VIESMANN. Käyttöohje VITOTROL 300A. laitteiston käyttäjälle. Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIESMANN. Käyttöohje VITOTROL 300A. laitteiston käyttäjälle. Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille"

Transkriptio

1 Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille VITOTROL 300A 2/2014 Säilytä ohjeet!

2 Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatettava, jotta loukkaantumisilta ja aineellisilta vahingoilta vältytään. Turvaohjeiden selitykset Vaara Tämä merkki varoittaa henkilöitä koskevasta vaarasta.! Huomio Tämä merkki varoittaa esine- ja ympäristövahingoista. Sanalla merkityissä kohdissa on lisätietoja. Kohderyhmä Tämä käyttöohje on tarkoitettu lämmityslaitteen käyttäjille. Tätä laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoja, jos heitä valvotaan ja heidät on perehdytetty laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät mahdolliset vaarat.! Huomio Laitteen lähellä olevia lapsia on valvottava. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa laitteen puhdistusta tai käyttöhuoltoa ilman valvontaa. Laitteen liitäntä Ainoastaan valtuutetut alan ammattilaiset saavat liittää laitteen ja ottaa sen käyttöön. Käytä laitetta vain sopivilla polttoaineilla. Noudata annettuja sähköliitäntää koskevia edellytyksiä. Ainoastaan valtuutetut alan ammattilaiset saavat tehdä muutoksia olemassaolevaan asennukseen. Vaara Epäasianmukaisesti lämmityslaitteistossa suoritetut työt voivat johtaa hengenvaarallisiin onnettomuuksiin. Kaasuasennustöitä saavat suorittaa vain sellaiset asentajat, joilla on vastaavan kaasulaitoksen antama valtuutus näihin töihin. Sähkötöitä saa suorittaa vain sähköalan ammattihenkilökunta. Laitetta koskevat työt Säädöt ja laitteella tehtävät työt on suoritettava vain tämän käyttöohjeen tietojen mukaisesti. Ainoastaan valtuutetut alan ammattilaiset saavat tehdä muita töitä laitteella. Älä avaa laitetta. Älä pura verhouksia. Älä muuta tai poista lisäosia tai asennettuja lisävarusteita. Älä avaa tai kiristä putkiliitäntöjä. Vaara Kuumat pinnat voivat aiheuttaa palovammoja. Älä avaa laitetta. Eristämättömien putkien, kalusteiden ja savukaasuputkien kuumia pintoja ei saa koskea. Miten pitää toimia, kun havaitaan kaasun hajua Vaara Ulosvuotava kaasu voi aiheuttaa erittäin vakaviin vammoihin johtavia räjähdyksiä. Älä tupakoi! Estä avotuli ja kipinöiden syntyminen.älä koskaan käytä valon tai sähkölaitteiden kytkintä. Sulje kaasun sulkuhana. Avaa ikkunat ja ovet. Vie henkilöt pois vaara-alueelta. Ilmoita vuodosta kaasun ja sähkön jakeluyhtiöille ja huoltoliikkeelle rakennuksen ulkopuolelta. Sähkönjakelu rakennukseen on katkaistava turvallisesta kohdasta (rakennuksen ulkopuolelta). Miten pitää toimia, kun havaitaan savukaasun hajua Vaara Savukaasut voivat johtaa hengenvaarallisiin myrkytyksiin. Kytke lämmityslaitteisto pois päältä. Tuuleta tekninen tila. Sulje asuintiloihin johtavat ovet. Toiminta tulipalon sattuessa Vaara Tuli aiheuttaa palovammojen ja räjähdyksen vaaran. Kytke lämmityslaitteisto pois päältä. Sulje polttoaineputkien sulkuventtiilit. Käytä tarkastettua ABC-paloluokkien sammutinta. 2

3 Turvaohjeet Turvallisuus (jatkoa) Miten pitää toimia, kun lämmityslaitteistossa ilmenee häiriöitä Vaara Häiriöilmoitukset viittaavat vikoihin lämmityslaitteistossa. Jos häiriöitä ei korjata, seurauksena voi olla hengenvaara. Älä kuittaa häiriöilmoituksia useaan kertaan lyhyin väliajoin. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen, jotta se voi selvittää syyn ja korjata vian. Teknisen tilan vaatimukset Vaara Suljetut tuloilma-aukot johtavat palamisilman puutteeseen. Se johtaa epätäydelliseen palamiseen ja hengenvaarallisen hiilimonoksidin muodostumiseen. Älä tuki tai sulje tuloilma-aukkoja. Älä tee rakenteellisiin ominaisuuksiin jälkikäteen sellaisia muutoksia, joilla voi olla vaikutusta turvalliseen käyttöön (esim. johdot, verhoukset tai väliseinät). Vaara Lämmityskattilan käyttäminen samaan aikaan sellaisten laitteiden kanssa, joissa poistoilma johdetaan ulos, voi savukaasujen takaisinvirtauksen vuoksi aiheuttaa hengenvaarallisia myrkytyksiä. Tee tarvittavat toimenpiteet riittävää palamisilman saantia varten. Ota tarvittaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen. Lisälaitteet, varaosat ja kuluvat osat Huomio! Laiteosat, joita ei ole tarkastettu yhdessä lämmityslaitteiston kanssa, voivat aiheuttaa lämmityslaitteistoon vaurioita tai haitata sen toimintoja. Asennus ja vaihtaminen on aina annettava huoltoliikkeen tehtäväksi. Vaara Herkästi syttyvät nesteet ja materiaalit (esim. bensiini, liuotin- tai puhdistusaineet, maalit tai paperi) voivat aiheuttaa räjähdyksiä tai tulipaloja. Älä varastoi tai käytä tällaisia aineita teknisessä tilassa tai lämmityslaitteiston välittömässä läheisyydessä.! Huomio Luvattomat ympäristöolosuhteet voivat aiheuttaa lämmityslaitteistossa vahinkoa ja alentaa käyttöturvallisuutta. Ympäristön lämpötilan täytyy olla yli 0 C ja alle 35 C. Vältä halogeenihiilivetyjen (sisältyy esim. maaleihin, liuottimiin ja puhdistusaineisiin) aiheuttamaa ilman saastumista ja runsasta pölynmuodostusta (esim. hiontatöiden seurauksena). Vältä jatkuvaa, korkeaa ilmankosteutta (esim. jatkuvan pyykinkuivatuksen seurauksena). Poistoilmalaitteet Käytettäessä laitteita, joissa on ulos johtavia poistoilma-aukkoja (liesituulettimet, poistoilmalaitteet, ilmastointilaitteet), ilman poisimeminen voi aiheuttaa alipaineen. Jos samaan aikaan käytetään lämmityskattilaa, tämä voi aiheuttaa savukaasujen takaisinvirtausta. 3

4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Ennen käyttöönottoa Ensimmäinen käyttöönotto... 6 Ammattikäsitteet... 6 Vihjeitä energiansäästöön... 6 Mukavuutta lisääviä vihjeitä Käyttö Käyttöyksikkö... 8 Valikko... 8 Symbolit... 8 Perusvalikko (perusnäyttö) Miten käytetään Käyttöohjelma Lämmityksen, lämpimän veden ja jäätymissuojauksen käyttöohjelmat Aikaohjelma Aikaohjelman säätö esimerkkinä huonelämmitys Aikaohjelman tehokas säätö Ajanjaksojen poistaminen Huonelämmitys Huonelämpötilan säätäminen Normaalin huonelämpötilan asettaminen lämmitystä varten Alennetun huonelämpötilan asettaminen lämmitystä varten Käyttöohjelma Käyttöohjelman asetus lämmitystä varten Aikaohjelma Aikaohjelman säätäminen lämmitystä varten Huonelämmityksen poiskytkentä Mukavuustoiminto Juhlakäyttö Juhlakäytön säätö lämmitystä varten Juhlakäytön lopettaminen Energiansäästötoiminto Säästökäyttö Säästökäyttö asetus lämmitystä varten Säästökäytön lopettaminen Energiansäästötoiminto Lomaohjelma Lomaohjelman säätö lämmitystä varten Lomaohjelman keskeyttäminen tai poistaminen Käyttöveden lämmitys Lämpimän käyttöveden lämpötilan säätö Käyttöohjelma Käyttöohjelman säätäminen käyttöveden lämmitystä varten Aikaohjelma Aikaohjelman säätäminen käyttöveden lämmitystä varten Käyttöveden lämmitys yhden kerran aikaohjelman ulkopuolella Kiertopumpun aikaohjelman säätäminen Käyttöveden lämmityksen poiskytkentä Muut säädöt Kellonajan ja päivämäärän asettaminen Kielen säätäminen Näytön kontrastin säätäminen Näytön valaistuksen kirkkauden säätäminen Aseta ensisijainen lämmityspiiri perusvalikkoa varten Tehdasasetusten palauttaminen takaisin Hakeminen Tietojen haku Tietojen ottaminen käyttöön perusvalikossa Hakeminen aurinkolämpölaitteistojen yhteydessä Haku lämmitysveden puskurivaraajan yhteydessä Hakeminen Vitovalor-laitteen yhteydessä Hakeminen Vitosorp-laitteen yhteydessä Tietojen nollaus... 24

5 Sisällysluettelo Sisällysluettelo (jatkoa) Huoltoilmoituksen haku Häiriöilmoituksen haku Mitä pitää tehdä? Huoneet ovat liian kylmiä Huoneet ovat liian lämpimiä Lämmintä käyttövettä ei ole Lämmin käyttövesi on liian kuumaa vilkkuu ja Häiriö näkyy näytössä vilkkuu ja Huolto näkyy näytössä Kuivatustoiminto ilmestyy näyttöön Ulkoinen kytkentä näkyy näytössä Ulkoinen ohjelma tulee näyttöön Ulk. huone-asetuslämp. ilmestyy näyttöön Varaston täyttö ilmestyy näyttöön Tuhkaluukku auki ilmestyy näyttöön Ritilän puhdistus ilmestyy näyttöön Tyhjennä tuhkalaatikko ilmestyy näyttöön Lisää puuta ilmestyy näyttöön Esilämmitys ilmestyy näyttöön Täyttöovi auki ilmestyy näyttöön Alustuspalkki on käynnissä Kunnossapito Liite Yleiskuva laajennetusta valikosta Hakumahdollisuudet kohdassa Tietoja Käsitteiden selitykset Aakkosellinen hakemisto

6 Ennen käyttöönottoa Ensimmäinen käyttöönotto Kauko-ohjain on liitetty lämmityskattilan Vitotronicohjauskeskukseen. Paikallisen LVI-liikkeen tehtävänä on huolehtia Vitotronic-ohjauskeskuksen ensimmäisestä käyttöönotosta ja mukautuksesta paikallisiin ja rakennuksessa oleviin olosuhteisiin sekä laitteen käyttöön tarvittavasta opastuksesta. Vitotronic-ohjauskeskuksen asetukset siirretään kauko-ohjaimeen käyttöönoton yhteydessä. Vitotronic-ohjauskeskukseen on tehty tehtaalla asetus Lämmitys ja lämmin vesi. Huonelämmitys Kello 6.00 ja välillä huoneita lämmitetään arvoon 20 C huone-tavoitelämpötila (normaali huonelämpötila. Kello ja 6.00 välillä huoneita lämmitetään 3 C Alenn. huone-tav.lämp. (vähennetty lämmityskäyttö, jäätymisenesto). Talvi-/kesäaikaan siirtyminen Tämä säätöjen muutos tapahtuu automaattisesti. LVI-liike voi suorittaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä puolestasi myös muita säätöjä. Voit muuttaa säätöjä milloin tahansa yksilöllisesti tarpeen mukaan. Sähkökatkos Sähkökatkoksen sattuessa kaikki säädöt säilyvät. Jos lämmityslaitteisto on pitkään poissa käytöstä, päivämäärä ja kellonaika on säädettävä uudelleen. Käyttöveden lämmitys Kello 5.30 ja välillä käyttövettä lämmitetään 50 C Läm. vesi-tavoitelämp.. Mahdollisesti käytettävissä oleva kiertopumppu on kytketty päälle. Kello lämminvesivaraajaa ei jälkilämmitetä. Mahdollisesti käytettävissä oleva kiertopumppu on kytketty pois päältä. Ennen klo 22:00 alkanut käyttöveden lämmitys lopetetaan. Ammattikäsitteet Seuraavassa selvitetään lähemmin muutamia ammattikäsitteitä Vitotronic-ohjauskeskuksen toimintojen ymmärtämisen helpottamiseksi. Nämä ammattikäsitteet on merkitty seuraavasti: Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. Vihjeitä energiansäästöön 6 Huonelämmitys Normaali huonelämpötila ( Huone-tavoitelämpötila, katso sivu 14): Älä lämmitä huoneita liikaa. Jokainen aste vähemmän säästää jopa 6 % lämmityskustannuksia. Säädä normaali huonelämpötila korkeintaan lukemaan 20 C. Aikaohjelma (katso sivu 15): Lämmitä huoneet päivisin normaaliin ja öisin alennettuun huonelämpötilaan. Käytä tähän aikaohjelman asetuksia. Käyttöohjelma: Mikäli huonelämmitystä ei tarvita, valitse jokin seuraavista käyttöohjelmista: Vain lämmin vesi (katso sivu 11): Jos et halua kesällä lämmittää huonetiloja, mutta tarvitset lämmintä käyttövettä. Poiskytk.-käyttö (katso sivu 11): Jos et pitkään aikaan halua lämmittää huoneita, etkä tarvitse lämmintä käyttövettä. Lyhytkestoinen poissaolo (katso sivu 16): Alenna huonelämpötilaa esim. ostoksilla käynnin ajaksi. Valitse tätä varten Säästökäyttö. Loma (katso sivu 16): Kun lähdet matkoille, kytke Lomaohjelma päälle: Huonelämpötilaa vähennetään ja käyttöveden lämmitys kytketään pois päältä.

7 Ennen käyttöönottoa Vihjeitä energiansäästöön (jatkoa) Tuuletus: Sulje termostaattiventtiilit tuuletuksen ajaksi. Avaa ikkunat täysin auki lyhyeksi ajaksi. Kierrekaihtimet: Sulje kierrekaihtimet (jos sellaiset on), kun alkaa hämärtää. Termostaattiventtiilit: Säädä termostaattiventtiilit oikein. Lämpöpatterit: Älä peitä lämpöpattereita tai termostaattiventtiileitä. Käyttöveden lämmitys Kiertopumppu (katso sivu 19): Kytke kiertopumppu päälle vain niiksi ajoiksi, jolloin lämmintä käyttövettä tarvitaan säännöllisesti. Käytä tähän aikaohjelman asetuksia. Lämpimän käyttöveden kulutus: Ota suihku kylvyn sijasta. Suihku kuluttaa tavallisesti vähemmän energiaa kuin kylvyn ottaminen. Muita Vitotronic-ohjauskeskuksen energiansäästötoimintoja varten voit kääntyä oman huoltoliikkeesi puoleen. Mukavuutta lisääviä vihjeitä Huonelämmitys Normaali huonelämpötila ( Huone-tavoitelämpötila, katso sivu 14): Voit asettaa mukavuuslämpötilan perusvalikosta milloin tahansa. Ensisijainen lämmityspiiri (katso sivu 20): Jos kaukosäätimeen on yhdistetty useampia lämmityspiirejä, voit tehdä ensisijaisen lämmityspiirin tärkeät asetukset suoraan perusvalikosta. Aikaohjelma (katso sivu 15): Käytä aikaohjelmaa. Aikaohjelmassa voit asettaa eri huonelämpötiloja eri ajanjaksoille, esim. päivälämpötilan ja yölämpötilan erikseen. Juhlakäyttö (katso sivu 15): Säädä asetukseksi juhlakäyttö, jos haluat valita huonetilojen lämmitykseen aikaohjelmasta poikkeavan lämpötilan. Esimerkki: Myöhään illalla on aikaohjelma säädetty alentamaan huonelämpötilaa, mutta vieraat jäävät vielä pitempään. Käyttöveden lämmitys Aikaohjelma (katso sivu 18): Käytä käyttöveden lämmityksen aikaohjelmaa. Käytä kiertopumpun aikaohjelmaa. Vedenottopaikassa on käytettävissä halutun lämpöistä käyttövettä asetettujen ajanjaksojen mukaan. 7

8 Käyttö Käyttöyksikkö Vitotrol 300A -kauko-ohjaimella voit tehdä seuraavat asetukset asuintilasta käsin: Normaali huonelämpötila Alennettu huonelämpötila Käyttöveden lämpötila Käyttö- ja lomaohjelma Huonelämmityksen ajanjaksot Käyttöveden lämmityksen ajanjaksot Kiertopumpun (jos käytettävissä) ajanjaksot Date and time (pvm ja kellonaika) Kaikki asetukset siirretään Vitotrol 300A -kauko-ohjaimesta Vitotronic-ohjauskeskukseen ja päinvastoin. Kutakin lämmityspiiriä koskevat aina ajallisesti viimeiseksi suoritetut säädöt. 10 C 20,5 C OK ti :10? Kuva. 1 Tästä siirryt valikossa askeleen taaksepäin tai keskeytät aloitetun asetuksen. Kohdistinpainikkeet Selaa valikkoa tai säädä arvoja. OK Tällä painikkeella voi vahvistaa valinnan tai tallentaa tehdyn säädön. Käytettävissäsi on 2 käyttötasoa: Perusvalikko: Katso sivu 9. : Katso sivu 9. Tällä painikkeella voi hakea valikon (katso seuraavaa lukua) tai valittua valikkoa koskevia lisätietoja. Tällä painikkeella haetaan näyttöön valikko. Jos et ole tehnyt muutamaan minuuttiin mitään asetuksia kauko-ohjaimella, näytön valaistusta vähennetään tai se sammutetaan, jos olet tehnyt vastaavan asetuksen (ks. sivu 20). Valikko Tässä kohdassa on käyttöä koskevat selitykset lyhyenä opastuksena. Näin haet pikaohjeen näyttöön: Näyttöön tulee perusvalikko (perusnäyttö) (katso sivu 9): Paina painiketta. Olet jossakin valikon kohdassa: Paina painiketta niin usein, kunnes näkyviin tulee perusvalikko. Paina painiketta. 8 Symbolit Symbolit eivät näy aina, vaan laitteistomallista ja käyttötilasta riippuen. Näytöt: Jäätymissuoja on aktivoitu Huonelämmitys normaaliin huonelämpötilaan Huonelämmitys alennettuun huonelämpötilaan Juhlakäyttö on aktivoitu Säästökäyttö on aktivoitu Aurinkolämpölaitteiston yhteydessä: Aurinkolämpöpiirin pumppu käy Kaasu-imeytyslämpöpumpun yhteydessä: Poltin on käytössä Kaasu-imeytyslämpöpumpun yhteydessä: Kompressori käy Tämänhetkinen kellonaika Lämmityspiirit: Lämmityspiiri...

9 Käyttö Käyttöyksikkö (jatkoa) Käyttöohjelmat:,, : Symbolien selitykset löytyvät sivulta 1 Ilmoitukset: Häiriö Huolto Perusvalikko (perusnäyttö) Perusvalikossa voit tehdä ja hakea seuraavat ensisijaista lämmityspiiriä E koskevat asetukset (katso seuraava kuva): Huonelämpötilan asetusarvo Käyttöohjelma Näin haet perusvalikon näyttöön: Näytön valaistusta vähennetään tai se kytketään pois päältä, jos olet tehnyt vastaavan asetuksen (ks. sivu 20): Paina painiketta OK. Olet jossakin valikon kohdassa: Paina painiketta niin monta kertaa, kunnes näkyviin tulee perusvalikko. E A LP1 B C D 10 C 20,5 C ti :10 OK? Kuva. 2 A Käyttöohjelma ensisijaiselle lämmityspiirille (E) B Vallitseva ulkolämpötila C Vallitseva kaukosäätimen ympäristön lämpötila (huonelämpötilan todellinen arvo) Ensisijaisen lämmityspiirin säädöt voit tehdä myös laajennetussa valikossa (katso sivu 9). Muita mahd. yhdistettyjä lämmityspiirejä koskevat säädöt voit tehdä vain laajennetussa valikossa. Normaalin huonelämpötilan asettaminen ensisijaiselle lämmityspiirille D Tietoja-rivi Tietoja-rivin näyttöä voidaan muuttaa (katso sivu 22). E Ensisijainen lämmityspiiri (katso sivu 20): Ei näyttöä, jos on vain yksi lämmityspiiri. Käyttöohjelman asettaminen ensisijaiselle lämmityspiirille Paina seuraavia painikkeita: / haluamaasi käyttöohjelmaa varten. OK vahvistus Paina seuraavia painikkeita: / haluamaasi arvoa varten. OK vahvistus Laajennetussa valikossa voidaan suorittaa kaikki kauko-ohjauksen toiminta-alueen asetukset ja hakea niitä näyttöön, esim.lomaohjelma tai aikaohjelmat. Valikkoyleiskuva on sivulla 30. 9

10 Käyttö (jatkoa) Näin haet laajennetun valikon näyttöön: Näytön valaistusta vähennetään tai se kytketään pois päältä, jos olet tehnyt vastaavan asetuksen (ks. sivu 20): Paina peräkkäin painikkeita OK ja. Olet jossakin valikon kohdassa: Paina painiketta. Valikko Ù LP1 Ú F Juhlakäyttö Säästökäyttö Lämmitys Lämmin vesi Valitse pain. Pois Þ ( OK? Kuva. 3 F Valintarivi Miten käytetään Jos et ole tehnyt muutamaan minuuttiin mitään asetuksia kauko-ohjaimella, näytön valaistusta vähennetään tai se sammutetaan, jos olet tehnyt vastaavan asetuksen (ks. sivu 20). Paina painiketta OK. Siirryt perusvalikkoon (katso sivu 9). 2. Paina painiketta. Siirryt laajennettuun valikkoon (ks. sivu 9). Valitussa valikkokohdassa on musta tausta. Valintarivillä F (ks. kuva sivulla 10) annetaan tarvittavat toimintaohjeet. Voit tehdä huonelämmityksen säädöt jokaiselle lämmityspiirille. Sen vuoksi sinun täytyy ennen vastaavia säätöjä (esim. huonelämpötilan säätö) valita haluttu lämmityspiiri. Seuraavassa kuvassa esitetään menettelytapa huonelämpötilan asetusarvon säätöesimerkin avulla. Kuvassa ovat säädöt ilman lämmityspiirin valintaa ja lämmityspiirin valinnan kanssa sekä erilaiset valintarivit. 10

11 Käyttö Miten käytetään (jatkoa) LP1 10 C 20,5 C OK ti :10? / / Lämmityspiirin valinta Ù LP2 Ú Lämmityspiiri 2 Valittiin OK / Valikko ÙLP1 Ú Valikko Ù LP2 Ú Juhlakäyttö Säästökäyttö Lämmitys è Juhlakäyttö Säästökäyttö Lämmitys è Lämmin vesi Lämmin vesi Jatka pain. OK Jatka pain. OK OK Lämmityspiiri 1 ÙLP1 Ú Lämmityspiiri 1 ÙLP2 Ú Huonetavoitelämpötila Alenn. huone-tav.lämp. Huonetavoitelämpötila Alenn. huone-tav.lämp. Käyttöohjelma Juhlakäyttö ê Käyttöohjelma Juhlakäyttö ê Valitse pain. ( Valitse pain. ( OK OK Huonetavoitelämpötila LP1 Huonetavoitelämpötila LP2 20 C 20 C Muuta pain. ( Muuta pain. ( / /OK / /OK Huonetavoitelämpötila LP1 Huonetavoitelämpötila LP2 22 C 22 C Hyväksytty Hyväksytty OK OK Lämmityspiiri 1 ÙLP1 Ú Lämmityspiiri 1 ÙLP2 Ú Huonetavoitelämpötila Huonetavoitelämpötila Alenn. huone-tav.lämp. Alenn. huone-tav.lämp. Käyttöohjelma Käyttöohjelma Juhlakäyttö ê Juhlakäyttö ê Valitse pain. ( Valitse pain. ( Kuva. 4 Käyttöohjelma Lämmityksen, lämpimän veden ja jäätymissuojauksen käyttöohjelmat Symboli Käyttöohjelma Toiminto Huonelämmitys ja käyttöveden lämmitys Lämmitys ja lämmin vesi Valitun lämmityspiirin huoneita lämmitetään huonelämpötilan ja aikaohjelman asetusten mukaisesti (katso luku Huonelämmitys ). Lämmintä vettä kuumennetaan lämpimän veden lämpötila-asetuksen ja aikaohjelma-asetuksen mukaisesti (katso luku Käyttöveden lämmitys ). 11

12 Käyttö Käyttöohjelma (jatkoa) Symboli Käyttöohjelma Toiminto Käyttöveden lämmitys Jäätymisenesto Vain lämmin vesi Poiskytkentäkäyttö Lämmintä vettä kuumennetaan lämpimän veden lämpötila-asetuksen ja aikaohjelma-asetuksen mukaisesti (katso luku Käyttöveden lämmitys ). Ei huonelämmitystä. Jäätymissuojaus on aktivoitu. Ei huonelämmitystä. Käyttövettä ei lämmitetä. Jäätymissuojaus on aktivoitu. Hae asetettu käyttöohjelma näyttöön laajennetun valikon kohdasta Tietoja (katso sivua 22). Aikaohjelma Seuraavassa on selitetty aikaohjelman asettamisessa käytettävä menettelytapa. Yksittäisten aikaohjelmien erityispiirteet on esitetty vastaavissa luvuissa. Aikaohjelma on asetettavissa seuraaville toiminnoille: Huonelämmitys (katso sivu 15) Käyttöveden lämmitys (katso sivu 18) Lämpimän käyttöveden kiertopumppu (katso sivu 19 Aikaohjelmassa vuorokausi jaetaan osiin, joita kutsutaan nimellä ajanjakso. Sinä määrität, mitä näiden ajanjaksojen aikana tapahtuu, esim. milloin huoneita lämmitetään normaaliin huonelämpötilaan. Aikaohjelman voi säätää yksilöllisesti jokaiselle viikonpäivälle samanlaiseksi tai erilaiseksi. Korkeintaan 4 ajanjaksoa voidaan valita yhdelle päivälle. Jokaista ajanjaksoa varten säädetään alkamisajankohta ja päättymisajankohta. Valittu ajanjakso esitetään aikadiagrammissa valkoisen palkin avulla. Sen pituus mukautetaan aikakaaviossa vastaavaksi. Laajennetusta valikosta voit hakea kohdasta Tietoja aikaohjelmat näyttöön (katso sivu 22). Aikaohjelman säätö esimerkkinä huonelämmitys : 2. Lämmitys 3. Tarvittaessa / valitulle lämmityspiirille 4. Aikaohjelma lämmitys 5. Valitse osaviikko tai viikonpäivä. 6. Valitse ajanjakso! $. Valittu ajanjakso esitetään aikadiagrammissa valkoisen palkin avulla. 7. Säädä kyseisen ajanjakson alkamis- ja päättymisajankohta.aikaohjelmassa olevan valkoisen palkin pituus mukautuu vastaavasti. 8. Poistu valikosta painamalla painiketta. Jos haluat keskeyttää säädön ennenaikaisesti, paina painiketta niin usein, että haluttu näyttö tulee esiin. 12 Esimerkki ajanjaksoista huonelämmityksen aikaohjelmassa Lämmitys!? ma-pe? 16:30-23:00 u LP ! 05:00-08:30 u Normaali Normaali Valitse pain. ( Kuva. 5 Aikaohjelma osaviikolle maanantai perjantai ( ma-pe ) Ajanjakso!: klo 05:00-08:30 Ajanjakso?: klo 16:30-23:00

13 Käyttö Aikaohjelma (jatkoa) Näiden ajanjaksojen välillä huoneet lämmitetään alennettuun lämpötilaan. Aikaohjelman tehokas säätö Jos haluat säätää vain yhdelle viikonpäivälle jonkin muun aikaohjelman, menettele seuraavalla tavalla. Esimerkki: Haluat säätää maanantaita varten jonkin muun aikaohjelman: Valitse viikon jakso maanantai sunnuntai ja aseta aikaohjelma. Aikaohjelma lämmitys LP1 maanantai-sunnuntai maanantai-perjantai lauantai-sunnuntai maanantai êç Valitse pain. ( Kuva. 6 Rasti on aina niiden osaviikkojen kohdalla, joita koskevat samat ajanjaksot. Tehdasasetus: Sama kaikille viikonpäiville, joten rasti on kohdassa maanantai sunnuntai. 2. Valitse sen jälkeen maanantai ja säädä sitä varten aikaohjelma. Rasti siirtyy osaviikon lauantai sunnuntai kohdalle, koska asetetut ajanjaksot ovat yhtäpitäviä enää vain tämän osaviikon kanssa. Aikaohjelma lämmitys maanantai-sunnuntai maanantai-perjantai lauantai-sunnuntai maanantai LP1 Valitse pain. ( Kuva. 7 ê ê ê ê êç Ajanjaksojen poistaminen Aseta päättymisajankohdaksi sama kellonaika kuin alkamisajankohdaksi. tai Valitse alkamisajankohdaksi kellonaika ennen klo 00:00. Näyttöön ilmestyy valittua ajanjaksoa varten - - : - -. Lämmitys ma-pe LP ? - -: :- - u : :- - u Hyväksy pain. Kuva. 8 OK 13

14 Huonelämmitys Huonelämpötilan säätäminen Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. Normaalin huonelämpötilan asettaminen lämmitystä varten Tehdasasetus: 20 C Ensisijaista lämmityspiiriä varten Perusvalikko / haluamasi arvon valitsemista varten. 2. Vahvista valinta painamalla OK. Kaikkia lämmityspiirejä varten 2. Lämmitys 3. Tarvittaessa / valitulle lämmityspiirille 4. Huone-asetuslämpötila 5. Aseta haluamasi arvo. Alennetun huonelämpötilan asettaminen lämmitystä varten Tehdasasetus: 3 C 2. Lämmitys 3. Tarvittaessa / valitulle lämmityspiirille 4. Alen.huone-asetus-lt 5. Aseta haluamasi arvo. Huonelämmitys tällä lämpötilalla: Normaalin lämmityskäytön ajanjaksojen välillä (katso sivu 14). Lomaohjelmassa (katso sivu 16). Käyttöohjelma Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. Käyttöohjelman asetus lämmitystä varten Ensisijaista lämmityspiiriä varten Perusvalikko / käyttöohjelmalle: Lämmitys ja lämmin vesi tai Lämmitys 2. Vahvista valinta painamalla OK. 3. Tarvittaessa / valitulle lämmityspiirille 4. Käyttöohjelma 5. Esim. Lämmitys ja lämmin vesi tai Lämmitys Käyttöohjelmien selitykset, katso sivu 1 Kaikkia lämmityspiirejä varten 2. Lämmitys Aikaohjelma Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. 14

15 Huonelämmitys Aikaohjelma (jatkoa) Aikaohjelman säätäminen lämmitystä varten Tehdasasetus: Yksi ajanjakso klo kaikille viikonpäiville. : 2. Lämmitys 3. Tarvittaessa / valitulle lämmityspiirille 4. Aikaohjelma lämmitys 5. Aseta halutut ajanjaksot. Aikaohjelman asettamisessa käytettävästä menettelystä on tietoa sivulla 12. Ota huomioon asetuksia tehdessäsi, että lämmityslaite tarvitsee jonkin aikaa huoneiden lämmittämiseksi haluttuun lämpötilaan. Huonelämmityksen poiskytkentä Ensisijaista lämmityspiiriä varten Perusvalikko / käyttöohjelmalle: Vain lämmin vesi (ei huonelämmitystä) tai Poiskytk.-käyttö (jäätymissuojaus on aktivoitu) 2. Vahvista valinta painamalla OK. 3. Tarvittaessa / valitulle lämmityspiirille 4. Käyttöohjelma 5. Vain lämmin vesi (ei huonelämmitystä) tai Poiskytk.-käyttö (jäätymissuojaus on aktivoitu) Kaikkia lämmityspiirejä varten 2. Lämmitys Mukavuustoiminto Juhlakäyttö Juhlakäytön säätö lämmitystä varten 2. Lämmitys 3. Valitse haluamasi lämmityspiiri tarvittaessa painikkeilla /. 4. Juhlakäyttö 5. Säädä haluamasi huonelämpötila juhlakäyttöä varten. Juhlakäyttö 23 C LP1 Muuta pain. ( Kuva. 9 Näyttö perusvalikossa 14 C 21 C LP1 ti :10 Kuva. 10 Säädetyn huonelämpötilan näyttö ei muutu. Huoneet lämmitetään haluttuun lämpötilaan. Jos huoltoliike ei ole toisin säätänyt, lämmitetään ensin lämmin käyttövesi asetettuun lämpötilaan, ennen kuin huonelämmitys alkaa. Kiertopumppu (mikäli sitä on) kytkeytyy päälle. 15

16 Huonelämmitys Mukavuustoiminto Juhlakäyttö (jatkoa) Juhlakäytön lopettaminen Automaattisesti 8 tunnin kuluttua Jos haluat muuttaa toimintatapaa, ota yhteys huoltoliikkeeseen. tai automaattisesti vaihdettaessa normaaliin lämmityskäyttöön aikaohjelman mukaan tai Kohtaan Juhlakäyttö säädetään Off. Energiansäästötoiminto Säästökäyttö Säästökäyttö asetus lämmitystä varten 2. Lämmitys 3. Tarvittaessa / valitulle lämmityspiirille 4. Säästökäyttö Säädetyn huonelämpötilan näyttö ei muutu. Näyttö perusvalikossa LP1 14 C 21 C ti :10 Kuva. 11 Säästökäytön lopettaminen Automaattisesti vaihdettaessa alennettuun lämmityskäyttöön aikaohjelman mukaan. tai Kohtaan Säästökäyttö säädetään Off. Energiansäästötoiminto Lomaohjelma Lomaohjelman säätö lämmitystä varten Lomaohjelma koskee kaikkia lämmityspiirejä. Jos haluat muuttaa toimintatapaa, ota yhteys huoltoliikkeeseen. : 2. Lämmitys Lomaohjelma alkaa klo 00:00 lähtöpäivää seuraavana päivänä ja päättyy klo 00:00 paluupäivänä. Eli säädetty aikaohjelma on kytkettynä päälle sekä lähtöpäivänä että paluupäivänä. 16

17 Huonelämmitys Energiansäästötoiminto Lomaohjelma (jatkoa) 3. Lomaohjelma 4. Säädä haluttu lähtö- ja paluupäivä. Lomaohjelma Lähtöpäivä: Päivämäärä Paluupäivä: LP1 la Päivämäärä la Valitse pain. ( Kuva. 12 Lomaohjelmalla on seuraavat vaikutukset: Huonelämmitys: Lämmityspiirit käyttöohjelmassa Lämmitys ja lämmin vesi : Huoneet lämmitetään säädettyyn alennettuun huonelämpötilaan (katso sivu 14). Lämmityspiirit käyttöohjelmassa Vain lämmin vesi : Ei huonelämmitystä. Lämmityskattilan ja lämminvesivaraajan jäätymissuojaus on aktivoitu. Käyttöveden lämmitys: Käyttövettä ei lämmitetä.lämminvesivaraajan jäätymissuojaus on toiminnassa. Näyttö perusvalikossa 10 C 19 C Lomaohjelma Kuva. 13 Hae asetettu lomaohjelma näyttöön laajennetun valikon kohdasta Tietoja (katso sivua 31). Lomaohjelman keskeyttäminen tai poistaminen 2. Lämmitys 3. Lomaohjelma 4. Poista ohjelma 17

18 Käyttöveden lämmitys Lämpimän käyttöveden lämpötilan säätö Tehdasasetus: 50 C 2. Lämmin vesi Valikko 3. Lämminvesi-asetuslämp. 4. Aseta haluamasi arvo. Säästökäyttö Lämmitys Lämmin vesi Aurinkoenergia Jatka pain. Kuva OK Käyttöohjelma Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. Käyttöohjelman säätäminen käyttöveden lämmitystä varten Ensisijaista lämmityspiiriä varten Perusvalikko / käyttöohjelmalle: Lämmitys ja lämmin vesi tai Vain lämmin vesi 2. Vahvista valinta painamalla OK. 3. Tarvittaessa / valitulle lämmityspiirille 4. Käyttöohjelma 5. Lämmitys ja lämmin vesi tai Vain lämmin vesi Käyttöohjelmien selitykset, katso sivu 1 Kaikkia lämmityspiirejä varten 2. Lämmitys Aikaohjelma Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. Aikaohjelman säätäminen käyttöveden lämmitystä varten Tehdasasetus: Yksi ajanjakso klo kaikille viikonpäiville. : 2. Lämmin vesi 3. Lämp.veden aikaohj. 4. Aseta halutut ajanjaksot. Aikaohjelman asettamisessa käytettävästä menettelystä on tietoa sivulla Ajanjaksojen välillä käyttövettä ei lämmitetä, vain lämminvesivaraajan jäätymissuojaus on aktiivinen. Ota huomioon säätöä tehdessäsi, että lämmityslaitteisto tarvitsee jonkin aikaa lämminvesivaraajan kuumentamiseen haluttuun lämpötilaan.

19 Käyttöveden lämmitys Aikaohjelma (jatkoa) Käyttöveden lämmitys yhden kerran aikaohjelman ulkopuolella Vähintään yhdelle laitteiston lämmityspiirille säädetyn käyttöohjelman tulee olla joko Lämmitys ja lämmin vesi tai Vain lämmin vesi. 3. Juhlakäyttö 4. Kytke Juhlakäyttö taas pois päältä valitsemalla Off, jotta huoneita ei lämmitetä tahattomasti normaaliin huonelämpötilaan. 2. Lämmitys Kiertopumpun aikaohjelman säätäminen Tehtaalla on kiertopumpun aikaohjelmaan asetettu automaattikäyttö. Eli kiertopumppu on kytketty päälle samanaikaisesti käyttöveden lämmityksen aikaohjelman kanssa. : 2. Lämmin vesi 3. Kierron aikaohjelma 4. Aseta halutut ajanjaksot. Aikaohjelman asettamisessa käytettävästä menettelystä on tietoa sivulla 12. Ajanjaksojen välillä on kiertopumppu kytketty pois päältä. Käyttöveden lämmityksen poiskytkentä Kun et halua lämmittää käyttövettä, etkä myöskään huoneita Ensisijaista lämmityspiiriä varten Perusvalikko / käyttöohjelmalle Poiskytk.-käyttö (jäätymissuojaus on aktivoitu) 2. Vahvista valinta painamalla OK. Kaikkia lämmityspiirejä varten 2. Lämmitys 3. Tarvittaessa / valitulle lämmityspiirille 4. Käyttöohjelma 5. Poiskytk.-käyttö (jäätymissuojaus on aktivoitu) Kun et halua lämmittää käyttövettä, mutta haluat lämmittää huoneita 2. Lämmitys 3. Tarvittaessa / valitulle lämmityspiirille 4. Käyttöohjelma 5. Lämmitys ja lämmin vesi 6. painetaan valikkoon saakka. 7. Lämmin vesi 8. Lämminvesi-asetuslämp. 9. Säädä arvoksi 10 C. 19

20 Muut säädöt Kellonajan ja päivämäärän asettaminen Kellonaika ja päivämäärä on tehtaalla säädetty. Jos lämmityslaitteisto on ollut pidempään käytöstä poistettuna, kellonaika ja päivämäärä on mahdollisesti säädettävä uudelleen. 2. Säädöt 3. Kellonaika/päivämäärä 4. Säädä kellonaika ja päivämäärä. Kielen säätäminen 2. Säädöt 3. Kieli 4. Säädä haluttu kieli. Näytön kontrastin säätäminen 2. Säädöt 3. Kontrasti 4. Säädä haluttu kontrasti. Näytön valaistuksen kirkkauden säätäminen Haluat parantaa valikon tekstien luettavuutta. Muuta kirkkautta. 2. Säädöt 3. Kirkkaus 4. Käyttö 5. Säädä haluttu kirkkaus. Lisäksi voit valita, haluatko näytön valaistuksen olevan vähennetty vai pois päältä valmiustilan aikana. Tehdasasetus: Näytön valaistus on pois päältä valmiustilan aikana. 2. Säädöt 3. Kirkkaus 4. Valmiustila Kirkkaus Käyttö Valmiustila Valitse pain. Kuva. 15 LP1 ( ê êç Aseta ensisijainen lämmityspiiri perusvalikkoa varten 2. Säädöt 3. Perusnäyttö 4. Valitse lämmityspiiri: Lämmityspiiri 1 (lämmityspiirille 1) Näyttö LP1 Lämmityspiiri 2 (lämmityspiirille 2) Näyttö LP2 Lämmityspiiri 3 (lämmityspiirille 3) Näyttö LP3 20

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 100. laitteiston käyttäjälle

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 100. laitteiston käyttäjälle Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto, jossa ohjauskeskus jatkuvan lämmityksen käytölle Vitotronic 100, tyyppi GC1B VITOTRONIC 100 7/2011 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto ja asunnon ilmanvaihtojärjestelmä yhdistettynä lämpöpumpun ohjauskeskukseen Vitotronic 200, tyyppi WO1C VITOTRONIC 200 8/2012 Säilytä ohjeet!

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle. Lämpöpumpun ohjauskeskus Vitotronic200, tyyppiwo1b FI 2/2011 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle. Lämpöpumpun ohjauskeskus Vitotronic200, tyyppiwo1b FI 2/2011 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämpöpumpun ohjauskeskus Vitotronic200, tyyppiwo1b VITOTRONIC 200 2/2011 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatettava,

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto ja asunnon ilmanvaihtojärjestelmä yhdistettynä lämpöpumpun ohjauskeskukseen Vitotronic 200, tyyppi WO1C VITOTRONIC 200 8/2012 Säilytä ohjeet!

Lisätiedot

Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift

Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Yhdistelmälämpöpumppu sähkökäyttöinen, tyyppi BWP Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift Gewünschte Stückzahl: [ ] 300 [ ] 500 [ ] 1000 [ ] Druckfreigabe:

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto ja asunnon ilmanvaihtojärjestelmä yhdistettynä lämpöpumpun ohjauskeskukseen Vitotronic 200, tyyppi WO1C VITOTRONIC 200 6/2015 Säilytä ohjeet!

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 2 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Käyttöveden valmistus... 8 Huonelämpötila

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPUN PIKAKÄYTTÖOHJEET

LÄMPÖPUMPUN PIKAKÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPUN PIKAKÄYTTÖOHJEET WPC 04-13 (cool), WPF 04-16 (cool) SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTA HÄIRIÖTILANTEESSA... 3 NÄYTTÖ... 3 KÄYTTÖTILAT... 4 TILOJEN LÄMMITYS... 5 KÄYTTÖVESI... 5 ENERGIAMITTAUS... 5 SÄÄDINDYNAMIIKKA...

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Liikkuminen valikossa Pyöritä navigointirullaa: Valitse symboli navigointi valikosta. Valittu symboli näkyy tummennettuna valikossa. Paina navigointirullaa = Valitse

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210/310. Käyttäjän opas. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210/310. Käyttäjän opas. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210/310 Käyttäjän opas Danfoss District Energy Turvallisuushuomautus Tarvittavat asennus-, käyttöönotto- ja huoltotyöt voi suorittaa vain ammattitaitoinen valtuutettu

Lisätiedot

ECL Comfort 210/310. Käyttäjän opas *087H9008* *VIKTY120*

ECL Comfort 210/310. Käyttäjän opas *087H9008* *VIKTY120* MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9008* *VIKTY120* Lisätietoja ECL Comfort 210- ja 310-moduuleista ja lisävarusteista on osoitteessa http://den.danfoss.com/ ECL Comfort 210/310 Käyttäjän opas Produced

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

HDHX NEOBASICs5 KAYTTOOHJE BRUKSANVISNING. Fl / SE

HDHX NEOBASICs5 KAYTTOOHJE BRUKSANVISNING. Fl / SE HDHX NEOBASICs5 KAYTTOOHJE BRUKSANVISNING Fl / SE 62235 Fl D FIX 01 Neo Basic s5 termostaatin käyttöohje Johdanto Tata laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joilla on ruumiillisia

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL470

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL470 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL470 Laitteen yleiskatsaus... 2, 3 Symbolit... 4 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Huonelämpötila ei täsmää... 8 Lämmitysohjelmasta

Lisätiedot

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Tämä opas ei ole täydellinen asennusopas. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden asennusohjeista. NIBE PILP OPAS 1437-1 1 NIBE F370

Lisätiedot

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 2069517-FI 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Sisällysluettelo 1... 1 1.1 Toimintoasetukset... 1 1.2 Viikko-ohjelman ohjelmointi... 5 1.3 Hälytyskonfiguraatio... 6 1.4 Huomautukset... 9 1

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

EasyStart T Käyttöohjeet. Kellokytkin 7 päivän esivalintamahdollisuudella.

EasyStart T Käyttöohjeet. Kellokytkin 7 päivän esivalintamahdollisuudella. EasyStart T Käyttöohjeet. Kellokytkin 7 päivän esivalintamahdollisuudella. Sisällysluettelo Johdanto Lue ensin läpi... 3 Turvaohjeet... 3 Yleiset ohjeet... 3 Käyttötarkoitus... 3 Yleiskuvaus Ajastin...

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset................. 3 1.2 Turvallisuusohjeet...................

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE Uplink

Käyttöohjekirja NIBE Uplink Käyttöohjekirja UHB FI 1228-1 231154 Sisällys 1 Yleistä 2 Palvelutarjonta 3 Vaatimukset 3 2 Rekisteröi NIBE Uplink 4 3 Tarvitsetko apua? 5 Aloitussivu 5 Ohjelmisto 8 Tilin asetukset 8 Uloskirjautuminen

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

112626SF-02 2012-09 FLEXIT CS2000. Pikaopas. CS2000 - Automatiikkajärjestelmä

112626SF-02 2012-09 FLEXIT CS2000. Pikaopas. CS2000 - Automatiikkajärjestelmä FLEXIT 112626SF-02 2012-09 CS2000 Pikaopas CS2000 - Automatiikkajärjestelmä Sisällysluettelo 1. HMI...3 2. Asetukset... 3 2.1. Johdanto...3 2.2. Valitse kieli...3 2.3. Aseta kellonaika/päivämäärä...3 2.4.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi.

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. 450007 Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. Edistyneet asetukset: Asetuksia muuttamaan pääsee, kun painaa ensin POIS/PÄÄLLE-painikkeesta

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Rakennuksien lämmitysjärjestelmät Kontiolahti 9.5.2009

Rakennuksien lämmitysjärjestelmät Kontiolahti 9.5.2009 Rakennuksien lämmitysjärjestelmät Kontiolahti 9.5.2009 Simo Paukkunen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu liikelaitos Biotalouden keskus simo.paukkunen@pkamk.fi, 050 9131786 Lämmitysvalinnan lähtökohtia

Lisätiedot

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje DIMLITE Daylight Sähkönumero 2604221 Käyttöohje T1 / T2 sisääntulot Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus Tx painikkeesta sytyttää valaistuksen sytytyshetkellä valitsevaan päivänvalotilanteeseen tai viimeisimmäksi

Lisätiedot

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Käyttäjän opas ECL Comfort 210 / 296 / 310 Suomen versio www.danfoss.com Turvallisuushuomautus Tarvittavat asennus-, käyttöönotto- ja huoltotyöt voi suorittaa vain ammattitaitoinen valtuutettu henkilö.

Lisätiedot

Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat C1 tai C2 näkyvät vuorotellen.

Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat C1 tai C2 näkyvät vuorotellen. 310 792 01 Erikoistoimintojen näyttö: TR 612 top TERMINA 2-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta Esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje

Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje CE1C2348fi 2014-04-23 Building Technologies Tervetuloa! Tervetuloa! Valintakiekolla (paina ja pyöritä) voit operoida molempia QAA74 huone yksikköä ja AVS74 käyttöyksikköä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7 KÄYTTÖOHJEET 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Käyttöohjeet KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN KAUKO- OHJAIMEN. TUTUSTU TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖÖN ENNEN ASENNUKSEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ

Lisätiedot

Versio Fidelix Oy

Versio Fidelix Oy Versio 1.96 2014 Fidelix Oy Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Esittely... 4 1.1 Toimintaperiaate... 5 1.2 Käyttöönotto... 6 2 Käyttöliittymä... 7 2.1 Päävalikko ja käyttö yleisesti... 7 2.2 Säätimen

Lisätiedot

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika 1. Käyttöohje 2 1.0 Yleistä Saadaksesi parhaan hyödyn kytkinkellon monipuolisista toiminnoista tulisi. Sinun lukea käyttöohje huolellisesti läpi ennen kytkinkellon käyttöönottoa. Tämän kytkinkellon käyttö

Lisätiedot

Turvallisuusohjeita Yleisiä ohjeita Asennus DIN-kiskolla Liitäntäkaavio

Turvallisuusohjeita Yleisiä ohjeita Asennus DIN-kiskolla Liitäntäkaavio 34 Turvallisuusohjeita Sähkölaitteen liitännän ja asennusen saa suorittaa vain vain sähköalan ammattihenkilö. Jos laite avataan tai siihen tehdään muutoksia, takuu ei ole voimassa. Noudata kansallisia

Lisätiedot

SiMAP - lämmityksen ohjauskeskus. Contents

SiMAP - lämmityksen ohjauskeskus. Contents 1 (13) SiMAP - lämmityksen ohjauskeskus Contents 1. SiMAP SÄÄTÖ - sisäänkirjautuminen...2 2. T - Sensors, TC ja Trend...3 3. ASETUSARVON ASETTAMINEN - asuntojen lämpötila...6 4. MITTAUSNÄKYMÄ...7 4.1 Huoneistot...7

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

Roth Termostaatti 230V näytöllä

Roth Termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä Käyttöohje - lyhyt ja helppo Living full of energy /9 Roth termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä on itsenäinen 230V AC 50Hz termostaatti/ohjausyksikkö,

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF DK S FIN N PL 310 784 03 TR 610 top TERMINA 1-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita saa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65

KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 www.scanoffice.fi CZ06516 Versio A 01/2013 Sisällys Käyttö Aluksi... 1 Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 2 Käyttöasetukset... 3 Näyttö...3 Lisäkäyttövesi...3 Sisälämpötila...4 Käyttöveden

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja V1.1 25.04.2008 25.04.2008 TiiMi 5500ohjekirja v1.1 1/ 4 TiiMi 5500 järjestelmä on kehitetty erityisesti perunan varastoinnin

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Käyttöopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Käyttöopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Käyttöopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi EGSQH0S8AA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoa tästä asiakirjasta Tietoja järjestelmästä. Tyypillisen järjestelmän kaavion osat... Käyttö. Yleiskuvaus: Käyttö.... Käyttöliittymä lyhyesti.....

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

TX elektroninen ohjainyksikkö

TX elektroninen ohjainyksikkö TX elektroninen ohjainyksikkö Sivu 1 / 20} 1.0.0 Sisällysluettelo 1.0.0 Sisällysluettelo... 2 2.0.0 Yhteenveto... 3 3.0.0 Toimintojen kuvaus... 4 3.1.0 Käyttäjäasetukset... 4 3.1.1 Toiminta päivällä...

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04 FI Käyttöohje Käyttölaite Multi Control MC04 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Symboli Pikalämmitystoiminto 2 Symboli Tuuletus 3 Kiertonuppi (lämmitys/puhallin) 4 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö

Lisätiedot

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING HQ-TH40 Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ Käyttäjän

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Compact Energy Tower matalaenergiatalon lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen. Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift

Compact Energy Tower matalaenergiatalon lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen. Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Compact Energy Tower matalaenergiatalon lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen VITOCAL 222 G VITOCAL 242 G Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift Gewünschte

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö

Lisätiedot

SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ

SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ V.2.8.1 Sundial Flow+ V2.8.1 Sivu 1 Tekniset tiedot Sundial Flow+ - Aurinkolämpöjärjestelmän ohjausyksikkö 9 järjestelmä vaihtoehtoa Järjestelmän tilan seuranta Etäseuranta

Lisätiedot

Käyttöohje. DEVIreg 535. Älykäs elektroninen termostaatti.

Käyttöohje. DEVIreg 535. Älykäs elektroninen termostaatti. Käyttöohje DEVIreg 535 Älykäs elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 4 1.1 Turvaohjeet............ 4 2 Asetukset................ 6 2.1 Halutun lämpötilan nostaminen/

Lisätiedot

Tyrnävä SÄÄSTÖÄ JA MUKAVUUTTA

Tyrnävä SÄÄSTÖÄ JA MUKAVUUTTA Tyrnävä 16.11.2017 SÄÄSTÖÄ JA MUKAVUUTTA Energiamurros on käynnissä Älykäs energia Tarve tehdä jotain! Puhtaan energian tuotanto Älykäs energian hallinta Sähkölämmitystä on joka puolella Pientalot 485.000

Lisätiedot

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat +0.5 C NTC-10 LCD 24 VAC +10%, 50 Hz / 60 Hz 1 VA IP 20 (kuivat tilat) K = 86 mm S = 23 mm L = 86

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS CR-421 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

KÄYTTÖOPAS CR-421  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. KÄYTTÖOPAS CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. SÄÄTIMET JA MERKKIVALOT Näkymä takaa 1. SNOOZE/DIM/SLEEP -painike 2. ON/OFF/NAP -painike 3. P-

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART TIMER LYHYT KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE

KÄYTTÖOHJE EASYSTART TIMER LYHYT KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART TIMER FI KÄYTTÖOHJE LYHYT KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET

Lisätiedot

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako 5 Kaukolämmityksen automaatio 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako Kaukolämmityksen toiminta perustuu keskitettyyn lämpimän veden tuottamiseen kaukolämpölaitoksella. Sieltä lämmin vesi pumpataan kaukolämpöputkistoa

Lisätiedot

Käyttöohjekirja myupway

Käyttöohjekirja myupway TM Käyttöohjekirja UHB FI 1605-1 331759 1 Yleistä Internetin ja :n avulla voit tarkastaa lämpöpumppusi tilan ja asuntosi lämpötilan. Saat selkeän perustan, jonka avulla voit tehokkaasti seurata ja ohjata

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1.

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1. 1 (9) 1. LONIX VEDENMITTAUSRATKAISUN KÄYTTÖOHJE Lonix vedenmittausratkaisu on suunniteltu käyttöveden huoneistokohtaiseen mittaukseen rivi- ja kerrostaloissa. Järjestelmä voidaan helposti toteuttaa yksinkertaisena

Lisätiedot

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Liite käyttöohjeet Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1. Ensikäyttö 3 1.1. ENA 50/60:n käyttöönotto 3 1.2. Käyttöönottoparametrit 3 2. Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1.

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Erityispiirteet 3 3. Tekniset tiedot 3 4. Sähköliitäntä 3 4.1 Z 125 /2/... : n liitäntäkaavio 3 5. Käyttöönotto

Lisätiedot

Käyttöohje, lämmityksen säätimet RVL479, RVL480, RVL481, RVL482

Käyttöohje, lämmityksen säätimet RVL479, RVL480, RVL481, RVL482 Käyttöohje, lämmityksen säätimet RVL479, RVL480, RVL481, RVL482 Sisältö Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 4 Infopainike... 7 Käyttötavat... 8 Lämmityksen päällekytkentä... 9 Käyttöveden valmistus...

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Wilo-Digital timer Ed.01/

Wilo-Digital timer Ed.01/ Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Lisätiedot

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Sisältö sivu 1 LAITTEEN ESITTELY... 1 1.1 Toimintaperiaate... 1 1.2 KFRS-9 vesi-ilmalämpumppuun kuuluvat yksiköt... 1 1.3 Vesi-ilmalämpöpumpun tärkeimmät

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen. Tietolehti VITOCAL 350-G

VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen. Tietolehti VITOCAL 350-G VIESMANN VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Sähkökäyttöiset lämpöpumput

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä.

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä. 1 4 Käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Näin opit käyttämään -kelloasi oikein ja siitä on sinulle pitkään iloa. Käyttöohje on saatavilla myös verkossa:

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00 Käyttöohjeet Kytkinmoduuli 1289 00 Sisällysluettelo 2 Laitekuvaus...3 Käyttölaitteet ja näytöt...4 Liittimet...7 Asennus...8 Käyttötilan asetus...9 Käyttötilan vaihto ohjelmoinnin jälkeen...10 Ohjelmointiohjeita...11

Lisätiedot

Langaton termostaatti FS20 STR

Langaton termostaatti FS20 STR Langaton termostaatti FS20 STR Laajemmat käyttöohjeet (suomennos olennaisilta osin, luvut viittaavat täydelliseen saksankieliseen käyttöohjeeseen, joka on mukana pakkauksessa) 1.3 Tekniset tiedot Tärkeimmät

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06 VIESMANN VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Yhdistelmälämpöpumput, joissa on liuos/vesi-lämpöpumppu, varaaja-vedenlämmitin,

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot