Lasten syöpähoitoon liittyvät neurologiset ongelmat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten syöpähoitoon liittyvät neurologiset ongelmat"

Transkriptio

1 Katsaus tieteessä Tuula Lönnqvist lastenneurologian dosentti, vs. osastonylilääkäri HYKS, lastenneurologian klinikkaryhmä Lasten syöpähoitoon liittyvät neurologiset ongelmat Lasten syövän hoitoon liittyvät neurologiset oireet ovat useimmiten ohimeneviä. Poikkeuksena on aivosyövän hoito, josta voi jäädä pitkäaikaisia haittoja. Neurologiset pitkäaikaisseuraamukset liitetään yleensä sädehoitoon, mutta esim. neuropatiaa tai enkefalopatiaa voi esiintyä myös lääkehoidon jälkeen. Aivosyövästä parantuneet lapset tarvitsevat pitkäaikaista neurologista seurantaa ja erityisesti neurokognitiivista kuntoutusta. Vertaisarvioitu VV Suomessa sairastuu syöpään noin 150 alle 15-vuotiasta lasta vuosittain, mikä on noin puoli prosenttia koko väestön syöpätapauksista (1). Lasten leukemioiden ja lymfoomien osuus on lähes puolet kaikista lasten syövistä. Aivokasvaimet ovat yleisin lasten kiinteä kasvain. Suomessa lapsilla (0 16 v) diagnosoidaan uusia aivokasvaimia 40 50/vuosi ja leukemioita 50 60/vuosi. Arviolta 1 2 nuorista aikuisista on lapsena läpikäynyt syöpähoidon, ja lähes puolelle heistä kehittyy hoitoon liittyvä pitkäaikaisvaikutus. Lasten syövän hoitoon liittyy useita endokrinologisia pitkäaikaisvaikutuksia, kuten kasvuhormonivaje, hypotyreoosi ja hypotalaaminen lihavuus sekä sen seurauksena metabolinen oireyhtymä (2). Lisäksi erityisesti sädehoidon mutta myös lääkehoidon jälkeen on todettu sydänperäisiä oireita, munuaisten vajaatoimintaa, osteoporoosia, neurologisia ja neurokognitiivisia pulmia, pitkäaikaista väsymysoireyhtymää, psyykkisiä oireita ja sosiaalisen sopeutumisen vaikeuksia (3,4). Syöpähoitoa saavat lapset tarvitsevat usein myös lääkitystä bakteeri-, virus- ja sienitulehduksien estoon tai hoitoon. Biologisia lääkkeitä kehitetään aktiivisesti syövän täsmähoitoon. Lääkehoitovaste ja toksiset haittavaikutukset vaihtelevat syövän solutyypistä riippumatta yksilöllisesti lääkeainemetaboliaan vaikuttavien geneettisten polymorfioiden perusteella. Näitä geneettisiä polymorfioita tutkitaan tiiviisti, ja ainakin yleisesti käytetyn solunsalpaajan metotreksaatin tiettyyn polymorfismiin (MTHFR) on liitetty alttius tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ongelmiin (5). Leukemian ja aivokasvainten hoitoon liittyvät oireet Lapset sietävät syövän lääkehoidon varsin hyvin, ja hoitoon liittyvät akuutit neurologiset ongelmat korjaantuvat useimmiten (6). Oireet vaihtelevat lievästä päänsärystä sekä kävely- ja tasapainovaikeuksista kouristuksiin ja vaikeaan enkefalopatiaan. Syöpää sairastavan lapsen akuutteihin neurologisiin oireisiin pitää suhtautua vakavasti: päänsäryn taustalla voi olla tuore aivotapahtuma, esim. sinustromboosi, infektio tai taudin vaiheesta riippuen esim. keskushermostorelapsi. Aivojen magneettikuvaus, EEG- tai likvoritutkimus on syytä tehdä herkästi. Enkefalopatiaoireet Lapsen immuunivaste heikkenee lääkehoidossa, eikä ole helppoa arvioida, milloin kyseessä on infektio, toksinen reaktio, keskushermostorelapsi tai jokin muu perustautiin liittyvä keskus hermostoreaktio. Kuume, päänsärky, väsymys ja tajunnantason muutokset sekä neurologiset oireet, kuten ataksia ja vapina, voivat liittyä niin infektioon kuin toksisiinkin oireisiin tai niiden yhteisvaikutuksiin. Kun potilaan oma granulosyyttituotanto on hoidon seurauksena heikentynyt (ns. solukuoppa), selkäydinnesteestä löytyy harvoin soluja. Tällöin voidaan PCRtutkimuksin pyrkiä osoittamaan tavallisimmat virukset (herpes-ryhmä, CMV ja EBV). Lisäksi otetaan vielä virusviljely sekä bakteeri- ja sieninäytteet (7). Meningoenkefaliitit hoidetaan pääsääntöisesti löydösten mukaan, mutta usein joudutaan syöpähoidon aikana aloittamaan lääkitys jo kliinisen epäilyn ja oireiden perusteella. Posteriorinen reversiibeli enkefalopatiaoireyhtymä (PRES) Posteriorinen reversiibeli enkefalopatiaoireyhtymä on tavallisin leukemian induktiohoidon aikana, jolloin potilaalla on solunsalpaajahoidon rinnalla vahva steroidilääkitys ja siihen liittyen alttius verenpaineen nousuun. Keskushermos- 2105

2 Katsaus Kirjallisuutta 1 Pukkala E, Sankila R, Rautalahti M. Syöpä Suomessa Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja nro 82. Suomen Syöpäyhdistys, Helsinki Chemaitilly W, Hudson MM. Update on endocrine and metabolic therapy-related late effects observed in survivors of childhood neoplasia. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 2014;21: Armstrong GT, Liu Q, Yasui Y ym. Long-term outcome among adult survivors of childhood central nervous system malignancies in the childhood cancer survivor study. J Natl Cancer Inst 2009;101: Zeller B, Loge JH, Kanellopoulos A. Chronic fatigue in long-term survivors of childhood lymphomas and leukemia: persistence and associated clinical factors. J Pediatr Hematol Oncol 2014;36: Rassekh SR, Ross CDJ, Carleton BC, Hayden MR. Cancer pharmacogenomics in children: research initiatives and progress to date. Pediatr Drugs 2013;15: Richards S, Pui CH, Gayon P, Childhood ALL Collaborative Group. Systematic review and meta-analysis of randomized trials of central nervous system therapy for childhood acute lymphoblastic leukaemia. Pediatr Blood Cancer 2013;60: ton itsesäätely pettää ja kapillaareista tihkuu nestettä ympäröivään aivokudokseen. Tavallisimmin PRES näkyy nimensä mukaisesti magneettikuvassa posteriorisilla vedenjakaja-alueilla, jolloin oireeseen liittyvää kouristusta voi edeltää tai seurata näön hämärtyminen tai näkökyvyn menettäminen joksikin aikaa (8). Oireisto yleensä korjaantuu, kun verenpainetaso saadaan normalisoitua, eikä potilaille jää pysyviä aivomuutoksia tai alt tiutta epilep siaan. Kapillaarien läpäisevyyshäi riöstä johtuva PRES näkyy magneettitutkimuksessa signaali-intensiteetin lisääntymisenä T2- ja FLAIR (fluid attenuated inversion recovery) -kuvissa (kuva 1). Diffuusiokuvantamisessa (DWI, diffusion weighted imaging) signaali- intensiteetti on normaali. PRESmuutokset voivat kuitenkin edetä sytotoksiseen ödeemaan ja jopa iskemiaan. Taulukossa 1 on kuvattu tavallisimmat syöpälääkkeet, joihin liittyy PRES, sekä näihin syöpälääkkeisiin liittyvät muut keskushermosto-oireet. Eri lääkeaineiden aiheuttamat oireet Metotreksaatti Systeeminen ja aivokalvojen sisäisesti (intratekaalisesti) annettu metotreksaatti on osa nykuva 1. Aivojen magneettikuvassa näkyvät PRES-muutokset leukemian alkuhoidon yhteydessä. Potilaan verenpaine oli korkea ja hänellä oli neurologisena oireena kouristuksia. Aivojen magneettikuvien aksiaalileikkeet: a) T2, b) FLAIR lisääntynyt signaaliintensiteetti, joka sopi PRES-muutoksiin. kyistä leukemiahoitoa, se korvaa aiemmin neuro leukemian estoon käytetyn keskushermoston sädehoidon. Metotreksaatin vaikutus perustuu dihydrofolaattireduktaasin estoon ja sitä kautta jakautuvien solujen puriini- ja pyri- Taulukko 1. Tavallisimpien syöpähoitoon käytettävien lääkkeiden aiheuttamat enkefalopatiaoireet ja magneettikuvassa näkyvät PRES-oireet. Lääkeaine Enkefalopatia PRES-muutokset magneettikuvassa Epileptiset kohtaukset Aivohermojen neuropatia Metotreksaatti Pahoinvointi, päänsärky, sekavuus, halvausoireet + + joko liittyen enkefalopatiaan tai oireettomina Vinkristiini Fokaalisia keskushermosto- oireita (tavallisimmin abducens- hermo) Ara-C, sytarabiini Pikkuaivo-oireet, ataksia vaikea enkefalopatia + sekä pysyvä atrofia (+) + Ifosfamidi Agitaatio, sekavuus, hallusinaatiot, uneliaisuus ekstrapyramidaalioireet Fludarabiini Näköhäiriöt enkefalopatia kooma + pysyvät nekroti + + joskus nonkonvulsiivinen status + soivat muutokset 5-fluorourasiili Sekavuusepisodit, pikkuaivo-oireet + ± ± Sisplatiini Näköhäiriöt enkefalopatia 1 + (+) (+) Taksaanit, paklitakseli Transientti enkefalopatia, joka liittyy sädehoitoon tai neurokirurgiaan + Siklosporiini tai takrolimuusi Interferonit Sekavuus, afasia, parkinsonismi, pareesit, dystonia, kortikaalinen sokeus, kooma Alfainterferoni > beetainterferoni, päänsärky, huimaus, uneliaisuus, vapina, masennus ± + = liittyy keskushermosto-oireistoon, (+) = esiintyy joskus, ± = esiintyy harvoin, = ei liity keskushermosto-oireisiin; 1 neuropatia tavallisin neurologinen seuraamus; PRES = posteriorinen reversiibeli enkefalopatiaoireyhtymä 2106

3 tieteessä 7 Olkinuora H, Rahiala J, Anttila VJ, Koskenvuo M, Vettenranta K. Syöpää sairastavien lasten immuunivajavuustila ja infektiot. Duodecim 2013;129: de Laat P, Te Winkel ML, Devos AS, Catsman-Berrevoets CE, Pieters R, van den Heuvel-Eibrink MM. Posterior reversible encephalopathy syndrome in childhood cancer. Ann Oncol 2011;22: Haykin ME, Gorman M, van Hoff J, Fulbright RK, Baehring JM. Diffusion-weighted MRI correlates of subacute methotrexate-related neurotoxicity. J Neuro-oncol 2006;76: Eichler AF Batchelor T, Henson JW. Diffusion and perfusion imaging in subacute neurotoxicity following high-dose intravenous methotrexate. J Neuro Oncol 2007;9: Covarrubias DJ, Luetmer PH, Campeau NG. Posterior reversible encephalopathy syndrome: prognostic utility of quantitative diffusion-weighted MR images. Am J Neuroradiol 2002;23: Hilgendorf I, Wolff D, Junghanss C ym. Neurological complications after intrathecal liposomal cytarabine application in patiens after allogenic hematopoetic stem cell transplantation. Ann Hematol 2008;87: Kushner BH, Modak S, Kramer K, Basu EM, Roberts SS, Cheung NK. Ifosfamide, carboplatin, and etoposide for neuroblastoma. A high-dose salvage regimen and review of the literature. Cancer 2013;119: Kerdudo C, Orbach D, Sarradet JL, Doz F. Ifosfamide neurotoxicity: an atypical presentation with psychiatric symptoms. Pediatr Blood Cancer 2006;40: Ames B, Lewis LD, Chaffee S, Kim J, Morse R. Ifosfamide-induced encephalopathy and movement disorder. Pediatr Blood Cancer 2010;54: Sioka C, Kyritsis AP. Central and peripheral nervous system toxicity of common chemotherapeutic agents. Cancer Chemother Pharmacol 2009;63: Ross CS, Brown TM, Kotagal S, Rodriguez V. Cerebral venous sinus thrombosis in pediatric cancer patients: long-term neurological outcomes. J Pediatr Hematol Oncol 2013;35: Suneja G, Poorvu PD, Hill-Kayser C, Lustig RA. Acute toxicity of proton beam radiation for pediatric central nervous system malignancies. Pediatr Blood Cancer 2013;60: Young RJ, Gupta A, Shah AD ym. Potential utility of conventional MRI sign in diagnosing pseudoprogression in glioblastoma. Neurology 2011;76: Tran DKT, Jensen RL. Treatment-related brain tumor imaging changes: So called pseudo-progression vs. tumor progression: review and future research opportunities. Surg Neurol Int 2013;4: midiinituotannon ja edelleen DNA- ja RNAsynteesin vähentymiseen. Sen neurotoksisuus kohdistuu pääasiallisesti keskushermostoon ja jakautuu ajallisesti kolmeen vaiheeseen: akuutti vaihe (oireet vuorokauden sisällä), subakuutti vaihe (oireet 7 10 päivän kuluessa) ja myöhäisvaikutukset (oireet viikkojen, jopa kuukausien aikana) (9). Akuutteja toksisia oireita ovat pahoinvointi, oksentelu ja päänsärky sekä uneliaisuus. Kouristukset ja affektiiviset käytöshäiriöt ilmentävät metotreksaatin aiheuttamaa subakuuttia neurotoksisuutta. Potilailla voi olla ohimeneviä halvausoireita, jotka näkyvät aivojen magneettikuvassa PRES-tyyppisinä muutoksina subkortikaalisessa valkeassa aineessa. Diffuusiokuvantamisessa rajoittunut diffuusio näkyy signaaliintensiteetin lisääntymisenä ja ADC (apparent diffusion coefficient) -kartassa signaali-intensiteetin vähentymänä. Potilaiden oireet sekä magneettikuvassa näkyvät muutokset korjaantuvat muutamassa päivässä, mikä sopii ohimenevään valkean aineen sytotoksiseen ödeemaan. Joskus muutokset etenevät pysyvään iskeemiseen vaurioon, jolloin T2*-painotteisissa kuvissa voi näkyä verenvuotoa (10). Syöpäpotilailla PRES-sekvenssi voi ilmetä hoidon eri vaiheissa tai hoitokomplikaatioihin liittyen (11). Myeliitin ja polyradikuliitin kaltaista oireistoa on kuvattu myös metotreksaattihoidon yhteydessä. Hoitoon liitettyjä myöhäiskomplikaatioita ovat kognitiivisten toimintojen heikkeneminen sekä harvinaisena progressiivinen demyelinoiva leukoenkefalopatia. Ara-C, sytarabiini Ara-C on nukleosidianalogi, joka vaikuttaa jakautuvien solujen DNA-synteesiin. Leukemian hoidossa sitä annetaan sekä laskimonsisäisesti että intratekaalisesti. Intratekaalisesti Ara-C:tä käytetään yhdessä metotreksaatin ja steroidin kanssa. Erityisesti liposomaaliseen Ara-C:hen on liitetty pikkuaivoihin kohdistuva neurotoksisuus, mikä voi näkyä T2-magneettikuvassa signaali-intensiteetin lisääntymisenä pikkuaivojen syvässä valkeassa aineessa. Magneettikuvassa näkyvät muutokset sekä kliininen oireisto ovat useimmiten ohimeneviä. Suuriannoksiseen Ara-C-hoitoon voi pikkuaivotoksisuuden lisäksi liittyä aivohermojen neuropatiaa aivorungon motoristen neuronien subakuutin vaurion seurauksena (6,12). Ifosfamidi Ifosfamidi on alkyloiva aine, jonka kemoterapeuttinen vaikutus perustuu DNA-synteesin estoon. Sitä käytetään itusolukasvainten, neuroblastooman, sarkoomien ja lymfoomien hoitoon (13). Eri tutkimuksissa on todettu, että lapsi potilaista 3 19 %:lle kehittyy ifosfamidihoitoon liittyvä enkefalopatiaoireisto (14). Lapsilla tavallisin oire on mielialan muutos, mutta tasapainovaikeuksia, aivohermo-oireita sekä nonkonvulsiivista status epilepticusta voi myös esiintyä. Oireet liittyvät lääkeinfuusioon ja häviävät päivän, parin kuluessa lääkkeen lopetuksesta. Enkefalopatiaoireiden estoon ja hoitoon on käytetty metyleenisiniä ja tiamiinia (15). Fludarabiini Fludarabiinia käytetään leukemioiden ja lymfoomien hoidossa ja se on normaaliannoksin varsin turvallinen. Sen käyttöön voi liittyä diffuusi nekrotisoiva okkipitaalinen enkefalopatia (15). 5-fluorourasiili 5-fluorourasiilin (5-FU) käyttöön voi liittyä enkefalopatiaoireita ja PRES-tyyppisiä muutoksia, jotka näkyvät magneettikuvassa. 5-fluorourasiili voi aiheuttaa myös akuutin reversiibelin pikkuaivovaurio-oireyhtymän. Lääkeaineen toksisuudelle altistaa heikentynyt dihydropyramididehydogenaasin aktiivisuus (16). L-asparaginaasi L-asparaginaasi on bakteeriperäinen (E. coli) entsyymi, jolla ei ole suoria keskushermostovaikutuksia. Leukemia- ja lymfoomahoidon komplikaatioista L-asparaginaasihoitoon liitetään sinustromboosi. L-asparaginaasi, joko yksin tai yhdistettynä muihin kemoterapeuttisiin lääkkeisiin, vähentää antikoagulaatioproteiinien tuotantoa ja luo trombooseille alttiin tilan (17). Sinustromboosin oireita ovat päänsärky, pahoinvointi, oksentelu, agitaatio, halvausoireet, kouristukset ja ataksia. Jos potilaalla on asparaginaasihoidon aikana neurologisia oireita ja viitteitä protromboottisesta tilasta, on syytä tehdä aivojen magneettikuvaus sekä laskimovarjoainekuvaus (kuva 2). Sädehoitoon liittyvät neurologiset oireet Suomessa lasten syövän hoidossa sädehoito annetaan ulkoisesti lineaarikiihdyttimellä fraktioi- 2107

4 Katsaus 21 Mulhern RK, Merchant TE, Gaijjar A, Reddick WE, Kun LE. Late neurocognitive sequelae in survivors of brain tumours in childhood. Lancet Oncol 2004;5: Wolf S, Barton D, Kottschade L, Grothey A, Loprinzi C. Chemotherapy-induced peripheral neuropathy; prevention and treatment strategies. Eur J Cancer 2008;44: Howars RF, Wiener S, Walkers SM. Neuropathic pain in children. Arch Dis Child 2014;99: Gilchrist LS, Tanner L. The pediatric-modified total neuropathy score: a reliable and valid measure of chemotherapy induced neuropathy in children with non- CNS cancers. Support Care Cancer 2013;21: Han Y, Smith MT. Pathobiology of cancer chemotherapy-induced peripheral neuropathy (CIPN). Front Pharmacol 2013;4: Jain P, Gulati S, Toteja GS, Bakhshi S, Seth R, Pandey RM. Vincristineinduced neuropathy in childhood ALL (Acute Lymphoblastic Leukemia) survivors: prevalence and electrophysiological characteristics. J Child Neurol 2013;18: Brigo F, Balter R, Marradi P ym. Vincristine-related neuropathy versus acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy in children with acute lymphoblastic leukemia. J Child Neurol 2012;27: Moriyama B, Henning SA, Leung J ym. Adverse interactions between antifungal azoles and vincristine: review and analysis of cases. Mycoses 2012;55: Fleming FJ, Vytopil M, Chaitow J, Jones HR Jr, Darras BT, Ryan MM. Thalidomide neuropathy in childhood. Neuromuscular Disord 2005;15: Priolo T, Lambda LD, Giribaldi G ym. Childhood thalidomide neuropathy: a clinical and neurophysiologic study. Pediatr Neurol 2008;38: Harila MJ, Winqvist S, Lanning M, Bloigu R, Harila-Saari AH. Progressive neurocognitive impairment in young adult survivors of childhood acute lymphoblastic leukemia. Pediatr Blood Cancer 2009;53: De Braganca KC, Packer RJ. Neurotoxicity of chemotherapeutic and biologic agents in children with cancer. Curr Neurol Neurosci 2008;8: Duffner PK, Armstrong FD, Chen L ym. Neurocognitive and neuroradiologic central nervous system late effects in children treated on pediatric oncology group (POG) P9605 (standard risk) and P9201 (lesser risk) acute lymphoblastic leukemia protocols (ACCL0131): a metotrexate consequence? A report from the children s oncology group. J Pediatr Hematol Oncol 2014;36:8 15. Perifeerinen neuropatia Neuropatiaa esiintyy %:lla lääkehoitoa saaneista syöpäpotilaista (22). Se on myös tavallinen syöpälääkkeen annostusta ja käyttöä rajoit tava oire. Neuropatian esiintyminen ja vaikeus aste riippuvat käytetystä lääkkeestä tai lääkeyhdistelmistä, hoidon kestosta, kumulatiivisesta annoksesta sekä mahdollisesta taustalla olevasta ääreishermosairaudesta (23,24). Sukkatai hansikastyyppinen tuntohäiriö ja kipu ovat lääke hoitoon liittyvän neuropatian ensioireita. Tuntohäiriöt vaihtelevat poikkeavasta tunnosta (kosketuksen kokeminen epämiellyttävänä, kipu tunnon herkistyminen tai vähentyminen, lämpötunnon poikkeavuus) kipuun, joka voi olla polttavaa, viiltävää tai sähköiskumaista. Kipu ja tuntohäiriöt voivat jatkua lääkityksen lopet tamisenkin jälkeen ja jäädä pysyviksi. Kivu liaat lihaskrampit ovat syöpähoidossa tavallisia, ja liittyvät usein neuropatiaan. Osa potikuva 2. Sinustromboosi asparaginaasihoidon aikana. Aivojen magneettikuvat a) T2-aksiaaleike, jossa näkyy tromboosiin liittyvä vuoto ja iskemia; b) laskimovarjo ainekuva, jossa näkyy virtauspuutos oikealla tromboosin seurauksena; c) T2-aksiaalileike vuoden kuluttua akuutista vaiheesta ja d) samanaikainen laskimo varjoainekuva, jossa näkyy jo virtaus oikealla, vaikka laskimot ovat vielä kapeammat kuin vasemmalla puolella. Akuutissa vaiheessa potilaan oireet olivat päänsärky, kouristukset ja lievä puolioire. Oireet korjaantuivat nopeasti ja myös kouristuslääkitys päästiin purkamaan. duin annoksin: pienempi annos koko keskushermoston alueelle ja isompi itse kasvain alueelle. Stereotaktista sädehoitoa annetaan erityistilanteissa myös lapsille. Uutena hoitomuotona on yleistymässä protonihoito, jossa protonien energia vapautuu parin senttimetrin syvyydessä kudoksiin, jolloin ympäröivä terve kudos säästyy säde hoidon haittavaikutuksilta (18). Sädehoitoon liittyy välittömiä hoidon aikaisia tai pian sen jälkeen ilmaantuvia sekä pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Yleensä lapset sietävät säde hoidon hyvin ja välittömiä, hankalia haittavaikutuksia ilmenee harvoin. Sädehoitoon, erityisesti jos siihen on liitetty sädeherkistäjä (sytos taatti), voi liittyä ns. kasvaimen pseudoprogressiosta (kasvainsolujen sekä kasvainta ympäröivien astrosyyttien ja verisuoniston reaktio annetulle hoidolle) (19). Pseudoprogression voi erottaa tuumorin kasvusta magneettiperfuusiokuvauksella, mutta parhaiten aktiivinen kasvain saadaan selville metioniini-pet-tutkimuksella (positroniemissiotomografia) (20). Pitkäaikaiset haittavaikutukset ovat seurausta aivojen valkean aineen vauriosta. Erityisen herkkiä sädehoidon haittavaikutuksille ovat pienet lapset, joilla aivojen valkean aineen kypsyminen, myelinaatio, ei ole valmis. Myelinaatio on pääosin valmis kaksivuotiaana, mutta sen kypsyminen jatkuu vielä pitkälle puberteettiin. Pienille, alle viisivuotiaille lapsille pyritään välttämään sädehoidon antamista tai hoito siirretään myöhäisempään hoitovaiheeseen. Mitä nuorempi lapsi, sitä enemmän sädehoito haittaa kognitiivista suoriutumista: alle 10-vuotiaiden lasten älykkyysosamäärää sädehoito laskee 2 4 pistettä/vuosi 10 vuoden ajan (21). Sädehoito aiheuttaa demyelinaatiota ja edelleen valkean aineen nekroosia. Demyelinaation patogeneesiä ei tunneta tarkkaan, mutta sädehoidon arvioidaan sekä vaurioittavan pienten veri suonten endoteeliä että myeliiniä tuottavaa oligodendrosyyttiä. Sädevaurio on annosriippuvainen: sen riski on 5 %, kun annos on 55 Gy, 15 %, kun annos on 60 Gy ja 20 %, kun annos on 65 Gy. Pelätyin sädehoidon haittavaikutus on nekrotisoiva enkefalopatia ja siihen liittyvä mine ralisoiva mikroangiopatia, jonka oireita ovat kouristukset, uneliaisuus, motoriset puutos oireet sekä ataksia. 2108

5 tieteessä 34 Krull KR, Brinkman TM, Li C ym. Neurocognitive outcomes decades after treatment for childhood acute lymphoblastic leukemia: a report from the St Jude lifetime cohort study. J Clin Oncol 2013;31: Zeller B, Loge JH, Kanellopoulos A, Hamre H, Wyller VB, Ruud E. Chronic fatigue in long-term survivors of childhood lymphomas and leukemia: persistence and associated clinical factors. J Pediatr Hematol Oncol 2014;36: Morris EB, Gaijjar A, Okuma JO ym. Survival and late mortality in long-term survivors of pediatric CNS tumors. J Clin Oncol 2007;25: Pietilä S, Korpela R, Lenko HL ym. Neurological outcome of childhood brain tumor survivors. J Neurooncol 2012;108: laista hyötyy magnesiumlisän käyttämisestä. Useimmiten oire väistyy hoitojen loputtua (22). Neuropaattisen kivun hoito on vaikeaa, eikä nykylääkityksillä (mm. pregabaliini) useinkaan saada riittävää tehoa. Tällä hetkellä ei ole olemassa syöpälääkkeille spesifistä neuropaattisen kivun hoitoa tai ennaltaehkäisyä. Ehkäisevän hoidon puuttuessa on tärkeätä seurata neuropatian kehittymistä (kliiniset oireet ja löydökset, ENMG), jotta mahdollisia pysyviä vaurioita aiheuttava hoito voidaan keskeyttää, lääkeannosta pienentää tai vaihtaa lääke vähemmän neurotoksiseen valmisteeseen. Lääkehoitoon liittyvän neuropatian patofysiologiaa on selvitelty eläinmallien avulla ja nykykäsitys on, että mitokondrioiden toimintahäiriö ja oksidatiivinen stressi olisivat merkittävimmät hermovaurioon vaikuttavat patofysiologiset tekijät (25). Tavallisimmin syöpälääkkeiden toksiset vauriot kohdistuvat hermosolun aksoniin, mutta vaurio voi kohdistua myös hermosolun soomaan (neuronopatia) ja aksonia ympäröivään myeliiniin. Hermovaurioon liittyy myös intraepidermaalisten afferenttien hermosäikeiden degeneraatio, joka on hitaampi ilmiö ja selittää sen, että neuropatia usein pahenee vielä lääkkeen lopettamisenkin jälkeen. Syöpälääkkeistä neuropatiaa aiheuttavat tavallisimmin platinayhdisteet, taksaanit, vinka-alkaloidit, talidomidi ja bortetsomibi (taulukko 2). Lasten syöpähoitoon käytetyistä lääkkeistä tavallisin neuropatian aiheuttaja on vinkristiini. Taulukko 2. Syöpälääkkeisiin liittyvä toksinen neuropatia. Lääkeaine Neuropatian syntymekanismi Neuropatian oireet Neuropatian tyyppi 1 Neuropatian korjaantuvuus PLATINAYHDISTEET Kertyvät selkäytimen taka juuren hermosoluihin Sisplatiini Toksinen vaikutus kohdistuu mtdna:han 2 Tuntohäiriöt, värinätunnon ja jännevenytysheijasteiden häviäminen, sensorinen ataksia Primaaristi sensorinen (voi olla sensomotorinen auto nominen ja neuronopatia 3 ) Yleensä palautuva Oksaliplatiini Karboplatiini TAKSAANIT Paklitakseli Antitubuliini Kiinnittyy hermosolun aksonien mikrotubuluksiin Aksonien kuljetusmekansimi häiriintyy Lähes kaikille samat neuropatiaoireet kuten sisplatiinilla Kuten sisplatiini, mutta vähemmän neuropatiaoireita Voimakas kipu Kosketus-, värinä- ja asentotunnon häiriöt Distaalinen lihasheikkous Kuten sisplatiini Kuten sisplatiini, mutta oireet lievemmät Useimmiten sensorinen Motorinen joskus (lihasheikkous) Akuutti neuronopatia 3/4:lla palautuva Yleensä palautuva Ainakin osittain palautuva Dosetakseli VINKA-ALKALOIDIT Antitubuliini Kuten paklitakseli, mutta vähemmän neuropatiaoireita Sensomotorinen Palautuva Vinkristiini Vinblastiini ja vinorelbiini TALIDOMIDI Kiinnittyy hermosolun aksonien mikrotubuluksiin, aksonien kuljetusmekansimi häiriintyy Glutamiinihapon johdos Vaikutukset immunomodula tiivisia ja antiangiogeneettisiä Kipu Tuntohäiriöt Paralyysi Rakon ja suolen toimintahäiriöt Kuten vinkristiini, mutta vähemmän ja lievempiä neuropatiaoireita Tuntohäiriöt, erityisesti kosketus- ja kiputunto BORTETSOMIBI Proteasomin estäjä Terävä, polttava kipu sormissa ja varpaissa Sensorinen Sensomotorinen Autonominen Kuten vinkristiini Takajuuren hermosoluvaurio Sensorinen Sensorinen, (voi olla myös autonominen) 2/3:lla palautuva Yleensä palautuva Osittain palautuva 3/4:lla palautuva 1 toksinen neuropatia on pääsääntöisesti aksonaalinen; 2 mtdna = mitokondriaalinen DNA; 3 neuronopatia = itse neuroniin, sen soomaosaan kohdistuva vaurio 2109

6 Katsaus 38 Kulkarni AV, Piscione J, Shams I, Bouffet E. Long-term quality of life in children treated for posterior fossa brain tumors. J Neurosurg Pediatrics 2013;12: Turner CD, Rey-Casserly C, Liptak CC, Chordas C. Late effects of therapy for pediatric brain tumor survivors. J Child Neurol 2009;24: Bohan EM. Cognitive changes associated with central nervous system malignancies and treatment. Semin Oncol Nurs 2013;29: Moore IM, Hockenberry MJ, Krull KR. Cancer-related cognitive changes in children, adolescents and adult survivors of childhood cancer. Semin Oncol Nurs 2013;29: Lähteenmäki P, Harila-Saari A, Lanning M, Salmi TT. Elämänlaatu ja koulutus lapsuusiän syövän jälkeen. Suom Lääkäril 2006;61: Sidonnaisuudet Kirjoittaja on ilmoittanut sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Tuula Lönnqvist: Ei sidonnaisuuksia. Se aiheuttaa neuropatian kolmannekselle akuuttiin lymfaattiseen leukemiaan (ALL) sairastuneista lapsista (26). Perinnöllistä neuropatiaa sairastaville, mutta myös muillekin syöpäpotilaille vinkristiini voi laukaista nopeasti etenevän polyradikuliittia muistuttavan paralyysin (27). Atsoli-sienilääkkeisiin (esim. vorikonatsoli) liittyy vinkristiinin kanssa käytettynä neuropatiaoireiden voimistumisen lisäksi myös keskus hermosto-oireita ja kouristuksia (28). Noin puolet talidomidia käyttävistä potilaista saa neuropatiaoireita (29). Pitkäkestoinen talidomidihoito voi aiheuttaa pysyvän aksonaalisen neuropatian, minkä vuoksi pitkien, verisuonten kasvua estävien (antiangiogeneettisten) hoitojen aikana myös ENMG-seuranta on suotavaa (30). Syöpähoidon pitkäaikaiset neurologiset ongelmat Lasten leukemioiden hoidossa pitkäaikaiset neurologiset ongelmat on liitetty neuroleukemian estoon käytettyyn keskushermostosädehoitoon (31). Myös lääkehoitoon, erityisesti metotreksaattiiniin, on liitetty vastaavanlaista aivojen valkean aineen katoa ja neurokognitiivisen tason laskua (9,32,33). ALL-hoidon jälkeen kaikkien potilaiden neurokognitiivinen suoriutuminen oli heikentynyt normaaliväestöön verrattuna yhdysvaltalaisessa pitkäaikaisessa seurantatutkimuksessa (34). Kemoterapiaan ilman sädehoitoa liittyi tasaisesti kaikilla osa-alueilla heikentynyt suoriutuminen, deksametasoniin yhdistettiin vielä tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ongelmat. Sädehoidon haittavaikutukset älykkyysosamäärän lasku, oppimistaitojen ja muistin heikkeneminen olivat sitä vaikeampia, mitä nuorempana potilas oli sairastunut ja saanut hoitoa. Norjalaisen tutkimuksen mukaan krooninen väsymysoireyhtymä on tavallinen henkilöillä, jotka ovat lapsena sairastaneet syövän (35). Oireet, joihin yleislääkärin vastaanotolla tulisi kiinnittää erityistä huomiota syövästä toipuneiden potilaiden kohdalla, ovat masentuneisuus, ahdistuneisuus, kivuliaisuus, unettomuus ja vähentynyt fyysinen aktiivisuus. Aivokasvainten pitkäaikaisvaikutukset ovat seurausta itse kasvaimen aiheuttamasta aivokudosvauriosta sekä hoidon seurauksena kehittyvistä lisävaurioista. Lapsen ikä vaikuttaa neurologisiin seuraamuksiin siten, että mitä nuorempi lapsi on, sitä enemmän hoidot erityisesti sädehoidot keskimäärin vaurioittavat kehittyvää keskushermostoa (36). Suomalaisessa aivokas vaimeen sairastuneiden lasten seurantatutkimuksessa neurologinen status oli poikkeava 69 %:lla tutkituista potilaista (37). Potilaista 71 % vietti aktiivista elämää lievistä erityisvai keuksista huolimatta, 29 %:lla oli huomattavat neurologiset, kognitiiviset ja sosiaalisen sopeutumisen vaikeudet ja 8 % ei kyennyt itsenäiseen elämään. Erityisvaikeuksia ennustivat kasvaimen supratentoriaalinen sijainti, kasvaimen uusintaleikkaukset, sunttirevisiot ja kemoterapia. Vain yhdellä potilaalla oli hoitoresistentti epilepsia. Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa verrattiin lapsena aivokasvaimen vuoksi hoidettuja potilaita heidän sisaruksiinsa. Primaarisyövästä toipuneilla potilailla todettiin vuosien kuluessa (keskimäärin yli 15 vuotta sairastumisesta) lisääntynyt riski sairastua sekundaarisiin maligniteetteihin (3), mikä on otettava huomioon syövästä parantuneiden potilaiden pitkäaikaisseurannassa. Neurologisista oireista tavallisimpia olivat käsien ja jalkojen heikkous, tuntopuutokset sekä kipu ja poikkeavat tuntemukset käsissä, jaloissa ja selässä, mitkä kaikki voivat liittyä myös toksisen neuropatian aiheuttamiin pysyviin haittavaikutuksiin. Lapset kompensoivat tavallisen neurologisen tutkimuksen yhteydessä neuropatiaoireita varsin hyvin, mutta ilmoittavat rasitukseen liittyvästä väsymyksestä ja jalkakivuista. Pysyvämmät oireet, kuten kipu ja heikkous, ilmaantuvat usein varhaisessa keski-iässä. Tasapainovaikeuksia esiintyi yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa yli 100-kertaisesti aivokasvaimen vuoksi hoidetuilla henkilöillä kuin heidän terveillä sisaruksillaan. Liikkumisen pulmia ja halvausoireita oli yli 70-kertaisesti ja epilepsiaa esiintyi 30-kertaisesti verrattuna terveisiin sisaruksiin (3). Syöpähoitoa saaneen potilaan liikkumisen ongelmiin on syytä suhtautua vakavasti ja tehdä herkästi esimerkiksi ENMG-tutkimus neuropatian vaikeusasteen arvioi miseksi. Tällöin tukitoimenpiteet, kuten jalkatuet ja fysioterapiaohjaus, osataan suunnata oikein. Epilepsiaa esiintyy aivokasvaimen vuoksi hoidetuilla potilailla, mutta epilepsia on harvoin vaikeahoitoinen (37). Aivokasvaimen sijainti määrittää neurologisen oireiston kirjon: näköristin kasvaimiin liittyy eriasteista näkövammaa, hemisfäärikasvai- 2110

7 tieteessä Yleensä lapset sietävät sädehoidon hyvin ja välittömiä, hankalia haittavaikutuksia ilmenee harvoin. miin paikasta riippuen kielellisiä erityisvaikeuksia, hahmotusvaikeuksia, halvausoireita ja epilepsiaa. Takakuopan kasvaimiin liittyy ataksian ja muiden motoristen ongelmien lisäksi pikkuaivojen ja otsalohkon välisen toimintahäiriön seurauksena tarkkaavuuden ja toiminnanohjaamisen pulmaa, muistihäiriöitä ja avaruudellisen hahmottamisen sekä tuottavan kirjoittamisen vaikeutta ja yleistä toiminnan hidastumista ja aloitekyvyn puutetta (38). Näistä vaikeuksista seuraa se, että lapsen koulumenestys jää huomattavasti heikommaksi kuin hänen primaarinen älyllinen kapasiteettinsa edellyttäisi. Syöpää sairastaneiden lasten, erityisesti aivosyöpää sairastaneiden, koulutustaso jääkin yleensä ikätovereita vähäisemmäksi, ja parisuhteen luominen sekä muu sosiaalinen elämä on rajoittuneempaa (39). Syövästä parantuneiden lasten tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ongelmaa sekä prosessoinnin hitautta on selvitelty useissa tutkimuksissa ja tarkkaavuushäiriötyyppisiin oireisiin on pyritty löytämään hoitokeinoja (40). Neuropsykologinen kuntoutus on osoittautunut käytännössä hyväksi keinoksi ohjata yläkouluikäisten ja sitä vanhempien lasten ja nuorten oppimisstrategioita. Medulloblastoomasta toipuneiden lasten on joissakin tutkimuksissa osoitettu hyötyvän stimulanteista (metyylifenidaatti), mutta viimeaikaisten tutkimustulosten mukaan niillä ei ole saavutettu toivottuja vaikutuksia tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen säätelyyn. Lisäksi on todettu, että noin 10 %:lla syöpää sairastaneista lapsista stimulanttien käyttöön liittyy vakavia haittavaikutuksia. Kogni tiiviset, ongelman ratkaisuun perustuvat interventiot sekä tietokonepohjaiset kotiharjoitusohjelmat ovat tuottaneet parempia tuloksia oppi mistaidoissa kuin lääkehoito ja parantaneet koulusuoriutumista (41). Lastenneurologiset yksiköt yliopistosairaaloissa ja keskussairaaloissa vastaavat syöpää sairastaneiden lasten ja nuorten neurologisesta seurannasta ja moniammatillisesta tuesta. Yhteistyö kouluterveydenhuollon ja kunnan vammaispalvelun kanssa on tärkeätä erityisesti aivokasvainhoidoista toipuvien lasten kohdalla: hoitojen jälkeen kouluun palaa usein hyvin erilainen oppija. Nuoren aikuistuessa erikoissairaanhoidon seuranta ja hoito yleensä päättyy. Lopuksi Lasten syöpähoitoon liittyvät neurologiset seuraamukset ovat usein ohimeneviä, mutta aivosyövän hoidosta voi jäädä pysyviä neurologisia ongelmia. Osalle syövän lapsena sairastaneista jää fyysisiä, kognitiivisia ja tunne-elämään liittyviä erityisvaikeuksia (42). Aivosyövästä parantuneet lapset tarvitsevat jo syöpähoidon aikana ja erityisesti sen päätyttyä neurologista seurantaa ja moniammatillisen työryhmän tukea. Erityisen tärkeätä on neuropsykologinen seuranta ja kuntoutus (neurokognitiivinen ja tietokoneavusteinen kuntoutus) vielä vuosien ajan syöpähoidon päättymisen jälkeen. Väsymysoireyhtymä, neurokognitiiviset pulmat, neuropatia, sekun daarisen maligniteetin mahdollisuus sekä mahdolliset sosiaalisen sopeutumisen vaikeudet on syytä muistaa, kun kohtaa vastaanotollaan aikuisen potilaan, joka on lapsena sairastanut syöpää. n English summary > in english Neurological complications related to childhood cancer treatment 2111

8 english summary Tuula Lönnqvist Docent, Specialist in Paediatric Neurology, Head of Department Helsinki University Central Hospital, Department of Paediatric Neurology Neurological complications related to childhood cancer treatment In Finland approximately 150 children are diagnosed with cancer every year. Acute lymphoblastic leukaemia (ALL) is the most common cancer in children. Leukaemia and lymphoma make up 50% of all childhood cancers. Brain tumours are the most common solid tumours in children. Today 1-2% of young adults are childhood cancer survivors. Children usually tolerate cancer treatment quite well, and acute neurological symptoms are mostly reversible. The symptoms vary from mild headache and clumsiness to seizures and encephalopathy. The neurological symptoms in a child with cancer should be taken seriously as they may indicate an acute brain insult, infection, or relapse. The long-term neurological complications of childhood leukaemia treatment are associated with cranial radiotherapy which was previously used to prevent neuroleukaemia. However, chemotherapy, especially methotrexate, causes similar white matter damage and cognitive decline to radiotherapy. The long-term outcome of childhood brain tumour survivors is dependent on the tumour itself and its treatment. The central nervous system side effects are age dependent: young children are more severely affected, especially concerning radiotherapy. Childhood cancer survivors, particularly brain tumour survivors need neurological and cognitive follow-up and multidisciplinary team-support for years after cancer treatment. Most children with leukaemia lead normal lives, but chronic fatigue, neurocognitive problems including mental decline, difficulties in academic performance, executive functions, and memory problems are not uncommon in adult childhood cancer survivors. Neuropathy caused by toxic chemotherapy may necessitate follow-up and rehabilitation. Nearly all childhood brain tumour survivors need special education and some support for the rest of their lives. 2111a

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi Syövän lääkehoito Salla Kalsi Syöpä Yleisnimitys maligneille (pahanlaatuisille) kasvaimille Karsinogeeninen = syöpää aiheuttava Syövän taustalla voi olla Ympäristötekijät, elintavat, perimä, eräät virus-

Lisätiedot

LAPSENA SAIRASTETUN SYÖVÄN (VAKAVAN SAIRAUDEN) MYÖHÄISVAIKUTUKSET

LAPSENA SAIRASTETUN SYÖVÄN (VAKAVAN SAIRAUDEN) MYÖHÄISVAIKUTUKSET LAPSENA SAIRASTETUN SYÖVÄN (VAKAVAN SAIRAUDEN) MYÖHÄISVAIKUTUKSET Päivi Lähteenmäki, dosentti, oyl lastentautien ja lasten hematologian el TYKS lastentautien klinikka 27.10.2011 Katsauksen sisältö Tilastotietoja

Lisätiedot

Lapsuusiän syövän hoitotulokset TAYS-piirin alueella

Lapsuusiän syövän hoitotulokset TAYS-piirin alueella Laura Palonkoski, Olli Lohi, Mikko Arola ja Kim Vettenranta ALKUPERÄISTUTKIMUS Lapsuusiän syövän hoitotulokset TAYS-piirin alueella Johdanto: Lapsuusiän syövän hoitotulokset ovat parantuneet merkittävästi

Lisätiedot

HIV-potilaiden pitkäaikaisseuranta Miten aivot voivat? 11.2.2015 Biomedicum Terttu Heikinheimo-Connell

HIV-potilaiden pitkäaikaisseuranta Miten aivot voivat? 11.2.2015 Biomedicum Terttu Heikinheimo-Connell HIVpotilaiden pitkäaikaisseuranta Miten aivot voivat? 11.2.2015 Biomedicum Terttu HeikinheimoConnell Sidonnaisuudet HUS neurologian klinikka, HYKS Professio puheenjohtajuus Konferenssimatkat Bayer, Orion,

Lisätiedot

Epilepsian lääkehoito

Epilepsian lääkehoito Epilepsian lääkehoito Hanna Ansakorpi Kliininen opettaja, LT Neurologian erikoislääkäri Oulun yliopisto, Lääketieteen laitos, neurologia OYS, Medisiininen tulosalue, neurologia Mikä on epilepsia? Epileptinen

Lisätiedot

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 TEEMAT Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Maija Tarkkanen / Kirjoitettu 16.6.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Neuroendokriinisten (NE) syöpien ilmaantuvuus lisääntyy,

Lisätiedot

Pienet annokset seminooman sädehoidossa ja seurannassa. Sädehoitopäivät 17.4.2015 Turku Antti Vanhanen

Pienet annokset seminooman sädehoidossa ja seurannassa. Sädehoitopäivät 17.4.2015 Turku Antti Vanhanen Pienet annokset seminooman sädehoidossa ja seurannassa Sädehoitopäivät 17.4.2015 Turku Antti Vanhanen Seminooman adjuvantti sädehoito: muutokset kohdealueessa ja sädeannoksessa Muinoin: Para-aortaali-

Lisätiedot

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius Varjoaineet ja munuaisfunktio Lastenradiologian kurssi 6.-7.5.2015, Kuopio Laura Martelius S-Krea CIN AKI Contrast Induced Nephropathy Acute Kidney Injury Useimmiten munuaisfunktion huononeminen on lievää

Lisätiedot

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yksilöllisesti sopiva annos jokaiselle syövän läpilyöntikivuista kärsivälle potilaalle: Viisi Effentora - vahvuutta mahdollistavat yksilöllisen läpilyöntikipujen hoidon Ohjeet

Lisätiedot

Seminoman hoito ja seuranta. S. Jyrkkiö

Seminoman hoito ja seuranta. S. Jyrkkiö Seminoman hoito ja seuranta S. Jyrkkiö 17.4.2015 Kivessyöpä yleistyy Pohjoismaissa Seminoman ja non-seminoomien yleisyys Pohjoismaissa Kuolleisuus kivessyöpään Pohjoismaissa Kivessyöpä 5 v OSS Kivestuumoreiden

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Psykoositietoisuustapahtuma

Psykoositietoisuustapahtuma Psykoositietoisuustapahtuma apulaisylilääkäri Pekka Salmela Tampereen Psykiatria- ja päihdekeskus 19.9.2017 Metso Psykoosit Psykooseilla eli mielisairauksilla tarkoitetaan mielenterveyshäiriöiden ryhmää,

Lisätiedot

IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP

IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP Esitiedot Yli 70 v. mies. PSA normaali 1.4. Nopeasti alkaneet virtsavaivat ja kystoskopiassa koko prostaattinen uretra ahtautunut tuumorinomaisesti.

Lisätiedot

Bakteerimeningiitti tänään. Tuomas Nieminen 23.9.2015

Bakteerimeningiitti tänään. Tuomas Nieminen 23.9.2015 Bakteerimeningiitti tänään Tuomas Nieminen 23.9.2015 Meningiitti Lukinkalvon, pehmytkalvon (pia mater) ja selkäydinnesteen inflammaatio/infektio; likvorissa valkosolujen ylimäärä Tulehdus leviää subaraknoidaalisessa

Lisätiedot

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski + Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski LINNEA KARLSSON + Riskitekijöitä n Ulkonäköön liittyvät muutokset n Toimintakyvyn menetykset n Ikätovereista eroon joutuminen

Lisätiedot

Sinulle, jolle on määrätty VELCADE -lääkettä. Tietoa VELCADEsta potilaille ja omaisille

Sinulle, jolle on määrätty VELCADE -lääkettä. Tietoa VELCADEsta potilaille ja omaisille Sinulle, jolle on määrätty VELCADE -lääkettä Tietoa VELCADEsta potilaille ja omaisille Tietoa VELCADEsta potilaille ja omaisille Lääkärisi on suositellut sinulle VELCADE (bortetsomibi) -hoitoa. VELCADE

Lisätiedot

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco tiedottaa 20/2015 17.8.2015 Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco hyväksyjä: Roberto Blanco pvm: 17.8.2015 Ohje tilaajille ja kuvausyksiköille Selkärangan

Lisätiedot

POTILAAN OPAS MAVENCLAD. Potilaan opas. Kladribiini (MAVENCLAD) RMP, versio 1.0 Fimean hyväksymä

POTILAAN OPAS MAVENCLAD. Potilaan opas. Kladribiini (MAVENCLAD) RMP, versio 1.0 Fimean hyväksymä MAVENCLAD Potilaan opas POTILAAN OPAS RISKIENHALLINNAN KOULUTUSMATERIAALI FI/CLA/1117/0050 Tärkeää tietoa MAVENCLAD-hoidon aloittaville potilaille Sisällys MAVENCLAD-valmisteen esittely Kuinka MAVENCLAD-hoito

Lisätiedot

Mitä syöpäpotilaan pitää tietää hoitojen pitkäaikaishaitoista?

Mitä syöpäpotilaan pitää tietää hoitojen pitkäaikaishaitoista? Mitä syöpäpotilaan pitää tietää hoitojen pitkäaikaishaitoista? Teksti Marika Javanainen Kuva Bosse Österberg Tiivistelmä esityksestä, jonka Syöpätautien klinikan (TAYS) erikoistuva lääkäri Leena Tiainen

Lisätiedot

TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA

TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA TOSIASIOITA USKOMUSTEN TAKANA HARVINAISET SAIRAUDET I MS-TAUTI I ONKOLOGIA I IMMUNOLOGIA 1 LUKIJALLE Eturauhassyöpä on Suomessa miesten yleisin syöpä.

Lisätiedot

Miten järjestäisin harvinaisepilepsian hyvän diagnostiikan ja hoidon; esimerkkinä Dravet n oireyhtymän haasteet

Miten järjestäisin harvinaisepilepsian hyvän diagnostiikan ja hoidon; esimerkkinä Dravet n oireyhtymän haasteet 20.3.2015 Miten järjestäisin harvinaisepilepsian hyvän diagnostiikan ja hoidon; esimerkkinä Dravet n oireyhtymän haasteet Eija Gaily oyl, lastenneurologian dos. HYKS, Lasten ja nuorten sairaala Sisältö

Lisätiedot

ALS amyotrofinen lateraaliskleroosi

ALS amyotrofinen lateraaliskleroosi ALS amyotrofinen lateraaliskleroosi Juha Puustinen osastonylilääkäri LT, neurologian erikoislääkäri, kliinisen lääkehoidon dosentti ALS on yleisin motoneuronitauti Motoneuronitaudit ALS ALS plus oireyhtymät

Lisätiedot

Syöpähoitojen kehitys haja- Pirkko Kellokumpu-Lehtinen Säde- ja kasvainhoidon professori, ylilääkäri, TaY/TAYS 19.02.2008

Syöpähoitojen kehitys haja- Pirkko Kellokumpu-Lehtinen Säde- ja kasvainhoidon professori, ylilääkäri, TaY/TAYS 19.02.2008 Syöpähoitojen kehitys haja- ammunnasta täsmäosumiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen Säde- ja kasvainhoidon professori, ylilääkäri, TaY/TAYS 19.02.2008 Haasteet Syöpämäärien lisäys/väestön vanheminen Ennaltaehkäisy/seulonnat

Lisätiedot

Neuropaattinen kipu. Yleislääkäripäivät 26.11.2010 Maija Haanpää dosentti, neurologi KuntoutusORTON, Etera ja HYKS, Neurokirurgian klinikka

Neuropaattinen kipu. Yleislääkäripäivät 26.11.2010 Maija Haanpää dosentti, neurologi KuntoutusORTON, Etera ja HYKS, Neurokirurgian klinikka Neuropaattinen kipu Yleislääkäripäivät 26.11.2010 Maija Haanpää dosentti, neurologi KuntoutusORTON, Etera ja HYKS, Neurokirurgian klinikka Lähtökohta Onko neuropaattisen kivun käsite tuttu? Miten yleinen

Lisätiedot

Likvorin biomarkkerit. diagnostiikassa. Sanna Kaisa Herukka, FM, LL, FT. Kuopion yliopistollinen sairaala

Likvorin biomarkkerit. diagnostiikassa. Sanna Kaisa Herukka, FM, LL, FT. Kuopion yliopistollinen sairaala Likvorin biomarkkerit neurodegeneratiivisten sairauksien diagnostiikassa Sanna Kaisa Herukka, FM, LL, FT Itä Suomen yliopisto ja Kuopion yliopistollinen sairaala Selkäydinneste Tilavuus n. 150ml, muodostuu

Lisätiedot

AIVOVAMMOJEN DIAGNOSTIIKKA JA HOITO - HISTORIAA JA TULEVAISUUTTA

AIVOVAMMOJEN DIAGNOSTIIKKA JA HOITO - HISTORIAA JA TULEVAISUUTTA AIVOVAMMOJEN DIAGNOSTIIKKA JA HOITO - HISTORIAA JA TULEVAISUUTTA Olli Tenovuo Ylilääkäri, yksikön johtaja TYKS Aivovammakeskus HISTORIAA Aivovammojen historia on yhtä vanha kuin ihmisenkin historia Antiikin

Lisätiedot

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus Laura Hokkanen Professori Helsingin yliopisto Psykologia 2012 Turku 23.8.2012 Neuropsykologia psykologian erikoisala, jonka kiinnostuksenkohteina ovat aivojen

Lisätiedot

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 15-6-2015, VERSIO 2 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Luento: Silja Serenade Nivelristeily 18.4.2016 ESH Kognitiivinen Lyhyterapia: Anneli Järvinen-Paananen ELÄMÄÄ KIVUN KANSSA

Luento: Silja Serenade Nivelristeily 18.4.2016 ESH Kognitiivinen Lyhyterapia: Anneli Järvinen-Paananen ELÄMÄÄ KIVUN KANSSA Luento: Silja Serenade Nivelristeily 18.4.2016 ESH Kognitiivinen Lyhyterapia: Anneli Järvinen-Paananen ELÄMÄÄ KIVUN KANSSA Kipuluento / 2016 / ESH Anneli Järvinen- Paananen Kipu koskettaa monia Kivun kanssa

Lisätiedot

Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala

Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala 22.1.2015 Mikä on lapseni astman ennuste? Mikä on lapsen astman ennuste

Lisätiedot

Aikuisten epilepsian kohtausoireiden erotusdiagnostiikka. Markus Müller - TYKS Sirpa Rainesalo - TAYS

Aikuisten epilepsian kohtausoireiden erotusdiagnostiikka. Markus Müller - TYKS Sirpa Rainesalo - TAYS Aikuisten epilepsian kohtausoireiden erotusdiagnostiikka Markus Müller - TYKS Sirpa Rainesalo - TAYS Ei-epileptisiä kohtauksellisia oireita I. Sisätautikenttä Synkopee Vasovagaalinen synkopee ( reflex

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO TicoVac ja TicoVac Junior 29.12.2015, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Puutiaisaivotulehdus (TBE) on keskushermostoon

Lisätiedot

Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito Tampere 17.11.2011

Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito Tampere 17.11.2011 Janne Lähdesmäki Neurologian ja kliinisen farmakologian erikoislääkäri Tyks neurologian klinikka Medbase Oy Lihastautiliitto ry Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito Tampere 17.11.2011 Polyneuropatiat

Lisätiedot

Pelkkä tekninen piirto ei riitä! Erikoistuvien päivät 25.1.2013 Kuopio Liisa Sailas

Pelkkä tekninen piirto ei riitä! Erikoistuvien päivät 25.1.2013 Kuopio Liisa Sailas Pelkkä tekninen piirto ei riitä! Erikoistuvien päivät 25.1.2013 Kuopio Liisa Sailas Hoidamme potilasta, mieti siis: indikaatio standari- / mukautetun hoidon todennäköinen lopputulos syövän hoidon kannalta

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri 10.11.2015

Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri 10.11.2015 Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri 10.11.2015 Muistisairauksista Muistisairauksien lääkehoidon periaatteet Muistisairauden hoidon kokonaisuus Lääkkeettömät hoidot Etenevät muistisairaudet ovat

Lisätiedot

Kivessyövän hoidossa tapahtuu

Kivessyövän hoidossa tapahtuu Kivessyövän hoidossa tapahtuu S. Jyrkkiö, Tyks Onkologiapäivät 30.8.2014 Kivessyöpä yleistyy Nordcan database/ylönen O. 1 ST I kivessyöpä: seuranta tai adj hoito? 2 Seminoma ST I SWENOTECA tulokset V 2007-2010

Lisätiedot

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

AVH-potilaan masennuksen kulku akuuttivaiheen jälkeen ja omaisen masennusoireilu

AVH-potilaan masennuksen kulku akuuttivaiheen jälkeen ja omaisen masennusoireilu AVH-potilaan masennuksen kulku akuuttivaiheen jälkeen ja omaisen masennusoireilu AVH-päivät 13.10.2010 Helsinki Anu Berg, PsT anu.berg@eksote.fi Masennus on yleistä aivoverenkiertohäiriöiden jälkeen noin

Lisätiedot

KUTSUNTATARKASTUSKOULUTUS- TILAISUUS 09.02.2011 - Neurologia. Tuula Nylund Hallintoylilääkäri, Neurologian erikoislääkäri Sotilaslääketieteen keskus

KUTSUNTATARKASTUSKOULUTUS- TILAISUUS 09.02.2011 - Neurologia. Tuula Nylund Hallintoylilääkäri, Neurologian erikoislääkäri Sotilaslääketieteen keskus KUTSUNTATARKASTUSKOULUTUS- TILAISUUS 09.02. - Neurologia Tuula Nylund Hallintoylilääkäri, Neurologian erikoislääkäri Sotilaslääketieteen keskus 0 VAATIMUSPERUSTEET Palvelusturvallisuus Kaikki varusmiehet

Lisätiedot

Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa

Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa Onkologiapäivät 30.8.2013 Sairaalafyysikko Sami Suilamo Tyks, Syöpäklinikka Esityksen sisältöä Tervekudoshaittojen todennäköisyyksiä Tervekudosten annostoleransseja

Lisätiedot

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi?

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? Tuija Leino THL Kerron tässä alkavasta rokotusohjelmasta rokotteesta Miksi otettu ohjelmaan? Miltä taudilta suojaudutaan? Miksi otettu ohjelmaan

Lisätiedot

MONTO, PANINA, PELTONEN, SIVULA, SOININEN

MONTO, PANINA, PELTONEN, SIVULA, SOININEN MONTO, PANINA, PELTONEN, SIVULA, SOININEN Alzheimerin tauti Lewyn kappale tauti Otsa-ohimolohkorappeuma Verisuoniperäinen muistisairaus Hitaasti etenevä aivosairaus, perimmäistä syytä ei tunneta. Varhainen

Lisätiedot

Lemilvo (aripipratsoli)

Lemilvo (aripipratsoli) Lemilvo (aripipratsoli) Terveydenhuollon ammattilainen Usein kysytyt kysymykset Aripipratsoli on tarkoitettu keskivaikean tai vaikean maniavaiheen enintään 12 viikkoa kestävään hoitoon 13-17-vuotiaille

Lisätiedot

FOKAALINEN EPILEPSIA ON DYNAAMINEN PROSESSI JOTA HERMOVERKOSTOJEN KONNEKTIIVISUUS SÄÄTELEE JUKKA PELTOLA, DOSENTTI, OSASTONYLILÄÄKÄRI

FOKAALINEN EPILEPSIA ON DYNAAMINEN PROSESSI JOTA HERMOVERKOSTOJEN KONNEKTIIVISUUS SÄÄTELEE JUKKA PELTOLA, DOSENTTI, OSASTONYLILÄÄKÄRI FOKAALINEN EPILEPSIA ON DYNAAMINEN PROSESSI JOTA HERMOVERKOSTOJEN KONNEKTIIVISUUS SÄÄTELEE JUKKA PELTOLA, DOSENTTI, OSASTONYLILÄÄKÄRI Department of Neurology Tampere University Hospital FUNCTIONAL IMAGING

Lisätiedot

Epilepsiaan liittyvät neuropsykologiset ongelmat ja tukikeinot. Marja Äikiä Neuropsykologi, PsT

Epilepsiaan liittyvät neuropsykologiset ongelmat ja tukikeinot. Marja Äikiä Neuropsykologi, PsT Epilepsiaan liittyvät neuropsykologiset ongelmat ja tukikeinot Marja Äikiä Neuropsykologi, PsT Epilepsia Epilepsia on sairaus, jossa potilaalla on pitkäkestoinen taipumus saada epileptisiä kohtauksia ja

Lisätiedot

Lasten lääketutkimukset teollisuuden näkökulmasta

Lasten lääketutkimukset teollisuuden näkökulmasta Lasten lääketutkimukset teollisuuden näkökulmasta Pia Eloranta, Head of Clinical Research, Pfizer Oy 4.2.2009 Esityksen sisältö Yleistä lasten lääketutkimuksista Lasten lääketutkimuksen viranomaisvaatimukset

Lisätiedot

Jaksokirja - oppimistavoi/eet

Jaksokirja - oppimistavoi/eet Jaksokirja - oppimistavoi/eet Tunnistaa tärkeimmät alkoholin aiheuttamat neurologiset oireet ja sairaudet Hallitsee nikotiiniriippuvuuden hoidon Tunnistaa ja osaa hoitaa alkoholin vieroitusoireet (ml.

Lisätiedot

Asiantuntijana Neurologian erikoislääkäri Markku Nissilä. Lisätietoja www.migreeni.org. Tilaukset www.kuurojenpalvelusaatio.fi

Asiantuntijana Neurologian erikoislääkäri Markku Nissilä. Lisätietoja www.migreeni.org. Tilaukset www.kuurojenpalvelusaatio.fi Migreeni Asiantuntijana Neurologian erikoislääkäri Markku Nissilä Lisätietoja www.migreeni.org Tilaukset www.kuurojenpalvelusaatio.fi Esitteen on tuottanut Suomen Migreeniyhdistys ry ja Kuurojen Palvelusäätiön

Lisätiedot

Kokemuksia K-Sks:sta Jukka Kupila, neurofysiologi

Kokemuksia K-Sks:sta Jukka Kupila, neurofysiologi Kokemuksia K-Sks:sta Jukka Kupila, neurofysiologi Status epilepticus ja EEG:n merkitys sen diagnostiikassa ja hoidossa. Tehtävänsiirtoihin liittyviä näkökohtia Keski-Suomen keskussairaalan hanke Ensimmäisen

Lisätiedot

MITÄ UUTTA SARKOOMIEN HOIDOSSA?

MITÄ UUTTA SARKOOMIEN HOIDOSSA? MITÄ UUTTA SARKOOMIEN HOIDOSSA? O S A S T O N Y L I L Ä Ä K Ä R I M A I J A T A R K K A N E N H Y K S S Y Ö P Ä K E S K U S LUENNON SISÄLTÖ luu- ja pehmytkudossarkoomat ei pediatrisia tutkimuksia ei gynekologisia

Lisätiedot

TerveysInfo. GIST potilaan opas Oppaassa kerrotaan GISTin hoidosta, täsmälääkehoidosta sekä siitä mistä ja miten sairastunut saa apua.

TerveysInfo. GIST potilaan opas Oppaassa kerrotaan GISTin hoidosta, täsmälääkehoidosta sekä siitä mistä ja miten sairastunut saa apua. TerveysInfo Cancerpatientens sociala förmåner Syöpäpotilaan sosiaalietuudet pähkinänkuoressa. Maksuton yksityishenkilöille, yhteisöille 2 e/kpl, A5, 44 sivua http:///@bin/270880/sosedut netti_ru. Hakusanat:

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN. Milla Talman & Niina Äyhö

RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN. Milla Talman & Niina Äyhö RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN Milla Talman & Niina Äyhö SEKSUAALISUUS Ihmiset ymmärtävät seksuaalisuuden eri tavoilla. Seksuaalisuus koetaan myös erilailla eri-ikäisinä ja eri aikakausina

Lisätiedot

Muistisairaudet saamelaisväestössä

Muistisairaudet saamelaisväestössä Muistisairaudet saamelaisväestössä Anne Remes Professori, ylilääkäri Kliininen laitos, neurologia Itä-Suomen yliopisto, KYS Esityksen sisältö Muistisairauksista yleensä esiintyvyys tutkiminen tärkeimmät

Lisätiedot

Opas sädehoitoon tulevalle

Opas sädehoitoon tulevalle Opas sädehoitoon tulevalle Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö / sädehoito 2014 Teksti ja kuvitus: Riitta Kaartinen Pekka Kilpinen Taru Koskinen Syöpätautien yksikkö / sädehoito Satakunnan keskussairaala

Lisätiedot

KIVULIAAN POTILAAN KOKONAISVALTAINEN ARVIOINTI JA TUTKIMINEN PALETTI-HANKE KOULUTUSILTAPÄIVÄ 20.3.14

KIVULIAAN POTILAAN KOKONAISVALTAINEN ARVIOINTI JA TUTKIMINEN PALETTI-HANKE KOULUTUSILTAPÄIVÄ 20.3.14 KIVULIAAN POTILAAN KOKONAISVALTAINEN ARVIOINTI JA TUTKIMINEN PALETTI-HANKE KOULUTUSILTAPÄIVÄ 20.3.14 KIVUN ESIINTYVYYKSIÄ Syövän yhteydessä Kipua ensioireena 11 44 %:lla Kipua loppuvaiheessa 76 90 %:lla

Lisätiedot

Akuutti maksan vajaatoiminta. Määritelmä Aiemmin terveen henkilön maksan pettäminen johtaa enkefalopatiaan kahdeksassa viikossa

Akuutti maksan vajaatoiminta. Määritelmä Aiemmin terveen henkilön maksan pettäminen johtaa enkefalopatiaan kahdeksassa viikossa Vatsa 4: maksa 1. Akuutti maksan vajaatoiminta 2. Hepatiitti B ja C: tartunta, taudinkulku ja näiden vertailu 3. Kroonisen hepatiitin syyt 4. Maksakirroosin syyt, oireet ja hoito 5. Maksabiopsian aiheet

Lisätiedot

Aripiprazole Accord (aripipratsoli)

Aripiprazole Accord (aripipratsoli) Aripiprazole Accord (aripipratsoli) Esite terveydenhuoltohenkilöstölle Aripiprazole Accord (aripipratsoli) on tarkoitettu keskivaikean tai vaikean maniavaiheen enintään 12 viikkoa kestävään hoitoon 13

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

Miksi kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ennustusarvo muuttuu vanhetessa?

Miksi kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ennustusarvo muuttuu vanhetessa? Miksi kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ennustusarvo muuttuu vanhetessa? Timo Strandberg 6.11.2007 Vanhoissa kohorteissa poikkileikkaustilanteessa suurempaan kuolleisuuteen korreloi: Matala verenpaine

Lisätiedot

Lapsi ja nuori syöpäpotilaana. Carea, Kymenlaakson Syöpäyhdistys, Sylva Toivo Salmi 20.3.2014

Lapsi ja nuori syöpäpotilaana. Carea, Kymenlaakson Syöpäyhdistys, Sylva Toivo Salmi 20.3.2014 Lapsi ja nuori syöpäpotilaana Carea, Kymenlaakson Syöpäyhdistys, Sylva Toivo Salmi 20.3.2014 Lasten ja nuorten syöpä, lukumäärät 0-14 vuotiaat n.150 uutta tapausta vuosittain 15-24 vuotiaat n. 140 uutta

Lisätiedot

Psykoosi 22.9.2015 JENNI AIRIKKA, TAMPEREEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN PSYKOOSIPÄIVÄN LUENTO

Psykoosi 22.9.2015 JENNI AIRIKKA, TAMPEREEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN PSYKOOSIPÄIVÄN LUENTO Psykoosi 22.9.2015 JENNI AIRIKKA, TAMPEREEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN PSYKOOSIPÄIVÄN LUENTO Mitä psykoosi tarkoittaa? Psykoosilla tarkoitetaan sellaista poikkeavaa mielentilaa, jossa ihminen

Lisätiedot

VUODEN TÄRKEÄT SÄDEHOITOTUTKIMUKSET. Jan Seppälä. Sädehoitopäivät 2015

VUODEN TÄRKEÄT SÄDEHOITOTUTKIMUKSET. Jan Seppälä. Sädehoitopäivät 2015 VUODEN TÄRKEÄT SÄDEHOITOTUTKIMUKSET Jan Seppälä Sädehoitopäivät 2015 17/04/2015 1 Viime vuoden tärkeät tapahtumat Adrian Begg (1946 2014), kuului mm. ESTROn säteilybiologiatoimikuntaan, piti kursseja kliinisestä

Lisätiedot

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi Potilaan päiväkirja Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi POTILAAN TIEDOT Nimi: Osoite: Puh.: Erikoislääkäri: Erikoislääkärin puh.: Parkinsonhoitaja: Parkinsonhoitajan

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP ADHD:n Käypä hoito -suositus Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP Sidonnaisuudet kolmen viimeisen vuoden ajalta LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lastenpsykoterapian erityispätevyys

Lisätiedot

63- v nainen, Menieren tau/, polviartroosi

63- v nainen, Menieren tau/, polviartroosi Mentor 3 Oikean isovarpaan tunnottomuus, joka päkiän, jalkapohjan ja kantapään kautta edennyt proksimaalisuuntaan (6 kk) Vasen jalkaterä alkanut lepsua ja muutaman viikon ajan joutuvansa nostelemaan vasenta

Lisätiedot

Sydänpurjehdus 8.10.2013. Sepelvaltimotauti todettu - Milloin varjoainekuvaus, pallolaajennus tai ohitusleikkaus? Juhani Airaksinen TYKS, Sydänkeskus

Sydänpurjehdus 8.10.2013. Sepelvaltimotauti todettu - Milloin varjoainekuvaus, pallolaajennus tai ohitusleikkaus? Juhani Airaksinen TYKS, Sydänkeskus Sydänpurjehdus 8.10.2013 Sepelvaltimotauti todettu - Milloin varjoainekuvaus, pallolaajennus tai ohitusleikkaus? Juhani Airaksinen TYKS, Sydänkeskus Oireet RasitusEKG - CT Sepelvaltimoiden varjoainekuvaukset

Lisätiedot

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli)

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille Tämä esite sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joihin sinun on tutustuttava ennen aripipratsolihoidon aloittamista

Lisätiedot

Harvinainen Lapsuusiän Primaarinen Systeeminen Vaskuliitti,

Harvinainen Lapsuusiän Primaarinen Systeeminen Vaskuliitti, www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Harvinainen Lapsuusiän Primaarinen Systeeminen Vaskuliitti, Versio 2016 2. DIAGNOOSI JA HOITO 2.1 Mitä vaskuliittityyppejä tunnetaan? Miten vaskuliitit luokitellaan?

Lisätiedot

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN)

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus tulehduksellisia reumasairauksia sairastavista potilaista Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot

(pembrolitsumabi) Tietoa potilaille

(pembrolitsumabi) Tietoa potilaille Tietoa KEYTRUDA - valmisteesta (pembrolitsumabi) Tietoa potilaille Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen haastattelu (Neuropsychiatric Inventory)

Neuropsykiatrinen haastattelu (Neuropsychiatric Inventory) Käytösoireet muistisairauksissa seminaari, 18.5.2017, Helsinki Neuropsykiatrinen haastattelu (Neuropsychiatric Inventory) Ilona Hallikainen, PsT, psykologi, tutkija Itä-Suomen Yliopisto, Aivotutkimusyksikkö

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunipuutokset Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunijärjestelm rjestelmän n toiminta Synnynnäinen immuniteetti (innate) Välitön n vaste (tunneissa)

Lisätiedot

Modified Frontal Behavioral Inventory (FBI-mod) muistisairauksien arvioinnissa

Modified Frontal Behavioral Inventory (FBI-mod) muistisairauksien arvioinnissa Modified Frontal Behavioral Inventory (FBI-mod) muistisairauksien arvioinnissa Noora Suhonen Neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, PsM OYS, OY, HY Neurologia-seminaari: Käytösoireet muistisairauksissa

Lisätiedot

Alkoholin aiheuttamat terveysriskit

Alkoholin aiheuttamat terveysriskit Kati Juva Alkoholin aiheuttamat terveysriskit Onnettomuudet/vammat Erityisesti aivovammat Väkivalta - voi myös johtaa aivovammaan Somaattiset sairaudet Maksakirroosi Haimatulehdus -> diabetes Mielenterveysongelmat

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Täydellisyyden vuoksi, viitaten Direktiivin 2001/83 artiklaan 11, hakija varaa mahdollisuuden

Lisätiedot

Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku

Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku 1 Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku 2 ASCO GU 2013 Radikaali prostatektomian jälkeinen sädehoito ARO 92-02 / AUO AP 09/95 10v

Lisätiedot

Psyykkisten rakenteiden kehitys

Psyykkisten rakenteiden kehitys Psyykkisten rakenteiden kehitys Bio-psykososiaalinen näkemys: Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys riippuu bioloogisista, psykoloogisista ja sosiaalisista tekijöistä Lapsen psyykkisen kehityksen kannalta

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, versio 10.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, versio 10.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Pfizer 8.11.2013, versio 10.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Epilepsia Epilepsia on pitkäaikainen aivoihin

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 11.5.2016 Fludarabin Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vaikka kroonisen lymfaattisen leukemian (KLL) esiintyvyys

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Suoliston alueen interventioradiologiaa

Suoliston alueen interventioradiologiaa Suoliston alueen interventioradiologiaa Erkki Kaukanen, radiologi, KYS rtg Toimenpideradiologia = endovasculaariset tekniikat akuutti ja krooninen suoliston iskemia visceraalialueen aneurysmat suoliston

Lisätiedot

This document has been downloaded from TamPub The Institutional Repository of University of Tampere

This document has been downloaded from TamPub The Institutional Repository of University of Tampere This document has been downloaded from TamPub The Institutional Repository of University of Tampere Publisher's version The permanent address of the publication is http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta- 201405161444

Lisätiedot

Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen

Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen Päihderiippuvuuden synty Psyykkinen riippuvuus johtaa siihen ettei nuori koe tulevansa toimeen ilman ainetta. Sosiaalinen

Lisätiedot

Hoitotehoa ennustavat RAS-merkkiaineet Tärkeä apuväline kolorektaalisyövän lääkehoidon valinnassa Tämän esitteen tarkoitus Tämä esite auttaa ymmärtämään paremmin kolorektaalisyövän erilaisia lääkehoitovaihtoehtoja.

Lisätiedot

Kehitysvamma autismin liitännäisenä vai päinvastoin? Maria Arvio

Kehitysvamma autismin liitännäisenä vai päinvastoin? Maria Arvio Kehitysvamma autismin liitännäisenä vai päinvastoin? Maria Arvio Mitä yhteistä autismilla (A) ja kehitysvammalla (KV)? Elinikäiset tilat Oireita, ei sairauksia Diagnoosi tehdään sovittujen kriteereiden

Lisätiedot

Mitä uutta lymfoomien hoitokäytännöissä? S. Jyrkkiö, TYKS Onkologiapäivät 30.8.13

Mitä uutta lymfoomien hoitokäytännöissä? S. Jyrkkiö, TYKS Onkologiapäivät 30.8.13 Mitä uutta lymfoomien hoitokäytännöissä? S. Jyrkkiö, TYKS Onkologiapäivät 30.8.13 N=549 FU 45 kk PFS 69 vs 31 kk R-B R-CHOP Alopecia 0 % 100 % Hematol toksisuus 30 68 Infektiot 37 50 Neuropatia 7 29 Stomatiitti

Lisätiedot

Työn muutokset kuormittavat

Työn muutokset kuormittavat Työn muutokset kuormittavat Kirsi Ahola, tiimipäällikkö, työterveyspsykologian dosentti Sisältö Mikä muutoksessa kuormittaa? Keitä muutokset erityisesti kuormittavat? Miten muutosten vaikutuksia voi hallita?

Lisätiedot

ALL2000_Amendment_2014

ALL2000_Amendment_2014 ALL2000_Amendment_2014 Hoito-ohjelmaa voidaan käyttää yli 15-vuotiaiden T- tai B-ALL-potilaiden hoidossa. ALL2000_amendement_2014 koostuu induktiohoidosta, viidestä konsolidaatiohoidosta ja ylläpitohoidosta.

Lisätiedot

Lasten luuydinpatologiaa. Jouko Lohi HUSLAB, Patologian keskuslaboratorio ja Helsingin yliopisto

Lasten luuydinpatologiaa. Jouko Lohi HUSLAB, Patologian keskuslaboratorio ja Helsingin yliopisto Lasten luuydinpatologiaa Jouko Lohi HUSLAB, Patologian keskuslaboratorio ja Helsingin yliopisto Päivän prikalta 3 v 11 kk tyttö Ontuminen, jalkakipu Osteomyeliitti? Cristabiopsiat molemmin puolin Leder

Lisätiedot

STUK. Sirpa Heinävaara TUTKIMUSHANKKEET - KÄYNNISSÄ OLEVAT KANSAINVÄLISET HANKKEET. tutkija/tilastotieteilijä

STUK. Sirpa Heinävaara TUTKIMUSHANKKEET - KÄYNNISSÄ OLEVAT KANSAINVÄLISET HANKKEET. tutkija/tilastotieteilijä KÄYNNISSÄ OLEVAT TUTKIMUSHANKKEET - KANSAINVÄLISET HANKKEET Sirpa Heinävaara tutkija/tilastotieteilijä STUK RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Tutkimusten lähtökohtia Matkapuhelinsäteilyn ja aivokasvainten

Lisätiedot

Muistisairaus työiässä Mikkeli 3.9.2014. Anne Remes Neurologian professori, ylilääkäri Itä-Suomen yliopisto, KYS

Muistisairaus työiässä Mikkeli 3.9.2014. Anne Remes Neurologian professori, ylilääkäri Itä-Suomen yliopisto, KYS Muistisairaus työiässä Mikkeli 3.9.2014 Anne Remes Neurologian professori, ylilääkäri Itä-Suomen yliopisto, KYS Muisti voi heikentyä monista syistä väsymys kiputilat masennus uupumus stressi MUISTI, KESKITTYMINEN

Lisätiedot

Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016. Spondylodiskiitti. Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS.

Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016. Spondylodiskiitti. Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS. Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016 Spondylodiskiitti Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS Ortopediset selkäsairaudet Degeneratiiviset prolapsi stenoosi

Lisätiedot

Mitä uutta fibromyalgiasta?

Mitä uutta fibromyalgiasta? Mitä uutta fibromyalgiasta? 20.3.2018 Ritva Markkula Fysiatrian erikoislääkäri, LT Sidonnaisuudet Ei sidonnaisuuksia Fibromyalgia? 1940-luku 1990 American College of Rheumatology 2010 2016 Fibro-my-algia

Lisätiedot

SAV? Milloin CT riittää?

SAV? Milloin CT riittää? SAV? Milloin CT riittää? Evl Akuuttilääketiede To Sidonnaisuudet Ei sidonnaisuuksia 1 Potilastapaus 28- vuotias nainen vastaanotolla klo 12 Hypotyreoosi, hyvässä hoitotasapainossa Lääkityksenä Thyroxin

Lisätiedot

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/198014/2014 Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on Sylvant-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden

Lisätiedot

Sädehoitoon tulevalle

Sädehoitoon tulevalle Sädehoitoon tulevalle Satakunnan sairaanhoitopiiri Sädehoitoyksikkö Päivitys 10//2015 Päivittäjä MM, mi Tämä opas on selkokielinen. Saat siitä tietoa helposti ja nopeasti. Ohjeen laatinut: Satakunnan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot