VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 100. laitteiston käyttäjälle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 100. laitteiston käyttäjälle"

Transkriptio

1 Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto, jossa ohjauskeskus jatkuvan lämmityksen käytölle Vitotronic 100, tyyppi GC1B VITOTRONIC 100 7/2011 Säilytä ohjeet!

2 Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatettava, jotta loukkaantumisilta ja aineellisilta vahingoilta vältytään. Turvaohjeiden selitykset Vaara Tämä merkki varoittaa henkilöitä koskevasta vaarasta.! Huomio Tämä merkki varoittaa esine- ja ympäristövahingoista. Ohje Sanalla Ohje merkityissä kohdissa on lisätietoja. Kohderyhmä Tämä käyttöohje on tarkoitettu lämmityslaitteen käyttäjille. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käyttäjille (lapset mukaanluettuina), joiden liikuntakyky, aistit tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai joilla ei ole vaadittavaa kokemusta/osaamista, paitsi jos heitä on laitteen käytössä opastamassa ja valvomassa heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö. Huomio! Lapset eivät saa käyttää laitetta ilman valvontaa. Varmista, etteivät lapset leiki laitteella. Vaara Epäasianmukaisesti lämmityslaitteistossa suoritetut työt voivat johtaa hengenvaarallisiin onnettomuuksiin. Kaasuasennustyöt saa suorittaa vain kaasulaitoksen valtuuttama asentaja. Sähkötyöt saa suorittaa vain sähköasentaja. Miten pitää toimia, kun tuntuu kaasun hajua Vaara Ulos vuotava kaasu voi aiheuttaa hyvin vakaviin loukkaantumisiin johtavia räjähdyksiä. Älä tupakoi! Estä avotulen käyttö ja kipinöiden syntyminen. Älä koskaan käytä valon tai sähkölaitteiden kytkintä. Sulje kaasun sulkuhana. Avaa ikkunat ja ovet. Vie henkilöt pois vaara-alueelta. Ilmoita vuodosta kaasun ja sähkön jakeluyhtiöille ja huoltoliikkeelle rakennuksen ulkopuolelta. Sähkönjakelu rakennukseen on katkaistava turvallisesta kohdasta (rakennuksen ulkopuolelta). 2

3 Turvaohjeet Turvallisuus (jatkoa) Miten pitää toimia, kun tuntuu savukaasun hajua Vaara Savukaasut voivat johtaa hengenvaarallisiin myrkytyksiin. Kytke lämmityslaitteisto pois päältä. Tuuleta tekninen tila. Sulje asuintiloihin johtavat ovet. Toiminta tulipalon sattuessa Vaara Tuli aiheuttaa palovammojen ja räjähdyksen vaaran. Kytke lämmityslaitteisto pois päältä. Sulje polttoaineputkien sulkuventtiilit. Käytä tarkastettua ABC-paloluokkien sammutinta. Teknisen tilan vaatimukset Huomio! Luvattomat ympäristöolosuhteet voivat aiheuttaa lämmityslaitteistossa vahinkoa ja alentaa käyttöturvallisuutta. Varmista, että ympäristön lämpötila on aina yli 0 ºC ja alle 35 ºC. Halogeenihiilivetyjen (esim. maalien, liuotin- ja puhdistusaineiden sisältämien) ja suuren pölymäärän (esim. hiontatöiden aiheuttamien) kerääntymistä ilmaan on vältettävä. Jatkuvasti korkeana pysyvää ilmankosteutta (esim. jatkuvan pyykinkuivauksen johdosta) on vältettävä. Älä sulje ilmantuloaukkoja. Lisälaitteet, varaosat ja kuluvat osat! Huomio Laiteosat, joita ei ole tarkastettu yhdessä lämmityslaitteiston kanssa, voivat aiheuttaa lämmityslaitteistoon vahinkoa tai haitata sen toimintaa. Asennus ja vaihtaminen on aina annettava huoltoliikkeen tehtäväksi. 3

4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Ennen käyttöönottoa Ensimmäinen käyttöönotto... 6 Lämmityslaitteistosi on esisäädetty... 6 Monikattilalaitteistojen erikoisuudet... 6 Ammattikäsitteet... 7 Käyttö Käyttölaitteet... 8 Ohjauskeskuksen avaaminen... 8 Käyttöyksikkö... 8 Käyttötapa... 9 Näytössä näkyvät symbolit... 9 Päälle- ja poiskytkentä Lämmityslaitteiston kytkeminen päälle Lämmityslaitteiston poiskytkentä Varusteena jäätymiseneston valvonta Ilman jäätymiseneston valvontaa (käytöstä poisto) Huonelämmitys Kattilaveden lämpötilan asetusarvon säätäminen Käyttöohjelman asettaminen (huonelämmitys) Huonelämmityksen poiskytkentä Käyttöveden lämmitys Tarvittavat säädöt (käyttöveden lämmitys) Käyttöveden lämpötilan säätö Käyttöohjelman säätäminen (käyttöveden lämmitys) Käyttöveden lämmityksen poiskytkentä Muut säädöt Lämpötilayksikön ( C/ F) asettaminen Tehtaan säätöjen palautus Hakeminen Tietojen haku Huoltoilmoituksen hakeminen Häiriöilmoituksen hakeminen Nuohoojan koekäyttö Mitä pitää tehdä? Huoneet ovat liian kylmiä

5 Sisällysluettelo Sisällysluettelo (jatkoa) Huoneet ovat liian lämpimiä Lämmintä käyttövettä ei ole Lämmin käyttövesi on liian kuumaa ã vilkkuu näytössä ë vilkkuu näytössä Kunnossapito Aakkosellinen hakemisto

6 Ennen käyttöönottoa Ensimmäinen käyttöönotto Paikallisen huoltoliikkeen tehtävänä on huolehtia ohjauskeskuksen ensimmäisestä käyttöönotosta, paikallisten ja rakennuksessa esiintyvien olosuhteiden vaatimasta mukautuksesta sekä laitteiston käyttöön tarvittavasta perehdytyksestä. Uuden lämmityslaitteiston käyttäjänä olet velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi kiinteistöstänne vastaavalle nuohoojamestarille. Nuohoojamestari antaa sinulle myös tietoa niistä lämmityslaitteistolle suoritettavista toimenpiteistä, joista hän huolehtii (esim. säännölliset mittaukset, puhdistus). Lämmityslaitteistosi on esisäädetty Ohjauskeskuksen tehtaan säätönä on huonelämmitys ja käyttöveden lämmitys. Siten lämmityslaitteisto on heti käyttövalmis. Huonelämmitys Huoneita lämmitetään ohjauskeskuksesi asetusten ja huonelämpötilan säätölaitteen asetusten mukaisesti. Huoltoliike voi suorittaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä puolestasi myös muita säätöjä. Voit muuttaa kaikkia säätöjä milloin tahansa yksilöllisesti tarpeen mukaan (ks. luku Huonelämmitys ). Käyttöveden lämmitys Kylmä käyttövesi lämmitetään lämpötilaan 50 C. Huoltoliike voi suorittaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä puolestasi myös muita säätöjä. Voit muuttaa kaikkia säätöjä milloin tahansa yksilöllisesti tarpeen mukaan (ks. luku Käyttöveden lämmitys ). Jäätymisenesto Lämmityskattilan ja käyttöveden varaajan jäätymisenesto on taattu. Sähkökatkos Sähkökatkoksen sattuessa kaikki tiedot säilyvät muistissa. Monikattilalaitteistojen erikoisuudet Vitotronic 100:aa voidaan käyttää seuraavissa laitteistoissa: Yksikattilalaitokset Monikattilalaitokset, joissa Viessmann-sarjaohjauskeskus Ulkopuolisen pääohjauskeskuksen monikattilalaitteistot Monikattilalaitteistoissa (laitteistoissa, joissa on useampia lämmityskattiloita) jokainen lämmityskattila on varustettu omalla ohjauskeskuksellaan. Ohjauskeskuksia ohjataan pääohjauslaitteella. Tee säädöt (esim. huonelämpötilan asetusarvo) pääohjauslaitteesta. 6

7 Ennen käyttöönottoa Monikattilalaitteistojen erikoisuudet (jatkoa) Käyttöveden lämmitys voidaan säätää vain pääohjauslaitteesta. Pääohjauslaitteen käyttöohje Ohje Tätä käyttöohjetta ei voi käyttää monikattilalaitteistojen yhteydessä. Ammattikäsitteet Ohjauskeskuksen toimintojen ymmärtämisen helpottamiseksi liitteestä löytyy luku Käsitteiden selitykset (katso sivu 28). 7

8 Käyttö Käyttölaitteet Ohjauskeskuksen avaaminen A Käyttöyksikkö on suojaluukun takana. Suojaluukun taustapuolella on lyhyt opastus käytöstä. Avaa suojaluukku vetämällä sitä yläreunasta eteenpäin. A Suojaluukku Käyttöyksikkö 48 C s A Tästä painikkeesta siirryt valikossa askeleen taaksepäin tai keskeytät aloitetun säädön. Kohdistinpainikkeet Näillä painikkeilla voi liikkua valikossa tai asettaa arvoja. OK Tällä painikkeella voi vahvistaa valinnan tai tallentaa tehdyn säädön. Ilman toimintoa. Tällä painikkeella voi hakea säätöja hakuvalikon näyttöön. 8

9 Käyttö Käyttötapa Perusnäyttö C 4 8 Paina painiketta. Tällä painikkeella pääsee säätö- ja hakuvalikon näyttöön. Näytössä näkyvät symbolit Symbolit eivät näy aina, vaan laitteistomallista ja käyttötilasta riippuen. Näytössä vilkkuvat arvot osoittavat, että muutoksia voidaan tehdä. Valikko Säädöt lämmitystä varten Lämpimän käyttöveden lämpötilan säätö Tietojen haku Muut säädöt Nuohoojan koekäyttö Aurinkolämpölaitteiston yhteydessä: Aurinkolämpöpiirin pumppu käynnissä Poltin käytössä Tehtaalla suoritettu perussäätö Käyttöohjelma Poiskytkentäkäyttö ja jäätymiseneston valvonta Vain käyttöveden lämmitys Huonelämmitys ja käyttöveden lämmitys Ilmoitukset Huoltoilmoitus Häiriöilmoitus Näytöt Lämpötila Kiertopumppu lähdössä 20 käynnissä Syöttöpumppu käynnissä 9

10 Päälle- ja poiskytkentä Lämmityslaitteiston kytkeminen päälle Käyttöelementit suojaluukun ollessa auki Suojaluukku, katso sivu 8. C D E F 48 C s A BA H G A Käytön merkkivalo (vihreä) B Häiriövalo (punainen) C Nuohoojan tarkastuskytkin (vain huoltokäyttöön) D Pakkokytkin (vain huoltokäyttöön) Kysy huoltoliikkeeltä seuraavat: Lämmityskattilan ja siihen kuuluvan ohjauskeskuksen tyyppi Tarvittava laitteistopaine Painemittarin, sulkuventtiilien, kaasun sulkuhanan sekä ilmastointiaukkojen sijainti E Ylikuumenemissuojan kuittaus F Verkkokytkin G Lämpötilasäädin H Sulakkeet 2. Avaa öljyputkien sulkuventtiilit (säiliöstä ja suodattimesta) tai avaa kaasun sulkuhana. 3. Kytke verkkojännite päälle, esim. erillisestä sulakkeesta tai päävirtakytkimestä. 1. Tarkista lämmityslaitteiston paine painemittarista. Jos lämmityslaitteiston paine on riittämätön, lisää vettä tai ilmoita asiasta huoltoliikkeelle. 10

11 Lämmityslaitteiston kytkeminen päälle (jatkoa) Päälle- ja poiskytkentä 4. Kytke verkkokytkin päälle (katso sivu 10). Hetken päästä näyttöön tulee perusnäyttö (katso sivu 9), ja vihreä käytön merkkivalo palaa. Laitteisto on nyt käyttövalmis. Lämmityslaitteiston poiskytkentä Varusteena jäätymiseneston valvonta Valitse käyttöohjelma Poiskytkentäkäyttö (jäätymiseneston valvonta). Paina seuraavia painikkeita: 1. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 2. OK vahvistus, vilkkuu. 3. OK vahvistus, tähän saakka säädettynä ollut käyttöohjelma vilkkuu. 4. kunnes vilkkuu. 5. OK vahvistus. Ei huonelämmitystä. Ei käyttöveden lämmitystä. Lämmityskattilan ja käyttöveden varaajan jäätymisenesto on toiminnassa. Ohje Jotta kiertopumput eivät juutu, ne kytketään automaattisesti 24 tunnin välein lyhyeksi aikaa päälle. Käyttöohjelman lopettaminen Valitse jokin toinen käyttöohjelma. Ilman jäätymiseneston valvontaa (käytöstä poisto) 1. Kytke verkkokytkin päälle (katso sivu 10). 2. Sulje öljyputkien sulkuventtiilit (säiliöstä ja suodattimesta) tai sulje kaasun sulkuhana. 3. Kytke lämmityslaitteisto jännitteettömäksi esim. erillisestä sulakkeesta tai pääkytkimestä. 4. Jos odotettavissa oleva ulkolämpötila on alle 3 C, suorita tarpeelliset lämmityslaitteiston jäätymiseneston edellyttämät toimenpiteet. Ota tarvittaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen. Lämmityslaitteiston ollessa pidempään pois käytöstä Koska kiertopumppuihin ei tule jännitettä, ne voivat juuttua kiinni. 11

12 Huonelämmitys Kattilaveden lämpötilan asetusarvon säätäminen Jotta haluttu huonelämpötila voidaan saavuttaa, säädä kattilaveden lämpötilan asetusarvo (lämmityksen menoveden lämpötila) riittävän korkeaksi. Tehtaan säätö: 75 C Paina seuraavia painikkeita: 1. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 2. OK vahvistus, vilkkuu. 3. kattilaveden lämpötilan asetusarvo, vilkkuu. 4. OK vahvistus, säädetty lämpötilaarvo vilkkuu. 5. / haluttu kattilaveden lämpötilan asetusarvo. 6. OK vahvistus, uusi lämpötila-arvo on tallennettu. Käyttöohjelman asettaminen (huonelämmitys) Tehtaan säätö: huonelämmitys ja käyttöveden lämmitys (talvikäyttö). Paina seuraavia painikkeita: 1. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 3. OK vahvistus. 4. / kunnes vilkkuu. 5. OK vahvistus, huoneita lämmitetään, kylmää käyttövettä lämmitetään. 2. OK vahvistus, vilkkuu. Huonelämmityksen poiskytkentä Paina seuraavia painikkeita: 1. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 2. OK vahvistus, vilkkuu. 3. OK vahvistus, tähän saakka säädettynä ollut käyttöohjelma vilkkuu. 4. / kunnes vilkkuu (kesäkäyttö, ei huonelämmitystä) tai kunnes vilkkuu (jäätymiseneston valvonta). 12

13 Huonelämmitys Huonelämmityksen poiskytkentä (jatkoa) 5. OK vahvistus. 13

14 Käyttöveden lämmitys Tarvittavat säädöt (käyttöveden lämmitys) Jos haluat käyttöveden lämmitystä, tarkista seuraavat kohdat: Oletko säätänyt halutun käyttöveden lämpötilan? Katso seuraava luku. Oletko säätänyt oikean käyttöohjelman? Säätö, ks. sivu 14. Käyttöveden lämpötilan säätö Tehtaan säätö: 50 C Paina seuraavia painikkeita: 1. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 2. kunnes vilkkuu. 3. OK vahvistus, lämppötila-arvo vilkkuu. 4. / haluttu käyttöveden lämpötila. 5. OK vahvistus, uusi lämpötila-arvo on tallennettu. Käyttöohjelman säätäminen (käyttöveden lämmitys) Tehtaan säätö: huonelämmitys ja käyttöveden lämmitys (talvikäyttö). Paina seuraavia painikkeita: 1. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 2. OK vahvistus, vilkkuu. 3. OK vahvistus, tähän saakka säädettynä ollut käyttöohjelma vilkkuu. 4. / kunnes vilkkuu käyttöveden lämmityksen merkiksi (kesäkäyttö, ei huonelämmitystä) tai kunnes villkkuu huonelämmityksen ja käyttöveden lämmityksen merkiksi (talvikäyttö). 5. OK vahvistus, että valittu käyttöohjelma on aktivoitu. 14

15 Käyttöveden lämmitys Käyttöveden lämmityksen poiskytkentä Kun kylmää käyttövettä ei haluta lämmittää, mutta huoneita halutaan lämmittää. Paina seuraavia painikkeita: 1. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 2. OK vahvistus, vilkkuu. 3. OK vahvistus, tähän saakka säädettynä ollut käyttöohjelma vilkkuu. 3. OK vahvistus, tähän saakka säädettynä ollut käyttöohjelma vilkkuu. 4. kunnes vilkkuu. 5. OK vahvistus, käyttöveden lämmitys ja huonelämmitys on kytketty pois, jäätymiseneston valvonta on aktivoituna (poiskytkentäkäyttö). 4. / kunnes vilkkuu. 5. OK vahvistus. 6. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 7. kunnes vilkkuu. 8. OK vahvistus, lämppötila-arvo vilkkuu. 9. kunnes näytössä näkyy 10 C. 10. OK vahvistus, uusi lämpötila-arvo on tallennettu. Kun kylmää käyttövettä ei haluta kuumentaa eikä huoneita lämmittää. Paina seuraavia painikkeita: 1. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 2. OK vahvistus, vilkkuu. 15

16 Muut säädöt Lämpötilayksikön ( C/ F) asettaminen Tehtaan säätö: C Paina seuraavia painikkeita: 1. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 2. kunnes vilkkuu. 3. OK vahvistus, vilkkuu. 4. / haluttu lämpötilayksikkö ( C tai F ). 5. OK vahvistus, uusi lämpötilayksikkö on tallennettu. Tehtaan säätöjen palautus Voit palauttaa kaikki muutetut arvot samalla kerralla takaisin tehtaan säätöihin. Paina seuraavia painikkeita: 1. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 2. kunnes vilkkuu. 3. OK vahvistus, vilkkuu. 4. OK vahvistus, tehtaan säädöt on palautettu. Tehtaan säädöt: Käyttöohjelma: Lämpötilayksikkö: C Kattilaveden lämpötilan asetusarvo: 75 C Lämpimän käyttöveden lämpötilan asetusarvo: 50 C 16

17 Hakeminen Tietojen haku Riippuen laitteeseen liitetyistä komponenteista ja suoritetuista säädöistä voit hakea esiin vallitsevat lämpötilat ja käyttötilat. Paina seuraavia painikkeita: 1. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 2. kunnes vilkkuu. 3. OK vahvistus. 4. / halutut tiedot. 5. OK vahvistus, jos haluat palauttaa arvoksi 0 (katso seuraava taulukko), vilkkuu. 6. OK vahvistus, arvo on nollattu. Esimerkki: Näytössä näkyy tieto 3, joka merkitsee kattilaveden senhetkisen lämpötilan näyttöä. C Ohje Hakutila päättyy automaattisesti 30 minuutin kuluttua tai jos painat kohtaa. Tiedot näytetään seuraavassa järjestyksessä: Näyttö näyttöruudussa Merkitys Ohjeita 0 1 LON-yksikön numero Ohjauskeskuksen yksikkönumero on C Savukaasun lämpötila Näyttö vain, jos savukaasun lämpötila-anturi on liitetty C Kattilaveden lämpötila 4 58 C Puskurivaraajan lämpötila Näyttö vain, jos puskurivaraaja on liitetty C Käyttöveden lämpötila (vain yhden käyttöveden lämpötila-anturin yhteydessä) Näyttö vain, jos käyttöveden varaaja on liitetty C Lämpimän veden lämpötila, varaajan lämpötilaanturi C Lämpimän veden lämpötila, varaajan lämpötilaanturi 2 Näyttö vain kahden käyttöveden lämpötila-anturin yhteydessä. Näyttö vain kahden käyttöveden lämpötila-anturin yhteydessä. 17

18 Hakeminen Tietojen haku (jatkoa) Näyttö näyttöruudussa Merkitys Ohjeita 5 45 C Käyttöveden lämpötila aurinkokäytössä Näyttö vain, jos aurinkolämmitysjärjestelmä on liitetty C Lämpötila anturi / Näyttö vain, jos Viessmannin aurinkolämmitysjärjestelmän ohjauskeskusmoduuli on käytettävissä ja 3. lämpötila-anturi on liitetty C Lämpötila anturi aö Näyttö vain, jos Viessmannin aurinkolämmitysjärjestelmän ohjauskeskusmoduuli on käytettävissä ja 4. lämpötila-anturi on liitetty C Keräimen lämpötila Näyttö vain, jos aurinkolämmitysjärjestelmä on liitetty C Lämpötila anturi aja Vain, jos anturi on liitetty C Lämpötila anturi ajb Vain, jos anturi on liitetty h Käyttöaika poltin 1-tehoinen, 1. teho tai moduloiva Valitsemalla D voit palauttaa arvoksi h Käyttöaika poltin 2. teho Valitsemalla D voit palauttaa arvoksi Polttimen käynnistykset Valitsemalla D voit palauttaa poltinkäynnistysten lukumäärän arvoksi Polttoaineen kulutus Valitsemalla D voit palauttaa arvoksi h Käyttöaika aurinkolämpöpiirin Näyttö vain, Viessmannin aurinkokusmoduuli pumppu lämmitysjärjestelmän ohjauskes- on käytettävissä. Valitsemalla D voit palauttaa arvoksi Pumpun käynnistykset, aurinkolämpöpiirin pumppu Näyttö vain, Viessmannin aurinkolämmitysjärjestelmän ohjauskeskusmoduuli on käytettävissä. Valitsemalla D voit palauttaa arvoksi h Käyttöaika, lähtö 22 Näyttö vain, Viessmannin aurinkolämmitysjärjestelmän ohjauskeskusmoduuli on käytettävissä. Valitsemalla D voit palauttaa arvoksi 0.

19 Hakeminen Tietojen haku (jatkoa) Näyttö näyttöruudussa Merkitys Ohjeita Käynnistykset, lähtö 22 Näyttö vain, Viessmannin aurinkolämmitysjärjestelmän 8 ohjauskes- kusmoduuli on käytettävissä. Valitsemalla D voit palauttaa arvoksi Aurinkoenergian tuotto, Näyttö vain, Viessmannin aurinkolämmitysjärjestelmän 9 kwh ohjauskes- kusmoduuli on käytettävissä. Valitsemalla D voit palauttaa arvoksi 0. Huoltoilmoituksen hakeminen Jos lämmityslaitteesi on huollon tarpeessa, näytössä vilkkuu symboli ja seuraavat näytöt ilmestyvät näkyviin. Huoltoliikkeen edustaja voi säätää, milloin huolto on tehtävä: Kun poltinta on käytetty tietyn aikaa, esim tuntia. ë h Tietyn ajan, esim. 12 kuukauden, välein. 1 ë u 2 Kun tietty savukaasun lämpötila, esim. 150 C, saavutetaan. C a

20 Hakeminen Huoltoilmoituksen hakeminen (jatkoa) Ilmoita asiasta huoltoliikkeelle ja kuittaa huoltoilmoitus valitsemalla OK. Ohje Jos huollon voi suorittaa vasta myöhempänä ajankohtana, huoltoilmoitus tulee 7 päivän kuluttua uudelleen näyttöön. Kuitatun huoltoilmoituksen hakeminen näyttöön Paina n. 4 sekunnin ajan painiketta OK. Häiriöilmoituksen hakeminen Jos lämmityslaitteistossasi on ilmennyt häiriöitä, näytössä vilkkuu symboli ja häiriökoodi näytetään. Lisäksi vilkkuu punainen häiriövalo (katso sivu 10). Esimerkki: Näytetty häiriökoodi: 50 ã Ilmoita häiriökoodi huoltoliikkeelle. Näin huoltoliike voi paremmin perehtyä asiaan ja mahdollisesti säästyt tarpeettomilta matkakustannuksilta. 2. Kuittaa häiriöilmoitus painamalla OK. Symboli ei enää vilku. Ohje Jos häiriöilmoituksiin on yhdistetty signaalilaite (esim. äänimerkki), se kytkeytyy pois päältä sen jälkeen, kun häiriöilmoitus on kuitattu. Jos häiriön poistamisen voi suorittaa vasta myöhempänä ajankohtana, häiriöilmoitus tulee seuraavana päivänä uudelleen näyttöön. Kuitatun häiriöilmoituksen hakeminen näyttöön Paina n. 4 sekunnin ajan painiketta OK. Ohje Jos on tullut useita häiriöilmoituksia, voit hakea ne näyttöön vuoronperään painikkeilla /. 20

21 Nuohoojan koekäyttö Nuohoojan koekäyttö Nuohoojan koekäyttö savukaasumittauksen suorittamiseen lyhytaikaisesti nostetulla kattilaveden lämpötilalla. Koekäytön saa aktivoida vain paikallinen nuohooja vuosittaisen tarkastuksen yhteydessä. Kytke käsi-/autom. käyttökytkin (katso sivu 10) asentoon. Näyttöruutuun ilmestyy seuraava näyttö. C 4 8 Seuraavat toiminnot kytkeytyvät päälle: Poltin kytkeytyy päälle (näyttöruudussa näkyy symboli ). Ohje polttimen päällekytkentä voi viivästyä esim. lämmitysöljyn esilämmityksen vuoksi. Pumput kytkeytyvät päälle. Kattilaveden lämpötilan säätö tapahtuu lämpötilasäätimellä. Nuohoojan koekäytön päättäminen Kytke käsi-/autom. käyttökytkin asentoon a. tai Sulje suojaluukku (katso sivu 8). 21

22 Mitä pitää tehdä? Huoneet ovat liian kylmiä Syy Lämmityslaitteisto on kytketty pois päältä. Ohjauskeskus on väärin säädetty. Vain käytettäessä yhdessä käyttöveden lämmityksen kanssa: Käyttöveden lämmityksen ensisijaisuus on aktivoituna ( näytössä). Polttoaine lopussa. Häiriön poisto Kytke verkkokytkin päälle (katso sivu 10). Kytke pääkytkin päälle, jos sellainen on (kattilahuoneen ulkopuolella). Kytke sulake virtapiirijakajasta päälle (talon sulake). Tarkasta asetukset ja korjaa ne tarvittaessa: täytyy olla säädettynä (katso sivu 12). Kattilaveden lämpötilan asetusarvo (katso sivu 12). Odota, kunnes käyttöveden varaaja on kuumentunut. Nestekaasu/öljy: Tarkasta polttoainemäärä ja tilaa tarvittaessa lisää. Maakaasu: Avaa kaasun sulkuhana. Kysy tarvittaessa neuvoa kaasulaitokselta. Symboli näkyy näytössä. Hae ilmoituksen laji, merkitse häiriökoodi muistiin ja kuittaa ilmoitus (ks. sivu 20). Ota tarvittaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen. 22

23 Mitä pitää tehdä? Huoneet ovat liian kylmiä (jatkoa) Syy Polttimen vikakäynnistys Symboli ilmestyy näyttöön ja polttimen punainen häiriövalo palaa. Sivuilmalaite Vitoair viallinen. Häiriön poisto Paina polttimen kannessa tai lämmityskattilan etulevyssä olevaa häiriönpoistopainiketta. Mikäli häiriönpoistopainiketta ei ole, kytke virta verkkokytkimellä (katso sivu 10) pois ja uudestaan päälle. Jos poltin ei vieläkään kytkeydy päälle, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. Ilmoita huoltoliikkeeseen. Paina moottorissa olevaa kiertosäädintä ja käännä se asennon A yli aina vasteeseen asti. A Huoneet ovat liian lämpimiä Syy Häiriön poisto Ohjauskeskus on väärin säädetty. Tarkasta säädöt ja korjaa ne tarvittaessa: Kattilaveden lämpötilan asetusarvo (katso sivu 12) Symboli näkyy näytössä. Hae ilmoituksen laji, merkitse häiriökoodi muistiin ja kuittaa ilmoitus (ks. sivu 20). Ota tarvittaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen. Käsi-/autom. käyttökytkin on asennossa Sulje suojaluukku (katso sivu 8).. 23

24 Mitä pitää tehdä? Lämmintä käyttövettä ei ole Syy Häiriön poisto Lämmityslaitteisto on kytketty pois päältä. Kytke verkkokytkin päälle (katso sivu 10). Kytke pääkytkin päälle, jos sellainen on (kattilahuoneen ulkopuolella). Kytke sulake virtapiirijakajasta päälle (talon sulake). Ohjauskeskus on väärin säädetty. Tarkasta säädöt ja korjaa ne tarvittaessa: Käyttöveden lämmityksen täytyy olla vapautettu (ks. sivu 14) Käyttöveden lämpötilan asetusarvo (ks. sivu 14) Polttoaine lopussa. Nestekaasu/öljy: Tarkasta polttoainemäärä ja tilaa tarvittaessa lisää. Maakaasu: Avaa kaasun sulkuhana. Kysy tarvittaessa neuvoa kaasulaitokselta. Symboli näkyy näytössä. Hae ilmoituksen laji, merkitse häiriökoodi muistiin ja kuittaa ilmoitus (ks. sivu 20). Ota tarvittaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen. Lämmin käyttövesi on liian kuumaa Syy Ohjauskeskus on säädetty väärin. Käyttöveden lämmitykseen käytetään aurinkolämmitysjärjestelmää. Häiriön poisto Tarkasta käyttöveden lämpötila ja korjaa tarvittaessa (katso sivu 14) Tarkasta aurinkolämmitysjärjestelmän säädöt ja korjaa ne tarvittaessa. Erillinen käyttöohje Käsi-/autom. käyttökytkin on asennossa. Sulje suojaluukku (katso sivu 8). 24

25 Mitä pitää tehdä? ã vilkkuu näytössä Syy Häiriö lämmityslaitteistossa. Häiriön poisto Hae ilmoituksen laji, merkitse häiriökoodi muistiin ja kuittaa ilmoitus (ks. sivu 20). Ota tarvittaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen. ë vilkkuu näytössä Syy Huoltoliikkeen asettama huollon ajankohta on käsillä. Häiriön poisto Ilmoita asiasta huoltoliikkeelle ja kuittaa huoltoilmoitus valitsemalla OK (katso sivu 19). 25

26 Kunnossapito Kunnossapito Puhdistus Laitteet voi puhdistaa tavanomaisilla yleispuhdistusaineilla (älä käytä hankausaineita). Käyttöyksikön pinnan voi puhdistaa mukana toimitetulla mikrokuituliinalla. Tarkastus ja huolto Lämmityslaitteiston tarkastuksesta ja huollosta on annettu määräykset Saksan energiansäästöä koskevassa laissa (Energieeinsparverordnung) sekä normeissa DIN 4755, DVGW-TRGI 2008 ja DIN Säännöllinen tarkastus takaa lämmityslaitteiston häiriöttömän, energiaa säästävän ja ympäristöystävällisen toiminnan. Viimeistään joka 2. vuosi pitää autorisoidun huoltoliikkeen huoltaa lämmityslaitteisto. Tätä varten on suositeltavaa solmia huoltoliikkeen kanssa tarkastus- ja huoltosopimus. Lämmityskattila Mitä likaisempi lämmityskattila on, sitä suurempi on savukaasun lämpötila ja siten myös energiahävikki. Siksi jokainen lämmityskattila on puhdistettava kerran vuodessa. Lämminvesivaraaja (mikäli asennettuna) Käyttöveden varaajan sisustan ja käyttövesiliitännät saa puhdistaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike. Mikäli lämminvesivaraajan kylmän käyttöveden syöttöön on liitetty vedenkäsittelylaite (esim. sulku tai ruiskutuslaite), on sen täyttöaine vaihdettava ajoissa. Noudata tämän osalta valmistajan ohjeita. Lisäksi, jos käytössä Vitocell 100: Uhrianodin tarkastamiseksi suosittelemme huoltoliikkeen vuosittain tekemää toimintatarkastusta. Anodin toimintatarkastusta ei voi suorittaa ilman käytön keskeyttämistä. Huoltoliike mittaa suojavirran anodin tarkastuslaitteella. Varoventtiili (lämminvesivaraaja) Käyttäjän tai huoltoliikkeen tulee tarkastaa puolivuosittain varoventtiilin käyttövalmius ilmaamalla (katso venttiilin valmistajan antamia ohjeita). Venttiilinistukan likaantumisen vaara. Normit DIN ja EN 806 määräävät, että laite on huollettava tai puhdistettava viimeistään kaksi vuotta sen käyttöönoton jälkeen sekä aina tarvittaessa. 26

27 Kunnossapito Kunnossapito (jatkoa) Käyttöveden suodatin (jos käytettävissä) Toimi hygieenisistä syistä seuraavasti: Uusi suodatinpanokset 6 kuukauden välein suodattimissa, joita ei voi huuhdella, (silmämääräinen tarkastus 2 kuukauden välein). Huuhdeltavissa suodattimissa ne huuhdellaan 2 kuukauden välein. Vaurioituneet liitäntäjohdot Jos laitteen tai asennetun ulkoisen sähköisen lisävaruteen liitäntäjohdot ovat vaurioituneet, niiden tilalle on vaihdettava erityiset liitäntäjohdot. Vaihdettaessa on aina käytettävä Viessmannjohtoja. Ilmoita huoltoliikkeeseen. 27

28 Käsitteiden selitykset Jatkuva käyttö Jatkuvassa käytössä lämmitysvettä lämmitetään jatkuvasti säädettyyn kattilaveden lämpötilaan. Käyttöohjelma Käyttöohjelman avulla määritetään, lämmitetäänkö huoneita ja kylmää käyttövettä vai lämmitetäänkö vain kylmää käyttövettä. Tai kytketäänkö lämmitys pois päältä jäätymiseneston valvonnalla. Seuraavat käyttöohjelmat voidaan valita: Huoneita lämmitetään, kylmää käyttövettä lämmitetään (talvikäyttö). Kylmää käyttövettä lämmitetään, huoneita ei lämmitetä (kesäkäyttö). Lämmityskattilan ja käyttöveden varaajan jäätymisenesto on aktivoituna, huoneita ei lämmitetä, käyttövettä ei lämmitetä (poiskytkentäkäyttö). Ohje Käyttöohjelmaa vain huonelämmitystä varten ilman käyttöveden lämmitystä ei ole valittavana. Jos huoneita on tarkoitus lämmittää, tarvitaan yleensä myös lämmintä käyttövettä (talvikäyttö). Jos kuitenkin halutaan vain lämmittää, täytyy valita käyttöohjelma ja asettaa käyttöveden lämpötila arvoon 10 C (katso sivu 15). Näin ei tarpeettomasti lämmitetä kylmää käyttövettä, mutta käyttöveden varaajan jäätymisenesto on kuitenkin varmistettu. 28 Lämmityspiiri Lämmityspiiri on lämmityskattilan ja lämpöpatterien välinen suljettu kierto, jossa lämmitysvesi virtaa. Lämmityspiirin pumppu Kiertopumppu lämmitysveden kierrättämiseen lämmityspiirissä. Todellinen lämpötila Vallitseva lämpötila haun ajankohtana; esim. käyttöveden lämpötilan tosiarvo. Kattilaveden lämpötila Katso Jatkuva käyttö. Huoneilman mukainen käyttö Palamisilma imetään huoneesta, johon lämmityskattila on asennettu. Huoneilmasta riippumaton käyttö Palamisilma imetään rakennuksen ulkopuolelta. Varoventtiili Turvalaite, joka huoltoliikkeen täytyy asentaa kylmän käyttöveden johtoon. Varoventtiili aukeaa automaattisesti, jotta käyttöveden varaajan paine ei nouse liian korkeaksi. Tavoitelämpötila Esimääritetty lämpötila, joka on saavutettava, esim. käyttöveden lämpötilan asetusarvo.

29 Käsitteiden selitykset (jatkoa) Kesäkäyttö Käyttöohjelma. Lämpiminä vuodenaikoina, eli jos huoneita ei tarvitse lämmittää, lämmitys voidaan kytkeä pois. Lämmityskattila on käytössä käyttöveden lämmitystä varten. Latauspumppu Kiertopumppu kylmän käyttöveden lämmittämiseen käyttöveden varaajassa. Käyttöveden lämmittimen suodatin Laite, joka suodattaa kylmästä käyttövedestä kiinteät aineet. Käyttöveden lämmittimen suodatin on asennettu kylmän käyttöveden johtoon ennen käyttöveden varaajaa tai lisälämmitysvastusta. 29

30 Aakkosellinen hakemisto Aakkosellinen hakemisto E Ei lämmintä vettä...24 Ensimmäinen käyttöönotto...6 Esisäätö tehtaalla...6 H Hakeminen käyttötilat...17 lämpötilat...17 tiedot...17 Haku Huoltoilmoitus...19 häiriöilmoitus...20 Huolto...26 Huoltoilmoitus hakeminen...19 hakeminen näyttöön (kuitattu)...20 kuittaus...19 Huoltosopimus...26 Huoneet liian kylmät...22 Huoneet liian lämpimiä...23 Huoneilman mukainen käyttö...28 Huoneilmasta riippumaton käyttö...28 Huonelämmitys käyttöohjelma...12 poiskytkentä...12 Tehdasasetus...6 Huonelämpötilan säätölaite...8 Häiriöilmoitus hakeminen...20 hakeminen näyttöön (kuitattu)...20 kuittaus...20 Häiriön poistaminen...22 J Jatkuva käyttö...28 Jäätymisenesto...6 Jäätymiseneston valvonta...11, 12, 15 K Kattilaveden lämpötila...28 Kattilaveden lämpötilan asetusarvon säätäminen...12 Kesäkäyttö...12, 28, 29 Koekäyttö...21 Kunnossapito...26 Käsitteiden selitykset...28 Käyttö...8 käyttölaitteet...8 käyttötapa...9 Käyttöelementit...10 Käyttölaitteet...8 Käyttöohjelma...28, 29 huonelämmitys...12 käyttöveden lämmitys...14 Käyttötapa...9 Käyttötilojen haku...17 Käyttötuntien nollaus...17 Käyttöveden lämmittimen suodatin...29 Käyttöveden lämmitys...6 käyttöohjelma...14 käyttöveden lämpötilan säätäminen14 poiskytkentä...15 tarvittavat säädöt...14 tehtaan säätö...6 Käyttöyksikkö...8 Käyttöönotto...6, 11 Käyttöönottoilmoitus...6 Käytöstä poisto...11 L Laitteen kytkentä päälle...10 Latauspumppu...29 Lämmitys ja lämminvesi...6 Lämmityskäyttö asetus...12 ilman käyttöveden lämmitystä...15 jatkuva...28 Lämmityslaitteisto kytkeminen pois päältä...11 päällekytkentä...10 Lämmityspiiri...28 Lämmityspiirin pumppu...28 Lämpimät huoneet

31 Aakkosellinen hakemisto Aakkosellinen hakemisto (jatkoa) Lämpötila asetus-lämpötila...28 hakeminen...17 kattilavesi...28 lämmin käyttövesi...14 Tosi-lämpötila...28 Lämpötilayksikkö...16 M Mistä käytetään...8 Monikattilalaitteistot...6 N Nuohoojan koekäyttö...21 Näyttöelementit...10 Näytössä näkyvät symbolit...9 P Painemittari...10 Painikkeet...8 Perusnäyttö...9 Perussäätö...16 Poiskytkentä huonelämmitys...12 käyttöveden lämmitys...15 lämmityslaitteisto ilman jäätymiseneston valvontaa...11 lämmityslaitteisto jäätymiseneston valvonnalla...11 Poiskytkentäkäyttö...11, 12, 15, 28 Polttoaineen kulutuksen nollaus...17 Puhdistus...26 Puhdistusohjeita...26 Pumppu lämmityspiiri...28 varaaja...29 Päällekytkentä Jäätymiseneston valvonta...11 lämmityslaitteisto...10 poiskytkentäkäyttö...11 R Reset...16 S Suodatin...29 Sähkökatkos...6 T Talvikäyttö...28 Tarkastus...26 Tavoitelämpötila...28 Tehtaan säätö...6 Tehtaan säätöjen palautus...16 Tietojen haku...17 Tietojen nollaus...17 Todellinen lämpötila...28 Todellisen lämpötilan haku...17 V Vain lämmitys...15 Valikko...9 Varoventtiili...28 Vesi liian kylmää...24 Vesi liian lämmintä

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja.

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4262 Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Liikkuminen valikossa Pyöritä navigointirullaa: Valitse symboli navigointi valikosta. Valittu symboli näkyy tummennettuna valikossa. Paina navigointirullaa = Valitse

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07 LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PV-2605-S PV-2606-S PHV-2605-S PHV-2606-S 2016 / 07 YLEISTÄ Kun liesikupu on osana kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää varustetaan liesikupu avattavalla

Lisätiedot

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta 4292 Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06 VIESMANN VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Yhdistelmälämpöpumput, joissa on liuos/vesi-lämpöpumppu, varaaja-vedenlämmitin,

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu-

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw

VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 200-G Tyyppi BWC 201.A06 - A17 Yksitehoinen liuos/vesilämpöpumppu, 400 V~. Kompressorilla

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 2 www.gebwell.fi v1.1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Toimitussisältö... 4 3. Lämpötila-anturi... 4 4. Liitännät / mitat... 5 5. Periaatekaaviot... 6 6.

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04 FI Käyttöohje Käyttölaite Multi Control MC04 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Symboli Pikalämmitystoiminto 2 Symboli Tuuletus 3 Kiertonuppi (lämmitys/puhallin) 4 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART TIMER LYHYT KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE

KÄYTTÖOHJE EASYSTART TIMER LYHYT KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART TIMER FI KÄYTTÖOHJE LYHYT KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 2 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Käyttöveden valmistus... 8 Huonelämpötila

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondensoiva kattila 101 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondensoiva kattila 101 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondensoiva kattila 101 545 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: katso hinnasto VITORADIAL 300-T Tyyppi VR3 Matalalämpölämmityskattila, varustettu öljyn/kaasun lämpöarvon hyödyntävällä

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Versio Fidelix Oy

Versio Fidelix Oy Versio 1.96 2014 Fidelix Oy Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Esittely... 4 1.1 Toimintaperiaate... 5 1.2 Käyttöönotto... 6 2 Käyttöliittymä... 7 2.1 Päävalikko ja käyttö yleisesti... 7 2.2 Säätimen

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Sigma CP. Konventionaalinen palovaroitin/-ilmoitinkeskus. Käyttöopas (K11040M2) Man-1082 Julkaistu

Sigma CP. Konventionaalinen palovaroitin/-ilmoitinkeskus. Käyttöopas (K11040M2) Man-1082 Julkaistu Sigma CP Konventionaalinen palovaroitin/-ilmoitinkeskus (K11040M2) Käyttöopas Man-1082 Julkaistu 6.6.2013 Palohälytystila Yleiset paloilmoitusmerkkivalot (Palo) ja jokin vyöhykekohtainen paloilmoitusmerkkivalo

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita:

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: Kotihoito-ohje potilaalle Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: 2 Johdanto Tämä potilaan ohjekirja sisältää tärkeää tietoa Smith & Nephew n valmistaman kertakäyttöisen alipainetta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje

Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje CE1C2348fi 2014-04-23 Building Technologies Tervetuloa! Tervetuloa! Valintakiekolla (paina ja pyöritä) voit operoida molempia QAA74 huone yksikköä ja AVS74 käyttöyksikköä.

Lisätiedot

LK Minisekoitusryhmä M60

LK Minisekoitusryhmä M60 LK Minisekoitusryhmä M60 9 0 6 4 4 5 7 8 Rakenne LK Minisekoitusryhmä M60 on tehty pienten lattialämmitysalojen (enintään 60 m² lämmöntarpeen/asennustavan mukaan) kytkemiseen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

Asennus ja käyttöopas

Asennus ja käyttöopas Asennus ja käyttöopas EKRUCBS Asennus ja käyttöopas Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Käyttäjälle 2 1 Painikkeet 2 2 Tilakuvakkeet 2 Asentajalle 3 3 Yleiskuvaus: Asentaminen ja määrittäminen 3 4

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Viileäpaketin ominaisuudet: Käyttöjännite 230 V Automatiikalla toimivat sulkuventtiilit Automaattinen pumppujen ohjaus Viilennyksen ohjaus ulko- ja sisälämpötilan

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Asennusohjeet. devireg 316

Asennusohjeet. devireg 316 FI Asennusohjeet devireg 316 devireg 316 on monikäyttöinen DIN-kiskoon asennettava termostaatti. devireg 316 asennetaan keskukseen, jonka rakennesyvyys tulee olla vähintään 52 mm. Asennus: Termostaatti

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot