VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle"

Transkriptio

1 Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto ja asunnon ilmanvaihtojärjestelmä yhdistettynä lämpöpumpun ohjauskeskukseen Vitotronic 200, tyyppi WO1C VITOTRONIC 200 6/2015 Säilytä ohjeet!

2 Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatettava, jotta loukkaantumisilta ja aineellisilta vahingoilta vältytään. Turvaohjeiden selitykset Vaara Kuumat pinnat voivat aiheuttaa palovammoja. Älä avaa laitetta. Eristämättömien putkien ja kalusteiden kuumia pintoja ei saa koskea.! Vaara Tämä merkki varoittaa henkilöitä koskevasta vaarasta. Huomio Tämä merkki varoittaa esine- ja ympäristövahingoista. Toiminta tulipalon sattuessa Vaara Tulipalon sattuessa on palovammojen vaara. Kytke laitteisto pois päältä. Käytä tarkastettua ABC-paloluokkien sammutinta. Sanalla merkityissä kohdissa on lisätietoja. Kohderyhmä Tämä käyttöohje on tarkoitettu laitteiston käyttäjille. Tätä laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoja, jos heitä valvotaan ja heidät on perehdytetty laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät mahdolliset vaarat.! Huomio Laitteen lähellä olevia lapsia on valvottava. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa laitteen puhdistusta tai käyttöhuoltoa ilman valvontaa. Laitteen liitäntä Ainoastaan valtuutetut alan ammattilaiset saavat liittää laitteen ja ottaa sen käyttöön. Noudata annettuja sähköliitäntää koskevia edellytyksiä. Ainoastaan valtuutetut alan ammattilaiset saavat tehdä muutoksia olemassa olevaan asennukseen. Vaara Laitteistolle epäasianmukaisesti suoritetut työt voivat johtaa hengenvaarallisiin onnettomuuksiin. Sähkötöitä saa suorittaa vain sähköalan ammattihenkilökunta. Sijoitusta koskevat vaatimukset! Vaara Herkästi syttyvät nesteet ja materiaalit (esim. bensiini, liuotin- tai puhdistusaineet, maalit tai paperi) voivat aiheuttaa räjähdyksiä tai tulipaloja. Älä varastoi tai käytä tällaisia aineita teknisessä tilassa tai lämmityslaitteiston välittömässä läheisyydessä. Huomio Ympäristöolosuhteet, jotka eivät ole sallittuja, voivat aiheuttaa laitteistossa vahinkoa ja alentaa käyttöturvallisuutta. Noudata sallittuja ympäristön lämpötiloja käyttöohjeen tietojen mukaisesti. Laite sisäsijoitukseen: Vältä halogeenihiilivetyjen (esim. maalien, liuotin- ja puhdistusaineiden sisältämien) aiheuttamia ilmansaasteita. Vältä jatkuvaa, korkeaa ilmankosteutta (esim. jatkuvan pyykinkuivatuksen seurauksena). Lisälaitteet, varaosat ja kuluvat osat! Huomio Laiteosat, joita ei ole tarkastettu yhdessä laitteiston kanssa, voivat aiheuttaa laitteistolle vahinkoa tai haitata sen toimintaa. Asennus ja vaihtaminen on aina annettava huoltoliikkeen tehtäväksi. Laitetta koskevat työt Säädöt ja laitteella tehtävät työt on suoritettava vain tämän käyttöohjeen tietojen mukaisesti. Ainoastaan valtuutetut alan ammattilaiset saavat tehdä muita töitä laitteella. Älä avaa laitetta. Älä pura verhouksia. Älä muuta tai poista lisäosia tai asennettuja lisävarusteita. Älä avaa tai kiristä putkiliitäntöjä. 2

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Ennen käyttöönottoa Symbolit... 7 Määräystenmukainen käyttö... 7 Laitekuvaus... 8 Lämpöpumpun ohjauskeskus... 8 Lämpöpumpputyypit... 8 Asunnon ilmanvaihtojärjestelmä... 8 Ympäristön lämpötilat ja lämpötilarajat laitteistosi käyttöä varten... 9 Lämpötilarajat... 9 Ensimmäinen käyttöönotto... 9 Ammattikäsitteet... 9 Laitteisto on esisäädetty... 9 Vihjeitä energiansäästöön Mukavuutta lisääviä vihjeitä Käyttöä koskevia ohjeita Ohjauskeskuksen avaaminen Käyttöyksikkö Käyttöohjeet Symbolit näytössä Perusvalikko Laajennettu valikko Käyttötapa Käyttöohjelma Lämmityksen, jäähdytyksen, lämpimän käyttöveden ja jäätymiseneston käyttöohjelmat Ilmanvaihdon käyttöohjelmat Erityiset käyttöohjelmat Aikaohjelma Aikaohjelman asetus esimerkkinä huonelämmitys/-jäähdytys Aikaohjelman tehokas säätö Ajanjaksojen poistaminen Päälle- ja poiskytkentä Lämpöpumpun päällekytkentä Lämpöpumpun kytkeminen pois päältä Jäätymisenestolla Ilman jäätymisenestoa (käytöstä poisto) Huonelämmitys/huonejäähdytys Huonelämpötila Normaalin huonelämpötilan säätäminen huonelämmitykselle/huonejäähdytykselle Huonelämmityksen/huonejäähdytyksen alennetun huonelämpötilan säätö Käyttöohjelma Käyttöohjelman säätö huonelämmitystä/huonejäähdytystä varten Aikaohjelma Aikaohjelman säätö huonelämmitystä/huonejäähdytystä varten Lämmityslaitteisto sis. lämmityspiirin puskurivaraajan Aikaohjelman asetus lämmityspiirin puskurivaraajalle Lämmityskäyrä/jäähdytyskäyrä Ominaiskäyrien säätö lämmitykselle/jäähdytykselle Huonelämmityksen/-jäähdytyksen poiskytkentä Mukavuustoiminto Juhlakäyttö Juhlakäyttö säätö huonelämmitykselle/huonejäähdytykselle Juhlakäytön lopetus Energiansäästötoiminto Säästökäyttö Säästökäytön asetus lämmitystä varten Säästökäytön lopetus

4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Energiansäästötoiminto Lomaohjelma Lomaohjelma säätö huonelämmitystä/huonejäähdytystä, ilmanvaihtoa varten Lomaohjelman keskeyttäminen tai poistaminen Käyttöveden lämmitys Käyttöveden lämpötilat Normaalin lämpimän käyttöveden lämpötilan säätö Korotetun lämpimän käyttöveden lämpötilan säätö Käyttöohjelma Käyttöohjelman asettaminen käyttöveden lämmitystä varten Aikaohjelma Aikaohjelman asetus käyttöveden lämmitystä varten Käynnistysoptimoinnin asetus Poiskytkentäoptimoinnin asetus Kiertopumpun aikaohjelman asetus Käyttöveden lämmitys aikaohjelman ulkopuolella x käyttöv. lämm. aktivointi Käyttöveden lämmityksen poiskytkentä Lämmityslaitteisto sähkölisälämmityksellä Akt. jäähd.käyttö Aktiivisen jäähdytyskäytön vapautus ja esto Ilma-/vesilämpöpumput Asunnon ilmanvaihto Ilmanvaihdon päällekytkentä Ilmanvaihdon poiskytkentä Poiskytkentäkäytön aktivointi Ilmanvaihdon poiskytkentä suodattimen vaihtoa varten Käyttöohjelma Käyttöohjelman asetus ilmanvaihtoa varten Ilmanvaihto ilman lämmön talteenottoa Huonelämpötilan asetus ilmanvaihtoa varten Vähimmäislämpötilan asetus ilmanvaihtoa varten Aikaohjelma Aikaohjelman asetus ilmanvaihtoa varten Mukavuustoiminto Tehokäyttö Tehokäytön asetus ilmanvaihtoa varten Intensiivikäytön lopetus Energiansäästötoiminto Säästökäyttö Säästökäytön asetus ilmanvaihtoa varten Säästökäytön lopetus Energiansäästötoiminto Lomaohjelma Lomaohjelma säätö ilmanvaihtoa, huonelämmitystä/huonejäähdytystä varten Lomaohjelman keskeyttäminen tai poistaminen Aurinkosähköjärjestelmästä saatava virta Oman virran käyttö Smart Grid Sähkön ylijäämän käyttö Muut säädöt Näytön kontrastin säätö Näytön valaistuksen kirkkauden säätö Nimen asettaminen lämmitys-/jäähdytyspiireille Ensisijaisen lämmitys/-jäähdytyspiirin asetus perusvalikkoa varten Kellonajan ja päivämäärän asetus Kielen asetus Lämpötilayksikön ( C/ F) asetus Tehdassäätöjen palautus... 44

5 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 13. Haut Tietojen haku Aurinkoenergian tuoton haku Energiaseuranta Käyttöpäiväkirja Lattian kuivaus Ilmoitusten haku Manuaal. käyttö Manuaalinen käyttö Erikoislaitteistomallit Mitä pitää tehdä? Huoneet ovat liian kylmiä Huoneet ovat liian lämpimiä Lämmintä käyttövettä ei ole Lämmin käyttövesi on liian kuumaa vilkkuu ja tulee näyttöön vilkkuu ja Varoitus tulee näyttöön vilkkuu ja Häiriö tulee näyttöön Ulkoinen ohjaus C5 tulee näyttöön Käyttö estetty tulee näyttöön Tarkasta suodatin tulee näyttöön Ovien/ikkunoiden avaaminen on vaikeaa Ovet/ikkunat paiskautuvat auki avattaessa Kunnossapito Lämmityslaitteiston puhdistus Liuos/vesi- tai vesi/vesilämpöpumpun yhteydessä Ilma-/vesilämpöpumpun yhteydessä Vitotronic-ohjauskeskus Ulos sijoitetun lämpöpumpun muoviverhouksen puhdistus Lämmityslaitteiston tarkastus ja huolto Lämminvesivaraaja (mikäli asennettuna) Varoventtiili (lämminvesivaraaja) Käyttöveden suodatin (jos käytettävissä) Vaurioituneet liitäntäjohdot Asunnon ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus Tuloilma-/poistoilmaventtiilien puhdistus Keittiön poistoilmaventtiilin puhdistus Suodattimien puhdistus tai vaihto Suodattimet ilmanvaihtolaitteessa Vitovent 300-F Suodattimet ilmanvaihtolaitteessa Vitovent 200-C Poistoilmaventtiilien suodattimien vaihto Huoltonäytön nollaus Liite Yleiskuva laajennettu valikosta Kylmäaine

6 Sisällysluettelo Sisällysluettelo (jatkoa) Käsitteiden selitykset Sulatus Aktiivinen jäähdytyskäyttö ( aktiivinen jäähdytys ) Laitteistomalli Käyttöohjelma Käyttötila Oman virran käyttö Sähköinen lisälämmitys Ulkoinen ohjaus Lattialämmitys Meluvaimennettu käyttö Lämmitys-/jäähdytyskäyttö Lämmityskäyrä/jäähdytyskäyrä Lämmitys-/jäähdytyspiirit Lämmityspiirin pumppu Lisälämmitysvastus Lämmitysveden puskurivaraaja Sarjaohjaus Valvottu asunnon ilmanvaihto Jäähdytyskäyttö Jäähdytystoiminnot Jäähd.käyrä Jäähdytyspiiri Tehon mukautus Ilmanvaihto Sekoitusventtiili Huonelämpötila Smart Grid (SG) Varoventtiili Toisiopumppu Aurinkolämpöpiirin pumppu Latauspumppu Käyttöveden varaajan suodatin Höyrystin Kompressori Lauhdutin Lämpöpumppujen sarjaohjaus Ulkolämpötilan mukaan ohjautuva lämmitys/jäähdytys Asunnon ilmanvaihto Aikaohjelma Kiertopumppu Kaksitehoiset lämpöpumput Laitteiston varustus ja toiminnot Jätehuolto-ohjeita Pakkauksen hävittäminen Lämmityslaitteiston lopullinen käytöstä poisto ja hävittäminen Aakkosellinen hakemisto

7 Ennen käyttöönottoa Symbolit Symboli Merkitys Viittaus toiseen asiakirjaan, jossa on lisätietoja Työvaihe kuvissa: Numerointi vastaa työvaiheiden järjestystä. Varoitus omaisuus- ja ympäristövahingoista Jännitettä johtava alue Noudata erityistä varovaisuutta. Rakenneosan on lukituttava kuuluvasti. tai Merkkiääni Aseta uusi rakenneosa. tai Käytettäessä työkalua: Puhdista pinta. Hävitä rakenneosa asianmukaisesti. Toimita rakenneosa sille tarkoitettuun keräyspisteeseen. Älä hävitä rakenneosaa kotitalousjätteiden mukana. Määräystenmukainen käyttö Laitteen saa asentaa ja sitä saa käyttää määräystenmukaisesti vain suljetuissa lämmitysjärjestelmissä standardin EN mukaan ottaen huomioon vastaavat asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Mallista riippuen voidaan laitetta käyttää ainoastaan seuraaviin tarkoituksiin: Huonelämmitys Huonejäähdytys Käyttöveden lämmitys Lisäkomponenteilla ja lisävarusteilla voidaan lisätä toimintalaajuutta. Määräystenmukainen käyttö edellyttää, että laitteisto on asennettu kiinteästi laitteistokohtaisesti hyväksyttyjen komponenttien kanssa. Kaupallinen tai teollinen käyttö johonkin muuhun tarkoitukseen kuin huonelämmitykseen/-jäähdytykseen tai käyttöveden lämmittämiseen ei ole määräystenmukaista. Laitteen virheellinen käyttö tai epäasianmukainen käyttäminen (esim. jos laitteiston omistaja avaa laitteen) on kiellettyä ja johtaa valmistajan vapauttamiseen vastuusta. Virheellistä käyttöä on myös se, jos lämmitysjärjestelmän komponenttien määräystenmukaisia toimintoja muutetaan. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalous- tai muuhun samantapaiseen käyttöön, eli sitä voivat käyttää turvallisesti myös sellaiset henkilöt, jotka eivät ole saaneet opastusta. 7

8 Ennen käyttöönottoa Laitekuvaus Lämpöpumpun ohjauskeskus Lämpöpumpun ohjauskeskus Vitotronic 200, tyyppi WO1C säätää kaikkia lämpöpumpulla varustetun lämmityslaitteiston toimintoja Riippuen lämpöpumpun tyypistä voidaan lämpöpumpun ohjauskeskus asentaa erilaisiin paikkoihin: Lämpöpumpun etuosaan Lämpöpumppuun Seinään Lämpöpumpputyypit Ilma/vesi-lämpöpumppu Ilma-/vesilämpöpumput käyttävät ympäristöilman energiaa lämmön tuottamiseen. Ilma-/vesilämpöpumppuja on saatavana sekä sijoitettavaksi sisätiloihin, että myös ulkosijoitukseen. Ilma-/vesilämpöpumput voivat olla kaksitehoisia. Kaksitehoisissa ilma-/vesilämpöpumpuissa on 2 kompressoria, jotka voidaan kytkeä päälle vaaditusta lämmitystehosta riippuen yksitellen tai samanaikaisesti. Ilma-/vesilämpöpumppu, Split-malli Split-mallisissa ilma-/vesilämpöpumpuissa lämpöpumppuun kuuluu 2 erillistä yksikköä: Ulkoyksikkö on sijoitettu rakennuksen ulkopuolelle. Sisäyksikkö on asennettu rakennukseen. Liuos/vesi-lämpöpumppu Liuos-/vesilämpöpumput käyttävät maalämpöä lämmön tuottamiseen. Liuos-/vesilämpöpumput sijoitetaan rakennuksen sisäpuolelle. Liuos-/vesilämpöpumput voivat olla kaksitehoisia. Kaksitehoisissa liuos-/vesilämpöpumpuissa on 2 kompressoria, jotka voidaan kytkeä päälle vaaditusta lämmitystehosta riippuen yksitellen tai samanaikaisesti. Lämpöpumpputyypistä riippuen ovat molemmat kompressorit joko yhdessä laitteessa, tai kahdessa vierekkäin olevassa erillisessä laitteessa. Kumpaakin kompressoria ohjaa lämpöpumpun ohjauskeskus. Vesi-/vesilämpöpumppu Vesi-/vesilämpöpumput käyttävät esim. pohjavettä lämmön tuottamiseen. Vesi-/vesilämpöpumput sijoitetaan rakennuksen sisäpuolelle. Lisäkomponenteilla voidaan liuos-/vesilämpöpumppua käyttää vesi-/vesilämpöpumppuna. Varustus ja toiminnot Lämpöpumpputyypit eroavat toisistaan varustuksen suhteen: Lämminvesivaraaja Sähkölisälämmitys (lämmitysveden lisälämmitysvastus) High Efficiency -kiertopumput Lämpöpumpputyypit eroavat toisistaan käytettävissä olevien toimintojen suhteen: Lämmityspiirien määrä Käyttöveden lämmitys aurinkoenergialla Jäähdytys Melun vähentäminen Tehonohjaus Oman virran käyttö Verkon virtaylijäämän käyttö (Smart Grid) Se, mikä varustus ja mitkä toiminnot hankkimassasi lämmityslaitteistossa on, on huoltoliike merkinnyt lomakkeeseen sivulle 85. Asunnon ilmanvaihtojärjestelmä Jos laitteistosi on yhdistetty asunnon ilmanvaihtojärjestelmään, lämpöpumpun ohjauskeskus ohjaa myös keskusilmanvaihtolaitetta. 8

9 Ennen käyttöönottoa Laitekuvaus (jatkoa) Ympäristön lämpötilat ja lämpötilarajat laitteistosi käyttöä varten Ympäristön sallitut lämpötilat Ilmoitetut lämpötilat koskevat seuraavia laitteita ja laitteiden osia: Ilma-/vesilämpöpumput sisäsijoitukseen lämpöpumpun ohjauskeskuksella Ilma-/vesilämpöpumppujen sisäyksikkö Split-mallisena lämpöpumpun ohjauskeskuksella Lämpöpumpun ohjauskeskus ilma-/vesilämpöpumpulle ulkosijoitukseen Liuos-/vesilämpöpumppu lämpöpumpun ohjauskeskuksella Ilmanvaihtolaitteet Ympäristön sallitut lämpötilat: Tyypit 20A07 - A10: 5 C C Kaikki muut tyypit: 0 C C Ilmanvaihtolaitteet: 2 C C Lämpötilarajat Lämpötilarajat viittaavat ilman lämpötilaan tai liuoksen lämpötilaan niiden mennessä sisään laitteeseen. Näiden lämpötilarajojen ulkopuolella laite kytkeytyy pois päältä. Lämmöntarve huonelämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen voidaan silloin toteuttaa mahdollisesti olemassaolevilla lisälämmöntuottajilla. Lisälämmöntuottajia ovat esim. öljylämmityskattila, sähköinen lisälämmitys, aurinkokeräimet jne. Sähköiset lisälämmitykset sinun täytyy nimenomaisesti vapauttaa käyttöön lämmöntuottoa varten, katso sivu 34. Ensimmäinen käyttöönotto Paikallisen huoltoliikkeen tehtävänä on huolehtia lämpöpumpun ohjauskeskuksen ensimmäisestä käyttöönotosta ja sen mukauttamisesta paikallisiin ja rakennuksessa esiintyviin olosuhteisiin, samoin kuin käyttäjälle annettavasta käytön opastuksesta. Tässä käyttöohjeessa kuvataan myös sellaisia toimintoja, joita kaikissa lämpöpumpputyypeissä ei ole tai jotka ovat mahdollisia lisävarusteiden avulla. Näitä toimintoja ei ole erikseen merkitty. Se, mikä varustus ja mitkä toiminnot hankkimassasi lämmityslaitteistossa on, on huoltoliike merkinnyt lomakkeeseen sivulle 85. Lämpöpumpun ja lämmityslaitteiston toimintalaajuutta ja lisävarusteita koskevissa kysymyksissä voi kääntyä huoltoliikkeen puoleen. Ammattikäsitteet Seuraavassa selvitetään lähemmin muutamia ammattikäsitteitä Vitotronic-ohjauskeskuksen toimintojen ymmärtämisen helpottamiseksi. Nämä ammattikäsitteet on merkitty seuraavasti: Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. Laitteisto on esisäädetty Lämmityslaitteisto on säädetty tehtaalla ja siten heti toimintavalmis: Huonelämmitys/huonejäähdytys Tilat lämmitetään klo lämpötilaan 20 C Huone-asetuslämpötila (normaali huonelämpötila). Jos lämmitysveden puskurivaraaja on olemassa, sitä lämmitetään. 9

10 Ennen käyttöönottoa Laitteisto on esisäädetty (jatkoa) Mahdollisesti olemassa oleva sähköinen lisälämmitys on vapautettu: Katso luku Sähköisen lisälämmityksen vapautus Aktiivinen jäähdytyskäyttö on estetty: Katso luku Aktiivisen jäähdytyskäytön vapautus ja esto Käyttöveden lämmitys Lämmin käyttövesi lämmitetään joka päivä klo lämpötilaan 50 C Käyttöveden as. lämpötila. Latauksen ajaksi laitteistossa mahd. oleva käyttöveden kiertopumppu on kytketty pois päältä. Mahdollisesti olemassa oleva sähköinen lisälämmitys on vapautettu: Katso luku Sähköisen lisälämmityksen vapautus. Asunnon ilmanvaihto laitteella Vitovent 300-F Klo 00:00-24:00: Asunnon ilmanvaihto käyttötilassa Normaali. Talvi-/kesäaikaan siirtyminen Siirtyminen tapahtuu automaattisesti. Päivämäärä ja kellonaika Huoltoliike on säätänyt päivämäärän ja kellonajan. Voit muuttaa säätöjä milloin tahansa yksilöllisesti tarpeen mukaan. Sähkökatkos Sähkökatkoksen sattuessa kaikki säädöt säilyvät. Jäätymisenesto Lämpöpumpun, lämminvesivaraajan ja mahd. asennetun lämmityspiirin puskurivaraajan jäätymisenesto on aktivoitu. Seuraavissa tapauksissa jäätymisenesto on varmistettu vain lisälämmityksellä (ei kuulu toimitukseen): Ilma-/vesilämpöpumput: Lämpötiloissa alle 15 C Kun lämpöpumpussa on häiriö Lisälämmityksiä ovat esim. lämmitysveden lisälämmitysvastus (sähköinen lisälämmitys) tai öljy-/kaasulämmityskattila (fossiilinen lisälämmitys). Vihjeitä energiansäästöön Huonelämmitys/huonejäähdytys Normaali huonelämpötila ( Huone-asetuslämpötila, katso sivu 25): Älä lämmitä huoneita liikaa. Jokainen aste vähemmän säästää jopa 6 % lämmityskustannuksia. Säädä normaali huonelämpötila korkeintaan lukemaan 20 C. Aikaohjelma, katso sivu 26): Lämmitä huoneet päivisin normaaliin ja öisin alennettuun huonelämpötilaan (ei tarkoituksenmukaista lattialämmityksen osalta). Käytä tähän aikaohjelman asetuksia. Käyttöohjelma: Mikäli huonelämmitystä tai huonejäähdytystä ei tarvita, valitse jokin seuraavista käyttöohjelmista: Vain lämmin vesi, katso sivu 31: Jos et halua kesällä lämmittää huonetiloja, mutta tarvitset lämmintä käyttövettä. Poiskytk.-käyttö, katso sivu 24: Jos et pitkään aikaan halua lämmittää huoneita, etkä tarvitse lämmintä käyttövettä. Lyhytkestoinen poissaolo, katso sivu 29: Alenna huonelämpötilaa esim. ostoksilla käynnin ajaksi (ei tarkoituksenmukaista lattialämmitykseen). Valitse tätä varten Säästökäyttö. 10 Loma, katso sivu 29): Kun lähdet matkoille, kytke Lomaohjelma päälle: Huonelämpötilaa vähennetään ja käyttöveden lämmitys kytketään pois päältä. Ilmanvaihtolaitteen ollessa käytössä ilmanvaihtotehoa alennetaan. Tuuletus: Sulje termostaattiventtiilit tuuletuksen ajaksi. Avaa ikkunat lyhyeksi aikaa kokonaan (jos asunnon ilmanvaihtojärjestelmä ei ole käytettävissä). Kierrekaihtimet: Sulje kierrekaihtimet (jos sellaiset on), kun alkaa hämärtää. Termostaattiventtiilit: Säädä termostaattiventtiilit oikein. Lämpöpatterit: Älä peitä lämpöpattereita tai termostaattiventtiileitä. Käyttöveden lämmitys Kiertopumppu, katso sivu 32: Kytke kiertopumppu päälle vain niiksi ajoiksi, jolloin lämmintä käyttövettä tarvitaan säännöllisesti. Käytä tähän aikaohjelman asetuksia. Lämpimän käyttöveden kulutus: Ota suihku kylvyn sijasta. Suihku kuluttaa tavallisesti vähemmän energiaa kuin kylvyn ottaminen.

11 Ennen käyttöönottoa Vihjeitä energiansäästöön (jatkoa) Asunnon ilmanvaihto (käytettäessä ilmanvaihtolaitetta) Lyhytkestoinen poissaolo, katso sivut 38 ja 40: Alenna ilmanvaihtotehoa esim. ostoksilla käynnin ajaksi. Valitse tätä varten Säästökäyttö tai käyttöohjelma Peruskäyttö. Loma, katso sivu 40: Kun lähdet matkoille, kytke Lomaohjelma päälle: Ilmanvaihdon tehoa alennetaan. Huonelämpötilaa vähennetään ja käyttöveden lämmitys kytketään pois päältä. Oma virrankäyttö (aurinkosähkölaitteiston kanssa) Käytä aurinkosähkölaitteiston tuottamaa virtaa lämmityslaitteistoa varten, katso sivu 4 Muita lämpöpumpun ohjauskeskuksen energiansäästötoimintoja varten voit kääntyä oman huoltoliikkeesi puoleen. Mukavuutta lisääviä vihjeitä Huonelämmitys/huonejäähdytys Normaali huonelämpötila ( Huone-asetuslämpötila, katso sivu 16): Voit asettaa mukavuuslämpötilan perusvalikosta milloin tahansa. Ensisijainen lämmityspiiri (katso sivu 44): Jos lämmityslaitteistoon on yhdistetty useampia lämmityspiirejä, voit suorittaa ensisijaisen lämmitys-/ jäähdytyspiirin tärkeimmät säädöt suoraan perusvalikosta. Aikaohjelma, katso sivu 26): Käytä aikaohjelmaa. Aikaohjelmassa voit asettaa eri huonelämpötiloja eri ajanjaksoille, esim. päivälämpötilan ja yölämpötilan erikseen. Lämmitysveden puskurivaraaja (jos on olemassa), katso sivu 26): Aseta lämmitysveden puskurivaraajan aikaohjelma siten, että lämmityspiireille on koko ajan riittävästi lämpöä käytettävissä, esim. sähkölaitoksen suorittaman sähkönkatkaisun aikana. Sähköinen lisälämmitys (jos on olemassa), katso sivu 34): Vapauta sähköinen lisälämmitys. Käytä tähän aikaohjelman asetuksia. Sähköinen lisälämmitys käynnistetään automaattisesti, mikäli tarvitaan nopeasti suuria lämpömääriä. Akt. jäähd.käyttö, katso sivu 35): Aktiivisen jäähdytyskäytön aktivoinnin jälkeen käytettävissä on tarvittaessa korkea jäähdytysteho huonetilojen jäähdytystä varten. Lämmityskäyrä/jäähdytyskäyrä, katso sivu 27): Lämmityskäyrän avulla lämmityslaitteisto voidaan mukauttaa yksilöllisesti tilojen lämmöntarpeeseen. Oikealla säädöllä varmistat mukavuuslämpötilasi ympäri vuoden. Sama pätee jäähdytyskäyrään. Juhlakäyttö, katso sivu 28: Säädä asetukseksi juhlakäyttö, jos haluat valita huonetilojen lämmitykseen aikaohjelmasta poikkeavan lämpötilan. Esimerkki: Myöhään iltaisin on aikaohjelman kautta säädettynä alennettu huonelämpötila. Vieraasi jäävät myöhään. Käyttöveden lämmitys Aikaohjelma, katso sivut 31 ja 32): Käytä käyttöveden lämmityksen aikaohjelmaa. Aikaohjelmassa voit säätää erilaisia käyttöveden lämpötiloja eri ajanjaksoille, esim. aamuksi korkeamman lämpötilan kuin päiväksi. Käytä kiertopumpun aikaohjelmaa. Säädettyinä ajanjaksoina sinulla on vedenottopaikoissa käytettävissä halutun lämpöistä käyttövettä. Optimoinnin käynnistys, katso sivu 32: Optimoinnin käynnistyksellä lämminvesivaraaja on jokaisen aikajakson alussa lämmennyt säädettyyn lämpötilaan. Optimoinnin keskeytys, katso sivu 32: Optimoinnin keskeytyksellä käyttövesivaraaja lämmitetään jokaisen aikajakson päättyessä säädettyyn lämpötilaan. Käyttöveden kertalämmitys, katso sivu 33: Valinnalla 1x käyttöv. lämm. lämpöpumppu lämmittää lämminvesivaraajaa heti, aikaohjelmasta riippumatta. Sähköinen lisälämmitys (jos on olemassa), katso sivu 34): Vapauta sähköinen lisälämmitys. Käytä tähän aikaohjelman asetuksia. Sähköinen lisälämmitys kytketään päälle automaattisesti, jos lämpöpumppu ei yksin kykene lämmittämään lämminvesivaraajaa riittävän nopeasti, esim. sähkölaitoksen suorittaman sähkönkatkaisun aikana. Asunnon ilmanvaihto (käytettässä ilmanvaihtolaitetta) Tehokäyttö, katso sivu 39: Tehokäyttö lisää ilmanvaihtoa huonetiloissa esim. ruoanlaiton yhteydessä. 11

12 Ennen käyttöönottoa Mukavuutta lisääviä vihjeitä (jatkoa) Ilma-/vesilämpöpumppujen käyttö Meluvaimennettu käyttö, katso sivu 36: Aseta aikaohjelma meluvaimennetulle käytölle esim. ilma-/vesilämpöpumpun melutason alentamiseksi yön ajaksi. 12

13 Ohjauskeskuksen avaaminen Käyttöä koskevia ohjeita Riippuen lämpöpumpun tyypistä voi lämpöpumpun ohjauskeskus näyttää erilaiselta. Ohjauskeskus lämpöpumpun etuosassa 14 C 21 C Kuva. 1 Ohjauskeskus lämpöpumpussa Ohjauskeskus seinässä BA Kuva. 3 Kuva. 2 Suojaluukun takasivulla on lyhyt opastus käytöstä. Avaa suojaluukku vetämällä sitä yläreunasta eteenpäin. A Käyttöyksikkö ohjauskeskuksen yläosassa B Lukitusasennon muuttamiseen käytettävä painike Käyttöyksikkö Lämpöpumpun ohjauskeskuksen kaikki säädöt voidaan suorittaa käyttöyksiköstä. Jos huoneisiin on asennettu kaukosäätimet, säätöjä voi suorittaa myös niiden avulla. Kauko-ohjauksen käyttöohje 13

14 Käyttöä koskevia ohjeita Käyttöyksikkö (jatkoa) 14 C 21 C Kuva. 4 Siirryt valikossa askeleen taaksepäin tai keskeytät aloitetun säädön. Kohdistinpainikkeet Selaa valikkoa tai säädä arvoja. OK Tällä painikkeella voi vahvistaa valinnan tai tallentaa tehdyn säädön. Käytettävissäsi on 2 käyttötasoa: Perusvalikko: Katso sivu 15. Laajennettu valikko: Katso sivu 16. Tällä painikkeella voi hakea Käyttöohjeet (katso seuraava luku) tai valittua valikkoa koskevia lisätietoja.. Hae näyttöön laajennettu valikko. Jos käyttöyksikössä ei ole tehty säätöjä muutamaan minuuttiin, näytönsäästäjä kytkeytyy päälle (katso sivu 16). Käyttöohjeet Tässä kohdassa on käyttöä koskevat selitykset lyhyenä opastuksena. Näin Käyttöohjeet haetaan näyttöön: Näytönsäästäjä on päällä (katso sivu 13): Paina painiketta. Olet jossakin valikon kohdassa: Paina painiketta niin monta kertaa, kunnes näkyviin tulee perusvalikko (katso sivu 15). Paina painiketta. Symbolit näytössä Symbolit eivät näy aina, vaan laitteistomallista ja käyttötilasta riippuen. Näytöt: Jäätymissuojaus on aktivoitu. Huonelämmitys normaaliin huonelämpötilaan Huonelämmitys alennettuun huonelämpötilaan Huonelämmityksen juhlakäyttö on aktivoitu. Huonelämmityksen säästökäyttö on aktivoitu. Aurinkolämpölaitteiston yhteydessä: Aurinkolämpöpiirin pumppu käy. Kompressori käy. Liuos-/vesi- ja vesi-/vesilämpöpumppujen yhteydessä: Ensiöpumppu käy. Ilma-/vesilämpöpumppujen yhteydessä: puhallin käy. Lämmitysveden lisälämmitysvastus on aktivoitu (sähköinen lisälämmitys). 14 Käytettäessä yhtä jäähdytyspiiriä: Jäähdytyskäyttö on aktivoitu. Yhteydessä aurinkosähkölaitteistoon: Omasähkön käyttö on aktivoitu. Käytettäessä erityisliitäntää sähkölaitokseen (Smart Grid): Sähkölaitos (ulkoinen ohjaus) voi vaikuttaa lämpöpumpun päällekytkentäkäyttäytymiseen. Ulkoinen ohjaus tai sähkön ylijäämän käyttö on aktivoitu. Lämmitys-/jäähdytyspiirit: LP... Lämmityspiiri... tai Lämmitys-/jäähdytyspiiri... SKK Erillinen jäähdytyspiiri

15 Käyttöä koskevia ohjeita Käyttöyksikkö (jatkoa) Käyttöohjelmat: Lämmityksen, jäähdytyksen ja lämpimän käyttöveden käyttöohjelmat:,,, : Symbolien selitykset löytyvät sivulta 18. Ilmanvaihdon käyttöohjelmat: Ilmanvaihtotehot 0 4 säädetyn käyttöohjelman mukaan, ks. sivu 20. Ilmanvaihtotehot (ilmanvaihtolaitetta käytettäessä): 0 Ei ilmanvaihtoa 1 Ilman vähimmäistilavuusvirta 2 Vähennetty ilman tilavuusvirta 3 Normaali ilman tilavuusvirta 4 Ilman enimmäistilavuusvirta 2 Ilmanvaihtolaitteen jäätymissuojaus on aktivoitu. Symboli esimerkin Ilmanvaihtoteho 2 mukaan. 2 Ilmanvaihtolaitteen esilämmityspatteri on kytketty päälle, jos se on olemassa. Symboli esimerkin Ilmanvaihtoteho 2 mukaan. Ilmanvaihtolaite on kytketty pois päältä verkkokytkimestä. Ilmoitukset, katso sivu 48 Häiriö Varoitus Perusvalikko Perusvalikossa voit tehdä seuraavat ensisijaista lämmitys-/jäähdytyspiiriä (D) koskevat asetukset ja hakea ne näyttöön: Huonelämpötilan asetusarvo Käyttöohjelma Näin haet perusvalikon näyttöön: Näytönsäästäjä on päällä (katso sivu 17): Paina painiketta OK. Olet laajennetussa valikossa (katso sivu 16): Paina painiketta niin monta kertaa, kunnes näkyviin tulee perusvalikko. D A LP1 B C 14 C 21 C Menoveden lämpötila 40 C Kuva. 5 A Käyttöohjelma ensisijaiselle lämmitys-/jäähdytyspiirille (D) B Tämänhetkinen ulkolämpötila C Huonelämpötilan asetusarvo ensisijaiselle lämmitys-/jäähdytyspiirille (D) D Ensisijainen lämmitys-/jäähdytyspiiri (katso sivu 44) Ei näyttöä, jos käytettävissä on vain yksi lämmitys-/jäähdytyspiiri. 15

16 Käyttöä koskevia ohjeita Perusvalikko (jatkoa) Perusvalikko voi erikoislaitteistomallien yhteydessä poiketa tässä esitetystä (katso luku Erikoislaitteistomallit, sivu 51). Ensisijaisen lämmitys-/jäähdytyspiirin asetukset voidaan tehdä myös laajennetusta valikosta (ks. sivu 16). Muita mahdollisesti yhdistettyjä lämmitys-/jäähdytyspiirejä koskevat säädöt voidaan tehdä vain laajennetussa valikossa. Ilmanvaihtoa (jos on) koskevat säädöt voidaan tehdä vain laajennetussa valikossa. Huoltoliike voi lukita perusvalikon käytön. Siinä tapauksessa et voi tehdä säätöjä perusvalikossa, etkä myöskään laajennetussa valikossa. Käyttö lukittu tulee näyttöön. Normaalin huonelämpötilan säätö ensisijaista lämmitys-/jäähdytyspiiriä varten Paina seuraavia painikkeita: / sopivan arvon haku. OK vahvistukseksi. Käyttöohjelman säätö ensisijaista lämmitys-/jäähdytyspiiriä varten Paina seuraavia painikkeita: / valitse haluamasi käyttöohjelma. OK vahvistukseksi. Laajennettu valikko Laajennetussa valikossa voit suorittaa kaikki lämpöpumpun toiminta-alueen säädöt ja hakea niitä näyttöön, esim. lomaohjelma ja aikaohjelmat. Valikkoyleiskuva löytyy alkaen sivulta 65. Näin haet laajennetun valikon näyttöön: Näytönsäästäjä on päällä: Paina peräkkäin painikkeita OK ja. Olet jossakin valikon kohdassa: Paina painiketta. Huoltoliike voi lukita laajennetun valikon käytön. Tässä tapauksessa voit vain hakea ilmoituksia (katso sivu 46) ja aktivoida manuaalisen käytön (katso sivu 50). Käytä manuaalista käyttöä vain sen jälkeen, kun olet ottanut yhteyttä huoltoliikkeeseen. F Valikko Lämmitys/jäähdytys Lämmin käyttövesi Laitteisto Manuaal. käyttö Jatka pain. i OK Kuva. 6 F Valintarivi Käyttötapa Jos käyttöyksikössä ei ole tehty säätöjä muutamaan minuuttiin, näytönsäästäjä kytkeytyy päälle. Näytön valaistuksen kirkkautta vähennetään. 16

17 Käyttöä koskevia ohjeita Käyttötapa (jatkoa) Näytönsäästäjä B 14 C 21 C C Kuva. 7 B Tämänhetkinen ulkolämpötila C Huonelämpötilan asetusarvo Paina painiketta OK. Siirryt perusvalikkoon (katso sivu 15). 2. Paina painiketta. Siirryt laajennettuun valikkoon (katso sivu 16). Valitussa valikkokohdassa on valkoinen tausta. Valintarivillä F (katso kuva 6 sivulla 16) annetaan tarvittavat toimintaohjeet. Huonelämmitys-/huonejäähdytysasetuksia voi tehdä jokaiselle lämmitys-/jäähdytyspiirille. Tämän vuoksi asetuksen kohteena oleva lämmitys-/jäähdytyspiiri on valittava ennen asetusten (esim. huonelämpötila) muokkausta. Seuraavassa kuvassa näkyy huonelämpötilan asetusarvon säätöesimerkistä, miten säädöt tehdään. Kuvassa esiintyy säädön suorittaminen lämmityspiirin valinnalla ja ilman sekä erilaisia valintarivejä. 17

18 Käyttöä koskevia ohjeita Käyttötapa (jatkoa) LP1 14 C 21 C Menoveden lämpötila 40 C Valikko Lämmitys/jäähdytys Lämmin käyttövesi Laitteisto Manuaalinen käyttö Jatka pain. Lämmityspiiri 1 OK Juhlakäyttö ê Säästökäyttö ê Huone-asetuslämpötila Alenn. asetush-lämp. asetuslämpötila Valitse painikkeella ( v/ v i OK Ù LP1 Ú Lämm.piirin valinta Ù LK2 Ú Ú Valittiin Lämmityspiiri 2 OK / v/ v Lämmityspiiri 1 Juhlakäyttö Säästökäyttö Huone-asetuslämpötila Jatka pain. OK LP1 OK ê ê Alenn. asetush-lämp. asetuslämpötila OK Lämmityspiiri 2 Juhlakäyttö ê Säästökäyttö ê Huone-asetuslämpötila Alenn. asetush-lämp. asetuslämpötila Jatka pain. OK Ù LP1 LK2 Ú OK Huone-asetuslämpötila LP1 Huone-asetuslämpötila LP2 20 C 20 C Muuta pain. ( V tai v Huone-asetuslämpötila LP1 22 C Muuta pain. ( V tai v Huone-asetuslämpötila LP2 22 C Hyväksy pain. OK Hyväksy pain. OK OK OK Huone-asetuslämpötila LP1 Huone-asetuslämpötila LP2 22 C 22 C Kuva. 8 Hyväksytty Hyväksytty Käyttöohjelma Lämmityksen, jäähdytyksen, lämpimän käyttöveden ja jäätymiseneston käyttöohjelmat Lämmitys-/jäähdytyspiirit Lämmityspiiri LP1, LP2, LP3 18 Laitteistomalli käyttöveden lämmityksellä Laitteistomalli ilman käyttöveden lämmitystä Symboli Käyttöohjelma Symboli Käyttöohjelma Poiskytk.käyttö Vain lämmin vesi Lämmitys ja lämminvesi (Tehtaan säädöt) Poiskytk.käyttö Lämmitys

19 Käyttöä koskevia ohjeita Käyttöohjelma (jatkoa) Lämmitys-/jäähdytyspiirit Lämmitys-/jäähdytyspiiri LP1, LP2, LP3 Erillinen jäähdytyspiiri SKK Laitteistomalli käyttöveden lämmityksellä Laitteistomalli ilman käyttöveden lämmitystä Symboli Käyttöohjelma Symboli Käyttöohjelma Poiskytk.käyttö Vain lämmin vesi Lämm./jäähd. ja KV (Tehtaan säädöt) Poiskytk.käyttö Vain lämmin vesi Jäähdytys ja KV (Tehtaan säädöt) Poiskytk.käyttö Lämm./jäähd. Poiskytk.käyttö Jäähd. Symboli Käyttöohjelma Toiminto Huonelämmitys/huonejäähdytys ja käyttöveden lämmitys Käyttöveden lämmitys Lämmitys ja lämminvesi Lämm./jäähd. ja KV Jäähdytys ja lämminvesi Vain lämmin vesi Huonelämmitys/huonejäähdytys Lämmitys Lämm./jäähd. Jäähd. Valitun lämmityspiirin huoneita lämmitetään huonelämpötilan ja aikaohjelman asetusten mukaisesti (ks. luku Huonelämmitys/huonejäähdytys ). Lämmintä vettä kuumennetaan lämpimän veden asetusarvon ja aikaohjelman säädön mukaisesti (katso lukua Käyttöveden lämmitys ). Valitun lämmitys-/jäähdytyspiirin huoneita lämmitetään tai jäähdytetään huonelämpötilan ja aikaohjelman asetusten mukaisesti (ks. luku Huonelämmitys/Huonejäähdytys ). Lämmintä vettä kuumennetaan lämpimän veden asetusarvon ja aikaohjelman säädön mukaisesti (katso lukua Käyttöveden lämmitys ). Erillisen jäähdytyspiirin huoneita jäähdytetään jatkuvasti (aikaohjelman asettaminen ei mahdollista). Lämmintä vettä kuumennetaan lämpimän veden asetusarvon ja aikaohjelman säädön mukaisesti (katso lukua Käyttöveden lämmitys ). Lämmintä vettä kuumennetaan lämpimän veden asetusarvon ja aikaohjelman säädön mukaisesti (katso lukua Käyttöveden lämmitys ). Ei huonelämmitystä/-jäähdytystä. Mahdollisen lämmitysveden puskurivaraajan jäätymisenesto on toiminnassa. Valitun lämmityspiirin huoneita lämmitetään huonelämpötilan ja aikaohjelman asetusten mukaisesti (ks. luku Huonelämmitys/huonejäähdytys ). Valitun lämmitys-/jäähdytyspiirin huoneita lämmitetään tai jäähdytetään huonelämpötilan ja aikaohjelman asetusten mukaisesti (ks. luku Huonelämmitys/Huonejäähdytys ). Erillisen jäähdytyspiirin huoneita jäähdytetään jatkuvasti (aikaohjelman asettaminen ei mahdollista). 19

20 Käyttöä koskevia ohjeita Käyttöohjelma (jatkoa) Symboli Käyttöohjelma Toiminto Jäätymisenesto Poiskytk.käyttö Ei huonelämmitystä/-jäähdytystä. Käyttövettä ei lämmitetä. Lämpöpumpun, käyttöveden varaajan ja mahd. asennetun lämmityspiirin puskurivaraajan jäätymisenesto on aktivoitu. Ilmanvaihdon käyttöohjelmat Käyttöohjelma Käyttötila Ilman tilavuusvirta Ilmanvaihtoteho Poiskytk.käyttö Ei ilmanvaihtoa 0 Peruskäyttö Ilman vähimmäistilavuusvirta 1 Ilmanvaihtoautom. Alennettu Vähennetty ilman tilavuusvirta 2 Normaali Normaali ilman tilavuusvirta 3 Tehokas Ilman enimmäistilavuusvirta 4 Erityiset käyttöohjelmat Näyttö perusvalikossa 14 C 21 C Lattian kuivattaminen Menoveden lämpötila LP1 40 C Ulkoinen ohjelma Tiedonvaihtorajapinta on suorittanut käyttöohjelman vaihtokytkennän (esim. Vitocom 100). Holiday program (lomaohjelma) Katso sivu 29. Hae asetettu käyttöohjelma näyttöön laajennetun valikon kohdasta Tietoja (katso sivua 46). Kuva. 9 E Erityiset käyttöohjelmat E: Lattian kuivaus Tämän toiminnon aktivoi lämmitysalan huoltoliike. Lattia kuivataan määrätyllä aikaohjelmalla (lämpötilaaika-profiili) rakennusaineen mukaisesti. Lattian kuivauksen aikana huonelämmityksen/huonejäähdytyksen säädöt eivät vaikuta. Ulkoinen kytkentä Pääohjauslaite ohjaa lämpöpumpun ohjauskeskusta. Aikaohjelma Seuraavassa on selitetty aikaohjelman asettamisessa käytettävä menettelytapa. Yksittäisten aikaohjelmien erityispiirteet on esitetty vastaavissa luvuissa. Aikaohjelma on asetettavissa seuraaville toiminnoille: Huonelämmitys/-jäähdytys (katso sivu 26) Lämmityspiirin puskurivaraajan lämmitys (katso sivu 26) 20 Käyttöveden lämmitys (katso sivu 31) Lämpimän käyttöveden kiertopumppu (katso sivu) 32 Sähkölisälämmitys (katso sivu 34. Melun vähentäminen ilma-/vesilämpöpumppujen yhteydessä (katso sivu 36) Asunnon ilmanvaihto (yhteydessä ilmanvaihtolaitteeseen, katso sivu 39)

21 Käyttöä koskevia ohjeita Aikaohjelma (jatkoa) Aikaohjelmassa vuorokausi jaetaan osiin, joita kutsutaan nimellä ajanjakso. Sinä määrität, mitä näiden ajanjaksojen aikana tapahtuu, esim. milloin huoneita lämmitetään normaaliin huonelämpötilaan. Tätä varten voit säätää jokaiselle ajanjaksolle käyttötilan. Aikaohjelman voit säätää yksilöllisesti jokaiselle viikonpäivälle samanlaiseksi tai erilaiseksi. Korkeintaan 8 ajanjaksoa voidaan valita yhdelle päivälle. Jokaista ajanjaksoa varten säädetään alkamisajankohta ja päättymisajankohta. Valittu ajanjakso esitetään aikadiagrammissa valkoisen palkin avulla. Sen pituus mukautetaan aikakaaviossa vastaavaksi. Yksittäiset käyttötilat esitetään aikakaaviossa palkin erilaisen korkeuden avulla. Jos useita ajanjaksoja on limittäin, etusijalla on se käyttötila, jonka palkki on korkein. Laajennetusta valikosta voit hakea kohdasta Tietoja aikaohjelmat näyttöön (katso sivu 46). Aikaohjelman asetus esimerkkinä huonelämmitys/-jäähdytys Laajennettu valikko: 2. Lämm./jäähdytys 3. Valitse haluamasi lämmitys-/jäähdytyspiiri tarvittaessa painikkeilla /. 4. Aikaohj. lämm./jäähd. 5. Valitse osaviikko tai viikonpäivä. 6. Valitse aikajakso välillä! (. Valittu aikajakso esitetään aikadiagrammissa valkoisen palkin avulla. 7. Säädä kyseisen aikajakson alkamis- ja päättymisajankohta. Aikaohjelmassa olevan valkoisen palkin pituus mukautuu vastaavasti. 8. Valitse haluamasi käyttötila vaihtoehdoista Alennettu, Normaali tai Pys. arvo. Yksittäiset käyttötilat esitetään aikakaaviossa palkin erilaisen korkeuden avulla. 9. Poistu valikosta painamalla painiketta. Aikaohjelma viikon jaksolle maanantai sunnuntai ( ma-su ) Ajanjakso!: klo 00:00 08:30: Vähenn. Ajanjakso?: klo 08:30-12:10: Normaali Ajanjakso : klo 13:00 18:30: Vähenn. Ajanjakso $: klo 20:00 22:00: Kiinteä arvo Ajanjakso %: klo 22:00 24:00: Vähenn. Aikajaksojen välillä aktiivinen käyttötila on Valmiustila, esimerkissä klo ja Jos haluat keskeyttää säädön ennenaikaisesti, paina painiketta niin usein, että haluttu näyttö tulee esiin. Esimerkki käyttötilasta ja aikajaksoista huonelämmityksen aikaohjelmassa!? $ % Lämmitys/jäähdytysma-su LP ! 00:00-08:30 u Vähenn.? 08:30-12:10 u Valitse pain. Kuva. 10 Normaali ( 21

22 Käyttöä koskevia ohjeita Aikaohjelma (jatkoa) Aikaohjelman tehokas säätö Esimerkki: Haluat säätää saman aikaohjelman kaikille viikonpäiville paitsi maanantaille: Valitse viikon jakso maanantai sunnuntai ja säädä aikaohjelma. Aikaohjelma lämmitys maanantai-sunnuntai maanantai-perjantai lauantai-sunnuntai maanantai HK1 êç ê ê Valitse pain. ( Kuva. 11 Rasti on aina niiden osaviikkojen kohdalla, joita koskevat samat ajanjaksot. Tehtaan säätö: Sama kaikille viikonpäiville, joten rasti on viikkoalueella maanantai sunnuntai. 2. Valitse sen jälkeen maanantai ja säädä sitä varten aikaohjelma. Säädetyt ajanjaksot viikkoalueelle maanantai sunnuntai säilyvät viikonpäiville tiistai - perjantai. Rasti siirtyy osaviikon lauantai sunnuntai kohdalle, koska asetetut ajanjaksot ovat yhtäpitäviä enää vain tämän osaviikon kanssa. Aikaohjelma lämmitys HK1 maanantai-sunnuntai maanantai-perjantai lauantai-sunnuntai maanantai ê ê êç Valitse pain. ( Kuva. 12 Ajanjaksojen poistaminen Aseta päättymisajankohdaksi sama kellonaika kuin alkamisajankohdaksi. tai Valitse alkamisajankohdaksi kellonaika ennen klo 00:00. Näyttöön ilmestyy valittua ajanjaksoa varten - - : - -. Lämmitys/jäähdytys ma-su LP ! - -: :- - u ---? 08:30-12:10 u Normaali Muuta pain. ( Kuva

23 Lämpöpumpun päällekytkentä Päälle- ja poiskytkentä Riippuen lämpöpumpun tyypistä voi lämpöpumpun ohjauskeskus näyttää erilaiselta. Ohjauskeskus lämpöpumpun etuosassa A B C 14 C 21 C Kuva. 14 A Häiriövalo (punainen) B Käytön merkkivalo (vihreä) C Verkkokytkin Ohjauskeskus lämpöpumpussa Kuva. 15 AB C A Häiriövalo (punainen) B Käytön merkkivalo (vihreä) C Verkkokytkin Ohjauskeskus seinässä C 14 C 21 C AB Kuva. 16 A Häiriövalo (punainen) B Käytön merkkivalo (vihreä) C Verkkokytkin Kytke verkkojännite päälle, esim. erillisestä sulakkeesta tai pääkytkimestä. 23

24 Päälle- ja poiskytkentä Lämpöpumpun päällekytkentä (jatkoa) 2. Kytke virtakytkin päälle. Hetken päästä näyttöön ilmestyy Perusvalikko (katso sivu 15). Vihreä käytön merkkivalo palaa. Lämmityslaitteisto sekä kaukosäätimet, mikäli niitä on, ovat nyt valmiina käyttöön. Lämpöpumpun kytkeminen pois päältä Jäätymisenestolla Valitse jokaista lämmitys-/jäähdytyspiiriä varten käyttöohjelma Poiskytkentäkäyttö. Ensisijaiselle lämmitys-/jäähdytyspiirille Perusvalikko / käyttöohjelmalle Poiskytk.käyttö (jäätymisenesto) 2. OK vahvistukseksi Kaikki lämmitys-/jäähdytyspiirit Laajennettu valikko 2. Lämmit. Lämmitys tai Lämm./jäähdytys 3. Valitse haluamasi lämmityspiiri tarvittaessa painikkeilla / 4. Käyttöohjelma 5. Poiskytkentäkäyttö : (jäätymisenesto) Jotta kiertopumput eivät juutu, ne kytketään automaattisesti 24 tunnin välein lyhyeksi aikaa päälle. Jos ilmanvaihtolaite on yhdistetty lämpöpumpun ohjauskeskukseen, ilmanvaihtolaite käy valitulla käyttöohjelmalla edelleen esim. Ilmanvaihtoautomatiikka ). Seuraavissa tapauksissa jäätymisenesto on varmistettu vain lisälämmityksellä (ei kuulu toimitukseen): Ilma-/vesilämpöpumput: Lämpötiloissa alle 15 C Kun lämpöpumpussa on häiriö Lisälämmityksiä ovat esim. lämmitysveden lisälämmitysvastus (sähköinen lisälämmitys) tai öljy-/kaasulämmityskattila (fossiilinen lisälämmitys). Käyttöohjelman Poiskytkentäkäyttö lopetus Valitse jokin toinen käyttöohjelma. Ilman jäätymisenestoa (käytöstä poisto) Kytke virta pois päältä virtakytkimestä. 2. Kytke lämpöpumppu jännitteettömäksi, esim. erillisestä sulakkeesta tai pääkytkimestä.! Huomio Jos odotettavissa oleva ulkolämpötila on alle 3 C, on suoritettava tarpeelliset lämpöpumpun ja lämmityslaitteiston jäätymiseneston edellyttämät toimenpiteet. Ota tarvittaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen. ita pitemmäksi ajaksi tapahtuvaan käytöstä poistoon Koska kiertopumppuihin ei tule jännitettä, nämä kiertopumput voivat juuttua kiinni. Voit joutua säätämään päivämäärän ja kellonajan uudelleen (katso luku Kellonajan ja päivämäärän säätö ). Jos ilmanvaihtolaite on yhdistetty lämpöpumpun ohjauskeskukseen, ilmanvaihtolaite käy minimaalisella ilmatilavuusvirralla 1 ). 24

25 Huonelämpötila Huonelämmitys/huonejäähdytys Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. Normaalin huonelämpötilan säätäminen huonelämmitykselle/huonejäähdytykselle Tehtaan säätö: 20 C Ensisijaiselle lämmityspiirille/jäähdytyspiirille Perusvalikko / hae haluamasi arvo. 2. Vahvista painamalla OK. Kaikki lämmitys-/jäähdytyspiirit Laajennettu valikko 2. Lämmitys tai Lämm./jäähdytys 3. Valitse haluamasi lämmityspiiri tarvittaessa painikkeilla /. 4. Huone-asetuslämpötila 5. Aseta haluamasi arvo. Huonelämmitys tällä lämpötilalla: Aikaohjelmassa ajanjakson aikana käyttötilalla Normaali, katso sivu 26. Käytettäessä ilmanvaihtolaitetta: Aseta ilmanvaihdon huonelämpötila enintään 4 C alhaisemmaksi kuin huonelämmityksen/huonejäähdytyksen normaali huonelämpötila (katso sivu 38). Tämä varmistaa ohituksen oikean toiminnan. Huonelämmityksen/huonejäähdytyksen alennetun huonelämpötilan säätö Tehtaan säätö: 16 C Erillistä jäähdytyspiiriä varten ei voi säätää alennettua huonelämpötilan ohjearvoa. Laajennettu valikko 2. Lämmitys tai Lämm./jäähdytys 3. Valitse haluamasi lämmityspiiri tarvittaessa painikkeilla /. 4. Alenn. Huone-aset. lämp.t. 5. Aseta haluamasi arvo. Huonelämmitys tällä lämpötilalla: Aikaohjelmassa ajanjakson aikana käyttötilalla Vähennetty, katso sivu 26. Lomaohjelmassa, katso sivu 29. Käyttöohjelma Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. Käyttöohjelman säätö huonelämmitystä/huonejäähdytystä varten Ensisijaiselle lämmitys-/jäähdytyspiirille Perusvalikko / käyttöohjelmalle: Esim. Lämmitys ja lämmin vesi, lisää mahdollisia käyttöohjelmia, katso sivu OK vahvistukseksi 3. Valitse haluamasi lämmityspiiri tarvittaessa painikkeilla / 4. Käyttöohjelma 5. Esim. Lämmitys ja lämmin vesi, lisää mahdollisia käyttöohjelmia, katso sivu 19. Kaikki lämmitys-/jäähdytyspiirit Laajennettu valikko 2. Lämmitys tai Lämm./jäähdytys 25

26 Huonelämmitys/huonejäähdytys Aikaohjelma Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. Aikaohjelman säätö huonelämmitystä/huonejäähdytystä varten Tehtaan säätö: Yksi aikajakso klo kaikille viikonpäiville käyttötilalla Normaali. Tämä tehtaan säätö soveltuu lattialämmityksen yhteydessä tapahtuvaan käyttöön. Erillistä jäähdytyspiiriä varten ei voi säätää aikaohjelmaa. Laajennettu valikko: 2. Lämmitys tai Lämm./jäähdytys 3. Valitse haluamasi lämmityspiiri tarvittaessa painikkeilla / 4. Aikaohjelma lämmitys tai Aikaohj. lämm./jäähd. 5. Säädä haluamasi ajanjaksot ja käyttötila. Aikaohjelman asettamisessa käytettävästä menettelystä on tietoa sivulla 20. Ajanjaksojen välillä huoneita ei lämmitetä tai jäähdytetä. Vain lämpöpumpun jäätymisenesto on aktivoitu (käyttötila Valmiustila ). Aikaohjelmia säädettäessä on otettava huomioon se, että lämmityslaitteisto tarvitsee jonkin aikaa huoneiden lämmittämiseen tai niiden jäähdyttämiseen haluttuun lämpötilaan. Huonelämmityksen/huonejäähdytyksen käyttötila Normaali Huonelämmitys/-jäähdytys tapahtuu normaalilla huonelämpötilalla Huone-asetuslämpötila (katso sivua 25). Vähenn. Huonelämmitys tapahtuu alennetulla huonelämpötilalla Alenn.asetush-lämp.t. (katso sivu 25). Käyttötilassa Vähenn. lämmitys-/jäähdytyspiiriä ei jäähdytetä. Kiinteä arvo Huonelämmitys tapahtuu ulkolämpötilasta riippumatta vastaavan lämmityspiirin menoveden maksimilämpötilalla. Huonejäähdytys tapahtuu ulkolämpötilasta riippumatta lämmityspiirin menoveden minimilämpötilalla. Tehtaan säädöt: Menoveden maksimilämpötila Lämmitys: 40 C Menoveden minimilämpötila Jäähdytys: 10 C Huoltoliike on mahdollisesti mukauttanut näitä arvoja. Lämmityslaitteisto sis. lämmityspiirin puskurivaraajan Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. Aikaohjelman asetus lämmityspiirin puskurivaraajalle Tehtaan säätö: Yksi aikajakso klo kaikille viikonpäiville käyttötilalla Normaali. Lämmityspiirin puskurivaraajan lämmityksen aikajaksojen on katettava kaikki huonelämmityksen aikajaksot (kaikki lämmityspiirit). Jos lämmityspiirin puskurivaraajan lämmitys kytketään pois päältä aikaohjelman kautta (kaikki aikajaksot on poistettu - - : - - ), huonetiloja ei lämmitetä. Suosittelemme lämmitysveden puskurivaraajan lämmittämistä jatkuvasti. Laajennettu valikko: 2. Laitteisto Aikaohj. puskurivaraaja 4. Säädä haluamasi ajanjaksot ja käyttötila. Aikaohjelman asettamisessa käytettävästä menettelystä on tietoa sivulla 20. Ajanjaksojen välillä ei lämmitysveden puskurivaraajaa lämmitetä. Vain lämmitysveden puskurivaraajan jäätymissuojaus on aktivoitu. Ota huomioon säätöä tehdessäsi se, että lämpöpumppu tarvitsee jonkin aikaa lämmityspiirin puskurivaraajan kuumentamiseen haluttuun lämpötilaan.

27 Huonelämmitys/huonejäähdytys Lämmityslaitteisto sis. lämmityspiirin (jatkoa) Lämmitysveden puskurivaraajan lämmityksen käyttötila Ylä Lämmitysveden puskurivaraajan yläosa kuumennetaan kaikkien yhdistettyjen lämmityspiirien suurimpaan menoveden lämpötilan asetusarvoon. Lämmityspiirin menoveden asetusarvo määräytyy lämmityskäyrän, ulkolämpötilan ja halutun huonelämpötilan mukaan. Normaali Koko lämmitysveden puskurivaraajan tilavuus kuumennetaan kaikkien yhdistettyjen lämmityspiirien suurimpaan menoveden lämpötilan asetusarvoon. Lämmityspiirin menoveden asetusarvo määräytyy lämmityskäyrän, ulkolämpötilan ja halutun huonelämpötilan mukaan. Kiinteä arvo Koko lämmitysveden puskurivaraajan tilavuus kuumennetaan kiinteään lämpötila-arvoon. Tehtaan säätö: 50 C, tarvittaessa on huoltoliike mukauttanut tätä arvoa. Voit käyttää tätä käyttötilaa esim. lämmitysveden puskurivaraajan lämmittämiseen edullisella yösähköllä. Tietyn ulkolämpötilan ylittyessä lämmitysveden puskurivaraajaa ei enää lämmitetä edes käyttötilassa Pys.arvo. Huoltoliike voi mukauttaa tämän poiskytkentärajan. Lämmityskäyrä/jäähdytyskäyrä Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. Ominaiskäyrien säätö lämmitykselle/jäähdytykselle Tehtaan säädöt: Lämmityskäyrä: Jyrkkyys : 0,6 Taso : 0 Jäähd.käyrä: Jyrkkyys : 1,2 Taso : 0 Laajennettu valikko: 2. Lämmitys tai Lämm./jäähdytys 3. Valitse haluamasi lämmityspiiri tarvittaessa painikkeilla / 4. Lämmityskäyrä: tai Jäähdytyskäyrä 5. Jyrkkyys tai Taso 6. Aseta haluamasi arvo. Saat vinkkejä siitä, milloin ja miten lämmityskäyrän jyrkkyyttä ja tasoa voi muuttaa. Paina painiketta. Lämmityskäyrä 100 C 35 C 43 C 49 C 55 C LP Käyrän jyrkkyys 1,1 Muuta pain. ( Kuva. 17 Eri ulkolämpötiloille on kohdistettu menoveden lämpötilan asetusarvoja. Ulkolämpötilat on esitetty vaakasuoralla akselilla. Tausta menoveden lämpötilan asetusarvoissa lämmityspiirille on valkoinen. Esimerkki: Lämmityskäyrän jyrkkyyden muuttaminen arvoon 1, Kaaviossa voidaan nähdä havainnollisesti lämmityskäyrän muutokset heti, kun jyrkkyyden tai tason arvoja muutetaan. 27

28 Huonelämmitys/huonejäähdytys Huonelämmityksen/-jäähdytyksen poiskytkentä Ensisijaiselle lämmitys-/jäähdytyspiirille Perusvalikko / käyttöohjelmaan: Vain lämmin vesi (ei huonelämmitystä/huonejäähdystä) tai poiskytkentäkäyttö (jäätymisenesto on toiminnassa) 2. Vahvista painamalla OK. 3. Valitse haluamasi lämmityspiiri tarvittaessa painikkeilla /. 4. Käyttöohjelma 5. Vain lämmin vesi (ei huonelämmitystä/huonejäähdystä) tai poiskytkentäkäyttö (jäätymisenesto on toiminnassa) Kaikki lämmitys-/jäähdytyspiirit Laajennettu valikko 2. Lämmitys tai Lämm./jäähdytys Mukavuustoiminto Juhlakäyttö Juhlakäyttö säätö huonelämmitykselle/huonejäähdytykselle Laajennettu valikko 2. Lämmitys tai Lämm./jäähdytys 3. Valitse haluamasi lämmityspiiri tarvittaessa painikkeilla / Erillistä jäähdytyspiiriä varten ei voi säätää juhlakäyttöä. 4. Juhlakäyttö 5. Säädä haluamasi huonelämpötila juhlakäyttöä varten. Juhlakäyttö HK1 Ensisijaista lämmityspiiriä varten: Näyttö perusvalikossa Menoveden lämpötila 40 C Kuva C 21 C LP1 23 C Muuta pain. ( Kuva. 18 Käytettäessä ilmanvaihtolaitetta: Aseta ilmanvaihdon huonelämpötila enintään 4 C alhaisemmaksi kuin juhlakäyttö on. Tämä varmistaa ohituksen oikean toiminnan. Huonelämpötilan asetusarvon näyttö perusvalikossa ei muutu. Huoneet lämmitetään tai jäähdytetään säädettyyn lämpötilaan. Jos huoltoliike ei tätä ole toisin säätänyt, lämmitetään ensin lämmin käyttövesi säädettyyn lämpötilaan, ennen kuin huonelämmitys/-jäähdytys alkaa. Kiertopumppu (jos sellainen on) kytkeytyy päälle. Juhlakäytön lopetus Automaattisesti 8 tunnin kuluttua tai Automaattisesti vaihdettaessa käyttötilaan Normaali tai Kiinteä arvo aikaohjelman mukaisesti tai Kohtaan Juhlakäyttö säädetään Pois. 28

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto ja asunnon ilmanvaihtojärjestelmä yhdistettynä lämpöpumpun ohjauskeskukseen Vitotronic 200, tyyppi WO1C VITOTRONIC 200 8/2012 Säilytä ohjeet!

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto ja asunnon ilmanvaihtojärjestelmä yhdistettynä lämpöpumpun ohjauskeskukseen Vitotronic 200, tyyppi WO1C VITOTRONIC 200 8/2012 Säilytä ohjeet!

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle. Lämpöpumpun ohjauskeskus Vitotronic200, tyyppiwo1b FI 2/2011 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle. Lämpöpumpun ohjauskeskus Vitotronic200, tyyppiwo1b FI 2/2011 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämpöpumpun ohjauskeskus Vitotronic200, tyyppiwo1b VITOTRONIC 200 2/2011 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatettava,

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTROL 300A. laitteiston käyttäjälle. Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille

VIESMANN. Käyttöohje VITOTROL 300A. laitteiston käyttäjälle. Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille VITOTROL 300A 2/2014 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatettava,

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 100. laitteiston käyttäjälle

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 100. laitteiston käyttäjälle Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto, jossa ohjauskeskus jatkuvan lämmityksen käytölle Vitotronic 100, tyyppi GC1B VITOTRONIC 100 7/2011 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus

Lisätiedot

VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 200-S Tyyppi AWB 201.B/ AWB 201.C Split-rakenteinen sähkökäyttöinen lämpöpumppu,

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift

Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Yhdistelmälämpöpumppu sähkökäyttöinen, tyyppi BWP Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift Gewünschte Stückzahl: [ ] 300 [ ] 500 [ ] 1000 [ ] Druckfreigabe:

Lisätiedot

VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw

VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 200-G Tyyppi BWC 201.A06 - A17 Yksitehoinen liuos/vesilämpöpumppu, 400 V~. Kompressorilla

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen. Tietolehti VITOCAL 350-G

VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen. Tietolehti VITOCAL 350-G VIESMANN VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Sähkökäyttöiset lämpöpumput

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPUN PIKAKÄYTTÖOHJEET

LÄMPÖPUMPUN PIKAKÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPUN PIKAKÄYTTÖOHJEET WPC 04-13 (cool), WPF 04-16 (cool) SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTA HÄIRIÖTILANTEESSA... 3 NÄYTTÖ... 3 KÄYTTÖTILAT... 4 TILOJEN LÄMMITYS... 5 KÄYTTÖVESI... 5 ENERGIAMITTAUS... 5 SÄÄDINDYNAMIIKKA...

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06 VIESMANN VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Yhdistelmälämpöpumput, joissa on liuos/vesi-lämpöpumppu, varaaja-vedenlämmitin,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65

KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 www.scanoffice.fi CZ06516 Versio A 01/2013 Sisällys Käyttö Aluksi... 1 Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 2 Käyttöasetukset... 3 Näyttö...3 Lisäkäyttövesi...3 Sisälämpötila...4 Käyttöveden

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset................. 3 1.2 Turvallisuusohjeet...................

Lisätiedot

VIESMANN VITOCAL 242-S Kompaktilämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw

VIESMANN VITOCAL 242-S Kompaktilämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw VIESMANN VITOCAL 242-S Kompaktilämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 242-S Tyyppi AWT-AC 221.A/ AWT-AC 221.B Split-rakenteinen kompaktilämpöpumppu,

Lisätiedot

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Tämä opas ei ole täydellinen asennusopas. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden asennusohjeista. NIBE PILP OPAS 1437-1 1 NIBE F370

Lisätiedot

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Liikkuminen valikossa Pyöritä navigointirullaa: Valitse symboli navigointi valikosta. Valittu symboli näkyy tummennettuna valikossa. Paina navigointirullaa = Valitse

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL Liuos/vesi- ja vesi/vesi-lämpöpumppu yksi- ja kaksitehoinen 5,8-117,8 kw. Suunnitteluohjeet VITOCAL 350-G VITOCAL 200-G

VIESMANN. VITOCAL Liuos/vesi- ja vesi/vesi-lämpöpumppu yksi- ja kaksitehoinen 5,8-117,8 kw. Suunnitteluohjeet VITOCAL 350-G VITOCAL 200-G VIESMANN VITOCAL Liuos/vesi- ja vesi/vesi-lämpöpumppu yksi- ja kaksitehoinen 5, - 117, kw Suunnitteluohjeet Sähkökäyttöiset lämpöpumput lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen monovalenteissa tai bivalenteissa

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL Ilma/vesi-lämpöpumput, Split-malli 3,0-10,6 kw. Suunnitteluohjeet. VITOCAL 222-S Tyyppi AWT-AC 221.A/ AWT-AC 221.

VIESMANN. VITOCAL Ilma/vesi-lämpöpumput, Split-malli 3,0-10,6 kw. Suunnitteluohjeet. VITOCAL 222-S Tyyppi AWT-AC 221.A/ AWT-AC 221. VIESMANN VITOCAL Ilma/vesi-lämpöpumput, Split-malli 3,0-10,6 kw Suunnitteluohjeet Sähkökäyttöiset ilma/vesi-lämpöpumput Split-rakenteella sekä ulko- ja sisäyksiköllä Sisäyksikkö varustettuna lämpöpumpun

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210/310. Käyttäjän opas. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210/310. Käyttäjän opas. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210/310 Käyttäjän opas Danfoss District Energy Turvallisuushuomautus Tarvittavat asennus-, käyttöönotto- ja huoltotyöt voi suorittaa vain ammattitaitoinen valtuutettu

Lisätiedot

ECL Comfort 210/310. Käyttäjän opas *087H9008* *VIKTY120*

ECL Comfort 210/310. Käyttäjän opas *087H9008* *VIKTY120* MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9008* *VIKTY120* Lisätietoja ECL Comfort 210- ja 310-moduuleista ja lisävarusteista on osoitteessa http://den.danfoss.com/ ECL Comfort 210/310 Käyttäjän opas Produced

Lisätiedot

HDHX NEOBASICs5 KAYTTOOHJE BRUKSANVISNING. Fl / SE

HDHX NEOBASICs5 KAYTTOOHJE BRUKSANVISNING. Fl / SE HDHX NEOBASICs5 KAYTTOOHJE BRUKSANVISNING Fl / SE 62235 Fl D FIX 01 Neo Basic s5 termostaatin käyttöohje Johdanto Tata laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joilla on ruumiillisia

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

Compact Energy Tower matalaenergiatalon lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen. Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift

Compact Energy Tower matalaenergiatalon lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen. Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Compact Energy Tower matalaenergiatalon lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen VITOCAL 222 G VITOCAL 242 G Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift Gewünschte

Lisätiedot

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 2 WATERSTAGE VESIPATTERI LÄMPIMÄN VEDEN TUOTTO KÄYTTÖVESI LATTIALÄMMITYS KÄYTTÖVESI- VARAAJA ULKOYKSIKKÖ FUJITSU GENERAL ilma-vesilämpöpumppu

Lisätiedot

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 2069517-FI 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Sisällysluettelo 1... 1 1.1 Toimintoasetukset... 1 1.2 Viikko-ohjelman ohjelmointi... 5 1.3 Hälytyskonfiguraatio... 6 1.4 Huomautukset... 9 1

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö

Lisätiedot

Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin

Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin 05/2013 SCS10-15 SCS21-31 SCS40-120 SCS10-31 Scanvarm SCS-mallisto on joustava ratkaisu erityyppisiin maaenergiajärjestelmiin.

Lisätiedot

T-MALLISTO. ratkaisu T 0

T-MALLISTO. ratkaisu T 0 T-MALLISTO ratkaisu T 0 120 Maalämpö säästää rahaa ja luontoa! Sähkölämmitykseen verrattuna maksat vain joka neljännestä vuodesta. Lämmittämisen energiatarve Ilmanvaihdon 15 % jälkilämmitys Lämpimän käyttöveden

Lisätiedot

Lämpöässä Emi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu 100% Emi 28. Emi 43 Emi 28P MAALÄMPÖÄ. Emi 43P

Lämpöässä Emi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu 100% Emi 28. Emi 43 Emi 28P MAALÄMPÖÄ. Emi 43P Lämpöässä Emi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu Emi 28 100% Emi 43 Emi 28P MAALÄMPÖÄ Emi 43P Lämpöässä Emi markkinoiden joustavin maalämpöpumppu Lämpöässä Emi-mallisto on ratkaisu monenlaisiin maaenergiajärjestelmiin.

Lisätiedot

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja V1.1 25.04.2008 25.04.2008 TiiMi 5500ohjekirja v1.1 1/ 4 TiiMi 5500 järjestelmä on kehitetty erityisesti perunan varastoinnin

Lisätiedot

Roth Termostaatti 230V näytöllä

Roth Termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä Käyttöohje - lyhyt ja helppo Living full of energy /9 Roth termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä on itsenäinen 230V AC 50Hz termostaatti/ohjausyksikkö,

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje

Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje CE1C2348fi 2014-04-23 Building Technologies Tervetuloa! Tervetuloa! Valintakiekolla (paina ja pyöritä) voit operoida molempia QAA74 huone yksikköä ja AVS74 käyttöyksikköä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7 KÄYTTÖOHJEET 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Käyttöohjeet KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN KAUKO- OHJAIMEN. TUTUSTU TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖÖN ENNEN ASENNUKSEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Erityispiirteet 3 3. Tekniset tiedot 3 4. Sähköliitäntä 3 4.1 Z 125 /2/... : n liitäntäkaavio 3 5. Käyttöönotto

Lisätiedot

112626SF-02 2012-09 FLEXIT CS2000. Pikaopas. CS2000 - Automatiikkajärjestelmä

112626SF-02 2012-09 FLEXIT CS2000. Pikaopas. CS2000 - Automatiikkajärjestelmä FLEXIT 112626SF-02 2012-09 CS2000 Pikaopas CS2000 - Automatiikkajärjestelmä Sisällysluettelo 1. HMI...3 2. Asetukset... 3 2.1. Johdanto...3 2.2. Valitse kieli...3 2.3. Aseta kellonaika/päivämäärä...3 2.4.

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Versio Fidelix Oy

Versio Fidelix Oy Versio 1.96 2014 Fidelix Oy Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Esittely... 4 1.1 Toimintaperiaate... 5 1.2 Käyttöönotto... 6 2 Käyttöliittymä... 7 2.1 Päävalikko ja käyttö yleisesti... 7 2.2 Säätimen

Lisätiedot

Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen

Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact on todistetusti monipuolinen ja energiatehokas ilma/vesilämpöpumppu patteri- ja lattialämmitysjärjestelmiin sekä käyttöveden

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 11PS

Tekniset tiedot LA 11PS Tekniset tiedot LA 11PS Laitteen tekniset tiedot LA 11PS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 2006 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Käyttörajat

Lisätiedot

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Käyttäjän opas ECL Comfort 210 / 296 / 310 Suomen versio www.danfoss.com Turvallisuushuomautus Tarvittavat asennus-, käyttöönotto- ja huoltotyöt voi suorittaa vain ammattitaitoinen valtuutettu henkilö.

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 2 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Käyttöveden valmistus... 8 Huonelämpötila

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput (ILP)

Ilmalämpöpumput (ILP) Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa

Lisätiedot

Lämpöässä T-mallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin T 10-15 T 21-31 T 40-120

Lämpöässä T-mallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin T 10-15 T 21-31 T 40-120 Lämpöässä T-mallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin T 10-15 T 21-31 T 40-120 T 10-31 Lämpöässä T-mallisto on joustava ratkaisu erityyppisiin maaenergiajärjestelmiin. Tyypillisiä T 10-31 -mallien

Lisätiedot

Käyttöohje, lämmityksen säätimet RVL479, RVL480, RVL481, RVL482

Käyttöohje, lämmityksen säätimet RVL479, RVL480, RVL481, RVL482 Käyttöohje, lämmityksen säätimet RVL479, RVL480, RVL481, RVL482 Sisältö Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 4 Infopainike... 7 Käyttötavat... 8 Lämmityksen päällekytkentä... 9 Käyttöveden valmistus...

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Ratkaisu suuriin kiinteistöihin. Lämpöässä T/P T/P 60-120

Ratkaisu suuriin kiinteistöihin. Lämpöässä T/P T/P 60-120 Ratkaisu suuriin kiinteistöihin Lämpöässä T/P T/P 60-120 T/P 60-120 Ratkaisu kahdella erillisvaraajalla T/P 60-120 -mallisto on suunniteltu suuremmille kohteille kuten maatiloille, tehtaille, päiväkodeille,

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

VITOCAL Liuos-/vesilämpöpumput yksi- tai kaksitehoinen, 225-1150 kw. Suunnitteluohjeet VITOCAL 350-G PRO

VITOCAL Liuos-/vesilämpöpumput yksi- tai kaksitehoinen, 225-1150 kw. Suunnitteluohjeet VITOCAL 350-G PRO VITOCAL Liuos-/vesilämpöpumput yksi- tai kaksitehoinen, 225-50 kw Suunnitteluohjeet VITOCAL 350-G PRO Yksitehoinen: Tyypit BW 35.AS240SDH - BW 35.AS600SDH. Tyypit BW 35.AS240SAH - BW 35.AS600SAH. Tyypit

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

kansi Enerventin perusilmeellä

kansi Enerventin perusilmeellä Enervent Superior ja Premium Ilmanvaihtolaitteet ilmalämpöpumpulla kansi Enerventin perusilmeellä Fresh, hot & cool Enervent Superior- ja Premium -sarjat Ilmanvaihto lämmitys jäähdytys Ensto Enerventin

Lisätiedot

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Sisältö sivu 1 LAITTEEN ESITTELY... 1 1.1 Toimintaperiaate... 1 1.2 KFRS-9 vesi-ilmalämpumppuun kuuluvat yksiköt... 1 1.3 Vesi-ilmalämpöpumpun tärkeimmät

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04 FI Käyttöohje Käyttölaite Multi Control MC04 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Symboli Pikalämmitystoiminto 2 Symboli Tuuletus 3 Kiertonuppi (lämmitys/puhallin) 4 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Mukautumisen mestari parhaassa A +++ energialuokassa. Lämpöässä Esi maalämpöjärjestelmä. Esi 6 Esi 9 Esi 11 Esi 14 Esi 17

Mukautumisen mestari parhaassa A +++ energialuokassa. Lämpöässä Esi maalämpöjärjestelmä. Esi 6 Esi 9 Esi 11 Esi 14 Esi 17 Mukautumisen mestari parhaassa energialuokassa Lämpöässä Esi maalämpöjärjestelmä Esi 6 Esi 9 Esi 11 Esi 14 Esi 17 Lämpöässä Esi markkinoiden joustavin maalämpöpumppu Siirryimme öljylämmityksestä edulliseen

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw.

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Liitäntäperiaate Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Vaihtoehto HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassaolevien

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

EL-EPM01 Energiamittari

EL-EPM01 Energiamittari EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli

Lisätiedot

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING HQ-TH40 Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ Käyttäjän

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE Uplink

Käyttöohjekirja NIBE Uplink Käyttöohjekirja UHB FI 1228-1 231154 Sisällys 1 Yleistä 2 Palvelutarjonta 3 Vaatimukset 3 2 Rekisteröi NIBE Uplink 4 3 Tarvitsetko apua? 5 Aloitussivu 5 Ohjelmisto 8 Tilin asetukset 8 Uloskirjautuminen

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL470

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL470 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL470 Laitteen yleiskatsaus... 2, 3 Symbolit... 4 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Huonelämpötila ei täsmää... 8 Lämmitysohjelmasta

Lisätiedot

Lämpöässä Esi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu

Lämpöässä Esi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu Lämpöässä Esi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu Esi 6.0 Esi 9.0 Esi 11.0 Esi 14.0 Esi 17.0 Lämpöässä Esi markkinoiden joustavin maalämpöpumppu Siirryimme öljylämmityksestä edulliseen maalämpöön. Lämpöässä

Lisätiedot

Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry.

Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry. . Petri Koivula toiminnanjohtaja DI 1 Energia Asteikot ja energia -Miten pakkasesta saa energiaa? Celsius-asteikko on valittu ihmisen mittapuun mukaan, ei lämpöenergian. Atomien liike pysähtyy vasta absoluuttisen

Lisätiedot

Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010

Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Ari Aula Chiller Oy Lämpöpumpun rakenne ja toimintaperiaate Komponentit Hyötysuhde Kytkentöjä Lämpöpumppujärjestelmän suunnittelu Integroidut lämpöpumppujärjestelmät

Lisätiedot

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 088U0213 Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset...................

Lisätiedot

ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L

ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L DUO : 11 16 kw ( ) COP.3 S 19 L Alféa Excellia KORKEA SUORITUSKYKY: Loistava ratkaisu lämmityssaneerauksiin Korkean suorituskyvyn omaavan AIféa Excellia avulla pystytään tuottamaan 6 C asteista käyttövettä

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Tarpeisiisi mukautuva kodin lämmityslaite

Tarpeisiisi mukautuva kodin lämmityslaite Tarpeisiisi mukautuva kodin lämmityslaite Compact-sarja Aktiivinen ja passiivinen lämmön talteenotto Nilan Compact -sarja terveellisempi sisäilma kukkaroa säästäen Monipuoliset ratkaisut erilaisiin tarpeisiin

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

100% MAALÄMPÖÄ. Markkinoiden joustavin ja parhaan A +++ energialuokan maalämpöjärjestelmä. Lämpöässä Emi. Emi 22 Emi 28 Emi 43 Emi 22P Emi 28P Emi 43P

100% MAALÄMPÖÄ. Markkinoiden joustavin ja parhaan A +++ energialuokan maalämpöjärjestelmä. Lämpöässä Emi. Emi 22 Emi 28 Emi 43 Emi 22P Emi 28P Emi 43P 100% MAALÄMPÖÄ Markkinoiden joustavin ja parhaan energialuokan maalämpöjärjestelmä Lämpöässä Emi Emi 22 Emi 28 Emi 43 Emi 22P Emi 28P Emi 43P Siirryimme öljylämmityksestä edulliseen maalämpöön. Lämpöässä

Lisätiedot

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI KÄYTTÖOHJE OND-900 YLEISTÄ OND-900 on järkevä termostaatti, tarkoitettu lähinnä sähköpattereihin ja korvaamaan kaksoismetallitermostaatti OND-900 antaa ilman näppäilyjä tasaisen

Lisätiedot

TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA

TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA Kohdekiinteistö 2: 70-luvun omakotitalo Kiinteistön lähtötilanne ennen remonttia EEMontti kohdekiinteistö 2 on vuonna 1974 rakennettu yksikerroksinen, 139 m², omakotitalokiinteistö,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Living full of energy /7 Roth Touchline ohjausjärjestelmällä on mahdollista asettaa usealle eri tavoille, toimiakseen viilennysjärjestelmän kanssa. Järjestelmällä

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelma. 1. Käyttöhyödykejärjestelmiin liittyvät tehostamistoimet

Kaupan alan toimenpideohjelma. 1. Käyttöhyödykejärjestelmiin liittyvät tehostamistoimet Raportoidut energiansäästöön ja sen käytön tehostamiseen vaikuttavat toimenpiteet vuonna 2010 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen palvelualan toimenpideohjelmat Kaupan alan toimenpideohjelma 1.

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

100% MAALÄMPÖÄ. Markkinoiden monipuolisin maalämpöjärjestelmä. Lämpöässä EMi / ELi 60-90

100% MAALÄMPÖÄ. Markkinoiden monipuolisin maalämpöjärjestelmä. Lämpöässä EMi / ELi 60-90 100% MAALÄMPÖÄ Markkinoiden monipuolisin maalämpöjärjestelmä Lämpöässä EMi 22-43 / ELi 60-90 Siirryimme öljylämmityksestä edulliseen maalämpöön. Lämpöässä EMi ja ELi markkinoiden joustavimmat maalämpöpumput

Lisätiedot

TX elektroninen ohjainyksikkö

TX elektroninen ohjainyksikkö TX elektroninen ohjainyksikkö Sivu 1 / 20} 1.0.0 Sisällysluettelo 1.0.0 Sisällysluettelo... 2 2.0.0 Yhteenveto... 3 3.0.0 Toimintojen kuvaus... 4 3.1.0 Käyttäjäasetukset... 4 3.1.1 Toiminta päivällä...

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry.

Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry. . Petri Koivula toiminnanjohtaja DI 1 Palkittua työtä Suomen hyväksi Ministeri Mauri Pekkarinen luovutti SULPUlle Vuoden 2009 energia teko- palkinnon SULPUlle. Palkinnon vastaanottivat SULPUn hallituksen

Lisätiedot