Ekoverkko-hankkeen loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ekoverkko-hankkeen loppuraportti"

Transkriptio

1 Esipuhe Ekoverkko-hanke oli pienten ja keskisuurten yritysten ympäristöasioita tukeva hanke, jonka idea syntyi Hämeenlinnan paikallisagendatyön yhteydessä. Ympäristöviranomaiset ovat perinteisesti lähestyneet yrityksiä erilaisten lupamenettelyjen yhteydessä. Pienet ja keskisuuret yritykset eivät kuitenkaan usein edes tarvitse ympäristönsuojeluun liittyviä lupia, joten ympäristöasioiden hoito jää pitkälti yritysten oman aktiivisuuden varaan. Ekoverkko-hankkeessa yrityksiä pyrittiinkin lähestymään viranomaistoiminnan ulkopuolelta painottaen tiedotusta, neuvontaa ja koulutusta. Hankkeen painopistealueiksi valittiin pieniä ja keskisuuria yrityksiä useimmiten koskettavat teemat: jätehuolto ja kemikaalien käyttö sekä energian kulutus ja ympäristötyön mittaaminen. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto hallinnoi Euroopan aluekehitysrahaston tukemaa hanketta ajalla Hanke kohdistettiin kuntayhtymän kuntien (Hattula, Hauho, Hämeenlinna, Kalvola, Renko) lisäksi Janakkalan kunnan alueen pienille ja keskisuurille yrityksille sekä elinkeinokehittäjille. Ympäristöosastolla pohjatyötä hankkeelle oli tehty jo vuodesta 1998 alkaen ja Ekoverkko-nimeä hankkeesta alettiin käyttää vuodesta Ekoverkko-hanketta koordinoi ennen EU-rahoitusta projektisuunnittelija Terhi Laine. EU-rahoituksen aikana hanketta veti projektipäällikkö Sirpa Viholainen. Hankkeen vastuuhenkilönä toimi terveysvalvonnan johtaja Sara Syyrakki. Hankkeessa työskenteli useita Hämeen ammattikorkeakoulun harjoittelijoita sekä korkeakouluharjoittelijoita, jotka olivat aktiivisia ja innokkaita toimimaan yritysten parissa ja erilaisissa selvitystehtävissä. Hämeen ammattikorkeakoulun lisäksi tärkeitä yhteistyökumppaneita olivat Riihimäen kaupungin hallinnoima Yky-hanke (Yritysten ja kuntien ympäristöyhteistyön kehittämishanke) sekä Kiertokapula Oy:n hallinnoima Pk-yritysten jäteneuvontahanke. Hankkeen ohjausryhmässä oli myös yritysten asioihin perehtyneitä elinkeinokehittäjiä, joiden tietämys hankkeen etenemisessä oli olennaista. Ympäristöosasto haluaa kiittää eri yhteistyötahoja ja erityisesti hankkeen yrityksiä ja toivoo yhteistyön jatkumista myös hankkeen päättymisen jälkeen. Hämeenlinnassa, Sara Syyrakki Terveysvalvonnan johtaja Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto Ympäristöosaston julkaisuja 30 1

2 Sisällysluettelo Esipuhe... 1 Sisällysluettelo Johdanto Ekoverkko-hankkeen tausta Ekoverkko-hankkeen toiminta ennen EU-rahoitusta Ekoverkko-hankkeen käynnistämisen syyt Ekoverkko-hankkeen yhteys kehittämisohjelmiin Ekoverkko-hankkeen tavoitteet ja painopistealueet Ekoverkko-hankkeen tavoitteet Ekoverkko-hankkeen painopistealueet Ekoverkko- ja Yky-hankkeiden yhteistyöosan tavoitteet Yky-hanke Ekoverkko- ja Yky-hankkeiden yhteistyöosa Ekoverkko-hankkeen organisaatio Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto Ekoverkko-hankkeen työntekijät Ekoverkko-hankkeen yhteistyötahot Ekoverkko-hankkeen ohjausryhmä ja sen toiminta Kohdeyritykset Ekoverkko-hankkeen toiminta ja tavoitteiden toteutuminen Pk-yritysten jätehuollon kehittäminen Jätehuoltosuunnitelmien laatiminen Ekoverkko-yrityksille Kauppakeskus Linnan jätehuollon kehittäminen Yhteistyö Pk-yritysten jäteneuvontahankkeen kanssa Jätehuollon kehittämiseen liittyvä tiedottaminen ja koulutus Tavoitteiden toteutuminen ja havaitut ongelmat Pk-yritysten kemikaalien käytön hallinta Pk-yritysten kemikaalien käytön hallinta Merven teollisuusalueen yritysten jätehuolto- ja kemikaalikartoitus Tavoitteiden toteutuminen ja havaitut ongelmat Pk-yritysten energiansäästö Selvitys Ekoverkko-yritysten energiatehokkuudesta Pk-yritysten energiansäästöön liittyvä tiedottaminen ja koulutus Tavoitteiden toteutuminen ja havaitut ongelmat Yritysten ympäristötyön mittaaminen Hämeenlinnan seudun yritysten ympäristöasioiden hallinnan kehittyminen vuosina Yrityksiä koskevat kestävän kehityksen mittarit Todistus yrityksen ympäristöasioiden hoidosta Tavoitteiden toteutuminen ja havaitut ongelmat Yhteistyön lisääntyminen ympäristöasioissa Toiminta yhteistyötahojen kanssa Tavoitteiden toteutuminen ja havaitut ongelmat Pk-yritysten ympäristötietoisuuden lisääminen ja valmiuksien parantaminen ympäristöasioiden hallinnassa Tiedottaminen Koulutuksen järjestäminen Koulutustarvekysely Ympäristöjärjestelmien laatimisen tukeminen Ympäristöosaston julkaisuja 30 2

3 5.6.5 Tavoitteiden toteutuminen ja havaitut ongelmat Ekoverkko- ja YKY-hankkeiden yhteistyö Osallistuminen esiselvitykseen Hämeen energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Koulutus ja osaamisen vaihto Asukaskysely rautatieliikenteen ympäristövaikutuksista Riihimäki-Hämeenlinna ratavälillä Yhteiset yhteistyökumppanit Tavoitteiden toteutuminen ja havaitut ongelmat Palautekyselyt Ekoverkko-hankkeen tavoitteiden toteutumisesta Ohjausryhmälle tehty palautekysely Palautekysely Ekoverkko-hankkeen yrityksille Ekoverkko-hankkeen talous Budjetoidut ja toteutuneet kustannukset Budjetoidut ja toteutuneet maksuosuudet rahoittajittain Tilintarkastajien lausunto Ekoverkko-hankkeen kirjanpidosta ja taloudesta Ekoverkko-hankkeen tulosten hyödyntäminen Ekoverkko-hankkeen toiminta projektivaiheen jälkeen HAMK-Ympäristöpalvelut -osuuskunnan toimintaedellytysten selvitys Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus (HYVÄT) projekti Yritysten ympäristöasioiden hallinnan mittaaminen ja erilaiset selvitykset Vastuuorganisaatiot projektivaiheen jälkeen Toimenpide-ehdotuksia pk-yritysten ympäristöasioiden kehittämisessä Projektin tuloksista tiedottaminen Yhteenveto Projektissa tuotettu aineisto Liite 1. Ekoverkko-hankkeen tiedotussuunnitelma Ympäristöosaston julkaisuja 30 3

4 1. Johdanto Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosaston hallinnoima Ekoverkko-hanke (projektinumero CC320559) toimi Euroopan aluekehitysrahaston avustuksella ajalla Hanketta toteutettiin rahoittajakuntien Hattulan, Hauhon, Hämeenlinnan, Janakkalan, Kalvolan ja Rengon kuntien alueella. Ekoverkko-hankkeen päätavoitteena oli pienten ja keskisuurten yritysten jätehuollon ja kemikaalien käytön parempi hallinta sekä yhteistyön lisääntyminen ympäristöasioissa. Loppuraportissa on tarkasteltu hankkeen taustoja, tavoitteita, toimintaa ja tavoitteiden toteutumista, taloutta sekä pk-yritysten ympäristöasioiden kehittämistä hankkeen jälkeen. Raportissa tarkastellaan tehtyjä toimenpiteitä ja tavoitteiden toteutumista toimintakokonaisuuksittain. Tarkasteltavia toimintakokonaisuuksia ovat: pk-yritysten jätehuollon kehittäminen, pk-yritysten kemikaalien käytön hallinta, pk-yritysten energiansäästö, yritysten ympäristötyön mittaaminen, yhteistyön lisääntyminen ympäristöasioissa sekä pk-yritysten ympäristötietoisuuden lisääminen ja valmiuksien parantaminen ympäristöasioiden hallinnassa. Koulutus ja tiedottaminen sisältyvät lähes jokaiseen kokonaisuuteen aiheiden mukaan ja lisäksi erikseen ympäristötietoisuutta käsittelevässä osassa. Loppuraportissa on esitelty myös Ekoverkko-hankkeen ja Riihimäen kaupungin hallinnoiman Yky-hankkeen (Yritysten ja kuntien yhteistyöhanke) yhteistyötä ja yhteisten tavoitteiden toteutumista. 2. Ekoverkko-hankkeen tausta 2.1 Ekoverkko-hankkeen toiminta ennen EU-rahoitusta Hämeen ympäristökeskus teki Ekoverkko-hanketta koskevat päätökset avustuksen myöntämisestä EU:n tavoite 2-ohjelman hankkeelle ja Ensimmäinen päätös koski vuosia ja toinen päätös vuotta 2002, jolloin haettiin myös hankkeelle lisärahoitusta. Myöhemmin hankkeelle haettiin jatkoaikaa. Hankkeen EU-rahoitteinen (EAKR) toteutusaika oli siten Ekoverkko-hanke oli toiminut jo ennen EU-rahoitusta. Ekoverkko-hankkeen idea syntyi Hämeenlinnan kestävän kehityksen toimintaohjelmaa (paikallisagenda 21) tehtäessä. Ympäristöosasto viritteli yhteistyötä elinkeinoasioista vastaavien ja yrittäjäyhdistysten kanssa kesäkuussa Kesällä 1998 Hämeenlinnan seudulla tehtiin myös yrityskysely, jossa kartoitettiin yli 20 henkilöä työllistävien yritysten ympäristöasioiden hoidon tilaa, neuvonta- ja koulutustarpeita sekä ympäristöjärjestelmiä (Kokko, M. 1999: Ympäristöasiat Hämeenlinnan seudun yrityksissä.-ympäristöosaston monisteita 22. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä. 45 s. + liitteet). Ekoverkon nimellä hanketta toteutettiin jo vuonna Tiedottajan erikoistumisopintoja suorittava Terhi Laine toimi hankkeen projektisuunnittelijana Hankkeen päätavoitteeksi muotoiltiin tuolloin pienyritysten jätehuollon, kemikaalien käytön ja energiankulutuksen parempi hallinta sekä yhteistyön lisääntyminen ympäristöasioissa. Vuoden 1999 kolmena välitavoitteena oli saada yrityksiä mukaan hankkeeseen, saada hankkeelle rahoitusta ja lisätä yritysten tietoja ympäristöasioista ja yhteistyökumppaneista. Hankkeeseen saatiin tuolloin mukaan 19 yritystä Hattulasta, Hauholta, Hämeenlinnasta, Janakkalasta, Rengosta ja Kalvolasta. Hankkeen yrityksissä tehtiin yrityskäynnit ja kartoitettiin kyselylomakkeen avulla niiden ympäristöhallinnan tilaa. Hankkeen yrityksille laadittiin myös kansio, jossa oli tietoa ympäristöjohtamisesta, lainsäädännöstä ja rahoituslähteistä. Materiaalipaketin pääpaino oli ympäristöjohtamisessa, joka perustuu ISO ympäristöjärjestelmästandardiin. Projektisuunnittelija laati standardista pk-yrityksille soveltuvan mallin, joka toimitettiin hankkeen yrityksille jaetun kansion mukana. Hankkeelle tehtiin tiedotussuunnitelma. Tiedottamisessa tavoitteena oli tiedottaa yrityksille hankkeen olemassaolosta ja ympäristöasioiden järjestelmällisestä hoitamisesta sekä välittää tietoja hankkeen eri yhteistyökumppaneiden välillä. Hankkeelle tehtiin esite ja kotisivut. Ekoverkko-hanke järjesti syksyllä 1999 tutustumismatkan Orimattilaan Virke Oy:hyn ja Lahden Neopoliin. Molemmissa kohteissa tutustuttiin Lahden ympäristöfoorumiin ja sen toteuttamiseen. Syksyllä 1999 Hämeen ympäristökeskus myönsi elinkeinotoimistolle rahoitusta Ekoverkko-hankkeen kustannuksiin. Ympäristöosaston julkaisuja 30 4

5 2.2 Ekoverkko-hankkeen käynnistämisen syyt Yritykset ja kunnat ovat tehneet pitkään yhteistyötä, joka on perustunut lähinnä lakisääteisten lupien käsittelyyn ja valvontaan. Viime vuosina ennaltaehkäisevään kehitystyöhön on alettu kiinnittää enemmän huomiota yritysten ja kuntien välisessä kanssakäymisessä. Kunnan tärkeänä tehtävänä on tukea ja kehittää alueensa elinkeinoelämää ja toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteita. Ympäristönsuojelusta on tullut yrityksille tärkeä kilpailutekijä hinnan ja laadun rinnalle ja erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat tukea ympäristöasioiden hoidossa. Ekoverkko-hankkeessa yrityksille pyrittiin välittämään tietoa ympäristömyönteisestä yritystoiminnasta ja siitä koituvista konkreettisista hyödyistä. Pk-yrityksillä on vähän omia resursseja käytettävissään ympäristöasioidensa kehittämisessä ja hyödyntämisessä markkinoinnissa tai yrityskuvan luomisessa. Yhä useammin pieniltäkin yrityksiltä odotetaan vastauksia erilaisiin ympäristöasioita koskeviin kyselyihin. Ekoverkko-hankkeen ideana oli vastata näihin kysymyksiin. 2.3 Ekoverkko-hankkeen yhteys kehittämisohjelmiin Hämeen aluekehittämisohjelmassa ympäristönsuojeluun ja -teknologiaan liittyvän koulutuksen, tietotaidon ja elinkeinotoiminnan kehittäminen on pidetty yhtenä tärkeimmistä kehittämismahdollisuuksista. Aluekehittämisohjelman mukaan taloudellisen kestävyyden periaatteena on palvelujen ja tavaroiden tuottaminen ja tarjoaminen ympäristöä nykyistä vähemmän kuormittaen ja luonnonvarjoja ja energiaa säästäen. Ekoverkko-hankkeessa yrityksiä tuettiin ja niiden toimintaympäristöä pyrittiin parantamaan ympäristökysymyksissä. Etelä-Suomen tavoite 2-ohjelman toimenpidekokonaisuuden 3.2 (Ympäristön tilan säilyttäminen ja parantaminen) yhtenä tavoitteena on ympäristöhaittojen ehkäiseminen ja ympäristön kuormituksen vähentäminen. Jätehuoltojärjestelmien kehittäminen ja yritysten osallistuminen jätteiden hyötykäytön tehostamiseen ja kierrätykseen vähentää jätteistä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Ekoverkko-hankkeen yksi painopistealue oli yritysten jätehuollon kehittäminen. Etelä-Suomen tavoite 2-ohjelmassa tuottavia toimintoja ovat elinkeinotoiminnan ja yhdyskuntien vesi- ja jätehuoltoa turvaavat ja tehostavat sekä jätteiden hyötykäyttöä ja kierrätystä tehostavat toimet. Ekoverkko-hankkeessa yritykset saivat neuvontaa ja koulutusta jätehuollossa ja energiankulutuksessa. Ekoverkko-hanke tuki myös yleistä kehittämistavoitetta: turvallinen, terveellinen ja viihtyisä Häme. 3. Ekoverkko-hankkeen tavoitteet ja painopistealueet 3.1 Ekoverkko-hankkeen tavoitteet Ekoverkko-hankkeen projektisuunnitelmassa hankkeen päämääräksi määriteltiin pienyritysten jätehuollon, kemikaalien käytön ja energiankulutuksen parempi hallinta sekä yhteistyön lisääntyminen ympäristöasioissa. Projektisuunnitelmassa hankkeen tavoitteena vuosien aikana oli antaa yrityskohtaista neuvontaa ja konsultointia ympäristöasioissa. Tarkoituksena on madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä viranomaisiin (ilman pelkoa pakkotoimista) lisätä ympäristöosaston mahdollisuuksia vastata paremmin yritysten odotuksiin tutkia mahdollisuuksia ottaa käyttöön maksua vastaan annettava todistus yrityksen ympäristöasioista Ekoverkko-hankkeen tavoitteiksi hankkeen aikana määriteltiin myös seuraavat tavoitteet, jotka pohjautuivat jo vuonna 1999 määriteltyihin tavoitteisiin: Pienten ja keskisuurten yritysten jätehuollon, kemikaalien käytön ja energiankulutuksen parempi hallinta sekä yhteistyön lisääntyminen ympäristöasioissa Yritysten ympäristötietoisuuden lisääminen Yritysten valmiuksien parantaminen oman toimintansa ympäristövaikutuksien arvioimisessa Yritysten tukeminen ympäristöjärjestelmien rakentamisessa. Ympäristöosaston julkaisuja 30 5

6 3.2 Ekoverkko-hankkeen painopistealueet Projektisuunnitelmassa esitettyjen painopistealueiden (teemojen) aikatauluja muutettiin ohjausryhmän kokouksessa seuraavasti: Jätehuolto ja kemikaalien käyttö vuonna 2001 Energian kulutus ja ympäristötyön mittaaminen vuonna Ekoverkko- ja Yky-hankkeiden yhteistyöosan tavoitteet Yky-hanke Yky-hanke (Yritysten ja kuntien ympäristöyhteistyön kehittämishanke) on Riihimäen kaupungin hallinnoima EAKR-rahoitteinen hanke, joka toimii Riihimäen kaupungin sekä Hausjärven ja Lopen kuntien alueella. Hankkeen toteutusaika on vuosina Hankkeen tavoitteena on Ympäristötietoisuuden ja -osaamisen lisääminen yrityksissä Ympäristöasiantuntijaverkoston toiminnan vakiinnuttaminen Yritysten ympäristöpalvelupisteen toiminnan suunnittelu ja käynnistys Ekoverkko- ja Yky-hankkeiden yhteistyöosa Projektisuunnitelmaan on erikseen liitetty Ekoverkko- ja Yky-hankkeiden yhteistyöosa, jossa on esitetty molemmille hankkeille yhteisiä taustoja ja tavoitteita sekä konkreettisia toimenpiteitä tavoitteiden toteuttamiseksi. Näitä ovat: Energiansäästö ja energiatoimiston perustaminen Molemmissa hankkeissa on energiansäästö ollut esillä eikä kummassakaan kaupungissa ole energiatoimistoa. Energiansäästön yhteydessä selvitetään energiatoimiston perustamisen edellytyksiä. Jos energiatoimisto päätetään perustaa, siihen haetaan rahoitusta Save II:n kautta ja palvelupisteet voidaan perustaa kumpaankin kaupunkiin. energiansäästöyhteistyö ja energiatoimiston perustamisedellytysten selvittäminen Koulutus ja osaamisen vaihto Molemmissa hankkeissa syntyy uusia toimintamalleja ja kokemuksia, joiden tuloksia voidaan levittää laajemmalle. Hämeen ammattikorkeakoulu toimii molemmissa kaupungeissa ja Hyvinkään - Riihimäen ammatillisella aikuiskoulutuskeskuksella (nykyisin Suomen ympäristöopisto, Sykli) on toimipisteet sekä Riihimäellä että Hämeenlinnassa. Koulutus ja osaamisen vaihto voi tapahtua kolmella tasolla: Uusia toimintamalleja kannattaa esitellä valtakunnallisesti sekä kunnille että yrityksille. Yrityksille järjestetään itse hankkeisiin ja niiden painopistealueisiin liittyvää koulutusta. Hankkeisiin osallistuvien tahojen väliset seminaarit toimivat osaamisen vaihdon foorumeina. yksi iso valtakunnallinen seminaari aiheesta hankkeisiin liittyvää koulutusta yrityksille (esim. Hämeen ammattikorkeakoulu), 2-3 koulutuskertaa yhteisiä seminaareja esim. yritysten ympäristöjärjestelmistä sekä molempien hankkeiden tuloksista hankkeisiin osallistuville tahoille Kemikaalit Kummassakin hankkeessa ollaan tekemisissä kemikaaleja käyttävien pk-yritysten kanssa, joten kemikaalien käsittely ja toisaalta myös rautateitse tapahtuvat kemikaalikuljetukset on yhteistä molemmille hankkeille. Kemikaalikuljetukset ja toiminta ratapihoilla vaatii yhteissuunnittelua. Selvitykset teetetään opinnäytetöinä. kemikaalikuljetukset rautateitse, Riihimäen ja Hämeenlinnan ratapihat, riskit ja ympäristönsuojelun suunnittelu Ympäristöosaston julkaisuja 30 6

7 Yhteiset yhteistyökumppanit Kummassakin hankkeessa on omat yhteistyökumppaninsa, joista osa on molemmille hankkeille yhteisiä. Kiertokapula Oy on käynnistänyt alueellaan jätteiden synnyn ehkäisy -hankkeen (myöhemmin pk-yritysten jäteneuvontahanke), jossa paneudutaan tähän jätelain ensimmäiseen tavoitteeseen ja ollaan myös yhteydessä yrityksiin. Jätteiden osalta tehdään yhteistyötä tämän hankkeen kanssa. Hämeen ammattikorkeakoulu voi tarjota räätälöityä ja kohdennettua koulutusta sekä työpanosta opinnäytetöiden, määräaikaisten projektitöiden ja konsultoinnin muodossa. 4. Ekoverkko-hankkeen organisaatio 4.1 Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto Ekoverkko-hanketta hallinnoi Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto. Ympäristöosasto hoitaa kunnalle osoitetut lakisääteiset ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon tehtävät Hämeenlinnan kaupungissa sekä Hattulan, Hauhon, Kalvolan ja Rengon kuntien alueella. Vuoden 2002 lopussa ympäristöosastolla työskenteli 31 henkilöä, joista 15 oli vakituista henkilökuntaa. Ympäristönsuojelussa vakituisia virkoja on kolme. Ympäristöosaston hallinnoimat EU-projektit ovat määräaikaisesti työllistäneet useita henkilöitä. Vuonna 2002 ympäristöosasto hallinnoi viittä EU-projektia, joissa oli palkattu projektin vetäjät sekä osan vuotta myös muuta henkilökuntaa. Ekoverkko-hankkeen toimipiste sijaitsi Hattulan kunnassa Pappilanniemen sairaalan toimitiloissa. 4.2 Ekoverkko-hankkeen työntekijät Ekoverkko-hankkeessa työskenteli vuosina kahdeksan henkilöä yhteensä 3,7 henkilötyövuotta (naisia 3,2 henkilötyövuotta ja miehiä 0,5 henkilötyövuotta). Hankkeessa työskenteli seuraavia henkilöitä: Projektipäällikkö Sirpa Viholainen, Ympäristöinsinööriharjoittelija Pia Salminen, Hämeen ammattikorkeakoulu, ympäristöteknologian koulutusohjelma, Ympäristöinsinööriharjoittelija Leena Valjakka, Hämeen ammattikorkeakoulu, ympäristöteknologian koulutusohjelma, Korkeakouluharjoittelija Janne Sysi-Aho, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, Ympäristöinsinööriharjoittelija Toni Kettunen, Hämeen ammattikorkeakoulu, ympäristöteknologian koulutusohjelma, Ympäristöinsinööriharjoittelija Päivi Kopra, Hämeen ammattikorkeakoulu, ympäristöteknologian koulutusohjelma, Korkeakouluharjoittelija Johanna Alanen, Tampereen yliopiston aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos, Projektityöntekijä Riina Paunonen, Hämeen ammattikorkeakoulu, ympäristöteknologian koulutusohjelma, Ennen EU-rahoitusta hanketta koordinoi projektisuunnittelija Terhi Laine, Hankkeen vastuuhenkilö oli terveysvalvonnan johtaja Sara Syyrakki. Ympäristöosaston julkaisuja 30 7

8 4.3 Ekoverkko-hankkeen yhteistyötahot Ekoverkko-hankkeen projektisuunnitelmassa esitetyt yhteistyötahot olivat: Hämeen ammattikorkeakoulu Hämeen Kauppakamari Hämeen liitto Kehittämiskeskus Oy Häme Hämeen ympäristökeskus Hämeen Yrittäjät ry Kunnat Kuntien yrittäjäyhdistykset ja elinkeinotoimi Pk-yritysten jäteneuvontahanke (Kiertokapula Oy) Yky-hanke (Yritysten ja kuntien yhteistyö Riihimäen seudulla) 4.4 Ekoverkko-hankkeen ohjausryhmä ja sen toiminta Ohjausryhmän kokouskutsut ja muistiot lähetettiin seuraaville henkilöille ja tahoille: Toimitusjohtaja Jouni Haajanen, Kehittämiskeskus Oy Häme Talousjohtaja Timo Karsio, (vs. talousjohtaja Jyrki Vatanen) Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä Toimitusjohtaja Matti Lahtinen, Kiertokapula Oy Toimitusjohtaja Kyösti Lintunen, Hämeen Kauppakamari/TT Erikoissuunnittelija Mirja Lumiaho-Suomi, Hämeen ympäristökeskus Projektipäällikkö Harri Mattila, Hämeen ammattikorkeakoulu Myymäläpäällikkö Sirkku Meriläinen, KappAhl Oy Aluekehityspäällikkö Jukka Ojanen, Hämeen liitto Maakuntainsinööri Heikki Pusa, Hämeen liitto Terveysvalvonnan johtaja Sara Syyrakki, Hämeenlinnan seudun ktt:n ky:n ympäristöosasto Ylitarkastaja Sanna Seppälä, Hämeen ympäristökeskus Ympäristöpäällikkö Heikki Tamminen, Janakkalan kunta Suunnittelija Leena Thure-Halonen, Hämeenlinnan kaupunki Toimitusjohtaja Kyösti Vehmas, Hämeen Yrittäjät ry. Puheenjohtaja Jarmo Mäki-Uuro, Hämeenlinnan Yrittäjät ry. Kursivoidulla tekstillä esitetyt henkilöt olivat läsnä vähintään yhdessä ohjausryhmän kokouksessa. Kokouksissa oli myös sijaisina läsnä EU-päällikkö Pekka Komulainen Kehittämiskeskus Oy Hämeestä ja suunnittelija Kati Forsström Kiertokapula Oy:stä. Lisäksi joissakin kokouksissa oli rahoittajan edustajana ympäristöinsinööri Matti Koponen Hämeen ympäristökeskuksesta. Ohjausryhmä kokoontui kymmenen kertaa: , , , , , , , , ja Kohdeyritykset Ekoverkko-hankkeen kohdeyrityksinä oli 16 pk-yritystä EU-rahoituksen aikana. Kohdeyritykset on esitetty taulukossa 1. Käytännössä yrityksiä oli mukana enemmän, jos otetaan huomioon koulutustarjonta ja koulutukseen osallistuneet yritykset, Kauppakeskus Linnan jätehuoltokartoituksessa mukana olleet yritykset (32 kpl), Merven teollisuusalueen yritysten jätehuolto- ja kemikaalikartoitukseen osallistuneet yritykset (23 kpl) sekä yritysten ympäristöasioiden hallinnan tilaa koskevaan yleiseen selvitykseen osallistuneet yritykset. Ympäristöosaston julkaisuja 30 8

9 Taulukko 1: Ekoverkko-hankkeen kohdeyritykset. Kunta Yritys Toimiala Hämeenlinna Hämeen Sanomat Oy Kankaisten Öljykasvit Oy Hämeenlinnan Osuusmeijeri Tekninen virasto/hämeenlinnan Jäähalli Oy Kalustetalo Sotka KappAhl Oy Lehtipaino Kylmäpuristetun rypsiöljyn valmistus Maitotaloustuotteiden valmistus Jäähalli Huonekaluliike Vaateliike Hattula Nanso Oy Veljekset Mikkola Oy Neulosten valmistus Kalastusvälineiden valmistus metallista ja muovista Kalvola Shell Iittala Liikenneasema, huoltamo Hauho Iloranta täysihoitola Maatilamatkailu Renko Heimon Kala Oy Kalanjalostus ja kalakauppa Janakkala Samet Oy Janakkalan-Rengon Sanomat (entinen Kotokulma) Tervakosken Puuhamaa Oyj Dafecor Oy Belik Oy Metallituotteiden valmistus Toimitus Huvipuisto Teollisuustekstiilien valmistus jätetekstiilistä Tekstiilien painaminen ja brodeeraus Ympäristöosaston julkaisuja 30 9

10 5. Ekoverkko-hankkeen toiminta ja tavoitteiden toteutuminen 5.1 Pk-yritysten jätehuollon kehittäminen Jätehuoltosuunnitelmien laatiminen Ekoverkko-yrityksille Jätehuolto oli yksi vuoden 2001 painopistealue. Tavoitteena oli yritysten jätteiden määrän vähentäminen ja uusien hyötykäyttömahdollisuuksien lisääminen. Ekoverkko-hanke tarjoutui tekemään hankkeen yrityksille jätehuoltosuunnitelmia. Jätehuoltosuunnitelmat koostuivat pääasiassa kahdesta osasta: jätehuollon nykytilanteen kartoituksesta ja jätehuollon parantamisehdotuksista. Joidenkin yritysten työntekijöitä haastateltiin kyselylomakkeen avulla. Tarkoituksena oli saada tietoa eri työpisteiden jätehuollosta työntekijän näkökulmasta katsottuna. Jätehuollossa tehtiin tiivistä yhteistyötä Kiertokapula Oy:n pk-yritysten jäteneuvontahankkeen kanssa, jonka tavoitteena oli kehittää noin 30:n elintarvike-, matkailu- ja rakennusalan yrityksen jätehuoltoa Riihimäen ja Hämeenlinnan seuduilla. Kysymyksessä oli ESR-rahoitteinen hanke. Ekoverkko-hankkeella ja pk-yritysten jäteneuvontahankkeella oli yhteisiä kohteita ja yhteisiä tavoitteita yritysten jätehuollon kehittämisessä. Ekoverkko-hankkeen ohjausryhmä hyväksyi hankkeiden välisen yhteistyön ja yhteiset kohteet kokouksessaan Jätehuoltosuunnitelmia tai muita jätehuollon kehittämistoimia tehtiin Ekoverkko-hankkeen yrityksille seuraavasti. Jätehuoltoon liittyvien toimenpiteiden yhteydessä kartoitettiin myös kemikaaleja. Belik Oy on janakkalalainen yritys, joka painaa silkkipainomenetelmällä tekstiileihin mainoslogoja sekä valmistaa brodeeraamalla eli tikkaamalla mainoslogoja tekstiileihin ja hattuihin. Yritykselle tehtiin jätehuoltosuunnitelma ja yrityksen kemikaalit kartoitettiin. Dafecor Oy on janakkalalainen yritys, joka valmistaa teollisuustekstiilejä jätetekstiileistä. Yritys edisti jätemateriaalin hyötykäyttäjänä yritysten jätehuollon kehittämistä. Dafecor Oy oli myös tiedotuksen kohteena Ekoverkko-hankkeessa. Hämeenlinnan Jäähalli Oy oli Hämeenlinnan teknisen viraston kohde. Jäähalli Oy:llä on kolme jäähallia. Hämeenlinnan Jäähalli Oy:lle laadittiin jätehuoltosuunnitelma ja tehtiin jätehuolto-ohjeet (4 kpl) jäähallien käyttäjille, HPK-juniorijääkiekkoilijoille sekä HPK-juniorijääkiekkoilijoiden ja taitoluistelijoiden bussimatkoille. Syksyllä 2002 Kiertokapula Oy:n jäteneuvoja koulutti joukkueitten johtajia, valmentajia ja huoltajia opastamaan jäähallin käyttäjiä jätehuollossa. Jäteneuvontatilaisuuksia oli kuusi ja niihin osallistui yhteensä 102 henkilöä. Myös jätehuolto-ohjeet uusittiin, koska jäähallilla päädyttiin keräämään energiajätettä. Hämeenlinnan Osuusmeijeri oli Ekoverkko-hankkeen ja pk-yritysten jäteneuvontahankkeen yhteinen kohde, jossa yrityskäyntejä tehtiin aluksi yhdessä. Kiertokapula Oy teki yritykselle jätehuolto-ohjeet. Yritys oli aktiivisesti mukana kehittämässä jätehuoltoaan. Yrityksen kemikaalien käyttöä kartoitettiin. Hämeen Sanomat Oy on henkilöstömäärältään suurin Ekoverkko-hankkeen yrityksistä. Hämeen Sanomien jätehuoltoa kartoitettiin kesällä Jätehuoltoa kartoitettiin haastattelemalla eri toimipisteiden työntekijöitä. Hämeen Sanomilla jätehuollon kehittäminen oli osa ympäristöjärjestelmän alkukartoitusta, jonka yhteydessä kartoitettiin myös yrityksessä käytettävät kemikaalit. Heimon Kala Oy on renkolainen kalanjalostusta ja kalakauppaa harjoittava yritys. Yrityksessä tehtiin yrityskäynti Kiertokapula Oy:n jäteneuvojan kanssa ja keskusteltiin yrityksen jätehuollon kehittämisestä. Yritys kehitteli tuolloin energiajätteen hyötykäyttöä. Yritys halusi olla Ekoverkko-hankkeen tiedotuksen kohteena. Iloranta on Hauholla sijaitseva täysihoitola. Iloranta oli Ekoverkko-hankkeen ja pk-yritysten jäteneuvontahankkeen yhteinen kohde. Kiertokapula Oy teki yritykselle jätehuolto-ohjeet. Janakkalan-Rengon Sanomat (entinen Kotokulma) on Janakkalassa ja Rengossa ilmestyvä lehti, jonka toimitus sijaitsee Janakkalassa. Yritys ei tarvinnut jätehuoltosuunnitelmaa ja se oli Ekoverkko-hankkeessa lähinnä tiedotuksen kohteena ja tiedottajana. Kankaisten Öljykasvit Oy tuottaa kylmäpuristettua rypsiöljyä. Yritys oli Ekoverkko-hankkeen ja pk-yritysten jäteneuvontahankkeen yhteinen kohde Hämeenlinnassa. Kiertokapula Oy teki yritykselle jätehuolto-ohjeet. Ympäristöosaston julkaisuja 30 10

11 KappAhl Oy on Ekoverkko-yritys Kauppakeskus Linnassa. KappAhl Oy:ssä jätehuoltokartoitus tehtiin Kauppakeskus Linnan jätehuoltokartoituksen yhteydessä. Kauppakeskus Linna on hämeenlinnalainen kauppakeskus, jonka jätehuolto kartoitettiin touko-kesäkuussa Kauppakeskus Linnan jätepisteet kunnostettiin, jonka jälkeen järjestettiin kolme tiedotustilaisuutta kauppakeskuksen yrityksille yhteistyössä Kiertokapula Oy:n, jätteenkuljetusyritysten, isännöitsijöiden ja kiinteistönhoitoyritysten kanssa. Nanso Oy on hattulalainen tekstiilialan yritys, jossa kudotaan, leikataan, varastoidaan, pakataan ja painetaan kuumasiirtomenetelmällä neuloksia. Yritykselle tehtiin jätehuoltosuunnitelma ja jätehuoltokysely eri toimipisteiden edustajille. Samet Oy on janakkalalainen metallialan yritys, jolle tehtiin jätehuoltosuunnitelma. Shell Iittala (Liikenneasema, huoltamo) oli saanut aiemmin jäteneuvontaa Kiertokapula Oy:ltä ja oli hankkeessa jätehuoltoasioissa tiedotuksen kohteena. Sotka Kalustetalo oli jätehuoltoasioissa tiedotuksen kohteena. Tervakosken Puuhamaa Oy oli pk-yritysten jäteneuvontahankkeen matkailualan kohde Janakkalassa. Ekoverkko-hanke ei ollut jätehuoltoasioissa yritykseen yhteydessä, koska Kiertokapula Oy oli aloittanut yrityksen jätehuoltosuunnitelman tekemisen ennen Ekoverkko-hankkeen EU-rahoituskautta. Veljekset Mikkola Oy on hattulalainen metallialan yritys, joka oli Ekoverkko-hankkeessa tiedotuksen kohteena Kauppakeskus Linnan jätehuollon kehittäminen Kauppakeskus Linnan jätehuoltoa kartoitettiin toukokesäkuussa Kartoituksen tekivät ympäristöinsinööriharjoittelijat Pia Salminen ja Leena Valjakka Hämeen ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelmasta. Kauppakeskus Linna käsittää Raatihuoneenkatu 10, 12 ja 14 kiinteistöt, joilla kaikilla on oma jätepisteensä. Kauppakeskus Linnassa oli kartoitushetkellä yhteensä 32 yritystä. Kauppakeskuksessa useat yritykset käyttävät samaa jätepistettä, joten yhteisten toimintatapojen omaksuminen jätehuollossa on tärkeää. KappAhl Oy:n myymäläpäällikkö Sirkku Meriläinen Raatihuoneenkatu 12:n ja 14:n yritykset keräsivät pahvi- ja ongelmajätteensä hyvin. Bio- ja paperijätteen keräyksessä todettiin puutteita. Jätepisteen sekavuus ja kuormalavojen sijoittaminen jäteastioiden eteen koettiin ongelmaksi. Kartoituksen jälkeen jätepisteet siivottiin. Molemmissa pisteissä on keräysastiat bio-, kuiva-, paperi-, metalli-, lasi- sekä pahvi- ja nestekartonkijätteelle. Raatihuoneenkatu 12:n jätepisteessä on myös laatikko, johon voi laittaa käytettyjä loisteputkia. Jätteenkuljetusyrityksen kanssa sovittiin, että pahvijätteen sekaan saa laittaa kartonkipakkauksia ja nestekartonkipakkauksille tarkoitettuun astiaan saa laittaa ainoastaan maito-, mehu- sekä kartonkisia juomapurkkeja. Kaikki pahvi- ja kartonkijäte on siten mahdollista kerätä hyötykäyttöön. Keräysvälineiden läheisyyteen kiinnitettiin Kiertokapula Oy:n tekemät opastaulut. Ympäristöosaston julkaisuja 30 11

12 Raatihuoneenkatu 10:n jätepiste sijaitsee em. kiinteistöistä poiketen ulkotiloissa ja se kuuluu musta-vaaleapussijärjestelmään. Keräyspisteestä puuttui kokonaan paperinkeräysastia. Keräyspiste oli sekava, sillä keräysastiat olivat pieniä ja niitä oli paljon. Kartoituksen jälkeen paperinkeräysastia järjestettiin keräyspisteeseen ja muiden keräysastioiden määrää vähennettiin ja kokoa suurennettiin. Raatihuoneenkatu 10:ssä on mahdollista lajitella bio-, kuiva-, pahvi-, paperi-, metalli- ja lasijäte. Raatihuoneenkatu 14:n yrityksille järjestettiin ja Raatihuoneenkatu 12:n yrityksille ja Raatihuoneenkatu 10:n yrityksille tiedotustilaisuudet Kauppakeskus Linnan jätehuollosta. Tiedotustilaisuuksissa esiteltiin Ekoverkkohanketta, kartoituksen tuloksia, jätehuoltomääräyksiä ja lajitteluohjeita sekä tutustuttiin uudelleen järjestettyihin keräyspisteisiin. Kiertokapula Oy:n jäteneuvoja teki kullekin kiinteistölle jätehuolto-ohjeet, jotka jaettiin yrityksille tiedotustilaisuuksissa. Tilaisuuksiin kutsuttiin yritysten lisäksi jätteenkuljetusyritykset, isännöitsijät ja kiinteistöhuollosta vastaavat yritykset Yhteistyö Pk-yritysten jäteneuvontahankkeen kanssa Kiertokapula Oy ja Suomen ympäristöopisto Sykli toteuttivat Pk-yritysten jäteneuvontahanketta, jonka tavoitteena oli kehittää pkyritysten jätehuoltoa. Hankkeessa käytiin läpi noin 30 elintarviketuotannon, matkailualan ja rakennusalan yrityksen jäteasioita. Yrityksiä hankkeessa oli Hattulasta, Hauholta, Hämeenlinnasta, Kalvolasta, Janakkalasta, Rengosta ja Riihimäeltä. Hanketta rahoitettiin osittain Euroopan sosiaalirahastosta ja hankkeen toiminta-aika oli Hanke painotti jätteiden vähentämistä ja oikeanlaista lajittelua. Hankkeessa yritys sai runsaasti tietoa jäteasioista ja sen tuottamille jätteille etsittin hyötykäyttäjiä, yrityksille tehtiin tarvittaessa jätehuoltosuunnitelmia, -ohjeita ja -opasteita sekä järjestettiin henkilökunnalle koulutusta. Hankkeen yhtenä tärkeänä tavoitteena oli laatia toimintamalli pk-yrityksen jätehuollon kehittämistä varten. Toimintamalli valmistui syyskuussa 2003 ja sen tarkoituksena on helpottaa käytännön jäteneuvontatyötä yrityksissä. Yritykset voivat myös itse toteuttaa jätehuoltonsa kehittämistä mallin avulla. Pk-yritysten jäteneuvontahanke kokosi rekisterin Kiertokapula Oy:n toiminta-alueen hyötykäyttäjistä. Rekisteri valmistui keväällä 2001 ja sitä päivitetään vuosittain. Internetosoite: Ekoverkko-hankkeella ja pk-yritysten jäteneuvontahankkeella oli seuraavia yhteisiä kohdeyrityksiä: Hämeenlinnan Osuusmeijeri, Iloranta, Kankaisten Öljykasvit Oy sekä Tervakosken Puuhamaa Oy. Kiertokapula Oy:n jäteneuvoja on myös järjestänyt tai osallistunut jäteneuvontatilaisuuksiin ja tehnyt jätehuolto-ohjeita Hämeenlinnan Jäähalli Oy:lle sekä Kauppakeskus Linnalle. Ekoverkko-hankkeen projektipäällikkö Sirpa Viholainen kuului pk-yritysten jäteneuvontahankkeen työryhmään ja terveysvalvonnan johtaja Sara Syyrakki ohjausryhmään. Yhteistyötä tehtiin myös jätehuoltoon liittyvän koulutuksen järjestämisessä sekä tiedottamisessa. Ekoverkko-hanke lähetti kutsuja Ekoverkko-hankkeen erilaisista koulutuksista pk-yritysten jäteneuvontahankkeen yrityksille, jotka toimivat Hämeenlinnan seudulla. Pk-yritysten jäteneuvontahankkeen yrityksiä osallistui näihin koulutustilaisuuksiin Jätehuollon kehittämiseen liittyvä tiedottaminen ja koulutus Jätehuollosta järjestettiin seuraavia koulutus- ja tiedotustilaisuuksia yms.: Jätehuoltoiltapäivä , Hotelli Punaportti, Hämeenlinna Tilaisuuden tarkoituksena oli antaa lähialueen jätealan yrityksille ja jätteiden hyötykäyttäjille mahdollisuus uusien jätteiden hyötykäyttömahdollisuuksien esittelemiseen. Tilaisuudessa esittäytyivät: Dafecor Oy (tekstiilijätteen hyötykäyttö), Kiertokapula Oy (Karanojalla vastaanotettavat hyötyjätteet), Muovix Oy (Muovijätteen hyötykäyttö), Säkkiväline Oy (energiajäte, elektroniikkajäte ja metallipakkausten kierrätys) sekä Hämeenlinnan Puhtaanapito Oy (sähkö- ja elektroniikkajäte, tietosuojajäte, energiajäte, keräyskartonki ja muovijäte). Kiertokapula Oy:n edustajat esittelivät tilaisuudessa myös jätteiden lajitteluvelvoitteita Hämeenlinnan seudulla sekä pk-yritysten jäteneuvontahankkeessa tuotettua jätteiden hyötykäyttäjien rekisteriä. Jätehuoltoiltapäivän materiaali toimitettiin tilaisuuteen osallistujien lisäksi myös Ekoverkko-yrityksille. Ympäristöosaston julkaisuja 30 12

13 Jätehuollon kehittäminen yrityksissä , Ympäristöasiat yrityksessä -luentosarja, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hattelmala, Hämeenlinna Luentokerran tavoitteena oli tuoda esille yritysten jätehuoltoa koskevia lainsäädännöllisiä vaatimuksia ja niiden soveltamista alueellisen jätehuoltoyhtiön ja yksittäisen yrityksen kannalta. Kemikaalien käyttö ja ongelmajätehuolto yrityksissä , Ympäristöasiat yrityksessä -luentosarja, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hattelmala, Hämeenlinna Luentokerran tavoitteena oli perehdyttää yrityksiä kemikaalien käyttöä koskeviin säännöksiin sekä tuoda esille kemikaalien ja ongelmajätehuollon välinen yhteys. Mitä vähemmän yritys käyttää vaarallisia kemikaaleja, sitä vähemmän syntyy myös ongelmajätteitä. Tutustuminen Karanojan jätteidenkäsittelyalueeseen sekä Hämeenlinnan Puhtaanapito Oy:n toimintaan Karanojalla , Hämeenlinna Tilaisuuden tarkoituksena oli tutustua Karanojan jätteidenkäsittelyalueen toimintoihin sekä yleensäkin Kiertokapula Oy:n toimintaan ja tulevaisuuden näkymiin. Hämeenlinnan Puhtaanapito Oy harjoittaa Karanojalla yksityisesti kierrätystoimintaa sekä ongelmajätteiden vastaanottoa. Uutena toimintana on sähkö- ja elektroniikkaromun jätehuollon järjestäminen yhteistyössä Sampolan kanssa. Sähkö- ja elektroniikkaromun purkamisessa tarjotaan työpaikkoja kuulovammaisille ja pitkäaikaistyöttömille. Kauppakeskus Linnan jätehuoltokartoitukseen liittyvät kolme tiedotustilaisuutta , ja , Hämeenlinna Elomessut , Hämeenlinna Yritysten jätehuolto oli esillä myös Elomessuilla ympäristöosaston esittelyteltassa. Elomessuja varten tehtiin Ekoverkkohankkeesta kolme posteria, joista yksi käsitteli yritysten jätehuoltoa. Yritysten jätehuoltoa koskeva tiedotusmateriaali ja jäteneuvonta Ekoverkko-hankkeen suunnitelmassa vuodelle 2001 on esitetty jätekampanjan ja materiaalin laatiminen. Kiertokapula Oy, Ekokem Oy Ab ja monet muut tahot ovat laatineet yleisiä jätehuoltoa koskevia ohjeita. Ekoverkko-hankkeessa tällaisen materiaalin laatimista ei katsottu tarpeelliseksi, vaan hankkeen yrityksille koottiin ja toimitettiin olemassa olevaa jätehuoltoon liittyvää tiedotusmateriaalia. Ekoverkko-hanke ja Kiertokapula Oy:n jäteneuvontahanke tekivät Ekoverkko-hankkeen yrityksille yrityskohtaisia jätehuoltoohjeita, mikäli yritys sitä halusi. Jätehuoltoon liittyvää neuvontaa tehtiin myös yrityskäyntien yhteydessä Tavoitteiden toteutuminen ja havaitut ongelmat Joissakin hankkeen yrityksissä syntyi paljon jotain yksittäistä jätejaetta, jota ei vielä hyödynnetty yrityksessä. Yksittäiselle jätejakeelle (esim. tekstiilijäte, energiajäte, nestepakkausjäte) pyrittiin hankkeen aikana etsimään hyötykäyttömahdollisuuksia. Yrityksille annettiin tietoa erilaisista mahdollisuuksista toimittaa jätettä hyödynnettäväksi aineena tai energiana, mutta lopullinen ratkaisu jäi itse yrityksille. Joillekin hyötyjätteille kuten sekalaiselle muoville ja suurille määrille tekstiilijätettä ei ole selkeitä ratkaisuja hyödyntää jäte materiaalina. Kiertokapula Oy:n pk-yritysten jäteneuvontahankkeesta oli erittäin paljon apua myös Ekoverkon jätehuoltoon liittyvien tavoitteiden toteuttamisessa. Hankkeiden samanaikaisuudella oli molemminpuolista hyötyä mm. koulutuksen ja tiedotuksen järjestämisessä. Jotkut hankkeen yritykset eivät halunneet apua jätehuoltonsa kehittämiseksi. Osa näistä yrityksistä katsoi, että niiden jätehuollossa ei ollut enää mitään parannettavaa tai yrityksessä etsittiin itse parhaillaan uusia ratkaisuja jätehuoltoon. Kauppakeskus Linnassa jätehuollon kehittäminen liittyi pitkälti tiedotukseen ja jätepisteiden selkiyttämiseen. Uutta oli nestepakkausten keräyksen aloittaminen Raatihuoneenkatu 12 ja 14:ssa. Ympäristöosaston julkaisuja 30 13

14 Jätehuollon kehittäminen yrityksessä vaatii myös yritykseltä aikaa ja kiinnostusta paneutua asiaan. Yleensä yrityksissä, joissa oli kiinnostusta ja käytännön tarvetta kehittää jätehuoltoaan, toimenpiteisiin ryhdyttiin. Ekoverkko-hankkeen tärkeimmäksi tehtäväksi jätehuollon kehittämisessä muodostui ratkaisuvaihtoehtojen selvittäminen, yhteistyömahdollisuuksien etsiminen sekä tiedottaminen ja koulutus. 5.2 Pk-yritysten kemikaalien käytön hallinta Pk-yritysten kemikaalien käytön hallinta Ekoverkko-hankkeessa oli harvoja kemikaaleja käyttäviä yrityksiä. Kemikaaleja kartoitettiin jätehuoltokartoituksen yhteydessä. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto on kuntayhtymän kuntien kemikaaliviranomainen. Vuoden 2001 aikana Hämeen ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelman harjoittelija kartoitti kuntayhtymän kuntien yritysten kemikaalien käyttöä ja oli mukana yrityskäynneillä myös niissä Ekoverkko-hankkeen yrityksissä, joissa kemikaalien käyttö oli runsaampaa Merven teollisuusalueen yritysten jätehuolto- ja kemikaalikartoitus Selvityksessä kartoitettiin Hattulan kunnassa sijaitsevan Merven teollisuusalueen yritysten jätehuolto- ja kemikaaliasioita sekä ympäristöriskejä. Selvityksen tavoitteena oli luoda yleiskuva alueen yritysten ympäristöasioiden hallinnasta em. painopistealueiden osalta. Selvityksen tarkoituksena oli myös tuottaa tietoa Kalpalinna-Ahvenisto-Parola -pohjavesialueiden suojelusuunnitelman uusimista varten. Merven teollisuusalue sijaitsee Kerälänharjun tärkeällä pohjavesialueella. Merven teollisuusalueen yritysten jätehuolto- ja kemikaalikartoitus tehtiin haastatteluna välisenä aikana. Haastatteluja tehtiin 21 kpl ja haastattelutiedot koskivat 23 yritystä. Alueen yritykset olivat pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joista 65 % työllisti 1-4 henkilöä. Alueella oli useita metalli- ja puualan yrityksiä, korjaamotoimintaa harjoittavia yrityksiä sekä joukko yksittäisiä toimialoja edustavia yrityksiä. Haastateltujen yritysten lisäksi alueella oli kaksi miehittämätöntä jakeluasemaa. Merven teollisuusalueen yritysten tapaa hoitaa jätehuoltonsa ja kemikaaliasiansa luonnehti käytännönläheisyys eivätkä yritykset yleensä kokeneet jätehuollossaan olevan ongelmia. Niitä jätejakeita, joita yrityksissä syntyi paljon ja joiden hyödyntäminen oli helppoa ja taloudellisesti kannattavaa, lajiteltiin ja toimitettiin hyödynnettäväksi. Metalli-, puu-, kuorike-, kutterinlastu- ja purujätettä sekä kartonki- ja pahvijätettä syntyi tietyillä toimialoilla runsaasti ja ne toimitettiin hyvin hyödynnettäväksi. Sen sijaan jätejakeet, joita syntyi vähän ja joiden lajittelu muuten olisi ollut helppo järjestää, jäivät usein hyödyntämättä. Näistä esimerkkeinä olivat bio- ja lasijäte. Myös paperijätteen keräämisen järjestämisessä oli joissakin yrityksissä parantamisen varaa. Noin kolme neljäsosa yrityksistä oli pyrkinyt vähentämään jätteiden määrää ja noin neljäsosa yrityksistä katsoi, ettei jätteiden määrää voida enää vähentää. Neljäsosa yrityksistä ei ollut liittynyt järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Merven teollisuusalueella käytettiin vähän kemikaaleja, joten myös ongelmajätteitä syntyi vähän. Yritykset, joissa ongelmajätteitä syntyi enemmän, toimittivat ne säännöllisesti järjestettynä jätteenkuljetuksena asianmukaiseen käsittelyyn. Sen sijaan yritykset, joissa ongelmajätteitä syntyi vähän, toimittivat niitä usein yleisiin ongelmajätteiden keräyspisteisiin. Joissakin pienissä yrityksissä ongelmajätteitä varastoitiin useita vuosia. Yleensä ongelmajätteitä säilytettiin tuotantotiloissa eikä niistä ollut varastokirjanpitoa. Suurimmassa osassa yrityksiä kemikaalien käyttö ja varastointi oli vähäistä. Yleisimmät kemikaalit olivat öljyjä ja maaleja. Öljysäiliöitä alueella oli 16 kpl, joista kolme oli maanalaisia öljysäiliötä. Tankkausta harjoitettiin viidessä yrityksessä, kun mukaan luetaan alueen miehittämättömät jakeluasemat. Kemikaalivahinkoja oli tapahtunut kahdessa yrityksessä. Ympäristönhallintajärjestelmien laatiminen yrityksissä oli vielä harvinaista. Ainoastaan yhdellä alueen yrityksellä oli sertifioimaton ISO ympäristöjärjestelmä. Laatujärjestelmiä oli kahdella yrityksellä. Ympäristövastuuhenkilö oli selkeästi nimetty yhdessä yrityksessä. Toimitusjohtaja vastasi yleensä yrityksen ympäristöasioista. Myös koulutus ympäristöasioista oli vähäistä. Ympäristöriskejä arvioitiin asteikolla 1-5 kuuden tekijän perusteella, joita olivat jätteiden, ongelmajätteiden, kemikaalien, polttoaineiden ja öljytuotteiden varastointi ja käsittely, alihankkijoiden ja urakoitsijoiden toiminta kiinteistöllä sekä kiinteistön historiaan liittyvät riskit. Näkökulma riskiluokittelussa oli maaperän ja pohjaveden saastuminen. Kokonaisriski alueella tarkasteltujen tekijöiden osalta oli 1,34. Vaikka alueen yritysten ympäristöriskien keskiarvo oli pieni, alueelta löytyi myös yksittäisiä riskikohteita. Erityisesti jätteiden varastoinnissa ja käsittelyssä sekä polttoaineiden ja öljytuotteiden varastoinnissa ja käsittelyssä oli yksittäisiä riskikohteita. Ympäristöosaston julkaisuja 30 14

15 Lähde: Viholainen, S. 2002: Merven teollisuusalueen yritysten jätehuolto- ja kemikaalikartoitus. Ympäristöosaston monisteita 44. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto. 28 s. + 3 liitettä Tavoitteiden toteutuminen ja havaitut ongelmat Kemikaaliasiat jäivät Ekoverkko-yritysten kohdalla melko vähäiselle huomiolle. Tämä johtui osittain siitä, että hankkeen yrityksissä kemikaalien käyttö oli vähäistä. Merven teollisuusalueen jätehuolto- ja kemikaalikartoituksen tekeminen ei kuulunut projektisuunnitelmaan. Kartoitus tuki kuitenkin hankkeen tavoitteita ja lisäsi kontakteja pk-yrityksiin. Kemikaalien käyttöä käsiteltiin Ympäristöasiat yrityksissä -luentosarjassa Kemikaalien käyttö ja ongelmajätehuolto yrityksissä - luentokerralla Pk-yritysten energiansäästö Selvitys Ekoverkko-yritysten energiatehokkuudesta Selvityksen tarkoituksena oli saada tietoa Ekoverkko-yritysten energia-asioista ja yrityksissä tehdyistä energiansäästötoimenpiteistä sekä saada yritykset pohtimaan sellaisia energiansäästötoimenpiteitä, joita ne voisivat itse toteuttaa. Selvityksen ensisijaisena kohteina olivat Ekoverkko-yritykset, mutta kartoitukseen liittyvä kysely lähetettiin myös pk-yritysten jäteneuvontahankkeen yrityksille. Selvitykseen osallistui kahdeksantoista yritystä, joista 15 oli Ekoverkko-hankkeen yrityksiä. Selvitys tehtiin pääasiassa haastatteluna vierailemalla yrityksissä. Haastattelua varten laadittiin kyselylomake, jossa käsiteltiin yksityiskohtaisesti erilaisia energiansäästömahdollisuuksia ja samalla kartoitettiin tietoja siitä, millaisiin energiansäästötoimenpiteisiin yritykset voisivat ryhtyä. Suurin määrä yritysten tekemistä energiansäästötoimenpiteistä liittyi valaisuratkaisuihin. Vähiten energiansäästötoimenpiteitä oli tehty rakennusten lämmöneristämisessä. Näiden lisäksi yritysten tekemät säästötoimenpiteet kohdistuivat lämmityksen säätöön, ilmanvaihdon säätöön, veden säästöön, prosessien energiankulutuksen vähentämiseen, kylmälaitteiden energiansäästöön, kuljetuksiin ja toimistolaitteiden energiansäästöön. Yritykset löysivät säästömahdollisuuksia kaikista edellisessä kappaleessa mainituista kohteista myös pohtiessaan sellaisia toimenpiteitä, mitä yrityksessä ei vielä oltu tehty, mutta joiden tekeminen energiansäästön kannalta olisi järkevää. Valaisuratkaisuihin kohdistui tälläkin kertaa suurin mahdollisten toimenpiteiden määrä. Yhdessä yrityksessä oli tehty Motivan energiakatselmus ja kolmessa jonkinlainen oma energiaselvitys. 14 yrityksessä ei oltu aikaisemmin tehty minkäänlaista energiaselvitystä. 15 yritystä seurasi energiankulutustaan säännöllisesti. Selvitykseen osallistuneet yritykset näkivät energiansäästön positiivisena asiana. Useat yritykset uskoivat energiansäästöasioiden nousevan tulevaisuudessa vielä tärkeämmiksi jatkuvasti nousevan energian hinnan takia. Lähde: Kopra, P. 2002: Selvitys Ekoverkko-yritysten energiatehokkuudesta. Ympäristöosaston monisteita 43. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto. 16 s. + 3 liitettä Pk-yritysten energiansäästöön liittyvä tiedottaminen ja koulutus Energiansäästöstä järjestettiin seuraavia koulutus- ja tiedotustilaisuuksia yms.: Energiansäästö yrityksissä , Ympäristöasiat yrityksessä -luentosarja, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hattelmala, Hämeenlinna Ympäristöosaston julkaisuja 30 15

16 Luentokerran tavoitteena oli saada osallistujat pohtimaan energiansäästötoimenpiteitä omassa organisaatiossaan ja tuoda esille Motiva Oy:n palveluja sekä energiansäästön merkitystä jo hankintoja tehtäessä. Yrityksen energiansäästö - ESCO-toimintamalli , Ympäristöinvestointien rahoitus -koulutuspäivä, Hotelli Punaportti, Hämeenlinna Ekoverkko- ja Yky-hankkeiden yhteisesti järjestämässä koulutuspäivässä yhtenä aiheena oli ESCO-toimintamalli, jota esitteli Energiansäästöpalvelu Espa Oy:n (Enespa Oy) edustaja. Energiansäästö yrityksissä -koulutusiltapäivä Hotelli Punaportti, Hämeenlinna. Tilaisuus järjestettiin valtakunnallisella Energiansäästöviikolla ja sen tarkoituksena oli edistää energiansäästön toteutumista eri organisaatioissa ja yhteisöissä. Pk-yritysten lisäksi tilaisuus oli kohdistettu kunnille ja muille organisaatioille. Ympäristökysymykset kuljetuksissa ja hankinnoissa , Hotelli Punaportti, Hämeenlinna Ekoverkko- ja Yky-hankkeet järjestivät yhdessä kaksiosaisen seminaarin. Tilaisuudessa aamupäivällä käsiteltiin kuljetusten ympäristökysymyksiä ja iltapäivällä hankintojen ympäristönäkökohtia. Pk-yritysten lisäksi tilaisuus oli kohdistettu kunnille ja muille organisaatioille hankkeiden toiminta-alueella. Elomessut , Hämeenlinna Yritysten energiansäästö oli esillä myös Elomessuilla ympäristöosaston esittelyteltassa. Elomessuja varten tehtiin Ekoverkkohankkeesta kolme posteria, joista yksi käsitteli yritysten energiansäästöä. Tietoa energiansäästöstä Ekoverkko-yrityksille toimitettiin tietopaketti energiansäästöstä. Pakettiin kuului mm. Motivan Pk-teollisuuden energiansäästöopas. Selvitys Ekoverkko-yritysten energiatehokkuudesta toimitettiin Ekoverkko-yrityksille ja muille selvitykseen osallistuneille yrityksille Tavoitteiden toteutuminen ja havaitut ongelmat Yritysten energiansäästö -teemaa toteutettiin kyselyn avulla, joka tehtiin haastatteluna. Tällöin energiansäästöstä voitiin keskustella myös kyselylomakkeen kysymysten ulkopuolella. Energiansäästön kampanjointi toteutettiin olemassa olevan materiaalin avulla ja koulutuksella. Hankkeen aikana Hämeenlinnan Jäähalli Oy ensimmäisenä hämeenlinnalaisena yrityksenä liittyi ESCO-sopimukseen, jonka se teki Energiansäästöpalvelu Espa Oy:n (Enespa) kanssa. ESCO (Energy Service Company) on uusi energiansäästön rahoitusmalli Suomessa. ESCO järjestää koko energiansäästöhankkeen rahoituksen eikä tilaajan tarvitse osallistua rahoituksen kokoamiseen. Asiakas maksaa toimenpiteet investoinnin toteutuksesta saatavalla säästöllä. Investoinnin omistusoikeus siirtyy tilaajalle sen jälkeen, kun hanke on maksettu. ESCO-sopimus on voimassa yleensä 3-6 vuotta. 5.4 Yritysten ympäristötyön mittaaminen Hämeenlinnan seudun yritysten ympäristöasioiden hallinnan kehittyminen vuosina Kesällä 2002 toteutettiin Ekoverkko-hankkeessa selvitys, jonka tavoitteena oli tuottaa tietoa hankkeen kuntien alueella toimivien yritysten ympäristöasioiden hoidon tilasta ja kehittämistarpeista sekä kartoittaa ympäristöasioiden hoidon tilassa tapahtuneita muutoksia vertaamalla tuloksia vuonna 1998 toteutettuun vastaavanlaiseen selvitykseen. Lisäksi tavoitteena oli ympäristökoulutuksen ja tiedon tarpeen selvittäminen sekä tiedon tuottaminen yritysten kestävän kehityksen seurantaa varten. Selvitys toteutettiin kirjekyselynä ja se lähetettiin 134 yritykseen, joissa oli vähintään 20 työntekijää. Lisäksi mukana olivat pienemmät yritykset, joiden toiminnasta oli tehty ilmoitus Hämeen ympäristökeskukselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmää varten. Mukana olivat kaikkien toimialojen yritykset lukuun ottamatta julkisen hallinnon, maa- ja metsätalouden, Ympäristöosaston julkaisuja 30 16

17 rahoitustoiminnan sekä terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen yrityksiä. Määräaikaan mennessä kyselyyn vastasi 56 yritystä (42 %). Kysymykset pohjautuivat osittain vuonna 1998 tehtyyn kyselyyn, mutta uusi kysely oli sisällöltään laajempi. Vuoden 2002 kyselyssä yritykset määrittelivät itse eri väittämien muodossa ympäristövaikutustensa laajuutta, ympäristöasioiden hoidon nykytilaa ja parantumista eri ympäristönsuojelun osa-alueilla. Yritykset olivat arvioineet omat haitalliset ympäristövaikutuksensa yleensä joko vähäisiksi tai kohtalaisiksi. Yritykset arvioivat parantaneensa ympäristöasioidensa hoitoa eri osa-alueilla enimmäkseen jonkin verran. Erilaisiin ympäristöasioiden hyvää hoitoa kuvaaviin väittämiin yritykset vastasivat suurimmaksi osaksi joko kuvaa jonkin verran tai kuvaa hyvin. Ympäristöasioiden hoito oli jo kiinteä osa yritysten toimintaa, mutta siinä oli myös parantamisen varaa. Tulosten tulkinnassa on myös otettava huomioon, että kyse on yritysten omista mielipiteistä. Vuosien 1998 ja 2002 välillä ei yrityksissä ollut tapahtunut suuria muutoksia ympäristöasioiden hoidossa. Koulutuksen ja tiedon tarvetta oli edelleen, ja se oli jopa lisääntynyt neljässä vuodessa. Eniten tietoa kaivattiin edelleen ympäristölainsäädännöstä. Myös hyödyt, joita yritykset kokevat saavansa ympäristöasioiden hoidolla, olivat pysyneet samoina. Eniten hyötyä oli saatu erilaisten säästöjen muodossa. Ympäristövastaavien määrä yrityksissä oli hieman lisääntynyt ja enemmistöllä (70 %) oli ympäristöjärjestelmä tai oma ympäristöohjelma. Eniten yritykset kiinnittivät huomiota ns. perinteisiin ympäristöasioihin, kuten jätehuoltoon ja energia-asioihin. Jätteet lajiteltiin suhteellisen hyvin. Kestävän kehityksen ottaminen huomioon useilla eri osa-alueilla, kuten esimerkiksi hankinnoissa tai johdon ja henkilöstön sitoutumisessa yrityksen ympäristöasioiden kehittämiseen, oli vielä parantamisen varaa. Yritysten vapaaehtoisuuteen perustuva kestävän kehityksen työ edellyttää eri organisaatioilta paljon neuvonta- ja ohjauspalveluja, joille kyselyn mukaan on yhä tarvetta. Selvästi eniten tietoa haluttiin ympäristölainsäädännöstä (50 %), mutta myös energiansäästöstä, jätehuollosta ja kunnallisista määräyksistä tarvittiin tietoa Yrityksiä koskevat kestävän kehityksen mittarit Yritysten ympäristöasioita voidaan hoitaa ja seurata systemaattisesti ympäristöjärjestelmän avulla. Sertifioitujen ympäristöjärjestelmien määrä on tällä hetkellä Hämeenlinnan seudulla yrityksiä koskeva kestävän kehityksen mittari. Tämä on myös yhteinen eurooppalainen paikallista kestävää kehitystä kuvaava indikaattori. Vuonna 1998 ympäristöosaston tekemän yrityskyselyn mukaan ainoastaan kolmella yrityksellä oli sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Vuonna 2002 sertifioituja ympäristöjärjestelmiä oli Ekoverkko-alueen kunnissa yhteensä 13 kpl ja vuonna 2003 yhteensä 15 kpl. Sertifioituja ympäristöjärjestelmiä on Hämeenlinnassa, Janakkalassa ja Kalvolassa. Sertifioitujen ympäristöjärjestelmien määrä näyttää kasvaneen huomattavasti vuoteen 1998 verrattuna. Ympäristösertifikaatin saaneiden yritysten määrä vuonna 2002 ja 2003 Ekoverkko-alueen kunnissa on esitetty kuvassa YMPÄRISTÖSERTIFIKAATIN SAANEIDEN YRITYSTEN MÄÄRÄ 2002 ja (kpl) Hämeenlinna Janakkala Kalvola Kuva 1. Ympäristösertifikaatin saaneiden yritysten määrä vuonna 2002 ja 2003 Ekoverkko-alueen kunnissa. (SFS, Det Norske Veritas, Buereaveritas, FimkoSGS, Irqa, Inspecta). Vuonna 2002 ISO ympäristöjärjestelmiä oli 18 Ekoverkko-hankkeen yrityskyselyyn vastanneista yrityksistä, kun mukaan lasketaan myös sertifioimattomat ympäristöjärjestelmät. 14 yrityksellä oli sekä laatu- ja ympäristöjärjestelmä. Oma ympäristöohjelma oli 38 %:lla vastanneista. Suurilla yrityksillä oli kyselyn mukaan huomattavasti enemmän ISO ympäristöjärjestelmiä kuin pienillä yrityksillä. Ympäristöosaston julkaisuja 30 17

18 Vuoden 2002 kyselyssä kartoitettiin myös yritysten seurantatietoja mahdollisten uusien indikaattoreiden löytämiseksi. Eniten seurantatietoa löytyi sähkön käytöstä (75 %). Seuraaviksi tulivat veden käyttö (63 %), energian käyttö (61 %) ja jätteiden määrä (57 %). Suuret yritykset keräsivät seurantatietoa pieniä yrityksiä selvästi enemmän. Kuitenkin vain vajaa kolmasosa (32 %) yrityksistä oli valmis luovuttamaan seurantatietoa ympäristöosaston käyttöön kestävän kehityksen mittareiden kehittämistä varten. Kieltäytyneitä yrityksiä oli 29 % ja yrityksiä, jotka eivät osanneet sanoa vastausta tai olivat jättäneet kohdan vastaamatta oli yhteensä 39 %. Suuret yritykset olivat halukkaampia luovuttamaan seurantatietojaan kuin pienet yritykset. Yritykset voivat liittyä energiansäästösopimukseen tekemällä liittymissopimuksen oman toimialajärjestönsä kanssa. Vapaaehtoisten energiansäästösopimusten tarkoituksena on energiatehokkuuden parantaminen, joka perustuu yrityksen kokonaisvaltaiseen energiankäytön analysointiin ja tehostamismahdollisuuksien paikallistamiseen. Ympäristöosaston kestävän kehityksen mittareissa energiansäästösopimukset on luokiteltu talousindikaattoriksi. Energiansäästösopimusten määrän kehityksen seurannalla voidaan kuvata myös yritysten energiansäästöä ja kestävää kehitystä. Vuonna 2002 teollisuuden tekemiä energiansäästösopimuksia oli Hämeenlinnassa kuusi ja Janakkalassa kolme. Energiansäästösopimusten määrä toimialoittain on esitetty kuvassa 2. ENERGIANSÄÄSTÖSOPIMUKSET KUNTAYHTYMÄN KUNNISSA TOIMIALOITTAIN VUONNA 2002 Hattula Re nk o Kalvola Tavaroiden kuljetus Henkilökuljetus Teollisuus Sähkö+ Kaukolämpö Kunta Kiinteistö+rakennus Häm e enlinna Hauho yrityksiä Lähde:MOTIVA kpl Kuva 2. Energiansäästösopimusten määrä toimialoittain vuonna Todistus yrityksen ympäristöasioiden hoidosta Ekoverkko-hankkeen yhtenä tavoitteena oli tutkia mahdollisuuksia ottaa käyttöön maksua vastaan annettava todistus yrityksen ympäristöasioiden hoidosta. Todistuksen edellytyksenä olisi ympäristöviranomaisen tai muun puolueettoman tahon suorittama maksullinen tarkastus. Vuoden 2002 yrityskyselyssä asiaa tiedusteltiin kysymällä, olisiko yritykselle hyödyllistä saada todistus ympäristöasioiden hoidosta. Yrityksistä 32 % katsoi, ettei todistuksesta olisi heille hyötyä. 38 % yrityksistä ei osannut vastata kysymykseen ja vain 23 % yrityksistä piti todistusta hyödyllisenä. Toimialoista tukku- ja vähittäiskauppa (67 %) sekä majoitus- ja ravitsemustoiminta (60 %) suhtautuivat kysymykseen myönteisimmin. Lähteet: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna Ympäristöosaston julkaisuja 19. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto. 42 s. + 3 liitettä. Kokko, M. 1999: Ympäristöasiat Hämeenlinnan seudun yrityksissä. Ympäristöosaston monisteita 22. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto. 45 s. + 5 liitettä. Kokko, M. 2003: Kestävän kehityksen mittarit - Hämeenlinna. Ympäristöosaston julkaisuja 21. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto. 142 s. Ympäristöosaston julkaisuja 30 18

19 5.4.4 Tavoitteiden toteutuminen ja havaitut ongelmat Yrityskyselyn avulla pyrittiin saamaan tietoa yritysten ympäristönhoidon tasosta ja kehittymisestä verrattuna vuoteen Vuoden 2002 kyselyn vastaukset eivät olleet aivan vertailukelpoisia vuoden 1998 kyselyyn. Toisaalta vuoden 2002 kyselyssä tuotettiin paljon uutta tietoa yritysten ympäristöasioiden hallinnasta Hämeenlinnan seudulla. Yritysten kehittymistä ympäristöasioidensa hoidossa on edelleen syytä mitata esimerkiksi neljän vuoden välein. Vertailukelpoisuus kysymysten muotoilussa tulisi ottaa huomioon seuraavassa kyselyssä paremmin. Kysely tehtiin kesäkuukausien aikana, joten vastausprosentti jäi melko pieneksi. Suuri osa kyselyn vastauksista perustui yritysten mielipiteisiin yritysten ympäristöasioiden hoidosta ja kehittymisestä, mikä tulee ottaa huomioon kyselyn tulosten tarkastelussa. Mitään yksittäistä uutta mittaria ei kyselyn perusteella ole syytä ottaa käyttöön. Sertifioidut ympäristöjärjestelmät on valtakunnallisesti tilastoitu ja tiedot niiden määristä on mahdollista käyttää vuosittain indikaattoritietoina. Ympäristöjärjestelmän sertifiointi ei kuitenkaan välttämättä kuvaa kaikkea ympäristöjohtamisesta. Ympäristönsuojelutavoitteita ja -toimenpiteitä voidaan toteuttaa myös sertifioimattoman ympäristöjärjestelmän tai ympäristöohjelman avulla. Monet yritykset ovat aloittaneet alustavat ympäristövaikutusten kartoitukset mahdollisesti myöhemmin toteutettavaa ympäristöjärjestelmää varten tai tehneet ympäristöjärjestelmän ilman sertifiointia. Sertifioimattomista ympäristöjärjestelmistä ja muista ympäristöohjelmista saatu tieto perustuu erikseen suoritettaviin kyselyihin, joten tieto on vaikeammin saatavissa sertifioituihin järjestelmiin verrattuna. Sertifioimattomia ympäristöjärjestelmiä ja ympäristöohjelmia voidaan edelleen kartoittaa yrityskyselyn yhteydessä. Myös energiansäästösopimusten määrät on mahdollista kartoittaa vuosittain. Yksittäisten yritysten seurantatietoja ei kyselyn perusteella kannata tilastoida, koska yritykset eivät välttämättä ole halukkaita antamaan seurantatietojaan ja tällaisen tiedon ylläpito on myös työlästä. Ympäristötyön mittaamista ei erityisesti selvitetty Ekoverkko-hankkeen kohdeyrityksissä lukuun ottamatta niitä yrityksiä, joissa aloitettiin hankkeen aikana ympäristöjärjestelmän rakentaminen. Nämä yritykset joutuivat pohtimaan myös konkreettisesti omien ympäristöasioidensa hoitoon liittyvien tekijöiden tilastointia ja seurantaa. Mahdollisuuksia ottaa käyttöön maksua vastaan annettava todistus yrityksen ympäristöasioiden hoidosta selvitettiin kyselyn avulla. Vastanneet yritykset eivät olleet erityisen kiinnostuneita asiasta lukuun ottamatta tukku- ja vähittäiskaupan sekä majoitusja ravitsemustoiminnan toimialoja. Asiaa selvitettiin kysymällä yksi kysymys, joten erityisen kattavaa selvitystä asiasta ei tehty. 5.5 Yhteistyön lisääntyminen ympäristöasioissa Toiminta yhteistyötahojen kanssa Kiertokapula Oy:n pk-yritysten jäteneuvontahankkeen kanssa tehdystä yhteistyöstä on kerrottu aiemmin kohdassa Yky-hankkeen kanssa yhteistoiminta oli määritelty projektisuunnitelmassa ja sitä esitellään kohdassa 5.7. Hämeen ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelmasta oli hankkeessa neljä harjoittelijaa ja yksi opinnäytetyötä tekemään palkattu projektityöntekijä. Yksi harjoittelijoista (Toni Kettunen) aloitti hankkeessa opinnäytetyönsä tekemisen aiheesta Hämeen Sanomat Oy:n ympäristöjärjestelmän rakentamista valmisteleva työ. Riina Paunonen teki hankkeessa opinnäytetyönsä aiheesta HAMK-Ympäristöpalvelut -osuuskunnan toimintaedellytysten selvitys, jota esitellään kohdassa Ekoverkkohankkeen järjestämä Ympäristöasiat yrityksessä -luentosarja järjestettiin Hämeen ammattikorkeakoulun tiloissa Hämeenlinnassa Hattelmalassa. Ekoverkko-hanke järjesti Hotelli Punaportissa ympäristöiltapäivän yhteistyössä Hämeen liiton kanssa ja se oli kohdennettu Hämeen liiton alueen elinkeinokehittäjille ja ympäristönsuojelusta vastaaville viranhaltijoille. Hankkeen ohjausryhmän kokouksissa olivat läsnä edustajat Hämeen ammattikorkeakoulusta, Hämeen kauppakamarista, Hämeen liitosta, Kehittämiskeskus Oy Hämeestä, Hämeen ympäristökeskuksesta sekä Kiertokapula Oy:stä ja Hämeenlinnan kaupungista. Hämeen Yrittäjät ry:n lehteen YrittäjäINFO kirjoitettiin juttuja ajankohtaisista yrityksiä koskevista ympäristöasioista ja koulutuksesta. Ympäristöosaston julkaisuja 30 19

20 Koulutustilaisuuksista lähetettiin tietoa yritysten lisäksi kuntien yrittäjäyhdistyksille ja muille alueen elinkeinokehittäjille. Koulutuksista lähetettiin yleensäkin tietoa kaikille yhteistyötahoille. Ekoverkko-hankkeen yritysten kanssa yhteistyötä tehtiin eniten niiden yritysten kanssa, joille tehtiin jätehuoltosuunnitelmia ja ympäristöjärjestelmiin liittyvää kartoitusta Tavoitteiden toteutuminen ja havaitut ongelmat Yhteistyö oli rakentavinta niiden yritysten ja tahojen kanssa, jotka tarvitsivat tietoa ympäristöasioista tai muuten hyötyivät yhteistyöstä. Yhteistyö Yky-hankkeen, pk-yritysten jäteneuvontahankkeen sekä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa oli hedelmällistä. EU-hankkeiden tavoitteet olivat samankaltaisia ja Hämeen ammattikorkeakoululle hanke tarjosi harjoittelupaikkoja ja opinnäytetyön aiheita. Ekoverkko-hankkeen projektipäällikkö suoritti myös hankkeen aikana Hämeen ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelman järjestämiä ympäristöjohtamisen erikoisopintoja, jonka tietoja oli mahdollista soveltaa hankkeen vetämisessä. Yritykset eivät erityisemmin verkostoituneet keskenään ympäristöasioissa. Kauppakeskus Linnan jätehuoltokartoitus ja siihen liittyvät toimenpiteet olivat ehkä eniten myös yritysten välistä yhteistyötä. Alueen elinkeinoasioista vastaavien kanssa yhteistyö ei erityisemmin lisääntynyt Kehittämiskeskus Oy Hämettä ja Hämeen liittoa lukuun ottamatta. Kuntien elinkeinoasioista vastaavia henkilöitä kutsuttiin lähinnä koulutustilaisuuksiin ja ekskursioihin. 5.6 Pk-yritysten ympäristötietoisuuden lisääminen ja valmiuksien parantaminen ympäristöasioiden hallinnassa Tiedottaminen Lehtijutut ja tiedotteet Ohjausryhmä hyväksyi Ekoverkko-hankkeen tiedotussuunnitelman Tiedotussuunnitelma on liitteenä 1. Ekoverkko-hankkeen alkamisesta EU-rahoituksella tiedotettiin päivätyllä kirjeellä hankkeen yrityksiä. Ekoverkko-hankkeesta laadittiin tiedote vuonna 2001 ja sitä päivitettiin ajoittain. Hankkeesta tiedotettiin Hämeen Yrittäjä INFOssa ja Hämeen Sanomissa Ekoverkko-hankkeen yrityksille lähetettiin tiedote hankkeen etenemisestä Ekoverkko-hanke esittäytyi Elomessuilla ympäristöosaston esittelyteltassa. Elomessuja varten tehtiin kolme posteria ilmestyvään Hämeen YrittäjäINFOon lähetettiin juttu ympäristönsuojelulainsäädännön uudistuksesta ja ympäristölupavelvollisuudesta. Hämeen YrittäjäINFOon lähetettiin myös tiedotteita järjestettävästä koulutuksesta hankkeen yrityksille lähetettiin Pohjois-Suomen Euroneuvontakeskuksen toimittama Pk-yrittäjän ympäristöopas, kunnan yleiset jätehuoltomääräykset, Kiertokapulan jäteopas yrityksille sekä Ekokem Oy Ab:n ohjeita. Jätehuoltoiltapäivän luentomateriaali toimitettiin Ekoverkko-yrityksille. Kesällä 2002 Ekoverkko-yritysten energiatehokkuutta selvitettäessä haastattelujen yhteydessä toimitettiin yrityksille materiaalia energiasäästöstä. Materiaaliin kuului mm. Motivan Pk-teollisuuden energiansäästöopas. Selvitys Ekoverkko-yritysten energiatehokkuudesta toimitettiin Ekoverkko-yrityksille ja muille kyselyyn vastanneille kesällä Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä 2002 liittyvästä yrityskyselystä oli jutut Hämeen Sanomissa ja Kotokulmassa (nykyisin Janakkalan-Rengon Sanomat). Vastanneille yrityksille lähetettiin tiivistelmä selvityksestä. Ympäristöosaston julkaisuja 30 20

MERVEN TEOLLISUUSALUEEN YRITYSTEN JÄTE- HUOLTO- JA KEMIKAALIKARTOITUS

MERVEN TEOLLISUUSALUEEN YRITYSTEN JÄTE- HUOLTO- JA KEMIKAALIKARTOITUS MERVEN TEOLLISUUSALUEEN YRITYSTEN JÄTE- HUOLTO- JA KEMIKAALIKARTOITUS Sirpa Viholainen Ympäristöosaston monisteita 44 2002 EAKR Lähdeviite: Viholainen, S. 2002: Merven teollisuusalueen yritysten jätehuolto-

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN 30.10.2014 Hyvä ympäristö ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN. 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010

HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN. 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010 HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010 AIHE JA ESITELMÄN RAKENNE Tutkimuskysymys: syntyykö kuntatasolla euromääräisiä

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projekti koordinoi ja tukee Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä

Lisätiedot

Ympäristöasiat yrityksessä luentosarja ja koulutustarvekysely

Ympäristöasiat yrityksessä luentosarja ja koulutustarvekysely Ympäristöasiat yrityksessä luentosarja ja koulutustarvekysely Sirpa Viholainen Ympäristöosaston monisteita 53 2004 Lähdeviite Viholainen S. 2004: Ympäristöasiat yrityksessä luentosarja ja koulutustarvekysely.

Lisätiedot

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä Ympäristö ja terveys Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä 13.11.2009 Eija Enberg 2 13.11.2009 Eija Enberg 3 Ympäristötyön ohjaus Työ aloitettu 1998, ISO 14001 pohjana Ympäristökäsikirja Ympäristötyöryhmä

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö

Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö Kestävän energian päivä III 27.10.2014 Asikkala Petra Korkiakoski, HAMK Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke Esityksen sisältö Kestävän

Lisätiedot

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K)

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) kysely 1.-10.2.2012 Suomen yleisille kirjastoille ekologisen kestävyyden tilasta Leila Sonkkanen Suunnittelija Helsingin kaupunginkirjasto grafiikka Jouni Juntumaa Erikoissuunnittelija

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen

Lisätiedot

TRY-MITTARI TALONRAKENTAMISEN YMPÄRISTÖMITTARI

TRY-MITTARI TALONRAKENTAMISEN YMPÄRISTÖMITTARI TRY-MITTARI TALONRAKENTAMISEN YMPÄRISTÖMITTARI Ekologinen Rakentaja Talonrakentamisen ympäristömittari ja sen käyttö oppimisen välineenä Tampereen teknilliselle yliopistolle tehty kandidaatintyö, syyskuu

Lisätiedot

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen Kouvolan kaupunki Ympäristöystävällistä energiaa -seminaari, Kotka 6.6.2014 2 Kouvolan kaupunkistrategia 2014-2020

Lisätiedot

3. Sopimuksen toimeenpano (toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi)

3. Sopimuksen toimeenpano (toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi) Liite 1. Sivu 1 (5) Linja-autoalan energiansäästösopimuksen arviointi 1. Vastaajan tausta ja sopimusala, perustiedot 1.01 Yrityksen linja-autojen lukumäärä 1-20 21-50 yli 50 linja-autoa 1.02 Vastaajan

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Kehittämisinsinööri Tuulia Innala Keskkonnafoorum Tallinna 26.3.2014 Kuntaliiton laatima jätehuoltomääräysten malli julkaistu Jätehuoltomääräysten laatiminen - Opas

Lisätiedot

Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014

Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014 Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014 Linkki esityksiin lähetetään osallistujille seminaarin jälkeen WLAN Sibeliustalo Käyttäjätunnus: Salasana: Vähähiilinen maankäyttö

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Rakennusala KARTOITUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa rakennusalan yrityksessä. Tehtävänäsi

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Green Office ympäristöjärjestelmä

Green Office ympäristöjärjestelmä Green Office ympäristöjärjestelmä Suunnittelu, toteutus ja seuranta Ympäristökoordinaattori Veli-Heikki Vänttinen Yliopistopalveluiden laatuvastaavien kokous 23.5.2012 Mikä on Green Office? WWF:n kehittämä

Lisätiedot

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Tavoitteet Taustalla tarve saada kattava arvio haasteen onnistumisesta Tukee alkanutta strategiatyötä Arviointia lähestytään prosessiarvioinnin kautta pyritään

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

CIRCWASTE Kohti kiertotaloutta

CIRCWASTE Kohti kiertotaloutta CIRCWASTE Kohti kiertotaloutta Porin kaupungin osahankkeet Satakuntaliiton energia- ja resurssitehokkuuden TKI-foorumi 15.9.2017 Anu Pujola 15.9.2017 1/10 CIRCWASTE Kohti kiertotaloutta -hanke Edistää

Lisätiedot

Minna Rauhala Laura Grönlund Meilahden anestesia- ja leikkausosasto

Minna Rauhala Laura Grönlund Meilahden anestesia- ja leikkausosasto Minna Rauhala Laura Grönlund Meilahden anestesia- ja leikkausosasto Olemme anestesiasairaanhoitajia Teemme kolmivuorotyötä varallaoloineen kuten kaikki muutkin sairaanhoitajat osastollamme Toimimme kaikkien

Lisätiedot

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Fiksu Ammattilainen YLEINEN YMPÄRISTÖTIETOUS Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Ryhmän jäsenet: Kartoituspäivämäärä ja aika: Täytä lomake jokaisessa kohteessa kun saat tiedot selville.

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä Projektin tarve: Mihin tarpeeseen, haasteeseen tai ongelmaan projektilla haetaan

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Autoala KARTOITUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa sähkö-, elektroniikka- tai tietotekniikka-alan

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy

Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy 17.11.2014 www.pyr.fi 1 PYR OY Kaupan ja teollisuuden omistama palveluyhtiö:

Lisätiedot

Kaavoitus ja jätehuolto

Kaavoitus ja jätehuolto 1 Kaavoitus ja jätehuolto Kaarina Rautio 21.4.2008 2 Maakunnan kehittämisen malli 2 3 Kaavajärjestelmä (MRL) Valtakunnalliset alueidenkäyttö- tavoitteet - Valtioneuvosto hyväksyy MAAKUNTAKAAVA Kuntien

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Tekninen lautakunta 43 18.11.2015 Tekninen lautakunta 4 03.02.2016 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Tekla 43 Vetelin kunnan alueella sijaitsee yhteensä 11 pohjavesialuetta. Vedenhankinnan kannalta

Lisätiedot

Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023

Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 Ramate- seminaari 7.11. 2017 Erityisasiantuntija Sirje Stén 1 2 Valtakunnallinen jätesuunnitelma Strateginen suunnitelma jätehuollon

Lisätiedot

KIERRÄTYSPASSI- koulutus TOTEUTAMISSUUNNITELMA

KIERRÄTYSPASSI- koulutus TOTEUTAMISSUUNNITELMA KIERRÄTYSPASSI- koulutus TOTEUTAMISSUUNNITELMA 1 2 Koulutuksen osat Aikataulu Sisältö Toteutus Kierrätys- ja jäteneuvonta sekä alan lait ja määräykset 4 h 18.3.2015, riippuen sijainnista Yleisimmät kierrätys-

Lisätiedot

RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIARATKAISUT

RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIARATKAISUT RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIARATKAISUT 2014 Antti Rusanen Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIANKULUTUS...

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto 25.10.2017 1 Sisältö Keski-Suomen jätehuollon nykytilakatsaus Kuntien jätehuollon organisoituminen Yhdyskuntajätteet

Lisätiedot

Teolliset Symbioosit kiertotaloutta edistämässä 2015-2017

Teolliset Symbioosit kiertotaloutta edistämässä 2015-2017 Teolliset Symbioosit kiertotaloutta edistämässä 2015-2017 Hankeiltapäivä 19.11.2015 Lähde: International Synergies www.international-synergies.com 2 Teolliset Symbioosit Hankkeen toteuttaja ja hallinnoija:

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 1. Jätehuolto, kierrätys ja ongelmajätteet 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 13 Sisältö 1.1 REF... 3 1.2 Läheisyysperiaate... 4 1.3 Metalli+ympäristö... 5 1.4 kaikki

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

RESCA päätösseminaari 18.3.2014. Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit

RESCA päätösseminaari 18.3.2014. Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit ä ä Tuula Salminen 17.3.2014 Tampereen Särkänniemi Oy Suomen suurimpia vapaa-ajanviettokeskuksia - omistaja Tampereen kaupunki Kävijämäärä n. 650.000 asiakasta/a Liikevaihto n. 20-22 milj Henkilöstö vakituisia

Lisätiedot

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI)

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Hankkeen suunniteltu toteutusaika 1.1.2015 31.12.2017 Taustaa: yhteisöjen rooli energiatehokkuudessa

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio

Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio 1 Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio Ympäristövastaava Airi Muhonen / Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri 2 Levähdys- ja pysäköimisalueet

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Energiakatselmukset kannattavat

Energiakatselmukset kannattavat Energiakatselmukset kannattavat 8.10.2009 Tapio Jalo Esityksen sisältö Mikä on energiakatselmus? Mitä hyötyä on energiakatselmuksesta? Mistä tekijä energiakatselmukseen? Miten teetän energiakatselmuksen

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Tiivistelmä KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Ympäristöohjelman vuoteen 2020 ulottuvat tavoitteet toteuttamalla vähennetään

Lisätiedot

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron alueellisen optimin etsinnässä 30.8.2016 Navigators of sustainability LCA Consulting Oy Erikoistunut materiaali- ja energiavirtojen hallinnan parantamiseen elinkaarimallintamisen

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 10.1.2014 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2013 ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna yrityksiä noin

Lisätiedot

Helsingin leikkipuistojen jätehuollon alkukartoituskysely

Helsingin leikkipuistojen jätehuollon alkukartoituskysely touko kesäkuu 2010 Helsingin sosiaalivirasto ja 4V-hanke Touko kesäkuussa kaikille Helsingin leikkipuistoille lähetettiin jätehuollon alkukartoituskyselyt, joiden tarkoituksena oli kartoittaa leikkipuistojen

Lisätiedot

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry Aino Alasentie ECO SCHOOLS OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco Schools ohjelmaa Eco Schools

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

2. Millä tavoin yritys pyrkii välttämään turhan jätteen syntymistä? Mainitse 2 3 esimerkkiä.

2. Millä tavoin yritys pyrkii välttämään turhan jätteen syntymistä? Mainitse 2 3 esimerkkiä. Kartoitus työssäoppimisjaksolla Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Opiskelijan tehtävälomake 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa sähkö-, elektroniikka- tai tietotekniikka-alan tuotantolaitoksessa,

Lisätiedot

Kuljetusketjujen energiakatselmus

Kuljetusketjujen energiakatselmus Kuljetusketjujen energiakatselmus Helsingin messukeskus 17.5.2006 Pertti Koski 1 Motiva Oy tuottaa palveluja uusiutuvan energian ja energian tehokkaamman käytön lisäämiseksi. 2 Motivan palvelut Energianhallinnan

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO HÄMEENLINNASSA

JÄTEHUOLTO HÄMEENLINNASSA päivitetty 30.4.2013 JÄTEHUOLTO HÄMEENLINNASSA Kiinteistön jätehuolto Hämeenlinnan alueella on sopimusperusteinen jätteenkuljetus. Kaikkien kiinteistöjen on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS-seminaari Parempaa omistajanvaihdospalvelua kasvavaan tarpeeseen

OMISTAJANVAIHDOS-seminaari Parempaa omistajanvaihdospalvelua kasvavaan tarpeeseen OMISTAJANVAIHDOS-seminaari Parempaa omistajanvaihdospalvelua kasvavaan tarpeeseen Torstai 17.9.2009 klo 13-17 Jyväskylä Paviljonki, auditorio Wivi Yritysten sukupolvenvaihdosten edistäminen -projekti APAKE/TEM

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Hauska, toimiva ja kestävän kehityksen mukainen kaupunki. Elina Levula Projektikoordinaattori

Hauska, toimiva ja kestävän kehityksen mukainen kaupunki. Elina Levula Projektikoordinaattori Hauska, toimiva ja kestävän kehityksen mukainen kaupunki Elina Levula Projektikoordinaattori Greening Events hanke Aika: 2/2012-6/2014 Mukana Helsingin kaupungin tapahtumayksikkö, Helsingin ympäristökeskus,

Lisätiedot

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen 1 YMPÄRISTÖOHJELMA @ LUT 2016 ENERGIA Energiankulutuksen vähentäminen 1) Sähköenergian kokonaiskulutuksen/opiskelija-fte vähentäminen 5% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2018 loppuun mennessä - toimenpiteet:

Lisätiedot

Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012

Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012 Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012 Kestävä kehitys - Hyvä ympäristö ja hyvä elämä - seminaari 29.8.2012 Sari Kemppainen, HSY:n jätehuolto 30.8.2012 HSY Helsingin

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 1.3. 2013 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2012 ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna 199 yrityshanketta,

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2015 19.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2015 19.2.2015 Aika: 19.2.2015 klo 13.00 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala,

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

Kokemuksia energianhallintajärjestelmän. käyttöönotosta - Case Parma - Sami Purtola, Tuotantojohtaja, Parma Oy sami.purtola@parma.

Kokemuksia energianhallintajärjestelmän. käyttöönotosta - Case Parma - Sami Purtola, Tuotantojohtaja, Parma Oy sami.purtola@parma. Kokemuksia energianhallintajärjestelmän käyttöönotosta - Case Parma - Sami Purtola, Tuotantojohtaja, Parma Oy sami.purtola@parma.fi Esityksen sisältö Parma Kokemukset alussa Etenemisvaihtoehdon valinta

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1.2012 Rovaniemi,

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Catering-ala TYÖSSÄOPPIMISJAKSO Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää,

Lisätiedot

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE YOU DRINK WE CARE OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE Vesi on yksi planeettamme kallisarvoisimmista luonnonvaroista ja sen ollessa yrityksemme päätuote, tiedostamme kuinka tärkeää sen suojeleminen on. Valitsemalla

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

Suomen cleantech strategia ja kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijyyden - toimintaohjelma

Suomen cleantech strategia ja kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijyyden - toimintaohjelma Suomen cleantech strategia ja kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijyyden - toimintaohjelma Mari Pantsar-Kallio Strateginen johtaja Cleantechin strateginen ohjelma Cleantech kasvaa Maailmanmarkkinat

Lisätiedot

EkoKymenlaakso-projektin ohjausryhmän 1. kokous 8.12.2010

EkoKymenlaakso-projektin ohjausryhmän 1. kokous 8.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin ohjausryhmän 1. kokous 8.12.2010 Ohjausryhmän kokous 8.12.2010 1 Ohjausryhmän ja projektihenkilöiden esittely (10.00) 2 Ohjausryhmän nimeämisen läpikäynti ja tehtävät (10.15) -Antti

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Energiahankkeet Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Bioenergiaosaamisen tuotteistaminen liiketoiminnaksi Toteutus 1.8.2008 31.7.2010 Budjetti 199 000 PK

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN PERUSMAKSUTAKSA, luonnos Sivu 1/2 Nähtävillä 10.9. 23.9.2012 ja 1.10.-8.10.2012 (maksuliite lisätty) JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 Julkaisuvapaa 26.4.2013 Aloittaneiden yritysten ja starttirahalla aloittaneiden määrä laskusuuntainen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 KYSELYN TULOKSIA

Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 KYSELYN TULOKSIA Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 Kestävän kehityksen asiantuntijaseminaari Leena Saloheimo 17.4.2015 VASTAAJAT, edustavuus - vastaajia 117 (*) osa vastasi

Lisätiedot

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULU: Mikkelän koulu SUUNNITELMAN LAATIMINEN Koulut laativat oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Se on tärkeä

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Kohti hiilineutraalia Satakuntaa Ympäristötutkimus ja Satakunta verkostoitumistapaaminen 13.10.2015

Kohti hiilineutraalia Satakuntaa Ympäristötutkimus ja Satakunta verkostoitumistapaaminen 13.10.2015 Satahima Kohti hiilineutraalia Satakuntaa Ympäristötutkimus ja Satakunta verkostoitumistapaaminen 13.10.2015 Esa Merivalli Hanke lyhyesti Kuntien ja pk-yritysten hiilineutraalien toimintojen ja palveluiden

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot