Vuosikertomus Matkailun edistämiskeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2014. Matkailun edistämiskeskus"

Transkriptio

1 Vuosikertomus Matkailun edistämiskeskus

2 SISÄLTÖ 3... Johdon katsaus 4... Markkinointi 5... Tutkimus- ja kehittämistoiminta 6... Kansainvälinen yhteistyö 6... Laatutonni 7... Organisaatio 2

3 JOHDON KATSAUS Ulkomailta Suomeen suuntautuva matkailu väheni viimevuotisesta ennätysvuodesta 2013 noin 3 %, keskeisenä syynä venäläisten suuri, 17 %:n vähennys. Kompensoivaa kasvua tuli suurista lähtömaista Puolasta, Virosta ja Yhdysvalloista. Venäläiset säilyttivät kuitenkin asemansa suurimpana ryhmänä. Muut maat kuin Venäjä kasvoivat yhteensä 3 %. Alkuvuodesta toimenpideresurssit painottuivat Aasiaan, josta on edelleen nähtävissä potentiaalisimmat kasvut matkailijavirtaan. Keväällä käynnistettiin kaksi kiinalaisten matkailijoiden odotuksia ja tarpeita kartoittavaa tutkimusta. Tutkimuksesta saadut johtopäätökset sekä suositukset julkaistiin loppuvuodesta elinkeinon keskuudessa. Vuoden aikana valmisteltiin Matkailun edistämiskeskuksen lopettamista virastona ja toiminnan ynnä henkilöstön siirtoa Finpro ry:n yhteyteen. MEK muutti Finpron tiloihin syyskuun lopussa ja juridinen yhdistyminen tapahtui vuoden vaihteessa. Finprossa matkanedistämisyksikön nimi on Visit Finland. (arvio) 2013 Ulkomaisesta matkailusta saatavat tulot (ml. kuljetustulot, milj. euroa) Rekisteröidyt ulkomaiset yöpymiset (1 000 vrk) Tuotot Suomessa järjestetyistä kongresseista milj. euroa (kongressien määrä) 130 (708) 117 (662) Suomen markkinaosuus Pohjoismaihin saapuvasta matkailusta (%, yöpymiset) 16,0 17,0 Menot tehtävittäin (milj. euroa) tavoite Matkailumaakuvan markkinointi 6,3 6,8 Matkailumaakuvaa tukeva tuotemarkkinointi 4,6 2,8 Tuotekehityksen ja tuotteistamisen edistäminen 0,5 1,0 Markkinatiedon hankinta ja välittäminen 0,7 0,6 Hallinto 1,0 0,7 Yhteensä 13,2 11,8 3

4 MARKKINOINTI Maakuvamarkkinointi Markkinoinnin tärkein yksittäinen työkalu, korkeatasoinen ja uudistuksen kokenut verkkopalvelu visitfinland.com houkutteli jälleen kävijöitä selvästi yli tavoitteiden. Visitfinland.comissa vieraili v. satoja tuhansia kävijöitä kuukaudessa keväällä ja joulukuussa sivustolla vieraili jopa yli miljoona kävijää yhden kuukauden aikana, johtuen mm. Finngeneratorin ja Rovion kanssa yhteistyössä kehitetyn Finn on Ice pelin saavuttamasta suosiosta. Visit Finlandin I Wish I Was In Finland Facebookryhmässä oli vuoden lopulla yli fania, japaninkielisellä vastaavalla lähes Uusi kanava Instagram lähti samaan aikaan kovaan nousuun. MEK toteutti matkailumaakuvakampanjat Kiinassa ja Japanissa sekä keväällä että syksyllä, yhteensä neljä kampanjaa. Tuotemarkkinointi MEK toteutti tuotekampanjat yhdessä matkailuelinkeinon kanssa Venäjällä (Tapahtumien Suomi, Pietari), Saksassa, Japanissa ja Kiinassa (keväällä ja syksyllä), Ranskassa ja Italiassa (syksyllä). USAssa jatkui yhteistyö yhteispohjoismaisen STI Inc-kanssa. Venäjän kaksivuotiseen hyvinvointimatkailukampanjaan osallistui 23 suomalaista ja 34 venäläispartneria ja vuoden aikana projektin puitteissa toteutettiin yksi tuotekehittelyseminaari, kaksi tutustumismatkaa medialle sekä laaja kuluttajakampanja (esite, nettisivut, mainonta lehdistössä, radiossa ja internetissä). Talvikampanja toteutettiin Moskovassa yhteistyössä viiden venäläispartnerin kanssa. Online-mediat Uudistettu Visitfinland.com on kerännyt paljon kiitosta sekä sekä kuluttajilta että ammattilaisilta. Sisältö on entisestään parantunut ja visuaalisuus on yhä keskeisemmässä roolissa. Myös sosiaalisen median kanaviin on panostettu voimakkaasti. Kiinassa otettiin käyttöön WeChat ja sille asetettiiin tavoitteeksi vuodelle saada käyttäjää. Tavoite ylitettiin selvästi ja käyttäjiä oli noin On line -mediat kävijää/kk Viipymä VF-sivustolla, min/kävijä I wish I was in Finland -Facebook, fania tavoite :

5 Media- ja ammattilaistapahtumat osa markkinointia PR & Media MEK järjesti 108 mediamatkaa ja toi 278 toimittajaa ml bloggarit vuoden aikana Suomeen. Julkaistut jutut ja ohjelmat ovat lisänneet positiivista Suomi-kuvaa ja siten myös Suomen tunnettuutta houkuttelevana matkailukohteena. Myynninedistäminen MEK toi vuoden aikana Suomeen 428 matkanjärjestäjää vapaa-ajan matkailun sektorilta ja 31 matkanjärjestäjää business events-sektorilta. MEK osallistui kansainvälisille matkailu- ja business events-alan messuille Saksassa, Iso-Britanniassa, Espanjassa, Japanissa, Hong Kongissa ja Singaporessa. MEK järjesti myös networking- ja myyntitilaisuuksia sekä Suomessa että Visit Finland-markkinoilla, joihin osallistui sekä suomalaisia myyjiä että ulkomaisia ostajila. Kongressi- ja kokousmatkailu Kansainvälisiä kongresseja järjestettiin Suomessa 708 ja delegaatteja oli noin Kongressi- ja kokousmatkailu Kansainvälisten kongressien määrä Suomessa Suomessa vierailleiden kongressivieraiden määrä tavoite TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA Tutkimustoiminta Tutkimustoiminnassa painotettiin vuonna kiinalaisten matkailijoiden odotusten ja tarpeiden ymmärryksen syventämistä. MEK selvitti kesällä Suomessa vierailleiden kiinalaismatkailijoiden kokemuksia matkastaan yhteistyössä Suomessa asuvien kiinalaisten Aaltoyliopiston opiskelijoiden kanssa. Turun Yliopiston avulla tutkimusta tehtiin myös Kiinassa hyödyntäen sosiaalisen median kanavia. Vuoden aikana käynnistettiin uusi Visit Finland matkailijatutkimus korvaamaan vuoden 2012 lopussa lakkautettua Rajahaastattelututkimusta. Uuden tutkimuksen myötä vuodesta alkaen on jälleen saatavissa arviot Suomeen saapuneiden matkailijoiden määristä lähtömaittain sekä tietoa tänne saapuneiden ulkomaisten matkailijoiden profiilista ja rahankäytöstä. Kehittämistoiminta MEK päivitti vuoden aikana yhteistyössä matkailuelinkeinon edustajien kanssa teemakohtaiset kehittämisstrategiat ohjaamaan alueilla ja yrityksissä tapahtuvaa matkailun tuotekehitystä. Strategiat kattavat kaikki 5

6 MEKin neljä strategista teemaa; kesän luontoaktiviteettimatkailun, talvimatkailun, kulttuuri- ja hyvinvointimatkailun kehittämisen. Strategioissa linjattuja kehittämistoimenpiteitä jalkautetaan käytäntöön teemakohtaisten katto-ohjelmien (OutdoorsFinland ja CultureFinland) myötä. MEK oli vahvasti mukana myös työ- ja elinkeinoministerin vuonna lanseeraamassa Matkailun kärkihanketyössä ja sen pohjalta laaditun Matkailun tiekartan laatimisessa. Tiekartan mukaisesti Visit Finland käynnistää kolme strategista projektia (Finland Stopover, Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi ja Finrelax), joita valmisteltiin yhteistyössä elinkeinon edustajien kanssa jo loppuvuodesta. KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Kansainvälistä yhteistyötä harjoitettiin edellisvuosien tapaan neljän Pohjoismaan kesken Yhdysvalloissa, missä Pohjoismailla on yhteinen markkinointiyhtiö STI Inc. Islanti irtisanoutui yhteistyöstä 2013 lopussa. Finpro tuli MEKin tilalle osakkaaksi STI:ssä vuoden lopussa. MEK on jäsen European Travel Commissionissa. MEK on myös jäsenenä kansainvälisessä kongressialan järjestössä, International Congress and Convention Association (ICCA), molemmat jäsenyydet siirtyivät Finprolle LAATUTONNI Laatutonni-koulutus on tärkeä konkreettinen koulutusohjelma pk-sektorille. Se toteutetaan yhteistyössä Haaga-Perhon kanssa. Tavoitteena on saada mukaan matkailualan toimijaa. Vuoden aikana uusia yrityksiä tuli mukaan 46 kappaletta, mitä voidaan pitää hyvänä, sillä se on kaksinkertainen verrattuna vuoteen Uusitun Laatutonni-konseptin johdosta mukaan tulijoiden määrä on lähtenyt kasvamaan nopeasti, ja on todennäköistä, että tuhannen mukanaolijan rajapyykki saavutetaan vuonna MEKin kampanjoissa edellytetään, että mukana olevat yritykset ovat mukana Laatutonnissa tai jossain muussa yleisesti hyväksytyssä laatujärjestelmässä taikka muutoin täyttävät MEKin asettamat vientikelpoisuuskriteerit. Laatutonnivalmennuksen käyneet yritykset tavoite

7 Organisaatio Ylijohtaja Jaakko Lehtonen Johdon assistentti Kirsi Salminen Media- ja yhteiskuntasuhteet Jari Ahjoharju Tutkimus- ja kehitysjohtaja Kristiina Hietasaari Johtaja, markkinointi ja maakuva Mervi Holmén Talouspäällikkö Tomi Uusi-Oukari Kehityspäällikkö Terhi Hook Päätoimittaja Anna Leikkari Yhteyspäällikkö Anne Lind Taloussuunnittelija Sirpa Kataja Tuoteasiantuntija Liisa Renfors Tuottaja (Pr- ja Mediamatkat) Niina Aalto Aluepäällikkö, Venäjä & Ruotsi Arto Asikainen Tietohallintoasiantuntija Joonas Mämmelä Tietoasiantuntija Kirsi Suni Kuvatuottaja Raija Lehtonen Markkinointisuunnittelija Sergei Shkurov Vastaanottovirkailija Anne Veini Tutkimusanalyytikko Katarina Wakonen Sisällöntuottaja Eva Kiviranta Yhteyssuunnittelija Ulla Mäkelä Tilastosuunnittelija Sini Markoff Sisällöntuottaja Noora Uusitalo Kongressipäällikkö Leena Sipilä Projektipäällikkö Heli Saari Kampanjasuunnittelija Minna Myyrinmaa Kongressineuvottelija Jaana Koivistoinen Tapahtumatuottaja Irma Puhakka Tuottaja (Famit ja Educit) Anne Niska (Visit Finland -edustajat yhteensä 10 kpl) Tapahtumasuunnittelija Nina Hildén Yhteyssuunnittelija Pirjo Saukola Visit Finland -edustajat Espanja: Jukka-Paco Halonen Iso-Britannia: Riitta Balza Japani: Shigeyoshi Noto Kiina, Hong Kong ja Etelä-Kiina: Andrew Leung Kiina, Peking ja Chongqing: Danye Liu Kiina, Shanghai: David Wu Ranska: Sanna Tuononen Saksa, Benelux, Sveitsi ja Itävalta: Jyrki Oksanen USA: Helena Niskanen Venäjä ja IVY: Arto Asikainen 7

8

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007 1 TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007 1. YLEISTÄ 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ 3. TIEDOTUS 4. JULKAISUT 5. PROMOOTIOTYÖ 6. TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ 7. YLEISÖTYÖ 8. KOULUTUS 9. YHTEISTYÖPROJEKTIT 10.

Lisätiedot

Markkina-alueet selkeät ja tarjonta laaja ja riittävä. Ehkä ei kannattaisi espanjaa, italiaa jättää pois.

Markkina-alueet selkeät ja tarjonta laaja ja riittävä. Ehkä ei kannattaisi espanjaa, italiaa jättää pois. Markkinointiyhteistyö on tiimipeliä -tilaisuuden workshop: Mitä ajatuksia Visit Helsingin markkinointiyhteistyön nykytila herättää ja mitä markkinointiyhteistyökäsikirjasta puuttuu? Mitä uusia yhteistyömalleja

Lisätiedot

Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006

Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006 1 Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006 Päivitys 2002 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 1.1. MISSIO, VISIO, TEHTÄVÄT, ARVOT 4 2. NYKYTILA-ANALYYSI

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011

LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011 Kuusamo Food & Travel - yritysryhmähanke 1 LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011 Kuusamo Food & Travel - yritysryhmähanke 2 1. Hankkeen taustaa ja lähtökohdat....3 2. Hankkeen

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta SELVITYS- JA TUTKIMUSTYÖN ETENEMINEN 2012-2013 Tämä selvitys- ja tutkimusraportti

Lisätiedot

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Tutkimuksia 1 / 2013 (toim.) - 2 - Matkailukeskukset ja toimintaympäristö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 1 / 2013 Matkailukeskukset

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot

Näin syntyi matkailualan katto-organisaatio SME

Näin syntyi matkailualan katto-organisaatio SME 20 Suomen Matkailuelinkeino SME Pekka Ropponen Näin syntyi matkailualan katto-organisaatio SME Matkailulla on merkittävä vaikutus kansantalouteen ja työllisyyteen. Päätettäessä matkailupoliittisista linjauksista

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

Kimmo Kainulainen. Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta

Kimmo Kainulainen. Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta Kimmo Kainulainen Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta Luovan Suomen julkaisuja 6 Luova Suomi / Luova Suomi Etelä-Savossa 2012 Kimmo Kainulainen Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja

Lisätiedot

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 441 895 Painolaitos Mikä on henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK kartoittaa joka vuosi jäsenyritystensä

Lisätiedot

Jäsentiedote 2/2013 Maineteko Maailmalla -palkinto s. 6 Jari Rautjärvelle s. 14 Kasvu Open finalistit on valittu Syksyn 2013 s. 20 koulutuskalenteri

Jäsentiedote 2/2013 Maineteko Maailmalla -palkinto s. 6 Jari Rautjärvelle s. 14 Kasvu Open finalistit on valittu Syksyn 2013 s. 20 koulutuskalenteri Jäsentiedote 2/2013 s. 6 s. 14 s. 20 Maineteko Maailmalla -palkinto Jari Rautjärvelle Kasvu Open finalistit on valittu Syksyn 2013 koulutuskalenteri TAPAHTUMAKALENTERI s. 5 Näytön Paikka - nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

SUOMEN RAHAPELIMARKKINAT

SUOMEN RAHAPELIMARKKINAT SUOMEN RAHAPELIMARKKINAT Arto Kuuluvainen, Aki Koponen, Elias Oikarinen, Antti Ranki, Arto Ryömä, Pasi Laihinen & Annina Lehtonen Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics FI-20014 Turun yliopisto,

Lisätiedot

s. 57 Kuin toiveissa, mutta totta!

s. 57 Kuin toiveissa, mutta totta! 4/2013 10,00 Luomulehti s. 26 Yhteistyöllä hyväntuulisia isäntiä ja ylämaankarjaa s. 30 Kokonaisvaltaista tilanpitoa s. 57 Kuin toiveissa, mutta totta! s. 8 Kansainvälisyys s.20 Vienti s.36 Toimintamalleja

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

KesKon vuosikertomus

KesKon vuosikertomus eskon vuosikertomus 2012 Sisältö KESKO Kesko lyhyesti 1 Vuosi 2012 lukuina 2 Pääjohtajan katsaus 4 Visio ja arvot 7 Strategiset tavoitteet Kannattava kasvu 8 Kuluttaja-asiakaskauppa ja -palvelut 10 Vastuulliset

Lisätiedot

KARTTAA TARVITAAN AINA

KARTTAA TARVITAAN AINA 50 vuotta ISBN 978-952-92-1714-4 (PDF) Karttaa tarvitaan aina SKS 50 vuotta KARTTAA TARVITAAN AINA 50 vuotta Suomen kartografi assa tapahtuu 1982 ICA XI -kongressi Puolassa, Varsova, 29.7.-4.8.1982. 1983

Lisätiedot

EU- ja hank. Kaupungi

EU- ja hank. Kaupungi KATSAUS VUOTEEN 2013 EU- ja elinkeinopoliittiset hank kkeet 2013 Kaupungi inhallitus 10.2.2014 Kaup punginkanslian julkaisujaa 2014:1 Kansikuva: Kauppakatu 2013 kuvattuna Red Epic kameralla (K18) Katsaus

Lisätiedot

TEM raportteja 20/2014. Liikuntaliiketoiminnan ekosysteemin muutokset

TEM raportteja 20/2014. Liikuntaliiketoiminnan ekosysteemin muutokset TEM raportteja 20/2014 Liikuntaliiketoiminnan ekosysteemin muutokset Elinkeino- ja innovaatio-osasto 3.7.2014 Sisällys Liikuntaliiketoiminnan luvut... 4 1. Johdanto... 5 2. Kuinka selvitys tehtiin?...

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20 2 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20 ISBN 978-952-263-241-8 (PDF) ISSN-L 1799-0343, ISSN 1799-0351 (PDF) lukutaidon taustatekijät 3 alkusanat Suomi osallistui PISA tutkimukseen ensimmäisen

Lisätiedot

2 puiteohjelmassa (2007 2013) onkin kansainvälinen yhteistyö otettu integroidusti huomioon kaikissa ohjelmissa.

2 puiteohjelmassa (2007 2013) onkin kansainvälinen yhteistyö otettu integroidusti huomioon kaikissa ohjelmissa. EU-Aasia yhteistyö Aasian maiden taloudellinen ja poliittinen nousu lisää myös tarvetta kehittää Euroopan ja Aasian keskinäistä ymmärrystä ja yhteistyötä. EU:n komissio hyväksyi vuonna 2001 uuden Aasia-strategian

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Kimmo Viljamaa, Janne Lehenkari, Tarmo Lemola ja Terhi Tuominen Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan

Lisätiedot

KIINNOSTAAKO SUOMI KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA?

KIINNOSTAAKO SUOMI KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA? KIINNOSTAAKO SUOMI KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA? KIINNOSTAAKO SUOMI KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA? Kartoitus Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa ja Venäjällä MEK A: 167 Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot