Extensoraparaatin ongelmat (jännerepeämät ja patellan murtumat) Olli Komulainen, ortopedi HUS, Peijaksen sairaala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Extensoraparaatin ongelmat (jännerepeämät ja patellan murtumat) Olli Komulainen, ortopedi HUS, Peijaksen sairaala"

Transkriptio

1 Extensoraparaatin ongelmat (jännerepeämät ja patellan murtumat) Olli Komulainen, ortopedi HUS, Peijaksen sairaala

2 Jännerepeämät ja patellan murtumat Quadricepsjänteen repeämä Patellamurtuma Patellajänteen repeämä } Harvinaisia } Hyvin hankalia hoitaa } Johtaa usein ongelmiin } Useita hoitomenetelmiä, joista mikään ei ole ylitse muiden

3 Riskitekijät } Diabetes, lihavuus } Nivelreuma } Useat leikkaukset (erityisesti patellaa sabiloivat ) } Jäykkä polvi } Komponenttien virheellinen rotaatio johtaa ojentajamekanismin ongelmiin } Niveltason nouseminen } Patellan paksuuntuminen

4 Patellamurtuma } Patellamurtumat liittyvät suurelta osin pinnoitettuihin patelloihin } Liiallinen patella resekointi (alle 15 mm) (Reuben J Arthroplasty 1991) } Komponentin virheellinen asemointi tai koko } Patellan verenkierron huonontaminen } Isokölisen ja metallitaustaisen poistuminen käytöstä

5 Patellan verenkirto } Superiorinen lateraalinen geniculaari arteria } Tärkein osa patellan ja quadricepsjänteen verenkiertoa } Vaarassa kun tehdään lateraalista vapautusta } Liiallinen Hoffan rasvan resekointi huonontaa patellan verenkiertoa (Chakidis et al 2007)

6 Patellamurtuma } Otiguera ja Berry J Bone am } 78 patellamurtumasta 38%:lla oli jokin edeltävä tapahtuma: } 11 suora isku } 6 nousu syvästä kyykkyasennosta } 6 hyperfleksio } 2 oli edeltävää toistuvaa subluksaatiota } 5 polvi antoi periksi spontaanisti kävellessä

7 Patellamurtuman luokittelu } Otiguera ja Berry J Bone am } Tyyppi I: Ehjä ekstensorimekanismi ja implantti kiinni } Tyyppi II: Ekstensorimekanismi poikki } Implantti joko kiinni tai irti } Tyyppi III: Ehjä ekstensorimekanismi ja irtonainen implantti } III A: Riittävä luuaines patellassa } IIIB: Riittämätön luuaines patellassa (paksuus alle 10 mm, pirstaleisuutta)

8 Patellamurtuman hoito luokituksen mukaisesti (Otiguera ja Berry J Bone am. 2002, Sayeed et al. Seminars in Arthroplasty 2010) } Tyyppi I hoito konservatiivinen } Immobilisaatio ekstensioon 6 viikoksi } Tyyppi II murtumat hoito operatiivinen } Tension band tms. } Tarvittaessa patellakomponentin revisio tai patellektomia } Lopputulos on ollut yleisesti huono ja komplikaatioita jopa puolelle fiksaatiolla (Otiguera 2002, Hozack 1988). } Tyyppi III murtumat vaativat myös yleensä operatiivisen hoidon } III A patellan osaresektio ja patellakomponentin revisio } III B pääsääntöisesti patellektomia } Johtaa yleensä heikentyneeseen ojennusvoimaan ja huonoon lopputulokseen. (Hozack 1988 ja Chang 2005)

9 Extensorrepeämien hoito } Konservatiivinen hoito tulee kyseeseen harvoin } Huonosti liikkuvalle joskus paras vaihtoehto } Polviortoosi tai kipsihylsy 8 viikkoa } Instabiliteettia? } Patellan kulkuongelmia? } Komponenttien asento arvioitava } Infektio? } Pystyykö potilas sitoutumaan jatkokuntoutukseen

10 Primaari suora korjaus } Vain yksittäisissä tutkimuksissa on esitelty hyviä tuloksia } Pääosin tulokset tekonivelpolvien osalta ovat huonoja ja komplikaatiot yleisiä

11 Patellajänteen rekonstruktio Semitendinosus autograftilla } Cadambi et al (J Bone am 1992) } Jännettä ei irroteteta tibiasta, vaan uitetaan subcutaanisesti anterioriseen avaukseen } Viedään patellan alapooliin poikittain poratun reiän läpi } Tarvittaessa voi käyttää gracilisjännettä lisänä

12 Tulokset Rekonstruktio semitendinosuksella } Vain vähän julkaisuja } Cadambi et al. (J Bone am. 1992) } 7 potilasta, joille tehtiin rekonstruktio semitendinosus jänteellä } Seuranta-aika keskimäärin 2,5 v. } 5/7 potilaalla oli hankala ekstensiovajaus } Fleksio keskimäärin 80 astetta } Ongelmana kudosten heikko laatu } patella } jännegrafti

13 Tulokset Rekonstruktio } Rekonstruktioiden tulokset ovat parantuneet aiemmista } Vähemmän ongelmia ekstensiovajauksen, } Huonon liikeradan ja } Rerupturan suhteen } Tekniikat parantuneet

14 Extensor rekonstruktio Akillesjännegrafti } Luublokki kiinnitetään tibian luuaukkoon } Jänteinen osa suturoidaan tukevasti allaolevaan ojentajajänneaparaattiin } Siirre on kiristettävä huolella polvi täydessä ekstensiossa, jotta ei jäisi ojennusvajausta } Immobisaatio 8 viikoksi täyteen ekstensioon Crosset et al J Bone am 2002

15 Rekonstruktio Ekstensoraparaattigraftilla } Patellajänne ja quadricepsjänne avataan keskilinjassa pitkittäin } patella halkaistaan sahalla } Graftin tibiaosa viedään potilaan tibiaan vastaavalle kohdalle tehtyyn aukkoon } Potilaan quadriceps jännettä vedetään voimalla distaalisesti

16 Rekonstruktio Ekstensoraparaattigraftilla } } } } } Grafti ommellaan tukevasti sulamattomalla langalla quadriceps jänteen alle Kiinnityksessä pyritään maksimaaliseen kireyteen Halkaistu ekstensoriaparaatti ommelleen yhteen graftin päälle Immobilisaatio 8-12 viikoksi täyteen ekstensioon Ojennusvajaus on ollut vallitsevampi ongelma kuin polven jäykkyys

17 Extensor rekonstruktio Keinoaineella } Browne ja Hansen (J Bone am. 2011) } Distaalinen osa kiinnitetään luiseen aukkoon tibiassa } Verkko vedetään patellajänteen lateraalipuolelta } Suturoidaan quadricepsjänteeseen ja vastus lateralikseen } Vastus medialiksen suturaatio näiden päälle } Immobilisaatio ekstensioon 8 viikoksi

18 Gastrocnemius rotaatiokieleke } Sopii erityisesti infektioiden ja pehmytkudospeiton ongelmien yhteydessä } Mediaalinen osa lihasta ja tarvittaessa osa akillesjänteestä } Käännetään kulkemaan mediaalipuolelta tibian etupuolelle

19 Gastrocnemius rotaatiokieleke } Augmenttina korjauksen yhteydessä tai } Kiinnittään suoraan jäljellä olevaan jänteeseen } Sulku vaatii yleensä vapaan ihonsiirteen } Immobilisaatio ekstensioon 8 viikoksi

20 Tulokset Rekontruktio ekstensoraparaatilla } Burnett et al.(j Bone am 2004) } Verrattiin potilaita joilla ekstensori allografti jätettiin kiristämättä (n=7) niihin, joilla grafti kiristettiin maksimaalisesti (n=13) } Kiristämättä kaikille jäi ojennusvajausta, keskimäärin jopa 59 astetta (HSS 52) } Maksimaalisen kiristyksen ryhmässä kaikilla lopputulos oli varsin hyvä } keskimäärin 4 astetta ojennusvajausta (HSS 88)

21 Tulokset Rekontruktio ekstensoraparaatilla } Nazarian ja Booth (Clinical orthopedics 1999) } 36 potilasta } Maksimaalinen kiristys } ekstensio 6 viikkoa ja 0-30 ROM ad 12 viikkoa } Hyvä lopputulos 34 potilaalla keskimääräisessä 3,6 vuoden seurannassa } 8 jouduttiin tekemään re-rekonstruktio graftin pettämisen takia } Knee society score parani keskimäärin lähtötilanteesta 37, tasolle 68

22 Tulokset Rekonstruktio akillesjänneallograftilla } Crossett et al (J Bone am. 2002) } 9 potilaalle tehtiin rekonstruktio patellajänteen repeämän takia } Seuranta keskimäärin 28 kk } Knee score } Funktio score } Ekstensiovajaus 44 3 } ROM } Mutta 8/9 tarvitsi apuvälineitä liikkumiseen

23 Tulokset Rekonstruktio keinoaineella } Browne ja Hansen (J. Bone am. 2011) } 13 potilasta, joille patellajänteen rekonstruktio polypropyleeniverkolla } 5 oli edeltävästi tehty epäonnistunut rekonstruktio, 8 taustalla revisio tekonivelleikkaus } Seuranta-aika keskimäärin 42 kk } 3 potillalla rekonstruktio epäonnistui, kaikilla 6 kk sisällä } 1 uusiutunut infektio johti deesiin } 9 potillalla meni hyvin } Ekstensiovajaus alle 10 astetta } Fleksio keskimäärin 107 astetta

24 Tulokset Gastrocnemiuskieleke } Busfield et al. (Clinical orthopedics 2004) } 5 potilaalle laajennettu gastrocnemiuskieleke } Kaikille oli aiemmin tehty epäonnistunut allograftirekonstruktio } 21 kk seurannassa kaikki 5 kävelivät itsenäisesti } 1 oli haittaava ekstensiovajaus (50 astetta)

25 81 vuo'as rouva, RR tau', omatoiminen Vasemman polven tekonivel 11/2013, toipui hyvin

26 Oikean polven tekonivel 1 /2015

27 3 viikkoa leikkauksesta rollaa&orin kanssa ollut menossa sänkyyn, polvi jollakin tapaa vääntynyt. Ei kestä enää astua.

28 Todetaan alkuodotuksia hankalampi 'lanne, kyseessä on käytännössä patellajännerepeämä. Distaaliosassa runsas pirstaleisuus. Tension band - tyyppinen fiksaa=o ei tule onnistumaan, eikä hoida tuota patellajännerepeämää. Vaijeria kiristetään sen verran e&ä se sallii 0-45 asteen liikkeen. Suturoidaan jänne&ä 2:n FiberWire- ompelein.

29 2 viikon kontrollissa

30 Jalka suoranakin murtumakappaleet vaikeas' lähennehävissä joten päädytään VY- plas'aan. FiberWire 5 langalla Krackowin ompeleet patellajänteeseen, si&en luukappaleiden läpi, ja otokset quadriceps- jänteestä. Kiristämällä saadaan luunpäät hyvin lähentymään.

31 2 viikon kontrollissa asento pysyy Haava siis= Ortoosi- immobilisaa=o täyteen ekstensioon 8 viikkoa

32 Kiitos!

33 Insidenssi Raportoitu esiintyvyys jännerepeämille 0,17-1,4% (Aracil et al 1999, Dobbs et al 2005, Cadambi 1992) Patellamurtuma 0,05% pinnoi&ama&omissa patelloissa (Reed 1999, Deshmuch 1999) 0,2-21 % patellapinnoituksen jälkeen (Berry 1999,Kelly 2001)

34 Tulokset Suora korjaus Tulokset huonoja Lynch et al. J Arthp 1987: 7 po=lasta, joista 3 patellajänteen repeämä, 4 quadricepsjänteen repeämä Kaikilla po=lailla suoran korjauksen jälkeen huono tulos 5 ekstensiovaje&a, 2 huono liike, 1 infek=o Rand et al. Clin Ort 1989: 16 patellajänteen repeämän korjausta suturoimalla tai niiteillä Ainoastaan 2/12 suturoitua ja 2/4 niiteillä korja&ua olivat hyviä, eli alle 25 % Neljälle tuli infek=o

35 Tulokset Suora korjaus Dobbs et al (J Bone am 2005) 34 TKA po=lasta joilla quadriceps ruptuura (11 totaalia, 23 osi&aista) 1 totaalirepeämä hoidecin konserva=ivises=, huono lopputulos 10/11 totaalirepeämää hoidecin opera=ivises= suturoimalla 4 reruptuura 4 lopputulos oli hyvä 7/11 totaalirepeämässä lopputulos oli huono

36 Tulokset Rekontruk'o ekstensoraparaa'lla Emerson Clinical Ortopedics po=lasta joille teh=in rekonstruk=o ekstensoriaparaac allogradilla (patella pinnoitecin) Pyrkivät kohtalaiseen kireyteen rekonstruk=ossa mu&a sallivat liikkeen haavan paranemisen jälkeen 4 vuoden seurannassa 3/9 po=laalla oli ojennusvajaus, 3/9 fleksio kontraktuura 4/9 tarvitsi apuvälineitä kävellessä

37 Tulokset Rekontruk'o ekstensoraparaa'lla Leopold (J Bone am. 1999) Rekonstruk=o ekstensoriallogradilla 6 po=laalla Eivät kiristäneet siirre&ä täydessä ekstensiossa Kaikille jäi hankala ekstensiovajaus Suositellaan maksimaalista kiristystä ja immobilisaa=ota täyteen ekstensioon, jo&a välte&äisiin ekstensiovajaus Patellan pinnoitusta ei suositella

LIA eli Local Infiltration Analgesia kivunhoitovaihtoehto lonkka- ja polviproteesileikkausten jälkeen

LIA eli Local Infiltration Analgesia kivunhoitovaihtoehto lonkka- ja polviproteesileikkausten jälkeen LIA eli Local Infiltration Analgesia kivunhoitovaihtoehto lonkka- ja polviproteesileikkausten jälkeen Johannes Förster ja Mikko Pitkänen LIA:ssa (Local Infiltration Analgesia) on kyse tekniikasta, jossa

Lisätiedot

TUTKIMUSSUUNNITELMA Versio- 4 27.1.2014

TUTKIMUSSUUNNITELMA Versio- 4 27.1.2014 TUTKIMUSSUUNNITELMA Versio- 4 27.1.2014 1. Tutkimussuunnitelman nimi FINPOP gynekologisten laskeumaleikkausten menetelmät, komplikaatiot ja vaikutus elämänlaatuun Suomessa vuonna 2015 2. Tutkijat Päätutkija:

Lisätiedot

(8). Jännetuppi- ja jänteenympärystulehduksia

(8). Jännetuppi- ja jänteenympärystulehduksia S UOMEN L ÄÄKÄRILEHTI 1/2005 VSK 60 33 Katsausartikkeli Käden ja ranteen jännetuppi- ja jänteenympärystulehdukset MARTTI VASTAMÄKI Tärkein tieto Käden ja ranteen jänteisiin liittyvät tulehdukset ovat yleisiä

Lisätiedot

Rintasyövän valtakunnallinen diagnostiikka- ja hoitosuositus. Suomen Rintasyöpäryhmä ry Finnish Breast Cancer Group

Rintasyövän valtakunnallinen diagnostiikka- ja hoitosuositus. Suomen Rintasyöpäryhmä ry Finnish Breast Cancer Group Rintasyövän valtakunnallinen diagnostiikka- ja hoitosuositus Suomen Rintasyöpäryhmä ry Finnish Breast Cancer Group 2013 2 Suomen Rintasyöpäryhmä ry Finnish Breast Cancer Group TYÖRYHMÄ Päivi Auvinen, LT,

Lisätiedot

OVESTA ULOS harvinaiset kriteerit

OVESTA ULOS harvinaiset kriteerit OVESTA ULOS harvinaiset kriteerit Yhteenveto eräille harvinaisille vamma- ja sairausryhmille suunnatusta vaikeavammaisuutta ja erityistarpeita kartoittaneesta kyselystä TOIMITTANUT Suomen Osteogenesis

Lisätiedot

Traumaattisen vs. ei-traumaattisen kiertäjäkalvosimen repeämän leikkaushoidon tulokset TYKS:ssa

Traumaattisen vs. ei-traumaattisen kiertäjäkalvosimen repeämän leikkaushoidon tulokset TYKS:ssa Traumaattisen vs. ei-traumaattisen kiertäjäkalvosimen repeämän leikkaushoidon tulokset TYKS:ssa Juha Kukkonen, Ari Itälä, Ville Äärimaa Ortopedian ja traumatologian klinikka, TYKS A rotator cuff rupture

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Karolina Örnmark Minttu Peuraniemi Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla... 5 3. Vaatimusten

Lisätiedot

ECMO eli kehon ulkoinen happeuttaminen sydämen vajaatoiminnan hoidossa

ECMO eli kehon ulkoinen happeuttaminen sydämen vajaatoiminnan hoidossa LUKU 10 B ECMO eli kehon ulkoinen happeuttaminen sydämen vajaatoiminnan hoidossa Leena Mildh Jyri Lommi Tiivistelmä Kehonulkoista happeutusta (ECMO, extracorporeal membrane oxygenation) käytetään muille

Lisätiedot

LENTOPALLOSSA TAPAHTUVIEN TAPATURMIEN ENSIAPUOHJEET SEKÄ SIDONTA JA TEIPPAUSOHJEET. Osa 2

LENTOPALLOSSA TAPAHTUVIEN TAPATURMIEN ENSIAPUOHJEET SEKÄ SIDONTA JA TEIPPAUSOHJEET. Osa 2 LENTOPALLOSSA TAPAHTUVIEN TAPATURMIEN ENSIAPUOHJEET SEKÄ SIDONTA JA TEIPPAUSOHJEET Osa 2 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Nivel- ja lihasvammat... 4 2 Kolmen K:n hoito... 5 3 Teippaus... 6 3.1 Peukalon

Lisätiedot

OKM:n tiedonkeruun avoin saatavuus -tieto

OKM:n tiedonkeruun avoin saatavuus -tieto Muistio, 2.3.2015 Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto OKM:n tiedonkeruun avoin saatavuus -tieto 1. Kerättävä tieto ja tehtävänanto OKM:n tiedonkeruun avoin saatavuus -tieto koodataan tällä hetkellä seuraavan

Lisätiedot

AMMUNTATEKNIIKKA YLEISTÄ

AMMUNTATEKNIIKKA YLEISTÄ TALJAJOUSI Tämän taljajousiosion on tarkoitus tulla osaksi SJAL:n valmentajakoulutusmateriaalia täydentämään sitä taljajousen osalta. Materiaalin kirjoittamiseen ovat osallistuneet mm. Jouni Väre, Anne

Lisätiedot

Myeloproliferatiiviset sairaudet. potilaan opas. Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi. Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto

Myeloproliferatiiviset sairaudet. potilaan opas. Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi. Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto Myeloproliferatiiviset sairaudet potilaan opas Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto T e k s t i Eeva Juvonen, sisätautien ja kliinisen hematologian

Lisätiedot

Biohajoavien kiinnittimien käyttö luukirurgiassa

Biohajoavien kiinnittimien käyttö luukirurgiassa Katsaus Biohajoavien kiinnittimien käyttö luukirurgiassa Eero Waris, Nureddin Ashammakhi, Ville Waris, Willy Serlo, Riitta Suuronen, Pertti Törmälä, Yrjö T. Konttinen ja Seppo Santavirta Elimistössä liukenevia

Lisätiedot

OSTEOGENESIS IMPERFECTA

OSTEOGENESIS IMPERFECTA OSTEOGENESIS IMPERFECTA Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö HARVINAISET-OPASSARJA Osteogenesis imperfecta 3. painos Invalidiliiton julkaisusarja 0.18.2004 ISBN 952-9615-89-2

Lisätiedot

Hirsitalon rungon korjaus

Hirsitalon rungon korjaus Museovirasto KORJAUSKORTISTO Hirsitalon rungon korjaus Sisältö Yleistä... 2 Sanastoa... 2 Hirsi rakennusmateriaalina... 4 Kuntoarvio... 5 Perustuksista johtuvat vauriot... 6 Laho- ja hyönteisvauriot...

Lisätiedot

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi Kipu osana elämää et ole yksin Suomen Kipu ry Kroonisen kivun Ensitieto-opas www.suomenkipu.fi Kroonisen kivun ensitieto-opas Tämän oppaan tekstien lainaaminen on sallittua, mikäli lähde merkitään selvästi

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

05-06. maalivahdin opas

05-06. maalivahdin opas 05-06 maalivahdin opas maalivahdin opas suunnitteli ja toteutti jouni koponen aineisto jadberg laura tomatis kuvat laura tomatis: [p. 14-22] jadberg kansi jouni koponen Tämä opas on vain yksi näkemys maalivahtipelaamiseen.

Lisätiedot

Jännevamma ei paljon naurata

Jännevamma ei paljon naurata Jännevamma ei paljon naurata Sana jännevamma nostaa hevosenomistajan niskavillat tehokkaasti pystyyn, eikä aivan suotta. Jänne- ja hankosidevammat ovat urheiluhevosilla todella yleisiä, ja niiden paraneminen

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ

AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ 19.2.2013 AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ - Hoitotyön suositus SUOSITUKSEN KIRJOITTAJAT Salanterä Sanna, TtT, professori, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Lisätiedot

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Lukijalle Työyhteisön toimivuus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeimpiä työhyvinvointiin, tuloksellisuuteen ja palvelun

Lisätiedot

Miten akuutti porfyria periytyy?

Miten akuutti porfyria periytyy? For patients and families Print PDF File Print Akuutti porfyria Tällä sivulla on informaatiota potilaille, joilla on akuutti ajoittainen porfyria, porphyria variegata tai perinnöllinen koproporfyria, ja

Lisätiedot

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat 1(5) Asiakas on tärkein Henkilöstöomisteisissa yrityksissä toiminnan lähtökohtana ovat usein jäsenet. Riippuen heidän tavoitteistaan ja yhteenliittymisen perusteistaan, yritys lähtee liikkeelle joko jäsentensä

Lisätiedot