YLIOPISTOKIRJASTOJEN JOHTAJIEN KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIOPISTOKIRJASTOJEN JOHTAJIEN KOKOUS"

Transkriptio

1 KOKOUSMUISTIO Irma Reijonen YLIOPISTOKIRJASTOJEN JOHTAJIEN KOKOUS Aika: kello Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, auditorio (Yliopistonkatu 1) Osallistujat: Osallistujalista liitteenä 1. Kokouksen avaus Esko Häkli avasi kokouksen. Samalla hän ilmoitti, että joutuu iltapäivällä poistumaan kokouksesta neuvotteluun ja että sen jälkeen puhetta johtaa neuvoston varapuheenjohtaja Eeva-Liisa Lehtonen. 2. Tiedotusasiat 2.1. Esko Häkli ja Sinikka Koskiala ovat viimeistä kertaa ennen eläkkeelle jäämistään mukana yliopistokirjastojen johtajien kokouksessa. Eeva-Liisa Lehtonen ja Anja Ukkola ojensivat heille kukkakimput kiitokseksi pitkästä ja ansiokkaasta työstä yliopistokirjastojen yhteistyön edistämiseksi Kulttuuriperinnön digitointityöryhmän tekemä kysely ja suunnittelukokous Opetusministeriön asettama kulttuuriperinnön digitointityöryhmä kokosi lokakuun aikana tieteellisiltä kirjastoilta tietoja käynnissä olevista digitointihankkeista ja ehdotuksia digitointikohteiksi. Sama kysely on tehty myös maakuntakirjastoille. Kyselyyn vastanneet kirjastot kutsuttiin Mikkelissä pidettyyn suunnittelukokoukseen, jossa kartoitettiin jo digitoituja aineistoja ja ryhmiteltiin suuremmiksi kokonaisuuksiksi kirjastojen ehdottamia digitointikohteita (liite). Tavoitteena on laatia kirjastojen digitointiohjelma ja kytkeä se osaksi museoiden ja arkistojen vastaavia ohjelmia. Seuraavaksi kartoitetaan yhteisiä rahoituskanavia ja priorisoidaan digitointikohteita. Seuraava suunnittelukokous on tammikuun lopulla Jyväskylässä. Opetusministeriössä Anne Luoto-Halvari kokoaa e-europe-ohjelmaa varten tietoja kirjastojen digitointiohjelmista ja -hankkeista. Tiedot tarvitaan mennessä 2.3. Opetusministeriön hanke tulosohjausjärjestelmän ja toimintamenorahoituksen perusteiden kehittämiseksi sopimuskaudelle

2 Merkittiin tiedoksi, että opetusministeriö on käynnistänyt hankkeen, jonka tehtävänä on kerätä kokemuksia ministeriön ja yliopistojen välisestä tulosohjausjärjestelmästä, tarkistaa toimintamenojen rahoitusjärjestelmän perusteet ja tehdä ehdotuksia tulosohjausjärjestelmän kehittämiseksi. Hanke tulee saada valmiiksi mennessä. (Liite ) 2.4. Opetusministeriön työryhmä opetukseen soveltuvien digitaalisten tietovarantojen kehittämishankkeiden ja hakupalveluiden koordinoimiseksi Merkittiin tiedoksi, että opetusministeriö on asettanut työryhmän koordinoimaan eri tahoilla käynnistymässä olevia opetukseen soveltuvien digitaalisten tietovarantojen kehittämishankkeita ja erityisesti niiden hakupalveluita. (Liite) 2.5. Opetusministeriön avustukset ja hankerahoitus Anne Luoto-Halvari kertoi, että opetusministeriön tietohuollon avustukset ja tietoyhteiskuntarahat tulevat hakuun normaalin aikataulun mukaan. Rahaa tietohuollon avustuksiin on jaossa saman verran kuin viime vuonna. Tietoyhteiskuntaohjelman rahoituksesta ei ole vielä tehty päätöstä ministeriön sisäisestä rahanjaosta. 3. Voyager-asiat 3.1. Universal borrowing -toiminnon käyttöpolitiikka Annu Jauhiainen esitteli Voyager-järjestelmän universal borrowing -toimintoa ja sen käyttöpolitiikkaa (liite). Sen käyttö edellyttää kirjastojen keskinäisiä sopimuksia ja yhteisiä käytäntöjä. Toiminnolla ei vielä ole vakiintunutta suomenkielistä nimeä, mutta käännökseksi on ehdotettu yhteislainausta. Toiminto sijoittuu paikallislainauksen ja kaukolainauksen väliin. Sen yksi perusidea on, että asiakas voi oman kirjastonsa kortilla lainata muiden Voyagerkirjastojen kokoelmista. Asiakas voi myös itse tilata aineistoa lainaksi toisesta kirjastosta, jos kirjastot ovat siitä sopineet. Toiminto ei kuitenkaan anna varata lainassa olevaa aineistoa tai tilata kopioita. Se ei korvaa kaukopalvelua vaan täydentää sitä ja nopeuttaa siten aineiston saantia. Tavoitteena on kokoelmien yhteiskäytön lisääminen ja yhteisten asiakastietojen käyttö. Ennen toiminnon käyttöönottoa on kirjastojen kesken sovittava seuraavista asioista: mitkä kirjastot ottavat toiminnon käyttöön, mitkä kokoelmat rajataan yhteislainauksen ulkopuolelle, mille asiakasryhmille lainaus sallitaan, sakko- ja lainakieltomäärittelyt, kulujen kattaminen ja maksujen kerääminen. Keskustelussa kiinnitettiin huomiota seuraaviin seikkoihin, jotka kaipaavat lisäselvityksiä: - Tilastoinnissa olisi koottava tietoa siitä, kuinka paljon kokoelmista annetaan lainoja oman organisaation ulkopuolelle.

3 - Maksupolitiikkaan ja kirjastojen väliseen laskutukseen on löydettävä ratkaisut ennen kuin toimintoa voidaan laajasti ottaa käyttöön. Ehdotettiin, että otetaan huomioon lainojen vastavuoroisuus, jolloin kirjaston tulisi saada korvaus vain antamastaan nettolainauksesta. - Lainojen lähettäminen postitse kirjastosta toiseen lisää kuluja ja työtä. Tämä koskee sekä asiakkaiden toiseen kirjastoon jättämiä palautuksia että muista kirjastoista tilaamia lainoja. Ehdotettiin selvitettäväksi, voiko lainoja lähettää asiakkaalle suoraan esimerkiksi postiennakolla. Ehdotettiin myös, että asiakkaalta tulisi voida periä maksu toisen kirjaston lainojen palauttamisesta. - Asiakasrekisterien yhteiskäytön juridiset puolet on selvitettävä. - Kysytään tanskalaisten kirjastojen kokemuksia bibliotek.dk -palvelun käytöstä. Keskustelussa todettiin, että yhteislainaus tarjoaa mahdollisuuksia parempaan palveluun. Se, että asiakas voi lainata yhdellä kortilla kaikista kirjastoista, on parannusta nykyiseen käytäntöön. Omatoiminen kaukolainaus nopeuttaa aineiston saantia ja vähentää kaukopalveluun tulevien yksinkertaisten lainapyyntöjen määrää. Palvelun toteuttamisessa pyritään mahdollisimman yksinkertaisiin ratkaisuihin. Tässä vaiheessa yhteislainausta suunnitellaan otettavaksi käyttöön yliopistokirjastojen kesken. Kustannusten kattaminen ja maksupolitiikka ovat suurimpia ratkaistavia ongelmia. Maksupalvelupolitiikkaa on pohdittava laajemminkin. Strategian toimenpidesuosituksia tehtäessä harkitaan, millä tavoin voidaan saada keskitettyä rahoitusta osana palvelujen kehittämisen suunnitelmaa. Päätettiin edetä yhteislainauksen käyttöönotossa vaiheittain ja kerätä ensin kokemuksia riittävän laajasti. Varastokirjasto ja Oulun yliopiston kirjasto ovat halukkaita kokeiluun. Myös Vaasan tiedekirjasto, Åbo Akademis bibliotek ja Svenska handelshögskolans bibliotek kokeilevat toimintoa keskinäisessä lainauksessaan. Voyager-kaukopalvelutyöryhmä jatkaa käytännön valmisteluja käydyn keskustelun pohjalta. Voyager-tilastointiryhmä selvittää tilastointiin liittyvät kysymykset Voyager-työryhmien kokoaminen uudelle toimikaudelle Annu Jauhiainen kertoi, että Voyager-järjestelmän käyttöönoton ajaksi perustettujen työryhmien toimikausi on päättymässä ja uusia toimintokohtaisia ryhmiä aletaan koota seuraaviin toimintoihin: hankinta ja kausijulkaisujen saapumisvalvonta, kaukopalvelu, lainaus, luettelointi, OPAC, tilastointi. Systeemiryhmän tarpeellisuutta vielä selvitetään. Annu Jauhiainen ehdotti, että uusiin ryhmiin tulisi kuhunkin noin kymmenen jäsentä erityyppisistä ja erilaisia käytäntöjä edustavista kirjastoista. Lisäksi tiedotusta varten avataan laajat toimintokohtaiset sähköpostilistat. Koottavat työryhmät ovat Linnea2-konsortion sisäisiä ryhmiä ja niiden toimikausi on kaksi vuotta.

4 Keskustelussa todettiin, että ehdotus työryhmien ja postituslistojen kokoamisesta on hyvä. Koska kirjastot vastaavat osallistumiskuluista, ryhmiin osallistuvilla on oltava kirjaston johdon suostumus jo ryhmiin ilmoittautumisvaiheessa Laitteiston toiminta Helsingin yliopiston kirjasto ja CSC raportoivat säännöllisesti yhteisen laitteiston toiminnasta. Uusin seurantaraportti on juuri valmistunut. Annu Jauhiaisen mukaan ilmenneet resurssiongelmat eivät johdu laitteistosta vaan käyttöönottovaiheeseen kuuluvista ohjelmiston optimointivaikeuksista Maksut järjestelmätoimittajille Loppusumma ohjelmistosta maksetaan Endeavorille vasta, kun ohjelmisto on hyväksytty. Muutamilla kirjastoilla on tarve maksaa oma osuutensa tämän vuoden puolella. Annu Jauhiainen selvittää, minkälainen maksujärjestely näiden kirjastojen kohdalla olisi mahdollinen. VTLS-ohjelmiston käytön lopettaneet kirjastot eivät ole vielä saaneet palautuksina loppuvuoden maksuosuuksiaan. Annu Jauhiainen muistuttaa asiasta VTLS:ää. 4. FinELibin aineistojen hinnoitteluperiaatteet ja kustannusten jako Kristiina Hormia-Poutanen esitteli FinELibin aineistokustannusten rahoitusmallin ja kustannusten sisäisen jaon periaatteita (liite). Tähän saakka aineistokustannukset on jaettu konsortion sisällä aineiston kustantajan käyttämän hinnoitteluperiaatteen mukaan. Nyt on syntynyt tarve kehittää kustannusten jakoon muita malleja. Niitä tarvitaan ensinnäkin kansallisten lisenssien kustannusten jakamiseksi ja toiseksi niissä tapauksissa, joissa kustantajan käyttämä hinnoitteluperiaate johtaa epäoikeudenmukaiselta tuntuvaan tulokseen verrattuna esimerkiksi käyttötilastoihin. Sisäisen jaon periaatteet sovitaan koko sopimuskaudeksi ja niitä voidaan muuttaa, kun lisenssisopimus uusitaan. Ensi vuoden aikana on tarvetta tarkistaa seuraavien aineistojen kustannusten jakoa: IEL-online, ACS, Academic Press, Springer ja MCB. Kustannustenjakomalleja valmistellaan ensi kevään aikana, jotta ne ovat käytettävissä syksyllä, kun sopimuksia uusitaan. Kristiina Hormia-Poutanen esitteli jaon perusteina käytettäviä kriteereitä. Niitä voivat olla organisaation koko, joka ilmaistaan FTE-käyttäjien määränä, aineiston painoarvo organisaatiolle, jota kuvaa tieteenalalle vuosittain otettujen opiskelijoiden määrä ja käyttötilastoista saatavat käyttöluvut. Kriteereitä voidaan painottaa eri tavoin. Kristiina Hormia-Poutanen esitteli ehdotuksia malleiksi kahdeneri aineiston kustannusten jakoon. IEL-online -aineistosta on solmittu kansallinen lisenssi.

5 Ehdotuksessa kustannusten jakomalliksi v:lle 2002 kirjastot on jaettu neljään maksuluokkaan edellä mainittujen kriteerien perusteella. Kaikkien maksuosuudet pienenevät nykyisestä. Keskustelussa ehdotukseen ei esitetty huomautuksia. ACS:n maksuosuuksien jako nykyisellä sopimuskaudella perustuu painettujen lehtien tilauksiin. Maksuosuudet ja aineiston käyttö jakautuvat kirjastojen kesken kovin eri tavoin, ja sen vuoksi on syntynyt tarve kustannusten jakomallin kehittämiseen. Ehdotettuihin malleihin sisältyy minimimaksu, jonka ylimenevä osuus jaetaan organisaation koon ja aineiston käytön perusteella. Keskustelussa nostettiin esiin se, että suurten monitieteisten yliopistojen kannalta yliopiston koko opiskelijamäärän käyttäminen organisaation koon kuvaajana on ongelmallista. Olisi mieluummin käytettävä lukua, joka kuvaisi eri pääalojen opiskelijamääriä. Ongelmana kuitenkin on, ettei tällaisia yksiselitteisiä lukuja ole helposti saatavissa. Hyväksyttävissä olevaan tulokseen saatetaan päästä myös, jos käytön määrä ja organisaation koko pystytään suhteuttamaan oikein. Käytön voimakas painottaminen laskentamallissa on ongelmallista, koska se saattaa johtaa siihen, että käyttöä pyritään hillitsemään sen sijaan että sitä edistettäisiin. Keskustelussa kiinnitettiin huomiota myös siihen, että on syytä ottaa huomioon myös opetusministeriön ja yliopistojen välisen rahoitusmallin vaikutukset. Sen mukaan yliopistot maksavat aineistojen hinnoista joko 50 % (tieteenalakohtaiset) tai 20 % (monitieteiset) ja opetusministeriö maksaa loput. Todettiin, että on pyrittävä kaikkien kannalta hyväksyttäviin ja oikeudenmukaisiin kustannusten jaon periaatteisiin. Annettiin neuvostolle tehtäväksi koota 3-4 hengen työryhmä valmistelemaan ehdotusta kustannusten jakomalleiksi. Ryhmässä toivottiin olevan Helsingin yliopiston ja jonkin tutkimuslaitoksen edustus. 5. Yliopistokirjastojen strategia Lokakuussa Tampereella pidetyssä strategiaseminaarissa nimettiin työryhmä kirjoittamaan luonnosta strategiaksi kertyneen materiaalin pohjalta. Työryhmään kuuluvat Riitta Huuhtanen, Mirja Iivonen, Päivi Kytömäki, Vuokko Palonen ja Irma Pasanen, sihteerinä on Irma Reijonen. Työryhmä on laatinut tulevaisuusskenaarioita ja muokannut ehdotusta yliopistokirjastojen verkoston visioksi. Irma Reijonen esitteli skenaario-osuutta ja ehdotukset visioksi jaettiin pöydälle. Kaikki aineisto kootaan strategiatyötä varten perustettuun Telsiympäristöön. Tulevaisuuden skenaariot ovat tarpeen vision hahmottamiseksi. Visiossa ilmaistaan tahtotila, mihin halutaan ja sen perusteella kirjataan toimintasuositukset, joilla pyritään vision saavuttamiseen. Keskustelussa korostettiin, että visiosta pitäisi näkyä verkoston keskeiset toiminta-alueet. On valittava ne alueet, joihin halutaan panostaa ja määriteltävä, millainen on

6 verkoston ja yksittäisten kirjastojen suhde tavoitteiden toteuttamisessa. Toimintaalueiksi ehdotettiin kansallista kokoelmapolitiikkaa, jonka avulla turvataan tiedeyhteisölle tarpeellisen aineiston saanti, digitaalisten aineistojen ja palveluiden kehittämistä ja opettavan kirjaston toimintamallin rakentamista informaatiolukutaidon käsitteen pohjalta. Virtuaaliyliopisto ja tieteellisen julkaisutoiminnan muutos nähtiin kehittämisen kannalta olennaisiksi viitekehyksiksi. Uusien verkoston toimintaa tukevien rahoitusratkaisujen esittäminen on yksi strategian keskeisistä tavoitteista. Työryhmä jatkaa strategian kirjoittamista. Päätettiin pitää johtajien strategiakokous Tampereella. Silloin käsitellään työryhmän ehdotusta strategiaksi. 6. Kirjastot virtuaaliyliopiston palvelujen tuottajina 6.1. Kirjasto- ja tietopalvelut virtuaaliyliopiston portaalissa Päivi Kytömäki kertoi virtuaaliyliopiston portaalihankkeen etenemisestä. Portaalin ensimmäinen vaihe, jossa on määritelty päätasolla olevat osiot, avattiin käyttöön Kirjasto- ja tietopalvelut -osion sisältö määritellään tarkemmin seuraavassa vaiheessa. Palvelun sisällön suunnitteluun tarvitaan työryhmä, joka toimisi virtuaaliyliopiston portaalihankkeessa.. Päivi Kytömäki esitteli Tekniikka virtuaaliyliopistossa -muistioon sisältyviä ehdotuksista virtuaaliyliopiston teknisiksi ratkaisuiksi. Tietotekniikan ohella muistiossa käsitellään myös monia kirjastojen toimintaan liittyviä kysymyksiä. Muistiossa ehdotetaan mm. oppimateriaalien hankintaan, hakuun ja hallintaan ratkaisuja, jotka edellyttävät kirjastoilta toimenpiteitä ja päätöksiä. Lisäksi muistiossa ehdotetaan opetuksen ja oppimisen teknologian käyttäjätuen järjestämistä siten, että perustetaan erillisiä tukipalveluyksiköitä. Muistion laatineessa työryhmässä ei ole ollut kirjastojen edustusta, eivätkä kirjastot ole olleet mukana ehdotusten teossa. Keskustelussa todettiin, että kirjastojen on yhteisesti otettava kantaa muistion ehdotuksiin. Kirjastoissa olevaa osaamista on tuotava esiin ja hyödynnettävä. Vuorovaikutus kirjastojen ja virtuaaliyliopistohankkeen kesken tulisi olla kiinteämpää. Päätettiin koota yliopistokirjastojen virtuaaliyliopistotyöryhmä, joka toimisi Päivi Kytömäen tukena asiantuntijaryhmänä virtuaaliyliopiston kirjasto- ja tietopalveluja suunniteltaessa. Päivi Kytömäki ja Irma Reijonen kokoavat tiedot halukkaista osallistujista. 6.2 Verkkokurssien ja -oppimateriaalien metadata ja hallinnointi

7 Neuvosto järjesti keskustelutilaisuuden verkkokurssien ja -oppimateriaalien metadatasta ja hallinnoinnista. Arja-Riitta Haarala esitteli tilaisuuden pohjalta syntyneitä ajatuksia kirjastojen tehtävistä verkko-oppimateriaalien hallinnassa. Verkko-oppimateriaali voi olla sekä opettajien itse tekemää että muualta hankittua valmista aineistoa. Lisensoidun aineiston hallinta voi olla samalla tavalla kirjastojen tehtävä kuin painetun kurssikirjallisuuden käyttöön asettaminenkin. Itse tehdyn verkko-oppimateriaalin hallintaan tarvitaan malli, joka kattaa metatiedon tuottamisen, aineiston tunnisteet ja erilaiset hakujärjestelmät, joiden kautta aineisto on löydettävissä. Oppimateriaalien hallintajärjestelmä on osa laajempaa kokonaisuutta, joka muodostuu opiskeluun, julkaisemiseen ja tekijänoikeuksiin liittyvistä tieto- ja tuotantojärjestelmistä. Arja-Riitta Haarala esitteli keskustelutilaisuudessa esillä ollutta Antti Auerin hahmottelemaa mallia. Sen mukaan metadatan tallentaa pääasiassa tekijä, ja muut täydentävät metatietoa esim. teknistä ympäristöä ja tekijänoikeussopimuksia koskevalla tiedolla. Tuotetuista oppimateriaaleista valitaan aineisto, joka asetetaan haettavaksi paikalliseen viitetietokantaan. Viitetietokannasta metatieto konvertoidaan marc-muotoon, jolloin se voidaan asettaa haettavaksi myös kirjastotietokannan ja valtakunnallisen yhteisluettelon kautta. Keskusteltiin kirjastojen roolista verkko-oppimateriaalien hallinnassa. Lisensoidun aineiston hankinta ja hallinta kuluu luontevasti kirjastoille, ja siitä on jo jonkin verran kokemuksia. Opettajien itse tuottaman materiaalin osalta todettiin, että sen hallintajärjestelmän luominen vaatii monenlaista asiantuntemusta ja yhteistyötä kaikkien osallistuvien tahojen kesken. Kirjastoissa on tietokantaosaamista ja myös pedagogista asiantuntemusta. Pidettiin tärkeänä sitä, että kirjastot ovat mukana oppimateriaalin hallinnassa ja tuovat siihen omaa osaamistaan. Kirjastojen tehtäviä yliopistoissa voisivat olla metatiedon tallennusmallin luominen, metatiedon laadun valvonta ja konvertointi kirjastojärjestelmään. Kirjastot haluavat omalta osaltaan olla mukana virtuaaliyliopistohankkeessa suunnittelemassa verkkokurssien ja - oppimateriaalien hallintajärjestelmää ja osallistua mahdollisesti perustettavan työryhmän työskentelyyn Tiedonhallinnan verkko-opetuksen kattohankkeen kokoaminen Irma Reijonen kertoi, että Tampereella syyskuun lopulla järjestetyssä tiedonhankinnan verkko-opetushankkeisiin osallistuvien kirjastojen tapaamisessa ehdotettiin kirjastojen tiedonhankinnan ja -hallinnan verkko-opetushankkeiden kokoamista yhteisen kattohankkeen alle. Valtakunnallisen hankkeen kautta voitaisiin järjestää yhteistä koulutusta, hankkia rahoitusta ja koordinoida paremmin erillisten hankkeiden suunnitelmia ja tuloksia toisiaan tukeviksi kokonaisuuksiksi. Neuvosto käsittelee hanke-esityksen kokoamista ja hankkeen koordinointia seuraavassa kokouksessaan. Asiasta kiinnostuneille kirjastoille järjestetään suunnittelukokous joulukuun puolivälissä.

8 Tuula Ruhanen tiedusteli, voiko musiikin tiedonhankinnan verkkooppimateriaalihanke, jossa on mukana sekä ammattikorkeakouluja että yliopistoja, tulla mukaan yhteisen kattohankkeen suunnitteluun. Keskustelussa pidettiin hyvänä sitä, että yhteisen hankkeen pohja tällä tavoin laajenee. Hankkeen mahdollisia rahoittajia ovat opetusministeriön tietoyhteiskuntaohjelma ja virtuaaliyliopistohanke. 7. Yliopistokirjastojen neuvoston täydentäminen eläkkeelle jäävän Esko Häklin tilalle neuvostoon valittiin Kai Ekholm. 8. Kokouksen päättäminen Eeva-Liisa Lehtonen päätti kokouksen

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/2008 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2008 Aika 15.9.2008 klo 12.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs,

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä Tommi Jauhiainen 9.12.2011. Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmä Ryhmä piti järjestäytymiskokouksensa 15.6.2011.

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 UKJ valmisteluryhmän järjestäytymiskokous 15.6.2011 Valmisteluryhmän puheenjohtajaksi valittiin

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen neuvoston puheenjohtaja Eila Vainikka avasi kokouksen klo

Erikoiskirjastojen neuvoston puheenjohtaja Eila Vainikka avasi kokouksen klo Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Aika: 9.12.2011 klo 12.30-16.00 Paikka: Liikennevirasto, auditorio, Opastinsilta 12 A 1, 00520 Helsinki Läsnä: Osallistujalista, liite 1 Pöytäkirja 1. Kokouksen

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

AMKIT-konsortion johtoryhmän ja Linnea2-konsortion ohjausryhmän tapaaminen

AMKIT-konsortion johtoryhmän ja Linnea2-konsortion ohjausryhmän tapaaminen AMKIT-konsortion johtoryhmän ja Linnea2-konsortion ohjausryhmän tapaaminen Aika: 19.8.2008 klo 10.00 12.00 Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1 Osanottajat: AMKIT-johtoryhmä:

Lisätiedot

Kansallinen julkaisurekisteri ja kotimaiset viitetiedot. Linnea2-konsortion yleiskokous, Jyrki Ilva

Kansallinen julkaisurekisteri ja kotimaiset viitetiedot. Linnea2-konsortion yleiskokous, Jyrki Ilva Kansallinen julkaisurekisteri ja kotimaiset viitetiedot Linnea2-konsortion yleiskokous, 22.11.2011 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Yliopistojen uusi rahoitusmalli ja julkaisutiedot Yliopistojen uutta

Lisätiedot

Kansalliskirjasto Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone. Läsnä: Maria Forsman Helsingin yliopiston kirjasto/keskusta kampuskirjasto

Kansalliskirjasto Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone. Läsnä: Maria Forsman Helsingin yliopiston kirjasto/keskusta kampuskirjasto Kokoelmakartta Yleiskokous Aika: pe 15.01.2010 klo 9.35 11.16 Paikka: Kansalliskirjasto Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Läsnä: Maria Forsman Helsingin yliopiston kirjasto/keskusta kampuskirjasto

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto missä mennään? Kristiina Hormia-Poutanen

Kansallinen digitaalinen kirjasto missä mennään? Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto missä mennään? 3.4.2009 Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto 2008 2011 Opetusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston sekä

Lisätiedot

FinELibin ohjausryhmän kokous 12.3.2015

FinELibin ohjausryhmän kokous 12.3.2015 ESITYSLISTA 1/2015 1 (5) in ohjausryhmän kokous Aika Torstai 12.3. klo 12.00 15.00 Paikka Kansalliskirjaston keskustan toimipiste (2. krs, Fabiania-kokoushuone), Ylipistonkatu 1, Helsinki. Läsnä Matti

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokous 4/2008

Ohjausryhmän kokous 4/2008 Ohjausryhmän kokous 4/2008 Aika: ma 22.09.2008 klo 10.01 11.37 Paikka: Varastokirjasto Päivärannantie 10, neuvotteluhuone Läsnä: Pentti Vattulainen (pj), Vuokko Palonen, Merja Hyödynmaa, Merja Kettunen,

Lisätiedot

Tutkimuslaitosten tietopalvelujen keskustelutilaisuus

Tutkimuslaitosten tietopalvelujen keskustelutilaisuus Tutkimuslaitosten tietopalvelujen keskustelutilaisuus Aika: 5.3 klo 8.30 10.00 Paikka: Kansanterveyslaitos Läsnä: Riitta Autere (PRH), Anja Heino (STAKES), Arja Hyvärinen (Metla), Irmeli Isomäki (Valtion

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen It-Peda - verkosto 6.9.2002 TieVie - Turku Lauri.Saarinen Lauri.Saarinen@hkkk.fi Mikä IT-Peda? IT-Peda -verkosto on Suomen yliopistojen opetusteknologiayksikköjen (tai vastaavien) verkosto, joka on aloittanut

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Pöytäkirja. Klaus Lindberg, CSC. Kokousmateriaalit löytyvät JulkICT Wikistä: https://wiki.julkict.fi/julkict/avoin-data/julkict-lab

Pöytäkirja. Klaus Lindberg, CSC. Kokousmateriaalit löytyvät JulkICT Wikistä: https://wiki.julkict.fi/julkict/avoin-data/julkict-lab Pöytäkirja JulkICTLab 24.6.2015 JulkICTLab ohjausryhmän kokous 3/2015 Aika To 11.6.2015, klo 10:00 12:00 Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, Helsinki, nvh. Tienhaara Kutsutut: Jäsenet: Sihteeristö:

Lisätiedot

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen Annu Jauhiainen Kirjastojen yhteiset palvelut Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Johtaminen Talous Viestintä Koulutus Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu KOKOUSMUISTIO 2 / 2016 1 (5) Seuturyhmän kokousmuistio Aika: ke 24.8.2016 klo 13:00 16:15 Paikka: Ilomantsin kunnanvirasto, Kalevalasali Läsnä: Pekka Kukkonen seututyöryhmän puheenjohtaja, poistui kokouksesta

Lisätiedot

Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi

Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi Jarmo Saarti Kokoelmista vapautetut aineistojen poistaminen kirjaston kokoelmista 1.11.2010 Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2007 1 (5) FinELib 16.9.2007

Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2007 1 (5) FinELib 16.9.2007 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2007 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2007 Aika 26.9.2007 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A,

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Lisätiedot

Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES)

Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES) Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES) 27.5.2014 Fortum Keilaniemi Jorma Aurela Sisältö YES-työn taustaa Strategiatyöryhmän esittely Strategiatyön esittely YES-työn taustaa TEM asetti tammikuussa 2013

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (6) FinELib 3.4.2009

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (6) FinELib 3.4.2009 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (6) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 3.4.2009 klo 13.00 15.00 Paikka Läsnä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs Mirja Iivonen, ylikirjastonhoitaja,

Lisätiedot

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita 15.1.2010 Toni Suutari www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden sähköisten aineistojen

Lisätiedot

IDA-tallennuspalvelun esittely. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy

IDA-tallennuspalvelun esittely. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy IDA-tallennuspalvelun esittely CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä hanke Hankkeessa rakennetaan Tutkimuksen tietoaineistojen tallennusratkaisu IDA Yhteinen

Lisätiedot

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset KDK:n ajankohtaiset kuulumiset 17.5.2011 Valtakunnalliset museopäivät, Turku Tapani Sainio Kansalliskirjasto www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

Linnea2-konsortion säännöt

Linnea2-konsortion säännöt Linnea2-konsortion säännöt 24. marraskuuta 2000 1. Määritelmät Nämä säännöt liittyvät sopimukseen Linnea2-konsortiosta, 24. marraskuuta 2000. Konsortiosopimuksen allekirjoittaneet organisaatiot ovat konsortion

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Linnea2-konsortion yleiskokous

Linnea2-konsortion yleiskokous MUISTIO 1 (2) Kirjastoverkkopalvelut -konsortion yleiskokous Aika Torstai klo 14.15 14.40 Paikka Helsinki, Yliopistokatu 1, Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio Osallistujalista liitteenä. 1. Kokouksen

Lisätiedot

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Muistio 1 (5) n asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Aika ti 3.2.2015 klo 14.05 16.00 Paikka Osallistujat nh Merikotka, Ympyrätalo (9. krs), Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki Jäsenet: tietohallintojohtaja

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 6/2014 Aika: 17.10.2014, 10.00-13.00 Paikka: Tampereen kaupungintalo,

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous

Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika: 23.3.2010, klo 12.00-16.00 Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä:

Lisätiedot

Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma

Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM 28.11.2013 Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma Koulutuksen kehittämistarpeet Miten opiskelija ja työnantaja tietävät mitä saavat kirjastoalan koulutuksesta

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 1 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala 2 18.11.2010

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Ammattikorkeakoulukirjastot I TAUSTATIEDOT 1.3 Asema kpl % Osuus % 1 amk-opiskelija 8965 77.2 2 amk-opettaja 1312 11.3 3 muu henkilökunn.

Lisätiedot

Julkaisufoorumi ja yliopistojen rahoitusmalli

Julkaisufoorumi ja yliopistojen rahoitusmalli Julkaisufoorumi ja yliopistojen rahoitusmalli Tapio Kosunen Opetus- ja kulttuuriministeriö Julkaisufoorumi-seminaari 2.2.2015 Rahoitusmalli ja julkaisut rahoitusmallia on kehitetty jatkuvasti ja ajan myötä

Lisätiedot

KEVÄÄN 2007 TAVOITENEUVOTTELUT: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Koulutusohjelmat Hankerahoitus. Maija Innola OPETUSMINISTERIÖ

KEVÄÄN 2007 TAVOITENEUVOTTELUT: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Koulutusohjelmat Hankerahoitus. Maija Innola OPETUSMINISTERIÖ KEVÄÄN 2007 TAVOITENEUVOTTELUT: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Koulutusohjelmat Hankerahoitus Maija Innola OPETUSMINISTERIÖ Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Mitoitus - Aloittajamäärä sisältyy aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Kasvun vuosi Melindassa. Yhteistyö jatkuu!

Kasvun vuosi Melindassa. Yhteistyö jatkuu! Kasvun vuosi Melindassa. Yhteistyö jatkuu! Minna Olkinuora-Tauru, kehittämispäällikkö Kirjastoverkkopäivät 23.10.2013 Kasvun vuosi Melindassa Oppiminen Muutos Laajeneminen Melinda Kansallinen metatietovaranto

Lisätiedot

Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma Nina Hyvönen

Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma Nina Hyvönen Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma 2011 9.6.2011 Nina Hyvönen Agenda Mikä yhteisluettelo? toimintakonsepti ja sisällöt Ajankohtaista YKN:n yhteisluettelotyöryhmä Sopimukset

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Pöytäkirja 1 (9) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Aika 7.6.2016 kello 18:00-19:13 Paikka n kaupunginhalllituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jarmo Saarti ja Susanna Parikka.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jarmo Saarti ja Susanna Parikka. Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 4/2015 Aika: 4.12.2015 klo 10 16 Paikka: Turun yliopisto, Feeniks-kirjasto, Koskenniemi-kokoushuone Osallistujat: Minna Abrahamsson-Sipponen,

Lisätiedot

Opetusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 7/08

Opetusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 7/08 LAPIN YLIOPISTO 1 341 2253 + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää

Lisätiedot

Paikka: Åbo Akademi, Domvillan, Magnus Dahlström -auditorio, Gezeliuksenkatu 2, Turku

Paikka: Åbo Akademi, Domvillan, Magnus Dahlström -auditorio, Gezeliuksenkatu 2, Turku Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 4/2016 Aika: 15.12.2016 klo 10 16 Paikka: Åbo Akademi, Domvillan, Magnus Dahlström -auditorio, Gezeliuksenkatu 2, Turku Osallistujat: Minna

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

Kommentteja FinELibin strategiaan

Kommentteja FinELibin strategiaan 24.11.2011 Kommentteja FinELibin strategiaan 2012 2015 http://www.kansalliskirjasto.fi/attachments/5l4xoyz0b/62qj3tbul/files/currentfile/finelib_strategia_2012 2015.pdf Yleistä strategiasta Tiivis esitysmuoto

Lisätiedot

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari 17.3.2009 KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ Korkeakoulut uudistavat strategiansa vuonna 2010 käytäviin

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Linnea2-konsortion yleiskokous

Linnea2-konsortion yleiskokous Linnea2-konsortion yleiskokous Aika: 6.4.2006 klo 10:00-12:50 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 34, Helsingin yliopisto, Auditorium VII, 3. krs Läsnä: Osallistujalista liitteenä 1. Kokouksen avaus Konsortion

Lisätiedot

PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN-RYHMÄN 7. KOKOUS

PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN-RYHMÄN 7. KOKOUS PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN-RYHMÄN 7. KOKOUS Aika: 18.5.2011 klo 13-15.15 Paikka: MML Pasila (Opastinsilta 12, Helsinki), kokoushuone Kotipalsta 5. krs. Läsnä: Jaana Mäkelä (pj) Kylli EK

Lisätiedot

Kirjastojärjestelmä. Leena Kinnunen Lapin kirjastokokous Rovaniemi

Kirjastojärjestelmä. Leena Kinnunen Lapin kirjastokokous Rovaniemi Kirjastojärjestelmä Leena Kinnunen Lapin kirjastokokous Rovaniemi 6.5.2015 Kaupalliset kirjastojärjestelmät Rovaniemen kaupunginkirjaston hankkeessa vuosina 2011-2013 selvitettiin tarjolla olevia kaupallisia

Lisätiedot

26.9.2011. Kainuun alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmän kokous

26.9.2011. Kainuun alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmän kokous Kainuun alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmän kokous Aika pe 23.9.2011 klo 9.00 11.00 Paikka Kajaanin kaupungintalon kokoustila Brahe Läsnä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Okkonen,

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin:

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: KYSELY YLIOPISTOILLE JULKAISUFOORUMI-LUOKITUKSEN KÄYTÖSTÄ Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: Hyvät tutkimuksesta vastaavat rehtorit, Tieteellisten

Lisätiedot

Yliopistokirjastojen neuvosto MUISTIO 1(7) 30.1.2004

Yliopistokirjastojen neuvosto MUISTIO 1(7) 30.1.2004 Yliopistokirjastojen neuvosto MUISTIO 1(7) Aika: maanantai 10.11. klo 8.30 15.15 Paikka: seminaarihuone K4, Kemian talo (Yliopistonkatu 7) Joensuun yliopisto Läsnä: osallistujalistan mukaan 1. Avaus Päivi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 32 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 32 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 33

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 32 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 32 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 33 30 Nuorisovaltuusto 9.4.2014 AIKA 9.4.2014 klo 16.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 32 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Tietokantojen etäkäyttö Pohjanportin kautta Oulun kaupunginkirjastossa

Tietokantojen etäkäyttö Pohjanportin kautta Oulun kaupunginkirjastossa Tietokantojen etäkäyttö Pohjanportin kautta Oulun kaupunginkirjastossa Mira Jurvansuu 24.5.2007 www.pohjanportti.fi Yksi yhteinen portaali Pohjois-Suomen eri kirjastotyyppien asiakkaille Alueellisen tietovarannon

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet ja kokouksen asiantuntijat tervetulleiksi.

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet ja kokouksen asiantuntijat tervetulleiksi. PÖYTÄKIRJA 2/2004 Kansallinen elektroninen kirjasto Ohjausryhmän kokous 2/ 2004 Aika: 4.6.2004 klo 9-11.30 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Auditorio. Yliopistonkatu 1, 2 krs. Läsnä Rehtori Matti

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke

KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke Ohjausryhmän kokous Muistio 3/2012 AIKA: 7.9.2012 klo 9.15-12.05 PAIKKA: Kokouskeskus Juvenes, Åkerlundinkatu 1, Kokoustila

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laadusta TieVie-koulutus, Helsinki Annikka Nurkka, LTY

Verkko-opetuksen laadusta TieVie-koulutus, Helsinki Annikka Nurkka, LTY Verkko-opetuksen laadusta TieVie-koulutus, Helsinki 29.10.2004 Annikka Nurkka, LTY Helsingin yliopisto Kuopion yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Alustuksen sisältö Miksi verkko-opetuksen laadunhallinta

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Aika 15.11.2016 kello 18:00 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili

Lisätiedot

LIIKKEESSÄ! "Tutkimustoiminta liikkeessä!"

LIIKKEESSÄ! Tutkimustoiminta liikkeessä! MUISTIO 1 LIIKKEESSÄ! "Tutkimustoiminta liikkeessä!" --------------- ATK-sovellukset ja tutkimustieto - työryhmän 2. raportti puheenjohtaja Ari Myllyviita Kemia ari.myllyviita@kemianliitto.fi Maarit Fred

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston kokous 20.01.2015. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51

Nuorisovaltuuston kokous 20.01.2015. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 49 Nuorisovaltuuston kokous 20.01.2015 AIKA 20.01.2015 klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO HUTK, historiatieteet PÖYTÄKIRJA

OULUN YLIOPISTO HUTK, historiatieteet PÖYTÄKIRJA Aika Ma 14.9.2009, klo 10 Paikka HU 110 yliopistonlehtori Reija Satokangas yliopistonlehtori Kari Väyrynen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.15. 2 Edellisen kokouksen muistio Edellisen kokouksen pöytäkirja

Lisätiedot

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto ja -sihteeristö, VM / JulkICT 3.12.2014 1.1 JHKA-jaoston tavoitteet

Lisätiedot

Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille

Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille Heli Kautonen Palvelupäällikkö, Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut 25.11.2013 Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston syyskokous Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 20.01.2015 klo 09:30-10:15 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

TAVOITTEET Strategian ensisijaisena tavoitteena on löytää ne tavat, joilla kirjasto- ja tietopalvelut voivat tukea ja syventää verkkooppimista

TAVOITTEET Strategian ensisijaisena tavoitteena on löytää ne tavat, joilla kirjasto- ja tietopalvelut voivat tukea ja syventää verkkooppimista AMMATTIKORKEAKOULUKIRJASTOJEN VIRTUAALISTRATEGIA JOHDANTO Verkon kautta tapahtuvan oppimisen yleistyessä kirjasto- ja tietopalvelujen merkitys oppimisympäristön osana kasvaa. Opiskelumuotona verkko-opiskelu

Lisätiedot

Hankinnasta ja hankintayhteistyösopimuksesta

Hankinnasta ja hankintayhteistyösopimuksesta Hankinnasta ja hankintayhteistyösopimuksesta 20.6.2016 Kuva: Yhteistyö-karamellipaperi. Helsingin kaupunginmuseo. Lähde: finna.fi Kuva: Helsingin kaupunginmuseo (lähde: finna.fi) Hankinnan vaiheita Mukaan

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Linnea2-konsortion yleiskokous

Linnea2-konsortion yleiskokous Sivu 1 / 10 Kansalliskirjasto 10.5.2011 Linnea2-konsortion yleiskokous Aika: ke 14.4.2011 klo 10.20 14.45 Paikka: Oulun yliopiston kirjasto, Linnanmaan kampusalue, Tiedekirjasto Tellus, ryhmätyöhuone TL113.

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 n kokous Kokousaika kello 14:00 16.15 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

LAITOSKOKOUS klo 12.00, H306

LAITOSKOKOUS klo 12.00, H306 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MUSIIKIN, TAITEEN JA KULTTUURIN TUTKIMUKSEN LAITOS LAITOSKOKOUS 29.11.2016 klo 12.00, H306 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Kokous avattiin klo 12.08. 2 Puheenjohtajan valinta ja sihteerin

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2005-2008

VARASTOKIRJASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2005-2008 VARASTOKIRJASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2005-2008 Varastokirjasto on opetusministeriön alainen valtakunnallinen kirjasto, joka palvelee maamme tieteellisiä, yleisiä ja muita kirjastoja. Varastokirjaston

Lisätiedot

KOTA-seminaari 1.9.2015 Sipo Vanhanen Tutkimushallinnon päällikkö Helsingin yliopisto

KOTA-seminaari 1.9.2015 Sipo Vanhanen Tutkimushallinnon päällikkö Helsingin yliopisto KOTA-seminaari 1.9.2015 Sipo Vanhanen Tutkimushallinnon päällikkö Helsingin yliopisto TUHA-verkosto lyhyesti Verkoston suunnittelu käynnistyi RAKETTI TUTKI:n järjestämästä kick off tilaisuudesta 14.1.2014

Lisätiedot

Kokouskutsu/ Asialista. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 26 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Kokouskutsu/ Asialista. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 26 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Kokouskutsu/ Asialista Nro 6/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 13.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Pykälä Asia 25 Kokouksen avaus 3 26 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

Maakunta- ja soteuudistuksen ohjausryhmän valmisteleva kokous. 2. Valmistelun tiedotuksesta sopiminen

Maakunta- ja soteuudistuksen ohjausryhmän valmisteleva kokous. 2. Valmistelun tiedotuksesta sopiminen Maakunta- ja soteuudistuksen ohjausryhmän valmisteleva kokous Aika: 2.8.2016 klo 14- Paikka: Läsnä: Keski-Suomen liitto, Kokoushuone Anni Osallistujalista liitteenä 1. Avaus ja järjestäytyminen Kuntavaaleissa

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika, kello 9:00 12:00 Paikka TIEKE, Salomonkatu 17 A, 10.krs Paikalla Vesa Kotilainen Pirjo Ilola Taru Rastas Martti From Kristiina Seppälä Michael Burman Itella,pj, operaattori

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelusta. Minttu Hurme Kirjastojen tietojärjestelmät

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelusta. Minttu Hurme Kirjastojen tietojärjestelmät Uuden kirjastojärjestelmän valmistelusta Minttu Hurme 20.9.2012 Kirjastojen tietojärjestelmät HIEMAN HISTORIAA KANSALLISKIRJASTO JA KIRJASTOJÄRJESTELMÄT LSP Kirjastojärjestelmien historia Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Kansallinen metatietovaranto sisältöjä ja jaettua osaamista. Nina Hyvönen

Kansallinen metatietovaranto sisältöjä ja jaettua osaamista. Nina Hyvönen Kansallinen metatietovaranto sisältöjä ja jaettua osaamista Nina Hyvönen 25.11.2011 Nykytilanne LINDA- tietokannassa on yliopistokirjastojen, eräiden erikoiskirjastojen ja yhteiskirjastoissa mukana olevien

Lisätiedot

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) Metodifestivaali 2015 19.8.2015 Tampereen yliopisto Esityksen sisältö 1. Julkaisufoorumi-luokitus 2. Luokituksen käyttö rahoitusmallissa

Lisätiedot

Helsingin yliopiston kirjasto 1

Helsingin yliopiston kirjasto 1 Helsingin yliopiston kirjasto 1 TIETEELLINEN TIETO KUULUU KAIKILLE Suomessa tieteelliset kirjastot ovat avoinna kaikille ja tarjoavat esteettömän pääsyn tieteellisen tiedon lähteille. Helsingin yliopiston

Lisätiedot

PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI. Aika Torstai 8.1.2009 n. klo 16.00 17.30 Paikka Aalborg, Tanska

PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI. Aika Torstai 8.1.2009 n. klo 16.00 17.30 Paikka Aalborg, Tanska PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI OHJAUSRYHMÄ 1/2009 PÖYTÄKIRJA Aika Torstai 8.1.2009 n. klo 16.00 17.30 Paikka Aalborg, Tanska Osallistujat Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, Lahti,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 17.9.2010 nro 6/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 17.9.2010 nro 6/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 17.9.2010 kello 9.00 12.50 KOKOUSPAIKKA Hiihtokeskus Ukkohalla Ukkohallantie 20 89400 HYRYNSALMI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kirjasto ja informaatiopalvelujen yhteistyöselvitys

Kirjasto ja informaatiopalvelujen yhteistyöselvitys Kirjasto ja informaatiopalvelujen yhteistyöselvitys Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjasto ja Oulun yliopiston kirjasto/kajaanin yliopistokeskuksen kirjasto Riitta Liisa Karjalainen, Irene Salomäki ja Outi

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot