TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS SLA:n tehtävänä on tuottaa palveluja jäsenistölleen, alan asiantuntijoille sekä eri työyhteisössä toimiville liikunta-alan työntekijöille. Lisäksi järjestön tarkoituksena on tarkastella liikunnan asemaa yhteiskunnassa sekä vaikuttaa liikunnan imagon ja aseman eteenpäinviemiseen. SLA järjesti ja oli mukana toteuttamassa mm. seuraavia toimintoja: - valtakunnallisia seminaareja - alue- / yhteistyöseminaareja - kisailuja sosiaalisen yhteistyön ja innostamisen korostamisena liikuntaan - messuyhteistyötä - tutustumismatkoja alan tilaisuuksiin ja kohteisiin - koulutuksellista yhteistyötä alan oppilaitosten ja järjestöjen kanssa - pienimuotoisten liikunta-alan selvitysten tekeminen/tukeminen - hankkeiden kautta alan toimijoiden tukeminen - alan tiedonvälitys oman median kautta / yritysyhteistyö - alan edunvalvonta ja vaikuttaminen yksin sekä eri järjestöjen kanssa yhdessä Jäsenmaksut Varsinainen jäsenmaksu 30 euroa, eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät 15 euroa, ainaisjäsenmaksu yli 60- vuotiaille 160 euroa ja yhteisöjäsenmaksu 320 euroa. Visio Olemme liikunta-alan toimijoita yhdistävä ja liikuntatoimintaa edistävä järjestö. Olemme tunnettu, luotettava ja haluttu yhteistyökumppani. Missio SLA ry on valtakunnallinen liikunta-alan palveluja jäsenistölleen ja yhteistyökumppaneilleen koordinoiva ja tuottava järjestö sekä liikunnan keskeinen tulevaisuutta ohjaava vaikuttaja ja edunvalvoja. Arvot Asiantuntijuus Avoimuus Eettisyys Yhteisöllisyys

2 Organisaatio Hallitus ja jaostot Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Ari Koskinen sekä varapuheenjohtajina Jarmo Luuri ja Marjukka Tiainen. Hallituksen jäsenet puheenjohtajiston lisäksi Kimmo Lemberg, Tom Liljeström, Aarni Mertala, Pekka P. Paavola, Aija Rautio, Riikka Smolander ja Manu Varho. Jaostotoimintaa muutettiin vuoden aikana, siten että toteutetaan tapahtumakohtaisesti tarpeen mukaan työryhmiä. Hallituksen jäsenistä Pekka P. Paavola vastasi johtamisesta, Aija Rautio ohjaamisesta ja Manu Varho olosuhteista. He kutsuvat tekijöitä tarpeen mukaan toteuttamaan kunkin alueen tapahtumia. Näiden lisäksi viestintäjaosto vastasi lehden toimittamisesta kuusi kertaa vuodessa ja jaostoon kuuluivat SLA:sta puheenjohtajana Reijo Häyrinen, Ari Koskinen, Riikka Smolander sekä huhtikuusta lähtien Hanna-Leena Halonen. Kustantajan edustajina olivat Raija Sahlman (mainosmyyjä) ja Tuula Sipilä (toimitussihteeri) Hallitus kokoontui kuusi kertaa Messukeskus, Helsinki Hotelli Pasila, Helsinki Holiday Club Saimaa, Imatra Akavan erityisalat / Nuoli, Helsinki Jytyliitto, Helsinki Holiday Club Lapinniemi, Tampere Lisäksi hallitus, toimisto ja jaostot pitivät strategiapäivät Imatralla Kevätkokous pidettiin Hotelli Pasilassa Helsingissä ja syyskokous Olympiastadionilla Helsingissä Kevätkokouksessa nimettiin ehdollepanotoimikunta Marjukka Tiaisen johdolla miettimään hallitusehdokkaita erovuoroisten tilalle. Syyskokouksessa valittiin yksimielisesti erovuoroiset jatkamaan vuosille Valituiksi tulivat edelleen Kimmo Lemberg, Tom Liljeström, Aarni Mertala, Pekka P. Paavola ja Manu Varho.

3 3 Toimisto SLA:n toimisto sijaitsee Lahdessa osoitteessa Mariankatu 23 C 17. Vakituiset työntekijät: Toiminnanjohtaja Reijo Häyrinen Yhteyskoordinaattori Anne Kinnunen Määräaikaiset työntekijät: Projektisuunnittelija Tera Heinonen sanoutui irti tehtävästään 1.3. alkaen ja hakuprosessin jälkeen asiantuntijaksi (myynti / markkinointi) valittiin Hanna-Leena Halonen, joka aloitti toimessa alkaen ja työsuhde jatkuu vuoden 2016 loppuun. STRATEGIAAN PERUSTUVAT YLEISET TOIMENPITEET VUONNA 2014 SLA:n toimintoja jatketaan luotujen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Toiminnassa on kaksi päälinjaa, jotka hallitus on hyväksynyt tavoitteiksi ja toimintakärjiksi: 1.) Jäsenpalvelut ja jäsenhankinta sisältää lehden, jäsentuotteet, koulutuksen, näkyvyyden 2.) Vaikuttaminen ja viestintä sisältäen imago-asiat, verkostoitumisen, osallistumisen, julkaisut, lausunnot sekä tapahtumat ja koulutuksen Kehittämiskohteiksi valitut osa-alueet ovat toimintoja, joita eri yhteyksissä voidaan toteuttaa integroidusti useampien toimintojen kautta ja toisaalta niitä voidaan toteuttaa myös yksin. Toiminnassa yhteistyön tekeminen eri osapuolten kanssa on järjestön yksi lähtökohta. STRATEGIAT Strategiat on johdettu osittain aiemmin tehdyistä yhdentymiseen liittyvistä tavoitteista, ja niiden pohjalta on toimittu vuonna I Liikunnan aseman vahvistaminen Vahvistaa liikunnan asemaa ja imagoa itsenäisesti ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa julkiseen hallintoon, yritysmaailmaan ja liikunnan asiakaskuntaan nähden. Tuoda esiin liikunta-alan työntekijöiden toimintalähtöistä ammattimaisuutta, osaamista ja asiantuntemusta. II Liikunnan yleinen edunvalvonta ja ammatillinen sekä koulutuksellinen tuki Parantaa liikunta-alan työntekijöiden palkkaus- ja työolosuhteita yhdessä toisten toimijoiden kanssa. Tuoda esiin ammatillista statusta ja ammattiosaamista sekä olla mukana kehittämässä laadukasta ammatillista koulutusta ja korostaa liikunnan osaajien asemaa työmarkkinoilla. III Luotettava, haluttu ja laadullisesti korkeatasoinen toimija Toteuttaa sellaisia hankkeita ja toimenpiteitä, joihin resurssien puitteissa on mahdollisuuksia. Lisätä näkyvyyttä viestinnän, verkostoitumisen ja laadukkaan sekä sisältörikkaan toiminnan avulla.

4 4 IV Jäsenlähtöinen toiminta Tuottaa ja hankkia jäsenistölle realistisia palveluja jäsenistön tarpeet ja olosuhteet huomioon ottaen. Lisätä jäsenistön määrää ja kehittää jäsenistön yhteenkuuluvaisuudentunnetta. V Vaikuttaminen jäsenten välityksellä koko valtakunnassa Kartoittaa jäsenistön yhteiskunnallinen status ja pyrkiä vaikuttamaan kokonaisvaltaisesti liikunta-alan kehitykseen yhteiskunnallisten suhteiden kautta. Yhteistyösopimukset. VI Talouden tasapainottaminen ja taloussopimusten tarkoituksenmukainen toteutui SLA:N TOIMINTA Vuoden 2014 suurimmat tapahtumat olivat Arena-messujen ja Olosuhdepäivien järjestäminen. Yhdessä Varalan urheiluopiston kanssa toteutettiin ensimmäiset liikunnanohjauksen Ideapäivät. Näiden lisäksi toiminta ja yhteistyöverkostoa rakennetiin kuntien ja järjestöjen keskuudessa. Liikuntapaikat.fi -palveluhanke oli aktiivisessa toteutuksessa vuoden aikana, mutta varsinainen asiakasmyynti jäi vielä kokeiluasteelle, sillä ohjelman ulkoasu ja rakenne jouduttiin muuttamaan. Järjestön jäsenmäärä ja yhteistyöverkosto on jatkanut tasaista kasvua. Vuoden aikana aloitettiin myös Kansalaisaloitteen Liikunta ennaltaehkäisevän terveystyön viralliseksi osaksi valmistelu. Liikuntapaikkojen hoidon ja käytön seuranta hanke Vuonna 2011 alkanut Liikuntapaikkojen hoidon ja käytön seurantaan liittyvä hanke jatkui kolmatta vuotta. Tosin vuoden alusta toteutus liitettiin osaksi SLA:n perustoimintaa. Liikuntapaikkojenhoito.fi palvelun ulkoinen olemus ja toteutus muutettiin kokonaan vuoden aikana. Aiemmin teknistä toteutusta teki Lahden Ammattikorkeakoulun tekniikan laitoksen opiskelijat. Mutta työ ei edennyt vaadittavalla tasolla, joten syksyllä valittiin tekniikan toteuttajaksi Trimedia Oy Jyväskylästä ja ohjelma valmistui vuoden loppuun mennessä myyntikelpoiseksi. Suurin muutos oli kalenteri osion liittäminen prosessiin. Verkkopalveluun voidaan koota ajankohtaista tietoa liikuntapaikkojenhoidosta, alan eri tahot voivat päivittää sivustolle tietoja ja alan ammattilaiset voivat keskustella sivustolla liikuntapaikkojen hoitoon liittyvistä asioista. Sivustolla on liikuntapaikkojen hoitosuunnitelma palvelu, jonka avulla kunnat, urheiluopistot ja yksityiset liikuntapaikat voivat helposti kirjata hoitosuunnitelmansa valmiisiin hoitosuunnitelmapohjiin. Hoitosuunnitelmat ovat kaikkien nähtävillä, jolloin oppia ja mallia voi ottaa muiden liikuntapaikkojen hoitosuunnitelmista. Hoitosuunnitelma pohjiin on koottu yleistä tietoa ja ohjeistusta liikuntapaikkojen hoidon kouluttajien toimesta. Vuoden lopulla aloitettiin Mitat ja merkinnät tiedoston päivittäminen nettipohjaiseksi. Teknisestä päivittämisestä vastaa Anne Kinnunen ja toteutus tehdään yhteistyössä lajiliittojen kanssa. Toteutuksen tekemiseen saimme OKM:ltä määrärahaa ja piirtämistä varten hankittiin CAD-ohjelma. Toiminnan varsinainen aloitus on , jolloin lajiliitot on kutsuttu koolle keskustelemaan toteutuksesta.

5 5 Liikuntapaikkojen alueellinen kattavuus ja vaikuttavuus hanke SLA sai kesällä 2012 OKM:n tiedolla johtamisrahoituksesta rahoitusta jää-, uima- ja sisähallien vaikuttavuus selvitykseen. Hanke aloitettiin ja projektityöntekijäksi palkattiin Eero Häyrinen toukokuun 2013 loppuun saakka, jolloin hankeraportti luovutettiin OKM:lle. Raportti oli tarkoitus painattaa vuonna 2013, mutta sen toteutus meni vuoden 2014 alkuun. Painettu julkaisu postitettiin kaikille vastanneille kunnille, joita oli noin 220. TIEDOTUS JA MARKKINOINTI Tiedottaminen järjestöstä on tapahtunut oman lehden välityksellä ja erillisten jäsentiedotteiden kautta jäsenistölle. Lisäksi eri tapahtumissa SLA on ollut esillä ja niissä on kerrottu järjestön toiminnasta ja tarkoituksesta. Erityisesti Arena-messuista tiedotettiin niin painetun materiaalin kuin sähköisen tiedottamisen kautta. Tapahtumista on kerrottu Liikunnan Ammattilainen lehdessä ja nettisivuilla. Nettisivuja on uudistettu ja rakennetta muokattu käyttäjäystävällisemmäksi. Tietojen lisääntyessä on rakennetta muutettu asioiden selkeämmän saatavuuden helpottamiseksi. Sivuille on tehty elementtejä, joissa voidaan julkaista mm. yhteistyökumppaneiden koulutuksia, työpaikkatiedotteita ja muita tiedotteita. Niin ikään uutisosioita on muokattu joustavammin toimiviksi. Nettisivuja on muokattu siten, että liikunnanohjaus- ja liikuntapaikkatietous olisi yhä helpommin esillä ja haettavissa. Myös uutisointia on laajennettu. Nettisivujen muutokseen sisältyvät linkit Facebookiin, Twitteriin sekä Youtubeen. Sosiaaliseen mediaan liittyviä toimintoja ja sivuja on viety eteenpäin lähinnä ulkopuolisen avun myötä. Alan oppilaitosyhteistyötä on toteutettu mm. siten, että eri opiskelijaryhmille on käyty kertomassa yhteiskunnallisista asioista ja SLA:n toiminnasta sekä samalla on jaettu opiskelijoille järjestön tiedotemateriaalia. Myös yhdessä ammattiliittojen kanssa on toteutettu alan oppilaitoksille koulutustilaisuuksia. Liikuntaan kouluttavissa oppilaitoksissa tiedottamis- sekä koulutustarkoituksessa on käyty seuraavasti: - Liikuntakeskus Pajulahti - Suomen Urheiluopisto - Tanhuvaaran Urheiluopisto - Varalan Urheiluopisto SLA on ollut mukana yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa tai järjestämässä yhdessä tilaisuuksia, missä on kerrottu järjestöstä ja jaettu tiedotusmateriaalia - Alueellinen olosuhdepäivä järjestettiin yhdessä PHLU:n kanssa - Aluegaalat Häme, Etelä-Karjala, Päijät-Häme - Jäähallipäivät, Helsinki-Tukholma - Liikunnan aluepäivät, Kouvola - Liikuntatieteen päivät, Jyväskylä - Liikuntatoimen neuvottelupäivät, Helsinki - OKM:n ja Valon järjestöpäivät /liikuntafoorumi - Uimahalli- ja kylpyläpäivät, Helsinki-Tukholma Jäsentiedottaminen ja tiedotteet Jäsentiedotteissa kerrottiin jäseneduista ja tapahtumista, koulutuksista sekä liikunta-alan messuista. Myös yhteistyökumppaneiden esitteitä lähetettiin jäsentiedotteissa.

6 6 Jäsentiedottamista tapahtui sähköpostilla, postin kautta lähetetyillä tiedotteilla (vuoden aikana kaksi tiedotetta) ja oman lehden välityksellä. Lehdessä kerrotaan luonnollisesti liikunnan tapahtumista. Lehden lisäksi SLA julkaisi Liikunnan Palveluoppaan joulukuussa. Lisäksi yhteistyökumppaneiden tiedotteita on lähetetty sähköpostitse jäsenistölle Vuoden 2010 lopussa avattiin SLA:n Facebook ja Youtube -sivut, joista tiedottaminen alkoi jäsenkirjeen ja sähköpostin välityksellä. Sivujen tietoja ja sisältömateriaalia on päivitetty kuukausittain. Liikunnan Ammattilainen lehti on SLA:n julkaisema jäsenlehti. Lehti on keskimäärin 40-sivuinen ja aikakausilehtikokoa. Lehdessä kerrotaan ajankohtaisia asioita liikunnan kentältä. Lehden funktio on kahtalainen. Siinä kerrotaan jäsenistölle tapahtumista, jäsenasioista jne. sekä ulkopuolisille mikä SLA on ja mitä teemme. Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Toimituskunnan kokouksia on pidetty kuusi. Liikunnan Ammattilainen toimi Arena messujen virallisena tiedotus- ja messulehtenä. Lehden mainosmyynti ja kustannus on ulkoistettu. Voimassaoleva kustannussopimus päättyy vuoden 2015 lopussa ja sopimuksen mukaisesti sopimus sanottiin joulukuussa irti uusien tarkennusneuvottelujen aloittamiseksi. Kustannussopimus koskee myös Liikunnan Palveluopasta. Liikunnan Palveluopas on tuote, johon kootaan yhteystiedot Suomen kunnista, Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisista liikuntayksiköistä, liikunta-alan järjestöistä sekä liikunta-alan yrityksistä. Opas ilmestyi joulukuussa ja postitettiin kaikille lehden saajille. Palveluoppaan sisällöllistä kerrontaa on kauttaaltaan yhtenäistetty ja pyritty opasta tekemään luettavammaksi. Liikunnan palveluopas julkaistiin jo kolmantena vuonna A5-koossa ja nettisivustolla on vastaava asiasanapohjainen luettelo alan yritys- ja järjestötietoudesta. Samalla Palveluoppaan sähköistä asiasanastoa ja toteutusta on kehitetty. JÄSENMÄÄRÄ JA JÄSENTAPAHTUMAT Jäsenrekisterin ylläpito tapahtuu rekisteri- ja kirjanpito-ohjelmalla. Luokittelussa on jäsennetty ohjaus, olosuhteet, johtaminen, julkinen hallinto, yritykset (keskeiset yhteistyökumppanit ja messuyhteistyö), media, opiskelijat, eläkeläiset, kunnia-/ ainaisjäsenet, yhteistyökumppanit. Myyntilaskutus sekä jäsenmaksujen lähettäminen on niin ikään toteutettu ko. ohjelmalla. Jäsenkriteeristössä painottuu koulutuksellisuus ja alan tutkintojen suorittaminen. liikunta-alan ammatillisen tutkinnon suorittaneet liikunta-alan ammattitutkinnon suorittaneet muun liikunta-alan toimien edellyttämän koulutuksen suorittaneet liikunta-alalla pitkäaikaisesti toimineet liikunta-alan opiskelijat SLA:n yhteisöjäseniä ovat järjestöt, yritykset ja julkisen hallinnon yksiköt

7 7 Vuoden 2014 alussa jäseniä oli 2197 ja vuoden lopussa yhteensä 2321, joista osa Nuoli ry:n ja Saval ry:n kanssa tehtyjen yhteistyösopimuksen kautta tulleita jäseniä. SLA:n jäsenmaksu vuonna 2013 oli perusjäseniltä 30, opiskelijajäsen, eläkeläinen ja työtön 15 euroa sekä yli 60-vuotias ainaisjäsen 160 euroa. Yhteisöjäsenmaksuksi syysvuosikokous vahvisti 320 euroa. Syyskokouksessa päätettiin ottaa käyttöön myös Kannatusjäsenyys, jonka suuruuden ja sisällön päättämiseen annettiin valtuudet hallitukselle. SLA:n syyskokouksessa 2011 otettiin virallisesti käyttöön yhteisöjäsenyys ja vuoden vaihteeseen 2014 / 2015 mennessä yhteisöjäseniä olivat BodyBow Carousel Oy Enkora Oy Haaga-Helian ammattikorkeakoulu Itä-Suomen Liikuntaopisto Finnroving Oy Fysioline Oy KerkoSport Oy Kisakallion Urheiluopisto Kuortaneen Urheiluopisto Lappset Group Oy Lehtovuori Oy Liikuntakeskus Pajulahti Lohjan Liikuntakeskus Oy Messukeskus Oy mk Trading A.S ONWF Nuoli ry Prorink Oy Punta Oy Suomen Urheiluopisto Sweco Tampereen Messut Tanhuvaaran Urheiluopisto Therm Finland Oy Unidors Oy Urheiluopisto Kisakeskus Varalan Urheiluopisto Virpiniemen Liikuntaopisto Yhteisöjäsenten kanssa tehtävään yhteistyöhön sisältyy mm. * linkit SLA:n nettisivuille logon kautta, * Liikunnan ammattilainen lehteen logot yhteistyökumppaneista, * Lehdessä kirjoitetaan yhteistyökumppaneiden toiminnasta ja tuotteista, * SLA:n tapahtumissa yhteistyökumppaneiden nimi on aina esillä (seminaarit, koulutukset, kilpailut), *Jäsenkirjeissä on aina yhteistyökumppanin logo/nimi esillä, *Jäsenkirjeisiin yhteis-

8 8 työkumppanilla on mahdollisuus toimittaa esitteitä (ei paksuja tuoteluetteloita) jäsenpostituksemme mukana postikulujen sopimushintaan (vuodessa kolme jäsenpostitusta), * Liikunnan Ammattilainen lehteen ilmoitukset ilman arvonlisäveroa. Tällöin ilmoitukset on sovittava SLA:n toimiston kautta - ei ilmoitusmyyjän kautta TAPAHTUMIA Olosuhdeseminaari Vuoden 2014 Olosuhdeseminaari pidettiin Arena messujen yhteydessä Helsingin messukeskuksessa, missä oli mukana 65 osallistujaa. Pääteemana oli tällä kertaa esteettömyys ja turvallisuus. Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisliikunnan suunnittelija Kari Koivumäki toi OKM:n viestin seminaarilaisille kertoen esteettömyyden vaatimuksista rakentamisessa. Esteettömyys ja saavutettavuus ovat rakentamisessa olleet pitkäaikainen haaste, ja vasta viime vuosina tiedon sekä lainsäädännön kautta vaatimukset on alettu ottaa huomioon yhä laajemmassa mitassa. Esteettömän liikkumisen vaateita kertoi lisää VAU:n apuvälineneuvoja ja esteettömyysasiantuntija Jukka Parviainen, joka esimerkkienkin valossa toi esiin miten eri liikunta-, näkö- ja kuulovammat tulisi huomioida rakentamisessa. Toinen teema seminaarissa oli turvallisuus ja siitä Lappset Oy:n turvallisuusasiantuntija Esa Junttila nosti esiin sekä leikkivälineisiin että liikuntavälineisiin liittyviä turvallisuusstandardeja ja vaaratekijöitä. Edellä olevista teemoista lisää lehdessämme 6/2015. Seminaarissa Vantaan liikuntajohtaja Veli-Matti Kallislahti kertoi kaupungin liikuntapaikkarakentamisesta ja liikuntatoiminnasta kokonaisuudessaan. Vantaalla liikunta on integroitunut hyvin kokonaistoimintaan ja yhteistyö eri hallintokuntien on toimiva. Liikunnan merkitys näkyy myös budjetoinnissa, vaikka liikunnanosuus on suhteellisen pieni verrattuna muihin toimialoihin, niin liikunta on kuitenkin huomioitu positiivisella merkillä kaupungissa. Salibandyliiton olosuhdepäällikkö Esko Kyyhkynen kertoi laajin olosuhdevaatimuksista ja siitä millaisissa olosuhteissa lajia pelataan. Liitto on muun muassa ostanut 14 peliasustaa liigaseurojenkäyttöön. Hän nosti myös esiin turvallisuusvaatimukset ja ne ongelmat, joita joudutaan kohtaamaan liian pienten turva-alueiden, rakenteiden ja sivu pylväiden vuoksi. Enkora Oy:n kehitysjohtaja Pauli Mäkelä kertoi varsin laajasti kulkuporteista, niiden funktiosta ja mahdollisuuksista turvallisuustekijänä, laskentakäytöstä jne. Porttien taustalla on tänä päivänä tietotekniikka jaa ohjelmat, joiden avulla voidaan tehdä erilaisia sovelluksia laskennasta aina maksukassaan meneviin suorituksiin.

9 9 Tietoiskuina seminaarinohjelmaan mahtui vielä Lappset Oy:n ja Suomen Urheiluliiton yhteisprojekti Elovena kentistä. Kuntien tai muidenkin rakentajien on mahdollista hakea Elovenalta tukea lähiliikuntapaikan rakentamiseen. Carousel Oy:n toimitusjohtaja Mika Laakkonen puolestaan kertoi yritykset rakennustoiminnasta ja erikohteista niin Suomessa kuin Norjassakin. MkTraiding As:n Tapio Raukola puhui toimivien tekonurmikenttien talvihoitokemikaalien kokemuksista urheilupaikoilla. Ja lyhyesti Hanna-Leena Halonen kertoi myös Liikuntapaikkojenhoito.fi palvelun tulevaisuudesta. Arena-messut Arena-messut toteutettiin neljännen kerran ja toisen kerran samanaikaisesti FinnBuild messujen kanssa. Niin ikään samaan aikaan oli kolme muuta messukokonaisuutta EnviroExpo, InfraExpo ja Vihertek. FinnBuilt on aiemmin ollut nelipäiväinen, mutta tällä kertaa ne toteutettiin kolmepäiväisenä ja kaikkiaan messuilla oli yli kävijää. Messujen pääteema Arena-messut - oli rakentaminen ja rakentamiseen liittyvät sekä kiinteät rakenteet että toimintavälineet. Esillä messuilla oli niin tuotteita kuin toiminnallisuutta niiden käytöstä ja mahdollisuuksista. Teemasta ja samanaikaisesta messutoteutuksesta on selkeää synergiahyötyä FinnBuildin kanssa, sillä samoja elementtejä on urheilupaikoilla kuin muussakin rakentamisessa. Tosin useiden liikuntapaikkojen kohdalla kyse on erikoisrakentamisesta ja niiden osalta vaaditaan erikoisratkaisuja suunnitteluvaiheesta lähtien. Messujen Gaala-illassa jaettiin tunnustuspalkintoja kaikkiaan kymmenessä kategoriassa, joista yksi oli Vuoden liikuntateko. Suomen messujen jakaman 5000 euron tunnustuspalkinto jaettiin neljännen kerran ja tällä kertaa palkinnon saaja oli Seinäjoen Monitoimihalli Oy (palkinnon saajasta ja perusteluista kerroimme jo edellisessä lehdessä). Sportec-messut Sportec-messujen valmistelut maaliskuulle 2015 alkoivat syksyllä. Messuilla on SLA:n tehtävänä myydä mm. 25 messuosastoa, joista 20 myytiin syksyn aikana. Messujen sisällöllistä antia on uudistettu seminaarien ja toiminnan osalta. Muun muassa valtakunnalliset KKI-päivät pidetään messuajankohtana. Lisäksi messuilla järjestetäänvaalipaneeli ja sen valmistelut ovat SLA:n tehtävänä. Paneelin ilmoittautui kahdeksasta eduskuntapuolueesta seitsemän. Niin ikään samassa yhteydessä on SLA-foorumi, jonne SLA:n tehtävänä on tuottaa ohjelmaa.

10 10 Olosuhdeseminaari Päijät-Hämeen kunnat ( ) Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun sekä Suomen Liikunnan Ammattilaisten yhteinen alueellinen olosuhdeseminaari kokosi Laivaseminaariin Helsinki Tukholma nelisenkymmentä osallistujaa. Seminaarissa kuultiin valtakunnallisia asioita, mutta päähuomio oli alueellisilla toimenpiteillä. Alustuksia valtakunnallisista asioista kertoivat liikuntatoimentarkastaja Ilpo Piri ja tulevaisuustutkija Juha Heikkala sekä alueellisuutta ja maailmantapahtumia valotti maakuntajohtaja Jari Parkkonen. Lisäksi kunnat pitivät omia strategiaseminaarejaan matkan aikana Liikunnanohjaajien ideapäivät ( ) Yhdessä Varalan Urheiluopiston ja opiston LPT:n kolmannen vuosikurssin kanssa suunniteltiin Liikunnanohjaajien Ideapäivät ja nyt toisella kerralla ne myös toteutuivat. Paikalla oli noin 150 osallistujaa tutustumassa eri liikuntalajeihin ja liikunnanohjaukseen ja liikuntavälineisiin.

11 11 Perinnekisat (26.7) ovat tuttujen kohtaamispaikka Tapahtumassa oli iloisia ilmeitä sekä osallistumisen riemua niin lasten kuin veteraanienkin sarjoissa. Monet olivat jo aiemmissa kisoissa mukana ja toivoivat, että jälleen vuoden kuluttua tavattaisiin samoissa merkeissä. Yli sadan kilpailijan joukossa oli paikallisia, lähiseutujen asukkaita, kesälomaansa alueella viettäviä, lomamatkansa yhdeksi välietapiksi kisat asettaneita sekä varta vasten kisoihin tulleita. Paikkakunnalla kilpailtiin pituudessa, kuulassa, keihäässä, 1500 metrin juoksussa ja kävelyssä sekä pikastartteja otettiin sadalla ja kuudellakymmenellä metrillä. Myös perinteinen kolmiottelu 100 metriä, pituus, kuula oli mahdollista suorittaa. Tapahtuman perustarkoitus on antaa jokaiselle mahdollisuus osallistua ja kokeilla omaa kuntoaan. Kaverihenki ja lähiosallistuminen on mittelöissä tärkeintä. Katsojat olivat innokkaasti mukana suorituspaikoilla. Golf-kisat SLA järjesti jäsenistölleen ja yhteistyökumppaneilleen yhdessä Vantaan kaupungin liikuntaviraston kanssa Keimolassa ja paikalla oli kaksikymmentä pelaajaa. KANNANOTOT JA LAUSUNNOT SLA on ottanut kantaa: - kunnan virkoja koskeviin kyselyihin sekä liikuntapaikkahoitohenkilöstön siirtoaikeisiin (Lappeenranta, Orimattila, Järvi-Pohjanmaa) - Kajaanin 400 neliömetrin hallihankkeeseen - Valon sääntöjä ja strategiaa on kommentoitu - Liikunnan perustutkinnon perusteihin - Valmentajan ammattitutkinnon perusteiden uudistamiseen Strategiapäivien jälkeen toukokuussa hallitus teki seuraavan julkisen kannanoton liikuntapaikkojen hoidon puolesta: Valta ja vastuu oltava samassa yksikössä Liikuntapaikkahoitajien siirtäminen pois liikuntaviraston alaisuudesta on osoittanut eräiltä kohdin toiminnallisesti hankalaksi ja myös epätaloudelliseksi. Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry teki OKM rahoittamana hankkeen Uima-, jää- ja liikuntahallien nykytila. Raportin kyselyvaiheessa saadut kommentit liikuntatilojen hoidosta ja hallinnoinnista toivat esiin tieto- ja toimintakatkokset hallinnoijan ja käyttäjäryhmien välillä siellä missä valta ja vastuu on hajautettu. Sopimusohjausjärjestelmät eivät aina ole toimineet, vaan asiakkailta on saatu palautetta huonosti hoidetuista liikuntapaikoista.

12 12 Ongelmana on mm. se, että sääolosuhteita ei voida ennustaa. On vaikea ennakoida koska on pakkasta, sataa lunta, minkä vuoksi palveluyksikkö ei irrota työntekijöitä sinne missä hoitotyötä akuutisti tarvitaan. Siitä kärsii ennen kaikkea asiakaspalvelun laatu. Liikuntapaikkahoitajien siirron myötä liikuntayksikön alaisuudesta on myös linkki liikuntatoimeen usein katkennut, jolloin hoitajat kokevat työnsä aliarvostusta ja kokevat etteivät ole enää liikunnan työntekijöitä. Samalla joustavuus toiminnasta häviää. Niin ikään liikuntapaikkahoitajille tarkoitettuun lisä- ja täydennyskoulutukseen osallistuminen on vähentynyt niistä kunnista, missä henkilöstö on siirretty pois liikuntatoimen alaisuudesta. Tämä on yksi tekijä, mikä heikentää motivaatiota sekä aiheuttaa liikuntapaikkojen hoidon heikkenemistä. Liikuntapaikkojen perushoidon tekemättä jättäminen aiheuttaa liikuntapaikkojen kunnon heikkenemisen ja sen seurauksena kunnalle tulee suurempi lasku tulevaisuudessa maksettavaksi. Paljon kuluu myös työaikaa tilausten tekemiseen, sisäisen laskutukseen, reklamaatioihin ja asiakaspalautteen käsittelyyn, kun valta ja vastuu ovat eri yksiköissä. Jos tilauksessa ei voida esim. säiden vuoksi kaikkea kirjata, niin aikaa ja työtä kuluu lisätöiden hankkimiseen. Tämä taas aiheuttaa joustamattomuutta. Reklamaatioita on tullut kun asiakas on joutunut toimimaan yksin ja jossain tapauksissa jopa ei-turvallisissa olosuhteissa. Tällöin vastuu on useasti liikuntatoimella, mutta ei valtaa korjata nopeasti ongelmia vaan kaikki tapahtuu tilauksena toisen yksikön kautta viiveen myötä. Lisätöistä on myös lasku seurauksena, joskin sisäisellä laskutuksella ei paikata taloutta, sen sijaan näivetään toimivuus. Suomen Liikunnan Ammattilaiset (SLA) ry:n kantana on, että vallan ja vastuun on oltava samassa yksikössä ja asiantuntevissa käsissä liikuntapalveluiden ja liikuntapaikkojen hoidon osalta. Kaupungin liikuntapolitiikan toteutus valtuuston päättämien tavoitteiden ja resursoinnin tasolla toteutuvat parhaiten ja tehokkaimmin siten, että liikuntapolitiikan toteuttamisen priorisoinnin tekee jokin selkeä vastuutaho, sillä hallinnollinen hajauttaminen johtaa pahimmillaan kokonaisvastuun katoamiseen. Kansalaisaloite Vuoden aikana valmisteltiin kansalaisaloitetta: Liikunta ennaltaehkäisevän terveystyön viralliseksi osaksi. Kansalaisaloite jätetään eduskunnalle vuoden 2015 aikana ja aloitteen primus motorina on toiminut Matti Heikkilä. PALKITSEMISET Vuoden 2014 alusta otettiin käyttöön Elämme ajassa palkinto, minkä pääkriteerinä on aktiivinen ja positiivinen toiminta liikuntakulttuurin puolesta. Ensimmäiset palkitsemiset tapahtuivat tammikuussa ja kohteena olivat - Savitaipaleen kunnan liikuntarakentaminen ja liikuntapalvelutoiminnan kehittäminen - Joutsan kunnan liikuntapaikkarakentaminen ja yhteistyö sivistystoimen kanssa - Tampereen kaupungin Uimakeskuksen toimintaratkaisut kilpauimareiden uinnin mahdollistamiseksi Yhdessä Suomen Messusäätiön kanssa palkittiin Arena-messuilla vuoden liikuntateko-palkinto ja sen sai Seinäjoen Monitoimiareenan toteutus.

13 13 YHTEISTYÖ Toiminnan rakentamisessa SLA on tehnyt yhteistyötä eri järjestöjen, julkisen hallinnon ja yritysten kanssa. Yhteistyö on vaihdellut aihealueittain tapauskohtaisesti. Yhteistyö on myös omalta osaltaan järjestön tunnetuksi tekemistä. Julkinen hallinto Opetus- ja kulttuuriministeriö (www.minedu.fi) Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa on käyty vuoropuhelua SLA:n toiminnasta, on osallistuttu järjestöpäiville Suomen Urheiluopistolla Heinolassa sekä yhteistyö on toteutunut Suomen messujen (Arena) ja Tampereen messujen (Sportec) näyttelytoimikunnissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionapu on merkittävin osa SLA:n toimintatuloa. OKM myönsi hankeavustusta mitat ja merkinnät tiedoston päivittämiseksi. Opetushallitus (www.oph.fi) SLA:lla on edustus kahdessa tutkintotoimikunnassa Liikunta-alan tk:ssa edustajana on Reijo Häyrinen ja Liikuntapaikka-alan tk:ssa Pentti Naumanen. Tutkintotoimikunnat uudistettiin kesäkuussa ja samat edustajat jatkavat uusissakin toimikunnissa. Lisäksi molemmissa tutkintotoimikunnissa on muiden järjestöjen kautta SLA:n jäseniä edustettuna. Maakuntaliitot (www.reg.fi/yleis/yhteystiedot.html), AVI-keskukset (www.avi-keskus.fi) Erja Metsäranta Pirkanmaan AVI-keskuksesta on toiminut Liihoke-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana. Suomen kunnat ja kaupungit ovat keskeisiä yhteistyökumppaneita. Niiden edustajia on SLA:n järjestämissä seminaareissa, eri kunnista kerrotaan Liikunnan Ammattilainen lehdessä sekä keskinäistä vuoropuhelua käydään eri yhteyksissä kuntien ja kaupunkien edustajien kanssa. Järjestöt SLA kutsui syksyllä 2012 koolle SLU:n tukijärjestöjä keskustelemaan liikunnan muutostilasta ja järjestöjen asemasta uudessa yhteisössä Valossa. Yhteistyö on jatkunut ja vuoden aikana on valmistelua kansalaisaloiteta Liikunta ennaltaehkäisevän terveystyön viralliseksi osaksi Valo (www.valo.fi) SLA on osallistunut Valon verkostoyhteistyöhön. Suomen Urheiluliitto (www.sul.fi) Yhteistyössä järjestettiin yhdennettoista Olosuhdepäivät Helsingissä. Valmisteltiin yhteinen hakemus urheilukenttien rakentamisoppaan päivittämiseksi. Rahoitusta haettiin OKM:sta. Suomen Palloliitto (www.palloliitto.fi SPL:n kanssa on käyty yhteistyöneuvotteluja nurmikenttäseminaarin järjestämisestä sekä lyhytkestoisista olosuhdekoulutuksista. Palloliiton edustajat kertoivat olosuhdeseminaarilaisille ajankohtaisia kuulumisia.

14 14 Liikunnan alueet Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun kanssa yhteistyö toteutuu taloushallinto- ja postituspalveluna PHLU:lta. SLA on PHLU:n jäsenyhdistys. PHLU:n kanssa järjestettiin yhteinen olosuhdeseminaari syyskuussa. SLA oli mukana elokuussa alueseminaarissa Kouvolassa. SLA palkitsi kolmen alueen aluegaaloissa (EKLU, HLU, PHLU) liikuntatyöstä kolme kohdetta. Kunnossa Kaiken Ikää (www.kki.likes.fi) Anne Kinnunen on osallistunut yhteyshenkilönä KKI-tilaisuuksiin. Yhteistyössä valmisteltiin Sportecmessutapahtumaa. Suomen Liikuntatieteellinen Seura (www.lts.fi) SLA on LTS:n yhteisöjäsen. LTS:n hallitukseen kutsuttuna jäsenenä on Reijo Häyrinen. Suomen Perinneurheiluliiton (www.speul.f) Suomen Perinneurheiluliiton kanssa on keskusteltu yhteistyöstä ennen kaikkea tiedottamisen merkeissä mutta myös konkreettisesti perinneurheilun / -liikunnan kehittämiseksi. Yhdessä uuden järjestön kanssa järjestettiin vanhan ajan kolmiottelukisat Pieksämäen Jäppilän kaupunginosassa SLA osallistui Uimahalli- ja Kylpyläyhdistyksen (www.ukty.f) järjestämille uimahallipäiville ja kyseisestä tapahtumasta tiedotettiin jäsenistölle mm. lehtiartikkelin muodossa. Jääkiekkoliiton jäähallipäiville on osallistettu ja päivistä tiedotettu SLA:n mediassa. Yritykset Messukeskus(www.messukeskus.com) Suomen Messut on ollut yksi SLA:n pääsponsori / yhteistyökumppani ja messujen kanssa on toteutettu Arena 204 messut sekä vuoden liikuntatekopalkitseminen. SLA:n edustajat messutoimikunnassa ovat puheenjohtajana Reijo Häyrinen. Suomen Messut uusi vuoden aikana ilmettään ja otti käyttöön uuden logon. Arena-messujen yhteydessä toteutettiin Olosuhdepäivät Messuyhteistyössä muut yhteistyökumppanit ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Helsingin kaupunki, Työväen Urheiluliitto, Suomen liikunta ja Urheilu, Suomen Uimaopetus ja Hengenpelastusliitto, Suomen Uimaliitto, Suomen Valmentajat, Fysi ry. Tampereen Messut (www.tampereenmessut.fi) Tampereen messujen kanssa valmisteltiin Sportec-messuja maaliskuulle Sportec toimikunnassa ovat SLA:n edustajina olleet Ari Koskinen, Pekka P. Paavola ja Manu Varho. Messuyhteistyössä ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Valo, Suomen Jääkiekkoliitto, Lappset Oy, Suomen kuntaliitto, Fysi ry, SKY ry, KKI ry. Viking Line (www.vikingline.fi)

15 15 SLA on jatkanut yhteistyösopimusta VikingLinen kanssa ja sopimus sisältää järjestöhinnoittelun VikingLinen laivoja käytettäessä sekä yksittäisille jäsenille jäsenetuja. Gymstick International (www.gymstick.net) SLA on jatkanut yhteistyötä Gymstick Internationalin kanssa ja yhteistyön perustana on jäsenetutuotteiden ja etujen saaminen jäsenistölle. Jäsenistöllä on mahdollisuus saada rajoitettuja tuotteita jäsenhintaan. Fysioline (online.fysioline.fi) SLA on jatkanut yhteistyötä Fysiolinen kanssa ja yhteistyön perustana on jäsenetutuotteiden ja etujen saaminen jäsenistölle. Jäsenistö saa Fysiolinen kuntosalista 12 kuukauden maksutta. Fitra (www.fitra.fi) Docendon muuttaessa toimintatapaansa ja julkaistessa teoksiaan mm. Fitran kautta jatkoimme kyseisten julkaisujen tiedottamisyhteistyötä tekemällä asiasta sopimuksen Fitran kanssa. Feelmax (www.feelmax.com SLA on jatkanut yhteistyötä Feelmaxin kanssa ja yhteistyön perustana on jäsenetutuotteiden ja etujen saaminen jäsenistölle. Jäsenistö saa Feelmaxin kenkiä ja varvassukkia jäsenhintaan. Otavamedia (www.otavamedia.fi) Otavamedia Oy:n kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaan Otavamedia tarjoaa SLA:n jäsenille 30%:n alennuksen normaalihintaisista määräaikaisista 12 kuukauden tilaushinnoista. Restel Group (www.restel.fi) Yhteistyösopimuksen perustana on HotSport Ykkösbonuskortin saaminen jäsenistölle ja kortin kautta saatavat jäsenistöä sekä järjestöä hyödyntävät jäsenedun. Hotelliketju tarjoaa SLA:n jäsenille eri paikkakunnilla alennuksia hotellihinnoista. Sokos Hotels (www.sokoshotels.fi) Sokos Hotelliketjun kanssa on tehty yhteistyötä ja niin järjestö kuin jäsenet saavat hotellikohtaisesti pientä alennusta yöpymisestä hotelleissa. Yrittäjät Syksyllä 2011 perustettiin liikunta-alan yrittäjyyden neuvottelukunta, mihin yhteistyöhän myös SLA on kutsuttu mukaan. Neuvottelukunnassa on mukana järjestöjä ja matkailuyrityksiä sekä organisaatioita. Ammattiliitot Ammattiliittojen kanssa on tehty kiinteää yhteistyötä kokoontuen keskustelemaan liikunnan asioista sekä urheiluopistoissa on yhdessä organisoitu työelämä-luentoja.

16 16 Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry (www.jytyliitto.fi) Jytyliiton kanssa on jatkettu yhteistyösopimusta, minkä tarkoituksena on liikunnan ammattimaisen osaamisen ja koulutuksen lisääminen sekä liikunnan osaajien aatteellinen edunvalvonta. Niin ikään sopimus sisältää yhteistyömahdollisuuksien toteuttamisen eri tapahtumissa sekä taloudellisen yhteistyörakentaminen. Jyty ry esittämänä STTK:n vapaa-aikasektorin neuvottelukunnassa Hyvinvointi STTK on edustajana ollut Reijo Häyrinen. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (www.jhl.fi) JHL:n kanssa on jatkettu yhteistyösopimusta, minkä tarkoituksena on liikunnan ammattimaisen osaamisen ja koulutuksen lisääminen sekä liikunnan osaajien aatteellinen edunvalvonta. Niin ikään sopimus sisältää yhteistyömahdollisuuksien toteuttamisen eri tapahtumissa sekä taloudellisen yhteistyön rakentamisen. Suomen Ammattivalmentajat Saval ry (www.saval.fi) Savalin liikunnanohjaajat ovat myös SLA:n jäseniä sopimuksen mukaan. Saval yhteistyö perustuu jo edeltäjäjärjestön, Suomen Liikunnanohjaajien, tekemään sopimukseen. Savalin yhteydessä myös Suomen Valmentajien kanssa on keskusteluyhteyttä pidetty yllä. Toimihenkilöliitto Erto ry (www.erto.fi) Erto ry:n kanssa on jatkettu yhteistyösopimuksen mukaisesti liikunnan edunvalvontatyötä. Sopimuksen tarkoituksena on liikunnan ammattimaisen osaamisen ja koulutuksen lisääminen sekä liikunnan osaajien aatteellinen edunvalvonta. Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat NUOLI ry (www.nuoli.info) Nuoli ry:n ja SLA:n kesken on niin ikään voimassa oleva yhteistyösopimus. Nuoli on liittynyt SLA:n yhteisöjäseneksi sekä päinvastoin. Nuolen jäsenet ovat myös SLA:n jäseniä. Elinkeinoelämän Keskusliitto ry (www.ek.fi) Työnantajana SLA on Erityispalvelujen Työnantajaliiton jäsen. Oppilaitokset Urheiluopistojen kanssa on yhteistyötä yhteisöjäsenyyksissä, opiskelijajäsenyyksissä sekä luennointia. Kyseisten oppilaitosten opiskelijoille pidetään tietoiskuja SLA:n toiminnasta. Ko. työssä tehdään yhteistyötä ammattijärjestöjen kanssa. Oppilasinfo- ja koulutustilaisuudet on esitetty edellä. Suurin osa alan oppilaitoksista on SLA:n yhteisöjäseniä. Jyväskylän yliopisto (www.jyu.fi) Tiedekunnan henkilöstön kanssa on käyty keskusteluja liikunnan koulutuksessa mm. LTS:n yhteydessä. Emeritus professori Pauli Vuolle aloitti tekemään liikunnanohjaajien urakehityksestä selvitystä. Kyseisessä

17 17 selvityksessä hän käyttää mm. SLA:n tekemää liikunta-alan työsuhdekyselyä yhtenä lähteenä ja SLA osallistuu omalta osaltaan selvitystyön eteenpäinviemiseen. Haaga-Helian AMK (www.haaga-helia.fi) Opiskelijoille SLA:n esittelyä ja kannustuspalkintoja opiskelun päättyessä sekä opetusyhteistyötä. SLA oli pyydettynä asiantuntijana Haaga-Helian liikunnan neuvottelukunnassa. Arcada Yh (www.arcada.fi), Kajaanin amk (www.kajak.fi), Rovaniemen amk (www.ramk.fi) Opiskelijoille SLA:n esittelyä ja kannustuspalkintoja opiskelun päättyessä. Liikunnan koulutuskeskukset (www.urheiluopistot.net) Liikunnan koulutuskeskusten opiskelijoille on esitelty järjestöä ja kerrottu yhteistyötarkoituksesta. Opiskelijoille on myönnetty kannustestipendejä opintojen päättyessä. Suomen Urheiluopistoon on vuorovaikutus ollut laajin, ja opiston järjestämillä liikuntapaikka-alan tutkinnoilla sekä liikuntaneuvojatutkinnolla on käyty luennoimassa. Suurin osa liikunnan koulutuskeskuksista ja liikuntaopistoista on liittynyt SLA:n yhteisöjäseniksi. Opistojen kanssa (Pajulahti, Vierumäki, ISLO) on kiinteää yhteistyötä mm. Liihoke-hankkeen sisältöjen rakentamisessa. Muita yhteistoimintoja FCG (www.fcg.f) liikuntatoimen neuvottelupäiville osallistuttiin helmikuussa. FCG:n kanssa on pidetty yllä keskusteluyhteyttä erityisesti koskien liikunta-alan tilannetta kunnissa. Viherympäristöliiton (www.vyl.f) kanssa on toimiva keskusteluyhteys ja viherympäristöliiton kanssa päätettiin koordinoida alojen olosuhdekoulutusta yhteisesti. Niin ikään alan yritykset ovat merkittäviä yhteistyökumppaneita ja keskeisimmät yhteistyökumppanit on jo edellä mainittujen tahojen lisäksi jäljempänä logojen myötä esillä. Yhteistyökeskusteluja on edellisten lisäksi käyty muidenkin osapuolten kanssa mutta monilta osin toimenpiteet ovat vasta tunnusteluvaiheessa. SLA:lla on 28 yhteisöjäsentä, joiden kanssa toteutetaan koulutus ja seminaariyhteistyötä sekä SLA:n viestinnän kautta yhteistyökumppaneita pyritään tuomaan esiin eritavoin. SLA:N YHTEISÖJÄSENET: Tekonurmikenttien talvihoitokemikaalit

18 18 TILINPÄÄTÖS 2014 Tilikauden 2014 tilinpäätös toiminnassa on 7383,28 euroa alijäämäinen. Päätulonlähteenä on Opetus- ja Kulttuuriministeriön avustus euroa. Lisäksi SLA sai Mitat ja merkinnät tiedoston päivittämisen aloitukseen avustusta OKM:n tutkimus- ja kehittämisrahastosta euroa. Jäsenmaksutuotot olivat kuluneella kaudella euroa. Jäsenmaksu perusjäseniltä oli 30 euroa, opiskelijoilta, eläkeläisiltä ja työttömiltä 15 euroa sekä ainaisjäseniltä yli 60-vuotiailta 160 euroa. Hallituksen päätöksen mukaan opiskelijajäseniltä ei ensimmäisenä vuonna peritä jäsenmaksua. Yhteisöjäsenmaksuksi vuosikokous on hyväksynyt 320 euroa ja vuoden vaihteessa 2012 / 2013 yhteisöjäseniä oli 29. Vuosikokouksessa päätettiin ottaa käyttöön kannatusjäsenmaksu, sillä ei ollut vielä vaikutusta jäsenasioihin. Lehden ja Palveluoppaan tuotot olivat euroa. Päätukijoita OKM:n lisäksi ovat Tampereen ja Helsingin messut. Kuluneena vuonna Olosuhdepäivillä osallistuminen oli vähäistä, joten sen osalta tulokertymä jäi alle odotusten. Myös Liikuntapaikkojenhoito.fi sivuston korjaamiseen jouduttiin satsaamaan ylimääräistä, eikä tuote ollut vielä myyntikelpoinen, joten silläkin oli vaikutusta pieneen alijäämäiseen vuositulokseen. SLA:n tilipankkina on toiminut Lammin Osuuspankki, missä on kaksi tiliä: varsinainen käyttötili ja turvatuottotili. Tilinpäätöksen on laatinut Sari Hallberg Päijät-Hämeen Liikunnasta ja Urheilusta. varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet Jouko Harjula ja Katja Kousa-Kaartti sekä varatilintarkastajina Jukka Peltola ja Pekka Vastamäki. Helsinki

Vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan vuosikokous hyväksyi seuraavat painopisteet

Vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan vuosikokous hyväksyi seuraavat painopisteet 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2012 SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET RY:N TAUSTA JA TAVOITTEET Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry on aloittanut toimintansa 1.1.2007, joten vuosi 2012 oli kuudes toimintavuosi.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2010 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2010 SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET RY:N TAUSTA JA TAVOITTEET Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry on aloittanut toimintansa 1.1.2007, joten vuosi 2010 oli neljäs toimintavuosi.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008 SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET RY:N TAUSTA JA TAVOITTEET Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry on aloittanut toimintansa 1.1.2007. Järjestö on perustettu Suomen Liikuntatoimenjohtajat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 Yhdessä enemmän liikuntaa Kuva: Mari Männikkö SOVELTAVA LIIKUNTA SOVELI RY YLIOPISTONKATU 31, 20100 TURKU WWW.SOVELI.FI Sisällysluettelo 1. Johdanto SoveLi on yhteistyöfoorumi...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry 1 Vuosikertomus 2013 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus,

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

Juhlajulkaisu marraskuu 2009

Juhlajulkaisu marraskuu 2009 20 vuotta Juhlajulkaisu marraskuu 2009 HAI on Huolenpitoa, Ammattimaisuutta sekä Iloa ja Innostusta HAI on tässä matkalla Vilnaan. Kuva Heikki Kylliäinen Helsingin Ammatti-Isännöitsijät HAI ry:n toimintaa

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013

Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 1. AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY 3 2. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 4 3. ORGANISAATIO 5 Jäsenyhdistykset...

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys 1/2000 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Syyskokous... 4 Puheenjohtajan palsta Toiminta- ja strategiasuunnitelma... 6 Luottomiehet-Kreditmännen ry säännöt... 10-11 Kunniajäsenistä... 11 Luottomiehet-Kreditmännen

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2010 l a s t e n s u o j e l u n k e s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta...2

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvosto 2007-2011

Valtion liikuntaneuvosto 2007-2011 Valtion liikuntaneuvosto 2007-2011 Yhteenveto liikuntaneuvoston ja sen jaostojen toimikaudesta sekä eväitä tulevaan työhön Toimitus: Antti Vesala Kirjoittajat: Kari Koivumäki, Minna Paajanen, Antti Vesala;

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus Adoptioperheet ry:n Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 TOIMINTA 4 Vapaaehtois- ja vertaistoiminta 4 Rekrytointi, perehdytys ja koulutus 5 Työnohjaus ja tuki 6 Tapahtumat 7 Paikallistoiminta

Lisätiedot

SUOMEN TEATTERIT FINLANDS TEATRAR RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN TEATTERIT FINLANDS TEATRAR RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN TEATTERIT FINLANDS TEATRAR RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 2 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 KULTTUURIPOLIITTINEN VAIKUTTAMINEN... 6 Vaikuttamiskampanjat... 6 Valtion tuen kehitys vuonna 2014... 6 Valtion

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 Muutosten ja näkyvyyden vuosi

VUOSIKERTOMUS 2013 Muutosten ja näkyvyyden vuosi VUOSIKERTOMUS 2013 Muutosten ja näkyvyyden vuosi Palvelut Tieto Luustoterveysohjelma 2 S i v u V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 3 Arvot Jäsenlähtöinen yhteisöllisyys ja aktiivinen asiantuntijuus Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot