Avoimet työpaikat ja rekrytointi toimipaikoissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avoimet työpaikat ja rekrytointi toimipaikoissa"

Transkriptio

1 1() Avoimet työpaikat ja rekrytointi toimipaikoissa LOMAKE 2013 T1-T14 T2 T3 Tutkimuksella selvitetään toimipaikan avoimia työpaikkoja, työntekijöiden hakemista ja palkkaamista sekä koettuja rekrytointivaikeuksia. Kuinka suuri on toimipaikkanne henkilöstömäärä tällä hetkellä, kun vakinaiset ja määräaikaiset työntekijät otetaan huomioon? Onko henkilöstömäärä vaihdellut yli 10% suuntaan tai toiseen viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Haastattelu koskee ko. osoitteessa sijaitsevan toimipaikan päätoimialan toimintaa. *Henkilöstömäärä = Palkkalistoilla olevien henkilöiden lukumäärä. *Työvoimatoimiston palkkatuella palkattuja, palkattomia harjoittelijoita eikä vuokrattua työvoimaa oteta huomioon. * Jos yrittäjä maksaa palkkaa vain itselleen eli palkkalistoilla ei ole yhtään työntekijää, henkilöstömäärä on 0 ja haastattelu päättyy. T4 2 = Ei T5 3 = Eos T5 Mikä on toimipaikkanne keskimääräinen henkilöstömäärä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden ajalta? T5 Onko toimipaikassanne ulkomailta palkattua tai ulkomailta vuokrattua työvoimaa pysyvässä tai määräaikaisessa työsuhteessa?

2 T6_1 1. Palkattua 2. Vuokrattua T6_2 3. Sekä palkattua että vuokrattua 4. Ei T7 Kuinka monta palkattua henkilöä? Palkkalistoilla olevien henkilöiden lukumäärä 2() Mukaan: *Hakuhetkellä pysyvästi ulkomailla asuneet työnhakijat. *Hakuhetkellä Suomessa enintään 3 kk oleskelleet ulkomaalaiset (EU:n määrittämä työnhakumatka-aika; oleskeluaika toisessa jäsenvaltiossa ilman virallisia papereita). *Ulkomaisesta vuokrafirmasta vuokratut ulkomaiset työntekijät. Ei mukaan: *Pysyvästi Suomessa hakuhetkellä asuneet (maahanmuuttajat, vaikka olisivat olleet Suomessa alle 3 kk). *Suomen kansalaiset *Palkattomat harjoittelijat ja vastaavat. T6_2 Kuinka monta vuokrattua henkilöä? T7 Mikä seuraavista kuvaa yrityksenne omistusmuotoa: 1. yksityinen yritys 2. kunta tai kuntayhtymä 3. kunnan yhtiö tai liikelaitos 4. valtio 5. valtionyhtiö tai liikelaitos 6. järjestö, yhdistys tai säätiö 7. jokin muu? *Omistusmuodon määrää se, onko toimipaikka varsinaista valtio- vai kuntasektoria vai liikelaitos; oma tulkinta on riittävä. *Suuret osuustoiminnalliset yhteisöt kuten osuusliikkeet ja osuuspankki luetaan tässä yksityisiin yrityksiin. *Jos valtio/kunta omistaa yhtiön enemmistön, kysymyksessä on valtion/kunnan yhtiö/liikelaitos. *Jos valtio/kunta on vähemmistöosakas,

3 3() kysymyksessä on yksityinen yritys. A-OSIO TYÖVOIMAPALVELUT Työntekijöiden hakeminen viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana A_intro1 A1_1 A2_1 A3_1 Haastattelussa kysytään työvoiman hausta ja hakuvaikeuksista. Lisäksi käsitellään avoimina olleita työpaikkoja 1.6. Oletteko hakeneet työntekijöitä vakinaiseen työsuhteeseen toimipaikkanne ulkopuolelta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 2 = Ei A1_2 3 = Eos A1_2 Kuinka montaa vakinaista työntekijää olette hakeneet toimipaikan ulkopuolelta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Oliko teillä vaikeuksia saada hakemianne vakinaisia työntekijöitä? *Ulkoinen haku = paikasta on ilmoitettu muillekin kuin oman toimipaikan henkilöstölle esim. työnantaja on ottanut yhteyttä sopivaan hakijaan *Vakinainen työsuhde = toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, jossa ei ole mainittu päättymispäivämäärää * Mukaan: kaikki haut, vaikka paikkaa/paikkoja ei olisi täytettykään 2 = Ei A1_2 3 = Eos A1_2

4 A4_1 Saitteko kuitenkin hakemanne määrän vakinaisia työntekijöitä palvelukseenne? A1_2 2 = Ei saatu (kaikkia) 4() Jos osakin hakemistanne työntekijöistä jäi saamatta, merkitään 'Ei saatu'. A5_1 Kuinka monta vakinaista paikkaa jäi täyttämättä (henkilöä saamatta)? Jos tarkka lukumäärä ei ole tiedossa, hyvä arvio riittää. A1_2 A2_2 A2_3 Oletteko hakeneet määräaikaisia työntekijöitä, esimerkiksi sijaisia tai kesätyöntekijöitä, toimipaikkanne ulkopuolelta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 2 = Ei 3 = Eos Kuinka montaa määräaikaista työntekijää olette hakeneet toimipaikan ulkopuolelta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana vähintään viikon työsuhteeseen? Entä kuinka montaa määräaikaista työntekijää olette hakeneet toimipaikan ulkopuolelta viimeksi kuluneiden 12 *Ulkoinen haku = paikasta on ilmoitettu muillekin kuin oman toimipaikan henkilöstölle, esim. työnantaja on ottanut yhteyttä sopivaan hakijaan *Määräaikainen työsuhde = työsuhde, jossa on päättymispäivämäärä * Mukaan: kaikki haut, vaikka paikkaa/paikkoja ei olisi täytettykään; vuokratyövoimalla täytetyt/täytettävät paikat sekä töihin kutsuminen sijais- ja varallaololistoilta *Ei mukaan: palkattomia harjoittelijoita tai työvoimatoimiston palkkatuella palkattuja Vuorotyössä 1 viikko = alan keskimääräinen viikkotyöaika. *Keikkatyö, työhön kutsuminen sijaisja varallaololistoilta, lyhyet sijaisuudet. *Vuorotyössä 1 viikko = alan

5 5() kuukauden aikana alle viikon työsuhteeseen? keskimääräinen viikkotyöaika. A3_2 A4_2 Oliko teillä vaikeuksia saada hakemianne määräaikaisia työntekijöitä? 2 = Ei B1 3 = Eos B1 Saitteko kuitenkin etsimänne määrän määräaikaisia työntekijöitä palvelukseenne? B1 2 = Ei saatu (kaikkia) Jos osakin hakemistanne työntekijöistä jäi saamatta, merkitään 'Ei saatu'. A5_2 Kuinka monta määräaikaista paikkaa jäi täyttämättä (henkilöä saamatta)? Jos tarkka lukumäärä ei ole tiedossa, hyvä arvio riittää. A-OSIO TYÖNTEKIJÖIDEN HAKEMINEN JA VAIKEUDET Työntekijöiden hakeminen ja koetut vaikeudet viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Jos ette kokeneet vaikeuksia vakinaisten tai määräaikaisten työntekijöiden hakemisessa, siirtykää kysymykseen B1. A_intro2 Seuraavat kysymykset koskevat kaikkia niitä vakinaisia ja määräaikaisia paikkoja, joihin teillä oli vaikeuksia saada työntekijöitä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. A12_1 Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat siihen, että työntekijöitä oli vaikea saada? Vaihtoehdot ovat: *Hyvä arvio riittää *Tehtävissä tarvittava koulutus

6 6() 1 = Ei yhtään 2 = Vähän 3 = Jonkin verran 4 = Paljon 9 = Eos *Muodollinen koulutus, kuten puuttuva lakisääteinen tutkinto *Vanhentunut koulutus Riittämätön ammatin edellyttämä peruskoulutus? A12_2 Riittämätön ammatin edellyttämä työkokemus? *Vanhentunut alan työkokemus A12_3 Riittämättömät sosiaaliset taidot? A12_4 Riittämätön kielitaito? A12_4kieli Mistä kielestä tai kielistä oli kyse? A12_5 1 = suomi 2 = ruotsi 3 = englanti 4 = venäjä 5 = saksa 6 = ranska 7 = espanja 8 = muu (Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat siihen, että työntekijöitä oli vaikea saada:)

7 7() Riittämätön aloitekyky, työmotivaatio, oppimistaidot yms.? A12_6 Muu riittämätön työn vaatima taito? A12_7 Työaikaan liittyvät syyt? Osa-aikaisuus, tilapäisyys, vuorotyö yms. A12_8 Työmatkaan tai toimipaikan sijaintiin liittyvät syyt? A12_9 Palkkaukseen liittyvät syyt? A12_10 Muu syy? Jos saitte hakemanne määrän vakinaisia ja määräaikaisia työntekijöitä, siirtykää kysymykseen B1. A13_1 A13_1kod Mihin ammattiin ette saaneet uusia työntekijöitä? Ensimmäinen ammatti/ammattiryhmä Mikä on tämän ammatin/ammattiryhmän koodi? Enintään 6 tärkeintä ammattia / ammattiryhmää Valitaan sopiva koodi A13_2apu Oliko muita ammatteja, joihin ette saaneet työntekijöitä?

8 8() A13_2 A13_2kod Mihin ammattiin ette saaneet uusia työntekijöitä? Toinen ammatti/ammattiryhmä Mikä on tämän ammatin/ammattiryhmän koodi? A13_3apu Oliko muita ammatteja, joihin ette saaneet työntekijöitä? A13_3 A13_3kod Mihin ammattiin/ammatteihin ette saaneet uusia työntekijöitä? Kolmas ammatti/ammattiryhmä Mikä on tämän ammatin/ammattiryhmän koodi? A13_4apu Oliko muita ammatteja, joihin ette saaneet työntekijöitä? A13_4 A13_4kod Mihin ammattiin/ammatteihin ette saaneet uusia työntekijöitä? Neljäs ammatti/ammattiryhmä Mikä on tämän ammatin/ammattiryhmän koodi? A13_5apu Oliko muita ammatteja, joihin ette saaneet työntekijöitä? A13_5 A13_5kod Mihin ammattiin/ammatteihin ette saaneet uusia työntekijöitä? Viides ammatti/ammattiryhmä Mikä on tämän ammatin/ammattiryhmän koodi?

9 9() A13_6apu Oliko muita ammatteja, joihin ette saaneet työntekijöitä? A13_6 A13_6kod Mihin ammattiin/ammatteihin ette saaneet uusia työntekijöitä? Kuudes ammatti/ammattiryhmä Mikä on tämän ammatin/ammattiryhmän koodi? B-OSIO TYÖPAIKAN TÄYTTÖ Työpaikan täyttö viimeksi kuluneiden 3 kuukauden aikana B_intro1 Seuraavaksi käsitellään täytettyjä työpaikkoja, joihin on haettu työntekijöitä toimipaikkanne ulkopuolelta. B1 Onko toimipaikassanne täytetty viimeksi kuluneiden 3 kuukauden aikana vakinaista työpaikkaa, johon on haettu työntekijää oman toimipaikan ulkopuolelta? *Mukaan: Ulkoinen haku = paikasta on ilmoitettu muillekin kuin oman toimipaikan henkilöstölle *Ei mukaan: Jos haku on ainoastaan toimipaikan sisäistä B2 2 = Ei 3 = Eos Onko toimipaikassanne täytetty viimeksi kuluneiden 3 kuukauden aikana määräaikaista työpaikkaa, johon on haettu työntekijää oman toimipaikan ulkopuolelta? *Mukaan: Ulkoinen haku = paikasta on ilmoitettu muillekin kuin oman toimipaikan henkilöstölle Töihin kutsuminen sijais- ja varallaololistoilta *Ei mukaan:

10 10() Jos haku on ainoastaan toimipaikan sisäistä Työvoimatoimiston palkkatukipaikat Vuorotteluvapaan sijaisuudet Osa-aikalisällä olevien sijaisuudet Oppisopimuspaikat tai palkattomat harjoittelupaikat Muut palkattomat työntekijät Vuokrattu työvoima 2 = Ei C0 3 = Eos C0 Jos ette ole täyttäneet vakinaista tai määräaikaista paikkaa viimeisten 3 kuukauden aikana, siirtykää kysymykseen C0. B_intro2 Seuraavat kysymykset koskevat viimeisintä toimipaikassanne täytettyä vakinaista tai määräaikaista työpaikkaa, johon haettiin työntekijää toimipaikan ulkopuolelta. B3 B3_kod Mistä ammatista tai ammattiryhmästä oli kyse viimeisimmässä työpaikan täytössä? Mikä on tämän ammatin tai ammattiryhmän koodi? Täyttötilanne huomioiden: Jos haettiin useita samalla kertaa, valitaan keskimääräisin esim. palkan mukaan tai jos haettiin sekä vakinaisia että määräaikaisia, valitaan se, joita enemmän. B4 Oliko viimeksi täytetyssä työpaikassa kysymyksessä määräaikainen vai vakinainen työsuhde?

11 11() 1 = Määräaikainen 2 = Vakinainen työsuhde B6 B5 Kuinka pitkäksi ajaksi tehtävä täytettiin? B6 1 = Alle kuukaudeksi 2 = 1 kuukaudeksi - alle 3 kuukaudeksi 3 = 3 kuukaudeksi - alle 6 kuukaudeksi 4 = 6 kuukaudeksi - alle 12 kuukaudeksi 5 = Vähintään 12 kuukaudeksi Oliko työpaikka: B7 1 = Kokoaikainen 2 = Osa-aikainen 3 = Jokin muu, esim. provisio- tai yrittäjäpohjainen työ? Mikä oli tärkein syy tähän rekrytointiin, siihen että työpaikka tuli täytettäväksi? 1 = Edellinen työntekijä siirtyi eläkkeelle 2 = Edellinen siirtyi toiseen työpaikkaan 3 = Edellinen vaihtoi tehtävää työpaikan sisällä 4 = Täytettiin sijaisuutta 5 = Täytettiin uutta tehtävää 6 = Tarvittiin lisää henkilöstöä 7 = Jokin muu syy 9 = Eos / Vaikea sanoa *Valitaan yksi, tärkein syy *Sesonki- ja kausityyppinen vaihtelu sisältyy vastausvaihtoehtoihin täytettiin uutta tehtävää tai tarvittiin lisää henkilöstöä.

12 12() B8_1 Kun täytitte kyseisen paikan, mitä seuraavista tiedotuskanavista käytitte? B8_2 Ilmoititte paikan työvoimatoimiston sähköiseen mol.fi- tai henkilökohtaiseen palveluun? Ilmoititte paikasta lehdessä? B8_3 Ilmoititte paikasta omalle henkilöstölle? B8_4 B8_5 Otitte yhteyttä entisiin työntekijöihin tai hakijoihin tai käytitte muita henkilöyhteyksiä? Käytitte oppilaitosten rekrytointipalveluja? Tähän kuuluvat mm. puskaradio, yritykseen lähetetyt avoimet hakemukset ja CV-pankki B8_6 Ilmoititte paikasta omilla Internetsivuillanne? B8_7 Käytitte yhdistysten tai järjestöjen välityspalveluja? B8_8 Käytitte yksityisiä työvoiman vuokraustai hankintaliikkeitä? B8_9 Käytitte muita, Internetissä toimivia palveluita? Esim. Uranus ja Monster, joilla palvelu sisältää tarvittaessa avoimesta työpaikasta ilmoittamisen ja yhteyden ottamisen sopivaan hakijaan sekä muut maksulliset että maksuttomat palvelut.

13 B8_10 Käytitte jotain muita hankintakeinoja? Esim. yhteyden ottaminen koulutuksen järjestäjiin (usein työvoimakoulutuksen järjestäjiin) tai opettajiin. B8_11 Ette käyttänyt mitään tiedotusta? Tähän luetaan mukaan esim. jos työntekijä otti oma-aloitteisesti yhteyttä työnantajaan. 13() B9 2 = Ei 3 = Eos Millä tiedotusmuodolla mielestänne oli suurin merkitys siihen, että työpaikka saatiin täytettyä? Valitaan yksi vaihtoehto. B10 Oliko tehtävään valittu henkilö välittömästi ennen valintaa: 1 = Työssä 2 = Työttömänä 3 = Valmistunut oppilaitoksesta 4 = Paraikaa koulussa tai opiskelemassa? 5 = Ei työssä eikä työtön 6 = Eos C0 Varmistuskysymys, oliko toimipaikassanne haettavana avoimia työpaikkoja 1.6.? 2 = Ei D1 3 = Eos D1 C-OSIO AVOIMET TYÖPAIKAT 5. Äitiys- tai vanhempainlomalla, kotityötä tekevä, varusmies- tai siviilipalveluksessa tms. Kysymys koskee tiedonkeruussa aina vuosineljänneksen viimeisen kuukauden ensimmäistä päivää

14 C_INTRO1 C1 Seuraavaksi selvitetään 1.6. avoimina olleita paikkoja, joihin olette hakeneet työntekijöitä toimipaikkanne ulkopuolelta. Kuinka monta avointa, haettavana olevaa työpaikkaa toimipaikassanne oli kaikkiaan 1.6.? kpl avointa paikkaa C1_te 0 = Ei yhtään D1 14() Kysymykset koskevat neljänneksen viimeisen kuukauden ensimmäistä päivää. *Mukaan: Ulkoinen haku = paikasta on ilmoitettu muillekin kuin oman toimipaikan henkilöstölle Ilman hoitajaa olevat tai vielä toistaiseksi täytetyt paikat. Avoimet sekä vakinaiset että määräaikaiset toimet, myös pidempiaikaiset sijaiset ja kausityöntekijät. *Ei mukaan: Alle 1kk:n työsuhteita. Jos haku on ainoastaan toimipaikan sisäistä. Työvoimatoimiston palkkatukipaikkoja Vuorotteluvapaan sijaisuuksia Osa-aikalisällä olevien sijaisuuksia Oppisopimuspaikkoja tai palkattomia harjoittelijoita tai muita palkattomia työntekijöitä. Lyhytaikaista työvoimavuokrausta. Jos tarkka lukumäärä ei ole tiedossa, hyvä arvio riittää. C1_te Onko tämä työpaikka / Onko nämä työpaikat ilmoitettu TE-toimistoon (työ- ja elinkeinopalveluihin)? 2 = Ei 3 = Eos

15 15() C2 Mihin ammattiin haitte työntekijöitä toimipaikkanne ulkopuolelta 1.6.? C2_1kod Ensimmäinen ammatti / ryhmä Mikä on tämän ammatin / ryhmän koodi? C2_1lkm Kuinka monta tämän ammatin paikkaa oli avoimena 1.6.? C2_2 Mihin muuhun ammattiin haitte työntekijöitä toimipaikkanne ulkopuolelta? C2_2kod Toinen ammatti / ryhmä Mikä on tämän ammatin / ryhmän koodi? C2_2lkm Kuinka monta tämän ammatin paikkaa oli avoimena 1.6.? C2_3 Mihin muuhun ammattiin haitte työntekijöitä toimipaikkanne ulkopuolelta? C2_3kod Kolmas ammatti / ryhmä Mikä on tämän ammatin / ryhmän koodi? C2_3lkm Kuinka monta tämän ammatin paikkaa oli avoimena 1.6.?

16 16() C2_4 Mihin muuhun ammattiin haitte työntekijöitä toimipaikkanne ulkopuolelta? C2_4kod Neljäs ammatti / ryhmä Mikä on tämän ammatin / ryhmän koodi? C2_4lkm Kuinka monta tämän ammatin paikkaa oli avoimena 1.6.? C2_5 Mihin muuhun ammattiin haitte työntekijöitä toimipaikkanne ulkopuolelta? C2_5kod Viides ammatti / ryhmä Mikä on tämän ammatin / ryhmän koodi? C2_5lkm Kuinka monta tämän ammatin paikkaa oli avoimena 1.6.? C2_6 Mihin muuhun ammattiin haitte työntekijöitä toimipaikkanne ulkopuolelta? C2_6kod Kuudes ammatti / ryhmä Mikä on tämän ammatin / ryhmän koodi? C2_6lkm Kuinka monta tämän ammatin paikkaa oli avoimena 1.6.?

17 C3 Kuinka monessa näistä avoimista työpaikoista (C1 määrä) ei ollut kuun 1.päivä työntekijää? 17() Vakanssi / tehtävä vailla hoitajaa = kukaan ei hoida tehtäviä tällä hetkellä, tehtäviä ei ole selkeästi määrätty kenellekään tai tehtävä on uusi 0 = Ei / Ei yhtään C5 Jos tarkka lukumäärä ei ole tiedossa, hyvä arvio riittää. C4 C5 Moniko näistä avoimista paikoista, joissa ei ollut työntekijää, on suunniteltu täytettäväksi vasta myöhemmin? Kuinka moni näistä avoinna olleista (C1 määrä) työpaikoista on tarkoitus täyttää määräaikaisesti? 0 = Ei yhtään *Työpaikkaa ei täytetä heti tai mahdollisimman pian. *Myöhemmin täytettävä paikka on kyseessä esim. silloin, kun kouluun haetaan seuraavaksi syksyksi opettajaa tai työntekijää haetaan muutaman kuukauden päästä käynnistyvään projektiin. Jos tarkka lukumäärä ei ole tiedossa, hyvä arvio riittää. C6 Kuinka moni kaikista näistä avoinna olleista (C1 määrä) työpaikoista oli osaaikaisia? 0 = Ei yhtään Jos tarkka lukumäärä ei ole tiedossa, hyvä arvio riittää. C7 Kuinka monen työpaikan täyttämisessä on ollut vaikeuksia?

18 18() D-OSIO TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT Seuraavaksi kysymyksiä toimipaikan tulevaisuuden suunnitelmista D_intro1 Seuraavaksi kysytään toimipaikan suunnitelmista seuraavien 12 kuukauden aikana. D1 D2_1 Onko toimipaikassanne suunnitelmia vähentää tai lisätä henkilöstön määrää seuraavien 12 kk:n aikana vai pysyykö se samana? 1 = Vähentää Kiitos 2 = Pysyy samana Kiitos 3 = Lisätä Mihin ammatteihin aiotte palkata uusia työntekijöitä? Merkitään kaksi yleisintä tai tärkeintä ammattia / ryhmää. D2_1kod Ensimmäinen ammatti / ryhmä Mikä on tämän ammatin / ryhmän koodi? D3 D2_muu Miten vaikeaa työntekijöiden saaminen tähän ammattiin on seuraavien 12 kk:n aikana. Onko se arvionne mukaan: 1 = Helppoa 2 = Jonkin verran vaikeaa 3 = Hyvin vaikeaa? Onko muita ammatteja, joihin aiotte palkata työntekijöitä?

19 19() D2_2 Mihin ammattiin? D2_2kod Mikä on tämän ammatin / ryhmän koodi? Kiitos Ensi vuonna kysely tehdään jälleen Internetissä. Mahdollista vastaamista varten otamme teihin yhteyttä sähköpostitse. Haastattelu päättyy Teidän kohdallanne tähän. Kiitos yhteistyöstä. Haluatteko vielä sanoa jotakin tästä tutkimuksesta tai yleensä työvoimatoimiston palveluista?

Avoimet työpaikat ja rekrytointi toimipaikoissa Lomake 2015

Avoimet työpaikat ja rekrytointi toimipaikoissa Lomake 2015 Avoimet työpaikat ja rekrytointi toimipaikoissa Lomake 2015 Kysymysnumero Muuttuja Kysymys Toimipaikan taustatiedot Juonto T_intro1 Tutkimuksella selvitetään toimipaikan avoimia työpaikkoja, työntekijöiden

Lisätiedot

Avoimet työpaikat ja rekrytointi toimipaikoissa Lomake 2017

Avoimet työpaikat ja rekrytointi toimipaikoissa Lomake 2017 Avoimet työpaikat ja rekrytointi toimipaikoissa Lomake 2017 Kysymysnumero Muuttuja Kysymys TOIMIPAIKAN TAUSTATIEDOT Juonto T_intro1 Tutkimuksella selvitetään toimipaikan avoimia työpaikkoja, työntekijöien

Lisätiedot

Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014

Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014 Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014 Kysely koskee yrityksen / organisaation henkilöstöä Suomessa 1 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA ENNUSTE llmoittakaa yrityksenne palveluksessa olevan henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2015

Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2015 Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2015 Kysely koskee yrityksen / organisaation henkilöstöä Suomessa 1 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA ENNUSTE llmoittakaa yrityksenne palveluksessa Suomessa olevan henkilöstön

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko TE-palvelut työnantajille 1 Ilmoita avoin työpaikka Paikan ilmoittaminen verkossa, te-palvelut.fi Kun teet työnantajana yhteistyösopimuksen TE-toimiston kanssa, saat omalta TE-toimistoltasi käyttöösi verkkopalvelutunnukset

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 26.11.2008 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Lain soveltamisala yms. Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Lain soveltamisala (2 ) - Työntekijämäärä säännöllisesti vähintään

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2009

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2009 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 16.11.2009 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2009 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa

Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa Marja-Liisa Juntunen Kustannustehokas metsänhoito -seminaarisarja 2011 Kajaani 18.11.2011 Metsänhoitotöiden työvoima Vuosina 2006-2009 metsänhoitotöitä

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 14 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Työllisten määrä kääntyi Helsingissä nousuun yli vuoden kestäneen laskukauden jälkeen. Työllisiä oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

Hyvinvointialan työvoimapula tarua vai totta?

Hyvinvointialan työvoimapula tarua vai totta? Hyvinvointialan työvoimapula tarua vai totta? Porin ammattiopisto 13..27 1 Sisältö - työvoiman rekrytointi, avoimet paikat - rekrytointiongelmat ja työvoimapula - rekrytointiongelmien syyt ja keinot -

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Kuljetus

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Kuljetus Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Sukupuoli 10 8 6 65 % 35 % 2 nainen mies Ikä 18 vuotta tai alle 19-26 4 % 27-36 37-46 47-56 57-62 22 % 27 % 29 % 17 % 63 vuotta tai yli 1 % 2 6 8 10 Asuinpaikkakuntasi

Lisätiedot

Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa

Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa Marja-Liisa Juntunen Kustannustehokas metsänhoito -seminaarisarja 2011 Seinäjoki 2.12.2011 Metsänhoitotöiden työvoima Vuosina 2006-2009 metsänhoitotöitä

Lisätiedot

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Huolinta

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Huolinta Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Sukupuoli 10 8 79% 6 4 2 21% nainen mies Ikä 18 vuotta tai alle 19-26 3% 27-36 37-46 47-56 25% 28% 29% 57-62 16% 63 vuotta tai yli 2 4 6 8 10 Asuinpaikkakuntasi postinumeroalue

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Työntekijän palkkaaminen 25.10.2017 Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Uuden työntekijän tarve? Toimiako yksin vai toiminko työantajana ja kasvatan yritystä? Kysynnän ja tarjonnan suhde? Kasvaako yritys

Lisätiedot

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE (Kaikkiin kysymyksiin on vastattava. Tarvittaessa merkittävä ei. Tyhjää tilaa ei saa jättää tai laittaa viivoja. Täytettävä kirjoituskoneella tai painokirjaimin MUSTAA

Lisätiedot

KESÄTYÖKYSELY 2014 KESÄTYÖ- KYSELY

KESÄTYÖKYSELY 2014 KESÄTYÖ- KYSELY KESÄTYÖ- KYSELY 2014 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin nuorille jäsenille tehtiin syyskuussa 2014 kesätyökysely Internet-tutkimuksena. Kysely lähetettiin kaikille RILin opiskelijajäsenille. Kyselyn

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

VALINTA/ASIA. henkilökunta PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT MUOTO

VALINTA/ASIA. henkilökunta PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT MUOTO (-taso). Sivu / LIITE A PÄÄTÖKSEN PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT Vakanssin täyttöön liittyvät asiat: Viran täyttäminen Julkisessa haussa olleiden virkojen täyttäminen Valinta Virkaan ottoa koskevan

Lisätiedot

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä 71,3 prosenttia. Vuonna 2014 keskimääräinen työllisyysaste oli

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2015

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2015 NÄKYMIÄ ELOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Elokuun työllisyyskatsaus 8/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.9. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 13,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Pk-yritysten rekrytoinnit kevät 2007 1

Pk-yritysten rekrytoinnit kevät 2007 1 Pk-yritysten rekrytoinnit kevät 2007 1 Tiivistelmä Suomen Yrittäjien jäsenille tehdyn kyselyn perusteella pk-yrityksistä 10 prosentilla on kirjallinen henkilöstöstrategia. Keskisuurista yrityksistä 60

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 8,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Saatteko työttömyyseläkettä? 1. Kyllä AH5 2. Ei AH4

Saatteko työttömyyseläkettä? 1. Kyllä AH5 2. Ei AH4 1(7) TYÖVOIMATUTKIMUKSEN AD HOC -LISÄTUTKIMUS 2012: SIIRTYMINEN TYÖSTÄ ELÄKKELLE LOMAKE Kysymykset esitetään kohdehenkilöille 5. vastauskerralla, ja ne sijoitetaan peruslomakkeen loppuun ennen kotitalousosaa.

Lisätiedot

EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu HENKO Kiinteistöpalvelualan tuloksia/tiia Brax

EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu HENKO Kiinteistöpalvelualan tuloksia/tiia Brax EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu HENKO 2016 Kiinteistöpalvelualan tuloksia/tiia Brax Copyright Kiinteistötyönantajat ry 2017 HENKO 2016 mukana kaikki EK:n edustamat toimialat lähetettiin otannan

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA Uudenmaan muutosturvayksikkö Hillevi Ceder 1 TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUT OVAT: avoimia kaikille valtakunnallisia luottamuksellisia maksuttomia 2 TYÖVOIMATOIMISTO

Lisätiedot

TYÖNHAUN TAVAT. 1. Hakemukset avoimeksi ilmoitettuihin työpaikkoihin Avoimia työpaikkoja voit etsiä mm.

TYÖNHAUN TAVAT. 1. Hakemukset avoimeksi ilmoitettuihin työpaikkoihin Avoimia työpaikkoja voit etsiä mm. TYÖNHAUN TAVAT 1. Hakemukset avoimeksi ilmoitettuihin työpaikkoihin Avoimia työpaikkoja voit etsiä mm. työvoimatoimistosta ja työhallinnon tiedotuskanavista päivälehdistä paikallislehdistä ammattilehdistä

Lisätiedot

NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille. OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta

NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille. OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta Sisällysluettelo Nuorelle 3 Työpaikalle 4 Opiskelija / työpaikkaohjaaja / esimies

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013 Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013 Miksi ihmeessä? Työntekijälle pidempi vapaa opiskeluun, lasten tai omaisten hoitoon, lepoon, harrastuksiin...

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2528 Nuorisobarometri kevät 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 22.7.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 22.7.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 22.7.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2015

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/ Julkaisuvapaa torstaina 23.4. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 14,9 % enemmän kuin vuotta

Lisätiedot

Vuonna 2007 Suomessa Suomessa asui 5,3 miljoonaa ihmistä, heistä yli miljoona pääkaupunkiseudulla. Työ ja elinkeinotoimistoissa oli keskimäärin

Vuonna 2007 Suomessa Suomessa asui 5,3 miljoonaa ihmistä, heistä yli miljoona pääkaupunkiseudulla. Työ ja elinkeinotoimistoissa oli keskimäärin Vuonna 2007 Suomessa Suomessa asui 5,3 miljoonaa ihmistä, heistä yli miljoona pääkaupunkiseudulla Työ ja elinkeinotoimistoissa oli keskimäärin 217 000 työtöntä tötötätöhkij työnhakijaa Ulkomaalaisia työnhakijoita

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.12. klo 9.00 Työttömyyden kasvu tasaantunut avoimia työpaikkoja

Lisätiedot

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer 78 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 78 Traineeship - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

Työperäisen maahanmuuton monet kasvot. Eve Kyntäjä Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK eve.kyntaja@sak.fi

Työperäisen maahanmuuton monet kasvot. Eve Kyntäjä Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK eve.kyntaja@sak.fi Työperäisen maahanmuuton monet kasvot Eve Kyntäjä Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK eve.kyntaja@sak.fi Suurimmat kansalaisuusryhmät Suomessa 2011 (pysyvästi maassa asuvat) Maa Henkilöitä Osuus ulkomaiden

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.3.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 90 876 avoimia

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla 22.5.2017 Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 1 20.9.2017 Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 21.7.2009 klo 9.

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 21.7.2009 klo 9. TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 29 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.7.29 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 21 '2 '3 '4

Lisätiedot

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Helena Alkula-Stening Arja Iisakkala Maija Leinonen Mikko Metsäruusi Lea Tikka Tästä puhumme TyEL-vakuuttamisen perusteet Milloin ja kenet vakuutetaan

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Professorikunnan uudistuminen ja rekrytointi

Professorikunnan uudistuminen ja rekrytointi 1 Tiedonkeruulomakkeiden kysymykset Tieteen tila 2014, Suomen Akatemia Professorikunnan uudistuminen ja rekrytointi Lomakkeet A1 ja A2. Professorikunnan tiedot Lomakkeet A1 ja A2 koskevat ainoastaan tutkimuslaitoksia.

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Palkkatuki muutoksia10.5.2010

Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Iisalmi 15.6. ja Kuopio 18.6.2010 13.8.2010 1 Palkkatuki muutoksia Palkkatuen myöntäminen elinkeinotoiminnan harjoittajille muuttui 10.5.2010 EY:n valtiotukisäännösten lähtökohtana

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2014

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2014 NÄKYMIÄ HEINÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 050 4326797 Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/ Julkaisuvapaa tiistaina 26.8. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita heinäkuussa lähes 92 000 avoimien

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012) Jyväskylän yliopistosta vuonna 27 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 212) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 47 valmistuneista) 1 Sukupuoli

Lisätiedot

Vakaalla ohjauksella oikeaan suuntaan. Kiinteistönhoidon työtehtävät Työnantajakäynnit Rovaniemi ja Meri-Lappi 2009-2010

Vakaalla ohjauksella oikeaan suuntaan. Kiinteistönhoidon työtehtävät Työnantajakäynnit Rovaniemi ja Meri-Lappi 2009-2010 Vakaalla ohjauksella oikeaan suuntaan Kiinteistönhoidon työtehtävät Työnantajakäynnit Rovaniemi ja Meri-Lappi 2009-2010 LÄHTÖKOHTA: - Rovaniemen TYP:n työllistämisvaiheen asiakkaista kiinteistönhoitajia

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Tammikuun työllisyyskatsaus 1/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.2. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 14,8 % enemmän kuin vuotta

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2015

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2015 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa keskiviikkona 24.6. klo 9.00 Toukokuun lopussa 11 716 avointa työpaikkaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Palkkatuki. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava Toimisto Otsikko

Palkkatuki. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava Toimisto Otsikko Palkkatuki Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava 26.1.2018 1 Palkkatuen määrä Työttömyyden keston perusteella määräytyvä palkkatuki palkkauskustannuksista: Enintään 30 % enintään 6 kk ajan jos

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2014

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2014 NÄKYMIÄ LOKAKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Lokakuun työllisyyskatsaus 10/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.11. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 14 % enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018

Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018 Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018 Ajankohtaista Amiksesta 2017 Laura Linnavuori 13.10.2017 Salpauksen hakutoimisto Hakutoimisto tarjoaa tietoa Koulutuskeskus Salpauksen monipuolisesta

Lisätiedot

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Mervi Flinkman Työvoimapoliittinen asiantuntija, sh, TtT Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu Koulutustarjonta 2014 Opintopolku.fi -hakupalvelu Muutoksia yhteishaussa Valintaperusteet Pisteytys muuttunut aiemmasta käytännöstä Harkintaan perustuva valinta Aiemmin joustava valinta Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Lisätiedot

Kansainvälinen työharjoittelu. Kansainvälisty. kätevästi palkkaamalla. harjoittelija

Kansainvälinen työharjoittelu. Kansainvälisty. kätevästi palkkaamalla. harjoittelija Kansainvälinen työharjoittelu Kansainvälisty kätevästi palkkaamalla ulkomainen harjoittelija Hyvä työnantaja! CIMO järjestää yhdessä oppilaitosten, opiskelijajärjestöjen ja työhallinnon kanssa ulkomaisille

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2015

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2015 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.5. klo 9.00 Työttömyys kasvaa edelleen 15 prosentin vuosivauhtia

Lisätiedot

HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA - lomakkeen täyttöohjeet

HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA - lomakkeen täyttöohjeet LUOTTAMUKSELLINEN 1/3 HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA - lomakkeen täyttöohjeet Koulutuksen järjestäjä voi opiskelijan henkilöön liittyvän erityisen syyn perusteella ottaa enintään 30 % kuhunkin hakukohteeseen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa

Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa Marja-Liisa Juntunen Kustannustehokas metsänhoito -seminaarisarja 2011 Mikkeli 17.11.2011 Metsänhoitotöiden työvoima Vuosina 2006-2009 metsänhoitotöitä

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 25/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 17/2011 11.3.2011 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, työvoimaneuvoja Virasto työ- ja elinkeinotoimisto Korvausvaatimus

Lisätiedot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Pärnänen Anna Erikoistutkija Väestö- ja elinolotilastot Muistio 29.3.2016 1 (1) Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Asiantuntijakuuleminen nollatuntisopimuksista Tilastokeskus selvitti vuonna 2014 työvoimatutkimuksen

Lisätiedot

2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015

2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 71,5 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2011 4.5.2011

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2011 4.5.2011 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 4.5. Sisältö: Menetelmä 3 Taustatiedot yrityksistä 4 Työvoiman määrä 11 Työsuhteet 18 Rekrytointi 21 Ulkomaiset työntekijät 26 Asiakkaat 28 Yritysten liikevaihto

Lisätiedot

Palkkatuki 25.11.2010 3

Palkkatuki 25.11.2010 3 Palkkatuki Tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille Palkkatukea koskevat

Lisätiedot

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014 Lue analyysi kyselyn tuloksista: www.nuoretlakimiehet.fi/0///nula-selvitti-tyooloja-sisalto-ennen-kompensaatiota-ja-glooriaa/ Taustatiedot Sukupuoli 0 8 6 6 Mies Nainen Kaikki (KA:.6, Hajonta:0.9) (Vastauksia:7)

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Liite 1.1 Savon ammatti- ja aikuisopisto Liiketalous, kauppa ja tietojenkäsittely Kuopion toimialue 1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1.1 / Savon ammatti- ja aikuisopisto PL 87 (Presidentinkatu 3 E1) www.sakky.fi

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2015

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.12. klo 9.00 Marraskuun lopussa 9 537 avointa työpaikkaa kasvua

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2012. 15.5.2013 Vastaajia yhteensä: 107

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2012. 15.5.2013 Vastaajia yhteensä: 107 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2012 15.5.2013 Vastaajia yhteensä: 107 Toteutus Sisältö Jäsenkysely Henkilöstöpalveluyritysten Liiton jäsenyrityksille Kysymyksiä yritysten palvelutarjonnasta,

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2015

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Lokakuun työllisyyskatsaus 10/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.11. klo 9.00 Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita vajaa 5

Lisätiedot

Selvitys: Yritysten kokemukset ulkomaisen vieraskielisen työvoiman käytöstä

Selvitys: Yritysten kokemukset ulkomaisen vieraskielisen työvoiman käytöstä Selvitys: Yritysten kokemukset ulkomaisen vieraskielisen työvoiman käytöstä 4/2016 Helsingin seudun kauppakamari Chamber of Multicultural Employments - COME Tutkimuksesta Tiedonkeruun aika 31.3.-15.4.2016

Lisätiedot