-konserni tänään 2. Vuosi 28 3. Osake ja osakkeenomistajat 4. Näkymät vuodelle 29 1 Componenta-konserni tänään 2 Toiseksi

Lisätiedot

Componenta Oyj. Tilinpäätös

Componenta Oyj. Tilinpäätös Componenta Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.29 1 Vuosi 29 lyhyesti Liikevaihto oli 299,6 Me (681,4 Me). Liikevaihto pieneni -56, %. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -15,4 Me (47,9 Me). Tulos rahoituserien

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 ESITYS 25.7.2005 Liikevaihdon jakautuma 1-6/2005 Joustopakkaukset 35,0 milj. euroa 33 % Muut 5,5 milj. euroa 5 % Kosteuspyyhkeet 32 % Kuitukankaat 30

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2005 ESITYS 27.4.2005 Liikevaihdon jakautuma 1-3/2005 Joustopakkaukset 17,6 milj. euroa 34 % Muut 2,8 milj. euroa 5 % Kosteuspyyhkeet 30 % Kuitukankaat 31

Lisätiedot

Componenta Oyj Yhtiökokous 10.3.2010. Toimitusjohtaja Heikki Lehtonen

Componenta Oyj Yhtiökokous 10.3.2010. Toimitusjohtaja Heikki Lehtonen Componenta Oyj Yhtiökokous Toimitusjohtaja Heikki Lehtonen Euroopan toiseksi suurin valukomponenttien toimittaja 2 Konsernin toimintarakenne Konserninlaajuiset yhteiset toiminnot Asiakastoimialat Toimitusketjun

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ. Tulostiedote Esitys

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ. Tulostiedote Esitys SUOMINEN YHTYMÄ OYJ Tulostiedote 1.1. - 31.12.26 Esitys 12.2. 27 Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää, toimitusjohtaja Vuoden 26 avainluvut Milj. EUR * Q4 26 Q4 25 26 25 Liikevaihto 54,2 44,6 22,6 195,2 Liikevoitto,8-1,3

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus 1 Varsinainen yhtiökokous Toimitusjohtajan katsaus Harri Suutari 2 Componenta on yksi Euroopan suurimmista valukomponenttien toimittajista Laaja asiakaspohja Globaali verkosto Vahva paikallinen läsnäolo

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6. Esitys 23.7. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q2/ Q2/2006 1-6/ 1-6/2006 2006 Liikevaihto 51,2 47,7 105,5 97,0 202,6 Liikevoitto

Lisätiedot

Q 1. Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012. Q1 lyhyesti

Q 1. Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012. Q1 lyhyesti Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Q 1 2012 Q1 lyhyesti Konsernin tilauskanta oli maaliskuun lopussa edellisen vuoden tasolla 106 Me (104 Me). Liikevaihto katsauskaudella nousi 4 % ja oli 150 Me (144 Me).

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 10.2.2014

Tilinpäätös 2013 10.2.2014 Tilinpäätös 2013 10.2.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin

Lisätiedot

Componenta Oyj Osavuosikatsaus

Componenta Oyj Osavuosikatsaus 18.10.2011 1 Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2011 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 18.10.2011 Componenta 2 Katsauskausi lyhyesti 2011 2010 Me Q1-Q3 Q1-Q3 Muutos Tilauskanta 104 86 21 % Liikevaihto

Lisätiedot

Componenta Oyj:n tilinpäätös 1.1. - 31.12.2001

Componenta Oyj:n tilinpäätös 1.1. - 31.12.2001 Componenta Oyj:n tilinpäätös 1.1. - 31.12.21 jé Tuloslaskelma OMMN NJNO OMMM NJNO mêçñçêã~ iááâéî~áüíç NVPIU OORIT iááâéíçáãáåå~å=ãììí=íìçíçí QIN TIQ lëììë=çë~ââììëóüíá áçéå=íìäçâëéëí~ JMIR JMIR iááâéíçáãáåå~å=âìäìí

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Tammi - kesäkuu 2015

OSAVUOSIKATSAUS Tammi - kesäkuu 2015 Q2 OSAVUOSIKATSAUS Tammi - kesäkuu 2015 Q2 2015 COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS Liikevoitto jäi edellisvuodesta, rakennemuutokset etenevät suunnitellusti Tammi - kesäkuu 2015 lyhyesti Tilauskanta heinäkuun

Lisätiedot

Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn

Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2013 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 26.4.2013 Atria-konserni Katsaus /2013 Milj. 2013 2012 2012 Liikevaihto 328,4 308,6 1 343,6 Liikevoitto 3,2 0,1 30,2 Liikevoitto-%

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

Puolivuositulos January 1 June 30. Eeva Sipilä Väliaikainen toimitusjohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja Metso

Puolivuositulos January 1 June 30. Eeva Sipilä Väliaikainen toimitusjohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja Metso Puolivuositulos 2018 January 1 June 30 Eeva Sipilä Väliaikainen toimitusjohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja 26.7.2018 Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin

Lisätiedot

TAMMI-JOULUKUU 2011 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

TAMMI-JOULUKUU 2011 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 211 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 9.2. 212 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Tammi-joulukuu 211 lyhyesti Strategian toteutus etenee Tammi-joulukuu 211 numeroina Osinkoesitys

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011

Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011 Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011 Avainlukuja tammi kesäkuu 2011 1 6/11 1 6/10 Muutos % Q2/11 Q2/10 Muutos % Liikevaihto, Me 1066 903 18 % 536 487 10 % Liiketulos,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/05

Osavuosikatsaus II/05 Osavuosikatsaus II/05 26.7.2005 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Hyvä tulos vaikeassa markkinatilanteessa. Toimitusmäärät laskivat, mutta tuotevalikoima ja myynnin

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012 Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 24.04.2012 Osavuosikatsaus 1-3/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 Me (12,6 Me 1-3/2011). Konsernin liiketulos oli -1,4 (-1,5 Me). Osakekohtainen tulos oli

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 149,4 (151,8) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 37,7 (35,8) miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihto oli 149,4 (151,8) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 37,7 (35,8) miljoonaa euroa. GLASTON OYJ ABP Pörssitiedote 8.2.2011 klo 9.00 Glaston: Ennakkotietoja vuoden tuloksesta Saadut tilaukset olivat tammi-joulukuussa 148,3 (151,5) miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen saadut tilaukset

Lisätiedot

Metsä Group Vuositulos 2015

Metsä Group Vuositulos 2015 Metsä Group Vuositulos 2015 Kari Jordan Pääjohtaja 3.2.2016 Metsä Group Vuositulos 2015 Vahva tuloksentekovuosi Liikevaihto 5 016 milj. euroa (4 970 milj. euroa) Liiketulos* 537 milj. euroa (418 milj.

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 Toimitusjohtaja j Juha Gröhn 3.5.2012 Atria-konserni Katsaus /2012 Liikevaihto 308,6 304,0 1 301,9 Liikevoitto 0,1-4,2 8,0 Liikevoitto % 0,0-1,4 0,6 Voitto ennen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2012 19. heinäkuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q2 2012: Vahva kehitys jatkui Q2/2012 Q2/2011 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ Pörssitiedote 4.12.2002 1(9) RAPALA VMC -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.8.2002-31.10.2002

RAPALA VMC OYJ Pörssitiedote 4.12.2002 1(9) RAPALA VMC -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.8.2002-31.10.2002 RAPALA VMC OYJ Pörssitiedote 4.12.2002 1(9) RAPALA VMC -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.8.2002-31.10.2002 Tilikauden ensimmmäinen neljännes sujui odotusten mukaisesti. Konsernin kasvua ja kannattavuutta mittaavien

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Casting Future Solutions OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010. Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 321 Me (223 Me). Liikevoitto oli 7,7 Me (-13,7 Me).

Casting Future Solutions OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010. Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 321 Me (223 Me). Liikevoitto oli 7,7 Me (-13,7 Me). OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 321 Me (223 Me). Liikevoitto oli 7,7 Me (-13,7 Me). Tulos rahoituserien jälkeen oli -9,9 Me (-30,7 Me). Tulos parani 20,8 Me. Katsauskauden

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.4.2014 Oriola-KD tammi-maaliskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,1 (2,3) miljoonaa euroa Kannattavuus vahvistui

Lisätiedot

Q3 osavuosikatsaus. Talousjohtaja Tuomo Valkonen

Q3 osavuosikatsaus. Talousjohtaja Tuomo Valkonen Q3 osavuosikatsaus Talousjohtaja Tuomo Valkonen Heikko tulos tehostamistoimet käynnissä 2 HKScan-konserni Q3/2017 Positiivista Negatiivista Tuotemyynnin liikevaihto ja markkinaosuus kääntyivät kasvuun

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Componenta Oyj Tilinpäätös

Componenta Oyj Tilinpäätös 28.2.2013 1 Componenta Oyj Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2012 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 28.2.2013 Componenta 2 Vuosi 2012 lyhyesti Me 1-12/2012 1-12/2011 Muutos Tilauskanta 83 100-17 % Liikevaihto 545

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015 Ahlstrom Tammi-maaliskuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.215 Sisältö Tammi-maaliskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Oriola KD Oyj:n yhtiökokous 2011

Oriola KD Oyj:n yhtiökokous 2011 Oriola KD Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Eero Hautaniemi 6.4.2011 Keskittyminen lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppaan 2006 2011 Vähittäiskauppa Ruotsi Suomi Baltia Pohjoismaat ja Baltia

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.7.2014 Oriola-KD tammi-kesäkuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,3 (6,0) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Esitys

Osavuosikatsaus Esitys SUOMINEN YHTYMÄ OYJ Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006 Esitys 26.10. 2006 Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää, toimitusjohtaja Suominen yhteensä Jatkuvat liiketoiminnot Milj. EUR Q3 2006 Q3 2005 1-9/2006 1-9/2005

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammi-kesäkuu 2013 24.7.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Osavuosikatsaus. Tammi-kesäkuu 2013 24.7.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2013 24.7.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskon kannattavuus parani alkuvuonna Keskon liikevaihto 4,6 mrd. euroa, kehitys -4,2 % Kulutuskysyntä heikentynyt kaikilla toimialoilla,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

Q3/2018 tulos. Eeva Sipilä Väliaikainen toimitusjohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja Metso

Q3/2018 tulos. Eeva Sipilä Väliaikainen toimitusjohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja Metso Q3/2018 tulos Eeva Sipilä Väliaikainen toimitusjohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja 26.10.2018 Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Liikevaihto 1985-2004

Liikevaihto 1985-2004 Liikevaihto 1985-24 5 4 Infrastruktuuri & ympäristö 3 Energia 2 Metsäteollisuus 1 1985 1991 1997 23 24 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 2 Liikevaihto markkina-alueittain 23 411,6 milj.

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2013 2013 LIIKEVOITTO PARANI SELVÄSTI, KYSYNTÄ NÄKYMÄT PARANTUNEET VAIKKA YHÄ EPÄVARMAT VUODELLE 2014 LOKA-JOULUKUU 2013 LYHYESTI Loka joulukuun liikevaihto oli 124, joka

Lisätiedot

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2014. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.2014

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2014. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.2014 UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 214 Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.214 Kannattavuuden parannusohjelman eteneminen näkyy vahvassa Q1 214 tuloksessa Q1 14 EBITDA oli 3 miljoonaa euroa (Q1 : 284 milj. euroa) Kannattavuuden

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 ESITYS 24.7.2006 Liikevaihdon jakauma 1-6/2006 97,0 milj. euroa Joustopakkaukset 37,1 milj. euroa 38 % Kosteuspyyhkeet 35 % Kuitukankaat 27 % Pyyhkeet

Lisätiedot

Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu 28 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 31.1.28 Q3/28 Raisio-konserni Q3/28 Liikevaihto kasvoi noin 23 %:lla vertailukaudesta ja oli 134,5 milj. euroa (19,8 milj.

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007 Jan Lång Toimitusjohtaja Hyvä toimintaympäristö Euroopassa, heikko markkinatilanne USA:ssa jatkuu Uponorin tuotteiden kysyntä vilkasta Vahvaa kehitystä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi Mikko Helander Kesko Oyj:n hallitus on nimittänyt Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Keskokonsernin pääjohtajaksi

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / huhtikuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / huhtikuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / 2012 27. huhtikuuta 2012 TAMMI MAALISKUU 2012 Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 32,0 milj. euroa (27,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 16,9 prosenttia. Liikevaihtoa

Lisätiedot

Aspon Q CEO Gustav Nyberg COO Aki Ojanen CFO Dick Blomqvist. 25-Oct-07

Aspon Q CEO Gustav Nyberg COO Aki Ojanen CFO Dick Blomqvist. 25-Oct-07 Aspon Q3 2007 25.10.2007 CEO Gustav Nyberg COO Aki Ojanen CFO Dick Blomqvist 1 Aspon Q3 2007 Jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvu 5,4 %, yritysosto mukaanlukien 16,5 % Liikevoitto ilman kertaeriä 3,7

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS /

MARTELA TILINPÄÄTÖS / MARTELA TILINPÄÄTÖS 01-12 / 8.2.2012 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 130,7 milj. euroa (108,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 20,6 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti alkuvuonna

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2010 27.4.2010 Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2010 27.4.2010 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 21 27.4.21 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskon osavuosikatsaus 1-3/21 Keskon tulos parani edelleen. K-ruokakauppojen terveen markkinaosuuden kasvu vahvistui. Ruokakeskon

Lisätiedot