Ympäristöasiat yrityksessä luentosarja ja koulutustarvekysely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöasiat yrityksessä luentosarja ja koulutustarvekysely"

Transkriptio

1 Ympäristöasiat yrityksessä luentosarja ja koulutustarvekysely Sirpa Viholainen Ympäristöosaston monisteita

2 Lähdeviite Viholainen S. 2004: Ympäristöasiat yrityksessä luentosarja ja koulutustarvekysely. Ympäristöosaston monisteita 53. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto. ISBN ISSN Kuva verkosta: Panu Villanen (Kuva on otettu Heidi Sandholmin suunnittelemista Aulankokeskuksen verhoista, Wetterhoffin artesaanityö: Verkossa In the Net) Taitto ja suunnittelu: Terhi Laine, Heidi Piilola ja Sirpa Viholainen

3 Tiivistelmä Ympäristöasiat yrityksessä luentosarja oli osa Ekoverkko-hankkeen järjestämää koulutusta yrityksille. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosaston hallinnoima Ekoverkko-hanke sai tukea Euroopan aluekehitysrahastolta ja se toteutettiin rahoittajakuntien Hattulan, Hauhon, Hämeenlinnan, Janakkalan, Kalvolan ja Rengon kuntien alueella. Ekoverkko-hankkeen yhtenä tavoitteena oli pk-yritysten ympäristötietoisuuden lisääminen ja yritysten omien valmiuksien parantaminen ympäristöasioiden hallinnassa. Tätä tavoitetta tukeakseen hanke järjesti kuusi tilaisuutta käsittävän Ympäristöasiat yrityksessä -luentosarjan Hämeen ammattikorkeakoulun tiloissa Hattelmalassa. Tähän monisteeseen on koottu tiivistelmät luentokerroista sekä luentosarjan palautekyselyn tulokset ja pääasiassa Ekoverkko-yrityksille kohdennetun koulutustarvekyselyn tulokset. Luentosarjassa käsiteltiin keskeisiä yrityksiä koskevia ympäristöaiheita: jätehuollon kehittämistä, ympäristöjärjestelmien rakentamista, ympäristönsuojelulakia, energiansäästöä, kemikaalien käyttöä ja ongelmajätehuoltoa sekä ympäristöviestintää. Luentokerroilla oli 2-4 luentoa ja ne järjestettiin iltapäivällä klo Luentosarjaan osallistui 11 henkilöä, joista suurin osa edusti yrityksiä. Ainoastaan yksi koulutukseen osallistuja oli Ekoverkko-yritys. Palautekysely luentosarjasta lähetettiin osallistujille luentosarjan jälkeen sähköpostilla. Kyselyyn vastasi viisi osallistujaa (45 %). Osallistujilta tiedusteltiin mm. luentosarjan kiinnostavampia teemoja, eri luentokertojen onnistumista ja luentosarjan hyötyä omalle työlle tai yritykselle ja luentosarjan kehittämistä. Vastanneita kiinnosti eniten energiansäästöön liittyvät asiat. Toiseksi tärkeimmäksi aiheeksi nimettiin jätehuollon kehittäminen yrityksissä. Lähes yhtä kiinnostavana aiheena pidettiin ympäristöjärjestelmän rakentamista ja sen hyötyjä yrityksille. Kemikaalien käyttö ja ongelmajätehuolto saivat aiheena vastaajilta vähiten mielenkiintoa, vaikka tämä luentokerta pisteytettiin luentosarjan onnistuneimmaksi. Luentokertojen onnistuminen arvioitiin yleensä tyydyttävän ja hyvän välille. Koko luentosarjan keskiarvoksi saatiin 3,6 (max. 5). Monisteeseen on koottu myös tietoja luentosarjaan osallistuneille sekä Ekoverkkohankkeen yrityksille tehdystä koulutustarvekyselystä, johon saatiin 17 vastausta. Koulutustarvekyselyssä selvitettiin yritysten kiinnostusta ja mahdollisuuksia osallistua ympäristöaiheisiin koulutustilaisuuksiin sekä minkälaista koulutusta yritykset tarvitsevat (esim. koulutuksen pituus ja ajankohta sekä koulutuksen aihepiirit). Koulutustarvekyselyssä jätehuolto nousi selvästi tärkeimmäksi koulutusaiheeksi. Yritykset nimesivät eniten kolmen tärkeimmän aiheen joukkoon jätehuollon, energiansäästön, ympäristöjärjestelmät ja ympäristölainsäädännön. Koulutuksen järjestäminen 1-2 kuukauden välein iltapäivisin klo välillä sai eniten kannatusta. 1

4 Sisällysluettelo Tiivistelmä...1 Sisällysluettelo Johdanto Jätehuollon kehittäminen yrityksissä, Ympäristöjärjestelmän rakentaminen ja sen hyödyt yrityksille, Ympäristönsuojelulaki ja sen vaikutukset yrityksille, Energiansäästö yrityksissä, Kemikaalien käyttö ja ongelmajätehuolto yrityksissä Ympäristöviestintä Koulutustarvekysely Kyselyn toteuttaminen ja vastausten määrä Ympäristöasiat yrityksessä -luentosarjaan osallistuminen Yrityksen kiinnostus tai mahdollisuus osallistua ympäristöaiheisiin koulutustilaisuuksiin Koulutuksen järjestämiseen ja sisältöön liittyvät kysymykset Koulutuksen pituus Koulutuksen muoto Luentojen järjestäminen (esitelmien määrä yms.) Koulutuksen aihepiirit tärkeysjärjestyksessä Koulutusmateriaalin laatiminen Kommentteja ja ehdotuksia koulutuksen järjestämisestä Palautekysely Vastanneiden määrä Kiinnostavimmat teemat Luentojen onnistuminen Luentosarjan hyöty omalle työlle tai työpaikalle Parasta luentosarjassa Luentosarjan kehittäminen Koulutustarve ympäristöasioissa...25 Liitteet (2 kpl) 2

5 1. Johdanto Ekoverkko-hanke oli Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosaston hallinnoima osittain Euroopan aluekehitysrahaston tukema hanke, joka toteutettiin rahoittajakuntien Hattulan, Hauhon, Hämeenlinnan, Janakkalan, Kalvolan ja Rengon kuntien alueella. Ekoverkko-hankkeen päätavoitteena oli pienten ja keskisuurten yritysten jätehuollon, kemikaalien käytön ja energiankulutuksen parempi hallinta sekä yhteistyön lisääntyminen ympäristöasioissa. Ekoverkko-hankkeen tavoitteena oli myös pk-yritysten ympäristötietoisuuden lisääminen ja yritysten omien valmiuksien parantaminen ympäristöasioiden hallinnassa. Tätä tavoitetta tukeakseen Ekoverkko-hanke järjesti kuusi tilaisuutta käsittävän Ympäristöasiat yrityksissä -luentosarjan Hämeen ammattikorkeakoulun tiloissa Hattelmalassa. Luentosarjassa käsiteltiin keskeisiä yrityksiä koskevia ympäristöaiheita: jätehuollon kehittämistä, ympäristöjärjestelmien rakentamista, ympäristönsuojelulakia, energiansäästöä, kemikaalien käyttöä ja ongelmajätehuoltoa sekä ympäristöviestintää. Ekoverkko-hankkeessa oli mukana vuosina kohdeyritystä. Käytännössä hankkeen koulutus oli tarkoitettu kaikille toiminta-alueen pk-yrityksille ja asiasta kiinnostuneille tahoille. Luentosarjaan osallistui 11 henkilöä, joista suurin osa edusti yrityksiä. Ainoastaan yksi koulutukseen osallistuja oli Ekoverkko-yrityksestä. Pk-yritysten saaminen koulutustilaisuuksiin on usein vaikeaa. Tästä syystä luentosarjan materiaalista tehtiin kooste, joka on myös muiden kuin luennoille osallistuneiden yritysten ja tahojen käytettävissä. Jokaisesta luentokerrasta tehtiin lyhyt tiivistelmä, joka koottiin tähän monisteeseen, joka löytyy myös ympäristöosaston kotisivuilta: Tiivistelmät koottiin siten, että yritysten käytännön toimintaa koskevat näkökulmat otettiin niissä esille. Ekoverkko-hankkeessa tehtiin kesällä 2002 selvitys Hämeenlinnan seudun yritysten ympäristöasioiden hallinnan tilasta, jossa myös kartoitettiin yritysten ympäristöasioihin liittyvän koulutuksen ja tiedon tarvetta. Yritykset kaipasivat kyselytutkimuksen mukaan eniten koulutusta ja tietoa ympäristölainsäädännöstä, energiansäästöstä, kunnallisista määräyksistä ja jätehuollosta. (Alanen 2002). Kyseinen selvitys löytyy pdf-muodossa ympäristöosaston kotisivuilta: Luentosarjan koosteeseen on liitetty myös pääasiassa Ekoverkko-yritysten haastatteluun perustuvan koulutustarvekyselyn tulokset ja luentosarjan jälkeen osallistujille tehdyn palautekyselyn tulokset. 3

6 2. Jätehuollon kehittäminen yrityksissä, Ohjelma klo klo klo klo klo klo Avaus, projektipäällikkö Sirpa Viholainen, Ekoverkko-hanke, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto Jätelainsäädännön asettamat velvoitteet yrityksille sekä tulevaisuuden näkymiä jätehuollossa, projektipäällikkö Sirpa Viholainen, Ekoverkko-hanke, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto KIERTOKAPULA Oy:n alueen jätehuolto, jäteneuvoja Tanja Tastula, KIERTOKAPULA OY - KIERTOKAPULA Oy:n toiminta - Jätteiden lajitteluvelvoitteet yrityksissä - Jätteiden käsittelyalueet ja niiden palvelut - Pk-yritysten jäteneuvontahanke ja yritysten jätehuollon kehittäminen - Jätteiden hyötykäyttörekisteri Kahvitauko - Hämeen ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelman tervehdyspuheenvuoro ja kahvitarjoilu Muovin hyötykäyttö, toimitusjohtaja Mika Surakka, Muovix Oy Jätehuollon kehittäminen Paloheimo Oy:ssä, ympäristövastaava Meira Autere klo Keskustelua ja tilaisuuden päättäminen Tavoite Luentokerran tavoitteena oli tuoda esille yritysten jätehuoltoa koskevia lainsäädännöllisiä vaatimuksia ja niiden soveltamista alueellisen jätehuoltoyhtiön ja yksittäisen yrityksen kannalta. Osallistujat: 10 osallistujaa ja neljä luennoitsijaa TIIVISTELMÄ Jätelainsäädännön asettamat velvoitteet yrityksille sekä tulevaisuuden näkymiä jätehuollossa Luennoitsija: projektipäällikkö Sirpa Viholainen, Ekoverkko-hanke, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto Suomessa toteutettava jätelainsäädäntö ohjautuu EU:n jätelainsäädännön kautta. Jätelainsäädäntö elää muutoksen tilassa. Esimerkiksi vuonna 1994 voimaan tulleessa jätelaissa oli tehty 11 muutosta ja jäteasetuksessa 10 muutosta. Ympäristönsuojelulaki ja 4

7 asetus sekä lukuisat valtioneuvoston ja ympäristöministeriön päätökset ohjaavat jätelainsäädännön toteuttamista. Jätehuollon toteuttamisessa tärkeintä on ehkäistä jätteiden syntyä, jonka jälkeen ensisijaisesti on pyrittävä hyödyntämään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti sen sisältämä energia. Jätteiden kaatopaikkasijoitus on tärkeysjärjestyksessä viimeisenä. Jätelain mukaan kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteestä aiheudu merkityksellistä haittaa tai vaikeutta jätehuollon järjestämiselle eikä vaaraa tai haittaa ympäristölle. Tällöin tuotannon harjoittajan on huolehdittava siitä, että tuotannossa käytetään säästeliäästi raakaainetta ja raaka-ainetta korvataan jätteellä. Myös tuotteen valmistajan tulee huolehtia siitä, että tuote on kestävä, korjattava ja uudelleen käytettävä ja ettei tuotteesta jätteenä aiheudu haittaa tai vaaraa. Yritysten kannalta olennaista on myös, että tuotannon harjoittajat ja tuotteen valmistajat ovat selvillä tuotannossaan ja tuotteissaan syntyvästä jätteestä, sen terveys- ja ympäristövaikutuksista sekä sen määrän ja haitallisuuden vähentämisestä. Yritysten on myös tärkeää kehittää tuotettaan tai tuotantoaan siten, että jätteen määrä ja haitallisuus vähenevät. Turvallisen jätehuollon edellytyksenä on, että käytetään parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa, erilaiset jätteet kerätään ja pidetään erillään, jäte luovutetaan vain hyväksytylle vastaanottajalle, liitytään järjestettyyn jätteenkuljetukseen eikä hylätä tai käsitellä jätettä hallitsemattomasti. Jätelaki ja asetus löytyvät osoitteesta: KIERTOKAPULA OY:n alueen jätehuolto Luennoitsija: jäteneuvoja Tanja Tastula, KIERTOKAPULA OY KIERTOKAPULA OY on alueellinen 17 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö, jonka alueelle kaikki Ekoverkko-hankkeen kunnat sijoittuvat. KIERTOKAPULA OY:n tehtävänä on hoitaa alueellaan yhdyskuntajätteen käsittely ja haitattomaksi tekeminen, yksityisten ongelmajätteiden kerääminen, hyödynnettävien jätteiden keräys ja kierrätys tarvittavilta osin sekä jätehuoltoon liittyvä tiedotus ja neuvonta. KIERTOKAPULA OY:llä on kaksi jätteidenkäsittelyaluetta: Karanoja Hämeenlinnassa ja Kapula Hyvinkäällä. Ekoverkon alueen kuntia palvelee pääasiassa Karanojan jätteidenkäsittelyalue, joka siirtyi Hämeenlinnan kaupungin omistuksesta KIERTOKAPULA OY:lle Karanojan pinta-ala on noin 33 hehtaaria, joista kaatopaikka-aluetta on 13 hehtaaria. Karanojalla on vaaka, hyötyjätteiden varastointialue, kaasupumppaamo, penkkaalue, lajittelualue pientuojille, optinen erottelulaitos sekä jätevedenpumppaamo. KIERTOKAPULA OY:n yhdyskuntajätteen pussitusjärjestelmässä pussitetaan biojätteet mustaan ja kuivajätteet muun väriseen pussiin (max. 75 l), jotka laitetaan samaan astiaan. Yritykset voivat kerätä biojätteen ja kuivajätteen erilliskeräyksenä omiin astioihinsa. Biojäte pakataan tällöin paperi- tai muuhun biohajoavaan pussiin. 5

8 Yrityksillä tulee olla paperijäteastia, jos paperia syntyy vähintään 20 kg/viikko ja valkoiselle toimistopaperille oma astia, jos sitä syntyy vähintään 50 kg/viikko. Yrityksillä tulee olla pahvijäteastia, jos keräyspahvia syntyy vähintään 20 kg/viikko. Lasi- ja metallijätteelle tulee olla omat jäteastiansa, mikäli näitä jätejakeita syntyy yrityksessä. Mahdolliset rakennusjätteet kerätään ja lajitellaan erikseen. Jätteiden lajittelua, keräystä, säilyttämistä ja kuljettamista koskevat kuntakohtaiset vaatimukset on määritelty kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä. Ekoverkko-hankkeen kuntien jätehuoltomääräykset (tai osia niistä) löytyvät seuraavista internetosoitteista: (Hattula, Hauho, Hämeenlinna, Kalvola, Renko) sekä (Janakkala). KIERTOKAPULA OY on käynnistänyt keväällä 2000 pk-yritysten jäteneuvontahankkeen yhteistyökumppaninaan Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskus (nykyinen SYKLI). Hanketta rahoittaa 50 % Euroopan Sosiaalirahasto. Hankkeen kohderyhmänä on elintarviketuotannon, rakennusalan ja matkailualan yrityksiä Hämeenlinnan seudulta (Hämeenlinna, Hattula, Hauho, Kalvola ja Renko), Riihimäeltä ja Janakkalasta. Yritysten määrä on rajattu 30:een. Hankkeen tavoitteena on selvittää keinoja yritysten jätteiden määrän vähentämiseksi ja rakentaa neuvontamalli tavoitteen toteuttamiseksi. Kohdeyrityksille palvelut ovat maksuttomia. Yritysten jätehuoltoa kehitetään yhteistyössä jäteneuvojien ja yritysten kanssa. Pk-yritysten jäteneuvontahankkeessa on myös tehty jätteiden hyötykäyttäjien rekisteri. Rekisteri koostuu KIERTOKAPULA OY:n toiminta-alueen ja lähiseudun jätteiden hyötykäyttäjistä. Rekisteri on valmistunut keväällä 2001 ja sen vuonna 2002 päivitetty versio on internetissä osoitteessa: Muovin hyötykäyttö Luennoitsija: toimitusjohtaja Mika Surakka, Muovix Oy Muovix Oy:n toimitusjohtaja Mika Surakka esitteli muovin hyötykäyttöä Muovix Oy:ssä. Muovix Oy on vuonna 2000 perustettu Riihimäellä sijaitseva yritys, joka jalostaa muovituotteita teollisuuden jätemuoveista. Jätemuovi murskataan ja siitä jalostetaan ulkonäöltään lautaa tai lankkua muistuttavaa muoviprofiilia, jota voidaan sahata, porata, jyrsiä ja naulata kuten puuta. Muoviprofiilista valmistetaan erilaisia tuotteita maatalouden sekä katu-, tie- ja puistorakentamisen tarpeisiin. Tuotteet valmistetaan kokonaan jätemuovista. Muovix Oy:n kotisivut: 6

9 Jätehuollon kehittäminen Paloheimo Oy:ssä Luennoitsija: ympäristövastaava Meira Autere Paloheimo Wood Oy on Suomen suurimpia yksityisiä sahateollisuusyrityksiä, joka on Paloheimo konsernia. Paloheimo Wood Oy:n kapasiteetti on noin m 3 saha- ja höylätavaraa vuodessa. Paloheimo Wood Oy:llä on ISO ympäristöjärjestelmä, joka edellyttää jatkuvaa parantamista ympäristöasioissa. Periaate liittyy tuotteisiin, prosesseihin, osaamiseen ja johtamiseen. Paloheimo Wood Oy on vähentänyt huomattavasti sekajätteen määrää. Vuonna 2000 yrityksessä alettiin kerätä energiajaetta, joka pudotti sekajätteen määrän 45 % kokonaisjätemäärästä, kun sen osuus vuonna 1999 käsitti vielä 76 %. Toimenpiteitä sekajätemäärän vähentämiseksi ovat olleet: seurantajärjestelmän luominen, muovijätteen hyötykäyttömahdollisuuksien selvittäminen, ongelmajätteiden lajittelun tehostaminen, pahvi- ja paperijätteen lajittelun tehostaminen, teräsvanteiden ja peltitynnyreiden kierrätyksen tehostaminen sekä musta-vaaleapussi keräyksen aloittaminen. Henkilöstöä on motivoitu laatimalla ohjeet jätteiden lajittelusta sekä tiedottamalla ja kouluttamalla henkilökuntaa. Tavoitteena on vähentää sekajätettä 5 %/vuosi vuoden 1999 tasosta vuoteen 2005 mennessä. Toimenpiteet ympäristöpäämäärien ja tavoitteiden toteuttamiseksi löytyvät intranetistä: (ohjelma). 7

10 3. Ympäristöjärjestelmän rakentaminen ja sen hyödyt yrityksille, Ohjelma klo klo klo klo Avaus, projektipäällikkö Sirpa Viholainen, Ekoverkko-hanke, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto - Esittelykierros / Ympäristöjärjestelmien rakentamistilanne yrityksissä - Osallistujatahojen toivomukset aiheen käsittelystä Ympäristöjärjestelmän rakentaminen ja sen hyödyt yrityksille, Toimitusjohtaja Hannu Pyykönen, Tulosteam ky Tauko Katsaus yritysten sertifioitujen ympäristöjärjestelmien määrään Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla, Suomessa ja kansainvälisesti, projektipäällikkö Sirpa Viholainen, Ekoverkko-hanke, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto klo Yrityksen EMS-oppaaseen tutustuminen Helsingin kauppakamarin Euroneuvontakeskus ja Pohjois-Suomen Euroneuvontakeskus ovat julkaisseet EMS-oppaan, joka on työväline yritysten ympäristöasioiden hallinnassa. Aluksi oppaassa testataan ympäristöjärjestelmän toteuttamisen tarpeellisuus ja arvioidaan EMAS hyväksynnän tai ISO sertifioinnin tuomat hyödyt yritykselle (osallistumistesti). Oppaan auditointiosien avulla voidaan tarkistaa ympäristöasioiden hoidon nykyinen tilanne. Oppaaseen voi tutustua luennolla kansio- ja CD-ROM-muodossa. Tavoite Luentokerran tavoitteena oli tuoda esille ympäristöjärjestelmän rakentamisen käytännön neuvoja ja työkaluja yrityksille. Tarkoituksena oli myös kannustaa yrityksiä ympäristöjärjestelmän rakentamiseen. Osallistujat: 9 osallistujaa ja 2 luennoitsijaa. TIIVISTELMÄ Ympäristöjärjestelmän rakentaminen ja sen hyödyt yrityksille Luennoitsija: Toimitusjohtaja Hannu Pyykönen, Tulosteam ky Ympäristöjärjestelmästä ja yleensäkin hyvästä ympäristöasioiden hoidosta saadaan säästöjä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Hallitulla jätehuollolla ja energiansäästöllä saadaan helposti säästöjä lyhyellä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä ympäristöasioiden hyvällä hoidolla vältetään jälkikäteen mahdollisesti muodostuva investointitarve, turvataan markkinat tulevaisuudessa, parannetaan tuottavuutta ja yrityksen imagoa sidosryhmiin päin sekä saadaan kilpailuetua. 8

11 Ympäristöjärjestelmän rakentaminen alkaa yleensä alustavalla katselmuksella, jonka perusteella voidaan tunnistaa ja määritellä yritystä koskevat ympäristönäkökohdat. Ympäristönäkökohdilla tarkoitetaan yrityksen toimintojen, tuotteiden tai palvelujen osia, joista aiheutuu tai voi aiheutua ympäristömuutoksia. Seuraavaksi ympäristönäkökohdat arvioidaan ja laitetaan tärkeysjärjestykseen. Priorisointiin vaikuttavat mm., miten vakavia vaikutuksia tietyllä toiminnalla voi olla ja minkälaisia vaikutusmahdollisuuksia haitallisten vaikutusten poistamiseen on. Seuraava vaihe ympäristöjärjestelmän rakentamisessa on ympäristöpolitiikan laatiminen, jolloin yrityksen johto määrittelee yrityksen toimintaperiaatteet ympäristöasioissa. Ympäristöpolitiikassa otetaan huomioon ympäristönäkökohdat, yritystä koskevat lakisääteiset vaatimukset sekä asiakas- ja viranomaisvaatimukset. Ympäristöpolitiikassa määritellään myös yleispiirteisesti toiminnan ympäristötavoitteet. Ympäristöpolitiikan laatimisen jälkeen määritellään tarkemmin toiminnan ympäristötavoitteet ja tehdään tavoitekohtainen ympäristöohjelma, jossa on määritelty suunnitellut toimenpiteet, aikataulutavoite, vastuut sekä toteutuksen seuranta. Ympäristöohjelman tarkoituksena on ohjata yrityksen käytännön toimintaa ympäristöasioiden toteuttamisessa. Lisäksi toiminnan toteuttamista varten tulee kehittää seurantajärjestelmä, jonka perusteella tuloksia arvioidaan. Seurantaa varten tarvitaan erilaisia mittareita. Seuranta vaatii yrityksen sisäisiä ja ulkoisia auditointeja, joista tehdään raportteja säännöllisin välein. Ympäristöjärjestelmästä poikkeamiset ja korjaukset raportoidaan. Katsaus yritysten sertifioitujen ympäristöjärjestelmien määrään Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla, Suomessa ja kansainvälisesti Luennoitsija: projektipäällikkö Sirpa Viholainen, Ekoverkko-hanke, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto Kansainvälisesti ISO standardi on laajemmin ja lukumääräisesti enemmän käyttöön otettu kuin EMAS. Saksassa on EU-maista eniten ISO ja EMAS rekisteröintejä. Ruotsissa, Iso-Britanniassa ja Espanjassa sekä Italiassa ISO rekisteröintiä on yli tuhannessa yrityksessä. Japanissa on eniten ISO rekisteröintejä. ISO rekisteröintejä on yhteensä kpl ja EMAS rekisteröintejä kpl. Lukumäärät edustavat luennon ajankohtana olevaa tilannetta. Ajankohtainen kansainvälinen tilanne ISO ja EMAS-rekisteröinneistä löytyy internetosoitteesta: Suomessa EMAS rekisteröintejä oli 36 yrityksellä ja ISO rekisteröintejä 620 yrityksellä Suomessa EMAS:n ovat ottaneet käyttöön lähinnä suuret yritykset. Sertifioituja ISO järjestelmiä oli Hämeenlinnassa 7 kpl, samoin Forssassa ja Janakkalassa oli yksi sertifioitu järjestelmä. Kestävän kehityksen mittarit hanke kerää vuosittain tiedot sertifioiduista yrityksistä, joten alueellinen tieto sertifioiduista ympäristöjärjestelmistä löytyy ympäristöosaston kotisivuilta: 9

12 Yrityksen EMS-opas Luennoitsija: projektipäällikkö Sirpa Viholainen, Ekoverkko-hanke, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto Helsingin kauppakamarin Euroneuvontakeskus ja Pohjois-Suomen Euroneuvontakeskus ovat julkaisseet EMS-oppaan, joka on työväline yritysten ympäristöasioiden hallinnassa. Aluksi oppaassa testataan ympäristöjärjestelmän toteuttamisen tarpeellisuus ja arvioidaan EMAS hyväksynnän tai ISO sertifioinnin tuomat hyödyt yritykselle (osallistumistesti). Oppaan auditointiosien avulla voidaan tarkistaa ympäristöasioiden hoidon nykyinen tilanne. Oppaaseen oli mahdollisuus tutustua luennolla kansio- ja CD-ROM-muodossa. Oppaassa on myös toimialaselostuksia konepaja-, leipomo-, huonekalu- ja puusepänteollisuudesta, tekstiilinkäsittely-, väriaine-, muovipakkaus- ja graafisesta teollisuudesta. Opasta voi tilata tilauslomakkeella osoitteesta: Euroneuvontakeskus / Helsingin kauppakamari, Kalevankatu 12, Helsinki, puh. (09) , telefax. (09) Tilauksen voi lähettää myös sähköpostilla: 10

13 4. Ympäristönsuojelulaki ja sen vaikutukset yrityksille, Ohjelma klo klo Ympäristönsuojelulaki ja sen vaikutukset yrityksille, vs. ympäristösihteeri Raimo Tuohisaari, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto Tauko klo Ympäristölainsäädännön hallinta, DI Esa Haikala, EQ Control Ky Tavoite Luentokerran tavoitteena oli tuoda esille ympäristönsuojelulain ja asetuksen asettamia uusia velvoitteita yrityksille. Tavoitteena oli myös tuoda esille yleensä ympäristönsuojelulainsäädännön laajuutta ja sen hallintamahdollisuuksia. Osallistujat: 8 osallistujaa, 2 luennoitsijaa ja järjestäjä TIIVISTELMÄ Ympäristönsuojelulaki ja sen vaikutukset yrityksille Luennoitsija: vs. ympäristösihteeri Raimo Tuohisaari, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto Raimo Tuohisaari käytti opetusmateriaalina Suomen ympäristökeskuksen kalvosarjaa, joka löytyy internet-osoitteesta: Ympäristönsuojelulaki ja asetus löytyvät kokonaisuudessaan valtion maksuttomasta säädöstietopankista internet-osoitteesta: Ympäristönsuojelulaki ja asetus astuivat voimaan Ympäristönsuojelulailla yhtenäistettiin hajanainen ympäristölainsäädäntö ja useita sektorilakeja kumottiin. Lakiuudistuksessa pilaantumisen torjuntaa koskevat säännökset koottiin yhteen ja uudistettiin. Yrityksiä uudessa ympäristönsuojelulainsäädännössä koskee eniten ympäristölupa-asiat. Ympäristöluvan hakuvelvollisuus perustuu pääasiassa ympäristönsuojeluasetuksessa olevaan laitosluetteloon (noin 70 laitosta). Lisäksi tietyt toiminnot kuten jätteen laitos- ja ammattimainen käsittely sekä tietyissä tapauksissa jätevesien johtaminen sekä toiminnot, joista voi aiheutua vesistön pilaantumista tai naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta tarvitsevat ympäristöluvan. Lupa tarvitaan myös, jos tiettyjä asetuksen liitteessä I olevia aineita päästetään vesistöön, pieniin vesiin ja viemäriin. Lupaviranomaisia ovat laitoksesta tai toiminnasta riippuen alueellinen ympäristökeskus, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai ympäristölupavirasto. 11

14 Olennainen muutos aikaisempaan lainsäädäntöön on, että luvanvaraisuus tai ainakin lupaharkinta koskevat myös vanhoja laitoksia ja vanhaa toimintaa. Tietyt erikseen määrätyt ja enemmän ympäristöä kuormittavat laitokset, joutuvat hakemaan ilman lupaharkintaa uuden luvan. Ympäristölupa on haettava myös silloin, jos laitoksen aikaisemman ympäristöluvan voimassaolo päättyy tai laitoksen toiminta muuttuu olennaisesti. Laitokset, joiden ei tarvitse suoraan hakea ympäristölupaa, joutuvat tekemään toiminnastaan ilmoituksen alueelliselle ympäristökeskukselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemistä varten. Merkitsemisen jälkeen alueellinen ympäristökeskus toimittaa eri lupaviranomaisille ilmoitukset käsiteltäviksi. Lupaviranomainen voi velvoittaa laitosta tai toimintaa hakemaan uuden lain mukaisen luvan, jos toiminta ja sitä koskevat määräykset eivät olennaisilta osin täytä ympäristönsuojelulain mukaisia vaatimuksia. Jokaisesta ilmoituksesta tehdään päätös, jossa luvanhakuvelvollisuus ratkaistaan. Melua ja tärinää aiheuttava tilapäisestä toiminnasta tehdään kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristönsuojelulain tultua voimaan meluntorjuntalaki kumottiin ja kyseinen ilmoitusvelvollisuussäädös siirtyi ympäristönsuojelulakiin. Kunnanvaltuustolla on myös ympäristönsuojelulain oikeuttama mahdollisuus laatia kuntakohtaiset ympäristönsuojelumääräykset, joissa voidaan antaa paikallisista olosuhteista johtuvia määräyksiä. Määräykset voivat koskea esimerkiksi erityisesti häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa, toimintojen sijoittumista asemakaava-alueen ulkopuolelle, jätevesien käsittelyä tietyllä alueella ja valvontaa. Ympäristönsuojelulainsäädännön hallinta Luennoitsija: DI Esa Haikala, EQ Control Ky DI Esa Haikala EQ Control Oy:stä esitteli luennolla yrityksensä ympäristölainsäädännön seurantapalvelua. Tietoa yrityksen toiminnasta löytyy internetosoitteesta: Lainsäädännön seurantapalvelun avulla tilaaja saa käyttöönsä lakisääteiset vaatimukset ISO standardin ja OHSAS spesifikaation soveltamisalueelta sekä tarvittavaa apua vaatimusten tunnistamisessa ja soveltamisessa. Palvelu asennetaan sähköisessä htm-muodossa sisäiseen verkkoon kaksi kertaa vuodessa. Seurantapalveluun kuuluvat myös käyttöoikeus vastaavaan jatkuvasti päivitettävään internet-lakitietokantaan, ohjeet lakirekisterin käytöstä ja päivityksestä, lakien soveltamiseen liittyvän ilmaisen neuvontapalvelun sekä lakitietokannan täydentämisen tarvittaessa tilaajan ympäristönäkökohtien ja työterveys- ja työturvallisuusriskien perusteella. Vaatimuslähteet ovat: EU:n asetukset ja direktiivit, kansallinen lainsäädäntö, päästörajat, paikalliset määräykset, luvat ja luvanvaraiset työt sekä organisaation vapaaehtoiset sitoumukset. 12

15 5. Energiansäästö yrityksissä, Ohjelma klo klo Energiansäästö yrityksissä, sektoripäällikkö Marja Jallinoja, Motiva Oy - Yritysten energiansäästömahdollisuudet - Energiakatselmukset ja katsastukset - Energiansäästösopimukset - Motiva Oy:n toiminta Tauko klo Energiansäästö hankinnoissa, konsultti Sirpa Korhonen, Efektia Oy - Tuotelähtöinen ympäristönäkökulma hankinnoissa - Energiansäästömahdollisuudet hankintaratkaisuissa - Hymonet hankintojen ympäristötietokannan esittely Tavoite Luentokerran tavoitteena oli saada osallistujat pohtimaan energiansäästötoimenpiteitä omassa organisaatiossaan ja tuoda esille Motiva Oy:n palveluja sekä energiansäästön merkitystä jo hankintoja tehtäessä. Osallistujat: 8 osallistujaa, 2 luennoitsijaa ja järjestäjä TIIVISTELMÄ Energiansäästö yrityksissä Luennoitsija: sektoripäällikkö Marja Jallinoja, Motiva Oy Motiva Oy on valtion omistama puolueeton palvelukeskus, jonka päämääränä on energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvien energialähteiden lisääminen vapaaehtoisin keinoin. Toiminnan taustalla ovat kansainväliset ilmastosopimukset, Suomen energiastrategia, uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelma ja energiansäästöohjelma. Motiva Oy tuottaa tietoa ja palveluja kotitalouksille, yrityksille, yhteisöille ja viranomaisille. Motiva Oy:n toimintamuotoja ovat energiansäästösopimukset, energiakatselmukset, energiaa säästävän teknologian kehittäminen, asenteisiin ja käyttötottumuksiin vaikuttaminen sekä erilaiset projektien hallintapalvelut. Energiakatselmus on kauppa- ja teollisuusministeriön ohjeiden mukaisesti suoritettu kokonaisvaltainen selvitys rakennuksen ja prosessien energian ja veden käytöstä sekä kaikista kannattavista energiansäästömahdollisuuksista. Katselmuksissa Motiva Oy:n kouluttamat ja auktorisoimat LVI- ja sähköalan ammattilaiset perehtyvät rakennuksen ja prosessien energiankäyttöön ja selvittävät mahdollisuudet energiankäytön tehostamiseksi sekä laativat toimenpide-ehdotukset. Katselmusmalleja on kehitetty erilaisille kohteille. Esimerkiksi energiakatselmusta suppeammassa energiakatsastuksessa selvitetään rakennuksen 13

16 energiatalouden nykytila, suurimmat energiakustannusten aiheuttajat ja kannattavat energiansäästötoimenpiteet sekä opastetaan kohteen organisaatiota. Kauppa- ja teollisuusministeriö tukee Motivan ja KTM:n ohjeiden mukaan toteutettuja energiakatselmuksia. Avustus edellyttää, että Motivan auktorisoima katselmoija tekee katselmuksen. KTM:n avustus on 40 prosenttia katselmuksen kokonaiskustannuksista. Energiansäästösopimuksen tehneiden yritysten ja yhteisöjen tuki on 50 prosenttia. Tuet vahvistetaan vuosittain. Avustusta haetaan paikallisilta työvoima- ja elinkeinokeskuksilta. Energiansäästösopimuksessa määritellään kauppa- ja teollisuusministeriön, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (tai muiden alojen liittojen) ja sopimukseen liittyvän yrityksen toimenpiteet sopimuksen mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kauppa- ja teollisuusministeriö osallistuu energiansäästösopimuksiin tukien muodossa. KTM tukee sopimuksen piirissä olevia yrityksissä tehtäviä energiakatselmuksia ja analyysejä sekä energiatuen täyttäviä energiansäästöinvestointeja. Eri alojen keskusliitot taas osallistuvat sopimusjärjestelmän kehittämiseen, markkinointiin ja tiedottamiseen sekä vuosiraportin kokoamiseen. Sopimuksen tavoitteena on saada sopimuksen piiriin vähintään 80 prosenttia teollisuuden energiankäytöstä vuoteen 2005 mennessä. Vuoden 2001 loppuun mennessä teollisuuden energiankäytöstä 85 prosenttia kuului sopimusten piiriin ja teollisuuden energiansäästösopimukseen on liittynyt 115 yritystä, joten tavoite on jo saavutettu. Vapaaehtoisia energiansäästösopimuksia on teollisuuden lisäksi myös seuraavilla aloilla: energia-ala, kunnat ja kuntayhtymät, kiinteistö- ja rakennusala, kuorma- ja pakettiautoala sekä linja-autoala. Uusi energiansäästön rahoitusmalli Suomessa on ESCO. ESCO-hankkeen kustannukset ovat investointi-, asiantuntija- ja rahoituskustannuksia. ESCO järjestää koko hankkeen rahoituksen eikä tilaajan tarvitse osallistua rahoituksen kokoamiseen. Investoinnin omistusoikeus siirtyy tilaajalle sen jälkeen, kun hanke on maksettu. ESCO-sopimus on voimassa yleensä 3-6 vuotta. Lisätietoa yritysten energiansäästöstä löytyy Motiva Oy:n internetsivuilta: sekä Motiva Oy:n julkaisemasta Pk-teollisuuden energiansäästöoppaasta (4/2000). Energiansäästö hankinnoissa Luennoitsija: konsultti Sirpa Korhonen, Efektia Oy Energiansäästössä hankinnoilla on merkittävä vaikutus pitkällä aikavälillä. Hankintojen ostovaiheessa tulisi ottaa huomioon ostohinnan lisäksi myös käytönaikaiset energiakustannukset. Ympäristön kannalta myönteistä on myös uusiutuvien energialähteiden käyttö. Lähtökohtana on yrityksen sitoutuminen energiansäästöön, mikä tapahtuu usein ympäristönhallintajärjestelmän tai ympäristö- tai energiansäästöohjelman avulla. 14

17 Käytännön toimenpiteitä energiansäästössä ovat mm. ympäristönäkökohtien ja energiansäästön huomioonottaminen yrityksen osto-ohjeissa, korjaus- ja uudisrakennushankkeiden suunnittelussa, kiinteistöpalvelujen ja kuljetusten valinnassa. Toimistojen energiansäästössä kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota laitteiden hankintaan, sillä toimistojen energiankulutuksesta kolmannes kuluu tietokoneisiin, kolmannes valaistukseen ja kolmannes muihin toimistolaitteisiin. Ympäristöystävällisten ja energiaa säästävien laitteiden hankinnassa auttavat ympäristömerkit. Esimerkiksi kopiokoneissa ja tulostimissa ympäristömerkityissä ja Energia Star merkityissä laitteissa on virransäästötila. Hankinnoissa on myös hyvä suosia laitteita, joissa on pitkä takuuaika ja ympäristönäkökohdat kattavat ja selkeät käyttöohjeet. Luentokerralla esiteltiin myös Hymonet tietokantaa. Lyhenne Hymo muodostuu sanoista helppokäyttöinen ympäristötietokanta myyjille ja ostajille tai sanoista hankintojen ympäristöohjaus. Hymonet ympäristötietokantaa on kehittänyt Efektia Oy. Tietokanta on hankinnoissa käytettävä työkalu julkishallinnon ja yksityissektorin organisaatioille. Hymonetiin on kerätty tarpeellinen tieto hankintojen ympäristövaikutuksista Suomesta ja ulkomailta ja sitä päivitetään jatkuvasti. Tietokanta on maksullinen ja sitä voi käyttää hyväksi ostojen lisäksi myös tuotannossa ja markkinoinnissa. Lisätietoa Hymonet tietokannasta löytyy internet-osoitteesta: 15

18 6. Kemikaalien käyttö ja ongelmajätehuolto yrityksissä Ohjelma klo klo Kemikaalilainsäädännön velvoitteet yrityksille, toimitusjohtaja Hannu Pyykönen, Tulosteam Ky Tauko klo Ongelmajätehuolto yrityksissä, Teuvo Heinonen, Ekokem Oy Tavoite Luentokerran tavoitteena oli perehdyttää yrityksiä kemikaalien käyttöä koskeviin säännöksiin sekä tuoda esille kemikaalien ja ongelmajätehuollon välinen yhteys. Mitä vähemmän yritys käyttää vaarallisia kemikaaleja, sitä vähemmän syntyy myös ongelmajätteitä. Osallistujat: 6 osallistujaa, 2 luennoitsijaa ja järjestäjä TIIVISTELMÄ Kemikaalilainsäädännön velvoitteet yrityksille Luennoitsija: toimitusjohtaja Hannu Pyykönen, Tulosteam Ky Ympäristö- ja laatujärjestelmät velvoittavat yrityksiä tunnistamaan toimintaansa liittyvät lainsäädännölliset vaatimukset. Hannu Pyykönen käsitteli annettua aihetta lähinnä työntekijöille aiheutuvan vaaran ja riskien arvioinnin pohjalta. Työntekijöiden suojelemisesta kemiallisille tekijöille altistumiseen liittyviltä vaaroilta säädetään valtioneuvoston asetuksessa 715/2001, joka astui voimaan Asetuksen 5 :n mukaan työnantajan on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa työpaikalla käytettävistä kemikaaleista. Asetuksen mukaan em. luettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet on oltava työntekijöiden saatavilla. Työnantajan on myös tunnistettava kemiallisten tekijöiden aiheuttamat vaarat ja arvioitava niistä aiheutuvat riskit. Kemi-Arvi 2.0 on tietokoneohjelma, jota voidaan hyödyntää työpaikalla käytettävien kemikaalien luetteloimiseen ja työntekijöiden kemiallisille tekijöille altistumisen vaarojen arviointiin. Kemiallisilla tekijöillä tarkoitetaan käytettävien kemikaalien lisäksi työssä syntyviä kemiallisia altisteita, kuten hitsaushuuruja, hiontapölyjä ja jätteitä. Kemi-Arvi koostuu kemikaaliluettelosta, vaaran arvioinnista sekä altistekohtaisesta vaaran arvioinnista. Kemi-Arvi 2.0:sta löytyy tietoa internetosoitteesta: 16

19 Ongelmajätehuolto yrityksissä Luennoitsija: Teuvo Heinonen, Ekokem Oy Ongelmajäte on jäte, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Vuoden 2002 alusta tuli voimaan jäteasetuksen muutos ja uusi jäteluettelo. Jätteet ovat ongelmajätteitä, kun niiden sisältämien haitallisten aineiden pitoisuudet ovat kemikaalilainsäädännön vaarallisten kemikaalien rajaarvojen mukaisia. Uusia ongelmajätteitä ovat mm. romuajoneuvot ja käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joista ei ole poistettu vaarallisia aineita ja osia, vaarallisia aineita sisältävät puu- ja muut rakennusjätteet (esim. kreosoottiöljyllä tai painekyllästeillä käsitelty puujäte) ja kaikki asbestia sisältävät jätteet. Alueellinen ympäristökeskus voi yksittäisissä tapauksissa tehdä luettelosta poikkeavia päätöksiä ongelmajäteluokituksessa. Ongelmajätteiden lajittelu tulee tehdä niiden vaaraominaisuuksien perusteella, jolloin erillään on pidettävä vähintään syttyvät, hapot, emäkset sekä hapettavat ja myrkylliset jätteet, torjunta-aineet, paristot, loisteputket, öljyjätteet ja tunnistamattomat jätteet. Ongelmajätteiden määrittelyssä apuna ovat pakkausten alkuperäismerkinnät ja tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet. Kemikaalin myyntiin tai markkinoille luovuttava taho on velvollinen antamaan aineesta käyttöturvallisuustiedotteen ilman eri pyyntöä, kun kemikaali luovutetaan ammattimaiseen käyttöön. Jätteen tuottajalla on velvollisuus tuntea käyttämänsä aineet ja niistä syntyvät jätteet sekä järjestää niiden asianmukainen jätehuolto. Ongelmajätehuoltoon liittyvät tarkat ohjeet pakkaamisesta, merkinnöistä ja varastoinnista. Vastuu ongelmajätteen kuljetuksista on jätteen tuottajalla, mikäli käytetään omaa kuljetusta. Mikäli ongelmajäte annetaan kuljetettavaksi ammattimaiselle ympäristöluvan omistavalle ongelmajätteiden keräysyritykselle, tuottajan vastuu siirtyy ongelmajätteen kuljetusyritykselle. Ongelmajätteiden varastokirjanpidolla voidaan osoittaa, että ongelmajätehuolto on hallinnassa. Siirtoasiakirjat riittävät ongelmajätekirjanpidoksi pois toimitetuista ongelmajätteistä. Siirtoasiakirjat tulee säilyttää kolme vuotta. Valvontaviranomainen voi antaa määräyksiä siitä, miten ongelmajätekirjanpito on hoidettava. Lisätietoja saa ongelmajätehuollosta saa mm. Ekokem Oy:n internetsivuilta ja ongelmajäteoppaasta. 17

20 7. Ympäristöviestintä Ohjelma klo klo klo Ympäristöviestintä yrityksissä, tutkija Riitta Wahlström, Taiga-instituutti - Yrityksen sisäinen ympäristöviestintä eli miten henkilöstö saadaan motivoitua ympäristöasioihin - Ympäristöasioiden käyttäminen markkinoinnissa Tauko Aihe jatkuu klo Ympäristöviestintä KappAhlissa, myymäläpäällikkö Sirkku Meriläinen, KappAhl, Hämeenlinna Tavoite Luentokerran tavoitteena oli selvitellä niitä keinoja, joiden avulla ympäristötietoisuus saadaan välitettyä yrityksen henkilökunnalle, asiakkaille ja julkisuuteen. Tarkoituksena oli myös keskustella niistä ongelmista, jotka estävät ympäristöasioiden toteuttamista yrityksessä. Tieto ei aina johda tekoihin. Tavoitteena oli esittää ympäristöviestinnän toteuttamista yksittäisen yrityksen ja teoreettisemman pohdiskelun näkökulmasta. Osallistujat: 8 osallistujaa, 2 luennoitsijaa ja järjestäjä TIIVISTELMÄ Ympäristöviestintä yrityksissä Luennoitsija: tutkija Riitta Wahlström, Taiga-instituutti Ympäristöviestinnän vaikuttavuudessa on mm. seuraavia keinoja: - Johto ja koko organisaatio osallistuvat ympäristöasioiden eteenpäin viemiseen. - Ympäristökoulutuksessa paneudutaan myös viestintään. Asioita ei omaksuta pelkällä tiedolla. Viestintä kohdistetaan koko organisaatiolle. - Jatkuvan läsnäolevan viestinnän keinoja käytetään. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi julisteita tai erilaisia opasteita (esim. sammuta valot kyltti). - Palkitseminen ja hyötynäkökulma otetaan mukaan. Hyötynäkökulmalla on sitä suurempi merkitys mitä vähemmän kiinnostusta yrityksessä on ympäristöasioihin. - Organisaation tai yhteiskunnan auktoriteetteja tai julkkishahmoja otetaan mukaan viestintään. 18

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Broilertilojen ympäristöluvat

Broilertilojen ympäristöluvat Broilertilojen ympäristöluvat Lähde: www.ymparisto.fi Kuva Pekka Koskinen Ympäristölupavaatimukset Eläinsuoja tarvitsee ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu vähintään (YSA 1 1 momentti 11 kohta) 10 000

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA KESTÄVÄ KEHITYS o 2012 asukaskyselyn kohderyhmän muodostivat Hämeenlinnan kaupungin asukkaat, otos 9000 asukasta o Tutkimus perustuu 1591 henkilön antamiin vastauksiin,

Lisätiedot

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 1 Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 30.11.2010 2 JÄTELAINSÄÄDÄNNÖN TAVOITTEET Ehkäistä jätteen syntymistä, edistää jätteen hyödyntämistä

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku 16.12.2013 Työpajan tavoitteet Missä ollaan nyt ja prosessi, jolla edetään Ensimmäisten toimintahaasteiden valinta ja viilaus Ohjelman ja haastekampanjan

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit Teollisuuden toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon Dnro TRE: 8148/11.02.04/2015 23.3.2016 Mehiläinen Oy Mediverkko-yhtiöt c/o Jätekonsultointi Sawa Oy Angervontie 8 04260 Kerava Asia: Viite: Täydennyspyyntö Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT'

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' Kuvat ovat oppaasta, jota myyvät Edita-kirjakaupat: Nissinen, Ari 2004. Julkisten hankintojen ympäristöopas. Ympäristöopas 113. Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja yritysvastuun YYVA koulutusohjelma 2016

Yhteiskunta- ja yritysvastuun YYVA koulutusohjelma 2016 Yhteiskunta- ja yritysvastuun YYVA koulutusohjelma 2016 Ensimmäinen pk-yrityksille suunnattu yhteiskunta- ja yritysvastuun koulutusohjelma käynnistyy 8.9.2016! Koulutusohjelmaan kuuluu neljä koulutuspäivää,

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

ENERGIATUET 2013. Kainuun ELY-keskus, 05.09.2013 Juha Määttä, puh. 0440368575, juha.s.maatta@ely-keskus.fi

ENERGIATUET 2013. Kainuun ELY-keskus, 05.09.2013 Juha Määttä, puh. 0440368575, juha.s.maatta@ely-keskus.fi ENERGIATUET 2013 Säädöstaustat: - Valtioavustuslaki n:o 688/2001 - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista, n:o 1063/2012 sekä - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet Elinkeino-,

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009 Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008 Hille Hyytiä 22.9.2009 1.1 Energiavaltainen teollisuus tavoitteet toimenpideohjelmassa 1. Toimenpideohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta

Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta Tuottajavastuuiltapäivä 2016 Tampere-talo 3.11.2016 Teemu Virtanen Johtava tuottajavastuuvalvoja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 31.10.2016 Pakkaukset

Lisätiedot

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta SPiCE 3 -seminaari 14.1.2014 10.1.2014 1 Ehdotus uudeksi ympäristönsuojelulaiksi Hallituksen esitys uudeksi ympäristönsuojelulaiksi (YSL)

Lisätiedot

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO JÄTESUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010 Hyväksytty hallintokeskuksessa 13.12.2007. 2 1. Johdanto Tampereen yliopiston jätesuunnitelma on osa

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tiivistelmä suuren yrityksen energiakatselmuksesta

Tiivistelmä suuren yrityksen energiakatselmuksesta Tiivistelmä suuren yrityksen energiakatselmuksesta 17.2.2015 Sisältö 1. Ketä velvoite koskee? 2. Määräaika 3. Yrityksen energiakatselmuksen sisältö 4. Kohdekatselmukset 5. Kohdekatselmuksien sisältö 6.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut 24.11.2016 Turku Energia -konserni 2015 Konsernihallinto ja Konsernipalvelut Energialiiketoiminnot

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-vuositapaaminen 23.11.2011 Liikkumisen ohjauksen hankehaku

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet 1 Jätehuollon ajurit kohti kierrätysyhteiskuntaa Vahvimmat muutosajurit Uusi jätelaki ja siihen liittyvät asetukset Biohajoavan jätteen kaatopaikkaamiskielto Markkinatalouden

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto edistämässä jätteiden hyötykäyttöä ja kiertotaloutta

Keski-Suomen liitto edistämässä jätteiden hyötykäyttöä ja kiertotaloutta Keski-Suomen liitto edistämässä jätteiden hyötykäyttöä ja kiertotaloutta Outi Pakarinen 2.2.2017 Circwaste hankkeen aloitustilaisuus 1 Hankehallinto Koordinaattori SYKE Kiertotalouden palvelukeskus C.2

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 7.9.2010 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN KÄYTÖSTÄ ERÄISSÄ TOIMINNOISSA JA LAITOKSISSA AIHEUTUVIEN HAIHTUVI-

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän uudistaminen

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän uudistaminen Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän uudistaminen Ympäristönsuojelun ajankohtaispäivä, Kouvola 29.11.2016 Päivi Laurila Sisällysluettelo Ympäristönsuojelun tietojärjestelmästä määrätään YSL:ssä Mikä on

Lisätiedot

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen)

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Sisällysluettelo 1. Toimikunnan nimi 2. Tarkoitus 3. Toimintaperiaatteet 4. Toimikunnan kokoonpano

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 2016

SIIKALATVAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 2016 1 Khall. 30.06.2014 156 Liite 72 Kvalt. 06.10.2014 50 Liite 33 SIIKALATVAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 2016 - ympäristönsuojelun maksutaksa Hyväksytty Siikalatvan kunnanvaltuustossa 06.10.2014

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM 21.3.2014 Helena Palmgren 2 Pienten yritysten ja yrittäjien uusi työterveyshuoltopalvelu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1. Ympäristönsuojelulain (527/2014), Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) ja vesilain (587/2011) mukaisen luvan,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta 8.12.2015 163 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Ympäristölupalaitosten valvonta... 3 3 Ympäristönsuojelulain mukaisti rekisteröitävien

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

Järjestöjen arviointikyselyn yhteenveto Taija Nöjd Laatua nuorisotyöhön -hanke

Järjestöjen arviointikyselyn yhteenveto Taija Nöjd Laatua nuorisotyöhön -hanke Järjestöjen arviointikyselyn yhteenveto 18.9.2014 Taija Nöjd Laatua nuorisotyöhön -hanke Laatua nuorisotyöhön hankkeessa toteutettiin elo-syyskuun 2014 vaihteessa arviointia ja laatutyötä järjestöissä

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva

Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva Isoille selkeää Mennään energiatehokkuuslain mukaan ja Virasto valvoo toki kannattaa tehdä muutakin

Lisätiedot

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 27.4.2016 Kauttua Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Mineraalien kaivu 59 % Rakentaminen 19 % Palvelut ja kotitaloudet 3 % Teollisuus

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Kunnanvaltuusto 11.11.2013 135 Rakennus- ja ympäristövaliokunta 17.12.2013 146 0 SISÄLTÖ 1 Soveltamisala... 2 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2 3 Perusmaksut...

Lisätiedot

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT SYKSY 211 Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS VTK Anna Laiho Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNNISSA....5 2.1 Tehdyt säästötoimet.5

Lisätiedot