YLIOPISTOKIRJASTOJEN JOHTAJIEN KOKOUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIOPISTOKIRJASTOJEN JOHTAJIEN KOKOUS"

Transkriptio

1 KOKOUSMUISTIO Irma Reijonen YLIOPISTOKIRJASTOJEN JOHTAJIEN KOKOUS Aika: kello Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, auditorio (Yliopistonkatu 1) Osallistujat: Osallistujalista liitteenä 1. Kokouksen avaus Esko Häkli avasi kokouksen. Samalla hän ilmoitti, että joutuu iltapäivällä poistumaan kokouksesta neuvotteluun ja että sen jälkeen puhetta johtaa neuvoston varapuheenjohtaja Eeva-Liisa Lehtonen. 2. Tiedotusasiat 2.1. Esko Häkli ja Sinikka Koskiala ovat viimeistä kertaa ennen eläkkeelle jäämistään mukana yliopistokirjastojen johtajien kokouksessa. Eeva-Liisa Lehtonen ja Anja Ukkola ojensivat heille kukkakimput kiitokseksi pitkästä ja ansiokkaasta työstä yliopistokirjastojen yhteistyön edistämiseksi Kulttuuriperinnön digitointityöryhmän tekemä kysely ja suunnittelukokous Opetusministeriön asettama kulttuuriperinnön digitointityöryhmä kokosi lokakuun aikana tieteellisiltä kirjastoilta tietoja käynnissä olevista digitointihankkeista ja ehdotuksia digitointikohteiksi. Sama kysely on tehty myös maakuntakirjastoille. Kyselyyn vastanneet kirjastot kutsuttiin Mikkelissä pidettyyn suunnittelukokoukseen, jossa kartoitettiin jo digitoituja aineistoja ja ryhmiteltiin suuremmiksi kokonaisuuksiksi kirjastojen ehdottamia digitointikohteita (liite). Tavoitteena on laatia kirjastojen digitointiohjelma ja kytkeä se osaksi museoiden ja arkistojen vastaavia ohjelmia. Seuraavaksi kartoitetaan yhteisiä rahoituskanavia ja priorisoidaan digitointikohteita. Seuraava suunnittelukokous on tammikuun lopulla Jyväskylässä. Opetusministeriössä Anne Luoto-Halvari kokoaa e-europe-ohjelmaa varten tietoja kirjastojen digitointiohjelmista ja -hankkeista. Tiedot tarvitaan mennessä 2.3. Opetusministeriön hanke tulosohjausjärjestelmän ja toimintamenorahoituksen perusteiden kehittämiseksi sopimuskaudelle

2 Merkittiin tiedoksi, että opetusministeriö on käynnistänyt hankkeen, jonka tehtävänä on kerätä kokemuksia ministeriön ja yliopistojen välisestä tulosohjausjärjestelmästä, tarkistaa toimintamenojen rahoitusjärjestelmän perusteet ja tehdä ehdotuksia tulosohjausjärjestelmän kehittämiseksi. Hanke tulee saada valmiiksi mennessä. (Liite ) 2.4. Opetusministeriön työryhmä opetukseen soveltuvien digitaalisten tietovarantojen kehittämishankkeiden ja hakupalveluiden koordinoimiseksi Merkittiin tiedoksi, että opetusministeriö on asettanut työryhmän koordinoimaan eri tahoilla käynnistymässä olevia opetukseen soveltuvien digitaalisten tietovarantojen kehittämishankkeita ja erityisesti niiden hakupalveluita. (Liite) 2.5. Opetusministeriön avustukset ja hankerahoitus Anne Luoto-Halvari kertoi, että opetusministeriön tietohuollon avustukset ja tietoyhteiskuntarahat tulevat hakuun normaalin aikataulun mukaan. Rahaa tietohuollon avustuksiin on jaossa saman verran kuin viime vuonna. Tietoyhteiskuntaohjelman rahoituksesta ei ole vielä tehty päätöstä ministeriön sisäisestä rahanjaosta. 3. Voyager-asiat 3.1. Universal borrowing -toiminnon käyttöpolitiikka Annu Jauhiainen esitteli Voyager-järjestelmän universal borrowing -toimintoa ja sen käyttöpolitiikkaa (liite). Sen käyttö edellyttää kirjastojen keskinäisiä sopimuksia ja yhteisiä käytäntöjä. Toiminnolla ei vielä ole vakiintunutta suomenkielistä nimeä, mutta käännökseksi on ehdotettu yhteislainausta. Toiminto sijoittuu paikallislainauksen ja kaukolainauksen väliin. Sen yksi perusidea on, että asiakas voi oman kirjastonsa kortilla lainata muiden Voyagerkirjastojen kokoelmista. Asiakas voi myös itse tilata aineistoa lainaksi toisesta kirjastosta, jos kirjastot ovat siitä sopineet. Toiminto ei kuitenkaan anna varata lainassa olevaa aineistoa tai tilata kopioita. Se ei korvaa kaukopalvelua vaan täydentää sitä ja nopeuttaa siten aineiston saantia. Tavoitteena on kokoelmien yhteiskäytön lisääminen ja yhteisten asiakastietojen käyttö. Ennen toiminnon käyttöönottoa on kirjastojen kesken sovittava seuraavista asioista: mitkä kirjastot ottavat toiminnon käyttöön, mitkä kokoelmat rajataan yhteislainauksen ulkopuolelle, mille asiakasryhmille lainaus sallitaan, sakko- ja lainakieltomäärittelyt, kulujen kattaminen ja maksujen kerääminen. Keskustelussa kiinnitettiin huomiota seuraaviin seikkoihin, jotka kaipaavat lisäselvityksiä: - Tilastoinnissa olisi koottava tietoa siitä, kuinka paljon kokoelmista annetaan lainoja oman organisaation ulkopuolelle.

3 - Maksupolitiikkaan ja kirjastojen väliseen laskutukseen on löydettävä ratkaisut ennen kuin toimintoa voidaan laajasti ottaa käyttöön. Ehdotettiin, että otetaan huomioon lainojen vastavuoroisuus, jolloin kirjaston tulisi saada korvaus vain antamastaan nettolainauksesta. - Lainojen lähettäminen postitse kirjastosta toiseen lisää kuluja ja työtä. Tämä koskee sekä asiakkaiden toiseen kirjastoon jättämiä palautuksia että muista kirjastoista tilaamia lainoja. Ehdotettiin selvitettäväksi, voiko lainoja lähettää asiakkaalle suoraan esimerkiksi postiennakolla. Ehdotettiin myös, että asiakkaalta tulisi voida periä maksu toisen kirjaston lainojen palauttamisesta. - Asiakasrekisterien yhteiskäytön juridiset puolet on selvitettävä. - Kysytään tanskalaisten kirjastojen kokemuksia bibliotek.dk -palvelun käytöstä. Keskustelussa todettiin, että yhteislainaus tarjoaa mahdollisuuksia parempaan palveluun. Se, että asiakas voi lainata yhdellä kortilla kaikista kirjastoista, on parannusta nykyiseen käytäntöön. Omatoiminen kaukolainaus nopeuttaa aineiston saantia ja vähentää kaukopalveluun tulevien yksinkertaisten lainapyyntöjen määrää. Palvelun toteuttamisessa pyritään mahdollisimman yksinkertaisiin ratkaisuihin. Tässä vaiheessa yhteislainausta suunnitellaan otettavaksi käyttöön yliopistokirjastojen kesken. Kustannusten kattaminen ja maksupolitiikka ovat suurimpia ratkaistavia ongelmia. Maksupalvelupolitiikkaa on pohdittava laajemminkin. Strategian toimenpidesuosituksia tehtäessä harkitaan, millä tavoin voidaan saada keskitettyä rahoitusta osana palvelujen kehittämisen suunnitelmaa. Päätettiin edetä yhteislainauksen käyttöönotossa vaiheittain ja kerätä ensin kokemuksia riittävän laajasti. Varastokirjasto ja Oulun yliopiston kirjasto ovat halukkaita kokeiluun. Myös Vaasan tiedekirjasto, Åbo Akademis bibliotek ja Svenska handelshögskolans bibliotek kokeilevat toimintoa keskinäisessä lainauksessaan. Voyager-kaukopalvelutyöryhmä jatkaa käytännön valmisteluja käydyn keskustelun pohjalta. Voyager-tilastointiryhmä selvittää tilastointiin liittyvät kysymykset Voyager-työryhmien kokoaminen uudelle toimikaudelle Annu Jauhiainen kertoi, että Voyager-järjestelmän käyttöönoton ajaksi perustettujen työryhmien toimikausi on päättymässä ja uusia toimintokohtaisia ryhmiä aletaan koota seuraaviin toimintoihin: hankinta ja kausijulkaisujen saapumisvalvonta, kaukopalvelu, lainaus, luettelointi, OPAC, tilastointi. Systeemiryhmän tarpeellisuutta vielä selvitetään. Annu Jauhiainen ehdotti, että uusiin ryhmiin tulisi kuhunkin noin kymmenen jäsentä erityyppisistä ja erilaisia käytäntöjä edustavista kirjastoista. Lisäksi tiedotusta varten avataan laajat toimintokohtaiset sähköpostilistat. Koottavat työryhmät ovat Linnea2-konsortion sisäisiä ryhmiä ja niiden toimikausi on kaksi vuotta.

4 Keskustelussa todettiin, että ehdotus työryhmien ja postituslistojen kokoamisesta on hyvä. Koska kirjastot vastaavat osallistumiskuluista, ryhmiin osallistuvilla on oltava kirjaston johdon suostumus jo ryhmiin ilmoittautumisvaiheessa Laitteiston toiminta Helsingin yliopiston kirjasto ja CSC raportoivat säännöllisesti yhteisen laitteiston toiminnasta. Uusin seurantaraportti on juuri valmistunut. Annu Jauhiaisen mukaan ilmenneet resurssiongelmat eivät johdu laitteistosta vaan käyttöönottovaiheeseen kuuluvista ohjelmiston optimointivaikeuksista Maksut järjestelmätoimittajille Loppusumma ohjelmistosta maksetaan Endeavorille vasta, kun ohjelmisto on hyväksytty. Muutamilla kirjastoilla on tarve maksaa oma osuutensa tämän vuoden puolella. Annu Jauhiainen selvittää, minkälainen maksujärjestely näiden kirjastojen kohdalla olisi mahdollinen. VTLS-ohjelmiston käytön lopettaneet kirjastot eivät ole vielä saaneet palautuksina loppuvuoden maksuosuuksiaan. Annu Jauhiainen muistuttaa asiasta VTLS:ää. 4. FinELibin aineistojen hinnoitteluperiaatteet ja kustannusten jako Kristiina Hormia-Poutanen esitteli FinELibin aineistokustannusten rahoitusmallin ja kustannusten sisäisen jaon periaatteita (liite). Tähän saakka aineistokustannukset on jaettu konsortion sisällä aineiston kustantajan käyttämän hinnoitteluperiaatteen mukaan. Nyt on syntynyt tarve kehittää kustannusten jakoon muita malleja. Niitä tarvitaan ensinnäkin kansallisten lisenssien kustannusten jakamiseksi ja toiseksi niissä tapauksissa, joissa kustantajan käyttämä hinnoitteluperiaate johtaa epäoikeudenmukaiselta tuntuvaan tulokseen verrattuna esimerkiksi käyttötilastoihin. Sisäisen jaon periaatteet sovitaan koko sopimuskaudeksi ja niitä voidaan muuttaa, kun lisenssisopimus uusitaan. Ensi vuoden aikana on tarvetta tarkistaa seuraavien aineistojen kustannusten jakoa: IEL-online, ACS, Academic Press, Springer ja MCB. Kustannustenjakomalleja valmistellaan ensi kevään aikana, jotta ne ovat käytettävissä syksyllä, kun sopimuksia uusitaan. Kristiina Hormia-Poutanen esitteli jaon perusteina käytettäviä kriteereitä. Niitä voivat olla organisaation koko, joka ilmaistaan FTE-käyttäjien määränä, aineiston painoarvo organisaatiolle, jota kuvaa tieteenalalle vuosittain otettujen opiskelijoiden määrä ja käyttötilastoista saatavat käyttöluvut. Kriteereitä voidaan painottaa eri tavoin. Kristiina Hormia-Poutanen esitteli ehdotuksia malleiksi kahdeneri aineiston kustannusten jakoon. IEL-online -aineistosta on solmittu kansallinen lisenssi.

5 Ehdotuksessa kustannusten jakomalliksi v:lle 2002 kirjastot on jaettu neljään maksuluokkaan edellä mainittujen kriteerien perusteella. Kaikkien maksuosuudet pienenevät nykyisestä. Keskustelussa ehdotukseen ei esitetty huomautuksia. ACS:n maksuosuuksien jako nykyisellä sopimuskaudella perustuu painettujen lehtien tilauksiin. Maksuosuudet ja aineiston käyttö jakautuvat kirjastojen kesken kovin eri tavoin, ja sen vuoksi on syntynyt tarve kustannusten jakomallin kehittämiseen. Ehdotettuihin malleihin sisältyy minimimaksu, jonka ylimenevä osuus jaetaan organisaation koon ja aineiston käytön perusteella. Keskustelussa nostettiin esiin se, että suurten monitieteisten yliopistojen kannalta yliopiston koko opiskelijamäärän käyttäminen organisaation koon kuvaajana on ongelmallista. Olisi mieluummin käytettävä lukua, joka kuvaisi eri pääalojen opiskelijamääriä. Ongelmana kuitenkin on, ettei tällaisia yksiselitteisiä lukuja ole helposti saatavissa. Hyväksyttävissä olevaan tulokseen saatetaan päästä myös, jos käytön määrä ja organisaation koko pystytään suhteuttamaan oikein. Käytön voimakas painottaminen laskentamallissa on ongelmallista, koska se saattaa johtaa siihen, että käyttöä pyritään hillitsemään sen sijaan että sitä edistettäisiin. Keskustelussa kiinnitettiin huomiota myös siihen, että on syytä ottaa huomioon myös opetusministeriön ja yliopistojen välisen rahoitusmallin vaikutukset. Sen mukaan yliopistot maksavat aineistojen hinnoista joko 50 % (tieteenalakohtaiset) tai 20 % (monitieteiset) ja opetusministeriö maksaa loput. Todettiin, että on pyrittävä kaikkien kannalta hyväksyttäviin ja oikeudenmukaisiin kustannusten jaon periaatteisiin. Annettiin neuvostolle tehtäväksi koota 3-4 hengen työryhmä valmistelemaan ehdotusta kustannusten jakomalleiksi. Ryhmässä toivottiin olevan Helsingin yliopiston ja jonkin tutkimuslaitoksen edustus. 5. Yliopistokirjastojen strategia Lokakuussa Tampereella pidetyssä strategiaseminaarissa nimettiin työryhmä kirjoittamaan luonnosta strategiaksi kertyneen materiaalin pohjalta. Työryhmään kuuluvat Riitta Huuhtanen, Mirja Iivonen, Päivi Kytömäki, Vuokko Palonen ja Irma Pasanen, sihteerinä on Irma Reijonen. Työryhmä on laatinut tulevaisuusskenaarioita ja muokannut ehdotusta yliopistokirjastojen verkoston visioksi. Irma Reijonen esitteli skenaario-osuutta ja ehdotukset visioksi jaettiin pöydälle. Kaikki aineisto kootaan strategiatyötä varten perustettuun Telsiympäristöön. Tulevaisuuden skenaariot ovat tarpeen vision hahmottamiseksi. Visiossa ilmaistaan tahtotila, mihin halutaan ja sen perusteella kirjataan toimintasuositukset, joilla pyritään vision saavuttamiseen. Keskustelussa korostettiin, että visiosta pitäisi näkyä verkoston keskeiset toiminta-alueet. On valittava ne alueet, joihin halutaan panostaa ja määriteltävä, millainen on

6 verkoston ja yksittäisten kirjastojen suhde tavoitteiden toteuttamisessa. Toimintaalueiksi ehdotettiin kansallista kokoelmapolitiikkaa, jonka avulla turvataan tiedeyhteisölle tarpeellisen aineiston saanti, digitaalisten aineistojen ja palveluiden kehittämistä ja opettavan kirjaston toimintamallin rakentamista informaatiolukutaidon käsitteen pohjalta. Virtuaaliyliopisto ja tieteellisen julkaisutoiminnan muutos nähtiin kehittämisen kannalta olennaisiksi viitekehyksiksi. Uusien verkoston toimintaa tukevien rahoitusratkaisujen esittäminen on yksi strategian keskeisistä tavoitteista. Työryhmä jatkaa strategian kirjoittamista. Päätettiin pitää johtajien strategiakokous Tampereella. Silloin käsitellään työryhmän ehdotusta strategiaksi. 6. Kirjastot virtuaaliyliopiston palvelujen tuottajina 6.1. Kirjasto- ja tietopalvelut virtuaaliyliopiston portaalissa Päivi Kytömäki kertoi virtuaaliyliopiston portaalihankkeen etenemisestä. Portaalin ensimmäinen vaihe, jossa on määritelty päätasolla olevat osiot, avattiin käyttöön Kirjasto- ja tietopalvelut -osion sisältö määritellään tarkemmin seuraavassa vaiheessa. Palvelun sisällön suunnitteluun tarvitaan työryhmä, joka toimisi virtuaaliyliopiston portaalihankkeessa.. Päivi Kytömäki esitteli Tekniikka virtuaaliyliopistossa -muistioon sisältyviä ehdotuksista virtuaaliyliopiston teknisiksi ratkaisuiksi. Tietotekniikan ohella muistiossa käsitellään myös monia kirjastojen toimintaan liittyviä kysymyksiä. Muistiossa ehdotetaan mm. oppimateriaalien hankintaan, hakuun ja hallintaan ratkaisuja, jotka edellyttävät kirjastoilta toimenpiteitä ja päätöksiä. Lisäksi muistiossa ehdotetaan opetuksen ja oppimisen teknologian käyttäjätuen järjestämistä siten, että perustetaan erillisiä tukipalveluyksiköitä. Muistion laatineessa työryhmässä ei ole ollut kirjastojen edustusta, eivätkä kirjastot ole olleet mukana ehdotusten teossa. Keskustelussa todettiin, että kirjastojen on yhteisesti otettava kantaa muistion ehdotuksiin. Kirjastoissa olevaa osaamista on tuotava esiin ja hyödynnettävä. Vuorovaikutus kirjastojen ja virtuaaliyliopistohankkeen kesken tulisi olla kiinteämpää. Päätettiin koota yliopistokirjastojen virtuaaliyliopistotyöryhmä, joka toimisi Päivi Kytömäen tukena asiantuntijaryhmänä virtuaaliyliopiston kirjasto- ja tietopalveluja suunniteltaessa. Päivi Kytömäki ja Irma Reijonen kokoavat tiedot halukkaista osallistujista. 6.2 Verkkokurssien ja -oppimateriaalien metadata ja hallinnointi

7 Neuvosto järjesti keskustelutilaisuuden verkkokurssien ja -oppimateriaalien metadatasta ja hallinnoinnista. Arja-Riitta Haarala esitteli tilaisuuden pohjalta syntyneitä ajatuksia kirjastojen tehtävistä verkko-oppimateriaalien hallinnassa. Verkko-oppimateriaali voi olla sekä opettajien itse tekemää että muualta hankittua valmista aineistoa. Lisensoidun aineiston hallinta voi olla samalla tavalla kirjastojen tehtävä kuin painetun kurssikirjallisuuden käyttöön asettaminenkin. Itse tehdyn verkko-oppimateriaalin hallintaan tarvitaan malli, joka kattaa metatiedon tuottamisen, aineiston tunnisteet ja erilaiset hakujärjestelmät, joiden kautta aineisto on löydettävissä. Oppimateriaalien hallintajärjestelmä on osa laajempaa kokonaisuutta, joka muodostuu opiskeluun, julkaisemiseen ja tekijänoikeuksiin liittyvistä tieto- ja tuotantojärjestelmistä. Arja-Riitta Haarala esitteli keskustelutilaisuudessa esillä ollutta Antti Auerin hahmottelemaa mallia. Sen mukaan metadatan tallentaa pääasiassa tekijä, ja muut täydentävät metatietoa esim. teknistä ympäristöä ja tekijänoikeussopimuksia koskevalla tiedolla. Tuotetuista oppimateriaaleista valitaan aineisto, joka asetetaan haettavaksi paikalliseen viitetietokantaan. Viitetietokannasta metatieto konvertoidaan marc-muotoon, jolloin se voidaan asettaa haettavaksi myös kirjastotietokannan ja valtakunnallisen yhteisluettelon kautta. Keskusteltiin kirjastojen roolista verkko-oppimateriaalien hallinnassa. Lisensoidun aineiston hankinta ja hallinta kuluu luontevasti kirjastoille, ja siitä on jo jonkin verran kokemuksia. Opettajien itse tuottaman materiaalin osalta todettiin, että sen hallintajärjestelmän luominen vaatii monenlaista asiantuntemusta ja yhteistyötä kaikkien osallistuvien tahojen kesken. Kirjastoissa on tietokantaosaamista ja myös pedagogista asiantuntemusta. Pidettiin tärkeänä sitä, että kirjastot ovat mukana oppimateriaalin hallinnassa ja tuovat siihen omaa osaamistaan. Kirjastojen tehtäviä yliopistoissa voisivat olla metatiedon tallennusmallin luominen, metatiedon laadun valvonta ja konvertointi kirjastojärjestelmään. Kirjastot haluavat omalta osaltaan olla mukana virtuaaliyliopistohankkeessa suunnittelemassa verkkokurssien ja - oppimateriaalien hallintajärjestelmää ja osallistua mahdollisesti perustettavan työryhmän työskentelyyn Tiedonhallinnan verkko-opetuksen kattohankkeen kokoaminen Irma Reijonen kertoi, että Tampereella syyskuun lopulla järjestetyssä tiedonhankinnan verkko-opetushankkeisiin osallistuvien kirjastojen tapaamisessa ehdotettiin kirjastojen tiedonhankinnan ja -hallinnan verkko-opetushankkeiden kokoamista yhteisen kattohankkeen alle. Valtakunnallisen hankkeen kautta voitaisiin järjestää yhteistä koulutusta, hankkia rahoitusta ja koordinoida paremmin erillisten hankkeiden suunnitelmia ja tuloksia toisiaan tukeviksi kokonaisuuksiksi. Neuvosto käsittelee hanke-esityksen kokoamista ja hankkeen koordinointia seuraavassa kokouksessaan. Asiasta kiinnostuneille kirjastoille järjestetään suunnittelukokous joulukuun puolivälissä.

8 Tuula Ruhanen tiedusteli, voiko musiikin tiedonhankinnan verkkooppimateriaalihanke, jossa on mukana sekä ammattikorkeakouluja että yliopistoja, tulla mukaan yhteisen kattohankkeen suunnitteluun. Keskustelussa pidettiin hyvänä sitä, että yhteisen hankkeen pohja tällä tavoin laajenee. Hankkeen mahdollisia rahoittajia ovat opetusministeriön tietoyhteiskuntaohjelma ja virtuaaliyliopistohanke. 7. Yliopistokirjastojen neuvoston täydentäminen eläkkeelle jäävän Esko Häklin tilalle neuvostoon valittiin Kai Ekholm. 8. Kokouksen päättäminen Eeva-Liisa Lehtonen päätti kokouksen

SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON KOKOUS

SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON KOKOUS KOKOUSMUISTIO 15.8.2002 Irma Reijonen SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON KOKOUS Aika: Maanantai 17.6.2002 kello 13.30 17.00 Paikka: Åbo Akademin kirjasto, Tuomiokirkkokatu 2-4 Osallistujat: Eeva-Liisa

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/2008 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2008 Aika 15.9.2008 klo 12.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs,

Lisätiedot

Kokouksen esityslistaa muutettiin siten, että seuraavista kokouksista sopiminen siirrettiin kohdaksi 4. Muutoin esityslista hyväksyttiin.

Kokouksen esityslistaa muutettiin siten, että seuraavista kokouksista sopiminen siirrettiin kohdaksi 4. Muutoin esityslista hyväksyttiin. PÖYTÄKIRJA 6/98 Kansallinen elektroninen kirjasto Ohjausryhmän kokous 28.8.1998 klo 10-13.15 Läsnä: Päivi Kytömäki (pj.), Kai Ekholm, Paul Fogelberg, Riitta Huuhtanen, Annu Jylhä-Pyykönen, Sinikka Koskiala,

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 3 A, kokoushuone 203 (2 krs.)

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 3 A, kokoushuone 203 (2 krs.) Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 4/2014 Aika: 4.12.2014 klo 10-16 Paikka: Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 3 A, kokoushuone 203 (2 krs.) Osallistujat: Tua Hindersson-Söderholm,

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä Tommi Jauhiainen 9.12.2011. Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmä Ryhmä piti järjestäytymiskokouksensa 15.6.2011.

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 UKJ valmisteluryhmän järjestäytymiskokous 15.6.2011 Valmisteluryhmän puheenjohtajaksi valittiin

Lisätiedot

Kaukopalvelusuositukset

Kaukopalvelusuositukset Kaukopalvelusuositukset Lassi Lager (lassi.lager@helsinki.fi) Kohti aineistojen yhteiskäyttöä kaukopalvelun yhteiset pelisäännöt ja suositukset seminaari Viikissä 2.11.2011 Seminaarin osallistujat Esityksen

Lisätiedot

Työvaliokunta 18.3.2011

Työvaliokunta 18.3.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto MUISTIO Työvaliokunta 18.3.2011 Työvaliokunnan kokous 2011-2 Aika: 17.3.2011 klo 12-14:15 Paikka: Videoneuvottelu, etäyhteydet Osallistujat: Mirja Iivonen (pj.) Tua

Lisätiedot

TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA

TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA TRITONIA 2010- Vaasan yliopisto Vaasan ammattikorkeakoulu ÅA i Vasa Åbo Akademi Tritonia, Vaasan tiedekirjasto 2001- ja oppimiskeskus 2004-2010- 3 yliopistoa

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen neuvoston puheenjohtaja Eila Vainikka avasi kokouksen klo

Erikoiskirjastojen neuvoston puheenjohtaja Eila Vainikka avasi kokouksen klo Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Aika: 9.12.2011 klo 12.30-16.00 Paikka: Liikennevirasto, auditorio, Opastinsilta 12 A 1, 00520 Helsinki Läsnä: Osallistujalista, liite 1 Pöytäkirja 1. Kokouksen

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011 Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto STKS:n seminaari 20.1.2011 Taustaa Varastokirjasto perustettiin Kuopioon 1989 helpottamaan yliopistokirjastojen tilaongelmia (-> useita komiteanmietintöjä tilaongelmista

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä. AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä. AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto OKM:n koordinoima hanke Tavoitteet: yhteisen asiakaskäyttöliittymän

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON KAUKOPALVELUSUOSITUKSET OSANA TIETOAINEISTOJEN YHTEISKÄYTÖN EDISTÄMISTÄ

SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON KAUKOPALVELUSUOSITUKSET OSANA TIETOAINEISTOJEN YHTEISKÄYTÖN EDISTÄMISTÄ 1 SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON KAUKOPALVELUSUOSITUKSET OSANA TIETOAINEISTOJEN YHTEISKÄYTÖN EDISTÄMISTÄ Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät 15.-16.5.2013 Päivi Kytömäki Ylikirjastonhoitaja Oulun

Lisätiedot

AMKIT-konsortion johtoryhmän ja Linnea2-konsortion ohjausryhmän tapaaminen

AMKIT-konsortion johtoryhmän ja Linnea2-konsortion ohjausryhmän tapaaminen AMKIT-konsortion johtoryhmän ja Linnea2-konsortion ohjausryhmän tapaaminen Aika: 19.8.2008 klo 10.00 12.00 Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1 Osanottajat: AMKIT-johtoryhmä:

Lisätiedot

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009 Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos AGENDA Mikä KDK:n asiakasliittymä? Mitä asiakkaat siitä saavat? tiedonhaku Palvelut Europeana ja muut ulkoiset järjestelmät

Lisätiedot

Liite 1. Sopijaosapuolet

Liite 1. Sopijaosapuolet Liite 1. Sopijaosapuolet Aalto-yliopisto, Y-tunnus 0245902-6 Arkistolaitos, Y-tunnus 0245885-9 Eduskunnan kanslia, Y-tunnus 0245977-1 Helsingin yliopisto, Y-tunnus 0313471-7 Itä-Suomen yliopisto, Y-tunnus

Lisätiedot

Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous

Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous Sivu 1 / 5 Kansalliskirjasto 11.1.2011 Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous Aika: ti 18.1.2011 klo 10.30-12.35 Paikka: Helsingin yliopisto, Fabianinkatu 32, neuvotteluhuone (7. krs). Jäsenet: Esittelijät:

Lisätiedot

Miten muistiorganisaatiot voivat olla yhteistyössä? ekam (e-kirjastot, -arkistot, -museot) - Muisti 2 KULDI laajennettu digitointiyhteistyöryhmä

Miten muistiorganisaatiot voivat olla yhteistyössä? ekam (e-kirjastot, -arkistot, -museot) - Muisti 2 KULDI laajennettu digitointiyhteistyöryhmä Muistio Miten muistiorganisaatiot voivat olla yhteistyössä? ekam (e-kirjastot, -arkistot, -museot) - Muisti 2 KULDI laajennettu digitointiyhteistyöryhmä aika: 9.9.2003 klo 13.00 15.50 paikka: Suomalaisen

Lisätiedot

Mikko Jauhiainen, SPV Services Finland Oy kertoi Lyyra-opiskelijakortin uudistuksesta ja erityisesti uudistushankkeen vaikutuksista kirjastoissa.

Mikko Jauhiainen, SPV Services Finland Oy kertoi Lyyra-opiskelijakortin uudistuksesta ja erityisesti uudistushankkeen vaikutuksista kirjastoissa. MUISTIO 1 (5) yhteiskokous Aika Tiistai 09.04.2013 klo 11.00-15.00 Paikka Auditorio Nissi, Tritonia, Yliopistonranta 7, 65200 Vaasa. Osallistujalista liitteenä. Muistio: 1. Kokouksen avaus Sinikka Luokkanen

Lisätiedot

Alueellinen toiminta Maakuntakirjastotoiminta. Yleisten kirjastojen neuvosto 17.4.2015 Asko Rossi

Alueellinen toiminta Maakuntakirjastotoiminta. Yleisten kirjastojen neuvosto 17.4.2015 Asko Rossi Alueellinen toiminta Maakuntakirjastotoiminta Yleisten kirjastojen neuvosto 17.4.2015 Asko Rossi Uusi Kirjastolaki ja asetus 1.1.2017 OKM 2014 kirjastopäivät / Maija Berndtsonin esiselvitys on hänen näkemys,

Lisätiedot

KANSALLINEN KOKOELMAKARTTA SUOMEN PROJEKTIN TAUSTOITUS JA YLEISESITTELY. Helsinki, 29.11.2005 Vuokko Palonen

KANSALLINEN KOKOELMAKARTTA SUOMEN PROJEKTIN TAUSTOITUS JA YLEISESITTELY. Helsinki, 29.11.2005 Vuokko Palonen KANSALLINEN KOKOELMAKARTTA SUOMEN PROJEKTIN TAUSTOITUS JA YLEISESITTELY Helsinki, 29.11.2005 Vuokko Palonen Kokoelmakartta yliopistokirjastojen verkoston strategiassa n Strategian (2002-) keskeisiä tavoitteita

Lisätiedot

Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012

Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012 Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012 Kirjastojen yhteiset palvelut Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Johtaminen Talous Viestintä

Lisätiedot

FinELibin ohjausryhmän kokous 12.3.2015

FinELibin ohjausryhmän kokous 12.3.2015 ESITYSLISTA 1/2015 1 (5) in ohjausryhmän kokous Aika Torstai 12.3. klo 12.00 15.00 Paikka Kansalliskirjaston keskustan toimipiste (2. krs, Fabiania-kokoushuone), Ylipistonkatu 1, Helsinki. Läsnä Matti

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto missä mennään? Kristiina Hormia-Poutanen

Kansallinen digitaalinen kirjasto missä mennään? Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto missä mennään? 3.4.2009 Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto 2008 2011 Opetusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston sekä

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous Aika: 6.6.2008 klo 9.13-11.12 Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1 Läsnä: Ari Muhonen, TKK:n kirjasto, puheenjohtaja Kristiina Hormia-Poutanen,

Lisätiedot

Kansallinen julkaisurekisteri ja kotimaiset viitetiedot. Linnea2-konsortion yleiskokous, Jyrki Ilva

Kansallinen julkaisurekisteri ja kotimaiset viitetiedot. Linnea2-konsortion yleiskokous, Jyrki Ilva Kansallinen julkaisurekisteri ja kotimaiset viitetiedot Linnea2-konsortion yleiskokous, 22.11.2011 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Yliopistojen uusi rahoitusmalli ja julkaisutiedot Yliopistojen uutta

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Kaisa-talo, neuvotteluhuone 7. kerros, Fabianinkatu 30

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Kaisa-talo, neuvotteluhuone 7. kerros, Fabianinkatu 30 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Pöytäkirja Neuvoston kokous 1/2014 Aika: 29.1.2014 klo 10 16 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Kaisa-talo, neuvotteluhuone 7. kerros, Fabianinkatu 30 Osallistujat:

Lisätiedot

Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus. Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio

Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus. Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio Tavoiteltavat hyödyt Luo edellytyksiä kirjastojärjestelmäarkkitehtuurin muutokselle. Tehostaa kirjastojen

Lisätiedot

Päätös: Esityslista hyväksyttiin. Kohtien 5 ja 6 käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että kohta 6 käsiteltiin ennen kohtaa 5.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin. Kohtien 5 ja 6 käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että kohta 6 käsiteltiin ennen kohtaa 5. PÖYTÄKIRJA 1/2003 Kansallinen elektroninen kirjasto Ohjausryhmän kokous 1 / 2003 Aika: 11.3.2003 klo 13.00-15.30, klo 12.30 alkaen mahdollisuus kiertoon kansalliskirjastossa Paikka: Helsingin yliopiston

Lisätiedot

FinELib-aineistojen kustannustenjakomalli ja sen uudistamistarve

FinELib-aineistojen kustannustenjakomalli ja sen uudistamistarve FinELib-aineistojen kustannustenjakomalli ja sen uudistamistarve Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 21.11.2006 Pirjo Sutela VTT Copyright VTT FinElib-aineistojen hinnoittelu 1) Palvelun tarjoaja määrittelee

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS

YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS Yliopistokirjastojen neuvoston työvaliokunta MUISTIO 1(5) YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS Aika: Keskiviikko 2. maaliskuuta 2005, klo 10.15 13 Paikka: Oppimiskeskus Aleksandria, Huone

Lisätiedot

Kansalliskirjasto Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone. Läsnä: Maria Forsman Helsingin yliopiston kirjasto/keskusta kampuskirjasto

Kansalliskirjasto Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone. Läsnä: Maria Forsman Helsingin yliopiston kirjasto/keskusta kampuskirjasto Kokoelmakartta Yleiskokous Aika: pe 15.01.2010 klo 9.35 11.16 Paikka: Kansalliskirjasto Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Läsnä: Maria Forsman Helsingin yliopiston kirjasto/keskusta kampuskirjasto

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto

Kansallinen digitaalinen kirjasto Kansallinen digitaalinen kirjasto 25.9.2008 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto hankkeen tausta Kansalliset linjaukset velvoittavat kirjastojen, arkistojen ja museoiden tietovarantojen digitoinnin

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2007 1 (5) FinELib 27.2.2007. Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2007 1 (5) FinELib 27.2.2007. Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2007 1 (5) KONSORTIORYHMÄN KOKOUS 1/2007 Aika 27.2.2007 klo 9.00-12.35 Paikka Läsnä Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2. krs Mirja

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokous 4/2008

Ohjausryhmän kokous 4/2008 Ohjausryhmän kokous 4/2008 Aika: ma 22.09.2008 klo 10.01 11.37 Paikka: Varastokirjasto Päivärannantie 10, neuvotteluhuone Läsnä: Pentti Vattulainen (pj), Vuokko Palonen, Merja Hyödynmaa, Merja Kettunen,

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Santahamina-talon auditorio, Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahaminantie 2, Helsinki

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Santahamina-talon auditorio, Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahaminantie 2, Helsinki Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 2/2015 Aika: 4.5.2015 klo 10 16 Paikka: Santahamina-talon auditorio, Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahaminantie 2, Helsinki Osallistujat: Tua

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen neuvoston toimintaa ohjaavat strategiset päämäärät voisi nimetä seuraavasti:

Suomen yliopistokirjastojen neuvoston toimintaa ohjaavat strategiset päämäärät voisi nimetä seuraavasti: Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Toimintakertomus 2009 Suomen yliopistokirjastojen neuvoston toimintaa ohjaavat strategiset päämäärät voisi nimetä seuraavasti: yliopistokirjastojen vaikuttavuuden edistäminen

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut. 2008 Kristiina Hormia-Poutanen

Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut. 2008 Kristiina Hormia-Poutanen Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut 2008 Kristiina Hormia-Poutanen Tausta Kansalliskirjasto 2002 seurantaryhmän muistio (2006) Kansalliskirjastosta kirjastoverkon palvelukeskus 1.8.2006

Lisätiedot

Kuvailutyöryhmät, koulutus ja viestintä. Maria Kovero Kuvailun tiedotuspäivät 21.3.2013

Kuvailutyöryhmät, koulutus ja viestintä. Maria Kovero Kuvailun tiedotuspäivät 21.3.2013 Kuvailutyöryhmät, koulutus ja viestintä Maria Kovero Kuvailun tiedotuspäivät 21.3.2013 22.3.2013 1 Kuvailun kansallisten yhteistyöryhmien roolit esimerkkinä RDAn käyttöönotto RDA-projekti - käännös - tiedotus

Lisätiedot

Tutkimuslaitosten tietopalvelujen keskustelutilaisuus

Tutkimuslaitosten tietopalvelujen keskustelutilaisuus Tutkimuslaitosten tietopalvelujen keskustelutilaisuus Aika: 5.3 klo 8.30 10.00 Paikka: Kansanterveyslaitos Läsnä: Riitta Autere (PRH), Anja Heino (STAKES), Arja Hyvärinen (Metla), Irmeli Isomäki (Valtion

Lisätiedot

YLIOPISTOKIRJASTOJEN JOHTAJIEN KOKOUS

YLIOPISTOKIRJASTOJEN JOHTAJIEN KOKOUS KOKOUSMUISTIO 30.3.2000 Henna Lehtinen YLIOPISTOKIRJASTOJEN JOHTAJIEN KOKOUS Aika: 22.3.2000 Paikka: Hotelli Rauhalahti, Kuopio 1. Kokouksen avaus Kirjastonjohtaja Riitta Huuhtanen avasi kokouksen klo

Lisätiedot

Strategia vuosille Tarkistetut tavoitteet Strategiset päämäärät:

Strategia vuosille Tarkistetut tavoitteet Strategiset päämäärät: 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2017 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen Annu Jauhiainen Kirjastojen yhteiset palvelut Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Johtaminen Talous Viestintä Koulutus Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto

Lisätiedot

CC0-lisenssi: case Finna

CC0-lisenssi: case Finna CC0-lisenssi: case Finna Avoin data levällään? STKS:n seminaari 22.1.2014 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto Missä ollaan nyt? Finnan lähtökohtana on ollut metatiedon avoimuus ja yhteiskäyttöisyys. Nykyisen

Lisätiedot

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen It-Peda - verkosto 6.9.2002 TieVie - Turku Lauri.Saarinen Lauri.Saarinen@hkkk.fi Mikä IT-Peda? IT-Peda -verkosto on Suomen yliopistojen opetusteknologiayksikköjen (tai vastaavien) verkosto, joka on aloittanut

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2007 1 (5) FinELib 16.9.2007

Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2007 1 (5) FinELib 16.9.2007 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2007 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2007 Aika 26.9.2007 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A,

Lisätiedot

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen T.E.H.D.A.S. Arkisto Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista Juha Mehtäläinen Miksi arkistoida? Koska arkistoitavaa materiaalia on Performanssitaidetta halutaan kuvata - uutta aineistoa syntyy koko

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet 11.4.2008 Ari Rouvari SISÄLLYS Taustaa Digitaalisen kirjaston määritelmä 2007 Tietohallintostrategia 2007-2008 Tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

Lisätiedot

Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi

Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi Jarmo Saarti Kokoelmista vapautetut aineistojen poistaminen kirjaston kokoelmista 1.11.2010 Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi

Lisätiedot

Linnea2-konsortion yleiskokous

Linnea2-konsortion yleiskokous MUISTIO 1 (2) Kirjastoverkkopalvelut -konsortion yleiskokous Aika Torstai klo 14.15 14.40 Paikka Helsinki, Yliopistokatu 1, Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio Osallistujalista liitteenä. 1. Kokouksen

Lisätiedot

FinELibin verkkoaineistojen lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen. STKS:n Tietoaineistoseminaari 15.10.2010 Arja Tuuliniemi, FinELib

FinELibin verkkoaineistojen lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen. STKS:n Tietoaineistoseminaari 15.10.2010 Arja Tuuliniemi, FinELib FinELibin verkkoaineistojen lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen STKS:n Tietoaineistoseminaari 15.10.2010 Arja Tuuliniemi, FinELib FinELib-konsortio ja Kansallinen konsortio palveluyksikkö jäseninä

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus. Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus. Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Hallitusohjelma: Kirjastoja kehitetään vastaamaan

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 13.2.2003 klo 14-16.45 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1 Läsnä: Päivi Kytömäki (puheenjohtaja) Kai Ekholm (kohdat 1-6, 9)

Lisätiedot

Kokemuksia ekam-yhteistyöstä

Kokemuksia ekam-yhteistyöstä Ei oikeutta maassa saa, ken itse sit ei hanki 5.6.2009 Kokemuksia ekam-yhteistyöstä Kansalliskirjasto Minna Kaukonen sisällysluettelo 1. Kansallinen digitointikeskus 2. ekam-yhteistyö 3. ekam ja KDK -

Lisätiedot

Pöytäkirja. Klaus Lindberg, CSC. Kokousmateriaalit löytyvät JulkICT Wikistä: https://wiki.julkict.fi/julkict/avoin-data/julkict-lab

Pöytäkirja. Klaus Lindberg, CSC. Kokousmateriaalit löytyvät JulkICT Wikistä: https://wiki.julkict.fi/julkict/avoin-data/julkict-lab Pöytäkirja JulkICTLab 24.6.2015 JulkICTLab ohjausryhmän kokous 3/2015 Aika To 11.6.2015, klo 10:00 12:00 Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, Helsinki, nvh. Tienhaara Kutsutut: Jäsenet: Sihteeristö:

Lisätiedot

KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA

KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA Maakuntakirjastokokous, Jyväskylä 16.3.2006 Lauri Aho SISÄLTÖ Mitä on kopioluettelointi? Tilastoja Tietokannat Tietoliikenneyhteydet Asiakasohjelmistot

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jarmo Saarti ja Susanna Parikka.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jarmo Saarti ja Susanna Parikka. Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 4/2015 Aika: 4.12.2015 klo 10 16 Paikka: Turun yliopisto, Feeniks-kirjasto, Koskenniemi-kokoushuone Osallistujat: Minna Abrahamsson-Sipponen,

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (6) FinELib 3.4.2009

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (6) FinELib 3.4.2009 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (6) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 3.4.2009 klo 13.00 15.00 Paikka Läsnä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs Mirja Iivonen, ylikirjastonhoitaja,

Lisätiedot

Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous

Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika: 23.3.2010, klo 12.00-16.00 Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä:

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Lisätiedot

Asiakaskysely FinELib-konsortion jäsenille 2005

Asiakaskysely FinELib-konsortion jäsenille 2005 Asiakaskysely FinELib-konsortion jäsenille 2005 Taustatiedot Vastaamalla tähän kyselyyn kirjastot voivat arvioida FinELibin tarjoamia elektronisen aineiston hankintaan ja kansalliseen Nelli-portaaliin

Lisätiedot

Linnea2-konsortion säännöt

Linnea2-konsortion säännöt Linnea2-konsortion säännöt 24. marraskuuta 2000 1. Määritelmät Nämä säännöt liittyvät sopimukseen Linnea2-konsortiosta, 24. marraskuuta 2000. Konsortiosopimuksen allekirjoittaneet organisaatiot ovat konsortion

Lisätiedot

Kasvun vuosi Melindassa. Yhteistyö jatkuu!

Kasvun vuosi Melindassa. Yhteistyö jatkuu! Kasvun vuosi Melindassa. Yhteistyö jatkuu! Minna Olkinuora-Tauru, kehittämispäällikkö Kirjastoverkkopäivät 23.10.2013 Kasvun vuosi Melindassa Oppiminen Muutos Laajeneminen Melinda Kansallinen metatietovaranto

Lisätiedot

Yliopistokirjastojen neuvosto MUISTIO 1(7) 30.1.2004

Yliopistokirjastojen neuvosto MUISTIO 1(7) 30.1.2004 Yliopistokirjastojen neuvosto MUISTIO 1(7) Aika: maanantai 10.11. klo 8.30 15.15 Paikka: seminaarihuone K4, Kemian talo (Yliopistonkatu 7) Joensuun yliopisto Läsnä: osallistujalistan mukaan 1. Avaus Päivi

Lisätiedot

Paikka: Åbo Akademi, Domvillan, Magnus Dahlström -auditorio, Gezeliuksenkatu 2, Turku

Paikka: Åbo Akademi, Domvillan, Magnus Dahlström -auditorio, Gezeliuksenkatu 2, Turku Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 4/2016 Aika: 15.12.2016 klo 10 16 Paikka: Åbo Akademi, Domvillan, Magnus Dahlström -auditorio, Gezeliuksenkatu 2, Turku Osallistujat: Minna

Lisätiedot

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu KOKOUSMUISTIO 2 / 2016 1 (5) Seuturyhmän kokousmuistio Aika: ke 24.8.2016 klo 13:00 16:15 Paikka: Ilomantsin kunnanvirasto, Kalevalasali Läsnä: Pekka Kukkonen seututyöryhmän puheenjohtaja, poistui kokouksesta

Lisätiedot

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden keskitettyjen palveluiden ohjausjärjestelmän arviointi

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden keskitettyjen palveluiden ohjausjärjestelmän arviointi Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden keskitettyjen palveluiden ohjausjärjestelmän arviointi Minna-Liisa Kivinen suunnittelupäällikkö Keskitettyjen palveluiden ohjaus Ohjausryhmä Ohjattavat palvelut

Lisätiedot

Linnea2-konsortion yleiskokous

Linnea2-konsortion yleiskokous Linnea2-konsortion yleiskokous Aika: 27.3.2003 klo 13-15.45 Paikka: Helsingin yliopiston päärakennus, Auditorium VII, Unioninkatu 34, Helsinki Läsnä: Osallistujalista liitteenä 1. Kokouksen avaus Ohjausryhmän

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoiminen hankekauden jälkeen

Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoiminen hankekauden jälkeen RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoiminen hankekauden jälkeen Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen

Lisätiedot

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Projektikoordinaattori Minna Vänskä, Helsingin yliopisto Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät To 1.10.2009 6.10.2009 1 Sähköisiä palveluja asiakkaille Opintojen haku

Lisätiedot

Linnea2-konsortion yleiskokous

Linnea2-konsortion yleiskokous Linnea2-konsortion yleiskokous Aika: 6.4.2006 klo 10:00-12:50 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 34, Helsingin yliopisto, Auditorium VII, 3. krs Läsnä: Osallistujalista liitteenä 1. Kokouksen avaus Konsortion

Lisätiedot

Kotilava Hemvett Rahoituspilotti käyntiin Ajankohtaista julkaisemisesta Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki)

Kotilava Hemvett Rahoituspilotti käyntiin Ajankohtaista julkaisemisesta Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki) Kotilava Hemvett Rahoituspilotti käyntiin Ajankohtaista julkaisemisesta 13.5.2016 Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki) Riitta Koikkalainen, tietoasiantuntija Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut

Lisätiedot

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset KDK:n ajankohtaiset kuulumiset 17.5.2011 Valtakunnalliset museopäivät, Turku Tapani Sainio Kansalliskirjasto www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

Finnaa arkistoille. Aki Lassila Arkistot 26.11.2012

Finnaa arkistoille. Aki Lassila Arkistot 26.11.2012 Finnaa arkistoille Aki Lassila Arkistot 26.11.2012 Finnan arkkitehtuuri Asiakasliittymä rakentuu useista moduleista, jotka on integroitu toisiinsa; uusia moduleita voidaan integroida järjestelmään tarpeen

Lisätiedot

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita 15.1.2010 Toni Suutari www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden sähköisten aineistojen

Lisätiedot

Linnea2-konsortion yleiskokous

Linnea2-konsortion yleiskokous Sivu 1 / 10 Kansalliskirjasto 10.5.2011 Linnea2-konsortion yleiskokous Aika: ke 14.4.2011 klo 10.20 14.45 Paikka: Oulun yliopiston kirjasto, Linnanmaan kampusalue, Tiedekirjasto Tellus, ryhmätyöhuone TL113.

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013

LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013 LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013 Aika: Perjantai 30.8.2013 klo 10.00 11.30 Paikka: Tornion kaupunki, sosiaalitoimiston neuvotteluhuone Osallistujat: Pia Rantaiso sosiaaliohjaaja Tornion kaupunki/sosiaalitoimi,

Lisätiedot

TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTO 1 PÖYTÄKIRJA Puheenjohtajaneuvosto Osallistujat Jone Korpi puheenjohtaja, poistui ajassa 17.

TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTO 1 PÖYTÄKIRJA Puheenjohtajaneuvosto Osallistujat Jone Korpi puheenjohtaja, poistui ajassa 17. TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTO 1 TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTON HALLITUKSEN KOKOUKSEN Aika 15.2.2016, kello 16.30 Paikka Kulttuuri- ja nuorisopalveluiden toimisto, Puutarhakatu 11, 3. kerros, 33101 Tampere Osallistujat

Lisätiedot

Finna-konsortion toimintaperiaatteet

Finna-konsortion toimintaperiaatteet 1 (6) Finna-konsortion Finna-konsortion jäsenet ja Kansalliskirjasto noudattavat yhteistyössään näitä toimintaperiaatteita. Tarkemmin Finnan käyttöön, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvistä tehtävistä

Lisätiedot

Human Resource Development Project at the University of Namibia Library Elise Pirttiniemi, Projektipäällikkö 11.5.2012

Human Resource Development Project at the University of Namibia Library Elise Pirttiniemi, Projektipäällikkö 11.5.2012 Human Resource Development Project at the University of Namibia Library Elise Pirttiniemi, Projektipäällikkö 11.5.2012 Helsingin yliopiston kirjasto http://www.helsinki.fi/library/ Elise.Pirttiniemi@helsinki.fi

Lisätiedot

Suomen virtuaaliyliopiston yhteistyömalli. Hannu Peltola Suomen virtuaaliyliopiston palveluyksikkö 9.11.2005

Suomen virtuaaliyliopiston yhteistyömalli. Hannu Peltola Suomen virtuaaliyliopiston palveluyksikkö 9.11.2005 Suomen virtuaaliyliopiston yhteistyömalli Hannu Peltola Suomen virtuaaliyliopiston palveluyksikkö 9.11.2005 Sisältö Suomen virtuaaliyliopisto pähkinänkuoressa Suomen virtuaaliyliopiston yhteistyömalli

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

Katsaus työryhmien toimintaan Kansalliskirjaston johtokunta

Katsaus työryhmien toimintaan Kansalliskirjaston johtokunta Katsaus työryhmien toimintaan Kansalliskirjaston johtokunta Erikoiskirjastojen neuvoston kevätkokous Tilastokeskus, 28.3.2012 Valmistellut Jarmo Saarikko Tehtävät Kansalliskirjaston johtokunta käsittelee

Lisätiedot

Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma

Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM 28.11.2013 Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma Koulutuksen kehittämistarpeet Miten opiskelija ja työnantaja tietävät mitä saavat kirjastoalan koulutuksesta

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Aineistohankinnan toimintasuunnitelma 2010

Aineistohankinnan toimintasuunnitelma 2010 Aineistohankinnan toimintasuunnitelma 2010 Tehtävä Tavoite pilotit toteutettu yhdessä asiakaskirjastojen kanssa piloteista raportoitu konsortiolle mallisopimukset Aikataulut + työaika (htp) uusista pilotoivista

Lisätiedot

IDA-tallennuspalvelun esittely. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy

IDA-tallennuspalvelun esittely. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy IDA-tallennuspalvelun esittely CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä hanke Hankkeessa rakennetaan Tutkimuksen tietoaineistojen tallennusratkaisu IDA Yhteinen

Lisätiedot

Linnea2-konsortion säännöt 12.3.2010

Linnea2-konsortion säännöt 12.3.2010 Linnea2-konsortio 2010 Linnea2-konsortion säännöt 12.3.2010 1. Määritelmät Nämä säännöt liittyvät sopimukseen Linnea2-konsortiosta, 12.3.2010. Konsortiosopimuksen allekirjoittaneet organisaatiot (sopimuksen

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto digitaalisten aineistojen ja palvelujen saatavuus. Kristiina Hormia-Poutanen Kansalliskirjasto

Kansallinen digitaalinen kirjasto digitaalisten aineistojen ja palvelujen saatavuus. Kristiina Hormia-Poutanen Kansalliskirjasto Kansallinen digitaalinen kirjasto digitaalisten aineistojen ja palvelujen saatavuus Kristiina Hormia-Poutanen Kansalliskirjasto Asiakasliittymä kirjastojen, arkistojen ja museoiden keskeisille sähköisille

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto 1(8) TOIMINTASUUNNITELMA. Yliopistokirjastojen neuvoston toimintasuunnitelma 2005 2006

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto 1(8) TOIMINTASUUNNITELMA. Yliopistokirjastojen neuvoston toimintasuunnitelma 2005 2006 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto 1(8) TOIMINTASUUNNITELMA 29.3. Yliopistokirjastojen neuvoston toimintasuunnitelma 2006 Vuoden päätavoitteet tiivistetysti Tietokartan ylläpidon ja tuotannon vastuut

Lisätiedot

Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma Nina Hyvönen

Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma Nina Hyvönen Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma 2011 19.4.2011 Nina Hyvönen Agenda Taustaa Ajankohtaista Metadatan omistusoikeus Sopimukset Jatkosuunnitelmat Toimintakonsepti ja sisällöt

Lisätiedot

Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES)

Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES) Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES) 27.5.2014 Fortum Keilaniemi Jorma Aurela Sisältö YES-työn taustaa Strategiatyöryhmän esittely Strategiatyön esittely YES-työn taustaa TEM asetti tammikuussa 2013

Lisätiedot

Palvelukonsortion johtoryhmän kokous , PÖYTÄKIRJA Aika: torstai klo Paikka:

Palvelukonsortion johtoryhmän kokous , PÖYTÄKIRJA Aika: torstai klo Paikka: Palvelukonsortion johtoryhmän kokous 4-2012, PÖYTÄKIRJA Aika: torstai 22.11.2012 klo 10-12 Paikka: Luonnos CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy, Monitoimitila 1. Kerros, Keilaranta 14, 02101 Espoo Videoneuvotteluyhteys

Lisätiedot

KDK-Asiakasliittymä. KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari

KDK-Asiakasliittymä. KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari KDK-Asiakasliittymä KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari Agenda Tavoitteet Ensimmäinen aalto Toinen aalto Järjestelmäarkkitehtuuri Demo Tavoitteet Asiakasliittymä Arkistojen, kirjastojen ja museoiden

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna. 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut

Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna. 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut Finna tehostaa ja mahdollistaa Finnan kehittämisen myötä KDK:sta tulee: Tiedon

Lisätiedot