Suomen virtuaaliyliopiston yhteistyömalli. Hannu Peltola Suomen virtuaaliyliopiston palveluyksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen virtuaaliyliopiston yhteistyömalli. Hannu Peltola Suomen virtuaaliyliopiston palveluyksikkö 9.11.2005"

Transkriptio

1 Suomen virtuaaliyliopiston yhteistyömalli Hannu Peltola Suomen virtuaaliyliopiston palveluyksikkö

2 Sisältö Suomen virtuaaliyliopisto pähkinänkuoressa Suomen virtuaaliyliopiston yhteistyömalli ja yhteistyö eri organisaatioiden kanssa Tulevaisuudennäkymiä

3 SVY pähkinänkuoressa

4 VY pähkinänkuoressa kaikkien 21 suomalaisen yliopiston muodostama konsortio verkostoitunutta toimintaa yliopistojen yhteistyö- ja palveluorganisaatio ei myönnä tutkintoja toiminta alkoi vuonna 2001 ja toimii projektina vuoden 2006 loppuun vakinaistaminen vuosien aikana

5 irtuaaliyliopistotoiminta näyttäytyy erilaisena eri tasoilla Paikallinen toiminta opetusteknologiakeskuksissa oppimateriaalin tuotanto oppimisalustat tvt-koulutus tuki Yliopistojen yhteistyö verkostoissa opetustarjonta palvelut kehityshankkeet Kansallinen toiminta palveluyksikössä yhteiset palvelut yhteiset sopimukset kansainvälinen yhteistyö

6 Suomen virtuaaliyliopiston hallintomalli Konsortiokokous Päättää strategiasta ja toiminnan pitkän tähtäimen suuntaviivoista Päättää konsortiomaksun suuruudesta (vuodesta 2006) Yliopistojen ja opetusministeriön edustus Johtoryhmä virtuaaliyliopiston operatiivinen johtaminen Yliopistojen, opetusministeriön ja SVYn palveluyksikön edustus SVYn konsortiosopimuksen allekirjoitus tammikuussa 2001 Asianomistajaryhmät (2005) Yhteisten hankkeiden valmistelu Palveluyksikkö valtakunnallisten hankkeiden koordinointi

7 SVY:n strategia vuosille Joustavan opiskelun ja sitä tukevan sähköisen asioinnin kehittäminen Opiskelijoille valinnanvaraa helposti, hallinta ei kuormita 2. Verkko-opetuksen ja oppimateriaalien yhteiskäyttöisyyden edistäminen Laadun kehittäminen, kustannustehokkuus 3. Yhteisesti tuotettujen tvtkoulutuspalveluiden ja tvt-tukipalveluiden laaja käyttöönotto Kattava henkilöstön koulutu kustannustehokkuus 4. Virtuaaliyliopistotoiminnan integrointi eurooppalaiseen korkeakoulutusalueeseen ja muu kansainvälinen yhteistyö 5. SVY:n organisaatio, toimintatavat, päätöksenteko ja rahoitusmallit vastaavat verkoston tarpeita Tarjonnan laajentaminen, kaksisuuntainen välittämine Kestävä toiminnan perusta

8 Haasteet vuonna Toiminnan vaikuttavuuden mittaaminen, mittarit Strategian toimeenpano, hankkeiden käynnistäminen Vuosina ratkaistavia asioita Organisoitumismuodot, toiminnan vakiinnuttaminen Rahoitusmallit ja tasot vuodesta 2007 lähtien

9 Esimerkki: Strategiapalvelu Virtuaaliyliopiston puitteissa kehitetty yliopistojen tieto- ja viestintätekniikkastrategioiden laatimista, käyttöä ja tiedon välittämistä tukeva palvelu Sisältää työkalun ja ohjeistuksen Balance Score Card tyyppisen strategian laatimiseen Tietokanta yliopistojen TVTstrategioista Strategiapalvelun käyttöä voidaan tukea yliopistojen TVT-strategiaasiantuntijoilla Kokemukset: - kaikki yliopistot tehneet omat TVT-strategiansa - strategioiden laatutaso noussut - strategiatyön avoimuus ja sitouttavuus lisääntynyt

10 Esimerkki: Oppimiskeskus Aleksandria Helsingin yliopistossa Helsingin yliopistossa Suomen virtuaaliyliopiston toiminnot ovat osa oppimiskeskus Aleksandriaa Aleksandriassa on lisäksi yliopistokirjaston, kielikeskuksen ATK-tuen yksiköt Kielikeskus vastaa kielten itseopiskelupalveluista Kirjasto tuottaa oppimiskeskuksen kirjastopalvelut ATK-tuki huolehtii käyttötuesta, käyttäjähallinnasta, ohjelmistojen jakelusta ja myynnistä Oppimiskeskuksessa on 350 tietokonetta opiskelijoiden käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa Opetusteknologiakeskuksen vastuulla on opettajien koulutus ja TVT-tuetun opetuksen tukipalvelut

11 Esimerkki: TVT-koulutusohjelma TieVie TieVie on 13 yliopiston verkottunut asiantuntijaorganisaatio TieVie on kouluttanut lähes 600 yliopisto-opettajaa OPE.FI IItasolle ja yli 300 opettajaa ja spesialistia OPE.FI III-tasolle Koulutettu kokonaismäärä vastaa noin 11 % suomalaisten yliopistojen opettajamäärästä

12 Esimerkki: SVYn palveluyksikkö Palveluyksikkö tuottaa ja ylläpitää kansalliset virtuaaliyliopistopalvelut, kuten yhteisen portaalin ja JOO-opintojen tukipalvelut Yksikkö neuvottelee valtakunnalliset sopimukset konsortion jäsenten ja sidosryhmien välillä Henkilökunta osallistuu valtakunnallisiin kehityshankkeisiin, joiden tulokset jaetaan palveluyksikön kautta Palveluyksikkö toimii myös yhtenä kontaktipisteenä suomalaisille ja ulkomaisille sidosryhmille Yksikössä työskentelee 7 henkilöä

13 Suomen virtuaaliyliopiston yhteistyömallit ja yhteistyö eri organisaatioiden kanssa

14 Yhteistyömalli SVYn koko toiminta perustuu verkottuneeseen toimintaan Tunnistettavissa paikallinen, alueellinen, rajoitettu ja kattava kansallinen sekä kansainvälinen taso Yhteistyömuodot vaihtelevat tiukoilla sopimuksilla säädellyistä vapaamuotoisempaan verkottumiseen Etuina parhaan asiantuntemuksen hyödyntämismahdollisuus Haasteena tiedonkulku ja organisoituminen

15 Esimerkki: Laatukriteeristö VirtuaaliAMK:n kanssa Portaaleissa julkaistavien aineistojen laatukriteeristöt on tuotettu virtuaaliamk:n ja SVYn välisenä yhteistyönä Pohjana valtiovarainministeriössä kehitetty laatukriteeristö Pilotointivaihe syksyllä 2005 Kriteeristön edelleen räätälöinti on mahdollista kolmansien osapuolien toimesta

16 Esimerkki: Oppimateriaaliyhteistyö Rekisteritutkimuskeskuksen kanssa SVY tuottaa STAKESin alaisen Rekisteritutkimuskeskuksen oppimateriaalista yleisesti käytettävän sähköisen version SVYn portaaliin Yhteistyöosapuolina Rekisteritutkimuskeskus, Taideteollinen korkeakoulu ja SVYn palveluyksikkö Oppimateriaali mm. terveysalan organisaatioiden ja korkeakoulujen käytettävissä

17 Esimerkki: yhteistyö kansainvälisten virtuaaliyliopistojen kanssa SVYn puitteissa tehdään kansainvälistä yhteistyötä monella eri tasolla Palveluyksiköiden (tai vastaavien) välillä yhteistyötä erityisesti Euroopan alueella Tiedon- ja kokemusten vaihtoa, laatujärjestelmien yhteistä kehittämistä, yhteisiä työkaluja Jatkossa myös opetuksen ja oppimateriaalien välittämistä

18 Tulevaisuudennäkymiä

19 Y-konsortion imintaunnitelma trategian lanneatsaus 1 VK strategian hyväksyminen Konsortion rahoitusmallin ja v rahoituksen hyväksyminen 2 YK 3 SVY:n 4 KK VK KK VK strategian täsmennysten hyväksyminen Strategian suoritusvaiheen tarkistaminen, ehdotukset tarkennuksista Vuoden 2008 toiminnan suunnittelu Toimintasuunnitelman mukainen toiminta K oiminnan akiinnutminen SVY:n organisaatiorakenteen hyväksyminen Vuoden 2007 toiminnan suunnittelu Toimintasuunnitelman mukainen toiminta Konsortion jäsenmaksu SVY-rahoituksen huomiointi yliopistojen tulosneuvotteluissa Organisaatioiden toiminnan käynnistyminen akiinmisen uunnittelu Vuoden 2006 toiminnan suunnittelu Rahoituksen suunnittelu Organisaation suunnittelu Pysyvän organisaatiorakenteen luominen trategiaö strategia 2 VK KK YK = Konsortion vuosikokous = konsortiokokous = Ylimääräinen konsortiokokous = Päätöskohta

20 Muutoksia vuonna 2006 (huom. SUUNNITELMIA Rahoitusmalli muuttuu: opetusministeriön suoran budjettirahoituksen lisäksi yliopistot osallistuvat rahoitukseen konsortiomaksun muodossa Tieteenalaverkostojen operatiivisen toiminnan rahoittaminen tapahtuu virtuaaliyliopistorahoituksen ulkopuolelta Asianomistajaryhmät aloittavat toimintansa, päävastuulla SVYn strategisten tavoitteiden edellyttämien hankkeiden valmistelu Paikalliset ja SVY-verkosto-organisaatiot vakiinnutetaan SVYn palveluyksiköstä muodostetaan yliopistojen yhteinen erillislaitos, aloittaa toimintansa

21 Yhteystiedot Hannu Peltola Suomen virtuaaliyliopiston palveluyksikkö Puh sähköposti

Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006 2015

Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006 2015 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006 2015 Opetusministeriön julkaisuja 2006:52 Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

VirtuaaliAMK (AMK-verkosto) TIETO KASVAA VERKOSTOSSA, VERK- KOKOULUTUKSEN LAADUN TEKIJÄT KOKONAISHANKE. Valmistumisaika 30.12.2006

VirtuaaliAMK (AMK-verkosto) TIETO KASVAA VERKOSTOSSA, VERK- KOKOULUTUKSEN LAADUN TEKIJÄT KOKONAISHANKE. Valmistumisaika 30.12.2006 HANKEKUVAUS LIITE 1 1 (5) VirtuaaliAMK Hanke tallennus: www.amk.fi / Kehitys > ESR-HANKE 04-06 > Tietoa hankkeesta www.amk.fi / Koulutus > ESR-HANKE 04-06 > Tietoa hankkeesta PVM 15.12.2003, hyväksytty

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

professori Helena Hurme, puheenjohtaja, ÅA

professori Helena Hurme, puheenjohtaja, ÅA 8 7 6 5 4 3 2 1 VUOSIKERTOMUS 2007 1 Tritonian johtokunta 1.8.2004-31.7.2007 Jäsenet professori Helena Hurme, puheenjohtaja, ÅA professori, vararehtori Merja Koskela, varapj, VY ylikirjastonhoitaja Tore

Lisätiedot

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Arja Poranen Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Oulun yliopisto Kajaanin yliopistokeskus Kajaani 2006 Tiivistelmä Tiivistelmä

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Selvitys Merenkurkun korkeakouluyhteistyön organisoinnista

Selvitys Merenkurkun korkeakouluyhteistyön organisoinnista Selvitys Merenkurkun korkeakouluyhteistyön organisoinnista Sari Tarvonen 13.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE 1 TAUSTA 3 TAVOITTEET 3 TEEMAT 3 I KORKEAKOULUYHTEISTYÖN YHTEISET SISÄLTÖALUEET 3 II YHTEISTYÖN

Lisätiedot

TieVieasiantuntijakoulutus

TieVieasiantuntijakoulutus TieVieasiantuntijakoulutus (10 ov) VirtuaaliAMK-yhteyshenkilöpäivät 22. 23.11.2004 Merja Ruotsalainen Oulun yliopisto Opetuksen kehittämisyksikkö TieVie? Valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55 KANSALLISKIRJASTON KIRJASTOVERKKOPALVELUIDEN VUOSIRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1 Johtajan katsaus... 5 2 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1 Kärkihankkeet... 7 2.1.1 Tietojärjestelmien kehittäminen... 7

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 Kuva Teatterikorkeakoulun esityksestä Rara Avis, koreografia: Heidi Masalin, ensi-ilta 3.2.2005, kuva: Juuso Westerlund Teatterikorkeakoulu Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo Error! Bookmark not defined.

Sisällysluettelo Error! Bookmark not defined. 2012 Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 16.12.2011 1 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus...4 3. Hallinto- ja yhdistyspalvelut...5 4. Koulutustoiminta...6 Yleinen koulutustoiminta...6

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa KARELIA/TASO 2014 Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa SISÄLLYSLUETTELO 1. KARELIA/TASO YHTEISET TAVOITTEET 2014 3 2.

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

Tritonia Johtokunta 13.5.2005 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2004

Tritonia Johtokunta 13.5.2005 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2004 Tritonia Johtokunta 13.5.2005 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2004 Sisällys 1 Yleiskatsaus 2 Kirjastopalvelut 2.1 Kokoelmien kehittäminen 2.2 Kirjaston palveluiden käyttö 2.3 Kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan

Lisätiedot

Verkko-opetus ammatti-instituutissa

Verkko-opetus ammatti-instituutissa Forssan ammatti-instituutin opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta Opinnäytetyö Teknologiaosaamisen johtaminen Hämeenlinna 21.4.2007 Marko Ruusiala OPINNÄYTETYÖ Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.6.2007 31.12.2007 II-vaiheen loppuraportti 1. Hankkeen taustaa...3 2. Hankkeen toimijat, keskeinen toiminta ja tavoitteet...3 3. Keskeinen toiminta

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Laurea-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Saara Lampelo Sakari Kainulainen Juhani Turunen Jarkko Viljanen Anu Yanar Johanna Mattila Marja-Liisa Saarilammi Laurea-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Siru Korkala Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Yliopistojen elinikäisen

Lisätiedot

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Yliopistokirjastot takaavat tieteellisen tiedon saatavuuden kaikkialla Suomessa

Yliopistokirjastot takaavat tieteellisen tiedon saatavuuden kaikkialla Suomessa Yliopistokirjastot takaavat tieteellisen tiedon saatavuuden kaikkialla Suomessa Suomessa on 21 akateemista opetusta järjestävää yliopistoa. Suuri osa niistä on monitieteellisiä, mutta lisäksi on sotilaskoulutukseen,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 Kuva Teatterikorkeakoulun esityksestä Position 5.30, käsikirjoitus ja ohjaus Anna Viitala, ensi-ilta 3.11.2004. Kuva: Hannu Keski-Hakuni, ulkoasu: Jaana Forsström

Lisätiedot

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa 4/2002 Sonja Valjus Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa /1 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 4/2002

Lisätiedot