Avoimet työpaikat ja rekrytointi toimipaikoissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avoimet työpaikat ja rekrytointi toimipaikoissa"

Transkriptio

1 1() Avoimet työpaikat ja rekrytointi toimipaikoissa LOMAKE 2013 T1-T14 T2 T3 Tutkimuksella selvitetään toimipaikan avoimia työpaikkoja, työntekijöiden hakemista ja palkkaamista sekä koettuja rekrytointivaikeuksia. Kuinka suuri on toimipaikkanne henkilöstömäärä tällä hetkellä, kun vakinaiset ja määräaikaiset työntekijät otetaan huomioon? Onko henkilöstömäärä vaihdellut yli 10% suuntaan tai toiseen viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Haastattelu koskee ko. osoitteessa sijaitsevan toimipaikan päätoimialan toimintaa. *Henkilöstömäärä = Palkkalistoilla olevien henkilöiden lukumäärä. *Työvoimatoimiston palkkatuella palkattuja, palkattomia harjoittelijoita eikä vuokrattua työvoimaa oteta huomioon. * Jos yrittäjä maksaa palkkaa vain itselleen eli palkkalistoilla ei ole yhtään työntekijää, henkilöstömäärä on 0 ja haastattelu päättyy. T4 2 = Ei T5 3 = Eos T5 Mikä on toimipaikkanne keskimääräinen henkilöstömäärä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden ajalta? T5 Onko toimipaikassanne ulkomailta palkattua tai ulkomailta vuokrattua työvoimaa pysyvässä tai määräaikaisessa työsuhteessa?

2 T6_1 1. Palkattua 2. Vuokrattua T6_2 3. Sekä palkattua että vuokrattua 4. Ei T7 Kuinka monta palkattua henkilöä? Palkkalistoilla olevien henkilöiden lukumäärä 2() Mukaan: *Hakuhetkellä pysyvästi ulkomailla asuneet työnhakijat. *Hakuhetkellä Suomessa enintään 3 kk oleskelleet ulkomaalaiset (EU:n määrittämä työnhakumatka-aika; oleskeluaika toisessa jäsenvaltiossa ilman virallisia papereita). *Ulkomaisesta vuokrafirmasta vuokratut ulkomaiset työntekijät. Ei mukaan: *Pysyvästi Suomessa hakuhetkellä asuneet (maahanmuuttajat, vaikka olisivat olleet Suomessa alle 3 kk). *Suomen kansalaiset *Palkattomat harjoittelijat ja vastaavat. T6_2 Kuinka monta vuokrattua henkilöä? T7 Mikä seuraavista kuvaa yrityksenne omistusmuotoa: 1. yksityinen yritys 2. kunta tai kuntayhtymä 3. kunnan yhtiö tai liikelaitos 4. valtio 5. valtionyhtiö tai liikelaitos 6. järjestö, yhdistys tai säätiö 7. jokin muu? *Omistusmuodon määrää se, onko toimipaikka varsinaista valtio- vai kuntasektoria vai liikelaitos; oma tulkinta on riittävä. *Suuret osuustoiminnalliset yhteisöt kuten osuusliikkeet ja osuuspankki luetaan tässä yksityisiin yrityksiin. *Jos valtio/kunta omistaa yhtiön enemmistön, kysymyksessä on valtion/kunnan yhtiö/liikelaitos. *Jos valtio/kunta on vähemmistöosakas,

3 3() kysymyksessä on yksityinen yritys. A-OSIO TYÖVOIMAPALVELUT Työntekijöiden hakeminen viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana A_intro1 A1_1 A2_1 A3_1 Haastattelussa kysytään työvoiman hausta ja hakuvaikeuksista. Lisäksi käsitellään avoimina olleita työpaikkoja 1.6. Oletteko hakeneet työntekijöitä vakinaiseen työsuhteeseen toimipaikkanne ulkopuolelta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 2 = Ei A1_2 3 = Eos A1_2 Kuinka montaa vakinaista työntekijää olette hakeneet toimipaikan ulkopuolelta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Oliko teillä vaikeuksia saada hakemianne vakinaisia työntekijöitä? *Ulkoinen haku = paikasta on ilmoitettu muillekin kuin oman toimipaikan henkilöstölle esim. työnantaja on ottanut yhteyttä sopivaan hakijaan *Vakinainen työsuhde = toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, jossa ei ole mainittu päättymispäivämäärää * Mukaan: kaikki haut, vaikka paikkaa/paikkoja ei olisi täytettykään 2 = Ei A1_2 3 = Eos A1_2

4 A4_1 Saitteko kuitenkin hakemanne määrän vakinaisia työntekijöitä palvelukseenne? A1_2 2 = Ei saatu (kaikkia) 4() Jos osakin hakemistanne työntekijöistä jäi saamatta, merkitään 'Ei saatu'. A5_1 Kuinka monta vakinaista paikkaa jäi täyttämättä (henkilöä saamatta)? Jos tarkka lukumäärä ei ole tiedossa, hyvä arvio riittää. A1_2 A2_2 A2_3 Oletteko hakeneet määräaikaisia työntekijöitä, esimerkiksi sijaisia tai kesätyöntekijöitä, toimipaikkanne ulkopuolelta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 2 = Ei 3 = Eos Kuinka montaa määräaikaista työntekijää olette hakeneet toimipaikan ulkopuolelta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana vähintään viikon työsuhteeseen? Entä kuinka montaa määräaikaista työntekijää olette hakeneet toimipaikan ulkopuolelta viimeksi kuluneiden 12 *Ulkoinen haku = paikasta on ilmoitettu muillekin kuin oman toimipaikan henkilöstölle, esim. työnantaja on ottanut yhteyttä sopivaan hakijaan *Määräaikainen työsuhde = työsuhde, jossa on päättymispäivämäärä * Mukaan: kaikki haut, vaikka paikkaa/paikkoja ei olisi täytettykään; vuokratyövoimalla täytetyt/täytettävät paikat sekä töihin kutsuminen sijais- ja varallaololistoilta *Ei mukaan: palkattomia harjoittelijoita tai työvoimatoimiston palkkatuella palkattuja Vuorotyössä 1 viikko = alan keskimääräinen viikkotyöaika. *Keikkatyö, työhön kutsuminen sijaisja varallaololistoilta, lyhyet sijaisuudet. *Vuorotyössä 1 viikko = alan

5 5() kuukauden aikana alle viikon työsuhteeseen? keskimääräinen viikkotyöaika. A3_2 A4_2 Oliko teillä vaikeuksia saada hakemianne määräaikaisia työntekijöitä? 2 = Ei B1 3 = Eos B1 Saitteko kuitenkin etsimänne määrän määräaikaisia työntekijöitä palvelukseenne? B1 2 = Ei saatu (kaikkia) Jos osakin hakemistanne työntekijöistä jäi saamatta, merkitään 'Ei saatu'. A5_2 Kuinka monta määräaikaista paikkaa jäi täyttämättä (henkilöä saamatta)? Jos tarkka lukumäärä ei ole tiedossa, hyvä arvio riittää. A-OSIO TYÖNTEKIJÖIDEN HAKEMINEN JA VAIKEUDET Työntekijöiden hakeminen ja koetut vaikeudet viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Jos ette kokeneet vaikeuksia vakinaisten tai määräaikaisten työntekijöiden hakemisessa, siirtykää kysymykseen B1. A_intro2 Seuraavat kysymykset koskevat kaikkia niitä vakinaisia ja määräaikaisia paikkoja, joihin teillä oli vaikeuksia saada työntekijöitä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. A12_1 Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat siihen, että työntekijöitä oli vaikea saada? Vaihtoehdot ovat: *Hyvä arvio riittää *Tehtävissä tarvittava koulutus

6 6() 1 = Ei yhtään 2 = Vähän 3 = Jonkin verran 4 = Paljon 9 = Eos *Muodollinen koulutus, kuten puuttuva lakisääteinen tutkinto *Vanhentunut koulutus Riittämätön ammatin edellyttämä peruskoulutus? A12_2 Riittämätön ammatin edellyttämä työkokemus? *Vanhentunut alan työkokemus A12_3 Riittämättömät sosiaaliset taidot? A12_4 Riittämätön kielitaito? A12_4kieli Mistä kielestä tai kielistä oli kyse? A12_5 1 = suomi 2 = ruotsi 3 = englanti 4 = venäjä 5 = saksa 6 = ranska 7 = espanja 8 = muu (Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat siihen, että työntekijöitä oli vaikea saada:)

7 7() Riittämätön aloitekyky, työmotivaatio, oppimistaidot yms.? A12_6 Muu riittämätön työn vaatima taito? A12_7 Työaikaan liittyvät syyt? Osa-aikaisuus, tilapäisyys, vuorotyö yms. A12_8 Työmatkaan tai toimipaikan sijaintiin liittyvät syyt? A12_9 Palkkaukseen liittyvät syyt? A12_10 Muu syy? Jos saitte hakemanne määrän vakinaisia ja määräaikaisia työntekijöitä, siirtykää kysymykseen B1. A13_1 A13_1kod Mihin ammattiin ette saaneet uusia työntekijöitä? Ensimmäinen ammatti/ammattiryhmä Mikä on tämän ammatin/ammattiryhmän koodi? Enintään 6 tärkeintä ammattia / ammattiryhmää Valitaan sopiva koodi A13_2apu Oliko muita ammatteja, joihin ette saaneet työntekijöitä?

8 8() A13_2 A13_2kod Mihin ammattiin ette saaneet uusia työntekijöitä? Toinen ammatti/ammattiryhmä Mikä on tämän ammatin/ammattiryhmän koodi? A13_3apu Oliko muita ammatteja, joihin ette saaneet työntekijöitä? A13_3 A13_3kod Mihin ammattiin/ammatteihin ette saaneet uusia työntekijöitä? Kolmas ammatti/ammattiryhmä Mikä on tämän ammatin/ammattiryhmän koodi? A13_4apu Oliko muita ammatteja, joihin ette saaneet työntekijöitä? A13_4 A13_4kod Mihin ammattiin/ammatteihin ette saaneet uusia työntekijöitä? Neljäs ammatti/ammattiryhmä Mikä on tämän ammatin/ammattiryhmän koodi? A13_5apu Oliko muita ammatteja, joihin ette saaneet työntekijöitä? A13_5 A13_5kod Mihin ammattiin/ammatteihin ette saaneet uusia työntekijöitä? Viides ammatti/ammattiryhmä Mikä on tämän ammatin/ammattiryhmän koodi?

9 9() A13_6apu Oliko muita ammatteja, joihin ette saaneet työntekijöitä? A13_6 A13_6kod Mihin ammattiin/ammatteihin ette saaneet uusia työntekijöitä? Kuudes ammatti/ammattiryhmä Mikä on tämän ammatin/ammattiryhmän koodi? B-OSIO TYÖPAIKAN TÄYTTÖ Työpaikan täyttö viimeksi kuluneiden 3 kuukauden aikana B_intro1 Seuraavaksi käsitellään täytettyjä työpaikkoja, joihin on haettu työntekijöitä toimipaikkanne ulkopuolelta. B1 Onko toimipaikassanne täytetty viimeksi kuluneiden 3 kuukauden aikana vakinaista työpaikkaa, johon on haettu työntekijää oman toimipaikan ulkopuolelta? *Mukaan: Ulkoinen haku = paikasta on ilmoitettu muillekin kuin oman toimipaikan henkilöstölle *Ei mukaan: Jos haku on ainoastaan toimipaikan sisäistä B2 2 = Ei 3 = Eos Onko toimipaikassanne täytetty viimeksi kuluneiden 3 kuukauden aikana määräaikaista työpaikkaa, johon on haettu työntekijää oman toimipaikan ulkopuolelta? *Mukaan: Ulkoinen haku = paikasta on ilmoitettu muillekin kuin oman toimipaikan henkilöstölle Töihin kutsuminen sijais- ja varallaololistoilta *Ei mukaan:

10 10() Jos haku on ainoastaan toimipaikan sisäistä Työvoimatoimiston palkkatukipaikat Vuorotteluvapaan sijaisuudet Osa-aikalisällä olevien sijaisuudet Oppisopimuspaikat tai palkattomat harjoittelupaikat Muut palkattomat työntekijät Vuokrattu työvoima 2 = Ei C0 3 = Eos C0 Jos ette ole täyttäneet vakinaista tai määräaikaista paikkaa viimeisten 3 kuukauden aikana, siirtykää kysymykseen C0. B_intro2 Seuraavat kysymykset koskevat viimeisintä toimipaikassanne täytettyä vakinaista tai määräaikaista työpaikkaa, johon haettiin työntekijää toimipaikan ulkopuolelta. B3 B3_kod Mistä ammatista tai ammattiryhmästä oli kyse viimeisimmässä työpaikan täytössä? Mikä on tämän ammatin tai ammattiryhmän koodi? Täyttötilanne huomioiden: Jos haettiin useita samalla kertaa, valitaan keskimääräisin esim. palkan mukaan tai jos haettiin sekä vakinaisia että määräaikaisia, valitaan se, joita enemmän. B4 Oliko viimeksi täytetyssä työpaikassa kysymyksessä määräaikainen vai vakinainen työsuhde?

11 11() 1 = Määräaikainen 2 = Vakinainen työsuhde B6 B5 Kuinka pitkäksi ajaksi tehtävä täytettiin? B6 1 = Alle kuukaudeksi 2 = 1 kuukaudeksi - alle 3 kuukaudeksi 3 = 3 kuukaudeksi - alle 6 kuukaudeksi 4 = 6 kuukaudeksi - alle 12 kuukaudeksi 5 = Vähintään 12 kuukaudeksi Oliko työpaikka: B7 1 = Kokoaikainen 2 = Osa-aikainen 3 = Jokin muu, esim. provisio- tai yrittäjäpohjainen työ? Mikä oli tärkein syy tähän rekrytointiin, siihen että työpaikka tuli täytettäväksi? 1 = Edellinen työntekijä siirtyi eläkkeelle 2 = Edellinen siirtyi toiseen työpaikkaan 3 = Edellinen vaihtoi tehtävää työpaikan sisällä 4 = Täytettiin sijaisuutta 5 = Täytettiin uutta tehtävää 6 = Tarvittiin lisää henkilöstöä 7 = Jokin muu syy 9 = Eos / Vaikea sanoa *Valitaan yksi, tärkein syy *Sesonki- ja kausityyppinen vaihtelu sisältyy vastausvaihtoehtoihin täytettiin uutta tehtävää tai tarvittiin lisää henkilöstöä.

12 12() B8_1 Kun täytitte kyseisen paikan, mitä seuraavista tiedotuskanavista käytitte? B8_2 Ilmoititte paikan työvoimatoimiston sähköiseen mol.fi- tai henkilökohtaiseen palveluun? Ilmoititte paikasta lehdessä? B8_3 Ilmoititte paikasta omalle henkilöstölle? B8_4 B8_5 Otitte yhteyttä entisiin työntekijöihin tai hakijoihin tai käytitte muita henkilöyhteyksiä? Käytitte oppilaitosten rekrytointipalveluja? Tähän kuuluvat mm. puskaradio, yritykseen lähetetyt avoimet hakemukset ja CV-pankki B8_6 Ilmoititte paikasta omilla Internetsivuillanne? B8_7 Käytitte yhdistysten tai järjestöjen välityspalveluja? B8_8 Käytitte yksityisiä työvoiman vuokraustai hankintaliikkeitä? B8_9 Käytitte muita, Internetissä toimivia palveluita? Esim. Uranus ja Monster, joilla palvelu sisältää tarvittaessa avoimesta työpaikasta ilmoittamisen ja yhteyden ottamisen sopivaan hakijaan sekä muut maksulliset että maksuttomat palvelut.

13 B8_10 Käytitte jotain muita hankintakeinoja? Esim. yhteyden ottaminen koulutuksen järjestäjiin (usein työvoimakoulutuksen järjestäjiin) tai opettajiin. B8_11 Ette käyttänyt mitään tiedotusta? Tähän luetaan mukaan esim. jos työntekijä otti oma-aloitteisesti yhteyttä työnantajaan. 13() B9 2 = Ei 3 = Eos Millä tiedotusmuodolla mielestänne oli suurin merkitys siihen, että työpaikka saatiin täytettyä? Valitaan yksi vaihtoehto. B10 Oliko tehtävään valittu henkilö välittömästi ennen valintaa: 1 = Työssä 2 = Työttömänä 3 = Valmistunut oppilaitoksesta 4 = Paraikaa koulussa tai opiskelemassa? 5 = Ei työssä eikä työtön 6 = Eos C0 Varmistuskysymys, oliko toimipaikassanne haettavana avoimia työpaikkoja 1.6.? 2 = Ei D1 3 = Eos D1 C-OSIO AVOIMET TYÖPAIKAT 5. Äitiys- tai vanhempainlomalla, kotityötä tekevä, varusmies- tai siviilipalveluksessa tms. Kysymys koskee tiedonkeruussa aina vuosineljänneksen viimeisen kuukauden ensimmäistä päivää

14 C_INTRO1 C1 Seuraavaksi selvitetään 1.6. avoimina olleita paikkoja, joihin olette hakeneet työntekijöitä toimipaikkanne ulkopuolelta. Kuinka monta avointa, haettavana olevaa työpaikkaa toimipaikassanne oli kaikkiaan 1.6.? kpl avointa paikkaa C1_te 0 = Ei yhtään D1 14() Kysymykset koskevat neljänneksen viimeisen kuukauden ensimmäistä päivää. *Mukaan: Ulkoinen haku = paikasta on ilmoitettu muillekin kuin oman toimipaikan henkilöstölle Ilman hoitajaa olevat tai vielä toistaiseksi täytetyt paikat. Avoimet sekä vakinaiset että määräaikaiset toimet, myös pidempiaikaiset sijaiset ja kausityöntekijät. *Ei mukaan: Alle 1kk:n työsuhteita. Jos haku on ainoastaan toimipaikan sisäistä. Työvoimatoimiston palkkatukipaikkoja Vuorotteluvapaan sijaisuuksia Osa-aikalisällä olevien sijaisuuksia Oppisopimuspaikkoja tai palkattomia harjoittelijoita tai muita palkattomia työntekijöitä. Lyhytaikaista työvoimavuokrausta. Jos tarkka lukumäärä ei ole tiedossa, hyvä arvio riittää. C1_te Onko tämä työpaikka / Onko nämä työpaikat ilmoitettu TE-toimistoon (työ- ja elinkeinopalveluihin)? 2 = Ei 3 = Eos

15 15() C2 Mihin ammattiin haitte työntekijöitä toimipaikkanne ulkopuolelta 1.6.? C2_1kod Ensimmäinen ammatti / ryhmä Mikä on tämän ammatin / ryhmän koodi? C2_1lkm Kuinka monta tämän ammatin paikkaa oli avoimena 1.6.? C2_2 Mihin muuhun ammattiin haitte työntekijöitä toimipaikkanne ulkopuolelta? C2_2kod Toinen ammatti / ryhmä Mikä on tämän ammatin / ryhmän koodi? C2_2lkm Kuinka monta tämän ammatin paikkaa oli avoimena 1.6.? C2_3 Mihin muuhun ammattiin haitte työntekijöitä toimipaikkanne ulkopuolelta? C2_3kod Kolmas ammatti / ryhmä Mikä on tämän ammatin / ryhmän koodi? C2_3lkm Kuinka monta tämän ammatin paikkaa oli avoimena 1.6.?

16 16() C2_4 Mihin muuhun ammattiin haitte työntekijöitä toimipaikkanne ulkopuolelta? C2_4kod Neljäs ammatti / ryhmä Mikä on tämän ammatin / ryhmän koodi? C2_4lkm Kuinka monta tämän ammatin paikkaa oli avoimena 1.6.? C2_5 Mihin muuhun ammattiin haitte työntekijöitä toimipaikkanne ulkopuolelta? C2_5kod Viides ammatti / ryhmä Mikä on tämän ammatin / ryhmän koodi? C2_5lkm Kuinka monta tämän ammatin paikkaa oli avoimena 1.6.? C2_6 Mihin muuhun ammattiin haitte työntekijöitä toimipaikkanne ulkopuolelta? C2_6kod Kuudes ammatti / ryhmä Mikä on tämän ammatin / ryhmän koodi? C2_6lkm Kuinka monta tämän ammatin paikkaa oli avoimena 1.6.?

17 C3 Kuinka monessa näistä avoimista työpaikoista (C1 määrä) ei ollut kuun 1.päivä työntekijää? 17() Vakanssi / tehtävä vailla hoitajaa = kukaan ei hoida tehtäviä tällä hetkellä, tehtäviä ei ole selkeästi määrätty kenellekään tai tehtävä on uusi 0 = Ei / Ei yhtään C5 Jos tarkka lukumäärä ei ole tiedossa, hyvä arvio riittää. C4 C5 Moniko näistä avoimista paikoista, joissa ei ollut työntekijää, on suunniteltu täytettäväksi vasta myöhemmin? Kuinka moni näistä avoinna olleista (C1 määrä) työpaikoista on tarkoitus täyttää määräaikaisesti? 0 = Ei yhtään *Työpaikkaa ei täytetä heti tai mahdollisimman pian. *Myöhemmin täytettävä paikka on kyseessä esim. silloin, kun kouluun haetaan seuraavaksi syksyksi opettajaa tai työntekijää haetaan muutaman kuukauden päästä käynnistyvään projektiin. Jos tarkka lukumäärä ei ole tiedossa, hyvä arvio riittää. C6 Kuinka moni kaikista näistä avoinna olleista (C1 määrä) työpaikoista oli osaaikaisia? 0 = Ei yhtään Jos tarkka lukumäärä ei ole tiedossa, hyvä arvio riittää. C7 Kuinka monen työpaikan täyttämisessä on ollut vaikeuksia?

18 18() D-OSIO TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT Seuraavaksi kysymyksiä toimipaikan tulevaisuuden suunnitelmista D_intro1 Seuraavaksi kysytään toimipaikan suunnitelmista seuraavien 12 kuukauden aikana. D1 D2_1 Onko toimipaikassanne suunnitelmia vähentää tai lisätä henkilöstön määrää seuraavien 12 kk:n aikana vai pysyykö se samana? 1 = Vähentää Kiitos 2 = Pysyy samana Kiitos 3 = Lisätä Mihin ammatteihin aiotte palkata uusia työntekijöitä? Merkitään kaksi yleisintä tai tärkeintä ammattia / ryhmää. D2_1kod Ensimmäinen ammatti / ryhmä Mikä on tämän ammatin / ryhmän koodi? D3 D2_muu Miten vaikeaa työntekijöiden saaminen tähän ammattiin on seuraavien 12 kk:n aikana. Onko se arvionne mukaan: 1 = Helppoa 2 = Jonkin verran vaikeaa 3 = Hyvin vaikeaa? Onko muita ammatteja, joihin aiotte palkata työntekijöitä?

19 19() D2_2 Mihin ammattiin? D2_2kod Mikä on tämän ammatin / ryhmän koodi? Kiitos Ensi vuonna kysely tehdään jälleen Internetissä. Mahdollista vastaamista varten otamme teihin yhteyttä sähköpostitse. Haastattelu päättyy Teidän kohdallanne tähän. Kiitos yhteistyöstä. Haluatteko vielä sanoa jotakin tästä tutkimuksesta tai yleensä työvoimatoimiston palveluista?

Avoimet työpaikat ja rekrytointi toimipaikoissa Lomake 2015

Avoimet työpaikat ja rekrytointi toimipaikoissa Lomake 2015 Avoimet työpaikat ja rekrytointi toimipaikoissa Lomake 2015 Kysymysnumero Muuttuja Kysymys Toimipaikan taustatiedot Juonto T_intro1 Tutkimuksella selvitetään toimipaikan avoimia työpaikkoja, työntekijöiden

Lisätiedot

Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014

Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014 Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014 Kysely koskee yrityksen / organisaation henkilöstöä Suomessa 1 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA ENNUSTE llmoittakaa yrityksenne palveluksessa olevan henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2015

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2015 NÄKYMIÄ ELOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Elokuun työllisyyskatsaus 8/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.9. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 13,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 8,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2015

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/ Julkaisuvapaa torstaina 23.4. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 14,9 % enemmän kuin vuotta

Lisätiedot

VALINTA/ASIA. henkilökunta PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT MUOTO

VALINTA/ASIA. henkilökunta PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT MUOTO (-taso). Sivu / LIITE A PÄÄTÖKSEN PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT Vakanssin täyttöön liittyvät asiat: Viran täyttäminen Julkisessa haussa olleiden virkojen täyttäminen Valinta Virkaan ottoa koskevan

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer 78 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 78 Traineeship - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.3.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 90 876 avoimia

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012) Jyväskylän yliopistosta vuonna 27 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 212) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 47 valmistuneista) 1 Sukupuoli

Lisätiedot

Selvitys: Yritysten kokemukset ulkomaisen vieraskielisen työvoiman käytöstä

Selvitys: Yritysten kokemukset ulkomaisen vieraskielisen työvoiman käytöstä Selvitys: Yritysten kokemukset ulkomaisen vieraskielisen työvoiman käytöstä 4/2016 Helsingin seudun kauppakamari Chamber of Multicultural Employments - COME Tutkimuksesta Tiedonkeruun aika 31.3.-15.4.2016

Lisätiedot

Vakaalla ohjauksella oikeaan suuntaan. Kiinteistönhoidon työtehtävät Työnantajakäynnit Rovaniemi ja Meri-Lappi 2009-2010

Vakaalla ohjauksella oikeaan suuntaan. Kiinteistönhoidon työtehtävät Työnantajakäynnit Rovaniemi ja Meri-Lappi 2009-2010 Vakaalla ohjauksella oikeaan suuntaan Kiinteistönhoidon työtehtävät Työnantajakäynnit Rovaniemi ja Meri-Lappi 2009-2010 LÄHTÖKOHTA: - Rovaniemen TYP:n työllistämisvaiheen asiakkaista kiinteistönhoitajia

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2015

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2015 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa keskiviikkona 24.6. klo 9.00 Toukokuun lopussa 11 716 avointa työpaikkaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

Palkkatuki 25.11.2010 3

Palkkatuki 25.11.2010 3 Palkkatuki Tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille Palkkatukea koskevat

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2015

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2015 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.5. klo 9.00 Työttömyys kasvaa edelleen 15 prosentin vuosivauhtia

Lisätiedot

Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa

Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa Marja-Liisa Juntunen Kustannustehokas metsänhoito -seminaarisarja 2011 Mikkeli 17.11.2011 Metsänhoitotöiden työvoima Vuosina 2006-2009 metsänhoitotöitä

Lisätiedot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Pärnänen Anna Erikoistutkija Väestö- ja elinolotilastot Muistio 29.3.2016 1 (1) Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Asiantuntijakuuleminen nollatuntisopimuksista Tilastokeskus selvitti vuonna 2014 työvoimatutkimuksen

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2015

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.12. klo 9.00 Marraskuun lopussa 9 537 avointa työpaikkaa kasvua

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2015

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Lokakuun työllisyyskatsaus 10/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.11. klo 9.00 Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita vajaa 5

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.3. klo 9.00 Nuorisotyöttömyyden kasvu

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2013 Tiedotustilaisuus ke 21.11.2012 klo 12.30-13.30 Harjoittelu osana opintoja KM-tutkintoon

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 25/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 17/2011 11.3.2011 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, työvoimaneuvoja Virasto työ- ja elinkeinotoimisto Korvausvaatimus

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla.

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla. Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota TE-toimisto voi käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin.

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Sijoittumiskysely Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen lisäkoulutus Oppisopimuskoulutus

Sijoittumiskysely Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen lisäkoulutus Oppisopimuskoulutus Sijoittumiskysely 2016 Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen lisäkoulutus Oppisopimuskoulutus Sijoittuminen tiedonkeruun eli sijoittumiskyselyn taustaa Kyselyn kohderyhmänä olivat Luovista lukuvuonna

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Työharjoittelu ulkomailla. www.jyu.fi/tep

Työharjoittelu ulkomailla. www.jyu.fi/tep Työharjoittelu ulkomailla www.jyu.fi/tep Ohjelmassa tänään Rhodesnow harjoittelupaikat Työharjoitteluohjelmat ja harjoittelupaikan haku Annamari Rovamo & Muru Linjala Työelämäpalveluista Aiesec-harjoittelu

Lisätiedot

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen Ympäristötieteistä 2000-2005 valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä 2006 Laura Koskinen Kysymykset 1-4 1. Oletko ollut valmistumisesi jälkeen ympäristönsuojelutieteen/ympäristöbiologian

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa tiistaina 20.5. klo 9.00 Työttömyys edelleen kasvussa

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TIEDONKERUUT Ylitarkastaja Jukka Haapamäki

YLIOPISTOJEN TIEDONKERUUT Ylitarkastaja Jukka Haapamäki YLIOPISTOJEN TIEDONKERUUT 31.8.2016 Ylitarkastaja Jukka Haapamäki Sisältö OKM:n tiedonkeruiden aikataulu Tiedonkeruiden virtaistaminen Rekrytointitiedonkeruu Kyselyn tausta Kyselyn rajaus Hakuun liittyvät

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013 NÄKYMIÄ JOULUKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Joulukuun työllisyyskatsaus 12/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.1.2014 klo 9.00 Työttömyyden kasvu on tasaantunut, pitkäaikaistyöttömyys

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2013

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2013 NÄKYMIÄ ELOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 050 395 5170 Elokuun työllisyyskatsaus 8/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.9. klo 9.00 Työttömiä nuoria yli 40 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan

Lisätiedot

Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto

Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto Riku Hautamäki Yritysasiakkuuskoordinaattori 1 TE-lyhenteestä TE-toimisto = Työ- ja elinkeinotoimisto (ent. työvoimatoimisto), työkkäri. Koko Suomessa 15 alueellisesti

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 2008 puh ja Julkistettavissa klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 2008 puh ja Julkistettavissa klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 24.6.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2014

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2014 NÄKYMIÄ TAMMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Tammikuun työllisyyskatsaus 1/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.2. klo 9.00 Avoimia työpaikkoja tammikuun

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta koko aineisto Vuonna valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta kyselyn taustatietoja toteutettu syksyllä osana valtakunnallista kyselyä http://www.aarresaari.net/uraseuranta/index.htm#mais

Lisätiedot

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista EK:n henkilöstö ja koulutustiedustelu 2016 Joka neljäs yritys solmi oppisopimuksia vuosina 2014 2015 On solmittu oppisopimuksia 23 % Ei ole solmittu oppisopimuksia

Lisätiedot

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä.

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Tervetuloa Careaan Sitoutuminen Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Sitoutuminen on hoitajan halua pysyä

Lisätiedot

JULKISHALLINNON TYÖPAIKKOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS TYÖLLISTYMISEN TUKENA

JULKISHALLINNON TYÖPAIKKOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS TYÖLLISTYMISEN TUKENA Kotouttamisrahasto Integrationsfonden Integration fund JULKISHALLINNON TYÖPAIKKOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS TYÖLLISTYMISEN TUKENA KOKEMUKSIA AFRO-HANKKEESTA AFRO Asenneilmapiiriin vaikuttaminen positiivisen

Lisätiedot

Tallinnan-kokous

Tallinnan-kokous Tallinnan-kokous 8. 10.9. 010.3.010 Egoprise-sähköpostikysely yrityksille 010 Seamkin markkinatutkimusyksikkö teki kesäkuussa 010 sähköpostikyselyn, joka lähetettiin 1000 pienen ja keskisuuren yrityksen

Lisätiedot

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista Nykytila Kokoaika- ja osa-aikatyöstä voi kieltäytyä työttömyysetuutta menettämättä, jos työstä maksettava palkka, josta on vähennetty työn vastaanottamisesta aiheutuvat

Lisätiedot

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2015

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2015 Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2015 Hämeen ELY-keskus TEM/Työnvälitystilastot, Päivitetty 21.07.2015/Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Aktivointiaste = palveluissa

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 050 380 6231 Jouni Nupponen 050 395 5170 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.5. klo 9.00 Työttömyys edelleen viime

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS TYÖELÄKEVAKUUTUS 13.1.2015 Arvostelu: Kaikki kymmenen tehtävää arvostellaan pistemäärällä 0-4. Lyhyet olennaiseen

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2016 Tiedotustilaisuus ti 1.12.2015 klo 13.00-14 (Virta 113) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 2008 puh ja Julkistettavissa klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 2008 puh ja Julkistettavissa klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 23.9.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1. Työttömät

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς;

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Keski-Suomen TE-toimiston EURES-palvelut 2013 EURES European Employment Services 850 EURES-neuvojaa 32 EU/ETA-maassa, Suomessa 33. Keski-Suomen

Lisätiedot

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA889 Flash Eurobarometer 7 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 7 Participatory Democracy - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI,

Lisätiedot

Opin ovi Etelä-Savossa Maarit Heinikainen

Opin ovi Etelä-Savossa Maarit Heinikainen Opin ovi Etelä-Savossa 20.11.2013 Maarit Heinikainen Etelä-Savon elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmän ja nuorisotakuun neuvottelukunnan yhteinen kokoontuminen 2 AIKUISKOULUTUKSEN OHJAUSPALVELUHANKE

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

2017:8 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2016

2017:8 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2016 2017:8 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2016 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä 71,9 prosenttia, sama kuin vuosi sitten. Koko maan tasolla työllisyysaste

Lisätiedot

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille 1 Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille Hyvä vastaanottaja, Lähestymme Sinua kyselyllä, jolla pyrimme hankkimaan tietoa noin viisi vuotta sitten ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2530 Nuorisobarometri 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen

Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Opetuksen tilanne ja valtionavustuksen hakeminen Anna-Kaisa Mustaparta Tiedotukset lääneittäin 19.- 28.1.09 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vieraiden

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE SISÄLLYS 1. Rekisteröityminen 2. Kirjautuminen 3. Sijaisrekisterin välilehdet 4. Hakemuksen tekeminen 5. Haastatteluajan varaus 6. Kalenterin

Lisätiedot

2014:32 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2014:32 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 2014:32 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä 73,1 prosenttia, mikä oli hitusen alempi kuin vuotta aiemmin.

Lisätiedot

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013 NÄKYMIÄ KESÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 050 395 5170 Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.7. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita kesäkuun lopussa yli 74 000 Uudenmaan

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja kohderyhmä

Lisätiedot

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä, parantaa tamperelaisten välityömarkkinoiden toimivuutta

Lisätiedot

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2016

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2016 Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2016 Hämeen ELY-keskus TEM/Työnvälitystilastot, Päivitetty 26.7.2016/Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Aktivointiaste

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2007

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2007 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 200 Hammaslääkärityövoimatutkimukset lokakuussa 200 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille (234 terveyskeskusta) yhden päivän poikkileikkaustilanne

Lisätiedot