Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantaraportti II

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II"

Transkriptio

1 Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantaraportti II Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Kesäkuu 2014

2 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Seutu- ja ympäristötieto, asumisen asiantuntija Miliza Ryöti Kuntakyselyt, seudulliset paikkatietoaineistot ja analyysit Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY: asumisen asiantuntija Miliza Ryöti, erityisasiantuntija Heikki Levola, seututietoasiantuntija Vilja Tähtinen, paikkatietoasiantuntija Anna-Karin Kyrönviita Uudenmaan liitto: kehittämispäällikkö Sirkku Huisko, paikkatietosuunnittelija Mika Laitinen, suunnittelija Jouni Suominen Helsingin seudun liikenne HSL: liikennesuunnittelija Tuire Valkonen Maapolitiikkaa koskevat osiot Uudenmaan maapolitiikkaryhmä: Pj Pekka Söyrilä, Sipoo ja sihteeri Kristiina Rinkinen, Uudenmaan liitto Helsingin kaupunki: Kaupunginkanslia, strategiaosasto Valtiovarainministeriö: Budjettiosasto Liikenteen osiot HSL:n HLJ-prosessi yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa Raportin valmisteluun osallistunut seurantatietoyöryhmä Puheenjohtaja: tulosaluejohtaja Irma Karjalainen, HSY. Sihteeristö: tietoyhteistyöyksikön päällikkö Maria Kuula ja asumisen asiantuntija Miliza Ryöti, HSY sekä kehittämispäällikkö Sirkku Huisko, Uudenmaan liitto Jäsenet: Asuntopäällikkö Anne Savolainen, Espoon kaupunki Yleiskaavasuunnittelija Jussi Mäkinen, Helsingin kaupunki Asumisen erityisasiantuntija Tomi Henriksson, Vantaan kaupunki Liikenneinsinööri Kimmo Kiuru, Hyvinkään kaupunki Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto, Järvenpään kaupunki Maankäyttöjohtaja Merja Vikman-Kanerva, Keravan kaupunki Ryhmäpäällikkö Johanna Vilkuna, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Liikennesuunnittelija Tuire Valkonen, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Asuntomarkkina-asiantuntija Hannu Ahola, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Suunnittelupäällikkö Maarit Saari, Uudenmaan ELY-keskus Ylitarkastaja Riitta Tornivaara-Ruikka, Uudenmaan ELY-keskus Vanhempi tutkija Anna Strandell, Suomen ympäristökeskus Ylitarkastaja Arto Raatikainen, ympäristöministeriö 1

3 Sisällys JOHDANTO... 4 TIIVISTELMÄ... 6 A Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen, kaavoitus... 6 B Kaavoitus ja kaavavarannot... 8 C Yhdyskuntarakenne, olemassa olevien kaavojen toteutuminen ja täydennysrakentaminen... 8 D Maankäytön suunnittelu... 8 E Liikennepalvelut... 9 F Liikenteen infrastruktuuri A ASUNTOTUOTANTOA JA ASUNTOTUOTANNON RAHOITUSTA KUVAAVAT INDIKAATTORIT A1. ASUNTOTUOTANNON MÄÄRÄ, HALLINTAMUOTO JA SIJAINTI Alkanut asuntotuotanto ja myönnetyt rakennusluvat A2. ASUMISEN ENSISIJAISTEN KOHDEALUEIDEN TOTEUTUMINEN A3. ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN ARAN RAHOITUS JA AVUSTUKSET ARAn korkotukilainapäätökset asuntojen uudistuotantoon ja perusparantamiseen ARAn investointiavustukset erityisryhmien asumisen hankkeisiin ARAn rajoituksista vapautuvat asunnot ARAn avustukset kunnallistekniikan rakentamiseen A4. MUUT ASUNTOTUOTANTOON VAIKUTTAVAT TOIMENPITEET B KAAVOITUSTA, KAAVAVARANTOJA JA MAAPOLITIIKKAA KUVAAVAT INDIKAATTORIT B1. KAAVOITUS JA KAAVAVARANNOT Asumisen uuden kerrosalan tuotanto Asumisen kaavavaranto vuoden 2013 lopussa B2. VALTION JA VALTIONYHTIÖIDEN HALLINNASSA OLEVIEN MAA-ALUEIDEN INVENTOINTI B3. KUNTIEN MAAPOLITIIKKA Havaintoja maapolitiikan välineiden käytöstä ja toimivuudesta Maapolitiikkaryhmän johtopäätökset C. YHDYSKUNTARAKENTEEN KEHITTYMISTÄ KUVAAVAT INDIKAATTORIT C1. KUNTIEN TOIMENPITEET RAIDE- JA JOUKKOLIIKENNETTÄ TUKEVIEN ALUEIDEN KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI JA TÄYDENNYSRAKENTAMISEN EDISTÄMISEKSI Asuntotuotannon ja kaavoituksen sijoittuminen suhteessa yhdyskuntarakenteeseen Asuntotuotannon ja kaavoituksen sijoittuminen suhteessa saavutettavuuteen Asuntotuotannon ja kaavoituksen sijoittuminen aiesopimuksen ensisijaisille kohdealueille C2. VALTION TOIMET RAKENTAMATTOMAN RAKENNUSMAAN KOROTETUN KIINTEISTÖVERON ALARAJAN NOSTAMISEKSI D MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUA KUVAAVAT INDIKAATTORIT D1. SEUDUN YHTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA JA SEN YHTEENSOVITTAMINEN HLJ 2015:N KANSSA D2. VALTION JA KUNTIEN MUUT TOIMENPITEET KAAVOITUKSEN KEHITTÄMISEKSI JA YHDYSKUNTARAKENTEEN HAJAUTUMISEN HILLITSEMISEKSI E LIIKENNEPALVELUIDEN KEHITTÄMISTÄ KUVAAVAT INDIKAATTORIT E1. JOUKKOLIIKENTEEN RAHOITUS JA PALVELUTASO Joukkoliikenteen rahoitus HSL-alueella ja muulla Helsingin seudulla Joukkoliikenteen palvelutason kehitys

4 Joukkoliikenteen nousijamäärä HSL-alueella E2. JOUKKOLIIKENNEJÄRJESTELMÄ JA YHDYSKUNTARAKENNE Joukkoliikenteen runkoverkon ja laatukäytävien toteutuminen Saavutettavuuden kehitys kestävillä kulkumuodoilla E3. LIITYNTÄPYSÄKÖINTI Liityntäpysäköinnin toimenpideohjelman toteutuminen Liityntäpysäköinnin toteutuksen kustannus- ja vastuunjaosta sopiminen E4. JALANKULKU JA PYÖRÄILY Pääpyöräilyverkon ja pyöräilyn laatukäytävien toteutuminen E5. LIIKENTEEN HALLINTA Liikenteen hallinnan kärkihankkeiden toteutuminen F LIIKENTEEN INFRASTRUKTUURIN KEHITTÄMISTÄ KUVAAVAT INDIKAATTORIT F1. LIIKENNEINVESTOINTIEN RAHOITUS Liikenneinvestointien rahoitustason kehitys ja rahoituksen kohdentuminen eri toimenpidekokonaisuuksille ja liikennemuodoille F2. LIIKENNEVERKON KEHITTÄMISHANKKEIDEN PRIORISOINNIN TOTEUTUMINEN Maankäytön kehittämistä ja yhdyskuntarakenteen tiivistämistä edistävien liikenneverkon kehittämishankkeiden priorisoinnin toteutuminen F3. RAIDELIIKENTEEN TOIMINTAVARMUUS JA TIE- JA KATUVERKON KEHITTÄMISTOIMET Raideliikenteen toimintavarmuuden parantaminen Tie- ja katuverkon kehittämistoimet bussi- ja tavaraliikenteen toimintaedellytysten parantamiseksi F4. KUHA-RAHOITUSJÄRJESTELMÄ JA -HANKEKOKONAISUUS KUHA-rahoitusjärjestelmän ja -hankekokonaisuuden toteutuminen ja kehittäminen F5. LIIKENNEJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUTEEN JA MAANKÄYTÖN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄT INFRASTRUKTUURIN KEHITTÄMISHANKKEET AIESOPIMUSKAUDELLA Infrastruktuurin kehittämishankkeiden suunnittelutilanne, päätökset, rahoitus ja toteutuminen F6. KÄRKIHANKKEET, JOIDEN TOTEUTTAMISEEN VALTIO SITOUTUU AIESOPIMUSKAUDEN JÄLKEEN Infrastruktuurin suunnitteluhankkeiden eteneminen F7. HANKKEET, JOIDEN SUUNNITTELUVALMIUTTA VALTIO EDISTÄÄ SEURAAVALLE AIESOPIMUSKAUDELLE Infrastruktuurin hankkeiden suunnitteluvalmius KARTTALUETTELO s. 83 LIITTEET s. 83 3

5 Johdanto Seurattavat aihealueet Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus allekirjoitettiin Aiesopimukseen on kirjattu, että sen toteutumista seuraa sopijaosapuolten edustajien vuosittain kokoontuva seurantakokous, jonka valmistelusta vastaa aiesopimussihteeristö. Tiedon kokoamista, yhteensovittamista ja raportointia varten aiesopimussihteeristö perusti seurantatietoryhmän, joka koostuu sopijaosapuolista ja tiedon tuottajista. Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) ja Uudenmaan liitto vastaavat osaltaan seuranta-aineiston kokoamisesta ja Helsingin seudun liikenteen (HSL) HLJ-prosessi vastaa yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa liikenteen osalta MAL-aiesopimuksen seurannasta ja raportoinnista aiesopimussihteeristölle. HSY vastaa yhteisten seurantaraporttien kokoamisesta aiesopimussihteeristölle, joka hyväksyy raportit seurantakokoukselle esitettäviksi. Aiesopimuksen mukaisesti seurannassa kiinnitetään erityistä huomiota niiden sopimuksessa mainittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumiseen, jotka koskevat: yhdyskuntarakenteen eheytymistä ja joukkoliikenteen edistämistä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista asuntomarkkinoiden toimivuutta asuntotuotannon kokonaistarpeen edellyttämiä toimenpiteitä kohtuuhintaisten asuntojen tuottamista Toteutumista seurataan 47 indikaattorin avulla. Indikaattorit ja niiden kuvaamat aihealueet on jaettu kuuteen pääryhmään seuraavasti: A. Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen B. Kaavoitus, kaavavarannot ja maapoliittiset toimenpiteet C. Yhdyskuntarakenne, olemassa olevien kaavojen toteutuminen ja täydennysrakentaminen D. Maankäytön suunnittelu E. Liikennepalvelut F. Liikenteen infrastruktuuri Seurannan aikataulu on määritelty aiesopimussihteeristön hyväksymässä seurantasuunnitelmassa. Osa indikaattoreista raportoidaan vuosittain ja osaa tarkastellaan aiesopimuskauden lopuksi koottavassa seurantaraportissa. 4

6 Seurantajakso Aineistot Seurantaraportti II käsittelee vuosia Nykyinen MAL-aiesopimus tuli voimaan , mutta seurannan jatkuvuuden ja ajallisen vertailukelpoisuuden vuoksi on päädytty käsittelemään vuotta 2012 kokonaisuudessaan. Asuntotuotannon ja kaavoituksen tiedot on kerätty MAL-aiesopimuskunnista HSY:n ja Uudenmaan liiton toimesta kuntakyselyin ja KUUMA-alueelta lisäksi täydentävin haastatteluin. Rakennusmaavarantotiedot perustuvat pääkaupunkiseudun osalta HSY:n ylläpitämän Seudullisen perusrekisterin tiedoista tuotettavaan paikkatietoaineistoon, SeutuRAMAVAan ja KUUMA-alueen osalta kuntien asiantuntija-arvioihin. Asuntotuotannon rahoituksen, investointiavustusten ja kunnallistekniikan rakentamisavustusten tiedot perustuvat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARAn aineistoihin. Valtion ja valtionyhtiöiden hallinnassa olevien asuntotuotantoon soveltuvien maa-alueiden inventointia koskevat tiedot perustuvat valtiovarainministeriön, seudun kuntien sekä Uudenmaan maapolitiikkaryhmän valmisteluun. HSL:n HLJ-prosessi vastaa yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa liikenteen osion valmistelusta. Liikenteen osalta MAL-aiesopimuksen seuranta perustuu Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2011) seurantaan. HLJ-toimikunta ohjaa HLJ-seurantaa ja MAL-seurannan liikenteen osion valmistelua. 5

7 Tiivistelmä Aiesopimuskauden puolivälissä asuntotuotannon keskimääräinen toteutuma on 91 % vuosittaisesta asunnon tavoitteesta. Valtion tukeman ARA-tuotannon keskimääräinen toteutuma on 90 % vuosittaisesta asunnon tavoitteesta, kun toteutuma lasketaan aiesopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa sovitulla tavalla siten, että KUUMA-kunnissa ARA-tuotannosta voi enintään puolet olla asumisoikeusasuntoja. Valmistuneiden asumisoikeusasuntojen osuus ARA-tuotannosta on pääkaupunkiseudulla 28 % (752 asuntoa) ja KUUMA-kunnissa 40 % (173 asuntoa). Seudun kunnissa on lisäksi toteutusvalmiita asumisoikeuskohteita odottamassa ARAn lainapäätöstä, sillä aiesopimuksen tulkinnan mukaan asumisoikeustuotannon lainoitus edellyttää ARA-vuokratuotannon toteutumista. Helsingin seudulla lainvoimaistui uutta asumisen kerrosalaa kaikkiaan 2,3 milj. k-m 2 vuosina 2012 ja Se vastaa 48 % koko kauden kaavoitustavoitteesta. Sopimuskauden puolivälissä keskimääräinen vuosittain asemakaavoitettu uusi asumisen kerrosala on 1,15 milj. k-m 2, eli 95 % keskimääräisestä vuositavoitteesta. Seudun kunnat ovat tarkistaneet ja täydentäneet valtion vuonna 2013 maaomaisuudestaan tekemää inventointia. Uudenmaan maapolitiikkaryhmä on koonnut tiedot maapolitiikan välineiden käyttämisestä Helsingin seudun kunnissa sekä kokemuksia niiden toimivuudesta eri tilanteissa. Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, asumisen strategian 2025 ja liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) yhteisvalmistelu on edennyt aikataulussa. Joukkoliikenteen palvelutaso ja rahoitus on vakaa. HSL-alueen matkamäärä kasvoi vuonna 2013 edellisestä vuodesta 3 %. Helsingin seudun pääväylä- ja ratainvestointien rahoitustaso on viime vuosina ollut korkea ja painottunut raidehankkeisiin. Kehäradan liikennöinti alkaa vuonna 2015 ja Länsimetron Liikenneverkon isot investoinnit ja niiden suunnittelu ovat edenneet pääosin MAL-aiesopimuksen mukaisesti. Pienten, kustannustehokkaiden hankkeiden KUHA-hankekokonaisuus etenee hitaasti. Vuonna 2013 aloitettiin kahdeksan KUHA-hanketta. MAL-rahoituksella käynnistyy 29 hanketta vuosina 2014 ja A Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen, kaavoitus Vuosina 2012 ja 2013 Helsingin seudulle valmistui yhteensä noin uutta asuntoa, eli keskimäärin noin asuntoa vuodessa. Kokonaistuotannon keskimääräisestä vuositavoitteesta on siten tässä vaiheessa sopimuskautta toteutunut keskimäärin 91 %. 6

8 ARA-vuokra-asuntoja valmistui yhteensä noin 4 340, eli keskimäärin noin asuntoa vuodessa. Normaalien vuokra-asuntojen osuus on keskimäärin 56 % (n as./v) ja erityisryhmille tarkoitettujen vuokra-asuntojen osuus 44 % (945 as./v). Asumisoikeusasuntoja on valmistunut yhteensä 1 850, eli keskimäärin 925 asuntoa vuodessa. ARA-tuotannon keskimääräinen toteutuma on 90 % vuosittaisesta tavoitteesta. Valmistuneet asunnot (asuntoja keskimäärin vuodessa) Tavoite Tuotanto Totetutuma (%) Kokonaistuotanto ARA-vuokra-asunnot * Asumisoikeusasunnot 925 Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot Vapaarahoitteiset omistusasunnot * KUUMAn asumisoikeustuotantoa sisältyy ARA-toteutumaan Alkanut asuntotuotanto ja rakennusluvat Vuonna 2013 alkoi yhteensä asunnon rakentaminen. Alkanut asuntotuotanto oli lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Aloituksista ARA-vuokra-asuntoja oli ARA-vuokraasuntojen aloitukset vähenivät merkittävästi vuodesta Väheneminen kohdistui erityisesti normaaleihin ARA-vuokra-asuntoihin, joita käynnistyi 32 % vähemmän kuin vuonna Rakennuslupia myönnettiin seudulla kaikkiaan asunnolle (5,1 % vähemmän kuin vuonna 2012). Alkanut asuntotuotanto 2013 As. lkm Kokonaistuotanto ARA-vuokra-asunnot Asumisoikeusasunnot 720 Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot Vapaarahoitteiset omistusasunnot

9 B Kaavoitus ja kaavavarannot Helsingin seudulla lainvoimaistui uutta asumisen kerrosalaa kaikkiaan 2,3 milj. k-m 2 vuosina 2012 ja Se vastaa 48 % koko kauden kaavoitustavoitteesta, eli karkeasti arvioiden noin uuden asunnon edellyttämää kerrosalaa. Sopimuskauden puolivälissä keskimääräinen vuosittain asemakaavoitettu uusi asumisen kerrosala on 1,15 milj. k-m 2, eli 95 % keskimääräisestä vuositavoitteesta. Vuonna 2013 kuntien hyväksymät asemakaavat tuottivat uutta asumisen kerrosalaa noin k-m 2. C Yhdyskuntarakenne, olemassa olevien kaavojen toteutuminen ja täydennysrakentaminen Vuosina valmistuneista asunnoista noin puolet (n asuntoa) sijoittui kilometrin säteelle raideliikenteen nykyisistä tai rakenteilla olevista asemista. Lainvoimaistuneesta asumiseen asemakaavoitetusta kerrosalasta asemanseuduille sijoittui 44 %. Valmistuneista asunnoista 70 % (n asuntoa) sijoittui alueille, joilla palvelut ja työpaikat ovat tyypillisesti saavutettavissa kävellen, pyöräillen tai vähintään melko tiheällä joukkoliikenteellä (SAVU I-III). Lainvoimaistuneesta asumiseen asemakaavoitetusta kerrosalasta näille alueille sijoittui 43 %. Yksityisautoilun varassa oleville alueille (SAVU VI-VII) sijoittui valmistunutta asuntoa (7 % tuotannosta). Lainvoimaistuneesta asumiseen asemakaavoitetusta kerrosalasta 4 % sijoittui kokonaan tiheän taajama-alueen (SYKE 2012) ulkopuolelle. MAL-aiesopimuksessa määritellyille asumisen ensisijaisille kohdealueille sijoittui valmistuneista asunnoista 74 % (n asuntoa) ja lainvoimaistuneesta asumiseen asemakaavoitetusta kerrosalasta 85 %. D Maankäytön suunnittelu Seudun yhteisen maankäyttösuunnitelman, asumisen strategian 2025 ja liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) yhteisvalmistelu on edennyt aikataulussa. Tuloksena tulee olemaan yleispiirteinen kuvaus seudun tulevasta rakenteesta: mihin rakennetaan asunnot ja työpaikat sekä millaiset liikenneyhteydet ja joukkoliikennepalvelut eri puolilla seutua on tarjolla. Maankäyttösuunnitelmassa laaditaan maankäytön toteutussuunnitelma vuoteen 2025 ja rakennesuunnitelma vuoteen Suunnittelun kriteerit käsiteltiin Helsingin seudun yhteistyökokouksessa toukokuussa HLJ:n alustavan perusstrategian pohjalta laaditaan suunnitelmaluonnos, jossa arvioidaan vaikutuksia laajasti ja huomioidaan suunnitelman rahoitusraamit. 8

10 Suunnitelmista on järjestetty yhteinen yleisötilaisuus Tikkurilan Heurekassa , jossa annettiin evästyksiä ja palautetta valmisteluun. E Liikennepalvelut Joukkoliikenteen rahoitus ja palvelutaso HSL-alueella joukkoliikenteen lisääntynyt käyttö nosti lipputuloja ja kuntien subventiota vuonna Joukkoliikenteen hoidon kustannusten kasvu johtuu seudun asukasmäärän ja joukkoliikenteen matkustajamäärän kasvusta. HSL-alueen matkamäärä kasvoi 3,0 % edellisestä vuodesta. Merkittävimmin matkustajamäärät nousivat lähijunissa. HSL-kunnat maksoivat joukkoliikenteestä 179 euroa/asukas. Hyvinkäällä joukkoliikenteen kokonaismenot ovat tasaantuneet vuoden 2011 jälkeen. Tähän ovat vaikuttaneet paikallisliikenteen käyttöoikeussopimus, lipputulojen lievä kasvu sekä seutu- ja työmatkalipuilla tehtyjen matkojen määrän väheneminen. Muualla Helsingin seudulla joukkoliikenteeseen käytetty rahoitus on kasvanut aiesopimuskaudella sekä kuntien että valtion osalta. Joukkoliikenteen kokonaiskustannusten nousu selittyy etupäässä lippusubvention määrän nousulla sekä yleisellä hintatason kasvulla. Matkustajien tyytyväisyys HSL:n joukkoliikenteeseen on asiakastyytyväisyystutkimuksen perusteella lisääntynyt. HSL:n liikenteen palveluihin tehtiin vuoden 2013 aikana muutoksia, joilla lisättiin tarjontaa ja selkeytettiin linjastorakennetta. HSL:n tarjoaman liikenteen palvelutaso on lähes kaikkialla määriteltyä palvelutasoa parempi. Matka-ajassa mitattuna joukkoliikenteen palvelutaso on heikentynyt hieman vuodesta 2012 vuoteen 2013, vaikka palvelutarjontaa on lisätty. Liikenteen ruuhkautumisen kasvu on hidastanut joukkoliikennettä. Hyvinkäällä palvelutasomäärittelyyn ei ole tehty muutoksia, mutta paikallisliikenteen palvelua on parannettu selkeyttämällä aikataulukausia. Muualla Helsingin seudulla joukkoliikenteen palvelutasossa ei ole tapahtunut muutoksia. Määritellyn palvelutason kehittymistä on seurattu joukkoliikenteen hankintojen sekä liikenteen harjoittajien tekemien sopimusmuutosesitysten yhteydessä. ELY-keskukselle osoitettu määräraha on vähentynyt ostovoimaltaan vuosittain pysyen kuitenkin euromääräisesti samana. Määrärahan kasvua ei lähivuosina ole odotettavissa. Joukkoliikenteen runkoverkon ja laatukäytävien toteutuminen Kehäradan liikennöinti alkaa vuonna 2015 ja Länsimetron liikennöinti Kehäradan asemista vuonna 2015 valmistuvat Aviapolis, Lentokenttä, Kivistö, Leinelä ja Vehkala. Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 (Kehäradan liityntälinjasto) on hyväksytty HSL:n hallituksessa keväällä 2014 ja Länsimetron liityntälinjaston suunnittelu on käynnissä. HSL-alueen poikittaislinjaston kehittämissuunnitelman ja runkolinjastosuunnitelman toimenpiteitä viedään 9

11 eteenpäin. Vuonna 2013 poikittaislinjaston kehittämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä toteutettiin Kehä I:n tasolla mm. uudella poikittaislinjalla 554 Itäkeskus Malmi Leppävaara. Liityntäpysäköinti Aiesopimuksen tavoitteiden konkretisoimiseksi on liityntäpysäköinnin osalta tehty tarkempi strategia ja toimenpideohjelma, jotka hyväksyttiin HLJ-toimikunnassa Strategia sisältää ehdotuksen liityntäpysäköinnin toteutuksen kustannus- ja vastuunjaosta. Päätös kustannusjaoista valmistellaan osaksi HLJ päätöstä. Kustannusosuudet ehdotetaan jaettavan sijaintikunnan, kohdekunnan, kotikunnan ja valtion välillä. Liityntäpysäköintipaikkoja on toistaiseksi toteutettu vähän, mutta tietopohjaa on parannettu. Liityntäpysäköintipaikkojen käyttöaste on jatkuvasti kasvanut ja useissa kohteissa kapasiteetti on täynnä. Suosittuja liityntäpysäköintipaikkoja pääkaupunkiseudulla ovat esimerkiksi Martinlaakso, Huopalahti ja Kauniainen. Kehyskunnissa suosittuja alueita ovat Hyvinkää ja Kerava. Helsingin seudulle luotiin liityntäpysäköinnin paikkatietopohjainen tietokanta, jonka pohjalta toteutetaan avoimeen dataan perustuva online-karttapalvelu HSL.fi-verkkosivuille. F Liikenteen infrastruktuuri Liikenneverkon isot investoinnit ja niiden suunnittelu ovat edenneet MAL-aiesopimuksen priorisoinnin mukaisesti. Pienempiä, keskimäärin noin miljoonan euron hankkeita käynnistyy MALrahoituksella vuosina 2014 ja Keskisuurten hankkeiden rahoitusmahdollisuudet ovat kaventuneet, mikä näkyy esimerkiksi lisäkaistojen ja meluntorjunnan hankkeiden hitaana etenemisenä. Liikenneinvestointien rahoitus Helsingin seudun raideinvestointien taso on ennätyksellisen korkealla johtuen Länsimetron ja Kehäradan rakentamisesta. Investointitason kasvu ei ratkaise liikenneverkon ylläpidon ja korvausinvestointien tarvetta. Investointien painopiste on siirtynyt 2010-luvulla tie- ja katuverkosta rataverkolle. Kunnat ja valtio rahoittavat pääväyläverkon investointeja keskimäärin yhtä paljon. Pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA) Vuonna 2013 toteutettiin kokonaan tai osittain kahdeksan KUHA-hanketta. MAL-rahoituksen käynnistyminen vuonna 2014 mahdollistaa hankekokonaisuuden nopeamman etenemisen. MAL-aiesopimusmenettelyn edistämiseksi valtio rahoittaa pieniä kustannustehokkaita hankkeita Helsingin seudulla yhteensä 15 miljoonalla eurolla vuosina 2014 ja Kunnat 10

12 osallistuvat hankkeiden rahoittamiseen samalla summalla. Rahoitus suunnataan joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn hankkeisiin. Valtion osuus hankkeista rahoitetaan perusväylänpidon budjetista. MAL-rahoituksella toteutettavien KUHA-hankkeiden ohjelma vuosille sisältää seitsemän kävelyn ja pyöräilyn, kuusi bussiliikenteen ja neljä raideliikenteen hanketta sekä kymmenen liityntäpysäköintikohdetta. Lisäksi rahoitusta käytetään hankkeiden suunnitteluun. Infrahankkeiden tilanne Kehä III:n parantaminen on käynnistynyt Lentoasemantien liittymäjärjestelyillä ja Kehä I:n kehittäminen meluvallin rakentamisella Kivikossa vuonna Länsimetron liityntäliikenteen järjestelyt Länsiväylällä ja katuverkossa käynnistyvät vuonna 2014 ja valmistuvat metroliikenteen aloittamiseen mennessä. Helsinki Riihimäki rataosan parantamisen ensimmäisen vaiheen aloittaminen on ohjelmoitu vuodelle Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantamisen suunnittelu on edennyt. Asetinlaitteen uusiminen on ajankohtaista vuoden jälkeen mutta yksittäisiä vaihteita voidaan uusia jo vuodesta 2014 alkaen. Pisara-radan ratasuunnittelu, sen yhteydessä tehtävä uusi hankearviointi ja asemakaavojen muutosten valmistelu ovat käynnissä. Helsinki Riihimäki rataosan palvelutason parantamisen toisen vaiheen yleissuunnittelu aloitetaan vuonna Espoon valtuusto päätti helmikuussa 2014 käynnistää metron rakentamisen välille Matinkylä Kivenlahti sillä ehdolla, että valtio sitoutuu rakennuskustannuksiin 30 prosentilla. Valtio ei osoittanut hankkeelle rahoitusta kehysriihessä maaliskuussa Itämetron jatkeesta on laadittu metrokäytävän esiselvitys (Majvik Sibbesborg) Raide-Jokerin hankesuunnittelu käynnistynee vuonna Espoon kaupunkiradan liikennöintiselvitys välillä Leppävaara Kauklahti on laadittu vuonna 2013 ja ratasuunnitelma valmistuu vuonna

13 A Asuntotuotantoa ja asuntotuotannon rahoitusta kuvaavat indikaattorit A1. Asuntotuotannon määrä, hallintamuoto ja sijainti Aiesopimuksen tavoitteet ja toimenpiteet Helsingin seudun tuotantotavoitteena on asunnon rakentaminen vuosittain. Kokonaistuotantotavoite on jaettu kuntakohtaisiksi tavoitekiintiöiksi. (Aiesopimus s.5) ARA -vuokra-asuntotuotannon tulee olla vähintään 20 % (2 500 asuntoa/vuosi) seudun tuotantotavoitteesta. ARA -vuokra-asuntojen tulee ensisijaisesti olla normaaleja vuokra-asuntoja. (Aiesopimus s.5) Lisäksi aiesopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mukaan ARA-tuotannosta voi KUUMA-kunnissa enintään puolet olla asumisoikeusasuntoja edellyttäen, että ao. kunnat selvittävät sitovan yhteistyön käynnistämisen tai yhteisen toimijan perustamisen sosiaalisen vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi sekä sitoutuvat selvityksen pohjalta toimenpiteisiin. (Aiesopimuksen allekirjoituspöytäkirja) Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen vuoden 2013 lopussa Kuluvalla sopimuskaudella on valmistunut kaikkiaan lähes uutta asuntoa. Keskimääräinen vuosituotanto, uutta asuntoa, vastaa 91 % aiesopimuksessa seudulle määritellystä tavoitteesta. Pitkän aikavälin tarkastelu (kuvio 1) osoittaa, että aiesopimuskauden kahden ensimmäisen vuoden tuotanto on ollut edeltäviä vuosia runsaampaa. Asuntoja (lkm) Pääkaupunkiseutu KUUMA-kunnat Kuvio 1. Valmistuneet asunnot Helsingin seudulla Lähteet: Tilastokeskus ja Helsingin seudun kunnat. 12

14 Alue Valmistuneet asunnot ARAvuokraasunnot yhteensä Asumisoikeusasunnot Vapaarahoitteiset vuokraasunnot Pääkaupunkiseutu KUUMA-kunnat Helsingin seutu Taulukko 1. Valmistuneet asunnot hallintamuodoittain (keskimäärin/vuosi) Lähde: Helsingin seudun kunnat. Vuosien 2012 ja 2013 valmistuneesta tuotannosta ARA-vuokra-asuntoja on noin viidennes. ARAtuotannon osuus asumisoikeustuotanto mukaan lukien on 27 %. Vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja oli tuotannosta 18 % ja vapaarahoitteisia omistusasuntoja 55 %. (Kuvio 2) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Normaalit ARA-vuokra-asunnot Asumisoikeusasunnot Vapaarahoitteiset omistusasunnot Erityisryhmien ARA-vuokra-asunnot Vapaarah. vuokra-asunnot Erotus tavoitteeseen Kuvio 2. Valmistuneet asunnot Keskimääräinen vuosituotanto kunnittain ja hallintamuodoittain suhteessa tavoitteeseen. Lähde: Helsingin seudun kunnat. 13

15 Alue Tavoite Toteutuma % keskimäärin Vuodessa Pääkaupunkiseutu KUUMA-kunnat Helsingin seutu Taulukko 2. Valmistuneet asunnot suhteessa aiesopimuksen tavoitteeseen. Lähde: Helsingin seudun kunnat. ARA-vuokra-asuntoja valmistui yhteensä noin 4 340, eli keskimäärin noin asuntoa vuodessa. Normaalien vuokra-asuntojen osuus ARA-vuokra-asuntotuotannosta on 57 % (n asuntoa /vuosi) ja erityisryhmille tarkoitettujen vuokra-asuntojen osuus 43 % (945 asuntoa/vuosi). Asumisoikeusasuntoja on valmistunut yhteensä 1 850, eli keskimäärin 925 asuntoa vuodessa. ARAtuotannon keskimääräinen toteutuma on 90 % vuosittaisesta tavoitteesta, kun huomioidaan KUUMA-kuntien asumisoikeustuotantoa aiesopimuksen mukaisesti. Alue ARA-vuokraasunnot yhteensä Erityisryhmien ARA-vuokraasunnot Asumisoikeusasunnot Pääkaupunkiseutu KUUMA-kunnat Helsingin seutu Taulukko 3. Valmistuneet ARA-asunnot Lähde: Helsingin seudun kunnat Alue ARA-tavoite/ vuosi Erityisryhmien ARAvuokran osuus % ARA-tuotannosta ARAtoteutuma % (KUUMAssa sis. aso-tuotantoa) Pääkaupunkiseutu KUUMA-seutu Helsingin seutu Taulukko 4. Valmistuneet ARA-asunnot suhteessa aiesopimuksen tavoitteeseen. Lähde: Helsingin seudun kunnat Erityisryhmille suunnattujen vuokra-asuntojen suuri osuus johtuu asukkaiden siirtymisestä laitoksista palveluasumiseen. Erityisryhmien asuntotuotantoon suunnattu ARAn investointiavustus edistää hankkeita. Erityisryhmien asuntoihin on luettu mm. asunnottomille, vammaisille ja 14

16 kehitysvammaisille, mielenterveys- ja päihdeongelmaisille tarkoitetut asunnot, vanhusten palveluasunnot sekä opiskelija- ja nuorisoasunnot. Alkanut asuntotuotanto ja myönnetyt rakennusluvat Vuonna 2013 alkoi yhteensä asunnon rakentaminen. Alkanut kokonaisasuntotuotanto pysyi samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Aloituksista ARA-vuokra-asuntoja oli 1 541, niiden aloitukset vähenivät vuodesta 2012 (2 053 aloitettua ARA-vuokra-asuntoa). Väheneminen kohdistui erityisesti normaaleihin ARA-vuokra-asuntoihin, joita käynnistyi 32 % vähemmän kuin vuonna Rakennuslupia myönnettiin seudulla kaikkiaan asunnolle (5,1 % vähemmän kuin vuonna 2012). Alue Alkanut tuotanto yhteensä ARAvuokraasunnot yhteensä Asumisoikeusasunnot Vapaarahoitteiset vuokraasunnot Pääkaupunkiseutu KUUMA-kunnat Helsingin seutu Taulukko 5. Alkanut asuntotuotanto Lähde: Helsingin seudun kunnat Valmistuneet 2012 Valmistuneet 2013 Aloitetut 2012 Aloitetut 2013 Rakennusluvat 2012 Rakennusluvat 2013 Kuvio 3. Asuntotuotanto ja myönnetyt rakennusluvat, vertailu Lähde: Helsingin seudun kunnat 15

17 Kartta 1. Valmistunut asuntotuotanto kunnittain ja hallintamuodoittain Kahden ensimmäisen aiesopimusvuoden aikana on valmistunut yhteensä lähes asuntoa. 16

18 A2. Asumisen ensisijaisten kohdealueiden toteutuminen Aiesopimuksen tavoitteet ja toimenpiteet Asuntotuotanto kohdistetaan ensisijaisesti aiesopimuksen liitteessä esitetyille kohdealueille ja muilta osin yhdyskuntarakenteen kannalta edullisille alueille aiesopimuksen tavoitteiden mukaisesti. (Aiesopimus s. 5) Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen vuoden 2013 lopussa Aiesopimuksessa määritellyille ns. asumisen ensisijaisille kohdealueille (ks. liite 1) valmistui vuosina kaikkiaan noin asuntoa. Se vastaa 74 % valmistuneesta asuntotuotannosta. Vuonna 2013 alkaneesta asuntotuotannosta 72 % (7 880 asuntoa) sijoittuu asumisen ensisijaisille kohdealueille (kartta 2). Vuosina lainvoimaistuneesta uudesta asumiseen asemakaavoitetusta kerrosalasta 85 % sijoittui asumisen ensisijaisille kohdealueille. Kuntien hyväksymästä uudesta asumisen kerrosalasta näille alueille sijoittui 90 %. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA päätti syyskuussa 2013 kunnallistekniikan rakentamisavustuksista vuosille Avustukset kohdistuvat aiesopimuksessa määritellyille ensisijaisille kohdealueille. Helsingin seudulla avustusta saa 21 asuinaluetta, joille arvioidaan rakennettavan kaikkiaan noin asuntoa. Kaikkiaan avustusta myönnettiin Helsingin seudulle 26,6 miljoonaa euroa. 17

19 Kartta 2. Alkanut asuntotuotanto 2013, aiesopimuksessa määritellyt asumisen ensisijaiset kohdealueet ja asemakaavoitettu alue

20 A3. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARAn rahoitus ja avustukset Aiesopimuksen toimenpiteet Valtio varmistaa osaltaan aiesopimuksen mukaisen ARA-tuotannon rahoituksen riittävyyden. (Aiesopimuksen toimenpide 4) Valtio osoittaa ns. infra-avustusta vähintään 7,5 milj. euroa/vuosi vuodesta 2013 alkaen aiesopimuksessa osoitettujen asumisen ensisijaisten kohdealueiden toteuttamiseen. (Aiesopimuksen toimenpide 9) Toimenpiteiden toteutuminen vuoden 2013 lopussa ARAn korkotukilainapäätökset asuntojen uudistuotantoon ja perusparantamiseen Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA on aiesopimuskauden kahden ensimmäisen vuoden lainapäätöksillään myöntänyt Helsingin seudulle korkotukilainaa kaikkiaan noin uuden asunnon rakentamiseen ja noin asunnon perusparantamiseen. Asuntojen lukumäärillä laskien uudistuotannon korkotukilainat jakautuvat tuotantomuotojen kesken siten, että normaaleja vuokra-asuntoja on 41 % asunnoista. Erityisryhmien vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja on kumpiakin hieman alle 30 % lainoitetuista asunnoista. Korkotukilainojen lisäksi ARA on vuonna 2013 myöntänyt Helsingin seudun kunnille käynnistysavustusta 10 miljoonaa euroa normaalien ARA-vuokra-asuntojen rakentamiseen. Käynnistysavustusta voi saada korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen rakentamiseen. Avustuksen suuruus on euroa asuntoa kohden. Avustuksella katetaan korkotukilainan lisäksi tarvittavaa muuta rahoitusosuutta. Valtioneuvoston vuoden 2013 lisätalousarvion mukaan valtion asuntorahaston varoista voidaan myöntää käynnistysavustuksia perusparantamiseen. Määräraha on yhteensä 115 miljoonaa euroa vuosille

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen seuranta Aiesopimuskauden ensimmäinen seurantaraportti on koottu Seurattavat

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA)

Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA) 22 2012 HLJ 2011 Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA) Toteuttamisohjelma 2013 2016 HLJ 2011 Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Helsinki 2008 Paino: Miktor Oy ISBN 978-952-213-317-5 Helsinki 2008 Esipuhe Kaupunkiseudut ovat saaneet kunta- ja palvelurakennehankkeessa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 Työryhmän ehdotus Helsinki 2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT VALTIONEUVOSTON ASUNTOPOLIITTINEN

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

Kangasalan kunnan maapoliittinen ohjelma 2010

Kangasalan kunnan maapoliittinen ohjelma 2010 Kangasalan kunnan maapoliittinen ohjelma 2010 Hyväksytty valtuustossa 8.3.2010 Lähtökohdat Seudun maapoliittiset linjaukset Kaupunkiseudun yhteistyönä valmistellut maapoliittiset linjaukset ohjaavat kuntien

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 suomen ympäristö 1 2014 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 rakennettu ympäristö YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2014 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma SODANKYLÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA Asunto-ohjelma 2013 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400-618 870 Sampo 800013-900223 PL 60 Telefax (016) 618102 Pohjolan OP 564125-2589 99601 Sodankylä Y-tunnus

Lisätiedot

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 3/2014 Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma Risto Peltola Artikkelissa selvitetään, mitä mahdollisuuksia Helsingin kaupungilla olisi lisätä kiinteistöistä

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLLYSLUETTELO 2. JOHDANTO Maapoliittinen ohjelma 3. MAAPOLITIIKAN YLEISET PERUSTEET JA KEINOVALIKOIMA

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Tässä raportissa esitetään Liikennepoliittisen selonteon päätökset liikenneverkon kehittämisestä 2012 2022. esipuhe Pitkäjänteinen liikenneverkon kehittämisohjelma

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA

HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA 17 2014 HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA HSL:n hallitus on päättänyt lähettää luonnoksen lausuntoja ja kannanottoja varten 21.10.2014 17/2014

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Julkaisuja 35/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Työryhmäraportti 31.3.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2018 PORNAISTEN KUNTA

ASUNTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2018 PORNAISTEN KUNTA ASUNTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2018 PORNAISTEN KUNTA PORNAISTEN ASUNTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2018 1. JOHDANTO Pornaisten kunta on ollut ainoa metropolialueen kunta, jolla ei tähän

Lisätiedot

PIENTALOALUEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS KUUMA -KUNNISSA 1987-2012

PIENTALOALUEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS KUUMA -KUNNISSA 1987-2012 PIENTALOALUEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS KUUMA KUNNISSA 198701 Diplomityö 16.11.009 TKK /Arkkitehtiosasto Yhdyskunta ja kaupunkisuunnittelu Mirko Laurinen Valvoja: Prof. Kimmo Lapintie Ohjaaja: Arkkitehti

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot