TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET RY:N TAUSTA JA TAVOITTEET Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry on aloittanut toimintansa Järjestö on perustettu Suomen Liikuntatoimenjohtajat ry:n, Suomen Liikunnanohjaajat ry:n, Suomen Liikuntapaikkamestarit ry:n ja Suomen Liikuntapaikkojenhoitajat ry:n työn jatkajaksi. Toiminnan toteutuksen perustana ovat olleet yhdistymissopimuksessa ja säännöissä kirjatut periaatteet. SLA on perustajayhteisöjensä järjestö, mikä näkyy myös osittain jäseneksi liittymiskriteeristössä. Toisaalta kriteeristössä painottuu koulutuksellisuus ja alan tutkintojen suorittaminen. liikunta-alan ammatillisen tutkinnon suorittaneet liikunta-alan ammattitutkinnon suorittaneet muun liikunta-alan toimien edellyttämän koulutuksen suorittaneet liikunta-alalla pitkäaikaisesti toimineet liikunta-alan opiskelijat SLA:n yhteisöjäseniä ovat järjestöt, yritykset ja julkisen hallinnon yksiköt Vuosi 2008 on ollut perustoimintojen vahvistamista, mihin on kuulunut yleisenä tavoitteena olla yhteinen yhdistys fuusioituneille järjestöille. Edelleen hallitus on asettanut tavoitteiksi huolehtia tiedottamisesta ja viestinnästä, vaikuttaa liikunnan koulutuksen kehittämiseen ja laatuun, huolehtia jäsenistön ammattitaidosta ja identiteetistä sekä ylläpitää ammattietiikkaa. SLA:n tavoitteita ovat liikunnan harrastamisen edistäminen liikunnan yleinen edunvalvonta ja vaikuttaminen liikuntapoliittiseen keskusteluun ammatillinen ja koulutuksellinen tuki jäsenistölle koulutuksen kehittäminen kansallisen ja kansainvälisen verkoston ylläpito jäsentapahtumien järjestäminen jäsenetujen järjestäminen jäsenistölle noudattaa vakaata taloutta SLA:n yleisiä tavoitteita ovat hallituksen päätöksellä lisäksi olleet Olla yhteinen yhdistys Huolehtia jäsenistön ammattitaidosta ja identiteetistä sekä ylläpitää ammattietiikkaa Huolehtia tiedottamisesta ja viestinnästä Vaikuttaa liikunta-alan koulutuksen kehitykseen ja laatuun Ylläpitää kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista ja vaikuttaa liikuntapoliittiseen keskusteluun Tehdä alan toimintakulttuuria tutuksi Luoda hallituksen ja jaostojen toimintamalli Kartuttaa jäsenistöä ja tietoisuutta toiminnasta Jakaa myönteistä informaatiota Olemassa olevien koulutustilaisuuksien kartoitus Yhteistyöverkoston laajentaminen Edustus eri kehittämis-, yhteistyö-, koulutus- ym. toiminnoissa

2 HALLITUS, JAOSTOT JA TOIMISTO Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja seitsemän jäsentä. Puheenjohtaja Ari Koskinen, aluejohtaja, Valkeakoski Varapuheenjohtaja Henry Lipponen, toimiupseeri, liikunnanohjaaja (amk), Lahti Varapuheenjohtaja Pauli Salimäki, linjajohtaja, Kuortane Sari Huovinen, liikunnanohjaaja (amk), Helsinki Tommi Lanki, toiminnanjohtaja / liikuntatoimenjohtaja, Lahti Jarmo Luuri, kunnossapitopäällikkö, Seinäjoki Pentti Naumanen, kenttäpäällikkö, Helsinki Mika Valavuori, liikunnanohjaaja / testauspäällikkö, Siuntio Manu Varho, liikuntainstituutin johtaja, Hollola Kyösti Vilhunen, liikuntapaikkamestari, Mikkeli Hallituksen erivuoroiset olivat kaksivuotiskauden jälkeen Sari Huovinen, Tommi Lanki, Mika Valavuori, Manu Varho ja Kyösti Vilhunen. SLA:n syyskokouksessa (6.11.) erivuoroisista valittiin seuraavalle kaksivuotiskaudelle ( ) Mika Valavuori ja Kyösti Vilhunen sekä uusina aluejohtaja Jari Hurskainen Joensuusta, liikunnan tilaajapäällikkö Päivi Joenmäki Hämeenlinnasta ja venesataman työnjohtaja Tom Liljeström Helsingistä. Hallitus on kokoontunut kolme kertaa , 9.5. ja Puheenjohtajien kokous pidettiin 7.8. Hallitus piti toimiston henkilökunnan ja jaostojen kanssa strategiaseminaarin risteilymatkana, seminaarissa tarkennettiin järjestön toimintalinjoja. SLA:ssa on toimintaa suunnattu neljään jaostoon, jotka ovat liikunnan olosuhdejaosto, liikunnan ohjausjaosto ja liikuntajohtamisen jaosto sekä tiedotus- ja viestintäjaosto. Liikuntajohtamisen jaoston kokoonpano Pekka Sihvonen, pj, Jyväskylä Tuire Autio, Järvenpää Tommi Lanki, Lahti Marjut Hannuksela, Vaasa Päivi Joenmäki, Hämeenlinna Kimmo Lemberg, Lohja Jaosto on kokoontunut kerran suunnittelemaan toimintaa tulevien vuosien toimintaa. Liikunnan olosuhdejaoston kokoonpano, Jouko Hyvärinen, pj, Oulu Seppo Hokkanen, Heinola Maarit Koivunen, Vilppula Tapio Lamberg, Pieksämäki Pauli Salimäki, Kuortane Jarmo Vakkila, Kerava Jaosto on kokoontunut kaksi kertaa suunnittelemaan tapahtumia ja strategiaa. Jaosto oli mukana Suomen Urheiluliiton kanssa järjestetyn kuudensien kenttäpäivien järjestelyissä ja toteutuksessa. Edelleen jaosto on rakentanut Länsi-Suomen lääninhallituksen ja JHL:n kanssa yhteisseminaarin. Jaosto aloitti syksyllä toteuttaa Suomen Liikuntapaikkojen hoitamisen 50-vuotishistoriikkia. Liikunnanohjausjaoston kokoonpano Henry Lipponen, pj, Lahti Päivi Mecklin, Taalintehdas Laura Packalen, Lahti Joni Suominen, Ikaalinen Jaosto on tehnyt suunnitelmia käyttäen hyväkseen sähköisiä viestintävälineitä. Jaoston toimesta on järjestetty Pukkitappelun SM-kilpailut Tanhuvaarassa ja ohjaustoiminnasta on järjestetty useita oivaltava ohjaaja / viikarihankekoulutustapahtumia. Tiedotus- ja viestintäjaoston kokoonpano Tuire Autio, pj, Järvenpää Tuomo Järvinen, Lahti Jari Tepponen, Helsinki Jaosto ei ole kokoontunut vuoden aikana. Sen sijaan jaosto on työskennellyt sähköisten viestintävälineiden välityksellä ja muokannut m. järjestön tiedotusmateriaalia. SLA:n toimisto sijaitsee Lahden Urheilukeskuksessa. Toiminnanjohtaja on Reijo Häyrinen ja yhteyskoordinaattori on Anne Kinnunen. Yhteyskoordinaattorin ja toiminnanjohtajan toimenkuvaa on muokattu vuoden aikana järjestön toimintojen mukaisesti. SLA:n kevätkokous pidettiin 2.4. Tampereella Hotelli Cumuluksessa ja Syyskokous Helsingissä Messukeskuksessa.

3 VISIO, MISSIO, ARVOT, ORGANISAATIO, SWOT-ANALYYSI Hallitus, jaostojen puheenjohtajat ja toimiston henkilökunta kokoontuivat strategiaseminaariin , missä tarkennettiin SLA:n strategiaa ja tavoitteita. VISIO SLA on tunnettu, luotettava ja yhteistyökumppanina haluttu liikunta-alan toimijoita yhdistävä ja liikuntatoimintaa edistävä järjestö MISSIO SLA on valtakunnallinen liikunta-alan palveluja jäsenistölleen ja yhteistyökumppaneilleen koordinoiva ja tuottava järjestö sekä liikunnan keskeinen tulevaisuutta ohjaava edunvalvoja. ARVOT Asiantuntijuus Avoimuus Vaikuttavuus Yhteisöllisyys ORGANISAATIOKAAVIO STRATEGIAT Strategiat on johdettu osittain jo vuonna 2006 tehdyistä yhdentymiseen liittyvistä tavoitteista, ja niiden pohjalta on toimittu vuonna Alueita on tarkennettu vuoden kuluessa ja strategiaseminaarissa syyskuussa niitä hiottiin edelleen eteenpäin. Analyysien strategioiden rakentamisessa taustavaikuttajana on ollut Teuvo Kinnusen tekemä jäsentyytyväisyystutkimus, jonka kohderyhmänä oli taustajärjestöjen jäsenistö.

4 I Liikunnan aseman vahvistaminen Vahvistaa liikunnan asemaa ja imagoa itsenäisesti ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa julkiseen hallintoon, yritysmaailmaan ja liikunnan asiakaskuntaan nähden. Tuoda esiin liikunta-alan työntekijöiden toimintalähtöistä ammattimaisuutta, osaamista ja asiantuntemusta. II Liikunnan yleinen edunvalvonta ja ammatillinen sekä koulutuksellinen tuki Parantaa liikunta-alan työntekijöiden palkkaus- ja työolosuhteita yhdessä toisten toimijoiden kanssa. Tuoda esiin ammatillista statusta ja ammattiosaamista sekä olla mukana kehittämässä laadukasta ammatillista koulutusta ja korostaa liikunnan osaajien asemaa työmarkkinoilla. Toteuttaa sellaisia hankkeita ja toimenpiteitä, joihin resurssien puitteissa on mahdollisuuksia. Lisätä näkyvyyttä viestinnän, verkostoitumisen ja laadukkaan sekä sisältörikkaan toiminnan avulla. IV Jäsenlähtöinen toiminta Tuottaa ja hankkia jäsenistölle realistisia palveluja jäsenistön tarpeet ja olosuhteet huomioon ottaen. Lisätä jäsenistön määrää ja kehittää jäsenistön yhteenkuuluvaisuudentunnetta. V Vaikuttaminen jäsenten välityksellä koko valtakunnassa Kartoittaa jäsenistön yhteiskunnallinen status ja pyrkiä vaikuttamaan kokonaisvaltaisesti liikuntaalan kehitykseen yhteiskunnallisten suhteiden kautta. Yhteistyösopimukset. III Luotettava, haluttu ja laadullisesti korkeatasoinen toimija VI Talouden tasapainottaminen ja taloussopimusten tarkoituksenmukainen toteutus SLA:N TARKOITUS JA TOIMINTA SLA:n tehtävä on palvella jäsenistöään ja tehdä jäsenistön haluamia toimintoja. Viestintä on osa jäsenistön palvelutoiminnasta sekä muille tahoille suuntautuvaa toimintatiedotusta. Sidosryhmien palveleminen ja tietoisuuden välittäminen ovat yksi osa järjestön näkyvyyden ja toimintatietoisuuden laajentamista yhteiskunnassa. Tavoitteena on tuoda SLA:ta esiin, saada järjestölle jäseniä lisää sekä herättää sponsoreiden mielenkiintoa toimintaa kohtaan mm. tuen saannin muodossa. Pyrkimyksenä on ennakoida tulevia toimintoja ja suunnitelmia. Tavoitteena on tehdä työjakoa ennalta sovituin periaattein ja vastuuttaa henkilöitä tekemään eri tehtäviä. Kokonaisuudessaan tavoitteena on luoda mielikuva siitä, mikä SLA on, miten toimii, mitä tekee, miten palvelee jäsenistöään sekä miten tekee yhteistyötä eri osapuolien kanssa. Jäsenyys koetaan tärkeäksi sen myötä, mitä pystymme tarjoamaan jäsenille ja toisaalta millaista toimintaa jäsenistö haluaa. Tässä yhteydessä toiminta ratkaisee suuresti kokonaisuutta sekä sen kautta jäsenistö kokee yhteenkuuluvuustunteen. Voimme asettaa eri yhteyksissä kysymyksen itselle, miksi olemme olemassa. 1. Miten hallitus ja jaostot ovat sitoutuneet toimintaan, mitä he vaativat tehdäkseen työtä järjestön eteen. 2. Miten jäsenistö kokee yhteenkuuluvuustunteen ja miten jäsenistö sitoutetaan toimintaan a. Perustana on saada lisää jäseniä Suomessa on yli 6000 liikunnanohjaajaa, liikuntapaikkojen hoitajaa, liikuntapaikkamestaria ja liikuntajohtajaa, jotka toimivat järjestöissä, seuroissa, urheiluoppilaitoksissa, kunnissa ja

5 yksityisyrittäjinä sekä ammatinharjoittajina. Yksi peruskysymys on miten saada jäsenet mukaan, mitä heille luvataan, mutta toisaalta millaista toimintaa jäsenet haluavat. Tästä muodostuu se, mitä on jäsenetujen kokonaisuus ja mitä tapahtumia tullaan järjestämään. 3. Miten yhteistyökumppanit ja sponsorit kokevat SLA:n tärkeyden omien tuotteittensa markkinoinnin kannalta. a. Tavoitteena on saada yhteisöjäseniä palveluja heille netin, postitusten ja lehden kautta. Välittää jäsenistölle tietoutta yhteisöjäsenistä ja heidän tuotteistaan sekä rakentaa jäsenetuja. b. Yhteistoimintakumppanit joiden kanssa järjestetään tapahtumia alan kohderyhmille, jolloin jäsenpotentiaalia molemmin puolin saadaan liikkeelle. c. Sponsorit osittain liittyvät yhteistyökumppanijoukkoon eli mitä yritykset meistä hyötyvät ja miten. Välittää jäsenistölle tietoutta sponsoreita ja heidän tuotteistaan sekä rakentaa jäsenetuja. d. Yhteistyötarkoituksen lähtökohtana on, että SLA saa omaa asiaansa esiin tavoitteiden mukaisesti keskinäisestä toiminnasta ja toisaalta yhteistyökumppani kokee niin ikään saavansa jotain yhteistyöstä. 4. Miten valtionhallinto opetusministeriö kokee toimintamme ja tekemisemme. Onko toimintamme tarkoituksenmukaista, kehittyvää ja vastaa OPM:n kriteeristöä. Mitä tehdään konkreettisesti, milloin, kenen toimesta, millaisin resurssein? painopisteet, toimenpiteet ovat kysymyksiä, joihin toiminnallisesti on vastattava erityisesti myös viestinnällisessä tarkoituksessa. Sloganina on yhdessä olemme enemmän, sisältyen teemaan hyppää kanssamme huomiseen. Näiden teemojen pohjalta on laadittu esitemateriaali ja myös suunnattu toimintaa. TIEDOTUS Tiedottaminen järjestöstä on tapahtunut oman lehden välityksellä ja jäsentiedotteiden kautta jäsenistölle. Lisäksi eri tapahtumissa SLA on ollut esillä ja niissä on kerrottu järjestön toiminnasta ja tarkoituksesta. Tapahtumista on kerrottu ennen muuta Liikunnan Ammattilainen lehdessä ja nettisivuilla. Lehden toimintafunktio on ollut kolmijakoinen. a) tiedotta jäsenistölle tapahtumista ja tuoda jäsenistöä esiin, b) kertoa yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille, mikä järjestö SLA on, c) tuoda yleisesti esiin liikunta-alan tapahtumia koko Suomesta. Erillisiä tiedotteita on tehty vuoden Liikuntateon julkaisemisesta ja Ammattiyhdistys ER- TO:n kanssa tehdystä yhteistyösopimuksesta. Tiedotteet on lähetetty STT:lle ja paikallisiin lehtiin. Erillinen kannanotto tehtiin yhdessä Ammattiliittojen (AEK, ERTO, JHL, JyTy, NUOLI, SAVAL) ja SLU:n kanssa ennen kuntavaaleja liikunnan huomioon ottamisesta vaaleissa ja kuntatoiminnassa. Tiedote toimitettiin STT:lle, maakuntalehtiin, Ylelle sekä puoluetoimistoille. Vuoden liikuntateosta tiedottamisesta vastasi Suomen Messut, mutta SLA:n kautta lähettiin tiedote paikallislehtiin. Myös pukkitappelukisasta lähettiin tiedote Etelä- Savon maakuntalehdille. Verkkosivujen kautta on lisätty vuoden aikana tietoutta - omat sivut ovat keskeinen toimintafoorumi, mutta yhteistyötä korostaen on rakennettu tarkoituksenmukainen linkitys muiden sivuille. Verkkosivujen kautta on tuotu esiin SLAn ajankohtaistapahtumia ja tiedotettu tulevasta toiminnasta. Nettisivujen päivitys on tapahtunut toimiston kautta. o Yhteistyössä PadCenterin kanssa on aloitettu uuden LIIKUNTAPORTAALIN rakentaminen, mihin on tarkoituksena koota mahdollisimman paljon liikunta-alan tietoa, toteuttaa omavalmentaja-ohjelma sen kautta sekä ylläpidon toteuttamiseksi myyntikanava portaaliin. Portaalin rakenteen toteutuksesta ja muotoilusta vastaa PadCenter ja tiedontuottamisessa yhteistyökumppaneiden kanssa vastaa SLA. Sivujen kehittämistyötä on haitannut taloudellisten resurssien vähyys.

6 Vierumäki opiskelijainfo/lpt Kuortane opiskelijainfo Kisakallio opiskelijainfo LAMK - opiskelijainfo Varala opiskelijainfo Kajaanin amk opiskelijainfo Kisakeskus rehtoritapaaminen Vierumäki opiskelijainfo yhdessä ammattijärjestöjen kanssa Pajulahti opiskelijainfo Kajaanin amk opiskelijainfo Vierumäki opiskelijainfo/lpm Alan oppilaitoksissa on käyty kertomassa muutoksesta ja SLA:n toiminnasta eri opiskelijaryhmille ja samalla on jaettu opiskelijoille järjestön tiedotemateriaalia. Urheiluopistoissa tiedottamistarkoituksessa on käyty seuraavasti: Vuokatti - rehtoritapaaminen Tanhuvaara - rehtoritapaaminen Tanhuvaara opiskelijainfo Teknisenä muutoksena tiedonkulussa oli, että puhelinoperaattori Elisan sopimus sanottiin irti ja uusi sopimus tehtiin GSM-Suomen kanssa. Jäsentiedottaminen ja tiedotteet Jäsenrekisterit on vuoden aikana saatu kuntoon ja tiedot on käytännössä luokiteltu Rekkuohjelmalla, joka hankittiin SLA:n käyttöön. Uusille jäsenille tehtiin tarjous jäsenyydestä vuodelle 2007 ja 2008, kyseinen kampanja tuotti 50 uutta jäsentä. Vuoden 2008 alussa jäseniä oli kaikkiaan 602 ja vuoden lopussa Lähetetyissä jäsentiedotteissa kerrottiin jäseneduista ja tapahtumista sekä matkassa oli yhteistyökumppaneiden esitteitä. Jäsentiedottamista tapahtuu säännöllisesti paitsi tiedotteilla (lähetettiin vuoden aikana neljä tiedotetta), niin myös oman lehden välityksellä. Lehdessä kerrotaan luonnollisesti liikunnan tapahtumista. Lehden lisäksi SLA julkaisi Liikunnan Palveluoppaan joulukuussa. Molempien julkaisujen sisältöä, mutta ennen kaikkea ulkoasu on uudistettu vastaamaan järjestön kokonaisimagoa Liikunnan Ammattilainen lehti on SLA:n julkaisema jäsenlehti. Lehti on keskimäärin 40- sivuinen ja aikakausilehtikokoa. Lehdessä kerrotaan ajankohtaisia asioita liikunnan kentältä. Lehden funktio on kahtalainen. Siinä kerrotaan jäsenistölle tapahtumista, jäsenasioista jne. sekä ulkopuolisille mikä SLA on ja mitä teemme. Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Lehden mainosmyynti ja kustannus on ulkoistettu. Toimituskunnan kokouksia on pidetty kuusi. Liikunnan Ammattilainen toimi ARENA08 messujen virallisena tiedotus- ja messulehtenä. Lehden kustannus- ja toimitusorganisaatio on seuraava: 1. Kustannus Suomen AMT Jarmo Myllysilta / ilmoitusmyynti Raija Sahlman / taitto Jari Simonen 2. Toimitussihteeri Tuula Sipilä 3. Päätoimittaja Reijo Häyrinen

7 4. Toimituskunta: Tuula Sipilä, Raija Sahlman, Jarmo Myllysilta, Tuire Autio, Ari Koskinen, Pentti Naumanen, Henry Lipponen, Anne Hoikkala, Reijo Häyrinen 5. Lehden kirjoittajarekisteriä kootaan Liikunnan Palveluopas on tuote, johon kootaan yhteystiedot Suomen kunnista, Opetusministeriön alaisista liikuntayksiköistä, liikunta-alan järjestöistä sekä liikunta-alan yrityksistä. Julkaisija on SLA, mutta kustannus ja ilmoitusmyynti ovat ulkoistettu. Opas ilmestyi joulukuussa ja postitettiin kaikille lehden saajille. Palveluoppaan kustannus- ja toimitusorganisaatio on seuraava: 1. Kustannus Suomen AMT 2. Taitto Tavukatti Ky 3. Tekstitiedot - Julkisen hallinnon ja oppilaitosten, järjestöjen tiedot Anne Hoikkala - Muut tiedot ja mainokset Raija Sahlman Vuonna 2007 SLA toteutti esitteet ja logot, joita vuoden 2008 aikana käytettiin eri tapahtumissa ja painatteissa. Järjestön sääntöjä täsmennettiin kevät- ja syyskokouksissa. Patentti- ja rekisterihallituksesta tulivat muutetut säännöt vahvistettuna. Säännöissä mm. järjestön viralliseksi ruotsin kieliseksi nimeksi on vahvistettu Förbundet för yrkesfolk inom idrotten i Finland. Muun kielisiä nimiä ei vahvistettu, mutta englanninkielisenä nimenä käytetään (Federation of) Finnish Sports Professionals ja saksankielisenä Verband Finnischer Sportfachleute. SLA:n standardi toteutettiin loppuvuodesta ja hallitus laati kokouksessaan säännöt standardin myöntämisestä. JÄSENREKISTERI JA JÄSENTAPAHTUMAT Jäsenrekisteri on koottu ja päivitetty rekkuohjelmalla, missä on luokiteltu ohjaus, olosuhteet, johtaminen, julkinen hallinto, yritykset (keskeiset yhteistyökumppanit ja messuyhteistyö), media, opiskelijat, eläkeläiset, kunnia-/ ainaisjäsenet. Vuoden 2008 alussa jäseniä oli kaikkiaan 602 ja vuoden lopussa SLA:n jäsenmaksu vuonna 2008 oli perusjäseniltä 30, opiskelijajäsen, eläkeläinen ja työtön 15 euroa sekä yli 60-vuotias ainaisjäsen 160 euroa. Sekä yhteisöjäsenet 120 euroa. Jäsenistöä on pyritty aktivoitumaan kirjoittajiksi lehteen. Kouluttajaverkostoa varten tehtiin vuoden aikana kysely jäsenistöltä halukkuudesta osallistua kou-

8 luttajiksi eri tapahtumiin. Kyselyn tuloksena 16 jäsentä ilmoittautui mukaan toimintaan. Tapahtumia a. b. c. Syyskuun päivinä SLA osallistui Helsingissä Arena08-messuille Helsingin Messujen yhteistyökumppanina ja näytteilleasettajana. SLA oli messujen yksi pääorganisoija. Messuilla oli kävijöitä noin 2300 ja näytteilleasettajia 60. Messujen yhteydessä järjestettiin kolmiosainen seminaari, johon osallistuminen on vähäistä, noin 40 osallistujaa. Lisäksi messujen yhteydessä yhteistyökumppanit järjestivät omia seminaarejaan. Messutoimikunnassa oli SLA:lta kolme jäsentä ja toimikunnan puheenjohtajuus sopimuksen mukaisesti oli SLA:n. d. Pukkitappelun SM-kilpailut järjestettiin yhteistyössä Tanhuvaaran Urheiluopiston kanssa Savonlinnassa 19.7, joiden toteutuksesta vastasi Henry Lipponen ja ohjausjaosto. e. Lokakuussa 2007 käynnistyi Keravalla Oivaltava ohjaaja projekti, jota teemoitettiin edelleen Viikari-pilotiksi. Hankkeella Liikunnan ammattilaiset hakevat uutta näkökulmaa yhteistyötoteutuksiin alan ammattilaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Viikarista Ikiviikariin! Monipuolisuutta haetaan joustavalla yhteistyöllä ja yhteishankkeilla. Kukin tuo osaamisensa peliin, kortit katsotaan ja yhdessä ra- Huhtikuun järjestettiin yhteistyönä Suomen Urheiluliiton kanssa kuudennet Kenttäpäivät laivaseminaarina Turku Tukholma - Turku. Kenttäpäiville osallistui 150 seminaarilaista. Luennoinnissa päävastuun kantajana oli SLA ja olosuhdejaosto. SLA:n golfmestaruuskilpailut pidettiin Nurmijärvi-Golfin kanssa yhteistyössä ja jäsenistöä oli golfaamassa 17 henkilöä. Golfkilpailussa oli yksilökisa kahtena kilpailuna sekä miehille että naisille ja joukkuekisa kolmihenkisin joukkuein.

9 kennetaan toimiva yhteistyö paikkakunnittain ja alueittain. Toteutukset on räätälöity kutakin yhteisöä parhaiten palvelevaksi. Hankkeeseen saatiin Opetusministeriön hankerahoitusta, joka kohdistuu vuosille 2007 ja Hankkeen suunnittelijana ja Primus Motorina toimii Tuire Autio. Vuonna 2008 toteutettujen koulutusten ajankohdat Aloitusjakso Spurtti Liikuntakeskus Pajulahti Keski-Uusimaan Palloilijat Oopperan Balettikoulu Tanhuvaaran Urheiluopisto Kunnon laiva Helsingin Messukeskus / seminaari Varalan Urheiluopisto Keravan Yrittäjät Keski-Uusimaan Nordea Kuntaliitto ja OPH Vierumäki / Urheiluopistot Kerava /Bodybow Keravan liikuntatoimi Kisakallion Urheiluopisto Oivaltava Ohjaaja / Viikari hankkeen yhteydessä julkaisiin kolme kirjaa. Teoksista ILO on jäsentuotteena kaikille jäsenille jaettu harjoituspäiväkirja-kalenteri. Kaksi muuta julkaisua Ikiviikarin vipuvarret vetreiksi ja Viikarit vauhdissa ovat teoksia, joissa annetaan mallitoimintoja liikunnan ohjaukseen eri ikäryhmille. f. Syksyllä käynnistyi Suomen Liikuntapaikkojen Hoitajien 50-vuotishistoriikin valmistelu, jonka tekemiseen saimme Opetusministeriön rahoitusta. Historiikin kirjoittajaksi lupautui Reijo Häyrinen ja ilmoitusmyyjäksi Kari Sirén. Historiikin kooksi päätettiin A5-kokoinen lehtikoko ja sivumääräksi sata sivua. YHTEISTYÖ JA JÄSENTOIMINTA Toiminnan rakentamisessa SLA on tehnyt aktiivista yhteistyötä eri järjestöjen ja yritysten kanssa. Yhteistyö on vaihdellut aihealueittain tapauskohtaisesti. Yhteistyö on myös omalta osaltaan järjestön tunnetuksitekemistä. Julkinen hallinto Opetusministeriö Opetusministeriön kanssa on käyty vuoropuhelua SLA:n toiminnasta, on osallistuttu järjestöpäiville sekä yhteistyö on toteutunut Suomen messujen Arena08 ja Tampereen messujen Sportecmessutoimikunnissa Opetusministeriön myöntämä valtionapu on merkittävin osa SLA:n toimintatuloa. Opetusministeriö pyysi lausuntoa Kansallista liikuntaohjelmaa valmistelleen toimikunnan työstä ja SLA antoi oman lausuntonsa ko. asiaan. Lyhennettynä lausunto julkaistiin myös LTS:n Liikunta ja Tiede lehdessä 2-3/08.

10 Niinikään vastattiin OPM:n sähköpostitse lähettämään kyselyyn OPM:n liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja kehitystyön asemointi Opetushallitus SLA:lla on edustus kahdessa tutkintotoimikunnassa Liikunta-alan tk:ssa edustajana on Tuire Autio ja Liikuntapaikka-alan tk:ssa Pauli Salimäki, Tom Liljeström, Seppo Hokkanen Itä-Suomen lääninhallitus SLA:n olosuhdejaosto toteutti Itä-Suomen lääninhallituksen kanssa olosuhdeseminaarin Varkaudessa. Seminaariin osallistui 70 henkilöä. Tilaisuudessa liikunnan olosuhteet olivat pääasiana, mutta myös esiteltiin SLA:ta ja jaettiin ao. materiaalia. Yhteisseminaarien toteutuksesta käytiin jatkokeskusteluja ja niiden tuloksena päädyttiin toteuttamaan myös vuonna 2009 seminaareja. SLA on osallistunut SLU:n aluepäiville Porissa ja SLU:n ja OPM:n järjestämille järjestöpäiville Hämeenlinnassa. SLU:n kanssa toteutettiin messuyhteistyötä niin ARENA08 messujen yhteydessä kuin myös SPORTEC valmisteluissa SLA on hakenut SLU:n jäsenyyttä jo helmikuussa 2007, mutta jäsenyys on edelleen auki. Tosin SLA voi käyttää SLU:n jäsenilleen tarjoamia etuja. Suomen Urheiluliitto Yhteistyössä järjestettiin 6. Kenttäpäivät sekä vuoden 2009 kenttäpäivien järjestelyt aloitettiin lokakuussa. Vuoden 2008 kenttäpäiville osallistui 150 henkilöä. Suomen Palloliitto SPL:n kanssa on käyty yhteistyöneuvotteluja nurmikenttäseminaarin järjestämisestä sekä lyhytkestoisista olosuhdekoulutuksista. Kuntoliikuntaliitto Kunto ry:n kanssa on sovittu SLA:n jäsenedusta siten, että SLA:n jäsenet saavat alennusta Kunto ry:n järjestämistä kuntosalikursseista. Kunto ry oli toteuttamassa yhteistyössä Arena08-messuja SLA on mukana Työpaikkaliikunnan Hyvät Käytännöt työryhmässä ja edustajana on ollut Sari Huovinen Kunto ry oli mukana Arena08 messuyhteistyössä SLU:n alueet Etelä-Suomen lääninhallituksen kanssa toteutetaan keskustelujen tuloksena seminaareja vuonna Järjestöt ja yritykset Suomen Liikunta ja Urheilu SLA on osallistunut SLU:n olosuhdetyöskentelyyn ja työryhmässä on ollut mukana Reijo Häyrinen ja Pauli Salimäki. Vuoden aikana SLU muutti olosuhdetyöryhmän kokoonpanoa ja SLA:n edustus putosi pois siitä. SLA kutsuttiin mukaan olosuhdefoorumiin. Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun kanssa yhteistyö toteutuu taloushallinto- ja postituspalveluna PHLU:lta. SLA on PHLU:n jäsenyhdistys. SLA esitteli omaa toimintaansa Lounais-Suomen Liikunnan ja Urheilun seminaareissa Turussa ja 6.5. Porissa. SLA oli mukana Alueseminaarissa Porissa. Kunnossa Kaiken Ikää Kunnon laiva tapahtumaan elokuussa osallistuivat SLA:sta Tuire Autio ja Anne Kinnunen sekä hei-

11 dän apunaan Arto Kojo ja Pasi Lind. SLA:lla oli oma osasto tapahtumassa ja osastolla esitettiin SLA:n toimintaa. Ohjaustapahtumassa esiteltiin Viikari-hanketta ja toteutettiin ohjaussessio. KKI neuvottelukunnassa SLA:n edustajina ovat olleet Anne Kinnunen ja Sari Huovinen. Suomen Liikuntatieteellinen Seura SLA haki LTS:n jäsenyyttä alkaen ja LTS myös hyväksyi SLA:n jäsenekseen. LTS:n koordinoimaan ja OPM:n rahoittamaan Liiku terveemmäksi neuvottelukuntaan LTS kutsui edustajaksi Reijo Häyrisen. Suomen Messut Suomen Messut on ollut yksi SLA:n pääsponsori / yhteistyökumppani ja messujen kanssa toteutettiin Arena08-messut. SLA:lla on kolme edustajaa messutoimikunnassa ja he ovat puheenjohtajana Reijo Häyrinen sekä jäseninä Henry Lipponen ja Pentti Naumanen. Messuyhteistyössä muut yhteistyökumppanit ovat Opetusministeriö, Työväen Urheiluliitto, Suomen liikunta ja Urheilu, Suomen Uimaopetus ja Hengenpelastusliitto, Suomen Uimaliitto, Kunto Ry, suomen Valmentajat, Fysi ry ja Fisaf. Arena08 messujen yhteydessä julkaistiin vuoden urheiluteko Vuoden urheiluteoksi valittiin Helsingin Jääpuisto ja samassa yhteydessä kunniamaininta annettiin Heinolassa Jyrää liikuntatoiminnalle. SLA on yhdessä Tampereen Messujen kanssa suunnitellut maaliskuun 2009 Sportec-messuja ja seminaareja. Sportec messutoimikunnassa SLA:n edustajina ovat Ari Koskinen, Tommi Lanki, Pauli Salimäki Viking Line SLA teki yhteistyösopimuksen VikingLinen kanssa ja sopimus sisältää järjestöhinnoittelun Viking- Linen laivoja käytettäessä sekä yksittäisille jäsenille jäsenetuja. Gymstick International SLA on solminut yhteistyön Gymstick Internationalin kanssa ja yhteistyön perustana on jäsenetutuotteiden ja etujen saaminen jäsenistölle. Jäsenistöllä on mahdollisuus saada rajoitettuja tuotteita jäsenhintaan. Fysioline SLA on solminut yhteistyön Fysiolinen kanssa ja yhteistyön perustana on jäsenetutuotteiden ja etujen saaminen jäsenistölle. Jäsenistö saa Fysiolinen kuntosalihinnoista 12 kuukauden maksutta. Fysiolinen kuntosalit (Fressi) sijaitsevat Espoossa, Kuopiossa ja Tampereella. WSOY Docento SLA on solminut yhteistyön WSOY Docenton kanssa ja yhteistyön perustana on jäsenetutuotteiden ja etujen saaminen jäsenistölle. Jäsenistö saa Docenton liikuntakirjoja rajoitetusti jäsenhintaan nettikaupan kautta osoitteesta Feelmax SLA on solminut yhteistyön Feelmaxin kanssa ja yhteistyön perustana on jäsenetutuotteiden ja etujen saaminen jäsenistölle. Jäsenistö saa Feelmaxin kenkiä ja varvassukkia jäsenhintaan. Liikuntaportaali Tampereen Messut Liikuntaportaalin rakentaminen käynnistyi elokuussa. Palveluun täydennetään säännöllisesti, eri liikuntalajeihin liittyviä aihepiirejä käsitteleviä asiantuntija-artikkeleita. Ensimmäiseen palvelun päivitykseen valitaan kahdeksasta kymmeneen (8-10) suosituinta ja yleisintä suomalaista kuntolii-

12 kuntalajia. Lajivalikoimaa päivitetään niin, että kahden vuoden tavoite on esitellä vähintään 25 kuntoliikuntalajia perusteellisesti palvelun mukaisella kaavalla. Liikuntalajien julkaisuperusteet ovat harrastajien määrä, kuinka suosittu laji on palvelun kohderyhmän valinnan mukaisesti ja ns. nouseva uutuuslaji, jolla on mahdollisesti suurta kiinnostusarvoa. Jokainen liikuntalaji esittely sisältää perusharjoitusohjelmat, kuvat sekä perusanimaation ja/tai videon. Lajivalikoiman lisäksi palveluun liitetään osa joka on tavoitteeltaan helposti ymmärrettävä yleisen tason jokamiehen anatomian ja fysiologian opas kuinka kehoni toimii, jonka tehtävänä on selventää liikunnallisten tavoitteiden asettamista ja tukea palvelun muita osia. Restel Group Yhteistyösopimuksen perustana on HotSport Ykkösbonuskortin saaminen jäsenistölle ja kortin kautta saatavat jäsenistöä sekä järjestöä hyödyntävät jäsenedun. JHL:n kanssa on solmittu yhteistyösopimus, minkä tarkoituksena on liikunnan ammattimaisen osaamisen ja koulutuksen lisääminen sekä liikunnan osaajien aatteellinen edunvalvonta. Niinikään sopimus sisältää yhteistyömahdollisuuksien toteuttamisen eri tapahtumissa sekä taloudellisen yhteistyön rakentamisen. Järjestön kanssa on pidetty kaksi kahdenkeskistä yhteistoimintakokousta sopimuksen mukaisesti. Järjestön kanssa oli suunniteltu yhteinen olosuhdekoulutustilaisuus Varkauteen, mutta se jouduttiin peruuttamaan osallistujien vähyyden vuoksi. Peruuntuneesta tilaisuudesta huolimatta yhteistyötä jatketaan ja Mikkelin toimiston kanssa päätettiin järjestää keväällä 2009 yhteisseminaari Leppävirralla huhtikuussa. Raasepori-opistossa järjestettiin olosuhdeseminaari, jossa oli mukana 40 henkilöä. SLA:n tarjoaman luennon teemana oli Liikunta-alan tulevaisuus mitä liikuntapaikoilla tapahtuu. Saval ry Savalin liikunnanohjaajat ovat myös SLA:n jäseniä sopimuksen mukaan. Savalin kanssa on vuoden aikana järjestetty yksi yhteistyökokous. Savalin kautta SLA:n jäseneksi oli vuoden loppuun mennessä tullut 66 jäsentä. Erto ry Ammattiliitot Jyty ry Jytyliiton kanssa on solmittu yhteistyösopimus, minkä tarkoituksena on liikunnan ammattimaisen osaamisen ja koulutuksen lisääminen sekä liikunnan osaajien aatteellinen edunvalvonta. Niinikään sopimus sisältää yhteistyömahdollisuuksien toteuttamisen eri tapahtumissa sekä taloudellisen yhteistyörakentaminen. Järjestön kanssa oli suunniteltu opiskelijoille suunnattu yhteinen ohjauskoulutustilaisuus Liikuntakeskus Pajulahteen, mutta osallistujien vähyyden vuoksi se jouduttiin peruuttamaan. JHL ry Erto ry:n kanssa allekirjoitettiin yhteistyösopimus 9.5. Sopimuksen tarkoituksena on liikunnan ammattimaisen osaamisen ja koulutuksen lisääminen sekä liikunnan osaajien aatteellinen edunvalvonta. SLA oli mukana ERTOn seminaarissa NUOLI ry Akavan Erityistoimialojen liiton (AEK) kanssa aloitettiin yhteistyökeskustelut 7.5. ja keskustelut etenivät sittemmin AEK:n jäsenliiton NUOLI ry:n kanssa koko vuoden ajan. Tässä yhteydessä esiinnyttiin yhdessä liikunta-alan ammattikorkeakouluopiskelijoiden suuntaan ja kysyttiin heiltä mielipidettä tutkintonimikkeestä. Tällöin Liikuntapedagogi-nimeke sai kannatusta kaikissa oppilaitoksissa. Yhteistyöneuvotteluissa sovittiin, että NUOLI ry liittyy SLA:n yhteisöjäseneksi ja sitä kautta NUOLEN jäsenet saavat SLA:n edut sekä jäsenyyden. SLA kutsui edellämainitut ammattiliitot sekä sekä Suomen Liikunnan ja Urheilun yhteiseen pyöreän pöydän keskusteluun. Kokoontumisen tavoitteena oli keskustella liikunnan asemasta Suomessa. Yhteistyössä tehtiinkin yhteinen kannanotto kunnallisvaalien alla liikunnan puolesta teemalla

13 Hyvään liikuntakuntaan. Kannanotto lähettiin tiedotusvälineille ja puoluetoimistoihin. EK ry Työnantajana SLA liittyi Erityispalvelujen Työnantajaliiton jäseneksi Oppilaitokset Oppilaitosten kanssa yhteistyötä opiskelijajäsenyyksissä, luennointia ja jatkossa seminaarien toteuttamista. Kyseisten oppilaitosten opiskelijoille pidetään tietoiskuja SLA:n toiminnasta. Ko. työssä tehdään yhteistyötä ammattijärjestöjen kanssa. Oppilasinfotilaisuudet esitetty edellä. Jyväskylän yliopisto Jyväskylän Yliopiston Liikuntatieteellisen tiedekunnan kanssa on käyty keskustelua Lipastietojärjestelmän tietojen keruun tehostamisesta kunnista ja liikuntapaikkojen ylläpitäjiltä. Lipas tiedosto on nähtävillä mm. Liikuntaportaalin kautta omavalmentaja.net sivustolla. Haaga-Helian AMK Opiskelijoille SLA:n esittelyä ja kannustuspalkintoja opiskelun päättyessä sekä opetusyhteistyötä SLA oli kutsuttuna asiantuntijana Haaga-Helian liikunnan neuvottelukunnassa. Lahden AMK Opiskelijoille SLA:n esittelyä ja kannustuspalkintoja opiskelun päättyessä sekä opetusyhteistyötä Rovaniemen AMK Opiskelijoille SLA:n esittelyä ja kannustuspalkintoja opiskelun päättyessä Kajaanin amk Opiskelijoille SLA:n esittelyä ja kannustuspalkintoja opiskelun päättyessä Liikunnan koulutuskeskusten kanssa on käyty yhteistyökeskusteluja koulutuspaikkana ja jäsenetujen toteuttamiseksi. Erityisesti Oivalta ohjaaja hankkeen myötä koulutusta toteutetaan urheiluopistoissa. Niin ikään opiskelijoille on esitelty järjestöä ja kerrottu yhteistyötarkoituksesta. Opiskelijoille on jaettu kannustepalkintoja opintojen päättyessä SLA osallistui kutsuttuna Urheiluopistoyhdistyksen sidosryhmäseminaariin, missä käynnistettiin urheiluopistostrategian seuraava vaihe. Suomen Urheiluopistossa olleessa olosuhdeseminaarissa SLA:lla oli puheenvuoro aiheesta Liikunta-ala murroksessa - arvostetaanko osaamista Kisakallion LPT-opiskelijat olivat Arena08- messuilla apuesittelijöinä esittelystandillä. He jakoivat Liikunnan Ammattilainen -lehteä ja toteuttivat liikuntaesityksiä tapahtuma-areenalla. Muita yhteistoimintoja KTOL:n kanssa käytiin keskustelua yhteistyömahdollisuuksista ja todettiin tässä vaiheessa molemminpuolisen tiedottamisen olevan mahdollista. Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n kanssa käytiin lähinnä informaatiopohjainen keskustelu. Osallistuttiin Kuntakoulutuksen, Efekon, Liikuntatoimen neuvottelupäiville Suomen Valmentajat ry:n kanssa SLA järjesti vuonna 2007 vuoden valmentaja ja vuoden liikuntateko gaalan, mutta sen jälkeen alkuvuodesta 2008 yhteistyö oli heikkoa. Vuoden lopussa kuitenkin alettiin suunnitella yhteisiä toimenpiteitä liikunnan aseman esiin nostamiseksi. Suomen Ladun kanssa on keskusteltutiedottamiseen liittyvistä seikoista, mutta konkreetista toimintaa ei vielä ole tapahtunut. Liikunnan koulutuskeskukset

14

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2010 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2010 SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET RY:N TAUSTA JA TAVOITTEET Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry on aloittanut toimintansa 1.1.2007, joten vuosi 2010 oli neljäs toimintavuosi.

Lisätiedot

Vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan vuosikokous hyväksyi seuraavat painopisteet

Vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan vuosikokous hyväksyi seuraavat painopisteet 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2012 SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET RY:N TAUSTA JA TAVOITTEET Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry on aloittanut toimintansa 1.1.2007, joten vuosi 2012 oli kuudes toimintavuosi.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013 Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf Toimintakertomus 2013 1 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite:

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 1 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Katsaus toimintavuoteen 2014... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta... 7 Valtiosektorin edunvalvonta...

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Valtuuston hyväksymä 24.11.2012 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 Suomi-Venäjä-Seura kansalaistoimija Venäjä-suhteissa II Viestinnästä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3 Vuosikertomus 1 2 Sisällysluettelo Toiminnanjohtajan katsaus 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 4 Toiminnan johtolinjat 4 Missio 4 Arvot 4 Lasten ja nuorten liikunta 5 Lasten liikunnan edistäminen yhteistyössä

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

Kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2008

Kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2008 Suomen Ringetteliitto ry Hämeentie 105 A, 00550 HELSINKI www.ringette.fi JOHDANTO Ringette syntyi tyttöjen ja naisten yhteiseksi jääpeliksi Kanadassa 45 vuotta sitten. Suomeen pelin toi Juhani Juuso Wahlsten

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 Sisältö Puheenjohtaja Jukka Relanderin tervehdys... 4 Toiminnanjohtaja Sinikka Sipilän katsaus...

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Vuosikokous 24.4.2013 Pyöräilykuntien verkosto ry on kasvava kuntien, valtionhallinnon, yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston päätavoite

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2013. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2013. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2013 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 1. PUHEENJOHTAJA JUKKA RELANDERIN TERVEHDYS VUOSIKOKOUKSELLE 2. TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ KRISTIINA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot