Ohjeita opettajalle! Oppimispeli ammatillisen koulutuksen aloittaneille opiskelijoille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjeita opettajalle! Oppimispeli ammatillisen koulutuksen aloittaneille opiskelijoille"

Transkriptio

1 Pelin ohjeet

2 Oppimispeli ammatillisen koulutuksen aloittaneille opiskelijoille Ohjeita opettajalle! Pelaajien tehtävänä on elää mahdollisimman tasapainoista elämää, kulkea pelilaudalla valitsemaansa opintotietä ja valmistua ammattiin. Pelin aikana vastaan tulee monenlaisia haasteita mutta myös mukavia yllätyksiä. Ne liittyvät opintoihin, opiskelijan hyvinvointiin sekä elämän toisinaan varsin yllättäviin käänteisiin. Pelin aikana opiskelijat kohtaavat elämän valoisia ja varjoisia puolia. Kyse on elämään ja opiskeluun liittyvien valintojen pohtimisesta pelaamisen kautta. Onks unelmii?! oppimispeli on suunniteltu opinto-ohjaajien työkaluksi, etenkin 1. vuoden ohjaukseen. Oppimispelin säännöt ehtii opetella ja pelin pelata 45 minuutin oppitunnin aikana. Opinto-ohjaaja voi myös yhdistää oppimispelin käytön muuhun opetukseen (ks. Ideoita opinto-ohjaajalle). Peli on tarkoitettu neljälle pelaajalle, mutta sitä voi mainiosti pelata myös pareittain. Tällöin opiskelijat tekevät valintoja yhdessä parinsa kanssa, mikä lisää keskustelua. Onks unelmii?! -oppimispeli auttaa opiskelijoita hahmottamaan eri tapoja opintojen suorittamiseksi ja tarjoaa oppitunneille mukavaa vaihtelua. Pelin pelaaminen on myös yksi kanava tutustuttaa opiskelijat toisiinsa. Kannattaa varata riittävästi aikaa uuteen työmuotoon tutustumiselle, varsinkin, jos lautapelit tai oppimispelit eivät ole ennestään tuttuja. Seuraavilla tavoilla voit varmistua että oppituntisi onnistuu: 1. Lue säännöt huolellisesti läpi. Tähän on syytä varata aikaa noin 20 minuuttia. 2. Voit pelata oppimispeliä kerran toisten opettajien, perheesi tai ystäviesi kanssa. Näin mahdolliset epäselvyydet sääntöjen kanssa tulevat esille ennen oppituntia. Oppimispelin pelaamiseen on syytä varata aikaa noin 30 minuuttia. 3. Pyydä apuohjaajiksi tutoropiskelijoita tai sellaisia opiskelijoita, jotka ovat aiemmin pelanneet peliä ja tuntevat pelin säännöt. Miten peliä pelataan? Jokainen pelaaja saa vuorollaan valita yhden kortin. Kortit ovat kuten elämä itse, jotkut vaikuttavat pelaajien elämään positiivisesti ja jotkut vaikuttavat pelaajien elämään negatiivisesti. Omaa tilannettasi kuvataan kolmen elämämittarin kautta. Näitä ovat motivaatio, hyvinvointi ja raha. Pelin lopussa pelaajat saavat pisteitä näistä kolmesta pienimmän arvon mukaan. Lisäksi loppupisteissä huomioidaan opinnoissa eteneminen (ks. Pelin loppuminen ja voittaminen ). Pelin voittaa eniten pisteitä saanut pelaaja. Pelaajien tehtävänä on elää mahdollisimman tasapainoista elämää nostamalla kolmen arvon pistemäärä mahdollisimman korkeaksi ja samalla löytää oma tiensä ammatillisista opinnoista työelämään asti. Elämämittarit Nämä arvot kuvaavat pelaajan tyytyväisyyttä oman elämänsä osa-alueisiin. Motivaatio: kyky asettaa ja saavuttaa tavoitteita Hyvinvointi: sosiaaliset suhteet, terveys ja yleinen mukavuus Raha: vauraus ja taloudelliset mahdollisuudet

3 Pelin osat: #1 Pelilauta 1kpl #2 Pelaajalautoja 4kpl #3 Elämänkortteja 52 kpl #4 Pohdintakortteja 39 kpl #5 Pelinappuloita 16 kpl (neljää eri pelaajaväriä) Pelin kulku Alkuvalmistelut Asettakaa pelilauta pelaajien keskelle. Jokainen pelaaja ottaa oman pelaajalaudan eteensä. Jos pelaajia on enemmän kuin neljä, pelaajat voivat pelata peliä parin kanssa. Asettakaa pohdintakortit pelilaudalle värien osoittamille paikoille siten, että tekstiosa tulee ylöspäin. Sekoittakaa elämänkorttien korttipakka (tekstiosa päällepäin). Jokainen pelaaja valitsee haluamansa väriset pelinappulat ja asettaa nappulansa pelilaudan lähtöruutuun sekä pelaajalautansa elämämittareiden alapuolelle (Motivaatio, Hyvinvointi, Raha). Kukin pelaaja tekee ennen pelin aloittamista ensimmäisen valinnan: Suorittaisinko opinnot ammattilukiotien kautta vai pelkän ammatillisen tutkinnon? Tällä valinnalla on merkitystä jatkossa, sillä ammattilukion kautta voi siirtyä ammattitielle pelissä myöhemmin, mutta ei päinvastoin. Pelissä on käytössä kahdenlaisia kortteja: elämänkortit ja pohdintakortit. Elämäkortit Elämänkortit kuvaavat nuoren elämässä eteen tulevia asioita, jotka vaikuttavat hänen opintoihinsa, hyvinvointiinsa, opiskelumotivaatioon sekä taloudelliseen tilanteeseen. Kortin valittuaan pelaaja näkee kääntämällä kortin, kuinka valinta muokkaa elämämittareiden arvoja ja kuinka monta askelta pelaaja pääsee liikkumaan eteenpäin. Joissakin elämänkorteissa on nuoli oikealle. Tällöin myös kortin ottaneen pelaajan oikealla puolella oleva pelaaja saa nostaa elämämittarinsa arvoa kortin osoittamalla tavalla. Pohdintakortit Pohdintakorttien tehtävänä on haastaa pelaaja miettimään tekemiään valintoja. Jotkut korteista ovat sellaisia, että ne antavat pelaajalle mahdollisuuden vaihtaa valitulta opiskelupolulta toiselle. Pohdintatilanteita tulee vastaan ensimmäisen opintovuoden jälkeen. Aina, kun pelaaja astuu pohdintaruutuun, käynnistyy pohdintakierros, jossa kukin ensimmäisen vuoden suorittanut pelaaja nostaa pohdintakortin. Peli jakautuu vuoroihin. Vanhin pelaaja aloittaa ja asettaa elämänkorttipakasta neljä korttia niin, että kaikki näkevät ne, tekstipuoli ylöspäin. Pelaajat valitsevat vuoron mukaan kortin ja toimivat, kuten kortissa sanotaan. Pelivuoro sisältää seuraavat vaiheet: 1. vuosi Pelaajat nostavat elämäkorttipakasta kortteja ja tekevät valintoja. Ensimmäisellä pelaajalla on valittavanaan neljä vaihtoehtoa, joista hän valitsee yhden. Kun valinta on tehty, pelaaja kääntää kortin ja saa tietää, kuinka monta askelta eteenpäin ko. valinta hänelle pelilaudalla tuottaa ja kuinka monta motivaatio, raha tai hyvinvointipistettä hän saa. Sitten hän siirtää pelinappuloitaan yhteisellä ja omalla pelilaudallaan saamiensa askelien ja pisteiden mukaisesti. Seuraavalla pelaajalla on valittavanaan kolme vaihtoehtoa ja sama toistuu kunnes viimeinen pelikierroksen pelaaja saa valittavakseen viimeisen kortin, jonka mukaan hän etenee pelissä. Tämän jälkeen alkaa uusi kierros, jolloin aloitusvuoro vaihtuu seuraavalle pelaajalle. Kun elämäkortit loppuvat, myös peli loppuu (ks. Pelin loppuminen ja voittaminen ). Liisa valitsee kortin: Kunnianhimoinen kaveripiiri ja kääntää sen. Liisa saa yhden motivaatiopisteen elämänmittariinsa 1. Liisa lisää motivaation elämämittariinsa 2. Liisa liikkuu 2 askelta eteenpäin pelilaudalla

4 Kesäloma Siirryttyään opintovuodet erottavalle sillalle kukin pelaaja saa yhden rahapisteen kesätöistä. Kesäloma (silta) lasketaan yhdeksi etenemisaskeleeksi. Tässä vaiheessa pelaajan tulee päättää, minkä vaihtoehtoisen tien hän valitsee opintojensa suorittamiseksi (esimerkiksi valitseeko hän Työssä oppimisen tien vai Yrittäjyystien). Vaihtoehdot on kuvattu kunkin pelaajan omalla pelaajalaudalla vuosi Pelaaja etenee valitsemallaan tiellä elämänkortteja nostamalla. Tässä vaiheessa pelaajat alkavat myös pohtia tekemiään opiskelutien valintoja. Pelaaja saattaa astua pohdintaruutuun, joka on pelilaudalla merkattu Viuhkasymbolilla. Kun pelaaja astuu tällaiseen ruutuun, peli keskeytyy ja jokainen pelaaja, joka on suorittanut ensimmäisen vuoden opintonsa, nostaa pohdintakortin sen mukaisesti, minkä oppimistien hän on valinnut. Pohdintakortit käydään yhteisesti lävitse aloittaen siitä pelaajasta, joka nosti pohdintakortin. Pohdintakorteista pelaajat saavat pisteitä elämänmittareihinsa, mutta eivät etene pelilaudalla. Kun pohdintakierros on käyty, pelikierros elämänkorttien osalta jatkuu normaalisti loppuun. Huom. Ensimmäistä lukuvuotta suorittava pelaaja ei nosta pohdintakorttia. Liikkuminen pelilaudalla Pelaajat aloittavat lähtöruudusta. Kun pelaaja valitsee elämäkortin, hänen tulee liikkua kortissa olevien askeleiden verran eteenpäin pelilaudalla. Ensimmäisen sillan kohdalla (1.opintovuosi takana) pelaajan tulee tehdä päätös, millä tiellä hän haluaa edetä opinnoissaan. Ammattilukion valinnut pelaaja jatkaa tällä tiellä. Pohdintakortit antavat kullekin pelaajalle mahdollisuuden pohtia valintojaan ja halutessaan vaihtaa valitsemaansa tietä. Pisteiden kertyminen kesälomalla ja opintojen edetessä: Elämänkorteista saatavien pisteiden lisäksi pelaajat saavat pisteitä opintojen etenemisen mukaan seuraavasti: Suoritettuaan ensimmäisen ja toisen opintovuoden pelaaja saa kummallakin kerralla yhden rahapisteen kesätöistä. Nämä kohdat on pelilaudalla merkattu sillalla. Pelin lopussa kokonaispisteitä laskettaessa huomioidaan opintojen eteneminen seuraavasti: Pelaaja suorittaa pelin päättyessä ensimmäistä opintovuottaan: 0 pistettä *Pelaaja suorittaa pelin päättyessä toista opintovuottaan: 1 piste *Pelaaja suorittaa pelin päättyessä kolmatta opintovuottaan: 2 pistettä *Pelaaja on pelin päättyessä valmistunut: 3 pistettä Vuorojärjestys Jokaisella pelikierroksella aloitusvuoro vaihtuu siten, että kukin pelaaja pääsee vuorollaan olemaan se, joka valitsee ensimmäisenä neljästä elämänkortista itselleen mieleisen. Sen jälkeen pelaajat valitsevat yhden elämäkortin vuorojärjestyksessä. Vuorojärjestys etenee myötäpäivään, kunnes jokainen pelaaja on valinnut yhden elämäkortin. Elämänkortti on nostettava, vaikka tarjolla oleva vaihtoehto ei pelaajasta tuntuisikaan mielekkäältä. Tässä mielessä peli muistuttaakin oikeaa elämää, jossa odottamattomia tilanteita tulee eteen. Pelin loppuminen ja tulokset Peli loppuu, kun 1. Elämäkorttipakka on lopussa (kierros pelataan aina loppuun) tai 2. Yksi pelaajista pääsee valmistumisruutuun (myös tuolloin kierros pelataan kuitenkin loppuun). Pelaajien pisteet lasketaan pelin lopussa. Kunkin pelaajan lopullinen pistemäärä koostuu opintojen etenemisestä sekä elämänmittareiden arvoista, joista pienin huomioidaan. Pelaaja, jolla on eniten pisteitä pelin loputtua, on voittaja. Tasapelin sattuessa pelin voittaa pelaaja, joka on ensimmäisenä valmistunut tai joka on lähimpänä valmistumista. Lopullinen pistemäärä = opintojen eteneminen + elämänmittarin pienin arvo Liisa laskee pisteensä. Liisa on pelin aikana edennyt opinnoissaan kolmannelle vuodelle, mutta ei ehtinyt vielä valmistua. Hän saa siitä 2 pistettä. Liisan elämämittarin arvot pelin lopussa ovat: Motivaatio 5 Hyvinvointi 7 Raha 9 Liisan elämämittarien pienin arvo (motivaatio) on viisi (5). Liisa laskee pisteensä yhteen: 2+5=7 Liisan kokonaispisteet ovat yhteenlaskettuna seitsämän (7). Pisteiden lasku Opintomenestyksestä saatavat pisteet määräytyvät sen mukaan, miten pitkällä pelaaja on opinnoissaan. Pelaaja suorittaa pelin päättyessä - ensimmäistä opintovuottaan 0 pistettä - toista opintovuottaan 1 piste - kolmatta opintovuottaan 2 pistettä Pelaaja on pelin päättyessä valmistunut: 3 pistettä

5 Ideoita opinto-ohjaajalle 1. Miten peli eroaa oikeasta elämästä? Onks unelmii?! -oppimispeli on pelkistys oikeasta elämästä ja ammatillisesta koulutusjärjestelmästä. Tämän oppimispelin tavoitteena on antaa opiskelijoille yleiskuva oppilaitoksen tarjoamista vaihtoehtoisista tavoista suorittaa opinnot. Voit opinto-ohjaajana tämän lisäksi käydä opiskelijoiden kanssa läpi, mitä yksinkertaistuksia pelissä on tehty pelin sujuvuuden takaamiseksi. 2. Pelin valinnoista syntyy tarina Oppimismispelin pelaamisen jälkeen jokaiselle pelaajalle jää hänen itse valitsemansa elämäkortit. Opiskelijat voivat hyödyntää näitä elämäkortteja ja luoda omasta pelihahmostaan tarinan. Tarina voidaan luoda sarjakuvaksi, jossa jokainen elämäkortti on yksi sarjakuvaruutu. Tai sitten tarina voi olla ranskalaisia viivoja, pieni essee tai suullinen esitys muille opiskelijoille. Kaikissa tapauksissa opiskelija käy vielä uudelleen läpi valitsemansa elämäkortit ja tulee pohtineeksi pelissä tehtyjä koulutusvalintoja. Jos kerrot jo etukäteen, että pelin lopuksi omista päätöksistä tullaan tekemään tarina, opiskelijat saattavat alkaa värittää omia valintojaan jo kesken pelin. 3. Pelin muokkaaminen ja itsenäinen tiedonhaku pelin pohjalta. Onks unelmii?! -pelin tarina Peli kehitettiin osana YHDESSÄ-hanketta ( ) yhteistyössä Porvoon ammattiopisto AMISTOn kanssa. Hankkeen tavoitteena on tukea ammatillisten oppilaitosten henkilöstöä opetuksessa ja ohjauksessa, jotta aloittavat opiskelijat sitoutuisivat paremmin opintoihinsa ja jotta keskeytysten määrä vähenisi. YHDESSÄ -hanke on osittain Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama ja toteuttajat ovat HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu sekä Laurea Lohja. Hankkeen taustakartoituksessa kävi ilmi, että oppilaitokset ovat vahvasti kiinnostuneita hyödyntämään pelien kykyä luoda kiinnostava ja motivoiva ympäristö oppimiselle. Parhaimmillaan kehittämämme oppimispeli voi edistää nuoren elämänhallintaa, ammatinvalintaa sekä koulutukseen kiinnittymistä. Peli on helposti sovellettavissa missä tahansa ammatillisessa oppilaitoksessa. Peli pohjautuu Omaa Tietä Oppimassa (OTE) -lautapeliin, joka on suunnattu peruskoulun tai lukion päättäville opiskelijoille. Se tuotettiin osana OPO! -hanketta, jossa oli on mukana Helsingin normaalilyseo, Helsingin yliopiston Koulu kaikkialla -hanke, Eduplus Oy sekä Kerhokeskus -koulutyön tuki ry. Teimme OTE -pelistä uuden pelin palvelemaan ammatillisen oppilaitoksen opiskelijaa ja hänen opintietään. Onks unelmii?! -oppimispelin voi yhdistää helposti itsenäiseen tiedonhakuun antamalla opiskelijoille esimerkiksi tehtäväksi etsiä tietoa oppilaitoksen tarjoamista vaihtoehdoista suorittaa opinnot. Toisena tehtävänä opiskelijat voivat etsiä tietoa ammatista, johon tähtäävät. Kaikki muukin muokkaus on tietysti sallittua. Jos peli ei miellytä opiskelijoita, pyydä heitä miettimään lisäsääntöjä, muokkaamaan kortteja tai luomaan uusia kortteja. Lopputuloksena pelin tasapaino voi järkkyä, mutta tämäkin on varmasti hyvä havainto oppilaille.

Pelin materiaalit 1 pelilauta 12 rakennusmestaria (kolme jokaisella neljällä värillä)

Pelin materiaalit 1 pelilauta 12 rakennusmestaria (kolme jokaisella neljällä värillä) Pelin materiaalit 1 pelilauta 12 rakennusmestaria (kolme jokaisella neljällä värillä) 4 isoa työntekijää (1 jokaisella värillä) 28 pientä työntekijää(7 jokaisella värillä) 4 pientä harmaata työntekijää

Lisätiedot

MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN

MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN LUKIJALLE Käsissäsi on menetelmäopas ammattikorkeakouluopiskelijoiden uraohjaukseen. Opas on koottu opinnäytetyönä, jonka toimeksiantajana toimi

Lisätiedot

Power grid. Tavoite. Sisältö. Voimalakortit. Pelin suunnittelija: Friedemann Friese

Power grid. Tavoite. Sisältö. Voimalakortit. Pelin suunnittelija: Friedemann Friese Power grid Pelin suunnittelija: Friedemann Friese Tavoite Pelaajat edustavat yhtiöitä, jotka omistavat voimaloita ja tuottavat kaupungeille sähköä. Pelin aikana pelaajat tekevät tarjouksia voimaloista

Lisätiedot

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat PELIOHJE 1 (14) Pelaajat: 2-4 pelaajaa Ikäsuositus: 6+ SISÄLTÖ / PELIVÄLINEET 1 kääntyvä satataulu 100 lukukorttia (sis. luvut 1-100) 6 jokerikorttia 2 noppaa (sis.luvut 1-10) 30 pelimerkkiä PELI OPETTAA

Lisätiedot

La Città. Esittely. Pelin valmistelu

La Città. Esittely. Pelin valmistelu La Città Esittely Olet Italialainen prinssi ja pelin alussa perustat kaksi kaupunkia. Molempien kaupunkien ensimmäinen rakennus on linna. Aluksi molemmissa linnoissa asuu 3000 ihmistä, joita kuvastaa kolme

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Ryhmäytysmateriaali. - Ryhmäytys keskeyttämisen ehkäisyn menetelmänä ja koulussa jaksamisen tukena. VANTAAN KAUPUNKI Vantaan ammattiopisto Varia

Ryhmäytysmateriaali. - Ryhmäytys keskeyttämisen ehkäisyn menetelmänä ja koulussa jaksamisen tukena. VANTAAN KAUPUNKI Vantaan ammattiopisto Varia VANTAAN KAUPUNKI Vantaan ammattiopisto Varia Ryhmäytysmateriaali - Ryhmäytys keskeyttämisen ehkäisyn menetelmänä ja koulussa jaksamisen tukena Maarit Sirkka Projektityöntekijä Solmu projekti 2007 Muokkaus

Lisätiedot

MAST. Ryhmäyttämisopas

MAST. Ryhmäyttämisopas MAST Ryhmäyttämisopas Sisällys 1 Mikä on ryhmäyttämisopas? 3 2 Miksi ryhmäyttäminen on tärkeää? 4 3 Ryhmän rakentuminen 5 4 Tutustumisharjoitukset 7 4.1 Tutuiksi 7 4.2 Parin ja ryhmän muodostaminen 13

Lisätiedot

Pinta-ala- ja tilavuuskäsitteiden oppimispeli

Pinta-ala- ja tilavuuskäsitteiden oppimispeli Pinta-ala- ja tilavuuskäsitteiden oppimispeli Kari Mikkola, FM, OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka Geometriaa on perinteisesti osattu heikoiten matematiikan osa-alueista peruskoulun päättyessä [1],

Lisätiedot

SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. Kesätyöpaikka. tutuksi. Sarja. kuva. Työelämäillat.

SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. Kesätyöpaikka. tutuksi. Sarja. kuva. Työelämäillat. SAMALLE VIIVALLE Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen Ura haaveet Hissipuhe Ideasta tuotteeksi kesätyöpaikka Tietoa myös vanhemmille Sarja kuva Verkostot tutuksi Apuun Työelämäillat

Lisätiedot

Lautapeli - 2 - neljälle pelaajalle.

Lautapeli - 2 - neljälle pelaajalle. Juha Salmijärvi Suomi Valmistaudu, sillä Neljäs Valtakunta on laskeutumassa pöydällesi Lautapeli Vuonna 45 ensimmäiset Valtakunnan avaruusalukset laukaistiin salaisesta Antarktikselle rakennetusta tukikohdasta

Lisätiedot

SÄÄNTÖ: SET muodostuu 3 nopasta, joiden kaikki aiheet ovat samanlaisia TAI kaikkien 3 nopan aiheet ovat erilaisia.

SÄÄNTÖ: SET muodostuu 3 nopasta, joiden kaikki aiheet ovat samanlaisia TAI kaikkien 3 nopan aiheet ovat erilaisia. SET CUBED A Curious Game of Clever Connections Ohjeet Para instrucciones en Español por favor visiten www.setgame.com Pour des instructions en Français veuillez visiter www.setgame.com Für Spielanleitungen

Lisätiedot

- 20-sivuista arpakuutiota käytetään vain, kun varastetaan Smaugilta tai käydään sen kimppuun. Aseta arpakuutio vuorelle sille tarkoitettuun koloon.

- 20-sivuista arpakuutiota käytetään vain, kun varastetaan Smaugilta tai käydään sen kimppuun. Aseta arpakuutio vuorelle sille tarkoitettuun koloon. Hobitti Eli sinne ja takaisin (tai: Pahan lohikäärme Smaugin kukistaminen) Säännöt Peli-idea Sinun ja ryhmäsi tulee turvallisesti löytää tieyksinäiselle Vuorelle pelilaudan kuuden osion läpi. Jokaisessa

Lisätiedot

Oppaiden opas. vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa. Eeva Myller (toim.)

Oppaiden opas. vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa. Eeva Myller (toim.) Oppaiden opas vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa Eeva Myller (toim.) Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 14/2011 Oppaiden opas vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa Eeva

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Djid _Zc\^ engi_ohjekirja_091107.indd 1 9.11.2007 10:47

Djid _Zc\^ engi_ohjekirja_091107.indd 1 9.11.2007 10:47 Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia! Jokainen meistä on jollain tavalla erilainen kuin muut: yhdellä on valtava punainen kiharapehko, toisella tumma iho, kolmannella hörökorvat, iso peppu tai jotain

Lisätiedot

YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU lukualue 0-5

YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU lukualue 0-5 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU lukualue 0-5 Yhteen- ja vähennyslasku, lukualue 0-5 ThinkMath 2014 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU, lukualue 0 5 Yhteen- ja vähennyslasku, lukualue 0 5 -osio sisältää 15 opetustuokiota

Lisätiedot

Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön

Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön Miksi yhteistyötä? 1. Suomi tarvitsee nuorensa nopeammin hyvään työelämään 2. Nuorella tulee olla paremmat mahdollisuudet tehdä koulutus- ja uravalintansa tietoon

Lisätiedot

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström FinTandem koordinaattorin käsikirja Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström 1 JOHDANTO 2 2 TANDEM KIELENOPPIMISMENETELMÄNÄ 4 3 KUKA VOI OSALLISTUA TANDEMIIN? 8 4 KURSSIMALLI: FinTandem

Lisätiedot

ONNISTUNUT OPETUS - MENETELMIEN KARTOITUS EIJA HONKANEN PÄIVI PYNNÖNEN ANU RAUDASOJA

ONNISTUNUT OPETUS - MENETELMIEN KARTOITUS EIJA HONKANEN PÄIVI PYNNÖNEN ANU RAUDASOJA ONNISTUNUT OPETUS - MENETELMIEN KARTOITUS EIJA HONKANEN PÄIVI PYNNÖNEN ANU RAUDASOJA ONNISTUNUT OPETUS - MENETELMIEN KARTOITUS Onnistunut opetus -kartoitus on osa Bovallius-ammattiopiston koordinoimaa

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä

Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Työpajakäsikirja Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Ikäihmisten osaamisen tunnistaminen ja uusien mahdollisuuksien avaaminen oppimiselle ja osallisuudelle Elinikäisen oppimisen ohjelman

Lisätiedot

http://moodle.tokem.fi/

http://moodle.tokem.fi/ http://moodle.tokem.fi/ eoppimiskeskus Copyright eoppimiskeskus 2 SISÄLTÖ Johdanto 3 Aloitus 5 Kurssin ylläpito 6 Varmuuskopiointi ja Palauta-toiminto 7 Asteikot 7 Arvioinnit 8 Tapahtumat 8 Tiedostot 8

Lisätiedot

Työpajasta on hyötyä opiskelijoille, opettajille ja oppilaitoksille

Työpajasta on hyötyä opiskelijoille, opettajille ja oppilaitoksille NUORTEN OMA KEHITTÄMISESITYS -TYÖPAJA Niina Salmi Työpajasta on hyötyä opiskelijoille, opettajille ja oppilaitoksille Nuorten oma kehittämisesitys -työpaja (NOKE) tarjoaa oppilaitoksille ja opettajille

Lisätiedot

Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista

Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista Sisällysluettelo Johdanto... 3 I MISTÄ MATEMATIIKKAOSAAMISEN VAIKEUDET JUONTUVAT... 4 Outi Cavén-Pöysä II TOIMINNALLINEN METODI

Lisätiedot

KuntaVaaliPeli. Tuomo Pekkanen / 2012

KuntaVaaliPeli. Tuomo Pekkanen / 2012 KuntaVaaliPeli Tuomo Pekkanen / 2012 Mistä oikein on kyse? Kuntavaalipelissä koitetaan selvittää mikä neljästä puolueesta onkaan seuraavien vaalien jälkeen se suuri puolue. Jokainen puolue kamppailee kolmesta

Lisätiedot

Miten ohjaat työssäoppijoita

Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Terttu-projekteissa kehitetty koulutusmateriaali työpaikkojen ja yritysten työpaikkaohjaajille Pirjo Lehtoranta Harri Leivo Seija Haapasalo Miten

Lisätiedot

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Minäkuva eli minäkäsitys millainen minä olen... 4 3. Itsetunto miten suhtaudun itseeni... 5 4. Arvot valintojen ja tekojen perusta... 7 5. Oman minän pohtiminen miten voin

Lisätiedot

PIKAPELI NOPEA MONOPOLY

PIKAPELI NOPEA MONOPOLY PIKAPELI Jos osaat pelata MONOPOLY-peliä ja haluat pelata pikapelin: 1. Pankkiiri sekoittaa aluksi lainhuudatustodistukset ja jakaa niistä kaksi jokaiselle pelaajalle. Pelaajat maksavat pankkiirille saamiensa

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot