Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)"

Transkriptio

1 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 79 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 5/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina kello KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet Varajäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Panu Leinonen PJ (sit) Veli Humalalampi (sit) Eija Hietala VPJ (vas) Reeta Hyttinen (sit) Hannu Oikarinen (vas) Antti Oikarinen (vas) Hanne Suokanerva (sit) Raija Jääskeläinen (sit) Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) MUUT SAAPUVILLA Pekka Nyman kvalt pj (sit) OLLEET Milja Pyhäjärvi kvalt:n I vpj. (kd) Heikki Honkanen kvalt:n II vpj. (kesk) Erkki Parkkinen kunnanjohtaja Anja Niemi kunnansihteeri ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Panu Leinonen Anja Niemi PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pelkosenniemi Allekirjoitukset Ahti isojärvi Antti Oikarinen PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 47, 48, 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 47 Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille toimitetaan viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kunnanhallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kuntalaki 58 ). Kokous hyväksyttiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 48 Kunnan hallintosäännön ( ) 16 :n mukaan kunnanhallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) tähän tehtävään valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. Pöytäkirja pyritään tarkastamaan heti kokouksen päätyttyä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin pöytäkirja tarkastetaan viimeistään viikon kuluessa kokouksesta. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Eija Hietalan ja Ahti Isojärven, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Puheenjohtaja muutti esitystään niin, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Antti Oikarinen ja Ahti Isojärvi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

3 Kunnanhallitus ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 49 Kunnan hallintosäännön mukaan kokouksen esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään kirjallisesti tai sähköisessä muodossa jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi esittelijän esityksestä toimielimen yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kunnanhallitus hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat. Kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että lisäasiaksi otetaan 56 Hankejohtajan valitseminen Yöttömän Yön Soutu hankkeeseen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 50 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY:N LAINALLE Khall 50 Koillis-Lapin Sähkö Oy esittää, että omistajakunnat myöntäisivät omavelkaisen takauksen yhtiön lainalle: "Valtioneuvoston asetuksen (66/2009) mukaisesti Koillis-Lapin Sähkö Oy:n on vaihdettava 80 % mittareista kaukoluettaviksi ja tuntitallentaviksi vuoden 2013 loppuun mennessä. Mittarien uusinta aiheuttaa yhtiölle noin 2,5 miljoonan euron investoinnin. Koillis-Lapin Sähkö Oy:llä on runsaasti 70-luvulla rakennettua verkkoa, joka tulee käyttöikänsä päähän tulevalla vuosikymmenellä. Verkon perusparannukseen joudutaan käyttämään noin 0,5 miljoonaa euroa vuosittain. Yhtiöllä on samanaikaisesti menossa suuret voimajohtoinvestoinnit. Suunnittelussa olevan Kemijärvi-Pelkosenniemi 110 kv:n johdon kustannusarvio on noin 4,2 miljoonaa euroa. Voimajohdolla parannetaan verkon käyttövarmuutta ja mahdollistetaan lähitulevaisuudessa tarpeellisen Pyhätunturin voimajohdon edullisempi toteutus sekä tulevaisuudessa rakennettavan kantaverkkoliitynnän täysimääräinen hyödyntäminen. Yhtiö on jo suorittanut isoja investointeja mm. Kursu-Salla 110 kv:n johdon rakentamisen, Permantokoski-Kemijärvi 110 kv:n johdon hankinnan ja neljän sähköaseman peruskorjauksen omarahoituksella. Koillis-Lapin Sähkö Oy:n verkkoinvestointeihin varatut rahavarat ja tulorahoitus eivät tule yksistään riittämään, vaan investointeja varten on otettava vierasta pääomaa. Koillis-Lapin Sähkö Oy on päättänyt ottaa tulevan vuosikymmenen verkkoinvestointeja varten ,00 euron lainan Pohjolan Osuuspankilta. Lainan korko on Euribor 6 kk + 0,5 %, laina-aika on enintään 20 vuotta ja laina on tasalyhenteinen 6 kk:n välein. Lainaa nostetaan investointitarpeiden mukaisesti. Koillis-Lapin Sähkö Oy esittää, että omistajakunnat myöntävät omavelkaisen takauksen yhtiön verkkoinvestointeja varten otettavalle lainalle ( ,00 euroa) omistustensa suhteessa. Omistajakuntien takausvastuu jakautuu omistussuhteiden perusteella seuraavasti:

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 50 Kemijärvi 61,57 % ,00 euroa Salla 24,74 % ,00 euroa Pelkosenniemi 10,18 % ,00 euroa Savukoski 3,51 % ,00 euroa Pyydettävän takauksen perusteena on omistajakuntien takauksella saavutettava korkoetu, jolla on merkitystä yhtiölle suuren lainasumman ja pitkän laina-ajan vuoksi. Kunnioittaen KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY Arto Junnila toimitusjohtaja Pelkosenniemen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää Koillis-Lapin Sähkö Oy:lle omavelkaisen euron takauksen Pohjolan Osuuspankilta otettavalle enintään 20 vuoden lainalle. Takauksesta peritään vuosittain 0,3 %:n takausprovisio jäljellä olevasta pääomasta laskettuna. Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 51 YHTEYSPALVELUPISTEEN PERUSTAMINEN Khall 44 Valtionvarainministeriö on lähettänyt kirjeen, jossa se käsittelee kunnille ja kuntayhtymille yhteispalvelun tukemiseksi annettavaa valtionavustusta. Kirjeen mukaan kunnat ja kuntayhtymät voivat hakea vuonna 2010 harkinnanvaraista valtionavustusta yhteispalvelupisteen perustamiseen. Avustusta voi saada korkeistaan 70 % avustukseen oikeuttavista kustannuksista. Poikkeustapauksissa avustusta voi saada myös ylläpitokustannuksiin vuodelle Valtionvarainministeriön kirje kunnalle liite nro 8. ja avustuksen saamisen ehdot ja määräytymisen kriteerit liitteessä nro 9. Hakemus avustuksesta perustamiskustannuksiin tulee lähettää klo mennessä Valtionvarainministeriöön. Kunta on aiemmilla päätöksillä suhtautunut periaatteessa myönteisesti yhteyspalvelupisteasiaan. Nykyisessä palvelujen keskittämisen kehityksessä on vaarana, että nykyisetkin valtion viranomaisten Pelkosenniemellä antamat palvelut loppuvat, jollei kunta ole yhteyspalvelupisteasiassa osaltaan aktiivinen. Yhteispalvelupisteen perustaminen kuntaan on perusteltua kuntalaisten vallitsevan palvelutason turvaamiseksi ja uusien palvelujen tuottamisen mahdollistamiseksi. Tästä syystä Pelkosenniemen kunnanvirastolla pidettiin neuvottelu yhteispalvelupisteasiassa. Neuvotteluun osallistuivat kunnan edustajien lisäksi edustajat Kelasta, Lapin poliisilaitoksesta, Työ- ja elinkeinotoimistosta, verohallinnosta ja Lapin liitosta (pöytäkirja liite nro 10.). Neuvottelussa kävi ilmi, että ainakin Kela, poliisilaitos ja työ- ja elinkeinotoimisto olisivat halukkaita osallistumaan yhteispalvelupisteeseen, joka sijaitsisi Pelkosenniemen kunnanvirastossa. Neuvottelu käytiin myönteisessä hengessä ja asukkaiden palvelujen turvaamistarkoituksessa nykyisiä uusia innovaatioita ja yhteistyötä hyödyntäen. Kokouksen jälkeen on selvitetty valtion viranomaisten kunnalle suoritettavia korvauksia yhteispalvelupisteen ylläpidosta. Kela, työja elinkeinotoimisto ja Lapin poliisilaitos ovat ilmoittaneet osallistumisestaan ja ao. viranomaisten kiinteistä ja suoriteperusteisista maksuista kunnalle kertyy arviolta euroa/kk. Pääosa po. määrästä perustuu kiinteään korvaukseen.

7 Kunnanhallitus Kunnan hallinto-osaston toimesta on mietitty toiminnallinen/tilaratkaisu. Yhteyspalvelupiste sijoittuisi nykyiseen aulatoimistoon (palvelutiski / esitteet / verkkoyhteys / neuvonta) ja sen viereiseen kunnansihteerin huoneeseen (neuvotteluhuone). Tekninen virasto on laatinut tältä pohjalta alustavan kustannusarvion yhteyspalvelupisteen perustamisesta aiheutuvista muutostyökustannuksista. Kustannusarvio, liite nro 11. Mikäli kunnanhallitus hyväksyy esityksen, toimitetaan valtionavustushakemus mennessä Valtionvarainministeriöön ja tehdään sopimukset viranomaisten kanssa. Sopimukset toimitetaan ministeriöön joko samassa yhteydessä, taikka täydennetään hakemusta sopimuksilla jälkikäteen. Asiaa läpikäydään ennen kokousta kunnanviraston ao. henkilöstön kanssa. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Ksiht: Kunnanhallitus suhtautuu myönteisesti yhteispalvelupisteen perustamiseen. Kunnanhallitus edellyttää, että 1. yhteyspalvelupisteestä saadaan aikaan eri valtionviranomaisten (ainakin KELA, poliisi, työ- ja elinkeinotoimisto) kanssa sopimukset, joissa ao. viranomaiset sitoutuvat suorittamaan kunnalle yhteyspalvelupisteen kustannuksista esittelytekstissä arvioidun määrän. Tarvittaessa toiminnan käynnistyttyä korvauksia tarkistetaan, mikäli ne eivät ole riittäviä työmäärään suhteutettuna ottaen huomioon se, että palveluneuvojalla/- neuvojilla on oltava kokopäiväinen valmius palvella kunnan omien tehtävien hoidon lisäksi myös Kelan, poliisin ja työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaita sopimuksissa määriteltyjen palveluluetteloiden mukaisesti. 2. yhteyspalvelupisteeseen osallistuvat valtion viranomaiset vastaavat kunnan tarvittavan henkilöstön koulutuksesta, palvelupisteessä olevan ao. viranomaisten esite- yms. materiaalin toimittamisesta ja ajan tasalla pitämisestä sekä palvelupisteeseen tarvittavien erityisten etäyhteyttä/verkkopalvelua koskevien koneiden ja laitteiden toimittamisesta ja palvelujen tuottamisessa jatkossa tarvittavien uusien erityislaitteiden toimittamisesta.

8 Kunnanhallitus yhteyspalvelupisteen työtehtävien (kunnan omat ja ulkopuoliset) vaatima henkilöstön riittävyys ja osaaminen varmistetaan ensisijaisesti sisäisin tehtävien uudelleen järjestelyin, mikä otetaan huomioon yhteyspalvelupisteen toimintaan osallistuvien ja sitoutuvien nykyisten työntekijöiden palkkauksessa työn vaativuuden arvioinnin mukaisesti taikka tarvittaessa lisäresurssien järjestämisellä, mikä edellyttää kunnan sisäisten toimintojen organisointia siten, että palvelupisteessä olisi kunnan omaa työtä riittävästi myös uudelle henkilölle. Molemmissa tapauksissa osaaminen varmistetaan valtion viranomaisten antamilla koulutuksilla ja niihin osallistumisen sallimisella kunnan työajalla. 4. kunta saa yhteyspalvelupisteen perustamisesta aiheutuvien ylimääräisten kustannusten (rakenteelliset muutostyöt, kalusteet yms., kustannusarvio) kattamiseen ylimääräistä valtionosuutta/-avustusta 70 %. 5. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle muutoksena talousarvioon yhteyspalvelupisteen perustamisen investointiin a. investointi brutto b. valtionavustus c. investointi netto Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle tai kunnansihteerille valtuudet viedä yhteispalvelupisteasiaa eteenpäin neuvottelemalla ja tekemällä kunnan puolesta yhteyspalvelupistetoimintaa koskevat sopimukset ja toimittamaan kunnan valtionavustushakemus mennessä Valtionvarainministeriöön. Mikäli sopimustai muu tilanne asiassa vaatii, informoivat ja neuvottelevat ao. virkamiehet kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa mahdollisista muutoksista, mitkä tulee saattaa seuraavassa kokouksessa kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Kunnansihteeri muutti päätösesitystä kohtaan 1: Sopimusten teon yhteydessä neuvotellaan työ- ja elinkeinotoimiston kanssa siitä, että saataisiin asiantuntija kuntaan esim. kerran kuukaudessa puoleksi päiväksi. Tämä ei ole ehto sopimuksen syntymiselle. Hannu Oikarinen esitti, kohtaan 2 lisätään koneiden ja laitteiden hankinta ohjelmistoineen ja niiden ylläpitoineen. Panu Leinonen kannatti Oikarisen esitystä.

9 Kunnanhallitus Panu Leinonen esitti kohtaan 3 seuraavasti: yhteyspalvelupisteen työtehtävien (kunnan omat ja ulkopuoliset) vaatima henkilöstön riittävyys ja osaaminen varmistetaan ensisijaisesti sisäisin tehtävien uudelleen järjestelyin, mikä otetaan huomioon yhteyspalvelupisteen toimintaan osallistuvien ja sitoutuvien nykyisten työntekijöiden palkkauksessa työn vaativuuden arvioinnin mukaisesti. Osaaminen varmistetaan valtion viranomaisten antamilla koulutuksilla ja niihin osallistumisen sallimisella kunnan työajalla. Hanne Suokanerva kannatti Leinosen esitystä. Kunnansihteeri muutti päätösesitystään kohtaan 5 siten, että investoinnin kustannukset ovat (nettokustannus ). Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti muutetut päätösesitykset. * * * Khall 51 Kunta on käynyt neuvottelut asiassa Kelan, poliisin ja TE-toimiston kanssa. Sopimusneuvotteluissa kävi ilmi, että sopimusten aikaansaaminen edellytti osin kunnan laitehankintaa. Ohjelmistoja ei toiminnassa tarvita vaan palvelu tapahtuu suorin yhteyksin toimeksiantajien verkkosivuille. Kustannukset eivät em. syystä nousseet kunnanhallituksen hyväksymistä. TE-toimistolla ei ole vakituista asiantuntijakäyntiä vaan aiemman käytännön mukaisesti käyntejä tarvittaessa. Muutoin sopimukset ovat kunnanhallituksen päätöksen mukaisia ehdoiltaan ja lopputulokseltaan. Sopimusneuvottelujen sisällöstä on informoitu ja neuvoteltu kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa. Valtionosuutta on haettu määräajassa. Päätös pitäisi saada viimeistään kesäkuun alkupuolella Liitteenä sopimukset ja kustannusarvio, liitteet nro 1. Kunnanhallitus hyväksyy tehdyt sopimukset ja kustannusarvion. Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 52 EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KEMIJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KEHITTÄMISEN SEURANTARYHMÄÄN VUOSILLE Khall 52 Vuosina toteutetussa Kemijärven säännöstelyn kehittämishankkeessa laadittiin yhteenveto säännöstelyn vaikutuksista, arvioitiin haittojen lieventämistoimenpiteiden toteuttamiskelpoisuutta sekä esitettiin 18 toimenpidesuositusta säännöstelystä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Suositusten toteutus ulottuu vuoteen 2015 asti. Toimenpidesuositusten täytäntöönpanon seurantaa varten perustettiin vuonna 2005 eri sidosryhmien ja ranta-asukkaiden edustajista koostuva seurantaryhmä, jonka tehtävä on ollut mm. seurata suositusten toteutumiseksi laaditun toimenpideohjelman toteutumista, käsitellä suositusten toimeenpanemiseksi laadittuja suunnitelmia ja esityksiä sekä ottaa niihin kantaa sekä arvioida eri suositusten toteutumista. Lisäksi seurantaryhmän tehtävänä on ollut tuoda esille alueensa asukkaiden näkemyksiä mm. ranta-alueita ja rantojen virkistyskäyttöä koskevissa kysymyksissä. Seurantaryhmän toimikausi päättyi vuoden 2009 lopussa. Kemijärven säännöstelyn kehittämisen seurantaryhmän pidetyssä kokouksessa sovittiin, että seurantaryhmän toiminta jatkuu ja tulevalle viisivuotiskaudelle toimenpidesuositusten toteuttamisen seurantaa varten perustetaan uusi seurantaryhmä. Lapin elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualue pyytää Pelkosenniemen kuntaa nimeämään edustajansa ja varaedustajan Kemijärven säännöstelyn kehittämisen seurantaryhmään vuosille Liitteenä 2 Lapin elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen lähettämä pyyntö liitteineen. Pekka Nyman on toiminut varsinaisena jäsenenä ja Ilkka Pesonen varajäsenenä edellisvuosina seurantaryhmässä. Kunnanhallitus nimeää otsikossa mainittuun seurantaryhmään jäseneksi Pekka Nymanin ja varajäseneksi Ilkka Pesosen vuosille Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 53 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN POHJOISIMMAN LAPIN LEADER RY:N HALLITUKSEEN Khall 53 Pohjoisimman Lapin Leader ry pyytää Pelkosenniemen kuntaa esittämään kunnan edustajaa yhdistyksen hallitukseen. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi ja yksittäisen hallituksen jäsenen toimikausi voi olla enintään kuusi vuotta. Pohjoisimman Lapin Leader ry:n hallituksessa Pelkosenniemen kuntaa edusti vuonna 2009 jäsenenä Pekka Nyman. Esitys hallituksen jäsenestä tulee toimittaa yhdistykselle ennen toukokuun lopulla pidettävää vuosikokousta. Valittavalta jäseneltä odotetaan kiinnostusta maaseudun kehittämistoimintaan ja sitoutumista yhdistyksen hallitustoimintaan. Liitteenä nro 3 Pohjoisimman Lapin Leader ry:n kirje. Kunnanhallitus esittää Pelkosenniemen kunnan edustajan Pohjoisimman Lapin Leader ry:n hallitukseen. Kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että Pelkosenniemen kunnan edustaja Pohjoisimman Lapin Leader ry:n hallituksessa on Panu Leinonen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 54 KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMAN VAHVISTAMINEN Khall 54 Kunnanjohtaja Erkki Parkkinen anoo vuosilomasta (28 päivää) 20 päivää pidettäväksi välisenä aikana. Myöhemmin pidettäväksi jää 8 päivää. Khall.pj: Kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtaja Erkki Parkkisen vuosiloman anomuksen mukaisesti. Kunnanhallituksen puheenjohtaja vahvistaa jäljelle jääneen tai muutetun vuosiloman. Kunnanjohtaja voi vuosiloman aikana hoitaa välttämättömät ja tärkeät virkatehtävät. Kunnanjohtaja poistui esteellisenä pykälä käsittelyn ajaksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 55 ILMOITUSASIAT Khall 55 PELKOSENNIEMEN KUNTA 1. Teknisen lautakunnan pöytäkirja jäljennös Talousarvion toteuma Johtajan työn tulosten arviointimenettely kokouksen pöytäkirja. 4. Lausuntopyyntö koskien Pohjois-Lapin ja Rovaniemen verotoimistojen yhdistämisestä. 5. Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset nro:t Kunnansihteerin viranhaltijapäätökset nro:t 1-12 Viranhaltijapäätökset ovat esillä kokouksessa. LAPIN LIITTO 7. Pelastuslautakunnan kokouksen pöytäkirja jäljennös. 8. Hallituksen kokouksen pöytäkirja jäljennös. YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 5. Päätös Kairalan-Luiron maisemanhoitoalueesta Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

14 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 56 HANKEJOHTAJAN VALITSEMINEN YÖTTÖMÄN YÖN SOUTU -HANKKEESEEN Khall Pelkosenniemen kunnanhallitus päätti kokouksessaan hakea ja toteuttaa hallinnoijana Yöttömän Yön Soutu hankkeen, mikäli hanke saa myönteisen rahoitus- ja viranomaispäätöksen Pohjoisimman Lapin Leader ry:stä ja Lapin TEkeskukselta. Hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen ja nyt hanketta on toteutettu hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeelle palkattiin hanketyöntekijä alkaen kuudeksi kuukaudeksi alkaen työntekijä oli estynyt hoitamaan tehtävää ja hankkeelle palkattiin toinen työntekijä 14 päivän ajaksi hoitamaan muun muassa logokilpailu, maksatushakemus, muutoshakemus ja ohjausryhmän kokous. Hankkeelle tehtiin muutoshakemus joulukuussa 2009, koska havaittiin, että hanketyöntekijän työpanosta tarvitaan jo heti helmikuun alusta kunnanhallitus hyväksyi, että hankkeen hankevetäjä palkataan väliseksi ajaksi. Hanketyöntekijä työskenteli hankkeelle kolmen kuukauden ajan helmikuun alusta alkaen, jonka jälkeen hän on ollut estyneenä työskentelemään hankkeessa toukokuun loppuun. Tilanne kesäkuun alusta alkaen, on edelleen auki. Soutuhankkeen suunnittelu ja toteutus on täysin kesken kaikilta osin. Yhteistyökumppaneiden sitouttaminen turvallisuuden, ruokailun ja oheistapahtumien osalta sekä muut käytännön järjestelyt ovat suurilta osin tekemättä. Tämän seurauksena Pohjoisimman Lapin Leader ry:hyn ja edelleen Lapin ELY-keskukseen toimitetaan hankkeen ohjausryhmässä huomenna käsiteltävä hankkeen muutoshakemus, mikäli ohjausryhmä sen hyväksyy. Muutoshakemuksella haetaan lisärahoitusta hankkeen palkkakuluihin , ostopalveluihin 2700 ja muihin kuluihin 600. Perustelut lisäkuluihin löytyvät liitteestä X. Suurin yksittäinen syy lisärahoituksen tarpeeseen on se, että hankkeeseen palkataan uusi työntekijä, hankejohtaja. Liitteenä X on myös hankkeen muutettu kustannusrakenne. Ely-keskuksen kanta lisämäärärahan saantiin, ainakin palkkakulujen osalta, on myönteinen. Asia on tarkistettu puhelimitse. Päätös muutoshakemukseen saadaan kesäkuun alussa.

15 Kunnanhallitus Tässä tilanteessa uusi työntekijä voidaan palkata suoraan ilman julkista hakumenettelyä. Palkattavaa työntekijää on kartoitettu monin eri tavoin ja esillä on ollut useampia vaihtoehtoja. Lisäksi on konsultoitu asiassa myös Pohjoisimman Lapin Leaderia ja ELYkeskusta. Nyt esitettävälle menettelylle on saatu hyväksyntä ja henkilö / palkkaus täyttävät asetetut vaateet ja ehdot. Pelkosenniemen kunnanhallitus hyväksyy, että 1) Hankkeeseen palkataan hankejohtajaksi Jarkko Leinonen ajalle , palkkaus /kk. 2) Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnansihteerin päättämään yhdessä hankejohtajan työsuhteen jatkamisesta kesäkuun alusta alkaen (yht. n. 4 kk) sen mukaisesti, miten hankkeen toteuttamiseen vaikuttavat asiat etenevät, ja millaisen päätöksen hankkeen muutoshakemus saa Lapin ELY-keskukselta, 3) Ostopalveluihin ja muihin kuluihin liittyvien lisämäärärahojen käyttö riippuu Ely-keskuksen päätöksestä. Elyn päätöksestä riippumatta tapahtuman turvallisuus on taattava (turvaveneet) ja 4) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että muuttuneen kustannusarvion mukaiset määrärahat hyväksytään ja muutetaan soutuhankkeen osalta talousarvioon ja kunnan mahdollisesti kasvava omarahoitusosuus katetaan uusiin kehittämishankkeisiin varatuista määrärahoista. Kohdat 1) 4) hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 4/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 17.06.2010 kello 14.00 14.58 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 31 3/2010 KOKOUSAIKA Perjantaina 21.05.2010 kello 13.00-14.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Erkki Parkkinen 123-126, 128-130 kunnanjohtaja

Erkki Parkkinen 123-126, 128-130 kunnanjohtaja Pelkosenniemen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ Sivu 191 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 12.8.2013 kello 17.00-18:19 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 228 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 10/2009 KOKOUSAIKA Maanantaina 07.09.2009 kello 15.00 16.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 137 No 6/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 16.11.2006 kello 12.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 69 6/2010 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 27.10.2010 kello 16.00-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 9/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 28.09.2004 kello 17.00-19.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 20.06.2011 klo 18.00 19.24 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 55 97 56 97 57 97

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 14, 15, 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 14 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 No 11.02.2010 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 11.02.2010 kello 17.00-17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.30-18.46 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 03.03.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 5 / 2014

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 23.02.2015 klo 17.00-17.55

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 23.02.2015 klo 17.00-17.55 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 03/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 23.02.2015 klo 17.00-17.55 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot