VIESMANN. Käyttöohje VITOTROL 300A. laitteiston käyttäjälle. Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIESMANN. Käyttöohje VITOTROL 300A. laitteiston käyttäjälle. Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille"

Transkriptio

1 Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille VITOTROL 300A 2/2014 Säilytä ohjeet!

2 Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatettava, jotta loukkaantumisilta ja aineellisilta vahingoilta vältytään. Turvaohjeiden selitykset Vaara Tämä merkki varoittaa henkilöitä koskevasta vaarasta.! Huomio Tämä merkki varoittaa esine- ja ympäristövahingoista. Sanalla merkityissä kohdissa on lisätietoja. Kohderyhmä Tämä käyttöohje on tarkoitettu lämmityslaitteen käyttäjille. Tätä laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoja, jos heitä valvotaan ja heidät on perehdytetty laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät mahdolliset vaarat.! Huomio Laitteen lähellä olevia lapsia on valvottava. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa laitteen puhdistusta tai käyttöhuoltoa ilman valvontaa. Laitteen liitäntä Ainoastaan valtuutetut alan ammattilaiset saavat liittää laitteen ja ottaa sen käyttöön. Käytä laitetta vain sopivilla polttoaineilla. Noudata annettuja sähköliitäntää koskevia edellytyksiä. Ainoastaan valtuutetut alan ammattilaiset saavat tehdä muutoksia olemassaolevaan asennukseen. Vaara Epäasianmukaisesti lämmityslaitteistossa suoritetut työt voivat johtaa hengenvaarallisiin onnettomuuksiin. Kaasuasennustöitä saavat suorittaa vain sellaiset asentajat, joilla on vastaavan kaasulaitoksen antama valtuutus näihin töihin. Sähkötöitä saa suorittaa vain sähköalan ammattihenkilökunta. Laitetta koskevat työt Säädöt ja laitteella tehtävät työt on suoritettava vain tämän käyttöohjeen tietojen mukaisesti. Ainoastaan valtuutetut alan ammattilaiset saavat tehdä muita töitä laitteella. Älä avaa laitetta. Älä pura verhouksia. Älä muuta tai poista lisäosia tai asennettuja lisävarusteita. Älä avaa tai kiristä putkiliitäntöjä. Vaara Kuumat pinnat voivat aiheuttaa palovammoja. Älä avaa laitetta. Eristämättömien putkien, kalusteiden ja savukaasuputkien kuumia pintoja ei saa koskea. Miten pitää toimia, kun havaitaan kaasun hajua Vaara Ulosvuotava kaasu voi aiheuttaa erittäin vakaviin vammoihin johtavia räjähdyksiä. Älä tupakoi! Estä avotuli ja kipinöiden syntyminen.älä koskaan käytä valon tai sähkölaitteiden kytkintä. Sulje kaasun sulkuhana. Avaa ikkunat ja ovet. Vie henkilöt pois vaara-alueelta. Ilmoita vuodosta kaasun ja sähkön jakeluyhtiöille ja huoltoliikkeelle rakennuksen ulkopuolelta. Sähkönjakelu rakennukseen on katkaistava turvallisesta kohdasta (rakennuksen ulkopuolelta). Miten pitää toimia, kun havaitaan savukaasun hajua Vaara Savukaasut voivat johtaa hengenvaarallisiin myrkytyksiin. Kytke lämmityslaitteisto pois päältä. Tuuleta tekninen tila. Sulje asuintiloihin johtavat ovet. Toiminta tulipalon sattuessa Vaara Tuli aiheuttaa palovammojen ja räjähdyksen vaaran. Kytke lämmityslaitteisto pois päältä. Sulje polttoaineputkien sulkuventtiilit. Käytä tarkastettua ABC-paloluokkien sammutinta. 2

3 Turvaohjeet Turvallisuus (jatkoa) Miten pitää toimia, kun lämmityslaitteistossa ilmenee häiriöitä Vaara Häiriöilmoitukset viittaavat vikoihin lämmityslaitteistossa. Jos häiriöitä ei korjata, seurauksena voi olla hengenvaara. Älä kuittaa häiriöilmoituksia useaan kertaan lyhyin väliajoin. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen, jotta se voi selvittää syyn ja korjata vian. Teknisen tilan vaatimukset Vaara Suljetut tuloilma-aukot johtavat palamisilman puutteeseen. Se johtaa epätäydelliseen palamiseen ja hengenvaarallisen hiilimonoksidin muodostumiseen. Älä tuki tai sulje tuloilma-aukkoja. Älä tee rakenteellisiin ominaisuuksiin jälkikäteen sellaisia muutoksia, joilla voi olla vaikutusta turvalliseen käyttöön (esim. johdot, verhoukset tai väliseinät). Vaara Lämmityskattilan käyttäminen samaan aikaan sellaisten laitteiden kanssa, joissa poistoilma johdetaan ulos, voi savukaasujen takaisinvirtauksen vuoksi aiheuttaa hengenvaarallisia myrkytyksiä. Tee tarvittavat toimenpiteet riittävää palamisilman saantia varten. Ota tarvittaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen. Lisälaitteet, varaosat ja kuluvat osat Huomio! Laiteosat, joita ei ole tarkastettu yhdessä lämmityslaitteiston kanssa, voivat aiheuttaa lämmityslaitteistoon vaurioita tai haitata sen toimintoja. Asennus ja vaihtaminen on aina annettava huoltoliikkeen tehtäväksi. Vaara Herkästi syttyvät nesteet ja materiaalit (esim. bensiini, liuotin- tai puhdistusaineet, maalit tai paperi) voivat aiheuttaa räjähdyksiä tai tulipaloja. Älä varastoi tai käytä tällaisia aineita teknisessä tilassa tai lämmityslaitteiston välittömässä läheisyydessä.! Huomio Luvattomat ympäristöolosuhteet voivat aiheuttaa lämmityslaitteistossa vahinkoa ja alentaa käyttöturvallisuutta. Ympäristön lämpötilan täytyy olla yli 0 C ja alle 35 C. Vältä halogeenihiilivetyjen (sisältyy esim. maaleihin, liuottimiin ja puhdistusaineisiin) aiheuttamaa ilman saastumista ja runsasta pölynmuodostusta (esim. hiontatöiden seurauksena). Vältä jatkuvaa, korkeaa ilmankosteutta (esim. jatkuvan pyykinkuivatuksen seurauksena). Poistoilmalaitteet Käytettäessä laitteita, joissa on ulos johtavia poistoilma-aukkoja (liesituulettimet, poistoilmalaitteet, ilmastointilaitteet), ilman poisimeminen voi aiheuttaa alipaineen. Jos samaan aikaan käytetään lämmityskattilaa, tämä voi aiheuttaa savukaasujen takaisinvirtausta. 3

4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Ennen käyttöönottoa Ensimmäinen käyttöönotto... 6 Ammattikäsitteet... 6 Vihjeitä energiansäästöön... 6 Mukavuutta lisääviä vihjeitä Käyttö Käyttöyksikkö... 8 Valikko... 8 Symbolit... 8 Perusvalikko (perusnäyttö) Miten käytetään Käyttöohjelma Lämmityksen, lämpimän veden ja jäätymissuojauksen käyttöohjelmat Aikaohjelma Aikaohjelman säätö esimerkkinä huonelämmitys Aikaohjelman tehokas säätö Ajanjaksojen poistaminen Huonelämmitys Huonelämpötilan säätäminen Normaalin huonelämpötilan asettaminen lämmitystä varten Alennetun huonelämpötilan asettaminen lämmitystä varten Käyttöohjelma Käyttöohjelman asetus lämmitystä varten Aikaohjelma Aikaohjelman säätäminen lämmitystä varten Huonelämmityksen poiskytkentä Mukavuustoiminto Juhlakäyttö Juhlakäytön säätö lämmitystä varten Juhlakäytön lopettaminen Energiansäästötoiminto Säästökäyttö Säästökäyttö asetus lämmitystä varten Säästökäytön lopettaminen Energiansäästötoiminto Lomaohjelma Lomaohjelman säätö lämmitystä varten Lomaohjelman keskeyttäminen tai poistaminen Käyttöveden lämmitys Lämpimän käyttöveden lämpötilan säätö Käyttöohjelma Käyttöohjelman säätäminen käyttöveden lämmitystä varten Aikaohjelma Aikaohjelman säätäminen käyttöveden lämmitystä varten Käyttöveden lämmitys yhden kerran aikaohjelman ulkopuolella Kiertopumpun aikaohjelman säätäminen Käyttöveden lämmityksen poiskytkentä Muut säädöt Kellonajan ja päivämäärän asettaminen Kielen säätäminen Näytön kontrastin säätäminen Näytön valaistuksen kirkkauden säätäminen Aseta ensisijainen lämmityspiiri perusvalikkoa varten Tehdasasetusten palauttaminen takaisin Hakeminen Tietojen haku Tietojen ottaminen käyttöön perusvalikossa Hakeminen aurinkolämpölaitteistojen yhteydessä Haku lämmitysveden puskurivaraajan yhteydessä Hakeminen Vitovalor-laitteen yhteydessä Hakeminen Vitosorp-laitteen yhteydessä Tietojen nollaus... 24

5 Sisällysluettelo Sisällysluettelo (jatkoa) Huoltoilmoituksen haku Häiriöilmoituksen haku Mitä pitää tehdä? Huoneet ovat liian kylmiä Huoneet ovat liian lämpimiä Lämmintä käyttövettä ei ole Lämmin käyttövesi on liian kuumaa vilkkuu ja Häiriö näkyy näytössä vilkkuu ja Huolto näkyy näytössä Kuivatustoiminto ilmestyy näyttöön Ulkoinen kytkentä näkyy näytössä Ulkoinen ohjelma tulee näyttöön Ulk. huone-asetuslämp. ilmestyy näyttöön Varaston täyttö ilmestyy näyttöön Tuhkaluukku auki ilmestyy näyttöön Ritilän puhdistus ilmestyy näyttöön Tyhjennä tuhkalaatikko ilmestyy näyttöön Lisää puuta ilmestyy näyttöön Esilämmitys ilmestyy näyttöön Täyttöovi auki ilmestyy näyttöön Alustuspalkki on käynnissä Kunnossapito Liite Yleiskuva laajennetusta valikosta Hakumahdollisuudet kohdassa Tietoja Käsitteiden selitykset Aakkosellinen hakemisto

6 Ennen käyttöönottoa Ensimmäinen käyttöönotto Kauko-ohjain on liitetty lämmityskattilan Vitotronicohjauskeskukseen. Paikallisen LVI-liikkeen tehtävänä on huolehtia Vitotronic-ohjauskeskuksen ensimmäisestä käyttöönotosta ja mukautuksesta paikallisiin ja rakennuksessa oleviin olosuhteisiin sekä laitteen käyttöön tarvittavasta opastuksesta. Vitotronic-ohjauskeskuksen asetukset siirretään kauko-ohjaimeen käyttöönoton yhteydessä. Vitotronic-ohjauskeskukseen on tehty tehtaalla asetus Lämmitys ja lämmin vesi. Huonelämmitys Kello 6.00 ja välillä huoneita lämmitetään arvoon 20 C huone-tavoitelämpötila (normaali huonelämpötila. Kello ja 6.00 välillä huoneita lämmitetään 3 C Alenn. huone-tav.lämp. (vähennetty lämmityskäyttö, jäätymisenesto). Talvi-/kesäaikaan siirtyminen Tämä säätöjen muutos tapahtuu automaattisesti. LVI-liike voi suorittaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä puolestasi myös muita säätöjä. Voit muuttaa säätöjä milloin tahansa yksilöllisesti tarpeen mukaan. Sähkökatkos Sähkökatkoksen sattuessa kaikki säädöt säilyvät. Jos lämmityslaitteisto on pitkään poissa käytöstä, päivämäärä ja kellonaika on säädettävä uudelleen. Käyttöveden lämmitys Kello 5.30 ja välillä käyttövettä lämmitetään 50 C Läm. vesi-tavoitelämp.. Mahdollisesti käytettävissä oleva kiertopumppu on kytketty päälle. Kello lämminvesivaraajaa ei jälkilämmitetä. Mahdollisesti käytettävissä oleva kiertopumppu on kytketty pois päältä. Ennen klo 22:00 alkanut käyttöveden lämmitys lopetetaan. Ammattikäsitteet Seuraavassa selvitetään lähemmin muutamia ammattikäsitteitä Vitotronic-ohjauskeskuksen toimintojen ymmärtämisen helpottamiseksi. Nämä ammattikäsitteet on merkitty seuraavasti: Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. Vihjeitä energiansäästöön 6 Huonelämmitys Normaali huonelämpötila ( Huone-tavoitelämpötila, katso sivu 14): Älä lämmitä huoneita liikaa. Jokainen aste vähemmän säästää jopa 6 % lämmityskustannuksia. Säädä normaali huonelämpötila korkeintaan lukemaan 20 C. Aikaohjelma (katso sivu 15): Lämmitä huoneet päivisin normaaliin ja öisin alennettuun huonelämpötilaan. Käytä tähän aikaohjelman asetuksia. Käyttöohjelma: Mikäli huonelämmitystä ei tarvita, valitse jokin seuraavista käyttöohjelmista: Vain lämmin vesi (katso sivu 11): Jos et halua kesällä lämmittää huonetiloja, mutta tarvitset lämmintä käyttövettä. Poiskytk.-käyttö (katso sivu 11): Jos et pitkään aikaan halua lämmittää huoneita, etkä tarvitse lämmintä käyttövettä. Lyhytkestoinen poissaolo (katso sivu 16): Alenna huonelämpötilaa esim. ostoksilla käynnin ajaksi. Valitse tätä varten Säästökäyttö. Loma (katso sivu 16): Kun lähdet matkoille, kytke Lomaohjelma päälle: Huonelämpötilaa vähennetään ja käyttöveden lämmitys kytketään pois päältä.

7 Ennen käyttöönottoa Vihjeitä energiansäästöön (jatkoa) Tuuletus: Sulje termostaattiventtiilit tuuletuksen ajaksi. Avaa ikkunat täysin auki lyhyeksi ajaksi. Kierrekaihtimet: Sulje kierrekaihtimet (jos sellaiset on), kun alkaa hämärtää. Termostaattiventtiilit: Säädä termostaattiventtiilit oikein. Lämpöpatterit: Älä peitä lämpöpattereita tai termostaattiventtiileitä. Käyttöveden lämmitys Kiertopumppu (katso sivu 19): Kytke kiertopumppu päälle vain niiksi ajoiksi, jolloin lämmintä käyttövettä tarvitaan säännöllisesti. Käytä tähän aikaohjelman asetuksia. Lämpimän käyttöveden kulutus: Ota suihku kylvyn sijasta. Suihku kuluttaa tavallisesti vähemmän energiaa kuin kylvyn ottaminen. Muita Vitotronic-ohjauskeskuksen energiansäästötoimintoja varten voit kääntyä oman huoltoliikkeesi puoleen. Mukavuutta lisääviä vihjeitä Huonelämmitys Normaali huonelämpötila ( Huone-tavoitelämpötila, katso sivu 14): Voit asettaa mukavuuslämpötilan perusvalikosta milloin tahansa. Ensisijainen lämmityspiiri (katso sivu 20): Jos kaukosäätimeen on yhdistetty useampia lämmityspiirejä, voit tehdä ensisijaisen lämmityspiirin tärkeät asetukset suoraan perusvalikosta. Aikaohjelma (katso sivu 15): Käytä aikaohjelmaa. Aikaohjelmassa voit asettaa eri huonelämpötiloja eri ajanjaksoille, esim. päivälämpötilan ja yölämpötilan erikseen. Juhlakäyttö (katso sivu 15): Säädä asetukseksi juhlakäyttö, jos haluat valita huonetilojen lämmitykseen aikaohjelmasta poikkeavan lämpötilan. Esimerkki: Myöhään illalla on aikaohjelma säädetty alentamaan huonelämpötilaa, mutta vieraat jäävät vielä pitempään. Käyttöveden lämmitys Aikaohjelma (katso sivu 18): Käytä käyttöveden lämmityksen aikaohjelmaa. Käytä kiertopumpun aikaohjelmaa. Vedenottopaikassa on käytettävissä halutun lämpöistä käyttövettä asetettujen ajanjaksojen mukaan. 7

8 Käyttö Käyttöyksikkö Vitotrol 300A -kauko-ohjaimella voit tehdä seuraavat asetukset asuintilasta käsin: Normaali huonelämpötila Alennettu huonelämpötila Käyttöveden lämpötila Käyttö- ja lomaohjelma Huonelämmityksen ajanjaksot Käyttöveden lämmityksen ajanjaksot Kiertopumpun (jos käytettävissä) ajanjaksot Date and time (pvm ja kellonaika) Kaikki asetukset siirretään Vitotrol 300A -kauko-ohjaimesta Vitotronic-ohjauskeskukseen ja päinvastoin. Kutakin lämmityspiiriä koskevat aina ajallisesti viimeiseksi suoritetut säädöt. 10 C 20,5 C OK ti :10? Kuva. 1 Tästä siirryt valikossa askeleen taaksepäin tai keskeytät aloitetun asetuksen. Kohdistinpainikkeet Selaa valikkoa tai säädä arvoja. OK Tällä painikkeella voi vahvistaa valinnan tai tallentaa tehdyn säädön. Käytettävissäsi on 2 käyttötasoa: Perusvalikko: Katso sivu 9. : Katso sivu 9. Tällä painikkeella voi hakea valikon (katso seuraavaa lukua) tai valittua valikkoa koskevia lisätietoja. Tällä painikkeella haetaan näyttöön valikko. Jos et ole tehnyt muutamaan minuuttiin mitään asetuksia kauko-ohjaimella, näytön valaistusta vähennetään tai se sammutetaan, jos olet tehnyt vastaavan asetuksen (ks. sivu 20). Valikko Tässä kohdassa on käyttöä koskevat selitykset lyhyenä opastuksena. Näin haet pikaohjeen näyttöön: Näyttöön tulee perusvalikko (perusnäyttö) (katso sivu 9): Paina painiketta. Olet jossakin valikon kohdassa: Paina painiketta niin usein, kunnes näkyviin tulee perusvalikko. Paina painiketta. 8 Symbolit Symbolit eivät näy aina, vaan laitteistomallista ja käyttötilasta riippuen. Näytöt: Jäätymissuoja on aktivoitu Huonelämmitys normaaliin huonelämpötilaan Huonelämmitys alennettuun huonelämpötilaan Juhlakäyttö on aktivoitu Säästökäyttö on aktivoitu Aurinkolämpölaitteiston yhteydessä: Aurinkolämpöpiirin pumppu käy Kaasu-imeytyslämpöpumpun yhteydessä: Poltin on käytössä Kaasu-imeytyslämpöpumpun yhteydessä: Kompressori käy Tämänhetkinen kellonaika Lämmityspiirit: Lämmityspiiri...

9 Käyttö Käyttöyksikkö (jatkoa) Käyttöohjelmat:,, : Symbolien selitykset löytyvät sivulta 1 Ilmoitukset: Häiriö Huolto Perusvalikko (perusnäyttö) Perusvalikossa voit tehdä ja hakea seuraavat ensisijaista lämmityspiiriä E koskevat asetukset (katso seuraava kuva): Huonelämpötilan asetusarvo Käyttöohjelma Näin haet perusvalikon näyttöön: Näytön valaistusta vähennetään tai se kytketään pois päältä, jos olet tehnyt vastaavan asetuksen (ks. sivu 20): Paina painiketta OK. Olet jossakin valikon kohdassa: Paina painiketta niin monta kertaa, kunnes näkyviin tulee perusvalikko. E A LP1 B C D 10 C 20,5 C ti :10 OK? Kuva. 2 A Käyttöohjelma ensisijaiselle lämmityspiirille (E) B Vallitseva ulkolämpötila C Vallitseva kaukosäätimen ympäristön lämpötila (huonelämpötilan todellinen arvo) Ensisijaisen lämmityspiirin säädöt voit tehdä myös laajennetussa valikossa (katso sivu 9). Muita mahd. yhdistettyjä lämmityspiirejä koskevat säädöt voit tehdä vain laajennetussa valikossa. Normaalin huonelämpötilan asettaminen ensisijaiselle lämmityspiirille D Tietoja-rivi Tietoja-rivin näyttöä voidaan muuttaa (katso sivu 22). E Ensisijainen lämmityspiiri (katso sivu 20): Ei näyttöä, jos on vain yksi lämmityspiiri. Käyttöohjelman asettaminen ensisijaiselle lämmityspiirille Paina seuraavia painikkeita: / haluamaasi käyttöohjelmaa varten. OK vahvistus Paina seuraavia painikkeita: / haluamaasi arvoa varten. OK vahvistus Laajennetussa valikossa voidaan suorittaa kaikki kauko-ohjauksen toiminta-alueen asetukset ja hakea niitä näyttöön, esim.lomaohjelma tai aikaohjelmat. Valikkoyleiskuva on sivulla 30. 9

10 Käyttö (jatkoa) Näin haet laajennetun valikon näyttöön: Näytön valaistusta vähennetään tai se kytketään pois päältä, jos olet tehnyt vastaavan asetuksen (ks. sivu 20): Paina peräkkäin painikkeita OK ja. Olet jossakin valikon kohdassa: Paina painiketta. Valikko Ù LP1 Ú F Juhlakäyttö Säästökäyttö Lämmitys Lämmin vesi Valitse pain. Pois Þ ( OK? Kuva. 3 F Valintarivi Miten käytetään Jos et ole tehnyt muutamaan minuuttiin mitään asetuksia kauko-ohjaimella, näytön valaistusta vähennetään tai se sammutetaan, jos olet tehnyt vastaavan asetuksen (ks. sivu 20). Paina painiketta OK. Siirryt perusvalikkoon (katso sivu 9). 2. Paina painiketta. Siirryt laajennettuun valikkoon (ks. sivu 9). Valitussa valikkokohdassa on musta tausta. Valintarivillä F (ks. kuva sivulla 10) annetaan tarvittavat toimintaohjeet. Voit tehdä huonelämmityksen säädöt jokaiselle lämmityspiirille. Sen vuoksi sinun täytyy ennen vastaavia säätöjä (esim. huonelämpötilan säätö) valita haluttu lämmityspiiri. Seuraavassa kuvassa esitetään menettelytapa huonelämpötilan asetusarvon säätöesimerkin avulla. Kuvassa ovat säädöt ilman lämmityspiirin valintaa ja lämmityspiirin valinnan kanssa sekä erilaiset valintarivit. 10

11 Käyttö Miten käytetään (jatkoa) LP1 10 C 20,5 C OK ti :10? / / Lämmityspiirin valinta Ù LP2 Ú Lämmityspiiri 2 Valittiin OK / Valikko ÙLP1 Ú Valikko Ù LP2 Ú Juhlakäyttö Säästökäyttö Lämmitys è Juhlakäyttö Säästökäyttö Lämmitys è Lämmin vesi Lämmin vesi Jatka pain. OK Jatka pain. OK OK Lämmityspiiri 1 ÙLP1 Ú Lämmityspiiri 1 ÙLP2 Ú Huonetavoitelämpötila Alenn. huone-tav.lämp. Huonetavoitelämpötila Alenn. huone-tav.lämp. Käyttöohjelma Juhlakäyttö ê Käyttöohjelma Juhlakäyttö ê Valitse pain. ( Valitse pain. ( OK OK Huonetavoitelämpötila LP1 Huonetavoitelämpötila LP2 20 C 20 C Muuta pain. ( Muuta pain. ( / /OK / /OK Huonetavoitelämpötila LP1 Huonetavoitelämpötila LP2 22 C 22 C Hyväksytty Hyväksytty OK OK Lämmityspiiri 1 ÙLP1 Ú Lämmityspiiri 1 ÙLP2 Ú Huonetavoitelämpötila Huonetavoitelämpötila Alenn. huone-tav.lämp. Alenn. huone-tav.lämp. Käyttöohjelma Käyttöohjelma Juhlakäyttö ê Juhlakäyttö ê Valitse pain. ( Valitse pain. ( Kuva. 4 Käyttöohjelma Lämmityksen, lämpimän veden ja jäätymissuojauksen käyttöohjelmat Symboli Käyttöohjelma Toiminto Huonelämmitys ja käyttöveden lämmitys Lämmitys ja lämmin vesi Valitun lämmityspiirin huoneita lämmitetään huonelämpötilan ja aikaohjelman asetusten mukaisesti (katso luku Huonelämmitys ). Lämmintä vettä kuumennetaan lämpimän veden lämpötila-asetuksen ja aikaohjelma-asetuksen mukaisesti (katso luku Käyttöveden lämmitys ). 11

12 Käyttö Käyttöohjelma (jatkoa) Symboli Käyttöohjelma Toiminto Käyttöveden lämmitys Jäätymisenesto Vain lämmin vesi Poiskytkentäkäyttö Lämmintä vettä kuumennetaan lämpimän veden lämpötila-asetuksen ja aikaohjelma-asetuksen mukaisesti (katso luku Käyttöveden lämmitys ). Ei huonelämmitystä. Jäätymissuojaus on aktivoitu. Ei huonelämmitystä. Käyttövettä ei lämmitetä. Jäätymissuojaus on aktivoitu. Hae asetettu käyttöohjelma näyttöön laajennetun valikon kohdasta Tietoja (katso sivua 22). Aikaohjelma Seuraavassa on selitetty aikaohjelman asettamisessa käytettävä menettelytapa. Yksittäisten aikaohjelmien erityispiirteet on esitetty vastaavissa luvuissa. Aikaohjelma on asetettavissa seuraaville toiminnoille: Huonelämmitys (katso sivu 15) Käyttöveden lämmitys (katso sivu 18) Lämpimän käyttöveden kiertopumppu (katso sivu 19 Aikaohjelmassa vuorokausi jaetaan osiin, joita kutsutaan nimellä ajanjakso. Sinä määrität, mitä näiden ajanjaksojen aikana tapahtuu, esim. milloin huoneita lämmitetään normaaliin huonelämpötilaan. Aikaohjelman voi säätää yksilöllisesti jokaiselle viikonpäivälle samanlaiseksi tai erilaiseksi. Korkeintaan 4 ajanjaksoa voidaan valita yhdelle päivälle. Jokaista ajanjaksoa varten säädetään alkamisajankohta ja päättymisajankohta. Valittu ajanjakso esitetään aikadiagrammissa valkoisen palkin avulla. Sen pituus mukautetaan aikakaaviossa vastaavaksi. Laajennetusta valikosta voit hakea kohdasta Tietoja aikaohjelmat näyttöön (katso sivu 22). Aikaohjelman säätö esimerkkinä huonelämmitys : 2. Lämmitys 3. Tarvittaessa / valitulle lämmityspiirille 4. Aikaohjelma lämmitys 5. Valitse osaviikko tai viikonpäivä. 6. Valitse ajanjakso! $. Valittu ajanjakso esitetään aikadiagrammissa valkoisen palkin avulla. 7. Säädä kyseisen ajanjakson alkamis- ja päättymisajankohta.aikaohjelmassa olevan valkoisen palkin pituus mukautuu vastaavasti. 8. Poistu valikosta painamalla painiketta. Jos haluat keskeyttää säädön ennenaikaisesti, paina painiketta niin usein, että haluttu näyttö tulee esiin. 12 Esimerkki ajanjaksoista huonelämmityksen aikaohjelmassa Lämmitys!? ma-pe? 16:30-23:00 u LP ! 05:00-08:30 u Normaali Normaali Valitse pain. ( Kuva. 5 Aikaohjelma osaviikolle maanantai perjantai ( ma-pe ) Ajanjakso!: klo 05:00-08:30 Ajanjakso?: klo 16:30-23:00

13 Käyttö Aikaohjelma (jatkoa) Näiden ajanjaksojen välillä huoneet lämmitetään alennettuun lämpötilaan. Aikaohjelman tehokas säätö Jos haluat säätää vain yhdelle viikonpäivälle jonkin muun aikaohjelman, menettele seuraavalla tavalla. Esimerkki: Haluat säätää maanantaita varten jonkin muun aikaohjelman: Valitse viikon jakso maanantai sunnuntai ja aseta aikaohjelma. Aikaohjelma lämmitys LP1 maanantai-sunnuntai maanantai-perjantai lauantai-sunnuntai maanantai êç Valitse pain. ( Kuva. 6 Rasti on aina niiden osaviikkojen kohdalla, joita koskevat samat ajanjaksot. Tehdasasetus: Sama kaikille viikonpäiville, joten rasti on kohdassa maanantai sunnuntai. 2. Valitse sen jälkeen maanantai ja säädä sitä varten aikaohjelma. Rasti siirtyy osaviikon lauantai sunnuntai kohdalle, koska asetetut ajanjaksot ovat yhtäpitäviä enää vain tämän osaviikon kanssa. Aikaohjelma lämmitys maanantai-sunnuntai maanantai-perjantai lauantai-sunnuntai maanantai LP1 Valitse pain. ( Kuva. 7 ê ê ê ê êç Ajanjaksojen poistaminen Aseta päättymisajankohdaksi sama kellonaika kuin alkamisajankohdaksi. tai Valitse alkamisajankohdaksi kellonaika ennen klo 00:00. Näyttöön ilmestyy valittua ajanjaksoa varten - - : - -. Lämmitys ma-pe LP ? - -: :- - u : :- - u Hyväksy pain. Kuva. 8 OK 13

14 Huonelämmitys Huonelämpötilan säätäminen Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. Normaalin huonelämpötilan asettaminen lämmitystä varten Tehdasasetus: 20 C Ensisijaista lämmityspiiriä varten Perusvalikko / haluamasi arvon valitsemista varten. 2. Vahvista valinta painamalla OK. Kaikkia lämmityspiirejä varten 2. Lämmitys 3. Tarvittaessa / valitulle lämmityspiirille 4. Huone-asetuslämpötila 5. Aseta haluamasi arvo. Alennetun huonelämpötilan asettaminen lämmitystä varten Tehdasasetus: 3 C 2. Lämmitys 3. Tarvittaessa / valitulle lämmityspiirille 4. Alen.huone-asetus-lt 5. Aseta haluamasi arvo. Huonelämmitys tällä lämpötilalla: Normaalin lämmityskäytön ajanjaksojen välillä (katso sivu 14). Lomaohjelmassa (katso sivu 16). Käyttöohjelma Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. Käyttöohjelman asetus lämmitystä varten Ensisijaista lämmityspiiriä varten Perusvalikko / käyttöohjelmalle: Lämmitys ja lämmin vesi tai Lämmitys 2. Vahvista valinta painamalla OK. 3. Tarvittaessa / valitulle lämmityspiirille 4. Käyttöohjelma 5. Esim. Lämmitys ja lämmin vesi tai Lämmitys Käyttöohjelmien selitykset, katso sivu 1 Kaikkia lämmityspiirejä varten 2. Lämmitys Aikaohjelma Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. 14

15 Huonelämmitys Aikaohjelma (jatkoa) Aikaohjelman säätäminen lämmitystä varten Tehdasasetus: Yksi ajanjakso klo kaikille viikonpäiville. : 2. Lämmitys 3. Tarvittaessa / valitulle lämmityspiirille 4. Aikaohjelma lämmitys 5. Aseta halutut ajanjaksot. Aikaohjelman asettamisessa käytettävästä menettelystä on tietoa sivulla 12. Ota huomioon asetuksia tehdessäsi, että lämmityslaite tarvitsee jonkin aikaa huoneiden lämmittämiseksi haluttuun lämpötilaan. Huonelämmityksen poiskytkentä Ensisijaista lämmityspiiriä varten Perusvalikko / käyttöohjelmalle: Vain lämmin vesi (ei huonelämmitystä) tai Poiskytk.-käyttö (jäätymissuojaus on aktivoitu) 2. Vahvista valinta painamalla OK. 3. Tarvittaessa / valitulle lämmityspiirille 4. Käyttöohjelma 5. Vain lämmin vesi (ei huonelämmitystä) tai Poiskytk.-käyttö (jäätymissuojaus on aktivoitu) Kaikkia lämmityspiirejä varten 2. Lämmitys Mukavuustoiminto Juhlakäyttö Juhlakäytön säätö lämmitystä varten 2. Lämmitys 3. Valitse haluamasi lämmityspiiri tarvittaessa painikkeilla /. 4. Juhlakäyttö 5. Säädä haluamasi huonelämpötila juhlakäyttöä varten. Juhlakäyttö 23 C LP1 Muuta pain. ( Kuva. 9 Näyttö perusvalikossa 14 C 21 C LP1 ti :10 Kuva. 10 Säädetyn huonelämpötilan näyttö ei muutu. Huoneet lämmitetään haluttuun lämpötilaan. Jos huoltoliike ei ole toisin säätänyt, lämmitetään ensin lämmin käyttövesi asetettuun lämpötilaan, ennen kuin huonelämmitys alkaa. Kiertopumppu (mikäli sitä on) kytkeytyy päälle. 15

16 Huonelämmitys Mukavuustoiminto Juhlakäyttö (jatkoa) Juhlakäytön lopettaminen Automaattisesti 8 tunnin kuluttua Jos haluat muuttaa toimintatapaa, ota yhteys huoltoliikkeeseen. tai automaattisesti vaihdettaessa normaaliin lämmityskäyttöön aikaohjelman mukaan tai Kohtaan Juhlakäyttö säädetään Off. Energiansäästötoiminto Säästökäyttö Säästökäyttö asetus lämmitystä varten 2. Lämmitys 3. Tarvittaessa / valitulle lämmityspiirille 4. Säästökäyttö Säädetyn huonelämpötilan näyttö ei muutu. Näyttö perusvalikossa LP1 14 C 21 C ti :10 Kuva. 11 Säästökäytön lopettaminen Automaattisesti vaihdettaessa alennettuun lämmityskäyttöön aikaohjelman mukaan. tai Kohtaan Säästökäyttö säädetään Off. Energiansäästötoiminto Lomaohjelma Lomaohjelman säätö lämmitystä varten Lomaohjelma koskee kaikkia lämmityspiirejä. Jos haluat muuttaa toimintatapaa, ota yhteys huoltoliikkeeseen. : 2. Lämmitys Lomaohjelma alkaa klo 00:00 lähtöpäivää seuraavana päivänä ja päättyy klo 00:00 paluupäivänä. Eli säädetty aikaohjelma on kytkettynä päälle sekä lähtöpäivänä että paluupäivänä. 16

17 Huonelämmitys Energiansäästötoiminto Lomaohjelma (jatkoa) 3. Lomaohjelma 4. Säädä haluttu lähtö- ja paluupäivä. Lomaohjelma Lähtöpäivä: Päivämäärä Paluupäivä: LP1 la Päivämäärä la Valitse pain. ( Kuva. 12 Lomaohjelmalla on seuraavat vaikutukset: Huonelämmitys: Lämmityspiirit käyttöohjelmassa Lämmitys ja lämmin vesi : Huoneet lämmitetään säädettyyn alennettuun huonelämpötilaan (katso sivu 14). Lämmityspiirit käyttöohjelmassa Vain lämmin vesi : Ei huonelämmitystä. Lämmityskattilan ja lämminvesivaraajan jäätymissuojaus on aktivoitu. Käyttöveden lämmitys: Käyttövettä ei lämmitetä.lämminvesivaraajan jäätymissuojaus on toiminnassa. Näyttö perusvalikossa 10 C 19 C Lomaohjelma Kuva. 13 Hae asetettu lomaohjelma näyttöön laajennetun valikon kohdasta Tietoja (katso sivua 31). Lomaohjelman keskeyttäminen tai poistaminen 2. Lämmitys 3. Lomaohjelma 4. Poista ohjelma 17

18 Käyttöveden lämmitys Lämpimän käyttöveden lämpötilan säätö Tehdasasetus: 50 C 2. Lämmin vesi Valikko 3. Lämminvesi-asetuslämp. 4. Aseta haluamasi arvo. Säästökäyttö Lämmitys Lämmin vesi Aurinkoenergia Jatka pain. Kuva OK Käyttöohjelma Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. Käyttöohjelman säätäminen käyttöveden lämmitystä varten Ensisijaista lämmityspiiriä varten Perusvalikko / käyttöohjelmalle: Lämmitys ja lämmin vesi tai Vain lämmin vesi 2. Vahvista valinta painamalla OK. 3. Tarvittaessa / valitulle lämmityspiirille 4. Käyttöohjelma 5. Lämmitys ja lämmin vesi tai Vain lämmin vesi Käyttöohjelmien selitykset, katso sivu 1 Kaikkia lämmityspiirejä varten 2. Lämmitys Aikaohjelma Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. Aikaohjelman säätäminen käyttöveden lämmitystä varten Tehdasasetus: Yksi ajanjakso klo kaikille viikonpäiville. : 2. Lämmin vesi 3. Lämp.veden aikaohj. 4. Aseta halutut ajanjaksot. Aikaohjelman asettamisessa käytettävästä menettelystä on tietoa sivulla Ajanjaksojen välillä käyttövettä ei lämmitetä, vain lämminvesivaraajan jäätymissuojaus on aktiivinen. Ota huomioon säätöä tehdessäsi, että lämmityslaitteisto tarvitsee jonkin aikaa lämminvesivaraajan kuumentamiseen haluttuun lämpötilaan.

19 Käyttöveden lämmitys Aikaohjelma (jatkoa) Käyttöveden lämmitys yhden kerran aikaohjelman ulkopuolella Vähintään yhdelle laitteiston lämmityspiirille säädetyn käyttöohjelman tulee olla joko Lämmitys ja lämmin vesi tai Vain lämmin vesi. 3. Juhlakäyttö 4. Kytke Juhlakäyttö taas pois päältä valitsemalla Off, jotta huoneita ei lämmitetä tahattomasti normaaliin huonelämpötilaan. 2. Lämmitys Kiertopumpun aikaohjelman säätäminen Tehtaalla on kiertopumpun aikaohjelmaan asetettu automaattikäyttö. Eli kiertopumppu on kytketty päälle samanaikaisesti käyttöveden lämmityksen aikaohjelman kanssa. : 2. Lämmin vesi 3. Kierron aikaohjelma 4. Aseta halutut ajanjaksot. Aikaohjelman asettamisessa käytettävästä menettelystä on tietoa sivulla 12. Ajanjaksojen välillä on kiertopumppu kytketty pois päältä. Käyttöveden lämmityksen poiskytkentä Kun et halua lämmittää käyttövettä, etkä myöskään huoneita Ensisijaista lämmityspiiriä varten Perusvalikko / käyttöohjelmalle Poiskytk.-käyttö (jäätymissuojaus on aktivoitu) 2. Vahvista valinta painamalla OK. Kaikkia lämmityspiirejä varten 2. Lämmitys 3. Tarvittaessa / valitulle lämmityspiirille 4. Käyttöohjelma 5. Poiskytk.-käyttö (jäätymissuojaus on aktivoitu) Kun et halua lämmittää käyttövettä, mutta haluat lämmittää huoneita 2. Lämmitys 3. Tarvittaessa / valitulle lämmityspiirille 4. Käyttöohjelma 5. Lämmitys ja lämmin vesi 6. painetaan valikkoon saakka. 7. Lämmin vesi 8. Lämminvesi-asetuslämp. 9. Säädä arvoksi 10 C. 19

20 Muut säädöt Kellonajan ja päivämäärän asettaminen Kellonaika ja päivämäärä on tehtaalla säädetty. Jos lämmityslaitteisto on ollut pidempään käytöstä poistettuna, kellonaika ja päivämäärä on mahdollisesti säädettävä uudelleen. 2. Säädöt 3. Kellonaika/päivämäärä 4. Säädä kellonaika ja päivämäärä. Kielen säätäminen 2. Säädöt 3. Kieli 4. Säädä haluttu kieli. Näytön kontrastin säätäminen 2. Säädöt 3. Kontrasti 4. Säädä haluttu kontrasti. Näytön valaistuksen kirkkauden säätäminen Haluat parantaa valikon tekstien luettavuutta. Muuta kirkkautta. 2. Säädöt 3. Kirkkaus 4. Käyttö 5. Säädä haluttu kirkkaus. Lisäksi voit valita, haluatko näytön valaistuksen olevan vähennetty vai pois päältä valmiustilan aikana. Tehdasasetus: Näytön valaistus on pois päältä valmiustilan aikana. 2. Säädöt 3. Kirkkaus 4. Valmiustila Kirkkaus Käyttö Valmiustila Valitse pain. Kuva. 15 LP1 ( ê êç Aseta ensisijainen lämmityspiiri perusvalikkoa varten 2. Säädöt 3. Perusnäyttö 4. Valitse lämmityspiiri: Lämmityspiiri 1 (lämmityspiirille 1) Näyttö LP1 Lämmityspiiri 2 (lämmityspiirille 2) Näyttö LP2 Lämmityspiiri 3 (lämmityspiirille 3) Näyttö LP3 20

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 2 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Käyttöveden valmistus... 8 Huonelämpötila

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Liikkuminen valikossa Pyöritä navigointirullaa: Valitse symboli navigointi valikosta. Valittu symboli näkyy tummennettuna valikossa. Paina navigointirullaa = Valitse

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi.

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. 450007 Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. Edistyneet asetukset: Asetuksia muuttamaan pääsee, kun painaa ensin POIS/PÄÄLLE-painikkeesta

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Käyttöopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Käyttöopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Käyttöopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Käyttöopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi EGSQH0S8AA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoa tästä asiakirjasta Tietoja järjestelmästä. Tyypillisen järjestelmän kaavion osat... Käyttö. Yleiskuvaus: Käyttö.... Käyttöliittymä lyhyesti.....

Lisätiedot

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF DK S FIN N PL 310 784 03 TR 610 top TERMINA 1-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita saa

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Käyttäjän opas ECL Comfort 210 / 296 / 310 Suomen versio www.danfoss.com Turvallisuushuomautus Tarvittavat asennus-, käyttöönotto- ja huoltotyöt voi suorittaa vain ammattitaitoinen valtuutettu henkilö.

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04 FI Käyttöohje Käyttölaite Multi Control MC04 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Symboli Pikalämmitystoiminto 2 Symboli Tuuletus 3 Kiertonuppi (lämmitys/puhallin) 4 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje

Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje CE1C2348fi 2014-04-23 Building Technologies Tervetuloa! Tervetuloa! Valintakiekolla (paina ja pyöritä) voit operoida molempia QAA74 huone yksikköä ja AVS74 käyttöyksikköä.

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Versio Fidelix Oy

Versio Fidelix Oy Versio 1.96 2014 Fidelix Oy Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Esittely... 4 1.1 Toimintaperiaate... 5 1.2 Käyttöönotto... 6 2 Käyttöliittymä... 7 2.1 Päävalikko ja käyttö yleisesti... 7 2.2 Säätimen

Lisätiedot

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1.

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1. 1 (9) 1. LONIX VEDENMITTAUSRATKAISUN KÄYTTÖOHJE Lonix vedenmittausratkaisu on suunniteltu käyttöveden huoneistokohtaiseen mittaukseen rivi- ja kerrostaloissa. Järjestelmä voidaan helposti toteuttaa yksinkertaisena

Lisätiedot

Roth Termostaatti 230V näytöllä

Roth Termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä Käyttöohje - lyhyt ja helppo Living full of energy /9 Roth termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä on itsenäinen 230V AC 50Hz termostaatti/ohjausyksikkö,

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

Käyttöohje. DEVIreg 535. Älykäs elektroninen termostaatti.

Käyttöohje. DEVIreg 535. Älykäs elektroninen termostaatti. Käyttöohje DEVIreg 535 Älykäs elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 4 1.1 Turvaohjeet............ 4 2 Asetukset................ 6 2.1 Halutun lämpötilan nostaminen/

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Asennus ja käyttöopas

Asennus ja käyttöopas Asennus ja käyttöopas EKRUCBS Asennus ja käyttöopas Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Käyttäjälle 2 1 Painikkeet 2 2 Tilakuvakkeet 2 Asentajalle 3 3 Yleiskuvaus: Asentaminen ja määrittäminen 3 4

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528 KÄYTTÖOHJEET 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 VAROITUS - Älä koskaan anna kauko-ohjaimen kastua,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART TIMER LYHYT KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE

KÄYTTÖOHJE EASYSTART TIMER LYHYT KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART TIMER FI KÄYTTÖOHJE LYHYT KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

5 ] ollessasi käyttäjätilassa

5 ] ollessasi käyttäjätilassa 7.3 Käyttäjäkoodien ohjelmointi. Näppäile [ [ 5 ollessasi käyttäjätilassa. Näppäile käyttäjänumero jonka haluat vaihtaa [ 0 - [ numero 4) 5, esim. 04 (käyttäjä 3. Näppäile uusi käyttäjäkoodi (XXXX,X,X)

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Synco 700 Yleissäädin RMU7..B Käyttöohje

Synco 700 Yleissäädin RMU7..B Käyttöohje B3144 Synco 700 Yleissäädin RMU7..B Käyttöohje CE1B3144_fi 2015-03-31 Building Technologies Siemens Switzerland Ltd Building Technologies Division International Headquarters Gubelstrasse 22 6301 Zug Switzerland

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas RT Controller

Käyttöönotto-opas RT Controller Käyttöönotto-opas RT Controller Pikaopas RT-järjestelmän käyttöönottoa varten Aloitusopas RT Controller Versio 1.3 (090831) (Käytä tämän pikaoppaan kanssa opasta User Manual RT Controller, versio 2.1 tai

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja.

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4262 Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06 VIESMANN VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Yhdistelmälämpöpumput, joissa on liuos/vesi-lämpöpumppu, varaaja-vedenlämmitin,

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta 4292 Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikatt Aakkosnumeerinen näyttömoduuli Käyttöopas 2. painos Asennukset maissa, joita EY-direktiivit koskevat:

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on yhteensopiva kaikkien NANO90-mallien kanssa. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä Lukot toimitetaan tehdasasetuksilla,

Lisätiedot

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö Sisältö Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa Asennusta koskevia ohjeita Asennusmahdollisuudet Turvallisuusohjeet...1 Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa... 2 Asennusta koskevia ohjeita... 3 Asennusmahdollisuudet...

Lisätiedot

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Qi, T 2 - ja Gemini -sarjojen lämpöpumput Lämmöntuotto: Modbus-väylän avulla lämpöpumppulaitteiston voi kytkeä automaatiojärjestelmään. Lämpöpumppusäädin tukee kolmea

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

Thermomatic EC HOME. Asennus- ja käyttöohje, versio 2.0

Thermomatic EC HOME. Asennus- ja käyttöohje, versio 2.0 Thermomatic EC HOME Asennus- ja käyttöohje, versio 2.0 Sisällysluettelo: 1. Yleiskatsaus, mitat, säätötoiminnon valinta, lisävarusteet, sivut 2-3 2. Toimitussisältö, sivu 4 3. Aloitusopas, sivut 5-7 3.

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Käyttöohje, lämmityksen säätimet RVL479, RVL480, RVL481, RVL482

Käyttöohje, lämmityksen säätimet RVL479, RVL480, RVL481, RVL482 Käyttöohje, lämmityksen säätimet RVL479, RVL480, RVL481, RVL482 Sisältö Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 4 Infopainike... 7 Käyttötavat... 8 Lämmityksen päällekytkentä... 9 Käyttöveden valmistus...

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä Käyttöohje Thermo Call TC3 Yleisiä ohjeita Hyvä Webaston käyttäjä Kiitämme uuden Thermo Call TC3 kauko-ohjaimen hankinnasta. Tällä laitteella voitte käyttää Webasto-lämmitintä helpolla ja ajanmukaisella

Lisätiedot

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus ja käyttöohjeet Asennus ja käyttöohjeet Callidus vedenpehmennin NF/DD-sarjat 268P automatiikalla Tekniset tiedot työpaine 2-6 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 230VAC / 12VAC putkiliitäntä 22/28 mm huuhteluaika

Lisätiedot

Compact Energy Tower matalaenergiatalon lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen. Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift

Compact Energy Tower matalaenergiatalon lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen. Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Compact Energy Tower matalaenergiatalon lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen VITOCAL 222 G VITOCAL 242 G Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift Gewünschte

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S KÄYTTÖOHJE Pro-Ject Tuner Box S Hyvä musiikinystävä, Onnittelut PRO-JECT-ULA-virittimen hankkimisesta. Lue huolellisesti tämä ohje, jotta kytket laitteen oikein ja saat siten parhaan mahdollisen äänenlaadun.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC Käyttöohje Air Top 2000 STC Johdanto Hyvä Webasto asiakas! Paljon kiitoksia Webasto Air Top 2000 STC ilmalämmittimen valinnasta. Ilmanlämmittimet Air Top 2000 STC sopivat hyttien, aluksien, kuorma-autojen,

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR PRU10 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 PRU10 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE / LCD Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 SIVUT 1. OHJAUSKESKUS PRU. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET 3. OHJAUSKORTTINÄYTÖN SIVUJEN

Lisätiedot