TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013"

Transkriptio

1 1 TOIMINTAKERTOMUS Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, joka organisoi, koordinoi ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin. Lisäksi järjestön tarkoituksena on tarkastella liikunnan asemaa yhteiskunnassa ja tavoitteena on vaikuttaa liikunnan imagon ja aseman eteenpäinviemiseen. SLA:n tarkoituksena on palvella niin jäsenistöä kuin alan asiantuntijoita ja eri työyhteisössä toimivia liikunta-alan työntekijöitä. SLA järjestää ja on mukana toteuttamassa mm. seuraavia toimintoja: - tapahtumien organisointia, joita ovat o valtakunnalliset seminaarit o aluekokoontumiset o yhteistyöseminaarit o kisailut sosiaalisen yhteistyön ja innostamisen korostamisena liikuntaan o messuyhteistyö o tutustumismatkat alan tilaisuuksiin ja kohteisiin o koulutuksellinen yhteistyö alan oppilaitosten ja järjestöjen kanssa - pienimuotoisten liikunta-alan selvitysten tekeminen/tukeminen - hankkeiden kautta alan toimijoiden tukeminen - alan tiedonvälitys oman median kautta / yritysyhteistyö - alan edunvalvonta eri järjestöjen kanssa yhdessä Jäsenmaksut Varsinainen jäsenmaksu 30 euroa, eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät 15 euroa, ainaisjäsenmaksu yli 60- vuotiaille 160 euroa ja yhteisöjäsenmaksu 320 euroa. Visio Olemme liikunta-alan toimijoita yhdistävä ja liikuntatoimintaa edistävä järjestö. Olemme tunnettu, luotettava ja haluttu yhteistyökumppani. Missio SLA ry on valtakunnallinen liikunta-alan palveluja jäsenistölleen ja yhteistyökumppaneilleen koordinoiva ja tuottava järjestö sekä liikunnan keskeinen tulevaisuutta ohjaava vaikuttaja ja edunvalvoja. Arvot Asiantuntijuus Avoimuus Eettisyys Yhteisöllisyys

2 2 Organisaatio Hallitus ja jaostot Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Ari Koskinen ja varapuheenjohtajina Jarmo Luuri sekä Marjukka Tiainen. Hallituksen jäsenet puheenjohtajiston lisäksi olivat Kimmo Lemberg, Tom Liljeström, Aarni Mertala, Pentti Naumanen, Pekka P. Paavola, Pauli Salimäki ja Manu Varho. Hallituksen lisäksi SLA:lla on neljä jaostoa: johtamis-, ohjaus-, olosuhde- sekä viestintäjaosto. Johtamisjaostoon ovat kuuluneet Päivi Joenmäki Marjut Hannuksela, Tommi Lanki Kimmo Lemberg, Arto Niemelä, Tuire Rinta, Pekka Sihvonen. Ohjausjaostoon ovat kuuluneet Mika Valavuori, Seija Karppinen, Henry Lipponen ja Jarmo Vakkila. Olosuhdejaostoon ovat kuuluneet Martti Riekki Jouko Hyvärinen, Tapio Lamberg, Aarni Mertala, Pauli Salimäki. Tiedotus- ja viestintäjaostoon ovat kuuluneet Reijo Häyrinen, Ari Koskinen, Henry Lipponen, Pentti Naumanen ja Tuire Rinta. Viestintäjaostoon kuuluu lisäksi toimitussihteeri Tuula Sipilä ja Suomen AMT:n myyntipäällikkö Raija Sahlman. Jaostotoiminnan muuttaminen oli esille useissa tilaisuuksissa ja toimintaa niiden osalta pyrittiin organisoimaan uudelleen. Jaostoista viestintäjaosto kokoontui kuusi kertaa ja sen pääpaino oli Liikunnan Ammattilainen lehden toimittamisessa. Toimisto SLA:n toimisto sijaitsee Lahdessa osoitteessa Mariankatu 23 C 17. Vakituiset työntekijät: Toiminnanjohtaja Reijo Häyrinen Yhteyskoordinaattori Anne Kinnunen

3 3 Määräaikaiset työntekijät: Projektisuunnittelija Tera Heinonen jatkoi LIIHOKE-hankkeen toteutusta ja hankkeen määräaika päättyi joulukuussa. Hän laati hankkeesta loppuraportin ja Teran työsuhdetta jatkettiin edelleen. Sisäliikuntapaikkojen alueellinen kattavuus ja vaikuttavuus hanke päättyi toukokuun lopussa ja projektityöntekijä Eero Häyrinen laati hankkeesta loppuraportin. STRATEGIAAN PERUSTUVAT YLEISET TOIMENPITEET VUONNA 2013 SLA:n toimintoja jatketaan luotujen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Toiminnassa on kaksi päälinjaa, jotka hallitus on hyväksynyt tavoitteiksi ja toimintakärjiksi: 1.) Jäsenpalvelut ja jäsenhankinta sisältää lehden, jäsentuotteet, koulutuksen, näkyvyyden 2.) Vaikuttaminen ja viestintä sisältäen imago-asiat, verkostoitumisen, osallistumisen, julkaisut, lausunnot sekä tapahtumat ja koulutuksen Kehittämiskohteiksi valitut osa-alueet ovat toimintoja, joita eri yhteyksissä voidaan toteuttaa integroidusti useampien toimintojen kautta ja toisaalta niitä voidaan toteuttaa myös yksin. Toiminnassa yhteistyön tekeminen eri osapuolten kanssa on järjestön yksi lähtökohta. STRATEGIAT Strategiat on johdettu osittain aiemmin tehdyistä yhdentymiseen liittyvistä tavoitteista, ja niiden pohjalta on toimittu vuonna I Liikunnan aseman vahvistaminen Vahvistaa liikunnan asemaa ja imagoa itsenäisesti ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa julkiseen hallintoon, yritysmaailmaan ja liikunnan asiakaskuntaan nähden. Tuoda esiin liikunta-alan työntekijöiden toimintalähtöistä ammattimaisuutta, osaamista ja asiantuntemusta. II Liikunnan yleinen edunvalvonta ja ammatillinen sekä koulutuksellinen tuki Parantaa liikunta-alan työntekijöiden palkkaus- ja työolosuhteita yhdessä toisten toimijoiden kanssa. Tuoda esiin ammatillista statusta ja ammattiosaamista sekä olla mukana kehittämässä laadukasta ammatillista koulutusta ja korostaa liikunnan osaajien asemaa työmarkkinoilla. III Luotettava, haluttu ja laadullisesti korkeatasoinen toimija Toteuttaa sellaisia hankkeita ja toimenpiteitä, joihin resurssien puitteissa on mahdollisuuksia. Lisätä näkyvyyttä viestinnän, verkostoitumisen ja laadukkaan sekä sisältörikkaan toiminnan avulla. IV Jäsenlähtöinen toiminta Tuottaa ja hankkia jäsenistölle realistisia palveluja jäsenistön tarpeet ja olosuhteet huomioon ottaen. Lisätä jäsenistön määrää ja kehittää jäsenistön yhteenkuuluvaisuudentunnetta.

4 4 V Vaikuttaminen jäsenten välityksellä koko valtakunnassa Kartoittaa jäsenistön yhteiskunnallinen status ja pyrkiä vaikuttamaan kokonaisvaltaisesti liikunta-alan kehitykseen yhteiskunnallisten suhteiden kautta. Yhteistyösopimukset. VI Talouden tasapainottaminen ja taloussopimusten tarkoituksenmukainen toteutui Hallitus pohti kokouksissaan toimintaa ja tulevaisuutta. SLA:n toimintoihin valittiin painopistealueita vuodelle toimintojen täytäntöönpanoa alettiin toteuttaa loppuvuodesta. SLA:N TOIMINTA Vuoden 2013 suurimmat tapahtumat olivat Sportec-messujen ja Olosuhdepäivien järjestäminen. Kevätkokous pidettiin Sportec-messujen yhteydessä Tampereella ja syyskokous pidettiin Lahdessa , minkä jälkeen tutustuttiin Lahden uuteen urheiluhalliin Lahden NMKY:n ja Tampereen Pyrinnön koripallon mestaruussarjapelin myötä. Kevätkokouksessa hyväksyttiin SLA:n toimintakertomus ja tilinpäätös sekä ehdollepanotoimikuntaan nimettiin Kimmo Lemberg puheenjohtajaksi ja jäseniksi Manu Varho sekä Tuire Rinta. Syyskokouksessa hyväksyttiin järjestön toimintasuunnitelman ja budjetti vuodelle Ari Koskinen valittiin jatkamaan puheenjohtajana ja hallituksen erovuoroisten tilalle valittiin vanhoina jatkamaan Jarmo Luuri (Seinäjoki) ja Marjukka Tiainen (Lahti) sekä uusina Aija Rautio (Lappeenranta) ja Riikka Smolander (Vantaa) Hallitus kokoontui neljä kertaa Tampere, Sokos Hotelli Ilves Tampere, Varalan Urheiluopisto Tampere, Sokos Hotelli Ilves Seinäjoki, Sokos Hotelli Vaakuna Liikuntapaikkojen hoidon ja käytön seuranta hanke (LIIHOKE) Vuonna 2011 alkanut Liikuntapaikkojen hoidon ja käytön seurantaan liittyvää LIIHOKE-hanke jatkui kolmatta vuotta Tera Heinosen johdolla. Hankkeen johtoryhmän puheenjohtajana toimi Erja Metsäranta ja jäseninä Erkki Hakamäki, Esko Ihamäki, Ari Koskinen, Aarni Mertala, Manu Varho sekä esittelijänä Tera Heinonen. Lisäksi hoitosuunnitelmien laatimiseen osallistui Martti Riekki. Projektin tuloksena toteutettiin verkkopalvelu. Verkkopalveluun voidaan koota ajankohtaista tietoa liikuntapaikkojenhoidosta, alan eri tahot voivat päivittää sivustolle tietoja ja alan ammattilaiset voivat keskustella sivustolla liikuntapaikkojen hoitoon liittyvistä asioista. Erikoisuutena sivustolla on liikuntapaikkojen hoitosuunnitelma palvelu, jonka avulla kunnat, urheiluopistot ja yksityiset liikuntapaikat voivat helposti kirjata hoitosuunnitelmansa valmiisiin hoitosuunnitelmapohjiin. Hoitosuunnitelmat ovat kaikkien nähtä-

5 5 villä, jolloin oppia ja mallia voi ottaa muiden liikuntapaikkojen hoitosuunnitelmista. Hoitosuunnitelma pohjiin on koottu yleistä tietoa ja ohjeistusta liikuntapaikkojen hoidon kouluttajien toimesta. Verkkopalveluun pääsi tutustumaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tunnukset ovat voimassa huhtikuuhun 2014 asti. Projektisuunnittelija teki projektista myös opinnäytetyön Haaga-Helian liikunnanohjaajan YAMK tutkintoon liittyen. Liikuntapaikkojen alueellinen kattavuus ja vaikuttavuus hanke SLA sai kesällä 2012 OKM:n tiedolla johtamisrahoituksesta rahoitusta jää-, uima- ja sisähallien vaikuttavuus selvitykseen. Hanke aloitettiin ja projektityöntekijäksi palkattiin Eero Häyrinen toukokuun 2013 loppuun saakka, jolloin hankeraportti luovutettiin OKM:lle. Hankkeen tehtävänä oli sijoittaa jää-, liikunta- ja uimahallit paikallisesti Suomen kartalle, jolloin nähdään niiden sijainti ja hallien alueellinen sijoittuminen. Samalla asutuksen painopisteiden kautta tarkasteltiin niiden saavutettavuutta. Saavutettavuutta kuvaa myös hallien sijainti suhteessa liikenneyhteyksiin, kun tarkastellaan erityisesti paikkakunnan ulkopuolisten käyttäjien mahdollisuutta tulla käyttäjiksi. Lisäksi halleista kartoitettiin kävijämääriä ja kävijäryhmiä sekä mistä kävijät tulivat halleihin. Käyttöaste kuvaa kävijäryhmien ohella sisäliikuntatilojen vaikuttavuutta ja tarvetta. Liikuntapaikkojen saavutettavuutta ja arjen ympäristöön integroitumista kuvaa hallien paikallinen sijoittuminen muihin asuinpiirin ja lähipiirin olosuhteisiin. Liikuntapaikkojen esteettömyys on niiden käytön kannalta myös yksi tekijä, mitä on lyhyesti kerrottu raportissa. Raportin lopussa on joitakin toimenpide-ehdotuksia mitä tulee ottaa huomioon suunniteltaessa toimintaa ja rakentamista. TIEDOTUS JA MARKKINOINTI Tiedottaminen järjestöstä on tapahtunut oman lehden välityksellä ja erillisten jäsentiedotteiden kautta jäsenistölle. Lisäksi eri tapahtumissa SLA on ollut esillä ja niissä on kerrottu järjestön toiminnasta ja tarkoituksesta. Erityisesti Sportecmessuista tiedotettiin niin painetun materiaalin kuin sähköisen tiedottamisen kautta. Tapahtumista on kerrottu Liikunnan Ammattilainen lehdessä ja nettisivuilla. Nettisivuja on uudistettu ja rakennetta muokattu käyttäjäystävällisemmäksi. Tietojen lisääntyessä on rakennetta muutettu asioiden selkeämmän saatavuuden helpottamiseksi. Sivuille on tehty elementtejä, joissa voidaan julkaista mm. yhteistyökumppaneiden koulutuksia, työpaikkatiedotteita ja muita tiedotteita. Niin ikään uutisosioita on muokattu joustavammin toimiviksi. Nettisivuja on muokattu siten, että liikunnanohjaus- ja liikuntapaikkatietous olisi yhä helpommin esillä ja haettavissa. Myös uutisointia on laajennettu. Nettisivujen muutokseen sisältyvät linkit Facebookiin, Twitteriin sekä Youtubeen. Sosiaaliseen mediaan liittyviä toimintoja ja sivuja on viety eteenpäin lähinnä ulkopuolisen avun myötä.

6 6 Alan oppilaitosyhteistyötä on toteutettu mm. siten, että eri opiskelijaryhmille on käyty kertomassa yhteiskunnallisista asioista ja SLA:n toiminnasta sekä samalla on jaettu opiskelijoille järjestön tiedotemateriaalia. Lisäksi oppilaitoksissa on käyty kertomassa yritystoimintaan liittyvistä immateriaalisista oikeuksista sekä mukana on ollut myös Gramexin edustaja, joka on kertonut tekijänoikeuksista. Liikuntaan kouluttavissa oppilaitoksissa tiedottamis- sekä koulutustarkoituksessa on käyty seuraavasti: - Itä-Suomen Liikuntaopisto - Kuortaneen Urheiluopisto - Liikuntakeskus Pajulahti - Suomen Urheiluopisto - Tanhuvaaran Urheiluopisto - Varalan Urheiluopisto SLA on ollut mukana yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa tai järjestämässä yhdessä tilaisuuksia, missä on kerrottu järjestöstä ja jaettu tiedotusmateriaalia - Uimahalli- ja kylpyläpäivät, Helsinki - Liikuntatoimen neuvottelupäivät, Mikkeli - Liikunnan aluepäivät, Rovaniemi - OKM:n ja Valon järjestöpäivät, Heinola - Alueellinen olosuhdepäivä järjestettiin yhdessä PHLU:n kanssa, Lahti - Liikuntatieteen päivät, Jyväskylä Jäsentiedottaminen ja tiedotteet Jäsentiedotteissa kerrottiin jäseneduista ja tapahtumista, koulutuksista sekä liikunta-alan messuista. Myös yhteistyökumppaneiden esitteitä lähetettiin jäsenkirjeissä. Jäsentiedottamista tapahtuu säännöllisesti paitsi tiedotteilla (vuoden aikana kolme tiedotetta), niin myös oman lehden välityksellä. Lehdessä kerrotaan luonnollisesti liikunnan tapahtumista. Lehden lisäksi SLA julkaisi Liikunnan Palveluoppaan joulukuussa. Molempien julkaisujen sisältöä, mutta ennen kaikkea ulkoasu on uudistettu vastaamaan järjestön kokonaisimagoa. Lisäksi yhteistyökumppaneiden tiedotteita on lähetetty sähköpostitse jäsenistölle Vuoden 2010 lopussa avattiin SLA:n Facebook ja Youtube -sivut, joista tiedottaminen alkoi jäsenkirjeen ja sähköpostin välityksellä. Sivujen tietoja ja sisältömateriaalia on päivitetty kuukausittain. Sivulle on lisätty mm. haastattelu-osio. Liikunnan Ammattilainen lehti on SLA:n julkaisema jäsenlehti. Lehti on keskimäärin 40-sivuinen ja aikakausilehtikokoa. Lehdessä kerrotaan ajankohtaisia asioita liikunnan kentältä. Lehden funktio on kahtalainen. Siinä kerrotaan jäsenistölle tapahtumista, jäsenasioista jne. sekä ulkopuolisille mikä SLA on ja mitä teemme. Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Lehden mainosmyynti ja kustannus on ulkoistettu. Toimituskunnan kokouksia on pidetty kuusi. Liikunnan Ammattilainen toimi SPORTEC messujen virallisena tiedotus- ja messulehtenä. Liikunnan ammattilaisen kustannussopimusta jatkettiin SuomenAMT:n kanssa. Lehden taittaja vaihtui vuoden alusta ja lehden ulkoista sekä sisältöilmettä muutettiin samalla.

7 7 Liikunnan Palveluopas on tuote, johon kootaan yhteystiedot Suomen kunnista, Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisista liikuntayksiköistä, liikunta-alan järjestöistä sekä liikunta-alan yrityksistä. Julkaisija on SLA, mutta kustannus ja ilmoitusmyynti ovat ulkoistettu. Opas ilmestyi joulukuussa ja postitettiin kaikille lehden saajille. Palveluoppaan sisällöllistä kerrontaa on kauttaaltaan yhtenäistetty ja pyritty opasta tekemään luettavammaksi. Liikunnan palveluopas julkaistiin jo toisena vuonna A5-koossa ja nettisivustolla on vastaava asiasanapohjainen luettelo alan yritys- ja järjestötietoudesta. Samalla Palveluoppaan sähköistä asiasanastoa on kehitetty. JÄSENMÄÄRÄ JA JÄSENTAPAHTUMAT Jäsenrekisterin ylläpito tapahtuu rekisteri- ja kirjanpito-ohjelmalla. Luokittelussa on jäsennetty ohjaus, olosuhteet, johtaminen, julkinen hallinto, yritykset (keskeiset yhteistyökumppanit ja messuyhteistyö), media, opiskelijat, eläkeläiset, kunnia-/ ainaisjäsenet, yhteistyökumppanit. Myyntilaskutus sekä jäsenmaksujen lähettäminen on niin ikään toteutettu ko. ohjelmalla. Jäsenkriteeristössä painottuu koulutuksellisuus ja alan tutkintojen suorittaminen. liikunta-alan ammatillisen tutkinnon suorittaneet liikunta-alan ammattitutkinnon suorittaneet muun liikunta-alan toimien edellyttämän koulutuksen suorittaneet liikunta-alalla pitkäaikaisesti toimineet liikunta-alan opiskelijat SLA:n yhteisöjäseniä ovat järjestöt, yritykset ja julkisen hallinnon yksiköt Vuoden 2013 alussa jäseniä oli 2040 ja vuoden lopussa yhteensä 2187, joista osa Nuoli ry:n ja Saval ry:n kanssa tehtyjen yhteistyösopimuksen kautta tulleita jäseniä. SLA:n jäsenmaksu vuonna 2013 oli perusjäseniltä 30, opiskelijajäsen, eläkeläinen ja työtön 15 euroa sekä yli 60-vuotias ainaisjäsen 160 euroa. Yhteisöjäsenmaksuksi syysvuosikokous vahvisti 320 euroa. Jäsenmäärät

8 8 SLA:n syyskokouksessa 2011 otettiin virallisesti käyttöön yhteisöjäsenyys ja vuoden vaihteeseen 2013 / 2014 mennessä yhteisöjäseniä olivat Airix ympäristö Oy BodyBow Carousel Oy Haaga-Helian ammattikorkeakoulu Itä-Suomen Liikuntaopisto Finnroving Oy Fysioline Oy KerkoSport Oy Kisakallion Urheiluopisto Kuortaneen Urheiluopisto Lappset Group Oy Lemminkäinen Rakennustuotteet Oy Liikuntakeskus Pajulahti Lohjan Liikuntakeskus Oy Messukeskus Oy mk Trading A.S ONWF Newline Oy Nuoli ry Prorink Oy Punta Oy Suomen Urheiluopisto Tampereen Messut Tanhuvaaran Urheiluopisto Therm Finland Oy Unidors Oy Urheiluopisto Kisakeskus Varalan Urheiluopisto Virpiniemen Liikuntaopisto Yhteisöjäsenten kanssa tehtävään yhteistyöhön sisältyy mm. * linkit SLA:n nettisivuille logon kautta, * Liikunnan ammattilainen lehteen logot yhteistyökumppaneista, * Lehdessä kirjoitetaan yhteistyökumppaneiden toiminnasta ja tuotteista, * SLA:n tapahtumissa yhteistyökumppaneiden nimi on aina esillä (seminaarit, koulutukset, kilpailut), *Jäsenkirjeissä on aina yhteistyökumppanin logo/nimi esillä, *Jäsenkirjeisiin yhteistyökumppanilla on mahdollisuus toimittaa esitteitä (ei paksuja tuoteluetteloita) jäsenpostituksemme mukana postikulujen sopimushintaan (vuodessa kolme jäsenpostitusta), * Liikunnan Ammattilainen lehteen ilmoitukset ilman arvonlisäveroa. Tällöin ilmoitukset on sovittava SLA:n toimiston kautta - ei ilmoitusmyyjän kautta TAPAHTUMIA Sportec-messut olivat Olosuhdeseminaarin ohella toinen merkittävin ja suurin tapahtuma vuoden aikana. Messut ja seminaarit pidettiin maaliskuuta Tampereella Urheilu- ja messukeskuksessa. SLA:lla oli messuilla oma näyttelosasto. Messuilla kävi yli kolmetuhatta messuvierasta ja näytteilleasettajia oli noin sata. Näytteilleasettajia oli enmän kuin edellesinä vuosina, sen sijaan kävijämäärä oli samansuuruinen kuin aiemminkin. Messut jakoi tapahtumassa Vuoden liikuntapaikkapalkinnon. Ensimmäisenä messupäivänä pidettiin SLA:n kevätkokous ja järjestettiin illalla Hotelli Ilveksessä messugaala, jonne osallistui 130 vierasta.

9 9 Olosuhdepäivät järjestettiin Helsinki Pietari seminaarina Helsingin Olympiastadionilla oli paikalla 85 henkilöä kuulemassa päivitystä mitä eri osa-alueilla tapahtuu liikuntapaikoilla. Seminaarin antiin kuului mm. valmentajan näkemys siitä, mitä jalkapallo-ottelu ja harjoittelu vaativat kenttien hoitamiselta. Niin ikään täsmätietoa saatiin Olympiastadionin valmisteluista urheilutapahtumiin ja konsertteihin sekä stadionin korjaussuunnitelman toteutuksesta. Turvallisuuden merkitys esitettiin kahdesta näkökulmasta ja lisäksi uimahallitietoutta, Sotshin olympiarakentamista ja talvihoitokemikaalien ominaisuuksia tuotiin esiin. Ja Palloliiton sekä Urheiluliiton omat urheilupaikkoja koskevat tärkeät näkökohdat olivat mukana ohjelmassa. Ensimmäisen päivän jälkeen matka jatkui M/S Marialla Pietariin, missä kohteena oli Moskovan alueen liikunta-, urheilu- ja terveyskeskus (Moskovskij Rajon). Moskovskij Rajonin jälkeen tehtiin pikavierailu Parkour- ja skeittikeskukseen, mikä herätti monissa ihastusta niin kooltaan kuin olosuhteiltaan. Järjestäjänä harmittaa, että emme päässeet Petrovskin stadionille sen saneerauksen vuoksi. Kohde olisi voinut olla käymästämme tutustumiskohteesta huomattavasti poikkeavampi. Pietarin osuuteen osallistui 70 seminaarilaista. Etelä-Savon Liikunta oli Pietarin järjestelyissä aktiivisesti mukana etsimässä vierailukohteita.. Olosuhdeseminaari Lahti (26.9.) miten ihmiset saadaan liikkumaan Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun sekä Suomen Liikunnan Ammattilaisten yhteinen alueellinen olosuhdeseminaari kokosi Lahteen kolmisenkymmentä osallistujaa. Seminaarissa kuultiin valtakunnallisia asioita, mutta päähuomio oli alueellisilla toimenpiteillä. Krister Stranderg Uudenmaan ELYkeskuksesta toi valtion hallinnon viestiä osallistujille. Hän kertoi tulevasta hallinnollisesta uudistuksesta ja valtion rahoitusperiaatteista. Jyväskylästä Mervi Vallinkoski kertoi viestiä kaupungin viheraluesuunnittelusta. Hänen mukaansa asukkaat ja työntekijät ovat onnellisempia ja terveempiä vihreässä ympäristössä, sillä se edistää henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Tommi Vasankari nosti esiin liikkumattomuuden aiheuttamia taloudellisia

10 10 menetyksiä. Arvioiden mukaan liikkumattomuudesta aiheutuvat diabeteksen kustannukset Suomessa ovat 725 miljoonaa euroa ja summa kasvaa vuosittain viisi prosenttia. Aarni Mertala kertoi niin ikään liikkumattomuuden haitallisuudesta. Hän kertoi liikkumattomuuden aiheutuvat arjen passivoitumisesta, koneellistumisesta, autoistumisesta, viihteellisyydestä, istumisesta työssä ja koulussa sekä jopa kotona. Paikallisista liikuntapaikka- ja olosuhdetoteutuksista kertoivat Joutsan liikuntapuiston rakentumisesta Taneli Rasmus ja Kari Kosunen. Lopuksi Tommi Lanki esitteli kuinka Lahdessa Suurhallin tilat muutettiin soveliaaksi usealle liikuntalajille ja kuinka halli on muunneltavissa eri lajien tarpeita silmälläpitäen niin harjoittelun kuin kilpailutapahtumien järjestämisen osalta. Aikahyppy tulevaisuuteen muutoksen myötä (5.9) Sla oli mukana järjestämässä Hyvinvointi-STTK:n työryhmän kanssa Aikahyppy tulevaisuuteen seminaaria Helsingissä Nordean pääkonttorissa, johon ilmoittautui 50 henkilöä. Seuraavia ajatuksia oli mukana seminaariannissa: Maailma muuttuu yhä monimutkaisemmaksi, mutta ihmisen itsensä muutos on loppujen lopuksi melko hidasta. Ihminen kyllä oppii hallitsemaan omaa itseään ja siksi oppimisen ja merkityksen kokeminen on korostunut nyky-yhteiskunnassa. Työyhteisön kannalta tähän liittyy johtajuuden arvostus. Ihmistä tarvitaan töihin, joissa inhimillinen osaaminen on tärkeää. Mekaanisissa töissä koneet ja laitteet ovat monta kertaa korvanneet ihmisen tekemän työn, mutta tarvitaan ihmistä toki edelleen ohjaamaan ja valvomaan mekaanisiakin prosesseja. Toisaalta luova työ on noussut keskeiseksi eikä mm. tietotuotteita voida luoda erillään kuluttajista. Joten luovuus ja oppiminen seuraavat kulutustottumuksia. Oppiminen on työnteon tärkein prosessi ja arvon luominen työssä edellyttää oppimista. Arvopohjainen johtajuus on yhteiskunnassa noussut merkittävään asemaan. Sen taustalla on hierarkioiden madaltuminen, työn muuttuminen yhä merkityksellisemmäksi. Rakenteellisesti yhteiskunnassa ovat haasteina erityisesti ikääntyminen, nuorisotyöttömyys ja julkaisen talouden ongelmat. Suomi on edelleen yksi kilpailukykyisimmistä maista maailmassa ja tästä kyvystä sekä asemasta on pidettävä huolta epävarmassakin tilanteessa. Toisaalta globaalisesta katsottuna tuloerot maiden välillä ovat pienentyneet, mutta maiden sisällä on varsin suuria tulo- ja koulutuseroja. Itä nousee vauhdilla materialistisena tuotantokeskuksena, sen sijaa lännellä on etumatkaa henkisenä keskuksena itään nähden. Kölnin messut ( ) ikkuna kansainvälisiin liikuntatuotteisiin Kölnissä pidettiin jälleen FSB ja Aquanale messut, jonne SLA järjesti messumatkan. Mukana matkalla oli 20 osallistujaa. FSB:n teemana on esitellä virkistys-, urheilusekä uimapaikkoihin liittyviä rakenteita, tuotteita ja palveluja. Aquanalen kohteena ovat uimahallit, saunat ja hyvinvointiin liittyvät paikat, rakenteet ja muut tuotteet. Messukokonaisuuteen sisältyy näyttelyosastojen lisäksi laaja seminaaritarjonta omassa seminaaritilassaan. Tuotetarjontaa oli lokakuussa 2013 nähtävänä noin messuvieraalle, joita oli tullut

11 maasta. Messut olivat nelipäiväiset ja näytteilleasettajia oli paikalla yli 900, joista FSB:ssä 622 ja Aquanalessa 300. Mutta joitakin suuria alan yrityksiä, jotka aikaisempina vuosina ovat olleet paikalla, puuttui tilaisuudesta. Näytteilleasettajia oli 44 maasta, joista 64 prosenttia tuli Saksan ulkopuolelta ja messukävijöistä 56 % oli ulkomaalaisia. Kiinalaisten vahva tuleminen näkyi tietyissä osissa. Liikunnanohjaajien ideapäivät ( ) Yhdessä Varalan Urheiluopiston ja opiston LPT:n kolmannen vuosikurssin kanssa suunniteltiin Liikunnanohjaajien Ideapäiviä, mutta liian vähäisen osallistujajoukon vuoksi päivät jouduttiin perumaan. Ilmoittautuneita oli 40 henkilöä. Perinnekisat (13.7) ovat tuttujen kohtaamispaikka Tapahtumassa oli iloisia ilmeitä sekä osallistumisen riemua niin lasten kuin veteraanienkin sarjoissa. Monet olivat jo vuosi sitten mukana ja toivoivat, että jälleen vuoden kuluttua tavattaisiin samoissa merkeissä. Yli sadan kilpailijan joukossa oli paikallisia, lähiseutujen asukkaita, kesälomaansa alueella viettäviä, lomamatkansa yhdeksi välietapiksi kisat asettaneita sekä varta vasten kisoihin tulleita. Paikkakunnalla kilpailtiin pituudessa, kuulassa, keihäässä, 1500 metrin juoksussa ja kävelyssä sekä pikastartteja otettiin sadalla ja kuudellakymmenellä metrillä. Myös perinteinen kolmiottelu 100 metriä, pituus, kuula oli mahdollista suorittaa. Tapahtuman perustarkoitus on antaa jokaiselle mahdollisuus osallistua ja kokeilla omaa kuntoaan. Kaverihenki ja lähiosallistuminen on mittelöissä tärkeintä. Katsojat olivat innokkaasti mukana suorituspaikoilla. Golf-kisat SLA järjesti jäsenistölleen ja yhteistyökumppaneilleen Hämeenlinnassa ja paikalla oli seitsemän pelaajaa. KANNANOTOT JA LAUSUNNOT Yhteistyössä STTK:n hyvinvointityöryhmän kanssa on valmisteltu nuorten yhteiskuntatakuuseen liittyvää kannanottoa ja konkreettisia toimintatapoja. - SLA on ottanut kantaa kunnan virkoja koskeviin kyselyihin - Liikuntalain alkuvalmisteluun - Valon sääntöjä ja strategiaa on kommentoitu alkuvuodesta - Liikunnan ammattitutkinnon perusteihin on otettu kantaa Tiedotettiin kesäduunikampanjasta 2013: (Nuorten työelämään pääsy on hankalaa. Kannamme osaltamme huolta nuorten syrjäytymisestä. Tartu kanssamme tähän haasteeseen ja autetaan nuoria työuran alkuun. Yhteistyössä Suomen lasten ja nuorten säätiön kanssa haastamme työpaikkasi palkkaamaan tulevana kesänä ainakin yhden nuoren!) Mukana projektissa oli Hyvinvointialat STTK, johon kuuluivat Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry, Kirkon alat ry, Toimihenkilöliitto ERTO ry, Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry.

12 12 PALKITSEMISET Vuoden aikana ei suoritettu palkitsemisia. Sen sijaan päätettiin vuoden 2014 alusta ottaa käyttöön Elämme ajassa palkinto, minkä pääkriteerinä on aktiivinen ja positiivinen toiminta liikuntakulttuurin puolesta. YHTEISTYÖ Toiminnan rakentamisessa SLA on tehnyt yhteistyötä eri järjestöjen ja yritysten kanssa. Yhteistyö on vaihdellut aihealueittain tapauskohtaisesti. Yhteistyö on myös omalta osaltaan järjestön tunnetuksi tekemistä. Julkinen hallinto Opetus- ja kulttuuriministeriö (www.minedu.fi) Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa on käyty vuoropuhelua SLA:n toiminnasta, on osallistuttu järjestöpäiville Suomen Urheiluopistolla Heinolassa sekä yhteistyö on toteutunut Suomen messujen (Arena) ja Tampereen messujen (Sportec) näyttelytoimikunnissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionapu on merkittävin osa SLA:n toimintatuloa. OKM myönsi hankeavustusta liikuntapaikan hoitoa koskevaan hankkeeseen (LIIHOKE) sekä liikuntapaikkojen vaikuttavuusselvitykseen, jotka molemmat päättyivät vuoden aikana, Liihoke vuoden lopussa ja vaikuttavuus-hanke toukokuun lopussa. Opetushallitus (www.oph.fi) SLA:lla on edustus kahdessa tutkintotoimikunnassa Liikunta-alan tk:ssa edustajana on Reijo Häyrinen ja Liikuntapaikka-alan tk:ssa Pentti Naumanen. Tutkintotoimikunnat uudistettiin kesäkuussa ja samat edustajat jatkavat uusissakin toimikunnissa. Lisäksi molemmissa tutkintotoimikunnissa on muiden järjestöjen kautta SLA:n jäseniä edustettuna. Maakuntaliitot (www.reg.fi/yleis/yhteystiedot.html), ELY-keskukset (www.ely-keskus.fi) Erja Metsäranta Pirkanmaan ELY-keskuksesta on toiminut Liihoke-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Suomen kunnat ja kaupungit, joiden edustajia on SLA:n järjestämissä seminaareissa, eri kunnista kerrotaan Liikunnan Ammattilainen lehdessä sekä keskinäistä vuoropuhelua käydään eri yhteyksissä kuntien ja kaupunkien edustajien kanssa. Järjestöt SLA kutsui syksyllä 2012 koolle SLU:n tukijärjestöjä keskustelemaan liikunnan muutostilasta ja järjestöjen asemasta uudessa yhteisössä Valo:ssa. Keskusteluissa valmistauduttiin ottamaan kantaa uuden järjestön strategiaan ja sääntöihin. Mukana keskusteluissa on ollut yhdeksän järjestöä. Valo (www.valo.fi) SLA oli SLU:n tukijäsen, joksi hyväksyminen tapahtui vuonna SLA haki Valon täysjäsenyyttä kaksi kertaa, mutta Valo olisi hyväksynyt SLA:n vain kumppanuusjäseneksi, mihin ei ryhdytty SLA on osallistunut aluepäiville sekä Valon ja OKM:n järjestämille järjestöpäiville. Nuoren Suomen kanssa tehtiin kuntiin

13 13 yhteinen Webropol-kysely liikuntapaikoista syksyllä 2012 ja vuonna 2013 molemmilta valmistuivat raportit omilta osa-alueiltaan. Suomen Urheiluliitto (www.sul.fi) Yhteistyössä järjestettiin kymmenennet Olosuhdepäivät Helsinki Pietari seminaarina. Valmisteltiin yhteinen hakemus urheilukenttien rakentamisoppaan päivittämiseksi. Rahoitusta haettiin OKM:sta. Suomen Palloliitto (www.palloliitto.fi SPL:n kanssa on käyty yhteistyöneuvotteluja nurmikenttäseminaarin järjestämisestä sekä lyhytkestoisista olosuhdekoulutuksista. Palloliiton edustajat kertoivat olosuhdeseminaarilaisille ajankohtaisia kuulumisia. Liikunnan alueet Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun kanssa yhteistyö toteutuu taloushallinto- ja postituspalveluna PHLU:lta. SLA on PHLU:n jäsenyhdistys. PHLU:n kanssa järjestettiin yhteinen olosuhdeseminaari syyskuussa. SLA oli mukana elokuussa alueseminaarissa Rovaniemellä. Alueellista seminaaritoimintaa on tehty yhdessä Etelä-Savon Liikunnan ja Urheilun ja Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun kanssa. Kunnossa Kaiken Ikää (www.kki.likes.fi) Anne Kinnunen on osallistunut yhteyshenkilönä KKI-tilaisuuksiin. Suomen Liikuntatieteellinen Seura (www.lts.fi) SLA on LTS:n yhteisöjäsen. LTS:n hallitukseen kutsuttuna jäsenenä on Reijo Häyrinen. LTS:n ja Nuoli ry:n kanssa yhteistyössä oltiin mukana projektissa, missä emeritus professori Pauli Vuoli laati selvityksen Liikunnan ja terveyden uralla vuosina valmistuneiden liikunta- ja terveystieteen maistereiden sekä työelämässä toimivien liikunnanohjaajien (AMK) urakehitys Suomen Perinneurheiluliiton (www.speul.f) Suomen Perinneurheiluliiton kanssa on keskusteltu yhteistyöstä ennen kaikkea tiedottamisen merkeissä mutta myös konkreettisesti perinneurheilun / -liikunnan kehittämiseksi. Yhdessä uuden järjestön kanssa järjestettiin vanhan ajan kolmiottelukisat Pieksämäen Jäppilän kaupunginosassa ONWF Original Nordic Walking Federation (kansainvälisen Sauvakävelyliiton) kanssa on alustavaa yhteistyötä tehty tiedottamisen alueella ja keskusteltu Suomen liiton perustamisesta vuoden 2012 aikana. Yritykset Messukeskus(www.messukeskus.com) Suomen Messut on ollut yksi SLA:n pääsponsori / yhteistyökumppani ja messujen kanssa on toteutettu Arena 2012 messut sekä vuoden liikuntatekopalkitseminen. Vuoden 2014 messujen valmistelut alkoivat vuonna SLA:n edustajat messutoimikunnassa ovat puheenjohtajana Reijo Häyrinen. Suomen Messut uusi vuoden aikana ilmettään ja otti käyttöön uuden logon.

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 SLA:n tehtävänä on tuottaa palveluja jäsenistölleen, alan asiantuntijoille sekä eri työyhteisössä toimiville liikunta-alan työntekijöille. Lisäksi järjestön tarkoituksena

Lisätiedot

Vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan vuosikokous hyväksyi seuraavat painopisteet

Vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan vuosikokous hyväksyi seuraavat painopisteet 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2012 SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET RY:N TAUSTA JA TAVOITTEET Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry on aloittanut toimintansa 1.1.2007, joten vuosi 2012 oli kuudes toimintavuosi.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2010 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2010 SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET RY:N TAUSTA JA TAVOITTEET Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry on aloittanut toimintansa 1.1.2007, joten vuosi 2010 oli neljäs toimintavuosi.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008 SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET RY:N TAUSTA JA TAVOITTEET Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry on aloittanut toimintansa 1.1.2007. Järjestö on perustettu Suomen Liikuntatoimenjohtajat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin.

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry 1 Vuosikertomus 2013 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 Yhdessä enemmän liikuntaa Kuva: Mari Männikkö SOVELTAVA LIIKUNTA SOVELI RY YLIOPISTONKATU 31, 20100 TURKU WWW.SOVELI.FI Sisällysluettelo 1. Johdanto SoveLi on yhteistyöfoorumi...

Lisätiedot

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8 Euroopan NMKY vierasilla 4.-6.11.2011 3 Nuorisopolitiikkaa ja kohtaamisia Berliinissä 4 LIIKUNTAEXTRA 5-8 Suomen NMKY:n syysliittopäivät Kuopiossa 9 Kohti urheiluvuotta 2012 10 Liitolta hyvää tarjolla

Lisätiedot

Juhlajulkaisu marraskuu 2009

Juhlajulkaisu marraskuu 2009 20 vuotta Juhlajulkaisu marraskuu 2009 HAI on Huolenpitoa, Ammattimaisuutta sekä Iloa ja Innostusta HAI on tässä matkalla Vilnaan. Kuva Heikki Kylliäinen Helsingin Ammatti-Isännöitsijät HAI ry:n toimintaa

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2010 l a s t e n s u o j e l u n k e s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta...2

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus Adoptioperheet ry:n Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 TOIMINTA 4 Vapaaehtois- ja vertaistoiminta 4 Rekrytointi, perehdytys ja koulutus 5 Työnohjaus ja tuki 6 Tapahtumat 7 Paikallistoiminta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013

Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 1. AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY 3 2. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 4 3. ORGANISAATIO 5 Jäsenyhdistykset...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

SUOMEN TEATTERIT FINLANDS TEATRAR RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN TEATTERIT FINLANDS TEATRAR RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN TEATTERIT FINLANDS TEATRAR RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 2 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 KULTTUURIPOLIITTINEN VAIKUTTAMINEN... 6 Vaikuttamiskampanjat... 6 Valtion tuen kehitys vuonna 2014... 6 Valtion

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti Tässä lehdessä: YT-tilanne Päivähoidon laatua uhkaavat säästötalkoot, ei opettajan väärä korkeakoulutausta Sosiaalityöntekijä-sosionomi-työparityöskentely

Lisätiedot

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 TOIMINNAN JOHTO 3 YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA 4 JÄRJESTÖTOIMINTA 5 TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA 6 AMMATIN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys 1/2000 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Syyskokous... 4 Puheenjohtajan palsta Toiminta- ja strategiasuunnitelma... 6 Luottomiehet-Kreditmännen ry säännöt... 10-11 Kunniajäsenistä... 11 Luottomiehet-Kreditmännen

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Valtuuston hyväksymä 24.11.2012 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 Suomi-Venäjä-Seura kansalaistoimija Venäjä-suhteissa II Viestinnästä

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot