Avoimet työpaikat ja rekrytointi toimipaikoissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avoimet työpaikat ja rekrytointi toimipaikoissa"

Transkriptio

1 1() Avoimet työpaikat ja rekrytointi toimipaikoissa LOMAKE 2013 T1-T14 T2 T3 Tutkimuksella selvitetään toimipaikan avoimia työpaikkoja, työntekijöiden hakemista ja palkkaamista sekä koettuja rekrytointivaikeuksia. Kuinka suuri on toimipaikkanne henkilöstömäärä tällä hetkellä, kun vakinaiset ja määräaikaiset työntekijät otetaan huomioon? Onko henkilöstömäärä vaihdellut yli 10% suuntaan tai toiseen viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Haastattelu koskee ko. osoitteessa sijaitsevan toimipaikan päätoimialan toimintaa. *Henkilöstömäärä = Palkkalistoilla olevien henkilöiden lukumäärä. *Työvoimatoimiston palkkatuella palkattuja, palkattomia harjoittelijoita eikä vuokrattua työvoimaa oteta huomioon. * Jos yrittäjä maksaa palkkaa vain itselleen eli palkkalistoilla ei ole yhtään työntekijää, henkilöstömäärä on 0 ja haastattelu päättyy. T4 2 = Ei T5 3 = Eos T5 Mikä on toimipaikkanne keskimääräinen henkilöstömäärä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden ajalta? T5 Onko toimipaikassanne ulkomailta palkattua tai ulkomailta vuokrattua työvoimaa pysyvässä tai määräaikaisessa työsuhteessa?

2 T6_1 1. Palkattua 2. Vuokrattua T6_2 3. Sekä palkattua että vuokrattua 4. Ei T7 Kuinka monta palkattua henkilöä? Palkkalistoilla olevien henkilöiden lukumäärä 2() Mukaan: *Hakuhetkellä pysyvästi ulkomailla asuneet työnhakijat. *Hakuhetkellä Suomessa enintään 3 kk oleskelleet ulkomaalaiset (EU:n määrittämä työnhakumatka-aika; oleskeluaika toisessa jäsenvaltiossa ilman virallisia papereita). *Ulkomaisesta vuokrafirmasta vuokratut ulkomaiset työntekijät. Ei mukaan: *Pysyvästi Suomessa hakuhetkellä asuneet (maahanmuuttajat, vaikka olisivat olleet Suomessa alle 3 kk). *Suomen kansalaiset *Palkattomat harjoittelijat ja vastaavat. T6_2 Kuinka monta vuokrattua henkilöä? T7 Mikä seuraavista kuvaa yrityksenne omistusmuotoa: 1. yksityinen yritys 2. kunta tai kuntayhtymä 3. kunnan yhtiö tai liikelaitos 4. valtio 5. valtionyhtiö tai liikelaitos 6. järjestö, yhdistys tai säätiö 7. jokin muu? *Omistusmuodon määrää se, onko toimipaikka varsinaista valtio- vai kuntasektoria vai liikelaitos; oma tulkinta on riittävä. *Suuret osuustoiminnalliset yhteisöt kuten osuusliikkeet ja osuuspankki luetaan tässä yksityisiin yrityksiin. *Jos valtio/kunta omistaa yhtiön enemmistön, kysymyksessä on valtion/kunnan yhtiö/liikelaitos. *Jos valtio/kunta on vähemmistöosakas,

3 3() kysymyksessä on yksityinen yritys. A-OSIO TYÖVOIMAPALVELUT Työntekijöiden hakeminen viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana A_intro1 A1_1 A2_1 A3_1 Haastattelussa kysytään työvoiman hausta ja hakuvaikeuksista. Lisäksi käsitellään avoimina olleita työpaikkoja 1.6. Oletteko hakeneet työntekijöitä vakinaiseen työsuhteeseen toimipaikkanne ulkopuolelta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 2 = Ei A1_2 3 = Eos A1_2 Kuinka montaa vakinaista työntekijää olette hakeneet toimipaikan ulkopuolelta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Oliko teillä vaikeuksia saada hakemianne vakinaisia työntekijöitä? *Ulkoinen haku = paikasta on ilmoitettu muillekin kuin oman toimipaikan henkilöstölle esim. työnantaja on ottanut yhteyttä sopivaan hakijaan *Vakinainen työsuhde = toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, jossa ei ole mainittu päättymispäivämäärää * Mukaan: kaikki haut, vaikka paikkaa/paikkoja ei olisi täytettykään 2 = Ei A1_2 3 = Eos A1_2

4 A4_1 Saitteko kuitenkin hakemanne määrän vakinaisia työntekijöitä palvelukseenne? A1_2 2 = Ei saatu (kaikkia) 4() Jos osakin hakemistanne työntekijöistä jäi saamatta, merkitään 'Ei saatu'. A5_1 Kuinka monta vakinaista paikkaa jäi täyttämättä (henkilöä saamatta)? Jos tarkka lukumäärä ei ole tiedossa, hyvä arvio riittää. A1_2 A2_2 A2_3 Oletteko hakeneet määräaikaisia työntekijöitä, esimerkiksi sijaisia tai kesätyöntekijöitä, toimipaikkanne ulkopuolelta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 2 = Ei 3 = Eos Kuinka montaa määräaikaista työntekijää olette hakeneet toimipaikan ulkopuolelta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana vähintään viikon työsuhteeseen? Entä kuinka montaa määräaikaista työntekijää olette hakeneet toimipaikan ulkopuolelta viimeksi kuluneiden 12 *Ulkoinen haku = paikasta on ilmoitettu muillekin kuin oman toimipaikan henkilöstölle, esim. työnantaja on ottanut yhteyttä sopivaan hakijaan *Määräaikainen työsuhde = työsuhde, jossa on päättymispäivämäärä * Mukaan: kaikki haut, vaikka paikkaa/paikkoja ei olisi täytettykään; vuokratyövoimalla täytetyt/täytettävät paikat sekä töihin kutsuminen sijais- ja varallaololistoilta *Ei mukaan: palkattomia harjoittelijoita tai työvoimatoimiston palkkatuella palkattuja Vuorotyössä 1 viikko = alan keskimääräinen viikkotyöaika. *Keikkatyö, työhön kutsuminen sijaisja varallaololistoilta, lyhyet sijaisuudet. *Vuorotyössä 1 viikko = alan

5 5() kuukauden aikana alle viikon työsuhteeseen? keskimääräinen viikkotyöaika. A3_2 A4_2 Oliko teillä vaikeuksia saada hakemianne määräaikaisia työntekijöitä? 2 = Ei B1 3 = Eos B1 Saitteko kuitenkin etsimänne määrän määräaikaisia työntekijöitä palvelukseenne? B1 2 = Ei saatu (kaikkia) Jos osakin hakemistanne työntekijöistä jäi saamatta, merkitään 'Ei saatu'. A5_2 Kuinka monta määräaikaista paikkaa jäi täyttämättä (henkilöä saamatta)? Jos tarkka lukumäärä ei ole tiedossa, hyvä arvio riittää. A-OSIO TYÖNTEKIJÖIDEN HAKEMINEN JA VAIKEUDET Työntekijöiden hakeminen ja koetut vaikeudet viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Jos ette kokeneet vaikeuksia vakinaisten tai määräaikaisten työntekijöiden hakemisessa, siirtykää kysymykseen B1. A_intro2 Seuraavat kysymykset koskevat kaikkia niitä vakinaisia ja määräaikaisia paikkoja, joihin teillä oli vaikeuksia saada työntekijöitä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. A12_1 Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat siihen, että työntekijöitä oli vaikea saada? Vaihtoehdot ovat: *Hyvä arvio riittää *Tehtävissä tarvittava koulutus

6 6() 1 = Ei yhtään 2 = Vähän 3 = Jonkin verran 4 = Paljon 9 = Eos *Muodollinen koulutus, kuten puuttuva lakisääteinen tutkinto *Vanhentunut koulutus Riittämätön ammatin edellyttämä peruskoulutus? A12_2 Riittämätön ammatin edellyttämä työkokemus? *Vanhentunut alan työkokemus A12_3 Riittämättömät sosiaaliset taidot? A12_4 Riittämätön kielitaito? A12_4kieli Mistä kielestä tai kielistä oli kyse? A12_5 1 = suomi 2 = ruotsi 3 = englanti 4 = venäjä 5 = saksa 6 = ranska 7 = espanja 8 = muu (Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat siihen, että työntekijöitä oli vaikea saada:)

7 7() Riittämätön aloitekyky, työmotivaatio, oppimistaidot yms.? A12_6 Muu riittämätön työn vaatima taito? A12_7 Työaikaan liittyvät syyt? Osa-aikaisuus, tilapäisyys, vuorotyö yms. A12_8 Työmatkaan tai toimipaikan sijaintiin liittyvät syyt? A12_9 Palkkaukseen liittyvät syyt? A12_10 Muu syy? Jos saitte hakemanne määrän vakinaisia ja määräaikaisia työntekijöitä, siirtykää kysymykseen B1. A13_1 A13_1kod Mihin ammattiin ette saaneet uusia työntekijöitä? Ensimmäinen ammatti/ammattiryhmä Mikä on tämän ammatin/ammattiryhmän koodi? Enintään 6 tärkeintä ammattia / ammattiryhmää Valitaan sopiva koodi A13_2apu Oliko muita ammatteja, joihin ette saaneet työntekijöitä?

8 8() A13_2 A13_2kod Mihin ammattiin ette saaneet uusia työntekijöitä? Toinen ammatti/ammattiryhmä Mikä on tämän ammatin/ammattiryhmän koodi? A13_3apu Oliko muita ammatteja, joihin ette saaneet työntekijöitä? A13_3 A13_3kod Mihin ammattiin/ammatteihin ette saaneet uusia työntekijöitä? Kolmas ammatti/ammattiryhmä Mikä on tämän ammatin/ammattiryhmän koodi? A13_4apu Oliko muita ammatteja, joihin ette saaneet työntekijöitä? A13_4 A13_4kod Mihin ammattiin/ammatteihin ette saaneet uusia työntekijöitä? Neljäs ammatti/ammattiryhmä Mikä on tämän ammatin/ammattiryhmän koodi? A13_5apu Oliko muita ammatteja, joihin ette saaneet työntekijöitä? A13_5 A13_5kod Mihin ammattiin/ammatteihin ette saaneet uusia työntekijöitä? Viides ammatti/ammattiryhmä Mikä on tämän ammatin/ammattiryhmän koodi?

9 9() A13_6apu Oliko muita ammatteja, joihin ette saaneet työntekijöitä? A13_6 A13_6kod Mihin ammattiin/ammatteihin ette saaneet uusia työntekijöitä? Kuudes ammatti/ammattiryhmä Mikä on tämän ammatin/ammattiryhmän koodi? B-OSIO TYÖPAIKAN TÄYTTÖ Työpaikan täyttö viimeksi kuluneiden 3 kuukauden aikana B_intro1 Seuraavaksi käsitellään täytettyjä työpaikkoja, joihin on haettu työntekijöitä toimipaikkanne ulkopuolelta. B1 Onko toimipaikassanne täytetty viimeksi kuluneiden 3 kuukauden aikana vakinaista työpaikkaa, johon on haettu työntekijää oman toimipaikan ulkopuolelta? *Mukaan: Ulkoinen haku = paikasta on ilmoitettu muillekin kuin oman toimipaikan henkilöstölle *Ei mukaan: Jos haku on ainoastaan toimipaikan sisäistä B2 2 = Ei 3 = Eos Onko toimipaikassanne täytetty viimeksi kuluneiden 3 kuukauden aikana määräaikaista työpaikkaa, johon on haettu työntekijää oman toimipaikan ulkopuolelta? *Mukaan: Ulkoinen haku = paikasta on ilmoitettu muillekin kuin oman toimipaikan henkilöstölle Töihin kutsuminen sijais- ja varallaololistoilta *Ei mukaan:

10 10() Jos haku on ainoastaan toimipaikan sisäistä Työvoimatoimiston palkkatukipaikat Vuorotteluvapaan sijaisuudet Osa-aikalisällä olevien sijaisuudet Oppisopimuspaikat tai palkattomat harjoittelupaikat Muut palkattomat työntekijät Vuokrattu työvoima 2 = Ei C0 3 = Eos C0 Jos ette ole täyttäneet vakinaista tai määräaikaista paikkaa viimeisten 3 kuukauden aikana, siirtykää kysymykseen C0. B_intro2 Seuraavat kysymykset koskevat viimeisintä toimipaikassanne täytettyä vakinaista tai määräaikaista työpaikkaa, johon haettiin työntekijää toimipaikan ulkopuolelta. B3 B3_kod Mistä ammatista tai ammattiryhmästä oli kyse viimeisimmässä työpaikan täytössä? Mikä on tämän ammatin tai ammattiryhmän koodi? Täyttötilanne huomioiden: Jos haettiin useita samalla kertaa, valitaan keskimääräisin esim. palkan mukaan tai jos haettiin sekä vakinaisia että määräaikaisia, valitaan se, joita enemmän. B4 Oliko viimeksi täytetyssä työpaikassa kysymyksessä määräaikainen vai vakinainen työsuhde?

11 11() 1 = Määräaikainen 2 = Vakinainen työsuhde B6 B5 Kuinka pitkäksi ajaksi tehtävä täytettiin? B6 1 = Alle kuukaudeksi 2 = 1 kuukaudeksi - alle 3 kuukaudeksi 3 = 3 kuukaudeksi - alle 6 kuukaudeksi 4 = 6 kuukaudeksi - alle 12 kuukaudeksi 5 = Vähintään 12 kuukaudeksi Oliko työpaikka: B7 1 = Kokoaikainen 2 = Osa-aikainen 3 = Jokin muu, esim. provisio- tai yrittäjäpohjainen työ? Mikä oli tärkein syy tähän rekrytointiin, siihen että työpaikka tuli täytettäväksi? 1 = Edellinen työntekijä siirtyi eläkkeelle 2 = Edellinen siirtyi toiseen työpaikkaan 3 = Edellinen vaihtoi tehtävää työpaikan sisällä 4 = Täytettiin sijaisuutta 5 = Täytettiin uutta tehtävää 6 = Tarvittiin lisää henkilöstöä 7 = Jokin muu syy 9 = Eos / Vaikea sanoa *Valitaan yksi, tärkein syy *Sesonki- ja kausityyppinen vaihtelu sisältyy vastausvaihtoehtoihin täytettiin uutta tehtävää tai tarvittiin lisää henkilöstöä.

12 12() B8_1 Kun täytitte kyseisen paikan, mitä seuraavista tiedotuskanavista käytitte? B8_2 Ilmoititte paikan työvoimatoimiston sähköiseen mol.fi- tai henkilökohtaiseen palveluun? Ilmoititte paikasta lehdessä? B8_3 Ilmoititte paikasta omalle henkilöstölle? B8_4 B8_5 Otitte yhteyttä entisiin työntekijöihin tai hakijoihin tai käytitte muita henkilöyhteyksiä? Käytitte oppilaitosten rekrytointipalveluja? Tähän kuuluvat mm. puskaradio, yritykseen lähetetyt avoimet hakemukset ja CV-pankki B8_6 Ilmoititte paikasta omilla Internetsivuillanne? B8_7 Käytitte yhdistysten tai järjestöjen välityspalveluja? B8_8 Käytitte yksityisiä työvoiman vuokraustai hankintaliikkeitä? B8_9 Käytitte muita, Internetissä toimivia palveluita? Esim. Uranus ja Monster, joilla palvelu sisältää tarvittaessa avoimesta työpaikasta ilmoittamisen ja yhteyden ottamisen sopivaan hakijaan sekä muut maksulliset että maksuttomat palvelut.

13 B8_10 Käytitte jotain muita hankintakeinoja? Esim. yhteyden ottaminen koulutuksen järjestäjiin (usein työvoimakoulutuksen järjestäjiin) tai opettajiin. B8_11 Ette käyttänyt mitään tiedotusta? Tähän luetaan mukaan esim. jos työntekijä otti oma-aloitteisesti yhteyttä työnantajaan. 13() B9 2 = Ei 3 = Eos Millä tiedotusmuodolla mielestänne oli suurin merkitys siihen, että työpaikka saatiin täytettyä? Valitaan yksi vaihtoehto. B10 Oliko tehtävään valittu henkilö välittömästi ennen valintaa: 1 = Työssä 2 = Työttömänä 3 = Valmistunut oppilaitoksesta 4 = Paraikaa koulussa tai opiskelemassa? 5 = Ei työssä eikä työtön 6 = Eos C0 Varmistuskysymys, oliko toimipaikassanne haettavana avoimia työpaikkoja 1.6.? 2 = Ei D1 3 = Eos D1 C-OSIO AVOIMET TYÖPAIKAT 5. Äitiys- tai vanhempainlomalla, kotityötä tekevä, varusmies- tai siviilipalveluksessa tms. Kysymys koskee tiedonkeruussa aina vuosineljänneksen viimeisen kuukauden ensimmäistä päivää

14 C_INTRO1 C1 Seuraavaksi selvitetään 1.6. avoimina olleita paikkoja, joihin olette hakeneet työntekijöitä toimipaikkanne ulkopuolelta. Kuinka monta avointa, haettavana olevaa työpaikkaa toimipaikassanne oli kaikkiaan 1.6.? kpl avointa paikkaa C1_te 0 = Ei yhtään D1 14() Kysymykset koskevat neljänneksen viimeisen kuukauden ensimmäistä päivää. *Mukaan: Ulkoinen haku = paikasta on ilmoitettu muillekin kuin oman toimipaikan henkilöstölle Ilman hoitajaa olevat tai vielä toistaiseksi täytetyt paikat. Avoimet sekä vakinaiset että määräaikaiset toimet, myös pidempiaikaiset sijaiset ja kausityöntekijät. *Ei mukaan: Alle 1kk:n työsuhteita. Jos haku on ainoastaan toimipaikan sisäistä. Työvoimatoimiston palkkatukipaikkoja Vuorotteluvapaan sijaisuuksia Osa-aikalisällä olevien sijaisuuksia Oppisopimuspaikkoja tai palkattomia harjoittelijoita tai muita palkattomia työntekijöitä. Lyhytaikaista työvoimavuokrausta. Jos tarkka lukumäärä ei ole tiedossa, hyvä arvio riittää. C1_te Onko tämä työpaikka / Onko nämä työpaikat ilmoitettu TE-toimistoon (työ- ja elinkeinopalveluihin)? 2 = Ei 3 = Eos

15 15() C2 Mihin ammattiin haitte työntekijöitä toimipaikkanne ulkopuolelta 1.6.? C2_1kod Ensimmäinen ammatti / ryhmä Mikä on tämän ammatin / ryhmän koodi? C2_1lkm Kuinka monta tämän ammatin paikkaa oli avoimena 1.6.? C2_2 Mihin muuhun ammattiin haitte työntekijöitä toimipaikkanne ulkopuolelta? C2_2kod Toinen ammatti / ryhmä Mikä on tämän ammatin / ryhmän koodi? C2_2lkm Kuinka monta tämän ammatin paikkaa oli avoimena 1.6.? C2_3 Mihin muuhun ammattiin haitte työntekijöitä toimipaikkanne ulkopuolelta? C2_3kod Kolmas ammatti / ryhmä Mikä on tämän ammatin / ryhmän koodi? C2_3lkm Kuinka monta tämän ammatin paikkaa oli avoimena 1.6.?

16 16() C2_4 Mihin muuhun ammattiin haitte työntekijöitä toimipaikkanne ulkopuolelta? C2_4kod Neljäs ammatti / ryhmä Mikä on tämän ammatin / ryhmän koodi? C2_4lkm Kuinka monta tämän ammatin paikkaa oli avoimena 1.6.? C2_5 Mihin muuhun ammattiin haitte työntekijöitä toimipaikkanne ulkopuolelta? C2_5kod Viides ammatti / ryhmä Mikä on tämän ammatin / ryhmän koodi? C2_5lkm Kuinka monta tämän ammatin paikkaa oli avoimena 1.6.? C2_6 Mihin muuhun ammattiin haitte työntekijöitä toimipaikkanne ulkopuolelta? C2_6kod Kuudes ammatti / ryhmä Mikä on tämän ammatin / ryhmän koodi? C2_6lkm Kuinka monta tämän ammatin paikkaa oli avoimena 1.6.?

17 C3 Kuinka monessa näistä avoimista työpaikoista (C1 määrä) ei ollut kuun 1.päivä työntekijää? 17() Vakanssi / tehtävä vailla hoitajaa = kukaan ei hoida tehtäviä tällä hetkellä, tehtäviä ei ole selkeästi määrätty kenellekään tai tehtävä on uusi 0 = Ei / Ei yhtään C5 Jos tarkka lukumäärä ei ole tiedossa, hyvä arvio riittää. C4 C5 Moniko näistä avoimista paikoista, joissa ei ollut työntekijää, on suunniteltu täytettäväksi vasta myöhemmin? Kuinka moni näistä avoinna olleista (C1 määrä) työpaikoista on tarkoitus täyttää määräaikaisesti? 0 = Ei yhtään *Työpaikkaa ei täytetä heti tai mahdollisimman pian. *Myöhemmin täytettävä paikka on kyseessä esim. silloin, kun kouluun haetaan seuraavaksi syksyksi opettajaa tai työntekijää haetaan muutaman kuukauden päästä käynnistyvään projektiin. Jos tarkka lukumäärä ei ole tiedossa, hyvä arvio riittää. C6 Kuinka moni kaikista näistä avoinna olleista (C1 määrä) työpaikoista oli osaaikaisia? 0 = Ei yhtään Jos tarkka lukumäärä ei ole tiedossa, hyvä arvio riittää. C7 Kuinka monen työpaikan täyttämisessä on ollut vaikeuksia?

18 18() D-OSIO TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT Seuraavaksi kysymyksiä toimipaikan tulevaisuuden suunnitelmista D_intro1 Seuraavaksi kysytään toimipaikan suunnitelmista seuraavien 12 kuukauden aikana. D1 D2_1 Onko toimipaikassanne suunnitelmia vähentää tai lisätä henkilöstön määrää seuraavien 12 kk:n aikana vai pysyykö se samana? 1 = Vähentää Kiitos 2 = Pysyy samana Kiitos 3 = Lisätä Mihin ammatteihin aiotte palkata uusia työntekijöitä? Merkitään kaksi yleisintä tai tärkeintä ammattia / ryhmää. D2_1kod Ensimmäinen ammatti / ryhmä Mikä on tämän ammatin / ryhmän koodi? D3 D2_muu Miten vaikeaa työntekijöiden saaminen tähän ammattiin on seuraavien 12 kk:n aikana. Onko se arvionne mukaan: 1 = Helppoa 2 = Jonkin verran vaikeaa 3 = Hyvin vaikeaa? Onko muita ammatteja, joihin aiotte palkata työntekijöitä?

19 19() D2_2 Mihin ammattiin? D2_2kod Mikä on tämän ammatin / ryhmän koodi? Kiitos Ensi vuonna kysely tehdään jälleen Internetissä. Mahdollista vastaamista varten otamme teihin yhteyttä sähköpostitse. Haastattelu päättyy Teidän kohdallanne tähän. Kiitos yhteistyöstä. Haluatteko vielä sanoa jotakin tästä tutkimuksesta tai yleensä työvoimatoimiston palveluista?

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET ELINOLOTUTKIMUS 1997. KOTITALOUSKOHTAISET JA HENKILÖITTÄISET KYSYMYKSET. Blaise 2.4 Tässä tutkimuksessa tarkoitamme kotitaloudella henkilöitä, jotka asuvat, ruokailevat tai käyttävät tulojaan yhdessä.

Lisätiedot

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET ELINOLOTUTKIMUS 1998. KOTITALOUSKOHTAISET JA HENKILÖITTÄISET KYSYMYKSET. Blaise III Haastattelun lukuohje Haastattelussa perusperiaatteena on, että kysymyksestä siirrytään numerojärjestyksessä seuraavaan,

Lisätiedot

Työvoimatutkimuksen lomake vuodelle 2014

Työvoimatutkimuksen lomake vuodelle 2014 NIMI KYSYMYS POLKU Työvoimatutkimuksen lomake vuodelle 2014 Tilastokeskus Tällä värillä uudet kysymykset, muutokset ja lisäykset vuoden 2013 lomakkeesen verrattuna Työvoimatutkimus perusosa 2014 TIETOJA,

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista

Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Kehittämispalvelut, Nitoja-hanke Syyskuu 2010 SISÄLLYS 1. Seurannan tarkoitus ja

Lisätiedot

SUOMEKSI TYÖPAIKALLA. Suomen kielen harjoituksia työpaikalle ja työelämässä toimimiseen

SUOMEKSI TYÖPAIKALLA. Suomen kielen harjoituksia työpaikalle ja työelämässä toimimiseen SUOMEKSI TYÖPAIKALLA Suomen kielen harjoituksia työpaikalle ja työelämässä toimimiseen Sisältö Minä... 1 Työharjoittelupaikkani... 4 Kurssit... 5 Ensimmäinen päivä työpaikalla... 6 Työaika... 8 Työmatka...

Lisätiedot

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2014 (pdf)

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2014 (pdf) saavaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 214 Julkaisija: Teknologiateollisuus ry Eteläranta 1 13 Helsinki puh. (9) 19231 www.teknologiateollisuus.fi saavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 214 (pdf)

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas

OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Kansainvälinen rekrytointi 6 3. Kansainvälisen rekrytoinnin käynnistäminen 7 3.1 Rekrytoinnin käynnistäminen 7 3.1.1

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE TIEDOTUSVÄLINEET Intro. Ensimmäiset kysymykset koskevat tiedotusvälineiden seuraamista. Pyrkikää koko haastattelun ajan vastaamaan spontaanisti (liikoja miettimättä)

Lisätiedot

Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä

Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Toukokuu 2005 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Rekrytointikanavat ja

Lisätiedot

Elinolot. Työvoimatutkimuksen käsikirja

Elinolot. Työvoimatutkimuksen käsikirja Elinolot Työvoimatutkimuksen käsikirja Sisällys OSA I: YLEISTÄ TYÖVOIMATUTKIMUKSESTA JA KENTTÄTYÖOHJEET... 1 1. Yleistä työvoimatutkimuksesta... 2 2. Tietojen käyttäjät... 3 3. Tulosten julkaiseminen...

Lisätiedot

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 107 VATT RESEARCH REPORTS. Heikki Räisänen TYÖVOIMAN HANKINTA JULKISESSA TYÖNVÄLITYKSESSÄ

VATT-TUTKIMUKSIA 107 VATT RESEARCH REPORTS. Heikki Räisänen TYÖVOIMAN HANKINTA JULKISESSA TYÖNVÄLITYKSESSÄ VATT-TUTKIMUKSIA 107 VATT RESEARCH REPORTS Heikki Räisänen TYÖVOIMAN HANKINTA JULKISESSA TYÖNVÄLITYKSESSÄ Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 2004 ISBN

Lisätiedot

Tervetuloa työnvälitykseen!

Tervetuloa työnvälitykseen! Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Finska Tervetuloa työnvälitykseen! Information till dig som är arbetssökande Tietoa työnhakijalle Työnvälitys palvelee kaikkia

Lisätiedot

Akavan kesätyöopas 1

Akavan kesätyöopas 1 Akavan kesätyöopas 1 Akavan kesätyöopas Työelämän eri sektorit...3 Työsuhteen eri muodot...3 Työnhaku...4 Ansioluettelon ja hakemuksen tekeminen...6 Työhaastattelu...8 Jos et tullut valituksi...9 Tulit

Lisätiedot

Monta tapaa tehdä työtä monta tapaa työllistää

Monta tapaa tehdä työtä monta tapaa työllistää Monta tapaa tehdä työtä monta tapaa työllistää Monta tapaa tehdä työtä monta tapaa työllistää Kymmenen yritystä, kymmenen esimerkkiä työn organisoinnista Sisällys Johdanto 5 Suomi on pysyvien työsuhteiden

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2006 -HAASTATTELULOMAKE

SUOMI EUROOPASSA 2006 -HAASTATTELULOMAKE SUOMI EUROOPASSA 2006 -HAASTATTELULOMAKE TIEDOTUSVÄLINEET Intro. Ensimmäiset kysymykset koskevat tiedotusvälineiden seuraamista. Pyrkikää koko haastattelun ajan vastaamaan spontaanisti (liikoja miettimättä)

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Teksti: Marjo Nieminen, Anne Kumpula, Marja Nurmi-Vuorinen Taitto: Tuomas Korolainen Nasta Design Paino: Kirjapaino Öhrling Tampere

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2004. (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet

SUOMI EUROOPASSA 2004. (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet TILASTOKESKUS Syyskuu 2004 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 00022 TILASTOKESKUS SUOMI EUROOPASSA 2004 (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet 1. European Social Surveyn toisen kierroksen

Lisätiedot

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI Tähän Työnhaun tehtäväkirjaan on kerätty Maamark - projektin (Maahanmuuttajat markkinoille ESR 2003-2007) työnhakuklubeissa käytettyä materiaalia. Kaikkea

Lisätiedot

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN -OPAS TYÖNANTAJILLE JA ULKOMAISILLE TYÖNTEKIJÖILLE >>>> SISÄLLYSLUETTELO > 1. Johdanto 3 > 2.Työntekijän rekrytointi ulkomailta 4 2.1. EURES 4 2.2. EURESin

Lisätiedot

Kisällistä mestariksi 1

Kisällistä mestariksi 1 Kisällistä mestariksi 1 2 Kisällistä mestariksi Pohjois-Kymen Setlementti ry: Kisällistä mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena Kisällistä mestariksi 3 l ll Kisällistä mestariksi ammattipajamalli

Lisätiedot

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Sisältö 1. Julkaisun tarkoitus... 1 2. Mitä tarkoitetaan vammaisella, vajaakuntoisella ja kuntoutujalla?... 2 3. Monimuotoinen

Lisätiedot

TYÖVOIMATUTKIMUKSEN KÄSIKIRJA

TYÖVOIMATUTKIMUKSEN KÄSIKIRJA TYÖVOIMATUTKIMUKSEN KÄSIKIRJA HELSINKI 2009 Työvoimatutkimuksen käsikirja Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Käsikirjan esittely 1.2 Käsikirjan ylläpito 1.3 Yleistä työvoimatutkimuksesta

Lisätiedot

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Arvoisa työnantaja, Lämpimät kiitoksemme siitä, että olet tarjonnut harjoittelupaikan ulkomaiselle nuorelle! Samalla olet auttanut suomalaista opiskelijaa tai vasta tutkintonsa suorittanutta nuorta saamaan

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI?

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? Sisällysluettelo: 1. Työmarkkinoiden murros 2 2. Tunne itsesi, valitse työsi

Lisätiedot