VIESMANN. Käyttöohje VITOTROL 300A. laitteiston käyttäjälle. Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIESMANN. Käyttöohje VITOTROL 300A. laitteiston käyttäjälle. Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille"

Transkriptio

1 Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille VITOTROL 300A 2/2014 Säilytä ohjeet!

2 Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatettava, jotta loukkaantumisilta ja aineellisilta vahingoilta vältytään. Turvaohjeiden selitykset Vaara Tämä merkki varoittaa henkilöitä koskevasta vaarasta.! Huomio Tämä merkki varoittaa esine- ja ympäristövahingoista. Sanalla merkityissä kohdissa on lisätietoja. Kohderyhmä Tämä käyttöohje on tarkoitettu lämmityslaitteen käyttäjille. Tätä laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoja, jos heitä valvotaan ja heidät on perehdytetty laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät mahdolliset vaarat.! Huomio Laitteen lähellä olevia lapsia on valvottava. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa laitteen puhdistusta tai käyttöhuoltoa ilman valvontaa. Laitteen liitäntä Ainoastaan valtuutetut alan ammattilaiset saavat liittää laitteen ja ottaa sen käyttöön. Käytä laitetta vain sopivilla polttoaineilla. Noudata annettuja sähköliitäntää koskevia edellytyksiä. Ainoastaan valtuutetut alan ammattilaiset saavat tehdä muutoksia olemassaolevaan asennukseen. Vaara Epäasianmukaisesti lämmityslaitteistossa suoritetut työt voivat johtaa hengenvaarallisiin onnettomuuksiin. Kaasuasennustöitä saavat suorittaa vain sellaiset asentajat, joilla on vastaavan kaasulaitoksen antama valtuutus näihin töihin. Sähkötöitä saa suorittaa vain sähköalan ammattihenkilökunta. Laitetta koskevat työt Säädöt ja laitteella tehtävät työt on suoritettava vain tämän käyttöohjeen tietojen mukaisesti. Ainoastaan valtuutetut alan ammattilaiset saavat tehdä muita töitä laitteella. Älä avaa laitetta. Älä pura verhouksia. Älä muuta tai poista lisäosia tai asennettuja lisävarusteita. Älä avaa tai kiristä putkiliitäntöjä. Vaara Kuumat pinnat voivat aiheuttaa palovammoja. Älä avaa laitetta. Eristämättömien putkien, kalusteiden ja savukaasuputkien kuumia pintoja ei saa koskea. Miten pitää toimia, kun havaitaan kaasun hajua Vaara Ulosvuotava kaasu voi aiheuttaa erittäin vakaviin vammoihin johtavia räjähdyksiä. Älä tupakoi! Estä avotuli ja kipinöiden syntyminen.älä koskaan käytä valon tai sähkölaitteiden kytkintä. Sulje kaasun sulkuhana. Avaa ikkunat ja ovet. Vie henkilöt pois vaara-alueelta. Ilmoita vuodosta kaasun ja sähkön jakeluyhtiöille ja huoltoliikkeelle rakennuksen ulkopuolelta. Sähkönjakelu rakennukseen on katkaistava turvallisesta kohdasta (rakennuksen ulkopuolelta). Miten pitää toimia, kun havaitaan savukaasun hajua Vaara Savukaasut voivat johtaa hengenvaarallisiin myrkytyksiin. Kytke lämmityslaitteisto pois päältä. Tuuleta tekninen tila. Sulje asuintiloihin johtavat ovet. Toiminta tulipalon sattuessa Vaara Tuli aiheuttaa palovammojen ja räjähdyksen vaaran. Kytke lämmityslaitteisto pois päältä. Sulje polttoaineputkien sulkuventtiilit. Käytä tarkastettua ABC-paloluokkien sammutinta. 2

3 Turvaohjeet Turvallisuus (jatkoa) Miten pitää toimia, kun lämmityslaitteistossa ilmenee häiriöitä Vaara Häiriöilmoitukset viittaavat vikoihin lämmityslaitteistossa. Jos häiriöitä ei korjata, seurauksena voi olla hengenvaara. Älä kuittaa häiriöilmoituksia useaan kertaan lyhyin väliajoin. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen, jotta se voi selvittää syyn ja korjata vian. Teknisen tilan vaatimukset Vaara Suljetut tuloilma-aukot johtavat palamisilman puutteeseen. Se johtaa epätäydelliseen palamiseen ja hengenvaarallisen hiilimonoksidin muodostumiseen. Älä tuki tai sulje tuloilma-aukkoja. Älä tee rakenteellisiin ominaisuuksiin jälkikäteen sellaisia muutoksia, joilla voi olla vaikutusta turvalliseen käyttöön (esim. johdot, verhoukset tai väliseinät). Vaara Lämmityskattilan käyttäminen samaan aikaan sellaisten laitteiden kanssa, joissa poistoilma johdetaan ulos, voi savukaasujen takaisinvirtauksen vuoksi aiheuttaa hengenvaarallisia myrkytyksiä. Tee tarvittavat toimenpiteet riittävää palamisilman saantia varten. Ota tarvittaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen. Lisälaitteet, varaosat ja kuluvat osat Huomio! Laiteosat, joita ei ole tarkastettu yhdessä lämmityslaitteiston kanssa, voivat aiheuttaa lämmityslaitteistoon vaurioita tai haitata sen toimintoja. Asennus ja vaihtaminen on aina annettava huoltoliikkeen tehtäväksi. Vaara Herkästi syttyvät nesteet ja materiaalit (esim. bensiini, liuotin- tai puhdistusaineet, maalit tai paperi) voivat aiheuttaa räjähdyksiä tai tulipaloja. Älä varastoi tai käytä tällaisia aineita teknisessä tilassa tai lämmityslaitteiston välittömässä läheisyydessä.! Huomio Luvattomat ympäristöolosuhteet voivat aiheuttaa lämmityslaitteistossa vahinkoa ja alentaa käyttöturvallisuutta. Ympäristön lämpötilan täytyy olla yli 0 C ja alle 35 C. Vältä halogeenihiilivetyjen (sisältyy esim. maaleihin, liuottimiin ja puhdistusaineisiin) aiheuttamaa ilman saastumista ja runsasta pölynmuodostusta (esim. hiontatöiden seurauksena). Vältä jatkuvaa, korkeaa ilmankosteutta (esim. jatkuvan pyykinkuivatuksen seurauksena). Poistoilmalaitteet Käytettäessä laitteita, joissa on ulos johtavia poistoilma-aukkoja (liesituulettimet, poistoilmalaitteet, ilmastointilaitteet), ilman poisimeminen voi aiheuttaa alipaineen. Jos samaan aikaan käytetään lämmityskattilaa, tämä voi aiheuttaa savukaasujen takaisinvirtausta. 3

4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Ennen käyttöönottoa Ensimmäinen käyttöönotto... 6 Ammattikäsitteet... 6 Vihjeitä energiansäästöön... 6 Mukavuutta lisääviä vihjeitä Käyttö Käyttöyksikkö... 8 Valikko... 8 Symbolit... 8 Perusvalikko (perusnäyttö) Miten käytetään Käyttöohjelma Lämmityksen, lämpimän veden ja jäätymissuojauksen käyttöohjelmat Aikaohjelma Aikaohjelman säätö esimerkkinä huonelämmitys Aikaohjelman tehokas säätö Ajanjaksojen poistaminen Huonelämmitys Huonelämpötilan säätäminen Normaalin huonelämpötilan asettaminen lämmitystä varten Alennetun huonelämpötilan asettaminen lämmitystä varten Käyttöohjelma Käyttöohjelman asetus lämmitystä varten Aikaohjelma Aikaohjelman säätäminen lämmitystä varten Huonelämmityksen poiskytkentä Mukavuustoiminto Juhlakäyttö Juhlakäytön säätö lämmitystä varten Juhlakäytön lopettaminen Energiansäästötoiminto Säästökäyttö Säästökäyttö asetus lämmitystä varten Säästökäytön lopettaminen Energiansäästötoiminto Lomaohjelma Lomaohjelman säätö lämmitystä varten Lomaohjelman keskeyttäminen tai poistaminen Käyttöveden lämmitys Lämpimän käyttöveden lämpötilan säätö Käyttöohjelma Käyttöohjelman säätäminen käyttöveden lämmitystä varten Aikaohjelma Aikaohjelman säätäminen käyttöveden lämmitystä varten Käyttöveden lämmitys yhden kerran aikaohjelman ulkopuolella Kiertopumpun aikaohjelman säätäminen Käyttöveden lämmityksen poiskytkentä Muut säädöt Kellonajan ja päivämäärän asettaminen Kielen säätäminen Näytön kontrastin säätäminen Näytön valaistuksen kirkkauden säätäminen Aseta ensisijainen lämmityspiiri perusvalikkoa varten Tehdasasetusten palauttaminen takaisin Hakeminen Tietojen haku Tietojen ottaminen käyttöön perusvalikossa Hakeminen aurinkolämpölaitteistojen yhteydessä Haku lämmitysveden puskurivaraajan yhteydessä Hakeminen Vitovalor-laitteen yhteydessä Hakeminen Vitosorp-laitteen yhteydessä Tietojen nollaus... 24

5 Sisällysluettelo Sisällysluettelo (jatkoa) Huoltoilmoituksen haku Häiriöilmoituksen haku Mitä pitää tehdä? Huoneet ovat liian kylmiä Huoneet ovat liian lämpimiä Lämmintä käyttövettä ei ole Lämmin käyttövesi on liian kuumaa vilkkuu ja Häiriö näkyy näytössä vilkkuu ja Huolto näkyy näytössä Kuivatustoiminto ilmestyy näyttöön Ulkoinen kytkentä näkyy näytössä Ulkoinen ohjelma tulee näyttöön Ulk. huone-asetuslämp. ilmestyy näyttöön Varaston täyttö ilmestyy näyttöön Tuhkaluukku auki ilmestyy näyttöön Ritilän puhdistus ilmestyy näyttöön Tyhjennä tuhkalaatikko ilmestyy näyttöön Lisää puuta ilmestyy näyttöön Esilämmitys ilmestyy näyttöön Täyttöovi auki ilmestyy näyttöön Alustuspalkki on käynnissä Kunnossapito Liite Yleiskuva laajennetusta valikosta Hakumahdollisuudet kohdassa Tietoja Käsitteiden selitykset Aakkosellinen hakemisto

6 Ennen käyttöönottoa Ensimmäinen käyttöönotto Kauko-ohjain on liitetty lämmityskattilan Vitotronicohjauskeskukseen. Paikallisen LVI-liikkeen tehtävänä on huolehtia Vitotronic-ohjauskeskuksen ensimmäisestä käyttöönotosta ja mukautuksesta paikallisiin ja rakennuksessa oleviin olosuhteisiin sekä laitteen käyttöön tarvittavasta opastuksesta. Vitotronic-ohjauskeskuksen asetukset siirretään kauko-ohjaimeen käyttöönoton yhteydessä. Vitotronic-ohjauskeskukseen on tehty tehtaalla asetus Lämmitys ja lämmin vesi. Huonelämmitys Kello 6.00 ja välillä huoneita lämmitetään arvoon 20 C huone-tavoitelämpötila (normaali huonelämpötila. Kello ja 6.00 välillä huoneita lämmitetään 3 C Alenn. huone-tav.lämp. (vähennetty lämmityskäyttö, jäätymisenesto). Talvi-/kesäaikaan siirtyminen Tämä säätöjen muutos tapahtuu automaattisesti. LVI-liike voi suorittaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä puolestasi myös muita säätöjä. Voit muuttaa säätöjä milloin tahansa yksilöllisesti tarpeen mukaan. Sähkökatkos Sähkökatkoksen sattuessa kaikki säädöt säilyvät. Jos lämmityslaitteisto on pitkään poissa käytöstä, päivämäärä ja kellonaika on säädettävä uudelleen. Käyttöveden lämmitys Kello 5.30 ja välillä käyttövettä lämmitetään 50 C Läm. vesi-tavoitelämp.. Mahdollisesti käytettävissä oleva kiertopumppu on kytketty päälle. Kello lämminvesivaraajaa ei jälkilämmitetä. Mahdollisesti käytettävissä oleva kiertopumppu on kytketty pois päältä. Ennen klo 22:00 alkanut käyttöveden lämmitys lopetetaan. Ammattikäsitteet Seuraavassa selvitetään lähemmin muutamia ammattikäsitteitä Vitotronic-ohjauskeskuksen toimintojen ymmärtämisen helpottamiseksi. Nämä ammattikäsitteet on merkitty seuraavasti: Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. Vihjeitä energiansäästöön 6 Huonelämmitys Normaali huonelämpötila ( Huone-tavoitelämpötila, katso sivu 14): Älä lämmitä huoneita liikaa. Jokainen aste vähemmän säästää jopa 6 % lämmityskustannuksia. Säädä normaali huonelämpötila korkeintaan lukemaan 20 C. Aikaohjelma (katso sivu 15): Lämmitä huoneet päivisin normaaliin ja öisin alennettuun huonelämpötilaan. Käytä tähän aikaohjelman asetuksia. Käyttöohjelma: Mikäli huonelämmitystä ei tarvita, valitse jokin seuraavista käyttöohjelmista: Vain lämmin vesi (katso sivu 11): Jos et halua kesällä lämmittää huonetiloja, mutta tarvitset lämmintä käyttövettä. Poiskytk.-käyttö (katso sivu 11): Jos et pitkään aikaan halua lämmittää huoneita, etkä tarvitse lämmintä käyttövettä. Lyhytkestoinen poissaolo (katso sivu 16): Alenna huonelämpötilaa esim. ostoksilla käynnin ajaksi. Valitse tätä varten Säästökäyttö. Loma (katso sivu 16): Kun lähdet matkoille, kytke Lomaohjelma päälle: Huonelämpötilaa vähennetään ja käyttöveden lämmitys kytketään pois päältä.

7 Ennen käyttöönottoa Vihjeitä energiansäästöön (jatkoa) Tuuletus: Sulje termostaattiventtiilit tuuletuksen ajaksi. Avaa ikkunat täysin auki lyhyeksi ajaksi. Kierrekaihtimet: Sulje kierrekaihtimet (jos sellaiset on), kun alkaa hämärtää. Termostaattiventtiilit: Säädä termostaattiventtiilit oikein. Lämpöpatterit: Älä peitä lämpöpattereita tai termostaattiventtiileitä. Käyttöveden lämmitys Kiertopumppu (katso sivu 19): Kytke kiertopumppu päälle vain niiksi ajoiksi, jolloin lämmintä käyttövettä tarvitaan säännöllisesti. Käytä tähän aikaohjelman asetuksia. Lämpimän käyttöveden kulutus: Ota suihku kylvyn sijasta. Suihku kuluttaa tavallisesti vähemmän energiaa kuin kylvyn ottaminen. Muita Vitotronic-ohjauskeskuksen energiansäästötoimintoja varten voit kääntyä oman huoltoliikkeesi puoleen. Mukavuutta lisääviä vihjeitä Huonelämmitys Normaali huonelämpötila ( Huone-tavoitelämpötila, katso sivu 14): Voit asettaa mukavuuslämpötilan perusvalikosta milloin tahansa. Ensisijainen lämmityspiiri (katso sivu 20): Jos kaukosäätimeen on yhdistetty useampia lämmityspiirejä, voit tehdä ensisijaisen lämmityspiirin tärkeät asetukset suoraan perusvalikosta. Aikaohjelma (katso sivu 15): Käytä aikaohjelmaa. Aikaohjelmassa voit asettaa eri huonelämpötiloja eri ajanjaksoille, esim. päivälämpötilan ja yölämpötilan erikseen. Juhlakäyttö (katso sivu 15): Säädä asetukseksi juhlakäyttö, jos haluat valita huonetilojen lämmitykseen aikaohjelmasta poikkeavan lämpötilan. Esimerkki: Myöhään illalla on aikaohjelma säädetty alentamaan huonelämpötilaa, mutta vieraat jäävät vielä pitempään. Käyttöveden lämmitys Aikaohjelma (katso sivu 18): Käytä käyttöveden lämmityksen aikaohjelmaa. Käytä kiertopumpun aikaohjelmaa. Vedenottopaikassa on käytettävissä halutun lämpöistä käyttövettä asetettujen ajanjaksojen mukaan. 7

8 Käyttö Käyttöyksikkö Vitotrol 300A -kauko-ohjaimella voit tehdä seuraavat asetukset asuintilasta käsin: Normaali huonelämpötila Alennettu huonelämpötila Käyttöveden lämpötila Käyttö- ja lomaohjelma Huonelämmityksen ajanjaksot Käyttöveden lämmityksen ajanjaksot Kiertopumpun (jos käytettävissä) ajanjaksot Date and time (pvm ja kellonaika) Kaikki asetukset siirretään Vitotrol 300A -kauko-ohjaimesta Vitotronic-ohjauskeskukseen ja päinvastoin. Kutakin lämmityspiiriä koskevat aina ajallisesti viimeiseksi suoritetut säädöt. 10 C 20,5 C OK ti :10? Kuva. 1 Tästä siirryt valikossa askeleen taaksepäin tai keskeytät aloitetun asetuksen. Kohdistinpainikkeet Selaa valikkoa tai säädä arvoja. OK Tällä painikkeella voi vahvistaa valinnan tai tallentaa tehdyn säädön. Käytettävissäsi on 2 käyttötasoa: Perusvalikko: Katso sivu 9. : Katso sivu 9. Tällä painikkeella voi hakea valikon (katso seuraavaa lukua) tai valittua valikkoa koskevia lisätietoja. Tällä painikkeella haetaan näyttöön valikko. Jos et ole tehnyt muutamaan minuuttiin mitään asetuksia kauko-ohjaimella, näytön valaistusta vähennetään tai se sammutetaan, jos olet tehnyt vastaavan asetuksen (ks. sivu 20). Valikko Tässä kohdassa on käyttöä koskevat selitykset lyhyenä opastuksena. Näin haet pikaohjeen näyttöön: Näyttöön tulee perusvalikko (perusnäyttö) (katso sivu 9): Paina painiketta. Olet jossakin valikon kohdassa: Paina painiketta niin usein, kunnes näkyviin tulee perusvalikko. Paina painiketta. 8 Symbolit Symbolit eivät näy aina, vaan laitteistomallista ja käyttötilasta riippuen. Näytöt: Jäätymissuoja on aktivoitu Huonelämmitys normaaliin huonelämpötilaan Huonelämmitys alennettuun huonelämpötilaan Juhlakäyttö on aktivoitu Säästökäyttö on aktivoitu Aurinkolämpölaitteiston yhteydessä: Aurinkolämpöpiirin pumppu käy Kaasu-imeytyslämpöpumpun yhteydessä: Poltin on käytössä Kaasu-imeytyslämpöpumpun yhteydessä: Kompressori käy Tämänhetkinen kellonaika Lämmityspiirit: Lämmityspiiri...

9 Käyttö Käyttöyksikkö (jatkoa) Käyttöohjelmat:,, : Symbolien selitykset löytyvät sivulta 1 Ilmoitukset: Häiriö Huolto Perusvalikko (perusnäyttö) Perusvalikossa voit tehdä ja hakea seuraavat ensisijaista lämmityspiiriä E koskevat asetukset (katso seuraava kuva): Huonelämpötilan asetusarvo Käyttöohjelma Näin haet perusvalikon näyttöön: Näytön valaistusta vähennetään tai se kytketään pois päältä, jos olet tehnyt vastaavan asetuksen (ks. sivu 20): Paina painiketta OK. Olet jossakin valikon kohdassa: Paina painiketta niin monta kertaa, kunnes näkyviin tulee perusvalikko. E A LP1 B C D 10 C 20,5 C ti :10 OK? Kuva. 2 A Käyttöohjelma ensisijaiselle lämmityspiirille (E) B Vallitseva ulkolämpötila C Vallitseva kaukosäätimen ympäristön lämpötila (huonelämpötilan todellinen arvo) Ensisijaisen lämmityspiirin säädöt voit tehdä myös laajennetussa valikossa (katso sivu 9). Muita mahd. yhdistettyjä lämmityspiirejä koskevat säädöt voit tehdä vain laajennetussa valikossa. Normaalin huonelämpötilan asettaminen ensisijaiselle lämmityspiirille D Tietoja-rivi Tietoja-rivin näyttöä voidaan muuttaa (katso sivu 22). E Ensisijainen lämmityspiiri (katso sivu 20): Ei näyttöä, jos on vain yksi lämmityspiiri. Käyttöohjelman asettaminen ensisijaiselle lämmityspiirille Paina seuraavia painikkeita: / haluamaasi käyttöohjelmaa varten. OK vahvistus Paina seuraavia painikkeita: / haluamaasi arvoa varten. OK vahvistus Laajennetussa valikossa voidaan suorittaa kaikki kauko-ohjauksen toiminta-alueen asetukset ja hakea niitä näyttöön, esim.lomaohjelma tai aikaohjelmat. Valikkoyleiskuva on sivulla 30. 9

10 Käyttö (jatkoa) Näin haet laajennetun valikon näyttöön: Näytön valaistusta vähennetään tai se kytketään pois päältä, jos olet tehnyt vastaavan asetuksen (ks. sivu 20): Paina peräkkäin painikkeita OK ja. Olet jossakin valikon kohdassa: Paina painiketta. Valikko Ù LP1 Ú F Juhlakäyttö Säästökäyttö Lämmitys Lämmin vesi Valitse pain. Pois Þ ( OK? Kuva. 3 F Valintarivi Miten käytetään Jos et ole tehnyt muutamaan minuuttiin mitään asetuksia kauko-ohjaimella, näytön valaistusta vähennetään tai se sammutetaan, jos olet tehnyt vastaavan asetuksen (ks. sivu 20). Paina painiketta OK. Siirryt perusvalikkoon (katso sivu 9). 2. Paina painiketta. Siirryt laajennettuun valikkoon (ks. sivu 9). Valitussa valikkokohdassa on musta tausta. Valintarivillä F (ks. kuva sivulla 10) annetaan tarvittavat toimintaohjeet. Voit tehdä huonelämmityksen säädöt jokaiselle lämmityspiirille. Sen vuoksi sinun täytyy ennen vastaavia säätöjä (esim. huonelämpötilan säätö) valita haluttu lämmityspiiri. Seuraavassa kuvassa esitetään menettelytapa huonelämpötilan asetusarvon säätöesimerkin avulla. Kuvassa ovat säädöt ilman lämmityspiirin valintaa ja lämmityspiirin valinnan kanssa sekä erilaiset valintarivit. 10

11 Käyttö Miten käytetään (jatkoa) LP1 10 C 20,5 C OK ti :10? / / Lämmityspiirin valinta Ù LP2 Ú Lämmityspiiri 2 Valittiin OK / Valikko ÙLP1 Ú Valikko Ù LP2 Ú Juhlakäyttö Säästökäyttö Lämmitys è Juhlakäyttö Säästökäyttö Lämmitys è Lämmin vesi Lämmin vesi Jatka pain. OK Jatka pain. OK OK Lämmityspiiri 1 ÙLP1 Ú Lämmityspiiri 1 ÙLP2 Ú Huonetavoitelämpötila Alenn. huone-tav.lämp. Huonetavoitelämpötila Alenn. huone-tav.lämp. Käyttöohjelma Juhlakäyttö ê Käyttöohjelma Juhlakäyttö ê Valitse pain. ( Valitse pain. ( OK OK Huonetavoitelämpötila LP1 Huonetavoitelämpötila LP2 20 C 20 C Muuta pain. ( Muuta pain. ( / /OK / /OK Huonetavoitelämpötila LP1 Huonetavoitelämpötila LP2 22 C 22 C Hyväksytty Hyväksytty OK OK Lämmityspiiri 1 ÙLP1 Ú Lämmityspiiri 1 ÙLP2 Ú Huonetavoitelämpötila Huonetavoitelämpötila Alenn. huone-tav.lämp. Alenn. huone-tav.lämp. Käyttöohjelma Käyttöohjelma Juhlakäyttö ê Juhlakäyttö ê Valitse pain. ( Valitse pain. ( Kuva. 4 Käyttöohjelma Lämmityksen, lämpimän veden ja jäätymissuojauksen käyttöohjelmat Symboli Käyttöohjelma Toiminto Huonelämmitys ja käyttöveden lämmitys Lämmitys ja lämmin vesi Valitun lämmityspiirin huoneita lämmitetään huonelämpötilan ja aikaohjelman asetusten mukaisesti (katso luku Huonelämmitys ). Lämmintä vettä kuumennetaan lämpimän veden lämpötila-asetuksen ja aikaohjelma-asetuksen mukaisesti (katso luku Käyttöveden lämmitys ). 11

12 Käyttö Käyttöohjelma (jatkoa) Symboli Käyttöohjelma Toiminto Käyttöveden lämmitys Jäätymisenesto Vain lämmin vesi Poiskytkentäkäyttö Lämmintä vettä kuumennetaan lämpimän veden lämpötila-asetuksen ja aikaohjelma-asetuksen mukaisesti (katso luku Käyttöveden lämmitys ). Ei huonelämmitystä. Jäätymissuojaus on aktivoitu. Ei huonelämmitystä. Käyttövettä ei lämmitetä. Jäätymissuojaus on aktivoitu. Hae asetettu käyttöohjelma näyttöön laajennetun valikon kohdasta Tietoja (katso sivua 22). Aikaohjelma Seuraavassa on selitetty aikaohjelman asettamisessa käytettävä menettelytapa. Yksittäisten aikaohjelmien erityispiirteet on esitetty vastaavissa luvuissa. Aikaohjelma on asetettavissa seuraaville toiminnoille: Huonelämmitys (katso sivu 15) Käyttöveden lämmitys (katso sivu 18) Lämpimän käyttöveden kiertopumppu (katso sivu 19 Aikaohjelmassa vuorokausi jaetaan osiin, joita kutsutaan nimellä ajanjakso. Sinä määrität, mitä näiden ajanjaksojen aikana tapahtuu, esim. milloin huoneita lämmitetään normaaliin huonelämpötilaan. Aikaohjelman voi säätää yksilöllisesti jokaiselle viikonpäivälle samanlaiseksi tai erilaiseksi. Korkeintaan 4 ajanjaksoa voidaan valita yhdelle päivälle. Jokaista ajanjaksoa varten säädetään alkamisajankohta ja päättymisajankohta. Valittu ajanjakso esitetään aikadiagrammissa valkoisen palkin avulla. Sen pituus mukautetaan aikakaaviossa vastaavaksi. Laajennetusta valikosta voit hakea kohdasta Tietoja aikaohjelmat näyttöön (katso sivu 22). Aikaohjelman säätö esimerkkinä huonelämmitys : 2. Lämmitys 3. Tarvittaessa / valitulle lämmityspiirille 4. Aikaohjelma lämmitys 5. Valitse osaviikko tai viikonpäivä. 6. Valitse ajanjakso! $. Valittu ajanjakso esitetään aikadiagrammissa valkoisen palkin avulla. 7. Säädä kyseisen ajanjakson alkamis- ja päättymisajankohta.aikaohjelmassa olevan valkoisen palkin pituus mukautuu vastaavasti. 8. Poistu valikosta painamalla painiketta. Jos haluat keskeyttää säädön ennenaikaisesti, paina painiketta niin usein, että haluttu näyttö tulee esiin. 12 Esimerkki ajanjaksoista huonelämmityksen aikaohjelmassa Lämmitys!? ma-pe? 16:30-23:00 u LP ! 05:00-08:30 u Normaali Normaali Valitse pain. ( Kuva. 5 Aikaohjelma osaviikolle maanantai perjantai ( ma-pe ) Ajanjakso!: klo 05:00-08:30 Ajanjakso?: klo 16:30-23:00

13 Käyttö Aikaohjelma (jatkoa) Näiden ajanjaksojen välillä huoneet lämmitetään alennettuun lämpötilaan. Aikaohjelman tehokas säätö Jos haluat säätää vain yhdelle viikonpäivälle jonkin muun aikaohjelman, menettele seuraavalla tavalla. Esimerkki: Haluat säätää maanantaita varten jonkin muun aikaohjelman: Valitse viikon jakso maanantai sunnuntai ja aseta aikaohjelma. Aikaohjelma lämmitys LP1 maanantai-sunnuntai maanantai-perjantai lauantai-sunnuntai maanantai êç Valitse pain. ( Kuva. 6 Rasti on aina niiden osaviikkojen kohdalla, joita koskevat samat ajanjaksot. Tehdasasetus: Sama kaikille viikonpäiville, joten rasti on kohdassa maanantai sunnuntai. 2. Valitse sen jälkeen maanantai ja säädä sitä varten aikaohjelma. Rasti siirtyy osaviikon lauantai sunnuntai kohdalle, koska asetetut ajanjaksot ovat yhtäpitäviä enää vain tämän osaviikon kanssa. Aikaohjelma lämmitys maanantai-sunnuntai maanantai-perjantai lauantai-sunnuntai maanantai LP1 Valitse pain. ( Kuva. 7 ê ê ê ê êç Ajanjaksojen poistaminen Aseta päättymisajankohdaksi sama kellonaika kuin alkamisajankohdaksi. tai Valitse alkamisajankohdaksi kellonaika ennen klo 00:00. Näyttöön ilmestyy valittua ajanjaksoa varten - - : - -. Lämmitys ma-pe LP ? - -: :- - u : :- - u Hyväksy pain. Kuva. 8 OK 13

14 Huonelämmitys Huonelämpötilan säätäminen Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. Normaalin huonelämpötilan asettaminen lämmitystä varten Tehdasasetus: 20 C Ensisijaista lämmityspiiriä varten Perusvalikko / haluamasi arvon valitsemista varten. 2. Vahvista valinta painamalla OK. Kaikkia lämmityspiirejä varten 2. Lämmitys 3. Tarvittaessa / valitulle lämmityspiirille 4. Huone-asetuslämpötila 5. Aseta haluamasi arvo. Alennetun huonelämpötilan asettaminen lämmitystä varten Tehdasasetus: 3 C 2. Lämmitys 3. Tarvittaessa / valitulle lämmityspiirille 4. Alen.huone-asetus-lt 5. Aseta haluamasi arvo. Huonelämmitys tällä lämpötilalla: Normaalin lämmityskäytön ajanjaksojen välillä (katso sivu 14). Lomaohjelmassa (katso sivu 16). Käyttöohjelma Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. Käyttöohjelman asetus lämmitystä varten Ensisijaista lämmityspiiriä varten Perusvalikko / käyttöohjelmalle: Lämmitys ja lämmin vesi tai Lämmitys 2. Vahvista valinta painamalla OK. 3. Tarvittaessa / valitulle lämmityspiirille 4. Käyttöohjelma 5. Esim. Lämmitys ja lämmin vesi tai Lämmitys Käyttöohjelmien selitykset, katso sivu 1 Kaikkia lämmityspiirejä varten 2. Lämmitys Aikaohjelma Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. 14

15 Huonelämmitys Aikaohjelma (jatkoa) Aikaohjelman säätäminen lämmitystä varten Tehdasasetus: Yksi ajanjakso klo kaikille viikonpäiville. : 2. Lämmitys 3. Tarvittaessa / valitulle lämmityspiirille 4. Aikaohjelma lämmitys 5. Aseta halutut ajanjaksot. Aikaohjelman asettamisessa käytettävästä menettelystä on tietoa sivulla 12. Ota huomioon asetuksia tehdessäsi, että lämmityslaite tarvitsee jonkin aikaa huoneiden lämmittämiseksi haluttuun lämpötilaan. Huonelämmityksen poiskytkentä Ensisijaista lämmityspiiriä varten Perusvalikko / käyttöohjelmalle: Vain lämmin vesi (ei huonelämmitystä) tai Poiskytk.-käyttö (jäätymissuojaus on aktivoitu) 2. Vahvista valinta painamalla OK. 3. Tarvittaessa / valitulle lämmityspiirille 4. Käyttöohjelma 5. Vain lämmin vesi (ei huonelämmitystä) tai Poiskytk.-käyttö (jäätymissuojaus on aktivoitu) Kaikkia lämmityspiirejä varten 2. Lämmitys Mukavuustoiminto Juhlakäyttö Juhlakäytön säätö lämmitystä varten 2. Lämmitys 3. Valitse haluamasi lämmityspiiri tarvittaessa painikkeilla /. 4. Juhlakäyttö 5. Säädä haluamasi huonelämpötila juhlakäyttöä varten. Juhlakäyttö 23 C LP1 Muuta pain. ( Kuva. 9 Näyttö perusvalikossa 14 C 21 C LP1 ti :10 Kuva. 10 Säädetyn huonelämpötilan näyttö ei muutu. Huoneet lämmitetään haluttuun lämpötilaan. Jos huoltoliike ei ole toisin säätänyt, lämmitetään ensin lämmin käyttövesi asetettuun lämpötilaan, ennen kuin huonelämmitys alkaa. Kiertopumppu (mikäli sitä on) kytkeytyy päälle. 15

16 Huonelämmitys Mukavuustoiminto Juhlakäyttö (jatkoa) Juhlakäytön lopettaminen Automaattisesti 8 tunnin kuluttua Jos haluat muuttaa toimintatapaa, ota yhteys huoltoliikkeeseen. tai automaattisesti vaihdettaessa normaaliin lämmityskäyttöön aikaohjelman mukaan tai Kohtaan Juhlakäyttö säädetään Off. Energiansäästötoiminto Säästökäyttö Säästökäyttö asetus lämmitystä varten 2. Lämmitys 3. Tarvittaessa / valitulle lämmityspiirille 4. Säästökäyttö Säädetyn huonelämpötilan näyttö ei muutu. Näyttö perusvalikossa LP1 14 C 21 C ti :10 Kuva. 11 Säästökäytön lopettaminen Automaattisesti vaihdettaessa alennettuun lämmityskäyttöön aikaohjelman mukaan. tai Kohtaan Säästökäyttö säädetään Off. Energiansäästötoiminto Lomaohjelma Lomaohjelman säätö lämmitystä varten Lomaohjelma koskee kaikkia lämmityspiirejä. Jos haluat muuttaa toimintatapaa, ota yhteys huoltoliikkeeseen. : 2. Lämmitys Lomaohjelma alkaa klo 00:00 lähtöpäivää seuraavana päivänä ja päättyy klo 00:00 paluupäivänä. Eli säädetty aikaohjelma on kytkettynä päälle sekä lähtöpäivänä että paluupäivänä. 16

17 Huonelämmitys Energiansäästötoiminto Lomaohjelma (jatkoa) 3. Lomaohjelma 4. Säädä haluttu lähtö- ja paluupäivä. Lomaohjelma Lähtöpäivä: Päivämäärä Paluupäivä: LP1 la Päivämäärä la Valitse pain. ( Kuva. 12 Lomaohjelmalla on seuraavat vaikutukset: Huonelämmitys: Lämmityspiirit käyttöohjelmassa Lämmitys ja lämmin vesi : Huoneet lämmitetään säädettyyn alennettuun huonelämpötilaan (katso sivu 14). Lämmityspiirit käyttöohjelmassa Vain lämmin vesi : Ei huonelämmitystä. Lämmityskattilan ja lämminvesivaraajan jäätymissuojaus on aktivoitu. Käyttöveden lämmitys: Käyttövettä ei lämmitetä.lämminvesivaraajan jäätymissuojaus on toiminnassa. Näyttö perusvalikossa 10 C 19 C Lomaohjelma Kuva. 13 Hae asetettu lomaohjelma näyttöön laajennetun valikon kohdasta Tietoja (katso sivua 31). Lomaohjelman keskeyttäminen tai poistaminen 2. Lämmitys 3. Lomaohjelma 4. Poista ohjelma 17

18 Käyttöveden lämmitys Lämpimän käyttöveden lämpötilan säätö Tehdasasetus: 50 C 2. Lämmin vesi Valikko 3. Lämminvesi-asetuslämp. 4. Aseta haluamasi arvo. Säästökäyttö Lämmitys Lämmin vesi Aurinkoenergia Jatka pain. Kuva OK Käyttöohjelma Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. Käyttöohjelman säätäminen käyttöveden lämmitystä varten Ensisijaista lämmityspiiriä varten Perusvalikko / käyttöohjelmalle: Lämmitys ja lämmin vesi tai Vain lämmin vesi 2. Vahvista valinta painamalla OK. 3. Tarvittaessa / valitulle lämmityspiirille 4. Käyttöohjelma 5. Lämmitys ja lämmin vesi tai Vain lämmin vesi Käyttöohjelmien selitykset, katso sivu 1 Kaikkia lämmityspiirejä varten 2. Lämmitys Aikaohjelma Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. Aikaohjelman säätäminen käyttöveden lämmitystä varten Tehdasasetus: Yksi ajanjakso klo kaikille viikonpäiville. : 2. Lämmin vesi 3. Lämp.veden aikaohj. 4. Aseta halutut ajanjaksot. Aikaohjelman asettamisessa käytettävästä menettelystä on tietoa sivulla Ajanjaksojen välillä käyttövettä ei lämmitetä, vain lämminvesivaraajan jäätymissuojaus on aktiivinen. Ota huomioon säätöä tehdessäsi, että lämmityslaitteisto tarvitsee jonkin aikaa lämminvesivaraajan kuumentamiseen haluttuun lämpötilaan.

19 Käyttöveden lämmitys Aikaohjelma (jatkoa) Käyttöveden lämmitys yhden kerran aikaohjelman ulkopuolella Vähintään yhdelle laitteiston lämmityspiirille säädetyn käyttöohjelman tulee olla joko Lämmitys ja lämmin vesi tai Vain lämmin vesi. 3. Juhlakäyttö 4. Kytke Juhlakäyttö taas pois päältä valitsemalla Off, jotta huoneita ei lämmitetä tahattomasti normaaliin huonelämpötilaan. 2. Lämmitys Kiertopumpun aikaohjelman säätäminen Tehtaalla on kiertopumpun aikaohjelmaan asetettu automaattikäyttö. Eli kiertopumppu on kytketty päälle samanaikaisesti käyttöveden lämmityksen aikaohjelman kanssa. : 2. Lämmin vesi 3. Kierron aikaohjelma 4. Aseta halutut ajanjaksot. Aikaohjelman asettamisessa käytettävästä menettelystä on tietoa sivulla 12. Ajanjaksojen välillä on kiertopumppu kytketty pois päältä. Käyttöveden lämmityksen poiskytkentä Kun et halua lämmittää käyttövettä, etkä myöskään huoneita Ensisijaista lämmityspiiriä varten Perusvalikko / käyttöohjelmalle Poiskytk.-käyttö (jäätymissuojaus on aktivoitu) 2. Vahvista valinta painamalla OK. Kaikkia lämmityspiirejä varten 2. Lämmitys 3. Tarvittaessa / valitulle lämmityspiirille 4. Käyttöohjelma 5. Poiskytk.-käyttö (jäätymissuojaus on aktivoitu) Kun et halua lämmittää käyttövettä, mutta haluat lämmittää huoneita 2. Lämmitys 3. Tarvittaessa / valitulle lämmityspiirille 4. Käyttöohjelma 5. Lämmitys ja lämmin vesi 6. painetaan valikkoon saakka. 7. Lämmin vesi 8. Lämminvesi-asetuslämp. 9. Säädä arvoksi 10 C. 19

20 Muut säädöt Kellonajan ja päivämäärän asettaminen Kellonaika ja päivämäärä on tehtaalla säädetty. Jos lämmityslaitteisto on ollut pidempään käytöstä poistettuna, kellonaika ja päivämäärä on mahdollisesti säädettävä uudelleen. 2. Säädöt 3. Kellonaika/päivämäärä 4. Säädä kellonaika ja päivämäärä. Kielen säätäminen 2. Säädöt 3. Kieli 4. Säädä haluttu kieli. Näytön kontrastin säätäminen 2. Säädöt 3. Kontrasti 4. Säädä haluttu kontrasti. Näytön valaistuksen kirkkauden säätäminen Haluat parantaa valikon tekstien luettavuutta. Muuta kirkkautta. 2. Säädöt 3. Kirkkaus 4. Käyttö 5. Säädä haluttu kirkkaus. Lisäksi voit valita, haluatko näytön valaistuksen olevan vähennetty vai pois päältä valmiustilan aikana. Tehdasasetus: Näytön valaistus on pois päältä valmiustilan aikana. 2. Säädöt 3. Kirkkaus 4. Valmiustila Kirkkaus Käyttö Valmiustila Valitse pain. Kuva. 15 LP1 ( ê êç Aseta ensisijainen lämmityspiiri perusvalikkoa varten 2. Säädöt 3. Perusnäyttö 4. Valitse lämmityspiiri: Lämmityspiiri 1 (lämmityspiirille 1) Näyttö LP1 Lämmityspiiri 2 (lämmityspiirille 2) Näyttö LP2 Lämmityspiiri 3 (lämmityspiirille 3) Näyttö LP3 20

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto ja asunnon ilmanvaihtojärjestelmä yhdistettynä lämpöpumpun ohjauskeskukseen Vitotronic 200, tyyppi WO1C VITOTRONIC 200 8/2012 Säilytä ohjeet!

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 645 298 (2010/11) fi Tietoja Tietoja IVT Greenline HE on varustettu uusimman sukupolven matalaenergialämpöpumpuilla sekä kylmällä että lämpimällä

Lisätiedot

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje fi 2 Tiedot FI Tiedot Bosch Compress EHP -lämpöpumpun kylmä ja lämmin puoli on varustettu uuden sukupolven energiapiheillä kiertovesipumpuilla.

Lisätiedot

161 502 24-2 2014-03-07. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 24-2 2014-03-07. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 24-2 2014-03-07 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje Osanumero: 6720643411; Painos 2010/03 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset.................

Lisätiedot

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Yleistiedot

Lisätiedot

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN fi IVT 490, IVT 495 TWIN Käyttöohje Tuotenumero: 11163 Painos 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut lämpöpumpun, jonka on valmistanut IVT Industrier AB Toivomme, että lämpöpumppumme täyttää odotuksesi ja

Lisätiedot

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 36-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE VVM 500. Sisäyksikkö UHB FI 1338-2 431242 APH

Käyttöohjekirja NIBE VVM 500. Sisäyksikkö UHB FI 1338-2 431242 APH Käyttöohjekirja Sisäyksikkö APH UHB FI 1338-2 431242 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 15. Pääset

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1

Lisätiedot

Käyttöohjekirja JÄMÄ STAR RST

Käyttöohjekirja JÄMÄ STAR RST Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK AHB FI 1018-1 031692 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 8. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 11. Pääset

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F750

Käyttöohjekirja NIBE F750 Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1121-1 031948 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 12. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Yleistä

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN EC9

Käyttöohje NILAN EC9 Versio 1.05 Käyttöohje NILAN EC9 Käyttöohje NILAN EC9 tuotenro 72139BE Versio 1.05; 01.03.2007 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F1245

Käyttöohjekirja NIBE F1245 Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK AHB FI 0934-1 031328 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F750

Käyttöohjekirja NIBE F750 Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1301-1 231428 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 12. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Käyttöohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Käyttöohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Käyttöohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

> Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan.

> Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan. Laitteisto Comfort Nämä asennus- ja käyttöohjeet ovat osa tuotetta. > Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan. Tämä on käännös

Lisätiedot

161 502 39-2 2015-08-13. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja huolto-opas CTC EcoZenith i250

161 502 39-2 2015-08-13. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja huolto-opas CTC EcoZenith i250 161 502 39-2 2015-08-13 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja huolto-opas CTC EcoZenith i250 Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i250 161 502 39-2 2015-08-13 Sisällysluettelo

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

GT02 1408 FI. Käyttöohje GT 5 - GT 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

GT02 1408 FI. Käyttöohje GT 5 - GT 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa GT02 1408 FI Käyttöohje GT 5 - GT 28 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F1226

Käyttöohjekirja NIBE F1226 LEK Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu UHB FI 1109-3 031467 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 10. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 13. Pääset

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu OHB FI 1235-1 231279

Käyttöohjekirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu OHB FI 1235-1 231279 Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK OHB FI 1235-1 231279 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 6. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 8. Pääset

Lisätiedot

Kolmipiirinen lämmönsäädin. - 2 lämmityksen säätöpiirin ohjausta - 1 käyttöveden säätöpiirin ohjaus KÄYTTÖ- OHJE. www.ouman.fi

Kolmipiirinen lämmönsäädin. - 2 lämmityksen säätöpiirin ohjausta - 1 käyttöveden säätöpiirin ohjaus KÄYTTÖ- OHJE. www.ouman.fi Kolmipiirinen lämmönsäädin - 2 lämmityksen säätöpiirin ohjausta - 1 käyttöveden säätöpiirin ohjaus KÄYTTÖ- OHJE www.ouman.fi Tämä on C203 käyttäjälle tarkoitettu käyttöohje. Tässä käyttöohjeessa esitellään

Lisätiedot

Ohjauksen käyttöohje Robust

Ohjauksen käyttöohje Robust Ohjauksen käyttöohje Robust 086U3533 2 Thermia 086U3533 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Toiminnallinen kuvaus... 7 2.1 Lämmitys... 7 2.1.1 Ensiöpuolen menolämpötila... 7 2.1.2 Integraaliohjaus... 7

Lisätiedot

ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY

ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY Ecowatti Asentajan käsikirja 2 Kaukora Oy 2012 Ecowatti Asentajan käsikirja 3 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 6 Turvallisuustiedot... 6 2 Takuuehdot... 7 Takuun voimassaolo...

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot