Avoimet työpaikat ja rekrytointi toimipaikoissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avoimet työpaikat ja rekrytointi toimipaikoissa"

Transkriptio

1 1() Avoimet työpaikat ja rekrytointi toimipaikoissa LOMAKE 2013 T1-T14 T2 T3 Tutkimuksella selvitetään toimipaikan avoimia työpaikkoja, työntekijöiden hakemista ja palkkaamista sekä koettuja rekrytointivaikeuksia. Kuinka suuri on toimipaikkanne henkilöstömäärä tällä hetkellä, kun vakinaiset ja määräaikaiset työntekijät otetaan huomioon? Onko henkilöstömäärä vaihdellut yli 10% suuntaan tai toiseen viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Haastattelu koskee ko. osoitteessa sijaitsevan toimipaikan päätoimialan toimintaa. *Henkilöstömäärä = Palkkalistoilla olevien henkilöiden lukumäärä. *Työvoimatoimiston palkkatuella palkattuja, palkattomia harjoittelijoita eikä vuokrattua työvoimaa oteta huomioon. * Jos yrittäjä maksaa palkkaa vain itselleen eli palkkalistoilla ei ole yhtään työntekijää, henkilöstömäärä on 0 ja haastattelu päättyy. T4 2 = Ei T5 3 = Eos T5 Mikä on toimipaikkanne keskimääräinen henkilöstömäärä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden ajalta? T5 Onko toimipaikassanne ulkomailta palkattua tai ulkomailta vuokrattua työvoimaa pysyvässä tai määräaikaisessa työsuhteessa?

2 T6_1 1. Palkattua 2. Vuokrattua T6_2 3. Sekä palkattua että vuokrattua 4. Ei T7 Kuinka monta palkattua henkilöä? Palkkalistoilla olevien henkilöiden lukumäärä 2() Mukaan: *Hakuhetkellä pysyvästi ulkomailla asuneet työnhakijat. *Hakuhetkellä Suomessa enintään 3 kk oleskelleet ulkomaalaiset (EU:n määrittämä työnhakumatka-aika; oleskeluaika toisessa jäsenvaltiossa ilman virallisia papereita). *Ulkomaisesta vuokrafirmasta vuokratut ulkomaiset työntekijät. Ei mukaan: *Pysyvästi Suomessa hakuhetkellä asuneet (maahanmuuttajat, vaikka olisivat olleet Suomessa alle 3 kk). *Suomen kansalaiset *Palkattomat harjoittelijat ja vastaavat. T6_2 Kuinka monta vuokrattua henkilöä? T7 Mikä seuraavista kuvaa yrityksenne omistusmuotoa: 1. yksityinen yritys 2. kunta tai kuntayhtymä 3. kunnan yhtiö tai liikelaitos 4. valtio 5. valtionyhtiö tai liikelaitos 6. järjestö, yhdistys tai säätiö 7. jokin muu? *Omistusmuodon määrää se, onko toimipaikka varsinaista valtio- vai kuntasektoria vai liikelaitos; oma tulkinta on riittävä. *Suuret osuustoiminnalliset yhteisöt kuten osuusliikkeet ja osuuspankki luetaan tässä yksityisiin yrityksiin. *Jos valtio/kunta omistaa yhtiön enemmistön, kysymyksessä on valtion/kunnan yhtiö/liikelaitos. *Jos valtio/kunta on vähemmistöosakas,

3 3() kysymyksessä on yksityinen yritys. A-OSIO TYÖVOIMAPALVELUT Työntekijöiden hakeminen viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana A_intro1 A1_1 A2_1 A3_1 Haastattelussa kysytään työvoiman hausta ja hakuvaikeuksista. Lisäksi käsitellään avoimina olleita työpaikkoja 1.6. Oletteko hakeneet työntekijöitä vakinaiseen työsuhteeseen toimipaikkanne ulkopuolelta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 2 = Ei A1_2 3 = Eos A1_2 Kuinka montaa vakinaista työntekijää olette hakeneet toimipaikan ulkopuolelta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Oliko teillä vaikeuksia saada hakemianne vakinaisia työntekijöitä? *Ulkoinen haku = paikasta on ilmoitettu muillekin kuin oman toimipaikan henkilöstölle esim. työnantaja on ottanut yhteyttä sopivaan hakijaan *Vakinainen työsuhde = toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, jossa ei ole mainittu päättymispäivämäärää * Mukaan: kaikki haut, vaikka paikkaa/paikkoja ei olisi täytettykään 2 = Ei A1_2 3 = Eos A1_2

4 A4_1 Saitteko kuitenkin hakemanne määrän vakinaisia työntekijöitä palvelukseenne? A1_2 2 = Ei saatu (kaikkia) 4() Jos osakin hakemistanne työntekijöistä jäi saamatta, merkitään 'Ei saatu'. A5_1 Kuinka monta vakinaista paikkaa jäi täyttämättä (henkilöä saamatta)? Jos tarkka lukumäärä ei ole tiedossa, hyvä arvio riittää. A1_2 A2_2 A2_3 Oletteko hakeneet määräaikaisia työntekijöitä, esimerkiksi sijaisia tai kesätyöntekijöitä, toimipaikkanne ulkopuolelta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 2 = Ei 3 = Eos Kuinka montaa määräaikaista työntekijää olette hakeneet toimipaikan ulkopuolelta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana vähintään viikon työsuhteeseen? Entä kuinka montaa määräaikaista työntekijää olette hakeneet toimipaikan ulkopuolelta viimeksi kuluneiden 12 *Ulkoinen haku = paikasta on ilmoitettu muillekin kuin oman toimipaikan henkilöstölle, esim. työnantaja on ottanut yhteyttä sopivaan hakijaan *Määräaikainen työsuhde = työsuhde, jossa on päättymispäivämäärä * Mukaan: kaikki haut, vaikka paikkaa/paikkoja ei olisi täytettykään; vuokratyövoimalla täytetyt/täytettävät paikat sekä töihin kutsuminen sijais- ja varallaololistoilta *Ei mukaan: palkattomia harjoittelijoita tai työvoimatoimiston palkkatuella palkattuja Vuorotyössä 1 viikko = alan keskimääräinen viikkotyöaika. *Keikkatyö, työhön kutsuminen sijaisja varallaololistoilta, lyhyet sijaisuudet. *Vuorotyössä 1 viikko = alan

5 5() kuukauden aikana alle viikon työsuhteeseen? keskimääräinen viikkotyöaika. A3_2 A4_2 Oliko teillä vaikeuksia saada hakemianne määräaikaisia työntekijöitä? 2 = Ei B1 3 = Eos B1 Saitteko kuitenkin etsimänne määrän määräaikaisia työntekijöitä palvelukseenne? B1 2 = Ei saatu (kaikkia) Jos osakin hakemistanne työntekijöistä jäi saamatta, merkitään 'Ei saatu'. A5_2 Kuinka monta määräaikaista paikkaa jäi täyttämättä (henkilöä saamatta)? Jos tarkka lukumäärä ei ole tiedossa, hyvä arvio riittää. A-OSIO TYÖNTEKIJÖIDEN HAKEMINEN JA VAIKEUDET Työntekijöiden hakeminen ja koetut vaikeudet viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Jos ette kokeneet vaikeuksia vakinaisten tai määräaikaisten työntekijöiden hakemisessa, siirtykää kysymykseen B1. A_intro2 Seuraavat kysymykset koskevat kaikkia niitä vakinaisia ja määräaikaisia paikkoja, joihin teillä oli vaikeuksia saada työntekijöitä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. A12_1 Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat siihen, että työntekijöitä oli vaikea saada? Vaihtoehdot ovat: *Hyvä arvio riittää *Tehtävissä tarvittava koulutus

6 6() 1 = Ei yhtään 2 = Vähän 3 = Jonkin verran 4 = Paljon 9 = Eos *Muodollinen koulutus, kuten puuttuva lakisääteinen tutkinto *Vanhentunut koulutus Riittämätön ammatin edellyttämä peruskoulutus? A12_2 Riittämätön ammatin edellyttämä työkokemus? *Vanhentunut alan työkokemus A12_3 Riittämättömät sosiaaliset taidot? A12_4 Riittämätön kielitaito? A12_4kieli Mistä kielestä tai kielistä oli kyse? A12_5 1 = suomi 2 = ruotsi 3 = englanti 4 = venäjä 5 = saksa 6 = ranska 7 = espanja 8 = muu (Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat siihen, että työntekijöitä oli vaikea saada:)

7 7() Riittämätön aloitekyky, työmotivaatio, oppimistaidot yms.? A12_6 Muu riittämätön työn vaatima taito? A12_7 Työaikaan liittyvät syyt? Osa-aikaisuus, tilapäisyys, vuorotyö yms. A12_8 Työmatkaan tai toimipaikan sijaintiin liittyvät syyt? A12_9 Palkkaukseen liittyvät syyt? A12_10 Muu syy? Jos saitte hakemanne määrän vakinaisia ja määräaikaisia työntekijöitä, siirtykää kysymykseen B1. A13_1 A13_1kod Mihin ammattiin ette saaneet uusia työntekijöitä? Ensimmäinen ammatti/ammattiryhmä Mikä on tämän ammatin/ammattiryhmän koodi? Enintään 6 tärkeintä ammattia / ammattiryhmää Valitaan sopiva koodi A13_2apu Oliko muita ammatteja, joihin ette saaneet työntekijöitä?

8 8() A13_2 A13_2kod Mihin ammattiin ette saaneet uusia työntekijöitä? Toinen ammatti/ammattiryhmä Mikä on tämän ammatin/ammattiryhmän koodi? A13_3apu Oliko muita ammatteja, joihin ette saaneet työntekijöitä? A13_3 A13_3kod Mihin ammattiin/ammatteihin ette saaneet uusia työntekijöitä? Kolmas ammatti/ammattiryhmä Mikä on tämän ammatin/ammattiryhmän koodi? A13_4apu Oliko muita ammatteja, joihin ette saaneet työntekijöitä? A13_4 A13_4kod Mihin ammattiin/ammatteihin ette saaneet uusia työntekijöitä? Neljäs ammatti/ammattiryhmä Mikä on tämän ammatin/ammattiryhmän koodi? A13_5apu Oliko muita ammatteja, joihin ette saaneet työntekijöitä? A13_5 A13_5kod Mihin ammattiin/ammatteihin ette saaneet uusia työntekijöitä? Viides ammatti/ammattiryhmä Mikä on tämän ammatin/ammattiryhmän koodi?

9 9() A13_6apu Oliko muita ammatteja, joihin ette saaneet työntekijöitä? A13_6 A13_6kod Mihin ammattiin/ammatteihin ette saaneet uusia työntekijöitä? Kuudes ammatti/ammattiryhmä Mikä on tämän ammatin/ammattiryhmän koodi? B-OSIO TYÖPAIKAN TÄYTTÖ Työpaikan täyttö viimeksi kuluneiden 3 kuukauden aikana B_intro1 Seuraavaksi käsitellään täytettyjä työpaikkoja, joihin on haettu työntekijöitä toimipaikkanne ulkopuolelta. B1 Onko toimipaikassanne täytetty viimeksi kuluneiden 3 kuukauden aikana vakinaista työpaikkaa, johon on haettu työntekijää oman toimipaikan ulkopuolelta? *Mukaan: Ulkoinen haku = paikasta on ilmoitettu muillekin kuin oman toimipaikan henkilöstölle *Ei mukaan: Jos haku on ainoastaan toimipaikan sisäistä B2 2 = Ei 3 = Eos Onko toimipaikassanne täytetty viimeksi kuluneiden 3 kuukauden aikana määräaikaista työpaikkaa, johon on haettu työntekijää oman toimipaikan ulkopuolelta? *Mukaan: Ulkoinen haku = paikasta on ilmoitettu muillekin kuin oman toimipaikan henkilöstölle Töihin kutsuminen sijais- ja varallaololistoilta *Ei mukaan:

10 10() Jos haku on ainoastaan toimipaikan sisäistä Työvoimatoimiston palkkatukipaikat Vuorotteluvapaan sijaisuudet Osa-aikalisällä olevien sijaisuudet Oppisopimuspaikat tai palkattomat harjoittelupaikat Muut palkattomat työntekijät Vuokrattu työvoima 2 = Ei C0 3 = Eos C0 Jos ette ole täyttäneet vakinaista tai määräaikaista paikkaa viimeisten 3 kuukauden aikana, siirtykää kysymykseen C0. B_intro2 Seuraavat kysymykset koskevat viimeisintä toimipaikassanne täytettyä vakinaista tai määräaikaista työpaikkaa, johon haettiin työntekijää toimipaikan ulkopuolelta. B3 B3_kod Mistä ammatista tai ammattiryhmästä oli kyse viimeisimmässä työpaikan täytössä? Mikä on tämän ammatin tai ammattiryhmän koodi? Täyttötilanne huomioiden: Jos haettiin useita samalla kertaa, valitaan keskimääräisin esim. palkan mukaan tai jos haettiin sekä vakinaisia että määräaikaisia, valitaan se, joita enemmän. B4 Oliko viimeksi täytetyssä työpaikassa kysymyksessä määräaikainen vai vakinainen työsuhde?

11 11() 1 = Määräaikainen 2 = Vakinainen työsuhde B6 B5 Kuinka pitkäksi ajaksi tehtävä täytettiin? B6 1 = Alle kuukaudeksi 2 = 1 kuukaudeksi - alle 3 kuukaudeksi 3 = 3 kuukaudeksi - alle 6 kuukaudeksi 4 = 6 kuukaudeksi - alle 12 kuukaudeksi 5 = Vähintään 12 kuukaudeksi Oliko työpaikka: B7 1 = Kokoaikainen 2 = Osa-aikainen 3 = Jokin muu, esim. provisio- tai yrittäjäpohjainen työ? Mikä oli tärkein syy tähän rekrytointiin, siihen että työpaikka tuli täytettäväksi? 1 = Edellinen työntekijä siirtyi eläkkeelle 2 = Edellinen siirtyi toiseen työpaikkaan 3 = Edellinen vaihtoi tehtävää työpaikan sisällä 4 = Täytettiin sijaisuutta 5 = Täytettiin uutta tehtävää 6 = Tarvittiin lisää henkilöstöä 7 = Jokin muu syy 9 = Eos / Vaikea sanoa *Valitaan yksi, tärkein syy *Sesonki- ja kausityyppinen vaihtelu sisältyy vastausvaihtoehtoihin täytettiin uutta tehtävää tai tarvittiin lisää henkilöstöä.

12 12() B8_1 Kun täytitte kyseisen paikan, mitä seuraavista tiedotuskanavista käytitte? B8_2 Ilmoititte paikan työvoimatoimiston sähköiseen mol.fi- tai henkilökohtaiseen palveluun? Ilmoititte paikasta lehdessä? B8_3 Ilmoititte paikasta omalle henkilöstölle? B8_4 B8_5 Otitte yhteyttä entisiin työntekijöihin tai hakijoihin tai käytitte muita henkilöyhteyksiä? Käytitte oppilaitosten rekrytointipalveluja? Tähän kuuluvat mm. puskaradio, yritykseen lähetetyt avoimet hakemukset ja CV-pankki B8_6 Ilmoititte paikasta omilla Internetsivuillanne? B8_7 Käytitte yhdistysten tai järjestöjen välityspalveluja? B8_8 Käytitte yksityisiä työvoiman vuokraustai hankintaliikkeitä? B8_9 Käytitte muita, Internetissä toimivia palveluita? Esim. Uranus ja Monster, joilla palvelu sisältää tarvittaessa avoimesta työpaikasta ilmoittamisen ja yhteyden ottamisen sopivaan hakijaan sekä muut maksulliset että maksuttomat palvelut.

13 B8_10 Käytitte jotain muita hankintakeinoja? Esim. yhteyden ottaminen koulutuksen järjestäjiin (usein työvoimakoulutuksen järjestäjiin) tai opettajiin. B8_11 Ette käyttänyt mitään tiedotusta? Tähän luetaan mukaan esim. jos työntekijä otti oma-aloitteisesti yhteyttä työnantajaan. 13() B9 2 = Ei 3 = Eos Millä tiedotusmuodolla mielestänne oli suurin merkitys siihen, että työpaikka saatiin täytettyä? Valitaan yksi vaihtoehto. B10 Oliko tehtävään valittu henkilö välittömästi ennen valintaa: 1 = Työssä 2 = Työttömänä 3 = Valmistunut oppilaitoksesta 4 = Paraikaa koulussa tai opiskelemassa? 5 = Ei työssä eikä työtön 6 = Eos C0 Varmistuskysymys, oliko toimipaikassanne haettavana avoimia työpaikkoja 1.6.? 2 = Ei D1 3 = Eos D1 C-OSIO AVOIMET TYÖPAIKAT 5. Äitiys- tai vanhempainlomalla, kotityötä tekevä, varusmies- tai siviilipalveluksessa tms. Kysymys koskee tiedonkeruussa aina vuosineljänneksen viimeisen kuukauden ensimmäistä päivää

14 C_INTRO1 C1 Seuraavaksi selvitetään 1.6. avoimina olleita paikkoja, joihin olette hakeneet työntekijöitä toimipaikkanne ulkopuolelta. Kuinka monta avointa, haettavana olevaa työpaikkaa toimipaikassanne oli kaikkiaan 1.6.? kpl avointa paikkaa C1_te 0 = Ei yhtään D1 14() Kysymykset koskevat neljänneksen viimeisen kuukauden ensimmäistä päivää. *Mukaan: Ulkoinen haku = paikasta on ilmoitettu muillekin kuin oman toimipaikan henkilöstölle Ilman hoitajaa olevat tai vielä toistaiseksi täytetyt paikat. Avoimet sekä vakinaiset että määräaikaiset toimet, myös pidempiaikaiset sijaiset ja kausityöntekijät. *Ei mukaan: Alle 1kk:n työsuhteita. Jos haku on ainoastaan toimipaikan sisäistä. Työvoimatoimiston palkkatukipaikkoja Vuorotteluvapaan sijaisuuksia Osa-aikalisällä olevien sijaisuuksia Oppisopimuspaikkoja tai palkattomia harjoittelijoita tai muita palkattomia työntekijöitä. Lyhytaikaista työvoimavuokrausta. Jos tarkka lukumäärä ei ole tiedossa, hyvä arvio riittää. C1_te Onko tämä työpaikka / Onko nämä työpaikat ilmoitettu TE-toimistoon (työ- ja elinkeinopalveluihin)? 2 = Ei 3 = Eos

15 15() C2 Mihin ammattiin haitte työntekijöitä toimipaikkanne ulkopuolelta 1.6.? C2_1kod Ensimmäinen ammatti / ryhmä Mikä on tämän ammatin / ryhmän koodi? C2_1lkm Kuinka monta tämän ammatin paikkaa oli avoimena 1.6.? C2_2 Mihin muuhun ammattiin haitte työntekijöitä toimipaikkanne ulkopuolelta? C2_2kod Toinen ammatti / ryhmä Mikä on tämän ammatin / ryhmän koodi? C2_2lkm Kuinka monta tämän ammatin paikkaa oli avoimena 1.6.? C2_3 Mihin muuhun ammattiin haitte työntekijöitä toimipaikkanne ulkopuolelta? C2_3kod Kolmas ammatti / ryhmä Mikä on tämän ammatin / ryhmän koodi? C2_3lkm Kuinka monta tämän ammatin paikkaa oli avoimena 1.6.?

16 16() C2_4 Mihin muuhun ammattiin haitte työntekijöitä toimipaikkanne ulkopuolelta? C2_4kod Neljäs ammatti / ryhmä Mikä on tämän ammatin / ryhmän koodi? C2_4lkm Kuinka monta tämän ammatin paikkaa oli avoimena 1.6.? C2_5 Mihin muuhun ammattiin haitte työntekijöitä toimipaikkanne ulkopuolelta? C2_5kod Viides ammatti / ryhmä Mikä on tämän ammatin / ryhmän koodi? C2_5lkm Kuinka monta tämän ammatin paikkaa oli avoimena 1.6.? C2_6 Mihin muuhun ammattiin haitte työntekijöitä toimipaikkanne ulkopuolelta? C2_6kod Kuudes ammatti / ryhmä Mikä on tämän ammatin / ryhmän koodi? C2_6lkm Kuinka monta tämän ammatin paikkaa oli avoimena 1.6.?

17 C3 Kuinka monessa näistä avoimista työpaikoista (C1 määrä) ei ollut kuun 1.päivä työntekijää? 17() Vakanssi / tehtävä vailla hoitajaa = kukaan ei hoida tehtäviä tällä hetkellä, tehtäviä ei ole selkeästi määrätty kenellekään tai tehtävä on uusi 0 = Ei / Ei yhtään C5 Jos tarkka lukumäärä ei ole tiedossa, hyvä arvio riittää. C4 C5 Moniko näistä avoimista paikoista, joissa ei ollut työntekijää, on suunniteltu täytettäväksi vasta myöhemmin? Kuinka moni näistä avoinna olleista (C1 määrä) työpaikoista on tarkoitus täyttää määräaikaisesti? 0 = Ei yhtään *Työpaikkaa ei täytetä heti tai mahdollisimman pian. *Myöhemmin täytettävä paikka on kyseessä esim. silloin, kun kouluun haetaan seuraavaksi syksyksi opettajaa tai työntekijää haetaan muutaman kuukauden päästä käynnistyvään projektiin. Jos tarkka lukumäärä ei ole tiedossa, hyvä arvio riittää. C6 Kuinka moni kaikista näistä avoinna olleista (C1 määrä) työpaikoista oli osaaikaisia? 0 = Ei yhtään Jos tarkka lukumäärä ei ole tiedossa, hyvä arvio riittää. C7 Kuinka monen työpaikan täyttämisessä on ollut vaikeuksia?

18 18() D-OSIO TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT Seuraavaksi kysymyksiä toimipaikan tulevaisuuden suunnitelmista D_intro1 Seuraavaksi kysytään toimipaikan suunnitelmista seuraavien 12 kuukauden aikana. D1 D2_1 Onko toimipaikassanne suunnitelmia vähentää tai lisätä henkilöstön määrää seuraavien 12 kk:n aikana vai pysyykö se samana? 1 = Vähentää Kiitos 2 = Pysyy samana Kiitos 3 = Lisätä Mihin ammatteihin aiotte palkata uusia työntekijöitä? Merkitään kaksi yleisintä tai tärkeintä ammattia / ryhmää. D2_1kod Ensimmäinen ammatti / ryhmä Mikä on tämän ammatin / ryhmän koodi? D3 D2_muu Miten vaikeaa työntekijöiden saaminen tähän ammattiin on seuraavien 12 kk:n aikana. Onko se arvionne mukaan: 1 = Helppoa 2 = Jonkin verran vaikeaa 3 = Hyvin vaikeaa? Onko muita ammatteja, joihin aiotte palkata työntekijöitä?

19 19() D2_2 Mihin ammattiin? D2_2kod Mikä on tämän ammatin / ryhmän koodi? Kiitos Ensi vuonna kysely tehdään jälleen Internetissä. Mahdollista vastaamista varten otamme teihin yhteyttä sähköpostitse. Haastattelu päättyy Teidän kohdallanne tähän. Kiitos yhteistyöstä. Haluatteko vielä sanoa jotakin tästä tutkimuksesta tai yleensä työvoimatoimiston palveluista?

Avoimet työpaikat ja rekrytointi toimipaikoissa Lomake 2015

Avoimet työpaikat ja rekrytointi toimipaikoissa Lomake 2015 Avoimet työpaikat ja rekrytointi toimipaikoissa Lomake 2015 Kysymysnumero Muuttuja Kysymys Toimipaikan taustatiedot Juonto T_intro1 Tutkimuksella selvitetään toimipaikan avoimia työpaikkoja, työntekijöiden

Lisätiedot

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko TE-palvelut työnantajille 1 Ilmoita avoin työpaikka Paikan ilmoittaminen verkossa, te-palvelut.fi Kun teet työnantajana yhteistyösopimuksen TE-toimiston kanssa, saat omalta TE-toimistoltasi käyttöösi verkkopalvelutunnukset

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 26.11.2008 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa

Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa Marja-Liisa Juntunen Kustannustehokas metsänhoito -seminaarisarja 2011 Kajaani 18.11.2011 Metsänhoitotöiden työvoima Vuosina 2006-2009 metsänhoitotöitä

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2009

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2009 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 16.11.2009 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2009 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Lain soveltamisala yms. Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Lain soveltamisala (2 ) - Työntekijämäärä säännöllisesti vähintään

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

Hyvinvointialan työvoimapula tarua vai totta?

Hyvinvointialan työvoimapula tarua vai totta? Hyvinvointialan työvoimapula tarua vai totta? Porin ammattiopisto 13..27 1 Sisältö - työvoiman rekrytointi, avoimet paikat - rekrytointiongelmat ja työvoimapula - rekrytointiongelmien syyt ja keinot -

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä 71,3 prosenttia. Vuonna 2014 keskimääräinen työllisyysaste oli

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

TYÖNHAUN TAVAT. 1. Hakemukset avoimeksi ilmoitettuihin työpaikkoihin Avoimia työpaikkoja voit etsiä mm.

TYÖNHAUN TAVAT. 1. Hakemukset avoimeksi ilmoitettuihin työpaikkoihin Avoimia työpaikkoja voit etsiä mm. TYÖNHAUN TAVAT 1. Hakemukset avoimeksi ilmoitettuihin työpaikkoihin Avoimia työpaikkoja voit etsiä mm. työvoimatoimistosta ja työhallinnon tiedotuskanavista päivälehdistä paikallislehdistä ammattilehdistä

Lisätiedot

Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa

Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa Marja-Liisa Juntunen Kustannustehokas metsänhoito -seminaarisarja 2011 Seinäjoki 2.12.2011 Metsänhoitotöiden työvoima Vuosina 2006-2009 metsänhoitotöitä

Lisätiedot

KESÄTYÖKYSELY 2014 KESÄTYÖ- KYSELY

KESÄTYÖKYSELY 2014 KESÄTYÖ- KYSELY KESÄTYÖ- KYSELY 2014 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin nuorille jäsenille tehtiin syyskuussa 2014 kesätyökysely Internet-tutkimuksena. Kysely lähetettiin kaikille RILin opiskelijajäsenille. Kyselyn

Lisätiedot

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013 Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013 Miksi ihmeessä? Työntekijälle pidempi vapaa opiskeluun, lasten tai omaisten hoitoon, lepoon, harrastuksiin...

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Kuljetus

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Kuljetus Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Sukupuoli 10 8 6 65 % 35 % 2 nainen mies Ikä 18 vuotta tai alle 19-26 4 % 27-36 37-46 47-56 57-62 22 % 27 % 29 % 17 % 63 vuotta tai yli 1 % 2 6 8 10 Asuinpaikkakuntasi

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 22.7.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 22.7.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 22.7.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Huolinta

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Huolinta Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Sukupuoli 10 8 79% 6 4 2 21% nainen mies Ikä 18 vuotta tai alle 19-26 3% 27-36 37-46 47-56 25% 28% 29% 57-62 16% 63 vuotta tai yli 2 4 6 8 10 Asuinpaikkakuntasi postinumeroalue

Lisätiedot

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA Uudenmaan muutosturvayksikkö Hillevi Ceder 1 TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUT OVAT: avoimia kaikille valtakunnallisia luottamuksellisia maksuttomia 2 TYÖVOIMATOIMISTO

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.12. klo 9.00 Työttömyyden kasvu tasaantunut avoimia työpaikkoja

Lisätiedot

VALINTA/ASIA. henkilökunta PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT MUOTO

VALINTA/ASIA. henkilökunta PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT MUOTO (-taso). Sivu / LIITE A PÄÄTÖKSEN PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT Vakanssin täyttöön liittyvät asiat: Viran täyttäminen Julkisessa haussa olleiden virkojen täyttäminen Valinta Virkaan ottoa koskevan

Lisätiedot

Pk-yritysten rekrytoinnit kevät 2007 1

Pk-yritysten rekrytoinnit kevät 2007 1 Pk-yritysten rekrytoinnit kevät 2007 1 Tiivistelmä Suomen Yrittäjien jäsenille tehdyn kyselyn perusteella pk-yrityksistä 10 prosentilla on kirjallinen henkilöstöstrategia. Keskisuurista yrityksistä 60

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA - lomakkeen täyttöohjeet

HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA - lomakkeen täyttöohjeet LUOTTAMUKSELLINEN 1/3 HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA - lomakkeen täyttöohjeet Koulutuksen järjestäjä voi opiskelijan henkilöön liittyvän erityisen syyn perusteella ottaa enintään 30 % kuhunkin hakukohteeseen

Lisätiedot

Työperäisen maahanmuuton monet kasvot. Eve Kyntäjä Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK eve.kyntaja@sak.fi

Työperäisen maahanmuuton monet kasvot. Eve Kyntäjä Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK eve.kyntaja@sak.fi Työperäisen maahanmuuton monet kasvot Eve Kyntäjä Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK eve.kyntaja@sak.fi Suurimmat kansalaisuusryhmät Suomessa 2011 (pysyvästi maassa asuvat) Maa Henkilöitä Osuus ulkomaiden

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 21.7.2009 klo 9.

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 21.7.2009 klo 9. TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 29 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.7.29 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 21 '2 '3 '4

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2011 4.5.2011

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2011 4.5.2011 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 4.5. Sisältö: Menetelmä 3 Taustatiedot yrityksistä 4 Työvoiman määrä 11 Työsuhteet 18 Rekrytointi 21 Ulkomaiset työntekijät 26 Asiakkaat 28 Yritysten liikevaihto

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2528 Nuorisobarometri kevät 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille. OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta

NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille. OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta Sisällysluettelo Nuorelle 3 Työpaikalle 4 Opiskelija / työpaikkaohjaaja / esimies

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 2. 1.1 Rekisteröityminen... 2. 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3. 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen...

1. JOHDANTO... 2. 1.1 Rekisteröityminen... 2. 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3. 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen... 1 HAKIJAN OHJEET Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1 Rekisteröityminen... 2 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen... 4 2. OMA PROFIILINI... 5 2.1. Liikkuminen

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Saatteko työttömyyseläkettä? 1. Kyllä AH5 2. Ei AH4

Saatteko työttömyyseläkettä? 1. Kyllä AH5 2. Ei AH4 1(7) TYÖVOIMATUTKIMUKSEN AD HOC -LISÄTUTKIMUS 2012: SIIRTYMINEN TYÖSTÄ ELÄKKELLE LOMAKE Kysymykset esitetään kohdehenkilöille 5. vastauskerralla, ja ne sijoitetaan peruslomakkeen loppuun ennen kotitalousosaa.

Lisätiedot

Professorikunnan uudistuminen ja rekrytointi

Professorikunnan uudistuminen ja rekrytointi 1 Tiedonkeruulomakkeiden kysymykset Tieteen tila 2014, Suomen Akatemia Professorikunnan uudistuminen ja rekrytointi Lomakkeet A1 ja A2. Professorikunnan tiedot Lomakkeet A1 ja A2 koskevat ainoastaan tutkimuslaitoksia.

Lisätiedot

Palkkatuki muutoksia10.5.2010

Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Iisalmi 15.6. ja Kuopio 18.6.2010 13.8.2010 1 Palkkatuki muutoksia Palkkatuen myöntäminen elinkeinotoiminnan harjoittajille muuttui 10.5.2010 EY:n valtiotukisäännösten lähtökohtana

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

Vuonna 2007 Suomessa Suomessa asui 5,3 miljoonaa ihmistä, heistä yli miljoona pääkaupunkiseudulla. Työ ja elinkeinotoimistoissa oli keskimäärin

Vuonna 2007 Suomessa Suomessa asui 5,3 miljoonaa ihmistä, heistä yli miljoona pääkaupunkiseudulla. Työ ja elinkeinotoimistoissa oli keskimäärin Vuonna 2007 Suomessa Suomessa asui 5,3 miljoonaa ihmistä, heistä yli miljoona pääkaupunkiseudulla Työ ja elinkeinotoimistoissa oli keskimäärin 217 000 työtöntä tötötätöhkij työnhakijaa Ulkomaalaisia työnhakijoita

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

VETELIN KUNNAN KESÄTYÖTUKI 2015

VETELIN KUNNAN KESÄTYÖTUKI 2015 VETELIN KUNNAN KESÄTYÖTUKI 2015 NUORI Tähtää Työelämään! Nuorten kesätyötuki 2015 Vetelin kunta on varannut kesälle 2015 nuorten työllistämiseen yhteensä 5 600. Kesätyötuen tavoitteena on kannustaa nuoria

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 28. 9.2011 67 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 52 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Helena Alkula-Stening Arja Iisakkala Maija Leinonen Mikko Metsäruusi Lea Tikka Tästä puhumme TyEL-vakuuttamisen perusteet Milloin ja kenet vakuutetaan

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT Kesätöihin otetaan: v. 1994-1997 syntyneitä polvijärveläisiä koululaisia ja opiskelijoita, jotka jatkavat opintojaan syksyllä 2013 ja jotka eivät ole saaneet muuta

Lisätiedot

1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Liite 1.1 Savon ammatti- ja aikuisopisto Liiketalous, kauppa ja tietojenkäsittely Kuopion toimialue 1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1.1 / Savon ammatti- ja aikuisopisto PL 87 (Presidentinkatu 3 E1) www.sakky.fi

Lisätiedot

Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013

Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013 Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013 Opettajavirkojen täyttäminen peruskouluissa ja lukioissa Opettajavirkojen ja tuntiopettajan tehtävien täyttäminen vakinaisesti 1.8.2013 alkaen Koulut antoivat

Lisätiedot

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu Koulutustarjonta 2014 Opintopolku.fi -hakupalvelu Muutoksia yhteishaussa Valintaperusteet Pisteytys muuttunut aiemmasta käytännöstä Harkintaan perustuva valinta Aiemmin joustava valinta Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2012. 15.5.2013 Vastaajia yhteensä: 107

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2012. 15.5.2013 Vastaajia yhteensä: 107 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2012 15.5.2013 Vastaajia yhteensä: 107 Toteutus Sisältö Jäsenkysely Henkilöstöpalveluyritysten Liiton jäsenyrityksille Kysymyksiä yritysten palvelutarjonnasta,

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 26.8.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 26.8.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 26.8.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Vakaalla ohjauksella oikeaan suuntaan. Kiinteistönhoidon työtehtävät Työnantajakäynnit Rovaniemi ja Meri-Lappi 2009-2010

Vakaalla ohjauksella oikeaan suuntaan. Kiinteistönhoidon työtehtävät Työnantajakäynnit Rovaniemi ja Meri-Lappi 2009-2010 Vakaalla ohjauksella oikeaan suuntaan Kiinteistönhoidon työtehtävät Työnantajakäynnit Rovaniemi ja Meri-Lappi 2009-2010 LÄHTÖKOHTA: - Rovaniemen TYP:n työllistämisvaiheen asiakkaista kiinteistönhoitajia

Lisätiedot

Kuntarekry.fi. 100-prosenttisesti suositeltu. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen

Kuntarekry.fi. 100-prosenttisesti suositeltu. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen 100-prosenttisesti suositeltu KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen 1 www.kuntarekry.fi Kunta-alan työpaikkailmoitukset www.kuntarekry.fi Joka puolelta Suomea Organisaatiomuodosta riippumatta Eri asematasoilta

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer 78 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 78 Traineeship - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen

Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen 1 Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimisto Osoite: Torikatu 34 40 Toimisto avoinna ma pe klo 9 15.45 puhelin 010 194029 www.oulunseuduntetoimisto.fi

Lisätiedot

Kansainvälinen työharjoittelu. Kansainvälisty. kätevästi palkkaamalla. harjoittelija

Kansainvälinen työharjoittelu. Kansainvälisty. kätevästi palkkaamalla. harjoittelija Kansainvälinen työharjoittelu Kansainvälisty kätevästi palkkaamalla ulkomainen harjoittelija Hyvä työnantaja! CIMO järjestää yhdessä oppilaitosten, opiskelijajärjestöjen ja työhallinnon kanssa ulkomaisille

Lisätiedot

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Mervi Flinkman Työvoimapoliittinen asiantuntija, sh, TtT Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen

Lisätiedot

2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015

2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 71,5 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin

Lisätiedot

Yllätetään yhteiskunta -yritysyhteisössä Kotka

Yllätetään yhteiskunta -yritysyhteisössä Kotka Mistä kaikki alkoi? Rannikkopajalla nuorille tarjottavien palveluiden määrää lisättiin käynnistämällä 2010 vuoden maaliskuussa Nuorta ei jätetä -hankkeen työhönvalmennuspalvelu Vuoden aikana työhönvalmennuksessa

Lisätiedot

Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille

Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Oulun kaupunki maksaa yleishyödyllisille kuntalisää palkkatuella työllistettävän oululaisen henkilön palkkakuluihin. Kuntalisän maksamisessa noudatetaan Oulun kaupungin

Lisätiedot

2015:24 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015

2015:24 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 2015:24 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2015 toisella neljänneksellä 73,3 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta

Lisätiedot

Avoimia työpaikkoja kolmannella neljänneksellä vähemmän kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja kolmannella neljänneksellä vähemmän kuin vuosi sitten Työmarkkinat 29 Avoimet työpaikat 29, 3. vuosineljännes Avoimia työpaikkoja kolmannella neljänneksellä vähemmän kuin vuosi sitten Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 29 kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

Kysely ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvästä tuesta 5/2005

Kysely ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvästä tuesta 5/2005 Kysely ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvästä tuesta 5/2005 KYSELY ENSIMMÄISEN TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEEN LIITTYVÄSTÄ TUESTA 1 1. Yhteenveto Yksinyrittäjiltä kysyttiin heidän valmiudesta palkata

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

2015:36 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015

2015:36 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 2015:36 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä 73 prosenttia, mikä oli 0,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto 2012

Palvelualojen taskutilasto 2012 Jäsenyys ja liittyminen 030 100 600 Jäsenten työsuhdeasiat 030 100 620 Työttömyysturvaneuvonta 020 690 211 Vaihde 020 774 002 (ma pe klo 9 16) www.pam.fi pam@pam.fi etunimi.sukunimi@pam.fi Keskustoimisto

Lisätiedot

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014 Lue analyysi kyselyn tuloksista: www.nuoretlakimiehet.fi/0///nula-selvitti-tyooloja-sisalto-ennen-kompensaatiota-ja-glooriaa/ Taustatiedot Sukupuoli 0 8 6 6 Mies Nainen Kaikki (KA:.6, Hajonta:0.9) (Vastauksia:7)

Lisätiedot

Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen

Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen Kaupunginhallitus 454 14.12.2015 Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen 1878/02.05.01/2015 KHALL 14.12.2015 454 Kaupunginvaltuusto on 7.9.2015 94 käsitellyt valtuutettu

Lisätiedot

Palkkatuki 25.11.2010 3

Palkkatuki 25.11.2010 3 Palkkatuki Tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille Palkkatukea koskevat

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 214 puh. 29 4 8 Julkistettavissa 22.7.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 3 3 2 (1) 2 1 1 (2) Kuvio 1. Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Ajankohtaiset muutokset TEpalveluissa

Ajankohtaiset muutokset TEpalveluissa Ajankohtaiset muutokset TEpalveluissa Hämeen TE-toimisto 1 Muutokset TE-palveluissa Asiakasta koskevat määritelmät Asiakas JTYPL:n mukaisia palveluita, tukia tai korvauksia hakeva tai saava yksityinen

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TE-TOIMISTOISSA Tilanne toukokuussa 2010

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TE-TOIMISTOISSA Tilanne toukokuussa 2010 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 20.7.2010 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TE-TOIMISTOISSA Tilanne toukokuussa 2010 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014

Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014 Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 8.1.2014 kello 12 13 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne toimitusjohtaja Tarmo Pipatti Talonrakennusteollisuuden

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT 1 Tarkoitus Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen > työnantajat saavat tarpeisiinsa pohjautuvaa osaavaa työvoimaa ja henkilöasiakkaat saavat osaamiseensa

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HUHTIKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 20.5.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HUHTIKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 20.5.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HUHTIKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 2.5.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Rekrytointi ja henkilöstöhallinto

Rekrytointi ja henkilöstöhallinto Rekrytointi ja henkilöstöhallinto ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Riitta Kemppainen, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 Rekrytointi 2 Henkilöstöhallinto 3 Resurssien haku 4 Usein kysyttyä Sivu 2 Rekrytointi

Lisätiedot

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana 1/3 09/ 2013 Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana Opiskelijavalinnat uudistuvat vaiheittain kaikilla koulutusasteilla alkaen syksystä 2013. Yhdistävänä asiana uudistuksessa on uuden Opintopolku.fi

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 18.3.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 18.3.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 18.3.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 2008 puh. 010 604 8051 ja 010 604 8050 Julkistettavissa 21.10.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 2008 puh. 010 604 8051 ja 010 604 8050 Julkistettavissa 21.10.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 28 puh. 1 64 851 ja 1 64 85 Julkistettavissa 21.1.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella. Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014

Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella. Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014 Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014 Sisältö 1. Miksi osa-aikainenkin työnteko on kannattavaa? 2. Miten järjestelmä toimii? 3. Mihin asioihin

Lisätiedot

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012 1 RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012 24 kysymystä sisältänyt kysely toteutettiin sähköisesti 11.1.2012 20.1.2012 Tieto kyselystä lähetettiin sähköpostitse TARAKI:n jäsenille ja sitä mainostettiin koko TTY:n sähköisessä

Lisätiedot

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kysely kandien kesätöistä 2013 Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskuussa 2013.

Lisätiedot