Lausunto makrovalvontatyöryhmän muistiosta Finanssimarkkinoiden makrotaloudellisten vaikutusten valvonta ja sääntely - VM007:00/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto makrovalvontatyöryhmän muistiosta Finanssimarkkinoiden makrotaloudellisten vaikutusten valvonta ja sääntely - VM007:00/2012"

Transkriptio

1 Kirsi Palviainen / RKo LAUSUNTO 1 (2) Valtiovarainministeriölle Lausunto makrovalvontatyöryhmän muistiosta Finanssimarkkinoiden makrotaloudellisten vaikutusten valvonta ja sääntely - VM007:00/2012 Kiitämme mahdollisuudesta lausua otsikkoasiasta. Annamme seuraavan lausunnon, jossa otamme kantaa vain ehdotuksen luoton määrän rajoittamisesta. Muistion sisältämä ehdotus asuntoluoton määrän rajoittamisesta Muistiossa Finanssivalvonnalle ehdotetaan oikeutta rajoittaa myönnettävän asunto-, kiinteistö- ja arvopaperivakuudellisen luoton määrää tilanteissa, joissa vakuudeksi annetaan hankittava asunto, kiinteistö tai arvopaperit. Finanssivalvonta voisi asettaa tällaisen enimmäisluototussuhteen asunto- ja kiinteistövakuudellisten luottojen osalta tiukimmillaan 80 %:iin ja arvopaperivakuudellisten luottojen osalta 60 %:iin vakuuden arvosta. Päätökset enimmäisluototussuhteen asettamisesta ja muuttamisesta tekisi Finanssivalvonnan johtokunta ja päätösehdotuksesta olisi pyydettävä valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Suomen Pankin lausunto. Muiston mukaan sääntelyn tarkoitus on erityisesti rajoittaa hintojen nousua. Tästä syystä muistiossa ehdotetaan, että asiakkaan muilla vakuuksilla ei olisi vaikutusta myönnettävän luoton määrään. Rakennusteollisuus RT ry:n lausunto Katsomme, että luoton myöntämisperusteena tulisi ensisijaisesti käyttää asiakkaan maksukykyä ja sen suhdetta myönnettävään lainaan. Kategoriset prosentuaaliset lainanrajoitusmahdollisuudet voivat rajoittaa asunnonhankintaa perusteettomasti. Erityisen ongelmallisena pidämme sitä, että edes asiakkaan muut vakuudet eivät vaikuttaisi lainansaantimahdollisuuksiin. Muistiossa ehdotusta on perusteltu erityisesti asuntojen hintojen nousun rajoittamisella. Pidämme perustelua ontuvana siinä mielessä, että ihmisten on joka tapauksessa pystyttävä järjestämään asumisensa. Tällä hetkellä vuokra-asuntojen uudistuotanto on lähes jäässä. Vuokra-asuntojen omistamiseen kiinnostuneita tahoja ei ole riittävästi johtuen mm. liian tiukasta yleishyödyllisyyslainsäädännöstä. Vuokra-asunnoista on pulaa erityisesti kasvukeskuksissa, mikä on omiaan nostamaan vuokria. Vuokra-asumisesta ei siten näytä tulevan helppoa tai omistusasumista halvempaa ratkaisua niille ihmisille, jotka eivät pystyisi lainansaantirajoitusten vuoksi ostamaan asuntoa. Käytetyssä asuntokannassa hinnat muodostuvat markkinoilla. Tästä syystä olisikin tärkeää mahdollistaa riittävä asuntotarjonta. Uudistuotannossa rakennusliikkeiden liikevoitot ovat perinteisesti noin 5 prosentin luokkaa. Uuden asunnon hinnasta monet osiot muodostuvatkin kustannuksista, joita ei voida asuntomarkkinoita pienentämällä merkittävästi vähentää. VTT:n tänä syksynä päivittä- Yhdessä yhteiskuntaa rakentaen: Talonrakennusteollisuus Rakennustuoteteollisuus Infra Tekninen urakointi Pinta Rakennusteollisuus RT ry Y-tunnus puh faksi PL 381 (Unioninkatu 14) Helsinki

2 Rakennusteollisuus RT ry 2 (2) Kirsi Palviainen / RKo män Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset selvityksen mukaan uuden asunnon hinnasta noin 40 prosenttia on veroja ja veronluontoisia maksuja. Ensi vuonna verorasitus kasvaa varainsiirtoverolain muutoksen ja arvonlisäveron nousun vuoksi. Lisäksi ollaan korottamassa kiinteistöveroja. Rakennusteollisuus on yksi merkittävimmistä työllistäjistä Suomessa. Rakennusprojektit ovat usein melko pitkäkestoisia. Projektin aloittamiselle tuo oman riskilisänsä jo pelkkä tieto siitä, että asiakkaiden lainansaantimahdollisuuksia saatetaan rajoittaa kesken hankkeen. Toivomme, että löydettäisiin riittävät keinot varmistaa lainanoton kestävyys ja hyväksytävä taso ilman liian jyrkkiä ja kategorisia toimenpiteitä, jotka voivat vaikeuttaa asunnon hankintamahdollisuuksia ja vähentää rakennusalan työllisyyttä. Rakennusteollisuus RT ry Kirsi Palviainen johtaja, elinkeinoasiat Liite: VTT:n selvitys Rakentamisen yhteiskunnallisista vaikutuksista

3 Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012 Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuus RT ry

4 Rakentaminen kansantaloudessa 2011 Rakennusinvestoinnit investoinneista 66% Investoinnit, kunnossapito ja vienti bruttokansantuotteesta 18% Viennistä 8% Työllisistä 15% Palkkatuloista 13% Energia 8% Jätteet ja ylijäämämaat Lähde: Tilastokeskus, VTT 32% 0% 15% 30% 45% 60% 75% 1

5 henkilötyövuotta rakennetun ympäristön hyväksi vuonna 2011 Kiinteistöala htv - kiinteistöjen ylläpito - palvelut käyttäjille Lähde: Tilastokeskus ja VTT Infra-ala htv - väylärakentaminen - verkostorakentaminen - yllä- ja kunnossapito - talojen infratyöt - kaivosavaukset Rakennustuoteteollisuus htv - rakennejärjestelmät - betoni- ja kivituotteet - metallit- ja muovituotteet - puutuotteet Talonrakentaminen htv - rakennuttaminen - korjausrakentaminen - uudistuotanto Alaan liittyvät palvelut htv - suunnittelu - kauppa ja kuljetukset - viranomaisohjaus 2

6 Rakentaminen työllistää kotimaassa =100 Rakentaminen Palvelut 100 Teollisuus Lähde: Tilastokeskus 3

7 Miljoonan euron sijoitus rakennusalan eri sektoreihin työllistää Rakennustyömaalla Rakennustuoteteollisuudessa Rakentamisen palveluissa Yhteensä htv/ milj.euro Korjausrakentamiseen Uudisrakentamiseen Infrakunnossapitoon Infrainvestointiin Lähde: VTT Keskimäärin

8 Miljoonan euron sijoitus työllistää Kauppa htv Rakentaminen Logistiikka Liike-elämän palvelut Teknologiaeollisuus Metsäteollisuus Välitön Välillinen Lähde: Tilastokeskus ja VTT

9 Suomen rakennusyritysten markkinat mrd (kiintein 2011 hinnoin) Kiinteistöjen ulkoalueiden hoito Korjausrakentaminen Uudistalonrakentaminen Talonrakentamisen infra (alueosat) Maa- ja vesirakentaminen Kaivosten avaaminen Lähde: Tilastokeskus ja VTT 6

10 Suomen rakennusyritysten markkinat 2011 yhteensä 29,5 mrd Infrarakentaminen yht. 8 mrd Uudistalonrakennusten infra (alueosat) 1.5 mrd Maa- ja vesirakentaminen 5.6 mrd Kaivosten avaaminen 0.3 mrd 1% 19% 5% 38 % Uudisrakentaminen 11,2 mrd 2% Kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 0.7 mrd 35% Lähde: Tilastokeskus ja VTT Korjausrakentaminen 10,3 mrd 7

11 Rakentamisen asiakkaat milj. Kiinteistöjen ulkoalueiden hoito Korjaus rakentaminen Uudisrakentaminen Uudisrakennusten infra (alueosat) Maa- ja vesirakentaminen 0 Kotitaloudet 36% Asunto Oy 9% Kiinteistö Oy 11% Muut yritykset Kunta 18% Valtio 7% Kaivosalan maarakennus 20% Lähde: Tilastokeskus ja VTT 8

12 Pohjoismaiden rakennusmarkkinat ja suurimmat rakennusliikkeet Tanska 24 mrd Suomi 29 mrd Norja 38 mrd Ruotsi 45 mrd LV milj. % toimialan työllisistä MT Højgaard % E. Pihl & Søn % Lähde: VTT Aarsleff % NCC % Arkil % LV milj. % toimialan työllisistä Lemminkäinen % YIT % Skanska % NCC % 9 LV milj. % toimialan työllisistä Skanska % Veidekke % YIT % AF Gruppen % NCC % % LV milj. toimialan työllisistä Peab % Skanska % NCC % SVEVIA % JM %

13 Infrarakentamisen markkinat - lopputuotteiden arvo vuonna 2011 yhteensä 8.1 mrd milj. Kunnossapito Investoinnit Lähde: VTT 10

14 Infrarakentamisen asiakkaat 2011 Kuntakonsernit Valtio Yksityinen sektori Yhteensä Talojen ulkoalueiden hoito Uudistalonrakentaminen (alueosat) Kaivosalan maarakentaminen Väylien, verkostojen ja ympäristön kunnossapito Väylä-, verkosto- ja ympäristöinvestoinnit Lähde: Tilastokeskus ja VTT 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 11

15 Infrarakentamisen kustannusjakauma - polttoaineiden ja bitumin osuus 20 % Kuljetukset Huollot ja korjaukset Suunnittelu Palvelut 20 % Työmaa 45 % Työvoima Oma kalusto ja ostetut konepalvelut Työmaan yhteiskustannukset Materiaalit 35 % Lähde: Tilastokeskus, VTT 12

16 Rakentamisen kustannuskehitys Maarakentaminen Talonrakentaminen Inflaatio Lähde: Tilastokeskus 13

17 Infrarakentamiseen sijoitettu euro jakaantuu tuloiksi Urakoitsijoiden kate 4 % Ulkomaat (tuonti) 15 % Työntekijät (nettopalkat) 24 % Maansiirtokoneet (poistot) 13 % Palvelut ja teollisuus (kate ja poistot) 12 % Tulo-, yhteisö ja välilliset verot 21 % Pakolliset vakuutukset 11 % Lähde: VTT 14

18 Valtion väyläomaisuuden korjausvelka yhteensä 2 mrd 1200 milj Tiet 7% tasearvosta Radat 30% tasearvosta Vesiväylät 18% tasearvosta Lähde: Liikennevirasto 15

19 Talonrakentamisen markkinat lopputuotteiden arvo vuonna 2011 yhteensä 23 mrd Mrd. Korjausrakentaminen 10,3 mrd. Uudisrakentaminen 12,4 mrd. (ml aluerakenteet) 0 Omakotitalot Rivi- ja kerrostalot Liike- ja toimisto- Julkiset rakennukset Teollisuus- ja Muut rakennukset rakennukset varasto-rakennukset Lähde: Tilastokeskus ja VTT 16

20 Talonrakentamisen asiakkaat Mrd. Korjausrakentaminen 10,3 mrd. Uudisrakentaminen 12,4 mrd. (ml aluerakenteet) 0 Lähde: Tilastokeskus ja VTT Kotitaloudet As Oy Kiinteistö Oy Yritykset Kunta Valtio Säätiöt, järjestöt 17

21 Talonrakentamisen kustannusjakauma Rahoitus ja vakuutukset Kauppa ja kuljetukset Suunnittelu Kotimaiset rakennustuotteet Tuontituotteet Palvelut 10 % Materiaalit 55 % Työmaa 35 % Työvoima Kalusto, telineet ja koneet Työmaan yhteiskustannukset Lähde: Tilastokeskus, VTT 18

22 Miljoonan euron sijoitus talonrakentamiseen työllistää työmaalla teollisuudessa uudis 7 6 korjaus 8 5 palvelualoilla 3 3 Yhteensä 16 htv 16 htv Lähde: VTT 19

23 Talonrakentamiseen sijoitettu euro jakaantuu tuloiksi Urakoitsijoiden kate 5 % Ulkomaat (tuonti) 22 % Palvelut ja teollisuus (kate ja poistot) 16 % Työntekijät (nettopalkat) 22 % Tulo-, yhteisöja välilliset verot 25 % Pakolliset vakuutukset 10 % Lähde: VTT 20

24 Kerrostalorakentamiseen sijoitettu euro jakaantuu tuloiksi Urakoitsijoiden kate 5 % Ulkomaat (tuonti) 20 % Palvelut ja teollisuus (kate ja poistot) 15 % Työntekijät (nettopalkat) 19 % Tulo-, yhteisöja välilliset verot 32 % Pakolliset vakuutukset 9 % Lähde: VTT 21

25 Tarpeeseen nähden riittämätön kunnossapito kasvattaa korjausvelkaa 8000 milj. Asuinrakennukset Kuluminen Korjausrakentaminen Toimitilat ja muut talonrakennukset Lähde: Tilastokeskus, VTT 22

26 Vanhoissa asuinkerrostaloissa on energiansäästöpotentiaalia vaihteen kerrostalo kwh / m 2, vuosi 295 kwh / m 2, vuosi matalaenergia kerrostalo vähennys 140 kwh / m 2, vuosi 0 Lähde: VTT 23

27 Energian loppukäyttö TWh Muut Liikenne pl maaaineskuljetukset Teollisuus pl rakentaminen Lähde: Tilastokeskus Rakentaminen - rakennustuotteiden valmistus - maa-aineisten kuljetus - rakennustyömaat Asuin- ja palvelurakennusten lämmitys 24

28 Energian loppukäyttökohteet 2011 Liikenne pl maa-aineskuljetukset 14 % Muut 13 % Teollisuus pl rakentaminen 41 % Rakennusten lämmitys 24 % Rakentaminen 8 % - työmaat 1% - maa-aineskuljetukset 3 % - rakennustuotteet 4% Lähde: Tilastokeskus, VTT 25

29 Ylijäämämateriaalit tonnia yht. 67 milj.tonnia 2010 yht. 94 mij.tonnia Lähde: Tilastokeskus 26

30 Toimialojen kannattavuus viime vuosina (tulos ennen veroja %) Lähde: Tilastokeskus 27

31 Toimialojen kannattavuus viime vuosina (tulos ennen veroja %) 16,0 Suunnittelu Rakennustuoteteollisuus Urakointi 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Lähde: Rakennusteollisuus, Tilastokeskus 28

32 Rakentamisen tuottavuus (tuotanto / työtunnit, 1990=100) infra talo Lähde: Tilastokeskus 29

33 Maanrakennuskoneilla, mittaustekniikalla, tietotekniikan sovelluksilla ja töiden uudelleen organisoinnilla tehoa infrarakentamiseen ( ) Organisoinnin muutoksella + 20 % lisää työn tuottavuutta kadunrakentamiseen + 50 % lisää työn tuottavuutta teiden talvihoitoon Siirrettävyydellä tehokasta työaikaa kiinteä laitos: asennusaika 4-5 päivää siirrettävä laitos: asennusaika 2-3 tuntia Kone- ja laiteteknologialla polttoaineen kulutus väheni % / pora-m työnsaavutus kasvoi +40 % / aikayksikkö Lähde: VTT 30 Sopivan kokoisilla koneilla + 50 % lisää tuottavuutta piharakentamiseen + 45 % lumenpoistoon + 50 % liukkauden torjuntaan

34 Rakennusalan työtapaturmat 60 työtapaturmia / miljoona työtuntia Lähde: Tilastokeskus 31

35 Infra-alan työntekijöiden ikäjakauma % <25 Lähde:Tilastokeskus 32

36 Talonrakennusalan työntekijöiden ikäjakauma % <25 Lähde:Tilastokeskus 33

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna kevät 2015 Rakentaminen kääntynee ensi vuonna Vuoden 2014 betonirakenne, Länsisatamankatu 23, Helsingin Jätkäsaaressa. Kuva: Marko Huttunen Rakentamisen määrä vähenee vielä tänä vuonna. Neljän heikon vuoden

Lisätiedot

Kiinteistöalan yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen merkitys

Kiinteistöalan yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen merkitys Kiinteistöalan yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen merkitys TIIVISTELMÄ Kiinteistötoimialan merkitys yhteiskunnalle tilojen tarjoajana, kansanvarallisuuden ylläpitäjänä, suurena työllistäjänä ja yhtenä

Lisätiedot

Rakentaminen mataa pohjalukemissa

Rakentaminen mataa pohjalukemissa lokakuu 2014 Rakentaminen mataa pohjalukemissa Kuva: RT/Tommi Ahlberg Rakentaminen supistuu tänä vuonna kaksi prosenttia ja supistunee myös ensi vuonna 0 1 prosenttia. Talonrakennustöitä ennakoidaan aloitettavan

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ 8.2.213 RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ RAKENTAMINEN 213 Määrä vähenee maltillisesti. Uudisrakentaminen ja MVR supistuvat, korjaaminen kasvaa. Työllisyystilanne heikkenee. 13 Rakennustoiminta arvonlisäys, 2=1

Lisätiedot

Tampere 2005. Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006

Tampere 2005. Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006 Tampere 2005 Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006 Alkusanat Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus esitutkimus oli toimialajärjestöjen yhteinen hanke, jossa perehdyttiin toimialatason

Lisätiedot

Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi

Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi Terttu Vainio (VTT) Eero Nippala (TAMK) 27.2.2013 Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi Raportin sisältö Raporttiin on koottu tietoa infra

Lisätiedot

ASIAKASRAPORTTI VTT-CR-03276-14 27.6.2014. Talonrakentamisen verovaikutukset

ASIAKASRAPORTTI VTT-CR-03276-14 27.6.2014. Talonrakentamisen verovaikutukset ASIAKASRAPORTTI VTT-CR-03276-14 27.6.2014 Talonrakentamisen verovaikutukset Kirjoittaja: Terttu Vainio Luottamuksellisuus: Rakennusteollisuus ry:n käyttöön 1 (9) Raportin nimi Talonrakentamisen verovaikutukset

Lisätiedot

Korjausrakentamisen näkymät ja rooli - miten Suomi sijoittuu kansainvälisessä vertailussa

Korjausrakentamisen näkymät ja rooli - miten Suomi sijoittuu kansainvälisessä vertailussa Korjausrakentamisen näkymät ja rooli - miten Suomi sijoittuu kansainvälisessä vertailussa Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Asiakasjohtaja Pekka Pajakkala, VTT 19/1/2010 2 Esityksen

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 MARRASKUU 28 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 Tekijä VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus PL 13, 3311 TAMPERE Puh. 2 722 1111, telefax: 2 722 3497 Painopaikka

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan vaikuttavuus kalvojen avaus

Kiinteistöpalvelualan vaikuttavuus kalvojen avaus 1 (8) Kiinteistöpalvelualan vaikuttavuus kalvojen avaus Kalvo1. Kiinteistö ja rakennusala Kiinteistöpalveluala on osa Kira- eli kiinteistö- ja rakennustoimialaa. Kiinteistö- ja rakennusklusteriin kuuluvat

Lisätiedot

RAKENTAMINEN 2009-2010 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy

RAKENTAMINEN 2009-2010 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy Rakennusalan suhdanneryhmä 19.8.29 RAKENTAMINEN 29-21 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Pentti Vesterinen, pj. Pentti Forsman Kai Karsma Ari Laine Timo Myllys Mikael

Lisätiedot

INFRA SUHDANTEET 1 / 2012. Infrarakentaminen supistuu 2012. Kriisit varjostavat talouskasvua

INFRA SUHDANTEET 1 / 2012. Infrarakentaminen supistuu 2012. Kriisit varjostavat talouskasvua INFRA SUHDANTEET 1 / 2012 Keväällä 2012 suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tarjoushalukkuuden vähentyminen ennakoi suhdannetilanteen käännettä parempaan. Tilannetta varjostaa talouden epävarmuuden lisäksi

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 25 26 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA LOKAKUU 25 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 25-26 Tekijä Tilaukset VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka PL 182, 3311 TAMPERE Puh. 2-722

Lisätiedot

Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi

Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi Terttu Vainio (VTT) Eero Nippala (TAMK) Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi Raportin sisällön esittely Raportti määrittelee uuden käsitteen

Lisätiedot

RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen

RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen RAPORTTI VTT-S-08093-10 RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Kirjoittajat: Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen Tilaaja Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry Rakennuskonejaosto

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ 26.9.214 RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ RAKENTAMINEN 214-215 Asuntojen ja muun talonrakentamisen aloituksia harkitaan aiempaa tarkemmin Vilkas asuntojen korjaaminen jatkuu 215 Asunto- ja kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

5.11.2012 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2012 2013

5.11.2012 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2012 2013 5.11.212 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 212 213 MARRASKUU 212 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 212 213 Tekijä VTT Expert Services Oy PL 345, 3311 Tampere Puh. 2 722 111 Painopaikka Tampere, marraskuu 212 Kannen

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2014 2015

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2014 2015 4.11. PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 Forecon Oy päivämäärä: 4.11. tekijät: Markku Riihimäki ja Liisa Jaakkonen Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 Tekijä Forecon Oy Hermiankatu

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 työryhmäehdotus (YMO 5/2011 vp Valtiovallan rooli 2010-luvun asuntopolitiikassa)

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 työryhmäehdotus (YMO 5/2011 vp Valtiovallan rooli 2010-luvun asuntopolitiikassa) Kuulemistilaisuus 1 (5) Eduskunnan ympäristövaliokunnalle Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 työryhmäehdotus (YMO 5/2011 vp Valtiovallan rooli 2010-luvun asuntopolitiikassa)

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat

Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering och Analys Pekka Lith Pekka Lith Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat Tutkimuksia ja raportteja 1/2006

Lisätiedot

Senaattikiinteistöjen työllisyysjalanjälki

Senaattikiinteistöjen työllisyysjalanjälki VATT Muistiot 47 Senaattikiinteistöjen työllisyysjalanjälki Elina Berghäll VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT VATT MUISTIOT 47 Senaattikiinteistöjen työllisyysjalanjälki Elina Berghäll Valtion taloudellinen

Lisätiedot

RAKENTAMINEN 2012-2013

RAKENTAMINEN 2012-2013 Rakennusalan suhdanneryhmä 28.8.2012 RAKENTAMINEN 2012-2013 määrä supistuu alueelliset erot korostuvat kustannusten nousu laantuu 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Sari Sontag, pj. Valtiovarainministeriö Matti

Lisätiedot

Rakennusalan suhdanneryhmä 29.1.2002. Rakentaminen 2002

Rakennusalan suhdanneryhmä 29.1.2002. Rakentaminen 2002 Rakennusalan suhdanneryhmä 29.1.2002 Rakentaminen 2002 Rakennusalan suhdanneryhmän jäsenet Pentti Vesterinen, pj. Timo Airaksinen Ari Laine Veikko Lampinen Kari Matikainen Timo Myllys Pekka Pajakkala Pekka

Lisätiedot

Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

Puun sahaus, höyläys ja kyllästys Toimialaraporttisarja Puun sahaus, höyläys ja kyllästys Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Puun sahaus, höyläys ja kyllästys Toimialaraportti 10/2005 Kari Aravuo Julkaisusarjan

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakennustuotannon ja talouden laitos Juhani Heljo, Eero Nippala Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset JUHA

Lisätiedot

RAKENTAMINEN 2010-2011 asuntorakentaminen vahvassa nousussa, muun rakentamisen lasku pysähtymässä

RAKENTAMINEN 2010-2011 asuntorakentaminen vahvassa nousussa, muun rakentamisen lasku pysähtymässä Rakennusalan suhdanneryhmä 17.8.21 RAKENTAMINEN 21-211 asuntorakentaminen vahvassa nousussa, muun rakentamisen lasku pysähtymässä 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Sari Sontag, pj. Pentti Forsman Kai Karsma

Lisätiedot

Rakentamisen ajankohtaiskatsaus. Rakentamisen Ennakointikamari 6.5.2014 Tarmo Pipatti

Rakentamisen ajankohtaiskatsaus. Rakentamisen Ennakointikamari 6.5.2014 Tarmo Pipatti Rakentamisen ajankohtaiskatsaus Rakentamisen Ennakointikamari 6.5.2014 Tarmo Pipatti Rakentamisen suhdanteet Rakennustuotannon arvo vuonna 2013: korjausrakentaminen ohitti uudisrakentamisen Yhteensä 28,8

Lisätiedot

RAKENTAMINEN 2006 1. väliraportti Kasvu jatkuu vahvana

RAKENTAMINEN 2006 1. väliraportti Kasvu jatkuu vahvana Rakennusalan suhdanneryhmä 21.6.26 RAKENTAMINEN 26 1. väliraportti Kasvu jatkuu vahvana 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Pentti Vesterinen, pj. Pentti Forsman Jouko Kangasniemi Ari Laine Timo Myllys Jukka

Lisätiedot

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia 2006 Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä Rakennusalan Venäjä-strategia Rakennusteollisuus RT ry Helsinki 2006 ISBN-10 952-5472-65-5 ISBN-13 978-952-5472-65-3 Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK

Lisätiedot