MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 1/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "10.04.2012 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 1/2012"

Transkriptio

1 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 1/2012 MUCissa TAPAHTUU - MIKKELIN TIEDEPÄIVÄSSÄ TARTUTAAN ROHKEASTI SEUDUN HAASTEISIIN - ENNÄTYSMÄÄRÄ HAKIJOITA INTERNATIONAL BUSINESS -KANDIDAATTIOHJELMAAN - YLI 10 MILJOONAA SANOMALEHTISIVUA SAATETAAN EUROPEANA-PALVELUUN - LUT SAVOSSA KEHITETÄÄN TEKNOLOGIAA RATAVIKOJEN TUNNISTUKSEEN, PUHDISTUK- SEEN JA KORJAUKSEEN - IFLA 2012 TUO KIRJASTOALAN KANSAINVÄLISET ASIANTUNTIJAT ELOKUUSSA MIKKELIIN - LUOMUINSTITUUTTI JA ETELÄSAVOLAISTEN LUOMUKOULUTUS KÄYNNISTYVÄT UUSILLA HANKKEILLA - EGYPTILÄISET HAKEVAT SUOMESTA MALLIA YRITTÄJYYSKOULUTUKSEEN - PROFESSORI MIKA SILLANPÄÄ SAI TOIMITUSJOHTAJA TAPANI JÄRVISEN YMPÄRISTÖTEK- NOLOGIARAHASTON TUNNUSTUSPALKINNON TAPAHTUMIA - LUOMUTIETOVERKKO HANKKEEN LOPPUSEMINAARI KEVÄT STARTTAA KEVÄTKOHAUKSELLA TI MUCISSA JAZZATAAN TAAS! - MUC JAZZ TO OSUUSTOIMINNAN TUTKIMUSSEMINAARI HEIMARISSA VALTAKUNNALLINEN LUOMUTUTKIMUSSEMINAARI MIKKELISSÄ KOULUTUSTA - SISSIMARKKINOINTI KUINKA MARKKINOIT EDULLISESTI JA TEHOKKAASTI LUENTOJA - TO SANAN- JA ILMAISUNVAPAUS JA NYKYKULTTUURI - TO MUISTATKO VANHAA MIKKELIÄ?

2 MIKKELIN TIEDEPÄIVÄSSÄ TARTUTAAN ROHKEASTI SEUDUN HAASTEISIIN Huhtikuussa neljättä kertaa järjestettävän Mikkelin Tiedepäivän teemaksi on nostettu Uudistuva Mikkeli. Torstaina Mikkelin lukiolla järjestettävässä Tiedepäivässä tartutaan rohkeasti myös seudun haasteisiin, kuten ikääntymiseen. Paitsi vanhuksille, Tiedepäivässä haetaan hyvinvointia myös muille ikäryhmille ja pohditaan muun muassa puhtaan veden ja ruoan riittävyyttä. Hunajan ja marjojen terveysvaikutuksista puhutaan myös. Mikkelin lukiokin on tapahtumassa mukana ensimmäistä kertaa ja opiskelijat kertovat lukiolaisten altistumisesta säteilylle. Tiedepäivässä esitellään Mikkelin seudulla tehtävää tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Järjestäjätahot ovat Mikkelin ammattikorkeakoulu, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n Mikkelin yksikkö ja Mikkelin yliopistokeskus. Tiedepäivä järjestetään torstaina klo Mikkelin lukiolla (ent. Yhteiskoulu), Otto Mannisen katu 10. Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin. Ilmoittaudu ja varmista paikkasi Tiedepäivään: Lisätietoja: Pääsihteeri Matti Malinen, Mikkelin yliopistokeskus, puh , ENNÄTYSMÄÄRÄ HAKIJOITA INTERNATIONAL BUSINESS -KANDIDAATTIOHJELMAAN Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikön International Business -kandidaattiohjelma oli kevään 2012 haussa jälleen kerran erittäin tavoiteltu kauppatieteellisen alan opiskelupaikka. Ohjelmaan tuli yhteensä 920 hakemusta. Hakijoita ohjelmaan oli muun muassa Venäjältä, Latviasta, Saksasta, Vietnamista, Romaniasta, Virosta, Etelä-Koreasta, Hondurasista ja USA:sta. Opiskelemaan valitaan yhteensä 80 uutta opiskelijaa ja he aloittavat opintonsa elokuussa Ulkomaalaisten hakijoiden pitää suorittaa kansainvälinen SAT-testi hakiessaan opiskelemaan. Valtaosa suomalaisista hakijoista hakee ylioppilastutkintopisteiden ja kokemuspisteiden perusteella. Tärkeimmät syyt ohjelmaan hakemiseen ovat sen kansainvälisyys sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ja Mikkelin yksikön hyvä maine. Opetus järjestetään kokonaan englannin kielellä pääsääntöisesti ulkomaalaisten luennoitsijoiden voimin. Opintoihin kuuluu myös lukukauden kestävä opiskelujakso ulkomailla. Valmistuessaan opiskelijat saavat kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon. Lisätietoja: Suunnittelija Mari Syväoja, International Business kandidaattiohjelma, puh , econ.aalto.fi/mikkeli YLI 10 MILJOONAA SANOMALEHTISIVUA SAATETAAN EUROPEANA-PALVELUUN Mikkelissä sijaitseva Kansalliskirjaston digotinti- ja konservointikeskus on mukana kansainvälisessä hankkeessa, jossa Yli 10 miljoona sanomalehtisivua saatetaan Europeana - palvelun käyttöön kolmen vuoden aikana. Helmikuussa alkaneessa European Newspapers hankkeessa on partnereina 17 eurooppalaista organisaatiota: Staatsbibliothek zu Berlin, National Library of the Netherlands, National Library of Estonia, Österreichische Nationalbibliothek, National Library of Finland, Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, Bibliothèque nationale de France, National Library of Poland, University of Salford, CCS Content Conversion Specialists GmbH, Stichting LIBER, National Library of Latvia, National Library of Turkey, University Library of Belgrade, University of Innsbruck, Landesbibliothek Dr. Friedrich Tessmann ja The British Library. 2

3 EU-rahoitteisen hankkeen tavoitteena on yhdistää ja jalostaa sanomalehtiä The European Library - ja Europeana - palveluihin. Lisäksi hankkeessa käsitellään erityisesti digitoituihin sanomalehtiin liittyviä haasteita, joita ovat jälkikäsittelymenetelmien käyttö tekstintunnistuksessa ja artikkelintunnistuksessa sekä merkitsemisessä, nimettyjen kokonaisuuksien tunnistaminen (NER) ja sivuluokan tunnistaminen hakujen ja julkaisuominaisuuksien parantamiseksi Europeanan asiakkaille. Haasteina ovat myös laadun arviointi automaattisessa jälkikäsittelyssä ja paikallisen metatiedon muuntaminen Europeanan datamalliin. Tavoitteena on metatiedon standardointi läheisessä yhteistyössä julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Kukin osallistuva kirjasto jakaa digitoidut sanomalehdet ja kokotekstit Europeanaan ilman laillisia rajoitteita. Erityinen painotus on ensimmäisen maailmansodan aikaisissa lehdissä, mikä antaa merkittävän aineistolisän meneillään olevaan Europeana Collections projektiin. Lisätietoja: Erikoissuunnittelija Minna Kaukonen, Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus, puh , LUT SAVOSSA KEHITETÄÄN TEKNOLOGIAA RATAVIKOJEN TUNNISTUKSEEN, PUHDISTUKSEEN JA KORJA- UKSEEN Lut Savo Sustainable Technologies on mukana NANOCleaR hankkeessa, jossa pyritään toimimaan edelläkävijänä parempien ja yhtenäisempien ratavikojen tunnistukseen, puhdistukseen ja korjaukseen käytettävien teknologioiden kehityksessä. Tavoitteena on ohittaa state-of-the-art taso tunnistus-, puhdistusja korjausmenetelmissä kohdentaen menetelmät erityisesti kahdelle eri tuotantoteknologialle, joita ovat polymeeripäällystetyt paperituotteet (mikromittakaavan rataviat) sekä joustavan elektroniikan tuotteet (nanomittakaavan rataviat). Tammikuussa käynnistyneen nelivuotisen NANOCleaR hankkeen kokonaisbudjetti on yli 10 M, josta LUT:n osuus on Hankkeen partnereina on 14 eurooppalaista toimijaa Suomesta, Saksasta, Iso-Britanniasta, Alankomaista, Sveitsistä kuin Itävallastakin. Suomesta ovat LUT:n lisäksi mukana Stora Enso Oyj sekä Tampereen teknillinen yliopisto. LUT:ssa hanke tukee ASTRaL yksikön pyrkimyksiä kehittää rullalta rullalle atomikerroskasvatus (R2R ALD) menetelmä soveltuvaksi suuren mittakaavan teollisiin tuotantoprosesseihin. Koska ALD-prosessoidut pinnoitteet ovat erittäin ohuita, ne ovat myös erittäin alttiita ratavioille. Näin ollen oikeanlainen ratavikojen tunnistus-, puhdistus- ja korjausmenetelmien käyttö menetelmän tukena nousee keskeiseen asemaan laadukkaiden pinnoitteiden tuotannossa. Teknisesti NANOCleaR projektin strategia voidaan jakaa kolmeen osaan. Tavoitteena on parantaa nykyisten, optisten ratavikatunnistusmenetelmien sivu- ja pystysuuntaista resoluutiotarkkuutta, vähentää ratavikojen määrää ja kasvattaa tuotantolinjojen tuottoa käyttämällä uusia online-puhdistusmenetelmiä kohdistuen alle mikronin kokoluokkaa olevien likapartikkelien puhdistukseen, sekä poistaa ratavikoja materiaaleista uusien, paikallisten korjausmenetelmien avulla. NANOCleaR projektin vahvuutena voidaan pitää konsortioon kerätyn käyttäjäkunnan monipuolisuutta. Kehitettävien menetelmien tulee soveltua monipuolisiin tarpeisiin. Niiden tulee esim. toimia sekä nopeissa että hitaissa rullalta rullalle tuotantolinjoissa, tukea sekä mikro- että nanomittakaavan päällysteiden tuotantoa, toimia osaprosessina nanokuvioitujen pintojen tuotannossa sekä olla asennettavissa monivaiheisiin tuotantoprosesseihin. Lisätietoja: Projektipäällikkö Kimmo Lahtinen, LUT Savo Sustainable Technologies, puh , 3

4 Digitaalinen aikakausi on kääntänyt uutismedian ylösalaisin IFLA 2012 TUO KIRJASTOALAN KANSAINVÄLISET ASIANTUNTIJAT ELOKUUSSA MIKKELIIN Maailman suurimman kirjastoalan konferenssin International Federation of Library Associations'in ennakkokonferenssi järjestetään Mikkelissä elokuuta Ennakkokonferenssi THE ELECTRONIC RE-EVOLUTION - News Media in the Digital Age kokoaa yhteen kirjastoalan parhaat asiantuntijat ympäri maailmaa pohtimaan alan viimeisimpiä haasteita ja kehitysideoita. Esityksien teemoina ovat muun muassa sähköisen aineiston kehityksen vaikutus aineiston käyttöön, uudenlaiset sisällön tuottamisen tavat, sähköisenä syntynyt aineisto, digitointi, aineiston julkaiseminen sekä automaattiset työnkulut. Konferenssivieraille järjestetään myös iltaohjelmaa kesäisessä Mikkelissä. IFLAn pääkokous järjestetään Helsingissä elokuuta. Ennakkokonferensseja järjestetään Suomen lisäksi Venäjällä ja Baltiassa. Mikkelissä pidettävän konferenssin nettisivut on avattu ja konferenssiin voivat ilmoittautua kaikki siitä kiinnostuneet sivujen kautta. Nyt avatuille sivuille on koottu informaatiota Mikkelissä pidettävästä konferenssista, ilmoittautumisesta, majoittumisesta, matkustamisesta, materiaaleista sekä yhteystiedoista. Kun ilmoittaudut 15. toukokuuta mennessä, varmistat paikkasi ja pääset mukaan edullisemmalla hinnalla. Konferenssin järjestävät IFLAn eri jaostot yhteistyössä Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskuksen kanssa. Konferenssin pääsponsorina toimii CCS Content Conversion Specialists ja tapahtumaa sponsoroi myös i2s. Lisätietoja ja ilmoittautuminen Lisätietoja: Johtaja Majlis Bremer-Laamanen, Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus, puh Ohjelmakoordinaattori Mari Kivinen, Miktech Oy, puh Erikoissuunnittelija Minna Kaukonen, Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus, puh Suunnittelija Hanna Arpiainen, Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskus, puh LUOMUINSTITUUTTI JA ETELÄSAVOLAISTEN LUOMUKOULUTUS KÄYNNISTYVÄT UUSILLA HANKKEILLA Ruralia-instituutissa on alkanut Luomuinstituutin käynnistäminen -hanke, joka käynnistää luomuinstituutin rakenteellisen mallin luomisen sekä tukee tieteestä tiedottamista. Hankkeen osatoteuttaja on MTT ja saakka kestävää hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto. Toinen luomuun liittyvä hanke käynnistyy Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle -valmennusohjelma on eteläsavolaisille suunnattu koulutushanke, jossa osatoteuttajana toimii Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus. Hanke kestää vuoden 2014 kesäkuun loppuun saakka ja sitä rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus. Lisätietoja: Professori Pirjo Siiskonen, Ruralia-instituutti, puh , 4

5 EGYPTILÄISET HAKEVAT SUOMESTA MALLIA YRITTÄJYYSKOULUTUKSEEN Kairon yliopisto Egyptissä suunnittelee pienyrityskeskuksen avaamista kauppatieteellisen tiedekuntansa yhteyteen. Seitsenhenkinen tohtoridelegaatio kävi pikavierailulla Mikkelissä kuulemassa, miten asioita on toteutettu Mikkelin pienyrityskeskuksessa. Vierailu Suomeen ei ollut ensimmäinen, sillä yhteyksiä Kairon yliopistoon ollut jo vuodesta 2008, jolloin Pienyrityskeskus toteutti Kairossa ulkoministeriön toimeksiannosta naisyrittäjyyden yhteistyömahdollisuuksia selvittävän kick-off seminaarin. Nyt yhteistyö on muuttumassa konkretiaksi. Kairon yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan varadekaani sanoo egyptiläisillä olevan paljon opittavaa suomalaisilta erityisesti yrittäjyyden opetuksessa. -Kansainvälisittäinkin arvioituna suomalainen opetus on edistyksellistä ja innovatiivista, varadekaani Osama El-Ansary totesi. -Suomessa opiskelijaryhmät ovat pienehköjä, mikä mahdollistaa vuorovaikutteisen ja keskustelevan opetuksen. Meillä saattaa olla luennolla jopa tuhat opiskelijaa, keskustelun syntyminen on silloin vaikeaa, kertoo tohtori Amal Abbas Kairon yliopistosta. Suomen vierailun aikana delegaatio ehti vierailla useissa suomalaisissa yrityksissä ja Start-Up-Center yrityshautomossa. Mikkelissä delegaatio tutustui Pienyrityskeskuksen toiminnan lisäksi Yliopistokeskuksen toimijoihin. Lisätietoja: Koulutusjohtaja Anne Gustaffson-Pesonen, puh , Teksti: Tiina Toivakka PROFESSORI MIKA SILLANPÄÄ SAI TOIMITUSJOHTAJA TAPANI JÄRVISEN YMPÄRISTÖTEKNOLOGIARAHAS- TON TUNNUSTUSPALKINNON Toimitusjohtaja Tapani Järvisen ympäristöteknologiarahaston apuraha on myönnetty Lappeenrannan teknillisen yliopiston professorille Mika Sillanpäälle tunnustuksena hänen toiminnastaan ympäristöteknologian osaajana. Rahastoa hallinnoi Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu. Apuraha jaettiin Tekniikan Akatemian apurahojen ja palkintojenjakotilaisuudessa tiistaina Professori Mika Sillanpää johtaa LUT Savossa Vihreän kemian laboratoriota, joka ratkoo ympäristöongelmia kemiallisin analyysi- ja käsittelymenetelmin sekä kehittää ympäristöteknologian sovelluksia hyödyntäen uusia materiaaleja, kuten hiilinanokuituja, nanoputkia sekä toiminnallisia pinnoitteita. Muita laboratorion vahvoja tutkimusalueita ovat ioniliikkuvuusspektrometria, sähkökemialliset vedenpuhdistustekniikat ja ympäristöanalytiikka. Professori Mika Sillanpää on Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun alumni. Hän on valmistunut diplomi-insinööriksi vuonna 1992 ja väitellyt tekniikan tohtoriksi vuonna 1997 silloisesta Teknillisestä korkeakoulusta. Professori Sillanpää on toiminut useissa tutkimustehtävissä mm. Teknillisessä korkeakoulussa, Oulun yliopistossa, Kuopion yliopistossa sekä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Ympäristöteknologiarahaston apurahan tarkoituksena on edistää teollisuuden ympäristöteknologian tutkimusta ja tutkimustulosten hyödyntämistä teknologiatuotteina ja -palveluina. Se jakaa vuosittain apurahan ansioituneelle osaajalle alan tutkimus- ja kehitystyöhön. 5

6 Outotec Oyj:stä eläkkeelle jääneen toimitusjohtaja Tapani Järvisen nimeä kantava rahaston on perustanut Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun hallitus vuonna 2009 ja sen peruspääoman lahjoitti Outotec Oyj. Rahasto vahvistaa osaltaan Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun metallien valmistukseen ja prosessiteknologiaan liittyvän ympäristöteknologian tutkimusta ja parantaa siten suomalaisen teollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä. Lisätietoja: Professori Mika Sillanpää, LUT Savo Sustainable technologies, puh , TAPAHTUMIA LUOMUTIETOVERKKO HANKKEEN LOPPUSEMINAARI Valtakunnallisen LuomuTIETOverkko -hankkeen loppuseminaari järjestetään Helsingissä Seminaarissa esitellään hankkeessa kehitettyjä ja kokeiltuja viljelijöiden osaamista kehittäviä toimintamalleja. Malleja voidaan soveltaa muussakin koulutuksessa, neuvonnassa ja tiedonvälityksessä, etenkin jos kohderyhmä on toisistaan hajallaan olevia pienyrittäjiä. Lisätietoja: Jukka Rajala, Ruralia-instituutti, puh , KEVÄT STARTTAA KEVÄTKOHAUKSELLA TI KLO Yliopistokeskuksen ja ammattikorkeakoulun kevät starttaa Kevätkohauksella Kauppakeskus Stellan edessä. Ohjelmassa on luvassa Hallituskadun kiihdytysajot polkuautoilla, kevättervehdyksiä ja musiikkia. Tapahtuman kruunaa Päivänsäteen ja Menninkäisen valinta. Päivänsäde valitaan perinteisesti Mikkelin yliopistokeskuksesta ja valinnan suorittavat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Kansainvälisen liiketoiminnan kandidaattiopiskelijat. Menninkäinen valitaan Mikkelin ammattikorkeakoulusta. Päivänsäde ja Menninkäinen ovat hyviä yhteishengen luojia, reiluja kavereita, sosiaalisia sekä iloisia ja avoimia. Tapahtumassa on lisäksi tarjolla esittely- ja infopisteitä. Kevätkohauksen järjestävät yhteistyössä Mikkelin yliopistokeskus ja Mikkelin ammattikorkeakoulu. Tapahtuma on osa Kampusfestaria (www.kampusfestari.fi) ja se on kaikille avoin ja maksuton. Kevätkohauksen toteutuksessa ovat mukana Mikkelin ammattikoreakoulun Kulttuurituotannon opiskelijat. Lisätietoja: Viestintäsuunnittelija Sirpa Taskinen, Mikkelin yliopistokeskus, puh , MUCISSA JAZZATAAN TAAS! MUC JAZZ TO Suuren suosion saanut MUC JAZZ järjestetään torstaina klo 20:00. Luvassa on jälleen rentoa jazz-musiikkia ja mukavaa yhdessäoloa. Tänä vuonna jazzataan gastropub Einossa, jossa musiikista vastaa Jussi Fredriksson Tidewaters. Myös MUC JAZZ on osa Kampusfestaria ja tapahtuman järjestelyissä ovat mukana Mikkelin ammattikorkeakoulun Kulttuurituotannon opiskelijat. Lisätietoja: Viestintäsuunnittelija Sirpa Taskinen, Mikkelin yliopistokeskus, puh , 6

7 OSUUSTOIMINNAN TUTKIMUSSEMINAARI HEIMARISSA Ruralia-instituutti järjestää perinteisen osuustoiminnan tutkimusseminaarin Heimarissa Ristiinassa. Tutkimusesitysten skaala voi liikkua vapaasti AMK-lopputyöstä tai yliopiston kanditutkinnosta aina post-doc tutkimuksiin. Voit tulla mukaan myös vain kuuntelemaan ja verkostoitumaan! Lisätietoja: Projektisihteeri Elina Häkkinen, Ruralia-instituutti, puh , VALTAKUNNALLINEN LUOMUTUTKIMUSSEMINAARI MIKKELISSÄ Mikkelissä järjestetään valtakunnallinen luomututkimusseminaari Järjestelyistä vastaavat Ruralia-instituutti, MTT ja Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus. Seminaari on osa Mikkeliin perustettavan luomuinstituutin toimintaa. Sen tarkoitus on tuoda esille Euroopassa tehtävää luomuelintarvikkeisiin liittyvää ajankohtaista tieteellistä tutkimusta. Seminaarissa puhuvat muun muassa professori Carlo Leifert, Newcastlen yliopisto, professori Angelica Meye-Ploeger, Kasselin yliopisto, professori Eric Huusfeldt- Larsen, Tanskan Teknillinen yliopisto ja tohtori Ines Birluez, Spectralys Innovation Ranska. Helsingin yliopistosta seminaarissa esiintyy ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä ja Ruralia-instituutista puhujina ovat erikoissuunnittelija Marjo Särkkä-Tirkkonen, professori Leo Granberg, tutkijatohtori Minna Mikkola ja tutkimusjohtaja Ulrike Lychs. Seminaarin kieli on englanti. Lisätietoja: Tutkimusjohtaja Carina Tikkanen-Kaukanen, Ruralia-instituutti, puh , KOULUTUSTA SISSIMARKKINOINTI Oletko sissi vai nössö - kuinka markkinoit edullisesti mutta tehokkaasti? klo 9-16 Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus, Lönnrotinkatu 7, MIKKELI Päivän aikana kuulet, miten rakennat yrityksellesi toimivan sissimarkkinoinnin koneiston Haravoit järjestelmällisesti uusia asiakasehdokkaita myyjiesi ulottuville Markkinointimoottorisi toimii paljon edullisemmin kuin perinteinen mainonta koskaan Puhe käsittelee aihetta myyjän näkökulmasta ilman mutkikkaita teoreettisia pohdintoja Päivän päätteeksi tiedät, miten pienikin yritys puskee isommat kilpailijansa mereen! Kouluttajana sissimarkkinoinnin guru, Jari Parantainen LUENTOJA klo 16:30 18:00 SANAN- JA ILMAISUNVAPAUS JA NYKYKULTTUURI Venäläisen kirjallisuuden yliopistonlehtori Tomi Huttunen, Helsingin yliopisto ja matkakirjailija ja taiteentutkija Stanislav Savitski, Helsingin yliopisto Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio, Lönnrotinkatu 5, Mikkeli KLO 16:30 18:00 MUISTATKO VANHAA MIKKELIÄ? Valokuvaaja Matti Sikanen Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio, Lönnrotinkatu 5, Mikkeli 7

8 HENKILÖSTÖUUTISIA Tradenomi Tuire Paajanen on palkattu suunnittelijaksi Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskukseen. Hän työskentelee Aalto-yliopiston koordinoimassa Real Case Lab -hankkeessa saakka. MUCINOITA TOIMITUS: Päätoimittaja: Matti Malinen, Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö, puh , Toimitus: Sirpa Taskinen, Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö, puh , MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS (MUC) - KESTÄVÄ, UUDISTAVA JA VAIKUTTAVA Toiminta perustuu tieteelliseen tutkimukseen, yliopisto-opetukseen ja vuorovaikutukseen ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Toiminnassa painottuvat luontoon ja ympäristöön liittyvien osaamisalojen yhdistäminen tekniikkaan ja yrittäjyyteen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. TUNNUSLUVUT LYHYESTI Kokonaisrahoitus 18,1 M Henkilökuntaa 200 Kandidaattiopiskelijoita 250 Opiskelijoita 4500 Professuureja 7 Tutkimusjohtajia 4 8

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 1/2013

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 1/2013 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 1/2013 www.muc.fi UUTISIA - MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN TUNNUSLUVUISSA KASVUA EDELLISEEN VUOTEEN VERRATTUNA - KANSALLISKIRJASTON DIGITOINTI- JA KONSERVOINTIKESKUKSESSA

Lisätiedot

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS. Toimintakertomus 2012

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS. Toimintakertomus 2012 MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS Toimintakertomus Sisältö Mikkelin yliopistokeskus 3 Pääsihteerin katsaus 4 Uusi strategia 7 Johtoryhmä, neuvottelukunta ja ohjausryhmä 8 Vuoden kohokohtia 11 Ympäristöteknologia

Lisätiedot

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 2/2011

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 2/2011 30.6.2011 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 2/2011 www.muc.fi MUCissa TAPAHTUU - YLIOPISTOKESKUS PÄIVITTÄÄ STRATEGIANSA - KUVATALKOILLA VAALITAAN KULTTUURIPERINTÖÄ - ETELÄ-SAVON LÄHIRUOKAOPPAAN

Lisätiedot

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS Toimintakertomus 2011 Mikkelin yliopistokeskus 1 Toimintakertomus 2011 Sisältö Katsaus vuoteen 2011 5 Mikkelin yliopistokeskus 7 Yliopistokeskuksen painopistealat ja yksiköt 13

Lisätiedot

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 3/2010

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 3/2010 29.9.2010 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 3/2010 www.muc.fi MUCissa TAPAHTUU - Digitointiseminaari keräsi alan huiput Mikkelin yliopistokeskukseen - Professori Diana Phillips innoissaan opetusjaksostaan

Lisätiedot

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 4/2009

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 4/2009 21.12.2009 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 4/2009 www.muc.fi SISÄLLYS MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN VS. PÄÄSIHTEERIN MIETTEITÄ KULUNEELTA VUODELTA TUTKIMUKSEN AVULLA LISÄARVOA TUOTTEILLE MIKKELISSÄ

Lisätiedot

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 3/2012

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 3/2012 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 3/2012 www.muc.fi UUTISIA - MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS KOORDINOI YLIOPISTOKESKUSTEN YHTEISTOIMINTAA VUONNA 2013 - LUOMULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN KÄYNNISTYY

Lisätiedot

MUCinoita 14.4.2009. www.muc.fi. Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote SISÄLLYS

MUCinoita 14.4.2009. www.muc.fi. Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote SISÄLLYS www.muc.fi MUCinoita 14.4.2009 Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote SISÄLLYS YLIOPISTOKESKUSTEN ARVIOINTIRAPORTTI VALMISTUI - MIKKELISSÄ TUTKIMUS JA KOULUTUS ON ONNISTUTTU PROFILOIMAAN ALUEEN KEHITYSTARPEITA

Lisätiedot

MUCinoita 18.12.2007

MUCinoita 18.12.2007 www.muc.fi MUCinoita 18.12.2007 Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote SISÄLLYS VALTAA JA VALLATTOMUUTTA MIKKELIN SEUDULLA SUOMEN ENSIMMÄINEN START UP CAFE AVATTIIN MIKKELIIN 50 VUOTTA OSUUSTOIMINNAN OPETUSTA

Lisätiedot

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 3/2009

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 3/2009 27.10.2009 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 3/2009 www.muc.fi SISÄLLYS YLIOPISTOJA PALKITAAN VASTEDES LAADUSTA JA VAIKUTTAVUUDESTA DR. JOAN LOFGREN IS THE NEW PROGRAM DIRECTOR OF HSE MIKKELI

Lisätiedot

-LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA. Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA

-LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA. Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA -LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA 4 5 7 Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA Yliopistokeskukset arvioidaan Opetusministeriö on tilannut

Lisätiedot

MUCinoita 16.12.2008

MUCinoita 16.12.2008 www.muc.fi MUCinoita 16.12.2008 Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote SISÄLLYS MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN KOORDINAATIOYKSIKKÖ UUSIIN TILOIHIN MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSELLE NEUVOTTELUKUNTA TUTKIMUKSESTA

Lisätiedot

SISÄ- SIVUILLA -LEHTI 2009 2010. Mikkelin seudulle puuhataan BIOJALOSTAMOA. Soveltavan ympäristökemian laboratoriossa työskentelee HUIPPUTUTKIJOITA

SISÄ- SIVUILLA -LEHTI 2009 2010. Mikkelin seudulle puuhataan BIOJALOSTAMOA. Soveltavan ympäristökemian laboratoriossa työskentelee HUIPPUTUTKIJOITA -LEHTI 2009 2010 Soveltavan ympäristökemian laboratorion Marie Curien nimeä kantavan tutkimusprojektin tutkijoita koolla Mikkelissä. Kuvassa vasemmalta oikealle: Jaroslaw Puton, Alexander Tolstoguzov,

Lisätiedot

Yliopistokeskus. Dreamdo Oy unelmista totta -LEHTI 2012 2013. Sivu 9. Villiyrtit lähiruokaa parhaimmillaan s.4. Vanhat pergamenttifragmentit

Yliopistokeskus. Dreamdo Oy unelmista totta -LEHTI 2012 2013. Sivu 9. Villiyrtit lähiruokaa parhaimmillaan s.4. Vanhat pergamenttifragmentit Yliopistokeskus -LEHTI 2012 2013 Dreamdo Oy unelmista totta Sivu 9 Villiyrtit lähiruokaa parhaimmillaan s.4 Vanhat pergamenttifragmentit s.10 Älykkyyttä kaupunkisuunnitteluun s. 14 What brought me to Mikkeli?

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus Mikkelin yliopistokeskus Sisältö MUC lyhyesti 3 Pääsihteerin katsaus 4 Vuoden kohokohtia 5, 6 Graafeja 7, 8 Tapahtumia 10 Studia Generalia -luennot 11 Yhteystiedot 12 2 MUC lyhyesti Mikkelin

Lisätiedot

Yliopistokeskus -LEHTI 2013 2014

Yliopistokeskus -LEHTI 2013 2014 Yliopistokeskus -LEHTI 2013 2014 Asuntomessut Mikkeliin 2017 Sivu 12 Laadukasta digitointia Ja konservointia s. 6 Muutoskestävyys edellyttää osallistumista s.10 Biotaloudesta uutta bisnestä s. 11 NAPPAA

Lisätiedot

Sisältö. Johdanto 5. Opetus 15. Voimavarat, tilat ja henkilöstö 18. Mikkelin yliopistokeskuksesta valmistui arviointiraportti 21

Sisältö. Johdanto 5. Opetus 15. Voimavarat, tilat ja henkilöstö 18. Mikkelin yliopistokeskuksesta valmistui arviointiraportti 21 Sisältö Johtoryhmän puheenjohtajan katsaus 3 Johdanto 5 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 7 Opetus 15 Voimavarat, tilat ja henkilöstö 18 Mikkelin yliopistokeskuksesta valmistui arviointiraportti 21 Korkeakoulu-

Lisätiedot

Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta

Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta Mikkelin yliopistokeskuksen ulkoisen arvioinnin raportti Ilkka Virtanen, Erkki Korpimäki ja Miia Mäntylä 24.8.2006 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1 SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1. Yliopistokeskuksen toimintaympäristö..6 1.1. Arvioikaa yliopistokeskuksenne toimintaa

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005 TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN OSASTO TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005 OPAS TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN OPINTOSUUNNAN OPISKELIJOILLE

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004 TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN OSASTO TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004 OPAS TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN OPINTOSUUNNAN OPISKELIJOILLE

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskus

Mikkelin yliopistokeskus Mikkelin yliopistokeskus TOIMINTAKERTOMUS Sisältö Pääsihteerin katsaus Vuoden kohokohtia 5 Graafeja 6 8 Tapahtumia 9 0 Studia Generalia -luennot Yhteystiedot Pääsihteerin katsaus Vuosi oli Mikkelissä hieman

Lisätiedot

Keskiaukeamalla Päijät-Hämeen yliopistokoulutuskalenteri

Keskiaukeamalla Päijät-Hämeen yliopistokoulutuskalenteri www.lahdenyliopistokeskus.fi TIEDOTUSLEHTI 2012 Keskiaukeamalla Päijät-Hämeen yliopistokoulutuskalenteri IkiHyvä Päijät-Häme kymmenen vuotta maakunnan hyväksi Muotoilua ja mainetta Innovaatiomenetelmiä

Lisätiedot

Lahden Yliopistokampus

Lahden Yliopistokampus MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS MULTIDISCIPLINARY CITY CAMPUS 016 Senja Jouttimäki Lahden Yliopistokampuksen pääsihteeri 5 2 tieteelliseen asiantuntemukseen ja kytkeytyy samalla todellisiin kaupunkisuunnittelun

Lisätiedot

Etelä-Savon koulutuksen ja tutkimuksen strategiset linjaukset vuosille 2009-2015

Etelä-Savon koulutuksen ja tutkimuksen strategiset linjaukset vuosille 2009-2015 Etelä-Savon koulutuksen ja tutkimuksen strategiset linjaukset vuosille 2009-2015 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO SISÄLLYS sivu 1. TAUSTAA 1 1.1. Toimintaympäristön muutos 1 1.2. Strategisten linjausten valmistelu

Lisätiedot

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 1/2014 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA Yrittäjyys kiinnostaa nuoria Yhteiskunnan

Lisätiedot

Verkkosivujen. Tiimioppiminen sosiaali- ja. mahdollisuuksista. Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiakaslehti 1/2014. jamk.fi 2014

Verkkosivujen. Tiimioppiminen sosiaali- ja. mahdollisuuksista. Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiakaslehti 1/2014. jamk.fi 2014 1/2014 Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiakaslehti Verkkosivujen 24 uudet tuulet mobiilisti ja olennaiseen keskittyen Tiimioppiminen sosiaali- ja 26 terveysalalle Irina Starovoytova muistuttaa yrityksiä

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskus

Mikkelin yliopistokeskus Mikkeli University Consortium www.muc.fi Yliopistokeskukset osa kansallista korkeakoulujärjestelmää OPM:n perustamia vuonna 2004 Toimivat kuudella paikkakunnalla Kokoavat yhteen yliopistotoiminnot maakunnissa,

Lisätiedot

Parhaiten varjellut salaisuudet

Parhaiten varjellut salaisuudet Parhaiten varjellut salaisuudet 1 2 Yksi parhaiten varjelluista salaisuuksista on, että ihmiset janoavat sitoutumista, kunhan heille tarjotaan siihen sopiva toimintaympäristö ja riittävästi vapautta. 3

Lisätiedot

Keskiaukeamalla Päijät-Hämeen yliopistokoulutuskalenteri

Keskiaukeamalla Päijät-Hämeen yliopistokoulutuskalenteri TIEDOTUSLEHTI 2011 Keskiaukeamalla Päijät-Hämeen yliopistokoulutuskalenteri Lahden yliopistokeskus 10 vuotta Tutkimusaiheita: kierrätystä, teatteria ja tikutusta Urban Expertise is Needed Lahden yliopistokeskus

Lisätiedot