VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle"

Transkriptio

1 Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto ja asunnon ilmanvaihtojärjestelmä yhdistettynä lämpöpumpun ohjauskeskukseen Vitotronic 200, tyyppi WO1C VITOTRONIC 200 8/2012 Säilytä ohjeet!

2 Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatettava, jotta loukkaantumisilta ja aineellisilta vahingoilta vältytään. Turvaohjeiden selitykset Vaara Tämä merkki varoittaa henkilöitä koskevasta vaarasta.! Huomio Tämä merkki varoittaa esine- ja ympäristövahingoista. Sanalla merkityissä kohdissa on lisätietoja. Kohderyhmä Tämä käyttöohje on tarkoitettu laitteiston käyttäjille. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käyttäjille (lapset mukaanluettuina), joiden liikuntakyky, aistit tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai joilla ei ole vaadittavaa kokemusta/osaamista, paitsi jos heitä on laitteen käytössä opastamassa ja valvomassa heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö. Huomio! Lapset eivät saa käyttää laitetta ilman valvontaa. Varmista, etteivät lapset leiki laitteella. Vaara Epäasianmukaisesti laitteistossa suoritetut työt voivat johtaa hengenvaarallisiin onnettomuuksiin. Sähkötyöt saa suorittaa vain sähköasentaja. Toiminta tulipalon sattuessa Vaara Tulipalon sattuessa on palovammojen vaara. Kytke laitteisto pois päältä. Käytä tarkastettua ABC-paloluokkien sammutinta. Sijoitusta koskevat vaatimukset Huomio! Ympäristöolosuhteet, jotka eivät ole sallittuja, voivat aiheuttaa laitteistossa vahinkoa ja alentaa käyttöturvallisuutta. Sisälle sijoitettu laite: Ympäristön lämpötilat: Vitocal 200-A: Ympäristön lämpötilan on oltava yli 5 ºC ja alle 30 ºC. Kaikki muut Vitocal-laitteet: Ympäristön lämpötilan on oltava yli 0 ºC ja alle 35 ºC. Vältä halogeenihiilivetyjen (joita on esim. maaleissa, liuotin- ja puhdistusaineissa) kerääntymistä ilmaan. Jatkuvasti korkeana pysyvää ilmankosteutta (esim. jatkuvan pyykinkuivauksen johdosta) on vältettävä. Ulos sijoitettu laite: Laitetta saa käyttää vain ympäristössä, jossa lämpötila on yli 20 ºC ja alle 35 ºC. 2

3 Turvaohjeet Turvallisuus (jatkoa) Lisälaitteet, varaosat ja kuluvat osat Huomio! Laiteosat, joita ei ole tarkastettu yhdessä laitteiston kanssa, voivat aiheuttaa laitteistolle vahinkoa tai haitata sen toimintaa. Asennus ja vaihtaminen on aina annettava huoltoliikkeen tehtäväksi. 3

4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Ennen käyttöönottoa Ensimmäinen käyttöönotto... 9 Ammattikäsitteet... 9 Laitteisto on esisäädetty... 9 Vihjeitä energiansäästöön Mukavuutta lisääviä vihjeitä Käyttö Ohjauskeskuksen avaus Käyttöyksikkö Käyttöohjeet Symbolit Perusvalikko Laajennettu valikko Käyttötapa Käyttöohjelma Lämmityksen, jäähdytyksen, lämpimän käyttöveden ja jäätymiseneston käyttöohjelmat Ilmanvaihdon käyttöohjelmat Erityiset käyttöohjelmat Aikaohjelma Aikaohjelman asetus esimerkkinä huonelämmitys/-jäähdytys Aikaohjelman asetus käytännössä Aikajaksojen poistaminen Päälle- ja poiskytkentä Lämpöpumpun päällekytkentä Lämpöpumpun poiskytkentä Jäätymisenestolla Ilman jäätymisenestoa (käytöstä poisto) Huonelämmitys/huonejäähdytys Huonelämpötila Normaalin huonelämpötilan säätö lämmitystä/jäähdytystä varten Lämmityksen/jäähdytyksen alennetun huonelämpötilan säätö Käyttöohjelma Käyttöohjelman asetus lämmitystä/jäähdytystä varten Aikaohjelma Aikaohjelman asetus lämmitystä/jäähdytystä varten Lämmityslaitteisto sis. lämmityspiirin puskurivaraajan Aikaohjelman asetus lämmityspiirin puskurivaraajalle Lämmityskäyrä/jäähdytyskäyrä Lämmitys-/jäähdytyskäyrien asetus

5 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Huonelämmityksen/-jäähdytyksen poiskytkentä Mukavuustoiminto Juhlakäyttö Juhlakäytön asetus lämmitystä/jäähdytystä varten Juhlakäytön lopetus Energiansäästötoiminto Säästökäyttö Säästökäytön asetus lämmitystä varten Säästökäytön lopetus Energiansäästötoiminto Lomaohjelma Lomaohjelman asetus lämmitystä/jäähdytystä, ilmanvaihtoa varten Lomaohjelman keskeytys tai poisto Käyttöveden lämmitys Käyttöveden lämpötilat Normaalin lämpimän käyttöveden lämpötilan säätö Korotetun lämpimän käyttöveden lämpötilan säätö Käyttöohjelma Käyttöohjelman asettaminen käyttöveden lämmitystä varten Aikaohjelma Aikaohjelman asetus käyttöveden lämmitystä varten Käynnistysoptimoinnin asetus Poiskytkentäoptimoinnin asetus Kiertopumpun aikaohjelman asetus Käyttöveden lämmitys aikaohjelman ulkopuolella x käyttöv. lämm. aktivointi Käyttöveden lämmityksen poiskytkentä Lämmityslaitteisto sähkölisälämmityksellä Akt. jäähd.käyttö Aktiivisen jäähdytyskäytön vapautus ja esto Ilma-/vesilämpöpumput Ilmanvaihto Ilmanvaihdon päällekytkentä Ilmanvaihdon poiskytkentä Poiskytkentäkäytön aktivointi Ilmanvaihdon poiskytkentä suodattimen vaihtoa varten Käyttöohjelma Käyttöohjelman asetus ilmanvaihtoa varten Ilmanvaihto ilman lämmön talteenottoa Huonelämpötilan asetus ilmanvaihtoa varten Vähimmäislämpötilan asetus ilmanvaihtoa varten

6 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Aikaohjelma Aikaohjelman asetus ilmanvaihtoa varten Mukavuustoiminto Tehokäyttö Tehokäytön asetus ilmanvaihto varten Tehokäytön lopetus Energiansäästötoiminto Säästökäyttö Säästökäytön asetus ilmanvaihtoa varten Säästökäytön lopetus Energiansäästötoiminto Lomaohjelma Lomaohjelman asetus ilmanvaihtoa, lämmitystä/jäähdytystä varten Lomaohjelman keskeytys tai poisto Aurinkosähkölaitteistosta saatava virta Oma virrankäyttö Muut säädöt Näytön kontrastin säätö Näytön valaistuksen kirkkauden säätö Nimen asettaminen lämmitys-/jäähdytyspiireille Ensisijaisen lämmitys/-jäähdytyspiirin asetus perusvalikkoa varten Kellonajan ja päivämäärän asetus Kielen asetus Lämpötilayksikön ( C/ F) asetus Tehdassäätöjen palautus Haku Tietojen haku Aurinkoenergian tuoton haku Käyttöpäiväkirja Lattian kuivaus Ilmoitusten haku Manuaalinen käyttö Erikoislaitteistomallit Mitä pitää tehdä? Huoneet ovat liian kylmiä Huoneet ovat liian lämpimiä Lämmintä käyttövettä ei ole Lämmin käyttövesi on liian kuumaa vilkkuu ja tulee näyttöön vilkkuu ja Varoitus tulee näyttöön

7 Sisällysluettelo Sisällysluettelo vilkkuu ja Häiriö tulee näyttöön Ulkoinen ohjaus C5 tulee näyttöön Käyttö estetty tulee näyttöön Tarkasta suodatin tulee näyttöön Ovien/ikkunoiden avaaminen on vaikeaa Ovet/ikkunat paiskautuvat auki avattaessa Kunnossapito Lämmityslaitteiston puhdistus Liuos/vesi- tai vesi/vesilämpöpumpun yhteydessä Ilma-/vesilämpöpumpun yhteydessä Vitotronic-ohjauskeskus Lämmityslaitteiston tarkastus ja huolto Lämminvesivaraaja (mikäli asennettuna) Varoventtiili (lämminvesivaraaja) Käyttöveden suodatin (jos käytettävissä) Vaurioituneet liitäntäjohdot Asunnon ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus Tuloilma-/poistoilmaventtiilien puhdistus Poistoilmaventtiilien suodattimien vaihto Ilmanvaihtolaitteen suodattimien vaihto Huoltonäytön nollaus Liite Kylmäaine Yleiskuva laajennettu valikko Hakumahdollisuudet kohdassa Tietoja

8 Sisällysluettelo Sisällysluettelo (jatkoa) Käsitteiden selitykset Aktiivinen jäähdytyskäyttö ( active cooling ) Laitteistomalli Käyttöohjelma Käyttötila Aurinkosähkölaitteiston oma virrankäyttö Sähkölisälämmitys Ulkoinen ohjaus Lattialämmitys Meluton käyttö Lämmittäminen/jäähdyttäminen Lämmityskäyrä/jäähdytyskäyrä Lämmitys-/jäähdytyspiiri Lämmityspiirin pumppu Lisälämmitysvastus Lämmitysveden puskurivaraaja Valvottu asunnon ilmanvaihto Jäähdytyskäyttö Jäähdytystoiminto Jäähd.käyrä Jäähdytyspiiri Ilmanvaihto Sekoitusventtiili Huonelämpötila Varoventtiili Toisiopumppu Aurinkolämpöpiirin pumppu Latauspumppu Käyttöveden varaajan suodatin Kompressori Ulkolämpötilan mukaan ohjautuva lämmitys/jäähdytys Asunnon ilmanvaihto Aikaohjelma Kiertopumppu Aakkosellinen hakemisto

9 Ennen käyttöönottoa Ensimmäinen käyttöönotto Paikallisen huoltoliikkeen tehtävänä on huolehtia lämpöpumpun ohjauskeskuksen ensimmäisestä käyttöönotosta, paikallisten ja rakennuksessa esiintyvien olosuhteiden vaatimasta mukautuksesta sekä laitteiston käyttöön tarvittavasta perehdytyksestä. Tässä käyttöohjeessa kuvataan myös sellaisia toimintoja, joita kaikissa lämpöpumpputyypeissä ei ole tai jotka ovat mahdollisia lisävarusteiden avulla. Näitä toimintoja ei ole erikseen merkitty. Lämpöpumpun ja lämmityslaitteiston toimintakokonaisuuksia koskevissa kysymyksissä voi kääntyä huoltoliikkeen puoleen. Ammattikäsitteet Seuraavassa selvitetään muutamia ammattikäsitteitä Vitotronic-ohjauskeskuksen toimintojen ymmärtämisen helpottamiseksi. Nämä ammattikäsitteet on merkitty seuraavasti: Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. Laitteisto on esisäädetty Lämmityslaitteisto on säädetty tehtaalla ja siten heti toimintavalmis: Huonelämmitys/huonejäähdytys Tilat lämmitetään klo lämpötilaan 20 C Huone-asetuslämpötila (normaali huonelämpötila). Jos lämmityspiirin puskurivaraaja on asennettu, sitä lämmitetään. Mahdollisesti käytettävissä oleva sähköinen lisälämmitys on vapautettu (katso luku Sähköisen lisälämmityksen vapautus ). Aktiivinen jäähdytyskäyttö on estetty (katso luku Aktiivisen jäähdytyskäytön vapautus ja esto ). Käyttöveden lämmitys Lämmintä käyttövettä lämmitetään joka päivä klo lämpötilaan 50 C Käyttöved. as.lämpötila. Latauksen ajaksi laitteistossa mahd. oleva käyttöveden kiertopumppu on kytketty pois päältä. Mahdollisesti käytettävissä oleva sähköinen lisälämmitys on vapautettu (katso luku Sähköisen lisälämmityksen vapautus ). 9

10 Ennen käyttöönottoa Laitteisto on esisäädetty (jatkoa) Jäätymissuojaus Lämpöpumpun, käyttöveden varaajan ja mahd. asennetun lämmityspiirin puskurivaraajan jäätymisenesto on aktivoitu. Alle 15 C:n lämpötiloissa lämpöpumpun, käyttövesivaraajan ja lämmityspiirin puskurivaraajan jäätymiseneston moitteeton toiminta on varmaa vain siinä tapauksessa, että asennettuna on (käyttäjän kytkemä) lisälämmitysvastus. Asunnon ilmanvaihto laitteella Vitovent 300-F Klo : asunnon ilmanvaihto käyttötilassa Normaali. Talvi-/kesäaikaan siirtyminen Säätöjen muutos tapahtuu automaattisesti. Päivämäärä ja kellonaika Huoltoliike on säätänyt viikonpäivän ja kellonajan. Huoltoliike voi suorittaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä puolestasi myös muita säätöjä. Voit muuttaa säätöjä milloin tahansa yksilöllisesti tarpeen mukaan. Sähkökatkos Sähkökatkoksen sattuessa kaikki säädöt säilyvät. Vihjeitä energiansäästöön Huonelämmitys/huonejäähdytys Normaali huonelämpötila ( Huoneasetuslämpötila, katso sivu 32): Älä lämmitä huoneita liikaa. Jokainen aste vähemmän säästää jopa 6 % lämmityskustannuksia. Säädä normaali huonelämpötila korkeintaan lukemaan 20 C. Aikaohjelma (katso sivu 33): Lämmitä huoneet päivisin normaaliin ja öisin alennettuun huonelämpötilaan (ei tarkoituksenmukaista lattialämmityksen osalta). Käytä tähän aikaohjelman asetuksia. Käyttöohjelma: Mikäli huonelämmitystä tai huonejäähdytystä ei tarvita, valitse jokin seuraavista käyttöohjelmista: Vain käyttövesi (katso sivu 42): Jos et halua kesällä lämmittää huonetiloja, mutta tarvitset lämmintä käyttövettä. Poiskytk.-käyttö (katso sivu 30): Jos et halua lämmittää huoneita pitkään aikaan etkä tarvitse lämmintä käyttövettä. 10

11 Ennen käyttöönottoa Vihjeitä energiansäästöön (jatkoa) Lyhytkestoinen poissaolo (katso sivu 38): Alenna huonelämpötilaa esimerkiksi ostoksilla käynnin ajaksi (ei tarkoituksenmukaista lattialämmityksen osalta). Valitse tätä varten Säästökäyttö. Loma (katso sivu 39): Kun lähdet matkoille, kytke Lomaohjelma päälle: Huonelämpötilaa alennetaan ja käyttöveden lämmitys kytketään pois päältä. Ilmanvaihtolaitteen ollessa käytössä ilmanvaihdon tehoa alennetaan. Tuuletus: Tuuleta sulkemalla termostaattiventtiilit ja avaamalla ikkunat täydellisesti lyhyeksi ajaksi (jos asunnon ilmanvaihtojärjestelmää ei ole käytettävissä). Kierrekaihtimet: Sulje kierrekaihtimet (jos sellaiset on), kun alkaa hämärtää. Termostaattiventtiilit: Säädä termostaattiventtiilit oikein. Lämpöpatteri: Älä peitä lämpöpattereita tai termostaattiventtiileitä. Asunnon ilmanvaihto (käytettäessä ilmanvaihtolaitetta) Lyhytkestoinen poissaolo (katso sivut 51 ja 54): Vähennä ilmanvaihdon tehoa esim. ostoksilla käynnin ajaksi. Valitse tätä varten Säästökäyttö tai käyttöohjelma Peruskäyttö. Loma (katso sivu 55): Kun lähdet matkoille, kytke Lomaohjelma päälle: Ilmanvaihdon tehoa alennetaan. Huonelämpötilaa alennetaan ja käyttöveden lämmitys kytketään pois päältä. Oma virrankäyttö (aurinkosähkölaitteiston kanssa) Käytä aurinkosähkölaitteiston tuottamaa virtaa lämmityslaitteistoa varten (katso sivu 56). Muita lämpöpumpun ohjauskeskuksen energiansäästötoimintoja varten voit kääntyä oman huoltoliikkeesi puoleen. Käyttöveden lämmitys Kierrätyspumppu (katso sivu 44): Kytke kiertopumppu päälle vain niiksi ajoiksi, jolloin lämmintä käyttövettä tarvitaan säännöllisesti. Käytä tähän aikaohjelman asetuksia. Lämpimän käyttöveden kulutus: Käytä suihkua ammeen sijasta. Suihku kuluttaa tavallisesti vähemmän energiaa kuin kylvyn ottaminen. 11

12 Ennen käyttöönottoa Mukavuutta lisääviä vihjeitä Huonelämmitys/huonejäähdytys Normaali huonelämpötila ( Huoneasetuslämpötila, katso sivu 18): Voit säätää mukavuuslämpötilan perusvalikosta milloin tahansa. Ensisijainen lämmityspiiri (katso sivu 59): Jos lämmityslaitteistoon on yhdistetty useampia lämmityspiirejä, voit suorittaa ensisijaisen lämmitys-/jäähdytyspiirin tärkeimmät säädöt suoraan perusvalikosta. Aikaohjelma (katso sivu 33): Käytä aikaohjelmaa. Aikaohjelmassa voit säätää eri huonelämpötiloja eri aikajaksoille, esim. päivälämpötilan ja yölämpötilan erikseen. Lämmityspiirin puskurivaraaja (jos käytössä, katso sivu 34): Aseta lämmityspiirin puskurivaraajan aikaohjelma niin, että lämmityspiireille on koko ajan riittävästi lämpöä, esim. sähkölaitoksen (ulkoisen ohjauksen) suorittaman sähkönkatkaisun aikana. Sähkölisälämmitys (jos käytössä, katso sivu 47): Vapauta sähkölisälämmitys ja käytä tähän aikaohjelman asetuksia. Sähköinen lisälämmitys käynnistetään automaattisesti, mikäli tarvitaan nopeasti suuria lämpömääriä. Akt. jäähd.käyttö (katso sivu 48): Aktiivisen jäähdytyskäytön aktivoinnin jälkeen käytettävissä on tarvittaessa korkea jäähdytysteho huonetilojen jäähdytystä varten. Lämmityskäyrä/jäähdytyskäyrä (katso sivu 36): Lämmityskäyrän avulla lämmityslaitteisto voidaan mukauttaa yksilöllisesti tilojen lämmöntarpeeseen. Oikealla säädöllä varmistat hyvinvointisi ympäri vuoden. Sama pätee jäähdytyskäyrään. Juhlakäyttö (katso sivu 37): Säädä asetukseksi juhlakäyttö, jos haluat valita huonetilojen lämmitykseen aikaohjelmasta poikkeavan lämpötilan. Esimerkki: Myöhään illalla on aikaohjelma säädetty alentamaan huonelämpötilaa, mutta vieraat jäävät vielä pitempään. Käyttöveden lämmitys Aikaohjelma (katso sivut 43 ja 44): Lämmitä käyttövesi aikaohjelmalla. Aikaohjelmassa voit säätää erilaisia käyttöveden lämpötiloja eri aikajaksoille, esim. aamuksi korkeamman lämpötilan kuin päiväksi. Lämmitä kiertopumpun vesi aikaohjelmalla. Vedenottopaikassa on käytettävissä halutun lämpöistä käyttövettä asetettujen aikajaksojen mukaan. Käynnistysoptimointi (katso sivu 44): Päällekytkentäoptimoinnilla käyttövesivaraajasi on jokaisen aikajakson alussa lämmennyt säädettyyn lämpötilaan. Poiskytkentäoptim. (katso sivu 44): Poiskytkentäoptimoinnilla käyttövesivaraajasi lämmitetään jokaisen aikajakson päättyessä säädettyyn lämpötilaan. 12

13 Ennen käyttöönottoa Mukavuutta lisääviä vihjeitä (jatkoa) Käyttöveden kertalämmitys (katso sivu 45): Valinnalla 1x käyttöv. lämm. lämpöpumppu lämmittää käyttövesivaraajaa heti, aikaohjelmasta riippumatta. Sähkölisälämmitys (jos käytössä, katso sivu 47): Vapauta sähkölisälämmitys ja käytä tähän aikaohjelman asetuksia. Sähköinen lisälämmitys käynnistetään automaattisesti, jos lämpöpumppu ei yksin kykene lämmittämään käyttövesivaraajaa riittävän nopeasti, esim. sähkölaitoksen suorittaman sähkönkatkaisun aikana. Asunnon ilmanvaihto (käytettässä ilmanvaihtolaitetta) Tehokäyttö (katso sivu 53): Tehokäyttö lisää ilmanvaihtoa sisätiloissa esim. ruoanlaiton yhteydessä. Ilma-/vesilämpöpumppujen käyttö Meluvähennetty käyttö (katso sivu 49): Aseta aikaohjelma meluvähennetylle käytölle esim. ilma-/vesilämpöpumpun äänitason alentamiseksi yön ajaksi. 13

14 Käyttö Ohjauskeskuksen avaus Riippuen lämpöpumpun tyypistä voi lämpöpumpun ohjauskeskus näyttää erilaiselta. Ohjauskeskus lämpöpumpun etuosassa 14 C 21 C Ohjauskeskus lämpöpumpussa Ohjauskeskus seinässä BA Suojaluukun takasivulla on lyhyt opastus käytöstä. Avaa suojaluukku vetämällä sitä yläreunasta eteenpäin. A Käyttöyksikkö ohjauskeskuksen yläosassa B Lukitusasennon muuttamiseen käytettävä painike 14

15 Käyttö Käyttöyksikkö Lämpöpumpun ohjauskeskuksen kaikki säädöt voidaan suorittaa käyttöyksiköstä. Jos huoneisiin on asennettu kaukosäätimet, säätöjä voi suorittaa myös niiden avulla. Kaukosäätimen käyttöohje 14 C 21 C Tästä painikkeesta siirryt valikossa askeleen taaksepäin tai keskeytät aloitetun säädön. Kohdistinpainikkeet Selaa valikkoa tai säädä arvoja. OK Tällä painikkeella voi vahvistaa valinnan tai tallentaa tehdyn säädön. Käytettävissä on kaksi käyttötasoa: Perusvalikko: katso sivu 17. Laajennettu valikko: katso sivu 18. Tällä painikkeella voi hakea Käyttöohjeet (katso seuraava luku) tai valittua valikkoa koskevia lisätietoja.. Hae näyttöön laajennettu valikko. Jos käyttöyksikössä ei ole tehty säätöjä muutamaan minuuttiin, näytönsäästäjä kytkeytyy päälle (katso sivu 19). Käyttöohjeet Tässä kohdassa on käyttöä koskevat selitykset lyhyenä opastuksena. 15

16 Käyttö Käyttöyksikkö (jatkoa) Näin Käyttöohjeet haetaan näyttöön: Näytönsäästäjä on päällä (katso sivu 19): Paina painiketta. Olet jossakin valikon kohdassa: Paina painiketta niin monta kertaa, kunnes näkyviin tulee perusvalikko (katso sivu 17). Paina painiketta. Symbolit Symbolit eivät näy aina, vaan laitteistomallista ja käyttötilasta riippuen. Näytöt: Jäätymisenesto on aktivoitu Huonelämmitys normaaliin huonelämpötilaan Huonelämmitys alennettuun huonelämpötilaan Huonelämmityksen juhlakäyttö on aktivoitu Huonelämmityksen säästökäyttö on aktivoitu Aurinkolämmitysjärjestelmän yhteydessä: Aurinkolämpöpiirin pumppu käy Kompressori käy Liuos/vesi- ja vesi/vesi-lämpöpumppujen yhteydessä: Ensiöpumppu käy Ilma-/vesilämpöpumppujen yhteydessä: Puhallin käy Lisälämmitysvastus on aktivoitu (sähköinen lisälämmitys) Käytettäessä yhtä jäähdytyspiiriä: Jäähdytyskäyttö on aktivoitu Yhteydessä aurinkosähkölaitteistoon: Oma virrankäyttö on aktivoitu Lämmitys-/jäähdytyspiirit: LP... Lämmityspiiri... tai Lämmitys-/jäähdytyspiiri... SKK Erillinen jäähd.piiri Käyttöohjelmat: Lämmityksen, jäähdytyksen ja lämpimän käyttöveden käyttöohjelmat:,,, : Symbolien selitykset löytyvät sivulta 22 Ilmanvaihdon käyttöohjelmat: Ilmanvaihtotehot 0 4 säädetyn käyttöohjelman mukaan, katso sivu 24 Ilmanvaihtotehot (ilmanvaihtolaitetta käytettäessä): 0 Ei ilmanvaihtoa 1 Ilman vähimmäistilavuusvirta 2 Vähennetty ilman tilavuusvirta 3 Normaali ilman tilavuusvirta 4 Ilman enimmäistilavuusvirta 2 Ilmanvaihtolaitteen jäätymissuojaus on aktivoitu. Symboli esimerkin Ilmanvaihtoteho 2 mukaan. 16

17 Käyttö Käyttöyksikkö (jatkoa) 2 Ilmanvaihtolaitteen esilämmityspatteri on toiminnassa, mikäli se on käytettävissä. Symboli esimerkin Ilmanvaihtoteho 2 mukaan. Ilmanvaihtolaite on kytketty pois päältä verkkokytkimestä. Ilmoitukset: Häiriö Varoitus Perusvalikko Perusvalikossa voi tehdä ja hakea seuraavat ensisijaista lämmitys-/jäähdytyspiiriä (D) koskevat asetukset: Huonelämpötilan asetusarvo Käyttöohjelma Näin haet perusvalikon näyttöön: Näytönsäästäjä on päällä (katso sivu 19): Paina painiketta OK. Olet laajennetussa valikossa (katso sivu 18): Paina painiketta niin monta kertaa, kunnes näkyviin tulee perusvalikko. D A LP1 B C 14 C 21 C Menoveden lämpötila 40 C A Käyttöohjelma ensisijaiselle lämmitys-/jäähdytyspiirille (D) B Vallitseva ulkolämpötila C Huonelämpötilan asetusarvo ensisijaiselle lämmitys-/jäähdytyspiirille (D) D Ensisijainen lämmitys-/jäähdytyspiiri (katso sivu 59) Ei näytetä, jos käytettävissä on vain yksi lämmitys-/jäähdytyspiiri. 17

18 Käyttö Perusvalikko (jatkoa) Perusvalikko voi erikoislaitteistomallien yhteydessä poiketa tässä esitetystä (katso luku Erikoislaitteistomallit, sivu 68). Ensisijaisen lämmitys-/jäähdytyspiirin asetukset voidaan tehdä myös laajennetusta valikosta (katso sivu 18). Muita mahdollisesti yhdistettyjä lämmitys-/jäähdytyspiirejä koskevat säädöt voidaan tehdä vain laajennetussa valikossa. Ilmanvaihtoa (jos on) koskevat säädöt voidaan tehdä vain laajennetussa valikossa. Huoltoliike voi lukita perusvalikon käytön. Siinä tapauksessa säätöjä ei voida tehdä perusvalikossa eikä laajennetussa valikossa (katso sivu 72). Normaalin huonelämpötilan säätö ensisijaista lämmitys-/jäähdytyspiiriä varten Paina seuraavia painikkeita: / sopivan arvon haku. OK vahvistukseksi. Käyttöohjelman säätö ensisijaista lämmitys-/jäähdytyspiiriä varten Paina seuraavia painikkeita: / valitse haluamasi käyttöohjelma. OK vahvistukseksi. Laajennettu valikko Laajennetussa valikossa voidaan suorittaa lämpöpumpun ohjauskeskuksen toiminta-alueen kaikkia säätöjä ja hakea niitä näyttöön, esim. lomaohjelman tai aikaohjelmien säädöt. Valikkoyleiskuva on sivulla 83. Huoltoliike voi lukita laajennetun valikon käytön. Siinä tapauksessa voi aktivoida vain ilmoitusten hakemisen (katso sivu 65) ja poikkeustapauksessa manuaalisen käytön (katso sivu 67). Näin haet laajennetun valikon näyttöön: Näytönsäästäjä on päällä: Paina peräkkäin painikkeita OK ja. Olet jossakin valikon kohdassa: Paina painiketta. 18

19 Käyttö Laajennettu valikko (jatkoa) Valikko F Lämmitys/jäähdytys Lämmin käyttövesi Laitteisto Manuaalinen käyttö Jatka pain. i OK F Valintarivi Käyttötapa Jos käyttöyksikössä ei ole tehty säätöjä muutamaan minuuttiin, näytönsäästäjä kytkeytyy päälle. Näytön valaistuksen kirkkautta vähennetään. Näytönsäästäjä B 14 C 21 C C B Vallitseva ulkolämpötila C Huonelämpötilan asetusarvo Paina painiketta OK. Siirryt perusvalikkoon (katso sivu 17). 19

20 Käyttö Käyttötapa (jatkoa) Seuraavassa kuvassa näkyy huonelämpötilan asetusarvon säätöesimerkistä, miten säädöt tehdään. Kuvassa esiintyy säädön suorittaminen lämmityspiirin valinnalla ja ilman sekä erilaisia valintarivejä. 2. Paina painiketta. Siirryt laajennettuun valikkoon (katso sivu 18). Valitussa valikkokohdassa on valkoinen tausta. Valintarivillä F (katso kuva sivulla 19) annetaan tarvittavat toimintaohjeet. Huonelämmitys-/huonejäähdytysasetuksia voi tehdä jokaiselle lämmitys-/ jäähdytyspiirille. Tämän vuoksi asetuksen kohteena oleva lämmitys-/jäähdytyspiiri on valittava ennen asetusten (esim. huonelämpötila) muokkausta. 20

21 Käyttö Käyttötapa (jatkoa) LP1 14 C 21 C Menoveden lämpötila 40 C Valikko Lämmitys/jäähdytys Lämmin käyttövesi Laitteisto Manuaalinen käyttö Jatka pain. Lämmityspiiri 1 Juhlakäyttö ê Säästökäyttö ê Huone-asetuslämpötila Alenn. asetush-lämp. asetuslämpötila Valitse painikkeella ( Lämmityspiiri 1 Huone-asetuslämpötila OK Juhlakäyttö Säästökäyttö Huone-asetuslämpötila v/ v OK Ù LP1 Ú Lämm.piirin valinta Ù LK2 Ú LP1 Alenn. asetush-lämp. asetuslämpötila Jatka pain. OK OK i OK LP1 ê ê Ú Valittiin Lämmityspiiri 2 Lämmityspiiri 2 Juhlakäyttö ê Säästökäyttö ê Huone-asetuslämpötila Alenn. asetush-lämp. asetuslämpötila Jatka pain. OK Huone-asetuslämpötila OK / v/ v OK Ù LP1 LK2 Ú LP2 20 C Muuta pain. ( V tai v Huone-asetuslämpötila LP1 22 C 20 C Muuta pain. ( V tai v Huone-asetuslämpötila LP2 22 C Hyväksy pain. OK Hyväksy pain. OK OK OK Huone-asetuslämpötila LP1 Huone-asetuslämpötila LP2 22 C 22 C Hyväksytty Hyväksytty 21

22 Käyttö Käyttöohjelma Lämmityksen, jäähdytyksen, lämpimän käyttöveden ja jäätymiseneston käyttöohjelmat Lämmitys-/ jäähdytyspiirit Lämmityspiiri LP1, LP2, LP3 Lämmitys-/ jäähdytyspiiri LP1, LP2, LP3 Erillinen jäähdytyspiiri SKK Laitteistomalli käyttöveden lämmityksellä Laitteistomalli ilman käyttöveden lämmitystä Symboli Käyttöohjelma Symboli Käyttöohjelma Poiskytk.käyttö Poiskytk.käyttö Vain lämmin vesi Lämmitys ja Lämmitys lämminvesi (Tehtaan säädöt) Poiskytk.käyttö Poiskytk.käyttö Vain lämmin vesi Lämm./jäähd. ja Lämm./jäähd. KV (Tehtaan säädöt) Poiskytk.käyttö Poiskytk.käyttö Vain lämmin vesi Jäähdytys ja KV Jäähd. (Tehtaan säädöt) 22

23 Käyttö Käyttöohjelma (jatkoa) Symboli Käyttöohjelma Toiminto Huonelämmitys/huonejäähdytys ja käyttöveden lämmitys Lämmitys ja lämminvesi Valitun lämmityspiirin huoneita lämmitetään huonelämpötilan ja aikaohjelman asetusten mukaisesti (ks. luku Huonelämmitys/huonejäähdytys ). Lämmintä vettä kuumennetaan lämpimän veden asetusarvon ja aikaohjelman säädön mukaisesti (katso lukua Käyttöveden lämmitys ). Lämm./jäähd. ja KV Valitun lämmitys-/jäähdytyspiirin huoneita lämmitetään tai jäähdytetään huonelämpötilan ja aikaohjelman asetusten mukaisesti (ks. luku Huonelämmitys/Huonejäähdytys ). Lämmintä vettä kuumennetaan lämpimän veden asetusarvon ja aikaohjelman säädön mukaisesti (katso lukua Käyttöveden lämmitys ). Jäähdytys ja lämminvesi Erillisen jäähdytyspiirin huoneita jäähdytetään jatkuvasti (aikaohjelman asettaminen ei mahdollista). Lämmintä vettä kuumennetaan lämpimän veden asetusarvon ja aikaohjelman säädön mukaisesti (katso lukua Käyttöveden lämmitys ). Käyttöveden lämmitys Vain lämmin vesi Lämmintä vettä kuumennetaan lämpimän veden asetusarvon ja aikaohjelman säädön mukaisesti (katso lukua Käyttöveden lämmitys ). Ei huonelämmitystä/-jäähdytystä. Mahdollisen lämmitysveden puskurivaraajan jäätymisenesto on toiminnassa. 23

24 Käyttö Käyttöohjelma (jatkoa) Symboli Käyttöohjelma Toiminto Huonelämmitys/huonejäähdytys Lämmitys Valitun lämmityspiirin huoneita lämmitetään huonelämpötilan ja aikaohjelman asetusten mukaisesti (ks. luku Huonelämmitys/huonejäähdytys ). Lämm./jäähd. Valitun lämmitys-/jäähdytyspiirin huoneita lämmitetään tai jäähdytetään huonelämpötilan ja aikaohjelman asetusten mukaisesti (ks. luku Huonelämmitys/Huonejäähdytys ). Jäähd. Erillisen jäähdytyspiirin huoneita jäähdytetään jatkuvasti (aikaohjelman asettaminen ei mahdollista). Jäätymisenesto Poiskytk.käyttö Ilmanvaihdon käyttöohjelmat Ei huonelämmitystä/-jäähdytystä. Käyttövettä ei lämmitetä. Lämpöpumpun, käyttöveden varaajan ja mahd. asennetun lämmityspiirin puskurivaraajan jäätymisenesto on aktivoitu. Käyttöohjelma Käyttötila Ilman tilavuusvirta Ilmanvaihtoteho Poiskytk.käyttö Ei ilmanvaihtoa 0 Peruskäyttö Ilman vähimmäistilavuusvirta 1 Ilmanvaihtoautom. Alennettu Vähennetty ilman tilavuusvirta 2 Normaali Normaali ilman tilavuusvirta 3 Tehokas Ilman enimmäistilavuusvirta 4 24

25 Käyttö Käyttöohjelma (jatkoa) Erityiset käyttöohjelmat Näyttö perusvalikossa 14 C 21 C Lattian kuivattaminen Menoveden lämpötila E LP1 40 C Ulkoinen ohjelma Tiedonvaihtorajapinta (esim. Vitocom 100) on suorittanut käyttöohjelman vaihtokytkennän. Lomaohjelma Katso sivu 39. Hae asetettu käyttöohjelma näyttöön laajennetun valikon kohdasta Tietoja (katso sivu 62). Erityiset käyttöohjelmat E: Lattiankuivaus Tämän toiminnon aktivoi lämmitysalan huoltoliike. Lattia kuivataan määrätyllä aikaohjelmalla (lämpötila-aika-profiili) rakennusaineen mukaisesti. Lattian kuivauksen aikana huonelämmityksen/huonejäähdytyksen säädöt eivät vaikuta. Ulkoinen kytkentä Pääohjauslaite ohjaa lämpöpumpun ohjauskeskusta. Aikaohjelma Seuraavassa on selitetty aikaohjelman asettamisessa käytettävä menettelytapa. Yksittäisten aikaohjelmien erityispiirteet on esitetty vastaavissa luvuissa. Aikaohjelma on asetettavissa seuraaville toiminnoille: Huonelämmitys/-jäähdytys (katso sivu 33) Lämmityspiirin puskurivaraajan lämmitys (katso sivu 34) Käyttöveden lämmitys (katso sivu 43) Lämpimän käyttöveden kiertopumppu (katso sivu 44 25

26 Käyttö Aikaohjelma (jatkoa) Sähkölisälämmitys (katso sivu 47. Melun vähentäminen ilma-/vesilämpöpumppujen yhteydessä (katso sivu 49) Asunnon ilmanvaihto (yhteydessä ilmanvaihtolaitteeseen, katso sivu 52) Aikaohjelmassa vuorokausi jaetaan osiin, joita kutsutaan nimellä aikajakso. Käyttäjä määrittää, mitä aikajaksojen aikana tapahtuu, esim. milloin huonetiloja lämmitetään normaaliin huonelämpötilaan. Tätä varten käyttäjä asettaa käyttötilan. Aikaohjelman voi asettaa yksilöllisesti jokaiselle viikonpäivälle samanlaiseksi tai erilaiseksi. Yhdelle päivälle voidaan valita enimmillään 8 aikajaksoa. Jokaista aikajaksoa varten säädetään alkamisajankohta ja päättymisajankohta. Valittu aikajakso esitetään aikadiagrammissa valkoisen palkin avulla. Sen pituus mukautetaan aikakaaviossa vastaavaksi. Yksittäiset käyttötilat esitetään aikakaaviossa palkin erilaisen korkeuden avulla. Jos useita aikajaksoja on limittäin, etusijalla on se käyttötila, jonka palkki on korkein. Laajennetusta valikosta voit hakea kohdasta Tietoja aikaohjelmat näyttöön (katso sivu 62). Aikaohjelman asetus esimerkkinä huonelämmitys/-jäähdytys Laajennettu valikko: 2. Lämm./jäähdytys 3. Valitse haluamasi lämmitys-/jäähdytyspiiri tarvittaessa painikkeilla /. 4. Aikaohj. lämm./jäähd. 5. Valitse osaviikko tai viikonpäivä. 6. Valitse aikajakso välillä! (. Valittu aikajakso esitetään aikadiagrammissa valkoisen palkin avulla. 7. Säädä kyseisen aikajakson alkamisja päättymisajankohta. Aikaohjelmassa olevan valkoisen palkin pituus mukautuu vastaavasti. 8. Valitse haluamasi käyttötila vaihtoehdoista Alennettu, Normaali tai Pys. arvo. Yksittäiset käyttötilat esitetään aikakaaviossa palkin erilaisen korkeuden avulla. 9. Poistu valikosta painamalla painiketta. Jos haluat keskeyttää säädön ennenaikaisesti, paina painiketta niin usein, että haluttu näyttö tulee esiin. 26

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 2 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Käyttöveden valmistus... 8 Huonelämpötila

Lisätiedot

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Liikkuminen valikossa Pyöritä navigointirullaa: Valitse symboli navigointi valikosta. Valittu symboli näkyy tummennettuna valikossa. Paina navigointirullaa = Valitse

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje

Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje CE1C2348fi 2014-04-23 Building Technologies Tervetuloa! Tervetuloa! Valintakiekolla (paina ja pyöritä) voit operoida molempia QAA74 huone yksikköä ja AVS74 käyttöyksikköä.

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06 VIESMANN VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Yhdistelmälämpöpumput, joissa on liuos/vesi-lämpöpumppu, varaaja-vedenlämmitin,

Lisätiedot

Roth Termostaatti 230V näytöllä

Roth Termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä Käyttöohje - lyhyt ja helppo Living full of energy /9 Roth termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä on itsenäinen 230V AC 50Hz termostaatti/ohjausyksikkö,

Lisätiedot

VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw

VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 200-G Tyyppi BWC 201.A06 - A17 Yksitehoinen liuos/vesilämpöpumppu, 400 V~. Kompressorilla

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Versio Fidelix Oy

Versio Fidelix Oy Versio 1.96 2014 Fidelix Oy Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Esittely... 4 1.1 Toimintaperiaate... 5 1.2 Käyttöönotto... 6 2 Käyttöliittymä... 7 2.1 Päävalikko ja käyttö yleisesti... 7 2.2 Säätimen

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

Käyttöohje. DEVIreg 535. Älykäs elektroninen termostaatti.

Käyttöohje. DEVIreg 535. Älykäs elektroninen termostaatti. Käyttöohje DEVIreg 535 Älykäs elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 4 1.1 Turvaohjeet............ 4 2 Asetukset................ 6 2.1 Halutun lämpötilan nostaminen/

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

Thermomatic EC HOME. Asennus- ja käyttöohje, versio 2.0

Thermomatic EC HOME. Asennus- ja käyttöohje, versio 2.0 Thermomatic EC HOME Asennus- ja käyttöohje, versio 2.0 Sisällysluettelo: 1. Yleiskatsaus, mitat, säätötoiminnon valinta, lisävarusteet, sivut 2-3 2. Toimitussisältö, sivu 4 3. Aloitusopas, sivut 5-7 3.

Lisätiedot

Compact Energy Tower matalaenergiatalon lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen. Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift

Compact Energy Tower matalaenergiatalon lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen. Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Compact Energy Tower matalaenergiatalon lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen VITOCAL 222 G VITOCAL 242 G Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift Gewünschte

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Poissaolotiedotetoiminnallisuuden käyttöopas 1 (8) Sonera Viestintäpalvelu VIP - poissaolotiedotetoiminnallisuus Toiminnallisuuden kuvaus Poissaolotiedotteen aktivoit päälle

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

5 ] ollessasi käyttäjätilassa

5 ] ollessasi käyttäjätilassa 7.3 Käyttäjäkoodien ohjelmointi. Näppäile [ [ 5 ollessasi käyttäjätilassa. Näppäile käyttäjänumero jonka haluat vaihtaa [ 0 - [ numero 4) 5, esim. 04 (käyttäjä 3. Näppäile uusi käyttäjäkoodi (XXXX,X,X)

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Käyttäjän opas ECL Comfort 210 / 296 / 310 Suomen versio www.danfoss.com Turvallisuushuomautus Tarvittavat asennus-, käyttöönotto- ja huoltotyöt voi suorittaa vain ammattitaitoinen valtuutettu henkilö.

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Käyttöohje, lämmityksen säätimet RVL479, RVL480, RVL481, RVL482

Käyttöohje, lämmityksen säätimet RVL479, RVL480, RVL481, RVL482 Käyttöohje, lämmityksen säätimet RVL479, RVL480, RVL481, RVL482 Sisältö Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 4 Infopainike... 7 Käyttötavat... 8 Lämmityksen päällekytkentä... 9 Käyttöveden valmistus...

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04 FI Käyttöohje Käyttölaite Multi Control MC04 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Symboli Pikalämmitystoiminto 2 Symboli Tuuletus 3 Kiertonuppi (lämmitys/puhallin) 4 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Viileäpaketin ominaisuudet: Käyttöjännite 230 V Automatiikalla toimivat sulkuventtiilit Automaattinen pumppujen ohjaus Viilennyksen ohjaus ulko- ja sisälämpötilan

Lisätiedot

Synco 700 Yleissäädin RMU7..B Käyttöohje

Synco 700 Yleissäädin RMU7..B Käyttöohje B3144 Synco 700 Yleissäädin RMU7..B Käyttöohje CE1B3144_fi 2015-03-31 Building Technologies Siemens Switzerland Ltd Building Technologies Division International Headquarters Gubelstrasse 22 6301 Zug Switzerland

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi.

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. 450007 Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. Edistyneet asetukset: Asetuksia muuttamaan pääsee, kun painaa ensin POIS/PÄÄLLE-painikkeesta

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio Johdanto Tässä asiakirjassa kuvataan voimansiirtolinjaan liittyvät parametrit. Parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Johdanto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1.

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1. 1 (9) 1. LONIX VEDENMITTAUSRATKAISUN KÄYTTÖOHJE Lonix vedenmittausratkaisu on suunniteltu käyttöveden huoneistokohtaiseen mittaukseen rivi- ja kerrostaloissa. Järjestelmä voidaan helposti toteuttaa yksinkertaisena

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

100% MAALÄMPÖÄ. Markkinoiden joustavin ja parhaan A +++ energialuokan maalämpöjärjestelmä. Lämpöässä Emi. Emi 22 Emi 28 Emi 43 Emi 22P Emi 28P Emi 43P

100% MAALÄMPÖÄ. Markkinoiden joustavin ja parhaan A +++ energialuokan maalämpöjärjestelmä. Lämpöässä Emi. Emi 22 Emi 28 Emi 43 Emi 22P Emi 28P Emi 43P 100% MAALÄMPÖÄ Markkinoiden joustavin ja parhaan energialuokan maalämpöjärjestelmä Lämpöässä Emi Emi 22 Emi 28 Emi 43 Emi 22P Emi 28P Emi 43P Siirryimme öljylämmityksestä edulliseen maalämpöön. Lämpöässä

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF DK S FIN N PL 310 784 03 TR 610 top TERMINA 1-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita saa

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Qi, T 2 - ja Gemini -sarjojen lämpöpumput Lämmöntuotto: Modbus-väylän avulla lämpöpumppulaitteiston voi kytkeä automaatiojärjestelmään. Lämpöpumppusäädin tukee kolmea

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin at-lämpöpuhallin 3 3 9 kw Sähkölämmitys 3 mallit at-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin Käyttökohteet at on sarja kompakteja ja hiljaisia lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen. Se

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94

ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94 SEIKO ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94 SNN 017 SNN 019 SNN 021 KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ Kellonajan asettaminen ja sekuntikellon osoittimien säätäminen 1 Päiväyksen asettaminen 2 Sekuntikello 3 Painikkeiden

Lisätiedot

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 - käyttöohje lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART TIMER LYHYT KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE

KÄYTTÖOHJE EASYSTART TIMER LYHYT KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART TIMER FI KÄYTTÖOHJE LYHYT KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 ARITERM 520P+ HUOM! Poltin myydään erikseen. VALINNAN VAPAUS Ariterm 520P+ kaksoiskattila on tehty lämmittäjille, jotka haluavat nauttia valinnan vapaudesta. Valitse

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528 KÄYTTÖOHJEET 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 VAROITUS - Älä koskaan anna kauko-ohjaimen kastua,

Lisätiedot

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista:

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: TCD300NE_QG(fi-fi).fm Page 1 Friday, November 12, 2004 2:01 PM Pikaopas Digitaalinen johdoton puhelin Malli KX-TCD300NE Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: Painikkeet Luuri A B C D E F G H

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

Käyttöopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Käyttöopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Käyttöopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Käyttöopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi EGSQH0S8AA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoa tästä asiakirjasta Tietoja järjestelmästä. Tyypillisen järjestelmän kaavion osat... Käyttö. Yleiskuvaus: Käyttö.... Käyttöliittymä lyhyesti.....

Lisätiedot