Ympäristöasiat yrityksessä luentosarja ja koulutustarvekysely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöasiat yrityksessä luentosarja ja koulutustarvekysely"

Transkriptio

1 Ympäristöasiat yrityksessä luentosarja ja koulutustarvekysely Sirpa Viholainen Ympäristöosaston monisteita

2 Lähdeviite Viholainen S. 2004: Ympäristöasiat yrityksessä luentosarja ja koulutustarvekysely. Ympäristöosaston monisteita 53. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto. ISBN ISSN Kuva verkosta: Panu Villanen (Kuva on otettu Heidi Sandholmin suunnittelemista Aulankokeskuksen verhoista, Wetterhoffin artesaanityö: Verkossa In the Net) Taitto ja suunnittelu: Terhi Laine, Heidi Piilola ja Sirpa Viholainen

3 Tiivistelmä Ympäristöasiat yrityksessä luentosarja oli osa Ekoverkko-hankkeen järjestämää koulutusta yrityksille. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosaston hallinnoima Ekoverkko-hanke sai tukea Euroopan aluekehitysrahastolta ja se toteutettiin rahoittajakuntien Hattulan, Hauhon, Hämeenlinnan, Janakkalan, Kalvolan ja Rengon kuntien alueella. Ekoverkko-hankkeen yhtenä tavoitteena oli pk-yritysten ympäristötietoisuuden lisääminen ja yritysten omien valmiuksien parantaminen ympäristöasioiden hallinnassa. Tätä tavoitetta tukeakseen hanke järjesti kuusi tilaisuutta käsittävän Ympäristöasiat yrityksessä -luentosarjan Hämeen ammattikorkeakoulun tiloissa Hattelmalassa. Tähän monisteeseen on koottu tiivistelmät luentokerroista sekä luentosarjan palautekyselyn tulokset ja pääasiassa Ekoverkko-yrityksille kohdennetun koulutustarvekyselyn tulokset. Luentosarjassa käsiteltiin keskeisiä yrityksiä koskevia ympäristöaiheita: jätehuollon kehittämistä, ympäristöjärjestelmien rakentamista, ympäristönsuojelulakia, energiansäästöä, kemikaalien käyttöä ja ongelmajätehuoltoa sekä ympäristöviestintää. Luentokerroilla oli 2-4 luentoa ja ne järjestettiin iltapäivällä klo Luentosarjaan osallistui 11 henkilöä, joista suurin osa edusti yrityksiä. Ainoastaan yksi koulutukseen osallistuja oli Ekoverkko-yritys. Palautekysely luentosarjasta lähetettiin osallistujille luentosarjan jälkeen sähköpostilla. Kyselyyn vastasi viisi osallistujaa (45 %). Osallistujilta tiedusteltiin mm. luentosarjan kiinnostavampia teemoja, eri luentokertojen onnistumista ja luentosarjan hyötyä omalle työlle tai yritykselle ja luentosarjan kehittämistä. Vastanneita kiinnosti eniten energiansäästöön liittyvät asiat. Toiseksi tärkeimmäksi aiheeksi nimettiin jätehuollon kehittäminen yrityksissä. Lähes yhtä kiinnostavana aiheena pidettiin ympäristöjärjestelmän rakentamista ja sen hyötyjä yrityksille. Kemikaalien käyttö ja ongelmajätehuolto saivat aiheena vastaajilta vähiten mielenkiintoa, vaikka tämä luentokerta pisteytettiin luentosarjan onnistuneimmaksi. Luentokertojen onnistuminen arvioitiin yleensä tyydyttävän ja hyvän välille. Koko luentosarjan keskiarvoksi saatiin 3,6 (max. 5). Monisteeseen on koottu myös tietoja luentosarjaan osallistuneille sekä Ekoverkkohankkeen yrityksille tehdystä koulutustarvekyselystä, johon saatiin 17 vastausta. Koulutustarvekyselyssä selvitettiin yritysten kiinnostusta ja mahdollisuuksia osallistua ympäristöaiheisiin koulutustilaisuuksiin sekä minkälaista koulutusta yritykset tarvitsevat (esim. koulutuksen pituus ja ajankohta sekä koulutuksen aihepiirit). Koulutustarvekyselyssä jätehuolto nousi selvästi tärkeimmäksi koulutusaiheeksi. Yritykset nimesivät eniten kolmen tärkeimmän aiheen joukkoon jätehuollon, energiansäästön, ympäristöjärjestelmät ja ympäristölainsäädännön. Koulutuksen järjestäminen 1-2 kuukauden välein iltapäivisin klo välillä sai eniten kannatusta. 1

4 Sisällysluettelo Tiivistelmä...1 Sisällysluettelo Johdanto Jätehuollon kehittäminen yrityksissä, Ympäristöjärjestelmän rakentaminen ja sen hyödyt yrityksille, Ympäristönsuojelulaki ja sen vaikutukset yrityksille, Energiansäästö yrityksissä, Kemikaalien käyttö ja ongelmajätehuolto yrityksissä Ympäristöviestintä Koulutustarvekysely Kyselyn toteuttaminen ja vastausten määrä Ympäristöasiat yrityksessä -luentosarjaan osallistuminen Yrityksen kiinnostus tai mahdollisuus osallistua ympäristöaiheisiin koulutustilaisuuksiin Koulutuksen järjestämiseen ja sisältöön liittyvät kysymykset Koulutuksen pituus Koulutuksen muoto Luentojen järjestäminen (esitelmien määrä yms.) Koulutuksen aihepiirit tärkeysjärjestyksessä Koulutusmateriaalin laatiminen Kommentteja ja ehdotuksia koulutuksen järjestämisestä Palautekysely Vastanneiden määrä Kiinnostavimmat teemat Luentojen onnistuminen Luentosarjan hyöty omalle työlle tai työpaikalle Parasta luentosarjassa Luentosarjan kehittäminen Koulutustarve ympäristöasioissa...25 Liitteet (2 kpl) 2

5 1. Johdanto Ekoverkko-hanke oli Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosaston hallinnoima osittain Euroopan aluekehitysrahaston tukema hanke, joka toteutettiin rahoittajakuntien Hattulan, Hauhon, Hämeenlinnan, Janakkalan, Kalvolan ja Rengon kuntien alueella. Ekoverkko-hankkeen päätavoitteena oli pienten ja keskisuurten yritysten jätehuollon, kemikaalien käytön ja energiankulutuksen parempi hallinta sekä yhteistyön lisääntyminen ympäristöasioissa. Ekoverkko-hankkeen tavoitteena oli myös pk-yritysten ympäristötietoisuuden lisääminen ja yritysten omien valmiuksien parantaminen ympäristöasioiden hallinnassa. Tätä tavoitetta tukeakseen Ekoverkko-hanke järjesti kuusi tilaisuutta käsittävän Ympäristöasiat yrityksissä -luentosarjan Hämeen ammattikorkeakoulun tiloissa Hattelmalassa. Luentosarjassa käsiteltiin keskeisiä yrityksiä koskevia ympäristöaiheita: jätehuollon kehittämistä, ympäristöjärjestelmien rakentamista, ympäristönsuojelulakia, energiansäästöä, kemikaalien käyttöä ja ongelmajätehuoltoa sekä ympäristöviestintää. Ekoverkko-hankkeessa oli mukana vuosina kohdeyritystä. Käytännössä hankkeen koulutus oli tarkoitettu kaikille toiminta-alueen pk-yrityksille ja asiasta kiinnostuneille tahoille. Luentosarjaan osallistui 11 henkilöä, joista suurin osa edusti yrityksiä. Ainoastaan yksi koulutukseen osallistuja oli Ekoverkko-yrityksestä. Pk-yritysten saaminen koulutustilaisuuksiin on usein vaikeaa. Tästä syystä luentosarjan materiaalista tehtiin kooste, joka on myös muiden kuin luennoille osallistuneiden yritysten ja tahojen käytettävissä. Jokaisesta luentokerrasta tehtiin lyhyt tiivistelmä, joka koottiin tähän monisteeseen, joka löytyy myös ympäristöosaston kotisivuilta: Tiivistelmät koottiin siten, että yritysten käytännön toimintaa koskevat näkökulmat otettiin niissä esille. Ekoverkko-hankkeessa tehtiin kesällä 2002 selvitys Hämeenlinnan seudun yritysten ympäristöasioiden hallinnan tilasta, jossa myös kartoitettiin yritysten ympäristöasioihin liittyvän koulutuksen ja tiedon tarvetta. Yritykset kaipasivat kyselytutkimuksen mukaan eniten koulutusta ja tietoa ympäristölainsäädännöstä, energiansäästöstä, kunnallisista määräyksistä ja jätehuollosta. (Alanen 2002). Kyseinen selvitys löytyy pdf-muodossa ympäristöosaston kotisivuilta: Luentosarjan koosteeseen on liitetty myös pääasiassa Ekoverkko-yritysten haastatteluun perustuvan koulutustarvekyselyn tulokset ja luentosarjan jälkeen osallistujille tehdyn palautekyselyn tulokset. 3

6 2. Jätehuollon kehittäminen yrityksissä, Ohjelma klo klo klo klo klo klo Avaus, projektipäällikkö Sirpa Viholainen, Ekoverkko-hanke, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto Jätelainsäädännön asettamat velvoitteet yrityksille sekä tulevaisuuden näkymiä jätehuollossa, projektipäällikkö Sirpa Viholainen, Ekoverkko-hanke, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto KIERTOKAPULA Oy:n alueen jätehuolto, jäteneuvoja Tanja Tastula, KIERTOKAPULA OY - KIERTOKAPULA Oy:n toiminta - Jätteiden lajitteluvelvoitteet yrityksissä - Jätteiden käsittelyalueet ja niiden palvelut - Pk-yritysten jäteneuvontahanke ja yritysten jätehuollon kehittäminen - Jätteiden hyötykäyttörekisteri Kahvitauko - Hämeen ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelman tervehdyspuheenvuoro ja kahvitarjoilu Muovin hyötykäyttö, toimitusjohtaja Mika Surakka, Muovix Oy Jätehuollon kehittäminen Paloheimo Oy:ssä, ympäristövastaava Meira Autere klo Keskustelua ja tilaisuuden päättäminen Tavoite Luentokerran tavoitteena oli tuoda esille yritysten jätehuoltoa koskevia lainsäädännöllisiä vaatimuksia ja niiden soveltamista alueellisen jätehuoltoyhtiön ja yksittäisen yrityksen kannalta. Osallistujat: 10 osallistujaa ja neljä luennoitsijaa TIIVISTELMÄ Jätelainsäädännön asettamat velvoitteet yrityksille sekä tulevaisuuden näkymiä jätehuollossa Luennoitsija: projektipäällikkö Sirpa Viholainen, Ekoverkko-hanke, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto Suomessa toteutettava jätelainsäädäntö ohjautuu EU:n jätelainsäädännön kautta. Jätelainsäädäntö elää muutoksen tilassa. Esimerkiksi vuonna 1994 voimaan tulleessa jätelaissa oli tehty 11 muutosta ja jäteasetuksessa 10 muutosta. Ympäristönsuojelulaki ja 4

7 asetus sekä lukuisat valtioneuvoston ja ympäristöministeriön päätökset ohjaavat jätelainsäädännön toteuttamista. Jätehuollon toteuttamisessa tärkeintä on ehkäistä jätteiden syntyä, jonka jälkeen ensisijaisesti on pyrittävä hyödyntämään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti sen sisältämä energia. Jätteiden kaatopaikkasijoitus on tärkeysjärjestyksessä viimeisenä. Jätelain mukaan kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteestä aiheudu merkityksellistä haittaa tai vaikeutta jätehuollon järjestämiselle eikä vaaraa tai haittaa ympäristölle. Tällöin tuotannon harjoittajan on huolehdittava siitä, että tuotannossa käytetään säästeliäästi raakaainetta ja raaka-ainetta korvataan jätteellä. Myös tuotteen valmistajan tulee huolehtia siitä, että tuote on kestävä, korjattava ja uudelleen käytettävä ja ettei tuotteesta jätteenä aiheudu haittaa tai vaaraa. Yritysten kannalta olennaista on myös, että tuotannon harjoittajat ja tuotteen valmistajat ovat selvillä tuotannossaan ja tuotteissaan syntyvästä jätteestä, sen terveys- ja ympäristövaikutuksista sekä sen määrän ja haitallisuuden vähentämisestä. Yritysten on myös tärkeää kehittää tuotettaan tai tuotantoaan siten, että jätteen määrä ja haitallisuus vähenevät. Turvallisen jätehuollon edellytyksenä on, että käytetään parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa, erilaiset jätteet kerätään ja pidetään erillään, jäte luovutetaan vain hyväksytylle vastaanottajalle, liitytään järjestettyyn jätteenkuljetukseen eikä hylätä tai käsitellä jätettä hallitsemattomasti. Jätelaki ja asetus löytyvät osoitteesta: KIERTOKAPULA OY:n alueen jätehuolto Luennoitsija: jäteneuvoja Tanja Tastula, KIERTOKAPULA OY KIERTOKAPULA OY on alueellinen 17 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö, jonka alueelle kaikki Ekoverkko-hankkeen kunnat sijoittuvat. KIERTOKAPULA OY:n tehtävänä on hoitaa alueellaan yhdyskuntajätteen käsittely ja haitattomaksi tekeminen, yksityisten ongelmajätteiden kerääminen, hyödynnettävien jätteiden keräys ja kierrätys tarvittavilta osin sekä jätehuoltoon liittyvä tiedotus ja neuvonta. KIERTOKAPULA OY:llä on kaksi jätteidenkäsittelyaluetta: Karanoja Hämeenlinnassa ja Kapula Hyvinkäällä. Ekoverkon alueen kuntia palvelee pääasiassa Karanojan jätteidenkäsittelyalue, joka siirtyi Hämeenlinnan kaupungin omistuksesta KIERTOKAPULA OY:lle Karanojan pinta-ala on noin 33 hehtaaria, joista kaatopaikka-aluetta on 13 hehtaaria. Karanojalla on vaaka, hyötyjätteiden varastointialue, kaasupumppaamo, penkkaalue, lajittelualue pientuojille, optinen erottelulaitos sekä jätevedenpumppaamo. KIERTOKAPULA OY:n yhdyskuntajätteen pussitusjärjestelmässä pussitetaan biojätteet mustaan ja kuivajätteet muun väriseen pussiin (max. 75 l), jotka laitetaan samaan astiaan. Yritykset voivat kerätä biojätteen ja kuivajätteen erilliskeräyksenä omiin astioihinsa. Biojäte pakataan tällöin paperi- tai muuhun biohajoavaan pussiin. 5

8 Yrityksillä tulee olla paperijäteastia, jos paperia syntyy vähintään 20 kg/viikko ja valkoiselle toimistopaperille oma astia, jos sitä syntyy vähintään 50 kg/viikko. Yrityksillä tulee olla pahvijäteastia, jos keräyspahvia syntyy vähintään 20 kg/viikko. Lasi- ja metallijätteelle tulee olla omat jäteastiansa, mikäli näitä jätejakeita syntyy yrityksessä. Mahdolliset rakennusjätteet kerätään ja lajitellaan erikseen. Jätteiden lajittelua, keräystä, säilyttämistä ja kuljettamista koskevat kuntakohtaiset vaatimukset on määritelty kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä. Ekoverkko-hankkeen kuntien jätehuoltomääräykset (tai osia niistä) löytyvät seuraavista internetosoitteista: (Hattula, Hauho, Hämeenlinna, Kalvola, Renko) sekä (Janakkala). KIERTOKAPULA OY on käynnistänyt keväällä 2000 pk-yritysten jäteneuvontahankkeen yhteistyökumppaninaan Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskus (nykyinen SYKLI). Hanketta rahoittaa 50 % Euroopan Sosiaalirahasto. Hankkeen kohderyhmänä on elintarviketuotannon, rakennusalan ja matkailualan yrityksiä Hämeenlinnan seudulta (Hämeenlinna, Hattula, Hauho, Kalvola ja Renko), Riihimäeltä ja Janakkalasta. Yritysten määrä on rajattu 30:een. Hankkeen tavoitteena on selvittää keinoja yritysten jätteiden määrän vähentämiseksi ja rakentaa neuvontamalli tavoitteen toteuttamiseksi. Kohdeyrityksille palvelut ovat maksuttomia. Yritysten jätehuoltoa kehitetään yhteistyössä jäteneuvojien ja yritysten kanssa. Pk-yritysten jäteneuvontahankkeessa on myös tehty jätteiden hyötykäyttäjien rekisteri. Rekisteri koostuu KIERTOKAPULA OY:n toiminta-alueen ja lähiseudun jätteiden hyötykäyttäjistä. Rekisteri on valmistunut keväällä 2001 ja sen vuonna 2002 päivitetty versio on internetissä osoitteessa: Muovin hyötykäyttö Luennoitsija: toimitusjohtaja Mika Surakka, Muovix Oy Muovix Oy:n toimitusjohtaja Mika Surakka esitteli muovin hyötykäyttöä Muovix Oy:ssä. Muovix Oy on vuonna 2000 perustettu Riihimäellä sijaitseva yritys, joka jalostaa muovituotteita teollisuuden jätemuoveista. Jätemuovi murskataan ja siitä jalostetaan ulkonäöltään lautaa tai lankkua muistuttavaa muoviprofiilia, jota voidaan sahata, porata, jyrsiä ja naulata kuten puuta. Muoviprofiilista valmistetaan erilaisia tuotteita maatalouden sekä katu-, tie- ja puistorakentamisen tarpeisiin. Tuotteet valmistetaan kokonaan jätemuovista. Muovix Oy:n kotisivut: 6

9 Jätehuollon kehittäminen Paloheimo Oy:ssä Luennoitsija: ympäristövastaava Meira Autere Paloheimo Wood Oy on Suomen suurimpia yksityisiä sahateollisuusyrityksiä, joka on Paloheimo konsernia. Paloheimo Wood Oy:n kapasiteetti on noin m 3 saha- ja höylätavaraa vuodessa. Paloheimo Wood Oy:llä on ISO ympäristöjärjestelmä, joka edellyttää jatkuvaa parantamista ympäristöasioissa. Periaate liittyy tuotteisiin, prosesseihin, osaamiseen ja johtamiseen. Paloheimo Wood Oy on vähentänyt huomattavasti sekajätteen määrää. Vuonna 2000 yrityksessä alettiin kerätä energiajaetta, joka pudotti sekajätteen määrän 45 % kokonaisjätemäärästä, kun sen osuus vuonna 1999 käsitti vielä 76 %. Toimenpiteitä sekajätemäärän vähentämiseksi ovat olleet: seurantajärjestelmän luominen, muovijätteen hyötykäyttömahdollisuuksien selvittäminen, ongelmajätteiden lajittelun tehostaminen, pahvi- ja paperijätteen lajittelun tehostaminen, teräsvanteiden ja peltitynnyreiden kierrätyksen tehostaminen sekä musta-vaaleapussi keräyksen aloittaminen. Henkilöstöä on motivoitu laatimalla ohjeet jätteiden lajittelusta sekä tiedottamalla ja kouluttamalla henkilökuntaa. Tavoitteena on vähentää sekajätettä 5 %/vuosi vuoden 1999 tasosta vuoteen 2005 mennessä. Toimenpiteet ympäristöpäämäärien ja tavoitteiden toteuttamiseksi löytyvät intranetistä: (ohjelma). 7

10 3. Ympäristöjärjestelmän rakentaminen ja sen hyödyt yrityksille, Ohjelma klo klo klo klo Avaus, projektipäällikkö Sirpa Viholainen, Ekoverkko-hanke, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto - Esittelykierros / Ympäristöjärjestelmien rakentamistilanne yrityksissä - Osallistujatahojen toivomukset aiheen käsittelystä Ympäristöjärjestelmän rakentaminen ja sen hyödyt yrityksille, Toimitusjohtaja Hannu Pyykönen, Tulosteam ky Tauko Katsaus yritysten sertifioitujen ympäristöjärjestelmien määrään Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla, Suomessa ja kansainvälisesti, projektipäällikkö Sirpa Viholainen, Ekoverkko-hanke, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto klo Yrityksen EMS-oppaaseen tutustuminen Helsingin kauppakamarin Euroneuvontakeskus ja Pohjois-Suomen Euroneuvontakeskus ovat julkaisseet EMS-oppaan, joka on työväline yritysten ympäristöasioiden hallinnassa. Aluksi oppaassa testataan ympäristöjärjestelmän toteuttamisen tarpeellisuus ja arvioidaan EMAS hyväksynnän tai ISO sertifioinnin tuomat hyödyt yritykselle (osallistumistesti). Oppaan auditointiosien avulla voidaan tarkistaa ympäristöasioiden hoidon nykyinen tilanne. Oppaaseen voi tutustua luennolla kansio- ja CD-ROM-muodossa. Tavoite Luentokerran tavoitteena oli tuoda esille ympäristöjärjestelmän rakentamisen käytännön neuvoja ja työkaluja yrityksille. Tarkoituksena oli myös kannustaa yrityksiä ympäristöjärjestelmän rakentamiseen. Osallistujat: 9 osallistujaa ja 2 luennoitsijaa. TIIVISTELMÄ Ympäristöjärjestelmän rakentaminen ja sen hyödyt yrityksille Luennoitsija: Toimitusjohtaja Hannu Pyykönen, Tulosteam ky Ympäristöjärjestelmästä ja yleensäkin hyvästä ympäristöasioiden hoidosta saadaan säästöjä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Hallitulla jätehuollolla ja energiansäästöllä saadaan helposti säästöjä lyhyellä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä ympäristöasioiden hyvällä hoidolla vältetään jälkikäteen mahdollisesti muodostuva investointitarve, turvataan markkinat tulevaisuudessa, parannetaan tuottavuutta ja yrityksen imagoa sidosryhmiin päin sekä saadaan kilpailuetua. 8

11 Ympäristöjärjestelmän rakentaminen alkaa yleensä alustavalla katselmuksella, jonka perusteella voidaan tunnistaa ja määritellä yritystä koskevat ympäristönäkökohdat. Ympäristönäkökohdilla tarkoitetaan yrityksen toimintojen, tuotteiden tai palvelujen osia, joista aiheutuu tai voi aiheutua ympäristömuutoksia. Seuraavaksi ympäristönäkökohdat arvioidaan ja laitetaan tärkeysjärjestykseen. Priorisointiin vaikuttavat mm., miten vakavia vaikutuksia tietyllä toiminnalla voi olla ja minkälaisia vaikutusmahdollisuuksia haitallisten vaikutusten poistamiseen on. Seuraava vaihe ympäristöjärjestelmän rakentamisessa on ympäristöpolitiikan laatiminen, jolloin yrityksen johto määrittelee yrityksen toimintaperiaatteet ympäristöasioissa. Ympäristöpolitiikassa otetaan huomioon ympäristönäkökohdat, yritystä koskevat lakisääteiset vaatimukset sekä asiakas- ja viranomaisvaatimukset. Ympäristöpolitiikassa määritellään myös yleispiirteisesti toiminnan ympäristötavoitteet. Ympäristöpolitiikan laatimisen jälkeen määritellään tarkemmin toiminnan ympäristötavoitteet ja tehdään tavoitekohtainen ympäristöohjelma, jossa on määritelty suunnitellut toimenpiteet, aikataulutavoite, vastuut sekä toteutuksen seuranta. Ympäristöohjelman tarkoituksena on ohjata yrityksen käytännön toimintaa ympäristöasioiden toteuttamisessa. Lisäksi toiminnan toteuttamista varten tulee kehittää seurantajärjestelmä, jonka perusteella tuloksia arvioidaan. Seurantaa varten tarvitaan erilaisia mittareita. Seuranta vaatii yrityksen sisäisiä ja ulkoisia auditointeja, joista tehdään raportteja säännöllisin välein. Ympäristöjärjestelmästä poikkeamiset ja korjaukset raportoidaan. Katsaus yritysten sertifioitujen ympäristöjärjestelmien määrään Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla, Suomessa ja kansainvälisesti Luennoitsija: projektipäällikkö Sirpa Viholainen, Ekoverkko-hanke, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto Kansainvälisesti ISO standardi on laajemmin ja lukumääräisesti enemmän käyttöön otettu kuin EMAS. Saksassa on EU-maista eniten ISO ja EMAS rekisteröintejä. Ruotsissa, Iso-Britanniassa ja Espanjassa sekä Italiassa ISO rekisteröintiä on yli tuhannessa yrityksessä. Japanissa on eniten ISO rekisteröintejä. ISO rekisteröintejä on yhteensä kpl ja EMAS rekisteröintejä kpl. Lukumäärät edustavat luennon ajankohtana olevaa tilannetta. Ajankohtainen kansainvälinen tilanne ISO ja EMAS-rekisteröinneistä löytyy internetosoitteesta: Suomessa EMAS rekisteröintejä oli 36 yrityksellä ja ISO rekisteröintejä 620 yrityksellä Suomessa EMAS:n ovat ottaneet käyttöön lähinnä suuret yritykset. Sertifioituja ISO järjestelmiä oli Hämeenlinnassa 7 kpl, samoin Forssassa ja Janakkalassa oli yksi sertifioitu järjestelmä. Kestävän kehityksen mittarit hanke kerää vuosittain tiedot sertifioiduista yrityksistä, joten alueellinen tieto sertifioiduista ympäristöjärjestelmistä löytyy ympäristöosaston kotisivuilta: 9

12 Yrityksen EMS-opas Luennoitsija: projektipäällikkö Sirpa Viholainen, Ekoverkko-hanke, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto Helsingin kauppakamarin Euroneuvontakeskus ja Pohjois-Suomen Euroneuvontakeskus ovat julkaisseet EMS-oppaan, joka on työväline yritysten ympäristöasioiden hallinnassa. Aluksi oppaassa testataan ympäristöjärjestelmän toteuttamisen tarpeellisuus ja arvioidaan EMAS hyväksynnän tai ISO sertifioinnin tuomat hyödyt yritykselle (osallistumistesti). Oppaan auditointiosien avulla voidaan tarkistaa ympäristöasioiden hoidon nykyinen tilanne. Oppaaseen oli mahdollisuus tutustua luennolla kansio- ja CD-ROM-muodossa. Oppaassa on myös toimialaselostuksia konepaja-, leipomo-, huonekalu- ja puusepänteollisuudesta, tekstiilinkäsittely-, väriaine-, muovipakkaus- ja graafisesta teollisuudesta. Opasta voi tilata tilauslomakkeella osoitteesta: Euroneuvontakeskus / Helsingin kauppakamari, Kalevankatu 12, Helsinki, puh. (09) , telefax. (09) Tilauksen voi lähettää myös sähköpostilla: 10

13 4. Ympäristönsuojelulaki ja sen vaikutukset yrityksille, Ohjelma klo klo Ympäristönsuojelulaki ja sen vaikutukset yrityksille, vs. ympäristösihteeri Raimo Tuohisaari, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto Tauko klo Ympäristölainsäädännön hallinta, DI Esa Haikala, EQ Control Ky Tavoite Luentokerran tavoitteena oli tuoda esille ympäristönsuojelulain ja asetuksen asettamia uusia velvoitteita yrityksille. Tavoitteena oli myös tuoda esille yleensä ympäristönsuojelulainsäädännön laajuutta ja sen hallintamahdollisuuksia. Osallistujat: 8 osallistujaa, 2 luennoitsijaa ja järjestäjä TIIVISTELMÄ Ympäristönsuojelulaki ja sen vaikutukset yrityksille Luennoitsija: vs. ympäristösihteeri Raimo Tuohisaari, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto Raimo Tuohisaari käytti opetusmateriaalina Suomen ympäristökeskuksen kalvosarjaa, joka löytyy internet-osoitteesta: Ympäristönsuojelulaki ja asetus löytyvät kokonaisuudessaan valtion maksuttomasta säädöstietopankista internet-osoitteesta: Ympäristönsuojelulaki ja asetus astuivat voimaan Ympäristönsuojelulailla yhtenäistettiin hajanainen ympäristölainsäädäntö ja useita sektorilakeja kumottiin. Lakiuudistuksessa pilaantumisen torjuntaa koskevat säännökset koottiin yhteen ja uudistettiin. Yrityksiä uudessa ympäristönsuojelulainsäädännössä koskee eniten ympäristölupa-asiat. Ympäristöluvan hakuvelvollisuus perustuu pääasiassa ympäristönsuojeluasetuksessa olevaan laitosluetteloon (noin 70 laitosta). Lisäksi tietyt toiminnot kuten jätteen laitos- ja ammattimainen käsittely sekä tietyissä tapauksissa jätevesien johtaminen sekä toiminnot, joista voi aiheutua vesistön pilaantumista tai naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta tarvitsevat ympäristöluvan. Lupa tarvitaan myös, jos tiettyjä asetuksen liitteessä I olevia aineita päästetään vesistöön, pieniin vesiin ja viemäriin. Lupaviranomaisia ovat laitoksesta tai toiminnasta riippuen alueellinen ympäristökeskus, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai ympäristölupavirasto. 11

14 Olennainen muutos aikaisempaan lainsäädäntöön on, että luvanvaraisuus tai ainakin lupaharkinta koskevat myös vanhoja laitoksia ja vanhaa toimintaa. Tietyt erikseen määrätyt ja enemmän ympäristöä kuormittavat laitokset, joutuvat hakemaan ilman lupaharkintaa uuden luvan. Ympäristölupa on haettava myös silloin, jos laitoksen aikaisemman ympäristöluvan voimassaolo päättyy tai laitoksen toiminta muuttuu olennaisesti. Laitokset, joiden ei tarvitse suoraan hakea ympäristölupaa, joutuvat tekemään toiminnastaan ilmoituksen alueelliselle ympäristökeskukselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemistä varten. Merkitsemisen jälkeen alueellinen ympäristökeskus toimittaa eri lupaviranomaisille ilmoitukset käsiteltäviksi. Lupaviranomainen voi velvoittaa laitosta tai toimintaa hakemaan uuden lain mukaisen luvan, jos toiminta ja sitä koskevat määräykset eivät olennaisilta osin täytä ympäristönsuojelulain mukaisia vaatimuksia. Jokaisesta ilmoituksesta tehdään päätös, jossa luvanhakuvelvollisuus ratkaistaan. Melua ja tärinää aiheuttava tilapäisestä toiminnasta tehdään kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristönsuojelulain tultua voimaan meluntorjuntalaki kumottiin ja kyseinen ilmoitusvelvollisuussäädös siirtyi ympäristönsuojelulakiin. Kunnanvaltuustolla on myös ympäristönsuojelulain oikeuttama mahdollisuus laatia kuntakohtaiset ympäristönsuojelumääräykset, joissa voidaan antaa paikallisista olosuhteista johtuvia määräyksiä. Määräykset voivat koskea esimerkiksi erityisesti häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa, toimintojen sijoittumista asemakaava-alueen ulkopuolelle, jätevesien käsittelyä tietyllä alueella ja valvontaa. Ympäristönsuojelulainsäädännön hallinta Luennoitsija: DI Esa Haikala, EQ Control Ky DI Esa Haikala EQ Control Oy:stä esitteli luennolla yrityksensä ympäristölainsäädännön seurantapalvelua. Tietoa yrityksen toiminnasta löytyy internetosoitteesta: Lainsäädännön seurantapalvelun avulla tilaaja saa käyttöönsä lakisääteiset vaatimukset ISO standardin ja OHSAS spesifikaation soveltamisalueelta sekä tarvittavaa apua vaatimusten tunnistamisessa ja soveltamisessa. Palvelu asennetaan sähköisessä htm-muodossa sisäiseen verkkoon kaksi kertaa vuodessa. Seurantapalveluun kuuluvat myös käyttöoikeus vastaavaan jatkuvasti päivitettävään internet-lakitietokantaan, ohjeet lakirekisterin käytöstä ja päivityksestä, lakien soveltamiseen liittyvän ilmaisen neuvontapalvelun sekä lakitietokannan täydentämisen tarvittaessa tilaajan ympäristönäkökohtien ja työterveys- ja työturvallisuusriskien perusteella. Vaatimuslähteet ovat: EU:n asetukset ja direktiivit, kansallinen lainsäädäntö, päästörajat, paikalliset määräykset, luvat ja luvanvaraiset työt sekä organisaation vapaaehtoiset sitoumukset. 12

15 5. Energiansäästö yrityksissä, Ohjelma klo klo Energiansäästö yrityksissä, sektoripäällikkö Marja Jallinoja, Motiva Oy - Yritysten energiansäästömahdollisuudet - Energiakatselmukset ja katsastukset - Energiansäästösopimukset - Motiva Oy:n toiminta Tauko klo Energiansäästö hankinnoissa, konsultti Sirpa Korhonen, Efektia Oy - Tuotelähtöinen ympäristönäkökulma hankinnoissa - Energiansäästömahdollisuudet hankintaratkaisuissa - Hymonet hankintojen ympäristötietokannan esittely Tavoite Luentokerran tavoitteena oli saada osallistujat pohtimaan energiansäästötoimenpiteitä omassa organisaatiossaan ja tuoda esille Motiva Oy:n palveluja sekä energiansäästön merkitystä jo hankintoja tehtäessä. Osallistujat: 8 osallistujaa, 2 luennoitsijaa ja järjestäjä TIIVISTELMÄ Energiansäästö yrityksissä Luennoitsija: sektoripäällikkö Marja Jallinoja, Motiva Oy Motiva Oy on valtion omistama puolueeton palvelukeskus, jonka päämääränä on energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvien energialähteiden lisääminen vapaaehtoisin keinoin. Toiminnan taustalla ovat kansainväliset ilmastosopimukset, Suomen energiastrategia, uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelma ja energiansäästöohjelma. Motiva Oy tuottaa tietoa ja palveluja kotitalouksille, yrityksille, yhteisöille ja viranomaisille. Motiva Oy:n toimintamuotoja ovat energiansäästösopimukset, energiakatselmukset, energiaa säästävän teknologian kehittäminen, asenteisiin ja käyttötottumuksiin vaikuttaminen sekä erilaiset projektien hallintapalvelut. Energiakatselmus on kauppa- ja teollisuusministeriön ohjeiden mukaisesti suoritettu kokonaisvaltainen selvitys rakennuksen ja prosessien energian ja veden käytöstä sekä kaikista kannattavista energiansäästömahdollisuuksista. Katselmuksissa Motiva Oy:n kouluttamat ja auktorisoimat LVI- ja sähköalan ammattilaiset perehtyvät rakennuksen ja prosessien energiankäyttöön ja selvittävät mahdollisuudet energiankäytön tehostamiseksi sekä laativat toimenpide-ehdotukset. Katselmusmalleja on kehitetty erilaisille kohteille. Esimerkiksi energiakatselmusta suppeammassa energiakatsastuksessa selvitetään rakennuksen 13

16 energiatalouden nykytila, suurimmat energiakustannusten aiheuttajat ja kannattavat energiansäästötoimenpiteet sekä opastetaan kohteen organisaatiota. Kauppa- ja teollisuusministeriö tukee Motivan ja KTM:n ohjeiden mukaan toteutettuja energiakatselmuksia. Avustus edellyttää, että Motivan auktorisoima katselmoija tekee katselmuksen. KTM:n avustus on 40 prosenttia katselmuksen kokonaiskustannuksista. Energiansäästösopimuksen tehneiden yritysten ja yhteisöjen tuki on 50 prosenttia. Tuet vahvistetaan vuosittain. Avustusta haetaan paikallisilta työvoima- ja elinkeinokeskuksilta. Energiansäästösopimuksessa määritellään kauppa- ja teollisuusministeriön, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (tai muiden alojen liittojen) ja sopimukseen liittyvän yrityksen toimenpiteet sopimuksen mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kauppa- ja teollisuusministeriö osallistuu energiansäästösopimuksiin tukien muodossa. KTM tukee sopimuksen piirissä olevia yrityksissä tehtäviä energiakatselmuksia ja analyysejä sekä energiatuen täyttäviä energiansäästöinvestointeja. Eri alojen keskusliitot taas osallistuvat sopimusjärjestelmän kehittämiseen, markkinointiin ja tiedottamiseen sekä vuosiraportin kokoamiseen. Sopimuksen tavoitteena on saada sopimuksen piiriin vähintään 80 prosenttia teollisuuden energiankäytöstä vuoteen 2005 mennessä. Vuoden 2001 loppuun mennessä teollisuuden energiankäytöstä 85 prosenttia kuului sopimusten piiriin ja teollisuuden energiansäästösopimukseen on liittynyt 115 yritystä, joten tavoite on jo saavutettu. Vapaaehtoisia energiansäästösopimuksia on teollisuuden lisäksi myös seuraavilla aloilla: energia-ala, kunnat ja kuntayhtymät, kiinteistö- ja rakennusala, kuorma- ja pakettiautoala sekä linja-autoala. Uusi energiansäästön rahoitusmalli Suomessa on ESCO. ESCO-hankkeen kustannukset ovat investointi-, asiantuntija- ja rahoituskustannuksia. ESCO järjestää koko hankkeen rahoituksen eikä tilaajan tarvitse osallistua rahoituksen kokoamiseen. Investoinnin omistusoikeus siirtyy tilaajalle sen jälkeen, kun hanke on maksettu. ESCO-sopimus on voimassa yleensä 3-6 vuotta. Lisätietoa yritysten energiansäästöstä löytyy Motiva Oy:n internetsivuilta: sekä Motiva Oy:n julkaisemasta Pk-teollisuuden energiansäästöoppaasta (4/2000). Energiansäästö hankinnoissa Luennoitsija: konsultti Sirpa Korhonen, Efektia Oy Energiansäästössä hankinnoilla on merkittävä vaikutus pitkällä aikavälillä. Hankintojen ostovaiheessa tulisi ottaa huomioon ostohinnan lisäksi myös käytönaikaiset energiakustannukset. Ympäristön kannalta myönteistä on myös uusiutuvien energialähteiden käyttö. Lähtökohtana on yrityksen sitoutuminen energiansäästöön, mikä tapahtuu usein ympäristönhallintajärjestelmän tai ympäristö- tai energiansäästöohjelman avulla. 14

17 Käytännön toimenpiteitä energiansäästössä ovat mm. ympäristönäkökohtien ja energiansäästön huomioonottaminen yrityksen osto-ohjeissa, korjaus- ja uudisrakennushankkeiden suunnittelussa, kiinteistöpalvelujen ja kuljetusten valinnassa. Toimistojen energiansäästössä kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota laitteiden hankintaan, sillä toimistojen energiankulutuksesta kolmannes kuluu tietokoneisiin, kolmannes valaistukseen ja kolmannes muihin toimistolaitteisiin. Ympäristöystävällisten ja energiaa säästävien laitteiden hankinnassa auttavat ympäristömerkit. Esimerkiksi kopiokoneissa ja tulostimissa ympäristömerkityissä ja Energia Star merkityissä laitteissa on virransäästötila. Hankinnoissa on myös hyvä suosia laitteita, joissa on pitkä takuuaika ja ympäristönäkökohdat kattavat ja selkeät käyttöohjeet. Luentokerralla esiteltiin myös Hymonet tietokantaa. Lyhenne Hymo muodostuu sanoista helppokäyttöinen ympäristötietokanta myyjille ja ostajille tai sanoista hankintojen ympäristöohjaus. Hymonet ympäristötietokantaa on kehittänyt Efektia Oy. Tietokanta on hankinnoissa käytettävä työkalu julkishallinnon ja yksityissektorin organisaatioille. Hymonetiin on kerätty tarpeellinen tieto hankintojen ympäristövaikutuksista Suomesta ja ulkomailta ja sitä päivitetään jatkuvasti. Tietokanta on maksullinen ja sitä voi käyttää hyväksi ostojen lisäksi myös tuotannossa ja markkinoinnissa. Lisätietoa Hymonet tietokannasta löytyy internet-osoitteesta: 15

18 6. Kemikaalien käyttö ja ongelmajätehuolto yrityksissä Ohjelma klo klo Kemikaalilainsäädännön velvoitteet yrityksille, toimitusjohtaja Hannu Pyykönen, Tulosteam Ky Tauko klo Ongelmajätehuolto yrityksissä, Teuvo Heinonen, Ekokem Oy Tavoite Luentokerran tavoitteena oli perehdyttää yrityksiä kemikaalien käyttöä koskeviin säännöksiin sekä tuoda esille kemikaalien ja ongelmajätehuollon välinen yhteys. Mitä vähemmän yritys käyttää vaarallisia kemikaaleja, sitä vähemmän syntyy myös ongelmajätteitä. Osallistujat: 6 osallistujaa, 2 luennoitsijaa ja järjestäjä TIIVISTELMÄ Kemikaalilainsäädännön velvoitteet yrityksille Luennoitsija: toimitusjohtaja Hannu Pyykönen, Tulosteam Ky Ympäristö- ja laatujärjestelmät velvoittavat yrityksiä tunnistamaan toimintaansa liittyvät lainsäädännölliset vaatimukset. Hannu Pyykönen käsitteli annettua aihetta lähinnä työntekijöille aiheutuvan vaaran ja riskien arvioinnin pohjalta. Työntekijöiden suojelemisesta kemiallisille tekijöille altistumiseen liittyviltä vaaroilta säädetään valtioneuvoston asetuksessa 715/2001, joka astui voimaan Asetuksen 5 :n mukaan työnantajan on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa työpaikalla käytettävistä kemikaaleista. Asetuksen mukaan em. luettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet on oltava työntekijöiden saatavilla. Työnantajan on myös tunnistettava kemiallisten tekijöiden aiheuttamat vaarat ja arvioitava niistä aiheutuvat riskit. Kemi-Arvi 2.0 on tietokoneohjelma, jota voidaan hyödyntää työpaikalla käytettävien kemikaalien luetteloimiseen ja työntekijöiden kemiallisille tekijöille altistumisen vaarojen arviointiin. Kemiallisilla tekijöillä tarkoitetaan käytettävien kemikaalien lisäksi työssä syntyviä kemiallisia altisteita, kuten hitsaushuuruja, hiontapölyjä ja jätteitä. Kemi-Arvi koostuu kemikaaliluettelosta, vaaran arvioinnista sekä altistekohtaisesta vaaran arvioinnista. Kemi-Arvi 2.0:sta löytyy tietoa internetosoitteesta: 16

19 Ongelmajätehuolto yrityksissä Luennoitsija: Teuvo Heinonen, Ekokem Oy Ongelmajäte on jäte, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Vuoden 2002 alusta tuli voimaan jäteasetuksen muutos ja uusi jäteluettelo. Jätteet ovat ongelmajätteitä, kun niiden sisältämien haitallisten aineiden pitoisuudet ovat kemikaalilainsäädännön vaarallisten kemikaalien rajaarvojen mukaisia. Uusia ongelmajätteitä ovat mm. romuajoneuvot ja käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joista ei ole poistettu vaarallisia aineita ja osia, vaarallisia aineita sisältävät puu- ja muut rakennusjätteet (esim. kreosoottiöljyllä tai painekyllästeillä käsitelty puujäte) ja kaikki asbestia sisältävät jätteet. Alueellinen ympäristökeskus voi yksittäisissä tapauksissa tehdä luettelosta poikkeavia päätöksiä ongelmajäteluokituksessa. Ongelmajätteiden lajittelu tulee tehdä niiden vaaraominaisuuksien perusteella, jolloin erillään on pidettävä vähintään syttyvät, hapot, emäkset sekä hapettavat ja myrkylliset jätteet, torjunta-aineet, paristot, loisteputket, öljyjätteet ja tunnistamattomat jätteet. Ongelmajätteiden määrittelyssä apuna ovat pakkausten alkuperäismerkinnät ja tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet. Kemikaalin myyntiin tai markkinoille luovuttava taho on velvollinen antamaan aineesta käyttöturvallisuustiedotteen ilman eri pyyntöä, kun kemikaali luovutetaan ammattimaiseen käyttöön. Jätteen tuottajalla on velvollisuus tuntea käyttämänsä aineet ja niistä syntyvät jätteet sekä järjestää niiden asianmukainen jätehuolto. Ongelmajätehuoltoon liittyvät tarkat ohjeet pakkaamisesta, merkinnöistä ja varastoinnista. Vastuu ongelmajätteen kuljetuksista on jätteen tuottajalla, mikäli käytetään omaa kuljetusta. Mikäli ongelmajäte annetaan kuljetettavaksi ammattimaiselle ympäristöluvan omistavalle ongelmajätteiden keräysyritykselle, tuottajan vastuu siirtyy ongelmajätteen kuljetusyritykselle. Ongelmajätteiden varastokirjanpidolla voidaan osoittaa, että ongelmajätehuolto on hallinnassa. Siirtoasiakirjat riittävät ongelmajätekirjanpidoksi pois toimitetuista ongelmajätteistä. Siirtoasiakirjat tulee säilyttää kolme vuotta. Valvontaviranomainen voi antaa määräyksiä siitä, miten ongelmajätekirjanpito on hoidettava. Lisätietoja saa ongelmajätehuollosta saa mm. Ekokem Oy:n internetsivuilta ja ongelmajäteoppaasta. 17

20 7. Ympäristöviestintä Ohjelma klo klo klo Ympäristöviestintä yrityksissä, tutkija Riitta Wahlström, Taiga-instituutti - Yrityksen sisäinen ympäristöviestintä eli miten henkilöstö saadaan motivoitua ympäristöasioihin - Ympäristöasioiden käyttäminen markkinoinnissa Tauko Aihe jatkuu klo Ympäristöviestintä KappAhlissa, myymäläpäällikkö Sirkku Meriläinen, KappAhl, Hämeenlinna Tavoite Luentokerran tavoitteena oli selvitellä niitä keinoja, joiden avulla ympäristötietoisuus saadaan välitettyä yrityksen henkilökunnalle, asiakkaille ja julkisuuteen. Tarkoituksena oli myös keskustella niistä ongelmista, jotka estävät ympäristöasioiden toteuttamista yrityksessä. Tieto ei aina johda tekoihin. Tavoitteena oli esittää ympäristöviestinnän toteuttamista yksittäisen yrityksen ja teoreettisemman pohdiskelun näkökulmasta. Osallistujat: 8 osallistujaa, 2 luennoitsijaa ja järjestäjä TIIVISTELMÄ Ympäristöviestintä yrityksissä Luennoitsija: tutkija Riitta Wahlström, Taiga-instituutti Ympäristöviestinnän vaikuttavuudessa on mm. seuraavia keinoja: - Johto ja koko organisaatio osallistuvat ympäristöasioiden eteenpäin viemiseen. - Ympäristökoulutuksessa paneudutaan myös viestintään. Asioita ei omaksuta pelkällä tiedolla. Viestintä kohdistetaan koko organisaatiolle. - Jatkuvan läsnäolevan viestinnän keinoja käytetään. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi julisteita tai erilaisia opasteita (esim. sammuta valot kyltti). - Palkitseminen ja hyötynäkökulma otetaan mukaan. Hyötynäkökulmalla on sitä suurempi merkitys mitä vähemmän kiinnostusta yrityksessä on ympäristöasioihin. - Organisaation tai yhteiskunnan auktoriteetteja tai julkkishahmoja otetaan mukaan viestintään. 18

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

Green Office ympäristöjärjestelmä

Green Office ympäristöjärjestelmä Green Office ympäristöjärjestelmä Suunnittelu, toteutus ja seuranta Ympäristökoordinaattori Veli-Heikki Vänttinen Yliopistopalveluiden laatuvastaavien kokous 23.5.2012 Mikä on Green Office? WWF:n kehittämä

Lisätiedot

Kuljetusketjujen energiakatselmus

Kuljetusketjujen energiakatselmus Kuljetusketjujen energiakatselmus Helsingin messukeskus 17.5.2006 Pertti Koski 1 Motiva Oy tuottaa palveluja uusiutuvan energian ja energian tehokkaamman käytön lisäämiseksi. 2 Motivan palvelut Energianhallinnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

3. Sopimuksen toimeenpano (toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi)

3. Sopimuksen toimeenpano (toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi) Liite 1. Sivu 1 (5) Linja-autoalan energiansäästösopimuksen arviointi 1. Vastaajan tausta ja sopimusala, perustiedot 1.01 Yrityksen linja-autojen lukumäärä 1-20 21-50 yli 50 linja-autoa 1.02 Vastaajan

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Fiksu Ammattilainen YLEINEN YMPÄRISTÖTIETOUS Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Ryhmän jäsenet: Kartoituspäivämäärä ja aika: Täytä lomake jokaisessa kohteessa kun saat tiedot selville.

Lisätiedot

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013 Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, Sisältö Motiva Oy Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäviestintä Kuluttajien tietolähteitä Motiva Oy 100 % valtion omistama

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN 30.10.2014 Hyvä ympäristö ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti

Lisätiedot

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K)

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) kysely 1.-10.2.2012 Suomen yleisille kirjastoille ekologisen kestävyyden tilasta Leila Sonkkanen Suunnittelija Helsingin kaupunginkirjasto grafiikka Jouni Juntumaa Erikoissuunnittelija

Lisätiedot

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Uutta Yhteinen rakenne Rakenne ja termit ovat harmonisoitu Uusitut ISO 14001 ja ISO 45001 tulevat olemaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Ravintola Bank, Unioninkatu 22, Helsinki 14.6.2007 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Uuden energiatehokkuussopimuskokonaisuuden

Lisätiedot

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä ReUSE seminar Ulla-Maija Mroueh VTT Technical Research Centre of Finland Rakennusosien uudelleenkäytön sääntely Miten jäte-

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä Ympäristö ja terveys Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä 13.11.2009 Eija Enberg 2 13.11.2009 Eija Enberg 3 Ympäristötyön ohjaus Työ aloitettu 1998, ISO 14001 pohjana Ympäristökäsikirja Ympäristötyöryhmä

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Yliopiston Apteekki. Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset. Helsinki 27.10.2009

Yliopiston Apteekki. Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset. Helsinki 27.10.2009 Yliopiston Apteekki Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset 27.10.2009 Sisältö 1. Tutkimuksen toteutus 2. Lääkejätteiden palautus Suomessa 3. Tulosten yhteenveto 4. Taustatiedot vastaajista

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

Tuottajavastuu. Sähkö ja elektroniikkalaitteet

Tuottajavastuu. Sähkö ja elektroniikkalaitteet Tuottajavastuu Sähkö ja elektroniikkalaitteet 1 Tuotteen elinkaari Valmistuksen raaka-aineet Suunnittelu RoHs: Ympäristölle vaarallisten aineiden käytön rajoitukset EuP: Tuotesuunnittelu ja valmistus Uudelleenkäyttö,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Ekoverkko-hankkeen loppuraportti

Ekoverkko-hankkeen loppuraportti Esipuhe Ekoverkko-hanke oli pienten ja keskisuurten yritysten ympäristöasioita tukeva hanke, jonka idea syntyi Hämeenlinnan paikallisagendatyön yhteydessä. Ympäristöviranomaiset ovat perinteisesti lähestyneet

Lisätiedot

Broilertilojen ympäristöluvat

Broilertilojen ympäristöluvat Broilertilojen ympäristöluvat Lähde: www.ymparisto.fi Kuva Pekka Koskinen Ympäristölupavaatimukset Eläinsuoja tarvitsee ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu vähintään (YSA 1 1 momentti 11 kohta) 10 000

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

RESCA päätösseminaari 18.3.2014. Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit

RESCA päätösseminaari 18.3.2014. Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit ä ä Tuula Salminen 17.3.2014 Tampereen Särkänniemi Oy Suomen suurimpia vapaa-ajanviettokeskuksia - omistaja Tampereen kaupunki Kävijämäärä n. 650.000 asiakasta/a Liikevaihto n. 20-22 milj Henkilöstö vakituisia

Lisätiedot

Energiakatselmukset kannattavat

Energiakatselmukset kannattavat Energiakatselmukset kannattavat 8.10.2009 Tapio Jalo Esityksen sisältö Mikä on energiakatselmus? Mitä hyötyä on energiakatselmuksesta? Mistä tekijä energiakatselmukseen? Miten teetän energiakatselmuksen

Lisätiedot

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 1 Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 30.11.2010 2 JÄTELAINSÄÄDÄNNÖN TAVOITTEET Ehkäistä jätteen syntymistä, edistää jätteen hyödyntämistä

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä Lakimies Marko Nurmikolu Selvilläolovelvollisuus YSL 6 : Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Hankinnat ja ympäristö

Hankinnat ja ympäristö Hankinnat ja ympäristö Markus Lukin Helsingin kaupungin ympäristökeskus 27.2.2008 27.2.2008 Markus Lukin 1 Miksi hankintojen ympäristöasiat tärkeitä? o Suorat ympäristövaikutukset vähenevät o Hankintojen

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat Keräysvälineet Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava

Lisätiedot

Vesienhoidon TPO Teollisuus

Vesienhoidon TPO Teollisuus Vesienhoidon TPO Teollisuus Sidosryhmäseminaari 5.3.2014 Juha Lahtela 5.3.2014 Nykykäytäntö Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 85 1 HALLINTOKESKUS Oikeuspalvelut

HELSINGIN KAUPUNKI 85 1 HALLINTOKESKUS Oikeuspalvelut HELSINGIN KAUPUNKI 85 1 Khs 2011-1081/682 LAUSUNTO VUOSAAREN KÄYTÖSTÄ POISTETTUA KAATOPAIKKAA KOSKEVASTA SOPI-MUKSESTA Yleisten töiden lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyisi

Lisätiedot

IEE INTERACTION. Kustannusten ja energian säästöä tavarankuljetuksia tarvitseville yrityksille

IEE INTERACTION. Kustannusten ja energian säästöä tavarankuljetuksia tarvitseville yrityksille IEE INTERACTION Kustannusten ja energian säästöä tavarankuljetuksia tarvitseville yrityksille INternational Transport and Energy Reduction ACTION Euroopan komission IEE-ohjelman hanke, jota Suomessa tukevat

Lisätiedot

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA KESTÄVÄ KEHITYS o 2012 asukaskyselyn kohderyhmän muodostivat Hämeenlinnan kaupungin asukkaat, otos 9000 asukasta o Tutkimus perustuu 1591 henkilön antamiin vastauksiin,

Lisätiedot

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN EKOSUUNNITTELU STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN 30.1.2013, Riitta Lempiäinen, Motiva Oy 30.1.2013 RTL JOHDANTO EKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille

Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille Nina Pimiä Projektipäällikkö Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jätevesineuvonnan toteutus Tavoitteena on jakaa puolueetonta, oikeaa ja ajantasaista tietoa kiinteistöjen

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

MUOVIX OY Muovijätteen hyödyntäminen Kemian Päivät: Nyhjää Tyhjästä 22.3.2011 Mikko Koivuniemi

MUOVIX OY Muovijätteen hyödyntäminen Kemian Päivät: Nyhjää Tyhjästä 22.3.2011 Mikko Koivuniemi MUOVIX OY Muovijätteen hyödyntäminen Kemian Päivät: Nyhjää Tyhjästä 22.3.2011 Mikko Koivuniemi Lähde: Uusi Muovitieto Muovijäte Suomessa Yhteensä n. 160 000 tonnia vuodessa Noin 50 % käytettyjä pakkauksia

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2017

Abloy oy ympäristökatsaus 2017 Abloy oy ympäristökatsaus 2017 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

Maatilojen energiasuunnitelma

Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma on osa maatilojen energiaohjelmaa Maatilojen energiaohjelma Maatilan energiaohjelma: Maatilojen energiasäästötoimia

Lisätiedot

Viestinnän arjessa vastuullisesti

Viestinnän arjessa vastuullisesti Viestinnän arjessa vastuullisesti Järjestelmällistä työtä ympäristökuormituksen vähentämiseksi 24.8.2010 Mika Ruuskanen Pohjoismaisen Green Edita -ympäristöohjelman johtaja Edita Oyj 1 Viestinnän arjessa

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Energiantuotannon toimenpideohjelma 8.5.2017 Sirpa Leino, Energiateollisuus ry Energia-ala lähtenyt heti vakuuttavasti mukaan Energia-alan sopimuksen kattavuus erittäin

Lisätiedot

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Tuula Pohjola Dosentti, TkT Teknillinen korkeakoulu TKK Ilmastonmuutos Kasvihuonekaasut

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Catering-ala TYÖSSÄOPPIMISJAKSO Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Materiaalikatselmustoiminnan kehitys. 4.3.2011 TYKELI -taustatyöpaja Motiva Oy, Paula Eskola

Materiaalikatselmustoiminnan kehitys. 4.3.2011 TYKELI -taustatyöpaja Motiva Oy, Paula Eskola Materiaalikatselmustoiminnan kehitys 4.3. TYKELI -taustatyöpaja Motiva Oy, Paula Eskola Materiaalikatselmus Systemaattinen tapa käydä tuotannon materiaalivirrat läpi ja etsiä säästökohteita Tuloksena aikaansaadaan

Lisätiedot

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

Laki. jätelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008. Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Laki. jätelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008. Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008 Laki jätelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 18 b :n 1 momentin 5 kohta ja

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

YYVA (Yhteiskunta- ja yritysvastuu) -koulutusohjelma

YYVA (Yhteiskunta- ja yritysvastuu) -koulutusohjelma YYVA (Yhteiskunta- ja yritysvastuu) -koulutusohjelma Ensimmäinen pk-yrityksille suunnattu yhteiskunta- ja yritysvastuun koulutusohjelma käynnistyy! Koulutusohjelmaan kuuluu neljä koulutuspäivää, joissa

Lisätiedot

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon?

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Sisältö Yhdyskuntajätteet ja niiden käsittely Kierrätyksestä Jätteenpolton kehitys Suomessa Jätevoimala ja rinnakkaispoltto

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto 25.10.2017 1 Sisältö Keski-Suomen jätehuollon nykytilakatsaus Kuntien jätehuollon organisoituminen Yhdyskuntajätteet

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit Teollisuuden toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT'

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' Kuvat ovat oppaasta, jota myyvät Edita-kirjakaupat: Nissinen, Ari 2004. Julkisten hankintojen ympäristöopas. Ympäristöopas 113. Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu

Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu Julkiset hankinnat Cleantech-innovaatioiden edistäjinä seminaari 2.12.2009 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Esityksen sisältö

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012 Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta Jätehuoltopäivät 2012 Jätteiden siirtoja maasta toiseen valvotaan, koska jätteet saattavat sisältää aineita, jotka ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO HÄMEENLINNASSA

JÄTEHUOLTO HÄMEENLINNASSA päivitetty 30.4.2013 JÄTEHUOLTO HÄMEENLINNASSA Kiinteistön jätehuolto Hämeenlinnan alueella on sopimusperusteinen jätteenkuljetus. Kaikkien kiinteistöjen on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

ONKO YRITYKSESI VALMIS ENERGIAKATSELMUKSEEN 2015? ISS:n webinaari Uusi energiatehokkuuslaki

ONKO YRITYKSESI VALMIS ENERGIAKATSELMUKSEEN 2015? ISS:n webinaari Uusi energiatehokkuuslaki ONKO YRITYKSESI VALMIS ENERGIAKATSELMUKSEEN 2015? ISS:n webinaari Uusi energiatehokkuuslaki Tervetuloa webinaariin: Uusi energiatehokkuuslaki! ISS on mukana toteuttamassa uuden energiatehokkuuslain vaatimuksia

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Ympäristöasioiden hoito yrityksessä 1 (5) Opiskelijan tehtävälomake 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää, miten jätteen synnyn ehkäisy ja muut ympäristöasiat

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Vuoden 2011 jätelaki

Vuoden 2011 jätelaki Vuoden 2011 jätelaki Vanhat jätelait Jätehuoltolaki 1978 Vuoden 1993 jätelaki Vuoden 2011 jätelaki Huom. siirtymäsäännökset esim. lain 35 vuodelta 1993 ja asetuksen 4 luku jäävät voimaan (Valtion osallistuminen

Lisätiedot

Kokemuksia energianhallintajärjestelmän. käyttöönotosta - Case Parma - Sami Purtola, Tuotantojohtaja, Parma Oy sami.purtola@parma.

Kokemuksia energianhallintajärjestelmän. käyttöönotosta - Case Parma - Sami Purtola, Tuotantojohtaja, Parma Oy sami.purtola@parma. Kokemuksia energianhallintajärjestelmän käyttöönotosta - Case Parma - Sami Purtola, Tuotantojohtaja, Parma Oy sami.purtola@parma.fi Esityksen sisältö Parma Kokemukset alussa Etenemisvaihtoehdon valinta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot