VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 100. laitteiston käyttäjälle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 100. laitteiston käyttäjälle"

Transkriptio

1 Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto, jossa ohjauskeskus jatkuvan lämmityksen käytölle Vitotronic 100, tyyppi GC1B VITOTRONIC 100 7/2011 Säilytä ohjeet!

2 Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatettava, jotta loukkaantumisilta ja aineellisilta vahingoilta vältytään. Turvaohjeiden selitykset Vaara Tämä merkki varoittaa henkilöitä koskevasta vaarasta.! Huomio Tämä merkki varoittaa esine- ja ympäristövahingoista. Ohje Sanalla Ohje merkityissä kohdissa on lisätietoja. Kohderyhmä Tämä käyttöohje on tarkoitettu lämmityslaitteen käyttäjille. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käyttäjille (lapset mukaanluettuina), joiden liikuntakyky, aistit tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai joilla ei ole vaadittavaa kokemusta/osaamista, paitsi jos heitä on laitteen käytössä opastamassa ja valvomassa heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö. Huomio! Lapset eivät saa käyttää laitetta ilman valvontaa. Varmista, etteivät lapset leiki laitteella. Vaara Epäasianmukaisesti lämmityslaitteistossa suoritetut työt voivat johtaa hengenvaarallisiin onnettomuuksiin. Kaasuasennustyöt saa suorittaa vain kaasulaitoksen valtuuttama asentaja. Sähkötyöt saa suorittaa vain sähköasentaja. Miten pitää toimia, kun tuntuu kaasun hajua Vaara Ulos vuotava kaasu voi aiheuttaa hyvin vakaviin loukkaantumisiin johtavia räjähdyksiä. Älä tupakoi! Estä avotulen käyttö ja kipinöiden syntyminen. Älä koskaan käytä valon tai sähkölaitteiden kytkintä. Sulje kaasun sulkuhana. Avaa ikkunat ja ovet. Vie henkilöt pois vaara-alueelta. Ilmoita vuodosta kaasun ja sähkön jakeluyhtiöille ja huoltoliikkeelle rakennuksen ulkopuolelta. Sähkönjakelu rakennukseen on katkaistava turvallisesta kohdasta (rakennuksen ulkopuolelta). 2

3 Turvaohjeet Turvallisuus (jatkoa) Miten pitää toimia, kun tuntuu savukaasun hajua Vaara Savukaasut voivat johtaa hengenvaarallisiin myrkytyksiin. Kytke lämmityslaitteisto pois päältä. Tuuleta tekninen tila. Sulje asuintiloihin johtavat ovet. Toiminta tulipalon sattuessa Vaara Tuli aiheuttaa palovammojen ja räjähdyksen vaaran. Kytke lämmityslaitteisto pois päältä. Sulje polttoaineputkien sulkuventtiilit. Käytä tarkastettua ABC-paloluokkien sammutinta. Teknisen tilan vaatimukset Huomio! Luvattomat ympäristöolosuhteet voivat aiheuttaa lämmityslaitteistossa vahinkoa ja alentaa käyttöturvallisuutta. Varmista, että ympäristön lämpötila on aina yli 0 ºC ja alle 35 ºC. Halogeenihiilivetyjen (esim. maalien, liuotin- ja puhdistusaineiden sisältämien) ja suuren pölymäärän (esim. hiontatöiden aiheuttamien) kerääntymistä ilmaan on vältettävä. Jatkuvasti korkeana pysyvää ilmankosteutta (esim. jatkuvan pyykinkuivauksen johdosta) on vältettävä. Älä sulje ilmantuloaukkoja. Lisälaitteet, varaosat ja kuluvat osat! Huomio Laiteosat, joita ei ole tarkastettu yhdessä lämmityslaitteiston kanssa, voivat aiheuttaa lämmityslaitteistoon vahinkoa tai haitata sen toimintaa. Asennus ja vaihtaminen on aina annettava huoltoliikkeen tehtäväksi. 3

4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Ennen käyttöönottoa Ensimmäinen käyttöönotto... 6 Lämmityslaitteistosi on esisäädetty... 6 Monikattilalaitteistojen erikoisuudet... 6 Ammattikäsitteet... 7 Käyttö Käyttölaitteet... 8 Ohjauskeskuksen avaaminen... 8 Käyttöyksikkö... 8 Käyttötapa... 9 Näytössä näkyvät symbolit... 9 Päälle- ja poiskytkentä Lämmityslaitteiston kytkeminen päälle Lämmityslaitteiston poiskytkentä Varusteena jäätymiseneston valvonta Ilman jäätymiseneston valvontaa (käytöstä poisto) Huonelämmitys Kattilaveden lämpötilan asetusarvon säätäminen Käyttöohjelman asettaminen (huonelämmitys) Huonelämmityksen poiskytkentä Käyttöveden lämmitys Tarvittavat säädöt (käyttöveden lämmitys) Käyttöveden lämpötilan säätö Käyttöohjelman säätäminen (käyttöveden lämmitys) Käyttöveden lämmityksen poiskytkentä Muut säädöt Lämpötilayksikön ( C/ F) asettaminen Tehtaan säätöjen palautus Hakeminen Tietojen haku Huoltoilmoituksen hakeminen Häiriöilmoituksen hakeminen Nuohoojan koekäyttö Mitä pitää tehdä? Huoneet ovat liian kylmiä

5 Sisällysluettelo Sisällysluettelo (jatkoa) Huoneet ovat liian lämpimiä Lämmintä käyttövettä ei ole Lämmin käyttövesi on liian kuumaa ã vilkkuu näytössä ë vilkkuu näytössä Kunnossapito Aakkosellinen hakemisto

6 Ennen käyttöönottoa Ensimmäinen käyttöönotto Paikallisen huoltoliikkeen tehtävänä on huolehtia ohjauskeskuksen ensimmäisestä käyttöönotosta, paikallisten ja rakennuksessa esiintyvien olosuhteiden vaatimasta mukautuksesta sekä laitteiston käyttöön tarvittavasta perehdytyksestä. Uuden lämmityslaitteiston käyttäjänä olet velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi kiinteistöstänne vastaavalle nuohoojamestarille. Nuohoojamestari antaa sinulle myös tietoa niistä lämmityslaitteistolle suoritettavista toimenpiteistä, joista hän huolehtii (esim. säännölliset mittaukset, puhdistus). Lämmityslaitteistosi on esisäädetty Ohjauskeskuksen tehtaan säätönä on huonelämmitys ja käyttöveden lämmitys. Siten lämmityslaitteisto on heti käyttövalmis. Huonelämmitys Huoneita lämmitetään ohjauskeskuksesi asetusten ja huonelämpötilan säätölaitteen asetusten mukaisesti. Huoltoliike voi suorittaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä puolestasi myös muita säätöjä. Voit muuttaa kaikkia säätöjä milloin tahansa yksilöllisesti tarpeen mukaan (ks. luku Huonelämmitys ). Käyttöveden lämmitys Kylmä käyttövesi lämmitetään lämpötilaan 50 C. Huoltoliike voi suorittaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä puolestasi myös muita säätöjä. Voit muuttaa kaikkia säätöjä milloin tahansa yksilöllisesti tarpeen mukaan (ks. luku Käyttöveden lämmitys ). Jäätymisenesto Lämmityskattilan ja käyttöveden varaajan jäätymisenesto on taattu. Sähkökatkos Sähkökatkoksen sattuessa kaikki tiedot säilyvät muistissa. Monikattilalaitteistojen erikoisuudet Vitotronic 100:aa voidaan käyttää seuraavissa laitteistoissa: Yksikattilalaitokset Monikattilalaitokset, joissa Viessmann-sarjaohjauskeskus Ulkopuolisen pääohjauskeskuksen monikattilalaitteistot Monikattilalaitteistoissa (laitteistoissa, joissa on useampia lämmityskattiloita) jokainen lämmityskattila on varustettu omalla ohjauskeskuksellaan. Ohjauskeskuksia ohjataan pääohjauslaitteella. Tee säädöt (esim. huonelämpötilan asetusarvo) pääohjauslaitteesta. 6

7 Ennen käyttöönottoa Monikattilalaitteistojen erikoisuudet (jatkoa) Käyttöveden lämmitys voidaan säätää vain pääohjauslaitteesta. Pääohjauslaitteen käyttöohje Ohje Tätä käyttöohjetta ei voi käyttää monikattilalaitteistojen yhteydessä. Ammattikäsitteet Ohjauskeskuksen toimintojen ymmärtämisen helpottamiseksi liitteestä löytyy luku Käsitteiden selitykset (katso sivu 28). 7

8 Käyttö Käyttölaitteet Ohjauskeskuksen avaaminen A Käyttöyksikkö on suojaluukun takana. Suojaluukun taustapuolella on lyhyt opastus käytöstä. Avaa suojaluukku vetämällä sitä yläreunasta eteenpäin. A Suojaluukku Käyttöyksikkö 48 C s A Tästä painikkeesta siirryt valikossa askeleen taaksepäin tai keskeytät aloitetun säädön. Kohdistinpainikkeet Näillä painikkeilla voi liikkua valikossa tai asettaa arvoja. OK Tällä painikkeella voi vahvistaa valinnan tai tallentaa tehdyn säädön. Ilman toimintoa. Tällä painikkeella voi hakea säätöja hakuvalikon näyttöön. 8

9 Käyttö Käyttötapa Perusnäyttö C 4 8 Paina painiketta. Tällä painikkeella pääsee säätö- ja hakuvalikon näyttöön. Näytössä näkyvät symbolit Symbolit eivät näy aina, vaan laitteistomallista ja käyttötilasta riippuen. Näytössä vilkkuvat arvot osoittavat, että muutoksia voidaan tehdä. Valikko Säädöt lämmitystä varten Lämpimän käyttöveden lämpötilan säätö Tietojen haku Muut säädöt Nuohoojan koekäyttö Aurinkolämpölaitteiston yhteydessä: Aurinkolämpöpiirin pumppu käynnissä Poltin käytössä Tehtaalla suoritettu perussäätö Käyttöohjelma Poiskytkentäkäyttö ja jäätymiseneston valvonta Vain käyttöveden lämmitys Huonelämmitys ja käyttöveden lämmitys Ilmoitukset Huoltoilmoitus Häiriöilmoitus Näytöt Lämpötila Kiertopumppu lähdössä 20 käynnissä Syöttöpumppu käynnissä 9

10 Päälle- ja poiskytkentä Lämmityslaitteiston kytkeminen päälle Käyttöelementit suojaluukun ollessa auki Suojaluukku, katso sivu 8. C D E F 48 C s A BA H G A Käytön merkkivalo (vihreä) B Häiriövalo (punainen) C Nuohoojan tarkastuskytkin (vain huoltokäyttöön) D Pakkokytkin (vain huoltokäyttöön) Kysy huoltoliikkeeltä seuraavat: Lämmityskattilan ja siihen kuuluvan ohjauskeskuksen tyyppi Tarvittava laitteistopaine Painemittarin, sulkuventtiilien, kaasun sulkuhanan sekä ilmastointiaukkojen sijainti E Ylikuumenemissuojan kuittaus F Verkkokytkin G Lämpötilasäädin H Sulakkeet 2. Avaa öljyputkien sulkuventtiilit (säiliöstä ja suodattimesta) tai avaa kaasun sulkuhana. 3. Kytke verkkojännite päälle, esim. erillisestä sulakkeesta tai päävirtakytkimestä. 1. Tarkista lämmityslaitteiston paine painemittarista. Jos lämmityslaitteiston paine on riittämätön, lisää vettä tai ilmoita asiasta huoltoliikkeelle. 10

11 Lämmityslaitteiston kytkeminen päälle (jatkoa) Päälle- ja poiskytkentä 4. Kytke verkkokytkin päälle (katso sivu 10). Hetken päästä näyttöön tulee perusnäyttö (katso sivu 9), ja vihreä käytön merkkivalo palaa. Laitteisto on nyt käyttövalmis. Lämmityslaitteiston poiskytkentä Varusteena jäätymiseneston valvonta Valitse käyttöohjelma Poiskytkentäkäyttö (jäätymiseneston valvonta). Paina seuraavia painikkeita: 1. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 2. OK vahvistus, vilkkuu. 3. OK vahvistus, tähän saakka säädettynä ollut käyttöohjelma vilkkuu. 4. kunnes vilkkuu. 5. OK vahvistus. Ei huonelämmitystä. Ei käyttöveden lämmitystä. Lämmityskattilan ja käyttöveden varaajan jäätymisenesto on toiminnassa. Ohje Jotta kiertopumput eivät juutu, ne kytketään automaattisesti 24 tunnin välein lyhyeksi aikaa päälle. Käyttöohjelman lopettaminen Valitse jokin toinen käyttöohjelma. Ilman jäätymiseneston valvontaa (käytöstä poisto) 1. Kytke verkkokytkin päälle (katso sivu 10). 2. Sulje öljyputkien sulkuventtiilit (säiliöstä ja suodattimesta) tai sulje kaasun sulkuhana. 3. Kytke lämmityslaitteisto jännitteettömäksi esim. erillisestä sulakkeesta tai pääkytkimestä. 4. Jos odotettavissa oleva ulkolämpötila on alle 3 C, suorita tarpeelliset lämmityslaitteiston jäätymiseneston edellyttämät toimenpiteet. Ota tarvittaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen. Lämmityslaitteiston ollessa pidempään pois käytöstä Koska kiertopumppuihin ei tule jännitettä, ne voivat juuttua kiinni. 11

12 Huonelämmitys Kattilaveden lämpötilan asetusarvon säätäminen Jotta haluttu huonelämpötila voidaan saavuttaa, säädä kattilaveden lämpötilan asetusarvo (lämmityksen menoveden lämpötila) riittävän korkeaksi. Tehtaan säätö: 75 C Paina seuraavia painikkeita: 1. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 2. OK vahvistus, vilkkuu. 3. kattilaveden lämpötilan asetusarvo, vilkkuu. 4. OK vahvistus, säädetty lämpötilaarvo vilkkuu. 5. / haluttu kattilaveden lämpötilan asetusarvo. 6. OK vahvistus, uusi lämpötila-arvo on tallennettu. Käyttöohjelman asettaminen (huonelämmitys) Tehtaan säätö: huonelämmitys ja käyttöveden lämmitys (talvikäyttö). Paina seuraavia painikkeita: 1. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 3. OK vahvistus. 4. / kunnes vilkkuu. 5. OK vahvistus, huoneita lämmitetään, kylmää käyttövettä lämmitetään. 2. OK vahvistus, vilkkuu. Huonelämmityksen poiskytkentä Paina seuraavia painikkeita: 1. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 2. OK vahvistus, vilkkuu. 3. OK vahvistus, tähän saakka säädettynä ollut käyttöohjelma vilkkuu. 4. / kunnes vilkkuu (kesäkäyttö, ei huonelämmitystä) tai kunnes vilkkuu (jäätymiseneston valvonta). 12

13 Huonelämmitys Huonelämmityksen poiskytkentä (jatkoa) 5. OK vahvistus. 13

14 Käyttöveden lämmitys Tarvittavat säädöt (käyttöveden lämmitys) Jos haluat käyttöveden lämmitystä, tarkista seuraavat kohdat: Oletko säätänyt halutun käyttöveden lämpötilan? Katso seuraava luku. Oletko säätänyt oikean käyttöohjelman? Säätö, ks. sivu 14. Käyttöveden lämpötilan säätö Tehtaan säätö: 50 C Paina seuraavia painikkeita: 1. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 2. kunnes vilkkuu. 3. OK vahvistus, lämppötila-arvo vilkkuu. 4. / haluttu käyttöveden lämpötila. 5. OK vahvistus, uusi lämpötila-arvo on tallennettu. Käyttöohjelman säätäminen (käyttöveden lämmitys) Tehtaan säätö: huonelämmitys ja käyttöveden lämmitys (talvikäyttö). Paina seuraavia painikkeita: 1. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 2. OK vahvistus, vilkkuu. 3. OK vahvistus, tähän saakka säädettynä ollut käyttöohjelma vilkkuu. 4. / kunnes vilkkuu käyttöveden lämmityksen merkiksi (kesäkäyttö, ei huonelämmitystä) tai kunnes villkkuu huonelämmityksen ja käyttöveden lämmityksen merkiksi (talvikäyttö). 5. OK vahvistus, että valittu käyttöohjelma on aktivoitu. 14

15 Käyttöveden lämmitys Käyttöveden lämmityksen poiskytkentä Kun kylmää käyttövettä ei haluta lämmittää, mutta huoneita halutaan lämmittää. Paina seuraavia painikkeita: 1. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 2. OK vahvistus, vilkkuu. 3. OK vahvistus, tähän saakka säädettynä ollut käyttöohjelma vilkkuu. 3. OK vahvistus, tähän saakka säädettynä ollut käyttöohjelma vilkkuu. 4. kunnes vilkkuu. 5. OK vahvistus, käyttöveden lämmitys ja huonelämmitys on kytketty pois, jäätymiseneston valvonta on aktivoituna (poiskytkentäkäyttö). 4. / kunnes vilkkuu. 5. OK vahvistus. 6. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 7. kunnes vilkkuu. 8. OK vahvistus, lämppötila-arvo vilkkuu. 9. kunnes näytössä näkyy 10 C. 10. OK vahvistus, uusi lämpötila-arvo on tallennettu. Kun kylmää käyttövettä ei haluta kuumentaa eikä huoneita lämmittää. Paina seuraavia painikkeita: 1. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 2. OK vahvistus, vilkkuu. 15

16 Muut säädöt Lämpötilayksikön ( C/ F) asettaminen Tehtaan säätö: C Paina seuraavia painikkeita: 1. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 2. kunnes vilkkuu. 3. OK vahvistus, vilkkuu. 4. / haluttu lämpötilayksikkö ( C tai F ). 5. OK vahvistus, uusi lämpötilayksikkö on tallennettu. Tehtaan säätöjen palautus Voit palauttaa kaikki muutetut arvot samalla kerralla takaisin tehtaan säätöihin. Paina seuraavia painikkeita: 1. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 2. kunnes vilkkuu. 3. OK vahvistus, vilkkuu. 4. OK vahvistus, tehtaan säädöt on palautettu. Tehtaan säädöt: Käyttöohjelma: Lämpötilayksikkö: C Kattilaveden lämpötilan asetusarvo: 75 C Lämpimän käyttöveden lämpötilan asetusarvo: 50 C 16

17 Hakeminen Tietojen haku Riippuen laitteeseen liitetyistä komponenteista ja suoritetuista säädöistä voit hakea esiin vallitsevat lämpötilat ja käyttötilat. Paina seuraavia painikkeita: 1. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 2. kunnes vilkkuu. 3. OK vahvistus. 4. / halutut tiedot. 5. OK vahvistus, jos haluat palauttaa arvoksi 0 (katso seuraava taulukko), vilkkuu. 6. OK vahvistus, arvo on nollattu. Esimerkki: Näytössä näkyy tieto 3, joka merkitsee kattilaveden senhetkisen lämpötilan näyttöä. C Ohje Hakutila päättyy automaattisesti 30 minuutin kuluttua tai jos painat kohtaa. Tiedot näytetään seuraavassa järjestyksessä: Näyttö näyttöruudussa Merkitys Ohjeita 0 1 LON-yksikön numero Ohjauskeskuksen yksikkönumero on C Savukaasun lämpötila Näyttö vain, jos savukaasun lämpötila-anturi on liitetty C Kattilaveden lämpötila 4 58 C Puskurivaraajan lämpötila Näyttö vain, jos puskurivaraaja on liitetty C Käyttöveden lämpötila (vain yhden käyttöveden lämpötila-anturin yhteydessä) Näyttö vain, jos käyttöveden varaaja on liitetty C Lämpimän veden lämpötila, varaajan lämpötilaanturi C Lämpimän veden lämpötila, varaajan lämpötilaanturi 2 Näyttö vain kahden käyttöveden lämpötila-anturin yhteydessä. Näyttö vain kahden käyttöveden lämpötila-anturin yhteydessä. 17

18 Hakeminen Tietojen haku (jatkoa) Näyttö näyttöruudussa Merkitys Ohjeita 5 45 C Käyttöveden lämpötila aurinkokäytössä Näyttö vain, jos aurinkolämmitysjärjestelmä on liitetty C Lämpötila anturi / Näyttö vain, jos Viessmannin aurinkolämmitysjärjestelmän ohjauskeskusmoduuli on käytettävissä ja 3. lämpötila-anturi on liitetty C Lämpötila anturi aö Näyttö vain, jos Viessmannin aurinkolämmitysjärjestelmän ohjauskeskusmoduuli on käytettävissä ja 4. lämpötila-anturi on liitetty C Keräimen lämpötila Näyttö vain, jos aurinkolämmitysjärjestelmä on liitetty C Lämpötila anturi aja Vain, jos anturi on liitetty C Lämpötila anturi ajb Vain, jos anturi on liitetty h Käyttöaika poltin 1-tehoinen, 1. teho tai moduloiva Valitsemalla D voit palauttaa arvoksi h Käyttöaika poltin 2. teho Valitsemalla D voit palauttaa arvoksi Polttimen käynnistykset Valitsemalla D voit palauttaa poltinkäynnistysten lukumäärän arvoksi Polttoaineen kulutus Valitsemalla D voit palauttaa arvoksi h Käyttöaika aurinkolämpöpiirin Näyttö vain, Viessmannin aurinkokusmoduuli pumppu lämmitysjärjestelmän ohjauskes- on käytettävissä. Valitsemalla D voit palauttaa arvoksi Pumpun käynnistykset, aurinkolämpöpiirin pumppu Näyttö vain, Viessmannin aurinkolämmitysjärjestelmän ohjauskeskusmoduuli on käytettävissä. Valitsemalla D voit palauttaa arvoksi h Käyttöaika, lähtö 22 Näyttö vain, Viessmannin aurinkolämmitysjärjestelmän ohjauskeskusmoduuli on käytettävissä. Valitsemalla D voit palauttaa arvoksi 0.

19 Hakeminen Tietojen haku (jatkoa) Näyttö näyttöruudussa Merkitys Ohjeita Käynnistykset, lähtö 22 Näyttö vain, Viessmannin aurinkolämmitysjärjestelmän 8 ohjauskes- kusmoduuli on käytettävissä. Valitsemalla D voit palauttaa arvoksi Aurinkoenergian tuotto, Näyttö vain, Viessmannin aurinkolämmitysjärjestelmän 9 kwh ohjauskes- kusmoduuli on käytettävissä. Valitsemalla D voit palauttaa arvoksi 0. Huoltoilmoituksen hakeminen Jos lämmityslaitteesi on huollon tarpeessa, näytössä vilkkuu symboli ja seuraavat näytöt ilmestyvät näkyviin. Huoltoliikkeen edustaja voi säätää, milloin huolto on tehtävä: Kun poltinta on käytetty tietyn aikaa, esim tuntia. ë h Tietyn ajan, esim. 12 kuukauden, välein. 1 ë u 2 Kun tietty savukaasun lämpötila, esim. 150 C, saavutetaan. C a

20 Hakeminen Huoltoilmoituksen hakeminen (jatkoa) Ilmoita asiasta huoltoliikkeelle ja kuittaa huoltoilmoitus valitsemalla OK. Ohje Jos huollon voi suorittaa vasta myöhempänä ajankohtana, huoltoilmoitus tulee 7 päivän kuluttua uudelleen näyttöön. Kuitatun huoltoilmoituksen hakeminen näyttöön Paina n. 4 sekunnin ajan painiketta OK. Häiriöilmoituksen hakeminen Jos lämmityslaitteistossasi on ilmennyt häiriöitä, näytössä vilkkuu symboli ja häiriökoodi näytetään. Lisäksi vilkkuu punainen häiriövalo (katso sivu 10). Esimerkki: Näytetty häiriökoodi: 50 ã Ilmoita häiriökoodi huoltoliikkeelle. Näin huoltoliike voi paremmin perehtyä asiaan ja mahdollisesti säästyt tarpeettomilta matkakustannuksilta. 2. Kuittaa häiriöilmoitus painamalla OK. Symboli ei enää vilku. Ohje Jos häiriöilmoituksiin on yhdistetty signaalilaite (esim. äänimerkki), se kytkeytyy pois päältä sen jälkeen, kun häiriöilmoitus on kuitattu. Jos häiriön poistamisen voi suorittaa vasta myöhempänä ajankohtana, häiriöilmoitus tulee seuraavana päivänä uudelleen näyttöön. Kuitatun häiriöilmoituksen hakeminen näyttöön Paina n. 4 sekunnin ajan painiketta OK. Ohje Jos on tullut useita häiriöilmoituksia, voit hakea ne näyttöön vuoronperään painikkeilla /. 20

21 Nuohoojan koekäyttö Nuohoojan koekäyttö Nuohoojan koekäyttö savukaasumittauksen suorittamiseen lyhytaikaisesti nostetulla kattilaveden lämpötilalla. Koekäytön saa aktivoida vain paikallinen nuohooja vuosittaisen tarkastuksen yhteydessä. Kytke käsi-/autom. käyttökytkin (katso sivu 10) asentoon. Näyttöruutuun ilmestyy seuraava näyttö. C 4 8 Seuraavat toiminnot kytkeytyvät päälle: Poltin kytkeytyy päälle (näyttöruudussa näkyy symboli ). Ohje polttimen päällekytkentä voi viivästyä esim. lämmitysöljyn esilämmityksen vuoksi. Pumput kytkeytyvät päälle. Kattilaveden lämpötilan säätö tapahtuu lämpötilasäätimellä. Nuohoojan koekäytön päättäminen Kytke käsi-/autom. käyttökytkin asentoon a. tai Sulje suojaluukku (katso sivu 8). 21

22 Mitä pitää tehdä? Huoneet ovat liian kylmiä Syy Lämmityslaitteisto on kytketty pois päältä. Ohjauskeskus on väärin säädetty. Vain käytettäessä yhdessä käyttöveden lämmityksen kanssa: Käyttöveden lämmityksen ensisijaisuus on aktivoituna ( näytössä). Polttoaine lopussa. Häiriön poisto Kytke verkkokytkin päälle (katso sivu 10). Kytke pääkytkin päälle, jos sellainen on (kattilahuoneen ulkopuolella). Kytke sulake virtapiirijakajasta päälle (talon sulake). Tarkasta asetukset ja korjaa ne tarvittaessa: täytyy olla säädettynä (katso sivu 12). Kattilaveden lämpötilan asetusarvo (katso sivu 12). Odota, kunnes käyttöveden varaaja on kuumentunut. Nestekaasu/öljy: Tarkasta polttoainemäärä ja tilaa tarvittaessa lisää. Maakaasu: Avaa kaasun sulkuhana. Kysy tarvittaessa neuvoa kaasulaitokselta. Symboli näkyy näytössä. Hae ilmoituksen laji, merkitse häiriökoodi muistiin ja kuittaa ilmoitus (ks. sivu 20). Ota tarvittaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen. 22

23 Mitä pitää tehdä? Huoneet ovat liian kylmiä (jatkoa) Syy Polttimen vikakäynnistys Symboli ilmestyy näyttöön ja polttimen punainen häiriövalo palaa. Sivuilmalaite Vitoair viallinen. Häiriön poisto Paina polttimen kannessa tai lämmityskattilan etulevyssä olevaa häiriönpoistopainiketta. Mikäli häiriönpoistopainiketta ei ole, kytke virta verkkokytkimellä (katso sivu 10) pois ja uudestaan päälle. Jos poltin ei vieläkään kytkeydy päälle, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. Ilmoita huoltoliikkeeseen. Paina moottorissa olevaa kiertosäädintä ja käännä se asennon A yli aina vasteeseen asti. A Huoneet ovat liian lämpimiä Syy Häiriön poisto Ohjauskeskus on väärin säädetty. Tarkasta säädöt ja korjaa ne tarvittaessa: Kattilaveden lämpötilan asetusarvo (katso sivu 12) Symboli näkyy näytössä. Hae ilmoituksen laji, merkitse häiriökoodi muistiin ja kuittaa ilmoitus (ks. sivu 20). Ota tarvittaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen. Käsi-/autom. käyttökytkin on asennossa Sulje suojaluukku (katso sivu 8).. 23

24 Mitä pitää tehdä? Lämmintä käyttövettä ei ole Syy Häiriön poisto Lämmityslaitteisto on kytketty pois päältä. Kytke verkkokytkin päälle (katso sivu 10). Kytke pääkytkin päälle, jos sellainen on (kattilahuoneen ulkopuolella). Kytke sulake virtapiirijakajasta päälle (talon sulake). Ohjauskeskus on väärin säädetty. Tarkasta säädöt ja korjaa ne tarvittaessa: Käyttöveden lämmityksen täytyy olla vapautettu (ks. sivu 14) Käyttöveden lämpötilan asetusarvo (ks. sivu 14) Polttoaine lopussa. Nestekaasu/öljy: Tarkasta polttoainemäärä ja tilaa tarvittaessa lisää. Maakaasu: Avaa kaasun sulkuhana. Kysy tarvittaessa neuvoa kaasulaitokselta. Symboli näkyy näytössä. Hae ilmoituksen laji, merkitse häiriökoodi muistiin ja kuittaa ilmoitus (ks. sivu 20). Ota tarvittaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen. Lämmin käyttövesi on liian kuumaa Syy Ohjauskeskus on säädetty väärin. Käyttöveden lämmitykseen käytetään aurinkolämmitysjärjestelmää. Häiriön poisto Tarkasta käyttöveden lämpötila ja korjaa tarvittaessa (katso sivu 14) Tarkasta aurinkolämmitysjärjestelmän säädöt ja korjaa ne tarvittaessa. Erillinen käyttöohje Käsi-/autom. käyttökytkin on asennossa. Sulje suojaluukku (katso sivu 8). 24

25 Mitä pitää tehdä? ã vilkkuu näytössä Syy Häiriö lämmityslaitteistossa. Häiriön poisto Hae ilmoituksen laji, merkitse häiriökoodi muistiin ja kuittaa ilmoitus (ks. sivu 20). Ota tarvittaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen. ë vilkkuu näytössä Syy Huoltoliikkeen asettama huollon ajankohta on käsillä. Häiriön poisto Ilmoita asiasta huoltoliikkeelle ja kuittaa huoltoilmoitus valitsemalla OK (katso sivu 19). 25

26 Kunnossapito Kunnossapito Puhdistus Laitteet voi puhdistaa tavanomaisilla yleispuhdistusaineilla (älä käytä hankausaineita). Käyttöyksikön pinnan voi puhdistaa mukana toimitetulla mikrokuituliinalla. Tarkastus ja huolto Lämmityslaitteiston tarkastuksesta ja huollosta on annettu määräykset Saksan energiansäästöä koskevassa laissa (Energieeinsparverordnung) sekä normeissa DIN 4755, DVGW-TRGI 2008 ja DIN Säännöllinen tarkastus takaa lämmityslaitteiston häiriöttömän, energiaa säästävän ja ympäristöystävällisen toiminnan. Viimeistään joka 2. vuosi pitää autorisoidun huoltoliikkeen huoltaa lämmityslaitteisto. Tätä varten on suositeltavaa solmia huoltoliikkeen kanssa tarkastus- ja huoltosopimus. Lämmityskattila Mitä likaisempi lämmityskattila on, sitä suurempi on savukaasun lämpötila ja siten myös energiahävikki. Siksi jokainen lämmityskattila on puhdistettava kerran vuodessa. Lämminvesivaraaja (mikäli asennettuna) Käyttöveden varaajan sisustan ja käyttövesiliitännät saa puhdistaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike. Mikäli lämminvesivaraajan kylmän käyttöveden syöttöön on liitetty vedenkäsittelylaite (esim. sulku tai ruiskutuslaite), on sen täyttöaine vaihdettava ajoissa. Noudata tämän osalta valmistajan ohjeita. Lisäksi, jos käytössä Vitocell 100: Uhrianodin tarkastamiseksi suosittelemme huoltoliikkeen vuosittain tekemää toimintatarkastusta. Anodin toimintatarkastusta ei voi suorittaa ilman käytön keskeyttämistä. Huoltoliike mittaa suojavirran anodin tarkastuslaitteella. Varoventtiili (lämminvesivaraaja) Käyttäjän tai huoltoliikkeen tulee tarkastaa puolivuosittain varoventtiilin käyttövalmius ilmaamalla (katso venttiilin valmistajan antamia ohjeita). Venttiilinistukan likaantumisen vaara. Normit DIN ja EN 806 määräävät, että laite on huollettava tai puhdistettava viimeistään kaksi vuotta sen käyttöönoton jälkeen sekä aina tarvittaessa. 26

27 Kunnossapito Kunnossapito (jatkoa) Käyttöveden suodatin (jos käytettävissä) Toimi hygieenisistä syistä seuraavasti: Uusi suodatinpanokset 6 kuukauden välein suodattimissa, joita ei voi huuhdella, (silmämääräinen tarkastus 2 kuukauden välein). Huuhdeltavissa suodattimissa ne huuhdellaan 2 kuukauden välein. Vaurioituneet liitäntäjohdot Jos laitteen tai asennetun ulkoisen sähköisen lisävaruteen liitäntäjohdot ovat vaurioituneet, niiden tilalle on vaihdettava erityiset liitäntäjohdot. Vaihdettaessa on aina käytettävä Viessmannjohtoja. Ilmoita huoltoliikkeeseen. 27

28 Käsitteiden selitykset Jatkuva käyttö Jatkuvassa käytössä lämmitysvettä lämmitetään jatkuvasti säädettyyn kattilaveden lämpötilaan. Käyttöohjelma Käyttöohjelman avulla määritetään, lämmitetäänkö huoneita ja kylmää käyttövettä vai lämmitetäänkö vain kylmää käyttövettä. Tai kytketäänkö lämmitys pois päältä jäätymiseneston valvonnalla. Seuraavat käyttöohjelmat voidaan valita: Huoneita lämmitetään, kylmää käyttövettä lämmitetään (talvikäyttö). Kylmää käyttövettä lämmitetään, huoneita ei lämmitetä (kesäkäyttö). Lämmityskattilan ja käyttöveden varaajan jäätymisenesto on aktivoituna, huoneita ei lämmitetä, käyttövettä ei lämmitetä (poiskytkentäkäyttö). Ohje Käyttöohjelmaa vain huonelämmitystä varten ilman käyttöveden lämmitystä ei ole valittavana. Jos huoneita on tarkoitus lämmittää, tarvitaan yleensä myös lämmintä käyttövettä (talvikäyttö). Jos kuitenkin halutaan vain lämmittää, täytyy valita käyttöohjelma ja asettaa käyttöveden lämpötila arvoon 10 C (katso sivu 15). Näin ei tarpeettomasti lämmitetä kylmää käyttövettä, mutta käyttöveden varaajan jäätymisenesto on kuitenkin varmistettu. 28 Lämmityspiiri Lämmityspiiri on lämmityskattilan ja lämpöpatterien välinen suljettu kierto, jossa lämmitysvesi virtaa. Lämmityspiirin pumppu Kiertopumppu lämmitysveden kierrättämiseen lämmityspiirissä. Todellinen lämpötila Vallitseva lämpötila haun ajankohtana; esim. käyttöveden lämpötilan tosiarvo. Kattilaveden lämpötila Katso Jatkuva käyttö. Huoneilman mukainen käyttö Palamisilma imetään huoneesta, johon lämmityskattila on asennettu. Huoneilmasta riippumaton käyttö Palamisilma imetään rakennuksen ulkopuolelta. Varoventtiili Turvalaite, joka huoltoliikkeen täytyy asentaa kylmän käyttöveden johtoon. Varoventtiili aukeaa automaattisesti, jotta käyttöveden varaajan paine ei nouse liian korkeaksi. Tavoitelämpötila Esimääritetty lämpötila, joka on saavutettava, esim. käyttöveden lämpötilan asetusarvo.

29 Käsitteiden selitykset (jatkoa) Kesäkäyttö Käyttöohjelma. Lämpiminä vuodenaikoina, eli jos huoneita ei tarvitse lämmittää, lämmitys voidaan kytkeä pois. Lämmityskattila on käytössä käyttöveden lämmitystä varten. Latauspumppu Kiertopumppu kylmän käyttöveden lämmittämiseen käyttöveden varaajassa. Käyttöveden lämmittimen suodatin Laite, joka suodattaa kylmästä käyttövedestä kiinteät aineet. Käyttöveden lämmittimen suodatin on asennettu kylmän käyttöveden johtoon ennen käyttöveden varaajaa tai lisälämmitysvastusta. 29

30 Aakkosellinen hakemisto Aakkosellinen hakemisto E Ei lämmintä vettä...24 Ensimmäinen käyttöönotto...6 Esisäätö tehtaalla...6 H Hakeminen käyttötilat...17 lämpötilat...17 tiedot...17 Haku Huoltoilmoitus...19 häiriöilmoitus...20 Huolto...26 Huoltoilmoitus hakeminen...19 hakeminen näyttöön (kuitattu)...20 kuittaus...19 Huoltosopimus...26 Huoneet liian kylmät...22 Huoneet liian lämpimiä...23 Huoneilman mukainen käyttö...28 Huoneilmasta riippumaton käyttö...28 Huonelämmitys käyttöohjelma...12 poiskytkentä...12 Tehdasasetus...6 Huonelämpötilan säätölaite...8 Häiriöilmoitus hakeminen...20 hakeminen näyttöön (kuitattu)...20 kuittaus...20 Häiriön poistaminen...22 J Jatkuva käyttö...28 Jäätymisenesto...6 Jäätymiseneston valvonta...11, 12, 15 K Kattilaveden lämpötila...28 Kattilaveden lämpötilan asetusarvon säätäminen...12 Kesäkäyttö...12, 28, 29 Koekäyttö...21 Kunnossapito...26 Käsitteiden selitykset...28 Käyttö...8 käyttölaitteet...8 käyttötapa...9 Käyttöelementit...10 Käyttölaitteet...8 Käyttöohjelma...28, 29 huonelämmitys...12 käyttöveden lämmitys...14 Käyttötapa...9 Käyttötilojen haku...17 Käyttötuntien nollaus...17 Käyttöveden lämmittimen suodatin...29 Käyttöveden lämmitys...6 käyttöohjelma...14 käyttöveden lämpötilan säätäminen14 poiskytkentä...15 tarvittavat säädöt...14 tehtaan säätö...6 Käyttöyksikkö...8 Käyttöönotto...6, 11 Käyttöönottoilmoitus...6 Käytöstä poisto...11 L Laitteen kytkentä päälle...10 Latauspumppu...29 Lämmitys ja lämminvesi...6 Lämmityskäyttö asetus...12 ilman käyttöveden lämmitystä...15 jatkuva...28 Lämmityslaitteisto kytkeminen pois päältä...11 päällekytkentä...10 Lämmityspiiri...28 Lämmityspiirin pumppu...28 Lämpimät huoneet

31 Aakkosellinen hakemisto Aakkosellinen hakemisto (jatkoa) Lämpötila asetus-lämpötila...28 hakeminen...17 kattilavesi...28 lämmin käyttövesi...14 Tosi-lämpötila...28 Lämpötilayksikkö...16 M Mistä käytetään...8 Monikattilalaitteistot...6 N Nuohoojan koekäyttö...21 Näyttöelementit...10 Näytössä näkyvät symbolit...9 P Painemittari...10 Painikkeet...8 Perusnäyttö...9 Perussäätö...16 Poiskytkentä huonelämmitys...12 käyttöveden lämmitys...15 lämmityslaitteisto ilman jäätymiseneston valvontaa...11 lämmityslaitteisto jäätymiseneston valvonnalla...11 Poiskytkentäkäyttö...11, 12, 15, 28 Polttoaineen kulutuksen nollaus...17 Puhdistus...26 Puhdistusohjeita...26 Pumppu lämmityspiiri...28 varaaja...29 Päällekytkentä Jäätymiseneston valvonta...11 lämmityslaitteisto...10 poiskytkentäkäyttö...11 R Reset...16 S Suodatin...29 Sähkökatkos...6 T Talvikäyttö...28 Tarkastus...26 Tavoitelämpötila...28 Tehtaan säätö...6 Tehtaan säätöjen palautus...16 Tietojen haku...17 Tietojen nollaus...17 Todellinen lämpötila...28 Todellisen lämpötilan haku...17 V Vain lämmitys...15 Valikko...9 Varoventtiili...28 Vesi liian kylmää...24 Vesi liian lämmintä

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTROL 300A. laitteiston käyttäjälle. Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille

VIESMANN. Käyttöohje VITOTROL 300A. laitteiston käyttäjälle. Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille VITOTROL 300A 2/2014 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatettava,

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto ja asunnon ilmanvaihtojärjestelmä yhdistettynä lämpöpumpun ohjauskeskukseen Vitotronic 200, tyyppi WO1C VITOTRONIC 200 8/2012 Säilytä ohjeet!

Lisätiedot

Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift

Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Yhdistelmälämpöpumppu sähkökäyttöinen, tyyppi BWP Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift Gewünschte Stückzahl: [ ] 300 [ ] 500 [ ] 1000 [ ] Druckfreigabe:

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle. Lämpöpumpun ohjauskeskus Vitotronic200, tyyppiwo1b FI 2/2011 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle. Lämpöpumpun ohjauskeskus Vitotronic200, tyyppiwo1b FI 2/2011 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämpöpumpun ohjauskeskus Vitotronic200, tyyppiwo1b VITOTRONIC 200 2/2011 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatettava,

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto ja asunnon ilmanvaihtojärjestelmä yhdistettynä lämpöpumpun ohjauskeskukseen Vitotronic 200, tyyppi WO1C VITOTRONIC 200 8/2012 Säilytä ohjeet!

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset................. 3 1.2 Turvallisuusohjeet...................

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto ja asunnon ilmanvaihtojärjestelmä yhdistettynä lämpöpumpun ohjauskeskukseen Vitotronic 200, tyyppi WO1C VITOTRONIC 200 6/2015 Säilytä ohjeet!

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65

KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 www.scanoffice.fi CZ06516 Versio A 01/2013 Sisällys Käyttö Aluksi... 1 Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 2 Käyttöasetukset... 3 Näyttö...3 Lisäkäyttövesi...3 Sisälämpötila...4 Käyttöveden

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen. Tietolehti VITOCAL 350-G

VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen. Tietolehti VITOCAL 350-G VIESMANN VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Sähkökäyttöiset lämpöpumput

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 200-S Tyyppi AWB 201.B/ AWB 201.C Split-rakenteinen sähkökäyttöinen lämpöpumppu,

Lisätiedot

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako 5 Kaukolämmityksen automaatio 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako Kaukolämmityksen toiminta perustuu keskitettyyn lämpimän veden tuottamiseen kaukolämpölaitoksella. Sieltä lämmin vesi pumpataan kaukolämpöputkistoa

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw

VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 200-G Tyyppi BWC 201.A06 - A17 Yksitehoinen liuos/vesilämpöpumppu, 400 V~. Kompressorilla

Lisätiedot

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja V1.1 25.04.2008 25.04.2008 TiiMi 5500ohjekirja v1.1 1/ 4 TiiMi 5500 järjestelmä on kehitetty erityisesti perunan varastoinnin

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Erityispiirteet 3 3. Tekniset tiedot 3 4. Sähköliitäntä 3 4.1 Z 125 /2/... : n liitäntäkaavio 3 5. Käyttöönotto

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06 VIESMANN VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Yhdistelmälämpöpumput, joissa on liuos/vesi-lämpöpumppu, varaaja-vedenlämmitin,

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 088U0213 Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset...................

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPUN PIKAKÄYTTÖOHJEET

LÄMPÖPUMPUN PIKAKÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPUN PIKAKÄYTTÖOHJEET WPC 04-13 (cool), WPF 04-16 (cool) SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTA HÄIRIÖTILANTEESSA... 3 NÄYTTÖ... 3 KÄYTTÖTILAT... 4 TILOJEN LÄMMITYS... 5 KÄYTTÖVESI... 5 ENERGIAMITTAUS... 5 SÄÄDINDYNAMIIKKA...

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE Kaukora Oy 2014 EW tulisija PAK Asennusohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 4 Tuotekuvaus... 4 Takuu... 4 Kierrätys... 4 3 Putkiliitännät...

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Liikkuminen valikossa Pyöritä navigointirullaa: Valitse symboli navigointi valikosta. Valittu symboli näkyy tummennettuna valikossa. Paina navigointirullaa = Valitse

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen

Lisätiedot

EasyStart T Käyttöohjeet. Kellokytkin 7 päivän esivalintamahdollisuudella.

EasyStart T Käyttöohjeet. Kellokytkin 7 päivän esivalintamahdollisuudella. EasyStart T Käyttöohjeet. Kellokytkin 7 päivän esivalintamahdollisuudella. Sisällysluettelo Johdanto Lue ensin läpi... 3 Turvaohjeet... 3 Yleiset ohjeet... 3 Käyttötarkoitus... 3 Yleiskuvaus Ajastin...

Lisätiedot

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Tämä opas ei ole täydellinen asennusopas. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden asennusohjeista. NIBE PILP OPAS 1437-1 1 NIBE F370

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 30-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310 TÄRKEÄÄ LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN 2016-04-25 Asennus-

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ

SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ V.2.8.1 Sundial Flow+ V2.8.1 Sivu 1 Tekniset tiedot Sundial Flow+ - Aurinkolämpöjärjestelmän ohjausyksikkö 9 järjestelmä vaihtoehtoa Järjestelmän tilan seuranta Etäseuranta

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja.

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4262 Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Sisältö sivu 1 LAITTEEN ESITTELY... 1 1.1 Toimintaperiaate... 1 1.2 KFRS-9 vesi-ilmalämpumppuun kuuluvat yksiköt... 1 1.3 Vesi-ilmalämpöpumpun tärkeimmät

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu-

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Imuriohjain IMURIOHJAIN v091210a Yleistä Ariterm 25+ ja 35+-kattilaan on asennettu vakiovarusteena savukaasupuhallin. Puhallintoimitukseen kuuluu ohjainyksikkö, joka ajaa imuria

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s -

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - l a i t t e i s t o t u r v a l l i s e s t i, e n e r g i a t e h o k k a a s t i j a y m pä r i s t ö ä s ä ä s tä e n? Ky s y n u o h o o j a l t a s i!

Lisätiedot

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondensoiva kattila 101 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondensoiva kattila 101 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondensoiva kattila 101 545 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: katso hinnasto VITORADIAL 300-T Tyyppi VR3 Matalalämpölämmityskattila, varustettu öljyn/kaasun lämpöarvon hyödyntävällä

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

HDHX NEOBASICs5 KAYTTOOHJE BRUKSANVISNING. Fl / SE

HDHX NEOBASICs5 KAYTTOOHJE BRUKSANVISNING. Fl / SE HDHX NEOBASICs5 KAYTTOOHJE BRUKSANVISNING Fl / SE 62235 Fl D FIX 01 Neo Basic s5 termostaatin käyttöohje Johdanto Tata laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joilla on ruumiillisia

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä

Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä 088U0212 Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset................... 5 4. Välitystesti............................

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Ajoneuvon alkuperäinen kaukosäädinavain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN VGU250

Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Versio SW 1.23 1.6.2010 Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Järjestelmätyypit Sisältö Ohjausyksikkö on suunniteltu käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa. Alla

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00 Käyttöohjeet Kytkinmoduuli 1289 00 Sisällysluettelo 2 Laitekuvaus...3 Käyttölaitteet ja näytöt...4 Liittimet...7 Asennus...8 Käyttötilan asetus...9 Käyttötilan vaihto ohjelmoinnin jälkeen...10 Ohjelmointiohjeita...11

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 2 www.gebwell.fi v1.1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Toimitussisältö... 4 3. Lämpötila-anturi... 4 4. Liitännät / mitat... 5 5. Periaatekaaviot... 6 6.

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SW - 100 SW - 120 SW - 140 SW - 200 SW - 250 SW - 300 SW - 400 Käyttövesivaraaja yhdellä kierukalla Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan.

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 PCS 44 IHB FI 1 Yleistä Tämä lisävaruste tarvitaan kun F1145 / F1245 asennuksessa käytetään ilmaiskylmää. Sisältö 1 x kiertopumppu 1 x pumpun eriste

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta 4292 Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Liite käyttöohjeet Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1. Ensikäyttö 3 1.1. ENA 50/60:n käyttöönotto 3 1.2. Käyttöönottoparametrit 3 2. Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1.

Lisätiedot

Compact Energy Tower matalaenergiatalon lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen. Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift

Compact Energy Tower matalaenergiatalon lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen. Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Compact Energy Tower matalaenergiatalon lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen VITOCAL 222 G VITOCAL 242 G Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift Gewünschte

Lisätiedot

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07 LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PV-2605-S PV-2606-S PHV-2605-S PHV-2606-S 2016 / 07 YLEISTÄ Kun liesikupu on osana kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää varustetaan liesikupu avattavalla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART TIMER LYHYT KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE

KÄYTTÖOHJE EASYSTART TIMER LYHYT KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART TIMER FI KÄYTTÖOHJE LYHYT KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET

Lisätiedot

Versio Fidelix Oy

Versio Fidelix Oy Versio 1.96 2014 Fidelix Oy Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Esittely... 4 1.1 Toimintaperiaate... 5 1.2 Käyttöönotto... 6 2 Käyttöliittymä... 7 2.1 Päävalikko ja käyttö yleisesti... 7 2.2 Säätimen

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210/310. Käyttäjän opas. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210/310. Käyttäjän opas. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210/310 Käyttäjän opas Danfoss District Energy Turvallisuushuomautus Tarvittavat asennus-, käyttöönotto- ja huoltotyöt voi suorittaa vain ammattitaitoinen valtuutettu

Lisätiedot

ECL Comfort 210/310. Käyttäjän opas *087H9008* *VIKTY120*

ECL Comfort 210/310. Käyttäjän opas *087H9008* *VIKTY120* MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9008* *VIKTY120* Lisätietoja ECL Comfort 210- ja 310-moduuleista ja lisävarusteista on osoitteessa http://den.danfoss.com/ ECL Comfort 210/310 Käyttäjän opas Produced

Lisätiedot

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat +0.5 C NTC-10 LCD 24 VAC +10%, 50 Hz / 60 Hz 1 VA IP 20 (kuivat tilat) K = 86 mm S = 23 mm L = 86

Lisätiedot

VIESMANN VITOCELL 100-L Varaaja-vedenlämmitin käyttöveden lämmityslaitteistoja varten varaajajärjestelmässä

VIESMANN VITOCELL 100-L Varaaja-vedenlämmitin käyttöveden lämmityslaitteistoja varten varaajajärjestelmässä VIESMANN VITOCELL 100-L Varaaja-vedenlämmitin käyttöveden lämmityslaitteistoja varten varaajajärjestelmässä Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: Katso hinnasto VITOCELL 100-L Tyyppi CVL Pystymallinen varaaja-vedenlämmitin,

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 1 KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 NÄPPÄIMISTÖ: Ohjelman valinta Asetukset /nollaus Ajastimen valinta (Ei vielä käytössä) Ohjaus oikealle / lisää asetusta / ajastimen käynnistys Seis / valinnan vahvistus

Lisätiedot

VIESMANN. VITOMAX 200-HW Korkeapaine-kuumavesikattila, sallitut menoveden lämpötilat enintään 150 C Nimellislämpöteho 2,3-6,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 200-HW Korkeapaine-kuumavesikattila, sallitut menoveden lämpötilat enintään 150 C Nimellislämpöteho 2,3-6,0 MW. VIESMANN VITOMAX 200-HW Korkeapaine-kuumavesikattila, sallitut menoveden lämpötilat enintään 150 C Nimellislämpöteho 2,3-6,0 MW Tietolehti Tilausnumero ja hinnat pyynnöstä VITOMAX 200-HW Tyyppi M72A Öljy-/kaasukäyttöinen

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 11PS

Tekniset tiedot LA 11PS Tekniset tiedot LA 11PS Laitteen tekniset tiedot LA 11PS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 2006 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Käyttörajat

Lisätiedot