Ympäristöasiat yrityksessä luentosarja ja koulutustarvekysely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöasiat yrityksessä luentosarja ja koulutustarvekysely"

Transkriptio

1 Ympäristöasiat yrityksessä luentosarja ja koulutustarvekysely Sirpa Viholainen Ympäristöosaston monisteita

2 Lähdeviite Viholainen S. 2004: Ympäristöasiat yrityksessä luentosarja ja koulutustarvekysely. Ympäristöosaston monisteita 53. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto. ISBN ISSN Kuva verkosta: Panu Villanen (Kuva on otettu Heidi Sandholmin suunnittelemista Aulankokeskuksen verhoista, Wetterhoffin artesaanityö: Verkossa In the Net) Taitto ja suunnittelu: Terhi Laine, Heidi Piilola ja Sirpa Viholainen

3 Tiivistelmä Ympäristöasiat yrityksessä luentosarja oli osa Ekoverkko-hankkeen järjestämää koulutusta yrityksille. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosaston hallinnoima Ekoverkko-hanke sai tukea Euroopan aluekehitysrahastolta ja se toteutettiin rahoittajakuntien Hattulan, Hauhon, Hämeenlinnan, Janakkalan, Kalvolan ja Rengon kuntien alueella. Ekoverkko-hankkeen yhtenä tavoitteena oli pk-yritysten ympäristötietoisuuden lisääminen ja yritysten omien valmiuksien parantaminen ympäristöasioiden hallinnassa. Tätä tavoitetta tukeakseen hanke järjesti kuusi tilaisuutta käsittävän Ympäristöasiat yrityksessä -luentosarjan Hämeen ammattikorkeakoulun tiloissa Hattelmalassa. Tähän monisteeseen on koottu tiivistelmät luentokerroista sekä luentosarjan palautekyselyn tulokset ja pääasiassa Ekoverkko-yrityksille kohdennetun koulutustarvekyselyn tulokset. Luentosarjassa käsiteltiin keskeisiä yrityksiä koskevia ympäristöaiheita: jätehuollon kehittämistä, ympäristöjärjestelmien rakentamista, ympäristönsuojelulakia, energiansäästöä, kemikaalien käyttöä ja ongelmajätehuoltoa sekä ympäristöviestintää. Luentokerroilla oli 2-4 luentoa ja ne järjestettiin iltapäivällä klo Luentosarjaan osallistui 11 henkilöä, joista suurin osa edusti yrityksiä. Ainoastaan yksi koulutukseen osallistuja oli Ekoverkko-yritys. Palautekysely luentosarjasta lähetettiin osallistujille luentosarjan jälkeen sähköpostilla. Kyselyyn vastasi viisi osallistujaa (45 %). Osallistujilta tiedusteltiin mm. luentosarjan kiinnostavampia teemoja, eri luentokertojen onnistumista ja luentosarjan hyötyä omalle työlle tai yritykselle ja luentosarjan kehittämistä. Vastanneita kiinnosti eniten energiansäästöön liittyvät asiat. Toiseksi tärkeimmäksi aiheeksi nimettiin jätehuollon kehittäminen yrityksissä. Lähes yhtä kiinnostavana aiheena pidettiin ympäristöjärjestelmän rakentamista ja sen hyötyjä yrityksille. Kemikaalien käyttö ja ongelmajätehuolto saivat aiheena vastaajilta vähiten mielenkiintoa, vaikka tämä luentokerta pisteytettiin luentosarjan onnistuneimmaksi. Luentokertojen onnistuminen arvioitiin yleensä tyydyttävän ja hyvän välille. Koko luentosarjan keskiarvoksi saatiin 3,6 (max. 5). Monisteeseen on koottu myös tietoja luentosarjaan osallistuneille sekä Ekoverkkohankkeen yrityksille tehdystä koulutustarvekyselystä, johon saatiin 17 vastausta. Koulutustarvekyselyssä selvitettiin yritysten kiinnostusta ja mahdollisuuksia osallistua ympäristöaiheisiin koulutustilaisuuksiin sekä minkälaista koulutusta yritykset tarvitsevat (esim. koulutuksen pituus ja ajankohta sekä koulutuksen aihepiirit). Koulutustarvekyselyssä jätehuolto nousi selvästi tärkeimmäksi koulutusaiheeksi. Yritykset nimesivät eniten kolmen tärkeimmän aiheen joukkoon jätehuollon, energiansäästön, ympäristöjärjestelmät ja ympäristölainsäädännön. Koulutuksen järjestäminen 1-2 kuukauden välein iltapäivisin klo välillä sai eniten kannatusta. 1

4 Sisällysluettelo Tiivistelmä...1 Sisällysluettelo Johdanto Jätehuollon kehittäminen yrityksissä, Ympäristöjärjestelmän rakentaminen ja sen hyödyt yrityksille, Ympäristönsuojelulaki ja sen vaikutukset yrityksille, Energiansäästö yrityksissä, Kemikaalien käyttö ja ongelmajätehuolto yrityksissä Ympäristöviestintä Koulutustarvekysely Kyselyn toteuttaminen ja vastausten määrä Ympäristöasiat yrityksessä -luentosarjaan osallistuminen Yrityksen kiinnostus tai mahdollisuus osallistua ympäristöaiheisiin koulutustilaisuuksiin Koulutuksen järjestämiseen ja sisältöön liittyvät kysymykset Koulutuksen pituus Koulutuksen muoto Luentojen järjestäminen (esitelmien määrä yms.) Koulutuksen aihepiirit tärkeysjärjestyksessä Koulutusmateriaalin laatiminen Kommentteja ja ehdotuksia koulutuksen järjestämisestä Palautekysely Vastanneiden määrä Kiinnostavimmat teemat Luentojen onnistuminen Luentosarjan hyöty omalle työlle tai työpaikalle Parasta luentosarjassa Luentosarjan kehittäminen Koulutustarve ympäristöasioissa...25 Liitteet (2 kpl) 2

5 1. Johdanto Ekoverkko-hanke oli Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosaston hallinnoima osittain Euroopan aluekehitysrahaston tukema hanke, joka toteutettiin rahoittajakuntien Hattulan, Hauhon, Hämeenlinnan, Janakkalan, Kalvolan ja Rengon kuntien alueella. Ekoverkko-hankkeen päätavoitteena oli pienten ja keskisuurten yritysten jätehuollon, kemikaalien käytön ja energiankulutuksen parempi hallinta sekä yhteistyön lisääntyminen ympäristöasioissa. Ekoverkko-hankkeen tavoitteena oli myös pk-yritysten ympäristötietoisuuden lisääminen ja yritysten omien valmiuksien parantaminen ympäristöasioiden hallinnassa. Tätä tavoitetta tukeakseen Ekoverkko-hanke järjesti kuusi tilaisuutta käsittävän Ympäristöasiat yrityksissä -luentosarjan Hämeen ammattikorkeakoulun tiloissa Hattelmalassa. Luentosarjassa käsiteltiin keskeisiä yrityksiä koskevia ympäristöaiheita: jätehuollon kehittämistä, ympäristöjärjestelmien rakentamista, ympäristönsuojelulakia, energiansäästöä, kemikaalien käyttöä ja ongelmajätehuoltoa sekä ympäristöviestintää. Ekoverkko-hankkeessa oli mukana vuosina kohdeyritystä. Käytännössä hankkeen koulutus oli tarkoitettu kaikille toiminta-alueen pk-yrityksille ja asiasta kiinnostuneille tahoille. Luentosarjaan osallistui 11 henkilöä, joista suurin osa edusti yrityksiä. Ainoastaan yksi koulutukseen osallistuja oli Ekoverkko-yrityksestä. Pk-yritysten saaminen koulutustilaisuuksiin on usein vaikeaa. Tästä syystä luentosarjan materiaalista tehtiin kooste, joka on myös muiden kuin luennoille osallistuneiden yritysten ja tahojen käytettävissä. Jokaisesta luentokerrasta tehtiin lyhyt tiivistelmä, joka koottiin tähän monisteeseen, joka löytyy myös ympäristöosaston kotisivuilta: Tiivistelmät koottiin siten, että yritysten käytännön toimintaa koskevat näkökulmat otettiin niissä esille. Ekoverkko-hankkeessa tehtiin kesällä 2002 selvitys Hämeenlinnan seudun yritysten ympäristöasioiden hallinnan tilasta, jossa myös kartoitettiin yritysten ympäristöasioihin liittyvän koulutuksen ja tiedon tarvetta. Yritykset kaipasivat kyselytutkimuksen mukaan eniten koulutusta ja tietoa ympäristölainsäädännöstä, energiansäästöstä, kunnallisista määräyksistä ja jätehuollosta. (Alanen 2002). Kyseinen selvitys löytyy pdf-muodossa ympäristöosaston kotisivuilta: Luentosarjan koosteeseen on liitetty myös pääasiassa Ekoverkko-yritysten haastatteluun perustuvan koulutustarvekyselyn tulokset ja luentosarjan jälkeen osallistujille tehdyn palautekyselyn tulokset. 3

6 2. Jätehuollon kehittäminen yrityksissä, Ohjelma klo klo klo klo klo klo Avaus, projektipäällikkö Sirpa Viholainen, Ekoverkko-hanke, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto Jätelainsäädännön asettamat velvoitteet yrityksille sekä tulevaisuuden näkymiä jätehuollossa, projektipäällikkö Sirpa Viholainen, Ekoverkko-hanke, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto KIERTOKAPULA Oy:n alueen jätehuolto, jäteneuvoja Tanja Tastula, KIERTOKAPULA OY - KIERTOKAPULA Oy:n toiminta - Jätteiden lajitteluvelvoitteet yrityksissä - Jätteiden käsittelyalueet ja niiden palvelut - Pk-yritysten jäteneuvontahanke ja yritysten jätehuollon kehittäminen - Jätteiden hyötykäyttörekisteri Kahvitauko - Hämeen ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelman tervehdyspuheenvuoro ja kahvitarjoilu Muovin hyötykäyttö, toimitusjohtaja Mika Surakka, Muovix Oy Jätehuollon kehittäminen Paloheimo Oy:ssä, ympäristövastaava Meira Autere klo Keskustelua ja tilaisuuden päättäminen Tavoite Luentokerran tavoitteena oli tuoda esille yritysten jätehuoltoa koskevia lainsäädännöllisiä vaatimuksia ja niiden soveltamista alueellisen jätehuoltoyhtiön ja yksittäisen yrityksen kannalta. Osallistujat: 10 osallistujaa ja neljä luennoitsijaa TIIVISTELMÄ Jätelainsäädännön asettamat velvoitteet yrityksille sekä tulevaisuuden näkymiä jätehuollossa Luennoitsija: projektipäällikkö Sirpa Viholainen, Ekoverkko-hanke, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto Suomessa toteutettava jätelainsäädäntö ohjautuu EU:n jätelainsäädännön kautta. Jätelainsäädäntö elää muutoksen tilassa. Esimerkiksi vuonna 1994 voimaan tulleessa jätelaissa oli tehty 11 muutosta ja jäteasetuksessa 10 muutosta. Ympäristönsuojelulaki ja 4

7 asetus sekä lukuisat valtioneuvoston ja ympäristöministeriön päätökset ohjaavat jätelainsäädännön toteuttamista. Jätehuollon toteuttamisessa tärkeintä on ehkäistä jätteiden syntyä, jonka jälkeen ensisijaisesti on pyrittävä hyödyntämään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti sen sisältämä energia. Jätteiden kaatopaikkasijoitus on tärkeysjärjestyksessä viimeisenä. Jätelain mukaan kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteestä aiheudu merkityksellistä haittaa tai vaikeutta jätehuollon järjestämiselle eikä vaaraa tai haittaa ympäristölle. Tällöin tuotannon harjoittajan on huolehdittava siitä, että tuotannossa käytetään säästeliäästi raakaainetta ja raaka-ainetta korvataan jätteellä. Myös tuotteen valmistajan tulee huolehtia siitä, että tuote on kestävä, korjattava ja uudelleen käytettävä ja ettei tuotteesta jätteenä aiheudu haittaa tai vaaraa. Yritysten kannalta olennaista on myös, että tuotannon harjoittajat ja tuotteen valmistajat ovat selvillä tuotannossaan ja tuotteissaan syntyvästä jätteestä, sen terveys- ja ympäristövaikutuksista sekä sen määrän ja haitallisuuden vähentämisestä. Yritysten on myös tärkeää kehittää tuotettaan tai tuotantoaan siten, että jätteen määrä ja haitallisuus vähenevät. Turvallisen jätehuollon edellytyksenä on, että käytetään parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa, erilaiset jätteet kerätään ja pidetään erillään, jäte luovutetaan vain hyväksytylle vastaanottajalle, liitytään järjestettyyn jätteenkuljetukseen eikä hylätä tai käsitellä jätettä hallitsemattomasti. Jätelaki ja asetus löytyvät osoitteesta: KIERTOKAPULA OY:n alueen jätehuolto Luennoitsija: jäteneuvoja Tanja Tastula, KIERTOKAPULA OY KIERTOKAPULA OY on alueellinen 17 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö, jonka alueelle kaikki Ekoverkko-hankkeen kunnat sijoittuvat. KIERTOKAPULA OY:n tehtävänä on hoitaa alueellaan yhdyskuntajätteen käsittely ja haitattomaksi tekeminen, yksityisten ongelmajätteiden kerääminen, hyödynnettävien jätteiden keräys ja kierrätys tarvittavilta osin sekä jätehuoltoon liittyvä tiedotus ja neuvonta. KIERTOKAPULA OY:llä on kaksi jätteidenkäsittelyaluetta: Karanoja Hämeenlinnassa ja Kapula Hyvinkäällä. Ekoverkon alueen kuntia palvelee pääasiassa Karanojan jätteidenkäsittelyalue, joka siirtyi Hämeenlinnan kaupungin omistuksesta KIERTOKAPULA OY:lle Karanojan pinta-ala on noin 33 hehtaaria, joista kaatopaikka-aluetta on 13 hehtaaria. Karanojalla on vaaka, hyötyjätteiden varastointialue, kaasupumppaamo, penkkaalue, lajittelualue pientuojille, optinen erottelulaitos sekä jätevedenpumppaamo. KIERTOKAPULA OY:n yhdyskuntajätteen pussitusjärjestelmässä pussitetaan biojätteet mustaan ja kuivajätteet muun väriseen pussiin (max. 75 l), jotka laitetaan samaan astiaan. Yritykset voivat kerätä biojätteen ja kuivajätteen erilliskeräyksenä omiin astioihinsa. Biojäte pakataan tällöin paperi- tai muuhun biohajoavaan pussiin. 5

8 Yrityksillä tulee olla paperijäteastia, jos paperia syntyy vähintään 20 kg/viikko ja valkoiselle toimistopaperille oma astia, jos sitä syntyy vähintään 50 kg/viikko. Yrityksillä tulee olla pahvijäteastia, jos keräyspahvia syntyy vähintään 20 kg/viikko. Lasi- ja metallijätteelle tulee olla omat jäteastiansa, mikäli näitä jätejakeita syntyy yrityksessä. Mahdolliset rakennusjätteet kerätään ja lajitellaan erikseen. Jätteiden lajittelua, keräystä, säilyttämistä ja kuljettamista koskevat kuntakohtaiset vaatimukset on määritelty kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä. Ekoverkko-hankkeen kuntien jätehuoltomääräykset (tai osia niistä) löytyvät seuraavista internetosoitteista: (Hattula, Hauho, Hämeenlinna, Kalvola, Renko) sekä (Janakkala). KIERTOKAPULA OY on käynnistänyt keväällä 2000 pk-yritysten jäteneuvontahankkeen yhteistyökumppaninaan Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskus (nykyinen SYKLI). Hanketta rahoittaa 50 % Euroopan Sosiaalirahasto. Hankkeen kohderyhmänä on elintarviketuotannon, rakennusalan ja matkailualan yrityksiä Hämeenlinnan seudulta (Hämeenlinna, Hattula, Hauho, Kalvola ja Renko), Riihimäeltä ja Janakkalasta. Yritysten määrä on rajattu 30:een. Hankkeen tavoitteena on selvittää keinoja yritysten jätteiden määrän vähentämiseksi ja rakentaa neuvontamalli tavoitteen toteuttamiseksi. Kohdeyrityksille palvelut ovat maksuttomia. Yritysten jätehuoltoa kehitetään yhteistyössä jäteneuvojien ja yritysten kanssa. Pk-yritysten jäteneuvontahankkeessa on myös tehty jätteiden hyötykäyttäjien rekisteri. Rekisteri koostuu KIERTOKAPULA OY:n toiminta-alueen ja lähiseudun jätteiden hyötykäyttäjistä. Rekisteri on valmistunut keväällä 2001 ja sen vuonna 2002 päivitetty versio on internetissä osoitteessa: Muovin hyötykäyttö Luennoitsija: toimitusjohtaja Mika Surakka, Muovix Oy Muovix Oy:n toimitusjohtaja Mika Surakka esitteli muovin hyötykäyttöä Muovix Oy:ssä. Muovix Oy on vuonna 2000 perustettu Riihimäellä sijaitseva yritys, joka jalostaa muovituotteita teollisuuden jätemuoveista. Jätemuovi murskataan ja siitä jalostetaan ulkonäöltään lautaa tai lankkua muistuttavaa muoviprofiilia, jota voidaan sahata, porata, jyrsiä ja naulata kuten puuta. Muoviprofiilista valmistetaan erilaisia tuotteita maatalouden sekä katu-, tie- ja puistorakentamisen tarpeisiin. Tuotteet valmistetaan kokonaan jätemuovista. Muovix Oy:n kotisivut: 6

9 Jätehuollon kehittäminen Paloheimo Oy:ssä Luennoitsija: ympäristövastaava Meira Autere Paloheimo Wood Oy on Suomen suurimpia yksityisiä sahateollisuusyrityksiä, joka on Paloheimo konsernia. Paloheimo Wood Oy:n kapasiteetti on noin m 3 saha- ja höylätavaraa vuodessa. Paloheimo Wood Oy:llä on ISO ympäristöjärjestelmä, joka edellyttää jatkuvaa parantamista ympäristöasioissa. Periaate liittyy tuotteisiin, prosesseihin, osaamiseen ja johtamiseen. Paloheimo Wood Oy on vähentänyt huomattavasti sekajätteen määrää. Vuonna 2000 yrityksessä alettiin kerätä energiajaetta, joka pudotti sekajätteen määrän 45 % kokonaisjätemäärästä, kun sen osuus vuonna 1999 käsitti vielä 76 %. Toimenpiteitä sekajätemäärän vähentämiseksi ovat olleet: seurantajärjestelmän luominen, muovijätteen hyötykäyttömahdollisuuksien selvittäminen, ongelmajätteiden lajittelun tehostaminen, pahvi- ja paperijätteen lajittelun tehostaminen, teräsvanteiden ja peltitynnyreiden kierrätyksen tehostaminen sekä musta-vaaleapussi keräyksen aloittaminen. Henkilöstöä on motivoitu laatimalla ohjeet jätteiden lajittelusta sekä tiedottamalla ja kouluttamalla henkilökuntaa. Tavoitteena on vähentää sekajätettä 5 %/vuosi vuoden 1999 tasosta vuoteen 2005 mennessä. Toimenpiteet ympäristöpäämäärien ja tavoitteiden toteuttamiseksi löytyvät intranetistä: (ohjelma). 7

10 3. Ympäristöjärjestelmän rakentaminen ja sen hyödyt yrityksille, Ohjelma klo klo klo klo Avaus, projektipäällikkö Sirpa Viholainen, Ekoverkko-hanke, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto - Esittelykierros / Ympäristöjärjestelmien rakentamistilanne yrityksissä - Osallistujatahojen toivomukset aiheen käsittelystä Ympäristöjärjestelmän rakentaminen ja sen hyödyt yrityksille, Toimitusjohtaja Hannu Pyykönen, Tulosteam ky Tauko Katsaus yritysten sertifioitujen ympäristöjärjestelmien määrään Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla, Suomessa ja kansainvälisesti, projektipäällikkö Sirpa Viholainen, Ekoverkko-hanke, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto klo Yrityksen EMS-oppaaseen tutustuminen Helsingin kauppakamarin Euroneuvontakeskus ja Pohjois-Suomen Euroneuvontakeskus ovat julkaisseet EMS-oppaan, joka on työväline yritysten ympäristöasioiden hallinnassa. Aluksi oppaassa testataan ympäristöjärjestelmän toteuttamisen tarpeellisuus ja arvioidaan EMAS hyväksynnän tai ISO sertifioinnin tuomat hyödyt yritykselle (osallistumistesti). Oppaan auditointiosien avulla voidaan tarkistaa ympäristöasioiden hoidon nykyinen tilanne. Oppaaseen voi tutustua luennolla kansio- ja CD-ROM-muodossa. Tavoite Luentokerran tavoitteena oli tuoda esille ympäristöjärjestelmän rakentamisen käytännön neuvoja ja työkaluja yrityksille. Tarkoituksena oli myös kannustaa yrityksiä ympäristöjärjestelmän rakentamiseen. Osallistujat: 9 osallistujaa ja 2 luennoitsijaa. TIIVISTELMÄ Ympäristöjärjestelmän rakentaminen ja sen hyödyt yrityksille Luennoitsija: Toimitusjohtaja Hannu Pyykönen, Tulosteam ky Ympäristöjärjestelmästä ja yleensäkin hyvästä ympäristöasioiden hoidosta saadaan säästöjä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Hallitulla jätehuollolla ja energiansäästöllä saadaan helposti säästöjä lyhyellä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä ympäristöasioiden hyvällä hoidolla vältetään jälkikäteen mahdollisesti muodostuva investointitarve, turvataan markkinat tulevaisuudessa, parannetaan tuottavuutta ja yrityksen imagoa sidosryhmiin päin sekä saadaan kilpailuetua. 8

11 Ympäristöjärjestelmän rakentaminen alkaa yleensä alustavalla katselmuksella, jonka perusteella voidaan tunnistaa ja määritellä yritystä koskevat ympäristönäkökohdat. Ympäristönäkökohdilla tarkoitetaan yrityksen toimintojen, tuotteiden tai palvelujen osia, joista aiheutuu tai voi aiheutua ympäristömuutoksia. Seuraavaksi ympäristönäkökohdat arvioidaan ja laitetaan tärkeysjärjestykseen. Priorisointiin vaikuttavat mm., miten vakavia vaikutuksia tietyllä toiminnalla voi olla ja minkälaisia vaikutusmahdollisuuksia haitallisten vaikutusten poistamiseen on. Seuraava vaihe ympäristöjärjestelmän rakentamisessa on ympäristöpolitiikan laatiminen, jolloin yrityksen johto määrittelee yrityksen toimintaperiaatteet ympäristöasioissa. Ympäristöpolitiikassa otetaan huomioon ympäristönäkökohdat, yritystä koskevat lakisääteiset vaatimukset sekä asiakas- ja viranomaisvaatimukset. Ympäristöpolitiikassa määritellään myös yleispiirteisesti toiminnan ympäristötavoitteet. Ympäristöpolitiikan laatimisen jälkeen määritellään tarkemmin toiminnan ympäristötavoitteet ja tehdään tavoitekohtainen ympäristöohjelma, jossa on määritelty suunnitellut toimenpiteet, aikataulutavoite, vastuut sekä toteutuksen seuranta. Ympäristöohjelman tarkoituksena on ohjata yrityksen käytännön toimintaa ympäristöasioiden toteuttamisessa. Lisäksi toiminnan toteuttamista varten tulee kehittää seurantajärjestelmä, jonka perusteella tuloksia arvioidaan. Seurantaa varten tarvitaan erilaisia mittareita. Seuranta vaatii yrityksen sisäisiä ja ulkoisia auditointeja, joista tehdään raportteja säännöllisin välein. Ympäristöjärjestelmästä poikkeamiset ja korjaukset raportoidaan. Katsaus yritysten sertifioitujen ympäristöjärjestelmien määrään Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla, Suomessa ja kansainvälisesti Luennoitsija: projektipäällikkö Sirpa Viholainen, Ekoverkko-hanke, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto Kansainvälisesti ISO standardi on laajemmin ja lukumääräisesti enemmän käyttöön otettu kuin EMAS. Saksassa on EU-maista eniten ISO ja EMAS rekisteröintejä. Ruotsissa, Iso-Britanniassa ja Espanjassa sekä Italiassa ISO rekisteröintiä on yli tuhannessa yrityksessä. Japanissa on eniten ISO rekisteröintejä. ISO rekisteröintejä on yhteensä kpl ja EMAS rekisteröintejä kpl. Lukumäärät edustavat luennon ajankohtana olevaa tilannetta. Ajankohtainen kansainvälinen tilanne ISO ja EMAS-rekisteröinneistä löytyy internetosoitteesta: Suomessa EMAS rekisteröintejä oli 36 yrityksellä ja ISO rekisteröintejä 620 yrityksellä Suomessa EMAS:n ovat ottaneet käyttöön lähinnä suuret yritykset. Sertifioituja ISO järjestelmiä oli Hämeenlinnassa 7 kpl, samoin Forssassa ja Janakkalassa oli yksi sertifioitu järjestelmä. Kestävän kehityksen mittarit hanke kerää vuosittain tiedot sertifioiduista yrityksistä, joten alueellinen tieto sertifioiduista ympäristöjärjestelmistä löytyy ympäristöosaston kotisivuilta: 9

12 Yrityksen EMS-opas Luennoitsija: projektipäällikkö Sirpa Viholainen, Ekoverkko-hanke, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto Helsingin kauppakamarin Euroneuvontakeskus ja Pohjois-Suomen Euroneuvontakeskus ovat julkaisseet EMS-oppaan, joka on työväline yritysten ympäristöasioiden hallinnassa. Aluksi oppaassa testataan ympäristöjärjestelmän toteuttamisen tarpeellisuus ja arvioidaan EMAS hyväksynnän tai ISO sertifioinnin tuomat hyödyt yritykselle (osallistumistesti). Oppaan auditointiosien avulla voidaan tarkistaa ympäristöasioiden hoidon nykyinen tilanne. Oppaaseen oli mahdollisuus tutustua luennolla kansio- ja CD-ROM-muodossa. Oppaassa on myös toimialaselostuksia konepaja-, leipomo-, huonekalu- ja puusepänteollisuudesta, tekstiilinkäsittely-, väriaine-, muovipakkaus- ja graafisesta teollisuudesta. Opasta voi tilata tilauslomakkeella osoitteesta: Euroneuvontakeskus / Helsingin kauppakamari, Kalevankatu 12, Helsinki, puh. (09) , telefax. (09) Tilauksen voi lähettää myös sähköpostilla: 10

13 4. Ympäristönsuojelulaki ja sen vaikutukset yrityksille, Ohjelma klo klo Ympäristönsuojelulaki ja sen vaikutukset yrityksille, vs. ympäristösihteeri Raimo Tuohisaari, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto Tauko klo Ympäristölainsäädännön hallinta, DI Esa Haikala, EQ Control Ky Tavoite Luentokerran tavoitteena oli tuoda esille ympäristönsuojelulain ja asetuksen asettamia uusia velvoitteita yrityksille. Tavoitteena oli myös tuoda esille yleensä ympäristönsuojelulainsäädännön laajuutta ja sen hallintamahdollisuuksia. Osallistujat: 8 osallistujaa, 2 luennoitsijaa ja järjestäjä TIIVISTELMÄ Ympäristönsuojelulaki ja sen vaikutukset yrityksille Luennoitsija: vs. ympäristösihteeri Raimo Tuohisaari, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto Raimo Tuohisaari käytti opetusmateriaalina Suomen ympäristökeskuksen kalvosarjaa, joka löytyy internet-osoitteesta: Ympäristönsuojelulaki ja asetus löytyvät kokonaisuudessaan valtion maksuttomasta säädöstietopankista internet-osoitteesta: Ympäristönsuojelulaki ja asetus astuivat voimaan Ympäristönsuojelulailla yhtenäistettiin hajanainen ympäristölainsäädäntö ja useita sektorilakeja kumottiin. Lakiuudistuksessa pilaantumisen torjuntaa koskevat säännökset koottiin yhteen ja uudistettiin. Yrityksiä uudessa ympäristönsuojelulainsäädännössä koskee eniten ympäristölupa-asiat. Ympäristöluvan hakuvelvollisuus perustuu pääasiassa ympäristönsuojeluasetuksessa olevaan laitosluetteloon (noin 70 laitosta). Lisäksi tietyt toiminnot kuten jätteen laitos- ja ammattimainen käsittely sekä tietyissä tapauksissa jätevesien johtaminen sekä toiminnot, joista voi aiheutua vesistön pilaantumista tai naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta tarvitsevat ympäristöluvan. Lupa tarvitaan myös, jos tiettyjä asetuksen liitteessä I olevia aineita päästetään vesistöön, pieniin vesiin ja viemäriin. Lupaviranomaisia ovat laitoksesta tai toiminnasta riippuen alueellinen ympäristökeskus, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai ympäristölupavirasto. 11

14 Olennainen muutos aikaisempaan lainsäädäntöön on, että luvanvaraisuus tai ainakin lupaharkinta koskevat myös vanhoja laitoksia ja vanhaa toimintaa. Tietyt erikseen määrätyt ja enemmän ympäristöä kuormittavat laitokset, joutuvat hakemaan ilman lupaharkintaa uuden luvan. Ympäristölupa on haettava myös silloin, jos laitoksen aikaisemman ympäristöluvan voimassaolo päättyy tai laitoksen toiminta muuttuu olennaisesti. Laitokset, joiden ei tarvitse suoraan hakea ympäristölupaa, joutuvat tekemään toiminnastaan ilmoituksen alueelliselle ympäristökeskukselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemistä varten. Merkitsemisen jälkeen alueellinen ympäristökeskus toimittaa eri lupaviranomaisille ilmoitukset käsiteltäviksi. Lupaviranomainen voi velvoittaa laitosta tai toimintaa hakemaan uuden lain mukaisen luvan, jos toiminta ja sitä koskevat määräykset eivät olennaisilta osin täytä ympäristönsuojelulain mukaisia vaatimuksia. Jokaisesta ilmoituksesta tehdään päätös, jossa luvanhakuvelvollisuus ratkaistaan. Melua ja tärinää aiheuttava tilapäisestä toiminnasta tehdään kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristönsuojelulain tultua voimaan meluntorjuntalaki kumottiin ja kyseinen ilmoitusvelvollisuussäädös siirtyi ympäristönsuojelulakiin. Kunnanvaltuustolla on myös ympäristönsuojelulain oikeuttama mahdollisuus laatia kuntakohtaiset ympäristönsuojelumääräykset, joissa voidaan antaa paikallisista olosuhteista johtuvia määräyksiä. Määräykset voivat koskea esimerkiksi erityisesti häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa, toimintojen sijoittumista asemakaava-alueen ulkopuolelle, jätevesien käsittelyä tietyllä alueella ja valvontaa. Ympäristönsuojelulainsäädännön hallinta Luennoitsija: DI Esa Haikala, EQ Control Ky DI Esa Haikala EQ Control Oy:stä esitteli luennolla yrityksensä ympäristölainsäädännön seurantapalvelua. Tietoa yrityksen toiminnasta löytyy internetosoitteesta: Lainsäädännön seurantapalvelun avulla tilaaja saa käyttöönsä lakisääteiset vaatimukset ISO standardin ja OHSAS spesifikaation soveltamisalueelta sekä tarvittavaa apua vaatimusten tunnistamisessa ja soveltamisessa. Palvelu asennetaan sähköisessä htm-muodossa sisäiseen verkkoon kaksi kertaa vuodessa. Seurantapalveluun kuuluvat myös käyttöoikeus vastaavaan jatkuvasti päivitettävään internet-lakitietokantaan, ohjeet lakirekisterin käytöstä ja päivityksestä, lakien soveltamiseen liittyvän ilmaisen neuvontapalvelun sekä lakitietokannan täydentämisen tarvittaessa tilaajan ympäristönäkökohtien ja työterveys- ja työturvallisuusriskien perusteella. Vaatimuslähteet ovat: EU:n asetukset ja direktiivit, kansallinen lainsäädäntö, päästörajat, paikalliset määräykset, luvat ja luvanvaraiset työt sekä organisaation vapaaehtoiset sitoumukset. 12

15 5. Energiansäästö yrityksissä, Ohjelma klo klo Energiansäästö yrityksissä, sektoripäällikkö Marja Jallinoja, Motiva Oy - Yritysten energiansäästömahdollisuudet - Energiakatselmukset ja katsastukset - Energiansäästösopimukset - Motiva Oy:n toiminta Tauko klo Energiansäästö hankinnoissa, konsultti Sirpa Korhonen, Efektia Oy - Tuotelähtöinen ympäristönäkökulma hankinnoissa - Energiansäästömahdollisuudet hankintaratkaisuissa - Hymonet hankintojen ympäristötietokannan esittely Tavoite Luentokerran tavoitteena oli saada osallistujat pohtimaan energiansäästötoimenpiteitä omassa organisaatiossaan ja tuoda esille Motiva Oy:n palveluja sekä energiansäästön merkitystä jo hankintoja tehtäessä. Osallistujat: 8 osallistujaa, 2 luennoitsijaa ja järjestäjä TIIVISTELMÄ Energiansäästö yrityksissä Luennoitsija: sektoripäällikkö Marja Jallinoja, Motiva Oy Motiva Oy on valtion omistama puolueeton palvelukeskus, jonka päämääränä on energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvien energialähteiden lisääminen vapaaehtoisin keinoin. Toiminnan taustalla ovat kansainväliset ilmastosopimukset, Suomen energiastrategia, uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelma ja energiansäästöohjelma. Motiva Oy tuottaa tietoa ja palveluja kotitalouksille, yrityksille, yhteisöille ja viranomaisille. Motiva Oy:n toimintamuotoja ovat energiansäästösopimukset, energiakatselmukset, energiaa säästävän teknologian kehittäminen, asenteisiin ja käyttötottumuksiin vaikuttaminen sekä erilaiset projektien hallintapalvelut. Energiakatselmus on kauppa- ja teollisuusministeriön ohjeiden mukaisesti suoritettu kokonaisvaltainen selvitys rakennuksen ja prosessien energian ja veden käytöstä sekä kaikista kannattavista energiansäästömahdollisuuksista. Katselmuksissa Motiva Oy:n kouluttamat ja auktorisoimat LVI- ja sähköalan ammattilaiset perehtyvät rakennuksen ja prosessien energiankäyttöön ja selvittävät mahdollisuudet energiankäytön tehostamiseksi sekä laativat toimenpide-ehdotukset. Katselmusmalleja on kehitetty erilaisille kohteille. Esimerkiksi energiakatselmusta suppeammassa energiakatsastuksessa selvitetään rakennuksen 13

16 energiatalouden nykytila, suurimmat energiakustannusten aiheuttajat ja kannattavat energiansäästötoimenpiteet sekä opastetaan kohteen organisaatiota. Kauppa- ja teollisuusministeriö tukee Motivan ja KTM:n ohjeiden mukaan toteutettuja energiakatselmuksia. Avustus edellyttää, että Motivan auktorisoima katselmoija tekee katselmuksen. KTM:n avustus on 40 prosenttia katselmuksen kokonaiskustannuksista. Energiansäästösopimuksen tehneiden yritysten ja yhteisöjen tuki on 50 prosenttia. Tuet vahvistetaan vuosittain. Avustusta haetaan paikallisilta työvoima- ja elinkeinokeskuksilta. Energiansäästösopimuksessa määritellään kauppa- ja teollisuusministeriön, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (tai muiden alojen liittojen) ja sopimukseen liittyvän yrityksen toimenpiteet sopimuksen mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kauppa- ja teollisuusministeriö osallistuu energiansäästösopimuksiin tukien muodossa. KTM tukee sopimuksen piirissä olevia yrityksissä tehtäviä energiakatselmuksia ja analyysejä sekä energiatuen täyttäviä energiansäästöinvestointeja. Eri alojen keskusliitot taas osallistuvat sopimusjärjestelmän kehittämiseen, markkinointiin ja tiedottamiseen sekä vuosiraportin kokoamiseen. Sopimuksen tavoitteena on saada sopimuksen piiriin vähintään 80 prosenttia teollisuuden energiankäytöstä vuoteen 2005 mennessä. Vuoden 2001 loppuun mennessä teollisuuden energiankäytöstä 85 prosenttia kuului sopimusten piiriin ja teollisuuden energiansäästösopimukseen on liittynyt 115 yritystä, joten tavoite on jo saavutettu. Vapaaehtoisia energiansäästösopimuksia on teollisuuden lisäksi myös seuraavilla aloilla: energia-ala, kunnat ja kuntayhtymät, kiinteistö- ja rakennusala, kuorma- ja pakettiautoala sekä linja-autoala. Uusi energiansäästön rahoitusmalli Suomessa on ESCO. ESCO-hankkeen kustannukset ovat investointi-, asiantuntija- ja rahoituskustannuksia. ESCO järjestää koko hankkeen rahoituksen eikä tilaajan tarvitse osallistua rahoituksen kokoamiseen. Investoinnin omistusoikeus siirtyy tilaajalle sen jälkeen, kun hanke on maksettu. ESCO-sopimus on voimassa yleensä 3-6 vuotta. Lisätietoa yritysten energiansäästöstä löytyy Motiva Oy:n internetsivuilta: sekä Motiva Oy:n julkaisemasta Pk-teollisuuden energiansäästöoppaasta (4/2000). Energiansäästö hankinnoissa Luennoitsija: konsultti Sirpa Korhonen, Efektia Oy Energiansäästössä hankinnoilla on merkittävä vaikutus pitkällä aikavälillä. Hankintojen ostovaiheessa tulisi ottaa huomioon ostohinnan lisäksi myös käytönaikaiset energiakustannukset. Ympäristön kannalta myönteistä on myös uusiutuvien energialähteiden käyttö. Lähtökohtana on yrityksen sitoutuminen energiansäästöön, mikä tapahtuu usein ympäristönhallintajärjestelmän tai ympäristö- tai energiansäästöohjelman avulla. 14

Ekoverkko-hankkeen loppuraportti

Ekoverkko-hankkeen loppuraportti Esipuhe Ekoverkko-hanke oli pienten ja keskisuurten yritysten ympäristöasioita tukeva hanke, jonka idea syntyi Hämeenlinnan paikallisagendatyön yhteydessä. Ympäristöviranomaiset ovat perinteisesti lähestyneet

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma DIPLOMITYÖ YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA Tarkastajat:

Lisätiedot

MERVEN TEOLLISUUSALUEEN YRITYSTEN JÄTE- HUOLTO- JA KEMIKAALIKARTOITUS

MERVEN TEOLLISUUSALUEEN YRITYSTEN JÄTE- HUOLTO- JA KEMIKAALIKARTOITUS MERVEN TEOLLISUUSALUEEN YRITYSTEN JÄTE- HUOLTO- JA KEMIKAALIKARTOITUS Sirpa Viholainen Ympäristöosaston monisteita 44 2002 EAKR Lähdeviite: Viholainen, S. 2002: Merven teollisuusalueen yritysten jätehuolto-

Lisätiedot

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitoon 1. Johdanto 3 2. Ekokompassi-järjestelmän toteuttaminen yrityksessä 4 3. Ekokompassi-kriteerit selityksineen 6 4. Ekokompassin

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY 3 MIIA MÄNTYLÄ - TIINA SYRJÄ - ARTTU VAINIO - MINNA-MAARIA VEHKALA - OLLI WUORI PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisuja No. 86 Vaasa 2001 4 ESIPUHE Ympäristöarvojen merkitys

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

MD-Scand Oy:n ympäristöosaamisen kehittäminen

MD-Scand Oy:n ympäristöosaamisen kehittäminen :n ympäristöosaamisen kehittäminen Teknillinen korkeakoulu 29.5.2002 Jonas Alam Pontus Flink Mari Heinonen Virpi Tienhaara 52317M 47626P 46375T 51957N 1. Tiivistelmä Työ on tehty Teknillisen korkeakoulun

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA. Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista

ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA. Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista 27.4.2004 Päivi Kippo-Edlund Heikki Miettinen Liisa

Lisätiedot

Hammasteknikkojen ulkoilupäivä s. 28

Hammasteknikkojen ulkoilupäivä s. 28 h a m m a s t e k n i s e n a l a n e r i k o i s l e h t i 2 / 2 0 0 0 TÄSSÄ NUMEROSSA Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä s.4-10 Hammasteknikkojen ulkoilupäivä s. 28 Hammaslaboratorio ja asiakaskeskeinen

Lisätiedot

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Työryhmä Kansallinen Sivistysliitto ry. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Kirkkopalvelut ry. Maaseudun Sivistysliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA

SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA Kartoitus ja arviointi alueen sairaaloiden jätehuollosta Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Kestävän kehityksen koulutusohjelma Forssa,

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

PKT-YRITYSTEN YMPARISTO- ASIOIDEN HOITO TOIMIALAKOHTAISIA SELVITYKSIÄ OULUSSA 1996-1997

PKT-YRITYSTEN YMPARISTO- ASIOIDEN HOITO TOIMIALAKOHTAISIA SELVITYKSIÄ OULUSSA 1996-1997 PKT-YRITYSTEN YMPARISTO- ASIOIDEN HOITO TOIMIALAKOHTAISIA SELVITYKSIÄ OULUSSA 1996-1997 Oulun kaupunki Ympäristövirasto Julkaisu 1/1998 PKT-YRITYSTEN.... YMPARISTOASIOIDEN HOITO Toimialakohtaisia selvityksiä

Lisätiedot

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään Työpaikan ekoarki ja kuinka se tehdään 1 Tekstit: Silja Sarkkinen Graafinen ilme ja kuvat: Vappu Ormio Julkaisija: Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2. korjattu painos ISBN: 978-952-223-007-2 Internet:

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA

OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 5 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 KONE-

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki 2001

Riihimäen kaupunki 2001 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI 2000 Riihimäen kaupunki 2001 Riihimäen kaupunki PL 125 11101 Riihimäki puh. (019) 7411 www.riihimaki.fi ISBN 951-8952-68-X Riihimäen kirjapaino Riihimäki 2001 SISÄLLYS

Lisätiedot

KIERRÄTYSLAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSPROSESSI

KIERRÄTYSLAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSPROSESSI KIERRÄTYSLAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSPROSESSI Case: Stena Recycling Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Ympäristöteknologian koulutusohjelma Ympäristötekniikka Opinnäytetyö Kevät 2014 Riikka Karhi

Lisätiedot

JÄTEALAN TIEDONHALLINNAN NYKYTILA JA ARVIO KEHITYSTARPEISTA

JÄTEALAN TIEDONHALLINNAN NYKYTILA JA ARVIO KEHITYSTARPEISTA 1 TEKES STREAMS - iwaste-hanke Milla Peltoniemi - Esa Nummela - Simo Isoaho TTY materiaalivirtojen tutkimusryhmän raportti: JÄTEALAN TIEDONHALLINNAN NYKYTILA JA ARVIO KEHITYSTARPEISTA Tampere 2003 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila-yhtiöiden Vantaan toimipaikan ympäristöjärjestelmän ja EMAS-selonteon tiedot.

Lisätiedot

Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus tienrakentamisessa

Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus tienrakentamisessa Hanna Kauppila Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 51/2007 Hanna Kauppila Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus

Lisätiedot

Tietoturvatietoisuuden edistäminen

Tietoturvatietoisuuden edistäminen Tietoturvatietoisuuden edistäminen Seminaariraportti Tampereen teknillinen yliopisto Tietoliikennetekniikan laitos Seminaari, Tietojenkäsittelyn turvallisuus (TLT-3600) Talvilukukausi 2008 2009 Jukka Koskinen

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 RAKENNUSALA

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot