VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle"

Transkriptio

1 Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto ja asunnon ilmanvaihtojärjestelmä yhdistettynä lämpöpumpun ohjauskeskukseen Vitotronic 200, tyyppi WO1C VITOTRONIC 200 8/2012 Säilytä ohjeet!

2 Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatettava, jotta loukkaantumisilta ja aineellisilta vahingoilta vältytään. Turvaohjeiden selitykset Vaara Tämä merkki varoittaa henkilöitä koskevasta vaarasta.! Huomio Tämä merkki varoittaa esine- ja ympäristövahingoista. Sanalla merkityissä kohdissa on lisätietoja. Kohderyhmä Tämä käyttöohje on tarkoitettu laitteiston käyttäjille. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käyttäjille (lapset mukaanluettuina), joiden liikuntakyky, aistit tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai joilla ei ole vaadittavaa kokemusta/osaamista, paitsi jos heitä on laitteen käytössä opastamassa ja valvomassa heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö. Huomio! Lapset eivät saa käyttää laitetta ilman valvontaa. Varmista, etteivät lapset leiki laitteella. Vaara Epäasianmukaisesti laitteistossa suoritetut työt voivat johtaa hengenvaarallisiin onnettomuuksiin. Sähkötyöt saa suorittaa vain sähköasentaja. Toiminta tulipalon sattuessa Vaara Tulipalon sattuessa on palovammojen vaara. Kytke laitteisto pois päältä. Käytä tarkastettua ABC-paloluokkien sammutinta. Sijoitusta koskevat vaatimukset Huomio! Ympäristöolosuhteet, jotka eivät ole sallittuja, voivat aiheuttaa laitteistossa vahinkoa ja alentaa käyttöturvallisuutta. Sisälle sijoitettu laite: Ympäristön lämpötilat: Vitocal 200-A: Ympäristön lämpötilan on oltava yli 5 ºC ja alle 30 ºC. Kaikki muut Vitocal-laitteet: Ympäristön lämpötilan on oltava yli 0 ºC ja alle 35 ºC. Vältä halogeenihiilivetyjen (joita on esim. maaleissa, liuotin- ja puhdistusaineissa) kerääntymistä ilmaan. Jatkuvasti korkeana pysyvää ilmankosteutta (esim. jatkuvan pyykinkuivauksen johdosta) on vältettävä. Ulos sijoitettu laite: Laitetta saa käyttää vain ympäristössä, jossa lämpötila on yli 20 ºC ja alle 35 ºC. 2

3 Turvaohjeet Turvallisuus (jatkoa) Lisälaitteet, varaosat ja kuluvat osat Huomio! Laiteosat, joita ei ole tarkastettu yhdessä laitteiston kanssa, voivat aiheuttaa laitteistolle vahinkoa tai haitata sen toimintaa. Asennus ja vaihtaminen on aina annettava huoltoliikkeen tehtäväksi. 3

4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Ennen käyttöönottoa Ensimmäinen käyttöönotto... 9 Ammattikäsitteet... 9 Laitteisto on esisäädetty... 9 Vihjeitä energiansäästöön Mukavuutta lisääviä vihjeitä Käyttö Ohjauskeskuksen avaus Käyttöyksikkö Käyttöohjeet Symbolit Perusvalikko Laajennettu valikko Käyttötapa Käyttöohjelma Lämmityksen, jäähdytyksen, lämpimän käyttöveden ja jäätymiseneston käyttöohjelmat Ilmanvaihdon käyttöohjelmat Erityiset käyttöohjelmat Aikaohjelma Aikaohjelman asetus esimerkkinä huonelämmitys/-jäähdytys Aikaohjelman asetus käytännössä Aikajaksojen poistaminen Päälle- ja poiskytkentä Lämpöpumpun päällekytkentä Lämpöpumpun poiskytkentä Jäätymisenestolla Ilman jäätymisenestoa (käytöstä poisto) Huonelämmitys/huonejäähdytys Huonelämpötila Normaalin huonelämpötilan säätö lämmitystä/jäähdytystä varten Lämmityksen/jäähdytyksen alennetun huonelämpötilan säätö Käyttöohjelma Käyttöohjelman asetus lämmitystä/jäähdytystä varten Aikaohjelma Aikaohjelman asetus lämmitystä/jäähdytystä varten Lämmityslaitteisto sis. lämmityspiirin puskurivaraajan Aikaohjelman asetus lämmityspiirin puskurivaraajalle Lämmityskäyrä/jäähdytyskäyrä Lämmitys-/jäähdytyskäyrien asetus

5 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Huonelämmityksen/-jäähdytyksen poiskytkentä Mukavuustoiminto Juhlakäyttö Juhlakäytön asetus lämmitystä/jäähdytystä varten Juhlakäytön lopetus Energiansäästötoiminto Säästökäyttö Säästökäytön asetus lämmitystä varten Säästökäytön lopetus Energiansäästötoiminto Lomaohjelma Lomaohjelman asetus lämmitystä/jäähdytystä, ilmanvaihtoa varten Lomaohjelman keskeytys tai poisto Käyttöveden lämmitys Käyttöveden lämpötilat Normaalin lämpimän käyttöveden lämpötilan säätö Korotetun lämpimän käyttöveden lämpötilan säätö Käyttöohjelma Käyttöohjelman asettaminen käyttöveden lämmitystä varten Aikaohjelma Aikaohjelman asetus käyttöveden lämmitystä varten Käynnistysoptimoinnin asetus Poiskytkentäoptimoinnin asetus Kiertopumpun aikaohjelman asetus Käyttöveden lämmitys aikaohjelman ulkopuolella x käyttöv. lämm. aktivointi Käyttöveden lämmityksen poiskytkentä Lämmityslaitteisto sähkölisälämmityksellä Akt. jäähd.käyttö Aktiivisen jäähdytyskäytön vapautus ja esto Ilma-/vesilämpöpumput Ilmanvaihto Ilmanvaihdon päällekytkentä Ilmanvaihdon poiskytkentä Poiskytkentäkäytön aktivointi Ilmanvaihdon poiskytkentä suodattimen vaihtoa varten Käyttöohjelma Käyttöohjelman asetus ilmanvaihtoa varten Ilmanvaihto ilman lämmön talteenottoa Huonelämpötilan asetus ilmanvaihtoa varten Vähimmäislämpötilan asetus ilmanvaihtoa varten

6 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Aikaohjelma Aikaohjelman asetus ilmanvaihtoa varten Mukavuustoiminto Tehokäyttö Tehokäytön asetus ilmanvaihto varten Tehokäytön lopetus Energiansäästötoiminto Säästökäyttö Säästökäytön asetus ilmanvaihtoa varten Säästökäytön lopetus Energiansäästötoiminto Lomaohjelma Lomaohjelman asetus ilmanvaihtoa, lämmitystä/jäähdytystä varten Lomaohjelman keskeytys tai poisto Aurinkosähkölaitteistosta saatava virta Oma virrankäyttö Muut säädöt Näytön kontrastin säätö Näytön valaistuksen kirkkauden säätö Nimen asettaminen lämmitys-/jäähdytyspiireille Ensisijaisen lämmitys/-jäähdytyspiirin asetus perusvalikkoa varten Kellonajan ja päivämäärän asetus Kielen asetus Lämpötilayksikön ( C/ F) asetus Tehdassäätöjen palautus Haku Tietojen haku Aurinkoenergian tuoton haku Käyttöpäiväkirja Lattian kuivaus Ilmoitusten haku Manuaalinen käyttö Erikoislaitteistomallit Mitä pitää tehdä? Huoneet ovat liian kylmiä Huoneet ovat liian lämpimiä Lämmintä käyttövettä ei ole Lämmin käyttövesi on liian kuumaa vilkkuu ja tulee näyttöön vilkkuu ja Varoitus tulee näyttöön

7 Sisällysluettelo Sisällysluettelo vilkkuu ja Häiriö tulee näyttöön Ulkoinen ohjaus C5 tulee näyttöön Käyttö estetty tulee näyttöön Tarkasta suodatin tulee näyttöön Ovien/ikkunoiden avaaminen on vaikeaa Ovet/ikkunat paiskautuvat auki avattaessa Kunnossapito Lämmityslaitteiston puhdistus Liuos/vesi- tai vesi/vesilämpöpumpun yhteydessä Ilma-/vesilämpöpumpun yhteydessä Vitotronic-ohjauskeskus Lämmityslaitteiston tarkastus ja huolto Lämminvesivaraaja (mikäli asennettuna) Varoventtiili (lämminvesivaraaja) Käyttöveden suodatin (jos käytettävissä) Vaurioituneet liitäntäjohdot Asunnon ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus Tuloilma-/poistoilmaventtiilien puhdistus Poistoilmaventtiilien suodattimien vaihto Ilmanvaihtolaitteen suodattimien vaihto Huoltonäytön nollaus Liite Kylmäaine Yleiskuva laajennettu valikko Hakumahdollisuudet kohdassa Tietoja

8 Sisällysluettelo Sisällysluettelo (jatkoa) Käsitteiden selitykset Aktiivinen jäähdytyskäyttö ( active cooling ) Laitteistomalli Käyttöohjelma Käyttötila Aurinkosähkölaitteiston oma virrankäyttö Sähkölisälämmitys Ulkoinen ohjaus Lattialämmitys Meluton käyttö Lämmittäminen/jäähdyttäminen Lämmityskäyrä/jäähdytyskäyrä Lämmitys-/jäähdytyspiiri Lämmityspiirin pumppu Lisälämmitysvastus Lämmitysveden puskurivaraaja Valvottu asunnon ilmanvaihto Jäähdytyskäyttö Jäähdytystoiminto Jäähd.käyrä Jäähdytyspiiri Ilmanvaihto Sekoitusventtiili Huonelämpötila Varoventtiili Toisiopumppu Aurinkolämpöpiirin pumppu Latauspumppu Käyttöveden varaajan suodatin Kompressori Ulkolämpötilan mukaan ohjautuva lämmitys/jäähdytys Asunnon ilmanvaihto Aikaohjelma Kiertopumppu Aakkosellinen hakemisto

9 Ennen käyttöönottoa Ensimmäinen käyttöönotto Paikallisen huoltoliikkeen tehtävänä on huolehtia lämpöpumpun ohjauskeskuksen ensimmäisestä käyttöönotosta, paikallisten ja rakennuksessa esiintyvien olosuhteiden vaatimasta mukautuksesta sekä laitteiston käyttöön tarvittavasta perehdytyksestä. Tässä käyttöohjeessa kuvataan myös sellaisia toimintoja, joita kaikissa lämpöpumpputyypeissä ei ole tai jotka ovat mahdollisia lisävarusteiden avulla. Näitä toimintoja ei ole erikseen merkitty. Lämpöpumpun ja lämmityslaitteiston toimintakokonaisuuksia koskevissa kysymyksissä voi kääntyä huoltoliikkeen puoleen. Ammattikäsitteet Seuraavassa selvitetään muutamia ammattikäsitteitä Vitotronic-ohjauskeskuksen toimintojen ymmärtämisen helpottamiseksi. Nämä ammattikäsitteet on merkitty seuraavasti: Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. Laitteisto on esisäädetty Lämmityslaitteisto on säädetty tehtaalla ja siten heti toimintavalmis: Huonelämmitys/huonejäähdytys Tilat lämmitetään klo lämpötilaan 20 C Huone-asetuslämpötila (normaali huonelämpötila). Jos lämmityspiirin puskurivaraaja on asennettu, sitä lämmitetään. Mahdollisesti käytettävissä oleva sähköinen lisälämmitys on vapautettu (katso luku Sähköisen lisälämmityksen vapautus ). Aktiivinen jäähdytyskäyttö on estetty (katso luku Aktiivisen jäähdytyskäytön vapautus ja esto ). Käyttöveden lämmitys Lämmintä käyttövettä lämmitetään joka päivä klo lämpötilaan 50 C Käyttöved. as.lämpötila. Latauksen ajaksi laitteistossa mahd. oleva käyttöveden kiertopumppu on kytketty pois päältä. Mahdollisesti käytettävissä oleva sähköinen lisälämmitys on vapautettu (katso luku Sähköisen lisälämmityksen vapautus ). 9

10 Ennen käyttöönottoa Laitteisto on esisäädetty (jatkoa) Jäätymissuojaus Lämpöpumpun, käyttöveden varaajan ja mahd. asennetun lämmityspiirin puskurivaraajan jäätymisenesto on aktivoitu. Alle 15 C:n lämpötiloissa lämpöpumpun, käyttövesivaraajan ja lämmityspiirin puskurivaraajan jäätymiseneston moitteeton toiminta on varmaa vain siinä tapauksessa, että asennettuna on (käyttäjän kytkemä) lisälämmitysvastus. Asunnon ilmanvaihto laitteella Vitovent 300-F Klo : asunnon ilmanvaihto käyttötilassa Normaali. Talvi-/kesäaikaan siirtyminen Säätöjen muutos tapahtuu automaattisesti. Päivämäärä ja kellonaika Huoltoliike on säätänyt viikonpäivän ja kellonajan. Huoltoliike voi suorittaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä puolestasi myös muita säätöjä. Voit muuttaa säätöjä milloin tahansa yksilöllisesti tarpeen mukaan. Sähkökatkos Sähkökatkoksen sattuessa kaikki säädöt säilyvät. Vihjeitä energiansäästöön Huonelämmitys/huonejäähdytys Normaali huonelämpötila ( Huoneasetuslämpötila, katso sivu 32): Älä lämmitä huoneita liikaa. Jokainen aste vähemmän säästää jopa 6 % lämmityskustannuksia. Säädä normaali huonelämpötila korkeintaan lukemaan 20 C. Aikaohjelma (katso sivu 33): Lämmitä huoneet päivisin normaaliin ja öisin alennettuun huonelämpötilaan (ei tarkoituksenmukaista lattialämmityksen osalta). Käytä tähän aikaohjelman asetuksia. Käyttöohjelma: Mikäli huonelämmitystä tai huonejäähdytystä ei tarvita, valitse jokin seuraavista käyttöohjelmista: Vain käyttövesi (katso sivu 42): Jos et halua kesällä lämmittää huonetiloja, mutta tarvitset lämmintä käyttövettä. Poiskytk.-käyttö (katso sivu 30): Jos et halua lämmittää huoneita pitkään aikaan etkä tarvitse lämmintä käyttövettä. 10

11 Ennen käyttöönottoa Vihjeitä energiansäästöön (jatkoa) Lyhytkestoinen poissaolo (katso sivu 38): Alenna huonelämpötilaa esimerkiksi ostoksilla käynnin ajaksi (ei tarkoituksenmukaista lattialämmityksen osalta). Valitse tätä varten Säästökäyttö. Loma (katso sivu 39): Kun lähdet matkoille, kytke Lomaohjelma päälle: Huonelämpötilaa alennetaan ja käyttöveden lämmitys kytketään pois päältä. Ilmanvaihtolaitteen ollessa käytössä ilmanvaihdon tehoa alennetaan. Tuuletus: Tuuleta sulkemalla termostaattiventtiilit ja avaamalla ikkunat täydellisesti lyhyeksi ajaksi (jos asunnon ilmanvaihtojärjestelmää ei ole käytettävissä). Kierrekaihtimet: Sulje kierrekaihtimet (jos sellaiset on), kun alkaa hämärtää. Termostaattiventtiilit: Säädä termostaattiventtiilit oikein. Lämpöpatteri: Älä peitä lämpöpattereita tai termostaattiventtiileitä. Asunnon ilmanvaihto (käytettäessä ilmanvaihtolaitetta) Lyhytkestoinen poissaolo (katso sivut 51 ja 54): Vähennä ilmanvaihdon tehoa esim. ostoksilla käynnin ajaksi. Valitse tätä varten Säästökäyttö tai käyttöohjelma Peruskäyttö. Loma (katso sivu 55): Kun lähdet matkoille, kytke Lomaohjelma päälle: Ilmanvaihdon tehoa alennetaan. Huonelämpötilaa alennetaan ja käyttöveden lämmitys kytketään pois päältä. Oma virrankäyttö (aurinkosähkölaitteiston kanssa) Käytä aurinkosähkölaitteiston tuottamaa virtaa lämmityslaitteistoa varten (katso sivu 56). Muita lämpöpumpun ohjauskeskuksen energiansäästötoimintoja varten voit kääntyä oman huoltoliikkeesi puoleen. Käyttöveden lämmitys Kierrätyspumppu (katso sivu 44): Kytke kiertopumppu päälle vain niiksi ajoiksi, jolloin lämmintä käyttövettä tarvitaan säännöllisesti. Käytä tähän aikaohjelman asetuksia. Lämpimän käyttöveden kulutus: Käytä suihkua ammeen sijasta. Suihku kuluttaa tavallisesti vähemmän energiaa kuin kylvyn ottaminen. 11

12 Ennen käyttöönottoa Mukavuutta lisääviä vihjeitä Huonelämmitys/huonejäähdytys Normaali huonelämpötila ( Huoneasetuslämpötila, katso sivu 18): Voit säätää mukavuuslämpötilan perusvalikosta milloin tahansa. Ensisijainen lämmityspiiri (katso sivu 59): Jos lämmityslaitteistoon on yhdistetty useampia lämmityspiirejä, voit suorittaa ensisijaisen lämmitys-/jäähdytyspiirin tärkeimmät säädöt suoraan perusvalikosta. Aikaohjelma (katso sivu 33): Käytä aikaohjelmaa. Aikaohjelmassa voit säätää eri huonelämpötiloja eri aikajaksoille, esim. päivälämpötilan ja yölämpötilan erikseen. Lämmityspiirin puskurivaraaja (jos käytössä, katso sivu 34): Aseta lämmityspiirin puskurivaraajan aikaohjelma niin, että lämmityspiireille on koko ajan riittävästi lämpöä, esim. sähkölaitoksen (ulkoisen ohjauksen) suorittaman sähkönkatkaisun aikana. Sähkölisälämmitys (jos käytössä, katso sivu 47): Vapauta sähkölisälämmitys ja käytä tähän aikaohjelman asetuksia. Sähköinen lisälämmitys käynnistetään automaattisesti, mikäli tarvitaan nopeasti suuria lämpömääriä. Akt. jäähd.käyttö (katso sivu 48): Aktiivisen jäähdytyskäytön aktivoinnin jälkeen käytettävissä on tarvittaessa korkea jäähdytysteho huonetilojen jäähdytystä varten. Lämmityskäyrä/jäähdytyskäyrä (katso sivu 36): Lämmityskäyrän avulla lämmityslaitteisto voidaan mukauttaa yksilöllisesti tilojen lämmöntarpeeseen. Oikealla säädöllä varmistat hyvinvointisi ympäri vuoden. Sama pätee jäähdytyskäyrään. Juhlakäyttö (katso sivu 37): Säädä asetukseksi juhlakäyttö, jos haluat valita huonetilojen lämmitykseen aikaohjelmasta poikkeavan lämpötilan. Esimerkki: Myöhään illalla on aikaohjelma säädetty alentamaan huonelämpötilaa, mutta vieraat jäävät vielä pitempään. Käyttöveden lämmitys Aikaohjelma (katso sivut 43 ja 44): Lämmitä käyttövesi aikaohjelmalla. Aikaohjelmassa voit säätää erilaisia käyttöveden lämpötiloja eri aikajaksoille, esim. aamuksi korkeamman lämpötilan kuin päiväksi. Lämmitä kiertopumpun vesi aikaohjelmalla. Vedenottopaikassa on käytettävissä halutun lämpöistä käyttövettä asetettujen aikajaksojen mukaan. Käynnistysoptimointi (katso sivu 44): Päällekytkentäoptimoinnilla käyttövesivaraajasi on jokaisen aikajakson alussa lämmennyt säädettyyn lämpötilaan. Poiskytkentäoptim. (katso sivu 44): Poiskytkentäoptimoinnilla käyttövesivaraajasi lämmitetään jokaisen aikajakson päättyessä säädettyyn lämpötilaan. 12

13 Ennen käyttöönottoa Mukavuutta lisääviä vihjeitä (jatkoa) Käyttöveden kertalämmitys (katso sivu 45): Valinnalla 1x käyttöv. lämm. lämpöpumppu lämmittää käyttövesivaraajaa heti, aikaohjelmasta riippumatta. Sähkölisälämmitys (jos käytössä, katso sivu 47): Vapauta sähkölisälämmitys ja käytä tähän aikaohjelman asetuksia. Sähköinen lisälämmitys käynnistetään automaattisesti, jos lämpöpumppu ei yksin kykene lämmittämään käyttövesivaraajaa riittävän nopeasti, esim. sähkölaitoksen suorittaman sähkönkatkaisun aikana. Asunnon ilmanvaihto (käytettässä ilmanvaihtolaitetta) Tehokäyttö (katso sivu 53): Tehokäyttö lisää ilmanvaihtoa sisätiloissa esim. ruoanlaiton yhteydessä. Ilma-/vesilämpöpumppujen käyttö Meluvähennetty käyttö (katso sivu 49): Aseta aikaohjelma meluvähennetylle käytölle esim. ilma-/vesilämpöpumpun äänitason alentamiseksi yön ajaksi. 13

14 Käyttö Ohjauskeskuksen avaus Riippuen lämpöpumpun tyypistä voi lämpöpumpun ohjauskeskus näyttää erilaiselta. Ohjauskeskus lämpöpumpun etuosassa 14 C 21 C Ohjauskeskus lämpöpumpussa Ohjauskeskus seinässä BA Suojaluukun takasivulla on lyhyt opastus käytöstä. Avaa suojaluukku vetämällä sitä yläreunasta eteenpäin. A Käyttöyksikkö ohjauskeskuksen yläosassa B Lukitusasennon muuttamiseen käytettävä painike 14

15 Käyttö Käyttöyksikkö Lämpöpumpun ohjauskeskuksen kaikki säädöt voidaan suorittaa käyttöyksiköstä. Jos huoneisiin on asennettu kaukosäätimet, säätöjä voi suorittaa myös niiden avulla. Kaukosäätimen käyttöohje 14 C 21 C Tästä painikkeesta siirryt valikossa askeleen taaksepäin tai keskeytät aloitetun säädön. Kohdistinpainikkeet Selaa valikkoa tai säädä arvoja. OK Tällä painikkeella voi vahvistaa valinnan tai tallentaa tehdyn säädön. Käytettävissä on kaksi käyttötasoa: Perusvalikko: katso sivu 17. Laajennettu valikko: katso sivu 18. Tällä painikkeella voi hakea Käyttöohjeet (katso seuraava luku) tai valittua valikkoa koskevia lisätietoja.. Hae näyttöön laajennettu valikko. Jos käyttöyksikössä ei ole tehty säätöjä muutamaan minuuttiin, näytönsäästäjä kytkeytyy päälle (katso sivu 19). Käyttöohjeet Tässä kohdassa on käyttöä koskevat selitykset lyhyenä opastuksena. 15

16 Käyttö Käyttöyksikkö (jatkoa) Näin Käyttöohjeet haetaan näyttöön: Näytönsäästäjä on päällä (katso sivu 19): Paina painiketta. Olet jossakin valikon kohdassa: Paina painiketta niin monta kertaa, kunnes näkyviin tulee perusvalikko (katso sivu 17). Paina painiketta. Symbolit Symbolit eivät näy aina, vaan laitteistomallista ja käyttötilasta riippuen. Näytöt: Jäätymisenesto on aktivoitu Huonelämmitys normaaliin huonelämpötilaan Huonelämmitys alennettuun huonelämpötilaan Huonelämmityksen juhlakäyttö on aktivoitu Huonelämmityksen säästökäyttö on aktivoitu Aurinkolämmitysjärjestelmän yhteydessä: Aurinkolämpöpiirin pumppu käy Kompressori käy Liuos/vesi- ja vesi/vesi-lämpöpumppujen yhteydessä: Ensiöpumppu käy Ilma-/vesilämpöpumppujen yhteydessä: Puhallin käy Lisälämmitysvastus on aktivoitu (sähköinen lisälämmitys) Käytettäessä yhtä jäähdytyspiiriä: Jäähdytyskäyttö on aktivoitu Yhteydessä aurinkosähkölaitteistoon: Oma virrankäyttö on aktivoitu Lämmitys-/jäähdytyspiirit: LP... Lämmityspiiri... tai Lämmitys-/jäähdytyspiiri... SKK Erillinen jäähd.piiri Käyttöohjelmat: Lämmityksen, jäähdytyksen ja lämpimän käyttöveden käyttöohjelmat:,,, : Symbolien selitykset löytyvät sivulta 22 Ilmanvaihdon käyttöohjelmat: Ilmanvaihtotehot 0 4 säädetyn käyttöohjelman mukaan, katso sivu 24 Ilmanvaihtotehot (ilmanvaihtolaitetta käytettäessä): 0 Ei ilmanvaihtoa 1 Ilman vähimmäistilavuusvirta 2 Vähennetty ilman tilavuusvirta 3 Normaali ilman tilavuusvirta 4 Ilman enimmäistilavuusvirta 2 Ilmanvaihtolaitteen jäätymissuojaus on aktivoitu. Symboli esimerkin Ilmanvaihtoteho 2 mukaan. 16

17 Käyttö Käyttöyksikkö (jatkoa) 2 Ilmanvaihtolaitteen esilämmityspatteri on toiminnassa, mikäli se on käytettävissä. Symboli esimerkin Ilmanvaihtoteho 2 mukaan. Ilmanvaihtolaite on kytketty pois päältä verkkokytkimestä. Ilmoitukset: Häiriö Varoitus Perusvalikko Perusvalikossa voi tehdä ja hakea seuraavat ensisijaista lämmitys-/jäähdytyspiiriä (D) koskevat asetukset: Huonelämpötilan asetusarvo Käyttöohjelma Näin haet perusvalikon näyttöön: Näytönsäästäjä on päällä (katso sivu 19): Paina painiketta OK. Olet laajennetussa valikossa (katso sivu 18): Paina painiketta niin monta kertaa, kunnes näkyviin tulee perusvalikko. D A LP1 B C 14 C 21 C Menoveden lämpötila 40 C A Käyttöohjelma ensisijaiselle lämmitys-/jäähdytyspiirille (D) B Vallitseva ulkolämpötila C Huonelämpötilan asetusarvo ensisijaiselle lämmitys-/jäähdytyspiirille (D) D Ensisijainen lämmitys-/jäähdytyspiiri (katso sivu 59) Ei näytetä, jos käytettävissä on vain yksi lämmitys-/jäähdytyspiiri. 17

18 Käyttö Perusvalikko (jatkoa) Perusvalikko voi erikoislaitteistomallien yhteydessä poiketa tässä esitetystä (katso luku Erikoislaitteistomallit, sivu 68). Ensisijaisen lämmitys-/jäähdytyspiirin asetukset voidaan tehdä myös laajennetusta valikosta (katso sivu 18). Muita mahdollisesti yhdistettyjä lämmitys-/jäähdytyspiirejä koskevat säädöt voidaan tehdä vain laajennetussa valikossa. Ilmanvaihtoa (jos on) koskevat säädöt voidaan tehdä vain laajennetussa valikossa. Huoltoliike voi lukita perusvalikon käytön. Siinä tapauksessa säätöjä ei voida tehdä perusvalikossa eikä laajennetussa valikossa (katso sivu 72). Normaalin huonelämpötilan säätö ensisijaista lämmitys-/jäähdytyspiiriä varten Paina seuraavia painikkeita: / sopivan arvon haku. OK vahvistukseksi. Käyttöohjelman säätö ensisijaista lämmitys-/jäähdytyspiiriä varten Paina seuraavia painikkeita: / valitse haluamasi käyttöohjelma. OK vahvistukseksi. Laajennettu valikko Laajennetussa valikossa voidaan suorittaa lämpöpumpun ohjauskeskuksen toiminta-alueen kaikkia säätöjä ja hakea niitä näyttöön, esim. lomaohjelman tai aikaohjelmien säädöt. Valikkoyleiskuva on sivulla 83. Huoltoliike voi lukita laajennetun valikon käytön. Siinä tapauksessa voi aktivoida vain ilmoitusten hakemisen (katso sivu 65) ja poikkeustapauksessa manuaalisen käytön (katso sivu 67). Näin haet laajennetun valikon näyttöön: Näytönsäästäjä on päällä: Paina peräkkäin painikkeita OK ja. Olet jossakin valikon kohdassa: Paina painiketta. 18

19 Käyttö Laajennettu valikko (jatkoa) Valikko F Lämmitys/jäähdytys Lämmin käyttövesi Laitteisto Manuaalinen käyttö Jatka pain. i OK F Valintarivi Käyttötapa Jos käyttöyksikössä ei ole tehty säätöjä muutamaan minuuttiin, näytönsäästäjä kytkeytyy päälle. Näytön valaistuksen kirkkautta vähennetään. Näytönsäästäjä B 14 C 21 C C B Vallitseva ulkolämpötila C Huonelämpötilan asetusarvo Paina painiketta OK. Siirryt perusvalikkoon (katso sivu 17). 19

20 Käyttö Käyttötapa (jatkoa) Seuraavassa kuvassa näkyy huonelämpötilan asetusarvon säätöesimerkistä, miten säädöt tehdään. Kuvassa esiintyy säädön suorittaminen lämmityspiirin valinnalla ja ilman sekä erilaisia valintarivejä. 2. Paina painiketta. Siirryt laajennettuun valikkoon (katso sivu 18). Valitussa valikkokohdassa on valkoinen tausta. Valintarivillä F (katso kuva sivulla 19) annetaan tarvittavat toimintaohjeet. Huonelämmitys-/huonejäähdytysasetuksia voi tehdä jokaiselle lämmitys-/ jäähdytyspiirille. Tämän vuoksi asetuksen kohteena oleva lämmitys-/jäähdytyspiiri on valittava ennen asetusten (esim. huonelämpötila) muokkausta. 20

21 Käyttö Käyttötapa (jatkoa) LP1 14 C 21 C Menoveden lämpötila 40 C Valikko Lämmitys/jäähdytys Lämmin käyttövesi Laitteisto Manuaalinen käyttö Jatka pain. Lämmityspiiri 1 Juhlakäyttö ê Säästökäyttö ê Huone-asetuslämpötila Alenn. asetush-lämp. asetuslämpötila Valitse painikkeella ( Lämmityspiiri 1 Huone-asetuslämpötila OK Juhlakäyttö Säästökäyttö Huone-asetuslämpötila v/ v OK Ù LP1 Ú Lämm.piirin valinta Ù LK2 Ú LP1 Alenn. asetush-lämp. asetuslämpötila Jatka pain. OK OK i OK LP1 ê ê Ú Valittiin Lämmityspiiri 2 Lämmityspiiri 2 Juhlakäyttö ê Säästökäyttö ê Huone-asetuslämpötila Alenn. asetush-lämp. asetuslämpötila Jatka pain. OK Huone-asetuslämpötila OK / v/ v OK Ù LP1 LK2 Ú LP2 20 C Muuta pain. ( V tai v Huone-asetuslämpötila LP1 22 C 20 C Muuta pain. ( V tai v Huone-asetuslämpötila LP2 22 C Hyväksy pain. OK Hyväksy pain. OK OK OK Huone-asetuslämpötila LP1 Huone-asetuslämpötila LP2 22 C 22 C Hyväksytty Hyväksytty 21

22 Käyttö Käyttöohjelma Lämmityksen, jäähdytyksen, lämpimän käyttöveden ja jäätymiseneston käyttöohjelmat Lämmitys-/ jäähdytyspiirit Lämmityspiiri LP1, LP2, LP3 Lämmitys-/ jäähdytyspiiri LP1, LP2, LP3 Erillinen jäähdytyspiiri SKK Laitteistomalli käyttöveden lämmityksellä Laitteistomalli ilman käyttöveden lämmitystä Symboli Käyttöohjelma Symboli Käyttöohjelma Poiskytk.käyttö Poiskytk.käyttö Vain lämmin vesi Lämmitys ja Lämmitys lämminvesi (Tehtaan säädöt) Poiskytk.käyttö Poiskytk.käyttö Vain lämmin vesi Lämm./jäähd. ja Lämm./jäähd. KV (Tehtaan säädöt) Poiskytk.käyttö Poiskytk.käyttö Vain lämmin vesi Jäähdytys ja KV Jäähd. (Tehtaan säädöt) 22

23 Käyttö Käyttöohjelma (jatkoa) Symboli Käyttöohjelma Toiminto Huonelämmitys/huonejäähdytys ja käyttöveden lämmitys Lämmitys ja lämminvesi Valitun lämmityspiirin huoneita lämmitetään huonelämpötilan ja aikaohjelman asetusten mukaisesti (ks. luku Huonelämmitys/huonejäähdytys ). Lämmintä vettä kuumennetaan lämpimän veden asetusarvon ja aikaohjelman säädön mukaisesti (katso lukua Käyttöveden lämmitys ). Lämm./jäähd. ja KV Valitun lämmitys-/jäähdytyspiirin huoneita lämmitetään tai jäähdytetään huonelämpötilan ja aikaohjelman asetusten mukaisesti (ks. luku Huonelämmitys/Huonejäähdytys ). Lämmintä vettä kuumennetaan lämpimän veden asetusarvon ja aikaohjelman säädön mukaisesti (katso lukua Käyttöveden lämmitys ). Jäähdytys ja lämminvesi Erillisen jäähdytyspiirin huoneita jäähdytetään jatkuvasti (aikaohjelman asettaminen ei mahdollista). Lämmintä vettä kuumennetaan lämpimän veden asetusarvon ja aikaohjelman säädön mukaisesti (katso lukua Käyttöveden lämmitys ). Käyttöveden lämmitys Vain lämmin vesi Lämmintä vettä kuumennetaan lämpimän veden asetusarvon ja aikaohjelman säädön mukaisesti (katso lukua Käyttöveden lämmitys ). Ei huonelämmitystä/-jäähdytystä. Mahdollisen lämmitysveden puskurivaraajan jäätymisenesto on toiminnassa. 23

24 Käyttö Käyttöohjelma (jatkoa) Symboli Käyttöohjelma Toiminto Huonelämmitys/huonejäähdytys Lämmitys Valitun lämmityspiirin huoneita lämmitetään huonelämpötilan ja aikaohjelman asetusten mukaisesti (ks. luku Huonelämmitys/huonejäähdytys ). Lämm./jäähd. Valitun lämmitys-/jäähdytyspiirin huoneita lämmitetään tai jäähdytetään huonelämpötilan ja aikaohjelman asetusten mukaisesti (ks. luku Huonelämmitys/Huonejäähdytys ). Jäähd. Erillisen jäähdytyspiirin huoneita jäähdytetään jatkuvasti (aikaohjelman asettaminen ei mahdollista). Jäätymisenesto Poiskytk.käyttö Ilmanvaihdon käyttöohjelmat Ei huonelämmitystä/-jäähdytystä. Käyttövettä ei lämmitetä. Lämpöpumpun, käyttöveden varaajan ja mahd. asennetun lämmityspiirin puskurivaraajan jäätymisenesto on aktivoitu. Käyttöohjelma Käyttötila Ilman tilavuusvirta Ilmanvaihtoteho Poiskytk.käyttö Ei ilmanvaihtoa 0 Peruskäyttö Ilman vähimmäistilavuusvirta 1 Ilmanvaihtoautom. Alennettu Vähennetty ilman tilavuusvirta 2 Normaali Normaali ilman tilavuusvirta 3 Tehokas Ilman enimmäistilavuusvirta 4 24

25 Käyttö Käyttöohjelma (jatkoa) Erityiset käyttöohjelmat Näyttö perusvalikossa 14 C 21 C Lattian kuivattaminen Menoveden lämpötila E LP1 40 C Ulkoinen ohjelma Tiedonvaihtorajapinta (esim. Vitocom 100) on suorittanut käyttöohjelman vaihtokytkennän. Lomaohjelma Katso sivu 39. Hae asetettu käyttöohjelma näyttöön laajennetun valikon kohdasta Tietoja (katso sivu 62). Erityiset käyttöohjelmat E: Lattiankuivaus Tämän toiminnon aktivoi lämmitysalan huoltoliike. Lattia kuivataan määrätyllä aikaohjelmalla (lämpötila-aika-profiili) rakennusaineen mukaisesti. Lattian kuivauksen aikana huonelämmityksen/huonejäähdytyksen säädöt eivät vaikuta. Ulkoinen kytkentä Pääohjauslaite ohjaa lämpöpumpun ohjauskeskusta. Aikaohjelma Seuraavassa on selitetty aikaohjelman asettamisessa käytettävä menettelytapa. Yksittäisten aikaohjelmien erityispiirteet on esitetty vastaavissa luvuissa. Aikaohjelma on asetettavissa seuraaville toiminnoille: Huonelämmitys/-jäähdytys (katso sivu 33) Lämmityspiirin puskurivaraajan lämmitys (katso sivu 34) Käyttöveden lämmitys (katso sivu 43) Lämpimän käyttöveden kiertopumppu (katso sivu 44 25

26 Käyttö Aikaohjelma (jatkoa) Sähkölisälämmitys (katso sivu 47. Melun vähentäminen ilma-/vesilämpöpumppujen yhteydessä (katso sivu 49) Asunnon ilmanvaihto (yhteydessä ilmanvaihtolaitteeseen, katso sivu 52) Aikaohjelmassa vuorokausi jaetaan osiin, joita kutsutaan nimellä aikajakso. Käyttäjä määrittää, mitä aikajaksojen aikana tapahtuu, esim. milloin huonetiloja lämmitetään normaaliin huonelämpötilaan. Tätä varten käyttäjä asettaa käyttötilan. Aikaohjelman voi asettaa yksilöllisesti jokaiselle viikonpäivälle samanlaiseksi tai erilaiseksi. Yhdelle päivälle voidaan valita enimmillään 8 aikajaksoa. Jokaista aikajaksoa varten säädetään alkamisajankohta ja päättymisajankohta. Valittu aikajakso esitetään aikadiagrammissa valkoisen palkin avulla. Sen pituus mukautetaan aikakaaviossa vastaavaksi. Yksittäiset käyttötilat esitetään aikakaaviossa palkin erilaisen korkeuden avulla. Jos useita aikajaksoja on limittäin, etusijalla on se käyttötila, jonka palkki on korkein. Laajennetusta valikosta voit hakea kohdasta Tietoja aikaohjelmat näyttöön (katso sivu 62). Aikaohjelman asetus esimerkkinä huonelämmitys/-jäähdytys Laajennettu valikko: 2. Lämm./jäähdytys 3. Valitse haluamasi lämmitys-/jäähdytyspiiri tarvittaessa painikkeilla /. 4. Aikaohj. lämm./jäähd. 5. Valitse osaviikko tai viikonpäivä. 6. Valitse aikajakso välillä! (. Valittu aikajakso esitetään aikadiagrammissa valkoisen palkin avulla. 7. Säädä kyseisen aikajakson alkamisja päättymisajankohta. Aikaohjelmassa olevan valkoisen palkin pituus mukautuu vastaavasti. 8. Valitse haluamasi käyttötila vaihtoehdoista Alennettu, Normaali tai Pys. arvo. Yksittäiset käyttötilat esitetään aikakaaviossa palkin erilaisen korkeuden avulla. 9. Poistu valikosta painamalla painiketta. Jos haluat keskeyttää säädön ennenaikaisesti, paina painiketta niin usein, että haluttu näyttö tulee esiin. 26

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 36-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 645 298 (2010/11) fi Tietoja Tietoja IVT Greenline HE on varustettu uusimman sukupolven matalaenergialämpöpumpuilla sekä kylmällä että lämpimällä

Lisätiedot

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje fi 2 Tiedot FI Tiedot Bosch Compress EHP -lämpöpumpun kylmä ja lämmin puoli on varustettu uuden sukupolven energiapiheillä kiertovesipumpuilla.

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F750

Käyttöohjekirja NIBE F750 Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1121-1 031948 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 12. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Yleistiedot

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu OHB FI 1235-1 231279

Käyttöohjekirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu OHB FI 1235-1 231279 Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK OHB FI 1235-1 231279 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 6. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 8. Pääset

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F1245

Käyttöohjekirja NIBE F1245 Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK AHB FI 0934-1 031328 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

GT02 1408 FI. Käyttöohje GT 5 - GT 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

GT02 1408 FI. Käyttöohje GT 5 - GT 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa GT02 1408 FI Käyttöohje GT 5 - GT 28 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F1226

Käyttöohjekirja NIBE F1226 LEK Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu UHB FI 1109-3 031467 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 10. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 13. Pääset

Lisätiedot

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa RE01 1445FI Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Yleistä asennus- ja käyttöohjeesta...3

Lisätiedot

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1 ML 6.6.2011 v. 1.0 HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on

Lisätiedot

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone Ilmankäsittelykone Englannin kielestä käännetty asiakirja 2039247-FI 2014-08-22 A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Tästä asiakirjasta... 1 3 Tuotteen kuvaus... 2 3.1 Puhallin... 2 3.2 Tuloilmansuodatin...

Lisätiedot

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04)

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04) 6 70 810 350-00.1I 30V 1N~ 400V 3N~ AWM 5-17 AWMS 5-17 Asennusohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

LÄMPÖÄSSÄ MAALÄMPÖPUMPPU Esi 6-17 / Emi 28-43 / Emi 28P-43P

LÄMPÖÄSSÄ MAALÄMPÖPUMPPU Esi 6-17 / Emi 28-43 / Emi 28P-43P 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA LÄMPÖÄSSÄ MAALÄMPÖPUMPPU Esi 6-17 / Emi 28-43 / Emi 28P-43P KÄYTTÖASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 1/2015 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34.

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

161 502 39-2 2015-08-13. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja huolto-opas CTC EcoZenith i250

161 502 39-2 2015-08-13. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja huolto-opas CTC EcoZenith i250 161 502 39-2 2015-08-13 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja huolto-opas CTC EcoZenith i250 Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i250 161 502 39-2 2015-08-13 Sisällysluettelo

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 Sisällys Käyttöohje Yleistä Järjestelmän kuvaus 3 Toimintaperiaate 3 Toimintaperiaate Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikeanpuoleiset

Lisätiedot

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet F-52369-4 Tärkeätä... 2 Tuoteselostus... 3 Lämpöpumpun alusta... 4 Sijoitus ja asennus... 4 Putkiasennus... 5-6 Lämmityspiirien täyttö... 6-7 Lämmönkeruuputkien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA SRC 25ZGX-SA Malli SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA 709-2 Sisältö Laitteen osat... 3 Toiminnot, tutustuminen... 4 Automaattinen

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot

VP18, VP18C. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi

VP18, VP18C. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi VP18, VP18C ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE www.nilan.fi Sisällysluettelo Yleistä Asennus ja suunnitteluohjeet Teknisiä arvoja Tärkeää muistaa CTS 600 ja perusohjelmointi

Lisätiedot