TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2007"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET RY:N TAUSTA JA TAVOITTEET Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry on aloittanut toimintansa Järjestö on perustettu Suomen Liikuntatoimenjohtajat ry:n, Suomen Liikunnanohjaajat ry:n, Suomen Liikuntapaikkamestarit ry:n ja Suomen Liikuntapaikkojenhoitajat ry:n työn jatkajaksi; ko. järjestöt lakkauttivat toimintansa vuoden 2007 alussa, joskin siirtymäaika jatkui asti. Toiminnan toteutuksen perustana ovat olleet yhdistymissopimuksessa ja säännöissä kirjatut periaatteet. SLA on perustajajäsentensä järjestö, mikä näkyy myös jäseneksi liittymiskriteeristössä, sillä jäseneksi voivat liittyä liikunta-alan ammatillisen tutkinnon suorittaneet liikunta-alan ammattitutkinnon suorittaneet muun liikunta-alan toimien edellyttämän koulutuksen suorittaneet liikunta-alalla pitkäaikaisesti toimineet liikunta-alan opiskelijat SLA:n yhteisöjäseniä ovat järjestöt, yritykset ja julkisen hallinnon yksiköt Vuosi 2007 on ollut perustoimintojen rakentamista, johon on kuulunut yleisenä tavoitteena olla yhteinen yhdistys fuusioituneille järjestöille. Edelleen hallitus on asettanut tavoitteiksi huolehtia tiedottamisesta ja viestinnästä, vaikuttaa liikunnan koulutuksen kehittämiseen ja laatuun, huolehtia jäsenistön ammattitaidosta ja identiteetistä sekä ylläpitää ammattietiikkaa. SLA:n tavoitteita ovat liikunnan harrastamisen edistäminen liikunnan yleinen edunvalvonta ja vaikuttaminen liikuntapoliittiseen keskusteluun ammatillinen ja koulutuksellinen tuki jäsenistölle koulutuksen kehittäminen kansallisen ja kansainvälisen verkoston ylläpito jäsentapahtumien järjestäminen jäsenetujen järjestäminen jäsenistölle noudattaa vakaata taloutta SLA:n yleisiä tavoitteita ovat hallituksen päätöksellä lisäksi olleet Olla yhteinen yhdistys Huolehtia jäsenistön ammattitaidosta ja identiteetistä sekä ylläpitää ammattietiikkaa Huolehtia tiedottamisesta ja viestinnästä Vaikuttaa liikunta-alan koulutuksen kehitykseen ja laatuun Ylläpitää kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista ja vaikuttaa liikuntapoliittiseen keskusteluun Tehdä alan toimintakulttuuria tutuksi Luoda hallituksen ja jaostojen toimintamalli Kartuttaa jäsenistöä ja tietoisuutta toiminnasta Jakaa myönteistä informaatiota Olemassa olevien koulutustilaisuuksien kartoitus Yhteistyöverkoston laajentaminen Edustus eri kehittämis-, yhteistyö-, koulutus- ym. toiminnoissa 1

2 HALLITUS, JAOSTOT JA TOIMISTO Hallitukseen on kuulunut puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja seitsemän jäsentä. Puheenjohtaja Ari Koskinen, HLU:n aluejohtaja, Valkeakoski Varapuheenjohtaja Henry Lipponen, toimiupseeri, liikunnaohjaaja (amk), Lahti Varapuheenjohtaja Pauli Salimäki, linjajohtaja, Kuortane Sari Huovinen, liikunnanohjaaja (amk), Helsinki Tommi Lanki, liikuntatoimenjohtaja, Lahti Jarmo Luuri, liikuntapaikkamestari, Seinäjoki Pentti Naumanen, kenttäpäällikkö, Helsinki Mika Valavuori, liikunnanohjaaja, Siuntio Manu Varho, liikuntainstituutin johtaja, Hollola Kyösti Vilhunen, liikuntapaikkamestari, Mikkeli Hallitus on kokoontunut kolme kertaa 6.2., ja sekä hallitus piti toimiston henkilökunnan ja jaostojen puheenjohtajien kanssa strategiaseminaarin Tampereella. Helsingissä ei pidetty hallituksen kokousta palkintogaalan yhteydessä, vaikka edellisessä kokouksessa niin päätettiin. Päivitys- ja strategiatarkistukset siirtyivät tammikuun seminaariin vuodelle Hallituksen kokouksissa käsiteltiin 53 pykälää. SLA:ssa on toimintaa suunnattu neljään jaostoon, jotka ovat liikunnan olosuhdejaosto, liikunnan ohjausjaosto ja liikuntajohtamisen jaosto sekä tiedotus- ja viestintäjaosto. Liikunnan olosuhdejaoston kokoonpano, Jouko Hyvärinen, pj, Oulu Seppo Hokkanen, Heinola Maarit Koivunen, Vilppula Tapio Lamberg, Pieksämäki Pauli Salimäki, Kuortane Jarmo Vakkila, Kerava Jaosto on kokoontunut kolme kertaa suunnittelemaan tapahtumia ja strategiaa. Jaosto oli mukana Suomen Urheiluliiton kanssa järjestetyn viidensien kenttäpäivien järjestelyissä ja toteutuksessa. Liikunnanohjausjaostoon on kuulunut neljä henkilöä, Henry Lipponen, pj, Lahti Päivi Mecklin, Taalintehdas Laura Packalen, Lahti Joni Suominen, Ikaalinen Jaosto on kokoontunut kerran strategiaseminaariin ja muutoin tehnyt suunnitelmia käyttäen hyväkseen sähköisiä viestintävälineitä. Liikuntajohtamisen jaostoon kuuluu kuusi henkilöä, Tommi Lanki, pj, Lahti Tuire Autio, Järvenpää Marjut Hannuksela, Vaasa Päivi Joenmäki, Hämeenlinna Kimmo Lemberg, Lohja Pekka Sihvonen, Jyväskylä Jaosto on kokoontunut kerran vuoden aikana. Edelleen jaosto organisoi Sportec-messujen gaalan ja toteutti Kölnin messujen ryhmämatkan suomalaisille messukävijöille. Jaoston jäsenet osallistuivat myös Kölnin messumatkaan, pitäen siellä suunnittelukokouksen. Tiedotus- ja viestintäjaostoon on kuulunut kolme jäsentä, Tuire Autio, pj, Järvenpää Tuomo Järvinen, Lahti Jari Tepponen, Helsinki Jaosto on kokoontunut kerran vuoden aikana. jaosto on työskennellyt sähköisten viestintävälineiden välityksellä ja muokannut m. järjestön tiedotusmateriaalia. SLA:n toimisto sijaitsi Helsingin olympiastadionille ja 1.6. alkaen toimiston sijaintipaikka on ollut Lahden urheilukeskus. Toiminnanjohtaja Reijo Häyrinen aloitti 1.2. ja yhteyskoordinaattori Anne Hoikkala 1.4. Yhteyskoordinaattorin ja toiminnanjohtajan toimenkuvaa on muokattu vuoden aikana toimintojen mukaisesti. Anne Hoikkala aloitti suorittamaan Lahden ammattikorkeakoulussa aikuisopiskelijoiden tradenomitutkintoa ja Reijo Häyrinen suoritti Suomen Urheiluopistossa viestintäkurssin. 2

3 VISIO, MISSIO, ARVOT, ORGANISAATIO, SWOT-ANALYYSI Hallitus, jaostojen puheenjohtajat ja toimiston henkilökunta kokoontuivat strategiaseminaariin Tampereelle, missä laadittiin SLA:n strategia ja tavoitteita sekä niihin liittyvät visio, missio, arvot, swot-analyysi. MISSIO SLA on valtakunnallinen liikunta-alan palveluja jäsenistölleen ja yhteistyökumppaneilleen koordinoiva ja tuottava järjestö sekä liikunnan keskeinen tulevaisuutta ohjaava edunvalvoja. VISIO SLA on tunnettu, luotettava ja yhteistyökumppanina haluttu liikunta-alan toimijoita yhdistävä ja liikuntatoimintaa edistävä järjestö ARVOT Asiantuntijuus Avoimuus Vaikuttavuus Yhteisöllisyys ORGANISAATIOKAAVIO Vision, mission ja arvojen lisäksi tehtiin nelikenttäanalyysi eli SWOT. Kyseiset arvolauseet kirjattiin toiminnan suunnittelun ja strategian perustaksi. Toiminta on kuitenkin tekijä, jota on tuotava eri yhteyksissä voimakkaasti esille. 3

4 SWOT-analyysi Vahvuudet Asiantuntemus ja sen tunnistaminen Hyvät verkostot Laaja potentiaalinen jäsenpohja Yhteiskunnallinen merkitys Rohkea edelläkävijä OPM:n tuki Uudistunut lehti Mahdollisuudet Verkostot Ympäristön odotukset Potentiaalinen jäsenpohja Näkyvyyden saaminen / Asema yhteiskunnassa Vaikuttaminen Uusi raikas toimija Joustava toiminta / luoda toimintamalli Opetusministeriön tuki Lehden toiminta Heikkoudet Jäsenistön epätietoisuus / Motivaatio liittymiseen / tuntemattomuus Monialaisuus / sitoutumattomuus Kentän koulutusten kirjavuus Kokonaissuunnitelman puuttuminen Ei valmista toimintamallia Sponsoreiden puute Paikka liikunnan kentällä Uhat Oma paikka ei löydy / sosiaali- ja terveys-alan dominointi Vieraantuminen liikunta-alalta Jäsenkunnan moninaisuus / Sitoutumattomuus Toiminta loppuu Kuntarakenteen muutos Tukirahoituksen väheneminen Ympäristön odotusten liiallisuus STRATEGIAT Strategiat on johdettu osittain jo vuonna 2006 tehdyistä yhdentymiseen liittyvistä tavoitteista, ja niiden pohjalta on toimittu vuonna Alueita on tarkennettu vuoden kuluessa ja strategiaseminaarissa syyskuussa niitä hiottiin edelleen eteenpäin. Analyysien strategioiden rakentamisessa taustavaikuttajana on ollut Teuvo Kinnusen tekemä jäsentyytyväisyystutkimus, jonka kohderyhmänä oli taustajärjestöjen jäsenistö. I Liikunnan aseman vahvistaminen Vahvistaa liikunnan asemaa ja imagoa itsenäisesti ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa julkiseen hallintoon, yritysmaailmaan ja liikunnan asiakaskuntaan nähden. Tuoda esiin liikunta-alan työntekijöiden toimintalähtöistä ammattimaisuutta, osaamista ja asiantuntemusta. II Liikunnan yleinen edunvalvonta ja ammatillinen sekä koulutuksellinen tuki Parantaa liikunta-alan työntekijöiden palkkaus- ja työolosuhteita yhdessä toisten toimijoiden kanssa. Tuoda esiin ammatillista statusta ja ammattiosaamista sekä olla mukana kehittämässä laadukasta ammatillista koulutusta ja korostaa liikunnan osaajien asemaa työmarkkinoilla. III Luotettava, haluttu ja laadullisesti korkeatasoinen toimija Toteuttaa sellaisia hankkeita ja toimenpiteitä, joihin resurssien puitteissa on mahdollisuuksia. Lisätä näkyvyyttä viestinnän, verkostoitumisen ja laadukkaan sekä sisältörikkaan toiminnan avulla. 4

5 IV Jäsenlähtöinen toiminta Tuottaa ja hankkia jäsenistölle realistisia palveluja jäsenistön tarpeet ja olosuhteet huomioon ottaen. Lisätä jäsenistön määrää ja kehittää jäsenistön yhteenkuuluvaisuudentunnetta. Kartoittaa jäsenistön yhteiskunnallinen status ja pyrkiä vaikuttamaan kokonaisvaltaisesti liikuntaalan kehitykseen yhteiskunnallisten suhteiden kautta. Yhteistyösopimukset. VI Talouden tasapainottaminen ja taloussopimusten tarkoituksenmukainen toteutus V Vaikuttaminen jäsenten välityksellä koko valtakunnassa Vuoden 2007 toimintaa ja tulevaisuutta on kuvattu mm. seuraavalla analyysillä menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Analyysi menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta Sisällön painopiste Mennyt Nykyhetki Tulevaisuus Työyhteisö Ihmiset Tuotteet ja palvelut Neljä eri järjestöä toiminut erillään Yhteistyötä ei juurikaan keskenään Sidosryhmät kullakin omat tosin ollut päällekkäisyyttä Toimintakulttuuri toisistaan poikkeava SULI yksi päätoiminen työntekijä, osa-aikaisia välillä SLH osa-aikainen toimi-henkilö Muut luottamusmies-pohjalta Kaksi lehteä Koulutuspalvelujen järjestely Tapahtumat Palveluopas Järjestön osapuolten yhteenhitsaus Jaostotoiminta / erilaisten toimintakulttuurien sovittaminen yhteen Sidosryhmät yhden kysyjän alle Kaksi työntekijää Hallitustyöskentely Jaostotoiminta Lehti Koulutuspalvelu Jäsentuotteet Messut Palveluopas Imago korkealla Haluttu yhteistyökumppani Malliesimerkki Jäsenyys / jäsentuotteet, - edut Toimintaa lisää -> ihmisiä töihin Opiskelijoiden harjoittelupaikka Tutuksi ihmisille -> miten! Näyttävä lehti Palveluopas nettiin Palvelurekisteri Koulutusten organisointi Jäsentapahtumat Tietopalvelu Tietopankki / Tietäjäpankki Messut Matkat Toiminnallisestikin menneisyys tuo omat heijastumat ja projisoitumiset siihen mitä tulisi jatkossa tehdä. 5

6 SLA:N TARKOITUS JA TOIMINTA Viestintä on osa järjestön jäsenistön palvelutoiminnasta sekä muille tahoille suuntautuvaa toimintatiedotusta. Sidosryhmien palveleminen ja tietoisuuden välittäminen ovat keskeinen osa järjestön näkyvyyden ja toimintatietoisuuden laajentamista yhteiskunnassa. Tavoitteena on tuoda SLA:ta esiin, saada järjestölle jäseniä lisää sekä herättää sponsoreiden mielenkiintoa toimintaa kohtaan mm. tuen saannin muodossa. Pyrkimyksenä on ennakoida tulevia toimintoja ja suunnitelmia. Tavoitteena on tehdä työjakoa ennalta sovituin periaattein ja vastuuttaa henkilöitä tekemään eri tehtäviä. Ja luoda mielikuva siitä, mikä SLA on, miten toimii, mitä tekee, miten palvelee jäsenistöään sekä miten tekee yhteistyötä eri osapuolien kanssa. Jäsenyys koetaan tärkeäksi sen myötä, mitä pystymme tarjoamaan jäsenille. Tässä yhteydessä toiminta ratkaisee suuresti kokonaisuutta sekä sen kautta jäsenistö kokee yhteenkuuluvuustunteen. Voimme asettaa eri yhteyksissä kysymyksen itselle, miksi olemme olemassa. 1. Miten hallitus ja jaostot ovat sitoutuneet toimintaan, mitä he vaativat tehdäkseen työtä järjestön eteen. 2. Miten jäsenistö kokee yhteenkuuluvuustunteen ja miten jäsenistö sitoutetaan toimintaan a. Perustana on saada lisää jäseniä Suomessa on noin 6000 liikunnanohjaajaa, liikuntapaikkojen hoitajaa, liikuntapaikkamestaria ja liikuntajohtajaa, jotka toimivat järjestöissä, seuroissa, urheiluoppilaitoksissa, kunnissa ja yksityisyrittäjinä sekä ammatinharjoittajina. Miten saada jäsenet mukaan, mitä heille luvataan. Mikä on jäsenetujen kokonaisuus ja mitä tapahtumia tullaan järjestämään. 3. Miten yhteistyökumppanit ja sponsorit kokevat SLA:n tärkeyden omien tuotteittensa markkinoinnin kannalta. a. Tavoitteena on saada yhteisöjäseniä palveluja heille netin, postitusten ja lehden kautta. Välittää jäsenistölle tietoutta yhteisöjäsenistä ja heidän tuotteistaan sekä rakentaa jäsenetuja. b. Yhteistoimintakumppanit joiden kanssa järjestetään tapahtumia alan kohderyhmille, jolloin jäsenpotentiaalia molemmin puolin saadaan liikkeelle. c. Sponsorit osittain liittyvät yhteistyökumppanijoukkoon eli mitä yritykset meistä hyötyvät ja miten. Välittää jäsenistölle tietoutta sponsoreita ja heidän tuotteistaan sekä rakentaa jäsenetuja. 4. Miten valtionhallinto opetusministeriö kokee toimintamme ja tekemisemme. Mitä tehdään konkreettisesti, milloin, kenen toimesta, millaisin resurssein? painopisteet, toimenpiteet ovat kysymyksiä, joihin toiminnallisesti on vastattava erityisesti myös viestinnällisessä tarkoituksessa. Sloganina on yhdessä olemme enemmän, sisältyen teemaan hyppää kanssamme huomiseen. Näiden teemojen pohjalta laadittiin mm. roll up standit. TIEDOTTAMINEN Tiedottaminen tapahtumista on merkittävä osa tiedon saamiseksi ulospäin järjestöstä. Varsinkin nyt alkuvaiheessa kun toimintoja on saatu alulle on käytetty ulkopuolista viestintäapua. Viestintätoimistoilla ovat omat jo valmiina olevat kanavat tiedotusvälineisiin, joten sitä kautta olisi helppo toimia. Kuitenkaan ei voida kaikissa asioissa tukeutua viestintätoimistojen apuun, sillä taloudelli- 6

7 sesti tästä tavasta tulee kallista. On siten tukeuduttava yhä enemmän omaan verkostoon ja osaamiseen, missä kanavina ovat mm. Tapahtumista info- / markkinointitiedotteet lehdistölle. Tapahtumista on kerrottu ennen muuta Liikunnan Ammattilainen lehdessä ja nettisivuilla. Lisäksi kahdesta tapahtumasta on kerrottu ns. julkiselle sanalla ennakkotiedottein ja tapahtumatiedottein: o Case I: Kokeiltiin viestintätoimistoa Viikarihankkeen aloitustapahtuman markkinoinnissa Keravalla ja sen tiedottamisen hoitaminen annettiin ulkopuoliselle. Tapahtuma ja hanke uusi, johon saatiin myös Opetusministeriön tukea. Neljä lehteä kirjoitti aiheesta, joskin haastattelut toteutuivat pitkälti Juha Miedon ja Jari Piiraisen kommentoimina. Myös aamu-tv lähetti asiasta ohjelmaa. Niin ikään aamu-tv teki aiheesta reportaasin. Viestintätoimiston raportointi tapahtumasta on opiksi myöhempää toimintaa varten. o Case II: Vuoden liikuntatekoa hoidettiin pitkälti omin avuin, mutta Lappset Groupin viestintätoimisto tarjoutui apuun. Ennakkotiedote lehdistölle lähetettiin viisi päivää ennen ja varsinainen tiedote samana päivänä kuin tilaisuus oli. Kaikkiaan kahdeksan tiedotusvälinettä julkaisi asiasta uutisen. Itse tapahtuma järjestettiin yhdessä Suomen Valmentajien palkintogaalan kanssa. Verkkosivujen kautta on lisätty vuoden aikana tietoutta - omat sivut ovat keskeinen toimintafoorumi, mutta yhteistyötä korostaen on rakennettu tarkoituksenmukainen linkitys muiden sivuille. o www-sivut uudistettiin alkuvuonna ja ulkoilmeen toteutti SporttiSaitin sivupohjalle Artia Ky. Uudelleen rakentamisen lähtökohtana olivat SULI:n entiset nettisivut. o Lisäksi sähköpostijärjestelmä toteutettiin kokonaan uudelleen ja sähköpostipalvelu hankittiin MMD:ltä. Alan oppilaitoksissa on käyty kertomassa muutoksesta ja SLA:n toiminnasta eri opiskelijaryhmille ja samalla on jaettu opiskelijoille järjestön lehtiä sekä esitteitä. Jäsentiedottaminen ja tiedotteet Jäsenrekisterit on vuoden aikana saatu kuntoon ja tiedot on käytännössä luokiteltu Rekkuohjelmalla, joka hankittiin SLA:n käyttöön. Jäsenentiedotteita on vuonna 2007 lähetetty keväällä perustaja järjestöjen toimesta muutostilanteesta. SLA:n ensimmäinen jäsentiedote lähettiin toukokuun lopulla ja toinen syyskuun lopulla sekä kolmas joulukuussa jäsenmaksun yhteydessä. (Kahden ensimmäisen postituksen laajuus oli 2600 kirjettä kummallakin kerralla) Vuonna maksaneille jäsenille lähetettiin joulukuussa SLA:n logolla varustettu avaimenperä. Niin ikään uusille jäsenille tehtiin tarjous jäsenyydestä vuodelle 2007 ja 2008, mutta kyseinen kampanja tuotti vain 50 uutta jäsentä. Lähetetyissä jäsentiedotteissa kerrottiin jäseneduista ja tapahtumista sekä matkassa oli yhteistyökumppaneiden esitteitä. Jäsentiedottamista tapahtuu säännöllisesti paitsi tiedotteilla (lähetettiin vuoden aikana neljä tiedotetta), niin myös oman lehden välityksellä. Lehdessä kerrotaan luonnollisesti liikunnan tapahtumista. Lehden lisäksi SLA julkaisi Liikunnan Palveluoppaan joulukuussa. Molempien julkaisujen sisältöä, mutta ennen kaikkea ulkoasu on uudistettu vastaamaan järjestön kokonaisimagoa Liikunnan Ammattilainen lehti on SLA:n julkaisema jäsenlehti, joka ilmestyi kuusi kertaa. Lehti on keskimäärin 40-sivuinen ja aikakausilehtikokoa. Lehdessä kerrotaan ajankohtaisia asioita liikunnan kentältä. Lehden funktio on kahtalainen. Siinä kerrotaan jäsenistölle tapahtumista, jäsenasioista jne. sekä ulkopuolisille mikä SLA on ja mitä teemme. Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Lehden mainosmyynti ja kustannus on ulkoistettu. Lehden kolme ensimmäistä numeroa postitettiin perustajärjestöluettelon mukaisesti kaikille noin 2600 henkilölle. Numerosta neljä eteenpäin lehti on postitettu maksaneille, yhteistyökumppaneille sekä 7

8 nippulähetyksenä oppilaitoksiin ja SLU:n sekä TUL:n alueille. SLU:n toimitaloon lehti on jaettu postilokeroihin. Lehden kustannus- ja toimitusorganisaatio on seuraava: 1. Suomen AMT kustannus Jarmo Myllysilta / ilmoitusmyynti Raija Sahlman / taitto Jari Simonen 2. Toimitussihteeri Tuula Sipilä 3. Päätoimittaja Reijo Häyrinen 4. Toimituskunta: Tuula Sipilä, Raija Sahlman, Jarmo Myllysilta, Tuire Autio, Ari Koskinen, Pentti Naumanen, Henry Lipponen, Anne Hoikkala, Reijo Häyrinen 5. Lehden kirjoittajarekisteriä kootaan Liikunnan Palveluopas on tuote, johon kootaan yhteystiedot Suomen kunnista, Opetusministeriön alaisista liikuntayksiköistä, liikunta-alan järjestöistä sekä liikunta-alan yrityksistä. Julkaisija on SLA, mutta kustannus ja ilmoitusmyynti ovat ulkoistettu. Opas ilmestyi joulukuussa ja postitettiin kaikille lehden saajille. Palveluoppaan kustannus- ja toimitusorganisaatio on seuraava: 1. Kustannus Suomen AMT 2. Taitto Tavukatti Ky 3. Tekstitiedot - Julkisen hallinnon ja oppilaitosten, järjestöjen tiedot Anne Hoikkala - Muut tiedot ja mainokset Raija Sahlman SLA on suunnitellut vuoden aikana kaikki ulkoiset tunnuksensa, joita ovat www-sivut uudistettiin niin sisällöllisesti kuin ulkoilmeeltään kirje- ja sähköpostipohjat laadittiin samansisältöiseksi nettisivujen kanssa SLA:lle rakennettiin oma logo käytettäväksi jäsentuotteissa ja esitteissä kuusisivuinen A5-kokoinen esite laadittiin järjestöstä. Esitettä painatettiin kappaletta ja sitä on jaettu ja postitettu vuoden aikana noin 8000 kappaletta. esittelytilaisuuksia varten tehtiin kaksi erilaista roll up standia SLA:n nimi ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi 1. Förbundet för yrkesfolk inom idrotten i Finland 2. (Federation of) Finnish Sports Professionals 3. Verband Finnischer Sportfachleute JÄSENREKISTERI JA JÄSENTAPAHTUMAT SLA toimii strategisten painopisteiden mukaisesti verkostoituneesti a. Jäsenverkosto on koottu rekku-ohjelmalla, missä on luokiteltu ohjaus, olosuhteet, johtaminen, julkinen hallinto, yritykset (keskeiset yhteistyökumppanit ja messuyhteistyö), media, opiskelijat, eläkeläiset, kunnia- / ainaisjäsenet. Perustajajärjestöjen rekisterit siirtyivät SLA:lle ja suurin tehtävä on ollut jäsenrekistereiden päivittäminen, mikä on tapahtunut jäsenpostitusten yhteydessä. i. Jäsenistöä on pyritty aktivoitumaan kirjoittajiksi lehteen. 8

9 ii. Jäsenistölle julistettiin valokuvauskilpailu kesäisistä tapahtumista, mutta yhtään valokuvaa ei lähetetty kilpailuun. iii. Keväällä mennessä liittyneille jäsenille hankittiin jäsenetuna pikeepaita, joka toimitettiin kaikille jäsenmaksunsa maksaneille. Vuoden vaihteessa maksaneita jäseniä oli kaikkiaan 602 ja jäseneksi ilmoittautuneita sekä yhteistyökumppaneita, joille jäsenpostia lähetettiin oli yhteensä 868.SLA:n jäsenmaksu vuonna 2007 oli perusjäseniltä 30, opiskelijajäsen, eläkeläinen ja työtön 15 euroa sekä yli 60-vuotias ainaisjäsen 160 b. Kouluttajaverkostoa varten tehtiin vuoden aikana kysely jäsenistöltä halukkuudesta osallistua kouluttajiksi eri tapahtumiin. Kyselyn tuloksena kymmenen jäsentä ilmoittautui mukaan toimintaan. kesäkuun 5. päivä. Kaikkiaan kisoihin osallistui noin 30 golfaajaa. f. SLA osallistui Kuntamarkkinoille näytteilleasettajana. Tilaisuus oli järjestetty ennen kaikkea Liikunta Ammattilainen lehden kustantajan ehdoilla. Kuntamarkkinoilla pidettiin kahtena päivä 20 minuutin tietoisku ikääntymisestä ja sen ratkaisuista kunnissa. g. SLA:n johtamisjaosto järjesti messumatkan liikuntaväline- ja olosuhdemessuille Saksan Kölniin Matkalle osallistui kaikkiaan 65 messukävijää. Päävastuun matkatoteutuksesta kantoi Marjut Hannuksela. Messujen yhteydessä pidetyssä IAKS:n kokouksessa Reijo Häyrinen valittiin järjestön varapuheenjohtajaksi. c. Maaliskuun päivinä SLA osallistui Tampereella Sportec-seminaariin Tampereen Messujen yhteistyökumppanina ja näytteilleasettajana. Sportec messuilla oli kävijöitä hiukan yli SLA:n johtamisenjaosto järjesti messugaalan, jossa mukana oli 120 osallistujaa. Sportecin yhteydessä Liikuntapaikkamestarit ja Liikuntapaikkojenhoitajat pitivät päätöskokouksensa. d. Huhtikuun järjestettiin yhteistyönä Suomen Urheiluliiton kanssa Kenttäpäivät Otaniemessä ja laivaseminaarina Tallinnaan. Kenttäpäiville osallistui 90 seminaarilaista. Samanaikaisesti laivaseminaarin rinnalla oli ohjaajaseminaari ja perustajajärjestö SULI:n päätösseminaari, missä oli mukana 20 henkilöä. e. Yhdessä Suomen Valmentajien kanssa organisoitiin jäsentenväliset golfmestaruuskilpailut Suomen Urheiluopistolla h. Lokakuussa käynnistyi Keravalla Oivaltava ohjaaja projekti, jota teemoitettiin edelleen Viikari-pilotiksi. Hankkeella Liikunnan ammattilaiset hakevat uutta näkökulmaa yhteistyötoteutuksiin alan ammattilaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Viikarista Ikiviikariin! Monipuolisuutta haetaan joustavalla yhteistyöllä ja yhteishankkeilla. Kukin tuo osaamisensa peliin, kortit katsotaan ja yhdessä rakennetaan toimiva yhteistyö paikkakunnittain ja alueittain. Toteutukset on räätälöity kutakin yhteisöä parhaiten palvelevaksi. Hankkeeseen saatiin Opetusministeriön hankerahoitusta, joka kohdistuu vuosille 2007 ja Hankkeen suunnittelijana ja Primus Motorina toimii Tuire Autio. i. Yhdessä Suomen Valmentajien kanssa suunniteltiin ja markkinoitiin Elämää painekattilassa seminaaria, mutta seminaari jouduttiin perutaan osallistujapulan vuoksi. Sen sijaan illalla järjestettiin palkitsemisgaala, jossa valmentajat palkitsivat omat valmentajat ja SLA palkitsi Vuoden Liikuntateon. Vuoden Liikuntateoksi valittiin Lappset Groupin projekti Smartus. 9

10 Smartus on tietokonepohjaisesti toteutettu aktiivinen leikkipihaympäristö, jossa yhdistetään erinomaisesti tietokonepelaaminen ja aktiivinen fyysinen liikkuminen. Palkitsemisgaalassa oli läsnä 110 osallistujaa. YHTEISTYÖ JA JÄSENTOIMINTA Toiminnan rakentamisessa SLA on tehnyt aktiivista yhteistyötä eri järjestöjen ja yritysten kanssa. Yhteistyö on vaihdellut aihealueittain tapauskohtaisesti. Järjestöt ja yritykset Suomen Liikunta ja Urheilu SLA on osallistunut SLU:n olosuhdetyöskentelyyn ja työryhmässä on ollut mukana Reijo Häyrinen ja Pauli Salimäki sekä hallituksen jäsen Manu Varho on ollut työryhmässä Suomen Urheiluopiston edustajana. SLA on osallistunut SLU:n aluepäiville ja SLU:n ja OPM:n järjestämille järjestöpäiville Suomen Urheiluliitto Yhteistyössä järjestettiin 5. Kenttäpäivät sekä vuoden 2008 kenttäpäivien järjestelyt aloitettiin lokakuussa Suomen Palloliitto SPL:n kanssa on käyty yhteistyöneuvotteluja nurmikenttäseminaarin järjestämisestä sekä lyhytkestoisista olosuhdekoulutuksista Kuntoliikuntaliitto Kunto ry:n kanssa on sovittu SLA:n jäsenedusta siten, että SLA:n jäsenet saavat alennusta Kunto ry:n järjestämistä kuntosalikursseista SLA on mukana Työpaikkaliikunnan Hyvät Käytännöt työryhmässä Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun kanssa yhteistyö toteutuu taloushallinto- ja postituspalveluna PHLU:lta. Kunnossa Kaiken Ikää Kunnon laiva tapahtumaan elokuussa osallistuivat SLA:sta Tuire Autio ja Anne Hoikkala. Tapahtumassa järjestettiin yhdessä Fysiolinen kanssa ohjaustilaisuuksia. KKI neuvottelukunnassa SLA:n edustajina ovat olleet Anne Hoikkala ja Sari Huovinen. Suomen Liikuntatieteellinen Seura SLA haki LTS:n jäsenyyttä alkaen. LTS:n koordinoimaan ja OPM:n rahoittamaan Liiku terveemmäksi neuvottelukunnassa SLA:n edustajana on ollut Reijo Häyrinen Suomen Messut Suomen Messut on ollut yksi SLA:n pääsponsori ja messujen kanssa on suunniteltu vuoden 2008 Arena08 messuja. SLA:lla on kolme edustajaa messutoimikunnassa ja he ovat puheenjohtajana Reijo Häyrinen sekä jäseninä Henry Lipponen ja Pentti Nieminen. Messuyhteistyössä muut yhteistyökumppanit ovat Opetusministeriö, Työväen Urheiluliitto, Suomen liikunta ja Urheilu, Suomen Uimaopetus ja Hengenpelastusliitto, Suomen Uimaliitto, Kunto Ry, suomen Valmentajat, Fysi ry ja Fisaf. Suomen Messujen tiloissa järjestettiin yhdessä Suomen Valmentajien kanssa Valmentajagaala ja Vuoden liikuntateko gaala. Tampereen Messut SLA oli mukana Sportec messuilla näytteilleasettajana ja organisoimassa messugaalaa. 10

11 Sportec messutoimikunnassa SLA:n edustajina ovat Ari Koskinen, Tommi Lanki, Pauli Salimäki Viking Line SLA teki yhteistyösopimuksen VikingLinen kanssa ja sopimus sisältää seminaariyhteistyötä sekä yksittäisille jäsenille jäsenetuja Gymstick International SLA on solminut yhteistyön Gymstick Internationalin kanssa ja yhteistyön perustana on jäsenetutuotteiden saaminen jäsenistölle Restel Group Yhteistyösopimuksen perustana on HotSport Ykkösbonuskortin saaminen jäsenistölle ja kortin kautta saatavat jäsenistöä sekä järjestöä hyödyntävät jäsenedun. Jytyliitto Jytyliiton kanssa on solmittu yhteistyösopimus, minkä tarkoituksena on liikunnan ammattimaisen osaamisen ja koulutuksen lisääminen sekä liikunnan osaajien aatteellinen edunvalvonta. Niinikään sopimus sisältää yhteistyömahdollisuuksien toteuttamisen eri tapahtumissa sekä taloudellisen yhteistyörakentaminen. JHL JHL:n kanssa on solmittu yhteistyösopimus, minkä tarkoituksena on liikunnan ammattimaisen osaamisen ja koulutuksen lisääminen sekä liikunnan osaajien aatteellinen edunvalvonta. Niinikään sopimus sisältää yhteistyömahdollisuuksien toteuttamisen eri tapahtumissa sekä taloudellisen yhteistyörakentaminen. Saval Savalin liikunnanohjaajat ovat myös SLA:n jäseniä sopimuksen mukaan. Savalin kanssa on vuoden aikana järjestetty kaksi tapahtumaa: yhteiset Golf-mestaruuskilpailut kesäkuussa ja Palkintogaala marraskuussa. Lisäksi yhteistyökeskusteluja on käyty useampien muiden järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Mm. Feelmaxin kanssa ovat käynnistymässä jäsenedut yrityksen kehittämistä kevytjalkineista. Julkinen hallinto Opetusministeriö Opetusministeriön kanssa on käyty vuoropuhelua SLA:n toiminnasta, on osallistuttu järjestöpäiville sekä yhteistyö on toteutunut sekä Suomen messujen Arena08 että Tampereen messujen Sportec näyttelytoimikunnissa Opetusministeriön myöntämä valtionapu on merkittävin osa SLA:n toimintatuloa. Opetushallitus SLA:lla on edustus kahdessa tutkintotoimikunnassa Liikunta-alan tk:ssa edustajana on Tuire Autio ja Liikuntapaikka-alan tk:ssa Manu Varho Oppilaitokset Oppilaitosten kanssa yhteistyötä opiskelijajäsenyyksissä, luennointia ja jatkossa seminaarien toteuttamista. Kyseisten oppilaitosten opiskelijoille pidetään tietoiskuja SLA:n toiminnasta. Ko. työssä tehdään yhteistyötä ammattijärjestöjen kanssa. Jyväskylän yliopisto Jyväskylän Yliopiston Liikuntatieteellisen tiedekunnan kanssa on käyty keskustelua Lipas-tietojärjestelmän tietojen keruun tehostamisesta kunnista ja liikuntapaikkojen ylläpitäjiltä. Haaga-Helian AMK Opiskelijoille koulutuksen esittelyä ja kannuspalkintoja opiskelun päättyessä Lahden AMK Opiskelijoille koulutuksen esittelyä ja kannuspalkintoja opiskelun päättyessä sekä opetusyhteistyötä 11

12 Rovaniemen AMK Opiskelijoille koulutuksen esittelyä ja kannuspalkintoja opiskelun päättyessä Liikunnan koulutuskeskukset Liikunnan koulutuskeskusten kanssa on käyty yhteistyökeskusteluja koulutuspaikkana ja jäsenetujen toteuttamiseksi. erityisesti Oivalta ohjaaja hankkeen myötä koulutusta toteutetaan urheiluopistoissa. Niin ikään opiskelijoille on esitelty järjestöä ja kerrottu yhteistyötarkoituksesta. Opiskelijoille on jaettu kannustepalkintoja opintojen päättyessä Opetusministeriön ja Urheiluopistojen tekemään Urheiluopistojen tulevaisuusohjelmaan pyydettiin SLA:lta lausunto, joka toimitettiin ohjelman tekijöille. TILINPÄÄTÖS 2007 Tilikauden 2007 tilinpäätös Suomen Liikunnan ammattilaisten toiminnassa on 16143,09 euroa ylijäämäinen. Päätulonlähteemme on Opetusministeriön avustus, joka kuluneella tilikaudella oli euroa. Lisäksi Opetusministeriöltä saimme Oivalta Ohjaaja / Ikiviikari hankkeelle 5000 euroa, hankerahoitus on vuosille 2007 ja Jäsenmaksutulot olivat kuluneelle kaudella noin euroa, jäsenmaksu perusjäseniltä oli 30 euroa, opiskelijoilta, eläkeläisiltä ja työttömiltä 15 euroa sekä ainaisjäsenmaksu yli 60-vuotiailta 160 euroa. Lisäksi perustajäsenistöltä siirtyi 28 ainaisjäsentä SLA:n jäseneksi. Sopimustuottoja ja lehden julkaisusta tulevia royalteja kertyi vuoden aikana yhteensä noin euroa. Päätukijoitamme olivat Suomen Messut ja Tampereen Messut. SLA:n pankkitili on Lammin Osuuspankissa, jonka kanssa yhteistyö on toiminut moitteettomasti. Tilinpäätöksen on laatinut Helena Kämäräinen Päijät-Hämeen Liikunnasta ja Urheilusta sekä tilintarkastajina ovat toimineet Tapio Partanen ja Aimo Silventoinen. 12

13 13

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008 SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET RY:N TAUSTA JA TAVOITTEET Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry on aloittanut toimintansa 1.1.2007. Järjestö on perustettu Suomen Liikuntatoimenjohtajat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2010 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2010 SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET RY:N TAUSTA JA TAVOITTEET Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry on aloittanut toimintansa 1.1.2007, joten vuosi 2010 oli neljäs toimintavuosi.

Lisätiedot

Vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan vuosikokous hyväksyi seuraavat painopisteet

Vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan vuosikokous hyväksyi seuraavat painopisteet 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2012 SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET RY:N TAUSTA JA TAVOITTEET Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry on aloittanut toimintansa 1.1.2007, joten vuosi 2012 oli kuudes toimintavuosi.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, joka organisoi, koordinoi ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin. Lisäksi järjestön tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 SLA:n tehtävänä on tuottaa palveluja jäsenistölleen, alan asiantuntijoille sekä eri työyhteisössä toimiville liikunta-alan työntekijöille. Lisäksi järjestön tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 Yhdessä enemmän liikuntaa Kuva: Mari Männikkö SOVELTAVA LIIKUNTA SOVELI RY YLIOPISTONKATU 31, 20100 TURKU WWW.SOVELI.FI Sisällysluettelo 1. Johdanto SoveLi on yhteistyöfoorumi...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

3/2011 CP-LEHTI Toimintaker tomus 2010

3/2011 CP-LEHTI Toimintaker tomus 2010 3/2011 CP-LEHTI Toimintakertomus 2010 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus klo 9-16 - www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry 1 Vuosikertomus 2013 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus,

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3 Vuosikertomus 1 2 Sisällysluettelo Toiminnanjohtajan katsaus 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 4 Toiminnan johtolinjat 4 Missio 4 Arvot 4 Lasten ja nuorten liikunta 5 Lasten liikunnan edistäminen yhteistyössä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Vuosikertomus 2012 Hetki unelmaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kansi: Hetki unelmaa -muotokuvanäyttely tuli avautui ensimmäisen kerran Porvoossa syyskuussa 2012. Nina Kautonen toteuttaa unelmaansa avustajan

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014. YAD Youth Against Drugs ry YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT:

VUOSIKERTOMUS 2014. YAD Youth Against Drugs ry YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT: VUOSIKERTOMUS 2014 YAD Youth Against Drugs ry - YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT: YAD Youth Against Drugs ry Keskustoimisto, Lutakonaukio 3 40100 Jyväskylä p. 040 827 6250, yad@yad.fi Janne Paananen, toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO TOIMINTASUUNNITELMA 214 JA TALOUSARVIO SISÄLTÖ 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 214... 3 2 JÄSENTOIMINTA... 4 2.1 JÄSENTAPAHTUMAT 214... 4 2.2 LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT... 5 2.3 EDUNVALVONTA... 6 2.4 APURAHAT...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Kati Lehtonen Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 225 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-272-4

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 Sisältö Puheenjohtaja Jukka Relanderin tervehdys... 4 Toiminnanjohtaja Sinikka Sipilän katsaus...

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Vuosikokous 24.4.2013 Pyöräilykuntien verkosto ry on kasvava kuntien, valtionhallinnon, yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston päätavoite

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot