TOIMINTASUUNNITELMA 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2012"

Transkriptio

1 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin. Lisäksi järjestön tarkoituksena on tarkastella liikunnan asemaa yhteiskunnassa ja tavoitteena on vaikuttaa liikunnan imagon ja aseman eteenpäinviemiseen. Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä 1. liikunta-alan ammatillisen koulutuksen tai ammattitutkinnon suorittaneet, 2. muun tutkinnon suorittaneet, joka edellytetään liikunta-alan toimiin tai virkoihin, 3. henkilöt, jotka toimivat liikunta-alalla eri tehtävissä ja omaavat alan työ- ja ammatillista kokemusta Lisäksi jäseniksi voivat liittyä alalla toimivat yhteisöt, yritykset ja kunnat, jotka voivat hakea yhteisöjäsenyyttä Visio Olemme liikunta-alan toimijoita yhdistävä ja liikuntatoimintaa edistävä järjestö. Olemme tunnettu, luotettava ja haluttu yhteistyökumppani. Missio SLA ry on valtakunnallinen liikunta-alan palveluja jäsenistölleen ja yhteistyökumppaneilleen koordinoiva ja tuottava järjestö sekä liikunnan keskeinen tulevaisuutta ohjaava vaikuttaja ja edunvalvoja. Arvot Asiantuntijuus Avoimuus Eettisyys Yhteisöllisyys Hallitus ja jaostot Vuonna 2012 yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Ari Koskinen ja varapuheenjohtajina ovat olleet Henry Lipponen sekä Pauli Salimäki. Puheenjohtajisto on erovuorossa kuten myös hallituksen jäsenistä Jarmo Luuri ja Pentti Naumanen. Hallituksen muut jäsenet ovat Jari Hurskainen, Päivi Joenmäki, Mika Laakkonen, Kimmo Lemberg ja Tom Liljeström. Hallitus kokoontuu strategia-seminaariin kerran vuodessa ja hallituksen kokouksia seminaarin lisäksi on vuodessa kolme - neljä. Erovuoroisista seuraavaksi kahdeksi vuodeksi valittiin jatkamaan Jarmo Luuri, Pentti Naumanen ja Pauli Salimäki sekä uutena hallitukseen Marjukka Tiainen. Hallitus valitsee vuoden 2012 ensimmäisessä kokouksessaan kaksi varapuheenjohtajaa. Hallituksen lisäksi SLA:lla on neljä jaostoa: johtamisen jaosto, ohjausjaosto, olosuhdejaosto sekä viestintäjaosto. Jaostotoimintaa tullaan vuoden 2012 aikana muuttamaan toiminta- / tapahtumalähtöiseksi. Johtamisjaoston puheenjohtajana on toiminut Päivi Joenmäki sekä jäseninä Marjut Hannuksela, Tommi Lanki Kimmo Lemberg, Arto Niemelä, Tuire Rinta, Pekka Sihvonen. Ohjausjaoston puheenjohtajana on toiminut Mika Valavuori sekä jäseninä Seija Karppinen Minna Kullström, Henry Lipponen ja Jarmo Vakkila.

2 2 Olosuhdejaoston puheenjohtajana on toiminut Manu Varho sekä jäseninä Jouko Hyvärinen, Maarit Koivunen, Tapio Lamberg, Aarni Mertala, Aarre Miettinen ja Pauli Salimäki. Tiedotus- ja viestintäjaoston puheenjohtajana on toiminut Reijo Häyrinen sekä jäseninä Ari Koskinen, Henry Lipponen, Pentti Naumanen ja Tuire Rinta. Nykyiset toiminnot pidetään yllä, mutta niin organisaatiota kuin toimintaa jäsennetään edelleen vuoden 2012 aikana. Jaostotoimintaa suunnataan toimintaperusteiseksi ja uudelleen organisoitumista toteutetaan kolmen painopistealueen kautta. Hallituksen jäsenet vastaavat tietyistä toimintakokonaisuuksista ja nykyisten jaostojen jäsenet tulevat niin ikään toimimaan uusissa työtiimeissä. Päätetään mitä nimitystä uusista toimintakokonaisuuksista käytetään ja samalla käytetäänkö nimitystä jaosto / valiokunta / tiimi tai jokin muu. - Uuden jaostohallintomallin / työryhmätyöskentelyn käyttöönotto on yksi toimintakokonaisuus Luonnollisesti laajempien kokonaisuuksien alla on osa-alueita, joita hoitamassa on edelleen pienempiä työryhmiä. Toimisto SLA:n toimisto sijaitsee Lahden Urheilukeskuksessa Lahden kaupungin vuokratiloissa. Toiminnanjohtaja on Reijo Häyrinen ja yhteyskoordinaattori on Anne Kinnunen. Syksyllä 2011 aloitetun liikuntapaikkojen hoitoa, käyttöä ja turvallisuutta koskevan hankkeen projektisuunnittelijana toimii Tera Heinonen. Tehtävien laajetessa valmistaudutaan ottamaan vastaan opiskelijaharjoittelijoita, joten samalla SLA toimii myös järjestöoppimiskohteena. Kirjanpito tapahtuu Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun kirjanpitäjän Sari Hallbergin toimesta. Varsinaisina tilintarkastajina ovat Jouko Harjula ja Aimo Silventoinen sekä varatilintarkastajina Jukka Peltola ja Erkki Partanen. Organisaatiokaavio

3 3 STRATEGIAAN PERUSTUVAT TOIMENPITEET VUONNA 2012 SLA:n toimintoja jatketaan luotujen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Vuoden 2012 aikana toiminnassa on kolme pääpainopistealuetta, jotka hallitus on hyväksynyt tavoitteiksi ja toimintakärjiksi: 1.) Jäsenpalvelut sisältää lehden, jäsentuotteet, koulutuksen, näkyvyyden 2.) Vaikuttaminen ja viestintä sisältäen imago-asiat, verkostoitumisen, osallistumisen, julkaisut, lausunnot 3.) Tapahtumat ja koulutus sisältäen omat ja yhteistyötapahtumat sekä seminaarit Kehittämiskohteiksi valitut osa-alueet ovat toimintoja, joita eri yhteyksissä voidaan toteuttaa integroidusti useampien toimintaosioiden kautta ja toisaalta niitä voidaan toteuttaa myös yksin. Toiminnassa yhteistyön tekeminen eri osapuolten kanssa on järjestön yksi lähtökohta. Toiminnan arviointia ja analysointia toteutetaan jatkuvana toimintana. Arviointia toteutetaan kullakin osaalueella pääsääntöisesti määrällisistä lähtökohdista, mutta laadullisuus tarkistetaan palautteiden avulla. Toimintojen kokonaisuus perustuu strategiaseminaareissa tehtyihin perusstrategioihin. Perusstrategioita on siten määritelty kuusi osa-aluetta. Strategioista on johdettu käytännön toimenpiteet vuodelle 2012 Liikunnan aseman vahvistaminen Vahvistaa liikunnan asemaa ja imagoa itsenäisesti ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa julkiseen hallintoon, yritysmaailmaan ja liikunnan asiakaskuntaan nähden. Toiminnan tavoitteena on tuoda esiin liikunta-alan työntekijöiden toimintalähtöistä ammattimaisuutta, osaamista ja asiantuntemusta. Strateginen tavoite tarkoittaa toiminnassa ammattimaisesti hoidettujen ja toteutettujen hankkeiden suunnittelua sekä käytännön läpiviemistä. Liikunnan asemaa vahvistetaan omia tapahtumia järjestämällä sekä osallistumalla muiden organisoimiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Osallistuminen toteutuu vastaamalla toimialaan kuuluviin kannanottoihin ja kommentointiin ko. asioista sekä tarvittaessa laatimalla omia kannanottoja ja julkilausumia. Edelleen yhteisöllistä näkymistä ylläpidetään osallistumalla eri suunnittelu- ja kehittämisryhmiin julkisen hallinnon, liikuntajärjestöjen ja ammattijärjestöjen kanssa yhteistyössä. Lehden ja omien nettisivujen kautta tuodaan esiin järjestöä ja jäsentapahtumia. Lisäksi tiedottamisella ylläpidetään jäsen- sekä ulkoisen markkinoinnin suunnittelua ja varsinkin toteutusta. Käytännön toimenpiteet vuonna 2012: Edustukset: Opetushallituksen tutkintotoimikunta. SLA:lla on edustajat Liikunnan tutkintotoimikunnassa ja Liikuntapaikka-alan tutkintotoimikunnissa, mitä kautta voidaan viedä alan substanssiasiaa ammattitutkintoihin. o aktiivinen osallistuminen tutkintotoimikuntatyöhön ja asiantuntijuus tutkintojen näyttöjen toteuttamisessa Suomen Liikunnan ja Urheilu ry:n olosuhdefoorumi. Olosuhdefoorumissa listataan olosuhteisiin liittyvät tapahtumat ja keskustellaan niistä. o osallistuminen foorumiin ja tuomalla SLA-tietoisuutta sekä tapahtumat mukaan yhteistyöhön Kunnossa Kaiken Ikää -yhteistyöfoorumi. o SLA on mukana valtakunnallisissa KKI-tapahtumissa tuoden siellä esiin järjestöä ja toimintaa Liikuntatieteellisen Seuran johtama Liiku Terveemmäksi neuvottelukunta.

4 4 o Osallistutaan neuvottelukunnan kokouksiin ja mahdollisiin toimenpidepäätösten aiheuttamiin toimenpiteisiin LTS:n hallitus SLA:n edustaja on kutsuttu varajäseneksi hallitukseen. o Vaikuttaminen mm. siten, että LTS osallistuu liikunta-alan messutoimintaan STTK:n Hyvinvointi-STTK työryhmä o Viedä liikunta-alan tietoutta vapaaehtoistyö- ja muiden alojen järjestökeskusteluun sekä poliittisille päättäjille Suomen Perinneurheiluliiton ja Suomen Sauvakävelyliiton hallitus o Yhteistyön rakentaminen kyseisten liittojen kanssa ja mm. SLA:n jäsenten osallistuminen järjestöjen kanssa tehtäviin yhteistoimintoihin o Suomen Sauvakävelyliiton kanssa mahdollinen aiheeseen liittyvä tapahtuma. o Suomen Sauvakävelyliiton lisäksi osallistutaan Kansainvälisen Sauvakävelyliiton (ONWF) toimintoihin mm. tiedottamalla järjestön toiminnasta o Suomen Perinneurheiluliiton kanssa järjestetään yhteinen liikunta-aiheinen kisailupäivä, joka suunnattu perheille sekä aktiivisille harrastajille. Kehitetään yhteistyötä järjestön kanssa sekä tiedotetaan liikunnan perusarvoista ja toiminnoista. Liikuntayrittäjien neuvottelukunta on perustettu syksyn 2011 aikana ja SLA on kutsuttu mukaan kyseiseen yhteisöön. Vuosikokouksen vahvistuksen mukaan tullaan osallistumaan yhteistyöhön. Yhteistyötahot: Liikunnan aseman vahvistamiseksi SLA on tehnyt yhteistyösopimukset ammattiliitoista ERTO:n, JHL:n, Jyty:n ja Nuolen kanssa. SLA:lla on läsnäolo-oikeus ko. järjestöjen vuosikokouksissa. SLA on myös Jytyn ja Nuolen yhteisöjäsen. Yhteistyösopimusten lähtökohtana on liikunnan aseman vahvistaminen koko yhteiskunnassa. Järjestöjen kanssa kahdenkeskisiä kokouksia vuodessa on yhdestä kahteen. SLA on käynnistänyt vuonna 2008 pyöreän pöydän keskustelut ammattijärjestöjen ja SLU:n kanssa liikunnan yleisestä asemasta yhteiskunnassa - ko. toimintaa jatketaan edelleen. Erityisesti Liikunnanohjaaja (amk) tutkinnon nimikysymys on noussut esille ja nimikkeen muuttamista edelleen viedään eteenpäin ammattijärjestöjen kanssa yhteistyössä. Ammattiliittojen kanssa keskustellaan ajankohtaisista ja esiin nousevista asioista ja annetaan tarvittaessa liikunta-alaa koskevia lausuntoja. STTK:n hyvinvointialojen työryhmässä keskustellaan sekä tehdään tarvittavia selvityksiä alan ja erityisesti vapaaehtoistyön puolesta. Muu toiminta: Viestinnällä ja tietoisuuden levittämisellä järjestöstä on keskeinen tehtävä, joten yhteistyökumppaneiden sekä eri tapahtumien kautta lisätietoa SLA:sta viedään eteenpäin. Kehitetään edelleen vuonna 2011 aloitettua sosiaalisen median (Facebook, Twitter, Youtube) hyväksikäyttöä tiedottamisessa ja muissa toiminnoissa Vuoden liikuntateko julkaistaan kuudennen kerran ja sillä tuodaan alan osaamista esiin Suomessa. Palkinnon jakoperusteena on yksilön tai yhteisön merkittävä työ liikunnan ja liikuttamisen hyväksi. o Liikuntateosta tiedottamista lisätään ja pyritään samaan asialle enemmän median huomiota kuin aiemmin Liikunnan Ammattilainen lehti ilmestyy kuusi kertaa ja siinä julkaistaan ajankohtaistietoa jäsenille sekä yhteistyökumppaneille. Lehdessä esitetään kantaaottavia kirjoituksia liikunnan puolesta. Lehden toimituskunta kokoontuu vuodessa kuusi kertaa. Lehti on järjestön yksi keskeinen viestinviejä, minkä vuoksi sen sisältöä ja toimivuutta tarkennetaan edelleen. Myös lehden taloudellista arvoa hallitus tarkistaa vuoden 2012 aikana nykyisestä tilanteesta. Lehden tarkastelulähtö-

5 kohtia ovat: o jäsenistön kirjoitusten lisääminen o oma ilmoitushankinta o sisällön kehittäminen o kustannustoiminta 5 Liikunnan yleinen edunvalvonta ja ammatillinen sekä koulutuksellinen tuki. Parantaa liikunta-alan työntekijöiden palkkaus- ja työolosuhteita yhdessä toisten toimijoiden kanssa. Tuoda esiin ammatillista statusta ja ammattiosaamista sekä olla mukana kehittämässä laadukasta ammatillista koulutusta ja korostaa liikunnan osaajien asemaa työmarkkinoilla. Liikunnan yleinen edunvalvonta tarkoittaa vuorovaikutteista kanssakäyntiä Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja muiden valtion hallinnon organisaatioiden, kunnallisten organisaatioiden, liikunta- ja ammattijärjestöjen sekä liikunta-alan yritysmaailman kanssa. Tähän sisältyy osallistuminen kyseisten organisaatioiden suunnittelu- ja toteutustyöryhmiin. Erityisesti on huolehdittava liikunnan säilymisestä kunnallisena peruspalveluna, jotta liikunnan työpaikat säilyvät yhteiskunnassa. Oma koulutustoiminta on suunniteltava sisällöltään halutuksi ja laadullisesti riittävän tasokkaaksi. Edelleen yhteistyöverkoston syventäminen ja laajentaminen toiminnan näkökulmasta on keskeinen mahdollisuus. Konkreettiset toimenpiteet vuonna 2012: Arena-messut toteutetaan kolmannen kerran Helsingissä SLA:lla on kolme edustajaa messutoimikunnassa sekä toimikunnan puheenjohtajuus. o SLA järjestää messuilla aiheeseen liittyvän seminaarin. Seminaarin sisältö laadittava siten, että se koskee koko jäsenistöä o Messuilla on SLA:lla oma messuosasto o Messuille pyritään aktivoimaan jäseniä ja tavoitteeksi asetetaan vähintään 3000 kävijää o SLA järjestää messuilla syyskokouksen Sportec-messut toteutetaan vuonna 2013 yhdessä Tampereen Messujen kanssa ja näyttelytoimikunnassa on kolme SLA:n edustajaa. o SLA:lla on messuilla messuosasto, järjestämme messugaala-illan sekä seminaarin. Messujen ohjelman suunnittelu käynnistyy vuoden 2012 aikana ja SLA:lla on kolme jäsentä näyttelytoimikunnassa. SLA järjestää olosuhdepäivän / yhteistapahtuman. Hallitus ja jaostot (tai vastaava) päättävät seminaarin sisällöstä ja kohdentumisesta sekä mahdollisesta tutustumiskohteesta. Tavoitteena on rakentaa kokonaisuus, jossa on tietotarjontaa koko jäsenistölle ja sidosryhmille. o Olosuhdepäivä järjestetään Arena12 messujen yhteyteen ja tavoitteeksi asetetaan 120 osallistujaa. Tapahtuman järjestelyissä jatketaan yhteistyötä Suomen Urheiluliiton kanssa. SLA aloitti Opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman liikuntapaikkojen hoitoa, käyttöä ja turvallisuutta koskevan hankkeen ja hankkeen tarkoituksena on o kartoittaa alan tutkimus- ja ohjeistustilanne o vertailla liikuntapaikkojen hoitoa ja tuottaa tietoa hoitamisesta o tuottaa tietoa hoitamisen vaikutuksesta liikuntapaikkojen kulumiseen o tarkastella käyttäjiä ja liikuntapaikkojen soveltuvuutta eri käyttäjien näkökulmasta o tuottaa tietoa alan koulutuksen käyttöön

6 o tuottaa tietoa liikuntapaikkojen ja välineiden turvallisuudesta ja toimivuudesta o sitouttaa alan yrityksiä kumppanuuteen hankkeen kautta 6 Yhteistyöneuvotteluja seminaarien ja koulutusten toteuttamiseksi jatketaan FCG Efekon, lajiliittojen, urheiluopistojen, ammattiliittojen ja viherympäristöliiton kanssa. Ammattiliittojen kanssa tehdään yhdessä alueellisia koulutusseminaareja erityisesti liikuntapaikkojenhoitajille, seminaarien sisältönä on mm. alan työmarkkinatietous, liikunnan olosuhteet. SLA:n osuutena on kertoa omasta toiminnasta ja tarkoituksesta liikunta-aatteellisena järjestönä. o Kenttä- / olosuhdepäiviä jatketaan Suomen Urheiluliiton kanssa yhteistyössä o Osallistutaan Näköaloja liikuntapaikoille seminaarin toteutukseen Suomen Urheiluopiston kanssa o Osallistutaan toisten osapuolen järjestämiin tilaisuuksiin (esim. Suomen Jääkiekkoliitto, Uimahalli- ja Kylpyläyhdistys, Suomen Palloliitto, Viherympäristöliitto, ammattiliitot, alan oppilaitokset), missä tuodaan SLA:n toimintaa esiin Alueellisia olosuhdepäiviä järjestetään yhdessä Elinkeino, liikenne ja ympäristö (ELY) -keskusten kanssa Oppilaitoskäyntien tarkoituksena on viedä opiskelijoille tietoa SLA:sta ja työelämästä sekä samalla rakentaa jäsenverkostoa oppilaitoksissa. Oppilaitoskäyntejä toteutetaan myös yhdessä ammattiliittojen kanssa, jolloin ammattiliitot kertovat työelämätietoutta ja ammattijärjestöasioita ja SLA aatteellista liikuntajärjestötyötä. SLA on esillä kaikissa Liikunnan koulutuskeskuksissa sekä kaikissa ammattikorkeakouluyksiköissä myös palkitsemalla opintojensa päättäviä. Liikunnan Ammattilainen lehdessä tuodaan esiin koulutuspaikkoja ja opiskelua liikunta-alalla. o Toteutetaan urheiluopistokiertue, missä kerrotaan järjestötoiminnasta ja yritystoimintaan liittyvistä velvollisuuksista sekä oikeuksista o Myös ammattiliittojen kanssa toteutetaan ammattikorkeakoulu- / urheiluopisto tietoiskuja, kertoen järjestötoiminnasta sekä työelämästä Liikunta-alan opiskelijoita otetaan toimistoon harjoittelemaan ja ollaan mukana opinnäytteiden toteuttamisessa oppilaitosten kansa Jäsenistön alue- ja paikkakuntakohtaisia tapaamisia pyritään aktivoimaan ja toimintamuotoina harkittavaksi tulevat kilpailutapahtumat ja niihin liitettävät tapaamiset sekä tiettyjen jäsenetujen kehittäminen tapahtumien kautta. o Liikunta-alan opiskelijoiden kilpailupäivän toteutus yhdessä urheiluopistoyhdistyksen kanssa o Suomen Perinneurheiluliiton kanssa järjestetään kisailutapahtumia, joilla lisätään liikuntatietoa erityisesti maaseudulla. Samalla pyritään vaikuttamaan maaseutupaikkakuntien ja kuntien kylien liikuntaolosuhteisiin. Luotettava, haluttu ja laadullisesti korkeatasoinen toimija Toteuttaa sellaisia hankkeita ja toimenpiteitä, joihin resurssien puitteissa on mahdollisuuksia. Lisätä näkyvyyttä viestinnän, verkostoitumisen ja laadukkaan sekä sisältörikkaan toiminnan avulla. Keskeistä luotettavuudessa on vastata odotuksiin, ja sen kautta pitää yllä imagoa sekä mainetta. Jatkuva verkostoituminen ja verkostojen arvioiminen on toiminnan parantamisen kannalta peruslähtökohtana. Niin ikään oman ja eri toimintojen kannalta asiantuntijaverkoston rakentaminen on tulevaisuutta ajatellen tärkeä toimenpidekokonaisuus. Kaikkinensa ammattimainen toiminta joka suuntaan ja joka yhteydessä on maineenhallinnan sekä imagon vuoksi keskeistä. Mukaan eri tapahtumiin lähdetään seuraavin periaattein: a) toisten järjestämiin tapahtumiin kertomaan SLA:sta ja samalla tarkoituksena jäsenhankinta, esim. SLU:n aluepäivät ja KKI-päivät, b) rakennetaan yhteistyössä toisten kanssa tapahtumia, jolloin tarkoituksena tiedon levittäminen, jäsenhankinta ja taloudellinen tuotto, esim. kenttäpäivät ja Sportec, c) tehdään itse tapahtumia etupäässä omalle järjestölle, mutta mukaan myös ulkopuolisia, jolloin kohdan b tavoitteita saadaan toteutettua.

7 7 SLA on mukana yhteistoimintatapahtumissa ja niiden periaatteet ovat a) näkyvyys, b) uusien jäsenten saaminen ja c) taloudellinen tuotto. Kun mukaan lähdetään niin peruskysymyksenä on MITÄ HYÖTYÄ SLA:lle yhteistoiminnasta on? Käytännön toimenpiteet vuonna 2012 (ovat tulleet esiin jo edellisessä kohdassa): Suomen messujen kanssa toteutetaan kolmannet Arena-messut Tampereen messujen kanssa jatketaan vuoden 2013 Sportec-messujen toteutusta Lajiliittojen kanssa jatketaan yhteistyötä o Suomen Urheiluliiton kanssa jatketaan kenttä- / olosuhdepäivien järjestämistä. Mietitään päiville uutta nimeä, jotta ohjaajat, hoitajat ja päättäjät kokisivat sen yhteiseksi omaksi seminaarikseen. o Messuyhteistyössä Arenassa ovat mukana Suomen Kuntoliitto, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto, Työväen Urheiluliitto, Suomen Liikunta ja Urheilu sekä Fysi ry o Messuyhteistyössä Sportecissa ovat mukana Suomen Liikunta ja Urheilu, Nuori Suomi ja Suomen Jääkiekkoliitto o Olosuhdefoorumissa on edustus noin 30 lajiliitosta o Suomen Liikuntatieteellisen Seuran hallituksessa on SLA:lla edustus ja LTS vetää myös Liiku terveemmäksi neuvottelukuntaa o Suomen Perinneurheiluliiton kanssa järjestetään kisatoimintaa o Suomen Sauvakävelyliiton kanssa mahdollisesti järjestetään kv. matka ja toteutetaan sauvakävelytietouden levittämistä Ammattiliitojen kanssa jatketaan niin kahdenkeskisiä kuin monenkeskisiä keskusteluja liikunnan asemasta yhteiskunnassa. Yhteistyöliitot ovat Akavalaiset Nuoli ry ja Saval ry, STTK:laiset Erto ry ja Jyty ry sekä SAK:lainen JHL. Näiden liittojen edustajia on mukana myös tutkintotoimikunnissa. Urheiluopistojen kanssa jatketaan keskustelua yhteistyöstä, mihin kuuluvat o tapahtumien järjestely o opiskelijatilaisuuden järjestely o jäsenedut ja muu mahdollinen yhteistyö. o yhteisöjäsenyys o kokousyhteistyö Liikuntapaikka Hankkeessa on mukana opistoja, kuntia ja alan yrityksiä. o Hankkeen tavoitteena on kartoittaa liikuntapaikkahoitamisen käytänteitä, käyttöä, liikuntapaikkojen kulutusta suhteessa käyttöön sekä materiaalien ja liikuntapaikkojen turvallisuutta sekä käytön soveltuvuutta. Tavoitteena on kehittä tietopankki, joka on liikuntapaikkojen hoitajien, käyttäjien ja päättäjien käytettävissä. o Tavoitteena on tehdä liikuntapaikkojen hoidon ja käytön jatkuva seurantamalli Eri yritysten kanssa tehtävä yhteistyö perustuu vastavuoroisuuteen ja ko. sopimuksia tehdään resurssien ja mahdollisuuksien mukaan. Sopimuksissa lähtökohtana on myös vastata siitä mitä yhteistyökumppaneille luvataan. Yhteisöjäsenyys on otettu käyttöön vuonna 2010 ja sen laajentamista ja konkretisointia tapahtuu vuonna o Yhteistyöyrityksille tullaan järjestämään tapahtuma, missä keskustellaan laajemmin yhteistyön linjauksista. o Yhteisöjäsenyyden sisältöä konkretisoidaan edelleen panos tuotos ajattelun pohjalta Jäsenlähtöinen toiminta Tuottaa ja hankkia jäsenistölle realistisia palveluja jäsenistön tarpeet ja olosuhteet huomioon ottaen. Lisätä jäsenistön määrää ja kehittää jäsenistön yhteenkuuluvaisuudentunnetta.

8 Jäsenlähtöinen ja jäseniä palveleva toiminta on järjestön kannalta perustana. Siihen liittyy sisäisen ja ulkoisen toimijaverkoston luominen sekä kiinnostavien ja helposti saavutettavien tapahtumien, koulutusten suunnittelu sekä toteutus. Tapahtumia ja koulutusta on voitava tarjota kaikille yhdessä ja kullekin osapuolelle erikseen tarvittaessa. Tapahtumajärjestämisen lähtökohtana on ammattimaisuuden ja asiantuntijuuden vahvistaminen, johon omata osaltaan kuuluu myös sosiaalisuus. Uusien jäsenten rekrytointi on tulevaisuuden kannalta tärkeää ja erityisesti opiskelijoiden mukaan saaminen toimintaan on yhtenä peruslähtökohtana. Yhteisten kohtaamisten ja kentälle jalkautumisen kautta tavoitetaan jäsenistö. Niin ikään jäsentuotteiden ja etujen rakentaminen toimintakokonaisuuteen on huomion arvoista. Jäsenistön tietoisuus toiminnasta ja tapahtumista on oltava ajantasaista. Käytännön toimenpiteet vuonna 2012: Jaostotoimintaa muotoutetaan vastaamaan tavoitteellista toimintaa, jolloin jaostojen nimet tulevat kenties muuttumaan sekä tehtävät konkretisoituvat toiminnasta ja tapahtumista lähteviksi. Jäsenpalvelut tulevat olemaan yksi toimenpidekokonaisuus, mikä tarkoittaa mm. o Jäsenten aktivointia kirjoittajiksi lehteen tehostetaan o Yhteisöjäsenten näkyvyyttä lehdessä ja nettisivuilla ja tilaisuuksissa o Koulutus ja seminaaritarjontaa jäsenistölle o Jäsentuotteita o Alan tiedon kokoamista ja esittämistä jäsenistöä varten Liikunnan Ammattilainen lehti ilmestyy kuusi kertaa, ja lehdessä tuodaan esiin jäsentietoutta, asiantuntija-artikkeleita jne. Jäsenistöllä on oikeus kirjoittaa artikkeleita ja tuoda tapahtumia esiin lehdessä. Suunnittelukokouksia on kuusi vuoden aikana. Jäsenistön aktivoimiseksi kirjoittamaan artikkeleja ja lähettämään kuvia toteutetaan mm. kilpailuja. Liikunnan Palveluopas julkaistaan vuodenvaihteessa ja se on edelleen oleva hakuteos liikunta-alan asiantuntijoista. Palveluoppaan luettavuutta parannetaan kuin myös sen sähköistä toteutusmuotoa suunnitellaan vuoden aikana. Mm. tuotesektorit järjestetään käyttäjäystävällisemmiksi ja niiden haku sähköisestä oppaasta joustavaksi. Nettisivuja uudistetaan jatkuvana toteutuksena ja erityisesti kuvien ajantasaisuutta kehitetään kuin myös imagollisesti järjestön viestintää tehostetaan eri kampanjoiden kautta. Facebookin ja muiden sosiaalisten medioiden käyttöä tehostetaan edelleen. Jäsenhankinta ja jäsenedut on kokonaisuudessaan sektori, mihin keskitytään. Jäsenkysymykseen liittyvät niin jäsentuotteet kuin jäsenmäärät sekä jäsenpalvelut. Kyseinen kokonaisuus on niin ikään uuden jaostotoiminnan lanseerauksen myötä tapahtuva vastuu alue. o Tavoitteeksi asetetaan 2000 henkilöjäsentä ja 30 yhteisöjäsentä Jäsenistön voimassa olevat jäsenedut pidetään yllä ja uusia käyttötarkoitukseltaan järkeviä etuja suunnitellaan. Jäsenetujen tarkoituksenmukainen toteutus liittyy edellisen kohdan jaostotoiminnan kautta jäsenetujen kehittämiseen. Jäsenetuja tarjoavat yhteistyösopimuksen kautta mm. tapahtumia Koulutuksia järjestetään yksin sekä yhdessä lajiliittojen, ammattiliittojen, urheiluopistojen kanssa. o Olosuhdepäivät, ohjauspäivä, liikuntajohdon verkostotapaaminen, näköaloja seminaari, kilpailutapahtuma, opiskelijakoulutus, alueelliset koulutukset o Alkaneen liikuntapaikka-hankkeen yhteyksiä rakennetaan ja verkostoitumista hankkeen perusideoiden kehittämiseksi konkretisoidaan projektisuunnittelijan johdolla Liikuntapaikkojen hoito-ohjesisältöjen valmistelussa jäsenten kirjoittamisaktiivisuutta halutaan lisätä ja saada lähdeteos työn alle. Järjestö haluaa vaikuttaa liikuntapaikkojen kunnossa pysymiseen ja siksi mm. meneillään oleva hanke liikuntapaikkojen hoitamisesta, käytön seurannasta ja soveltuvuudesta eri käyttäjäryhmälle tukee ko. tavoitetta. 8

9 9 Yhteistyökumppaneiden tapahtumia ja koulutuksia tuodaan esiin lehdessä, nettisivuilla sekä jäsenkirjeissä ja siten pyritään liikuntatietouden saatavuutta parantamaan. Tavoite liittyy yritysyhteistyön sekä kumppanuuksien kehittämiseen. Vaikuttaminen jäsenten välityksellä koko valtakunnassa Kartoittaa jäsenistön yhteiskunnallinen status ja pyrkiä vaikuttamaan kokonaisvaltaisesti liikunta-alan kehitykseen yhteiskunnallisten suhteiden kautta. Yhteistyösopimukset. Vaikuttamisen toteuttaminen tapahtuu valtakunnallisen ja alueverkoston luomisella omien jäsenten sekä yhteistyökumppaneiden jäsenten kartoittamisen kautta. Tapahtumia on jalkautettava eri puolille maata ja keskeistä on toiminnasta tiedottaminen sekä toimintaan liittyvän materiaalin suunnittelu ja toteuttaminen. Niin ikään jäsenten toimipaikkojen ja verkostojen kartoittamista toteutetaan. tutkintotoimikunnat Käytännön toimenpiteet vuonna 2012: SLA:n jäsenistön osaamisverkostoa on koottu ja sitä tarkennetaan edelleen. Samalla kartoitetaan jäsenistön sijoittumista yhteiskunnallisissa tehtävissä, mm. liikuntapaikkarakentamisen päättävissä tehtävissä sekä tutkintojen ajanmukaistamiseen liittyvissä tehtävissä. Hallituksen ja jaostojen jäsenten kautta saadaan tietoa järjestöstä kentälle sekä vastavuoroisesti tietoa järjestöön saadaan verkostoituneesti koko yhteiskunnasta. SLA:n näkyvyys ja toimintapolitiikka on viestinnällisesti jokaisen jäsenen velvollisuus. SLA:n jäsenistöä on useissa toiminnoissa mukana ja sen kautta kokonaisverkosto ulottuu koko Suomeen. Eri foorumeilla tietämys järjestöstä ja toiminnoista kattaa koko yhteiskuntaa liikuntasektorilla. Tapahtumien organisoimiseksi kentällä keskeistä on saada aktivaattoreita toimimaan ja toteuttamaan tapahtumia sekä kehittämään aluetoimintaa. Talouden vakauttaminen ja taloussopimusten tarkoituksenmukainen toteutus Talous on tukimuoto koko toiminnan rakentamiselle ja laajentamiselle, missä jäsenten ja jäsenmaksutulojen lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat perustana. Edelleen talouden ylläpidon kannalta keskeistä on EUrahoitusmahdollisuuksien kartoittaminen ja eri ministeriöiden sekä järjestöjen rahoitusten mahdollisuuksien aikaansaaminen SLA:lle mm. hankkeiden kautta. Tärkeä ministeriö on Opetus- ja kulttuuriministeriö, joka liikunta-alan kannalta on keskeinen yhteistyökumppani. Niin ikään tulorahoituksen kannalta yhteistyösopimukset ja sponsoritulot ovat toiminnan laajentamiseen ja kehittämistyöhön keskeisesti vaikuttavia tekijöitä. Sponsoriyhteistyössä on tutkittava mm. kuukauden yrityksen julkistaminen kuukausittain. Omarahoituksessa niin ikään koulutus- ja seminaaritoiminnan keskeisenä lähtökohtana on positiivisuus sekä taloudessa että toiminnassa. Käytännön toimenpiteet vuonna 2011: Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionapu on keskeinen tuki SLA:n toiminnalle ja toimintojen organisoimiseksi, jonka avulla perustehtävien toteutus mahdollistuu. SLA:n jäsenmaksu on varsinaiselta jäseneltä 30 euroa, eläkeläiseltä, opiskelijalta ja työttömältä 15 euroa sekä yli 60-vuotiaalta ainaisjäseneltä 160 euroa. Jäsenmaksusumma on hiukan yli 10 % järjestön tuloista. Tavoite on kasvattaa jäsenmäärää 20 % prosentilla vuodenvaihteen 2011/2012 tasosta. Jäsenkysymys liittyy myös yhteisöjäsenyyden lisäämiseen sekä yhteisöjen ja instituutioiden kanssa tehtävään

10 10 yhteistyötyöhön. Jäsenyys ja jäsenkysymyksiä tullaan vuoden aikana tarkastelemaan oman jaoston / työryhmän myötä. Yhteistyösopimukset messutoteutuksesta niin Suomen Messujen kuin Tampereen Messujen kanssa ovat olleet budjetista 3 6 %. Yhteistyö jatkuu sopimuksella molempien messujen kanssa ja sopimusten taloudellinen arvo perustuu messukävijämäärään. Liikunnan Ammattilainen lehden kustannustoiminta on ulkoistettu ja lehden tuotto SLA:lle on noin 5 prosenttia tuloista. Yhteistyösopimus Suomen AMT:n kanssa on voimassa kuudetta vuotta. Nyt lehden toteutuksesta vastaa viestintäjaosto, mutta vuoden 2012 aikana viestintää niin lehden osalta kuin muidenkin viestintävälineiden kautta tarkastellaan painopistealueena mm. kustannuspolitiikan osalta. SLA:n ja yritysten muut sopimukset ovat kaksijakoisia a) pelkästään jäseniä hyödyntäviksi (jäsenetu), b) järjestöä (provisio) sekä jäsenistöä (jäsenetu) hyödyntäviksi. Yritysyhteistyö ja kumppanuuskysymykset ovat vuoden 2011 yhtenä painopistealueena. Yhteistyöhön liittyy niin ikään hankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen yritysten kanssa yhteistyössä. Yhteisöjäsenyyden aktiivinen markkinointi molemminpuolinen etu- ja hyötynäkökohdat huomioon ottaen. samalla yhteisöjäsenyyden kautta tavoitteena on saada yrityskumppanit ilmoittamaan lehdessä entistä enemmän tuotteistaan. Omien tapahtumien järjestäminen on niin talous- kuin toimintatavoitteena on kuitenkin merkittävintä oman ideologian eteenpäin viemisen vuoksi Kirjanpito ja siihen liittyvät muut toiminnot toteutuvat sopimuksellisesti Päijät-Hämeen liikunnan ja Urheilun kautta. Talouden toteutuksen peruslähtökohtana on suhteuttaa menot tulojen mukaan, näin ollen kehittämistoiminnassa on käytettävä tarkkaa harkintaa. Rajallisten resurssien myötä kehittämistoiminta on luonnollisesti rajoittunutta.

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 2 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 2 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin.

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2010 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2010 SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET RY:N TAUSTA JA TAVOITTEET Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry on aloittanut toimintansa 1.1.2007, joten vuosi 2010 oli neljäs toimintavuosi.

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA Seinäjoen Yrittäjät ry 1 2 Strategia 2017 2020 (Strategiakausi 2015 2020 ) MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Innostava jäsenyritysten

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2009

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2009 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2009 SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET RY:N TAUSTA JA TAVOITTEET Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry on aloittanut toimintansa 1.1.2007. Järjestö on perustettu Suomen Liikuntatoimenjohtajat

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan vuosikokous hyväksyi seuraavat painopisteet

Vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan vuosikokous hyväksyi seuraavat painopisteet 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2012 SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET RY:N TAUSTA JA TAVOITTEET Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry on aloittanut toimintansa 1.1.2007, joten vuosi 2012 oli kuudes toimintavuosi.

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2007

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2007 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2007 SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET RY:N TAUSTA JA TAVOITTEET Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry on aloittanut toimintansa 1.1.2007. Järjestö on perustettu Suomen Liikuntatoimenjohtajat

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008 SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET RY:N TAUSTA JA TAVOITTEET Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry on aloittanut toimintansa 1.1.2007. Järjestö on perustettu Suomen Liikuntatoimenjohtajat

Lisätiedot

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry.

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Valmistuvien opettajien infotilaisuus 3.5.2017 OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. 1 Opetusalan ammattijärjestö OAJ 2 JÄSENJAKAUMA 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 Lastentarhanopettajaliitto

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 7.1.2016 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, joka organisoi, koordinoi ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin. Lisäksi järjestön tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Vuoden 2013 toiminnan painopistealueet ovat: Edunvalvonnallisiin ja koulupoliittisiin kysymyksiin vaikuttaminen Koululiikunnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena Laaja-alaisen vanhustyön osaaja Suomen Geronomiliitto ry:n tavoitteet ja tehtävät Vahvistamme geronomien

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Katsaus vuoteen 2017 Toimintakauden 2017-2018 aikana VANVARYn toimintaan ei suunnitella merkittäviä suunnanmuutoksia, mutta näkyvyyttä ja vaikuttavuutta pyritään lisäämään

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Seinäjoen Yrittäjät ry. Strategiset linjaukset 2015 2020

Seinäjoen Yrittäjät ry. Strategiset linjaukset 2015 2020 1 Seinäjoen Yrittäjät ry Strategiset linjaukset 2015 2020 2 Strategia 2015-2020 MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Jäsenyritysten suunnitelmallinen ja johdonmukainen toimintaedellytysten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 Jyväskylän Yrittäjät 2 Toimintasuunnitelma 2014 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA 2014... 3 1. JYVÄSKYLÄN YRITTÄJIEN ARVOPOHJA... 3 1.1 Arvot... 3 1.2 Missio...

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 SISÄLLYS yhteiskuntavaikuttaminen ja yhteistyö koulutustoiminta tiedotustoiminta jäsenpalvelutoiminta vapaa-aika ja harrastustoiminta tapahtumat hallitustoiminta huomionosoitukset

Lisätiedot

Suomen Palopäällystöliitto. Turvallisuuden puolesta jo vuodesta 1932

Suomen Palopäällystöliitto. Turvallisuuden puolesta jo vuodesta 1932 Suomen Palopäällystöliitto Turvallisuuden puolesta jo vuodesta 1932 Jäseniä yli 2.000 Aatteellinen yhdistys pelastustoimen päällystö-, alipäällystö- ja asiantuntijatehtävissä olevia turvallisuusalan asiantuntijoita

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Ajankohtaista Arenen viestinnässä

Ajankohtaista Arenen viestinnässä Ajankohtaista Arenen viestinnässä Ammattikorkeakoulujen viestintäpäivät 2013, Tampere Rehtori Anneli Pirttilä Arenen viestintävaliokunnan puheenjohtaja Vastaajat Rehtori Muuhun johtoon tai esimieskuntaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1(6)

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1(6) Suomen Motoristit ry:n toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1(6) Edunvalvonnan tavoitteena on, että moottoripyöräilyä ei tule rajoittaa enempää kuin liikenneturvallisuuden tai ympäristön kannalta

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

Suomen Palopäällystöliitto. Turvallisuuden puolesta jo vuodesta 1932

Suomen Palopäällystöliitto. Turvallisuuden puolesta jo vuodesta 1932 Suomen Palopäällystöliitto Turvallisuuden puolesta jo vuodesta 1932 Aatteellinen yhdistys Jäseniä yli 2.000 pelastustoimen päällystö, alipäällystö ja asiantuntijatehtävissä olevia turvallisuusalan asiantuntijoita

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET RY:N TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 VISIO, MISSIO, ARVOT, ORGANISAATIO... 4 ORGANISAATIOKAAVIO... 5 STRATEGIAT...

SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET RY:N TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 VISIO, MISSIO, ARVOT, ORGANISAATIO... 4 ORGANISAATIOKAAVIO... 5 STRATEGIAT... 1 Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry Toimintakertomus 2011 2 Sisältö SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET RY:N TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 VISIO, MISSIO, ARVOT, ORGANISAATIO... 4 ORGANISAATIOKAAVIO... 5 STRATEGIAT...

Lisätiedot

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen ja yhteistyön kehittäminen toteuttamalla yhteishankkeita 2. Valtakunnallisen tallennustoiminnan

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Alueryhmätoiminta 2018

Alueryhmätoiminta 2018 Alueryhmätoiminta 2018 Alueryhmien tapaamisen tuotokset 22. - 23. 9.2017 Yhdistyksen johdon päivillä sovittua kevät 2017 Vuonna 2017 valitut alueryhmät muuttuvat jaostoksi. Jaostot päättävät keskinäisestä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 35. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020 Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 1 Savon Yrittäjien johtamisjärjestelmä Strategia 1/2015 Laatujärjestelmä ERILLIS- STRATEGIAT Päästrategiaa täydentävät. Esimerkiksi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

ALU-koordinaattorin puheenvuoro

ALU-koordinaattorin puheenvuoro ALU-koordinaattorin puheenvuoro Tenho Jaakola suunnittelija Oulun kaupunki, työpajapalvelut Pohjois-Pohjanmaan ALU-koordinaattori Kumppanuusfoorumi työpajoille ja sidosryhmille Kajaani 30.9.2014 ALU-verkostot

Lisätiedot