MUCinoita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUCinoita 16.12.2008"

Transkriptio

1 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote SISÄLLYS MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN KOORDINAATIOYKSIKKÖ UUSIIN TILOIHIN MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSELLE NEUVOTTELUKUNTA TUTKIMUKSESTA KILPAILUKYKYÄ HANKKEELLA VAUHTIA MAAKUNNAN ELINKEINOELÄMÄÄN NAISYRITTÄJILLE UUSIA IDEOITA JA TOIMINTAMALLEJA EGYPTISTÄ ELINTARVIKETUTKIMUKSEN STARATEGIATYÖ KÄYNNISTYY KYSELYLLÄ TIETOA VAPAA-AJAN PALVELUTARPEISTA LUOVIEN ALOJEN YRITTÄJYYSPALVELUJA VAHVISTETAAN TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN JA HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN PIENYRITYSKESKUKSEN YHTEISTYÖLLÄ RUOKAKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVIÄ KESTÄVYYSTAITOJA KEHITETÄÄN SUOMEN AKATEMIAN RA- HOITUKSELLA KUOPION YLIOPISTO KEHITTÄÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖJEN MONITOROINTI- JA VALVONTAJÄRJES- TELMIEN KEHITYSALUSTAA PATRICK DEGERMANILTA EVÄITÄ OPISKELIJOIDEN JA ETELÄSAVOLAISTEN YHTEISTYÖHÖN VENTURE CUP / KIPINÄ -LIIKEIDEAKILPAILUN VOITTO TEAM NAVILOGILLE MAAILMANLAAJUISTA YRITTÄJYYSVIIKKOA VIETETTIIN MONIN ERI TAVOIN RURALIA-INSTITUUTILLA ONNISTUNEET 20-VUOTIS JUHLAT MIKKELISSÄ MIKKELI NIGHT IN HELSINKI JUHLAA VIETETTIIN 20-VUOTISEN BScBA-OHJELMAN KUNNIAKSI KOULUTUSTA HENKILÖSTÖUUTISIA - FM Matti Malinen Mikkelin yliopistokeskuksen uudeksi pääsihteeriksi TAPAHTUMIA - Studia Generalia luentosarjat 2009: - Venäjä-luentosarja - Tutkimuksia ja tulkintoja merkkivuoden 1809 hengessä -luentosarja - Mikkelin Tiedepäivä VIERAILUJA MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSELLA HYVÄÄ JOULUA! 1

2 MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN KOORDINAATIOYKSIKKÖ UUSIIN TILOIHIN Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö on siirtynyt uusiin tiloihin alkaen. Aikaisemmin Lönnrotinkatu 5:ssä sijainnut koordinaatioyksikkö, johon kuuluu pääsihteeri Päivi Lehtonen, suunnittelija Sirpa Taskinen sekä suunnittelusihteeri Ulla Jurvanen, on muuttanut Lönnrotinkatu 7:ään. Samoissa tiloissa sijaitsevat myös Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti sekä Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. Koordinaatioyksikön toimitilat sijaisevat 2. kerroksessa. Tervetuloa tutustumaan! MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSELLE NEUVOTTELUKUNTA Mikkelin yliopistokeskuksen ohjausryhmä päätti kokouksessaan nimetä yliopistokeskukselle neuvottelukunnan toimikaudeksi Neuvottelukunta toimii edunvalvonnan välineenä valtakunnan tasolla sekä alueen ja yliopistojen välisenä tiedotus- ja vuorovaikutuskanavana. Lisäksi se edistää alueella tehtävää tutkimus- ja koulutustyötä seuraamalla tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan tilaa ja tarvetta suhteessa toimintaympäristön muutoksiin. Neuvottelukunta edistää yliopistokeskuksen tehtävien toteuttamisen yleisiä edellytyksiä ja tekee alueen yliopistotoimintojen kehittämistä koskevia aloitteita ja esityksiä. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimettiin Maakuntajohtaja Matti Viialainen Etelä-Savon maakuntaliitosta ja jäseniksi: Päätoimittaja Tapio Honkamaa, Länsi-Savo, Asiakaspäällikkö Harri Huhta, MTT- Mikkeli, Toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen, Osuuskauppa Suur-Savo, Kansanedustaja Katri Komi, Toimitusjohtaja Markku Kakriainen, Etelä-Savon kauppakamari, Kehitysjohtaja Soile Kuitunen, Mikkelin kaupunki, Vararehtori Markku Löytönen, Helsingin yliopisto, Vt. Rehtori Heikki Malinen, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Osastopäällikkö Juha Pulliainen, Etelä-Savon TE-keskus, Toimitusjohtaja Miika Puukko, Platom Oy, Yrittäjä Pepita Pylkkänen, Tertin kartano, Toimitusjohtaja Seppo Rantala, Helprint Oy, Toimitusjohtaja Vesa Sorasahi, Miktech Oy sekä Kansanedustajat Lenita Toivakka ja Pauliina Viitamies. Neuvottelukunnan sihteerinä toimii Mikkelin yliopistokeskuksen pääsihteeri. Neuvottelukunta voi tarpeen mukaan kuulla asiantuntijoita. TUTKIMUKSESTA KILPAILUKYKYÄ HANKKEELLA VAUHTIA MAAKUNNAN ELINKEINOELÄMÄÄN Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Tutkimuksesta kilpailukykyä hanke (TUKI) käynnistyy. Hankkeella parannetaan eteläsavolaisessa elintarvikeketjussa toimivien yritysten tuottavuutta kehittämällä pysyvä toimintamalli elintarvikealan tutkimustiedon hyödyntämiseksi käytännössä. Toimintamallin ansiosta tutkimuksen hyödyntäminen tulisi elintarvikeketjun yrittäjien keskuudessa tunnetuksi ja se omaksutaan pysyväksi toimintatavaksi myös jatkossa. Tavoitteena on myös lisätä elintarvikeketjussa toimivien yritysten muutosvalmiutta toimintaympäristön muutoksessa kehittämällä yritysten verkostotyöskentelyn osaamista. Työelämän, korkeakoulusektorin ja tutkimusorganisaatioiden yhteistoimintatavoilla vauhditetaan maakunnan elinkeinoelämää. Hankkeessa ovat mukana myös Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus sekä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittama projekti ja sen rahoittajaviranomaisena toimii Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto. Hanke on osa valtakunnallista Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittämisohjelmaa. Lisätietoja: Projektipäällikkö Sari Iivonen, puh tai 2

3 NAISYRITTÄJILLE UUSIA IDEOITA JA TOIMINTAMALLEJA EGYPTISTÄ HSE Pienyrityskeskus avasi uusia väyliä naisyrittäjyyden saralla Egyptiin. Matka oli erittäin antoisa ja tarjosi mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja uusien ideoiden syntymiseen kokemuksia vaihdettaessa. Seminaarin yhteydessä nousi esiin useita aloitteita yhteistyölle. Seuraavaksi aloitteet tutkitaan ja niistä valmistellaan kehittämishankesuunnitelmia. Jatkoyhteistyö näyttäisi olevan mahdollista erityisesti koulutettujen naisten yritystoiminnan edellytysten parantamiseksi. HSE Pienyrityskeskuksella on valmiita koulutus- ja palvelumalleja, joita voi soveltaa Egyptissä. Seminaari antoi käsityksen egyptiläisten toimijoiden ja naisyrittäjien haasteista. Yksi tärkeä kehittämiskohde on alkavan naisyrittäjän palveluiden ja informaation saatavuus. Avainasemassa on palveluita tarjoavien tahojen yhteistyön kehittäminen. HSE Pienyrityskeskus osallistui projektiin Ulkoasiainministeriön aloitteesta. Lisätietoja: Koulutusjohtaja Anne Gustafsson-Pesonen puh , HSE Pienyrityskeskus ELINTARVIKETUTKIMUKSEN STARATEGIATYÖ KÄYNNISTYY Elintarviketutkimuksen strategiapäivä pidetään klo (Lönnrotink. 7, luokka 1004). Päivän tarkoituksena on käynnistää alueen elintarviketutkimuksen strategiatyö vuosille Päätös strategiatyön käynnistämisestä on syntynyt elintarvike- ja maaseutualan työryhmässä (MUC/MAMK yhteistyötyöryhmä), jossa toimivat Pirjo Siiskonen Ruralia-instituutista, Pekka Turkki ja Pirkko Gröhn Mikkelin ammattikorkeakoulusta, Pentti Mustalampi HSE/Pienyrityskeskuksesta ja Harri Huhta MTT Mikkelistä. Strategiatyötä aloittamaan on kutsuttu edellä mainittujen organisaatioiden yrittäjyys-, maaseutu-, elintarvike- ja liiketoimintaosaamisen asiantuntijat, joista on tämän vuoden aikana koottu yhteinen asiantuntijarekisteri. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Ekoneum ry:n toiminnanjohtaja Sari Mäkinen-Hankamäki, joka johti elintarvikealan kehittämisohjelmatyötä viime vuonna. Elintarvikealan kehittämisohjelma vuosille on julkaistu keväällä ja siihen voi tutustua Ekoneumin sivuilla KYSELYLLÄ TIETOA VAPAA-AJAN PALVELUTARPEISTA Vapaa-ajan asukkaiden kulutustottumukset ovat parhaillaan muutoksessa. On nähtävissä, että kysyntää on syntymässä perinteisten mökkipalveluiden lisäksi mm. hyvinvointisektorille. Mökkeilykulttuuri ja palveluiden kysyntä ovat muutoksessa ja myös uusia vapaa-ajanasukasryhmiä, kuten venäläisiä, on Etelä-Savossa yhä enemmän. Vapaa-ajan asukkaat tuovatkin uusia mahdollisuuksia maaseudun kehitykselle. Tällä hetkellä palveluiden kysyntä ja tarjonta eivät kuitenkaan kohtaa parhaalla mahdollisella tavalla eikä alueellisia markkinoita tunneta riittävästi. Erityisen tärkeää olisi tulevien palvelutarpeiden tunnistaminen. Tarjonnan monipuolistamiseksi tarvitaan uusia tapoja tuottaa palveluita, kuten uutta yrittäjien keskinäistä yhteistyötä ja uusia tapoja yhdistää erityyppisiä palveluita. Syksyllä alkaneessa Vapaa-ajan asukkaiden muuttuvat palvelutarpeet Etelä-Savossa (Vapaal) - hankkeessa selvitetään palvelutarpeen muutoksia ja hankitaan ajankohtaista tietoa vapaa-ajan asukkaiden kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavista asioista. 3

4 Keskeinen tiedon hankintamenetelmä on parhaillaan toteutettava postikysely, joka pohjautuu kesällä 2008 tehtyihin vapaa-ajan asukkaiden haastatteluihin. Kysely on lähetetty 2 000:lle Etelä-Savossa vapaa-ajan asunnon omistavalle henkilölle. Kyselyssä tiedustellaan nykyistä ja tulevaa vapaa-ajan asunnon sekä palveluiden, kuten elintarvikkeisiin liittyvien palvelujen käyttöä. Saadun materiaalin perusteella tehdään markkina-analyysi tarvittavista jatkotoimista palvelukysynnän ja -tarjonnan paremmaksi kohtaamiseksi. Hanketta toteutetaan Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa ja sitä rahoittaa Etelä-Savon TE-keskus. Lisätietoja hankkeesta antavat Manu Rantanen ja Vesa Rouhiainen. LUOVIEN ALOJEN YRITTÄJYYSPALVELUJA VAHVISTETAAN TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN JA HELSIN- GIN KAUPPAKORKEAKOULUN PIENYRITYSKESKUKSEN YHTEISTYÖLLÄ Taideteollinen korkeakoulu ja Helsingin kauppakorkeakoulu ovat solmineet yhteistyösopimukset luovien alojen yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamispalvelujen vahvistamisesta ja näiden palvelujen siirtämisestä Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskukseen alkaen. Palveluihin sisältyy luovien alojen Arabus yrityshautomotoiminta sekä sitä tukevat luovien alojen yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutus- ja kehittämisohjelmat, joista aiemmin on vastannut Taideteollisen korkeakoulun koulutus- ja kehittämispalvelut / IADE yksikkö. Lisätietoja: Pentti Mustalampi, johtaja, , HSE Pienyrityskeskus Bengt Forsström, projektipäällikkö, , Taideteollinen korkeakoulu RUOKAKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVIÄ KESTÄVYYSTAITOJA KEHITETÄÄN SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUK- SELLA Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkija Minna Mikkola on mukana Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuksessa Sustainable Food Education for Self-Efficacy Development (SEED) How to enourage future citizens to act for a sustainable society. Hankkeen tarkoituksena on, että ruokakäyttäytymiseen liittyvät kestävyystaidot kehittyvät koulussa myös kosketuksessa koulun ruokapalveluiden, kunnan päättäjien ja elintarvikealan yritysten ja tuottajien kanssa, ei vain opettajien ja oppilaiden vuorovaikutuksessa. Oppimisympäristö laajenee näin luokkahuoneesta ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan. Mikkolan mukaan erilaiset vuorovaikutusverkostot eivät toimi yksiselitteisesti kestävyyden suuntaan, vaan "vetoa" ilmenee monien toimijoiden vaikutuspiirissä olevissa verkostoissa erilaisiin suuntiin, myös "kestämättömiin" kehitysorientaatioihin. Tutkimuksen tavoitteena onkin näiden vuorovaikutusverkostojen tutkimus ja kestävyysorientaation tunnistaminen ja sen mahdollinen vahvistaminen yhdessä toimijoiden kanssa. Tutkimushanketta koordinoi Oulun yliopiston Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö ja siinä ovat mukana myös Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT ja Helsingin yliopiston Soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimushankekokonaisuus käynnistyy jo vuoden 2009 alussa, työ Ruralia-instituutissa käynnistyy vuonna Lisätietoja: Projektitutkija Minna Mikkola, puh tai KUOPION YLIOPISTO KEHITTÄÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖJEN MONITOROINTI- JA VALVONTAJÄRJESTELMIEN KEHITYSALUSTAA Tarve siviili- ja ympäristöturvallisuuden kehittämiseen on lisääntynyt. Yhteiskunnan kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvat uudenlaiset turvallisuusuhkat ja -riskit, lisääntyvät poikkeukselliset sääilmiöt 4

5 sekä tiukkeneva ympäristölainsäädäntö asettavat tiukempia vaatimuksia toimintaympäristöjen monitoroinnille. Yksittäisten mittausten ja sensorien sijasta tarvitaan kokonaisjärjestelmiä, jotka pystyvät jalostamaan ympäristöstä mitatun tiedon kohteen tilaa kuvaavaksi informaatioksi. Monitoroinnin kohteena voivat olla esimerkiksi teollisuuslaitokset, sillat tai vedenottamot. Näiden jatkuvatoimisten järjestelmien avulla voidaan tarjota turvallisuuspalveluita, jotka pienentävät toiminnasta aiheutuvia riskejä ja mahdollistavat monipuolisen tilannekuvan muodostamisen. Tilannetietoisuus on tärkeää esimerkiksi pelastustoimien suunnittelun, laitosten ennakoivan huollon ja ympäristövaikutusten minimoinnin kannalta. Kuopion yliopiston Ympäristötieteen laitoksen Mikkelissä toimivan Soveltavan ympäristökemian laboratorion ja ympäristöinformatiikan tutkimusryhmän projekti "Toimintaympäristöjen monitorointi- ja valvontajärjestelmien kehitysalusta" tarjoaa jatkossa yrityksille konkreettiset puitteet turvallisuusalan kokonaispalvelujen kehittämiseen, tuotekehitykseen, teknologian testaamiseen ja markkinointiin. Lisäksi projektissa rakennettava alusta ja toteutettavat pilotit tukevat alan perus- ja soveltavaa tutkimusta. Pilot-kohteita on jo kartoitettu ja yksi pilot-kohteista tulee olemaan Pelastusopiston harjoitusalue. Myös jatkohankkeiden suunnittelu on jo käynnistetty. Vuosina toteutettavan tutkimus- ja kehitysprojektin kokonaisbudjetti on noin 1,35 MEUR. Rahoituksessa ovat mukana Tekes (EAKR), Mikkelin Puhelin Oyj ja Savonlinnan Puhelin Oy. Mukana yhteistyössä on myös Miktech, Mikkelin Teknologiakeskus Oy. Lisätietoja: Professori Mika Sillanpää, puh tai PATRICK DEGERMANILTA EVÄITÄ OPISKELIJOIDEN JA ETELÄSAVOLAISTEN YHTEISTYÖHÖN Opiskelijoiden ja eteläsavolaisten yhteistyön kehittämisilta - Winter of Success - pidettiin Mikkelin Varuskuntakerholla. Illan pääpuhujana oli Patrick Pata Degerman, joka painotti puheessaan rohkeutta, yhteistyötä ja hyvää kumppanuutta. Tilaisuuteen osallistui noin 40 henkilöä ilahduttavan paljon myös yrittäjiä! Ilta onnistui erittäin hyvin ja Mikkelin Nuorkauppakamari ry:n vetämä debattikilpailu sai paljon kiitosta. VENTURE CUP / KIPINÄ -LIIKEIDEAKILPAILUN VOITTO TEAM NAVILOGILLE Venture Cup / Kipinä liikeideakilpailun palkintojenjako pidettiin HSE Pienyrityskeskuksella. Mikkelin seudulta liikeideakilpailuun osallistui 7 kilpailutiimiä ja voittajaksi selviytyi Team Navilog. Team Navilogin liikeidea on GPS pohjainen matkapäiväkirja ja reaaliaikainen reittiseuranta. Team Navilogin yhteyshenkilönä toimii Jussi Myllylä. Kipinä on Mikkelin seudun liikeideakilpailu johon osallistuvilla joukkueilla on suora väylä valtakunnalliseen Venture Cup -kilpailuun. Kipinä -kilpailun tavoitteena on etsiä Mikkelin seudulta uusia liikeideoita ja aktivoida niiden jalostamista liiketoiminnaksi. MAAILMANLAAJUISTA YRITTÄJYYSVIIKKOA VIETETTIIN MONIN ERI TAVOIN Ensimmäinen maailmanlaajuinen yrittäjyysviikko (Global Entrepreneurship Week) Suomen tapahtumat käynnistyivät teemalla Suomessa on hyvä yrittää!. Viikon aikana 77 maassa järjestettiin monenlaisia yrittäjyystapahtumia muun muassa kouluissa, järjestöissä, yrityshautomoissa ja yrityksissä. Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus toimi Suomen pääkoordinaattorina ja mukaan viikkoon oli Suomesta sitoutunut 50 toimijaa, jotka tuottivat erilaisia tilaisuuksia. Lisätietoja viikon aikana järjes- 5

6 tetyistä tilaisuuksista löytyy sivustolta jonka lisäksi kansainvälistä tietoa viikosta löytyy osoitteesta Seuraavan kerran maailmanlaajuinen yrittäjyysviikko järjestetään Viikkoon voi tulla mukaan jo nyt! Lisätietoja: Koulutusjohtaja Anne Gustafsson-Pesonen puh tai koulutussuunnittelija Raija Kallioinen puh , HSE Pienyrityskeskus RURALIA-INSTITUUTILLA ONNISTUNEET 20-VUOTIS JUHLAT MIKKELISSÄ Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Mikkelin yksikkö juhli kahdenkymmenen vuoden taivaltaan Mikkelissä. Alueen yhteistyökumppaneille järjestettiin juhlaseminaari ja kekrihenkinen illanvietto ohjelmineen. Juhlaseminaarissa katsottiin kaksikymmenvuotisen historian kunniaksi tulevaisuuteen. Avauspuheenvuoron esitti johtaja, professori Pirjo Siiskonen. Hänen mukaansa instituutti pystyy nyt aikaisempaa paremmin ja vahvempana vastaamaan globaalisti tunnistettaviin yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin ja tarpeisiin. Maakuntajohtaja Matti Viialainen puolestaan pohti puheenvuorossaan maakunnan odotuksia Ruralia-instituutille. Tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen esitteli Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta New Rural Governance in Diffused Power Contexts. Professori Juha Helenius pureutui esityksessään globaalin ruokaongelman haasteisiin, ja vanhempi tutkija Eliisa Troberg tarkasteli osuustoimintaa tulevaisuuden maaseudun mahdollisuutena. Seminaarissa muistettiin myös yksikön henkilökuntaa. Kymmenen vuoden palveluksesta kunniakirjan saivat tuotekehittäjä Raija Alatalo, taloussihteeri Susanna Björninen ja tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen. Helsingin yliopiston 15-vuotisjuhlamitalin saivat tutkimusjohtaja Jouni Kujala ja erikoissuunnittelija Marita Leskinen. Kunniakirjan saivat myös kaksikymmentä vuotta Ruraliassa työskennelleet informaatikko Hilkka Aro ja talouspäällikkö Hanna-Riitta Karttunen. Erikoiskunniakirja luovutettiin Mikkelin apulaiskaupunginjohtaja Eero Kaitaiselle, joka on toiminut kahdenkymmenen vuoden ajan Ruraliainstituutin johtokunnassa. Kunniakirjat ja mitalit luovutti Helsingin yliopiston maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan dekaani, Ruralian johtokunnan puheenjohtaja Jukka Kola yhdessä johtaja Pirjo Siiskosen kanssa. MIKKELI NIGHT IN HELSINKI JUHLAA VIETETTIIN 20-VUOTISEN BScBA-OHJELMAN KUNNIAKSI Helsingin kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikön englanninkielinen kandidaattitasoinen ohjelma (BScBA) aloitti toimintansa vuonna 1989 Mikkelissä. Ohjelman 20. vuosikurssi aloitti opintonsa syksyllä Juhlavuoden kunniaksi yksikkö kutsui kaikki toimintavuosien aikana BBA-, MBA- ja BScBA-ohjelmasta valmistuneet alumnit ja nykyiset opiskelijat kauppakorkeakoulun Helsingin kampuksella järjestettyyn Mikkeli Night in Helsinki juhlaan. Paikalla juhlassa oli noin 230 alumnia, opiskelijaa, professoria ja kutsuvierasta. Illan aikana vieraat nauttivat buffet-pöydän antimista sekä BBA-alumnien Noora Ruohosen ja Satu Strömberg-Kuosmasen upeista musiikkiesityksistä. Juhlapuhujina olivat Helsingin kauppakorkeakoulun edustajina BScBAohjelman johtaja David Atkinson, BBA-ohjelman perustajiin kuulunut emeritusprofessori Veikko Jääskeläinen, vararehtori Hannu Seristö sekä vuosina BBA-ohjelman johtajana toiminut Heikki Urmas. Mikkelin kaupungin puheenvuoron käytti apulaiskaupunginjohtaja Eero Kaitainen. Opiskelijakunnan puolesta tervehdyksen toivat HSE Mikkelin opiskelijajärjestön Probba ry:n puheenjohtaja Niko Nihtilä sekä alumnijärjestön puheenjohtaja Vesa Sironen. 6

7 Juhla antoi kaikille mainion tilaisuuden tavata toisiaan useidenkin vuosien jälkeen. Merkillepantavaa oli, että monet ovat pitäneet toisiinsa tiivistä yhteyttä valmistumisenkin jälkeen. Vilkkaasta keskustelusta kävi esille, että useat alumnit ovat luoneet itselleen upean uran liike-elämässä ja toimivat erilaisissa suomalaisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa merkittävissä tehtävissä. Ilta oli kaikin puolin onnistunut ja monet kyselivät jo seuraavien juhlien ajankohtaa. KOULUTUSTA ESIMIESVALMENNUSTA YRITTÄJILLE Yrittäjä, kehity esimiehenä eli YKE on valmennusohjelma yrittäjille, jotka toimivat esimiehinä. Ohjelma on uusi ja se on kehitetty yrittäjiltä saatujen toiveiden ja tarpeiden pohjalta. YKE eli Yrittäjä, kehity esimiehenä -valmennusohjelma auttaa yrittäjää hyödyntämään paremmin työntekijöidensä työpanoksen. Kun yrittäjä saa henkilöstöjohtamiseen lisävalmiuksia, hänelle vapautuu aikaa yrityksen kehittämiseen ja liiketoiminnan strategiseen suunnitteluun. Henkilöstöresurssit ja niihin panostaminen ovat myös keskeinen väline yritystoiminnan laajentamiseen. Vuoden 2009 lähipäivien aiheet ovat: Työnantajaroolin haltuunotto ke Henkilöstöresurssien suunnittelu ti Esimiestyön työkalut ke Henkilöjohtaminen ke ja Ajankäyttö ke Lisäksi valmennusohjelma sisältää yritysklinikkatyöskentelyä. Jokainen yrittäjä isännöi yritysklinikan, jossa ratkotaan yrityksen haasteita. Jokaisessa yrityksessä toteutetaan myös erillinen henkilöstön kehittämispäivä. Päätöspäivä on ke Yrittäjä, kehity esimiehenä on osa Hyvä johtaja ESR hanketta. Hyvä johtaja hankkeessa toteutetaan Voimavaroja esimiestyöhön kehittämisohjelmia, joista ensimmäinen starttasi Mikkelissä ja Savonlinnassa HENKILÖSTÖUUTISIA FM MATTI MALINEN MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN UUDEKSI PÄÄSIHTEERIKSI FM Matti Malinen on valittu Mikkelin yliopistokeskuksen uudeksi pääsihteeriksi. Malinen työskentelee tällä hetkellä Helsingin kauppakorkeakoulun Kansainvälisen liiketoiminnan kandidaattiohjelmassa (BScBA-ohjelma) Talous- ja hallintopäällikkönä. Matti Malinen aloittaa yliopistokeskuksen pääsihteerinä nykyisen pääsihteeri Päivi Lehtosen siirtyessä Itä-Suomen lääninhallitukseen lääninsivistysneuvoksen määräaikaiseen tehtävään. Lisätietoja: Mikkelin yliopistokeskuksen pääsihteeri Päivi Lehtonen, puh tai 7

8 TAPAHTUMIA VENÄJÄ-LUENTOSARJA Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio, Lönnrotinkatu 5, Mikkeli MIKSI KANNATTAA OSATA VENÄJÄÄ JA TUNTEA SEN KULTTUURIA? klo 16:00 OHJELMA Tilaisuuden avaus, maakuntajohtaja Matti Viialainen, Etelä-Savon maakuntaliitto Mikkelin kaupungin tervehdys, opetustoimenjohtaja Heikki Hirvonen, Mikkelin kaupunki Venäjän kielen asema ja osaamistarve Itä-Suomessa. Kokemuksia toimenpiteistä venäjän kielen kiinnostavuuden lisäämiseksi. Petri Kyyrä, rehtori, Itä-Suomen koulu Niin miksi? Tuomo Leppänen, MAYT OY Kommenttipuheenvuoro: Hannu Koponen, tavaratalonjohtaja, Carlson Mikkeli Tilaisuuden päättäminen Tilaisuuden puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Matti Viialainen, Etelä-Savon maakuntaliitto. Järjestäjät: Suomi-Venäjä seura, Mikkelin yliopistokeskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon kauppakamari, Mikkelin kaupunki, Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. VENÄLÄINEN TAPAKULTTUURI ti klo Merja Jokela, Suomi-Venäjä-seuran kulttuurisihteeri UUTTA TYÖVOIMAA RAJAN TAKAA klo 16: Paneelikeskustelu maahan muuttaneiden venäläisten ja suomalaisten viranomaisten välillä. VENÄJÄN KULTTUURIN JA ARVOJEN KEHITYS HISTORIASTA NYKYPÄIVÄÄN - KRIITTISEN ARVIOIVA PU- HEENVUORO to klo 16: Jukka Mallinen, Venäjä-asiantuntija, suomentaja ja Suomen PENin puheenjohtaja LÖYTÖRETKI SIPERIAAN 2000-LUVULLA ti klo 16: Professori Leo Granberg ja taiteilija Anu Osva TERVETULOA KAIKILLE AVOIMIIN JA MAKSUTTOMIIN TILAISUUKSIIN! (pidätämme oikeuden muutoksiin) 8

9 TUTKIMUKSIA JA TULKINTOJA MERKKIVUODEN 1809 HENGESSÄ -LUENTOSARJA TULOSSA KEVÄÄLLÄ 2009: MIKKELIN Luentosarja TIEDEPÄIVÄ järjestetään yhteistyössä - TULOKSIA TULKITTUA TIETEESTÄ TUUVAA JA Merkkivuoden TUTKIMUKSESTA 1809 tapahtumakokonaisuus Mikkelin seudulla -hankkeen kanssa. Lisätietoja Mikkelissä vietetään torstaina ensimmäistä Mikkelin Tiedepäivää kokous- ja kongressitalo M ikaekaskikansan lissa. Tiedepäivän HENKINEN teemana JA on AINEELLINEN Uusiutuvien PERINTÖ luonnonvarojen hyödyntäminen ja sitä ovat toteuttam assa Mikkelin klo yliopistokeskus, Mikkelin ammattikorkeakoulu ja MTT-Mikkeli. Tapahtuman tarkoituksena Professori on tieteen Matti Sarmela popularisointi; alueella tehtävää tutkimusta tehdään tutuksi alueella asuvilihmisille. Mikkelin Tiedepäivän yhteydessä jaetaan myös Tieteenkesyttäjä palkinto. Mikke- le lin T iedeelämää päivän luentotilaisuudet ETELÄ-SAVOSSA ovat 200 kaikille VUODEN avoimia. TAKAA Lämpimästi tervetuloa! klo FM Hannele Wirilander TARUA JA TOTTA VUODESTA 1809 ELOKUVAN SILMIN klo Professori. Peter von Bagh (pidätämme oikeuden muutoksiin) MIKKELIN TIEDEPÄIVÄ TULOKSIA TIETEESTÄ JA TUTKIMUKSESTA Mikkelissä vietetään torstaina ensimmäistä Mikkelin Tiedepäivää kokous- ja kongressitalo Mikaelissa. Tiedepäivän teemana on Uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäminen ja sitä ovat toteuttamassa Mikkelin yliopistokeskus, Mikkelin ammattikorkeakoulu ja MTT-Mikkeli. Tapahtuman tarkoituksena on tieteen popularisointi; alueella tehtävää tutkimusta tehdään tutuksi alueella asuville ihmisille. Mikkelin Tiedepäivän yhteydessä jaetaan myös Tieteenkesyttäjä palkinto. Mikkelin Tiedepäivän luentotilaisuudet ovat kaikille avoimia. Lämpimästi tervetuloa! VIERAILUJA MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSELLA - Saksalainen ryhmä professoreja ja opiskelijoita Kasselin yliopistosta vieraili Ruralia-instituutissa Ryhmälle esiteltiin myös Mikkelin yliopistokeskusta ja sen toimintaa. - Syksyllä EU-tiedottajana aloittanut Sanna Silventoinen vieraili Mikkelin yliopistokeskuksella Sanna Silventoiselle esiteltiin yliopistokeskuksen toimintaa ja tiloja. - Mikkelin yliopistokeskus sai vieraakseen delegaation Kiinasta, Henanin maakunnasta Erilaisissa hallintotehtävissä toimivalle ryhmälle esiteltiin Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus, Kansainvälisen liiketoiminnan kandidaattiohjelma (BScBA-ohjelma) sekä Mikkelin yliopistokeskus kokonaisuudessaan. MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS KESTÄVÄ, UUDISTUVA JA VAIKUTTAVA TIEDEYHTEISÖ Mikkelin yliopistokeskus on vuonna 2004 toimintansa aloittanut verkostomallinen tiedeyhteisö. Toiminta perustuu tieteelliseen tutkimukseen, yliopisto-opetukseen ja vuorovaikutukseen ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Yliopistokeskuksessa järjestetään vuosittain täydennyskoulutusta yli 6000 opiskelijalle ja tutkintoopiskelijoita on n Henkilöstöä Mikkelin yliopistokeskuksessa on 223. Vuosibudjetti vuonna 2007 oli 17,9 MEUR Mikkelin yliopistokeskuksen muodostavat: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti Kansalliskirjaston Mikrokuvaus- ja konservointilaitos Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus Helsingin kauppakorkeakoulun BScBA-ohjelma Lappeenrannan teknillisen yliopiston Mikkelin yksikkö Kuopion yliopiston Soveltavan ympäristökemian laboratorio Yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö MUCinoita toimitus: Päätoimittaja: Päivi Lehtonen, Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö, puh , Toimitus: Sirpa Taskinen, Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö, puh , 9

10 Kuvassa pääsihteeri Päivi Lehtonen sekä uusi pääsihteeri Matti Malinen. Mikkelin yliopistokeskus kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa Rauhaisaa Joulua sekä Onnen Hetkiä Uudelle Vuodelle 2009! 10

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 3/2010

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 3/2010 29.9.2010 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 3/2010 www.muc.fi MUCissa TAPAHTUU - Digitointiseminaari keräsi alan huiput Mikkelin yliopistokeskukseen - Professori Diana Phillips innoissaan opetusjaksostaan

Lisätiedot

-LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA. Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA

-LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA. Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA -LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA 4 5 7 Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA Yliopistokeskukset arvioidaan Opetusministeriö on tilannut

Lisätiedot

SISÄ- SIVUILLA -LEHTI 2009 2010. Mikkelin seudulle puuhataan BIOJALOSTAMOA. Soveltavan ympäristökemian laboratoriossa työskentelee HUIPPUTUTKIJOITA

SISÄ- SIVUILLA -LEHTI 2009 2010. Mikkelin seudulle puuhataan BIOJALOSTAMOA. Soveltavan ympäristökemian laboratoriossa työskentelee HUIPPUTUTKIJOITA -LEHTI 2009 2010 Soveltavan ympäristökemian laboratorion Marie Curien nimeä kantavan tutkimusprojektin tutkijoita koolla Mikkelissä. Kuvassa vasemmalta oikealle: Jaroslaw Puton, Alexander Tolstoguzov,

Lisätiedot

MUCinoita 18.12.2007

MUCinoita 18.12.2007 www.muc.fi MUCinoita 18.12.2007 Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote SISÄLLYS VALTAA JA VALLATTOMUUTTA MIKKELIN SEUDULLA SUOMEN ENSIMMÄINEN START UP CAFE AVATTIIN MIKKELIIN 50 VUOTTA OSUUSTOIMINNAN OPETUSTA

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005 - toimintamalleja ja tuloksia yritysten ja yritysverkostojen hyödynnettäviksi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...5

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013

Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013 Tieteestä hyvinvointia Turun yliopisto yhteiskunnallinen vaikuttaja RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013 Sisällysluettelo Vaikuttavaa tiedettä...3 Tutkimustoimintaa ja

Lisätiedot

Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006

Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006 Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006 Toimittaneet Torsti Hyyryläinen Eeva Uusitalo Rural Studies -koordinaatioyksikkö Rural Studies -yliopistoverkosto

Lisätiedot

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 1/2014 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA Yrittäjyys kiinnostaa nuoria Yhteiskunnan

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli)

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 02.02.2012 kello 10:00 Kokouspaikka Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Asialista: 1 Kokouksen avaus ja saapuvilla

Lisätiedot

MERCURIUS. Ennakointitieto poliisijohdon apuna. Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta

MERCURIUS. Ennakointitieto poliisijohdon apuna. Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 /2008 MERCURIUS Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta Ennakointitieto poliisijohdon apuna P ÄÄKIRJOITUS Tulevaisuuden hahmottaminen Juha

Lisätiedot

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen:

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen: T U R U N K A U P P A K O R K E A K O U L U N T I E D O T U S L E H T I 4 / 2 0 0 9 M E R C U R I U S Harri Koponen: Yhteistyöstä käytännön hyötyä Seppo Virtanen, Juhani Karhumäki ja Reima Suomi: Tietoturvaosaajille

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana 15.10..2008 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.30 Paikka Läsnä puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Selvitysmies, professori Pentti Maljojoki YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

POLYSTEEKKI. Teema: Tulevaisuus. Kohti oppimiskeskeistä kulttuuria. Talotekniikalla energiansäästöön. Teknillisen korkeakoulun aikakauslehti 3 4/2009

POLYSTEEKKI. Teema: Tulevaisuus. Kohti oppimiskeskeistä kulttuuria. Talotekniikalla energiansäästöön. Teknillisen korkeakoulun aikakauslehti 3 4/2009 POLYSTEEKKI Teknillisen korkeakoulun aikakauslehti 3 4/2009 Teema: Tulevaisuus Kohti oppimiskeskeistä kulttuuria Talotekniikalla energiansäästöön sisällys 3 4/2009 18 30 Yliopisto-opettajina toimivien

Lisätiedot

Uusi muhkea 12-sivuinen!

Uusi muhkea 12-sivuinen! 1/2005 Yrityspalvelujen yhteistyö syvenee sivu 2 Iittalan kehittäminen vauhdissa sivu 4 Jaspicomille INNOSUOMI sivu 7 Uusi muhkea 12-sivuinen! Uskoa yrittäjyyteen maaseudulle ja taajamiin Vuosi 2004 valoi

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6 VUOSIKERTOMUS 2008 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuoden 2008 päätapahtumat 8 Strategia 10 Technopolis-konsepti 14 Toimintapaikkakunnat 16 Technopolis on asiakasyritysten lukumäärällä

Lisätiedot

Parhaiten varjellut salaisuudet

Parhaiten varjellut salaisuudet Parhaiten varjellut salaisuudet 1 2 Yksi parhaiten varjelluista salaisuuksista on, että ihmiset janoavat sitoutumista, kunhan heille tarjotaan siihen sopiva toimintaympäristö ja riittävästi vapautta. 3

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Toiveiden tynnyristä kohti täydennyskoulutuksen. käytännön toimintamallia. Heli Paalamo (toim.) TIEDE + TEKNOLOGIA AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI

Toiveiden tynnyristä kohti täydennyskoulutuksen. käytännön toimintamallia. Heli Paalamo (toim.) TIEDE + TEKNOLOGIA AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI Aalto PRO Toiveiden tynnyristä kohti täydennyskoulutuksen käytännön toimintamallia Heli Paalamo (toim.) TIEDE + TEKNOLOGIA AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot

Asiakkaan valta kasvaa, kuinka organisaatiosi pärjää? Petri Parvinen. myynnin johtamisen professori, Aalto-yliopisto

Asiakkaan valta kasvaa, kuinka organisaatiosi pärjää? Petri Parvinen. myynnin johtamisen professori, Aalto-yliopisto Lähiruoka Merta lähemmäs kalaan New Nordic Cuisine Claus Meyer gastronominen yrittäjä, ravintola Noma Metallin mestarit Puntarissa kone- ja metalliteollisuuden kilpailukyky Valmistavan teollisuuden tulevaisuus

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Asiakaslehti Nro 4 2005 TAMPEREEN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS

Asiakaslehti Nro 4 2005 TAMPEREEN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS Asiakaslehti Nro 4 2005 TAMPEREEN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS OSAKSI KAUPPAKORKEA- KOULUA 15 vuoden ikään ehtinyt Liiketaloudellinen tutkimus- ja koulutuskeskus liittyy

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot