MAIDONTUOTANNON LAAJENTAMINEN TASAINEN KASVU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAIDONTUOTANNON LAAJENTAMINEN TASAINEN KASVU"

Transkriptio

1 MAIDONTUOTANNON LAAJENTAMINEN TASAINEN KASVU MTY Hannu ja Heikki Ylinen Tilavierailu 10/2011 Mika Turunen ja Anne-Mari Malvisto Oikeudet muutoksiin pidätetään. Kilpailukykyä maidontuotantoon Hyvien käytänteiden dokumentointi Hankkeen rahoittaja: Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen ELY -keskukset (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma )

2 LAAJENTAMISESSA ON RISKINSÄ Lypsykarjatiloilla yleinen menettely on kaksinkertaistaa toiminta kertainvestoinnilla. Tämä olisi suuri askel mille tahansa yritykselle, koska investointiin sitoutuva pääoma on suuri suhteessa liikevaihdosta saatavaan tulorahoitukseen. Lypsykarjatilalla yhden toiminnon laajentaminen ei riitä, vaan rakennusinvestoinnin yhteydessä täytyy myös opetella uusia työtapoja, hankkia peltoa ja lisätä karjaa. Oman perheen työpanokselle pohjautuvassa yrityksessä ison kertainvestoinnin riski on usein vielä suurempi kuin palkkatyövoimalla toimivissa yrityksissä, joissa on yleensä enemmän työntekijöitä, jolloin esim. yhden sairastumisesta on pienempi haitta. Tässä esittelemme yhden laajennusesimerkin, jossa investointien riskiä on pienennetty usein eri tavoin. Tilalla on hyödynnetty hyvin niitä resursseja, joita kulloinkin on ollut tarjolla. Selvityksen ovat tehneet Mika Turunen ja Anne-Mari Malvisto Kilpailukykyä Maidontuotantoon -hankkeessa. TILA Etelä-Pohjanmaalla Nurmossa on Hannu ja Heikki Ylisen luomutila. Tilalla ensimmäinen laajennus tehtiin vuonna 1999, kun vanhaan parsinavettaan tehtiin laajennus ja rakennettiin pihatto poikittain. Samalla sijoitettiin vanhaan navettaan lypsyasema. Vuosien aikana rakennettiin toinen pihatto nuorkarjalle ja ummessa oleville lehmille. Sukupolvenvaihdos toteutettiin vuonna 2004 ja kaksi vuotta sen jälkeen vuonna 2006 tila tuli veljeksien Hannun ja Heikin yhteiseksi yhtymäksi. Nykyään tila on keskittynyt luomumaidon tuottamiseen. Lypsylehmiä tilalla on noin 100 kpl + nuorkarja. Pellot siirrettiin luomuun vuonna 1996 ja lehmät vuonna Keskituotos: kg/lehmä/vuosi - Lypsyasema: 2x8 kalanruoto - Lypsyaika: 1,5 h/2hlö/kerta

3 TILAN TOIMINTA Maidontuotannon laajentaminen aloitettiin vuonna 1999, jolloin tilan pojat olivat vielä parikymppisiä ja silloiset maidontuottajat vielä hyvässä työkunnossa. Koska työvoimaa oli reilusti käytettävissä, sitä päätettiin hyödyntää pihattoinvestoinnissa. Vanhan navetan hyödyntäminen vaatii usein paljon työtä, mutta tässä tapauksessa työvoima oli edullista. Vanhaan navettaan sijoitettiin pienten eläinryhmien tiloja sekä lypsyasema, joiden sijoitus uudelle puolelle olisi ollut kalleinta. Tällä tavoin voitiin hyödyntää myös vanhaa maitohuonetta ja muita kalliita sivutiloja pienin lisäinvestoinnin. Kun sivutilat jäivät pois pihattohallista, niin sen rakentamisesta tuli yksinkertaista ja vähensi kokonaisuudessa rakentamisen työmäärää. Tämä mahdollisti suhteessa suuremmin oman työvoiman käytön. Parsi- ja ruokintaestekalusteetkin tehtiin itse. Parrenerottimen takatukipylväs esti lehmän vapaata makaamista, joten myöhemmin parsikalusteet korvattiin tehdastekoisilla. Ruokintaeste kuitenkin tehtiin vastoin silloista käytäntöä nykyisten suositusten mukaisesti eteenpäin kallistetuksi. Tämä vähentää syövän lehmän etujalkojen rasitusta selvästi. Ruokintaesteen yläkaide tehtiin kupeille menevästä vesijohtoputkesta, joten yhdellä iskulla saatiin 2 kärpästä. (Kuvio 1.) KUVIO 1. Ruokintaeste tehtiin jo ensimmäiseen pihattoon eteenpäin kallistetuksi, mikä vähentää syövän lehmän etujalkojen rasitusta selvästi. Navetassa saatiin kaksi asiaa yhdistettyä samalla kertaa, kun ruokintaesteen yläkaide tehtiin juomakupeille menevästä vesiputkesta.

4 Erillisruokintaa ei muutettu aperuokinnaksi, millä pienennettiin investoinnin pääomatarvetta. Työmäärältäänkin tämä ratkaisu nähtiin hyväksi, sillä aperuokinta ei vähennä työmäärää 50 lehmän pihatossa. Pihatto suunniteltiin laajennettavaksi 85 lehmälle niin, että nuorkarjaa siirretään muualle. Kun tuotanto 50 lehmällä oli vakiintunut, niin hiehonkasvatusta ulkoistettiin ja lehmämäärää lisättiin omasta karjasta noin 5 10 lehmää vuodessa. Näin tulot saatiin maksimoitua silloisilla rakennuksilla. Eläinmäärän kasvaminen teki 2x5 lypsyaseman ahtaaksi ja lypsyssä työaika olisi lisääntynyt pienen kapasiteetin takia. Lypsyasemaa laajennettiin 2x8 paikkaiseksi vuonna Ilman uuden pihaton rakentamista lypsyasemaa oli tarve laajentaa. Vaikka lypsyaseman tiloissa säästettiin, silti asemalle tehtiin suora sisääntulo (Kuvio 2.), mikä nopeuttaa lypsyä selvästi. Noihin aikoihin rakennettaessa lypsyasemaa uuteen pihattoon suoraa sisääntuloa ei yleensä tehty säästösyistä. Asemalta poistuminen jäi vähän liian ahtaaksi, mikä huomattiin laajennettaessa asemaa 2x5:stä 2x8:aan. Poistumisen ahtauden merkitys on kuitenkin pienempi kuin suoran sisääntulon. KUVIO 2. Lypsyasemalle on suora sisääntulo, mikä nopeuttaa lypsyä.

5 Varmuuden vuoksi vuonna 2007 oli haettu ympäristölupa hyvissä ajoin toiselle karjarakennukselle, sonnikasvattamolle. Koska maidon- ja hiehontuotanto näytti kannattavammalta, niin sonnilan sijaan päätettiinkin rakentaa hiehokasvattamo lehmien mitoituksella (Kuvio 3.). Investointihetken tarpeeseen nähden kyseessä oli tietenkin yli-investointi, mutta toisaalta vanhassa pihatossa oli valmiiksi maksajia. Tilanne oli siis parempi kuin normaalisti uusinvestointia tehtäessä. KUVIO 3. Hiehokasvattamo kuivalantajärjestelmällä lehmien mitoituksella. Sonnilan ympäristöluvan muuttaminen onnistui muuten helposti, mutta lannankäsittelyn muuttaminen kuivalannasta lietelannaksi olisi vaatinut luvan käsittelyn pidemmän kaavan mukaan. Vaatimus kuivalannasta oli yllättävä, sillä virtsanerotuksella varustetuilla avokouruilla toteutetuista lietelantajärjestelmistä ammoniakkipäästöt ovat vähäisempiä kuin kuivalantajärjestelmästä. Tähän ei kuitenkaan takerruttu, vaan investoinnin nopeuttamiseksi lannanpoisto toteutettiin kuivalantajärjestelmänä. Virtsa erotetaan vinoteräsritilällä ja kuivalanta viedään normaalilla parsinavetan hydraulisella kaavinkoneella lantalaan. Kuivalantalassa lantaa siirretään tarpeen mukaan etukuormaimella kauemmaksi lantakoneen päästä. Tämä järjestelmä on toiminut moitteettomasti. Kuivalannan levitys hoituu kustannustehokkaasti maamiesseuran vaunulla. Virtsa pumpataan pumppauskaivosta Mamec:in pumpulla kaivosta ylös, ja sitten se valuu tasaisesti viettävää putkea pitkin säiliöön (Kuvio 4.). Tärkeää on pitää putki suorana, jottei jäätä ala kertyä putkeen. Jään kertyminen tukkii putken.

6 KUVIO 4. Pumppauskaivosta virtsa pumpataan ylös Mamec:in pumpulla. Nyt karjan kasvettua yli 85:een, on harkinnassa lypsylehmien siirto uuteen pihattoon. Siihen tulisi rakentaa tilat lypsyä ja erikoislehmiä varten sekä näiden tarvitsemat sivutilat. Nämä ovat selvästi kalliimpia tiloja kuin eläinhalli ja eivätkä sinänsä tuota lisää tuloja. Pääomariskien vähentämiseksi onkin järkevää ensin laajentaa eläinmäärää ja lypsää pidempään vanhalla lypsyjärjestelmällä. Tällöin investoitaessa uuteen lypsyjärjestelmään, ei samaan aikaan tarvitse lisätä rajusti karjakokoa ja karjankin muutosstressi on pienempi. Myös siirtyminen aperuokintaan on harkinnassa, jos karjakoko kasvaa nykyisestään.

7 POHDINTA Lehmäluvun kasvattaminen hitaasti pienentää kertainvestointia, ja siten suojaa korko- ja hintavaihteluiden vaikutuksilta. Tämä antaa taloudellista vapautta kehittää tuotantoa siihen suuntaa kuin kulloinkin on tarvetta ja resursseja. Investointien porrastaminen voi antaa lisää mahdollisuuksia muutenkin tuotannon uudelleen suunnitteluun resurssien muuttuessa. Esimerkiksi nyt kun toinen isännistä on sairastunut lehmäallergiaan ja astmaan, voidaan uuden lypsyjärjestelmän valinnan viivästyttyä ottaa allergiakin huomioon. Jotta jatkuva kehittäminen on mahdollista, tulee kehittämiseen varautua ajoissa eli resursseja tulee hankkia hyvissä ajoin: Valitaan sellaisia kehittämistoimenpiteitä, joiden toteuttamiseen saatavilla olevat omat ja muiden resurssit sopivat hyvin. Ympäristöluvat hankitaan hyvissä ajoin ja väljiksi. Kehittämisjärjestys valitaan niin, että ensin tehtävät toimenpiteet joko lisäävät lehmämäärää tai hyvin pienellä pääomantarpeella helpottavat työtä lisää pääoma- tai työresurssia. Rakennettavat tilat ja toiminnalliset järjestelmät tehdään eri eläinryhmille ja erilaisiin tarpeisiin muuntuviksi likimain samoin tai alhaisemmin kustannuksin kuin kertainvestoinnissa.

DELPRO-TUOTANNONOHJAUS- JÄRJESTELMÄ PARSINAVETASSA

DELPRO-TUOTANNONOHJAUS- JÄRJESTELMÄ PARSINAVETASSA DELPRO-TUOTANNONOHJAUS- JÄRJESTELMÄ PARSINAVETASSA Petri ja Katja Palokangas Tilavierailu 02/2012 Anne-Mari Malvisto ja Mika Turunen 29.10.2012 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Kilpailukykyä maidontuotantoon

Lisätiedot

Työkansio lypsykarja- ja lihanautatilan investointiprosessiin

Työkansio lypsykarja- ja lihanautatilan investointiprosessiin Työkansio lypsykarja- ja lihanautatilan investointiprosessiin Anne-Mari Näsi Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta koulutushanke11.3.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MAATILANI TÄNÄÄN... 5 2.1 Perustietoja

Lisätiedot

Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa

Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa KASKI-HANKE 2014 ProAgria Etelä-Savo ry ProAgria Pohjois-Karjala ry ProAgria Pohjois-Savo ry ProAgria Keskusten Liitto ry Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Tavoitteena tienata enemmän rahaa puhtain käsin

Tavoitteena tienata enemmän rahaa puhtain käsin MaitoManagement 2020 Matkakertomus tilavierailut Hollanti sekä EuroTier2012 messut http://www.globaldairyfarmers.com http://en.wikipedia.org/wiki/agrifirm http://www.agrifirm.com Tavoitteena tienata enemmän

Lisätiedot

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA Meidän Maito Arla SUOMI -Yhteistyöryhmän lehti 2 2014 INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA s. 6-8 Arla Suomi yhteistyöryhmän investoivien tilojen palvelut tulivat tarpeeseen Karjan hyvinvointi lähtee hoitajasta

Lisätiedot

Automaattilypsypihaton suunnittelu

Automaattilypsypihaton suunnittelu Automaattilypsypihaton suunnittelu Jack Rodenburg, DairyLogix 814471 Muir Laine, R. R. 4 Woodstock ON N4 7V8 jack@dairylogix.com Kotiin vietäväksi - Automaattinen lypsy soveltuu useimpiin navettamalleihin,

Lisätiedot

Naudanlihantuottajien opintomatkaraportti 4.-6.11.2009

Naudanlihantuottajien opintomatkaraportti 4.-6.11.2009 Naudanlihantuottajien opintomatkaraportti 4.-6.11.2009 Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta -koulutushanke keskiviikko 4.11.2009 klo 9.45 Simo Orsama, Pitkäjärventie 525, Orivesi Ensimmäisessä vierailukohteessa

Lisätiedot

Navetan täyttöopas. Eläinten lisäyksen strategiat

Navetan täyttöopas. Eläinten lisäyksen strategiat Navetan täyttöopas Lypsykarjan eläinmäärän lisääminen isojen tuotantorakennusten rakentamisen ja navettainvestointien koon kasvun myötä on muuttunut. Tämänhetkisissä investoinneissa karjamäärä voi kaksin-

Lisätiedot

ItäMaito. Edullista. Korhoset tuottavat 1/2013

ItäMaito. Edullista. Korhoset tuottavat 1/2013 ItäMaito 1/2013 Umpikauden rehustus rakentaa tuottavuuden s. 14 ItäMaidon hallituksen uudet jäsenet s. 20 Meijerin myymälä tärkeä maitotiloille s. 24 Korhoset tuottavat Edullista energiaa 1/2013 Kuva:

Lisätiedot

OPINTOMATKA HOLLANTIIN 20. 24.2.2012

OPINTOMATKA HOLLANTIIN 20. 24.2.2012 VENE Verkostot nautakarjatalouden edistäjinä Matkaraportti: OPINTOMATKA HOLLANTIIN 20. 24.2.2012 VENE-hankkeen toinen ulkomaan opintomatka suuntautui Hollantiin. Matkalle osallistui 37 osanottajaa Keski-

Lisätiedot

Nivalasta löytyy maauskoa ja kehittämisen halua

Nivalasta löytyy maauskoa ja kehittämisen halua MAATALOUS Marraskuu 2007 Riitta ja Mauri Isoniemi rakentavat uutta robottinavettaa Jokikylälle, ja pojat aikovat jatkaa tilanpitoa...s.3 Markku Tölli suunnittelee 120-paikkaista pihattoa Karvoskylälle...s.4

Lisätiedot

PIHATON SUUNNITTELU. Katri Kiikka 2002 Oulun seudun ammattikorkeakoulu

PIHATON SUUNNITTELU. Katri Kiikka 2002 Oulun seudun ammattikorkeakoulu PIHATON SUUNNITTELU Katri Kiikka 2002 Oulun seudun ammattikorkeakoulu PIHATON SUUNNITTELU Katri Kiikka Opinnäytetyö 24.4.2002 Rakennetun ympäristön ja hyvinvoinnin koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Naudat eivät aseta mitään erityistä

Naudat eivät aseta mitään erityistä Eläinten hyvinvointiin pitää satsata jo navetoiden suunnitteluvaiheessa. ProAgria Suomen Talousseuran (Finska Hushållningssällskapet) kotieläinagronomi Maj-Hild Holmström kirjoittaa, miten käytännössä

Lisätiedot

TUOTANTORAKENNUSTEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN KÄYTÄNNÖ S SÄ

TUOTANTORAKENNUSTEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN KÄYTÄNNÖ S SÄ PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VAKOLAN TUTKIMUSSELOSTUS N:O 52 M. PUUMALA - J. MANNI -II. SARIN

Lisätiedot

NAVETAN ILMANVAIHDON TOIMIVUUDEN ARVIOINTI

NAVETAN ILMANVAIHDON TOIMIVUUDEN ARVIOINTI NAVETAN ILMANVAIHDON TOIMIVUUDEN ARVIOINTI Sirpa Lunki Anne Ruotonen Opinnäytetyö 5.5.2004 Luonnonvara-alan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu Lunki, Sirpa & Ruotonen, Anne. Navetan ilmanvaihdon

Lisätiedot

Fanny ja William Ruthin Säätiö. Pohjois-Savo

Fanny ja William Ruthin Säätiö. Pohjois-Savo Tehhää porukalla Pohjois-Savo Fanny ja William Ruthin Säätiö 1 Tehhää porukalla Sisällysluettelo Esipuhe...4 Pohjois-Pielaveden Maatalouspalvelu Oy...5 Emola Ay, Kaavi Emolehmätuotantoa ja koneyhteistyötä...8

Lisätiedot

19. vuosikerta 4/2013

19. vuosikerta 4/2013 19. vuosikerta 4/2013 talous s. 4 kotieläin ja maito s. 5-9 pelto ja kasvi s. 10-15 maisema s. 16-17 yritys s. 18-19 2 Tavoitteena menestyvä hyvinvoiva asiakas Toimintaympäristön muutos ja maatilojen kilpailukyky

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu TARJA NIEMELÄ & MIIA VASAMA. Keskisuomalaisten maatilojen näkemyksiä luomutuotantoon siirtymisestä

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu TARJA NIEMELÄ & MIIA VASAMA. Keskisuomalaisten maatilojen näkemyksiä luomutuotantoon siirtymisestä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu TARJA NIEMELÄ & MIIA VASAMA Keskisuomalaisten maatilojen näkemyksiä luomutuotantoon siirtymisestä N:o 199 / 2013 1 Jyväskylän yliopisto Kauppakorkeakoulu Pl 35,

Lisätiedot

Latvian ja Liettuan opintomatka 10.2. - 13.2.2014. Matkaraportti

Latvian ja Liettuan opintomatka 10.2. - 13.2.2014. Matkaraportti MaitoTaito hanke Latvian ja Liettuan opintomatka 10.2. - 13.2.2014 Matkaraportti Matkaraportin kokosivat Sanna Hämäläinen ja Anna Liimatainen Sivu 2 / 24 Opintomatkan ohjelma Maanantai 10.2. Maitoa Liettuan

Lisätiedot

Training. Strategian muodostaminen. Liiketoiminnan kehittäminen. www.strategy train.eu

Training. Strategian muodostaminen. Liiketoiminnan kehittäminen. www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli IV Luku 8 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategian muodostaminen Liiketoiminnan kehittäminen Rumyana Grozeva (REDA) www.strategy

Lisätiedot

Yhteistyöryhmän tuottajat maitoforumissa: PANOSTUS YHTEISTYÖHÖN JA KUSTANNUSTEHOKKUUTEEN TUO TULOSTA s. 6-7

Yhteistyöryhmän tuottajat maitoforumissa: PANOSTUS YHTEISTYÖHÖN JA KUSTANNUSTEHOKKUUTEEN TUO TULOSTA s. 6-7 Meidän Maito ARLA SUOMI -YHTEISTYÖRYHMÄN LEHTI 3 2014 Yhteistyöryhmän tuottajat maitoforumissa: PANOSTUS YHTEISTYÖHÖN JA KUSTANNUSTEHOKKUUTEEN TUO TULOSTA s. 6-7 s. 6-7 s. 4 s.29 ja 33 Risto Artjoki: EU-tuesta

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

Työn ja talouden hallinta laajentaneilla lypsykarjatiloilla

Työn ja talouden hallinta laajentaneilla lypsykarjatiloilla MTT:n selvityksiä 81 Työn ja talouden hallinta laajentaneilla lypsykarjatiloilla Marja Manninen Talous MTT:n selvityksiä 81 66 s., 4 liitettä Työn ja talouden hallinta laajentaneilla lypsykarjatiloilla

Lisätiedot

Kaikissa kiinteistöissä, jotka eivät ole viemäriverkon

Kaikissa kiinteistöissä, jotka eivät ole viemäriverkon päätoimittajalta Iisisti kohti huomista EU:ssä on päätetty, että haja-asutusalueidenkin jätevedet on puhdistettava. Vesistöön ja muualle luontoon ei enää haluta päästää saasteita. Etenkin vesistöjä rehevöittävä

Lisätiedot

Kotitilalta2/2012. Harkitulla investoinnilla tuottavuus nousuun. Eroon porsasruuhkista. Kumi sopii sonnien alle s. 10 12. s. 6 7. s.

Kotitilalta2/2012. Harkitulla investoinnilla tuottavuus nousuun. Eroon porsasruuhkista. Kumi sopii sonnien alle s. 10 12. s. 6 7. s. Kotitilalta2/2012 Eroon porsasruuhkista s. 6 7 Kumi sopii sonnien alle s. 10 12 Harkitulla investoinnilla tuottavuus nousuun s. 4 5 pääkirjoitus Vauhdilla kevään kasvukauteen Viime vuonna kuluttajan käsi

Lisätiedot

ei ole mahdollisuutta ostaa suuria määriä heiniä yhdellä kertaa ei ole varastoja missä pikkupaalit säilyisivät hyvänä

ei ole mahdollisuutta ostaa suuria määriä heiniä yhdellä kertaa ei ole varastoja missä pikkupaalit säilyisivät hyvänä - Jeannette Borén 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. ESISELVITYKSEN TARKOITUS... 5 3. VIITEKEHYS... 6 3.1. Hevosen ruokinta... 6 3.1.1. Kuiva heinä... 7 3.1.2 Säilöheinä... 8 4. LAATUHEINÄRENGAS, AKTIIVISTEN

Lisätiedot

TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0

TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0 TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0 Sisällys Yhteistyöesimerkit Järki Lanta hankkeessa... 2 Broileritilan lantayhteistyö... 3 Emolehmä- ja sikatilan lantayhteistyö... 3 Ison sikatilan lantayhteistyö... 4

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO MAAKUNTAVALTUUSTO 13.12.2010 MAAKUNNAN TILA 2010 ~ 0 ~

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO MAAKUNTAVALTUUSTO 13.12.2010 MAAKUNNAN TILA 2010 ~ 0 ~ VARSINAIS-SUOMEN LIITTO MAAKUNTAVALTUUSTO 13.12.2010 MAAKUNNAN TILA 2010 ~ 0 ~ Alkusanat Kesällä 2007 käynnistetyn aluehallinnon uudistamishankkeen (ALKU) seurauksena valtion aluehallinnon viranomaisten

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 69 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 69 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA CURRENT TOPICS IN AGRICULTURAL

Lisätiedot

Muutosten vuosi: TÄNÄKIN VUONNA KYLVETÄÄN JA SATOA KORJATAAN. s.12. Uusi parempi pihatto. Käytössäsi on 3500 euroa! Laidunkausi lähestyy

Muutosten vuosi: TÄNÄKIN VUONNA KYLVETÄÄN JA SATOA KORJATAAN. s.12. Uusi parempi pihatto. Käytössäsi on 3500 euroa! Laidunkausi lähestyy nro 2/2015 ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti Muutosten vuosi: TÄNÄKIN VUONNA KYLVETÄÄN JA SATOA KORJATAAN. s.12 Uusi parempi pihatto 8 Käytössäsi on 3500 euroa! 9 Laidunkausi lähestyy 10 Palaneen

Lisätiedot