Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen kokouksen pöytäkirja"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 14/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 154 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien vaali Katsaus Liite 4 Lääkärihelikopterien tukikohtien sijainti Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokousedustajien valinta Liite 6 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Asiakasmaksumuutokset alkaen Oulaisten kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin välisen terveydenhuoltoa ja siihen läheisesti liittyviä sosiaalitoimen palveluita vuosille koskevan sopimuksen ennenaikainen päättäminen Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Liite 10 Tiedoksiantoasiat Toimien perustaminen 33

2 PÖYTÄKIRJA 14/2011 Kokousaika klo Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Kyösti Juujärvi puheenjohtaja puheenjohtaja Eija Säilynoja varapuheenjohtaja Tuija Haikola jäsen Jari Latvala jäsen Jouko Nissinen jäsen Kaija Sepponen jäsen Esko Valikainen jäsen Tuulikki Ukkola jäsen Läsnä :t Maire Mäki jäsen Juha Kukkonen jäsen Leena Paasivaara varajäsen Muut osallistujat Risto Säkkinen valtuuston pj Läsnä :t (kesken) Niilo Keränen valt. 1. varapj Läsnä :t (kesken) Lauri Louhivirta valt. 2. varapj Läsnä :t Mikko Raudaskoski valt. 3. varapj Hannu Leskinen sh-piirin johtaja Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri Pirjo Kejonen hallintoylihoitaja Jarkko Raatikainen talousjohtaja Juha Jääskeläinen henkilöstöjohtaja Sari Haataja hallintolakimies sihteeri Asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 154 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Kyösti Juujärvi Puheenjohtaja Sari Haataja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Maire Mäki Tuija Haikola Leena Paasivaara :t :t Pöytäkirja on Kuntayhtymän yhtymähallinnossa ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Hallituksen sihteeri Sari Haataja

3 PÖYTÄKIRJA 14/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hall 154 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 155 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Maire Mäki ja Helvi Kyngäs (varalla Tuija Haikola ja Kaija Sepponen) Hall 155 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maire Mäki ja Leena Paasivaara (varalla Tuija Haikola ja Kaija Sepponen). Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

4 PÖYTÄKIRJA 14/ DIAARI:38/ Katsaus - L8, asiantuntijoina kokouksessa Pasi Keskitalo ja Kari Ukkola Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Katsaus merkitään tiedoksi Hall 156 Vs. tekninen johtaja Pasi Keskitalo ja toimistopäällikkö Kari Ukkola kertoivat L-kaaren rakennusten käytöstä ja niitä koskevista ratkaisumahdollisuuksista. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

5 PÖYTÄKIRJA 14/ DIAARI:240/ Lääkärihelikopterien tukikohtien sijainti Tausta Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmassa kirjattiin tavoitteeksi lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnan turvaaminen. Sisäasianministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön virkamiestyöryhmä teki esityksen ottaa lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminta kyseisten hallinnonalojen viranomaistoiminnaksi. Sosiaalipoliittinen ministeriötyöryhmä teki päätöksen siirtää lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointi (lentopalvelu ja tukikohdat maayksikköineen) tukiyhdistyksiltä valtakunnalliselle hallinnointiyksikölle. Sairaanhoitopiirit vastavat lääkinnällisestä toiminnasta. Samalla linjattiin palvelun laajuudeksi kuusi tukikohtaa ja rahoituksen tasoksi 11,8 miljoonaa euroa. STM ja yliopistolliset sairaanhoitopiirit käynnistivät hallinnointiyksikön perustamiseen tähtäävän hankkeen. Hankkeen tomeksiantona oli selvittää helikopterialustaisen ensihoidon tarpeet toimialueittain ja selvittää palvelun taso sisältäen tukikohtien optimaaliset sijoituspaikat sekä suorittaa valtakunnallinen helikopterilentopalvelun kilpailutus. Hankkeen myötä yliopistolliset sairaanhoitopiirit perustivat hallinnointiyhtiö HEMS Hallinnointi Oy:n Hallinnointiyhtiö on käynnistänyt heinäkuussa 2010 julkisen helikopteripalvelun hankintaprosessin toteutettavaksi neuvottelumenettelyllä. Kilpailutuksen päätökset tehdään HEMS Hallinnointi Oy:n kokouksessa Tukikohdat Erityisvastuualueet päättävät tukikohtien sijoituspaikat selvitysten perusteella. Selvitysten perusteella on esitetty kuuden välittömässä ympärivuorokautisessa lähtövalmiudessa olevan tukikohdan mallia. Tukikohdat sijaitsisivat Vantaalla, Turussa, Tampereella, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä. Sosiaali- ja terveysministeriön kannanoton mukaan erityisvastuualueen ensihoitokeskusten tulee päättää lääkärihelikoptereiden sijoituspaikoista alueellaan terveydenhuoltolaki 46 :n perusteella. HEMS Hallinnointi Oy on pyytänyt kannanottoa sijoituspaikoista, jotta yhtiö voi käynnistää tukikohtien hallinnointiin liittyvät toimet ja mahdollisten uusien tukikohtien hankinnan. Vaikka toiminta jatkuisi nykyisissä tukikohdissa, kaikissa tukikohdissa tarvitaan esim. tietoliikenneyhteyksien järjestämiseksi muutostöitä. Mihinkään toimenpiteisiin ei voida ryhtyä ennen kuin päätökset tukikohtien sijoituksesta on olemassa. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

6 PÖYTÄKIRJA 14/ Johtajaylilääkärin esitys: päättää, että sijoituspaikat ovat Oulu ja Rovaniemi Hall 88 Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen ja yhteispäivystyksen vastuualueen johtaja Matti Martikainen esittelivät asiaa. Hallituksen käsittely Hallitukselle jaettiin seuraava materiaali (liitteet 88): - HEMS infotilaisuus OYS ERVA / LSHP Savukosken kunnanvaltuuston kannanotto pelastushelikopteri Aslakin sijoituspaikkaan - Saamelaiskäräjien kannanotto Lapin lääkintähelikopterin sijoituspaikasta - Lapin sairaanhoitopiirin kirje Sodankylän kunnan kannanotto pelastushelikopterin sijoituspaikka - Eija Säilynojan sähköpostiviesti Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän lausunto pelastushelikopterin sijoituspaikka Lapissa - Tunturi-Lapin Kehitys ry:n lausunto pelastushelikopterin sijoituspaikka Lapissa - Kuva: nykyinen asemapaikka Sodankylä - sijoituspaikkavaihtoehto Rovaniemi - Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry:n lausunto Lapin lääkintähelikopterin sijoituspaikasta - Hälytykset aikavälillä Lapin sairaanhoitopiirin hallituksen päätös "Lausunto lääkärija lääkintähelikoptereiden asemapaikkojen sijoittelusta" Johtajaylilääkärin poissa ollessa sairaanhoitopiirin johtaja teki uuden esityksen: Asia jätetään pöydälle. Päätös: päätti hyväksyä sairaanhoitopiirin johtajan esityksen jättää asia pöydälle. Lääkärihelikopterien tukikohtien sijainti asian käsittely jäi pöydälle hallituksen kokouksessa , koska mm. helikopteritoiminnan valtionrahoitus oli auki. ohjelmassa 2011 on kirjattu, että osana ensihoitoa varmistetaan lääkärihelikopteritoiminnan jatkuminen. Selvitetään uudelleen lääkärihelikopterien alueellinen ja määrällinen tarve. Tavoitteeksi on asetettu lääkärihelikopteritoiminta koko maassa. Asiantuntijalausunnon lääkäri- ja lääkintähelikoptereiden viranomaisyhteistyöstä antoi prof. Lauri Nuutinen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

7 PÖYTÄKIRJA 14/ Suomen hallitus täydensi vuoden 2012 talousarvioesitystään siten, että lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan jatkuminen varmistetaan lisäämällä valtion rahoitusta 10,7 miljoonaa euroa eli lääkärihelikopteritoimintaa rahoitetaan vuonna 2012 yhteensä 22,4 miljoonalla eurolla. Määrärahan myöntää ja sosiaali- ja terveysministeriö, ja sen myöntämiseen tullaan soveltamaan valtionavustuslakia (688/2001). Vuoden 2012 alussa helikopterien lentopalvelutoiminta siirtyy kokonaan FinnHEMS Oy:n vastuulle ja valtion rahoittamaksi. Lääkintäpalvelusta vastaavat sairaanhoitopiirit, kuten tähänkin asti. Siirtymäajaksi on sovittu yhteistyöstä Rajavartiolaitoksen kanssa. Lääkärihelikopteritoiminta on osa terveydenhuoltolain määrittelemää ensihoidon kokonaisuutta, joka muodostuu ensihoidosta ja siihen liittyvistä tukipalveluista eli lentotoiminnasta, tukikohdista ja maayksiköistä. Ensihoidon toiminnan tukemiseksi Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit ja Oulun yliopistollinen sairaala Suomesta, Norrbottenin läänin maakäräjät Ruotsista ja Helse Nord RHF Norjasta ovat tehneet syyskuussa 2011 sopimuksen rajayhteistyöstä ensihoidossa alkaen. Sopimus kattaa suuronnettomuudet sekä yksittäisen kansalaisten henkeä uhkaavat sairaustilat. Maantieteellinen sairaankuljetusyhteistyö (ambulanssit, ambulanssihelikopterit ja muut ensihoito- ja sairaankuljetusresurssit) koskee erityisesti Suomen osalta Lapin ja Länsi-Pohjan raja-alueita. Kokouksessa kuullaan asiantuntijoita helikopterien tukikohtien sijoituspaikoista. Liitteet: - HEMS infotilaisuus OYS ERVA / LSHP Savukosken kunnanvaltuuston kannanotto pelastushelikopteri Aslakin sijoituspaikkaan - Saamelaiskäräjien kannanotto Lapin lääkintähelikopterin sijoituspaikasta - Lapin sairaanhoitopiirin kirje Sodankylän kunnan kannanotto pelastushelikopterin sijoituspaikka - Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän lausunto pelastushelikopterin sijoituspaikka Lapissa - Tunturi-Lapin Kehitys ry:n lausunto pelastushelikopterin sijoituspaikka Lapissa - Kuva: nykyinen asemapaikka Sodankylä - sijoituspaikkavaihtoehto Rovaniemi - Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry:n lausunto Lapin lääkintähelikopterin sijoituspaikasta - Hälytykset aikavälillä Lapin sairaanhoitopiirin hallituksen päätös "Lausunto lääkärija lääkintähelikoptereiden asemapaikkojen sijoittelusta" - HEMS-palvelun tarve ja yksiköiden sijoittelu (sijoituspaikkaanalyysi) Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

8 PÖYTÄKIRJA 14/ Ote Sodankylän kunnan muistiosta Peruspalveluministeri Guzenina- Richardsonin ja eduskunnan puhemies Heinäluoman vierailun yhteydessä - Sosiaali- ja terveysministeriön kirje Lääkärihelikopteritoiminnan valtionavustuksella rahoitettavat kustannukset - Ruotsin, Norjan ja Suomen viranomaisten sopimus rajayhteistyöstä ensihoidossa 9/ Keski-Lapin alueella toimivien kaivosyhtiöiden kannanotto FinnHEMS Oy:n tiedote Pelastushelikopteri ASLAKin operatiivnen henkilöstö Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Sairaanhoitopiirin johtaja tekee esityksensä saatujen selvitysten jälkeen Hall 157 Kokouksessa kutsuttuna asiantuntijoina olivat FinnHEMS Oy:n perustamisprojektin projektipäällikkö, ylilääkäri Jouni Kurola Pohjois-Savon sairaanhoitopiiristä videoneuvotteluyhteyden kautta ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksen vastuualuejohtaja Matti Martikainen, sekä Lapin sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtaja Tapio Hietala ja hallituksen puheenjohtaja Heikki Erola. Kokouksessa jaettiin lisämateriaalina - Johtajaylilääkäri Eva Salomaan / Lapin sairaanhoitopiirin lausunto lääkäri- ja lääkintähelikoptereiden asemapaikkojen sijoittelusta (lausunto on osa LSHP:n hallituksen päätöksen liiteaineistoa), liite Sähköpostiviesti ja johtajaylilääkäri Eva Salomaan katsaus Lapin kansanedustajille , liite FinnHEMS Oy:n muistio "Miksi Lapin HEMS-tukikohdan siirto Rovaniemelle on perusteltua?", liite Päivi Sillanaukeen ja Liisa-Maria Voipio-Pulkin sähköpostiviesti STM:stä , liite Hallitukselle välitettiin Lapin kansanedustajien suullinen kannanotto, jonka mukaan heidän kantansa Lapin helikopterin sijoituspaikaksi on Sodankylä. Kokoukseen kutsutut henkilöt poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa. Saatujen selvitysten jälkeen sairaanhoitopiirin johtaja teki päätösesityksen: päättää, että helikoptereiden sijoituspaikat ovat 1) Oulu ja Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

9 PÖYTÄKIRJA 14/ ) Rovaniemi, huomioon ottaen - terveydenhuoltolain 46 :n mukaan lääkärihelikopteritoiminnasta päättää erityisvastuualueen ensihoitokeskus, joka myös vastaa alueensa lääkäritasoisesta päivystyksestä, - HEMS-toiminta on osa ensihoitojärjestelmää; resurssien tehokas hyödyntäminen toteutuu keskussairaalapaikkakunnalla, - palvelun kehittäminen lääkintähelikoptereista lääkärihelikoptereiksi on mahdollista vain keskussairaalan yhteydessä - lääkärihelikopteritoiminnassa tavoitteena on kansallinen tasavertaisuus asukkaiden kesken, - lentokentän ja nykyisen tukikohdan rajoitteet lentotoimintaan ja lähtövalmiuteen Sodankylässä - hätäkeskustietojen mukaan Rovaniemeltä saavutetaan enemmän avuntarvitsijoita - Ylä-Lapin ja Käsivarren HEMS-toiminta on turvattu Norjan ja Ruotsin viranomaisten kanssa tehdyllä Kalottialuetta koskevalla sopimuksella - ratkaisulla turvataan Lapin HEMS-toiminta myös jatkossa. Eija Säilynoja teki Maire Mäen kannattamana vastaesityksen: " päättää, että sijoituspaikat ovat Oulu ja Sodankylä." Puheenjohtaja totesi, että koska esittelijän esitykselle on tehty vastaesitys, tulee suorittaa äänestys. suoritti äänestyksen kädennostolla. Esittelijän esityksen puolesta äänestivät: Jouko Nissinen, Kaija Sepponen, Tuija Haikola, Jari Latvala, Esko Valikainen, Tuulikki Ukkola, Kyösti Juujärvi, Juha Kukkonen ja Leena Paasivaara. Eija Säilynojan esityksen puolesta äänestivät Maire Mäki ja Eija Säilynoja. Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on voittanut äänin 9-2. Päätös: hyväksi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Eija Säilynoja ja Maire Mäki jättivät päätökseen eriävän mielipiteen: "Pohjois-Suomen väestön alueellisen tasa-arvoisen ensihoitopalvelun saamisen kannalta tukikohtien sijoituspaikat tulisi olla Oulu ja Sodankylä." (liite 5 157) Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

10 PÖYTÄKIRJA 14/ DIAARI:156/ Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokousedustajien valinta Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit, Keski- Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä sekä Kainuun maakunta kuntayhtymä ovat valtuustojensa päätöksillä perustaneet kuntalain 10 a luvun tarkoittaman Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän alkaen. Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 7 :n mukaan jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon jokainen jäsen valitsee kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen kolme (3) edustajaa. Kuntalain 87 b :n mukaan yhtymäkokousedustajan valitsee kuntalain 78 :n 3 momentin 4 kohdassa tarkoitettu kuntayhtymän toimielin, joka valvoo kuntayhtymän etua, edustaa sitä ja tekee sen puolesta sopimukset. Perussopimuksessa määrätty kuntayhtymän toimielin valitsee myös kuntayhtymän edustajan yhtymäkokoukseen. PPSHP:n perussopimuksen 13 :n perusteella hallitus valitsee yhtymäkokousedustajan. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: valitsee kolme (3) yhtymäkokousedustajaa, joiden tehtävänä on päättää Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti käynnistämiseen liittyvistä toimista Hall 158 Päätös: valitsi Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokousedustajiksi Kyösti Juujärven, Eija Säilynojan ja Esko Valikaisen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

11 PÖYTÄKIRJA 14/ DIAARI:237/ Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Taustaa PPSHP:n hallitus on käsitellyt kokouksessaan 7/ Kuntien talousja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH OY (Sitra), Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin talous- ja henkilöstöhallinnon yhteistyötä ja päättänyt, että - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ei jatka kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen KPK THH Oy:n (Sitra) toisen vaiheen yhteistyön selvittämistä. - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri jatkaa alueellisen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen selvittämistä Oulun kaupungin ja mahdollisesti muiden julkisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on perustaa alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, jonka toiminta alkaa vuoden 2012 alusta. Oulun kaupunginhallitus on tehnyt vastaavan päätöksen Oulun kaupungin ja sairaanhoitopiirin hallitusten päätösten mukaisesti syksyn 2010 aikana on jatkettu alueellisen palvelukeskuksen selvittämistä. Valmistelussa on tarkennettu keväällä valmistuneeseen selvitykseen perustuen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittämispotentiaalin hyödyntämistä laajentuen sisältämään OSEKK ja monikuntaliitoskunnat. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanketta on käsitelty Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnan kokouksissa 3/2010 ja 1/2011. Yhdistymishallitus on käsitellyt alueellisen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusasiaa ja Yhdistymishallitus päätti yksimielisesti ( ), että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että pyydetään lausunnot/kannanotot Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin luottamushenkilötoimielimiltä siten, että toteutusvaihtoehtoina olisi liikelaitos Oulun kaupunki isäntäkuntana tai osakeyhtiö. Palvelutarjonta Alkuvaiheessa palvelukeskus tuottaa seuraavat palvelut: - henkilöstöhallinnon palvelut: palkanlaskenta, palkkakirjanpito tilityksineen, pääkäyttäjäpalvelut - ostolasku- ja ostoreskontrapalvelut: ostoreskontran hoito, pääkäyttäjäpalvelut - myyntilasku- ja myyntireskontrapalvelut: laskujen siirto kirjanpitoon ja reskontraan, myyntireskontran hoito, perinnän hoito, pääkäyttäjätehtävät Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

12 PÖYTÄKIRJA 14/ kirjanpitopalvelut: kirjanpito tilinpäätös- ja konsernitilinpäätöksineen, käyttöomaisuuden hoito, pääkäyttäjätehtävät sekä perusraportointi - maksuliikennepalvelut: maksujen lähettäminen ja vastaanotto, tiliotteiden käsittely - keskitetty asiakaspalvelu, joka vastaanottaa asiakkaiden talous- ja henkilöstöhallintoon liittyvät kysymykset Uuden Oulun kuntien ja PPSHP:n puolelle jääviä talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä ovat mm. myyntilaskutus ja työsopimusten tekeminen samoin kuin palveluiden tilaamiseen liittyvät tehtävät. Toiminnan ja talouden suunnittelu- ja seurantavastuu jäävät kaupungin ja sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi. Henkilöstö Henkilöstö, jonka tehtävät olennaisilta osin kuuluvat palvelukeskuksen tuottamiin palveluihin, siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä. Johto-, esimiesja vaativiin asiantuntijatehtäviin (esim. pääkäyttäjät) henkilöt valitaan sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä, johon voi osallistua sopijaosapuolten henkilöstö. Palvelussuhdeturvan osalta tavoitteena on taata sama turva kaikille riippumatta lähtöorganisaatiosta. Siirtyvän henkilökunnan määrä henkilötyövuosina (OSEKK ei mukana) on 117 henkilötyövuotta. Lisäksi johto- ja asiantuntijatehtäviin tarvitaan 6 henkilötyövuoden työpanos. Varovaisesti arvioiden 3-5 vuoden aikana palvelukeskuksen perustamisen hyödyt ovat henkilöresurssien osalta noin 25 htv (ilman eläköitymisestä mahdollisesti saatavia hyötyjä). 25 henkilötyövuotta on henkilöstömenoina noin miljoona euroa. Lisäksi eläköityminen ensimmäisten viiden vuoden aikana on arviolta 22 htv. Keskittämisestä ja toiminnan tehostumisesta seuraava henkilöresurssien säästö voidaan toteuttaa eläköitymistä hyödyntäen. Ensimmäisenä palvelukeskukseen siirtyvät sovitun rajapinnan mukaisesti Oulun Konttorin talous- ja henkilöstöpalvelut ja PPSHP:n talous- ja henkilöstöpalvelut. Uuden Oulun kuntien taloushallinto- ja henkilöstöpalvelut siirtyvät pääosin uuteen palvelukeskukseen joustavasti vuoden 2012 aikana. Kuntiin jää tarvittava henkilöresurssi hoitamaan vuoden 2012 tilinpäätöksen ja muut kunnan lopettamiseen kuuluvat tehtävät. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

13 PÖYTÄKIRJA 14/ Tietojärjestelmät Toiminta käynnistyy siten, että palvelut tuotetaan asiakkaiden järjestelmillä. Liitoskunnat käyttävät vuonna 2013 omia nykyisiä järjestelmiä vuoden 2012 tilinpäätöksen teossa. Näitä järjestelmiä ei voi irtisanoa kuin vasta vuoden 2014 alusta. Uutta Oulua perustettaessa yhtä tietyn toimittajan järjestelmää ei voi valita kilpailuttamatta. Henkilöstöhallinnon osalta toiminta käynnistyy kahdella perusjärjestelmällä: Aditron Personec FK ja Logican Prima. Kaupungilla, sairaanhoitopiirillä ja koulutuskuntayhtymällä on käytössä sama Aditron Meritt- taloushallinnon perusjärjestelmä. Järjestelmä on elinkaarensa loppuvaiheessa (hankittu 1997) eikä palvele johtamista riittävällä tavalla. Aditrolta tulleen tiedon mukaan Merittin tuki loppuu viimeistään Taloushallinnon järjestelmän hankinnalle on useita vaihtoehtoja: - Hankintaan järjestelmä palveluna KPK ICT:n kautta - Tämä vaihtoehto edellyttää liittymistä ko. yhtiön osakkaaksi - Hankintaan järjestelmät itse - Lähdetään Taloustuki Kuntapalvelut Oy: n (Pori) ja Seutukeskus Häme Oy:n yhteishankkeeseen. Mahdollisuus liittyä myös ko. yhtiöiden perustamaan KuntaPro Oy:öön. Työryhmä esittää, että taloushallinnon järjestelmä (Meritt) uusitaan ja projekti perustetaan keväällä Järjestelmän uusimisen tavoitteena on, että sen tuotantokäyttö alkaa palvelukeskuksessa vuoden 2013 alusta. PPSHP osalta tuotanto alkaa vuoden 2014 alusta. Taloushallinnon järjestelmän hankinnan kokonaiskustannukset viiden vuoden ajalta (sisältäen myös käyttökustannukset) ovat noin 4,5 miljoonaa euroa. Kun järjestelmä hankitaan yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa, saadaan noin 0,5 miljoonan euron säästöt. Arviot perustuvat konsultin tekemään selvitykseen. Organisaatiorakenne Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen palvelutuotanto organisoidaan prosesseittain. Työskentely tapahtuu tiimeissä, joissa on lähiesimies, joka osallistuu tuotantoon. Lisäksi on kaksi palvelupäällikköä, jotka vastaavat omien palvelukokonaisuuksien kokonaiskehittämisestä ja toimivat myös asiakasvastuullisina. Tilat Lähtökohtana on, että henkilöstö sijoittuu fyysisesti samaan paikkaan. Kokonaistilan tarve avokonttorina on vähintään m2. Tilavaihtoehdossa ratkaisevia ovat kustannukset, tietoliikenneyhteydet, vuokra-aika, tilojen laajennettavuus sekä henkilöstön kulkuyhteydet. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

14 PÖYTÄKIRJA 14/ Organisaatiomuoto Organisaatiomuotoina mahdollisia vaihtoehtoja ovat: - Kuntayhtymä - Liikelaitos - Osakeyhtiö Syventävässä selvityksessä on tarkasteltu eri vaihtoehtoja (liite). Kuntayhtymää on yleensä käytetty vain peruspalvelujen tuottamiseen ja näin ollen sitä ei arvioida tässä selvityksessä. Sairaanhoitopiirin näkemyksen mukaan osakeyhtiömuoto mahdollistaa joustavammin muiden sairaanhoitopiirin omistajakuntien liittymisen palvelukeskukseen. Jos organisaatiomuotona olisi liikelaitos, sairaanhoitopiirillä on oltava mahdollisuus nimetä johtokuntaan edustus. Liitteet - Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus esittelymateriaali Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus syventävä selvitys Talousjohtajan ja henkilöstöjohtajan ehdotus: - Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus perustetaan työryhmän esittämällä palvelujen rajapinnalla vuoden 2012 alusta. - Organisaatiomuoto on osakeyhtiö. - Henkilöt, joiden tehtävät olennaisilta osin kuuluvat palvelukeskuksen tuottamiin palveluihin, siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä ja johto-, esimies- ja vaativiin asiantuntijatehtäviin (esim. pääkäyttäjät) henkilöt valitaan sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä, johon voi osallistua sopijaosapuolten henkilöstö. - Palvelukeskus liittyy Palvelulaitosten työnantajaliittoon ja eläkejärjestelmäksi valitaan kunnallinen eläkejärjestelmä. - Toiminta käynnistyy siten, että palvelut tuotetaan asiakkaiden järjestelmillä. Taloushallinnon järjestelmän (Meritt) uusimista varten perustetaan projekti keväällä Henkilöstö sijoittuu fyysisesti samaan paikkaan. Tilakysymys ratkaistaan erikseen (ensisijaisesti kuntien omistamissa tiloissa ja toissijaisesti kuntakonsernin tiloissa). Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

15 PÖYTÄKIRJA 14/ Osakeyhtiön perustaminen ja johtajan haku annetaan Oulun kaupungin keskushallinnon ja PPSHP:n yhtymähallinnon tehtäväksi yhteistyössä. - Mahdollisesta yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa päätetään erikseen. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ja henkilöstöjohtajan ehdotuksen edellyttäen, että Oulun kaupungin luottamusmiestoimielimet tekevät vastaavan päätöksen Hall 41 Kokouksessa jaettu kirje hallitukselle "PPSHP:n pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiesten kommentointi perusteilla olevaan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen" merkittiin liitteeksi Liite 1 41 Sairaanhoitopiirin johtajan tarkennettu esitys: päättää, että valmistelua jatketaan talousjohtajan ja henkilöstöjohtajan ehdotuksen pohjalta edellyttäen, että Oulun kaupungin luottamusmiestoimielimet tekevät vastaavan päätöksen. Tämä ilmoitetaan PPSHP:n lausuntona yhdistymishallitukselle. Eija Säilynojan muutosesitys päätökseen: Organisaatiomuoto on liikelaitos. Eija Säilynojan esitystä ei kannatettu. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan tarkennetun esityksen. Työryhmän nimeäminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus, uuden Oulun yhdistymishallitus ja uuden Oulun kuntien valtuustot ovat päättäneet, että alueellisen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toiminta alkaa osakeyhtiömuotoisena. Oulun kaupunginjohtaja asetti yhtiöittämistä valmistelevan työn ohjaus- ja valmisteluryhmän. Työryhmän toimeksiantona oli valmistella - 1. vaiheessa toimintojen rajapintojen määrittely, siirtyvät erät ja toiminnot, alustava tulo- ja menoarvio, yhtiön perustaminen ja siihen liittyvät asiakirjat, avaava tase, tilat, henkilöstön siirtymiseen liittyvät asiat sekä toimitusjohtajan tehtävät. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

16 PÖYTÄKIRJA 14/ vaiheessa laaditaan liiketoimintasuunnitelma. Laadintavastuu on perustettavan yhtiön hallituksella, käytännön toteutuksesta vastaa toimitusjohtaja. Työn määräajaksi asetettiin, että 1. vaihe on valmis mennessä ja 2. vaiheen alustava liiketoimintasuunnitelma on valmis mennessä ja lopullisesti mennessä. Työn määräaikoja on tarkistettu siten, että 1. vaiheen työ olisi valmis vuoden 2011 loppuun mennessä ja 2. vaiheen työ ja yhtiön toiminta voisi käynnistyä vuoden 2012 kesäkuussa. Työn ohjausryhmään nimettiin Oulun kaupungilta talousjohtaja Jukka Weisell (pj), henkilöstöjohtaja Unto Lehtonen, johtaja Pirjo Mäkinen, talousarviopäällikkö Armi Tauriainen ja PPSHP:stä sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen. Valmisteluryhmään nimettiin Oulun kaupungilta Controller Hannele Pöykkölä, hallintolakimies Keijo Rantanen, palvelussuhdepäällikkö Jyrki Ojala, palvelupäällikkö Raili Takkinen ja palvelupäällikkö Tuija Hannula. Haukiputaan kunnan edustajana on toiminut kunnan kamreeri Marjukka Manninen. PPSHP:stä valmisteluun ovat osallistuneet talousjohtaja Jarkko Raatikainen (pj), henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen ja hallintolakimies Sari Haataja. Lisäksi henkilöstöjärjestöjen nimeäminä henkilöstön edustajina ovat toimineet Oulun kaupungilta pääluottamusmies Kaisu Paananen, JYTY, (varalla Riitta Kärnä), pääluottamusmies Karita Alanko Ojala, JHL, (varalla Kaija Sepponen) ja PPSHP:stä pääluottamusmies Aila Väisänen, JYTY (varalla Rauni Mäntyniemi), pääluottamusmies Raili Nieminen, JHL (varalla Leila Rönni). Molempien työryhmien sihteerinä on toiminut suunnitteluassistentti Anne Kemiläinen Oulun kaupungilta. Oulun kaupungin laskentapäällikkö Marja Kariniemi on osallistunut myös valmisteluryhmän ja sen alatyöryhmien kokouksiin. Samassa yhteydessä kaupunginjohtaja asetti erillisen työryhmän valmistelemaan taloushallinnon tietojärjestelmän vaatimusmäärittelyä ja kilpailutusta. Tavoitteena on, että uusi perustettu yhtiö hankkii uuden taloushallinnon tietojärjestelmän käyttöönsä. Toimintojen rajapinnat Toimintojen rajapintoihin on tehty lisämäärittelyjä sekä henkilöstöhallinnon että taloushallinnon osalta. Rajapinnoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä työvaiheita, joista jatkossa vastaa palvelukeskus muiden työvaiheiden jäädessä omistajan/palvelun tilaajan vastuulle. Rajapintamääritysten perusteella on tarkennettu arvioita yhtiöön siirtyvien henkilöiden (työpanosten) määrästä. Rajapintamäärityksiä käytetään apuna yhtiön ja asiakkaiden välisten palvelusopimusten laadinnassa. Tavoitteena on, että yhtiön ja sen asiakkaiden välille syntyy pääpiirteittäin samansisältöisiä palvelusopimuksia. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

17 PÖYTÄKIRJA 14/ Siirtyvät omaisuuserät ja toiminnot Alustava tulo- ja menoarvio Oulun kaupunki ja PPSHP siirtävät yhtiön omistukseen nykyisistä taloushallinnon järjestelmistä ostolaskujen käsittelyjärjestelmän, konsernitilinpäätösohjelman, maksuliikenneohjelman ja matkahallintajärjestelmän. Asiakkaiden/kuntien omistukseen jäävät muut taloushallinnon tietojärjestelmät ja yhtiöllä on käyttöoikeus taloushallinnon järjestelmiin. Tilivuoteen 2012 käytetään kuntien ja sairaanhoitopiirin nykyisiä järjestelmiä ja Uuden Oulun ja PPSHP:n kirjanpito vuonna 2013 tullaan tekemään Oulun kaupungin ja PPSHP:n nykyisillä järjestelmillä siihen asti, kun uusi taloushallinnon tietojärjestelmä on tuotannossa. Henkilöstöhallinnon toiminta käynnistetään kahdella palkanlaskennan perusjärjestelmällä Personec FK:lla ja Primalla. Primalla tuotetaan sairaanhoitopiirin palvelut ja Personec FK:lla kuntien palvelut. Järjestelmien omistus säilyy nykyisillä omistajilla, yhtiölle tulee käyttöoikeus ko. järjestelmiin. Yhtiö vastaa talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien ylläpito-, tuki- ja käyttöpalvelumaksuista niiden järjestelmien osalta, joita se käyttää palvelutuotannossaan. Uuden taloushallinnon tietojärjestelmän määrittely- ja valmistelutyö on meneillään ja kilpailutus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2012 aikana. Hankintapäätöksen tekee aikanaan yhtiö, koska järjestelmä tulee yhtiön omistukseen. Yhtiön asiakas/omistajayksiköillä on käyttöoikeus ko. järjestelmään. Yhtiölle ei siirry omistajilta kalustoa, vaan yhtiö hankkii kaluston itse toimitiloihinsa. Kaluston hankinta kustannetaan yhtiölle perustamisvaiheessa myönnettävästä pääomalainasta. Omaisuuden siirrosta laaditaan erillinen luovutuskirja omistajien ja yhtiön välillä myöhemmin keväällä 2012 ja se tuodaan erikseen päätettäväksi. Yhtiön alustava vuotuinen liikevaihtoarvio toiminnan alussa on 7,8 miljoonaa euroa. Yhtiö rahoittaa toimintansa pääosin tulorahoituksella myymällä palveluja omistajilleen ja omistajakonserneihin kuuluville yhteisöille. Yhtiön toiminnan suurimmat kustannuserät ovat henkilöstömenot, toimitilojen vuokramenot ja tietojärjestelmäkustannukset. Yhtiölle valittavan toimitusjohtajan tehtävänä on laatia yhtiön hallituksen ohjauksessa yhtiölle liiketoimintasuunnitelma, mikä sisältää tulo- ja menoarvion. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 8 23.01.2012 Kunnanvaltuusto 6 27.02.2012 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN K.hall. 8 Liitteet 1 ja 2 Uuden Oulun taloustiimi: Oulun talous ja strategia -ryhmän

Lisätiedot

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 DIAARI:237/2010 41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Taustaa PPSHP:n hallitus on käsitellyt kokouksessaan 7/2010 89 Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH

Lisätiedot

Yhdistymishallitus on tehnyt 4.5.2011 31 seuraavan esityksen uuden Oulun kunnille ja kaupungille.

Yhdistymishallitus on tehnyt 4.5.2011 31 seuraavan esityksen uuden Oulun kunnille ja kaupungille. Kunnanhallitus 70 16.05.2011 Kunnanvaltuusto 12 30.05.2011 ALUEELLINEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS Kh 70 Yhdistymishallitus on tehnyt 4.5.2011 31 seuraavan esityksen uuden Oulun kunnille

Lisätiedot

KHALL 112 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. 050 390 0066, marjukka.manninen@haukipudas.fi

KHALL 112 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. 050 390 0066, marjukka.manninen@haukipudas.fi Kunnanhallitus 112 23.05.2011 Kunnanvaltuusto 31 30.05.2011 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 5502/10/101/2011 KHALL 112 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. 050 390

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-12.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa)

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) KOKOUSKUTSU 6/2010 Kokousaika 24.5.2010 klo 09.30 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija

Lisätiedot

24.9.2012 klo 09.00-12.18. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

24.9.2012 klo 09.00-12.18. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-12.18 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 115-123 (kesken) Läsnä :t 115-123 (kesken) Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.42 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 102 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 4/2012 Kokousaika Kokouspaikka 23.4.2012 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 09.00-11.22 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 5/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 09.00 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 6/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 18.5.2009 klo 09.00-12.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3

146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 PÖYTÄKIRJA 11/2007 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 08.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 11/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 09.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 123 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp.

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp. Tilinpäätös 2013 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2013 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN 1 (27) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN 2 (27) Sisällys 1. AVOPALVELUMAKSUT... 4 1.1. Kotona annettava palvelu 3... 4 1.2. Tilapäinen kotona annettava palvelu ja kotisairaanhoito...

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012 -3, KH 13.2.2012 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 13.2.2012 Esityslista 3/2012 -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET 1 (17) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 13.12.2001 68 Muutos 8, 6 mom. hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN 1 (24) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu ja vanhusten tehostetun asumispalvelun hoitomaksu tarkistetaan 1.3.2011 alkaen Hyväksytty SoTe tilaajalautakunta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) HALLITUS AIKA 29.04.2013 klo 08:30-10:38 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 62 INFO-OSUUS 4 63 KUNTALAIN

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot