KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI"

Transkriptio

1 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 214 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-maaliskuussa 215 on kirjattu henkilöstökuluja n.,2 milj. euroa (,6 %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella palkattujen palkkamenojen kasvusta. Viime vuoteen verrattuna työllistämispalkkoja on maksettu sivukuluineen n.,3 milj. enemmän. Työllistettävät v.215 v.214 Muutos Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Yhteensä Henkilöstömenot yhteensä, 12 kk:n liukuva summa 29-3/215 ja talousarvio tammi tammi tammi tammi tammi

2 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 214 KAUPUNKI/KONSERNI MONIPUOLINEN ELINKEINOELÄMÄ JA HYVÄ TYÖLLISYYS Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen. Vuosien taloustavoitteiden toteutuminen edellyttää laajaa suunnitelmallista ohjelmaa palvelurakenteen tiivistämisestä ja palveluprosessien kehittämisestä. Palvelupäälliköt ovat yhdessä johtoryhmän kanssa valmistelleet laajan kaikkia kaupungin toimintoja koskevan sopeuttamisohjelman. Ohjelma viedään kesäkuun valtuustolle hyväksyttäväksi. Ohjelman tavoitteena on sopeuttaa kaupungin palvelurakenne siten, että talous saadaan tasapainoon vuonna 218. Toukokuussa järjestetään kolme kuntalaiskuulemistilaisuutta. Sopeuttamisohjelma otetaan huomioon vuoden 216 talousarvion kehystä laadittaessa. 2. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi. Perustetut ja lakanneet yritykset Lähde: Kaupparekisterin kuulutustietopalvelu ja Asiakastiedon Myyntioptimi - Kaupparekisterin aloituspäivämäärän mukaan tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu perustetut lakanneet nettolisäys Lähde: Kaupparekisterin kuulutustietopalvelu ja Asiakastiedon Yritysfiltteri - Kaupparekisterin aloituspäivämäärän mukaan tammi-maaliskuu koko vuosi koko vuosi koko vuosi koko vuosi koko vuosi perustetut lakanneet nettolisäys vuosi 215 verrattuna edellisiin vuosiin verrattuna 214 verrattuna 213 verrattuna 212 verrattuna 211 verrattuna 21 tammikuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu perustetut -6 % -16 % -16 % -16 % -17 % lakanneet 3 % -29 % -8 % -21 % -14 % nettolisäys -16 % 7 % -24 % -9 % -2 % Työttömyys oli maaliskuussa 16,1% eli työttömiä 4.51 henkilöä (helmikuussa ja vuosi sitten maaliskuussa 3.983). Salon työllisyysasteen ja asukasluvun kehitys ovat erittäin huolestuttavia. Kummallakin on merkittävä vaikutus veropohjaan ja sitä kautta lopulliseen verokertymään. Väestön ikärakenne ja huoltosuhde on muuttunut, koska aktiiviväestöä on muita ryhmiä enemmän muuttanut pois. 3. Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 217 mennessä. Vuosikate Maaliskuun toteutumasta on talousennusten mukainen. Sen mukaan vuosikate on toteutumassa budjetin mukaisena. Tilanteesta ei vielä voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä, koska työllisyystilanteessa ja väkiluvun kasvussa ei ole tapahtunut toivuttua kehitystä. Valmisteilla oleva sopeuttamisohjelma lähtee siitä, että tuottojen ja kulujen osalta talousarviossa pysytään. Tällä hetkellä näyttää siltä, että määrärahat eivät kaikilta osin tule riittämän. Lisätalousarvion tarvetta harkitaan. Tavoitteena on löytää lisämäärärahoja vastaavat säästöt budjetin sisältä. Veroprosentti Vuosikatteen budjettia parempi ennuste johtuu siitä, että verotuloja ja valtionosuuksia on kertynyt ennustetta enemmän. Väkiluvun jatkuva väheneminen ja heikko työllisyystilanne heijastuvat loppuvuoden oikaisutilityksiin. TYÖLLISTÄMISTUKI 215 (maaliskuu) Kaupungin työllistämistuki pitkäaikaistyöttömille max 3,- /kk/työllistettävä. TA 215 määräraha ( ) 25, Hyväksytty tuki yhteensä ( ) ,67 Määrärahaa jäljellä ( ) ,33 Toteutunut maksatus yhteensä ( ) 5 254,35 Hyväksytty tuki yhteensä (hlö) 1 Hylätyt yhteensä 5 Tilikauden yli- /alijäämä Verorahoituksen suotuisa kehitys vaikuttaa myös alijäämäennusteeseen. Velka/ asukas Lyhytaikaista kassalainaa ei ole otettu. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tammi-maaliskuussa 2,1 milj. euroa. Pitkäaikaisesta lainaa ei ole nostettu. Pitkäaikaista lainaa oli maaliskuun lopussa 111,8 milj. euroa eli 2.62 euroa/asukas Suhteellinen velkaantuneisuus Rahavarat olivat 2,4 milj. euroa. Nettokassavirta oli 7,8 milj. euroa positiivinen. Muita havaintoja: Kaupunginhallitus on esityksen henkilöstöön kohdistuvien säästötoiminen jatkamisesta vuosille Hallitus korosti erityisesti eläköitymisen täysimääräisen hyödyntämisen huomioimista sopeuttamisohjelmatyössä. Henkilökuntaa kannustetaan pitämään palkattomia vapaita aina, kun se toiminnallisesti on mahdollista. Salon kaupungin talouden liikkumavara on todella kapea. Tiukkaa kulukuria on jatkettava kaikkien menolajien osalta.

3 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 214 KAUPUNKI/KONSERNI Kansainväliset invest in asiat maaliskuu 215 Suunnitellun Suomi-Kiina Business Summitin ajankohta siirtyy syksyyn, loka-marraskuulle. Siirtyminen johtuu wuhanilaisten yritysten matkustuslupakäytäntöihin. Business Summitin suunnittelua jatketaan yhdessä Finpron ja Team Finlandin kanssa. Kaupunkikehityspäällikkö osallistui Tekesin järjestämälle liiketoiminnan kehittämis- ja bench marking -matkalle Yhdysvaltoihin Washington osavaltioon ja Kanadan Vancouveriin. Kaato-verkoston kautta on aktiivista työtä kahden kansainvälisen asiakasyrityksen kanssa jatkettu. Yrityksille on toimitettu ajantasaista tietoa tukimuodoista, toimitiloista, Suomen työlainsäädännöstä, tarjolla olevista osaamisista sekä paikallisesta yrityskentästä. Saksan Puchheimin yhteistyön tuloksena ensimmäinen yritysten välinen yhteistyö on alkamassa: kaksi salolaista ohjelmistoyritystä on mukana tarjouskilpailussa sovelluksen toimittamisesta saksalaiselle yritykselle. Tuloslaskelma (ulkoinen) TP214 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu TP ennuste TA215 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvik. tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Kunnallisverot Kiinteistöverot Yhteisöverot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate

4 VEROTUOTOT; ENNUSTE 215 KUNNALLISVERO Ennuste 215 Tot 215 Ennuste 215 (kumulatiivinen) Tot 215 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 215; Kunnallisvero (1 ) Ennuste 215 Tot Tammi Helmi Maalis Huhti Verotuottoennuste v. 215; Kunnallisvero (1 ) Ennuste 215 (kumulatiivinen) Tot 215 (kumulatiivinen) YHTEISÖVERO Ennuste 215 Tot 215 Ennuste 215 (kumulatiivinen) Tot 215 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 215; Yhteisövero (1 ) Ennuste 215 Tot Tammi Helmi Maalis Huhti Verotuottoennuste v. 215; Yhteisövero (1 ) Ennuste 215 (kumulatiivinen) Tot 215 (kumulatiivinen) KIINTEISTÖVERO Ennuste 215 Tot 215 Ennuste 215 (kumulatiivinen) Tot 215 (kumulatiivinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 215; Kiinteistövero (1 ) Ennuste 215 Tot Tammi Helmi Maalis Huhti Verotuottoennuste v. 215; Kiinteistövero (1 ) Ennuste 215 (kumulatiivinen) Tot 215 (kumulatiivinen)

5

6 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 215 HYVINVOINTIPALVELUT / TERVEYS-, VANHUS- JA SOSIAALIPALVELUT TOIMINTATUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ 1. Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen Terveyspalveluihin sijoitettujen uusien perhetyöntekijöiden avulla on ennakoivan perhetyön prosessi tehostunut ja yhteistyö palvelualueiden välillä tullut joustavammaksi. Kehitystyötä tältä osin jatketaan. Jatkossa palveluja tarvitsevat perheet saadaan ennakoivan perhetyön palvelujen piiriin entistä kattavammin ja tätä kautta korjaavien toimenpiteiden tarve vähenee ja samalla sijoituksista aiheutuvat kustannukset laskevat. Vanhuspalvelujen riskiryhmiä kartoittava 8-vuotiaille lähetettävä hyvinvointikysely ja siihen liittyvät interventiot ovat käynnistyneet keväällä suunnitelman mukaisesti. 2. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestönkehitys kääntyy positiiviseksi Työ- ja palvelukeskukseen saadut uudet toimet mahdollistavat paja- ja työllistämistoiminnan tehostamisen ja tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuun siten, että Salon maksuosuus laskee.

7 TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN SEKÄ ITSENÄISEN SUORIUTUMISEN EDISTÄMINEN Terveyspalvelut 3/214 3/215 Muutos % Tyks (alue) hoitojaksot ,7 Tyks (alue) pkl-käynnit ,9 EPLL pkl-käynnit Psykiatria hoitojaksot ,3 Psykiatria pkl-käynnit ,5 Avohoitokäynnit ,2 Tk vuodeosaston hoitopäivät ,1 Päivystys ,8 Hammashoitokäynnit ,9 Siirtoviivepäivät 278/ / ,6 Vanhuspalvelut 3/214 3/215 Muutos % Kotihoidon käynnit , Tehostettu palveluasuminen ,5 Hoitokotien hoitopäivät , Sosiaalityön palvelut 3/214 3/215 Muutos % Toimeentulotuki kotitaloudet ,8 Lastensuojelun huostaanotot /avohuollon sij. 4/36 8/36 5, Lastensuojelun asiakkaat ,2 Palveluasumisen asiakkaat ,7 TASAPAINOINEN TALOUS TOIMINTAKULUT: Erikoissairaanhoito Suoritteet 1-3: Muutos % Hoitojaksot ,2 Poliklinikkakäynnit ,1 Erikoissairaanhoito Toteutuneet kustannukset 1-3: muutos Tyks alue Psyk Muut Yhteensä Erikoissairaanhoidon kohdalla suoriteperusteiset kustannukset ovat tammi-maaliskuun osalta viime vuoden vastaavaa aikaa suuremmat. Yksikkökustannukset ovat edelleen vahvassa kasvussa. Sairaanhoitopiiri ei enää raportoi somaattisen hoidon yksiköistä erikseen. Salon aluesairaalan kustannukset sisältyvät TYKS alueen lukuihin. Siirtoviivemaksujen kasvuun vaikuttaa osaltaan terveyskeskussairaalan paikkatilanne. Sairaanhoitopiirin harjoittama itsenäinen palvelukokonaisuuksien drg-hinnoittelu kasvattaa palvelujen yksikkökustannuksia vuodesta toiseen eikä suoritemäärien lasku vähennä kuntien maksuosuuksia. Erikoissairaanhoidon palvelujen kustannuskasvua on lähes mahdotonta hallita kuntatasolta. Perusterveydenhuollossa tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset näkyvät kyllä osaltaan suoritemäärien laskuna, mutta kulujen kasvun hillitsemiseen niillä on rajallinen merkitys. Talousarvion toteutumisen kannalta huolestuttavaa on, että Salon kaupungin erikoissairaanhoidon palvelujen toteutunut käyttö 1-3/215 poikkeaa 9,1 % ennakkoon laskutetusta. Lisälaskua on alkuvuoden osalta tulossa yli 1 M. 3. Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 217 mennessä Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden toimintakulut ovat edellisvuoden tasolla. Talousarvioon varatut määrärahat eivät tule riittämään (TP / TA ). Merkittävin ylitys tulee kohdistumaan palvelujen ostoihin. Myös henkilöstökulujen kohdalla talousarvio tulee ylittymään. Henkilöstökuluja on kertynyt n. 35 edellisvuotta enemmän. TOIMINTATUOTOT: Terveyspalvelujen oman toiminnan osalta on toimintakuluja kertynyt n. 5 edellisvuotta enemmän. Talousarvion toteumaprosentti on 24,4 %. Alkuvuoden käytön perusteella talousarvio tulee ylittymään. Toimintakulujen kasvu selittyy suurelta osin henkilöstömenojen kasvulla. Henkilöstökuluja on osaltaan kasvattanut mm. suun terveydenhuollon vakanssien mukainen lääkärien rekrytointi sekä myös avoterveydenhuollon lääkärien parempi rekrytointitilanne. Palvelujen ostot ovat edellisvuoden tasolla. Päivystyskäynneissä on selkeä kasvu verrattuna edellisvuoteen. Vanhuspalvelujen kohdalla toimintakuluja on kertynyt alkuvuoden osalta 38 edellisvuotta vähemmän. Vanhuspalvelujen talousarvio näyttäisi toteutuvan. Palvelualueen henkilöstökulut ovat talousarvion mukaiset ja n. 2 euroa edellisvuotta pienemmät. Myös palvelujen ostoja on toteutunut aiempaa vähemmän. Vanhuspalvelujen suoritemäärät ovat edellisvuoden tasolla. Suunnitellut palvelurakennemuutokset on saatu valmiiksi ja palvelumuotojen suoritemäärät vakiintuneet. Sosiaalityön palvelujen talousarvio tulee ylittymään. Toimintakulujen toteuma on suunnilleen edellisvuoden tasolla. Sosiaalityön palveluissa merkittävin ylitys kohdistuu palvelujen ostoihin. Myös henkilöstökuluissa on pientä kasvua n. 13. Lastensuojelussa huostaanottoja on tehty alkuvuodesta 8 kun edellisvuoden vastaavana aikana toimenpiteitä tehtiin vain 4. Asiakkaita lastensuojelussa on edellisvuotta vähemmän.

8 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 215 HYVINVOINTIPALVELUT / LASTEN JA NUORTEN PALVELUT JA VAPAA-AJAN PALVELUT TOIMINTATUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ: JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ: Lasten ja nuorten sekä vapaa-aikapalveluissa on valmisteltu kaupungin sopeuttamissuunnitelmaa. Myös tehtävien vaativuuden arviointi on ollut käynnissä tammikuusta alkaen. Nuorten pajatointaan on myönnetty 55 euroa valtionavustusta kahden työvalmentajan palkkakuluihin.

9 ASIAKKAAT, PROSESSIT Opetusltk 3/214 3/215 Muutos% Päivähoitopaik. täyttöaste% 99,76 96,22 Päivähoitopaik. käyttöaste % 81,26 76,73 Lapset varh. kasv. piirissä ,8% Perhepäivähoitajien määrä Lapsia/päivähoitaja 3,97 3,83 syksy/13 syksy/14 Luokkam. erityisopetuksen oppilaat/kaikki oppilaat 7,7 % 7,65 % Oppilasmäärä/luokkien määrä 16,9 17,66 per.op.oppilaat./henkilöstö 1,1 1,56 lukio: opiskelijat./ opetushlöstö 16,13 16,36 Lukio: opisk./opisk. paikat 936/111 9/111 Kansal. opist. opiskelijat Vapaa-ajan ltk 1-3/ /215 Muutos % Veturitallin kävijämäärä ,5% 3/214 3/215 Muutos % Kirjaston lainojen määrä ,8% Uimahallin kävijämäärä ,6% 2/214 2/215 Muutos % Nuorisotilojen kävijämäärä ,3% Tavoite: Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen. TOIMINTAKULUT: Varhaiskasvatus on selvittänyt palvelusetelin käyttöönottoa päiväkotipalveluissa. Selvitystyö jatkuu ja tavoitteena ottaa palveluseteli käyttöön Kolmas sektori on kokeilumuotoisesti järjestänyt joka toinen lauantai ilmaisen lapsiparkin. Alussa toiminta järjestettiin Annankadun avoimen päiväkodin tilassa, josta toiminta siirtyi kauppakeskukseen vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Asiakaskysely toteutettiin helmikuussa digium verkkokyselynä. Varhaiskasvatus on tehostanut asiakaslaskutusprossiin liittyviä toimintoja ja luonut uusia toimintamalleja Lean-toiminnan avulla. Perusopetukseen on saatu valtion erityisavustukset ryhmäkokojen pienentämiseen ja koulutukselliseen tasa-arvoon. Hankerahoituksella on maaliskuussa perustettu syrjäytymisvaarassa oleville nuorille Kunnari-opetusryhmä yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa. OPH:n mahdollistama Oppiva ops koulutuskokonaisuus sekä kumppanuushankkeet koulujen digitalisointiin liittyen ovat jatkuneet. Tavoitteena on toteuttaa langattomien verkkojen rakentaminen sekä office 365-asentaminen kaikkiin peruskouluihin vuoden 215 aikana määrärahojen puitteissa. Lukioissa on suunniteltu sähköiseen yokirjoituksen vaatimia tietoteknisiä ratkaisuja ja hankintoja niin, että ne on toteutettu alkuvuoden 216 aikana. Nuorisopalvelujen osalta yhteistyötä eri toimijoiden kanssa on tiivistetty mm. toimitilojen yhteiskäytön osalta. Kevään aikana Steissiin on saatu tilat mm. 4H- yhdistyksen ja MLL:n Linkki-toiminnan käyttöön. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään ylläpitämällä musiikkiopiston monipuolista varhaisiän musiikkikasvatuksen ja perus- ja opistotason opetustarjontaa sekä kehittämällä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Opetusryhmien muodostamisessa pyritään mahdollisuuksien mukaan kustannustehokkaisiin ratkaisuihin. TOIMINTATUOTOT: Taidemuseo Veturitallissa tammikuussa avattu Nick Brandtin näyttely On This Earth, A Shadow Fallson on ollut yleisömenestys. Veturitallissa on alkuvuoden aikana (1-3) ollut 1737 kävijää. Yleisö on ottanut omakseen myös Salon kaupungin konserttitarjonnan, joka siirtyi vuoden alusta kulttuuritalo Kivasta taidemuseo Veturitalliin. Ohjelmassa on ollut kolme Archi di Salo kamarimusiikkikonserttia sekä kaksi jazz-konserttia. Salon historiallisessa museo SAMUssa on valmisteltu Elektroniikkamuseon toista perusnäyttelyä. Televisionäyttely on valmistuu kesäkuussa. Paikallismuseot valmistautuvat kesän aukioloihin. Maaliskuussa kirjastopalvelujen saavutettavuus asukkaiden aktiivista elämäntapaa edistävänä palveluna säilyi hyvänä. Lainaamisen ja muun asiakaspalvelun lisäksi kirjastopalveluiden yksiköissä oli muun muassa lukupiirejä, näyttelyitä, yleisöluentoja, kirjailijavierailuja, kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta koululaisryhmille sekä päiväkotien ja perhepäivähoitajien vierailuja. Pääkirjastossa oli kerran kuukaudessa pidettävä lastenteatteriesitys. Myös lähikirjastoissa on järjestetty erityisesti lapsille suunnattua ohjelmaa, kuten satudia-esityksiä, joissa kerronta etenee kuvien ja puheen avulla. Kirjastojen merkitys lähipalveluna ja alueellisen identiteetin vahvistajana tulee hyvin esille muun muassa Kiikalan kirjastossa maaliskuussa esillä olleen suositun valokuvanäyttelyn Kotiseutuni kasvot kautta. Kirjastot ovat nykyisin myös suosittuja järjestöjen ja yhdistysten kokouspaikkoja. Kirjastopalveluiden VHS-DVD- digitointilaite oli Kuusjoen kirjastossa maaliskuussa. Laitetta käytettiin ahkerasti. Liikuntapaikoilla vaihtelevat sääolosuhteet tekivät jääkenttien ja latujen hoidosta varsin haastavaa. Kenttien ja latujen hoitoa tehtiin laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kuten yritysten yhdistysten ja aktiivisten kansalaisten toimesta. VPK:n vedenkuljetuksen loppumisen myötä jääkenttien hoito on vaikeutunut usean kentän kohdalla. Sisäliikuntakausi on pyörinyt vilkkaana. Kotimaisten palloilusarjojen lisäksi Salossa pelattiin lentopallon mestareiden liigaa sekä kaksi futsalin maaottelua Suomi-Unkari Muita isompia tapahtumia olivat Salon elinkeinomessut, valtakunnalliset liikunnanopettajien koulutuspäivät ja Elastisen konsertti. Uimahallissa käyntejä oli kolmen ensimmäisen kuukauden ajalta jossa kasvua edelliseen vuoteen n. 5 käyntiä. Ohjattu liikunta on toiminut normaalisti ja liikuntaneuvonnassa on aloitettu testiryhmän kartoitus, jota on tarkoitus seurata tarkemmin tulosten sekä palvelun kehittämistä varten. Kansalaisopiston talous ja toiminta on toteutunut osapuilleen suunnitelmien mukaisesti. Maaliskuun loppuun mennessä toteutuneita opetustunteja oli 7 85, kursseja 39 ja näillä kaikkiaan 6 44 osallistujaa. Lapsille ja nuorille tarkoitettua opetusta on taiteen perusopetus (TPO) ja vapaana sivistystyönä järjestetty, lapsille ja nuorille kohdennettu opetus. Kaikkiaan on toteutumassa 62 lapsille ja nuorille tarkoitettua kurssia, 16 % kaikista kursseista. Opetustunteja näihin on käytetty 1283, 16 % kaikista tunneista. Oppilaita kursseilla on ollut yhteensä 896, 14 % kaikista opiskelijoista. Lapsilla ja nuorilla tarkoitetaan tässä alaikäisiä henkilöitä. Opiston hallinto-ohjelmasta ei saa yksittäisten opiskelijoiden määrää (=netto-

10 TASAPAINOINEN TALOUS: TOIMINTAKULUT: Tavoite: Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 217 mennessä. Opetuslautakunnan toimintakuluja kertyi maaliskuussa 24,3 % ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Ulkoisten toimintakulujen toteutumaprosentti oli maaliskuussa 24,1 % talousarviosta (vuonna 213 ulkoisten toimintakulujen toteuma oli samana ajankohtana 23,6 %). Henkilöstömäärärahojen toteumaprosentti on hieman koholla, mutta näiden kustannusten osalta sitovuustaso on koko kaupungin tasolla. Esiopetus- ja koulukuljetusmäärärahat (noin 3 milj.euroa) on varattu kuljetusyksikköön, mutta kulut kirjattiin vuonna 214 lasten ja nuorten palveluihin. Tänä vuonna käytäntö muuttui, joten vuosien 214 ja 215 kustannukset eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Toimintatuottoja on kertynyt 47,6 % ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Tulojen määrä on ollut ennakoitua suurempi, koska opetus- ja kulttuuriministeriöltä on saatu isot avustukset ryhmäkokojen pienentämiseen ja koulutukselliseen tasa-arvoon. TOIMINTATUOTOT: Vapaa-aikalautakunnan toimintakuluja kertyi maaliskuussa 24,2 % ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Ulkoisten toimintakulujen toteutumaprosentti oli maaliskuussa 23,6 % talousarviosta (vuonna 213 ulkoisten toimintakulujen toteuma oli samana ajankohtana 24,7 %). Toimintatuottoja on kertynyt 33,7 % ( euroa) talousarvioon verrattaessa. Kirjastopalvelut on verrannut kokonaistilannettaan verrokkikuntiin. Salon kirjastopalvelujen toiminta suhteessa verrokkikuntiin (Hämeenlinna, Imatra, Kaarina, Kotka, Kouvola, Seinäjoki) on kustannustehokasta. Vuoden 214 kokonaislainauksessa Salo on kolmantena isompien kaupunkien Kouvolan ja Seinäjoen jälkeen. Hankintojen, henkilöstökulujen, kirjastoaineistokulujen, fyysisten käyntien ja kokonaislainauksen suhteen Salo oli vertailussa kustannustehokkain

11 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 215 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Henkilöstön osalta ei ole tapahtunut erityisiä muutoksia alkuvuodesta. Merkittävin tehtävä oli TVA-prosessin käynnistyminen alkuvuodesta, mikä on sitonut esimiesten ja palvelupäällikön työaikaa. Muutama täyttölupa on haettu ja kevään aikana haussa oli mm. liikenneasiantuntijan tehtävä liikennepalveluyksikköön.

12 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 215 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA MONIPUOLINEN ELINKEINOELÄMÄ JA HYVÄ TYÖLLISYYS Tekninen toimi 1-3/ /215 Muutos-% Ravitsemispalvelut/suoritteet , % Lupa- ja valvonta 1-3/ /215 Muutos-% Rak.valvonta: Myönnetyt luvat 172 INVESTOINNIT PROJRYH1 MENOT TA 215 TOT 215 Tot % 16 Kiinteistöt ,2% 21 Sos.ja terv.toimen hankk ,% 22 Sivistystoimen hankkeet ,6% 23 Teknisen toimen hankkeet ,% 41 Kaava-alueet -43,% 42 Liikenneväylät -7,% 43 Katuinfran saneeraus ,3% 431 Katuvalaistus ,8% 432 Tielaitoksen hankkeet ,6% 44 Puistot ,5% 45 Sivistystoim. muut kohteet ,6% 62 Sos.ja terv.toimen irtain -28,% 63 Sivistystoimen irtain ,8% 64 Teknisen toimen irtain ,1% YHTEENSÄ ,5% PROJRYH1 TULOT TA 215 TOT 215 Tot % 16 Kiinteistöt ,6% 45 Sivistyst. muut kohteet 293,% YHTEENSÄ ,9% TASAPAINOINEN TALOUS 157-8,7 % Uudet lupahakemukset ,9 % Ympäristönsuojelu: 1-3/ /215 Muutos-% jätevesi- yms. lausunnot , % Muut päätökset ja luvat yms ,8 % Terv.valvonta sekä eläinlääkintähuolto: Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ,6 % 1. Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen. Kaupunkikehityspalveluissa palvelurakennetta on sopeutettu toimintaympäristöön mm. leantoimintatavalla. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen osalta lean-prosessi alkoi alkuvuodesta. Alkukeväästä on valmisteltu myös sopeuttamisohjelmaa, joka vaikuttaa eniten palvelualueiden palvelurakenteeseen. 2. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi. Kaavoitusohjelmaa on toteutettu suunnitellusti. Tonttien kysyntä on edelleen heikkoa. Kaavoitus- ja lupahankkeiden läpimeno on tavoitteiden mukaista. Työllisyyskehityksen parantamiseksi on tehty useita työllisyysohjelmassa olevia toimia mm. kaupungin palkkatukipaikkojen lisäys ja uusia toimia jatketaan kevään aikana. Alkuvuoden aikana perustetuista yrityksistä yli puolet (35) on yksityisiä elinkeinonharjoittajia. Yritysten investointi- ja kehittämistuista yli 7 prosenttia on kohdistunut teollisuuden toimialan yrityksiin. 3. Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 217 mennessä. Kaupunkikehityspalvelut on jatkanut tiukkaa kulukuria alkuvuodesta. Kunnossapidon ja korjausten osalta on tehty vain välttämättömät toimenpiteet. Kaupunkikehityspalvelujen talous näyttää toteutuvan arvioidusti. Tuloja ei ole kertynyt vielä juurikaan, mikä johtuu siitä, että laskutus ei ole vielä toteutunut. Teknisen lautakunnan osalta näyttää siltä, että talousarvio tullee ylittymään. Ylitys johtuu lähinnä ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen menoista. Menokehitystä seurataan seuraavissa raporteissa. Muita havaintoja: Rakennusvalvonnan osalta saapuvien ja käsiteltävien lupien määrä on tällä hetkellä hieman viime vuotta pienempi, mutta uudisrakennuspuolella on lupamäärä jo lähtenyt nousuun. Valtaosa hakemuksista on kuitenkin pieniä laajennuksia/muutoksia, maatalouden rakennuksia. Pysyvä rakennustunnus (prt) otettiin Salossa käyttöön Käyttöönoton onnistumiseksi rakennus- ja huoneistorekisteriä on perusparannettu jo pitkään sekä pyritty löytämään rakennus- ja huoneistorekisterin ja väestötietojärjestelmän rekisteritietojen puutteita sekä eroavaisuudet.

13 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 215, LIIKELAITOS SALON VESI TOIMINTATUOTOT JA KULUT Liikelaitos on aloittanut alkukeväästä Salo-Muurla, Karjaskylän, KT-52 liittyvien vesihuoltotöiden ja Teijo-Matilda vesihuollon rakennustyöt sekä viemäriverkoston savukokeet vuotokohtien havaitsemiseksi. Vaasan hallintooikeuden päätöksistä koskien Kiikalan vedenottoa ja puhdistamon lupaehtoa on valitettu korkeimpaan hallintooikeuteen. Palvelurakenne on muutettu paremmin palvelemaan kuluttajia huomioiden vesihuollolle asetetut kovat taloudelliset ja tekniset vaatimukset. Talouden tasapainottamiseksi menokehitykseen kiinnitetään erityistä huomiota. Liikelaitos Salon Veden osalta menot ja tulot ovat toteutuneet seurantakaudella arvioidusti. Mikäli talouden kehitys jatkuu samanlaisena, näyttää siltä, että varatut määrärahat tulevat riittämään.

14 Henkilöstömäärä Vakinainen Määräaikaiset Sijaiset Työllistetyt Yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Muutos edelliseen kuukauteen Henkilöstömäärä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Työllistetyt Sijaiset Määräaikaiset Vakinainen Sairauspoissaolot, tammikuu - maaliskuu Yhteensä kalenteripäivää Yhteensä K a l e n t e r i p ä i v ä t palkaton oma ilmoitus muu todistus lääkärintodistus palkaton oma ilmoitus muu todistus lääkärintodistus

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2014 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-toukokuussa

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 Kunnanhallitus 29.11.2010 182 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 KV 13.12.2010 ja taloussuunnitelma 2012 2013 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö Osavuosikatsaus 2/2014 22.9.2014 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Kari Nenonen Patrik Marjamaa Pia Ojavuo Päivi Kunnas kaupunginjohtaja talousjohtaja talousarviopäällikkö taloussihteeri OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2015 Kaupunginhallitus 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO Kajaanin kaupungin talous ja henkilöstö 1.1. 30.4.2015...1 Talous... 1 Verotulot 2013 2015... 10 Verotulot...

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 Kaupunginhallitus 27.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ 1.1. 30.4.2014... 1 Talous...1 VEROTULOT 2012 2014... 9 Verotulot...9

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 INVESTOINTISUUNNITELMA

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 INVESTOINTISUUNNITELMA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus:

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 8.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014 upunginhallitus 23.9.2014 Ka SISÄLLYSLUETTELO KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ 1.1. 31.8.2014... 1 Talous...1 VEROTULOT 2012 2014... 8 Verotulot...8

Lisätiedot

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu Talousarvio 2014, toiminnan raportointi Tammi - huhtikuu SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 3-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-10 Ympäristövirasto 11-13 Satama 14-15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste. 2 Tuloslaskelma... 4 Verotilitykset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

TILINPÄÄTÖS 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 TILINPÄÄTÖS 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 I Toimintakertomus... 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018 Hyvinkään kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.11.2013 TALOUSARVIO 2014 Sisällysrakenne I YLEISPERUSTELUT 1 Kaupunkistrategia 2 Talousarvion

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014 Kh:n käsittely 18.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-4 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.6.2014 5 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 14/2015 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 03.08.2015 klo 17:00 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 191 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 31.8.2014 Sisällys YLEISKATSAUS... 3 KUNTASTRATEGIA... 5 TULOSLASKELMA... 8 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

Vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2012 arviointikertomukseen

Vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2012 arviointikertomukseen Vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2012 arviointikertomukseen 2.2. Kokonaistaloudelliset tavoitteet Talousjohtajan vastine: Salon kaupungin strategiseksi tavoitteeksi v. 2009 asetettiin tavoite, että

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot