VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 100. laitteiston käyttäjälle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 100. laitteiston käyttäjälle"

Transkriptio

1 Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto, jossa ohjauskeskus jatkuvan lämmityksen käytölle Vitotronic 100, tyyppi GC1B VITOTRONIC 100 7/2011 Säilytä ohjeet!

2 Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatettava, jotta loukkaantumisilta ja aineellisilta vahingoilta vältytään. Turvaohjeiden selitykset Vaara Tämä merkki varoittaa henkilöitä koskevasta vaarasta.! Huomio Tämä merkki varoittaa esine- ja ympäristövahingoista. Ohje Sanalla Ohje merkityissä kohdissa on lisätietoja. Kohderyhmä Tämä käyttöohje on tarkoitettu lämmityslaitteen käyttäjille. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käyttäjille (lapset mukaanluettuina), joiden liikuntakyky, aistit tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai joilla ei ole vaadittavaa kokemusta/osaamista, paitsi jos heitä on laitteen käytössä opastamassa ja valvomassa heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö. Huomio! Lapset eivät saa käyttää laitetta ilman valvontaa. Varmista, etteivät lapset leiki laitteella. Vaara Epäasianmukaisesti lämmityslaitteistossa suoritetut työt voivat johtaa hengenvaarallisiin onnettomuuksiin. Kaasuasennustyöt saa suorittaa vain kaasulaitoksen valtuuttama asentaja. Sähkötyöt saa suorittaa vain sähköasentaja. Miten pitää toimia, kun tuntuu kaasun hajua Vaara Ulos vuotava kaasu voi aiheuttaa hyvin vakaviin loukkaantumisiin johtavia räjähdyksiä. Älä tupakoi! Estä avotulen käyttö ja kipinöiden syntyminen. Älä koskaan käytä valon tai sähkölaitteiden kytkintä. Sulje kaasun sulkuhana. Avaa ikkunat ja ovet. Vie henkilöt pois vaara-alueelta. Ilmoita vuodosta kaasun ja sähkön jakeluyhtiöille ja huoltoliikkeelle rakennuksen ulkopuolelta. Sähkönjakelu rakennukseen on katkaistava turvallisesta kohdasta (rakennuksen ulkopuolelta). 2

3 Turvaohjeet Turvallisuus (jatkoa) Miten pitää toimia, kun tuntuu savukaasun hajua Vaara Savukaasut voivat johtaa hengenvaarallisiin myrkytyksiin. Kytke lämmityslaitteisto pois päältä. Tuuleta tekninen tila. Sulje asuintiloihin johtavat ovet. Toiminta tulipalon sattuessa Vaara Tuli aiheuttaa palovammojen ja räjähdyksen vaaran. Kytke lämmityslaitteisto pois päältä. Sulje polttoaineputkien sulkuventtiilit. Käytä tarkastettua ABC-paloluokkien sammutinta. Teknisen tilan vaatimukset Huomio! Luvattomat ympäristöolosuhteet voivat aiheuttaa lämmityslaitteistossa vahinkoa ja alentaa käyttöturvallisuutta. Varmista, että ympäristön lämpötila on aina yli 0 ºC ja alle 35 ºC. Halogeenihiilivetyjen (esim. maalien, liuotin- ja puhdistusaineiden sisältämien) ja suuren pölymäärän (esim. hiontatöiden aiheuttamien) kerääntymistä ilmaan on vältettävä. Jatkuvasti korkeana pysyvää ilmankosteutta (esim. jatkuvan pyykinkuivauksen johdosta) on vältettävä. Älä sulje ilmantuloaukkoja. Lisälaitteet, varaosat ja kuluvat osat! Huomio Laiteosat, joita ei ole tarkastettu yhdessä lämmityslaitteiston kanssa, voivat aiheuttaa lämmityslaitteistoon vahinkoa tai haitata sen toimintaa. Asennus ja vaihtaminen on aina annettava huoltoliikkeen tehtäväksi. 3

4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Ennen käyttöönottoa Ensimmäinen käyttöönotto... 6 Lämmityslaitteistosi on esisäädetty... 6 Monikattilalaitteistojen erikoisuudet... 6 Ammattikäsitteet... 7 Käyttö Käyttölaitteet... 8 Ohjauskeskuksen avaaminen... 8 Käyttöyksikkö... 8 Käyttötapa... 9 Näytössä näkyvät symbolit... 9 Päälle- ja poiskytkentä Lämmityslaitteiston kytkeminen päälle Lämmityslaitteiston poiskytkentä Varusteena jäätymiseneston valvonta Ilman jäätymiseneston valvontaa (käytöstä poisto) Huonelämmitys Kattilaveden lämpötilan asetusarvon säätäminen Käyttöohjelman asettaminen (huonelämmitys) Huonelämmityksen poiskytkentä Käyttöveden lämmitys Tarvittavat säädöt (käyttöveden lämmitys) Käyttöveden lämpötilan säätö Käyttöohjelman säätäminen (käyttöveden lämmitys) Käyttöveden lämmityksen poiskytkentä Muut säädöt Lämpötilayksikön ( C/ F) asettaminen Tehtaan säätöjen palautus Hakeminen Tietojen haku Huoltoilmoituksen hakeminen Häiriöilmoituksen hakeminen Nuohoojan koekäyttö Mitä pitää tehdä? Huoneet ovat liian kylmiä

5 Sisällysluettelo Sisällysluettelo (jatkoa) Huoneet ovat liian lämpimiä Lämmintä käyttövettä ei ole Lämmin käyttövesi on liian kuumaa ã vilkkuu näytössä ë vilkkuu näytössä Kunnossapito Aakkosellinen hakemisto

6 Ennen käyttöönottoa Ensimmäinen käyttöönotto Paikallisen huoltoliikkeen tehtävänä on huolehtia ohjauskeskuksen ensimmäisestä käyttöönotosta, paikallisten ja rakennuksessa esiintyvien olosuhteiden vaatimasta mukautuksesta sekä laitteiston käyttöön tarvittavasta perehdytyksestä. Uuden lämmityslaitteiston käyttäjänä olet velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi kiinteistöstänne vastaavalle nuohoojamestarille. Nuohoojamestari antaa sinulle myös tietoa niistä lämmityslaitteistolle suoritettavista toimenpiteistä, joista hän huolehtii (esim. säännölliset mittaukset, puhdistus). Lämmityslaitteistosi on esisäädetty Ohjauskeskuksen tehtaan säätönä on huonelämmitys ja käyttöveden lämmitys. Siten lämmityslaitteisto on heti käyttövalmis. Huonelämmitys Huoneita lämmitetään ohjauskeskuksesi asetusten ja huonelämpötilan säätölaitteen asetusten mukaisesti. Huoltoliike voi suorittaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä puolestasi myös muita säätöjä. Voit muuttaa kaikkia säätöjä milloin tahansa yksilöllisesti tarpeen mukaan (ks. luku Huonelämmitys ). Käyttöveden lämmitys Kylmä käyttövesi lämmitetään lämpötilaan 50 C. Huoltoliike voi suorittaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä puolestasi myös muita säätöjä. Voit muuttaa kaikkia säätöjä milloin tahansa yksilöllisesti tarpeen mukaan (ks. luku Käyttöveden lämmitys ). Jäätymisenesto Lämmityskattilan ja käyttöveden varaajan jäätymisenesto on taattu. Sähkökatkos Sähkökatkoksen sattuessa kaikki tiedot säilyvät muistissa. Monikattilalaitteistojen erikoisuudet Vitotronic 100:aa voidaan käyttää seuraavissa laitteistoissa: Yksikattilalaitokset Monikattilalaitokset, joissa Viessmann-sarjaohjauskeskus Ulkopuolisen pääohjauskeskuksen monikattilalaitteistot Monikattilalaitteistoissa (laitteistoissa, joissa on useampia lämmityskattiloita) jokainen lämmityskattila on varustettu omalla ohjauskeskuksellaan. Ohjauskeskuksia ohjataan pääohjauslaitteella. Tee säädöt (esim. huonelämpötilan asetusarvo) pääohjauslaitteesta. 6

7 Ennen käyttöönottoa Monikattilalaitteistojen erikoisuudet (jatkoa) Käyttöveden lämmitys voidaan säätää vain pääohjauslaitteesta. Pääohjauslaitteen käyttöohje Ohje Tätä käyttöohjetta ei voi käyttää monikattilalaitteistojen yhteydessä. Ammattikäsitteet Ohjauskeskuksen toimintojen ymmärtämisen helpottamiseksi liitteestä löytyy luku Käsitteiden selitykset (katso sivu 28). 7

8 Käyttö Käyttölaitteet Ohjauskeskuksen avaaminen A Käyttöyksikkö on suojaluukun takana. Suojaluukun taustapuolella on lyhyt opastus käytöstä. Avaa suojaluukku vetämällä sitä yläreunasta eteenpäin. A Suojaluukku Käyttöyksikkö 48 C s A Tästä painikkeesta siirryt valikossa askeleen taaksepäin tai keskeytät aloitetun säädön. Kohdistinpainikkeet Näillä painikkeilla voi liikkua valikossa tai asettaa arvoja. OK Tällä painikkeella voi vahvistaa valinnan tai tallentaa tehdyn säädön. Ilman toimintoa. Tällä painikkeella voi hakea säätöja hakuvalikon näyttöön. 8

9 Käyttö Käyttötapa Perusnäyttö C 4 8 Paina painiketta. Tällä painikkeella pääsee säätö- ja hakuvalikon näyttöön. Näytössä näkyvät symbolit Symbolit eivät näy aina, vaan laitteistomallista ja käyttötilasta riippuen. Näytössä vilkkuvat arvot osoittavat, että muutoksia voidaan tehdä. Valikko Säädöt lämmitystä varten Lämpimän käyttöveden lämpötilan säätö Tietojen haku Muut säädöt Nuohoojan koekäyttö Aurinkolämpölaitteiston yhteydessä: Aurinkolämpöpiirin pumppu käynnissä Poltin käytössä Tehtaalla suoritettu perussäätö Käyttöohjelma Poiskytkentäkäyttö ja jäätymiseneston valvonta Vain käyttöveden lämmitys Huonelämmitys ja käyttöveden lämmitys Ilmoitukset Huoltoilmoitus Häiriöilmoitus Näytöt Lämpötila Kiertopumppu lähdössä 20 käynnissä Syöttöpumppu käynnissä 9

10 Päälle- ja poiskytkentä Lämmityslaitteiston kytkeminen päälle Käyttöelementit suojaluukun ollessa auki Suojaluukku, katso sivu 8. C D E F 48 C s A BA H G A Käytön merkkivalo (vihreä) B Häiriövalo (punainen) C Nuohoojan tarkastuskytkin (vain huoltokäyttöön) D Pakkokytkin (vain huoltokäyttöön) Kysy huoltoliikkeeltä seuraavat: Lämmityskattilan ja siihen kuuluvan ohjauskeskuksen tyyppi Tarvittava laitteistopaine Painemittarin, sulkuventtiilien, kaasun sulkuhanan sekä ilmastointiaukkojen sijainti E Ylikuumenemissuojan kuittaus F Verkkokytkin G Lämpötilasäädin H Sulakkeet 2. Avaa öljyputkien sulkuventtiilit (säiliöstä ja suodattimesta) tai avaa kaasun sulkuhana. 3. Kytke verkkojännite päälle, esim. erillisestä sulakkeesta tai päävirtakytkimestä. 1. Tarkista lämmityslaitteiston paine painemittarista. Jos lämmityslaitteiston paine on riittämätön, lisää vettä tai ilmoita asiasta huoltoliikkeelle. 10

11 Lämmityslaitteiston kytkeminen päälle (jatkoa) Päälle- ja poiskytkentä 4. Kytke verkkokytkin päälle (katso sivu 10). Hetken päästä näyttöön tulee perusnäyttö (katso sivu 9), ja vihreä käytön merkkivalo palaa. Laitteisto on nyt käyttövalmis. Lämmityslaitteiston poiskytkentä Varusteena jäätymiseneston valvonta Valitse käyttöohjelma Poiskytkentäkäyttö (jäätymiseneston valvonta). Paina seuraavia painikkeita: 1. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 2. OK vahvistus, vilkkuu. 3. OK vahvistus, tähän saakka säädettynä ollut käyttöohjelma vilkkuu. 4. kunnes vilkkuu. 5. OK vahvistus. Ei huonelämmitystä. Ei käyttöveden lämmitystä. Lämmityskattilan ja käyttöveden varaajan jäätymisenesto on toiminnassa. Ohje Jotta kiertopumput eivät juutu, ne kytketään automaattisesti 24 tunnin välein lyhyeksi aikaa päälle. Käyttöohjelman lopettaminen Valitse jokin toinen käyttöohjelma. Ilman jäätymiseneston valvontaa (käytöstä poisto) 1. Kytke verkkokytkin päälle (katso sivu 10). 2. Sulje öljyputkien sulkuventtiilit (säiliöstä ja suodattimesta) tai sulje kaasun sulkuhana. 3. Kytke lämmityslaitteisto jännitteettömäksi esim. erillisestä sulakkeesta tai pääkytkimestä. 4. Jos odotettavissa oleva ulkolämpötila on alle 3 C, suorita tarpeelliset lämmityslaitteiston jäätymiseneston edellyttämät toimenpiteet. Ota tarvittaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen. Lämmityslaitteiston ollessa pidempään pois käytöstä Koska kiertopumppuihin ei tule jännitettä, ne voivat juuttua kiinni. 11

12 Huonelämmitys Kattilaveden lämpötilan asetusarvon säätäminen Jotta haluttu huonelämpötila voidaan saavuttaa, säädä kattilaveden lämpötilan asetusarvo (lämmityksen menoveden lämpötila) riittävän korkeaksi. Tehtaan säätö: 75 C Paina seuraavia painikkeita: 1. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 2. OK vahvistus, vilkkuu. 3. kattilaveden lämpötilan asetusarvo, vilkkuu. 4. OK vahvistus, säädetty lämpötilaarvo vilkkuu. 5. / haluttu kattilaveden lämpötilan asetusarvo. 6. OK vahvistus, uusi lämpötila-arvo on tallennettu. Käyttöohjelman asettaminen (huonelämmitys) Tehtaan säätö: huonelämmitys ja käyttöveden lämmitys (talvikäyttö). Paina seuraavia painikkeita: 1. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 3. OK vahvistus. 4. / kunnes vilkkuu. 5. OK vahvistus, huoneita lämmitetään, kylmää käyttövettä lämmitetään. 2. OK vahvistus, vilkkuu. Huonelämmityksen poiskytkentä Paina seuraavia painikkeita: 1. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 2. OK vahvistus, vilkkuu. 3. OK vahvistus, tähän saakka säädettynä ollut käyttöohjelma vilkkuu. 4. / kunnes vilkkuu (kesäkäyttö, ei huonelämmitystä) tai kunnes vilkkuu (jäätymiseneston valvonta). 12

13 Huonelämmitys Huonelämmityksen poiskytkentä (jatkoa) 5. OK vahvistus. 13

14 Käyttöveden lämmitys Tarvittavat säädöt (käyttöveden lämmitys) Jos haluat käyttöveden lämmitystä, tarkista seuraavat kohdat: Oletko säätänyt halutun käyttöveden lämpötilan? Katso seuraava luku. Oletko säätänyt oikean käyttöohjelman? Säätö, ks. sivu 14. Käyttöveden lämpötilan säätö Tehtaan säätö: 50 C Paina seuraavia painikkeita: 1. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 2. kunnes vilkkuu. 3. OK vahvistus, lämppötila-arvo vilkkuu. 4. / haluttu käyttöveden lämpötila. 5. OK vahvistus, uusi lämpötila-arvo on tallennettu. Käyttöohjelman säätäminen (käyttöveden lämmitys) Tehtaan säätö: huonelämmitys ja käyttöveden lämmitys (talvikäyttö). Paina seuraavia painikkeita: 1. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 2. OK vahvistus, vilkkuu. 3. OK vahvistus, tähän saakka säädettynä ollut käyttöohjelma vilkkuu. 4. / kunnes vilkkuu käyttöveden lämmityksen merkiksi (kesäkäyttö, ei huonelämmitystä) tai kunnes villkkuu huonelämmityksen ja käyttöveden lämmityksen merkiksi (talvikäyttö). 5. OK vahvistus, että valittu käyttöohjelma on aktivoitu. 14

15 Käyttöveden lämmitys Käyttöveden lämmityksen poiskytkentä Kun kylmää käyttövettä ei haluta lämmittää, mutta huoneita halutaan lämmittää. Paina seuraavia painikkeita: 1. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 2. OK vahvistus, vilkkuu. 3. OK vahvistus, tähän saakka säädettynä ollut käyttöohjelma vilkkuu. 3. OK vahvistus, tähän saakka säädettynä ollut käyttöohjelma vilkkuu. 4. kunnes vilkkuu. 5. OK vahvistus, käyttöveden lämmitys ja huonelämmitys on kytketty pois, jäätymiseneston valvonta on aktivoituna (poiskytkentäkäyttö). 4. / kunnes vilkkuu. 5. OK vahvistus. 6. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 7. kunnes vilkkuu. 8. OK vahvistus, lämppötila-arvo vilkkuu. 9. kunnes näytössä näkyy 10 C. 10. OK vahvistus, uusi lämpötila-arvo on tallennettu. Kun kylmää käyttövettä ei haluta kuumentaa eikä huoneita lämmittää. Paina seuraavia painikkeita: 1. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 2. OK vahvistus, vilkkuu. 15

16 Muut säädöt Lämpötilayksikön ( C/ F) asettaminen Tehtaan säätö: C Paina seuraavia painikkeita: 1. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 2. kunnes vilkkuu. 3. OK vahvistus, vilkkuu. 4. / haluttu lämpötilayksikkö ( C tai F ). 5. OK vahvistus, uusi lämpötilayksikkö on tallennettu. Tehtaan säätöjen palautus Voit palauttaa kaikki muutetut arvot samalla kerralla takaisin tehtaan säätöihin. Paina seuraavia painikkeita: 1. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 2. kunnes vilkkuu. 3. OK vahvistus, vilkkuu. 4. OK vahvistus, tehtaan säädöt on palautettu. Tehtaan säädöt: Käyttöohjelma: Lämpötilayksikkö: C Kattilaveden lämpötilan asetusarvo: 75 C Lämpimän käyttöveden lämpötilan asetusarvo: 50 C 16

17 Hakeminen Tietojen haku Riippuen laitteeseen liitetyistä komponenteista ja suoritetuista säädöistä voit hakea esiin vallitsevat lämpötilat ja käyttötilat. Paina seuraavia painikkeita: 1. säätöjen tekeminen, vilkkuu. 2. kunnes vilkkuu. 3. OK vahvistus. 4. / halutut tiedot. 5. OK vahvistus, jos haluat palauttaa arvoksi 0 (katso seuraava taulukko), vilkkuu. 6. OK vahvistus, arvo on nollattu. Esimerkki: Näytössä näkyy tieto 3, joka merkitsee kattilaveden senhetkisen lämpötilan näyttöä. C Ohje Hakutila päättyy automaattisesti 30 minuutin kuluttua tai jos painat kohtaa. Tiedot näytetään seuraavassa järjestyksessä: Näyttö näyttöruudussa Merkitys Ohjeita 0 1 LON-yksikön numero Ohjauskeskuksen yksikkönumero on C Savukaasun lämpötila Näyttö vain, jos savukaasun lämpötila-anturi on liitetty C Kattilaveden lämpötila 4 58 C Puskurivaraajan lämpötila Näyttö vain, jos puskurivaraaja on liitetty C Käyttöveden lämpötila (vain yhden käyttöveden lämpötila-anturin yhteydessä) Näyttö vain, jos käyttöveden varaaja on liitetty C Lämpimän veden lämpötila, varaajan lämpötilaanturi C Lämpimän veden lämpötila, varaajan lämpötilaanturi 2 Näyttö vain kahden käyttöveden lämpötila-anturin yhteydessä. Näyttö vain kahden käyttöveden lämpötila-anturin yhteydessä. 17

18 Hakeminen Tietojen haku (jatkoa) Näyttö näyttöruudussa Merkitys Ohjeita 5 45 C Käyttöveden lämpötila aurinkokäytössä Näyttö vain, jos aurinkolämmitysjärjestelmä on liitetty C Lämpötila anturi / Näyttö vain, jos Viessmannin aurinkolämmitysjärjestelmän ohjauskeskusmoduuli on käytettävissä ja 3. lämpötila-anturi on liitetty C Lämpötila anturi aö Näyttö vain, jos Viessmannin aurinkolämmitysjärjestelmän ohjauskeskusmoduuli on käytettävissä ja 4. lämpötila-anturi on liitetty C Keräimen lämpötila Näyttö vain, jos aurinkolämmitysjärjestelmä on liitetty C Lämpötila anturi aja Vain, jos anturi on liitetty C Lämpötila anturi ajb Vain, jos anturi on liitetty h Käyttöaika poltin 1-tehoinen, 1. teho tai moduloiva Valitsemalla D voit palauttaa arvoksi h Käyttöaika poltin 2. teho Valitsemalla D voit palauttaa arvoksi Polttimen käynnistykset Valitsemalla D voit palauttaa poltinkäynnistysten lukumäärän arvoksi Polttoaineen kulutus Valitsemalla D voit palauttaa arvoksi h Käyttöaika aurinkolämpöpiirin Näyttö vain, Viessmannin aurinkokusmoduuli pumppu lämmitysjärjestelmän ohjauskes- on käytettävissä. Valitsemalla D voit palauttaa arvoksi Pumpun käynnistykset, aurinkolämpöpiirin pumppu Näyttö vain, Viessmannin aurinkolämmitysjärjestelmän ohjauskeskusmoduuli on käytettävissä. Valitsemalla D voit palauttaa arvoksi h Käyttöaika, lähtö 22 Näyttö vain, Viessmannin aurinkolämmitysjärjestelmän ohjauskeskusmoduuli on käytettävissä. Valitsemalla D voit palauttaa arvoksi 0.

19 Hakeminen Tietojen haku (jatkoa) Näyttö näyttöruudussa Merkitys Ohjeita Käynnistykset, lähtö 22 Näyttö vain, Viessmannin aurinkolämmitysjärjestelmän 8 ohjauskes- kusmoduuli on käytettävissä. Valitsemalla D voit palauttaa arvoksi Aurinkoenergian tuotto, Näyttö vain, Viessmannin aurinkolämmitysjärjestelmän 9 kwh ohjauskes- kusmoduuli on käytettävissä. Valitsemalla D voit palauttaa arvoksi 0. Huoltoilmoituksen hakeminen Jos lämmityslaitteesi on huollon tarpeessa, näytössä vilkkuu symboli ja seuraavat näytöt ilmestyvät näkyviin. Huoltoliikkeen edustaja voi säätää, milloin huolto on tehtävä: Kun poltinta on käytetty tietyn aikaa, esim tuntia. ë h Tietyn ajan, esim. 12 kuukauden, välein. 1 ë u 2 Kun tietty savukaasun lämpötila, esim. 150 C, saavutetaan. C a

20 Hakeminen Huoltoilmoituksen hakeminen (jatkoa) Ilmoita asiasta huoltoliikkeelle ja kuittaa huoltoilmoitus valitsemalla OK. Ohje Jos huollon voi suorittaa vasta myöhempänä ajankohtana, huoltoilmoitus tulee 7 päivän kuluttua uudelleen näyttöön. Kuitatun huoltoilmoituksen hakeminen näyttöön Paina n. 4 sekunnin ajan painiketta OK. Häiriöilmoituksen hakeminen Jos lämmityslaitteistossasi on ilmennyt häiriöitä, näytössä vilkkuu symboli ja häiriökoodi näytetään. Lisäksi vilkkuu punainen häiriövalo (katso sivu 10). Esimerkki: Näytetty häiriökoodi: 50 ã Ilmoita häiriökoodi huoltoliikkeelle. Näin huoltoliike voi paremmin perehtyä asiaan ja mahdollisesti säästyt tarpeettomilta matkakustannuksilta. 2. Kuittaa häiriöilmoitus painamalla OK. Symboli ei enää vilku. Ohje Jos häiriöilmoituksiin on yhdistetty signaalilaite (esim. äänimerkki), se kytkeytyy pois päältä sen jälkeen, kun häiriöilmoitus on kuitattu. Jos häiriön poistamisen voi suorittaa vasta myöhempänä ajankohtana, häiriöilmoitus tulee seuraavana päivänä uudelleen näyttöön. Kuitatun häiriöilmoituksen hakeminen näyttöön Paina n. 4 sekunnin ajan painiketta OK. Ohje Jos on tullut useita häiriöilmoituksia, voit hakea ne näyttöön vuoronperään painikkeilla /. 20

21 Nuohoojan koekäyttö Nuohoojan koekäyttö Nuohoojan koekäyttö savukaasumittauksen suorittamiseen lyhytaikaisesti nostetulla kattilaveden lämpötilalla. Koekäytön saa aktivoida vain paikallinen nuohooja vuosittaisen tarkastuksen yhteydessä. Kytke käsi-/autom. käyttökytkin (katso sivu 10) asentoon. Näyttöruutuun ilmestyy seuraava näyttö. C 4 8 Seuraavat toiminnot kytkeytyvät päälle: Poltin kytkeytyy päälle (näyttöruudussa näkyy symboli ). Ohje polttimen päällekytkentä voi viivästyä esim. lämmitysöljyn esilämmityksen vuoksi. Pumput kytkeytyvät päälle. Kattilaveden lämpötilan säätö tapahtuu lämpötilasäätimellä. Nuohoojan koekäytön päättäminen Kytke käsi-/autom. käyttökytkin asentoon a. tai Sulje suojaluukku (katso sivu 8). 21

22 Mitä pitää tehdä? Huoneet ovat liian kylmiä Syy Lämmityslaitteisto on kytketty pois päältä. Ohjauskeskus on väärin säädetty. Vain käytettäessä yhdessä käyttöveden lämmityksen kanssa: Käyttöveden lämmityksen ensisijaisuus on aktivoituna ( näytössä). Polttoaine lopussa. Häiriön poisto Kytke verkkokytkin päälle (katso sivu 10). Kytke pääkytkin päälle, jos sellainen on (kattilahuoneen ulkopuolella). Kytke sulake virtapiirijakajasta päälle (talon sulake). Tarkasta asetukset ja korjaa ne tarvittaessa: täytyy olla säädettynä (katso sivu 12). Kattilaveden lämpötilan asetusarvo (katso sivu 12). Odota, kunnes käyttöveden varaaja on kuumentunut. Nestekaasu/öljy: Tarkasta polttoainemäärä ja tilaa tarvittaessa lisää. Maakaasu: Avaa kaasun sulkuhana. Kysy tarvittaessa neuvoa kaasulaitokselta. Symboli näkyy näytössä. Hae ilmoituksen laji, merkitse häiriökoodi muistiin ja kuittaa ilmoitus (ks. sivu 20). Ota tarvittaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen. 22

23 Mitä pitää tehdä? Huoneet ovat liian kylmiä (jatkoa) Syy Polttimen vikakäynnistys Symboli ilmestyy näyttöön ja polttimen punainen häiriövalo palaa. Sivuilmalaite Vitoair viallinen. Häiriön poisto Paina polttimen kannessa tai lämmityskattilan etulevyssä olevaa häiriönpoistopainiketta. Mikäli häiriönpoistopainiketta ei ole, kytke virta verkkokytkimellä (katso sivu 10) pois ja uudestaan päälle. Jos poltin ei vieläkään kytkeydy päälle, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. Ilmoita huoltoliikkeeseen. Paina moottorissa olevaa kiertosäädintä ja käännä se asennon A yli aina vasteeseen asti. A Huoneet ovat liian lämpimiä Syy Häiriön poisto Ohjauskeskus on väärin säädetty. Tarkasta säädöt ja korjaa ne tarvittaessa: Kattilaveden lämpötilan asetusarvo (katso sivu 12) Symboli näkyy näytössä. Hae ilmoituksen laji, merkitse häiriökoodi muistiin ja kuittaa ilmoitus (ks. sivu 20). Ota tarvittaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen. Käsi-/autom. käyttökytkin on asennossa Sulje suojaluukku (katso sivu 8).. 23

24 Mitä pitää tehdä? Lämmintä käyttövettä ei ole Syy Häiriön poisto Lämmityslaitteisto on kytketty pois päältä. Kytke verkkokytkin päälle (katso sivu 10). Kytke pääkytkin päälle, jos sellainen on (kattilahuoneen ulkopuolella). Kytke sulake virtapiirijakajasta päälle (talon sulake). Ohjauskeskus on väärin säädetty. Tarkasta säädöt ja korjaa ne tarvittaessa: Käyttöveden lämmityksen täytyy olla vapautettu (ks. sivu 14) Käyttöveden lämpötilan asetusarvo (ks. sivu 14) Polttoaine lopussa. Nestekaasu/öljy: Tarkasta polttoainemäärä ja tilaa tarvittaessa lisää. Maakaasu: Avaa kaasun sulkuhana. Kysy tarvittaessa neuvoa kaasulaitokselta. Symboli näkyy näytössä. Hae ilmoituksen laji, merkitse häiriökoodi muistiin ja kuittaa ilmoitus (ks. sivu 20). Ota tarvittaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen. Lämmin käyttövesi on liian kuumaa Syy Ohjauskeskus on säädetty väärin. Käyttöveden lämmitykseen käytetään aurinkolämmitysjärjestelmää. Häiriön poisto Tarkasta käyttöveden lämpötila ja korjaa tarvittaessa (katso sivu 14) Tarkasta aurinkolämmitysjärjestelmän säädöt ja korjaa ne tarvittaessa. Erillinen käyttöohje Käsi-/autom. käyttökytkin on asennossa. Sulje suojaluukku (katso sivu 8). 24

25 Mitä pitää tehdä? ã vilkkuu näytössä Syy Häiriö lämmityslaitteistossa. Häiriön poisto Hae ilmoituksen laji, merkitse häiriökoodi muistiin ja kuittaa ilmoitus (ks. sivu 20). Ota tarvittaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen. ë vilkkuu näytössä Syy Huoltoliikkeen asettama huollon ajankohta on käsillä. Häiriön poisto Ilmoita asiasta huoltoliikkeelle ja kuittaa huoltoilmoitus valitsemalla OK (katso sivu 19). 25

26 Kunnossapito Kunnossapito Puhdistus Laitteet voi puhdistaa tavanomaisilla yleispuhdistusaineilla (älä käytä hankausaineita). Käyttöyksikön pinnan voi puhdistaa mukana toimitetulla mikrokuituliinalla. Tarkastus ja huolto Lämmityslaitteiston tarkastuksesta ja huollosta on annettu määräykset Saksan energiansäästöä koskevassa laissa (Energieeinsparverordnung) sekä normeissa DIN 4755, DVGW-TRGI 2008 ja DIN Säännöllinen tarkastus takaa lämmityslaitteiston häiriöttömän, energiaa säästävän ja ympäristöystävällisen toiminnan. Viimeistään joka 2. vuosi pitää autorisoidun huoltoliikkeen huoltaa lämmityslaitteisto. Tätä varten on suositeltavaa solmia huoltoliikkeen kanssa tarkastus- ja huoltosopimus. Lämmityskattila Mitä likaisempi lämmityskattila on, sitä suurempi on savukaasun lämpötila ja siten myös energiahävikki. Siksi jokainen lämmityskattila on puhdistettava kerran vuodessa. Lämminvesivaraaja (mikäli asennettuna) Käyttöveden varaajan sisustan ja käyttövesiliitännät saa puhdistaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike. Mikäli lämminvesivaraajan kylmän käyttöveden syöttöön on liitetty vedenkäsittelylaite (esim. sulku tai ruiskutuslaite), on sen täyttöaine vaihdettava ajoissa. Noudata tämän osalta valmistajan ohjeita. Lisäksi, jos käytössä Vitocell 100: Uhrianodin tarkastamiseksi suosittelemme huoltoliikkeen vuosittain tekemää toimintatarkastusta. Anodin toimintatarkastusta ei voi suorittaa ilman käytön keskeyttämistä. Huoltoliike mittaa suojavirran anodin tarkastuslaitteella. Varoventtiili (lämminvesivaraaja) Käyttäjän tai huoltoliikkeen tulee tarkastaa puolivuosittain varoventtiilin käyttövalmius ilmaamalla (katso venttiilin valmistajan antamia ohjeita). Venttiilinistukan likaantumisen vaara. Normit DIN ja EN 806 määräävät, että laite on huollettava tai puhdistettava viimeistään kaksi vuotta sen käyttöönoton jälkeen sekä aina tarvittaessa. 26

27 Kunnossapito Kunnossapito (jatkoa) Käyttöveden suodatin (jos käytettävissä) Toimi hygieenisistä syistä seuraavasti: Uusi suodatinpanokset 6 kuukauden välein suodattimissa, joita ei voi huuhdella, (silmämääräinen tarkastus 2 kuukauden välein). Huuhdeltavissa suodattimissa ne huuhdellaan 2 kuukauden välein. Vaurioituneet liitäntäjohdot Jos laitteen tai asennetun ulkoisen sähköisen lisävaruteen liitäntäjohdot ovat vaurioituneet, niiden tilalle on vaihdettava erityiset liitäntäjohdot. Vaihdettaessa on aina käytettävä Viessmannjohtoja. Ilmoita huoltoliikkeeseen. 27

28 Käsitteiden selitykset Jatkuva käyttö Jatkuvassa käytössä lämmitysvettä lämmitetään jatkuvasti säädettyyn kattilaveden lämpötilaan. Käyttöohjelma Käyttöohjelman avulla määritetään, lämmitetäänkö huoneita ja kylmää käyttövettä vai lämmitetäänkö vain kylmää käyttövettä. Tai kytketäänkö lämmitys pois päältä jäätymiseneston valvonnalla. Seuraavat käyttöohjelmat voidaan valita: Huoneita lämmitetään, kylmää käyttövettä lämmitetään (talvikäyttö). Kylmää käyttövettä lämmitetään, huoneita ei lämmitetä (kesäkäyttö). Lämmityskattilan ja käyttöveden varaajan jäätymisenesto on aktivoituna, huoneita ei lämmitetä, käyttövettä ei lämmitetä (poiskytkentäkäyttö). Ohje Käyttöohjelmaa vain huonelämmitystä varten ilman käyttöveden lämmitystä ei ole valittavana. Jos huoneita on tarkoitus lämmittää, tarvitaan yleensä myös lämmintä käyttövettä (talvikäyttö). Jos kuitenkin halutaan vain lämmittää, täytyy valita käyttöohjelma ja asettaa käyttöveden lämpötila arvoon 10 C (katso sivu 15). Näin ei tarpeettomasti lämmitetä kylmää käyttövettä, mutta käyttöveden varaajan jäätymisenesto on kuitenkin varmistettu. 28 Lämmityspiiri Lämmityspiiri on lämmityskattilan ja lämpöpatterien välinen suljettu kierto, jossa lämmitysvesi virtaa. Lämmityspiirin pumppu Kiertopumppu lämmitysveden kierrättämiseen lämmityspiirissä. Todellinen lämpötila Vallitseva lämpötila haun ajankohtana; esim. käyttöveden lämpötilan tosiarvo. Kattilaveden lämpötila Katso Jatkuva käyttö. Huoneilman mukainen käyttö Palamisilma imetään huoneesta, johon lämmityskattila on asennettu. Huoneilmasta riippumaton käyttö Palamisilma imetään rakennuksen ulkopuolelta. Varoventtiili Turvalaite, joka huoltoliikkeen täytyy asentaa kylmän käyttöveden johtoon. Varoventtiili aukeaa automaattisesti, jotta käyttöveden varaajan paine ei nouse liian korkeaksi. Tavoitelämpötila Esimääritetty lämpötila, joka on saavutettava, esim. käyttöveden lämpötilan asetusarvo.

29 Käsitteiden selitykset (jatkoa) Kesäkäyttö Käyttöohjelma. Lämpiminä vuodenaikoina, eli jos huoneita ei tarvitse lämmittää, lämmitys voidaan kytkeä pois. Lämmityskattila on käytössä käyttöveden lämmitystä varten. Latauspumppu Kiertopumppu kylmän käyttöveden lämmittämiseen käyttöveden varaajassa. Käyttöveden lämmittimen suodatin Laite, joka suodattaa kylmästä käyttövedestä kiinteät aineet. Käyttöveden lämmittimen suodatin on asennettu kylmän käyttöveden johtoon ennen käyttöveden varaajaa tai lisälämmitysvastusta. 29

30 Aakkosellinen hakemisto Aakkosellinen hakemisto E Ei lämmintä vettä...24 Ensimmäinen käyttöönotto...6 Esisäätö tehtaalla...6 H Hakeminen käyttötilat...17 lämpötilat...17 tiedot...17 Haku Huoltoilmoitus...19 häiriöilmoitus...20 Huolto...26 Huoltoilmoitus hakeminen...19 hakeminen näyttöön (kuitattu)...20 kuittaus...19 Huoltosopimus...26 Huoneet liian kylmät...22 Huoneet liian lämpimiä...23 Huoneilman mukainen käyttö...28 Huoneilmasta riippumaton käyttö...28 Huonelämmitys käyttöohjelma...12 poiskytkentä...12 Tehdasasetus...6 Huonelämpötilan säätölaite...8 Häiriöilmoitus hakeminen...20 hakeminen näyttöön (kuitattu)...20 kuittaus...20 Häiriön poistaminen...22 J Jatkuva käyttö...28 Jäätymisenesto...6 Jäätymiseneston valvonta...11, 12, 15 K Kattilaveden lämpötila...28 Kattilaveden lämpötilan asetusarvon säätäminen...12 Kesäkäyttö...12, 28, 29 Koekäyttö...21 Kunnossapito...26 Käsitteiden selitykset...28 Käyttö...8 käyttölaitteet...8 käyttötapa...9 Käyttöelementit...10 Käyttölaitteet...8 Käyttöohjelma...28, 29 huonelämmitys...12 käyttöveden lämmitys...14 Käyttötapa...9 Käyttötilojen haku...17 Käyttötuntien nollaus...17 Käyttöveden lämmittimen suodatin...29 Käyttöveden lämmitys...6 käyttöohjelma...14 käyttöveden lämpötilan säätäminen14 poiskytkentä...15 tarvittavat säädöt...14 tehtaan säätö...6 Käyttöyksikkö...8 Käyttöönotto...6, 11 Käyttöönottoilmoitus...6 Käytöstä poisto...11 L Laitteen kytkentä päälle...10 Latauspumppu...29 Lämmitys ja lämminvesi...6 Lämmityskäyttö asetus...12 ilman käyttöveden lämmitystä...15 jatkuva...28 Lämmityslaitteisto kytkeminen pois päältä...11 päällekytkentä...10 Lämmityspiiri...28 Lämmityspiirin pumppu...28 Lämpimät huoneet

31 Aakkosellinen hakemisto Aakkosellinen hakemisto (jatkoa) Lämpötila asetus-lämpötila...28 hakeminen...17 kattilavesi...28 lämmin käyttövesi...14 Tosi-lämpötila...28 Lämpötilayksikkö...16 M Mistä käytetään...8 Monikattilalaitteistot...6 N Nuohoojan koekäyttö...21 Näyttöelementit...10 Näytössä näkyvät symbolit...9 P Painemittari...10 Painikkeet...8 Perusnäyttö...9 Perussäätö...16 Poiskytkentä huonelämmitys...12 käyttöveden lämmitys...15 lämmityslaitteisto ilman jäätymiseneston valvontaa...11 lämmityslaitteisto jäätymiseneston valvonnalla...11 Poiskytkentäkäyttö...11, 12, 15, 28 Polttoaineen kulutuksen nollaus...17 Puhdistus...26 Puhdistusohjeita...26 Pumppu lämmityspiiri...28 varaaja...29 Päällekytkentä Jäätymiseneston valvonta...11 lämmityslaitteisto...10 poiskytkentäkäyttö...11 R Reset...16 S Suodatin...29 Sähkökatkos...6 T Talvikäyttö...28 Tarkastus...26 Tavoitelämpötila...28 Tehtaan säätö...6 Tehtaan säätöjen palautus...16 Tietojen haku...17 Tietojen nollaus...17 Todellinen lämpötila...28 Todellisen lämpötilan haku...17 V Vain lämmitys...15 Valikko...9 Varoventtiili...28 Vesi liian kylmää...24 Vesi liian lämmintä

VIESMANN. Käyttöohje VITOTROL 300A. laitteiston käyttäjälle. Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille

VIESMANN. Käyttöohje VITOTROL 300A. laitteiston käyttäjälle. Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille VITOTROL 300A 2/2014 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatettava,

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto ja asunnon ilmanvaihtojärjestelmä yhdistettynä lämpöpumpun ohjauskeskukseen Vitotronic 200, tyyppi WO1C VITOTRONIC 200 8/2012 Säilytä ohjeet!

Lisätiedot

Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift

Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Yhdistelmälämpöpumppu sähkökäyttöinen, tyyppi BWP Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift Gewünschte Stückzahl: [ ] 300 [ ] 500 [ ] 1000 [ ] Druckfreigabe:

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOCOM 100. laitteiston käyttäjälle. Lämmityslaitteistojen kaukovalvonta ja kauko-ohjaus. 5782 276 FI 2/2013 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOCOM 100. laitteiston käyttäjälle. Lämmityslaitteistojen kaukovalvonta ja kauko-ohjaus. 5782 276 FI 2/2013 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteistojen kaukovalvonta ja kauko-ohjaus VITOCOM 100 2/2013 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatettava, jotta

Lisätiedot

geotherm plus NO, FI, PL VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2

geotherm plus NO, FI, PL VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2 geotherm plus VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2 NO, FI, PL Käyttäjälle Käyttöohjeet geotherm plus Lämpöpumppu ja integroitu juomavesivaraaja VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2

Lisätiedot

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN fi IVT 490, IVT 495 TWIN Käyttöohje Tuotenumero: 11163 Painos 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut lämpöpumpun, jonka on valmistanut IVT Industrier AB Toivomme, että lämpöpumppumme täyttää odotuksesi ja

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 645 298 (2010/11) fi Tietoja Tietoja IVT Greenline HE on varustettu uusimman sukupolven matalaenergialämpöpumpuilla sekä kylmällä että lämpimällä

Lisätiedot

ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY

ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY Ecowatti Asentajan käsikirja 2 Kaukora Oy 2012 Ecowatti Asentajan käsikirja 3 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 6 Turvallisuustiedot... 6 2 Takuuehdot... 7 Takuun voimassaolo...

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje Osanumero: 6720643411; Painos 2010/03 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset.................

Lisätiedot

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje fi 2 Tiedot FI Tiedot Bosch Compress EHP -lämpöpumpun kylmä ja lämmin puoli on varustettu uuden sukupolven energiapiheillä kiertovesipumpuilla.

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-S VUGFA120

Hoito-ohje DHP-S VUGFA120 Hoito-ohje DHP-S VUGFA120 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA920 Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman

Lisätiedot

161 502 24-2 2014-03-07. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 24-2 2014-03-07. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 24-2 2014-03-07 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset................. 3 1.2 Turvallisuusohjeet...................

Lisätiedot

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Yleistiedot

Lisätiedot

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 36-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

HOITO-OHJE. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti:

HOITO-OHJE. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: HOITO-OHJE Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: Asetettua arvoa suurennetaan tai pienennetään painikkeella: tai Huonelämpötilan säätäminen: aloita

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Käyttöohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Käyttöohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Käyttöohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

Asennusohje DHP-S VMGFB220

Asennusohje DHP-S VMGFB220 Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Käyttöohje DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Alkuperäisten

Lisätiedot

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa RE01 1445FI Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Yleistä asennus- ja käyttöohjeesta...3

Lisätiedot

GT02 1408 FI. Käyttöohje GT 5 - GT 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

GT02 1408 FI. Käyttöohje GT 5 - GT 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa GT02 1408 FI Käyttöohje GT 5 - GT 28 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W 12889-1.1I Asennusohje Tuotenro 12893 Painos 2,0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet ja symbolien selitykset 3 1.1 Turvallisuusohjeet 3 1.2 Symbolien

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN EC9

Käyttöohje NILAN EC9 Versio 1.05 Käyttöohje NILAN EC9 Käyttöohje NILAN EC9 tuotenro 72139BE Versio 1.05; 01.03.2007 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje

Lisätiedot

JÄSPI TEHOWATTI ASENNUS-/KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

JÄSPI TEHOWATTI ASENNUS-/KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET JÄSPI TEHOWATTI ASENNUS-/KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Säilyttäkää tämä ohje loppukäyttäjää varten! Täyttäkää asennuksen yhteydessä sivu 23! ASENTAJAT HUOM! Asiakastyytyväisyyden takaamiseksi on sivun 23 asennuskaavake

Lisätiedot