uusia innovaatioita nuorisotakuun toteuttamiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "uusia innovaatioita nuorisotakuun toteuttamiseen"

Transkriptio

1 uusia innovaatioita nuorisotakuun toteuttamiseen Laivaseminaari hanketoimijoille

2 SISÄLTÖ Seminaariohjelma osallistujat 5 Visio Erilaiset projektimallit 8 Huipputyökalu 11 Workshop-työskentely 13 Liite: Hanketoimijoiden laivaseminaari jatkoi Nuorisotakuu NYT -hankkeessa järjestettyjä seminaareja, joiden tavoitteena on koota yhteen keskeiset toimijat, selkeyttää haasteet ja vastuut sekä sopia konkreettisista toimenpiteistä nuorisotakuun toteutumisen varmistamiseksi. Laivaseminaarin järjesti Nuorisotakuu NYT -hanke yhteistyössä Turun kaupungin nuorisotakuun toteutumista seuraavan ohjausryhmän kanssa.

3 OHJELMA Laivaseminaari: Uusia innovaatioita nuorisotakuun toteuttamiseen Aika: klo 8:15 Paikka: picnic-risteily Turku Maarianhamina Turku (Viking Line) 8:15 Lippujen jako satamassa (Viking Linen terminaali, M/S Amorella) 8:45 Laiva lähtee, aamukahvi (kokoustilat, kansi 10) 9:00 Seminaarin avaus: Nuorisotakuu NYT -hanke ja johdatus päivän työskentelyyn Projektipäällikkö Matti Mäkelä 9:30 Uudet projekti-, innovointi- ja levittämismallit hanketoiminnan tukena Projektipäällikkö Matti Mäkelä Projektikoordinaattori Jaana Kilpinen 10:00 Workshop-työskentely nuorisotakuun parhaat käytännöt ja niiden levittäminen nuorisotakuun esteet ja miten niistä päästään eroon kohti uusia innovaatioita 13:00 Tulosten purku ja jatkotoimista sopiminen 14:10 Laivan vaihto Maarianhaminassa (M/S Viking Grace) 15:00 Ruokailu 17:00 Vapaata innovointia ja jatkotoimien suunnittelua 19:50 Laiva saapuu Turkuun Osallistujat: Matti Mäkelä, Anu Parantainen, Jaana Kilpinen, Heidi Hakkarainen, Sari Jansson, Tommi Hannuksena, Mika Salonen, Timo Haukoja, Hannu Laine, Okko Tuominen, Kirsi Mäkinen, Mia Gästgivar, Rolf Holmberg, Arja Asunmaa, Jarkko Åkerberg, Satu Aarnio, Essi Erävesi, Mari Korhonen, Mervi Leino, Hanna Pyhäranta, Yli-Liipola Leena, Taru Laaksonen 4 5

4 VISIO 2017 Vuonna 2017 nuorisotakuu toteutuu Turun seudulla. Tämä tarkoittaa seuraavia asioita: jokaiselle nuorelle varmistetaan peruskoulussa ja sitä seuraavassa nivelvaiheessa riittävä tuki ja ohjaus, jotta hän voi peruskoulun jälkeen jatkaa koulutuksen tai muun hänelle mielekkään toiminnan kautta eteenpäin elämässään toisella asteella opiskelevat nuoret läpäisevät pääsääntöisesti (yli 90 %) opintonsa ja saavat valmiuksia siirtyä työelämään tai jatkokoulutukseen jokaiselle työttömälle nuorelle löydetään hänen tarpeitaan vastaava työ-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka nuoret ottavat itse aktiivisesti vastuuta omasta elämästään vanhemmat tukevat nuorta tämän pyrkimyksissä koko potentiaalinsa saavuttamiseen ja vanhemmat itse saavat tarvittaessa riittävästi tukea kaikki toimijat viranomaisista työelämään tekevät aktiivisesti yhteistyötä ja keskittyvät mahdollisuuksien löytämiseen ja uusien innovaatioiden kehittämiseen vaikuttavia ja tehokkaita toimenpiteitä jarruttavat byrokraattiset esteet on poistettu 6 7

5 MUST-WIN BATTLE Must-win battle -ajattelussa johto on valinnut strategian jalkauttamisen kannalta muutaman keskeisen tavoitteen ja painopisteen, joiden saavuttamiseen kaikki kehittämistoimenpiteet ja niiden vaatimat resurssit suunnataan ja joiden etenemistä johto sekä tehtävään nimetyt vastuuhenkilöt aktiivisesti seuraavat ja arvioivat. KETTERÄT JA PERINTEISET PROJEKTIMALLIT Ketterät projektit käsite on kehitetty alkujaan ohjelmistojen kehittämiseen. Sen periaatteita voi kuitenkin hyödyntää myös muussa kehittämistoiminnassa. Ketterät ja perinteiset projektimallit voi erotella vaikkapa seuraavasti: DARPA DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) on Yhdysvaltain puolustusvoimien tutkimusorganisaatio. DARPA on rahoittanut esimerkiksi internetin, gps-paikannuksen ja häiveteknologian kehittämistä. Kehittämismallissa keskeistä on se, että tavoitteet asetetaan niin kunnianhimoisiksi, että jopa 85 % hankkeista epäonnistuu. Tästä huolimatta myös epäonnistuneista hankkeista on saatu paljon uutta tietoa ja hyödynnettäviä tuloksia. Mallissa korostuu ajatus, että turvallisilla ja liian helposti saavutettavilla tavoitteilla saadaan parhaimmillaankin vain keskinkertaisia tuloksia. Ketterät projektit: Yksilöt ja vuorovaikutus Toimivat sovellukset Yhteistyö Muutokseen reagointi Perinteiset projektit: Prosessit ja työkalut Tarkka dokumentointi Sopimusneuvottelut Suunnitelmien noudattaminen 8 9

6 HUIPPUTYÖKALU SITOUTTAMINEN JUURRUTTAMINEN LEVITTÄMINEN KARTOITUS haasteiden identifiointi mahdollisten ratkaisujen kartoitus suunnittelu KOKEILU osa/osia hyvästä käytännöstä käyttöön koko käytäntö otetaan käyttöön modifiointi uuteen toimintaympäristöön pilotointi kehittämisprojekti kokeilu/käyttöönottoprojekti KÄYTTÖÖNOTTO tuotteistaminen juurrutus levittäminen syvälevitys uudet kehittämisideat UUDET KEHITYSIDEAT 10 11

7 RYHMÄJAKO WORKSHOP-TYÖSKENTELY RYHMÄ 1 Matti Mäkelä...Turun kaupungin sivistystoimiala Arja Asunmaa...Raision seudun koulutuskuntayhtymä Mia Gästgivar...Turun kaupungin sivistystoimiala Heidi Hakkarainen...Turun kaupungin sivistystoimiala Hannu Laine...Turun kaupungin sivistystoimiala Kirsi Mäkinen...Turun kaupungin sivistystoimiala Jarkko Åkerberg...Kaarinan Nuoret Pajamestarit ry RYHMÄ 2 Anu Parantainen...Turun kaupungin sivistystoimiala Satu Aarnio...Bovallius-ammattiopisto, Turku Essi Erävesi...Peimarin kky Tommi Hannuksela...Turun kaupungin sivistystoimiala Mari Korhonen...Turun kristillinen opisto Mervi Leinoi...Salon seudun koulutuskuntayhtymä Hanna Pyhäranta...Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä/novida Leena Yli-Liipola...Raision seudun koulutuskuntayhtymä/naantalin ammattiopisto Askel 1: Vision purkaminen tavoitteiksi Askel 2: Mitkä toimenpiteet pitää toteuttaa tavoitteiden saavuttamiseksi? Askel 3: Toimenpiteet jaotellaan kolmeen kategoriaan business as usual kehittämistoimenpiteet radikaalit innovaatiot Askel 4: Tulosten purkaminen ja jatkotoimista sopiminen RYHMÄ 3 Jaana Kilpinen...Turun kaupungin sivistystoimiala Timo Haukioja...Turun kaupungin sivistystoimiala Rolf Holmberg...Turun kaupungin sivistystoimiala Sari Jansson...Turun kaupungin sivistystoimiala Taru Laaksonen...Raision seudun koulutuskuntayhtymä/timali Mika Salonen...Turun kaupungin sivistystoimiala Okko Tuominen...Turun kaupungin sivistystoimiala 12 13

8 RYHMÄ 1 Jokaiselle nuorelle varmistetaan peruskoulussa ja sitä seuraavassa nivelvaiheessa riittävä tuki ja ohjaus, jotta hän voi peruskoulun jälkeen jatkaa koulutuksen tai muun hänelle mielekkään toiminnan kautta eteenpäin elämässään. Samalla varmistetaan, että koulutustakuu toteutuu täydellisesti. Peruskoulussa riittävä ja monipuolinen ohjaus ja tutustuminen toiselle asteelle ja työelämään. Nivelvaiheen yhteistyö ja tiedonsiirto toimii ja osapuolet tietävät vastuunsa. Nuoret, jotka eivät saa koulutuspaikkaa tai ota sitä vastaan, saavat riittävän ohjauksen. Koulutuspaikkoja on riittävästi ja ne vastaavat kaikkien kohderyhmien tarpeisiin ja määriin. Riittävästi erilaisia koulutusmuotoja tai muita nuoren tarpeita vastaavia väyliä. Nivelvaiheen koulutusten yhteistyö toimii ja on samankaltaista koko V-S. Jokainen toimija analysoi vuosittain oman toimintansa tuloksia koulutustakuun näkökulmasta. Yhdessä sovitaan kehittämistoimista. Nuoret ottavat itse aktiivisesti vastuuta omasta elämästä Nuoret osallistuvat palveluiden suunnitteluun ja arviointiin. Nuori on tietoinen olemassa olevista mahdollisuuksista. Nuori on motivoitunut selvittämään vaihtoehtoja. Nuoret tietävät, että omilla valinnoilla on seurauksia. Nuori johtaa omaa oppimistaan ja urasuunnitteluaan. Kaiken toiminnan taustalla on nuorten kannustaminen, ei heidän puolesta tekeminen. Viranomaistaso ymmärtää, että vastuun ottaminen voi olla nuoren näkökulmasta erilainen. TET-jaksot, koulukokeilut, tutustumisjaksot oppilaanohjaus tutortoiminta MAST-ohjausmalli etsivä nuorisotyö, nuorisotyö, ohjaamo koulutuspaikkoja riittävästi määrällisesti nivelvaihekoulutusten yhteistyö ja ohjaus verkostot toimivat aktiivisesti ja sitä tehostetaan alumnitoiminta oppilaanohjauksen kehittäminen ohjaamon/ohjauspalvelujen kehittäminen opiskelupaikkojen kohdentuvuus ja työelämä mukaan avoin ammattiopisto nuorten oppisopimuksen kehittäminen uusi valma syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aktivoiminen (ne, jotka useamman vuoden toimenpiteiden ulkopuolella) teemaviikot tiedonsiirto pk järjestää nuorille kesätyön sosiaaliset yritykset koulu työpaikkana opso kehittäminen koko maakunnan ja sen toimijat kattava avoin ammattiopisto nuorisovaltuustot opiskelijakunnat nuorten kuuleminen koulutusmessut ryhmäyttäminen yhteisöllisyys vertaistuki varmistetaan, että olemassa olevat osallistumiskanavat myös tuottavat vaikuttamismahdollisuuksia kehitetään erilaisia vaikuttamiskanavia kohderyhmän mukaan nuoret otetaan kohderyhmittäin kehittämishankkeiden suunnitteluun mukaan järjestetään enemmän tilaisuuksia nuorten kuulemiseksi elämänhallinnan, oman oppimisen johtamisen ja urasuunnittelutaitojen opettamisen kehittäminen sukupolvisensitiivisyys opetuksessa ja ohjauksessa 14 15

9 RYHMÄ 2 Vaikuttavia ja tehokkaita toimenpiteitä jarruttavat byrokraattiset esteet on poistettu Kaikki jakavat organisaatiosta tai sektorista huolimatta saman tahtotilan nuorisotakuusta. Huoltajat tukevat nuorta tämän pyrkimyksissä koko potentiaalinsa saavuttamiseen ja huoltajat itse saavat tarvittaessa riittävästi tukea. Matalan kynnyksen yhteydenpito huoltajiin. Oppilaitos tukee huoltajia kasvatustehtävässä Selkeyttää huoltajien ja oppilaitoksen kasvatusroolia. Yhteisesti sovittu, että toimenpiteet toteutetaan siellä, missä se on tarkoituksenmukaista ja budjetoidaan sen mukaan. HOPS- keskustelut HOPS- keskustelut Nettisivuille palkki Huoltajalle HOJKS -keskustelut/ -kokoukset Kotiväenillat (2. ja 3. vuosi) Kotiväenillat koulun ulkopuolelle; lähemmäs kotiväkeä Lait, asetukset ja organisaatioiden toimintasäännöt tukevat nuorisotakuun toteutumista. Kotiväenillat Teemakotiväenillat Toiminnalliset kotiväenillat; ruuan laittoa, rengasruletti Ryhmänohjaajan yhteydenpito huoltajille Wilma; myös positiiviset viestit Yksilölliset ohjauspolut Avoimet ovet huoltajiin, esim. puhelu lukuvuoden alkaessa Opettajakoulutuksen verkostoyhteistyö V-S yhteinen nuorisotakuufoorumi keskusteluun jestelmät, jos pystyy tekemään Ryhmänohjaajan yhteydenpito Mentorointi -yhteydenpito kehitetään selkeät palkintojär- Wilma -viestit kehittäminen kuntien monialaiset työryhmät nuorisotakuun ohjausryhmä selkeästi dokumentoidut tulosta huoltajiin Omankieliset vanhempainillat toimenpideohjelmat lobbaus Omankieliset vanhempainillat Sopimus yhteydenpidosta täysi-ikäisyyden jälkeen Vanhempia opiskelijoita mukaan kotiväeniltaan; opiskelijan kokemus, jatko-opinnot, koulutuksen arvostus Kirje huoltajille, kutsu kotiväeniltaan, sis. opiskelijahuollon yhteystiedot Kysely huoltajille, miten haluavat yhteydenpitoa toteutettavan Oppilaitoksen vaikutus 3v, huoltaja tuntee nuorensa; asennekasvatus, koulutus 16 17

10 Toisella asteella opiskelevat nuoret läpäisevät pääsääntöisesti (yli 90%) opintonsa ja saavat valmiuksia siirtyä työelämään ja jatkokoulutukseen. jatkuu... KEHITTÄMISTOIMENPITEET RADIKAALIT INNOVAATIOT Opettajuuden muutoksen tukeminen; yksilöllisyys, opiskelijalähtöisyys Työhönvalmentaja HOJKS kokoukset Arviointi Opettajien koulutus Työpaikoilla velvollisuus työllistää, liitetään hankinnan ehdoksi Valtion yritys työllistämisen varmistamiseksi Seuranta Rästipajatoiminta Ohjaushenkilöstö, työnjako Ryhmänohjaus Työssäoppimisen erilaiset mallit Näyttöjärjestelmä Ryhmäyttäminen HOPS -käytännöt Lomakkeistot Infotilaisuudet, tiedottaminen Teemaviikot Elämänhallintamallit, -ryhmät Työhönvalmentaja HOJKS kokoukset Työvaltaiset oppimismenetelmät Työpaikkaohjaajakoulutukset Yksilölliset polut Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Nuoren kokonaisvaltainen tukeminen Osaamisperusteisuus Työelämäyhteistyö Täsmätyössäoppiminen tavoitteena työelämään sijoittuminen, räätälöinti Työpaikkaohjaajakoulutukset Opiskelija oman oppimisensa johtajana -opiskelijan vastuun korostaminen Projekti ryhmäyttämisen tukena Ryhmän hyödyntäminen opiskelijoiden keskinäisessä tukemisessa Yhteisöllisyyden lisääminen oppilaitoksessa; paikka jossa on hyvä olla, nuokkari Verkostoyhteistyön tiivistäminen Opintojen yhdistäminen; toinen aste amk Oppimisympäristöjen ja -menetelmien kehittäminen; sähköiset, työvaltaiset, käytäntöön kiinnittäminen =opiskelijalähtöiset oppimisympäristöt Nuorten palvelujen talo; moniammatillisuus, neuvonta, ohjaus, tuki, nuorten neuvola = lopetetaan luukuttaminen Palvelu sinne, missä asiakkaat on! Luovutaan tutkinto-orientaatiosta osaamisorientaatioon; osatutkinnot -työllistyminen Avoin ammattiopisto Oppisopimuskoulutuksen muuttaminen Saksan malliin Kaikki mitä oppilaitoksessa tapahtuu, liittyy oppimiseen. Kaikki mitä opiskelija oppii oppilaitoksen ulkopuolella, liittyy oppimiseen Hyvinvoiva oppilaitos tavoitteena Opettajat toimitusjohtajia omassa yrityksessään, opiskelijalle hintalappu, kuinka moni valmistuu, sen mukaan palkka tulospalkkio Opettajuuden päivittäminen Palkan maksaa opiskelija Työpaikoilla velvollisuus työllistää, liitetään hankinnan ehdoksi Nuorisotakuun toteuttamista jarruttavat byrokraattiset esteet on poistettu. Joustava ja nuoren tarpeita vastaava ohjausjärjestelmä Viranomaiset ymmärtävät oman roolinsa ja oman vastuunsa Toimijat kantavat jokaisesta nuoresta vastuun Moniammatillinen yhteistyö Verkostoyhteistyö Asiantuntijoiden todellinen kuuleminen, mielipiteiden huomioon ottaminen Verkostojen sisäinen kierto; viranomaiset/ henkilöstön pakollinen tehtävien kierto Virka- /työehtosopimusten muuttaminen, erilaiset työajat, -ehdot Lainsäädännön muuttaminen Velvollisuus yhteistyön tekemiseen =pakko tahtoa Arvokeskustelu Määrärahojen tuplaaminen 18 19

11 RYHMÄ 3 Jokaiselle työttömälle nuorelle löydetään hänen tarpeitaan vastaava työ-, opiskelu-, työpajatai kuntoutuspaikka (mieluummin: jokainen työtön nuori haluaa hänen tarpeitaan vastaavan työ- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikan) vision toteuduttava 3 kk sisällä lain määräämällä tavalla työ-, opiskelu- jne. paikkoja oltava riittävästi; paikkojen suhteen oltava valmius reagoida kysyntään ketterästi työttömät nuoret ottavat itse aktiivisesti vastuuta omasta elämästään työttömälle nuorelle tarjotaan matalan kynnyksen ohjauspaikka aamusta iltaan ilman ajanvarausta (some mukaan lukien) yksilön ja yhteiskunnan tarpeiden kohtaaminen yksilön tarpeiden hahmottaminen/tunnistaminen Kaikki toimijat viranomaisista työelämään tekevät aktiivisesti yhteistyötä ja keskittyvät (ja sitoutuvat) mahdollisuuksien löytämiseen ja uusien innovaatioiden kehittämiseen yhteinen päämäärä, johon kaikki voivat sitoutua win-win -tilanne, jossa kaikki osapuolet voittavat (tekijöitä mm. tulevaisuuden työvoima, yhteiskuntavastuu, yhteiskuntarauha, vaikuttaminen opiskelun sisältöön) toimenpiteitä jarruttavat byrokraattiset esteet poistetaan monialainen verkostoyhteistyö työpajatoiminta nuorille omia kuntoutuspaikkoja (mediaseksikkäitä) monialaisen opiskelun mahdollisuus avoi-memmat väylät tutkinnon jälkeen tarpeiden moniamma-tillinen tunnistaminen (muut asiakkuudet huomioon mm. sosiaali-, terveys-, nuorisotoimesta) mallia erityistä tukea tarvitsevien ja maahan-muuttajien tukitoimista? rahoitus pois sektoreilta omaohjaaja sitä tarvitseville (niin pitkäksi aikaa kun tarvetta riittää) työttömäksi jäävä vastavalmistunut nuori palkataan mentoriksi oppilaitoksen yhteistyöfoorumit (esim. ammatilliset neuvottelukunnat) opettajien työelämäjaksot koko toisella asteella yhteistyökumppanit näkyviksi (PR-etu mukaan lähteville) promoottorit, jotka näkevät ruohonjuuritasolla, keiden kannattaa lähteä yhteistyöhön; ketterät yhteistyöryhmät spontaanien yhteistyöryhmien mahdollisuus oikeat ihmiset oikeisiin työryhmiin ideahautomot ; avoimina kaikille, nuorten kuulemisesta tasavertaiseen kumppanuuteen perustuvaan yhteiseen toimintaan työntekijän ennakkovalitsemiseen osallistuu hankerahoituksesta riippumaton ohjaaja nuorisovetoiset innovointiseminaarit, hankkeet TE-toimiston palvelupisteet oppilaitoksiin 20 21

12 22 23

13

NUORISOTAKUU NYT JA TULEVAISUUDESSA

NUORISOTAKUU NYT JA TULEVAISUUDESSA NUORISOTAKUU NYT JA TULEVAISUUDESSA Projektipäällikkö Matti Mäkelä Läpäisyohjelman levittämishanke Turun kaupungin sivistystoimiala, projektitoimisto NUORISOTAKUU NYT -HANKE toteutettu Turun seutukunnassa

Lisätiedot

NUORISOTAKUUN TOTEUTUMINEN TURUN SEUTUKUNNASSA:

NUORISOTAKUUN TOTEUTUMINEN TURUN SEUTUKUNNASSA: NUORISOTAKUUN TOTEUTUMINEN TURUN SEUTUKUNNASSA: Kasvatus- ja opetuslautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä nuorisolautakunnan yhteisseminaari 5.2.2014 Varsinais-Suomen kansanedustajien tapaaminen

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

Koulutuspolitiikka työryhmä (oppilaitosnäkemys) Toimeksianto: MYR koulutusjaosto, laajennettu sihteeristö 13.6.2012

Koulutuspolitiikka työryhmä (oppilaitosnäkemys) Toimeksianto: MYR koulutusjaosto, laajennettu sihteeristö 13.6.2012 Koulutuspolitiikka työryhmä (oppilaitosnäkemys) YHTEENVETO Toimeksianto: MYR koulutusjaosto, laajennettu sihteeristö 13.6.2012 Työryhmän tapaamiset ja työskentely Paikka: Turun ammatti-instituutti: Kellonsoittajan

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka 1 Rakennuspalikoita ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka Sisällys Dialogia ei ole ilman toivoa. Toivo kasvaa ihmisen vaillinaisuudesta, jonka

Lisätiedot

NUORISOTYÖTTÖMYYSHANKKEIDEN ARVIOINTI

NUORISOTYÖTTÖMYYSHANKKEIDEN ARVIOINTI NUORISOTYÖTTÖMYYSHANKKEIDEN ARVIOINTI Keski-Suomen liiton rahoittamat hankkeet 2011-2013 Arvioinnin laatija: Arja Harmainen Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT Vuonna 2008 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden väliraporttien yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Nina Eskola

Lisätiedot

9[Þ:,ibüiriüï.îfiì E E [J lta

9[Þ:,ibüiriüï.îfiì E E [J lta Elinkeino', lìikcnrrc ja 9[Þ:,ibüiriüï.îfiì E E [J lta ympäristökesklrs LP IuroDp o 5o!iiihnilrårtD P alay a toimij oiden tapaaminen KE S KI- P oh JANMAAN AMMATTIOPI STO LIA, Hyvinvointiala, Terveystie

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Toisen asteen yhteys?

Toisen asteen yhteys? Toisen asteen yhteys? Tarja Koskinen Tarja Koskinen TOISEN ASTEEN YHTEYS? Aktivointia ammatilliseen koulutukseen ja keskeyttämisen ehkäisyä - kokemuksia ja hyviä käytäntöjä Teksti ja kuvat Tarja Koskinen

Lisätiedot

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin NUORISOTAKUU PORVOOSSA Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys Laatija: Maria Malin 9.8.2013 Sivistyslautakunta 29.8.2013 1 Sisältö 1 Taustaa... 3 2 Porvoon kaupungin rooli...

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA

STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA Alueellisten toimintamallien kehittäminen ja jalkauttamisen vaatimat toimenpiteet, Eksoten kehittämisohjelma Aktivointi

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Toimitus: Jenni Heinineva, Keskuspuiston ammattiopisto Miika Keijonen, Keskuspuiston ammattiopisto Mervi Leino, Salon seudun koulutuskuntayhtymä Marja Riitta Lygdman,

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007. Esa Print Oy, Tampere

Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007. Esa Print Oy, Tampere 1 Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007 2 Toimittanut Valokuvat Julkaisija Graafinen työ Paino Timo Mäkelä Timo Mäkelä Koulutuskeskus Salpaus Katja Myyryläinen Esa Print Oy,

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. kevät 2011

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. kevät 2011 Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti kevät 2011 Aikuisopiskelijan ohjaus Henkilökohtaistaminen aikuiskoulutuksen lähtökohtana Hyvät koulutustulokset ja hyvä maine tulevat käytännön

Lisätiedot

Starttiverstas -hanke

Starttiverstas -hanke 2010 2014 Starttiverstas -hanke 3 SISÄLTÖ STARTTIVERSTAS STARTTI OMAAN ELÄMÄÄN... 6 STARTTIVALMENNUKSEN TAVOITTET JA MENETELMÄT... 8 Sosiaalipedagoginen näkökulma... 8 Ratkaisukeskeinen työskentelytapa...

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot