VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle. Lämpöpumpun ohjauskeskus Vitotronic200, tyyppiwo1b FI 2/2011 Säilytä ohjeet!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle. Lämpöpumpun ohjauskeskus Vitotronic200, tyyppiwo1b FI 2/2011 Säilytä ohjeet!"

Transkriptio

1 Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämpöpumpun ohjauskeskus Vitotronic200, tyyppiwo1b VITOTRONIC 200 2/2011 Säilytä ohjeet!

2 Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatettava, jotta loukkaantumisilta ja aineellisilta vahingoilta vältytään. Turvaohjeiden selitykset Vaara Tämä merkki varoittaa henkilöitä koskevasta vaarasta.! Huomio Tämä merkki varoittaa esine- ja ympäristövahingoista. Sanalla merkityissä kohdissa on lisätietoja. Kohderyhmä Tämä käyttöohje on tarkoitettu laitteiston käyttäjille. Tätä laitetta ei ei ole tarkoitettu käyttäjille (lapset mukaanluettuina), joiden liikuntakyky, aistit tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai joilla ei ole vaadittavaa kokemusta/osaamista, paitsi jos heitä on laitteen käytössä opastamassa ja valvomassa heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö. Huomio! Lapset eivät saa käyttää laitetta ilman valvontaa. Varmista, etteivät lapset leiki laitteella. Vaara Laitteistolle epäasianmukaisesti suoritetut työt voivat johtaa hengenvaarallisiin onnettomuuksiin. Sähkötyöt saa suorittaa vain sähköasentaja. Toiminta tulipalon sattuessa Vaara Tulipalon sattuessa on palovammojen vaara. Kytke laitteisto pois päältä. Käytä tarkastettua ABC-paloluokkien sammutinta. Sijoitusta koskevat vaatimukset Huomio! Ympäristöolosuhteet, jotka eivät ole sallittuja, voivat aiheuttaa laitteistossa vahinkoa ja alentaa käyttöturvallisuutta. Sisälle sijoitettu laite: Ympäristön lämpötilan on oltava yli 0 ºC ja alle 35ºC. Vältä halogeenihiilivetyjen (joita on esim. maaleissa, liuotin- ja puhdistusaineissa) kerääntymistä ilmaan. Jatkuvasti korkeana pysyvää ilmankosteutta (esim. jatkuvan pyykinkuivauksen johdosta) on vältettävä. Ulos sijoitettu laite: Laitetta saa käyttää vain ympäristössä, jossa lämpötilan on yli 20 ºC ja alle 35ºC. 2

3 Turvaohjeet Turvallisuus (jatkoa) Lisälaitteet, varaosat ja kuluvat osat Huomio! Laiteosat, joita ei ole tarkastettu yhdessä laitteiston kanssa, voivat aiheuttaa laitteistolle vahinkoa tai haitata sen toimintaa. Asennus ja vaihtaminen on aina annettava huoltoliikkeen tehtäväksi. 3

4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Ennen käyttöönottoa Gerätebeschreibung... 7 Ensimmäinen käyttöönotto... 7 Lämmityslaitteistosi on esisäädetty... 8 Ammattikäsitteet... 9 Vihjeitä energiansäästöön... 9 Käyttö Käyttö Ohjauskeskuksen avaaminen Käyttöyksikkö Valikko Perusvalikko Laajennettu valikko Käyttötapa Päälle- ja poiskytkentä Lämpöpumpun päällekytkentä Lämpöpumpun poiskytkentä Jäätymiseneston valvonnalla Ilman jäätymiseneston valvontaa (käytöstä poisto) Huonelämmitys/huonejäähdytys Tarvittavat säädöt Lämmityspiirin-/jäähdytyspiirin valinta Huonelämpötilan säätö Huonelämpötilan säätö normaalia lämmitystä tai jäähdytystä varten Huonelämpötilan säätö alennettua lämmitystä varten (lämpötilan alentaminen yöllä) Lämmityksen/jäähdytyksen käyttöohjelman säätäminen Lämmityksen/jäähdytyksen aikaohjelman säätö Lämmityksen/jäähdytyksen käyttötila Lämmityslaitteisto lämmitysveden puskurivaraajalla Lämmityspiirin puskurivaraajan säätö Lämmitysveden puskurivaraajan käyttötila Lämmityslaitteisto sähkölisälämmityksellä Sähkölisälämmityksen huonelämmityksen vapautus tai esto Lämmityskäyrän muuttaminen Aktiivisen jäähdytyksen vapautus ja esto Huonelämmityksen/-jäähdytyksen poiskytkentä Mukavuus- ja energiansäästötoiminnot Mukavuustoiminnon Juhlakäyttö valinta

5 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Energiansäästötoiminnon Säästökäyttö valitseminen Energiansäästötoiminnon Lomaohjelma valinta Käyttöveden lämmitys Tarvittavat säädöt Käyttöveden lämpötilojen säätö Käyttöveden lämpötilan asetusarvo Toinen käyttöveden lämpötilan asetusarvo Käyttöveden lämmityksen käyttöohjelman säätö Käyttöveden lämmityksen aikaohjelman säätö Käyttöveden lämmityksen käyttötila Optimoinnin käynnistys Poiskytkentäoptimointi Käyttöveden lämmitys aikaohjelman ulkopuolella Kerran tapahtuva käyttöveden lämmitys Käyttöveden lämmitys mukavuustoiminnolla Juhlakäyttö Kiertopumpulla varustetu lämmityslaitteisto Kiertopumpun aikaohjelman säätäminen Kiertopumpun käyttötila Lämmityslaitteisto sähkölisälämmityksellä Sähkölisälämmityksen vapauttaminen tai lukitseminen käyttöveden lämmitystä varten Käyttöveden lämmityksen poiskytkentä Muut säädöt Näytön kontrastin säätö Näytön valaistuksen kirkkauden säätö Lämmityspiirien nimien antaminen Perusvalikon muuttaminen Kellonajan ja päivämäärän asetus Kielen asetus Lämpötilayksikön ( C/ F) asetus Tehdassäätöjen palautus Haku Tietojen haku Haku aurinkolämmitysjärjestelmien ja lämpöpumpun ohjauskeskuksen yhteydessä Käyttöpäiväkirja Rakennuskuivaus Ilmoitusten haku Manuaalinen käyttö

6 Sisällysluettelo Sisällysluettelo (jatkoa) Erikoislaitteistomallit Mitä pitää tehdä? Huoneet ovat liian kylmiä Huoneet ovat liian lämpimiä Lämmintä käyttövettä ei ole Lämmin käyttövesi on liian kuumaa vilkkuu ja tulee näyttöön vilkkuu ja Varoitus tulee näyttöön vilkkuu ja Häiriö tulee näyttöön Ulkoinen ohjaus C5 tulee näyttöön Ulkoinen ohjelma tulee näyttöön Käyttö estetty tulee näyttöön Kunnossapito Liite Kylmäaine Valikkoyleiskuva Käsitteiden selitykset Aakkosellinen hakemisto

7 Ennen käyttöönottoa Gerätebeschreibung Lämmityslaitteisto voi lämpöpumpun tyypistä ja lisävarusteista riippuen olla varustettu seuraavasti: Lämmityspiirit: Lämmittää voidaan kork. 3 lämmityspiiriä (näistä 2 sekoitusventtiilin kanssa). Ylimääräinen lämmöntuottaja: Lämpöpumpun ohjauskeskus tukee bivalenttia käyttöä lisälämmöntuottajalla, esim. kondensoivalla öljykattilalla tai sähkölisälämmityksellä. Jäähdytys: Vastaavalla asennuksella tuetaan jäähdytystoimintoja luonnollinen jäähdytys ja aktiivinen jäähdytys (tarkempia tietoja jäähdytystoiminnoista, katso lukua Käsitteiden selitykset liitteestä). Jäähdytys tapahtuu joko lämmityspiirin (esim. lattialämmityspiirin) tai erillisen jäähdytyspiirin (esim. jäähdytyskaton tai puhallinkonvektorin ) kautta. Valittu lämmityspiiri 1, 2 tai 3 tulee silloin lämmitys-/jäähdytyspiiriksi (lämmitys talvella, jäähdytys kesällä). Lämmityspiirin ohjauskeskus tukee erillistä jäähdytyspiiriä enintään 3 lämmityspiirin lisäksi. Käyttöveden lämmitys: Ohjauskeskus on valmisteltu ulkoisen käyttöveden ivaraajan avulla tapahtuvaa käyttöveden lämmitystä ja kiertopumpun ohjausta varten. Lämpöpumpun ohjauskeskus: Kaikkien yhdistettyjen komponenttien käyttö ja ohjaus tapahtuu lämpöpumpun ohjauskeskuksesta selvätekstivalikkojen kautta. Tässä käyttöohjeessa kuvataan myös sellaisia toimintoja, joita kaikissa lämpöpumpputyypeissä ei ole tai jotka ovat mahdollisia lisävarusteiden avulla. Näitä toimintoja ei ole erikseen merkitty. Lämpöpumpun ja lämmityslaitteiston toimintakokonaisuuksia koskevissa kysymyksissä voi kääntyä huoltoliikkeen puoleen. Ensimmäinen käyttöönotto Paikallisen huoltoliikkeen tehtävänä on huolehtia lämpöpumpun ohjauskeskuksen ensimmäisestä käyttöönotosta, paikallisten ja rakennuksessa esiintyvien olosuhteiden vaatimasta mukautuksesta sekä laitteiston käyttöön tarvittavasta perehdytyksestä. 7

8 Ennen käyttöönottoa Lämmityslaitteistosi on esisäädetty Lämpöpumpun ohjauskeskuksen tehtaan säätönä on Lämmitys ja lämmin vesi. Siten lämmityslaitteisto on heti käyttövalmis. Huonelämmitys/huonejäähdytys Huoneita lämmitetään klo 00:00-24:00 arvolla 20 C Huone-asetuslämpötila normaali (normaali lämmityskäyttö). Jos laitteistossa on lämmityspiirin puskurivaraaja, sitä lämmitetään. Mikäli käytettävissä on sähkölisälämmitys, se on vapautettu (katso lukua Sähkölisälämmityksen vapauttaminen ). Aktiivinen jäähdytyskäyttö on lukittu (katso lukua Aktiivisen jäähdytyskäytön vapautus ja esto ) Huoltoliike voi suorittaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä puolestasi myös muita säätöjä. Voit muuttaa kaikkia säätöjä milloin tahansa yksilöllisesti tarpeen mukaan (katso lukua Huonelämmitys/-jäähdytys ). Käyttöveden lämmitys Lämmintä käyttövettä lämmitetään joka päivä klo 00:00-24:00 Uhr arvoon 50 C Käyttöveden asetustlämpötila. Latauksen ajaksi laitteistossa mahd. oleva käyttöveden kiertopumppu on kytketty pois päältä. Huoltoliike voi suorittaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä puolestasi myös muita säätöjä. Voit muuttaa kaikkia säätöjä milloin tahansa yksilöllisesti tarpeen mukaan (ks. luku Käyttöveden lämmitys ). Jäätymisenesto Lämpöpumpun, käyttöveden varaajan ja mahd. asennetun lämmityspiirin puskurivaraajan jäätymisenesto on aktivoitu. Alle -20 C:een lämpötiloissa lämpöpumpun, käyttöveden varaajan ja lämmityspiirin puskurivaraajan jäätymiseneston moitteeton toiminta on varmaa vain siinä tapauksessa, että asennettuna on (käyttäjän kytkemä) lisälämmitysvastus. Talvi-/kesäaikaan siirtyminen Tämä säätöjen muutos tapahtuu automaattisesti. Kellonaika ja päivämäärä Huoltoliike on säätänyt viikonpäivän ja kellonajan ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. 8

9 Ennen käyttöönottoa Lämmityslaitteistosi on esisäädetty (jatkoa) Sähkökatkos Sähkökatkoksen sattuessa kaikki tiedot säilyvät muistissa. Ammattikäsitteet Lämpöpumpun toimintojen ymmärtämisen helpottamiseksi liitteestä löytyy luku Käsitteiden selitykset. Vihjeitä energiansäästöön Käytä hyväksesi lämpöpumpun ohjauskeskuksen säätömahdollisuuksia ja kaukosäädintä (jos sitä on): Älä lämmitä huoneita liikaa; jo aste vähemmän huonelämpötilassa säästää jopa 6 % lämmityskustannuksia. Älä säädä huonelämpötilaa korkeammaksi kuin 20 C (katso sivu 26). Radiaattoreilla varustettu lämmityslaitteisto: Lämmitä huoneet päivisin normaaliin ja öisin alennettuun huonelämpötilaan. Käytä tähän aikaohjelman asetuksia. Syötä ajanjaksot tottumustesi mukaisesti, esim. viikonloput toisin kuin muut viikonpäivät. Lattialämmityksellä varustettu lämmityslaitteisto: Lattialämmityslaitteet ovat hitaita matalalämpölämmitysjärjestelmiä, jotka reagoivat hyvin hitaasti lyhytaikaisiin lämpötilamuutoksiin. Lämmitys öisin alennettua huonelämpötilaa käyttäen ja Säästökäytön valitseminen lyhytaikaisen poissaolon ajaksi eivät siten tuo merkittäviä energiasäästöjä. Valitse huoneiden lämmitykseen tai jäähdytykseen käyttöohjelma, joka täyttää kulloisetkin vaatimuksesi: Valitse lyhyitä poissaoloaikoja (esim. muutaman tunnin kestävää ostoksilla käyntiä) varten Säästökäyttö (ei koske lattialämmityksiä, ks. sivu Selitykset). Säästökäytön ollessa kytkettynä päälle huonelämpötilaa alennetaan. Kun lähdet matkoille, kytke Lomaohjelma päälle (ks. sivu 37). Niin kauan kuin lomaohjelma on kytkettynä päälle, huonelämpötilaa alennetaan ja käyttöveden lämmitys on kytketty pois päältä. Jos huoneiden lämmittäminen ei ole tarpeen kesäaikaan, mutta tarvitset kuitenkin lämmintä käyttövettä, valitse käyttöohjelma Vain lämmin vesi (katso sivu 40). Jos et pitempään aikaan halua lämmittää huoneita etkä tarvitse myöskään lämmintä käyttövettä, kytke käyttöohjelma Poiskytkentäkäyttö päälle (katso sivu 22). 9

10 Ennen käyttöönottoa Vihjeitä energiansäästöön (jatkoa) Älä säädä käyttöveden varaajan lämpötilaa liian korkeaksi (katso sivua 39). Kytke kiertopumppu päälle vain niiksi ajoiksi, jolloin lämmintä käyttövettä tarvitaan säännöllisesti. Säädä tätä varten aikaohjelma (katso sivu 44). Muita lämpöpumpun ohjauskeskuksen energiansäästötoimintoja varten voit kääntyä oman huoltoliikkeesi puoleen. Muita suosituksia: Tuuleta oikein. Avaa ikkunat hetkeksi kokonaan ja sulje termostaattiventtiilit täksi ajaksi (jos asunnossa ei ole ilmanvaihtojärjestelmää). Sulje sälekaihtimet (mikäli niitä on), kun tulee pimeä. Säädä termostaattiventtiilit oikein. Älä peitä lämpöpattereita tai termostaattiventtiileitä. Järkevä lämpimän veden käyttö: Suihkussa käynti kuluttaa tavallisesti vähemmän energiaa kuin ammeessa kylpeminen. 10

11 Käyttö Käyttö Lämpöpumpun ohjauskeskuksen kaikki säädöt voidaan suorittaa käyttöyksiköstä. Jos huoneisiin on asennettu kaukosäätimet, säädöt voi suorittaa myös niiden avulla. Käyttöyksikön voi kiinnittää seinäasennusalustaan. Alusta on saatavissa lisävarusteena. Kysy sitä huoltoliikkeeltäsi. Kaukosäätimen käyttöohje Ohjauskeskuksen avaaminen Riippuen lämpöpumpun tyypistä voi lämpöpumpun ohjauskeskus näyttää erilaiselta. Ohjauskeskus lämpöpumpun etuosassa 14 C 21 C 11

12 Käyttö Käyttö (jatkoa) Ohjauskeskus lämpöpumpussa Ohjauskeskus seinässä A BA Suojaluukun takasivulla on lyhyt opastus käytöstä. Avaa suojaluukku vetämällä sitäa yläreunasta eteenpäin. A Käyttöyksikkö ohjauskeskuksen yläosassa B Lukitusasennon muuttamiseen käytettävä painike Käyttöyksikkö LP1 14 C 21 C Menoveden lämpötila 40 C Tästä painikkeesta siirryt valikossa askeleen taaksepäin tai keskeytät aloitetun säädön. Kohdistinpainikkeet Näillä painikkeilla voi liikkua valikossa tai asettaa arvoja. 12

13 Käyttö Käyttö (jatkoa) OK Tällä painikkeella voi vahvistaa valinnan tai tallentaa tehdyn säädön. Tällä painikkeella voi hakea Käyttöohjeet (katso seuraavaa lukua) tai valittua valikkoa koskevia lisätietoja.. Laajennetun valikon haku Käyttöohjeet Tässä kohdassa on käyttöä koskevat selitykset lyhyenä opastuksena. Näin Käyttöohjeet haetaan näyttöön: Näytönsäästäjä on päällä (katso sivua 17): Paina painiketta. Olet jossakin valikon kohdassa: Paina painiketta niin monta kertaa, kunnes näkyviin tulee perusvalikko (katso seuraavaa lukua). Paina painiketta. Valikko Käytettävissä on kaksi käyttötasoa, perusvalikko ja laajennettu valikko. Perusvalikko Perusvalikosta voit tehdä useimmin käytetyt säädöt otsikkorivillä näkyvälle lämmitys-/jäähdytyspiirille tai erilliselle jäähdytyspiirille ja hakea näyttöön seuraavat kohdat: Huonelämpötilan asetusarvo Käyttöohjelma Näin haet perusvalikon näyttöön: Näytönsäästäjä on päällä: Paina painiketta OK. Olet jossakin valikon kohdassa: Paina painiketta niin monta kertaa, kunnes näkyviin tulee perusvalikko. 13

14 Käyttö Valikko (jatkoa) D A LP1 B C 14 C 21 C Menoveden lämpötila 40 C A Otsikkorivi (näytöllä näkyvän lämmityspiirin/jäähdytyspiirin käyttöohjelman näyttö D) B Vallitseva ulkolämpötila C Huonelämpötilan asetusarvo Perusvalikko voi erikoislaitteistomallien yhteydessä poiketa tässä esitetystä (katso lukua Erikoislaitteistomallit, sivu 58). D Vain kun useampi kuin yksi lämmityspiiri/jäähdytyspiiri: Lämmityspiiri/jäähdytyspiiri valittua käyttö varten perusvalikosta (katso lukua Perusvalikon muuttaminen sivulla 49) Käyttöohjelman säätö Paina seuraavia painikkeita: / valitse haluamasi käyttöohjelma. OK Vahvistus. Huonelämpötilan arvon säätäminen Paina seuraavia painikkeita: / hae haluamasi arvo. OK Vahvistus. 14

15 Käyttö Valikko (jatkoa) Käyttöohjelma perusvalikossa näkyvälle lämmityspiirille/jäähdytyspiirille LP1, LP2, LP3 Lämmityspiiri Lämmitys ja lämmin vesi Huonelämmitys suoritetaan. Käyttövettä lämmitetään. SKK Lämmitys-/jäähdytyspiiri Erillinen jäähd.piiri Lämmitys, jäähdytys ja lämmin vesi Huonelämmitys/huonejäähdytys suoritetaan. Käyttövettä lämmitetään. Vain lämmin vesi (kesäkäyttö): Käyttövettä lämmitetään. Ei huonelämmitystä/-jäähdytystä. Jäähdytys ja lämmin vesi Huonejäähdytys suoritetaan. Käyttövettä lämmitetään. Poiskytk.-käyttö jäätymiseneston valvonnalla: Lämpöpumpun, lämminvesivaraajan ja mahd. asennetun lämmityspiirin puskurivaraajan jäätymisenesto on aktivoitu. Ei huonelämmitystä/-jäähdytystä. Käyttövettä ei lämmitetä. 15

16 Käyttö Valikko (jatkoa) Näytön otsikkorivillä näkyvän lämmityspiirin/jäähdytyspiirin säädöt voidaan tehdä myös laajennetussa valikossa. Muita mahdollisesti yhdistettyjä lämmitys-/jäähdytyspiirejä koskevat säädöt voidaan tehdä vain laajennetussa valikossa. Näytössä näkyvät symbolit Symbolit eivät näy aina, vaan laitteistomallista ja käyttötilasta riippuen. Käyttöohjelmat: Poiskytkentäkäyttö ja jäätymiseneston valvonta Vain lämmin vesi Lämmitys ja lämmin vesi Lämmitys, jäähdytys ja lämmin vesi Jäähdytys ja lämmin vesi Näytöt: LP1, LP2 tai LP3 Lämmityspiiri 1, 2 tai 3 ja Lämmitys-/jäähdytyspiiri 1, 2 tai 3 SKK Erillinen jäähd.piiri Perusvalikosta valitun lämmityspiirin/jäähdytyspiirin näyttö. Muuttaminen katso sivu 49. Jäätymiseneston valvonta Huonelämmitys normaaliin lämpötilaan Huonelämmitys alennettuun lämpötilaan Juhlakäyttö käytössä Säästökäyttö käytössä Aurinkolämpölaitteiston yhteydessä: Aurinkolämpöpiirin pumppu käynnissä Kompressori käy Liuos/vesi- ja vesi/vesi-lämpöpumppujen yhteydessä: Ensiöpumppu käy Ilma/vesi-lämpöpumppujen yhteydessä: Puhallin käy Ylimääräisen lämmöntuottajan yhteydessä: Sähkölisälämmitys toiminnassa Lämmitys-/jäähdytyspiirin tai erillisen jäähdytyspiirin yhteydessä: Jäähdytyskäyttö aktivoitu Ilmoitukset: Häiriöilmoitus Varoitus Laajennettu valikko Laajennetussa valikossa voit suorittaa lämpöpumpun ohjauskeskuksen toiminta-alueen harvemmin käytettyjä säätöjä ja hakea niitä näyttöön, esim. säätää lomaohjelman ja aikaohjelmia. Valikkoyleiskuva on sivulla Näin haet laajennetun valikon näyttöön: Näytönsäästäjä on päällä: Paina peräkkäin painikkeita OK ja. Olet jossakin valikon kohdassa: Paina painiketta.

17 Käyttö Valikko (jatkoa) Huoltoliike voi lukita laajennetun valikon käytön. Siinä tapauksessa voi aktivoida vain ilmoitusten hakemisen (katso sivua 54) ja poikkeustapauksessa manuaalisen käytön (katso sivua 57). Valikko E Lämm./jäähdytys Käyttövesi Laitteisto Manuaalinen käyttö Jatka pain. i OK E Valintarivi Käyttötapa Jos käyttöyksikössä ei ole tehty säätöjä muutamaan minuuttiin, näytönsäästäjä kytkeytyy päälle. Näytön valaistuksen kirkkautta vähennetään. B 14 C 21 C C B Vallitseva ulkolämpötila C Huonelämpötilan asetusarvo 17

18 Käyttö Käyttötapa (jatkoa) Paina painiketta OK. Näkyviin tulee perusvalikko (katso sivu 13). 2. Paina painiketta. Siirryt laajennettuun valikkoon (ks. sivu 16). Valitussa valikkokohdassa on valkoinen tausta. Valintarivillä E (ks. kuva sivulla 17) annetaan tarvittavat toimintaohjeet. Seuraavassa kuvassa näkyy huonelämpötilan asetusarvon säätöesimerkistä, miten säädöt eri valintariveillä tehdään. 18

19 Käyttö Käyttötapa (jatkoa) LP1 14 C 21 C Menoved. lämpötila 40 C Valikko Lämm./jäähdytys Käyttövesi Laitteisto Manuaal. käyttö Jatka pain. i OK OK Lämmityspiiri 1 Ù LP1 Ú Juhlakäyttö ê Säästökäyttö ê Huone-asetuslämpötila Alenn.asetush-lämp.t. Jatka pain. OK v/ v Ú Lämm.p. valinta Ù LP2 Ú Valittiin Lämmityspiiri 2 OK / v/ v Lämmityspiiri 1 LP1 Lämmityspiiri 2 Ù LP1 LP2 Ú Juhlakäyttö Säästökäyttö Huone-asetuslämpötila OK ê ê Juhlakäyttö Säästökäyttö Huone-asetuslämpötila ê ê Alenn.asetush-lämp.t. Alenn.asetush-lämp.t. Jatka pain. OK Jatka pain. OK OK OK Huone-asetuslämpötila LP1 Huone-asetuslämpötila LP2 20 C 20 C Muuta pain. ( V tai v Muuta pain. ( V tai v Huone-asetuslämpötila LP1 Huone-asetuslämpötila LP2 22 C 22 C Hyväksy pain. OK Hyväksy pain. OK OK OK Huone-asetuslämpötila LP1 Huone-asetuslämpötila LP2 22 C 22 C Hyväksytty Hyväksytty 19

20 Päälle- ja poiskytkentä Lämpöpumpun päällekytkentä Riippuen lämpöpumpun tyypistä voi lämpöpumpun ohjauskeskus näyttää erilaiselta. Ohjauskeskus lämpöpumpun etuosassa A B C 14 C 21 C A Häiriövalo (punainen) B Käytön merkkivalo (vihreä) C Verkkokytkin Ohjauskeskus lämpöpumpussa AB C A Häiriövalo (punainen) B Käytön merkkivalo (vihreä) C Verkkokytkin 20

21 Päälle- ja poiskytkentä Lämpöpumpun päällekytkentä (jatkoa) Ohjauskeskus seinässä C 14 C 21 C AB A Häiriövalo (punainen) B Käytön merkkivalo (vihreä) Kytke verkkovirta päälle esim. erillisestä sulakkeesta tai pääkytkimestä. C Verkkokytkin 2. Kytke virtakytkin päälle. Hetken päästä näyttöön tulee perusvalikko (katso sivu 13) ja vihreä käytön merkkivalo palaa. Lämmityslaitteisto sekä kaukosäädin, mikäli sitä on, ovat nyt valmiina käyttöön. 21

22 Päälle- ja poiskytkentä Lämpöpumpun poiskytkentä Jäätymiseneston valvonnalla Valitse jokaista lämmitys-/jäähdytyspiiriä varten käyttöohjelma Poiskytkentäkäyttö. Ei huonelämmitystä/-jäähdytystä. Käyttövettä ei lämmitetä. Lämpöpumpun, käyttöveden varaajan ja mahd. asennetun lämmityspiirin puskurivaraajan jäätymisenesto on aktivoitu. Alle -20 C:een lämpötiloissa lämpöpumpun, käyttöveden varaajan ja lämmityspiirin puskurivaraajan jäätymiseneston moitteeton toiminta on varmaa vain siinä tapauksessa, että asennettuna on lisälämmitysvastus. Perusvalikossa näkyvälle lämmityspiirille/jäähdytyspiirille Kaikki lämmityspiirit/jäähdytyspiiri Laajennettu valikko 2. Lämmitys 3. Valitse tarvittaessa lämmityspiiri/jäähdytyspiiri (katso sivua 24). 4. Käyttöohjelma 5. Poiskytk.-käyttö (jäätymiseneston valvonta) Jotta kiertopumput eivät juutu, ne kytketään automaattisesti 24 tunnin välein lyhyeksi aikaa päälle. Käyttöohjelman Poiskytkentäkäyttö lopetus Valitse jokin toinen käyttöohjelma. Perusvalikko / käyttöohjelmaan Poiskytk.-käyttö (jäätymiseneston valvonta). 2. Vahvista valinta painamalla OK. Perusvalikon otsikkorivillä näkyvän lämmityspiirin/jäähdytyspiirin säädöt voidaan tehdä myös laajennetussa valikossa. Muita mahdollisesti yhdistettyjä lämmityspiirejä/jäähdytyspiiriä koskevat säädöt voidaan tehdä vain laajennetussa valikossa. 22

23 Päälle- ja poiskytkentä Lämpöpumpun poiskytkentä (jatkoa) Ilman jäätymiseneston valvontaa (käytöstä poisto) Kytke virta pois päältä virtakytkimestä. 2. Kytke lämpöpumppu jännitteettömäksi esim. erillisestä sulakkeesta tai pääkytkimestä. Huomio! Jos odotettavissa oleva ulkolämpötila on alle 3 C, on suoritettava tarpeelliset lämpöpumpun ja lämmityslaitteiston jäätymiseneston edellyttämät toimenpiteet. Ota tarvittaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen. Lämmityslaitteiston ollessa pidempään pois käytöstä Koska kiertopumppuihin ei tule jännitettä, ne voivat juuttua kiinni. Päivämäärä ja kellonaika pitää mahdollisesti säätää uudestaan (katso sivua 50). 23

24 Huonelämmitys/huonejäähdytys Tarvittavat säädöt Kun tarvitset huonelämmitystä tai huonejäähdytystä, tarkista seuraavat kohdat: Oletko valinnut lämmityspiirin/jäähdytyspiirin? Säätö, katso seuraavaa lukua Lämmityspiirin/jäähdytyspiirin valitseminen. Oletko säätänyt halutun huonelämpötilan? Säätö, ks. sivu 26. Oletko säätänyt oikean käyttöohjelman? Säätö, ks. sivu 27. Oletko säätänyt halutun aikaohjelman? Säätäminen, katso sivuja 28 ja 30. Oletko vapauttanut sähkölisälämmityksen? Säätö, ks. sivu 32. Oletko vapauttanut aktiivisen jäähdytyskäytön? Säätö, ks. sivu 33. Huoltoliike voi esim. aktivoida uudelle rakennukselle tai lisärakennukselle kuivatusta varten Kuivatustoiminnon. Niin kauan kuin rakennuksen kuivatus kestää, huonelämmitys/huonejäähdytys eivät vaikuta. Huonelämmitys tapahtuu kuivatustoiminnon mukaisesti. Rakennuskuivatus ei näy perusvalikossa. Haku, katso sivua 53, lähemmät tiedot kuivatustoiminnosta, katso liitteen lukua Käsitteiden selitykset. Lämmityspiirin-/jäähdytyspiirin valinta Huoneiden lämmitys voidaan jakaa enintään kolmelle lämmityspiirille ( lämmityspiiri 1, lämmityspiiri 2 tai lämmityspiiri 3 ). Niistä voidaan yhtä lämmityspiiriä käyttää huonejäähdytykseen, mikäli huoltoliike on asettanut jäähdytystoiminnon (seuraavassa merkintänä lämmitys-/jäähdytyspiiri ). Mikäli yhtä erityistä huonetilaa (esim. varastotilaa) pitää vain jäähdyttää, voi huoltoliike suorittaa erillisen jäähdytyspiirin ( Jäähd.piiri SKK ) asettamisen. Silloin jäähdyttäminen lämmityspiireillä 1, 2 tai 3 ei ole enää mahdollista. Seuraavassa käytetään lämmityspiireistä, lämmitys-/jäähdytyspiiristä ja erillisestä jäähdytyspiiristä yleistä nimitystä lämmityspiirit/jäähdytyspiiri ja vain yksittäisissä tapauksissa tehdään ero lämmityspiirin, lämmitys-/jäähdytyspiirin ja erillisen jäähdytyspiirin välillä. 24

25 Lämmityspiirin-/jäähdytyspiirin valinta (jatkoa) Huonelämmitys/huonejäähdytys Lämmityslaitteistoissa, joissa on useampi lämmityspiiri/jäähdytyspiiri, valitse huonelämmityksen kaikkiin säätöihin ensin se lämmityspiiri/jäähdytyspiiri, johon haluat tehdä muutoksen. Erilliselle jäähdytyspiirille ei ole kaikkia toimintoja. Yhden lämmityspiirin/jäähdytyspiirin lämmityslaitteistoissa ei tätä valintamahdollisuutta ole. Esimerkki: Lämmityspiiri 1 on oman asuntosi huoneiden lämmityspiiri. Lämmityspiiri 2 on viereisen asunnon huoneiden lämmityspiiri. Jäähd.piiri SKK on erillinen, puhallinkonvektorilla varustettu jäähdytyspiiri varastotilassa. Lämmityspiireille/jäähdytyspiirille tehtaalla annetut nimet ovat Lämmityspiiri 1 (LP1), Lämmityspiiri 2 (LP2), Lämmityspiiri 3 (LP3) ja Jäähd.piiri SKK (SKK). Näitä tehtaalla annettuja nimityksiä voi muuttaa itse (tai huoltoliike voi muuttaa niitä), voi käyttää esim. nimityksiä Viereinen asunto, Varastotila tms. (katso sivua 48). Näyttöön tulee silloin esim. sanan Jäähd.piiri SKK sijaan muutettu nimitys Varastotila. Otsikkorivillä näkyviä lyhenteitä LP1, LP2, LP3 ja SKK ei voi muuttaa. Laajennettu valikko 2. Lämm./jäähdytys Valikko Lämm./jäähdytys Käyttövesi Laitteisto Manuaalinen käyttö Jatka pain. i OK 3. / Valitse haluamasi lämmityspiiri. Heizkreis 1 Ù HK1 Ú Heizkreisauswahl Ù HK2 Ú Partybetrieb Sparbetrieb Raumtemperatur Soll Red. Raumtemp. Soll ê ê Ú Heizkreis 2 Weiter mit OK Wurde gewählt 25

26 Huonelämmitys/huonejäähdytys Lämmityspiirin-/jäähdytyspiirin valinta (jatkoa) Jos siirryt painikkeella takaisin perusvalikkoon, otsikkorivillä näkyy uudestaan LP1 (katso sivua 14). Lämmityspiirin/jäähdytyspiirin näytön muuttaminen perusvalikossa, katso sivua 49. Huonelämpötilan säätö Huonelämpötilan säätö normaalia lämmitystä tai jäähdytystä varten Tehtaan säätö: 20 C Perusvalikossa näkyvälle lämmityspiirille/jäähdytyspiirille Menettele kuten sivulla 14 on kuvattu. Perusvalikon otsikkorivillä näkyvän lämmityspiirin/jäähdytyspiirin säädöt voidaan tehdä myös laajennetussa valikossa. Muita mahdollisesti yhdistettyjä lämmityspiirejä/jäähdytyspiiriä koskevat säädöt voidaan tehdä vain laajennetussa valikossa. Kaikki lämmityspiirit/jäähdytyspiiri Laajennettu valikko 2. Lämmitys tai Lämm./jäähdytys 3. Valitse tarvittaessa lämmityspiiri/jäähdytyspiiri (katso sivua 24). 4. Huonelämpötila asetus 5. Aseta haluamasi arvo. Huonelämpötilan säätö alennettua lämmitystä varten (lämpötilan alentaminen yöllä) Tehtaan säätö: 16 C Erillistä jäähdytyspiiriä varten ei voi säätää alennettua huonelämpötilan ohjearvoa. Laajennettu valikko 2. Lämmitys tai Lämm./jäähdytys 3. Valitse tarpeen mukaan lämmityspiiri/ jäähdytyspiiri. 4. Alenn. huonelämp. asetus 5. Aseta haluamasi arvo. 26

27 Huonelämmitys/huonejäähdytys Huonelämpötilan säätö (jatkoa) Huonelämmitys tällä lämpötilalla: Aikaohjelman käyttötilaksi on valittu Alenn. (katso sivua 29). Lomaohjelmassa (ks. sivu 37) Lämmityksen/jäähdytyksen käyttöohjelman säätäminen Tehtaan säädöt: Lämmityspiiri: Lämmitys ja lämmin vesi Lämmitys-/jäähdytyspiiri: Lämm./jäähd. ja LV Erillinen jäähd.piiri: Jäähdytys ja lämmin vesi Perusvalikossa näkyvälle lämmityspiirille/jäähdytyspiirille Menettele kuten sivulla 14 on kuvattu. Perusvalikon otsikkorivillä näkyvän lämmityspiirin/jäähdytyspiirin säädöt voidaan tehdä myös laajennetussa valikossa. Muita mahdollisesti yhdistettyjä lämmityspiirejä/jäähdytyspiiriä koskevat säädöt voidaan tehdä vain laajennetussa valikossa. Kaikki lämmityspiirit/jäähdytyspiiri 3. Valitse tarvittaessa lämmityspiiri/jäähdytyspiiri (katso sivua 24). 4. Käyttöohjelma 5. Valitusta lämmityspiiristä/jäähdytyspiiristä riippuen: Lämmityspiiri: Lämmitys ja lämmin vesi Lämmitys-/jäähdytyspiiri: Lämm./jäähd. ja LV Erillinen jäähd.piiri: Jäähdytys ja lämmin vesi Valitun lämmitys- tai jäähdytyspiirin huoneita lämmitetään tai jäähdytetään huonelämpötilan ja aikaohjelman asetusten mukaisesti. Erillistä jäähdytyspiiriä jäähdytetään jatkuvasti (aikaohjelman asettaminen ei mahdollista). Lämmintä vettä kuumennetaan lämpimän veden asetusarvon ja aikaohjelman säädön mukaisesti (katso lukua Käyttöveden lämmitys ). Laajennettu valikko 2. Lämmitys tai Lämm./jäähdytys 27

28 Huonelämmitys/huonejäähdytys Lämmityksen/jäähdytyksen aikaohjelman säätö Erillistä jäähdytyspiiriä varten ei voi säätää aikaohjelmaa. Huonelämmityksen/huonejäähdytyksen aikaohjelma koostuu ajanjaksoista. Jokaista ajanjaksoa varten säädetään käyttötila ( Vähenn., Normaali, Pys.arvo, katso sivua 29). Tehtaan säätö: Yksi ajanjakso klo 0:00-24:00 kaikille viikonpäiville käyttötilalla Normaali. Tämä asetus soveltuu lattialämmityksen yhteydessä tapahtuvaan käyttöön (katso sivu 9). Aikaohjelman voit säätää yksilöllisesti jokaiselle viikonpäivälle samanlaiseksi tai erilaiseksi: Korkeintaan 8 ajanjaksoa voidaan valita yhdelle päivälle. Jokaista ajanjaksoa varten säädetään alkamisajankohta ja päättymisajankohta. Aikaaksojen välisinä aikoina huoneita ei lämmitetä tai jäähdytetä, vain lämpöpumpun jäätymisenesto on aktivoituna. Aikaohjelmia säädettäessä on otettava huomioon se, että lämmityslaitteisto tarvitsee jonkin aikaa huoneiden lämmittämiseen tai niiden jäähdyttämiseen haluttuun lämpötilaan. Hae nykyinen aikaohjelma näyttöön laajennetun valikon kohdasta Tietoja (ks. sivu 52). Laajennettu valikko: 2. Lämmitys tai Lämm./jäähdytys 3. Valitse tarpeen mukaan lämmityspiiri/ jäähdytyspiiri. 4. Aikaohjelma lämmitys tai Aikaohj. lämm./jäähd. 5. Valitse osaviikko tai viikonpäivä. 6. Valitse ajanjakso! - (. Valittu ajanjakso esitetään aikadiagrammissa valkoisen palkin avulla. 7. Säädä kyseisen ajanjakson alkamisja päättymisajankohta. Aikaohjelmassa näkyvän valkoisen palkin pituus muuttuu tätä vastaavasti (ks. seuraava esimerkki). 8. Valitse käyttötila (katso sivua 29). Yksittäiset käyttötilat esitetään aikadiagrammissa palkin erilaisen korkeuden avulla (katso seuraava esimerkki). 9. Poistu valikosta painamalla painiketta. Jos haluat keskeyttää säädön ennenaikaisesti, paina painiketta niin usein, että haluttu näyttö tulee esiin. Jos useita ajanjaksoja on limittäin, etusijalla on se käyttötila, jonka palkki on korkein. Esimerkki: Aikaohjelma maanantai-sunnuntai ( ma-su ) Ajanjakso!: klo 0:00-8:30: Vähenn. Ajanjakso?: klo 8:30-12:10: Normaali Ajanjakso : klo 13:00-18:30: Vähenn. Ajanjakso $: klo 20:00-22:00: Pys.arvo Ajanjakso %: klo 22:00-24:00: Vähenn. 28

29 Huonelämmitys/huonejäähdytys Lämmityksen/jäähdytyksen aikaohjelman säätö (jatkoa)!? $ % Ajanjakson poistaminen Lämm./jäähdytys ma-su ! 00:00-08:30 u Vähenn.? 08:30-12:10 u Normaali Valitse painikkeella LP1 ( Aseta päättymisajankohdaksi sama kellonaika kuin alkamisajankohdaksi. tai Valitse alkamisajankohdaksi kellonaika ennen klo 00:00. Näyttöön ilmestyy valittua aikajaksoa varten - - : - -. Lämm./jäähdytys ma-su LP1 Esimerkki: Haluat säätää saman aikaohjelman kaikille viikonpäiville paitsi maanantaille: Valitse aikajakso maanant.-sunn. ja säädä aikaohjelma. Valitse sen jälkeen maanantai ja säädä sitä varten aikaohjelma ! - -: :- - u ---? 08:30-12:10 u Normaali Muuta pain. ( Lämmityksen/jäähdytyksen käyttötila Eri käyttötilat ilmaisevat, miten huonelämmitys/-jäähdytys tapahtuu lämmitys-/ jäähdytyspiirin kautta. Normaali Huonelämmitys/-jäähdytys tapahtuu normaalilla huonelämpötilalla Huoneasetuslämpötila (katso sivua 26). Menoveden lämpötila mukautetaan automaattisesti ulkolämpötilaan. Normaali Huonelämmitys tapahtuu alennetulla huonelämpötilalla Alenn.asetushlämp.t. (katso sivua 26). Menoveden lämpötila mukautetaan automaattisesti ulkolämpötilaan. IKäyttötilassa Vähenn. lämmitys-/ jäähdytyspiiriä ei jäähdytetä. Pysyvä arvo Huonelämmitys tapahtuu ulkolämpötilasta riippumatta suurimmalla sallitulla menoveden lämpötilalla. Huonejäähdytys tapahtuu ulkolämpötilasta riippumatta pienimmällä sallitulla menoveden lämpötilalla. Tehtaan säädöt: Menoveden maksimilämpötila Lämmitys: 60 C Menoveden minimilämpötila Jäähdytys: 10 C 29

30 Huonelämmitys/huonejäähdytys Lämmityksen/jäähdytyksen aikaohjelman säätö (jatkoa) Huoltoliike on mahdollisesti mukauttanut näitä arvoja. Lämmityslaitteisto lämmitysveden puskurivaraajalla Lämmityspiirin puskurivaraajan säätö Tiedot lämmitysveden puskurivaraajasta löytyvät luvusta Käsitteiden selitykset (katso sivua 73). Lämmitysveden puskurivaraajan aikaohjelma koostuu ajanjaksoista. Jokaista ajanjaksoa varten säädetään käyttötila ( Ylä, Normaali, Pys.arvo, katso sivu 31). Tehtaan säätö: Yksi ajanjakso klo 0:00-24:00 kaikille viikonpäiville käyttötilalla Normaali. Aikaohjelman voit säätää yksilöllisesti jokaiselle viikonpäivälle samanlaiseksi tai erilaiseksi: Korkeintaan 8 ajanjaksoa voidaan valita. Jokaista ajanjaksoa varten säädetään alkamisajankohta ja päättymisajankohta. Ajanjaksojen välillä ei lämmitysveden puskurivaraajaa lämmitetä, vain lämmitysveden puskurivaraajan jäätymisenesto on aktiivinen. Ota huomioon säätöä tehdessäsi se, että lämpöpumppu tarvitsee jonkin aikaa lämmitysveden puskurivaraajan kuumentamiseen haluttuun lämpötilaan. Hae nykyinen aikaohjelma näyttöön laajennetun valikon kohdasta Tietoja (ks. sivu 52). Laajennettu valikko: 2. Laitteisto 3. Aikaohj. puskurivaraaja 4. Valitse osaviikko tai viikonpäivä. 5. Valitse ajanjakso! - (. Valittu ajanjakso esitetään aikadiagrammissa valkoisen palkin avulla. 6. Säädä kyseisen ajanjakson alkamisja päättymisajankohta. Aikaohjelmassa näkyvän valkoisen palkin pituus muuttuu tätä vastaavasti (ks. seuraava esimerkki). 7. Valitse käyttötila (katso sivua 31). Yksittäiset käyttötilat esitetään aikadiagrammissa palkin erilaisen korkeuden avulla (katso seuraava esimerkki). 8. Poistu valikosta painamalla painiketta. Jos poistat kaikki ajanjaksto ( - - : - - ), huonetiloja ei lämmitetä. Lämmityspiirin puskurivaraajan aikaohjelman pitää vastata vähintään kaikkia huonelämmityksen aikaohjelmia (kaikkia lämmityspiirejä). Suosittelemme lämmityspiirin puskurivaraajan lämmittämistä jatkuvasti. Jos haluat keskeyttää säädön ennenaikaisesti, paina painiketta niin usein, että haluttu näyttö tulee esiin. Jos useita ajanjaksoja on limittäin, etusijalla on se käyttötila, jonka palkki on korkein. 30

31 Lämmityslaitteisto lämmitysveden (jatkoa) Huonelämmitys/huonejäähdytys Esimerkki: Aikaohjelma maanantaille ( ma-su ) Ajanjakso!: klo 6:00-9:00: Normaali Ajanjakso?: klo 10:00-17:00: Ylä Ajanjakso : klo 22:00-22:00: Pys.arvo!? Aikaohj. puskurivar. ma-su ? 10:00-17:00 u Ylä 17:00-22:00 u Pys. arvo Valitse painikkeella ( Esimerkki: Haluat säätää saman aikaohjelman kaikille viikonpäiville paitsi maanantaille: Valitse aikajakso maanant.-sunn. ja säädä aikaohjelma. Valitse sen jälkeen maanantai ja säädä sitä varten aikaohjelma. Ajanjakson poistaminen Aseta päättymisajankohdaksi sama kellonaika kuin alkamisajankohdaksi. tai Valitse alkamisajankohdaksi kellonaika ennen klo 00:00. Näyttöön ilmestyy valittua aikajaksoa varten - - : - -. Aikaohj. puskurivar. ma-su ? - -: :- - u :00-22:00 u Pys. arvo Valitse painikkeella ( Lämmitysveden puskurivaraajan käyttötila Eri käyttötilat ilmaisevat, miten lämmitysveden puskurivaraajan lämmitys tapahtuu. Ylä Lämmitysveden puskurivaraajan yläosa kuumennetaan kaikkien yhdistettyjen lämmityspiirien suurimpaan menoveden lämpötilan asetusarvoon. Lämmitysvettä on käytettävissä vähemmän. Normaali Koko lämmitysveden puskurivaraajan tilavuus kuumennetaan kaikkien yhdistettyjen lämmityspiirien suurimpaan menoveden lämpötilan asetusarvoon. Lämmityspiirin menoveden asetusarvo määräytyy lämmityskäyrän, ulkolämpötilan ja halutun huonelämpötilan mukaan. 31

32 Huonelämmitys/huonejäähdytys Lämmityslaitteisto lämmitysveden (jatkoa) Pysyvä arvo Koko lämmitysveden puskurivaraajan tilavuus kuumennetaan siihen pysyvään lämpötila-arvoon, jonka huoltoliike on säätänyt. Tätä käyttötilaa voi käyttää hyväksi esim. lämmitysveden puskurivaraajan lämmittämiseen edullisemmalla yösähköllä. Tietyn ulkolämpötilan arvon ylittyessä lämmitysveden puskurivaraajaa ei enää lämmitetä edes käyttötilassa Pys.arvo. Huoltoliike voi mukauttaa tämän poiskytkentärajan. Lämmityslaitteisto sähkölisälämmityksellä Sähkölisälämmityksen huonelämmityksen vapautus tai esto Mikäli säädettyä huonelämpötilan tavoitearvoa ei saavuteta pelkällä lämpöpumpulla, voidaan automaattisesti kytkeä päällee sähkölisälämmitys (esim. lisälämmitysvastus) huonelämmitystä varten (mikäli sitä on). Lisätietoja sähkölisälämmityksestä löytyy luvusta Käsitteiden selitykset (katso sivua 69). Jatkuva käyttö sähkölisälämmityksellä nostaa sähkönkulutusta. Voit vapauttaa ja estää sähkölisälämmityksen käytön yksilöllisesti. Laajennettu valikko 2. Laitteisto 3. Sähkölämmitys Lämmityskäyrän muuttaminen Lämpöpumpun lämmityksen muutoksiin vaikuttaa valitun lämmityskäyrän jyrkkyys ja taso. Lisätietoja lämmityskäyrästä löytyy luvusta Käsitteiden selitykset (katso sivua 71). Tehtaan säädöt: Jyrkkyys : 0,6 Taso : 0 Huone-asetuslämpötila : 20 ºC Alenn.asetush-lämp.t. : 16 ºC Laajennettu valikko: 2. Lämmitys tai Lämm./jäähdytys 3. Valitse tarv. lämmityspiiri. 4. Lämmityskäyrä 32

33 Lämmityskäyrän muuttaminen (jatkoa) Huonelämmitys/huonejäähdytys 5. Jyrkkyys tai Taso 6. Aseta haluamasi arvo. Lämmityskäyrän parametrit ovat lämmitys-/jäähdytyskäytössä aktivoituja vain lämmityksen aikana. Saat vinkkejä siitä, milloin ja miten lämmityskäyrän jyrkkyyttä ja tasoa voi muuttaa painamalla painiketta?. Riippuen erilaisista ulkolämpötiloista (esitetty vaakasuoralla akselilla) niitä koskevat lämmityspiirin menoveden tavoitelämpötilat esitetään valkoisella taustalla. Liian suuri tai liian pieni jyrkkyyden ja tason asetus ei aiheuta lämpöpumpulle tai lämmityslaitteistolle mitään vahinkoja. Esimerkki: Lämmityskäyrän jyrkkyyden muuttaminen arvoon 1, Kaaviossa voidaan nähdä havainnollisesti lämmityskäyrän muutokset heti kun jyrkkyyden tai tason arvoja muutetaan. Lämmityskäyrä HK1 100 C 35 C 43 C 49 C 55 C Jyrkkyys 1,1 Muuta pain. ( Aktiivisen jäähdytyksen vapautus ja esto Jos jäähdytys toiminnolla luonnollinen jäähdytys ei riitä, voidaan lämpöpumpun ohjauskeskus kytkeä päälle aktiivisen jäähdytyksen active cooling. Lisätietoja jäähdytystoiminnoista löytyy luvusta Käsitteiden selitykset (katso sivua 73). Jatkuva aktiivinen jäähdytys johtaa sähkönkulutuksen kasvamiseen. Voit vapauttaa ja estää jäähdytyksen käytön yksilöllisesti. Huoltoliikkeen pitää etukäteen suorittaa jäähdytystoiminnon säätö. 33

34 Huonelämmitys/huonejäähdytys Aktiivisen jäähdytyksen vapautus ja esto (jatkoa) Laajennettu valikko 2. Lämm./jäähdytys 3. Valitse tarpeen mukaan lämmityspiiri/ jäähdytyspiiri. 4. Akt. jäähd.käyttö Huonelämmityksen/-jäähdytyksen poiskytkentä Perusvalikossa näkyvälle lämmityspiirille/jäähdytyspiirille Perusvalikko / Käyttöohjelmaan Vain lämmin vesi (kesäkäyttö, ei huonelämmitystä/huonejäähdystä) tai Poiskytk.-käyttö (vain lämpöpumpun jäätymisenesto) 2. Vahvista valinta painamalla OK. Perusvalikon otsikkorivillä näkyvän lämmityspiirin/jäähdytyspiirin säädöt voidaan tehdä myös laajennetussa valikossa. Muita mahdollisesti yhdistettyjä lämmityspiirejä/jäähdytyspiiriä koskevat säädöt voidaan tehdä vain laajennetussa valikossa. Kaikki lämmityspiirit/jäähdytyspiiri Laajennettu valikko 2. Lämmitys tai Lämm./jäähdytys 3. Valitse tarvittaessa lämmityspiiri/jäähdytyspiiri (katso sivua 24). 4. Käyttöohjelma 5. Vain lämmin vesi (kesäkäyttö, ei huonelämmitystä/huonejäähdystä) tai Poiskytk.-käyttö (vain lämpöpumpun jäätymisenesto) 34

35 Mukavuustoiminnon Juhlakäyttö valinta Mukavuus- ja energiansäästötoiminnot Tämän mukavuustoiminnon avulla on mahdollista muuttaa jonkin lämmityspiirin/jäähdytyspiirin huonelämpötilaa muutamiksi tunneiksi, esim. jos vieraat viipyvät illalla tavallista pidempään. Jo suoritettuja ohjauskeskuksen säätöjä ei tässä tarvitse muuttaa. Erillistä jäähdytyspiiriä varten ei voi säätää juhlakäyttöä. 4. Juhlakäyttö Heizkreis 1 Partybetrieb Sparbetrieb Raumtemperatur Soll Red. Raumtemp. Soll Weiter mit Ù HK1Ú ê ê OK Laajennettu valikko 2. Lämmitys tai Lämm./jäähdytys 3. Valitse tarpeen mukaan lämmityspiiri/ jäähdytyspiiri. 5. Säädä haluamasi huonelämpötila juhlakäyttöä varten. Juhlakäyttö l-piiri1 23 C Muuta pain. ( Näyttö perusvalikossa LP1 14 C 21 C Menoveden lämpötila 40 C Huonelämpötilan säädetyn asetusarvon näyttö ei muutu. 35

36 Mukavuus- ja energiansäästötoiminnot Mukavuustoiminnon Juhlakäyttö valinta (jatkoa) Huoneet lämmitetään tai jäähdytetään haluttuun lämpötilaan. Jos huoltoliike ei tätä ole toisin säätänyt, lämmitetään ensin lämmin käyttövesi säädettyyn tavoitelämpötilaan, ennen kuin huonelämmitys/- jäähdytys alkaa. Kiertopumppu (mikäli sitä on) kytkeytyy päälle. Juhlakäytön lopetus Automaattisesti 8 tunnin kuluttua tai Automaattisesti vaihdettaessa käyttötilaan Normaali tai Pys.arvo aikaohjelman mukaisesti. tai Laajennetun valikon kohta Juhlakäyttö asetetaan tilaan Pois. Energiansäästötoiminnon Säästökäyttö valitseminen Energian säästämiseksi voidaan huonelämpötilaa alentaa normaalin lämmityksen aikana esim. silloin, kun asunnosta poistutaan muutamiksi tunneiksi. Jäähdytys lämmitys-/jäähdytyspiirissä on säästökäytöllä kytketty pois päältä. Erillistä jäähdytyspiiriä varten ei voi säätää säästökäyttöä. Laajennettu valikko 2. Lämmitys tai Lämm./jäähdytys 3. Valitse tarpeen mukaan lämmityspiiri/ jäähdytyspiiri. 4. Säästökäyttö Heizkreis 1 Partybetrieb Sparbetrieb Raumtemperatur Soll Red. Raumtemp. Soll Weiter mit Näyttö perusvalikossa 14 C 21 C Ù HK1Ú ê ê OK LP1 Menoveden lämpötila 40 C Huonelämpötilan säädetyn asetusarvon näyttö ei muutu. 36

37 Mukavuus- ja energiansäästötoiminnot Energiansäästötoiminnon Säästökäyttö valitseminen (jatkoa) Säästökäytön lopetus Automaattisesti vaihdettaessa käyttötilaan Vähenn. aikaohjelman mukaisesti. tai Laajennetun valikon kohta Säästökäyttö asetetaan tilaan Pois. Energiansäästötoiminnon Lomaohjelma valinta Lomaohjelmaa voi käyttää energian säästämiseen pitkäaikaisen poissaolon (esim. lomamatkan) aikana. Ohjauskeskus on säädetty siten, että lomaohjelma vaikuttaa kaikkiin lämmityspiireihin/jäähdytyspiiriin. Lomaohjelma vaikuttaa seuraavalla tavalla lämmityspiireihin/jäähdytyspiiriin ja käyttöveden lämmitykseen: Huonelämmitys: Lämmityspiirit/jäähdytyspiiri käyttöohjelmalla Lämmitys ja lämmin vesi tai Lämm./jäähd. ja LV Näissä lämmityspiireissä sekä lämmitys/jäähdytyspiirissä huonetiloja lämmitetään sillä vähennetyllä huonelämpötilalla, mikä on asetettu (katso sivua 26). Lämmityspiirit/jäähdytyspiiri käyttöohjelmassa Vain lämmin vesi : Ei huonelämmitystä näissä lämmityspiireissä ja lämmitys-/jäähdytyspiirissä. Mikäli kaikille lämmityspiireille/jäähdytyspiirille on säädetty käyttöohjelma Vain lämmin vesi, vain lämpöpumpun ja yhden mahdollisen lämmityspiirin puskurivaraajan jäätymisenesto on mahdollista. Huonejäähdytys: Jäähdytys lämmityspiirin (lämmitys-/ jäähdytyspiirin) kautta on kytketty pois päältä. Erillistä jäähdytyspiiriä jäähdytetään edelleen. Käyttöveden lämmitys: Käyttöveden lämmitys on kytketty pois päältä, käyttöveden varaajan jäätymisenesto on päällä. Lomaohjelma käynnistyy kello 0.00 lähtöpäivästä seuraavana päivänä ja päättyy kello 0.00 paluupäivänä, eli lähtö- ja paluupäivänä on näitä päiviä varten säädetty aikaohjelma aktivoitu (katso sivu 28). Laajennettu valikko: 2. Lämmitys tai Lämm./jäähdytys 37

38 Mukavuus- ja energiansäästötoiminnot Energiansäästötoiminnon Lomaohjelma valinta (jatkoa) 3. Lomaohjelma Heizkreis 1 Ù HK1Ú Betriebsprogramm Zeitprogramm Heizung Ferienprogramm Heizkennlinie Weiter mit OK ê 4. Säädä haluttu lähtö- ja paluupäivä. Ferienprogramm HK1 Abreisetag: Datum Di Rückreisetag: Datum Mi Wählen mit ( Näyttö perusvalikossa Aktivoitu lomaohjelma ei näy perusvalikossa. Hae asetettu lomaohjelma näyttöön laajennetun valikon kohdasta Tietoja (katso sivua 52). Lomaohjelman keskeyttäminen ja poistaminen Laajennettu valikko 2. Lämmitys tai Lämm./jäähdytys 3. Lomaohjelma 4. Poista ohjelma 38

39 Käyttöveden lämmitys Tarvittavat säädöt Jos haluat käyttöveden lämmitystä, tarkista seuraavat kohdat: Oletko säätänyt halutun käyttöveden tavoitelämpötilan? Säätö, ks. sivu 39. Oletko säätänyt oikean käyttöohjelman? Säätö, ks. sivu 40. Oletko säätänyt halutun aikaohjelman? Säätäminen, katso sivuja 41 ja 44. Oletko vapauttanut sähkölisälämmityksen? Säätö, ks. sivu 46. Ohjauskeskus on säädetty siten, että käyttöveden lämmitys vaikuttaa kaikkiin lämmityspiireihin/jäähdytyspiiriin. Käyttöveden lämpötilojen säätö Käyttöveden lämpötilan asetusarvo Laajennettu valikko 2. Käyttövesi 3. Käyttöveden asetuslämpötila 4. Säädä haluttu arvo. Toinen käyttöveden lämpötilan asetusarvo Voit antaa lämpimälle käyttövedelle toisen asetusarvon. Seuraavissa tapauksissa vesi lämmitetään tähän lämpötilaan: Aikaohjelmassa on valittu käyttöveden lämmitykselle ajanjaksoksi Lämpötila2 (katso sivua 41). Yksinkertainen käyttöveden lämmitys on aktivoitu (katso sivua 44). Manuaalinen käyttö on aktivoitu (katso sivua 57). Laajennettu valikko 2. Käyttövesi 3. Lämpimän veden asetus-lt 2 4. Säädä haluttu arvo. 39

40 Käyttöveden lämmitys Käyttöveden lämmityksen käyttöohjelman säätö Tehtaan säädöt: Lämmityspiiri: Lämmitys ja lämmin vesi Lämmitys-/jäähdytyspiiri: Lämm./jäähd. ja LV Erillinen jäähd.piiri: Jäähdytys ja lämmin vesi Perusvalikossa näkyvälle lämmityspiirille/jäähdytyspiirille Menettele kuten sivulla 14 on kuvattu. Perusvalikon otsikkorivillä näkyvän lämmityspiirin/jäähdytyspiirin säädöt voidaan tehdä myös laajennetussa valikossa. Muita mahdollisesti yhdistettyjä lämmityspiirejä/jäähdytyspiiriä koskevat säädöt voidaan tehdä vain laajennetussa valikossa. 3. Valitse tarvittaessa lämmityspiiri/jäähdytyspiiri (katso sivua 24). 4. Käyttöohjelma 5. Valitusta lämmityspiiristä/jäähdytyspiiristä riippuen: Lämmityspiiri: Lämmitys ja lämmin vesi tai Vain lämmin vesi (ei huonelämmitystä) Lämmitys-/jäähdytyspiiri: Lämm./jäähd. ja LV tai Vain lämmin vesi (ei huonelämmitystä/-jäähdytystä) Erillinen jäähd.piiri: Jäähdytys ja lämmin vesi tai Vain lämmin vesi (ei huonejäähdytystä) Kaikki lämmityspiirit/jäähdytyspiiri Laajennettu valikko 2. Lämmitys tai Lämm./jäähdytys 40

41 Käyttöveden lämmityksen aikaohjelman säätö Käyttöveden lämmitys Käyttöveden lämmityksen aikaohjelma koostuu aikajaksoista. Jokaista ajanjaksoa varten asetetaan käyttötila ( Ylä, Normaali, 2. lämp., katso sivua 42). Tehtaan säätö: Yksi ajanjakso klo 0:00-24:00 kaikille viikonpäiville käyttötilalla Ylä. Aikaohjelman voit säätää yksilöllisesti jokaiselle viikonpäivälle samanlaiseksi tai erilaiseksi: Korkeintaan 8 ajanjaksoa voidaan valita. Jokaista ajanjaksoa varten säädetään alkamisajankohta ja päättymisajankohta. Ajanjaksojen välillä ei käyttövettä lämmitetä, vain lämminvesivaraajan jäätymisenesto on aktiivinen. Ota huomioon säätöä tehdessäsi se, että lämmityslaitteisto tarvitsee jonkin aikaa lkäyttöveden varaajan kuumentamiseen haluttuun lämpötilaan. Valitse alkamis- ja päättymisajankohta vastaavasti aikaisemmin tai käytä hyväksesi toimintoja Optimoinnin käynn. (katso sivu 43) ja Poiskytkentäoptim. (katso sivu 43). Hae nykyinen aikaohjelma näyttöön laajennetun valikon kohdasta Tietoja (ks. sivu 52). Laajennettu valikko: 2. Käyttövesi 3. Aikaohj. lämminvesi 4. Valitse osaviikko tai viikonpäivä. 5. Valitse ajanjakso! - (. Valittu ajanjakso esitetään aikadiagrammissa valkoisen palkin avulla. 6. Säädä kyseisen ajanjakson alkamisja päättymisajankohta. Aikaohjelmassa näkyvän valkoisen palkin pituus muuttuu tätä vastaavasti (ks. seuraava esimerkki). 7. Valitse käyttötila (katso sivua 42). Yksittäiset käyttötilat esitetään aikadiagrammissa palkin erilaisen korkeuden avulla (katso seuraava esimerkki). 8. Poistu valikosta painamalla painiketta. Jos haluat keskeyttää säädön ennenaikaisesti, paina painiketta niin usein, että haluttu näyttö tulee esiin. Jos useita ajanjaksoja on limittäin, etusijalla on se käyttötila, jonka palkki on korkein. Esimerkki: Aikaohjelma maanantaille ( ma ) Ajanjakso!: klo 5:30-8:00: Normaali Ajanjakso?: klo 8:00-14:00: Ylä Ajanjakso : klo 16:30-17:30: Lämpötila 2 Ajanjakso $: klo 17:30-22:00: Normaali!? $ Aikaohj. lämmin vesi? 08:00-14:00 u Ylä Valitse painikkeella ma-su ! 05:30-08:00 u Normaali ( 41

42 Käyttöveden lämmitys Käyttöveden lämmityksen aikaohjelman säätö (jatkoa) Esimerkki: Haluat säätää saman aikaohjelman kaikille viikonpäiville paitsi maanantaille: Valitse aikajakso maanant.-sunn. ja säädä aikaohjelma. Valitse sen jälkeen maanantai ja säädä sitä varten aikaohjelma. Ajanjakson poistaminen Aseta päättymisajankohdaksi sama kellonaika kuin alkamisajankohdaksi. tai Valitse alkamisajankohdaksi kellonaika ennen klo 00:00. Näyttöön ilmestyy valittua aikajaksoa varten - - : - -. Aikaohj. lämmin vesi? 08:00-14:00 u Ylä Valitse painikkeella ma-su ! - -: :- - u --- ( Käyttöveden lämmityksen käyttötila Eri käyttötilat ilmaisevat, miten lämminvesivaraajan lämmitys tapahtuu. Lisätietoja käyttötilasta löytyy luvusta Käsitteiden selitykset (katso sivua 69). Ylä Käyttöveden varaajan yläosa lämmitetään lämpötilaan Käyttöveden asetuslämpötila (katso sivua 39) esim. silloin, kun lämpimän käyttöveden tarve on vähäisempi. Silloin käyttöveden varaajan alaosa pysyy vain muutaman asteen verran kylmempänä. Normaali Käyttöveden varaajan koko sisältö lämmitetään lämpötilaan Käyttöveden asetuslämpötila (katso sivua 39). Lämpötila2 Käyttöveden varaajan koko sisältö lämmitetään lämpötilaan Lämpimän veden asetus-lt 2 (katso sivua 39), esim. mikrobien tuhoamiseksi). Käyttötiloja Normaali ja Lämpötila2 koskeva erikoisuus Seuraavissa laitteistomalleissa lämmitetään käyttöveden varaajan koko sisältö: Lämpöpumpussa on integroitu käyttöveden varaaja. Erillinen käyttöveden varaaja ilman sähkövastusta (sähkölisälämmitys). Ei ylimääräistä lämmöntuottajaa (esim. öljy-/kaasulämmityskattila). tai Ylimääräinen lämmöntuottajaa (esim. öljy-/kaasulämmityskattila) käytetään vain huonelämmitykseen eikä käyttöveden lämmitykseen. 42

43 Käyttöveden lämmityksen aikaohjelman säätö (jatkoa) Käyttöveden lämmitys Seuraavissa laitteistomalleissa lämmitetään vain käyttöveden varaajan yläosa: Erillistä käyttöveden varaajaa lämmitetään lisäksi sähkövastuksella (sähkölisälämmityksellä). Erillistä käyttöveden varaajaa lämmitetään lisäksi muulla lämmöntuottajalla (esim. öljy-/kaasulämmityskattilalla). Lisätietoja laitteistomalli löytyy luvusta Käsitteiden selitykset (katso sivua 68). Jos on laitteistomallia koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. Optimoinnin käynnistys Optimoinnin käynnistyksellä varmistetaan se, että jonkin ajanjakson alussa lämmin käyttövesi on jo lämmitetty haluttuun lämpötilaan. Tämä toiminto on aktiivinen vain, jos aikaohjelma on säädetty. Laajennettu valikko: 2. Käyttövesi 3. Käynnistysoptimointi Esimerkki: Aamulla klo 6:00 lähtien tarvitaan lämmintä vettä suihkua varten. Ajanjakso säädetään alkavaksi klo 06:00. Käynnistysoptimoinnilla käynnistetään käyttöveden lämmitys automaattisesti aikaisemmin. Silloin on klo 06:00 käytettävissä halutun lämpöistä vettä. Poiskytkentäoptimointi Poiskytkentäoptimointi varmistaa sen, että lämminvesivaraaja on jonkin ajanjakson lopussa käyttötilassa Normaali aina täysin lämmitettynä. Laajennettu valikko: 2. Käyttövesi 3. Poiskytkentäoptim. Tämä toiminto on aktiivinen vain, jos aikaohjelma on säädetty. 43

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto ja asunnon ilmanvaihtojärjestelmä yhdistettynä lämpöpumpun ohjauskeskukseen Vitotronic 200, tyyppi WO1C VITOTRONIC 200 8/2012 Säilytä ohjeet!

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto ja asunnon ilmanvaihtojärjestelmä yhdistettynä lämpöpumpun ohjauskeskukseen Vitotronic 200, tyyppi WO1C VITOTRONIC 200 8/2012 Säilytä ohjeet!

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto ja asunnon ilmanvaihtojärjestelmä yhdistettynä lämpöpumpun ohjauskeskukseen Vitotronic 200, tyyppi WO1C VITOTRONIC 200 6/2015 Säilytä ohjeet!

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTROL 300A. laitteiston käyttäjälle. Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille

VIESMANN. Käyttöohje VITOTROL 300A. laitteiston käyttäjälle. Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille VITOTROL 300A 2/2014 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatettava,

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 100. laitteiston käyttäjälle

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 100. laitteiston käyttäjälle Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto, jossa ohjauskeskus jatkuvan lämmityksen käytölle Vitotronic 100, tyyppi GC1B VITOTRONIC 100 7/2011 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus

Lisätiedot

Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift

Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Yhdistelmälämpöpumppu sähkökäyttöinen, tyyppi BWP Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift Gewünschte Stückzahl: [ ] 300 [ ] 500 [ ] 1000 [ ] Druckfreigabe:

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPUN PIKAKÄYTTÖOHJEET

LÄMPÖPUMPUN PIKAKÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPUN PIKAKÄYTTÖOHJEET WPC 04-13 (cool), WPF 04-16 (cool) SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTA HÄIRIÖTILANTEESSA... 3 NÄYTTÖ... 3 KÄYTTÖTILAT... 4 TILOJEN LÄMMITYS... 5 KÄYTTÖVESI... 5 ENERGIAMITTAUS... 5 SÄÄDINDYNAMIIKKA...

Lisätiedot

Compact Energy Tower matalaenergiatalon lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen. Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift

Compact Energy Tower matalaenergiatalon lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen. Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Compact Energy Tower matalaenergiatalon lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen VITOCAL 222 G VITOCAL 242 G Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift Gewünschte

Lisätiedot

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Liikkuminen valikossa Pyöritä navigointirullaa: Valitse symboli navigointi valikosta. Valittu symboli näkyy tummennettuna valikossa. Paina navigointirullaa = Valitse

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset................. 3 1.2 Turvallisuusohjeet...................

Lisätiedot

VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw

VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw VIESMANN VITOCAL 200-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,8-17,2 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 200-G Tyyppi BWC 201.A06 - A17 Yksitehoinen liuos/vesilämpöpumppu, 400 V~. Kompressorilla

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen. Tietolehti VITOCAL 350-G

VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen. Tietolehti VITOCAL 350-G VIESMANN VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Sähkökäyttöiset lämpöpumput

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 200-S Tyyppi AWB 201.B/ AWB 201.C Split-rakenteinen sähkökäyttöinen lämpöpumppu,

Lisätiedot

HDHX NEOBASICs5 KAYTTOOHJE BRUKSANVISNING. Fl / SE

HDHX NEOBASICs5 KAYTTOOHJE BRUKSANVISNING. Fl / SE HDHX NEOBASICs5 KAYTTOOHJE BRUKSANVISNING Fl / SE 62235 Fl D FIX 01 Neo Basic s5 termostaatin käyttöohje Johdanto Tata laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joilla on ruumiillisia

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7 KÄYTTÖOHJEET 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Käyttöohjeet KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN KAUKO- OHJAIMEN. TUTUSTU TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖÖN ENNEN ASENNUKSEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210/310. Käyttäjän opas. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210/310. Käyttäjän opas. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210/310 Käyttäjän opas Danfoss District Energy Turvallisuushuomautus Tarvittavat asennus-, käyttöönotto- ja huoltotyöt voi suorittaa vain ammattitaitoinen valtuutettu

Lisätiedot

ECL Comfort 210/310. Käyttäjän opas *087H9008* *VIKTY120*

ECL Comfort 210/310. Käyttäjän opas *087H9008* *VIKTY120* MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9008* *VIKTY120* Lisätietoja ECL Comfort 210- ja 310-moduuleista ja lisävarusteista on osoitteessa http://den.danfoss.com/ ECL Comfort 210/310 Käyttäjän opas Produced

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 2 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Käyttöveden valmistus... 8 Huonelämpötila

Lisätiedot

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING HQ-TH40 Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ Käyttäjän

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06 VIESMANN VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Yhdistelmälämpöpumput, joissa on liuos/vesi-lämpöpumppu, varaaja-vedenlämmitin,

Lisätiedot

112626SF-02 2012-09 FLEXIT CS2000. Pikaopas. CS2000 - Automatiikkajärjestelmä

112626SF-02 2012-09 FLEXIT CS2000. Pikaopas. CS2000 - Automatiikkajärjestelmä FLEXIT 112626SF-02 2012-09 CS2000 Pikaopas CS2000 - Automatiikkajärjestelmä Sisällysluettelo 1. HMI...3 2. Asetukset... 3 2.1. Johdanto...3 2.2. Valitse kieli...3 2.3. Aseta kellonaika/päivämäärä...3 2.4.

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje

Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje CE1C2348fi 2014-04-23 Building Technologies Tervetuloa! Tervetuloa! Valintakiekolla (paina ja pyöritä) voit operoida molempia QAA74 huone yksikköä ja AVS74 käyttöyksikköä.

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja V1.1 25.04.2008 25.04.2008 TiiMi 5500ohjekirja v1.1 1/ 4 TiiMi 5500 järjestelmä on kehitetty erityisesti perunan varastoinnin

Lisätiedot

Roth Termostaatti 230V näytöllä

Roth Termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä Käyttöohje - lyhyt ja helppo Living full of energy /9 Roth termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä on itsenäinen 230V AC 50Hz termostaatti/ohjausyksikkö,

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL470

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL470 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL470 Laitteen yleiskatsaus... 2, 3 Symbolit... 4 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Huonelämpötila ei täsmää... 8 Lämmitysohjelmasta

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Tämä opas ei ole täydellinen asennusopas. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden asennusohjeista. NIBE PILP OPAS 1437-1 1 NIBE F370

Lisätiedot

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 2069517-FI 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Sisällysluettelo 1... 1 1.1 Toimintoasetukset... 1 1.2 Viikko-ohjelman ohjelmointi... 5 1.3 Hälytyskonfiguraatio... 6 1.4 Huomautukset... 9 1

Lisätiedot

Käyttöohje, lämmityksen säätimet RVL479, RVL480, RVL481, RVL482

Käyttöohje, lämmityksen säätimet RVL479, RVL480, RVL481, RVL482 Käyttöohje, lämmityksen säätimet RVL479, RVL480, RVL481, RVL482 Sisältö Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 4 Infopainike... 7 Käyttötavat... 8 Lämmityksen päällekytkentä... 9 Käyttöveden valmistus...

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Käyttäjän opas ECL Comfort 210 / 296 / 310 Suomen versio www.danfoss.com Turvallisuushuomautus Tarvittavat asennus-, käyttöönotto- ja huoltotyöt voi suorittaa vain ammattitaitoinen valtuutettu henkilö.

Lisätiedot

VIESMANN VITOCAL 242-S Kompaktilämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw

VIESMANN VITOCAL 242-S Kompaktilämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw VIESMANN VITOCAL 242-S Kompaktilämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 242-S Tyyppi AWT-AC 221.A/ AWT-AC 221.B Split-rakenteinen kompaktilämpöpumppu,

Lisätiedot

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö

Lisätiedot

Langaton termostaatti FS20 STR

Langaton termostaatti FS20 STR Langaton termostaatti FS20 STR Laajemmat käyttöohjeet (suomennos olennaisilta osin, luvut viittaavat täydelliseen saksankieliseen käyttöohjeeseen, joka on mukana pakkauksessa) 1.3 Tekniset tiedot Tärkeimmät

Lisätiedot

Versio Fidelix Oy

Versio Fidelix Oy Versio 1.96 2014 Fidelix Oy Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Esittely... 4 1.1 Toimintaperiaate... 5 1.2 Käyttöönotto... 6 2 Käyttöliittymä... 7 2.1 Päävalikko ja käyttö yleisesti... 7 2.2 Säätimen

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

SiMAP - lämmityksen ohjauskeskus. Contents

SiMAP - lämmityksen ohjauskeskus. Contents 1 (13) SiMAP - lämmityksen ohjauskeskus Contents 1. SiMAP SÄÄTÖ - sisäänkirjautuminen...2 2. T - Sensors, TC ja Trend...3 3. ASETUSARVON ASETTAMINEN - asuntojen lämpötila...6 4. MITTAUSNÄKYMÄ...7 4.1 Huoneistot...7

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65

KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 www.scanoffice.fi CZ06516 Versio A 01/2013 Sisällys Käyttö Aluksi... 1 Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 2 Käyttöasetukset... 3 Näyttö...3 Lisäkäyttövesi...3 Sisälämpötila...4 Käyttöveden

Lisätiedot

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 088U0213 Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset...................

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistys opas.

Ecodan NG C-Generation. Käynnistys opas. Ecodan NG C-Generation Käynnistys opas. Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM! Muista myös asentaa SD-muistikortti

Lisätiedot

Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä

Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä 088U0212 Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset................... 5 4. Välitystesti............................

Lisätiedot

VITOCAL Liuos-/vesilämpöpumput yksi- tai kaksitehoinen, 225-1150 kw. Suunnitteluohjeet VITOCAL 350-G PRO

VITOCAL Liuos-/vesilämpöpumput yksi- tai kaksitehoinen, 225-1150 kw. Suunnitteluohjeet VITOCAL 350-G PRO VITOCAL Liuos-/vesilämpöpumput yksi- tai kaksitehoinen, 225-50 kw Suunnitteluohjeet VITOCAL 350-G PRO Yksitehoinen: Tyypit BW 35.AS240SDH - BW 35.AS600SDH. Tyypit BW 35.AS240SAH - BW 35.AS600SAH. Tyypit

Lisätiedot

KOULUTUS, LAAJA, Vaihtoehtoisia tekniikoita

KOULUTUS, LAAJA, Vaihtoehtoisia tekniikoita KOULUTUS, LAAJA, Vaihtoehtoisia tekniikoita 1/2016 Vaihtoventtiilitekniikka Vaihtoehtoisia maalämpötekniikoita Lämpöpumppu vuorottelee lämmitystä lämmönjakoverkon ja käyttöveden välillä. Käyttövesi on

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Erityispiirteet 3 3. Tekniset tiedot 3 4. Sähköliitäntä 3 4.1 Z 125 /2/... : n liitäntäkaavio 3 5. Käyttöönotto

Lisätiedot

Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin

Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin 05/2013 SCS10-15 SCS21-31 SCS40-120 SCS10-31 Scanvarm SCS-mallisto on joustava ratkaisu erityyppisiin maaenergiajärjestelmiin.

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

TX elektroninen ohjainyksikkö

TX elektroninen ohjainyksikkö TX elektroninen ohjainyksikkö Sivu 1 / 20} 1.0.0 Sisällysluettelo 1.0.0 Sisällysluettelo... 2 2.0.0 Yhteenveto... 3 3.0.0 Toimintojen kuvaus... 4 3.1.0 Käyttäjäasetukset... 4 3.1.1 Toiminta päivällä...

Lisätiedot

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Living full of energy /7 Roth Touchline ohjausjärjestelmällä on mahdollista asettaa usealle eri tavoille, toimiakseen viilennysjärjestelmän kanssa. Järjestelmällä

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL Liuos/vesi- ja vesi/vesi-lämpöpumppu yksi- ja kaksitehoinen 5,8-117,8 kw. Suunnitteluohjeet VITOCAL 350-G VITOCAL 200-G

VIESMANN. VITOCAL Liuos/vesi- ja vesi/vesi-lämpöpumppu yksi- ja kaksitehoinen 5,8-117,8 kw. Suunnitteluohjeet VITOCAL 350-G VITOCAL 200-G VIESMANN VITOCAL Liuos/vesi- ja vesi/vesi-lämpöpumppu yksi- ja kaksitehoinen 5, - 117, kw Suunnitteluohjeet Sähkökäyttöiset lämpöpumput lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen monovalenteissa tai bivalenteissa

Lisätiedot

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A KÄYTTÖOHJE 1. Ensimmäinen Kuvaus kosketusnäyttö (Touch Screen Wall Controller) Touch LCD seinä ohjain on lisävaruste adapteri KKRP01A joka mahdollistaa

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

T-MALLISTO. ratkaisu T 0

T-MALLISTO. ratkaisu T 0 T-MALLISTO ratkaisu T 0 120 Maalämpö säästää rahaa ja luontoa! Sähkölämmitykseen verrattuna maksat vain joka neljännestä vuodesta. Lämmittämisen energiatarve Ilmanvaihdon 15 % jälkilämmitys Lämpimän käyttöveden

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN Snro: 7163630 Kiitos tuotteemme hankinnasta. Tämä älykäs gsm toiminen laite ei ainostaan ohjaa lämpöpumppua vaan se myös tarkkailee huonelämpötilaasi ja sähköverkon

Lisätiedot

kansi Enerventin perusilmeellä

kansi Enerventin perusilmeellä Enervent Superior ja Premium Ilmanvaihtolaitteet ilmalämpöpumpulla kansi Enerventin perusilmeellä Fresh, hot & cool Enervent Superior- ja Premium -sarjat Ilmanvaihto lämmitys jäähdytys Ensto Enerventin

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL Ilma/vesi-lämpöpumput, Split-malli 3,0-10,6 kw. Suunnitteluohjeet. VITOCAL 222-S Tyyppi AWT-AC 221.A/ AWT-AC 221.

VIESMANN. VITOCAL Ilma/vesi-lämpöpumput, Split-malli 3,0-10,6 kw. Suunnitteluohjeet. VITOCAL 222-S Tyyppi AWT-AC 221.A/ AWT-AC 221. VIESMANN VITOCAL Ilma/vesi-lämpöpumput, Split-malli 3,0-10,6 kw Suunnitteluohjeet Sähkökäyttöiset ilma/vesi-lämpöpumput Split-rakenteella sekä ulko- ja sisäyksiköllä Sisäyksikkö varustettuna lämpöpumpun

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE Uplink

Käyttöohjekirja NIBE Uplink Käyttöohjekirja UHB FI 1228-1 231154 Sisällys 1 Yleistä 2 Palvelutarjonta 3 Vaatimukset 3 2 Rekisteröi NIBE Uplink 4 3 Tarvitsetko apua? 5 Aloitussivu 5 Ohjelmisto 8 Tilin asetukset 8 Uloskirjautuminen

Lisätiedot

OHJAUSPANEELI UTI-INV-MODUULIN SEURANTAAN JA KÄYTTÖÖN UTI-IQCP

OHJAUSPANEELI UTI-INV-MODUULIN SEURANTAAN JA KÄYTTÖÖN UTI-IQCP KÄYTTÖOHJE OHJAUSPANEELI UTI-INV-MODUULIN SEURANTAAN JA KÄYTTÖÖN UTI-IQCP SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN 1. Päänäyttö Päänäyttö on jaettu viiteen seurantaikkunaan sekä painikkeeseen,

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Mukavampaa asumista ECL Comfort -elektroninen säätölaite

Mukavampaa asumista ECL Comfort -elektroninen säätölaite MKING MODERN LIVING POSSILE Mukavampaa asumista EL omfort -elektroninen säätölaite Luotettavat EL omfort - säätölaitteet Danfoss lyhyesti Danfoss Group on alansa johtava yritys, joka tutkii, kehittää ja

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Sisältö sivu 1 LAITTEEN ESITTELY... 1 1.1 Toimintaperiaate... 1 1.2 KFRS-9 vesi-ilmalämpumppuun kuuluvat yksiköt... 1 1.3 Vesi-ilmalämpöpumpun tärkeimmät

Lisätiedot

Lämpöässä Emi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu 100% Emi 28. Emi 43 Emi 28P MAALÄMPÖÄ. Emi 43P

Lämpöässä Emi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu 100% Emi 28. Emi 43 Emi 28P MAALÄMPÖÄ. Emi 43P Lämpöässä Emi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu Emi 28 100% Emi 43 Emi 28P MAALÄMPÖÄ Emi 43P Lämpöässä Emi markkinoiden joustavin maalämpöpumppu Lämpöässä Emi-mallisto on ratkaisu monenlaisiin maaenergiajärjestelmiin.

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

Mukautumisen mestari parhaassa A +++ energialuokassa. Lämpöässä Esi maalämpöjärjestelmä. Esi 6 Esi 9 Esi 11 Esi 14 Esi 17

Mukautumisen mestari parhaassa A +++ energialuokassa. Lämpöässä Esi maalämpöjärjestelmä. Esi 6 Esi 9 Esi 11 Esi 14 Esi 17 Mukautumisen mestari parhaassa energialuokassa Lämpöässä Esi maalämpöjärjestelmä Esi 6 Esi 9 Esi 11 Esi 14 Esi 17 Lämpöässä Esi markkinoiden joustavin maalämpöpumppu Siirryimme öljylämmityksestä edulliseen

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelma. 1. Käyttöhyödykejärjestelmiin liittyvät tehostamistoimet

Kaupan alan toimenpideohjelma. 1. Käyttöhyödykejärjestelmiin liittyvät tehostamistoimet Raportoidut energiansäästöön ja sen käytön tehostamiseen vaikuttavat toimenpiteet vuonna 2010 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen palvelualan toimenpideohjelmat Kaupan alan toimenpideohjelma 1.

Lisätiedot

4) Kaiutin: 8Ω/10W 5) Otsonaattori: 12V/5W 6) Höyrygeneraattori: 220V/3000W

4) Kaiutin: 8Ω/10W 5) Otsonaattori: 12V/5W 6) Höyrygeneraattori: 220V/3000W I Suositukset 1. Ohjaussäätimen pidemmän käyttöiän takaamiseksi ei sitä suositella kytkettävän päälle/pois päältä alle 30 sekunnin välein. 2. Kytke ohjaussäätimen virta pois päältä tuotteen käytön jälkeen.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Termostaatit Laaja valikoima termostaatteja kaikkiin ympäristöihin

Termostaatit Laaja valikoima termostaatteja kaikkiin ympäristöihin Termostaatit Termostaatit Laaja valikoima termostaatteja kaikkiin ympäristöihin Käyttökohteet Fricon termostaatit takaavat mukavuuden ja säästävät energiaa julkisissa, kaupallisissa ja asuinkiinteistöissä.

Lisätiedot

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Viileäpaketin ominaisuudet: Käyttöjännite 230 V Automatiikalla toimivat sulkuventtiilit Automaattinen pumppujen ohjaus Viilennyksen ohjaus ulko- ja sisälämpötilan

Lisätiedot

Ilmastointilaitteen / Ilmalämpöpumpun ohjaaminen

Ilmastointilaitteen / Ilmalämpöpumpun ohjaaminen Mene sovelluksen etusivulle. Broadlink RM-Pro Ilmastointilaitteen / Ilmalämpöpumpun ohjaaminen Broadlink RM-Pro:n koodikirjastossa on valmiina tuhansien laitteiden infrapunakauko-ohjainten ohjainkoodit,

Lisätiedot

Mac. Valmistelut. Mac

Mac. Valmistelut. Mac Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat C1 tai C2 näkyvät vuorotellen.

Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat C1 tai C2 näkyvät vuorotellen. 310 792 01 Erikoistoimintojen näyttö: TR 612 top TERMINA 2-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta Esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita

Lisätiedot

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi.

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. 450007 Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. Edistyneet asetukset: Asetuksia muuttamaan pääsee, kun painaa ensin POIS/PÄÄLLE-painikkeesta

Lisätiedot