MUCinoita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUCinoita 16.12.2008"

Transkriptio

1 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote SISÄLLYS MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN KOORDINAATIOYKSIKKÖ UUSIIN TILOIHIN MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSELLE NEUVOTTELUKUNTA TUTKIMUKSESTA KILPAILUKYKYÄ HANKKEELLA VAUHTIA MAAKUNNAN ELINKEINOELÄMÄÄN NAISYRITTÄJILLE UUSIA IDEOITA JA TOIMINTAMALLEJA EGYPTISTÄ ELINTARVIKETUTKIMUKSEN STARATEGIATYÖ KÄYNNISTYY KYSELYLLÄ TIETOA VAPAA-AJAN PALVELUTARPEISTA LUOVIEN ALOJEN YRITTÄJYYSPALVELUJA VAHVISTETAAN TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN JA HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN PIENYRITYSKESKUKSEN YHTEISTYÖLLÄ RUOKAKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVIÄ KESTÄVYYSTAITOJA KEHITETÄÄN SUOMEN AKATEMIAN RA- HOITUKSELLA KUOPION YLIOPISTO KEHITTÄÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖJEN MONITOROINTI- JA VALVONTAJÄRJES- TELMIEN KEHITYSALUSTAA PATRICK DEGERMANILTA EVÄITÄ OPISKELIJOIDEN JA ETELÄSAVOLAISTEN YHTEISTYÖHÖN VENTURE CUP / KIPINÄ -LIIKEIDEAKILPAILUN VOITTO TEAM NAVILOGILLE MAAILMANLAAJUISTA YRITTÄJYYSVIIKKOA VIETETTIIN MONIN ERI TAVOIN RURALIA-INSTITUUTILLA ONNISTUNEET 20-VUOTIS JUHLAT MIKKELISSÄ MIKKELI NIGHT IN HELSINKI JUHLAA VIETETTIIN 20-VUOTISEN BScBA-OHJELMAN KUNNIAKSI KOULUTUSTA HENKILÖSTÖUUTISIA - FM Matti Malinen Mikkelin yliopistokeskuksen uudeksi pääsihteeriksi TAPAHTUMIA - Studia Generalia luentosarjat 2009: - Venäjä-luentosarja - Tutkimuksia ja tulkintoja merkkivuoden 1809 hengessä -luentosarja - Mikkelin Tiedepäivä VIERAILUJA MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSELLA HYVÄÄ JOULUA! 1

2 MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN KOORDINAATIOYKSIKKÖ UUSIIN TILOIHIN Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö on siirtynyt uusiin tiloihin alkaen. Aikaisemmin Lönnrotinkatu 5:ssä sijainnut koordinaatioyksikkö, johon kuuluu pääsihteeri Päivi Lehtonen, suunnittelija Sirpa Taskinen sekä suunnittelusihteeri Ulla Jurvanen, on muuttanut Lönnrotinkatu 7:ään. Samoissa tiloissa sijaitsevat myös Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti sekä Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. Koordinaatioyksikön toimitilat sijaisevat 2. kerroksessa. Tervetuloa tutustumaan! MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSELLE NEUVOTTELUKUNTA Mikkelin yliopistokeskuksen ohjausryhmä päätti kokouksessaan nimetä yliopistokeskukselle neuvottelukunnan toimikaudeksi Neuvottelukunta toimii edunvalvonnan välineenä valtakunnan tasolla sekä alueen ja yliopistojen välisenä tiedotus- ja vuorovaikutuskanavana. Lisäksi se edistää alueella tehtävää tutkimus- ja koulutustyötä seuraamalla tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan tilaa ja tarvetta suhteessa toimintaympäristön muutoksiin. Neuvottelukunta edistää yliopistokeskuksen tehtävien toteuttamisen yleisiä edellytyksiä ja tekee alueen yliopistotoimintojen kehittämistä koskevia aloitteita ja esityksiä. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimettiin Maakuntajohtaja Matti Viialainen Etelä-Savon maakuntaliitosta ja jäseniksi: Päätoimittaja Tapio Honkamaa, Länsi-Savo, Asiakaspäällikkö Harri Huhta, MTT- Mikkeli, Toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen, Osuuskauppa Suur-Savo, Kansanedustaja Katri Komi, Toimitusjohtaja Markku Kakriainen, Etelä-Savon kauppakamari, Kehitysjohtaja Soile Kuitunen, Mikkelin kaupunki, Vararehtori Markku Löytönen, Helsingin yliopisto, Vt. Rehtori Heikki Malinen, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Osastopäällikkö Juha Pulliainen, Etelä-Savon TE-keskus, Toimitusjohtaja Miika Puukko, Platom Oy, Yrittäjä Pepita Pylkkänen, Tertin kartano, Toimitusjohtaja Seppo Rantala, Helprint Oy, Toimitusjohtaja Vesa Sorasahi, Miktech Oy sekä Kansanedustajat Lenita Toivakka ja Pauliina Viitamies. Neuvottelukunnan sihteerinä toimii Mikkelin yliopistokeskuksen pääsihteeri. Neuvottelukunta voi tarpeen mukaan kuulla asiantuntijoita. TUTKIMUKSESTA KILPAILUKYKYÄ HANKKEELLA VAUHTIA MAAKUNNAN ELINKEINOELÄMÄÄN Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Tutkimuksesta kilpailukykyä hanke (TUKI) käynnistyy. Hankkeella parannetaan eteläsavolaisessa elintarvikeketjussa toimivien yritysten tuottavuutta kehittämällä pysyvä toimintamalli elintarvikealan tutkimustiedon hyödyntämiseksi käytännössä. Toimintamallin ansiosta tutkimuksen hyödyntäminen tulisi elintarvikeketjun yrittäjien keskuudessa tunnetuksi ja se omaksutaan pysyväksi toimintatavaksi myös jatkossa. Tavoitteena on myös lisätä elintarvikeketjussa toimivien yritysten muutosvalmiutta toimintaympäristön muutoksessa kehittämällä yritysten verkostotyöskentelyn osaamista. Työelämän, korkeakoulusektorin ja tutkimusorganisaatioiden yhteistoimintatavoilla vauhditetaan maakunnan elinkeinoelämää. Hankkeessa ovat mukana myös Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus sekä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittama projekti ja sen rahoittajaviranomaisena toimii Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto. Hanke on osa valtakunnallista Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittämisohjelmaa. Lisätietoja: Projektipäällikkö Sari Iivonen, puh tai 2

3 NAISYRITTÄJILLE UUSIA IDEOITA JA TOIMINTAMALLEJA EGYPTISTÄ HSE Pienyrityskeskus avasi uusia väyliä naisyrittäjyyden saralla Egyptiin. Matka oli erittäin antoisa ja tarjosi mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja uusien ideoiden syntymiseen kokemuksia vaihdettaessa. Seminaarin yhteydessä nousi esiin useita aloitteita yhteistyölle. Seuraavaksi aloitteet tutkitaan ja niistä valmistellaan kehittämishankesuunnitelmia. Jatkoyhteistyö näyttäisi olevan mahdollista erityisesti koulutettujen naisten yritystoiminnan edellytysten parantamiseksi. HSE Pienyrityskeskuksella on valmiita koulutus- ja palvelumalleja, joita voi soveltaa Egyptissä. Seminaari antoi käsityksen egyptiläisten toimijoiden ja naisyrittäjien haasteista. Yksi tärkeä kehittämiskohde on alkavan naisyrittäjän palveluiden ja informaation saatavuus. Avainasemassa on palveluita tarjoavien tahojen yhteistyön kehittäminen. HSE Pienyrityskeskus osallistui projektiin Ulkoasiainministeriön aloitteesta. Lisätietoja: Koulutusjohtaja Anne Gustafsson-Pesonen puh , HSE Pienyrityskeskus ELINTARVIKETUTKIMUKSEN STARATEGIATYÖ KÄYNNISTYY Elintarviketutkimuksen strategiapäivä pidetään klo (Lönnrotink. 7, luokka 1004). Päivän tarkoituksena on käynnistää alueen elintarviketutkimuksen strategiatyö vuosille Päätös strategiatyön käynnistämisestä on syntynyt elintarvike- ja maaseutualan työryhmässä (MUC/MAMK yhteistyötyöryhmä), jossa toimivat Pirjo Siiskonen Ruralia-instituutista, Pekka Turkki ja Pirkko Gröhn Mikkelin ammattikorkeakoulusta, Pentti Mustalampi HSE/Pienyrityskeskuksesta ja Harri Huhta MTT Mikkelistä. Strategiatyötä aloittamaan on kutsuttu edellä mainittujen organisaatioiden yrittäjyys-, maaseutu-, elintarvike- ja liiketoimintaosaamisen asiantuntijat, joista on tämän vuoden aikana koottu yhteinen asiantuntijarekisteri. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Ekoneum ry:n toiminnanjohtaja Sari Mäkinen-Hankamäki, joka johti elintarvikealan kehittämisohjelmatyötä viime vuonna. Elintarvikealan kehittämisohjelma vuosille on julkaistu keväällä ja siihen voi tutustua Ekoneumin sivuilla KYSELYLLÄ TIETOA VAPAA-AJAN PALVELUTARPEISTA Vapaa-ajan asukkaiden kulutustottumukset ovat parhaillaan muutoksessa. On nähtävissä, että kysyntää on syntymässä perinteisten mökkipalveluiden lisäksi mm. hyvinvointisektorille. Mökkeilykulttuuri ja palveluiden kysyntä ovat muutoksessa ja myös uusia vapaa-ajanasukasryhmiä, kuten venäläisiä, on Etelä-Savossa yhä enemmän. Vapaa-ajan asukkaat tuovatkin uusia mahdollisuuksia maaseudun kehitykselle. Tällä hetkellä palveluiden kysyntä ja tarjonta eivät kuitenkaan kohtaa parhaalla mahdollisella tavalla eikä alueellisia markkinoita tunneta riittävästi. Erityisen tärkeää olisi tulevien palvelutarpeiden tunnistaminen. Tarjonnan monipuolistamiseksi tarvitaan uusia tapoja tuottaa palveluita, kuten uutta yrittäjien keskinäistä yhteistyötä ja uusia tapoja yhdistää erityyppisiä palveluita. Syksyllä alkaneessa Vapaa-ajan asukkaiden muuttuvat palvelutarpeet Etelä-Savossa (Vapaal) - hankkeessa selvitetään palvelutarpeen muutoksia ja hankitaan ajankohtaista tietoa vapaa-ajan asukkaiden kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavista asioista. 3

4 Keskeinen tiedon hankintamenetelmä on parhaillaan toteutettava postikysely, joka pohjautuu kesällä 2008 tehtyihin vapaa-ajan asukkaiden haastatteluihin. Kysely on lähetetty 2 000:lle Etelä-Savossa vapaa-ajan asunnon omistavalle henkilölle. Kyselyssä tiedustellaan nykyistä ja tulevaa vapaa-ajan asunnon sekä palveluiden, kuten elintarvikkeisiin liittyvien palvelujen käyttöä. Saadun materiaalin perusteella tehdään markkina-analyysi tarvittavista jatkotoimista palvelukysynnän ja -tarjonnan paremmaksi kohtaamiseksi. Hanketta toteutetaan Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa ja sitä rahoittaa Etelä-Savon TE-keskus. Lisätietoja hankkeesta antavat Manu Rantanen ja Vesa Rouhiainen. LUOVIEN ALOJEN YRITTÄJYYSPALVELUJA VAHVISTETAAN TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN JA HELSIN- GIN KAUPPAKORKEAKOULUN PIENYRITYSKESKUKSEN YHTEISTYÖLLÄ Taideteollinen korkeakoulu ja Helsingin kauppakorkeakoulu ovat solmineet yhteistyösopimukset luovien alojen yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamispalvelujen vahvistamisesta ja näiden palvelujen siirtämisestä Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskukseen alkaen. Palveluihin sisältyy luovien alojen Arabus yrityshautomotoiminta sekä sitä tukevat luovien alojen yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutus- ja kehittämisohjelmat, joista aiemmin on vastannut Taideteollisen korkeakoulun koulutus- ja kehittämispalvelut / IADE yksikkö. Lisätietoja: Pentti Mustalampi, johtaja, , HSE Pienyrityskeskus Bengt Forsström, projektipäällikkö, , Taideteollinen korkeakoulu RUOKAKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVIÄ KESTÄVYYSTAITOJA KEHITETÄÄN SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUK- SELLA Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkija Minna Mikkola on mukana Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuksessa Sustainable Food Education for Self-Efficacy Development (SEED) How to enourage future citizens to act for a sustainable society. Hankkeen tarkoituksena on, että ruokakäyttäytymiseen liittyvät kestävyystaidot kehittyvät koulussa myös kosketuksessa koulun ruokapalveluiden, kunnan päättäjien ja elintarvikealan yritysten ja tuottajien kanssa, ei vain opettajien ja oppilaiden vuorovaikutuksessa. Oppimisympäristö laajenee näin luokkahuoneesta ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan. Mikkolan mukaan erilaiset vuorovaikutusverkostot eivät toimi yksiselitteisesti kestävyyden suuntaan, vaan "vetoa" ilmenee monien toimijoiden vaikutuspiirissä olevissa verkostoissa erilaisiin suuntiin, myös "kestämättömiin" kehitysorientaatioihin. Tutkimuksen tavoitteena onkin näiden vuorovaikutusverkostojen tutkimus ja kestävyysorientaation tunnistaminen ja sen mahdollinen vahvistaminen yhdessä toimijoiden kanssa. Tutkimushanketta koordinoi Oulun yliopiston Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö ja siinä ovat mukana myös Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT ja Helsingin yliopiston Soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimushankekokonaisuus käynnistyy jo vuoden 2009 alussa, työ Ruralia-instituutissa käynnistyy vuonna Lisätietoja: Projektitutkija Minna Mikkola, puh tai KUOPION YLIOPISTO KEHITTÄÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖJEN MONITOROINTI- JA VALVONTAJÄRJESTELMIEN KEHITYSALUSTAA Tarve siviili- ja ympäristöturvallisuuden kehittämiseen on lisääntynyt. Yhteiskunnan kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvat uudenlaiset turvallisuusuhkat ja -riskit, lisääntyvät poikkeukselliset sääilmiöt 4

5 sekä tiukkeneva ympäristölainsäädäntö asettavat tiukempia vaatimuksia toimintaympäristöjen monitoroinnille. Yksittäisten mittausten ja sensorien sijasta tarvitaan kokonaisjärjestelmiä, jotka pystyvät jalostamaan ympäristöstä mitatun tiedon kohteen tilaa kuvaavaksi informaatioksi. Monitoroinnin kohteena voivat olla esimerkiksi teollisuuslaitokset, sillat tai vedenottamot. Näiden jatkuvatoimisten järjestelmien avulla voidaan tarjota turvallisuuspalveluita, jotka pienentävät toiminnasta aiheutuvia riskejä ja mahdollistavat monipuolisen tilannekuvan muodostamisen. Tilannetietoisuus on tärkeää esimerkiksi pelastustoimien suunnittelun, laitosten ennakoivan huollon ja ympäristövaikutusten minimoinnin kannalta. Kuopion yliopiston Ympäristötieteen laitoksen Mikkelissä toimivan Soveltavan ympäristökemian laboratorion ja ympäristöinformatiikan tutkimusryhmän projekti "Toimintaympäristöjen monitorointi- ja valvontajärjestelmien kehitysalusta" tarjoaa jatkossa yrityksille konkreettiset puitteet turvallisuusalan kokonaispalvelujen kehittämiseen, tuotekehitykseen, teknologian testaamiseen ja markkinointiin. Lisäksi projektissa rakennettava alusta ja toteutettavat pilotit tukevat alan perus- ja soveltavaa tutkimusta. Pilot-kohteita on jo kartoitettu ja yksi pilot-kohteista tulee olemaan Pelastusopiston harjoitusalue. Myös jatkohankkeiden suunnittelu on jo käynnistetty. Vuosina toteutettavan tutkimus- ja kehitysprojektin kokonaisbudjetti on noin 1,35 MEUR. Rahoituksessa ovat mukana Tekes (EAKR), Mikkelin Puhelin Oyj ja Savonlinnan Puhelin Oy. Mukana yhteistyössä on myös Miktech, Mikkelin Teknologiakeskus Oy. Lisätietoja: Professori Mika Sillanpää, puh tai PATRICK DEGERMANILTA EVÄITÄ OPISKELIJOIDEN JA ETELÄSAVOLAISTEN YHTEISTYÖHÖN Opiskelijoiden ja eteläsavolaisten yhteistyön kehittämisilta - Winter of Success - pidettiin Mikkelin Varuskuntakerholla. Illan pääpuhujana oli Patrick Pata Degerman, joka painotti puheessaan rohkeutta, yhteistyötä ja hyvää kumppanuutta. Tilaisuuteen osallistui noin 40 henkilöä ilahduttavan paljon myös yrittäjiä! Ilta onnistui erittäin hyvin ja Mikkelin Nuorkauppakamari ry:n vetämä debattikilpailu sai paljon kiitosta. VENTURE CUP / KIPINÄ -LIIKEIDEAKILPAILUN VOITTO TEAM NAVILOGILLE Venture Cup / Kipinä liikeideakilpailun palkintojenjako pidettiin HSE Pienyrityskeskuksella. Mikkelin seudulta liikeideakilpailuun osallistui 7 kilpailutiimiä ja voittajaksi selviytyi Team Navilog. Team Navilogin liikeidea on GPS pohjainen matkapäiväkirja ja reaaliaikainen reittiseuranta. Team Navilogin yhteyshenkilönä toimii Jussi Myllylä. Kipinä on Mikkelin seudun liikeideakilpailu johon osallistuvilla joukkueilla on suora väylä valtakunnalliseen Venture Cup -kilpailuun. Kipinä -kilpailun tavoitteena on etsiä Mikkelin seudulta uusia liikeideoita ja aktivoida niiden jalostamista liiketoiminnaksi. MAAILMANLAAJUISTA YRITTÄJYYSVIIKKOA VIETETTIIN MONIN ERI TAVOIN Ensimmäinen maailmanlaajuinen yrittäjyysviikko (Global Entrepreneurship Week) Suomen tapahtumat käynnistyivät teemalla Suomessa on hyvä yrittää!. Viikon aikana 77 maassa järjestettiin monenlaisia yrittäjyystapahtumia muun muassa kouluissa, järjestöissä, yrityshautomoissa ja yrityksissä. Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus toimi Suomen pääkoordinaattorina ja mukaan viikkoon oli Suomesta sitoutunut 50 toimijaa, jotka tuottivat erilaisia tilaisuuksia. Lisätietoja viikon aikana järjes- 5

6 tetyistä tilaisuuksista löytyy sivustolta jonka lisäksi kansainvälistä tietoa viikosta löytyy osoitteesta Seuraavan kerran maailmanlaajuinen yrittäjyysviikko järjestetään Viikkoon voi tulla mukaan jo nyt! Lisätietoja: Koulutusjohtaja Anne Gustafsson-Pesonen puh tai koulutussuunnittelija Raija Kallioinen puh , HSE Pienyrityskeskus RURALIA-INSTITUUTILLA ONNISTUNEET 20-VUOTIS JUHLAT MIKKELISSÄ Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Mikkelin yksikkö juhli kahdenkymmenen vuoden taivaltaan Mikkelissä. Alueen yhteistyökumppaneille järjestettiin juhlaseminaari ja kekrihenkinen illanvietto ohjelmineen. Juhlaseminaarissa katsottiin kaksikymmenvuotisen historian kunniaksi tulevaisuuteen. Avauspuheenvuoron esitti johtaja, professori Pirjo Siiskonen. Hänen mukaansa instituutti pystyy nyt aikaisempaa paremmin ja vahvempana vastaamaan globaalisti tunnistettaviin yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin ja tarpeisiin. Maakuntajohtaja Matti Viialainen puolestaan pohti puheenvuorossaan maakunnan odotuksia Ruralia-instituutille. Tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen esitteli Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta New Rural Governance in Diffused Power Contexts. Professori Juha Helenius pureutui esityksessään globaalin ruokaongelman haasteisiin, ja vanhempi tutkija Eliisa Troberg tarkasteli osuustoimintaa tulevaisuuden maaseudun mahdollisuutena. Seminaarissa muistettiin myös yksikön henkilökuntaa. Kymmenen vuoden palveluksesta kunniakirjan saivat tuotekehittäjä Raija Alatalo, taloussihteeri Susanna Björninen ja tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen. Helsingin yliopiston 15-vuotisjuhlamitalin saivat tutkimusjohtaja Jouni Kujala ja erikoissuunnittelija Marita Leskinen. Kunniakirjan saivat myös kaksikymmentä vuotta Ruraliassa työskennelleet informaatikko Hilkka Aro ja talouspäällikkö Hanna-Riitta Karttunen. Erikoiskunniakirja luovutettiin Mikkelin apulaiskaupunginjohtaja Eero Kaitaiselle, joka on toiminut kahdenkymmenen vuoden ajan Ruraliainstituutin johtokunnassa. Kunniakirjat ja mitalit luovutti Helsingin yliopiston maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan dekaani, Ruralian johtokunnan puheenjohtaja Jukka Kola yhdessä johtaja Pirjo Siiskosen kanssa. MIKKELI NIGHT IN HELSINKI JUHLAA VIETETTIIN 20-VUOTISEN BScBA-OHJELMAN KUNNIAKSI Helsingin kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikön englanninkielinen kandidaattitasoinen ohjelma (BScBA) aloitti toimintansa vuonna 1989 Mikkelissä. Ohjelman 20. vuosikurssi aloitti opintonsa syksyllä Juhlavuoden kunniaksi yksikkö kutsui kaikki toimintavuosien aikana BBA-, MBA- ja BScBA-ohjelmasta valmistuneet alumnit ja nykyiset opiskelijat kauppakorkeakoulun Helsingin kampuksella järjestettyyn Mikkeli Night in Helsinki juhlaan. Paikalla juhlassa oli noin 230 alumnia, opiskelijaa, professoria ja kutsuvierasta. Illan aikana vieraat nauttivat buffet-pöydän antimista sekä BBA-alumnien Noora Ruohosen ja Satu Strömberg-Kuosmasen upeista musiikkiesityksistä. Juhlapuhujina olivat Helsingin kauppakorkeakoulun edustajina BScBAohjelman johtaja David Atkinson, BBA-ohjelman perustajiin kuulunut emeritusprofessori Veikko Jääskeläinen, vararehtori Hannu Seristö sekä vuosina BBA-ohjelman johtajana toiminut Heikki Urmas. Mikkelin kaupungin puheenvuoron käytti apulaiskaupunginjohtaja Eero Kaitainen. Opiskelijakunnan puolesta tervehdyksen toivat HSE Mikkelin opiskelijajärjestön Probba ry:n puheenjohtaja Niko Nihtilä sekä alumnijärjestön puheenjohtaja Vesa Sironen. 6

7 Juhla antoi kaikille mainion tilaisuuden tavata toisiaan useidenkin vuosien jälkeen. Merkillepantavaa oli, että monet ovat pitäneet toisiinsa tiivistä yhteyttä valmistumisenkin jälkeen. Vilkkaasta keskustelusta kävi esille, että useat alumnit ovat luoneet itselleen upean uran liike-elämässä ja toimivat erilaisissa suomalaisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa merkittävissä tehtävissä. Ilta oli kaikin puolin onnistunut ja monet kyselivät jo seuraavien juhlien ajankohtaa. KOULUTUSTA ESIMIESVALMENNUSTA YRITTÄJILLE Yrittäjä, kehity esimiehenä eli YKE on valmennusohjelma yrittäjille, jotka toimivat esimiehinä. Ohjelma on uusi ja se on kehitetty yrittäjiltä saatujen toiveiden ja tarpeiden pohjalta. YKE eli Yrittäjä, kehity esimiehenä -valmennusohjelma auttaa yrittäjää hyödyntämään paremmin työntekijöidensä työpanoksen. Kun yrittäjä saa henkilöstöjohtamiseen lisävalmiuksia, hänelle vapautuu aikaa yrityksen kehittämiseen ja liiketoiminnan strategiseen suunnitteluun. Henkilöstöresurssit ja niihin panostaminen ovat myös keskeinen väline yritystoiminnan laajentamiseen. Vuoden 2009 lähipäivien aiheet ovat: Työnantajaroolin haltuunotto ke Henkilöstöresurssien suunnittelu ti Esimiestyön työkalut ke Henkilöjohtaminen ke ja Ajankäyttö ke Lisäksi valmennusohjelma sisältää yritysklinikkatyöskentelyä. Jokainen yrittäjä isännöi yritysklinikan, jossa ratkotaan yrityksen haasteita. Jokaisessa yrityksessä toteutetaan myös erillinen henkilöstön kehittämispäivä. Päätöspäivä on ke Yrittäjä, kehity esimiehenä on osa Hyvä johtaja ESR hanketta. Hyvä johtaja hankkeessa toteutetaan Voimavaroja esimiestyöhön kehittämisohjelmia, joista ensimmäinen starttasi Mikkelissä ja Savonlinnassa HENKILÖSTÖUUTISIA FM MATTI MALINEN MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN UUDEKSI PÄÄSIHTEERIKSI FM Matti Malinen on valittu Mikkelin yliopistokeskuksen uudeksi pääsihteeriksi. Malinen työskentelee tällä hetkellä Helsingin kauppakorkeakoulun Kansainvälisen liiketoiminnan kandidaattiohjelmassa (BScBA-ohjelma) Talous- ja hallintopäällikkönä. Matti Malinen aloittaa yliopistokeskuksen pääsihteerinä nykyisen pääsihteeri Päivi Lehtosen siirtyessä Itä-Suomen lääninhallitukseen lääninsivistysneuvoksen määräaikaiseen tehtävään. Lisätietoja: Mikkelin yliopistokeskuksen pääsihteeri Päivi Lehtonen, puh tai 7

8 TAPAHTUMIA VENÄJÄ-LUENTOSARJA Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio, Lönnrotinkatu 5, Mikkeli MIKSI KANNATTAA OSATA VENÄJÄÄ JA TUNTEA SEN KULTTUURIA? klo 16:00 OHJELMA Tilaisuuden avaus, maakuntajohtaja Matti Viialainen, Etelä-Savon maakuntaliitto Mikkelin kaupungin tervehdys, opetustoimenjohtaja Heikki Hirvonen, Mikkelin kaupunki Venäjän kielen asema ja osaamistarve Itä-Suomessa. Kokemuksia toimenpiteistä venäjän kielen kiinnostavuuden lisäämiseksi. Petri Kyyrä, rehtori, Itä-Suomen koulu Niin miksi? Tuomo Leppänen, MAYT OY Kommenttipuheenvuoro: Hannu Koponen, tavaratalonjohtaja, Carlson Mikkeli Tilaisuuden päättäminen Tilaisuuden puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Matti Viialainen, Etelä-Savon maakuntaliitto. Järjestäjät: Suomi-Venäjä seura, Mikkelin yliopistokeskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon kauppakamari, Mikkelin kaupunki, Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. VENÄLÄINEN TAPAKULTTUURI ti klo Merja Jokela, Suomi-Venäjä-seuran kulttuurisihteeri UUTTA TYÖVOIMAA RAJAN TAKAA klo 16: Paneelikeskustelu maahan muuttaneiden venäläisten ja suomalaisten viranomaisten välillä. VENÄJÄN KULTTUURIN JA ARVOJEN KEHITYS HISTORIASTA NYKYPÄIVÄÄN - KRIITTISEN ARVIOIVA PU- HEENVUORO to klo 16: Jukka Mallinen, Venäjä-asiantuntija, suomentaja ja Suomen PENin puheenjohtaja LÖYTÖRETKI SIPERIAAN 2000-LUVULLA ti klo 16: Professori Leo Granberg ja taiteilija Anu Osva TERVETULOA KAIKILLE AVOIMIIN JA MAKSUTTOMIIN TILAISUUKSIIN! (pidätämme oikeuden muutoksiin) 8

9 TUTKIMUKSIA JA TULKINTOJA MERKKIVUODEN 1809 HENGESSÄ -LUENTOSARJA TULOSSA KEVÄÄLLÄ 2009: MIKKELIN Luentosarja TIEDEPÄIVÄ järjestetään yhteistyössä - TULOKSIA TULKITTUA TIETEESTÄ TUUVAA JA Merkkivuoden TUTKIMUKSESTA 1809 tapahtumakokonaisuus Mikkelin seudulla -hankkeen kanssa. Lisätietoja Mikkelissä vietetään torstaina ensimmäistä Mikkelin Tiedepäivää kokous- ja kongressitalo M ikaekaskikansan lissa. Tiedepäivän HENKINEN teemana JA on AINEELLINEN Uusiutuvien PERINTÖ luonnonvarojen hyödyntäminen ja sitä ovat toteuttam assa Mikkelin klo yliopistokeskus, Mikkelin ammattikorkeakoulu ja MTT-Mikkeli. Tapahtuman tarkoituksena Professori on tieteen Matti Sarmela popularisointi; alueella tehtävää tutkimusta tehdään tutuksi alueella asuvilihmisille. Mikkelin Tiedepäivän yhteydessä jaetaan myös Tieteenkesyttäjä palkinto. Mikke- le lin T iedeelämää päivän luentotilaisuudet ETELÄ-SAVOSSA ovat 200 kaikille VUODEN avoimia. TAKAA Lämpimästi tervetuloa! klo FM Hannele Wirilander TARUA JA TOTTA VUODESTA 1809 ELOKUVAN SILMIN klo Professori. Peter von Bagh (pidätämme oikeuden muutoksiin) MIKKELIN TIEDEPÄIVÄ TULOKSIA TIETEESTÄ JA TUTKIMUKSESTA Mikkelissä vietetään torstaina ensimmäistä Mikkelin Tiedepäivää kokous- ja kongressitalo Mikaelissa. Tiedepäivän teemana on Uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäminen ja sitä ovat toteuttamassa Mikkelin yliopistokeskus, Mikkelin ammattikorkeakoulu ja MTT-Mikkeli. Tapahtuman tarkoituksena on tieteen popularisointi; alueella tehtävää tutkimusta tehdään tutuksi alueella asuville ihmisille. Mikkelin Tiedepäivän yhteydessä jaetaan myös Tieteenkesyttäjä palkinto. Mikkelin Tiedepäivän luentotilaisuudet ovat kaikille avoimia. Lämpimästi tervetuloa! VIERAILUJA MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSELLA - Saksalainen ryhmä professoreja ja opiskelijoita Kasselin yliopistosta vieraili Ruralia-instituutissa Ryhmälle esiteltiin myös Mikkelin yliopistokeskusta ja sen toimintaa. - Syksyllä EU-tiedottajana aloittanut Sanna Silventoinen vieraili Mikkelin yliopistokeskuksella Sanna Silventoiselle esiteltiin yliopistokeskuksen toimintaa ja tiloja. - Mikkelin yliopistokeskus sai vieraakseen delegaation Kiinasta, Henanin maakunnasta Erilaisissa hallintotehtävissä toimivalle ryhmälle esiteltiin Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus, Kansainvälisen liiketoiminnan kandidaattiohjelma (BScBA-ohjelma) sekä Mikkelin yliopistokeskus kokonaisuudessaan. MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS KESTÄVÄ, UUDISTUVA JA VAIKUTTAVA TIEDEYHTEISÖ Mikkelin yliopistokeskus on vuonna 2004 toimintansa aloittanut verkostomallinen tiedeyhteisö. Toiminta perustuu tieteelliseen tutkimukseen, yliopisto-opetukseen ja vuorovaikutukseen ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Yliopistokeskuksessa järjestetään vuosittain täydennyskoulutusta yli 6000 opiskelijalle ja tutkintoopiskelijoita on n Henkilöstöä Mikkelin yliopistokeskuksessa on 223. Vuosibudjetti vuonna 2007 oli 17,9 MEUR Mikkelin yliopistokeskuksen muodostavat: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti Kansalliskirjaston Mikrokuvaus- ja konservointilaitos Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus Helsingin kauppakorkeakoulun BScBA-ohjelma Lappeenrannan teknillisen yliopiston Mikkelin yksikkö Kuopion yliopiston Soveltavan ympäristökemian laboratorio Yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö MUCinoita toimitus: Päätoimittaja: Päivi Lehtonen, Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö, puh , Toimitus: Sirpa Taskinen, Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö, puh , 9

10 Kuvassa pääsihteeri Päivi Lehtonen sekä uusi pääsihteeri Matti Malinen. Mikkelin yliopistokeskus kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa Rauhaisaa Joulua sekä Onnen Hetkiä Uudelle Vuodelle 2009! 10

VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET

VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Mikkeli University Consortium www.muc.fi VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Ulla Jurvanen, koordinaatioyksikkö SihteeriFoorumi 2010 2.6.2010 Mikkeli University Consortium www.muc.fi 1 Yliopistokeskukset

Lisätiedot

SISÄLTÖ. MUC 2008 Toimintakertomus I 2

SISÄLTÖ. MUC 2008 Toimintakertomus I 2 MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2008 SISÄLTÖ Mikkelin yliopistokeskuksen johtoryhmän puheenjohtajan katsaus 3 Mikkelin yliopistokeskus 4 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 6 Maaseutu ja bioenergian

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

TULEVAISUUSFOORUMI

TULEVAISUUSFOORUMI TULEVAISUUSFOORUMI 12.11. Pihapaviljonki, Snellmaninkatu 5, Helsinki 10.00 Avaus Pasi Rikkonen, yksikön johtaja, MTT 10.15 Elintarviketuotannon alueellinen sijoittuminen ja politiikat Tapani Yrjölä, maatalousekonomisti,

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 23.3.2016 Keväinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Kevät keikkuen tulevi ja niin myös Mua-yhdistyksen keväinen jäsenkirje. Tässä kirjeessä on tietoa

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Kasarmin kampus, D-rakennus, 2.krs aula

Kasarmin kampus, D-rakennus, 2.krs aula Maanantai 25.8.2014 Teemat: Tutustuminen Mikkelin ammattikorkeakouluun, liiketalouden koulutusohjelmaan, Kasarmin kampukseen ja ryhmäläisiin 10:00 11:30 A, B, C Ilmoittautuminen, opiskelun aloitusta tukevan

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari

Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari 20. 21.10.2016 Jyväskylä Monta tarinaa yhteisillä poluilla 20-21.10.2016 Päihdetyön seminaari järjestetään jo neljättä kertaa. Olemme rakentaneet seminaarin

Lisätiedot

SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari Ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallitus

SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari Ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallitus SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari 17.11.2011 Ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallitus Koulutustutkimusfoorumi Koulutustutkimusfoorumin tavoitteena on tiivistää

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2017 1 n kokous Kokousaika kello 9:00 12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014.

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014. Pöytäkirja 10/2016 1 (14) Johtoryhmä 19.10.2016 Aika 19.10.2016 klo 09:03-12:07 Paikka Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 133 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Torsti Hyyryläinen & Vesa Rouhiainen & Eeva Uusitalo Rural Studies -yliopistoverkoston 10-vuotisjuhlaseminaari Helsingin yliopiston Runeberg-sali

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Aro Timo, kehittämispäällikkö, Porin kaupunki Aro-Heinilä Asko, suunnittelujohtaja, Rauman kaupunki Isokallio Matti, johtaja, Sataedu Karvonen Marja, ylijohtaja,

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa 1.8.2016-31.1.2018 VERKON VAIHTOEHDOT VOIMAVARAKSI- TYÖPAJA 3.11.2016 Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot

Pirkanmaan turvallisuusklusteri. Komisario Jouni Perttula turvallisuusklusterin koordinaattori Polamk

Pirkanmaan turvallisuusklusteri. Komisario Jouni Perttula turvallisuusklusterin koordinaattori Polamk Pirkanmaan turvallisuusklusteri Komisario Jouni Perttula turvallisuusklusterin koordinaattori Polamk Pirkanmaan turvallisuustoimijoita Työterveyslaitos Tukes Tekes Aluehallintovirasto Suomen punainen risti

Lisätiedot

Työsuunnitelma: Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj)

Työsuunnitelma: Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj) Työsuunnitelma: Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj) Suomen yliopistot UNIFI ry Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry 1 1. Johdanto Suomen yliopistot

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013 Pöytäkirja 1/2013 1(5) Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013 Aika: ke 27.3.2013 klo 13.00 16.00 Paikka: Kaupungintalo, Oulu, Kirkkokatu 2a, kokoushuone 120 Läsnä: Antero Juntunen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Pelli Raimo, vararehtori Rautaniemi Pirkko, toimialajohtaja (kohdasta 4 alkaen)

Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Pelli Raimo, vararehtori Rautaniemi Pirkko, toimialajohtaja (kohdasta 4 alkaen) PÖYTÄKIRJA 1/2006 1 (5) Hallitus 1.2.2006 HALLITUKSEN KOKOUS AIKA Tiistaina 24.1.2006 klo 13.10 14.55 Yhteinen seminaari klo 11.00 alkaen Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kanssa. Seminaarissa

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen toimenpideohjelma Voimistuvat kylät Kuus-Hukkala, Rantasalmi

Maaseudun kehittämisen toimenpideohjelma Voimistuvat kylät Kuus-Hukkala, Rantasalmi Maaseudun kehittämisen toimenpideohjelma 31.3.2012 Voimistuvat kylät Kuus-Hukkala, Rantasalmi Kehittämistä yhdessä maaseudun yrittäjien ja asukkaiden kanssa Hanke alkoi 1.9.2011, hallinnoijana ProAgria

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 id150488 1(7) KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS AIKA ke klo 8.00-9.56 PAIKKA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Metsolan kampus, neuvottelutila C2010 Pääskysentie 1

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ALUEPALVELUIDEN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA KOKOUS 2/2008

LAPIN YLIOPISTON ALUEPALVELUIDEN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA KOKOUS 2/2008 LAPIN YLIOPISTON ALUEPALVELUIDEN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA KOKOUS 2/2008 Pöytäkirja Aika: 26.3.2008 klo 12.00 13.30 Paikka: Kokoustila F0043, F-siipi (kellarikerros) Jäsenet (varalla): + Mauri Ylä-Kotola,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Tarkistettu 2.1.2013 TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Arvoisa vastaanottaja Vuoden 2013 valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Kokousaika kello 14:00 16:00 Kokouspaikka Partalan kuninkaankartano, Juva Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 4 3 Maakunta-

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Oppisopimus korkea-asteen koulutukseen Etelä-Savossa

Oppisopimus korkea-asteen koulutukseen Etelä-Savossa Ruralia-instituutti Oppisopimus korkea-asteen koulutukseen Etelä-Savossa alueellinen selvitys elinkeinoelämän valmiuksista korkea-asteen oppisopimuskoulutukseen Hannu Helama Sirkku Piispanen Raportteja

Lisätiedot

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu KOKOUSMUISTIO 2 / 2016 1 (5) Seuturyhmän kokousmuistio Aika: ke 24.8.2016 klo 13:00 16:15 Paikka: Ilomantsin kunnanvirasto, Kalevalasali Läsnä: Pekka Kukkonen seututyöryhmän puheenjohtaja, poistui kokouksesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Reserviläispiirien ilma-ase mestaruuskilpailut

Etelä-Hämeen Reserviläispiirien ilma-ase mestaruuskilpailut Etelä-Hämeen Reserviläispiirien ilma-ase mestaruuskilpailut 15.1.2017 Ilma-aserata, Puusepänkatu 5, Hämeenlinna Tulokset: 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja H: 1) Antti Raittinen VaRes 376 2) Jouni Rissanen

Lisätiedot

Tervetuloa vuosikokoukseen!

Tervetuloa vuosikokoukseen! SK POHJANMAA - POHJANMAAN LASTUSALAN LIITTO ry Tervetuloa vuosikokoukseen! Pohjanmaan Pelastusalan liitto ry:n vuosikokous pidetään la 21.5.2016 Nurmon Paloasemalla, Paanatie 1, 60550 Nurmo Tilaisuuteen

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen FORS-seminaari Turvallisuus ja riskianalyysi Teknillinen korkeakoulu 13.11.2008 MATINEn tehtävä Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE)

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Kokoustiedot Aika 10.3.2016 klo 10.00 11.07. Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA Tekesin toiminta-ajatus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian

Lisätiedot

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 14 Vapaa-ajan asukastoimikunta 13.05.2016 Aika 13.05.2016 klo 16:00-18:45 Paikka Läsnä Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, 47900 Vuohijärvi Luettelon

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE Taksvärkki-kampanja on paljon enemmän kuin rahankeruupäivä. Se on nuorten omaa yhteisvastuuta, jossa opiskelijat keräävät varoja kehitysyhteistyöhankkeeseen. Taksvärkki-kampanjaan

Lisätiedot

SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN KOULUTUS 2013

SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN KOULUTUS 2013 SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN KOULUTUS 2013 Koulutuksen kohderyhmänä ovat käytännön opettajina ja ohjaajina toimivat sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat (sosionomi ja sosionomi ylempi

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

21.1.2016. perjantai 29.1.2016 klo 12.00-16.00 (kahvit tarjolla klo 11.30 alkaen) Puheenjohtaja avaa kokouksen.

21.1.2016. perjantai 29.1.2016 klo 12.00-16.00 (kahvit tarjolla klo 11.30 alkaen) Puheenjohtaja avaa kokouksen. Esityslista 15/2016 1 (5) Pohjois-Savon SOTE-yhteistyöryhmä Aika Paikka perjantai 29.1.2016 klo 12.00-16.00 (kahvit tarjolla klo 11.30 alkaen) Maakuntasali, Sepänkatu 1 KUOPIO 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja

Lisätiedot

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat Kunnioitettu opettajani, professori Seppo Hölötä piti virkaanastujaisesitelmänsä aiheesta Yliopisto menneisyyden ja tulevaisuuden välissä. Näissä avaussanoissani

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Projektipäällikkö Tampereen yliopisto 5.10.2016 TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman

Lisätiedot

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja 1/2017 1 Aika, 10:30 Paikka Joensuun kampus, Borealiksen auditorio BOR100, Yliopistokatu 7 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Kehittämisteemat Elise Tarvainen Keski-Suomen liitto Tavoitetila 2013 Keski-Suomessa on toimivat työmarkkinat. Maakunnan työllisyysaste ylittää

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Aiemmin hankitun tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) UEF:ssa

Aiemmin hankitun tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) UEF:ssa Aiemmin hankitun tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) UEF:ssa Kansallinen Bologna-seurantaseminaari Simo. Juvaste ( joensuu.fi ) Sisältö Itä-Suomen Yliopisto (UEF) 2010 AHOT JoY:ssä ja KY:ssä Käynnistämisvaiheet

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 JOROINEN RANTASALMI ENON- KOSKI SAVONRANTA KERIMÄKI SULKAVA HIRVENSALMI PERTUN- MAA RISTIINA PUUMALA HALLITUS 2016 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Hämäläinen Heikki

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2016 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2016 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2016 1 13.12.2016 Aika 13.12.2016, 10:00-15:00 Paikka Kuopion kampus, Snellmania-rakennus, Sn201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen 1-8

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 KYSYMYKSIÄ mikä on ollut yliopistojen pitkän aikavälin vaikutushistoria Suomessa?

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 KULTTUURITYÖRYHMÄ

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 KULTTUURITYÖRYHMÄ ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kulttuurityöryhmä 28.10.2015 AIKA 28.10.2015 klo 10.00 PAIKKA Imatra, Kulttuuritalo Virta, Kaleva-sali OSALLISTUJAT (x) Juha Iso-Aho, puheenjohtaja TKI-HUMAK Voima

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 4. METSÄENERGIAFOORUMI Eväitä energiseen tulevaisuuteen 23.11.2010 Katse tulevaan, Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyö metsäbioenergiassa.

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/2008 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2008 Aika 15.9.2008 klo 12.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs,

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Maaseutuakatemia 2016

Maaseutuakatemia 2016 Maaseutuakatemia 2016 Mitä, miten ja miksi? Christell Åström MIKSI Maaseutuakatemia 2016? Visio maaseudusta 2020: Voimavarojaan hyödyntävä ja hyvinvoiva maaseutu. Maaseutu on erottamaton osa kansallista

Lisätiedot