Talousarvio 2015 ja Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2015 ja Taloussuunnitelma 2016-2017"

Transkriptio

1 Talousarvio 2015 ja Taloussuunnitelma Yhtymäkokous Vaalijalan kuntayhtymä Nenonpellontie 40, Nenonpelto Y-tunnus: Puhelin , vaihde www-vaalijala.fi Kotipaikka: Pieksämäki Faksi

2 - 1 - Toiminta- ja taloussuunnitelma Lainsäädännön ja hallinnon muutokset Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä ja hallintomallia on uudistettu pitkään ja eduskuntapuolueet toivat julkisuuteen viiteen erva-alueeseen perustuvan palvelujen järjestämismallin. Uuden palvelujärjestelmän suunnitteluaika jää lyhyeksi ja sen pitäisi olla toiminnassa jo Tärkeitä päivämääriä ovat , jolloin järjestämisvastuisten sotealueiden kuntayhtymien perussopimukset tulee olla hyväksyttyinä, 1.1,2016, jolloin kuntayhtymien toiminta käynnistyy ja , johon mennessä tuotantovastuisten kuntien ja kuntayhtymien on ilmoittauduttava sote-alueiden kuntayhtymille. Tuotantovastuisista kuntayhtymistä päätetään neljän vuoden välein. Ensimmäinen järjestämispäätös tulee tehdä mennessä. Vaalijalan toiminta-alue tulee olemaan uudistuksen jälkeen Itä-Suomen sote-alue, johon kuuluvat Savon lisäksi Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala. Tästä syystä Vaalijala kartoittaa koko sotealueen palvelutarpeet koskien vaativia kuntoutuspalveluja ja liikkuvia kuntoutuspalveluja. Työ on aloitettu Keski-Suomesta. Vaalijalan kuntayhtymä tulee ilmoittautumaan sote-alueensa tuotantovastuiseksi kuntayhtymäksi alkaen. Sote-alue kaksinkertaistaa Vaalijalan perinteisen toiminta-alueen, joka on erityisosaamisen ylläpitämisen ja kehittämisen näkökulmasta positiivinen asia. Todennäköistä on, että Itä-Suomen sote-alueelle muodostuvista tuotantovastuualueista ei yksikään ole riittävän laaja väestöpohjaltaan ylläpitämään Vaalijalassa muodostunutta osaamista. Osaamisen jakaminen tuotantovastuualueille vaarantaisi sen ylläpitämisen ja kehittämisen, joka heikentäisi asiakkaiden mahdollisuuksia vaativaan kuntoutukseen ja muihin Vaalijalan nykyisiin palveluihin. Tuotantovastuualueet tulevat järjestämään asiakkaiden lähipalvelut, joita Vaalijan toiminta jatkossakin tukee. Mikäli Vaalijalan kuntayhtymä ei saa itsenäistä tuotantovastuuta, tulisi palvelutoiminta siirtää kokonaisuudessaan suoraan tulevan sote-alueen kuntayhtymän tuotantovastuulle. Tämä ratkaisu jossain määrin turvaisi erityisosaamisen erityistä tukea tarvitseville henkilöille Itä- Suomessa. Itsemääräämisoikeuslain on tarkoitus astua voimaan , joka merkitsee uusia suunnitteluvastuita toiminnan järjestäjille ja ennen kaikkea uutta ajattelua asiakkaan itsemääräämisoikeuden aktiivisessa edistämisessä. Jos asiakkaan itsemääräämisoikeutta joudutaan rajoittamaan, on se tehtävä määrämuotoisesti ja vain määräaikaisesti. Vaalijalan kuntoutuskeskus toimii myös tulevan itsemääräämisoikeuslain 7 luvun tarkoittamana julkisyhteisön ylläpitämänä sosiaalihuollon laitoksena, jossa annetaan vaativia erityispalveluja. Sosiaalihuoltolain uudistuksen tavoitteena on uudistaa sosiaalihuollon lainsäädäntöä niin, että se tukee ja vahvistaa ihmisten hyvinvointia ja perusoikeuksien toteutumista sekä ehkäisee sosiaalisten ongelmien syntymistä ja lisääntymistä. Sosiaalipalvelujen saatavuus, asiakaslähtöisyys ja vaikuttavuus paranevat ja palvelut pyritään tuottamaan nykyistä tehokkaammin. Sosiaalihuollon ja sen erityispalvelujen sekä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon yhteistyö vahvistuu. Sosiaalihuollon edellytykset yhteistyöhön työ-, asunto- ja opetusviranomaisten, järjestöjen ja yksityisten toimijoiden kanssa paranevat. Uusi sosiaalihuoltolaki astunee voimaan ja merkitsee Vaalijalle mm. suunnitteluvelvoitteiden lisääntymistä. Jatkossa se tulee olemaan yksi kuntayhtymän toiminnan puitelaista. Vammaisia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus, jonka osana vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistäminen on tarkoitus toteuttaa seuraavalla eduskuntakaudella. Kehitysvammaisten palvelujen uudistaminen jatkuu valtioneuvoston periaatepäätösten viitoittamalla tiellä. Vaalijalan tavoitteena on, että sen asiakkaiden oikeus kuntoutuspalveluihin todettaisiin laissa erikseen.

3 - 2 - Julkisen talouden velkaantuminen ja talousvaikeudet asettavat uudistuksille tiukat taloudelliset reunaehdot. Tämä tarkoittaa lisää vaatimuksia palvelujärjestelmän tehokkuudelle ja tuottavuudelle. Uudistukset on toteutettava kustannusneutraalisti tai valtion on osoitettava uudistuksille riittävä rahoitus Kuntauudistus tulee vaikuttamaan kuntien väliseen yhteistyöhön koko suunnitelmakauden ajan. Savon erityishuollon alueellinen järjestäminen sovitetaan yhteen muuttuvan lainsäädännön ja hallinnollisten ratkaisujen kanssa. Erityishuollon tulevaa asemaa koskeva valmistelu jatkuu suunnitelmakauden alussa, mutta päätösten toimeenpano saattaa siirtyä seuraavalle suunnitelmakaudelle. Vaalijalan kuntayhtymän tavoitteena on jatkaa palvelujen tuottajana itsenäisenä ja vapaaehtoisena kuntayhtymänä myös uudistuneen hallintomallin oloissa. Kuntayhtymän näkökulma lainsäädäntöuudistuksiin on erityistä tukea tarvitsevan ihmisen näkökulma ja pyrimme toiminnallamme turvaamaan heidän palvelunsa. 2 Suomen erityishuollon toiminnalliset tavoitteet Suomen vammaispoliittinen ohjelma (VAMPO) määrittelee eri ministeriöiden ja hallintokuntien tavoitteet erityisryhmien asioiden parantamiseksi lähivuosien aikana. Ohjelma tuo selkeästi esiin sen, että vastuu vammaisten oikeuksien toteutumisesta ei kuulu ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuollolle. Erityisryhmien palvelujen parantaminen vastuutetaan koko yhteiskunnan ja julkisen hallinnon tehtäväksi. Valtakunnallisena tavoitteena on lisätä kehitysvammaisten asumispalveluja 600 asunnolla vuodessa. Uudet asunnot tulevat vanhempiensa kodeista ja laitoksista muuttavien kehitysvammaisten käyttöön. Asumisohjelman toteuttaminen edellyttää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) määrärahojen säilymistä tarkoitukseen vähintään 120 milj. euron tasolla vuoteen 2020 asti. Asumisen ohella tarvitaan vammaisten lähi- ja erityispalvelujen lisäämistä ja monipuolistamista. Lakisääteinen oikeus viisipäiväiseen päivätoimintaan asumisen ulkopuolella ja riittävään henkilökohtaiseen apuun tukevat hyvän elämän toteuttamista. Savossa kehitysvammaisten asumiseen tarvitaan vuosittain yövalvotun palvelukotipaikan lisäys eli 3-4 uuden palvelukodin vuosittainen avaaminen on riittävä palvelujen kysyntään nähden. Vaalijalan kuntayhtymän osuus on 1-2 palvelukotia vuodessa. Kehitysvammaisten asumisen monipuolistaminen edellyttää myös muun asuntokannan lisäämistä. Valvira ja Itä-Suomen aluehallintovirasto huolehtivat, ettei suuria uuslaitoksia pääse syntymään, vaikka Savossa on aika-ajoin ilmennyt mielenkiintoa vanhojen sairaaloiden uusiokäyttöön tarkoitukseen. 3 Kuntayhtymän avopalvelujen muutoksia v Valtakunnallisen linjan mukaisesti kehitysvammaisten asumispalvelujen parantaminen on myös Savon erityishuollon keskeinen tehtävä. Asumisen ja palvelujen järjestäminen on kuntien vastuulla. Vaalijalan kuntayhtymä tuottaa tarvittavia palveluja yhdessä kuntien ja yksityisten toimijoiden kanssa. Vaalijala tuottaa asumisen lisäksi päivä- ja työtoimintaa sekä muita tuki- ja erityispalveluja, joita asiakkaan hyvän elämän toteuttaminen edellyttää. Kuntayhtymä on edelleen valmis lisäämään vammaisten lähi- ja erityispalveluja asiakkaiden ja jäsenkuntien osoittamien tarpeiden perusteella. Rakennemuutoksen tukemiseksi Vaalijala panostaa aluepoliklinikoiden (Kuopio, Mikkeli ja Pieksämäki) toimintaedellytysten turvaamiseen ja kehittämiseen lääketieteellisen ja psykososiaalisen erityisosaamisen alueilla. Liikkuvien kuntoutuspalvelujen valikoimaa ja määrää lisätään. Vaalijalan järjestämää kuntoutusta toteutetaan entistä enemmän siellä missä asiakkaat asuvat, palvelutapaaminen voi toteutua myös asiakkaan kodissa.

4 - 3 - Kuntayhtymän asunto-ohjelma jatkuu vuonna 2015 valmistuvalla Joroisten asunnoilla ja vuonna 2016 aloittavalla Pieksämäen uusilla asunnoilla. Kuopioon, Kiuruvedelle ja Mikkeliin haetaan syksyllä 2014 ARAlta ennakkovarauksia uusille kohteille. Kuopion periaatepäätös laitosasumisen purkamiseksi Nenonpellosta Kuopioon vuoden 2017 loppuun mennessä edellyttää tiivistä yhteistyötä kaupungin kanssa muuttavien asiakkaiden yksilöllisten palvelutarpeiden järjestämiseksi. Vaativimpien asiakkaiden asumispalvelujen järjestäminen Vaalijalan toimesta Kuopiossa varmistaa heidän palvelujensa toteuttamisen. Vaalijalalla on valmiudet hakea ARAn ennakkovarauspäätöstä 2-3 uudelle asumisyksikölle vuosittain. Suunnitelmakauden lopulla kuntayhtymä ylläpitää 12 ARA-rahoitteista asuntokohdetta, joissa on yhteensä noin 170 asukasta. Aikaisemmat 5 asuntokohdetta huomioiden asuntoja on noin 250. Perhehoidon edistämiseksi Vaalijala järjestää talvella 2015 perhehoidon valmennuskurssin uusien perhehoitajien saamiseksi alueelle. Jatkossa Vaalijalan perhehoito käsittää myös ammatillisen perhehoidon. Perhehoito on yksi hyvä tapa toteuttaa yksilöllisiä palveluja ja tietyissä tilanteissa sillä voidaan ehkäistä laitosasumisen tarve. Perhehoito on myös taloudellinen palvelumuoto, vaikka edellyttääkin toimeksiantajaltaan aktiivista tukea ja valvontaa. Vaalijala toivoo kunnilta aktiivisuutta erityistä tukea tarvitsevien kuntalaisten tulevien asumistarpeiden tunnistamisessa, jotta uusia asuntohankkeita saadaan liikkeelle suunnitelmakaudella. Vaalijala ylläpitää avoyksikköjensä toimintaa 14 paikkakunnalla. Poliklinikat, Savosetkeskukset, päivätoiminta- ja asumisyksiköt toimivat kiinteässä yhteistyössä sijaintikuntiensa ja asiakkaidensa kanssa. Suunnitelmakauden lopulla kuntayhtymän asumis- ja perhehoitopaikkojen kokonaismäärä lähestyy 300 paikan rajaa. Kun mukaan lasketaan poliklinikoiden sekä päivä- ja työtoiminnan palvelut, avohuollon asiakkaiden kokonaismäärä nousee henkilöön. Kuntayhtymän avopalveluyksiköt tekevät laajaa ja monipuolista yhteistyötä kehitysvammaisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Vanhempainneuvosto toimii tärkeänä yhdyssiteenä asiakaskunnan ja kuntayhtymän välillä. 4 Vaalijalan kuntoutuskeskuksen uudistuminen etenee Kuntoutuskeskus jatkaa keskittymistään sote-alueensa vammaispalvelujen osaamiskeskukseksi, joka pystyy palvelemaan myös valtakunnallisesti. Tällä tavalla voidaan turvata vaativimpienkin kuntoutuspalvelujen säilyminen alueella. Erityisryhmien psykososiaalinen kuntoutus, autismiosaaminen sekä vaikeimmin kehitysvammaisten opetus- ja kuntoutus tukevat kodeissa ja avoyksiköissä tehtävää työtä. Sateenkaaren erityiskoulun perusopetus sekä toisen asteen oppilaitosten antama valmentava ja kuntouttava opetus ovat olennaisia osia Vaalijalan erityisosaamisessa. Vuonna 2015 kuntoutuskeskuksessa on noin 190 asiakaspaikkaa, johon lukuun on laskettu mukaan Pieksämäen kaupungin keskustassa oleva erillisyksikkö ja nuorten oppilaskoti. Vaalijala varautuu laitosasumisen vähentämiseen 20 paikalla vuodessa. Oppilaskodit ja Sateenkaaren erityiskoulu jatkavat toimintaansa nykyisessä laajuudessa. Asiakkaiden ja kuntien tarpeet sekä kysyntä määrittävät kuntoutuskeskuksen laajuuden ja toimintalinjat. Suunnitelmakauden lopulla Vaalijalan kuntoutuskeskuksen kooksi arvioidaan noin 150 paikkaa, joista yli puolet on määräaikaisia kuntoutusjaksoja varten. Suunnitelmakauden aikana Vaalijalasta kehitetään yksi merkittävimmistä erityisen osaamisen keskuksista, joka on valmis ottamaan lisää vastuuta julkisten erityispalvelujen tuottamisesta valtakunnallisesti.

5 - 4-5 Henkilöstön osaaminen pysyy korkealla tasolla Suunnitelmakauden alussa kuntayhtymällä on noin 710 virkaa ja tointa. Lisäksi määräaikaisissa tehtävissä ja lomittajina toimii noin 200 työsopimussuhteista työntekijää. Suunnitelmakaudella henkilöstön määrä tulee pysymään ennallaan. Kuntoutuskeskuksen työntekijämäärä vähenee, mutta kasvavat avopalvelut tarvitsevat lisää ammattitaitoisia työntekijöitä. Arvion mukaan kuntayhtymän palveluksesta siirtyy eläkkeelle vuoden 2017 loppuun mennessä yhteensä noin 70 työntekijää, joista suurin osa työskentelee Vaalijalan kuntoutuskeskuksessa. Eläkkeelle siirtyvän henkilöstön korvaamiseen tarvitaan kuntoutuskeskuksen toiminnan supistumisesta vapautuvia työntekijöitä. Uuttakin henkilöstöä rekrytoidaan ja uutta osaamista rakennetaan myös täydennyskoulutuksella. Vaativien tehtävien hoitaminen edellyttää jatkossakin henkilöstön aktiivisuutta ja kehittymishalukkuutta. Työnantajan on turvattava riittävät mahdollisuudet täydennyskoulutukseen, työnohjaukseen, työterveyshuoltoon ja muihin henkilöstön osaamista ja jaksamista edistäviin toimenpiteisiin. 6 Kuntayhtymän talous tasapainotetaan Kuntayhtymän menot ovat suunnitelmakauden alussa noin 46 milj. euroa. Käyttötalousmenoja lisäävät uudet palvelukodit. Henkilöstömenojen osuus on noin 80 prosenttia käyttötalousmenoista. Kuntayhtymän talous tasapainotetaan vuoteen Tasapainoisen talouden saavuttaminen edellyttää kustannustehokasta toimintaa ja palvelujen asiallista hinnoittelua. Vuoden 2015 suoritehintojen keskimääräinen muutos edelliseen vuoteen nähden pidetään kahden prosentin tasolla. Jäsenkunnat ja ulkopuoliset käyttäjäkunnat maksavat yli 80 prosenttia kuntayhtymän menoista. Kuntatalouden tilanne heijastuu suoraan Vaalijalan toimintoihin. Tavoitteena on pitää palvelujen laatu ja hinnat kilpailukykyisellä tasolla suhteessa muihin toimijoihin. Asuntojen rakentaminen on lähivuosien merkittävin investointisuunta. Yhden kohteen rakentaminen maksaa noin 2,5 milj. euroa, johon saadaan ARAlta maksimissaan 50 prosentin avustus ja loppuosalle pitkäaikainen korkotukilaina. Muut investoinnit kohdistuvat laitos- ja avoyksikköjen perusparannuksiin ja hankintoihin. Vuosi-investointien määräksi arvioidaan 3,5-4,5 milj. euroa. Jäsenkunnilta ei kanneta erikseen maksuosuuksia investointeihin, sillä niiden rahoitus hoidetaan poistoilla, kassavaroilla ja lainanotolla. 7 Talousarvion sitovuus Talousarvio on käyttötalouden osalta yhtymäkokoukseen nähden sitova tehtävätasolla. Investointien osalta sitovuustaso on investointien nettosumma.

6 - 5 - TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Toimielin: Yhtymäkokous Tehtävä: Yleishallinto ja sisäiset palvelut Palvelut: Tilintarkastus, yhtymähallitus, sisäiset palvelut, henkilöstöpalvelut ja liiketoiminta. Tilivelvollinen: Kuntayhtymän johtaja / Talousjohtaja Toiminta Mittari Tavoite Kuntayhtymän toimintalinjat. Missio, visio ja strategia ovat tunnettu ja jalkautettu kuntayhtymässä. Henkilöstö on sitoutunut Vaalijalan arvoihin ja strategiaan sekä osaa työskennellä niiden suuntaisesti. Kuntayhtymän hallitus. Kokousten ja tapaamisten määrä Hallitus kokoontuu vuoden aikana 8 kertaa ja pitää yhden kehittämisseminaarin. Hallitukselle järjestetään kouluttautumismahdollisuuksia vähintään kerran vuodessa. Tilinpäätöskäsittely aikataulun mukaan Taloussuunnitelma aikataulun mukaan Esityslistat sähköisessä muodossa Hallituksen hyväksymä tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 jätetään tilintarkastajalle maaliskuussa Hallitus hyväksyy esityksensä vuosien kehyssuunnitelmaksi toukokuussa Taloussuunnitelma vuosille jätetään yhtymäkokoukselle vuoden 2015 syyskuussa ja vuoden 2016 suoritehinnat vahvistetaan joulukuussa Hallituksen kokousten esityslistat toimitetaan sähköisesti vuoden 2015 alusta alkaen. Talouden hallinta. Raportointi kuukausittain. Talousarvion toteumasta raportoidaan hallitukselle kuukausittain. Maksuvalmiuden ylläpito. Toimintojen kustannukset ja palveluista perittävät kuntakorvaukset. Henkilökunnan ammattitaidon ylläpito Kassan riittävyys, maksuvalmisluottoa ei tarvita. Käyttöpäivän/käyntikerran hinnan muutos. Koulutuspäivien määrä ylittää minimin ylittämättä varattua määrärahaa. Kassan riittävyys on vähintään 2 viikkoa. Keskimääräinen kustannustaso ei nouse yleistä palkka- ja inflaatiokehitystä enemmän. Kuntayhtymä organisoi jatkuvan koulutustarjonnan, jota tarjotaan myös muiden toimijoiden käyttöön. Henkilöstön koulutukseen varattava määräraha on 1 % palkkasummasta. Jokaiselle työntekijälle varataan mahdollisuus osallistua vähintään kolmeen täydennyskoulutuspäivään vuodessa.

7 - 6 - Toiminta Mittari Tavoite Kehityskeskustelut henkilöstön kanssa Tietojärjestelmät ja -laitteet Kehityskeskustelujen säännöllisyys. Laitteistot ja ohjelmistot vastaavat nykyajan vaatimuksia. Kehityskeskustelu käydään jokaisen työntekijän kanssa kerran vuodessa. Laitteet uusitaan neljän vuoden välein ja ohjelmistot pidetään ajantasaisina käyttämällä uusimpia päivityksiä. Tutkitaan asiakirjahallinnan ohjelmiston käyttöönoton tarve. Keskusvarasto. Keskusvaraston toiminta. Jatketaan tilausten siirtoa entistä enemmän osastojen vastuulle, jolloin keskusvaraston toiminnan kustannuksissa voidaan säästää.

8 - 7 - Vaalijalan kuntayhtymä Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille Tehtävä Yleishallinto ja sisäiset palvelut Tilinp. Ed.budj. Budj. Su Su Muutos /15% Myyntituotot ,2 Myyntituotot (sisäiset) ,5 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot ,2 Sisäiset vuokrat ,0 TOIMINTATUOTOT ,7 Palkat ja palkkiot ,2 Henkilösivukulut ,8 Palvelujen ostot ,4 Palvelujen ostot (sisäiset) ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Avustukset ,0 Muut toimintakulut ,4 Sisäiset vuokrat ,0 TOIMINTAKULUT ,8 NETTO ,9 Suunnitelmapoistot ,0 Rahastojen muutos Varausten muutos TILIKAUDEN TULOS ,9

9 - 8 - TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Toimielin: Tehtävä: Palvelut: Yhtymäkokous Kuntoutuskeskus, tuki- ja osaamiskeskus Lyhyt- ja pitkäaikaista kuntoutus- ja tutkimuspalveluja kuntoutus-, tutkimus- ja hoivayksiköissä. Vaalijalan kuntoutuskeskuksessa on suunnitelmakauden alussa noin 200 paikkaa 18 kuntoutusyksikössä. Työ- ja päivätoimintaa tarjotaan 8 yksikössä Toiminta Mittari Tavoite Kuntoutuskeskuksen eri yksiköiden toiminnan kehittäminen ja selkiyttäminen Kuntoutuskeskuksen eri yksiköitten palvelukuvaukset ja tuotteistaminen Kuntoutuskeskuksen osastojen toimintatavoitteet organisoidaan uudelleen vastaamaan tulevia palvelutarpeita. Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten kuntoutus sekä heidän perheidensä tukeminen Psykososiaalinen kuntoutus. Kuntoutuskeskuksen kaikkien yksiköiden ajantasaiset palvelukuvaukset löytyvät Palvelut on tuotteistettu. Tuotteistamiskuvaukset ja hinnoittelut on tehty useille osa-alueille. Kriisiasiakkaan palvelupolku on kuvattu. Kuntoutuskeskuksen pitkäaikaiskuntoutuspaikat vähenevät 10 paikalla ja lyhytaikaiskuntoutuksen jaksot lisääntyvät v aikana. Oppilaskotien kapasiteetti vastaa kysyntää. Käyttöpäivien määrä/asiakaspaikat. Terapiapalveluiden määrä. Liikkuvien palvelujen määrä. Psykososiaalisen kuntoutuksen kapasiteetti vastaa kysyntää (paikkaluku). Käyttöpäivien määrä. Kuntoutuspaikkojen määrä. Kuntoutuskeskuksessa on v aikana laadittu kaikille yksiköille kuvaukset yksikön tuottamasta palvelusta (tuotteista), sisällöstä ja v aikana palveluketjuista. Yksiköt ovat tietoisia tuotteistamiskuvauksista ja hinnoittelun perusteista. Kriisiasiakkaan palvelupolku on kuvattu. Kriisiasiakkaan palvelupolku tehdään tutuksi kuntakohtaisesti. Palvelujen profiilia uudistetaan. Toteutetaan oppilaskotien ja peruskoulun sekä jatko-opetuksen yhteistyömallia. Lastensuojelun tarpeen huomioiminen erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla. Perhetyön ja -terapian tuotteistaminen tehty ja toiminta vakautuu. Vaalijala tunnetaan valtakunnallisesti haasteellisen psykososiaalisen kuntoutuksen osaamiskeskuksena. Rerimari-yksikkö aloittaa toimintansa 6/2015. Autismikuntoutuksen kehittäminen. Peruskoulu ja valmentava opetus sekä ohjauspalvelut ovat riittävät ja ne tukevat kuntoutusprosessia. Kuntoutuskeskuksessa on tarvittava määrä autistisille henkilöille lyhyt- sekä pitkäaikaiskuntoutukseen paikkoja (paikkaluku). Kuntoutuspaikkojen määrä/käyttöpäivien määrä. Autismikuntouttajien kotikäyntien määrä kasvaa vuodesta Autismipalvelut ovat vakiintuneet ja kuntoutuspaikkoja on tarvetta vastaava määrä. Autismikuntoutusohjaajien tiimiin lisätty kolmas kuntoutusohjaaja. Liikkuvia palveluja kehitetään edelleen lisäämällä ammattiryhmien keskinäistä yhteistyötä. Autismikuntoutusohjaajien kotikäynti- ja verkostotyötä sekä tiedottamista kehitetään.

10 - 9 - Toiminta Mittari Tavoite Toiminnallisen kuntoutuksen kehittäminen Palvelukuvausten päivittäminen eri päivä- ja työtoimintayksiköissä Jokaiselle asiakkaalle sopiva kuntouttava päivä/työtoiminta tai opiskelupaikka. Päivä- ja työtoiminnan sisältöjä kehitetään ja yksiköiden omaa vastuuta ja osallisuutta päivä- ja työtoiminnasta lisätään. Osasto/yksikkövastuu on selkiytynyt kuten tiimien ja osastojen yhteistyökin. Kuntoutus, hoito ja asuminen Kuntoutusyksikköjen paikkaluvut vastaavat kysyntää. Laitosasuminen vähenee suunnitellusti. Määräaikaisen kuntoutuksen osuus kasvaa. Henkilöstön ja esimiesten osaaminen Kaikissa yksiköissä on käytössä kehityskeskustelut jokaisen työntekijän kanssa. Jokaisella on oma osaamiskartta ja kehittämissuunnitelma. Esimiehet käyvät kehityskeskustelut työntekijöitten kanssa osaamiskartan pohjalta kaikilla tasoilla. Jokaisella työntekijällä on pitkän aikavälin henkilökohtainen koulutus- ja kehittämissuunnitelma. TVA on jokaisen kohdalla tehty v loppuun. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan koulutuksen, työnohjauksen ja TYHY-toiminnan avulla. Täydennyskoulutus toteutuu vähintään kolme koulutuspäivää/työntekijä (koulutuspäiväseuranta). Kaikilla työntekijöillä on AVEKKIkoulutus ja he saavat määräajoin ylläpitokoulutusta (seuranta). Työnohjauksen määrä. Sairauspäivien seuranta. Työyhteisöongelmat vähenevät ja näitä seurataan. Lakisääteinen täydennyskoulutus toteutuu etukäteissuunnitelman mukaisesti ja sitä seurataan. Työnantaja tukee tyhy-toimintaa. Yksiköissä pidetään säännöllisesti työpaikkakokouksia sekä kehittämispalavereja. Sairauspäivät vähenee. Varhaisen puuttumisen malliin kiinnitetään huomiota ja toteutetaan ohjeistusta. Liikkuvat palvelut Liikkuvien palveluiden lisätuotteistaminen v aikana, seuranta. Liikkuvien palveluiden koordinointi ja kehittäminen kysyntää vastaavasti.

11 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Toimielin: Yhtymäkokous Tehtävä: Kuntoutuskeskus, erityispalvelut Palvelut: Tutkimus- ja kuntoutuspalvelut Tilivelvollinen: Kuntayhtymän johtaja / Johtava lääkäri Toiminta Mittari Tavoite Erityistyöntekijöiden palvelut Johtoryhmän arvio helmikuussa Arvion perusteena on asiakastietojärjestelmän tuottama tilastollinen tieto ja erityistyöntekijöiden kuuleminen. Erityistyöntekijöiden työpanos kohdentuu asiakkaiden kuntoutusprosessissa tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Liikkuvien palvelujen määrä kasvaa edellisestä vuodesta Henkilöstön ammattitaidon ylläpito Johtoryhmän arvio helmikuussa Arvion perusteena on tilastotieto toteutuneista koulutuksista. Koulutus on suunnitelmallista ja tarveharkintaan perustuvaa. Lähete-palautekäytäntö Arvioidaan viidenkymmenen vuonna 2014 kuntoutuksessa käyvän osalta lähete-palautekäytäntö helmikuussa 2015 asiakastietojärjestelmän tietojen perusteella ja verrataan edellisinä vuosina tehtyihin arvioihin. Jatketaan edelleen tutkimuksiin, hoitoon ja kuntoutukseen ohjauksen selkeyttämistä yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Palveluiden tuotteistaminen ja markkinointi Nettisivujen ja muun materiaalin analysointi vuosittain palautteen perusteella. Kuntoutuskeskuksen tarjoamista palveluista on Internetissä ja painetussa muodossa kattavat ajan tasalla olevat kuvaukset hintoineen ja ohjeet palveluiden piiriin hakeutumisesta. Kuntoutuskeskuksen talous Johtoryhmä arvioi talousarvion toteutumisesta vuosineljänneksittäin, raportointi hallitukselle kuukausittain Talousarvio toteutuu suunnitellusti. Lainsäädäntö ja toimintaympäristö Raportointi johtoryhmälle ja hallitukselle tarpeen mukaan. Seurataan lainsäädännön ja toimintaympäristön kehittymistä aktiivisesti. Lääkäreitä lukuun ottamatta on erityistyöntekijöitä vakituisissa virka- ja työsuhteissa kiitettävästi. Kuntoutusylilääkärin ja avohuollon erikoislääkärin virkojen rekrytointia jatketaan aktiivisesti. Mikäli virat saadaan täytettyä, kyetään vähentämään ostopalveluiden käyttöä. Avohuollon liikkuvia palveluja lisätään kysyntää vastaavasti 2015 aikana. Neuvonta- ja koulutuspalvelujen kysyntä Savossa on kasvussa, koska ne tukevat kuntien omaa palvelutuotantoa ja voivat vähentää raskaampien kuntoutuspalvelujen tarvetta. Kuntoutuskeskuksen palveluja tulee täydentää tarjoamalla neuvontapalveluja ennen ja jälkeen kuntoutusjaksojen. Tämän toteuttaminen edellyttää palvelujen tuotteistamista.

12 Vaalijalan kuntayhtymä Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille Tehtävä Kuntoutuskeskus (tuki- ja osaamiskeskus, erityispalvelut) Tilinp. Ed.Bud. Budj. Su Su Muutos /15% Maksut ja korvaukset Jäsenkunnat ,3 Muut kuin jäsenkunnat ,2 Muut myyntituotot ,5 Myyntituotot (sisäiset) ,0 Maksutuotot ,6 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT ,0 Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut ,4 Palvelujen ostot ,0 Palvelujen ostot(sisäiset) ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Avustukset ,3 Muut toimintakulut ,5 Sisäset vuokrat ,2 TOIMINTAKULUT ,8 NETTO ,0 Suunnitelmapoistot ,4 Rahastojen muutos Varausten muutos TILIKAUDEN TULOS ,7

13 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Toimielin: Tehtävä: Palvelut: Tilivelvollinen: Yhtymäkokous Asumispalvelut Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisia asumispalveluja palvelukodeissa ja palveluasunnoissa sekä tukipalveluja omassa kodissa asuville. Palvelujen järjestäjänä 17 toimintayksikköä 15 paikkakunnalla. Perhehoitoa on noin 15 perhekodissa. Kuntayhtymän johtaja / Avopalvelujen johtaja Toiminta Mittari Tavoite Henkilöstön laatuosaaminen ja valtakunnallinen valvonta. Henkilöstön täydennyskoulutus. Asukkaiden yksilöllisten tarpeiden huomioiminen ja kuntoutumisen seuranta Kehitysvammaisten palveluasumisen lisääminen. Asuntojen ajanmukaistaminen ja väljentäminen Yksikkökohtainen seuranta ohjelmien valmistelun edistymistä HR-tilastot, minimitavoite on lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutuminen. Asiakkaan tarpeiden mukainen toimintakykymittari (Toimi, Keto, Psyto jne.). Suunnitelmapohjien uudistaminen. Uusien asuntokohteiden määrä, vuosittain uusia asuntoja Toimintaa suunnitellaan kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan laatusuositusten pohjalta. Suunnitelmakauden aikana toimipisteille rakennetaan osana kuntayhtymän yleistä laatujärjestelmää (ISO 9001) systemaattiset omavalvontasuunnitelmat ja palvelukuvaukset Valviran valtakunnallisen valvontaohjelman (v ) ja uuden sosiaalihuoltolain linjausten mukaisesti. Henkilöstön täydennyskoulutuksen painopisteinä ovat lääkehuolto ja asukkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumiseen liittyvä käytäntöjen soveltaminen itsemääräämisoikeuslain periaatteiden mukaisesti. Vakinaisella henkilöstöllä on ajantasainen tehtävän edellyttämä lääkehuollon koulutus. Jokaisessa yksikössä pidetään vuosittain koko henkilöstölle AVEKKI-kouluttajien koulutuspäivä. Asukkaiden yksilöllinen kuntoisuuden seuranta tehdään vähintään joka toinen vuosi. Yksilökeskeisen palvelusuunnittelun syventäminen. Uusien palvelukotien rakentaminen jatkuu: - Joroisissa Muurinkosken palvelukodin (15 as.) toiminta käynnistyy huhtikuussa Pieksämäellä toisen palvelukodin rakentaminen alkaa keväällä Uutena ARA-kohteena tehdään hakemus Mikkeliin rakennettavasta toisesta alueellisesta palvelukodista. Seuraavina ovat vuorossa Kuopion ja Kiuruveden yksiköt.

14 Toiminta Mittari Tavoite Turvallisuuden lisääminen ja ylläpito Turvallisuuden seuranta ja riskikartoitukset toimipisteittäin Pelastussuunnitelmat tarkistetaan vuosittain pelastusviranomaisten tarkastuksien yhteydessä. Henkilöstön ensiapu- ja alkusammutusvalmiudet ylläpidetään ajan tasalla. Työsuojelun vaarojen arvioinnit tehdään toimipisteissä joka kolmas vuosi. Henkilöstön määrä HR-tilastot Asukkaiden ikääntymisen ja laitosasumisesta muuttojen aiheuttama hoitoisuuden lisääntyminen huomioidaan yksiköiden henkilöstömitoituksissa. Yövalvotuissa palvelukodeissa ohjaushenkilöstöä on vähintään 0,5 työntekijää asukasta kohti. Lääkehoidon ja sairaanhoidollisen osaamisen varmistamiseksi perustetaan 2015 avopalvelujen tueksi konsultoivan sairaanhoitajan tehtävä. Osallistuminen päivätoimintaan. Asiakkaiden yksilöllinen seuranta Jokaiselle asukkaalle järjestetään mahdollisuus toimintakyvyn edellyttämään päivä-/työtoimintaan joko palvelukodin ulkopuolella tai sen yhteydessä. Käyttöaste. Käyttöpäiväseuranta. Yövalvottujen palvelukotien vuotuinen käyttöaste on vähintään 98 %. Vapaat asunnot täytetään viimeistään kuukauden kuluessa. Talous. Talousarvion toteutuma. Esimiesten kuukausittainen talousseuranta ja tarvittava raportointi sektorijohtajalle. Sijaismäärärahojen kasvun pysäyttäminen. Yksikköjen talousarviot toteutuvat suunnitellusti. Perhehoidon määrä ja perhehoitajien työn tukeminen Käyttöpäivä- ja perhekotien käyntiseuranta Painopisteenä lyhytaikaisen perhehoidon lisääminen vammaista hoitavien kotien jaksamisen tukemiseksi. Vuosittain vähintään seitsemän (7) uutta perhehoidon toimeksiantosopimusta. Sosiaalityöntekijöiden seurantakäynnit tehdään vähintään kaksi kertaa vuodessa/perhekoti. Vuotuinen koulutustilaisuus ja työnohjaus järjestetään. Perhehoitajien rekrytointia tehostetaan järjestämällä koulutus ja valmennusohjelma aloittaville perhehoitajille palkataan palveluohjaaja koordinoimaan ja tehostamaan perhehoitajien työn tukemista ja ohjaamista.

15 Tehtävä Vammaispalvelulain mukaiset asumispalvelut Tilinp. Ed.Bud. Budj. Su Su Muutos /15% Maksut ja korvaukset Jäsenkunnat ,1 Muut kuin jäsenkunnat Muut korvaukset Muut myyntituotot ,4 Myyntituotot(sisäiset) ,9 Maksutuotot ,1 Tuet ja avustukset ,3 Muut toimintatuotot ,7 Sisäiset vuokrat 366 TOIMINTATUOTOT ,5 Palkat ja palkkiot ,3 Henkilösivukulut ,7 Palvelujen ostot ,1 Palvelujen ostot(sisäiset) ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Avustukset ,7 Muut toimintakulut ,8 Sisäset vuokrat ,0 TOIMINTAKULUT ,6 NETTO ,3 Suunnitelmapoistot ,5 Rahastojen muutos Varausten muutos TILIKAUDEN TULOS ,9

16 Vaalijalan kuntayhtymä Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille Tehtävä Kehitysvammalain mukaiset asumispalvelut (tuettu, ohjattu, autettu) Tilinp. Ed.Bud. Budj. Su Su Muutos /15% Maksut ja korvaukset Jäsenkunnat ,1 Muut kuin jäsenkunnat ,0 Myyntituotot(sisäiset) Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT ,0 Palkat ja palkkiot ,0 Henkilösivukulut ,0 Palvelujen ostot ,0 Palvelujen ostot(sisäiset) ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Muut toimintakulut ,0 Sisäiset vuokrat ,0 TOIMINTAKULUT ,6 NETTO ,6 Suunnitelmapoistot Rahastojen muutos Varausten muutos TILIKAUDEN TULOS ,6

17 Vaalijalan kuntayhtymä Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille Tehtävä Perhehoito Tilinp. Ed.Bud. Budj. Su Su Muutos /15% Maksut ja korvaukset Jäsenkunnat ,5 Muut myyntituotot Myyntituotot(sisäiset) Maksutuotot ,6 TOIMINTATUOTOT ,0 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut ,6 Palvelujen ostot ,0 Palvelujen ostot(sisäiset) ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut -31 TOIMINTAKULUT ,7 NETTO ,0 Suunnitelmapoistot Rahastojen muutos Varausten muutos TILIKAUDEN TULOS ,0

18 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Toimielin: Tehtävä: Palvelut Tilivelvollinen: Yhtymäkokous Poliklinikkatoiminta Kehitysvammalain mukainen neuvolatoiminta. Palvelun järjestäjänä poliklinikat Kuopiossa, Pieksämäellä ja Mikkelissä. Poliklinikoilla toimii moniammatillinen kuntoutuksen asiantuntijatyöryhmä. Kuntayhtymän johtaja Toiminta Mittari Tavoite Polikliiniset palvelut. Poliklinikkakäyntien määrä pysyy vuoden 2014 tasolla käyntiä vuodessa. Liikkuvat kuntoutuspalvelut. Käyntimäärät kasvavat vuodesta % käyntiä vuodessa. Yksilöllisten kuntoutussuunnitelmien ja niiden pohjalta erityishuoltoohjelmien laatiminen ja ajantasaistaminen. Laadittujen erityishuolto-ohjelmien määrä säilyy ennallaan. Lasten ja nuorten erityishuoltoohjelmat tarkistetaan vähintään kahden vuoden välein. Aikuisten ohjelmat tarkistetaan kolmesta viiteen vuoden välein. Tavoitteena on laatia vuosittain erityishuolto-ohjelmaa. Työtapojen kehittäminen. Johtoryhmän arvio helmikuussa 2015 Poliklinikoiden ja kuntoutuskeskuksen välinen työnjako on selkeä ja toimiva. Asiakastietojärjestelmää hyödynnetään tehokkaasti. Henkilöstön ammattitaidon ylläpito Tilastotieto toteutuneista koulutuksista Koulutus on suunnitelmallista ja tarveharkintaan perustuvaa. Palveluiden markkinointi. Nettisivut ja muun materiaali uudistetaan 2015 aikana. Poliklinikoiden tarjoamista palveluista on Internetissä ja painetussa muodossa kattavat ajan tasalla olevat kuvaukset hintoineen ja ohjeet palveluiden käytöstä. Poliklinikoiden talous. Johtoryhmä arvioi talousarvion toteutumisesta vuosineljänneksittäin, raportointi hallitukselle. Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

19 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Toimielin: Tehtävä: Palvelut: Tilivelvollinen: Yhtymäkokous Vammaisten päivä- ja työtoiminta, työllistymisen edistäminen Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaista päivä- ja työtoimintaa. Sosiaalihuoltolain mukaista kuntouttavaa työtoimintaa, vammaisten työtoimintaa ja työllistymistä tukevaa toimintaa (Savoset Luotsi-palvelut). Palveluja järjestävät toimintakeskukset (8 kpl) ja Savoset-monipalvelukeskukset (3 kpl) kymmenellä (10) paikkakunnalla. Kuntayhtymän johtaja / Avopalvelujen johtaja Toiminta Mittari Tavoite Työllistämisen monimuotoisuus. Vammaisten avotyön ja tuetun työllistämisen kehittäminen ja lisääminen avoimilla työmarkkinoilla Asiakasseuranta. Vuosittain vähintään uutta asiakasta siirtyy avotyöhön tai tuettuun työhön työsuhteeseen. Seutuyhteistyö. Toiminnan organisoinnin uudistaminen Palvelujen tuotteistaminen ja uudet tilaajat Ohjauksen ja työvalmennuksen sisällöllinen uudistaminen Projektit. Markkinointi. Yhteistyön määrä ja monipuolisuus Yksikkökohtaiset käyttöpäivätilastot ja toiminnan arviointi puolivuosittain Savoset-paikkakunnilla ollaan mukana seudullisissa osatyökykyisten työtoimintojen ja työllistämisen kehittämishankkeissa. Mm. Varkaus, Leppävirta ja Mikkeli on valittu työllisyyspoliittiseen kuntakokeiluun, jossa vaikeimmin työllistyvien aktivointivastuita ollaan siirtämässä kuntien vastuulle. Savosettien Luotsi-palvelut vastaavat juuri tähän. Savosettien Luotsi-palvelukuvaukset pidetään ajan tasalla. Kustannuslaskentaa ja kilpailuosaamista erityisesti ELY-keskusten suuntaan jatketaan ja parannetaan. Tavoitteena saada vuosittain palvelusopimukset työllistämispalveluista Pohjois- ja Etelä-Savon ELYkeskuksien kanssa Mikkelissä TE-toimisto/Reittityövalmennuksen myyntiä työvoiman palvelukeskukselle jatketaan. Keski-Savossa lisätään IMBA-MELBA työkyvynarviointimenetelmien käyttöä. Vuotuinen lisäystavoite 5 % Projektikumppanuuksia pidetään yllä: - Savasin Työelämän päämies-projekti Pieksämäellä 2015 asti. - Mikkelin ja Pieksämäen Savosettien ja Diak-ammattikorkeakoulun välinen Kannattava työllistyminen (ESRhanke) asti. Uudet hankekumppanuudet: - Pieksämäellä Opinnollistamisen juurruttamishanke yhdessä Bovalliuksen ja Seurakuntaopiston kanssa (2 ½ vuotta) - Mikkelissä Luontolähtöinen työ- ja päivätoiminta Mamk:n kanssa (Hoivafarmi) sekä Vatesin Välityömarkkinat - osana työelämää -projekti.

20 Toiminta Mittari Tavoite Päivätoiminnan asiakkaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpito sekä omatoimisuuden ja itsenäisyyden vahvistaminen Talous. Asiakaskyselyt ja yksilölliset toimintakyvyn arvioinnit yhteistyössä asumisyksiköiden ja kotien kanssa Talousarvion toteutuma. Toimintakeskuksissa laaditaan asiakaskohtaiset päivätoimintasuunnitelmat yhteistyössä asumisyksiköiden ja omaisten kanssa Jokaisella on ko. suunnitelma 2015 loppuun mennessä Esimiesten kuukausittainen kustannuspaikkojen talousseuranta ja tarvittava raportointi sektorijohtajalle. Talousarvio toteutuu suunnitellusti. Palvelujen uudelleen organisointi ja tilojen ajanmukaisuus Tilojen kuntokartoitus. Uudet palvelut. Savonlinnassa Pääskylän toimintakeskuksen toiminta päättyy alkuvuodesta Toiminta siirtyy Savonlinnan kaupungin tahdon mukaisesti Telakka-työpajaan. Nilsiässä varaudutaan Koivikon toimintakeskuksen siirtoon Kuopion kaupungille Rautalammilla Kuutinharjun päivätoimintaa organisoidaan uudelleen yhteistyössä kunnan Kokkatoiminnan kanssa. Taidestudiot vakiinnutetaan Savosettien yhteyteen Mikkelissä ja Varkaudessa. Kuopiossa ko. toiminta siirtyy kaupungin ylläpidettäväksi viimeistään 2016.

Kehyssuunnitelma 2016 2018

Kehyssuunnitelma 2016 2018 10.6.2015 1 (5) Kehyssuunnitelma 2016 2018 1 Lainsäädännön ja hallinnon muutokset Suomen julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden, ohjauksen ja hallinnon uudistus jatkuu tulevalla eduskuntakaudella

Lisätiedot

Kehyssuunnitelma 2013-2015

Kehyssuunnitelma 2013-2015 Tuotantolautakunta LIITTEET 5.9.2012 2 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kehyssuunnitelma 2013-2015 1 Lainsäädännön ja hallnnon muutokset Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä ja hallintomalliauudistetaan.

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja Taloussuunnitelma 2017-2018

Talousarvio 2016 ja Taloussuunnitelma 2017-2018 Talousarvio 2016 ja Taloussuunnitelma 2017-2018 Yhtymäkokous 4.11.2015 Vaalijalan kuntayhtymä Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto etunimi.sukunimi@vaalijala.fi Y-tunnus: 0207327-0 Puhelin 015 783 111,

Lisätiedot

Kehyssuunnitelma 2017-2019

Kehyssuunnitelma 2017-2019 Kehyssuunnitelma 2017-2019 1 Hallinnon ja lainsäädännön muutokset Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden, ohjauksen ja hallinnon uudistus Suomen julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden,

Lisätiedot

Kuntoutusta Vaalijalassa AVI-päivä Mikkelissä 3.11.2015

Kuntoutusta Vaalijalassa AVI-päivä Mikkelissä 3.11.2015 Kuntoutusta Vaalijalassa AVI-päivä Mikkelissä 3.11.2015 Kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen 30.10.2015 Ilkka Jokinen 1 Esityksen teemat 1. Vaalijalan kuntayhtymä lyhyesti 2. Erityistä tukea tarvitsevan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUT. Kuntaneuvottelut 16. ja 18.5.2011. M.Paavola

SOSIAALIPALVELUT. Kuntaneuvottelut 16. ja 18.5.2011. M.Paavola SOSIAALIPALVELUT Kuntaneuvottelut 16. ja 18.5.2011 Sosiaalipalvelujen organisaatio 1.5.2011 SOSIAALIPALVELUT Kehitysvammahuolto Merja Paavola Johtoryhmä Laatutyö Jouko Alinen Palvelukodit ja kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Sari Hietala Ylihoitaja, PKSSK sosiaalipalvelut 25.11.2013 PKSSK:n toiminta-alue 2 PKSSK sosiaalipalvelut 2013 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin?

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Kuntaseminaari Eskoossa 28.10.2016 1 11/8/2016 YK-sopimus ja asuminen 9 art. Varmistetaan vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015 Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 2010-2015 Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Tarvitaanko kehitysvammalaitoksia?

Lisätiedot

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018 LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 216-218 Lausuntopyyntö Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on perussopimuksensa 13 :n mukaan pyytänyt jäsenkuntien esityksiä

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös Sosiaalipalvelut sairaanhoitopiirin toimialueena 2 toimintavuotta Tyytyväisyyttä mm. koulutustarjonnan ja työhyvinvointia edistävän toiminnan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Asumisen lähipalvelujen kehittämisen teemapäivä Yhteistyöseminaari, Kongressihotelli Linnasmäki Turku 16.11.2012 Jaana Huhta, STM Näkökulmia palvelujen kehittämiseen

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola Kehas-katsaus Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola 8.6.2016 VN:n periaatepäätös ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Vaalijalan kehyssuunnitelmasta

Lausuntopyyntö Vaalijalan kehyssuunnitelmasta 10.6.2016 Hyvä yhteistyökumppani Lausuntopyyntö Vaalijalan kehyssuunnitelmasta 2017-2019 Vaalijalan yhtymäkokous hyväksyi 8.6.2016 liitteenä olevan kehyssuunnitelman, josta pyydetään lausuntoa. Erityisesti

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille

Rautavaaran kunnan lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille Perusturvalautakunta 65 23.08.2016 Kunnanhallitus 205 05.09.2016 Rautavaaran kunnan lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille 2017-2019 Petu 23.08.2016 65 Vaalijalan kuntayhtymä pyytää 31.8.2016

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Erityishuoltopiirien palvelu- ja rakennemuutos -elämää murroksissa

Erityishuoltopiirien palvelu- ja rakennemuutos -elämää murroksissa Erityishuoltopiirien palvelu- ja rakennemuutos -elämää murroksissa Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymän jäsenkunnat ja toimipisteiden sijainti Kuusaan kuntoutuskeskus ja palvelukodit Hoitokodit Erityishuollon

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin!

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! 30.1.2015 Kankaanpään kehitysvammaisten ryhmäkodin harjannostajaiset Hyvä juhlaväki, On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! Tämä hanke on tärkeä monessakin

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Luonnos uudeksi sosiaalihuoltolaiksi: Parhaillaan lausuntokierroksella 6.6.2014 asti

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Kuntoutuspalvelujen kehittämishanke LIIKE vuosille

Kuntoutuspalvelujen kehittämishanke LIIKE vuosille Kuntoutuspalvelujen kehittämishanke LIIKE vuosille 2016 2017 Toteutussuunnitelma Johdanto Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen merkittävä toimintamuoto on liikkuvat kuntoutuspalvelut. Ne muodostavat sisällöllisesti

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Savoset Luotsi-palvelut tuotteistamisen polku

Savoset Luotsi-palvelut tuotteistamisen polku Savoset Luotsi-palvelut tuotteistamisen polku Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hanke 1.1.2008-31.3.2012, Loppuseminaari 9.12.2011 Toimintaa ylläpitävä organisaatio Vaalijalan Kuntayhtymä -Kotipaikka Pieksämäki

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma

Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma Talousarvio 2017 Talous- ja toimintasuunnitelma 2018-2019 Yhtymäkokous 2.11.2016 Vaalijalan Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto etunimi.sukunimi@vaalijala.fi Y-tunnus: 0207327-0 kuntayhtymä Puhelin 015

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Elina Uusitalo,ylitarkastaja Valvira 2.3.2011 Elina Uusitalo 1 Sosiaalihuolto Valvirassa Sosiaalihuollona valvonta ja ohjaus osaksi

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Asumista Varsinais-Suomessa, KTO:ssa. Marika Metsähonkala Palvelu- ja kehittämisjohtaja

Asumista Varsinais-Suomessa, KTO:ssa. Marika Metsähonkala Palvelu- ja kehittämisjohtaja Asumista Varsinais-Suomessa, KTO:ssa Marika Metsähonkala Palvelu- ja kehittämisjohtaja Valtioneuvosto teki 2010 ja toisen 2012 periaatepäätöksen kehitysvammaisten asunto-ohjelmaksi, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella Kehitysvammahuolto/ Satu Seppelin-Kivelä Sisältö Sisältö 2 Lähtökohta 3 Projektin

Lisätiedot

K1007 VAIKEAVAMMAISTEN ERITYISPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN

K1007 VAIKEAVAMMAISTEN ERITYISPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN K1007 VAIKEAVAMMAISTEN ERITYISPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN Vammaistyön alueellinen kehittämispäivä propellipäivä 10.9.2008 Kouvola-talo Kehittämissuunnittelija Tarja Roivainen TAUSTAA Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Vanhusten tehostettu palveluasuminen Tarve ja perustelut: Pitkäaikaisen laitoshoidon purkaminen, niveltyy Siilaisen peruskorjaukseen, tarve

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen Kuntamarkkinat 11.9.2013 Jaana Viemerö, asiakkuusjohtaja, Järvenpään kaupunki Asukkaita suunnilleen saman verran kuin

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo 14.2.2013 Jaana Huhta, STM Vammaispolitiikan

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo 14.2.2013 Jaana Huhta, STM Vammaispolitiikan

Lisätiedot

KEHAS-kuulumiset. Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Jyväskylä 20.11.2014 Jutta Keski-Korhonen

KEHAS-kuulumiset. Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Jyväskylä 20.11.2014 Jutta Keski-Korhonen KEHAS-kuulumiset Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Jyväskylä 20.11.2014 Jutta Keski-Korhonen Yhteiskunta muuttuu muuttuvatko palvelut? Palvelurakenne Sukupolvet vaihtuvat Toimintakulttuuri Tarpeet muuttuvat

Lisätiedot

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kuopio 30.8.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Kehitysvammaisten asumisen ohjelma (Kehas ohjelma) 1. Valtioneuvoston periaatepäätös

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelua varten

Henkilöstösuunnittelua varten Sosiaaliohjaaja Lasten ja nuorten palvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 36,25 040SOS050 I sivukuluja)* 31940 Johtava sosiaalityöntekijä 1.1.2017 toimen muuttaminen viraksi alkaen Sosiaalialalle suuntaava

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008 Toimitusjohtaja Risto Parjanne Palveluista selviytyminen edellyttää kuntien aseman säilymistä vahvana (järjestämisvastuu) hyvää taloutta henkilöstön saatavuutta

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010 Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus Helmikuu 2010 Laatukriteeristö (Opm) Johtaminen Henkilöstö Taloudelliset resurssit Arviointi Säädöspohjaisten suunnitelmien

Lisätiedot

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015 Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu Hallitus 14.1.2015 Yhteenveto Armilan ja keskussairaalan toiminnan yhdistäminen näyttää kannattavalta sekä

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot