MUCinoita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUCinoita 16.12.2008"

Transkriptio

1 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote SISÄLLYS MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN KOORDINAATIOYKSIKKÖ UUSIIN TILOIHIN MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSELLE NEUVOTTELUKUNTA TUTKIMUKSESTA KILPAILUKYKYÄ HANKKEELLA VAUHTIA MAAKUNNAN ELINKEINOELÄMÄÄN NAISYRITTÄJILLE UUSIA IDEOITA JA TOIMINTAMALLEJA EGYPTISTÄ ELINTARVIKETUTKIMUKSEN STARATEGIATYÖ KÄYNNISTYY KYSELYLLÄ TIETOA VAPAA-AJAN PALVELUTARPEISTA LUOVIEN ALOJEN YRITTÄJYYSPALVELUJA VAHVISTETAAN TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN JA HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN PIENYRITYSKESKUKSEN YHTEISTYÖLLÄ RUOKAKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVIÄ KESTÄVYYSTAITOJA KEHITETÄÄN SUOMEN AKATEMIAN RA- HOITUKSELLA KUOPION YLIOPISTO KEHITTÄÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖJEN MONITOROINTI- JA VALVONTAJÄRJES- TELMIEN KEHITYSALUSTAA PATRICK DEGERMANILTA EVÄITÄ OPISKELIJOIDEN JA ETELÄSAVOLAISTEN YHTEISTYÖHÖN VENTURE CUP / KIPINÄ -LIIKEIDEAKILPAILUN VOITTO TEAM NAVILOGILLE MAAILMANLAAJUISTA YRITTÄJYYSVIIKKOA VIETETTIIN MONIN ERI TAVOIN RURALIA-INSTITUUTILLA ONNISTUNEET 20-VUOTIS JUHLAT MIKKELISSÄ MIKKELI NIGHT IN HELSINKI JUHLAA VIETETTIIN 20-VUOTISEN BScBA-OHJELMAN KUNNIAKSI KOULUTUSTA HENKILÖSTÖUUTISIA - FM Matti Malinen Mikkelin yliopistokeskuksen uudeksi pääsihteeriksi TAPAHTUMIA - Studia Generalia luentosarjat 2009: - Venäjä-luentosarja - Tutkimuksia ja tulkintoja merkkivuoden 1809 hengessä -luentosarja - Mikkelin Tiedepäivä VIERAILUJA MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSELLA HYVÄÄ JOULUA! 1

2 MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN KOORDINAATIOYKSIKKÖ UUSIIN TILOIHIN Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö on siirtynyt uusiin tiloihin alkaen. Aikaisemmin Lönnrotinkatu 5:ssä sijainnut koordinaatioyksikkö, johon kuuluu pääsihteeri Päivi Lehtonen, suunnittelija Sirpa Taskinen sekä suunnittelusihteeri Ulla Jurvanen, on muuttanut Lönnrotinkatu 7:ään. Samoissa tiloissa sijaitsevat myös Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti sekä Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. Koordinaatioyksikön toimitilat sijaisevat 2. kerroksessa. Tervetuloa tutustumaan! MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSELLE NEUVOTTELUKUNTA Mikkelin yliopistokeskuksen ohjausryhmä päätti kokouksessaan nimetä yliopistokeskukselle neuvottelukunnan toimikaudeksi Neuvottelukunta toimii edunvalvonnan välineenä valtakunnan tasolla sekä alueen ja yliopistojen välisenä tiedotus- ja vuorovaikutuskanavana. Lisäksi se edistää alueella tehtävää tutkimus- ja koulutustyötä seuraamalla tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan tilaa ja tarvetta suhteessa toimintaympäristön muutoksiin. Neuvottelukunta edistää yliopistokeskuksen tehtävien toteuttamisen yleisiä edellytyksiä ja tekee alueen yliopistotoimintojen kehittämistä koskevia aloitteita ja esityksiä. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimettiin Maakuntajohtaja Matti Viialainen Etelä-Savon maakuntaliitosta ja jäseniksi: Päätoimittaja Tapio Honkamaa, Länsi-Savo, Asiakaspäällikkö Harri Huhta, MTT- Mikkeli, Toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen, Osuuskauppa Suur-Savo, Kansanedustaja Katri Komi, Toimitusjohtaja Markku Kakriainen, Etelä-Savon kauppakamari, Kehitysjohtaja Soile Kuitunen, Mikkelin kaupunki, Vararehtori Markku Löytönen, Helsingin yliopisto, Vt. Rehtori Heikki Malinen, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Osastopäällikkö Juha Pulliainen, Etelä-Savon TE-keskus, Toimitusjohtaja Miika Puukko, Platom Oy, Yrittäjä Pepita Pylkkänen, Tertin kartano, Toimitusjohtaja Seppo Rantala, Helprint Oy, Toimitusjohtaja Vesa Sorasahi, Miktech Oy sekä Kansanedustajat Lenita Toivakka ja Pauliina Viitamies. Neuvottelukunnan sihteerinä toimii Mikkelin yliopistokeskuksen pääsihteeri. Neuvottelukunta voi tarpeen mukaan kuulla asiantuntijoita. TUTKIMUKSESTA KILPAILUKYKYÄ HANKKEELLA VAUHTIA MAAKUNNAN ELINKEINOELÄMÄÄN Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Tutkimuksesta kilpailukykyä hanke (TUKI) käynnistyy. Hankkeella parannetaan eteläsavolaisessa elintarvikeketjussa toimivien yritysten tuottavuutta kehittämällä pysyvä toimintamalli elintarvikealan tutkimustiedon hyödyntämiseksi käytännössä. Toimintamallin ansiosta tutkimuksen hyödyntäminen tulisi elintarvikeketjun yrittäjien keskuudessa tunnetuksi ja se omaksutaan pysyväksi toimintatavaksi myös jatkossa. Tavoitteena on myös lisätä elintarvikeketjussa toimivien yritysten muutosvalmiutta toimintaympäristön muutoksessa kehittämällä yritysten verkostotyöskentelyn osaamista. Työelämän, korkeakoulusektorin ja tutkimusorganisaatioiden yhteistoimintatavoilla vauhditetaan maakunnan elinkeinoelämää. Hankkeessa ovat mukana myös Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus sekä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittama projekti ja sen rahoittajaviranomaisena toimii Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto. Hanke on osa valtakunnallista Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittämisohjelmaa. Lisätietoja: Projektipäällikkö Sari Iivonen, puh tai 2

3 NAISYRITTÄJILLE UUSIA IDEOITA JA TOIMINTAMALLEJA EGYPTISTÄ HSE Pienyrityskeskus avasi uusia väyliä naisyrittäjyyden saralla Egyptiin. Matka oli erittäin antoisa ja tarjosi mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja uusien ideoiden syntymiseen kokemuksia vaihdettaessa. Seminaarin yhteydessä nousi esiin useita aloitteita yhteistyölle. Seuraavaksi aloitteet tutkitaan ja niistä valmistellaan kehittämishankesuunnitelmia. Jatkoyhteistyö näyttäisi olevan mahdollista erityisesti koulutettujen naisten yritystoiminnan edellytysten parantamiseksi. HSE Pienyrityskeskuksella on valmiita koulutus- ja palvelumalleja, joita voi soveltaa Egyptissä. Seminaari antoi käsityksen egyptiläisten toimijoiden ja naisyrittäjien haasteista. Yksi tärkeä kehittämiskohde on alkavan naisyrittäjän palveluiden ja informaation saatavuus. Avainasemassa on palveluita tarjoavien tahojen yhteistyön kehittäminen. HSE Pienyrityskeskus osallistui projektiin Ulkoasiainministeriön aloitteesta. Lisätietoja: Koulutusjohtaja Anne Gustafsson-Pesonen puh , HSE Pienyrityskeskus ELINTARVIKETUTKIMUKSEN STARATEGIATYÖ KÄYNNISTYY Elintarviketutkimuksen strategiapäivä pidetään klo (Lönnrotink. 7, luokka 1004). Päivän tarkoituksena on käynnistää alueen elintarviketutkimuksen strategiatyö vuosille Päätös strategiatyön käynnistämisestä on syntynyt elintarvike- ja maaseutualan työryhmässä (MUC/MAMK yhteistyötyöryhmä), jossa toimivat Pirjo Siiskonen Ruralia-instituutista, Pekka Turkki ja Pirkko Gröhn Mikkelin ammattikorkeakoulusta, Pentti Mustalampi HSE/Pienyrityskeskuksesta ja Harri Huhta MTT Mikkelistä. Strategiatyötä aloittamaan on kutsuttu edellä mainittujen organisaatioiden yrittäjyys-, maaseutu-, elintarvike- ja liiketoimintaosaamisen asiantuntijat, joista on tämän vuoden aikana koottu yhteinen asiantuntijarekisteri. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Ekoneum ry:n toiminnanjohtaja Sari Mäkinen-Hankamäki, joka johti elintarvikealan kehittämisohjelmatyötä viime vuonna. Elintarvikealan kehittämisohjelma vuosille on julkaistu keväällä ja siihen voi tutustua Ekoneumin sivuilla KYSELYLLÄ TIETOA VAPAA-AJAN PALVELUTARPEISTA Vapaa-ajan asukkaiden kulutustottumukset ovat parhaillaan muutoksessa. On nähtävissä, että kysyntää on syntymässä perinteisten mökkipalveluiden lisäksi mm. hyvinvointisektorille. Mökkeilykulttuuri ja palveluiden kysyntä ovat muutoksessa ja myös uusia vapaa-ajanasukasryhmiä, kuten venäläisiä, on Etelä-Savossa yhä enemmän. Vapaa-ajan asukkaat tuovatkin uusia mahdollisuuksia maaseudun kehitykselle. Tällä hetkellä palveluiden kysyntä ja tarjonta eivät kuitenkaan kohtaa parhaalla mahdollisella tavalla eikä alueellisia markkinoita tunneta riittävästi. Erityisen tärkeää olisi tulevien palvelutarpeiden tunnistaminen. Tarjonnan monipuolistamiseksi tarvitaan uusia tapoja tuottaa palveluita, kuten uutta yrittäjien keskinäistä yhteistyötä ja uusia tapoja yhdistää erityyppisiä palveluita. Syksyllä alkaneessa Vapaa-ajan asukkaiden muuttuvat palvelutarpeet Etelä-Savossa (Vapaal) - hankkeessa selvitetään palvelutarpeen muutoksia ja hankitaan ajankohtaista tietoa vapaa-ajan asukkaiden kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavista asioista. 3

4 Keskeinen tiedon hankintamenetelmä on parhaillaan toteutettava postikysely, joka pohjautuu kesällä 2008 tehtyihin vapaa-ajan asukkaiden haastatteluihin. Kysely on lähetetty 2 000:lle Etelä-Savossa vapaa-ajan asunnon omistavalle henkilölle. Kyselyssä tiedustellaan nykyistä ja tulevaa vapaa-ajan asunnon sekä palveluiden, kuten elintarvikkeisiin liittyvien palvelujen käyttöä. Saadun materiaalin perusteella tehdään markkina-analyysi tarvittavista jatkotoimista palvelukysynnän ja -tarjonnan paremmaksi kohtaamiseksi. Hanketta toteutetaan Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa ja sitä rahoittaa Etelä-Savon TE-keskus. Lisätietoja hankkeesta antavat Manu Rantanen ja Vesa Rouhiainen. LUOVIEN ALOJEN YRITTÄJYYSPALVELUJA VAHVISTETAAN TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN JA HELSIN- GIN KAUPPAKORKEAKOULUN PIENYRITYSKESKUKSEN YHTEISTYÖLLÄ Taideteollinen korkeakoulu ja Helsingin kauppakorkeakoulu ovat solmineet yhteistyösopimukset luovien alojen yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamispalvelujen vahvistamisesta ja näiden palvelujen siirtämisestä Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskukseen alkaen. Palveluihin sisältyy luovien alojen Arabus yrityshautomotoiminta sekä sitä tukevat luovien alojen yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutus- ja kehittämisohjelmat, joista aiemmin on vastannut Taideteollisen korkeakoulun koulutus- ja kehittämispalvelut / IADE yksikkö. Lisätietoja: Pentti Mustalampi, johtaja, , HSE Pienyrityskeskus Bengt Forsström, projektipäällikkö, , Taideteollinen korkeakoulu RUOKAKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVIÄ KESTÄVYYSTAITOJA KEHITETÄÄN SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUK- SELLA Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkija Minna Mikkola on mukana Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuksessa Sustainable Food Education for Self-Efficacy Development (SEED) How to enourage future citizens to act for a sustainable society. Hankkeen tarkoituksena on, että ruokakäyttäytymiseen liittyvät kestävyystaidot kehittyvät koulussa myös kosketuksessa koulun ruokapalveluiden, kunnan päättäjien ja elintarvikealan yritysten ja tuottajien kanssa, ei vain opettajien ja oppilaiden vuorovaikutuksessa. Oppimisympäristö laajenee näin luokkahuoneesta ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan. Mikkolan mukaan erilaiset vuorovaikutusverkostot eivät toimi yksiselitteisesti kestävyyden suuntaan, vaan "vetoa" ilmenee monien toimijoiden vaikutuspiirissä olevissa verkostoissa erilaisiin suuntiin, myös "kestämättömiin" kehitysorientaatioihin. Tutkimuksen tavoitteena onkin näiden vuorovaikutusverkostojen tutkimus ja kestävyysorientaation tunnistaminen ja sen mahdollinen vahvistaminen yhdessä toimijoiden kanssa. Tutkimushanketta koordinoi Oulun yliopiston Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö ja siinä ovat mukana myös Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT ja Helsingin yliopiston Soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimushankekokonaisuus käynnistyy jo vuoden 2009 alussa, työ Ruralia-instituutissa käynnistyy vuonna Lisätietoja: Projektitutkija Minna Mikkola, puh tai KUOPION YLIOPISTO KEHITTÄÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖJEN MONITOROINTI- JA VALVONTAJÄRJESTELMIEN KEHITYSALUSTAA Tarve siviili- ja ympäristöturvallisuuden kehittämiseen on lisääntynyt. Yhteiskunnan kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvat uudenlaiset turvallisuusuhkat ja -riskit, lisääntyvät poikkeukselliset sääilmiöt 4

5 sekä tiukkeneva ympäristölainsäädäntö asettavat tiukempia vaatimuksia toimintaympäristöjen monitoroinnille. Yksittäisten mittausten ja sensorien sijasta tarvitaan kokonaisjärjestelmiä, jotka pystyvät jalostamaan ympäristöstä mitatun tiedon kohteen tilaa kuvaavaksi informaatioksi. Monitoroinnin kohteena voivat olla esimerkiksi teollisuuslaitokset, sillat tai vedenottamot. Näiden jatkuvatoimisten järjestelmien avulla voidaan tarjota turvallisuuspalveluita, jotka pienentävät toiminnasta aiheutuvia riskejä ja mahdollistavat monipuolisen tilannekuvan muodostamisen. Tilannetietoisuus on tärkeää esimerkiksi pelastustoimien suunnittelun, laitosten ennakoivan huollon ja ympäristövaikutusten minimoinnin kannalta. Kuopion yliopiston Ympäristötieteen laitoksen Mikkelissä toimivan Soveltavan ympäristökemian laboratorion ja ympäristöinformatiikan tutkimusryhmän projekti "Toimintaympäristöjen monitorointi- ja valvontajärjestelmien kehitysalusta" tarjoaa jatkossa yrityksille konkreettiset puitteet turvallisuusalan kokonaispalvelujen kehittämiseen, tuotekehitykseen, teknologian testaamiseen ja markkinointiin. Lisäksi projektissa rakennettava alusta ja toteutettavat pilotit tukevat alan perus- ja soveltavaa tutkimusta. Pilot-kohteita on jo kartoitettu ja yksi pilot-kohteista tulee olemaan Pelastusopiston harjoitusalue. Myös jatkohankkeiden suunnittelu on jo käynnistetty. Vuosina toteutettavan tutkimus- ja kehitysprojektin kokonaisbudjetti on noin 1,35 MEUR. Rahoituksessa ovat mukana Tekes (EAKR), Mikkelin Puhelin Oyj ja Savonlinnan Puhelin Oy. Mukana yhteistyössä on myös Miktech, Mikkelin Teknologiakeskus Oy. Lisätietoja: Professori Mika Sillanpää, puh tai PATRICK DEGERMANILTA EVÄITÄ OPISKELIJOIDEN JA ETELÄSAVOLAISTEN YHTEISTYÖHÖN Opiskelijoiden ja eteläsavolaisten yhteistyön kehittämisilta - Winter of Success - pidettiin Mikkelin Varuskuntakerholla. Illan pääpuhujana oli Patrick Pata Degerman, joka painotti puheessaan rohkeutta, yhteistyötä ja hyvää kumppanuutta. Tilaisuuteen osallistui noin 40 henkilöä ilahduttavan paljon myös yrittäjiä! Ilta onnistui erittäin hyvin ja Mikkelin Nuorkauppakamari ry:n vetämä debattikilpailu sai paljon kiitosta. VENTURE CUP / KIPINÄ -LIIKEIDEAKILPAILUN VOITTO TEAM NAVILOGILLE Venture Cup / Kipinä liikeideakilpailun palkintojenjako pidettiin HSE Pienyrityskeskuksella. Mikkelin seudulta liikeideakilpailuun osallistui 7 kilpailutiimiä ja voittajaksi selviytyi Team Navilog. Team Navilogin liikeidea on GPS pohjainen matkapäiväkirja ja reaaliaikainen reittiseuranta. Team Navilogin yhteyshenkilönä toimii Jussi Myllylä. Kipinä on Mikkelin seudun liikeideakilpailu johon osallistuvilla joukkueilla on suora väylä valtakunnalliseen Venture Cup -kilpailuun. Kipinä -kilpailun tavoitteena on etsiä Mikkelin seudulta uusia liikeideoita ja aktivoida niiden jalostamista liiketoiminnaksi. MAAILMANLAAJUISTA YRITTÄJYYSVIIKKOA VIETETTIIN MONIN ERI TAVOIN Ensimmäinen maailmanlaajuinen yrittäjyysviikko (Global Entrepreneurship Week) Suomen tapahtumat käynnistyivät teemalla Suomessa on hyvä yrittää!. Viikon aikana 77 maassa järjestettiin monenlaisia yrittäjyystapahtumia muun muassa kouluissa, järjestöissä, yrityshautomoissa ja yrityksissä. Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus toimi Suomen pääkoordinaattorina ja mukaan viikkoon oli Suomesta sitoutunut 50 toimijaa, jotka tuottivat erilaisia tilaisuuksia. Lisätietoja viikon aikana järjes- 5

6 tetyistä tilaisuuksista löytyy sivustolta jonka lisäksi kansainvälistä tietoa viikosta löytyy osoitteesta Seuraavan kerran maailmanlaajuinen yrittäjyysviikko järjestetään Viikkoon voi tulla mukaan jo nyt! Lisätietoja: Koulutusjohtaja Anne Gustafsson-Pesonen puh tai koulutussuunnittelija Raija Kallioinen puh , HSE Pienyrityskeskus RURALIA-INSTITUUTILLA ONNISTUNEET 20-VUOTIS JUHLAT MIKKELISSÄ Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Mikkelin yksikkö juhli kahdenkymmenen vuoden taivaltaan Mikkelissä. Alueen yhteistyökumppaneille järjestettiin juhlaseminaari ja kekrihenkinen illanvietto ohjelmineen. Juhlaseminaarissa katsottiin kaksikymmenvuotisen historian kunniaksi tulevaisuuteen. Avauspuheenvuoron esitti johtaja, professori Pirjo Siiskonen. Hänen mukaansa instituutti pystyy nyt aikaisempaa paremmin ja vahvempana vastaamaan globaalisti tunnistettaviin yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin ja tarpeisiin. Maakuntajohtaja Matti Viialainen puolestaan pohti puheenvuorossaan maakunnan odotuksia Ruralia-instituutille. Tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen esitteli Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta New Rural Governance in Diffused Power Contexts. Professori Juha Helenius pureutui esityksessään globaalin ruokaongelman haasteisiin, ja vanhempi tutkija Eliisa Troberg tarkasteli osuustoimintaa tulevaisuuden maaseudun mahdollisuutena. Seminaarissa muistettiin myös yksikön henkilökuntaa. Kymmenen vuoden palveluksesta kunniakirjan saivat tuotekehittäjä Raija Alatalo, taloussihteeri Susanna Björninen ja tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen. Helsingin yliopiston 15-vuotisjuhlamitalin saivat tutkimusjohtaja Jouni Kujala ja erikoissuunnittelija Marita Leskinen. Kunniakirjan saivat myös kaksikymmentä vuotta Ruraliassa työskennelleet informaatikko Hilkka Aro ja talouspäällikkö Hanna-Riitta Karttunen. Erikoiskunniakirja luovutettiin Mikkelin apulaiskaupunginjohtaja Eero Kaitaiselle, joka on toiminut kahdenkymmenen vuoden ajan Ruraliainstituutin johtokunnassa. Kunniakirjat ja mitalit luovutti Helsingin yliopiston maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan dekaani, Ruralian johtokunnan puheenjohtaja Jukka Kola yhdessä johtaja Pirjo Siiskosen kanssa. MIKKELI NIGHT IN HELSINKI JUHLAA VIETETTIIN 20-VUOTISEN BScBA-OHJELMAN KUNNIAKSI Helsingin kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikön englanninkielinen kandidaattitasoinen ohjelma (BScBA) aloitti toimintansa vuonna 1989 Mikkelissä. Ohjelman 20. vuosikurssi aloitti opintonsa syksyllä Juhlavuoden kunniaksi yksikkö kutsui kaikki toimintavuosien aikana BBA-, MBA- ja BScBA-ohjelmasta valmistuneet alumnit ja nykyiset opiskelijat kauppakorkeakoulun Helsingin kampuksella järjestettyyn Mikkeli Night in Helsinki juhlaan. Paikalla juhlassa oli noin 230 alumnia, opiskelijaa, professoria ja kutsuvierasta. Illan aikana vieraat nauttivat buffet-pöydän antimista sekä BBA-alumnien Noora Ruohosen ja Satu Strömberg-Kuosmasen upeista musiikkiesityksistä. Juhlapuhujina olivat Helsingin kauppakorkeakoulun edustajina BScBAohjelman johtaja David Atkinson, BBA-ohjelman perustajiin kuulunut emeritusprofessori Veikko Jääskeläinen, vararehtori Hannu Seristö sekä vuosina BBA-ohjelman johtajana toiminut Heikki Urmas. Mikkelin kaupungin puheenvuoron käytti apulaiskaupunginjohtaja Eero Kaitainen. Opiskelijakunnan puolesta tervehdyksen toivat HSE Mikkelin opiskelijajärjestön Probba ry:n puheenjohtaja Niko Nihtilä sekä alumnijärjestön puheenjohtaja Vesa Sironen. 6

7 Juhla antoi kaikille mainion tilaisuuden tavata toisiaan useidenkin vuosien jälkeen. Merkillepantavaa oli, että monet ovat pitäneet toisiinsa tiivistä yhteyttä valmistumisenkin jälkeen. Vilkkaasta keskustelusta kävi esille, että useat alumnit ovat luoneet itselleen upean uran liike-elämässä ja toimivat erilaisissa suomalaisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa merkittävissä tehtävissä. Ilta oli kaikin puolin onnistunut ja monet kyselivät jo seuraavien juhlien ajankohtaa. KOULUTUSTA ESIMIESVALMENNUSTA YRITTÄJILLE Yrittäjä, kehity esimiehenä eli YKE on valmennusohjelma yrittäjille, jotka toimivat esimiehinä. Ohjelma on uusi ja se on kehitetty yrittäjiltä saatujen toiveiden ja tarpeiden pohjalta. YKE eli Yrittäjä, kehity esimiehenä -valmennusohjelma auttaa yrittäjää hyödyntämään paremmin työntekijöidensä työpanoksen. Kun yrittäjä saa henkilöstöjohtamiseen lisävalmiuksia, hänelle vapautuu aikaa yrityksen kehittämiseen ja liiketoiminnan strategiseen suunnitteluun. Henkilöstöresurssit ja niihin panostaminen ovat myös keskeinen väline yritystoiminnan laajentamiseen. Vuoden 2009 lähipäivien aiheet ovat: Työnantajaroolin haltuunotto ke Henkilöstöresurssien suunnittelu ti Esimiestyön työkalut ke Henkilöjohtaminen ke ja Ajankäyttö ke Lisäksi valmennusohjelma sisältää yritysklinikkatyöskentelyä. Jokainen yrittäjä isännöi yritysklinikan, jossa ratkotaan yrityksen haasteita. Jokaisessa yrityksessä toteutetaan myös erillinen henkilöstön kehittämispäivä. Päätöspäivä on ke Yrittäjä, kehity esimiehenä on osa Hyvä johtaja ESR hanketta. Hyvä johtaja hankkeessa toteutetaan Voimavaroja esimiestyöhön kehittämisohjelmia, joista ensimmäinen starttasi Mikkelissä ja Savonlinnassa HENKILÖSTÖUUTISIA FM MATTI MALINEN MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN UUDEKSI PÄÄSIHTEERIKSI FM Matti Malinen on valittu Mikkelin yliopistokeskuksen uudeksi pääsihteeriksi. Malinen työskentelee tällä hetkellä Helsingin kauppakorkeakoulun Kansainvälisen liiketoiminnan kandidaattiohjelmassa (BScBA-ohjelma) Talous- ja hallintopäällikkönä. Matti Malinen aloittaa yliopistokeskuksen pääsihteerinä nykyisen pääsihteeri Päivi Lehtosen siirtyessä Itä-Suomen lääninhallitukseen lääninsivistysneuvoksen määräaikaiseen tehtävään. Lisätietoja: Mikkelin yliopistokeskuksen pääsihteeri Päivi Lehtonen, puh tai 7

8 TAPAHTUMIA VENÄJÄ-LUENTOSARJA Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio, Lönnrotinkatu 5, Mikkeli MIKSI KANNATTAA OSATA VENÄJÄÄ JA TUNTEA SEN KULTTUURIA? klo 16:00 OHJELMA Tilaisuuden avaus, maakuntajohtaja Matti Viialainen, Etelä-Savon maakuntaliitto Mikkelin kaupungin tervehdys, opetustoimenjohtaja Heikki Hirvonen, Mikkelin kaupunki Venäjän kielen asema ja osaamistarve Itä-Suomessa. Kokemuksia toimenpiteistä venäjän kielen kiinnostavuuden lisäämiseksi. Petri Kyyrä, rehtori, Itä-Suomen koulu Niin miksi? Tuomo Leppänen, MAYT OY Kommenttipuheenvuoro: Hannu Koponen, tavaratalonjohtaja, Carlson Mikkeli Tilaisuuden päättäminen Tilaisuuden puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Matti Viialainen, Etelä-Savon maakuntaliitto. Järjestäjät: Suomi-Venäjä seura, Mikkelin yliopistokeskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon kauppakamari, Mikkelin kaupunki, Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. VENÄLÄINEN TAPAKULTTUURI ti klo Merja Jokela, Suomi-Venäjä-seuran kulttuurisihteeri UUTTA TYÖVOIMAA RAJAN TAKAA klo 16: Paneelikeskustelu maahan muuttaneiden venäläisten ja suomalaisten viranomaisten välillä. VENÄJÄN KULTTUURIN JA ARVOJEN KEHITYS HISTORIASTA NYKYPÄIVÄÄN - KRIITTISEN ARVIOIVA PU- HEENVUORO to klo 16: Jukka Mallinen, Venäjä-asiantuntija, suomentaja ja Suomen PENin puheenjohtaja LÖYTÖRETKI SIPERIAAN 2000-LUVULLA ti klo 16: Professori Leo Granberg ja taiteilija Anu Osva TERVETULOA KAIKILLE AVOIMIIN JA MAKSUTTOMIIN TILAISUUKSIIN! (pidätämme oikeuden muutoksiin) 8

9 TUTKIMUKSIA JA TULKINTOJA MERKKIVUODEN 1809 HENGESSÄ -LUENTOSARJA TULOSSA KEVÄÄLLÄ 2009: MIKKELIN Luentosarja TIEDEPÄIVÄ järjestetään yhteistyössä - TULOKSIA TULKITTUA TIETEESTÄ TUUVAA JA Merkkivuoden TUTKIMUKSESTA 1809 tapahtumakokonaisuus Mikkelin seudulla -hankkeen kanssa. Lisätietoja Mikkelissä vietetään torstaina ensimmäistä Mikkelin Tiedepäivää kokous- ja kongressitalo M ikaekaskikansan lissa. Tiedepäivän HENKINEN teemana JA on AINEELLINEN Uusiutuvien PERINTÖ luonnonvarojen hyödyntäminen ja sitä ovat toteuttam assa Mikkelin klo yliopistokeskus, Mikkelin ammattikorkeakoulu ja MTT-Mikkeli. Tapahtuman tarkoituksena Professori on tieteen Matti Sarmela popularisointi; alueella tehtävää tutkimusta tehdään tutuksi alueella asuvilihmisille. Mikkelin Tiedepäivän yhteydessä jaetaan myös Tieteenkesyttäjä palkinto. Mikke- le lin T iedeelämää päivän luentotilaisuudet ETELÄ-SAVOSSA ovat 200 kaikille VUODEN avoimia. TAKAA Lämpimästi tervetuloa! klo FM Hannele Wirilander TARUA JA TOTTA VUODESTA 1809 ELOKUVAN SILMIN klo Professori. Peter von Bagh (pidätämme oikeuden muutoksiin) MIKKELIN TIEDEPÄIVÄ TULOKSIA TIETEESTÄ JA TUTKIMUKSESTA Mikkelissä vietetään torstaina ensimmäistä Mikkelin Tiedepäivää kokous- ja kongressitalo Mikaelissa. Tiedepäivän teemana on Uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäminen ja sitä ovat toteuttamassa Mikkelin yliopistokeskus, Mikkelin ammattikorkeakoulu ja MTT-Mikkeli. Tapahtuman tarkoituksena on tieteen popularisointi; alueella tehtävää tutkimusta tehdään tutuksi alueella asuville ihmisille. Mikkelin Tiedepäivän yhteydessä jaetaan myös Tieteenkesyttäjä palkinto. Mikkelin Tiedepäivän luentotilaisuudet ovat kaikille avoimia. Lämpimästi tervetuloa! VIERAILUJA MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSELLA - Saksalainen ryhmä professoreja ja opiskelijoita Kasselin yliopistosta vieraili Ruralia-instituutissa Ryhmälle esiteltiin myös Mikkelin yliopistokeskusta ja sen toimintaa. - Syksyllä EU-tiedottajana aloittanut Sanna Silventoinen vieraili Mikkelin yliopistokeskuksella Sanna Silventoiselle esiteltiin yliopistokeskuksen toimintaa ja tiloja. - Mikkelin yliopistokeskus sai vieraakseen delegaation Kiinasta, Henanin maakunnasta Erilaisissa hallintotehtävissä toimivalle ryhmälle esiteltiin Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus, Kansainvälisen liiketoiminnan kandidaattiohjelma (BScBA-ohjelma) sekä Mikkelin yliopistokeskus kokonaisuudessaan. MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS KESTÄVÄ, UUDISTUVA JA VAIKUTTAVA TIEDEYHTEISÖ Mikkelin yliopistokeskus on vuonna 2004 toimintansa aloittanut verkostomallinen tiedeyhteisö. Toiminta perustuu tieteelliseen tutkimukseen, yliopisto-opetukseen ja vuorovaikutukseen ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Yliopistokeskuksessa järjestetään vuosittain täydennyskoulutusta yli 6000 opiskelijalle ja tutkintoopiskelijoita on n Henkilöstöä Mikkelin yliopistokeskuksessa on 223. Vuosibudjetti vuonna 2007 oli 17,9 MEUR Mikkelin yliopistokeskuksen muodostavat: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti Kansalliskirjaston Mikrokuvaus- ja konservointilaitos Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus Helsingin kauppakorkeakoulun BScBA-ohjelma Lappeenrannan teknillisen yliopiston Mikkelin yksikkö Kuopion yliopiston Soveltavan ympäristökemian laboratorio Yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö MUCinoita toimitus: Päätoimittaja: Päivi Lehtonen, Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö, puh , Toimitus: Sirpa Taskinen, Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö, puh , 9

10 Kuvassa pääsihteeri Päivi Lehtonen sekä uusi pääsihteeri Matti Malinen. Mikkelin yliopistokeskus kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa Rauhaisaa Joulua sekä Onnen Hetkiä Uudelle Vuodelle 2009! 10

VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET

VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Mikkeli University Consortium www.muc.fi VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Ulla Jurvanen, koordinaatioyksikkö SihteeriFoorumi 2010 2.6.2010 Mikkeli University Consortium www.muc.fi 1 Yliopistokeskukset

Lisätiedot

SISÄLTÖ. MUC 2008 Toimintakertomus I 2

SISÄLTÖ. MUC 2008 Toimintakertomus I 2 MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2008 SISÄLTÖ Mikkelin yliopistokeskuksen johtoryhmän puheenjohtajan katsaus 3 Mikkelin yliopistokeskus 4 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 6 Maaseutu ja bioenergian

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskus

Mikkelin yliopistokeskus Mikkeli University Consortium www.muc.fi Yliopistokeskukset osa kansallista korkeakoulujärjestelmää OPM:n perustamia vuonna 2004 Toimivat kuudella paikkakunnalla Kokoavat yhteen yliopistotoiminnot maakunnissa,

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskus MUC Mikkelin yliopistokeskus

Mikkelin yliopistokeskus MUC Mikkelin yliopistokeskus MUC 2016 Mikkelin yliopistokeskus Rahoitus 2016 HY / Ruralia-instituutti HY / Kansalliskirjasto Aalto-yliopisto, BScBA LUT Savo HY / koordinaatioyksikkö Yliopistot (yliopiston rahoitus, OKM:n hankerahoitus)

Lisätiedot

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Toteutusaika 1.1.2011 31.12.2012 Rahoittajat Manner-Suomen ESR-ohjelma, (Etelä-Savon Ely-keskus) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Ulkomaalaiset

Lisätiedot

Vastuullisuuden Advisory Group. 12.2.2015 Advisory Group 1

Vastuullisuuden Advisory Group. 12.2.2015 Advisory Group 1 Vastuullisuuden Advisory Group 12.2.2015 Advisory Group 1 Mikael Fogelholm Mikael Fogelholm (ETT) on toiminut Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professorina vuodesta 2011. Aikaisemmin hän on toiminut

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus Mikkelin yliopistokeskus Sisältö MUC lyhyesti 3 Pääsihteerin katsaus 4 Vuoden kohokohtia 5, 6 Graafeja 7, 8 Tapahtumia 10 Studia Generalia -luennot 11 Yhteystiedot 12 2 MUC lyhyesti Mikkelin

Lisätiedot

LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS

LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS HELSINGIN YLIOPISTON TOIMINTA LAHDESSA Monipuolista toimintaa jo lähes 40 vuotta. Toiminta kootaan synergiseksi kokonaisuudeksi

Lisätiedot

Katsaus vuoteen 2009. Mikkelin yliopistokeskuksen johtoryhmän puheenjohtajan

Katsaus vuoteen 2009. Mikkelin yliopistokeskuksen johtoryhmän puheenjohtajan MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN Toimintakertomus 2009 Sisältö Mikkelin yliopistokeskuksen johtoryhmän puheenjohtajan katsaus 3 Mikkelin yliopistokeskus 4 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 8 Opetus 12 Yhteiskunnallisen

Lisätiedot

S o s i a a l i s e n y r i t t ä j y y d e n k a n s a l l i n e n t e e m a t y ö

S o s i a a l i s e n y r i t t ä j y y d e n k a n s a l l i n e n t e e m a t y ö S o s i a a l i s e n y r i t t ä j y y d e n k a n s a l l i n e n t e e m a t y ö Liiketoiminta & ansaintalogiikka Koulutus & oppiminen Ohjaus & neuvonta Sosiaalisten vaikutusten mittaaminen & hyödyntäminen

Lisätiedot

MAASEUTUTUTKIJATAPAAMISEN TYÖRYHMÄT JA ESITYKSET Pieksämäki 28. 29.8.2014

MAASEUTUTUTKIJATAPAAMISEN TYÖRYHMÄT JA ESITYKSET Pieksämäki 28. 29.8.2014 MAASEUTUTUTKIJATAPAAMISEN TYÖRYHMÄT JA ESITYKSET Pieksämäki 28. 29.8.2014 TYÖRYHMÄ 1: Hankkeilla lisää lähiruokaa? Kehitys- ja tutkimustyön tavoitteita, tuloksia ja kohdentamisen tarpeita Ossi Kotavaara,

Lisätiedot

POHJOIS- JA ITÄ-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS PÖYTÄKIRJA

POHJOIS- JA ITÄ-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS PÖYTÄKIRJA POHJOIS- JA ITÄ-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika; torstai 29.3.2007 klo 18.00-19.21 Paikka; Eduskuntatalo, keskustan eduskuntaryhmän huone Osallistujat Lapin liitto Veikko Kumpumäki,

Lisätiedot

HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Hannele Aalto, Viikinkilinna / Vaellustalli Toreson Satu Haagmann, Luomajärven Hevoskievari Oy Suvi Louhelainen, Suomen Hippos ry Riku Leppänen,

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1. Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1. Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1 27.10.2014 Aika 27.10.2014, 10:00-15:30 Paikka Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen

Lisätiedot

Innovaatio? Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen. Innovatiiviset liiketoimintakonseptit

Innovaatio? Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen. Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

TULEVAISUUSFOORUMI

TULEVAISUUSFOORUMI TULEVAISUUSFOORUMI 12.11. Pihapaviljonki, Snellmaninkatu 5, Helsinki 10.00 Avaus Pasi Rikkonen, yksikön johtaja, MTT 10.15 Elintarviketuotannon alueellinen sijoittuminen ja politiikat Tapani Yrjölä, maatalousekonomisti,

Lisätiedot

Luomuinstituutin jalkauttaminen -hankeen esittely 1.1.2015 31.12.2016

Luomuinstituutin jalkauttaminen -hankeen esittely 1.1.2015 31.12.2016 Luomuinstituutin jalkauttaminen -hankeen esittely 1.1.2015 31.12.2016 Hankkeen perustiedot Nimi: Luomuinstituutin jalkauttaminen Kesto: 1.1.2015 31.12.2016 Kokonaisrahoitus: 472 500 EAKR 60 % (maakuntaliitto)

Lisätiedot

Maanantai 26. helmikuuta

Maanantai 26. helmikuuta OPETUSMINISTERIÖ OHJELMA Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 15.2.2007 Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka 2012 -konferenssi 26. 27. helmikuuta 2007, Marina Congress Centre, Helsinki Maanantai

Lisätiedot

Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari

Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari Aika: 20.10.2011 klo. 8.30 15.15 Paikka: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö, Kotkantie 1 (Auditoriot

Lisätiedot

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS. Toimintakertomus 2012

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS. Toimintakertomus 2012 MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS Toimintakertomus Sisältö Mikkelin yliopistokeskus 3 Pääsihteerin katsaus 4 Uusi strategia 7 Johtoryhmä, neuvottelukunta ja ohjausryhmä 8 Vuoden kohokohtia 11 Ympäristöteknologia

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi OPINNÄYTETÖIDEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISHAASTEET Työseminaari 11.2.2005 klo 9.00 15.30, auditorio 221, II kerros Ilmoittautuneet yhteensä 63 henkilöä [päivitetty 9.2.2005] Nimi Työtehtävä Organisaatio Sähköposti

Lisätiedot

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS. Toimintakertomus 2010

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS. Toimintakertomus 2010 MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS Toimintakertomus 2010 Sisältö Mikkelin yliopistokeskuksen johtoryhmän puheenjohtajan katsaus 5 Mikkelin yliopistokeskus 6 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 11 Opetus 17 Yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Yliopistokeskukset nyt ja tulevaisuudessa

Yliopistokeskukset nyt ja tulevaisuudessa Yliopistokeskukset nyt ja tulevaisuudessa Kajaanin yliopistokeskus 10 vuotta juhlaseminaari Korkeakouluneuvos Ari Saarinen Suomi on innovaatiojohtajia Keskeisiä vahvuuksia inhimilliset voimavarat ja liiketoimintaympäristö

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

KEHITTYVÄ JA KASVAVA MIKKELI

KEHITTYVÄ JA KASVAVA MIKKELI KEHITTYVÄ JA KASVAVA MIKKELI Meidän Mikkeli Vetovoimainen vapaa-ajanviettokeskus Meidän Mikkeli on Itä-Suomen kasvukeskus, jossa uudistuva kaupunkikeskusta, vireä maaseutu elinvoimaisine taajamineen, Saimaa

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

MPY Osuuskunta, Nimeämistoimikunnan esitys. Risto Rouhiainen, puheenjohtaja

MPY Osuuskunta, Nimeämistoimikunnan esitys. Risto Rouhiainen, puheenjohtaja MPY Osuuskunta, Nimeämistoimikunnan esitys Risto Rouhiainen, puheenjohtaja 14.6.2017 Nimeämistoimikunnan tehtävä MPY Osuuskunnan (myöhemmin MPY) nimeämistoimikunnan tehtävät: valmistella Osuuskunnan kokoukselle

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS Toimintakertomus 2011 Mikkelin yliopistokeskus 1 Toimintakertomus 2011 Sisältö Katsaus vuoteen 2011 5 Mikkelin yliopistokeskus 7 Yliopistokeskuksen painopistealat ja yksiköt 13

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Työ-, tapa- ja liiketoimintakulttuurin erityispiirteitä Venäjällä

Työ-, tapa- ja liiketoimintakulttuurin erityispiirteitä Venäjällä Työ-, tapa- ja liiketoimintakulttuurin erityispiirteitä Venäjällä Technopolis Business Breakfast 8.2.2013 Juha Stenholm Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus AALTO-YLIOPISTO Kolme alansa

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Tiede palveluyhteiskunnan kehittämisessä

Tiede palveluyhteiskunnan kehittämisessä 1 Tiede palveluyhteiskunnan kehittämisessä Kehitysjohtaja Harri Miettinen Tiedefoorumi 2010 19.5.2010 Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Bruttokansantuoteosuudet 2008 14,0 12,8 Metalli- ja elektroniikkateollisuus

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 09.12.2016 kello 12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät

Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät Haikon Kartano, Porvoo 15.-16.1.2013 Päivi Kujala, maaseutuverkostoyksikön johtaja Toimintasuunnitelma 2013 Maaseutuverkostotoiminnan tavoitteet

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria 1809 Suomi Venäjän autonomiseksi suuriruhtinaskunnaksi 1812 Helsingistä Suomen pääkaupunki 1827 Turun palo; Akatemia Helsinkiin

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

LUT Lahti School of Innovation

LUT Lahti School of Innovation LUT Lahti School of Innovation Exploring Innovation Olemme innovatiivisuuden menetelmien tutkimusretkellä - Perustettu 1996 - Professuurit: - Teollisuustalous (1996) - Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2017 1 n kokous Kokousaika kello 9:00 12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Luomuinstituutin jalkauttaminen -hankkeen esittely 1.1.2015 31.12.2016

Luomuinstituutin jalkauttaminen -hankkeen esittely 1.1.2015 31.12.2016 Luomuinstituutin jalkauttaminen -hankkeen esittely 1.1.2015 31.12.2016 Hankkeen perustiedot Nimi: Luomuinstituutin jalkauttaminen Kesto: 1.1.2015 31.12.2016 Kokonaisrahoitus: 472 500 EAKR 60 % (maakuntaliitto)

Lisätiedot

Turvallisuutta älykkäästi

Turvallisuutta älykkäästi Turvallisuutta älykkäästi Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Valtakunnallinen turvallisuusseminaari järjestetään 27. 28.1.2016 Joensuussa hotelli Kimmelissä, Itäranta 1, Joensuu.

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

Ohjelmakauden EAKR ja ESR tilanne. Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto

Ohjelmakauden EAKR ja ESR tilanne. Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto Ohjelmakauden 2007 2013 EAKR ja ESR tilanne Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Kymenlaakson liiton EAKR hanketoiminta ohjelmakaudella 2007 2013 Ohjelmakaudella rahoitusta myönnettiin

Lisätiedot

Yrittäville. Suomalaisille. Yos! Yrittäjyyden Osaamiskeskus Yrittäjän MBA - ohjelma Akateeminen yrittäjäkoulu

Yrittäville. Suomalaisille. Yos! Yrittäjyyden Osaamiskeskus Yrittäjän MBA - ohjelma Akateeminen yrittäjäkoulu Yrittäville. Suomalaisille. Yos! Yrittäjyyden Osaamiskeskus Yrittäjän MBA - ohjelma Akateeminen yrittäjäkoulu 1 Yrittäville. Suomalaisille. Yos! Yrittäjyyden Osaamiskeskus Yrittäjän MBA - ohjelma Akateeminen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke 1(5) Kohti parasta mahdollista ja vaikuttavaa toiminnan johtamista! Aika torstaina 16.9.2010 klo 8.40-16.00 Järjestäjä Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe Puheenjohtaja:

Lisätiedot

UUSIMAA- VIIKKO ... 4. 8.11.2013. kansainvälisyys

UUSIMAA- VIIKKO ... 4. 8.11.2013. kansainvälisyys UUSIMAA- VIIKKO... kansainvälisyys 4. 8.11.2013 Asiaa ja luovia ideoita päättäjille, kasvattajille, yrittäjille, opiskelijoille, asiantuntijoille ja kaikille uusmaalaisille! YMPÄRISTÖ Ympäristöpäivänä

Lisätiedot

Kasarmin kampus, D-rakennus, 2.krs aula

Kasarmin kampus, D-rakennus, 2.krs aula Maanantai 25.8.2014 Teemat: Tutustuminen Mikkelin ammattikorkeakouluun, liiketalouden koulutusohjelmaan, Kasarmin kampukseen ja ryhmäläisiin 10:00 11:30 A, B, C Ilmoittautuminen, opiskelun aloitusta tukevan

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Kohti uutta korkeakoululaitosta

Kohti uutta korkeakoululaitosta Kohti uutta korkeakoululaitosta 1 Kuopion yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun konsortio Matti Uusitupa Rehtori Tampere 28.2.2007 2 Lähtökohdat Kansainvälinen kehitys Kansalliset haasteet Tutkintorakenteen

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9 Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen Minna Takala / 20.2.2017 / versio 0.9 Analyysityökaluna Trello

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

Kärjet liikkeelle Aluekehittämisen ajankohtaispäivät Mikkelissä 23. 24.11.2015

Kärjet liikkeelle Aluekehittämisen ajankohtaispäivät Mikkelissä 23. 24.11.2015 Kärjet liikkeelle Aluekehittämisen ajankohtaispäivät Mikkelissä 23. 24.11.2015 KUTSU Kärjet liikkeelle Aluekehittämisen ajankohtaispäivät Hallituksen kärkihankkeet ovat lähdössä liikkeelle. Valtioneuvosto

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskus

Mikkelin yliopistokeskus Mikkelin yliopistokeskus TOIMINTAKERTOMUS Sisältö Pääsihteerin katsaus Vuoden kohokohtia 5 Graafeja 6 8 Tapahtumia 9 0 Studia Generalia -luennot Yhteystiedot Pääsihteerin katsaus Vuosi oli Mikkelissä hieman

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 23.3.2016 Keväinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Kevät keikkuen tulevi ja niin myös Mua-yhdistyksen keväinen jäsenkirje. Tässä kirjeessä on tietoa

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/2017 1 Kokousaika kello 9:30-11.38 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla -projekti Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki Diakin Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Aro Timo, kehittämispäällikkö, Porin kaupunki Aro-Heinilä Asko, suunnittelujohtaja, Rauman kaupunki Isokallio Matti, johtaja, Sataedu Karvonen Marja, ylijohtaja,

Lisätiedot

Korko korkeaa osaamista yrityksiin

Korko korkeaa osaamista yrityksiin Korko korkeaa osaamista yrityksiin Korko korkeaa osaamista yrityksiin Mikä: Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteinen kehittämishanke, joka tähtää korkeakoulutettujen osaajien ja yritysten osaamistarpeiden

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010

Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010 Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010 TEM, Työmarkkinaneuvos Teija Felt Tulevaisuuskatsaus, TEM 2010 Kohotetaan työvoiman osaamista seuraavilla toimilla: Sisällytetään elinikäisen

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, nh. Pyöreätorni, Mikkeli

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, nh. Pyöreätorni, Mikkeli Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika 6.2.2017 kello 13:00-16:00 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, nh. Pyöreätorni, Mikkeli Asialista: 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 13.5.2015

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 13.5.2015 MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: keskiviikkona 13.5.2015 klo 14.05 16.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Jäsenet:

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/lehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Yritysten

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK TEM 11.6.2009

Lisätiedot

MIKKELISTÄ MÖKKEILYN MALLIALUE - MIKSI JA MITEN?

MIKKELISTÄ MÖKKEILYN MALLIALUE - MIKSI JA MITEN? MIKKELISTÄ MÖKKEILYN MALLIALUE - MIKSI JA MITEN? Tutkimusmatka eteläsavolaisen ruoan ja mökkeilyn maailmaan Mikkelin kaupunginkirjasto Manu Rantanen 4.4.2016 Manu Rantanen/ Ruralia-instituutti 4.4.2017

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot