VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle"

Transkriptio

1 Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto ja asunnon ilmanvaihtojärjestelmä yhdistettynä lämpöpumpun ohjauskeskukseen Vitotronic 200, tyyppi WO1C VITOTRONIC 200 8/2012 Säilytä ohjeet!

2 Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatettava, jotta loukkaantumisilta ja aineellisilta vahingoilta vältytään. Turvaohjeiden selitykset Vaara Tämä merkki varoittaa henkilöitä koskevasta vaarasta.! Huomio Tämä merkki varoittaa esine- ja ympäristövahingoista. Sanalla merkityissä kohdissa on lisätietoja. Kohderyhmä Tämä käyttöohje on tarkoitettu laitteiston käyttäjille. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käyttäjille (lapset mukaanluettuina), joiden liikuntakyky, aistit tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai joilla ei ole vaadittavaa kokemusta/osaamista, paitsi jos heitä on laitteen käytössä opastamassa ja valvomassa heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö. Huomio! Lapset eivät saa käyttää laitetta ilman valvontaa. Varmista, etteivät lapset leiki laitteella. Vaara Epäasianmukaisesti laitteistossa suoritetut työt voivat johtaa hengenvaarallisiin onnettomuuksiin. Sähkötyöt saa suorittaa vain sähköasentaja. Toiminta tulipalon sattuessa Vaara Tulipalon sattuessa on palovammojen vaara. Kytke laitteisto pois päältä. Käytä tarkastettua ABC-paloluokkien sammutinta. Sijoitusta koskevat vaatimukset Huomio! Ympäristöolosuhteet, jotka eivät ole sallittuja, voivat aiheuttaa laitteistossa vahinkoa ja alentaa käyttöturvallisuutta. Sisälle sijoitettu laite: Ympäristön lämpötilat: Vitocal 200-A: Ympäristön lämpötilan on oltava yli 5 ºC ja alle 30 ºC. Kaikki muut Vitocal-laitteet: Ympäristön lämpötilan on oltava yli 0 ºC ja alle 35 ºC. Vältä halogeenihiilivetyjen (joita on esim. maaleissa, liuotin- ja puhdistusaineissa) kerääntymistä ilmaan. Jatkuvasti korkeana pysyvää ilmankosteutta (esim. jatkuvan pyykinkuivauksen johdosta) on vältettävä. Ulos sijoitettu laite: Laitetta saa käyttää vain ympäristössä, jossa lämpötila on yli 20 ºC ja alle 35 ºC. 2

3 Turvaohjeet Turvallisuus (jatkoa) Lisälaitteet, varaosat ja kuluvat osat Huomio! Laiteosat, joita ei ole tarkastettu yhdessä laitteiston kanssa, voivat aiheuttaa laitteistolle vahinkoa tai haitata sen toimintaa. Asennus ja vaihtaminen on aina annettava huoltoliikkeen tehtäväksi. 3

4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Ennen käyttöönottoa Ensimmäinen käyttöönotto... 9 Ammattikäsitteet... 9 Laitteisto on esisäädetty... 9 Vihjeitä energiansäästöön Mukavuutta lisääviä vihjeitä Käyttö Ohjauskeskuksen avaus Käyttöyksikkö Käyttöohjeet Symbolit Perusvalikko Laajennettu valikko Käyttötapa Käyttöohjelma Lämmityksen, jäähdytyksen, lämpimän käyttöveden ja jäätymiseneston käyttöohjelmat Ilmanvaihdon käyttöohjelmat Erityiset käyttöohjelmat Aikaohjelma Aikaohjelman asetus esimerkkinä huonelämmitys/-jäähdytys Aikaohjelman asetus käytännössä Aikajaksojen poistaminen Päälle- ja poiskytkentä Lämpöpumpun päällekytkentä Lämpöpumpun poiskytkentä Jäätymisenestolla Ilman jäätymisenestoa (käytöstä poisto) Huonelämmitys/huonejäähdytys Huonelämpötila Normaalin huonelämpötilan säätö lämmitystä/jäähdytystä varten Lämmityksen/jäähdytyksen alennetun huonelämpötilan säätö Käyttöohjelma Käyttöohjelman asetus lämmitystä/jäähdytystä varten Aikaohjelma Aikaohjelman asetus lämmitystä/jäähdytystä varten Lämmityslaitteisto sis. lämmityspiirin puskurivaraajan Aikaohjelman asetus lämmityspiirin puskurivaraajalle Lämmityskäyrä/jäähdytyskäyrä Lämmitys-/jäähdytyskäyrien asetus

5 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Huonelämmityksen/-jäähdytyksen poiskytkentä Mukavuustoiminto Juhlakäyttö Juhlakäytön asetus lämmitystä/jäähdytystä varten Juhlakäytön lopetus Energiansäästötoiminto Säästökäyttö Säästökäytön asetus lämmitystä varten Säästökäytön lopetus Energiansäästötoiminto Lomaohjelma Lomaohjelman asetus lämmitystä/jäähdytystä, ilmanvaihtoa varten Lomaohjelman keskeytys tai poisto Käyttöveden lämmitys Käyttöveden lämpötilat Normaalin lämpimän käyttöveden lämpötilan säätö Korotetun lämpimän käyttöveden lämpötilan säätö Käyttöohjelma Käyttöohjelman asettaminen käyttöveden lämmitystä varten Aikaohjelma Aikaohjelman asetus käyttöveden lämmitystä varten Käynnistysoptimoinnin asetus Poiskytkentäoptimoinnin asetus Kiertopumpun aikaohjelman asetus Käyttöveden lämmitys aikaohjelman ulkopuolella x käyttöv. lämm. aktivointi Käyttöveden lämmityksen poiskytkentä Lämmityslaitteisto sähkölisälämmityksellä Akt. jäähd.käyttö Aktiivisen jäähdytyskäytön vapautus ja esto Ilma-/vesilämpöpumput Ilmanvaihto Ilmanvaihdon päällekytkentä Ilmanvaihdon poiskytkentä Poiskytkentäkäytön aktivointi Ilmanvaihdon poiskytkentä suodattimen vaihtoa varten Käyttöohjelma Käyttöohjelman asetus ilmanvaihtoa varten Ilmanvaihto ilman lämmön talteenottoa Huonelämpötilan asetus ilmanvaihtoa varten Vähimmäislämpötilan asetus ilmanvaihtoa varten

6 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Aikaohjelma Aikaohjelman asetus ilmanvaihtoa varten Mukavuustoiminto Tehokäyttö Tehokäytön asetus ilmanvaihto varten Tehokäytön lopetus Energiansäästötoiminto Säästökäyttö Säästökäytön asetus ilmanvaihtoa varten Säästökäytön lopetus Energiansäästötoiminto Lomaohjelma Lomaohjelman asetus ilmanvaihtoa, lämmitystä/jäähdytystä varten Lomaohjelman keskeytys tai poisto Aurinkosähkölaitteistosta saatava virta Oma virrankäyttö Muut säädöt Näytön kontrastin säätö Näytön valaistuksen kirkkauden säätö Nimen asettaminen lämmitys-/jäähdytyspiireille Ensisijaisen lämmitys/-jäähdytyspiirin asetus perusvalikkoa varten Kellonajan ja päivämäärän asetus Kielen asetus Lämpötilayksikön ( C/ F) asetus Tehdassäätöjen palautus Haku Tietojen haku Aurinkoenergian tuoton haku Käyttöpäiväkirja Lattian kuivaus Ilmoitusten haku Manuaalinen käyttö Erikoislaitteistomallit Mitä pitää tehdä? Huoneet ovat liian kylmiä Huoneet ovat liian lämpimiä Lämmintä käyttövettä ei ole Lämmin käyttövesi on liian kuumaa vilkkuu ja tulee näyttöön vilkkuu ja Varoitus tulee näyttöön

7 Sisällysluettelo Sisällysluettelo vilkkuu ja Häiriö tulee näyttöön Ulkoinen ohjaus C5 tulee näyttöön Käyttö estetty tulee näyttöön Tarkasta suodatin tulee näyttöön Ovien/ikkunoiden avaaminen on vaikeaa Ovet/ikkunat paiskautuvat auki avattaessa Kunnossapito Lämmityslaitteiston puhdistus Liuos/vesi- tai vesi/vesilämpöpumpun yhteydessä Ilma-/vesilämpöpumpun yhteydessä Vitotronic-ohjauskeskus Lämmityslaitteiston tarkastus ja huolto Lämminvesivaraaja (mikäli asennettuna) Varoventtiili (lämminvesivaraaja) Käyttöveden suodatin (jos käytettävissä) Vaurioituneet liitäntäjohdot Asunnon ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus Tuloilma-/poistoilmaventtiilien puhdistus Poistoilmaventtiilien suodattimien vaihto Ilmanvaihtolaitteen suodattimien vaihto Huoltonäytön nollaus Liite Kylmäaine Yleiskuva laajennettu valikko Hakumahdollisuudet kohdassa Tietoja

8 Sisällysluettelo Sisällysluettelo (jatkoa) Käsitteiden selitykset Aktiivinen jäähdytyskäyttö ( active cooling ) Laitteistomalli Käyttöohjelma Käyttötila Aurinkosähkölaitteiston oma virrankäyttö Sähkölisälämmitys Ulkoinen ohjaus Lattialämmitys Meluton käyttö Lämmittäminen/jäähdyttäminen Lämmityskäyrä/jäähdytyskäyrä Lämmitys-/jäähdytyspiiri Lämmityspiirin pumppu Lisälämmitysvastus Lämmitysveden puskurivaraaja Valvottu asunnon ilmanvaihto Jäähdytyskäyttö Jäähdytystoiminto Jäähd.käyrä Jäähdytyspiiri Ilmanvaihto Sekoitusventtiili Huonelämpötila Varoventtiili Toisiopumppu Aurinkolämpöpiirin pumppu Latauspumppu Käyttöveden varaajan suodatin Kompressori Ulkolämpötilan mukaan ohjautuva lämmitys/jäähdytys Asunnon ilmanvaihto Aikaohjelma Kiertopumppu Aakkosellinen hakemisto

9 Ennen käyttöönottoa Ensimmäinen käyttöönotto Paikallisen huoltoliikkeen tehtävänä on huolehtia lämpöpumpun ohjauskeskuksen ensimmäisestä käyttöönotosta, paikallisten ja rakennuksessa esiintyvien olosuhteiden vaatimasta mukautuksesta sekä laitteiston käyttöön tarvittavasta perehdytyksestä. Tässä käyttöohjeessa kuvataan myös sellaisia toimintoja, joita kaikissa lämpöpumpputyypeissä ei ole tai jotka ovat mahdollisia lisävarusteiden avulla. Näitä toimintoja ei ole erikseen merkitty. Lämpöpumpun ja lämmityslaitteiston toimintakokonaisuuksia koskevissa kysymyksissä voi kääntyä huoltoliikkeen puoleen. Ammattikäsitteet Seuraavassa selvitetään muutamia ammattikäsitteitä Vitotronic-ohjauskeskuksen toimintojen ymmärtämisen helpottamiseksi. Nämä ammattikäsitteet on merkitty seuraavasti: Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. Laitteisto on esisäädetty Lämmityslaitteisto on säädetty tehtaalla ja siten heti toimintavalmis: Huonelämmitys/huonejäähdytys Tilat lämmitetään klo lämpötilaan 20 C Huone-asetuslämpötila (normaali huonelämpötila). Jos lämmityspiirin puskurivaraaja on asennettu, sitä lämmitetään. Mahdollisesti käytettävissä oleva sähköinen lisälämmitys on vapautettu (katso luku Sähköisen lisälämmityksen vapautus ). Aktiivinen jäähdytyskäyttö on estetty (katso luku Aktiivisen jäähdytyskäytön vapautus ja esto ). Käyttöveden lämmitys Lämmintä käyttövettä lämmitetään joka päivä klo lämpötilaan 50 C Käyttöved. as.lämpötila. Latauksen ajaksi laitteistossa mahd. oleva käyttöveden kiertopumppu on kytketty pois päältä. Mahdollisesti käytettävissä oleva sähköinen lisälämmitys on vapautettu (katso luku Sähköisen lisälämmityksen vapautus ). 9

10 Ennen käyttöönottoa Laitteisto on esisäädetty (jatkoa) Jäätymissuojaus Lämpöpumpun, käyttöveden varaajan ja mahd. asennetun lämmityspiirin puskurivaraajan jäätymisenesto on aktivoitu. Alle 15 C:n lämpötiloissa lämpöpumpun, käyttövesivaraajan ja lämmityspiirin puskurivaraajan jäätymiseneston moitteeton toiminta on varmaa vain siinä tapauksessa, että asennettuna on (käyttäjän kytkemä) lisälämmitysvastus. Asunnon ilmanvaihto laitteella Vitovent 300-F Klo : asunnon ilmanvaihto käyttötilassa Normaali. Talvi-/kesäaikaan siirtyminen Säätöjen muutos tapahtuu automaattisesti. Päivämäärä ja kellonaika Huoltoliike on säätänyt viikonpäivän ja kellonajan. Huoltoliike voi suorittaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä puolestasi myös muita säätöjä. Voit muuttaa säätöjä milloin tahansa yksilöllisesti tarpeen mukaan. Sähkökatkos Sähkökatkoksen sattuessa kaikki säädöt säilyvät. Vihjeitä energiansäästöön Huonelämmitys/huonejäähdytys Normaali huonelämpötila ( Huoneasetuslämpötila, katso sivu 32): Älä lämmitä huoneita liikaa. Jokainen aste vähemmän säästää jopa 6 % lämmityskustannuksia. Säädä normaali huonelämpötila korkeintaan lukemaan 20 C. Aikaohjelma (katso sivu 33): Lämmitä huoneet päivisin normaaliin ja öisin alennettuun huonelämpötilaan (ei tarkoituksenmukaista lattialämmityksen osalta). Käytä tähän aikaohjelman asetuksia. Käyttöohjelma: Mikäli huonelämmitystä tai huonejäähdytystä ei tarvita, valitse jokin seuraavista käyttöohjelmista: Vain käyttövesi (katso sivu 42): Jos et halua kesällä lämmittää huonetiloja, mutta tarvitset lämmintä käyttövettä. Poiskytk.-käyttö (katso sivu 30): Jos et halua lämmittää huoneita pitkään aikaan etkä tarvitse lämmintä käyttövettä. 10

11 Ennen käyttöönottoa Vihjeitä energiansäästöön (jatkoa) Lyhytkestoinen poissaolo (katso sivu 38): Alenna huonelämpötilaa esimerkiksi ostoksilla käynnin ajaksi (ei tarkoituksenmukaista lattialämmityksen osalta). Valitse tätä varten Säästökäyttö. Loma (katso sivu 39): Kun lähdet matkoille, kytke Lomaohjelma päälle: Huonelämpötilaa alennetaan ja käyttöveden lämmitys kytketään pois päältä. Ilmanvaihtolaitteen ollessa käytössä ilmanvaihdon tehoa alennetaan. Tuuletus: Tuuleta sulkemalla termostaattiventtiilit ja avaamalla ikkunat täydellisesti lyhyeksi ajaksi (jos asunnon ilmanvaihtojärjestelmää ei ole käytettävissä). Kierrekaihtimet: Sulje kierrekaihtimet (jos sellaiset on), kun alkaa hämärtää. Termostaattiventtiilit: Säädä termostaattiventtiilit oikein. Lämpöpatteri: Älä peitä lämpöpattereita tai termostaattiventtiileitä. Asunnon ilmanvaihto (käytettäessä ilmanvaihtolaitetta) Lyhytkestoinen poissaolo (katso sivut 51 ja 54): Vähennä ilmanvaihdon tehoa esim. ostoksilla käynnin ajaksi. Valitse tätä varten Säästökäyttö tai käyttöohjelma Peruskäyttö. Loma (katso sivu 55): Kun lähdet matkoille, kytke Lomaohjelma päälle: Ilmanvaihdon tehoa alennetaan. Huonelämpötilaa alennetaan ja käyttöveden lämmitys kytketään pois päältä. Oma virrankäyttö (aurinkosähkölaitteiston kanssa) Käytä aurinkosähkölaitteiston tuottamaa virtaa lämmityslaitteistoa varten (katso sivu 56). Muita lämpöpumpun ohjauskeskuksen energiansäästötoimintoja varten voit kääntyä oman huoltoliikkeesi puoleen. Käyttöveden lämmitys Kierrätyspumppu (katso sivu 44): Kytke kiertopumppu päälle vain niiksi ajoiksi, jolloin lämmintä käyttövettä tarvitaan säännöllisesti. Käytä tähän aikaohjelman asetuksia. Lämpimän käyttöveden kulutus: Käytä suihkua ammeen sijasta. Suihku kuluttaa tavallisesti vähemmän energiaa kuin kylvyn ottaminen. 11

12 Ennen käyttöönottoa Mukavuutta lisääviä vihjeitä Huonelämmitys/huonejäähdytys Normaali huonelämpötila ( Huoneasetuslämpötila, katso sivu 18): Voit säätää mukavuuslämpötilan perusvalikosta milloin tahansa. Ensisijainen lämmityspiiri (katso sivu 59): Jos lämmityslaitteistoon on yhdistetty useampia lämmityspiirejä, voit suorittaa ensisijaisen lämmitys-/jäähdytyspiirin tärkeimmät säädöt suoraan perusvalikosta. Aikaohjelma (katso sivu 33): Käytä aikaohjelmaa. Aikaohjelmassa voit säätää eri huonelämpötiloja eri aikajaksoille, esim. päivälämpötilan ja yölämpötilan erikseen. Lämmityspiirin puskurivaraaja (jos käytössä, katso sivu 34): Aseta lämmityspiirin puskurivaraajan aikaohjelma niin, että lämmityspiireille on koko ajan riittävästi lämpöä, esim. sähkölaitoksen (ulkoisen ohjauksen) suorittaman sähkönkatkaisun aikana. Sähkölisälämmitys (jos käytössä, katso sivu 47): Vapauta sähkölisälämmitys ja käytä tähän aikaohjelman asetuksia. Sähköinen lisälämmitys käynnistetään automaattisesti, mikäli tarvitaan nopeasti suuria lämpömääriä. Akt. jäähd.käyttö (katso sivu 48): Aktiivisen jäähdytyskäytön aktivoinnin jälkeen käytettävissä on tarvittaessa korkea jäähdytysteho huonetilojen jäähdytystä varten. Lämmityskäyrä/jäähdytyskäyrä (katso sivu 36): Lämmityskäyrän avulla lämmityslaitteisto voidaan mukauttaa yksilöllisesti tilojen lämmöntarpeeseen. Oikealla säädöllä varmistat hyvinvointisi ympäri vuoden. Sama pätee jäähdytyskäyrään. Juhlakäyttö (katso sivu 37): Säädä asetukseksi juhlakäyttö, jos haluat valita huonetilojen lämmitykseen aikaohjelmasta poikkeavan lämpötilan. Esimerkki: Myöhään illalla on aikaohjelma säädetty alentamaan huonelämpötilaa, mutta vieraat jäävät vielä pitempään. Käyttöveden lämmitys Aikaohjelma (katso sivut 43 ja 44): Lämmitä käyttövesi aikaohjelmalla. Aikaohjelmassa voit säätää erilaisia käyttöveden lämpötiloja eri aikajaksoille, esim. aamuksi korkeamman lämpötilan kuin päiväksi. Lämmitä kiertopumpun vesi aikaohjelmalla. Vedenottopaikassa on käytettävissä halutun lämpöistä käyttövettä asetettujen aikajaksojen mukaan. Käynnistysoptimointi (katso sivu 44): Päällekytkentäoptimoinnilla käyttövesivaraajasi on jokaisen aikajakson alussa lämmennyt säädettyyn lämpötilaan. Poiskytkentäoptim. (katso sivu 44): Poiskytkentäoptimoinnilla käyttövesivaraajasi lämmitetään jokaisen aikajakson päättyessä säädettyyn lämpötilaan. 12

13 Ennen käyttöönottoa Mukavuutta lisääviä vihjeitä (jatkoa) Käyttöveden kertalämmitys (katso sivu 45): Valinnalla 1x käyttöv. lämm. lämpöpumppu lämmittää käyttövesivaraajaa heti, aikaohjelmasta riippumatta. Sähkölisälämmitys (jos käytössä, katso sivu 47): Vapauta sähkölisälämmitys ja käytä tähän aikaohjelman asetuksia. Sähköinen lisälämmitys käynnistetään automaattisesti, jos lämpöpumppu ei yksin kykene lämmittämään käyttövesivaraajaa riittävän nopeasti, esim. sähkölaitoksen suorittaman sähkönkatkaisun aikana. Asunnon ilmanvaihto (käytettässä ilmanvaihtolaitetta) Tehokäyttö (katso sivu 53): Tehokäyttö lisää ilmanvaihtoa sisätiloissa esim. ruoanlaiton yhteydessä. Ilma-/vesilämpöpumppujen käyttö Meluvähennetty käyttö (katso sivu 49): Aseta aikaohjelma meluvähennetylle käytölle esim. ilma-/vesilämpöpumpun äänitason alentamiseksi yön ajaksi. 13

14 Käyttö Ohjauskeskuksen avaus Riippuen lämpöpumpun tyypistä voi lämpöpumpun ohjauskeskus näyttää erilaiselta. Ohjauskeskus lämpöpumpun etuosassa 14 C 21 C Ohjauskeskus lämpöpumpussa Ohjauskeskus seinässä BA Suojaluukun takasivulla on lyhyt opastus käytöstä. Avaa suojaluukku vetämällä sitä yläreunasta eteenpäin. A Käyttöyksikkö ohjauskeskuksen yläosassa B Lukitusasennon muuttamiseen käytettävä painike 14

15 Käyttö Käyttöyksikkö Lämpöpumpun ohjauskeskuksen kaikki säädöt voidaan suorittaa käyttöyksiköstä. Jos huoneisiin on asennettu kaukosäätimet, säätöjä voi suorittaa myös niiden avulla. Kaukosäätimen käyttöohje 14 C 21 C Tästä painikkeesta siirryt valikossa askeleen taaksepäin tai keskeytät aloitetun säädön. Kohdistinpainikkeet Selaa valikkoa tai säädä arvoja. OK Tällä painikkeella voi vahvistaa valinnan tai tallentaa tehdyn säädön. Käytettävissä on kaksi käyttötasoa: Perusvalikko: katso sivu 17. Laajennettu valikko: katso sivu 18. Tällä painikkeella voi hakea Käyttöohjeet (katso seuraava luku) tai valittua valikkoa koskevia lisätietoja.. Hae näyttöön laajennettu valikko. Jos käyttöyksikössä ei ole tehty säätöjä muutamaan minuuttiin, näytönsäästäjä kytkeytyy päälle (katso sivu 19). Käyttöohjeet Tässä kohdassa on käyttöä koskevat selitykset lyhyenä opastuksena. 15

16 Käyttö Käyttöyksikkö (jatkoa) Näin Käyttöohjeet haetaan näyttöön: Näytönsäästäjä on päällä (katso sivu 19): Paina painiketta. Olet jossakin valikon kohdassa: Paina painiketta niin monta kertaa, kunnes näkyviin tulee perusvalikko (katso sivu 17). Paina painiketta. Symbolit Symbolit eivät näy aina, vaan laitteistomallista ja käyttötilasta riippuen. Näytöt: Jäätymisenesto on aktivoitu Huonelämmitys normaaliin huonelämpötilaan Huonelämmitys alennettuun huonelämpötilaan Huonelämmityksen juhlakäyttö on aktivoitu Huonelämmityksen säästökäyttö on aktivoitu Aurinkolämmitysjärjestelmän yhteydessä: Aurinkolämpöpiirin pumppu käy Kompressori käy Liuos/vesi- ja vesi/vesi-lämpöpumppujen yhteydessä: Ensiöpumppu käy Ilma-/vesilämpöpumppujen yhteydessä: Puhallin käy Lisälämmitysvastus on aktivoitu (sähköinen lisälämmitys) Käytettäessä yhtä jäähdytyspiiriä: Jäähdytyskäyttö on aktivoitu Yhteydessä aurinkosähkölaitteistoon: Oma virrankäyttö on aktivoitu Lämmitys-/jäähdytyspiirit: LP... Lämmityspiiri... tai Lämmitys-/jäähdytyspiiri... SKK Erillinen jäähd.piiri Käyttöohjelmat: Lämmityksen, jäähdytyksen ja lämpimän käyttöveden käyttöohjelmat:,,, : Symbolien selitykset löytyvät sivulta 22 Ilmanvaihdon käyttöohjelmat: Ilmanvaihtotehot 0 4 säädetyn käyttöohjelman mukaan, katso sivu 24 Ilmanvaihtotehot (ilmanvaihtolaitetta käytettäessä): 0 Ei ilmanvaihtoa 1 Ilman vähimmäistilavuusvirta 2 Vähennetty ilman tilavuusvirta 3 Normaali ilman tilavuusvirta 4 Ilman enimmäistilavuusvirta 2 Ilmanvaihtolaitteen jäätymissuojaus on aktivoitu. Symboli esimerkin Ilmanvaihtoteho 2 mukaan. 16

17 Käyttö Käyttöyksikkö (jatkoa) 2 Ilmanvaihtolaitteen esilämmityspatteri on toiminnassa, mikäli se on käytettävissä. Symboli esimerkin Ilmanvaihtoteho 2 mukaan. Ilmanvaihtolaite on kytketty pois päältä verkkokytkimestä. Ilmoitukset: Häiriö Varoitus Perusvalikko Perusvalikossa voi tehdä ja hakea seuraavat ensisijaista lämmitys-/jäähdytyspiiriä (D) koskevat asetukset: Huonelämpötilan asetusarvo Käyttöohjelma Näin haet perusvalikon näyttöön: Näytönsäästäjä on päällä (katso sivu 19): Paina painiketta OK. Olet laajennetussa valikossa (katso sivu 18): Paina painiketta niin monta kertaa, kunnes näkyviin tulee perusvalikko. D A LP1 B C 14 C 21 C Menoveden lämpötila 40 C A Käyttöohjelma ensisijaiselle lämmitys-/jäähdytyspiirille (D) B Vallitseva ulkolämpötila C Huonelämpötilan asetusarvo ensisijaiselle lämmitys-/jäähdytyspiirille (D) D Ensisijainen lämmitys-/jäähdytyspiiri (katso sivu 59) Ei näytetä, jos käytettävissä on vain yksi lämmitys-/jäähdytyspiiri. 17

18 Käyttö Perusvalikko (jatkoa) Perusvalikko voi erikoislaitteistomallien yhteydessä poiketa tässä esitetystä (katso luku Erikoislaitteistomallit, sivu 68). Ensisijaisen lämmitys-/jäähdytyspiirin asetukset voidaan tehdä myös laajennetusta valikosta (katso sivu 18). Muita mahdollisesti yhdistettyjä lämmitys-/jäähdytyspiirejä koskevat säädöt voidaan tehdä vain laajennetussa valikossa. Ilmanvaihtoa (jos on) koskevat säädöt voidaan tehdä vain laajennetussa valikossa. Huoltoliike voi lukita perusvalikon käytön. Siinä tapauksessa säätöjä ei voida tehdä perusvalikossa eikä laajennetussa valikossa (katso sivu 72). Normaalin huonelämpötilan säätö ensisijaista lämmitys-/jäähdytyspiiriä varten Paina seuraavia painikkeita: / sopivan arvon haku. OK vahvistukseksi. Käyttöohjelman säätö ensisijaista lämmitys-/jäähdytyspiiriä varten Paina seuraavia painikkeita: / valitse haluamasi käyttöohjelma. OK vahvistukseksi. Laajennettu valikko Laajennetussa valikossa voidaan suorittaa lämpöpumpun ohjauskeskuksen toiminta-alueen kaikkia säätöjä ja hakea niitä näyttöön, esim. lomaohjelman tai aikaohjelmien säädöt. Valikkoyleiskuva on sivulla 83. Huoltoliike voi lukita laajennetun valikon käytön. Siinä tapauksessa voi aktivoida vain ilmoitusten hakemisen (katso sivu 65) ja poikkeustapauksessa manuaalisen käytön (katso sivu 67). Näin haet laajennetun valikon näyttöön: Näytönsäästäjä on päällä: Paina peräkkäin painikkeita OK ja. Olet jossakin valikon kohdassa: Paina painiketta. 18

19 Käyttö Laajennettu valikko (jatkoa) Valikko F Lämmitys/jäähdytys Lämmin käyttövesi Laitteisto Manuaalinen käyttö Jatka pain. i OK F Valintarivi Käyttötapa Jos käyttöyksikössä ei ole tehty säätöjä muutamaan minuuttiin, näytönsäästäjä kytkeytyy päälle. Näytön valaistuksen kirkkautta vähennetään. Näytönsäästäjä B 14 C 21 C C B Vallitseva ulkolämpötila C Huonelämpötilan asetusarvo Paina painiketta OK. Siirryt perusvalikkoon (katso sivu 17). 19

20 Käyttö Käyttötapa (jatkoa) Seuraavassa kuvassa näkyy huonelämpötilan asetusarvon säätöesimerkistä, miten säädöt tehdään. Kuvassa esiintyy säädön suorittaminen lämmityspiirin valinnalla ja ilman sekä erilaisia valintarivejä. 2. Paina painiketta. Siirryt laajennettuun valikkoon (katso sivu 18). Valitussa valikkokohdassa on valkoinen tausta. Valintarivillä F (katso kuva sivulla 19) annetaan tarvittavat toimintaohjeet. Huonelämmitys-/huonejäähdytysasetuksia voi tehdä jokaiselle lämmitys-/ jäähdytyspiirille. Tämän vuoksi asetuksen kohteena oleva lämmitys-/jäähdytyspiiri on valittava ennen asetusten (esim. huonelämpötila) muokkausta. 20

21 Käyttö Käyttötapa (jatkoa) LP1 14 C 21 C Menoveden lämpötila 40 C Valikko Lämmitys/jäähdytys Lämmin käyttövesi Laitteisto Manuaalinen käyttö Jatka pain. Lämmityspiiri 1 Juhlakäyttö ê Säästökäyttö ê Huone-asetuslämpötila Alenn. asetush-lämp. asetuslämpötila Valitse painikkeella ( Lämmityspiiri 1 Huone-asetuslämpötila OK Juhlakäyttö Säästökäyttö Huone-asetuslämpötila v/ v OK Ù LP1 Ú Lämm.piirin valinta Ù LK2 Ú LP1 Alenn. asetush-lämp. asetuslämpötila Jatka pain. OK OK i OK LP1 ê ê Ú Valittiin Lämmityspiiri 2 Lämmityspiiri 2 Juhlakäyttö ê Säästökäyttö ê Huone-asetuslämpötila Alenn. asetush-lämp. asetuslämpötila Jatka pain. OK Huone-asetuslämpötila OK / v/ v OK Ù LP1 LK2 Ú LP2 20 C Muuta pain. ( V tai v Huone-asetuslämpötila LP1 22 C 20 C Muuta pain. ( V tai v Huone-asetuslämpötila LP2 22 C Hyväksy pain. OK Hyväksy pain. OK OK OK Huone-asetuslämpötila LP1 Huone-asetuslämpötila LP2 22 C 22 C Hyväksytty Hyväksytty 21

22 Käyttö Käyttöohjelma Lämmityksen, jäähdytyksen, lämpimän käyttöveden ja jäätymiseneston käyttöohjelmat Lämmitys-/ jäähdytyspiirit Lämmityspiiri LP1, LP2, LP3 Lämmitys-/ jäähdytyspiiri LP1, LP2, LP3 Erillinen jäähdytyspiiri SKK Laitteistomalli käyttöveden lämmityksellä Laitteistomalli ilman käyttöveden lämmitystä Symboli Käyttöohjelma Symboli Käyttöohjelma Poiskytk.käyttö Poiskytk.käyttö Vain lämmin vesi Lämmitys ja Lämmitys lämminvesi (Tehtaan säädöt) Poiskytk.käyttö Poiskytk.käyttö Vain lämmin vesi Lämm./jäähd. ja Lämm./jäähd. KV (Tehtaan säädöt) Poiskytk.käyttö Poiskytk.käyttö Vain lämmin vesi Jäähdytys ja KV Jäähd. (Tehtaan säädöt) 22

23 Käyttö Käyttöohjelma (jatkoa) Symboli Käyttöohjelma Toiminto Huonelämmitys/huonejäähdytys ja käyttöveden lämmitys Lämmitys ja lämminvesi Valitun lämmityspiirin huoneita lämmitetään huonelämpötilan ja aikaohjelman asetusten mukaisesti (ks. luku Huonelämmitys/huonejäähdytys ). Lämmintä vettä kuumennetaan lämpimän veden asetusarvon ja aikaohjelman säädön mukaisesti (katso lukua Käyttöveden lämmitys ). Lämm./jäähd. ja KV Valitun lämmitys-/jäähdytyspiirin huoneita lämmitetään tai jäähdytetään huonelämpötilan ja aikaohjelman asetusten mukaisesti (ks. luku Huonelämmitys/Huonejäähdytys ). Lämmintä vettä kuumennetaan lämpimän veden asetusarvon ja aikaohjelman säädön mukaisesti (katso lukua Käyttöveden lämmitys ). Jäähdytys ja lämminvesi Erillisen jäähdytyspiirin huoneita jäähdytetään jatkuvasti (aikaohjelman asettaminen ei mahdollista). Lämmintä vettä kuumennetaan lämpimän veden asetusarvon ja aikaohjelman säädön mukaisesti (katso lukua Käyttöveden lämmitys ). Käyttöveden lämmitys Vain lämmin vesi Lämmintä vettä kuumennetaan lämpimän veden asetusarvon ja aikaohjelman säädön mukaisesti (katso lukua Käyttöveden lämmitys ). Ei huonelämmitystä/-jäähdytystä. Mahdollisen lämmitysveden puskurivaraajan jäätymisenesto on toiminnassa. 23

24 Käyttö Käyttöohjelma (jatkoa) Symboli Käyttöohjelma Toiminto Huonelämmitys/huonejäähdytys Lämmitys Valitun lämmityspiirin huoneita lämmitetään huonelämpötilan ja aikaohjelman asetusten mukaisesti (ks. luku Huonelämmitys/huonejäähdytys ). Lämm./jäähd. Valitun lämmitys-/jäähdytyspiirin huoneita lämmitetään tai jäähdytetään huonelämpötilan ja aikaohjelman asetusten mukaisesti (ks. luku Huonelämmitys/Huonejäähdytys ). Jäähd. Erillisen jäähdytyspiirin huoneita jäähdytetään jatkuvasti (aikaohjelman asettaminen ei mahdollista). Jäätymisenesto Poiskytk.käyttö Ilmanvaihdon käyttöohjelmat Ei huonelämmitystä/-jäähdytystä. Käyttövettä ei lämmitetä. Lämpöpumpun, käyttöveden varaajan ja mahd. asennetun lämmityspiirin puskurivaraajan jäätymisenesto on aktivoitu. Käyttöohjelma Käyttötila Ilman tilavuusvirta Ilmanvaihtoteho Poiskytk.käyttö Ei ilmanvaihtoa 0 Peruskäyttö Ilman vähimmäistilavuusvirta 1 Ilmanvaihtoautom. Alennettu Vähennetty ilman tilavuusvirta 2 Normaali Normaali ilman tilavuusvirta 3 Tehokas Ilman enimmäistilavuusvirta 4 24

25 Käyttö Käyttöohjelma (jatkoa) Erityiset käyttöohjelmat Näyttö perusvalikossa 14 C 21 C Lattian kuivattaminen Menoveden lämpötila E LP1 40 C Ulkoinen ohjelma Tiedonvaihtorajapinta (esim. Vitocom 100) on suorittanut käyttöohjelman vaihtokytkennän. Lomaohjelma Katso sivu 39. Hae asetettu käyttöohjelma näyttöön laajennetun valikon kohdasta Tietoja (katso sivu 62). Erityiset käyttöohjelmat E: Lattiankuivaus Tämän toiminnon aktivoi lämmitysalan huoltoliike. Lattia kuivataan määrätyllä aikaohjelmalla (lämpötila-aika-profiili) rakennusaineen mukaisesti. Lattian kuivauksen aikana huonelämmityksen/huonejäähdytyksen säädöt eivät vaikuta. Ulkoinen kytkentä Pääohjauslaite ohjaa lämpöpumpun ohjauskeskusta. Aikaohjelma Seuraavassa on selitetty aikaohjelman asettamisessa käytettävä menettelytapa. Yksittäisten aikaohjelmien erityispiirteet on esitetty vastaavissa luvuissa. Aikaohjelma on asetettavissa seuraaville toiminnoille: Huonelämmitys/-jäähdytys (katso sivu 33) Lämmityspiirin puskurivaraajan lämmitys (katso sivu 34) Käyttöveden lämmitys (katso sivu 43) Lämpimän käyttöveden kiertopumppu (katso sivu 44 25

26 Käyttö Aikaohjelma (jatkoa) Sähkölisälämmitys (katso sivu 47. Melun vähentäminen ilma-/vesilämpöpumppujen yhteydessä (katso sivu 49) Asunnon ilmanvaihto (yhteydessä ilmanvaihtolaitteeseen, katso sivu 52) Aikaohjelmassa vuorokausi jaetaan osiin, joita kutsutaan nimellä aikajakso. Käyttäjä määrittää, mitä aikajaksojen aikana tapahtuu, esim. milloin huonetiloja lämmitetään normaaliin huonelämpötilaan. Tätä varten käyttäjä asettaa käyttötilan. Aikaohjelman voi asettaa yksilöllisesti jokaiselle viikonpäivälle samanlaiseksi tai erilaiseksi. Yhdelle päivälle voidaan valita enimmillään 8 aikajaksoa. Jokaista aikajaksoa varten säädetään alkamisajankohta ja päättymisajankohta. Valittu aikajakso esitetään aikadiagrammissa valkoisen palkin avulla. Sen pituus mukautetaan aikakaaviossa vastaavaksi. Yksittäiset käyttötilat esitetään aikakaaviossa palkin erilaisen korkeuden avulla. Jos useita aikajaksoja on limittäin, etusijalla on se käyttötila, jonka palkki on korkein. Laajennetusta valikosta voit hakea kohdasta Tietoja aikaohjelmat näyttöön (katso sivu 62). Aikaohjelman asetus esimerkkinä huonelämmitys/-jäähdytys Laajennettu valikko: 2. Lämm./jäähdytys 3. Valitse haluamasi lämmitys-/jäähdytyspiiri tarvittaessa painikkeilla /. 4. Aikaohj. lämm./jäähd. 5. Valitse osaviikko tai viikonpäivä. 6. Valitse aikajakso välillä! (. Valittu aikajakso esitetään aikadiagrammissa valkoisen palkin avulla. 7. Säädä kyseisen aikajakson alkamisja päättymisajankohta. Aikaohjelmassa olevan valkoisen palkin pituus mukautuu vastaavasti. 8. Valitse haluamasi käyttötila vaihtoehdoista Alennettu, Normaali tai Pys. arvo. Yksittäiset käyttötilat esitetään aikakaaviossa palkin erilaisen korkeuden avulla. 9. Poistu valikosta painamalla painiketta. Jos haluat keskeyttää säädön ennenaikaisesti, paina painiketta niin usein, että haluttu näyttö tulee esiin. 26

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto ja asunnon ilmanvaihtojärjestelmä yhdistettynä lämpöpumpun ohjauskeskukseen Vitotronic 200, tyyppi WO1C VITOTRONIC 200 8/2012 Säilytä ohjeet!

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle. Lämpöpumpun ohjauskeskus Vitotronic200, tyyppiwo1b FI 2/2011 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle. Lämpöpumpun ohjauskeskus Vitotronic200, tyyppiwo1b FI 2/2011 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämpöpumpun ohjauskeskus Vitotronic200, tyyppiwo1b VITOTRONIC 200 2/2011 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatettava,

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto ja asunnon ilmanvaihtojärjestelmä yhdistettynä lämpöpumpun ohjauskeskukseen Vitotronic 200, tyyppi WO1C VITOTRONIC 200 6/2015 Säilytä ohjeet!

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTROL 300A. laitteiston käyttäjälle. Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille

VIESMANN. Käyttöohje VITOTROL 300A. laitteiston käyttäjälle. Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille VITOTROL 300A 2/2014 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatettava,

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 100. laitteiston käyttäjälle

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 100. laitteiston käyttäjälle Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto, jossa ohjauskeskus jatkuvan lämmityksen käytölle Vitotronic 100, tyyppi GC1B VITOTRONIC 100 7/2011 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus

Lisätiedot

Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift

Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Yhdistelmälämpöpumppu sähkökäyttöinen, tyyppi BWP Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift Gewünschte Stückzahl: [ ] 300 [ ] 500 [ ] 1000 [ ] Druckfreigabe:

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPUN PIKAKÄYTTÖOHJEET

LÄMPÖPUMPUN PIKAKÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPUN PIKAKÄYTTÖOHJEET WPC 04-13 (cool), WPF 04-16 (cool) SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTA HÄIRIÖTILANTEESSA... 3 NÄYTTÖ... 3 KÄYTTÖTILAT... 4 TILOJEN LÄMMITYS... 5 KÄYTTÖVESI... 5 ENERGIAMITTAUS... 5 SÄÄDINDYNAMIIKKA...

Lisätiedot

VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 200-S Tyyppi AWB 201.B/ AWB 201.C Split-rakenteinen sähkökäyttöinen lämpöpumppu,

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen. Tietolehti VITOCAL 350-G

VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen. Tietolehti VITOCAL 350-G VIESMANN VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Sähkökäyttöiset lämpöpumput

Lisätiedot

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset................. 3 1.2 Turvallisuusohjeet...................

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja V1.1 25.04.2008 25.04.2008 TiiMi 5500ohjekirja v1.1 1/ 4 TiiMi 5500 järjestelmä on kehitetty erityisesti perunan varastoinnin

Lisätiedot

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Tämä opas ei ole täydellinen asennusopas. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden asennusohjeista. NIBE PILP OPAS 1437-1 1 NIBE F370

Lisätiedot

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Liikkuminen valikossa Pyöritä navigointirullaa: Valitse symboli navigointi valikosta. Valittu symboli näkyy tummennettuna valikossa. Paina navigointirullaa = Valitse

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 2 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Käyttöveden valmistus... 8 Huonelämpötila

Lisätiedot

HDHX NEOBASICs5 KAYTTOOHJE BRUKSANVISNING. Fl / SE

HDHX NEOBASICs5 KAYTTOOHJE BRUKSANVISNING. Fl / SE HDHX NEOBASICs5 KAYTTOOHJE BRUKSANVISNING Fl / SE 62235 Fl D FIX 01 Neo Basic s5 termostaatin käyttöohje Johdanto Tata laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joilla on ruumiillisia

Lisätiedot

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 2069517-FI 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Sisällysluettelo 1... 1 1.1 Toimintoasetukset... 1 1.2 Viikko-ohjelman ohjelmointi... 5 1.3 Hälytyskonfiguraatio... 6 1.4 Huomautukset... 9 1

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06 VIESMANN VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Yhdistelmälämpöpumput, joissa on liuos/vesi-lämpöpumppu, varaaja-vedenlämmitin,

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL Ilma/vesi-lämpöpumput, Split-malli 3,0-10,6 kw. Suunnitteluohjeet. VITOCAL 222-S Tyyppi AWT-AC 221.A/ AWT-AC 221.

VIESMANN. VITOCAL Ilma/vesi-lämpöpumput, Split-malli 3,0-10,6 kw. Suunnitteluohjeet. VITOCAL 222-S Tyyppi AWT-AC 221.A/ AWT-AC 221. VIESMANN VITOCAL Ilma/vesi-lämpöpumput, Split-malli 3,0-10,6 kw Suunnitteluohjeet Sähkökäyttöiset ilma/vesi-lämpöpumput Split-rakenteella sekä ulko- ja sisäyksiköllä Sisäyksikkö varustettuna lämpöpumpun

Lisätiedot

Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje

Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje CE1C2348fi 2014-04-23 Building Technologies Tervetuloa! Tervetuloa! Valintakiekolla (paina ja pyöritä) voit operoida molempia QAA74 huone yksikköä ja AVS74 käyttöyksikköä.

Lisätiedot

112626SF-02 2012-09 FLEXIT CS2000. Pikaopas. CS2000 - Automatiikkajärjestelmä

112626SF-02 2012-09 FLEXIT CS2000. Pikaopas. CS2000 - Automatiikkajärjestelmä FLEXIT 112626SF-02 2012-09 CS2000 Pikaopas CS2000 - Automatiikkajärjestelmä Sisällysluettelo 1. HMI...3 2. Asetukset... 3 2.1. Johdanto...3 2.2. Valitse kieli...3 2.3. Aseta kellonaika/päivämäärä...3 2.4.

Lisätiedot

VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw

VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 200-G Tyyppi BWC 201.A06 - A17 Yksitehoinen liuos/vesilämpöpumppu, 400 V~. Kompressorilla

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65

KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 www.scanoffice.fi CZ06516 Versio A 01/2013 Sisällys Käyttö Aluksi... 1 Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 2 Käyttöasetukset... 3 Näyttö...3 Lisäkäyttövesi...3 Sisälämpötila...4 Käyttöveden

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL Liuos/vesi- ja vesi/vesi-lämpöpumppu yksi- ja kaksitehoinen 5,8-117,8 kw. Suunnitteluohjeet VITOCAL 350-G VITOCAL 200-G

VIESMANN. VITOCAL Liuos/vesi- ja vesi/vesi-lämpöpumppu yksi- ja kaksitehoinen 5,8-117,8 kw. Suunnitteluohjeet VITOCAL 350-G VITOCAL 200-G VIESMANN VITOCAL Liuos/vesi- ja vesi/vesi-lämpöpumppu yksi- ja kaksitehoinen 5, - 117, kw Suunnitteluohjeet Sähkökäyttöiset lämpöpumput lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen monovalenteissa tai bivalenteissa

Lisätiedot

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Roth Termostaatti 230V näytöllä

Roth Termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä Käyttöohje - lyhyt ja helppo Living full of energy /9 Roth termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä on itsenäinen 230V AC 50Hz termostaatti/ohjausyksikkö,

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210/310. Käyttäjän opas. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210/310. Käyttäjän opas. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210/310 Käyttäjän opas Danfoss District Energy Turvallisuushuomautus Tarvittavat asennus-, käyttöönotto- ja huoltotyöt voi suorittaa vain ammattitaitoinen valtuutettu

Lisätiedot

ECL Comfort 210/310. Käyttäjän opas *087H9008* *VIKTY120*

ECL Comfort 210/310. Käyttäjän opas *087H9008* *VIKTY120* MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9008* *VIKTY120* Lisätietoja ECL Comfort 210- ja 310-moduuleista ja lisävarusteista on osoitteessa http://den.danfoss.com/ ECL Comfort 210/310 Käyttäjän opas Produced

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7 KÄYTTÖOHJEET 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Käyttöohjeet KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN KAUKO- OHJAIMEN. TUTUSTU TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖÖN ENNEN ASENNUKSEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 2 WATERSTAGE VESIPATTERI LÄMPIMÄN VEDEN TUOTTO KÄYTTÖVESI LATTIALÄMMITYS KÄYTTÖVESI- VARAAJA ULKOYKSIKKÖ FUJITSU GENERAL ilma-vesilämpöpumppu

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

Compact Energy Tower matalaenergiatalon lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen. Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift

Compact Energy Tower matalaenergiatalon lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen. Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Compact Energy Tower matalaenergiatalon lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen VITOCAL 222 G VITOCAL 242 G Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift Gewünschte

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelma. 1. Käyttöhyödykejärjestelmiin liittyvät tehostamistoimet

Kaupan alan toimenpideohjelma. 1. Käyttöhyödykejärjestelmiin liittyvät tehostamistoimet Raportoidut energiansäästöön ja sen käytön tehostamiseen vaikuttavat toimenpiteet vuonna 2010 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen palvelualan toimenpideohjelmat Kaupan alan toimenpideohjelma 1.

Lisätiedot

VIESMANN VITOCAL 242-S Kompaktilämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw

VIESMANN VITOCAL 242-S Kompaktilämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw VIESMANN VITOCAL 242-S Kompaktilämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 242-S Tyyppi AWT-AC 221.A/ AWT-AC 221.B Split-rakenteinen kompaktilämpöpumppu,

Lisätiedot

Versio Fidelix Oy

Versio Fidelix Oy Versio 1.96 2014 Fidelix Oy Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Esittely... 4 1.1 Toimintaperiaate... 5 1.2 Käyttöönotto... 6 2 Käyttöliittymä... 7 2.1 Päävalikko ja käyttö yleisesti... 7 2.2 Säätimen

Lisätiedot

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING HQ-TH40 Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ Käyttäjän

Lisätiedot

Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57

Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57 3.2 Toimisto- ja liiketilojen ilmastointijärjestelmät Toimisto- ja liiketilojen tärkeimpiä ilmastointijärjestelmiä ovat 30 yksivyöhykejärjestelmä (I) monivyöhykejärjestelmä (I) jälkilämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE Uplink

Käyttöohjekirja NIBE Uplink Käyttöohjekirja UHB FI 1228-1 231154 Sisällys 1 Yleistä 2 Palvelutarjonta 3 Vaatimukset 3 2 Rekisteröi NIBE Uplink 4 3 Tarvitsetko apua? 5 Aloitussivu 5 Ohjelmisto 8 Tilin asetukset 8 Uloskirjautuminen

Lisätiedot

Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali

Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali Energia- ilta 01.02.2012 Pakkalan sali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta liian suuri (kaukolämpökiinteistöt)

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin

Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin 05/2013 SCS10-15 SCS21-31 SCS40-120 SCS10-31 Scanvarm SCS-mallisto on joustava ratkaisu erityyppisiin maaenergiajärjestelmiin.

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

TX elektroninen ohjainyksikkö

TX elektroninen ohjainyksikkö TX elektroninen ohjainyksikkö Sivu 1 / 20} 1.0.0 Sisällysluettelo 1.0.0 Sisällysluettelo... 2 2.0.0 Yhteenveto... 3 3.0.0 Toimintojen kuvaus... 4 3.1.0 Käyttäjäasetukset... 4 3.1.1 Toiminta päivällä...

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL470

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL470 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL470 Laitteen yleiskatsaus... 2, 3 Symbolit... 4 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Huonelämpötila ei täsmää... 8 Lämmitysohjelmasta

Lisätiedot

Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje

Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje Turvallisen lämmittämisen takaamiseksi lue nämä varoitukset ensin! Sähköverkkoliitännän saa tehdä ainoastaan sähköasentaja, jolla on voimassa olevien määräysten mukaiset

Lisätiedot

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Erityispiirteet 3 3. Tekniset tiedot 3 4. Sähköliitäntä 3 4.1 Z 125 /2/... : n liitäntäkaavio 3 5. Käyttöönotto

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

Lämpöässä Emi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu 100% Emi 28. Emi 43 Emi 28P MAALÄMPÖÄ. Emi 43P

Lämpöässä Emi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu 100% Emi 28. Emi 43 Emi 28P MAALÄMPÖÄ. Emi 43P Lämpöässä Emi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu Emi 28 100% Emi 43 Emi 28P MAALÄMPÖÄ Emi 43P Lämpöässä Emi markkinoiden joustavin maalämpöpumppu Lämpöässä Emi-mallisto on ratkaisu monenlaisiin maaenergiajärjestelmiin.

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN Snro: 7163630 Kiitos tuotteemme hankinnasta. Tämä älykäs gsm toiminen laite ei ainostaan ohjaa lämpöpumppua vaan se myös tarkkailee huonelämpötilaasi ja sähköverkon

Lisätiedot

kansi Enerventin perusilmeellä

kansi Enerventin perusilmeellä Enervent Superior ja Premium Ilmanvaihtolaitteet ilmalämpöpumpulla kansi Enerventin perusilmeellä Fresh, hot & cool Enervent Superior- ja Premium -sarjat Ilmanvaihto lämmitys jäähdytys Ensto Enerventin

Lisätiedot

Käyttöohje, lämmityksen säätimet RVL479, RVL480, RVL481, RVL482

Käyttöohje, lämmityksen säätimet RVL479, RVL480, RVL481, RVL482 Käyttöohje, lämmityksen säätimet RVL479, RVL480, RVL481, RVL482 Sisältö Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 4 Infopainike... 7 Käyttötavat... 8 Lämmityksen päällekytkentä... 9 Käyttöveden valmistus...

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Poistoilmalämpöpumput EX35S EX50S EX65S

Poistoilmalämpöpumput EX35S EX50S EX65S Poistoilmalämpöpumput EX35S EX50S EX65S Huolella suunniteltu Suunnittelun tavoitteet: Korkea COP (hyötysuhde) Hiljainen käyntiääni Tyylikäs ulkonäkö Selkeä ja yksinkertainen käyttöliittymä Enemmän lämmintä

Lisätiedot

Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet

Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet 12.04.2012 Pakkalasali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Sisältö sivu 1 LAITTEEN ESITTELY... 1 1.1 Toimintaperiaate... 1 1.2 KFRS-9 vesi-ilmalämpumppuun kuuluvat yksiköt... 1 1.3 Vesi-ilmalämpöpumpun tärkeimmät

Lisätiedot

T-MALLISTO. ratkaisu T 0

T-MALLISTO. ratkaisu T 0 T-MALLISTO ratkaisu T 0 120 Maalämpö säästää rahaa ja luontoa! Sähkölämmitykseen verrattuna maksat vain joka neljännestä vuodesta. Lämmittämisen energiatarve Ilmanvaihdon 15 % jälkilämmitys Lämpimän käyttöveden

Lisätiedot

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Living full of energy /7 Roth Touchline ohjausjärjestelmällä on mahdollista asettaa usealle eri tavoille, toimiakseen viilennysjärjestelmän kanssa. Järjestelmällä

Lisätiedot

VITOCAL Liuos-/vesilämpöpumput yksi- tai kaksitehoinen, 225-1150 kw. Suunnitteluohjeet VITOCAL 350-G PRO

VITOCAL Liuos-/vesilämpöpumput yksi- tai kaksitehoinen, 225-1150 kw. Suunnitteluohjeet VITOCAL 350-G PRO VITOCAL Liuos-/vesilämpöpumput yksi- tai kaksitehoinen, 225-50 kw Suunnitteluohjeet VITOCAL 350-G PRO Yksitehoinen: Tyypit BW 35.AS240SDH - BW 35.AS600SDH. Tyypit BW 35.AS240SAH - BW 35.AS600SAH. Tyypit

Lisätiedot

EL-EPM01 Energiamittari

EL-EPM01 Energiamittari EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli

Lisätiedot

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat +0.5 C NTC-10 LCD 24 VAC +10%, 50 Hz / 60 Hz 1 VA IP 20 (kuivat tilat) K = 86 mm S = 23 mm L = 86

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 088U0213 Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset...................

Lisätiedot

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A KÄYTTÖOHJE 1. Ensimmäinen Kuvaus kosketusnäyttö (Touch Screen Wall Controller) Touch LCD seinä ohjain on lisävaruste adapteri KKRP01A joka mahdollistaa

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI

SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI AUTOMAATIO,- VIESTINTÄ,- JA TURVAJÄRJESTELMÄT SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI puh. 0201 550 730 fax. 0201 550 737 e-mail: selamatic@selamatic.fi internet: www.selamatic.fi MIKROPROSESSORIPOHJAISET

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA

TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA Kohdekiinteistö 3: 2000-luvun omakotitalo Kiinteistön lähtötilanne ennen remonttia EEMontti kohdekiinteistö 3 on vuonna 2006 rakennettu kaksikerroksinen omakotitalokiinteistö,

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Käyttäjän opas ECL Comfort 210 / 296 / 310 Suomen versio www.danfoss.com Turvallisuushuomautus Tarvittavat asennus-, käyttöönotto- ja huoltotyöt voi suorittaa vain ammattitaitoinen valtuutettu henkilö.

Lisätiedot

SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ

SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ V.2.8.1 Sundial Flow+ V2.8.1 Sivu 1 Tekniset tiedot Sundial Flow+ - Aurinkolämpöjärjestelmän ohjausyksikkö 9 järjestelmä vaihtoehtoa Järjestelmän tilan seuranta Etäseuranta

Lisätiedot

Ratkaisu suuriin kiinteistöihin. Lämpöässä T/P T/P 60-120

Ratkaisu suuriin kiinteistöihin. Lämpöässä T/P T/P 60-120 Ratkaisu suuriin kiinteistöihin Lämpöässä T/P T/P 60-120 T/P 60-120 Ratkaisu kahdella erillisvaraajalla T/P 60-120 -mallisto on suunniteltu suuremmille kohteille kuten maatiloille, tehtaille, päiväkodeille,

Lisätiedot

111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka

111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka SF-0 0-0 CS0 Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka Liitännät CU0. Piirikortin asettelu Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P Liitännät ohjauspaneeleihin. Dip-kytkinasetus P Liitäntä

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L

ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L DUO : 11 16 kw ( ) COP.3 S 19 L Alféa Excellia KORKEA SUORITUSKYKY: Loistava ratkaisu lämmityssaneerauksiin Korkean suorituskyvyn omaavan AIféa Excellia avulla pystytään tuottamaan 6 C asteista käyttövettä

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw.

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Liitäntäperiaate Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Vaihtoehto HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassaolevien

Lisätiedot

Käyttöohje. DEVIreg 535. Älykäs elektroninen termostaatti.

Käyttöohje. DEVIreg 535. Älykäs elektroninen termostaatti. Käyttöohje DEVIreg 535 Älykäs elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 4 1.1 Turvaohjeet............ 4 2 Asetukset................ 6 2.1 Halutun lämpötilan nostaminen/

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput (ILP)

Ilmalämpöpumput (ILP) Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistys opas.

Ecodan NG C-Generation. Käynnistys opas. Ecodan NG C-Generation Käynnistys opas. Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM! Muista myös asentaa SD-muistikortti

Lisätiedot