TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2010"

Transkriptio

1 1 TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET RY:N TAUSTA JA TAVOITTEET Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry on aloittanut toimintansa , joten vuosi 2010 oli neljäs toimintavuosi. Järjestö on perustettu Suomen Liikuntatoimenjohtajat ry:n, Suomen Liikunnanohjaajat ry:n, Suomen Liikuntapaikkamestarit ry:n ja Suomen Liikuntapaikkojenhoitajat ry:n työn jatkajaksi. Toiminnan toteutuksen perustana ovat olleet yhdistymissopimuksessa ja säännöissä kirjatut periaatteet. Jäsenkriteeristössä painottuu koulutuksellisuus ja alan tutkintojen suorittaminen. liikunta-alan ammatillisen tutkinnon suorittaneet liikunta-alan ammattitutkinnon suorittaneet muun liikunta-alan toimien edellyttämän koulutuksen suorittaneet liikunta-alalla pitkäaikaisesti toimineet liikunta-alan opiskelijat SLA:n yhteisöjäseniä ovat järjestöt, yritykset ja julkisen hallinnon yksiköt Hallitus on asettanut tavoitteiksi huolehtia tiedottamisesta ja viestinnästä, vaikuttaa liikunnan koulutuksen kehittämiseen ja laatuun, huolehtia jäsenistön ammattitaidosta ja identiteetistä sekä ylläpitää ammattietiikkaa. Nämä tekijät olivat myös yhteistyönrakentamisessa lähtökohtia. SLA:n tavoitteita olivat liikunnan harrastamisen edistäminen liikunnan yleinen edunvalvonta ja vaikuttaminen liikuntapoliittiseen keskusteluun ammatillinen ja koulutuksellinen tuki jäsenistölle koulutuksen kehittäminen kansallisen ja kansainvälisen verkoston ylläpito jäsentapahtumien järjestäminen jäsenetujen järjestäminen jäsenistölle noudattaa vakaata taloutta SLA:n yleisiä tavoitteita ovat hallituksen päätöksellä lisäksi olleet Olla kaikille liikunnan ammattilaisille yhteinen yhdistys Huolehtia jäsenistön ammattitaidosta ja identiteetistä sekä ylläpitää ammattietiikkaa Huolehtia tiedottamisesta ja viestinnästä Vaikuttaa liikunta-alan koulutuksen kehitykseen ja laatuun Ylläpitää kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista ja vaikuttaa liikuntapoliittiseen keskusteluun Tehdä alan toimintakulttuuria tutuksi Luoda hallituksen ja jaostojen toimintamalli Kartuttaa jäsenistöä ja tietoisuutta toiminnasta Jakaa myönteistä informaatiota Olemassa olevien koulutustilaisuuksien kartoitus Yhteistyöverkoston laajentaminen Edustus eri kehittämis-, yhteistyö-, koulutus- ym. toiminnoissa

2 2 VISIO, MISSIO, ARVOT, ORGANISAATIO Hallitus, jaostot ja toimiston henkilökunta kokoontuivat strategiaseminaariin , missä tarkennettiin SLA:n strategiaa ja tavoitteita. Toiminnan arviointi ja analysointi oli vuonna 2010 yksi perustehtävä. Arviointia toteutetaan kullakin osaalueella laadullisista lähtökohdista. Sen lisäksi määräperusteista arviointia toteutetaan BSC-perusteisen tuloskortin avulla. Vuoden 2010 painopistealueet olivat - Arena 2010 messujen ja seminaarien järjestäminen - Alueyhteistyö alueviranomaisten ja aluejärjestöjen kanssa - Hallituksen, jaostojen ja toimiston työtehtävien edelleen kehittäminen - Talouden varmistaminen tuleville vuosille VISIO SLA on tunnettu, luotettava ja yhteistyökumppanina haluttu liikunta-alan toimijoita yhdistävä ja liikuntatoimintaa edistävä järjestö MISSIO SLA on valtakunnallinen liikunta-alan palveluja jäsenistölleen ja yhteistyökumppaneilleen koordinoiva ja tuottava järjestö sekä liikunnan keskeinen tulevaisuutta ohjaava edunvalvoja. ARVOT Asiantuntijuus Avoimuus Eettisyys Yhteisöllisyys

3 3 ORGANISAATIOKAAVIO STRATEGIAT Strategiat on johdettu osittain jo vuonna 2006 tehdyistä yhdentymiseen liittyvistä tavoitteista, ja niiden pohjalta on toimittu vuonna Alueita on tarkennettu vuoden kuluessa ja strategiaseminaarissa syyskuussa niitä hiottiin edelleen eteenpäin. I Liikunnan aseman vahvistaminen Vahvistaa liikunnan asemaa ja imagoa itsenäisesti ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa julkiseen hallintoon, yritysmaailmaan ja liikunnan asiakaskuntaan nähden. Tuoda esiin liikunta-alan työntekijöiden toimintalähtöistä ammattimaisuutta, osaamista ja asiantuntemusta. II Liikunnan yleinen edunvalvonta ja ammatillinen sekä koulutuksellinen tuki Parantaa liikunta-alan työntekijöiden palkkaus- ja työolosuhteita yhdessä toisten toimijoiden kanssa. Tuoda esiin ammatillista statusta ja ammattiosaamista sekä olla mukana kehittämässä laadukasta ammatillista koulutusta ja korostaa liikunnan osaajien asemaa työmarkkinoilla. III Luotettava, haluttu ja laadullisesti korkeatasoinen toimija Toteuttaa sellaisia hankkeita ja toimenpiteitä, joihin resurssien puitteissa on mahdollisuuksia. Lisätä näkyvyyttä viestinnän, verkostoitumisen ja laadukkaan sekä sisältörikkaan toiminnan avulla. IV Jäsenlähtöinen toiminta Tuottaa ja hankkia jäsenistölle realistisia palveluja jäsenistön tarpeet ja olosuhteet huomioon ottaen. Lisätä jäsenistön määrää ja kehittää jäsenistön yhteenkuuluvaisuudentunnetta.

4 4 V Vaikuttaminen jäsenten välityksellä koko valtakunnassa Kartoittaa jäsenistön yhteiskunnallinen status ja pyrkiä vaikuttamaan kokonaisvaltaisesti liikunta-alan kehitykseen yhteiskunnallisten suhteiden kautta. Yhteistyösopimukset. VI Talouden tasapainottaminen ja taloussopimusten tarkoituksenmukainen toteutui SLA:N TARKOITUS JA TOIMINTA Viestintä on osa järjestön jäsenistön palvelutoiminnasta sekä muille tahoille suuntautuvaa toimintatiedotusta. Sidosryhmien palveleminen ja tietoisuuden välittäminen ovat keskeinen osa järjestön näkyvyyden ja toimintatietoisuuden laajentamista yhteiskunnassa. Tavoitteena on tuoda SLA:ta esiin, saada järjestölle jäseniä lisää sekä herättää sponsoreiden mielenkiintoa toimintaa kohtaan mm. tuen saannin muodossa. Pyrkimyksenä on ennakoida tulevia toimintoja ja suunnitelmia. Tavoitteena on tehdä työjakoa ennalta sovituin periaattein ja vastuuttaa henkilöitä tekemään eri tehtäviä. Ja luoda mielikuva siitä, mikä SLA on, miten toimii, mitä tekee, miten palvelee jäsenistöään sekä miten tekee yhteistyötä eri osapuolien kanssa. Jäsenyys koetaan tärkeäksi sen myötä, mitä pystymme tarjoamaan jäsenille. Tässä yhteydessä toiminta ratkaisee suuresti kokonaisuutta sekä sen kautta jäsenistö kokee yhteenkuuluvuustunteen. Voimme asettaa eri yhteyksissä kysymyksen itselle, miksi olemme olemassa. 1. Miten hallitus ja jaostot ovat sitoutuneet toimintaan, mitä he vaativat tehdäkseen työtä järjestön eteen. 2. Miten jäsenistö kokee yhteenkuuluvuustunteen ja miten jäsenistö sitoutetaan toimintaan a. Perustana on saada lisää jäseniä Suomessa on noin 8000 liikunnanohjaajaa, liikuntapaikkojen hoitajaa, liikuntapaikkamestaria ja liikuntajohtajaa, jotka toimivat järjestöissä, seuroissa, urheiluoppilaitoksissa, kunnissa ja yksityisyrittäjinä sekä ammatinharjoittajina. Miten saada jäsenet mukaan, mitä heille luvataan. Mikä on jäsenetujen kokonaisuus ja mitä tapahtumia tullaan järjestämään. 3. Miten yhteistyökumppanit ja sponsorit kokevat SLA:n tärkeyden omien tuotteittensa markkinoinnin kannalta. a. Tavoitteena on saada yhteisöjäseniä palveluja heille netin, postitusten ja lehden kautta. Välittää jäsenistölle tietoutta yhteisöjäsenistä ja heidän tuotteistaan sekä rakentaa jäsenetuja. b. Yhteistoimintakumppanit joiden kanssa järjestetään tapahtumia alan kohderyhmille, jolloin jäsenpotentiaalia molemmin puolin saadaan liikkeelle. c. Sponsorit osittain liittyvät yhteistyökumppanijoukkoon eli mitä yritykset meistä hyötyvät ja miten. Välittää jäsenistölle tietoutta sponsoreita ja heidän tuotteistaan sekä rakentaa jäsenetuja. d. Yhteistyötarkoituksen lähtökohtana on, että SLA hyötyy tavoitteiden mukaisesti keskinäisestä toiminnasta ja toisaalta yhteistyökumppani kokee niin ikään saavansa jotain keskinäisestä toiminnasta. 4. Miten valtionhallinto opetus- ja kulttuuriministeriö kokee toimintamme ja tekemisemme.

5 5 Mitä tehdään konkreettisesti, milloin, kenen toimesta, millaisin resurssein? painopisteet, toimenpiteet ovat kysymyksiä, joihin toiminnallisesti on vastattava erityisesti myös viestinnällisessä tarkoituksessa. Sloganina on yhdessä olemme enemmän, sisältyen teemaan hyppää kanssamme huomiseen. Vuoden 2010 suurin tapahtuma olivat ARENA messujen ja seminaarien järjestäminen. SLA järjesti SLU:n, TUL:n, SuHi:n ja Kunto ry:n kanssa yhteisesti suunnitellun seminaarikokonaisuuden, SLA:n seminaariosuudessa oli 43 osallistujaa. Samat järjestöt Fysi ry:n lisäksi olivat messutoimikunnassa yhdessä suunnittelemassa messukokonaisuutta Helsingin messujen kutsumana. Kävijöitä messuilla oli noin 3300 ja messut järjestettiin samanaikaisesti FinnBuilt- messujen kanssa. SLA organisoi vuoden aikana omia tapahtumia, mm. yhdessä Suomen Urheiluliiton kanssa kahdeksannet kenttäpäivät, joihin osallistui 153 henkilöä. SLA osallistui yhteistyökumppaneiden kanssa useisiin eri neuvottelukuntiin. HALLITUS, JAOSTOT JA TOIMISTO Hallituksen muodostaa puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja seitsemän jäsentä. Puheenjohtaja Ari Koskinen, aluejohtaja, Valkeakoski Varapuheenjohtaja Henry Lipponen, opetusupseeri, liikunnanohjaaja (amk), Lahti Varapuheenjohtaja Pauli Salimäki, linjajohtaja, Kuortane Jari Hurskainen, aluejohtaja, Joensuu Päivi Joenmäki, liikunnan tilaajapäällikkö, Hämeenlinna Tom Liljeström, venesatamapäällikkö, Espoo Jarmo Luuri, kunnossapitopäällikkö, Seinäjoki Pentti Naumanen, kenttäpäällikkö, Helsinki Mika Valavuori, liikunnanohjaaja / testauspäällikkö, Siuntio Kyösti Vilhunen, liikuntapaikkamestari, Mikkeli SLA:n syyskokous pidettiin ARENA-messujen yhteydessä (6.10.). Helsingissä Pentti Naumasen johdolla toiminut ehdollepanotoimikunta, johon kuuluivat lisäksi Tuire Rinta, Kari Sirén ja Hilding Wikner esitti hallituksen jäseniksi Jari Hurskaista, Päivi Joenmäkeä, Mika Laakkosta, Kimmo Lembergiä ja Tom Liljeströmiä. Muita esityksiä ei vuosikokouksessa tullut, joten vuosikokous hyväksyi ehdollepanotoimikunnan esityksen. Kevätkokous pidettiin Hämeenlinnassa Liikuntatoimen neuvottelupäivien yhteydessä. Hallitus on kokoontunut neljä kertaa 2.2. Tampereella, 4.5. Jyväskylässä, 14.9 Helsingissä ja Tallinnassa sekä 1.12, Tampereella. Hallitus piti toimiston henkilökunnan ja jaostojen kanssa strategiaseminaarin risteilyseminaarina Helsinki Tallinna - Helsinki; seminaarissa tarkennettiin järjestön toimintalinjoja. SLA:ssa on toimintaa suunnattu neljään jaostoon, jotka ovat liikunnan olosuhdejaosto, liikunnan ohjausjaosto ja liikuntajohtamisen jaosto sekä tiedotus- ja viestintäjaosto. Strategiaseminaarissa aloitettiin keskustelu ja valmistelu jaostorakenteen muuttamisesta toiminta- / tapahtumaperusteiseksi. Liikuntajohtamisen jaoston kokoonpano Päivi Joenmäki pj, Hämeenlinna Marjut Hannuksela, Vaasa Tommi Lanki, Lahti Kimmo Lemberg, Lohja Arto Niemelä, Iisalmi Tuire Rinta, Järvenpää Pekka Sihvonen, Jyväskylä Jaosto on pitänyt sähköpostikokouksia sekä yhden kokouksen Helsingissä.

6 6 Liikunnan olosuhdejaoston kokoonpano, Manu Varho pj, Hollola Tapio Lamberg, Pieksämäki Jouko Hyvärinen, Oulu Maarit Koivunen, Vilppula Aarni Mertala, Raisio Aarre Miettinen, Kuopio Pauli Salimäki, Kuortane Jaosto on kokoontunut kaksi kertaa suunnittelemaan tapahtumia ja strategiaa. Jaosto oli mukana Suomen Urheiluliiton kanssa järjestettyjen kenttäpäivien järjestelyissä ja toteutuksessa. SUL:n ja urheiluopistojen (Eerikkilä, Kuortane, Vierumäki) kanssa on rakennettu nurmikenttien hoitamisen koulutussisältöjä Liikuntapaikkahoitajien tutkinnon perusteisiin. Jaosto alkoi organisoida vanhojen hoitamiseen liittyvien valokuvien keräystä. Liikunnanohjausjaoston kokoonpano Mika Valavuori pj., Siuntio Minna Kullström, Vantaa Henry Lipponen, Lahti Jarmo Vakkila, Kerava Jaosto on tehnyt suunnitelmia käyttäen hyväkseen sähköisiä viestintävälineitä. Jaosto on suunnitellut sähköistä liikunnanohjaustietopankkia, mikä on toteutettu alkuvuodesta Tiedotus- ja viestintäjaoston kokoonpano Reijo Häyrinen pj, Heinola Ari Koskinen, Valkeakoski Henry Lipponen, Lahti Pentti Naumanen, Helsinki Tuire Rinta, Järvenpää Jaosto on kokoontunut kuusi kertaa ja pääpaino on ollut Liikunnan Ammattilainen lehden toteuttaminen. Myös alustavia suunnitelmia Liikunnan Palveluoppaan kehittämiseksi ja siirtämiseksi sähköisesti luettavaksi on suunniteltu. Lehden toimituksen osalta jaostoon on lisäksi kuulunut toimitussihteeri Tuula Sipilä ja ilmoitusmyyjä Raija Sahlman. SLA:n toimisto sijaitsee Lahden Urheilukeskuksessa Lahden kaupungin vuokratiloissa. Toiminnanjohtaja on Reijo Häyrinen ja yhteyskoordinaattori on Anne Kinnunen. Yhteyskoordinaattorin ja toiminnanjohtajan toimenkuvaa on muokattu vuoden aikana järjestön toimintojen mukaisesti. Osa aikaisena hankevalmistelija on ollut Esa Hietaniva. Hietaniva on ollut PHLU:n kanssa yhteinen työntekijä ja SLA on maksanut ¼ hänen palkasta. Hietanivan tehtävänä on ollut suunnitella Liikuntapaikkojen hoidon ja käytön seurantaan liittyvää hanketta. Hankkeeseen haettiin jo vuodeksi 2010 OKM:n tutkimus- ja kehittämistoiminnan avustusta, mutta tällä kertaa sitä ei saatu. Liikunnalla työhön organisaation kautta kiireellisiin tehtäviin saatu väliaikaista työvoimaa. Tällaisia tehtäviä ovat olleet postitukset sekä messujärjestelyt. SLA on lisäksi vuokrannut Lahden kaupungilta varastotilan yhdessä Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun kanssa. TIEDOTUS JA MARKKINOINTI Tiedottaminen järjestöstä on tapahtunut oman lehden välityksellä ja erillisten jäsentiedotteiden kautta jäsenistölle. Lisäksi eri tapahtumissa SLA on ollut esillä ja niissä on kerrottu järjestön toiminnasta ja tarkoituksesta. Erityisesti Arena-messuista ja messuseminaareista tiedotettiin niin painetun materiaalin kuin sähköisen tiedottamisen kautta.

7 7 Tapahtumista on kerrottu Liikunnan Ammattilainen lehdessä ja nettisivuilla. Nettisivuja on uudistettu ja rakennetta muokattu käyttäjäystävällisemmäksi. Tietojen lisääntyessä on rakennetta muutettu asioiden selkeämmän saatavuuden helpottamiseksi. Sivuille on tehty elementtejä, joissa voidaan julkaista mm. yhteistyökumppaneiden koulutuksia, työpaikkatiedotteita ja muita tiedotteita. Niin ikään uutisosioita on muokattu joustavammin toimiviksi. Nettisivuja on muokattu siten, että liikunnanohjaus- ja liikuntapaikkatietous olisi yhä helpommin esillä ja haettavissa. Myös uutisointia on laajennettu. Alan oppilaitosyhteistyötä on toteutettu mm. siten, että eri opiskelijaryhmille on käyty kertomassa muutoksesta ja SLA:n toiminnasta sekä samalla on jaettu opiskelijoille järjestön tiedotemateriaalia. Urheiluopistoissa tiedottamis- sekä koulutustarkoituksessa on käyty seuraavasti: Suomen Urheiluopisto, liikuntaneuvojat (16 opiskelijaa) 8.4. Suomen Urheiluopisto, liikuntapaikkamestarit (20) Jyväskylän yliopisto, liikunta-alan opiskelijat (80), yhteistyössä Nuoli ry:n kanssa Arcada yh, liikunnanohjaajat (30), yhteistyössä Nuoli ry:n kanssa Haaga-Helian amk/ Vierumäki, liikunnanohjaajat (50), yhteistyössä Erto, JHL, Jyty, Nuoli Kajaanin amk, liikunnanohjaajat (28), yhteistyössä Nuoli ry: kanssa SLA on ollut mukana yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa tai järjestämässä yhdessä tilaisuuksia, missä kerrottu järjestöstä 9.2. Uimahalli- ja kylpyläpäivät, Helsinki (SLA materiaalin jako ja lehtiartikkeli) Viherpäivät, Tampere (lehtiartikkeli) Liikuntatoimen neuvottelupäivät (lehtiartikkelit, vuosikokous) Jäähallipäivät (SLA materiaalin jako) Seinäjoen liikuntatoimen vierailu Lahdessa (SLA:n esittely) Aluepäivät, Tampere (SLA:n esittely) OKM:n ja SLU:n Järjestöpäivät, Hämeenlinna (lehtiartikkeli) Lunni, Lahti (SLA:n esittely) Näköaloja yrittäjyyteen seminaari, Vierumäki (tiedotusyhteistyö, lehtiartikkeli) Päijät-Hämeen liitto, Lahti (SLA tiedotus) PHLU:n ja kuntien yhteisseminaari, Helsinki-Tallinna (SLA:n esittely, maakuntastrategia) Suomen Perinneurheiluliitto, Leppävirta (SLA:n esittely) Jäsentiedottaminen ja tiedotteet Jäsentiedotteissa kerrottiin jäseneduista ja tapahtumista, koulutuksista sekä liikunta-alan messuista. Myös yhteistyökumppaneiden esitteitä lähetettiin jäsenkirjeissä. Jäsentiedottamista tapahtuu säännöllisesti paitsi tiedotteilla (vuoden aikana kolme tiedotetta), niin myös oman lehden välityksellä. Lehdessä kerrotaan luonnollisesti liikunnan tapahtumista. Lehden lisäksi SLA julkaisi Liikunnan Palveluoppaan joulukuussa. Molempien julkaisujen sisältöä, mutta ennen kaikkea ulkoasu on uudistettu vastaamaan järjestön kokonaisimagoa.

8 8 Marraskuun lopussa avattiin SLA:n Facebook sivut, joista tiedottaminen alkoi jäsenkirjeen ja sähköpostin välityksellä. Facebookin kävijämäärä on kasvanut vakaasti joulukuun aikana. Liikunnan Ammattilainen lehti on SLA:n julkaisema jäsenlehti. Lehti on keskimäärin 40-sivuinen ja aikakausilehtikokoa. Lehdessä kerrotaan ajankohtaisia asioita liikunnan kentältä. Lehden funktio on kahtalainen. Siinä kerrotaan jäsenistölle tapahtumista, jäsenasioista jne. sekä ulkopuolisille mikä SLA on ja mitä teemme. Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Lehden mainosmyynti ja kustannus on ulkoistettu. Toimituskunnan kokouksia on pidetty kuusi. Liikunnan Ammattilainen toimi ARENA messujen virallisena tiedotus- ja messulehtenä. Lehden kustannus- ja toimitusorganisaatio on seuraava: 1. Kustannus Suomen AMT Jarmo Myllysilta / ilmoitusmyynti Raija Sahlman / taitto Jari Simonen 2. Toimitussihteeri Tuula Sipilä 3. Päätoimittaja Reijo Häyrinen 4. Toimituskunta: Tuula Sipilä, Raija Sahlman, Jarmo Myllysilta, Tuire Rinta, Ari Koskinen, Pentti Naumanen, Henry Lipponen, Anne Kinnunen, Reijo Häyrinen 5. Lehden kirjoittajarekisteriä kootaan Liikunnan Palveluopas on tuote, johon kootaan yhteystiedot Suomen kunnista, Opetusministeriön alaisista liikuntayksiköistä, liikunta-alan järjestöistä sekä liikunta-alan yrityksistä. Julkaisija on SLA, mutta kustannus ja ilmoitusmyynti ovat ulkoistettu. Opas ilmestyi joulukuussa ja postitettiin kaikille lehden saajille. Palveluoppaan sisällöllistä kerrontaa on kauttaaltaan yhtenäistetty ja pyritty opasta tekemään luettavammaksi. Palveluoppaan kustannus- ja toimitusorganisaatio on seuraava: 1. Kustannus Suomen AMT 2. Taitto Tavukatti Ky 3. Tekstitiedot - Julkisen hallinnon ja oppilaitosten, järjestöjen tiedot Anne Hoikkala - Muut tiedot ja mainokset Raija Sahlman Liikunnallinen Suomi noppapeli suunniteltiin ja painatettiin teemalla Innostu Liiku Onnistu nelisivuisena jäsenistölle sekä liikunnasta kiinnostuneille ihmisille. Kussakin rastikohdassa on pelaajan suoritettava liikunnallinen tehtävä omien kykyjensä mukaan. Liikuntapaikkojenhoitajille Yleisurheilukentän hoito-ohjeiden lisätuotteena laadittiin ja painatettiin nelisivuinen kenttien hoito-ohjetaulukko teemalla on Ilo työskennellä ja liikkua hyvin hoidetuilla kentillä.

9 9 JÄSENREKISTERI JA JÄSENTAPAHTUMAT Jäsenrekisterin ylläpito tapahtuu rekisteri- ja kirjanpito-ohjelmalla. Luokittelussa on jäsennetty ohjaus, olosuhteet, johtaminen, julkinen hallinto, yritykset (keskeiset yhteistyökumppanit ja messuyhteistyö), media, opiskelijat, eläkeläiset, kunnia-/ ainaisjäsenet, yhteistyökumppanit. Myyntilaskutus sekä jäsenmaksujen lähettäminen on niin ikään toteutettu ko. ohjelmalla. Vuoden 2010 alussa jäseniä oli kaikkiaan 1579 ja vuoden lopussa yhteensä 1677 jäsentä, joista varsinaisia jäseniä 1099 ja 575 Nuoli ry:n kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen kautta tulleita nuorisoalan jäseniä. Vuoden aikana julkistettiin jäsenkampanja palkintoineen, mutta osallistuminen siihen on ollut suhteellisen vaatimatonta. SLA:n jäsenmaksu vuonna 2010 oli perusjäseniltä 30, opiskelijajäsen, eläkeläinen ja työtön 15 euroa sekä yli 60-vuotias ainaisjäsen 160 euroa. Yhteisöjäsenmaksuksi syysvuosikokous vahvisti 320 euroa. Kouluttajaverkostoa / asiantuntijaverkostoa on koottu niin Liikunnan Palveluoppaaseen kuin nettisivuille. SLA:n syyskokouksessa otettiin virallisesti käyttöön yhteisöjäsenyys ja vuoden vaihteeseen mennessä yhteisöjäseniä olivat: Airix Oy BodyBow Carousel Oy Finnroving Oy KerkoSport Oy, Lappset Group Oy Lemminkäinen Rakennustuotteet Oy Liikuntakeskus Pajulahti MBE Nuoli ry Suomen Urheiluopisto Tampereen Messut Therm Finland Oy Varalan Urheiluopisto Tapahtumia Lokakuun päivinä SLA osallistui Helsingissä Suomen messujen yhteistyökumppanina ja näytteilleasettajana ARENA-messuilla. Messuilla oli kävijöitä noin Messuilla järjestettiin yhdessä Suomen Liikunta ja Urheilun, Työväen Urheiluliiton, Suomen Hengenpelastusliiton ja Suomen Kuntoliikuntaliiton kanssa yhteisesti suunniteltu seminaarikokonaisuus. Seminaari oli Suomen Messujen toivomuksesta osallistujille ilmainen. SLA:n järjestämään seminaariosioon osallistui 43 henkilöä ja teemana seminaarissa oli uudisrakentamisen sekä saneerausrakentamisen toteutus ja ennen kaikkea rahoituksen järjestäminen ko. rakennuskohtaisiin. Kolmen tunnin seminaarissa oli mukana neljä teemaa / tapausta. Messujen yhteydessä pidettiin SLA:n syyskokous, missä valittiin erovuoroisten tilalle uudet jäsenet hallitukseen.

10 10 Messujen avajaisten yhteydessä jaettiin neljännen kerran vuoden liikuntateko ja sen sai vuonna 2010 Helsingin kaupungin Jakomäen liikuntapuisto. Liikuntapuistossa on onnistuneesti sovelluttu perinteisiä liikuntamuotoja kuin myös mukaan on tuotu teknologiasovelluksia. Puisto toimii koulun opetuskäytössä sekä iltaisin ja viikonloppuisin vapaa-ajan käyttäjien toimintakohteena. Suomen Messut myönsi palkinnon saajalle rahapalkinnon. Samassa yhteydessä jaettiin vuoden kuntosalipalkinto Suomen Messujen toimesta. Messujen avaajana ja palkintojen jakajana toimi kansanedustaja Juha Mieto. Huhtikuun päivinä järjestettiin yhteistyönä Suomen Urheiluliiton kanssa kahdeksannet Kenttäpäivät / olosuhdepäivät, seminaarin aloitus tapahtui Helsingin Olympiastadionilla. Olympiastadionilla tutustuttiin stadionin saneeraukseen. Luentoaiheina olivat yleisurheiluasiat, yleisurheiluvälineet sekä kenttien rakentaminen ja jalkapalloiluun liittyvät uudet haasteet kentänhoitajille ja ylläpitäjille. Seminaari jatkui tutustumisella Tallinnan liikuntakeskuksiin, joita olivat Lasnamäen liikuntakeskus ja erityisesti urheiluhalli. Toisena kohteena oli Tondin Urheilukompleksi, missä niin ikään on uusi urheiluhalli uimahallien, ulkokenttien ja kuntosalien ohella. Kenttäpäiville osallistui 153 seminaarilaista. Olosuhdepäivien ennakkojärjestelyissä keskeinen organisaattori oli liikuntapaikkamestari Kyösti Vilhunen. SLA:n golfmestaruuskilpailut pidettiin kesäkuussa Vierumäli-Golfin kentällä ja jäsenistöä oli golfaamassa kuusi henkilöä. Golfkilpailussa oli yksilökisa kahtena kilpailuna sekä miehille että naisille. Golfaajat suorittivat ennen golf-kierrosta yhden kymmenen heiton sarjan keilakisan keilahallissa. Samaan yhteyteen oli suunniteltu yhteinen liikuntapäivä, mutta se jouduttiin perumaan osallistujapulan vuoksi. Syyskuun 7.päivänä järjestettiin yhdessä Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa yhteinen lähiliikuntaseminaari Lahden Hiihtomuseon auditoriossa, johon osallistui 28 henkilöä. Vastaavanlaista seminaaria valmisteltiin yhdessä Porin liikuntatoimen kanssa Poriin, mutta se jouduttiin peruuttamaan osanottajapulan vuoksi.

11 11 YHTEISTYÖ JA JÄSENTOIMINTA Toiminnan rakentamisessa SLA on tehnyt yhteistyötä eri järjestöjen ja yritysten kanssa. Yhteistyö on vaihdellut aihealueittain tapauskohtaisesti. Yhteistyö on myös omalta osaltaan järjestön tunnetuksi tekemistä. Julkinen hallinto Opetus- ja kulttuuriministeriö (www.minedu.fi) Opetusministeriön kanssa on käyty vuoropuhelua SLA:n toiminnasta, on osallistuttu järjestöpäiville Hämeenlinnassa sekä yhteistyö on toteutunut Suomen messujen Arena10 ja Tampereen messujen Sportec näyttelytoimikunnissa. Opetusministeriön myöntämä valtionapu on merkittävin osa SLA:n toimintatuloa. Opetushallitus (www.oph.fi) SLA:lla on edustus kahdessa tutkintotoimikunnassa Liikunta-alan tk:ssa edustajana on Reijo Häyrinen ja Liikuntapaikka-alan tk:ssa Pentti Naumanen. Lisäksi molemmissa tutkintotoimikunnissa on muiden järjestöjen kautta SLA:n jäseniä edustettuna. Opetushallitus pyysi lausuntoa Työhyvinvoinnin suunnittelun ja johtamisen erikoisammattitutkinnosta. SLA:n kanta tutkintoon oli, ettei erillistä tutkintoa tule tehdä vaan työhyvinvointiin liittyvät osaamissisällöt on integroitava kaikkiin muihin perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Maakuntaliitot (www.reg.fi/yleis/yhteystiedot.html), ELY-keskukset (www.ely-keskus.fi) Julkisen hallintoon kuuluvan väliportaan hallinnon uudistuksen vuoksi konkreettinen yhteistyö on vielä muutosvaiheessa, mutta keskusteluyhteys on pidetty yllä väliportaan hallintoon. SLA on osallistunut kutsusta mm. Päijät-Hämeen maakuntaliiton seminaariin sekä ELY-keskusten kuin myös maakuntaliiton liikunta-alan asiantuntijoita on ollut luennoimassa koulutustilaisuuksissa. Järjestöt ja yritykset Suomen Liikunta ja Urheilu (www.slu.fi) SLA on osallistunut SLU:n olosuhdetyöskentelyyn ja työryhmässä edustajana on ollut Pauli Salimäki. SLA on SLU:n tukijäsen, joksi hyväksyminen tapahtui vuonna SLA on osallistunut SLU:n aluepäiville Tampereelle sekä SLU:n ja OKM:n järjestämille järjestöpäiville Hämeenlinnassa. SLU:n kanssa toteutettiin messuyhteistyötä niin SPORTEC messujen valmisteluissa kuin myös ARENA10 toteutuksessa. Suomen Urheiluliitto (www.sul.fi) Yhteistyössä järjestettiin kahdeksannet Kenttäpäivät / olosuhdepäivät , joille osallistui 153 henkilöä. Yhteistyössä SUL:n, Kuortaneen ja Suomen Urheiluopistojen kanssa on suunniteltu Liikuntapaikkojenhoitajien tutkinnon perusteiden yleisurheiluopetussisältöjä. Sisältö koulutukseen valmistui keväällä ja oheistuotteena laadittiin kenttien hoito-ohjetaulukko, jota on postitettu kenttäväelle ja jaettu koulutustilaisuuksissa.

12 12 Suomen Palloliitto (www.palloliitto.fi SPL:n kanssa on käyty yhteistyöneuvotteluja nurmikenttäseminaarin järjestämisestä sekä lyhytkestoisista olosuhdekoulutuksista. Yhteistyössä Palloliiton, Eerikkilä, Kuortaneen ja Suomen urheiluopistojen kanssa muodostettiin työryhmä laatimaan vastaavanlaista Liikuntapaikkojenhoitajakoulutuksen opetussisältöä nurmikenttien hoidosta kuin tehtiin yleisurheilunkin osalta. Kuntoliikuntaliitto (www.kunto.fi) Kunto ry:n kanssa on sovittu SLA:n jäsenedusta siten, että SLA:n jäsenet saavat alennusta Kunto ry:n järjestämistä kuntosalikursseista. Kunto ry:n kanssa suunniteltiin Arena-messuja ja yhteistä seminaarikokonaisuutta. SLU:n alueet (www.slu.fi/yhteystiedot/jasenjarjestot2/slu-alueet) Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun kanssa yhteistyö toteutuu taloushallinto- ja postituspalveluna PHLU:lta. SLA on PHLU:n jäsenyhdistys. PHLU:n kanssa järjestettiin yhteinen lähiliikuntaseminaari syyskuussa ja SLA on osallistunut alueen koulutustilaisuuksiin, kertoen järjestöstä. SLA:lla ja PHLU:lla ja ollut vuoden aikana yksi yhteinen työntekijä. SLA oli mukana Alueseminaarissa Tampereella ja SLA:ta esiteltiin seminaarilaisille. Kunnossa Kaiken Ikää (www.kki.likes.fi) Anne Kinnunen on osallistunut yhteyshenkilönä KKI-kokouksiin ja ollut viemässä SLA:n sanomaa mm. tulevan KKI-risteilyn järjestelyissä. Suomen Liikuntatieteellinen Seura (www.lts.fi) SLA on LTS:n yhteisöjäsen. LTS:n koordinoimaan ja OKM:n rahoittamaan Liiku terveemmäksi - neuvottelukunnassa SLA:n edustajana on ollut Reijo Häyrinen. LTS:n hallitukseen kutsuttuna varajäsenenä on Reijo Häyrinen.

13 13 Suomen Messut (www.finnexpo.fi) Suomen Messut on ollut yksi SLA:n pääsponsori / yhteistyökumppani ja messujen kanssa toteutettiin lokakuussa 2010 liikuntapaikkaalan messut ja seminaarit. SLA:lla on kolme edustajaa messutoimikunnassa ja he ovat puheenjohtajana Reijo Häyrinen sekä jäseninä Henry Lipponen ja Pentti Naumanen. Messuyhteistyössä muut yhteistyökumppanit ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Työväen Urheiluliitto, Suomen liikunta ja Urheilu, Suomen Uimaopetus ja Hengenpelastusliitto, Suomen Uimaliitto, Kunto Ry, Suomen Valmentajat, Fysi ry. Tampereen Messut (www.tampereenmessut.fi) Tampereen messujen kanssa on Sportec 2011 tapahtumaa suunniteltu vuoden 2010 aikana ja Sportec toimikunnassa ovat SLA:n edustajina olleet Päivi Joenmäki, Ari koskinen ja Manu Varho. Viking Line (www.vikingline.fi) SLA on jatkanut yhteistyösopimusta VikingLinen kanssa ja sopimus sisältää järjestöhinnoittelun VikinLinen laivoja käytettäessä sekä yksittäisille jäsenille jäsenetuja. Gymstick International (www.gymstick.net) SLA on jatkanut yhteistyötä Gymstick Internationalin kanssa ja yhteistyön perustana on jäsenetutuotteiden ja etujen saaminen jäsenistölle. Jäsenistöllä on mahdollisuus saada rajoitettuja tuotteita jäsenhintaan. Fysioline (online.fysioline.fi) SLA on jatkanut yhteistyötä Fysiolinen kanssa ja yhteistyön perustana on jäsenetutuotteiden ja etujen saaminen jäsenistölle. Jäsenistö saa Fysiolinen kuntosalista 12 kuukauden maksutta. Fysiolinellä saleja on Espoossa, Helsingissä, Kuopiossa, Mikkelissä ja Vantaalla. WSOY Docendo (www.docendo.fi) SLA on jatkanut yhteistyötä WSOY Docendon kanssa ja yhteistyön perustana on jäsenetutuotteiden ja etujen saaminen jäsenistölle. Jäsenistö saa Docendon liikuntakirjoja rajoitetusti jäsenhintaan nettikaupan kautta osoitteesta

14 14 Feelmax (www.feelmax.com) SLA on jatkanut yhteistyötä Feelmaxin kanssa ja yhteistyön perustana on jäsenetutuotteiden ja etujen saaminen jäsenistölle. Jäsenistö saa Feelmaxin kenkiä ja varvassukkia jäsenhintaan. TrendiFitness (www.trendifitness.fi) TrendiFitnekesn kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella SLA:n jäsenille Trendi Fitness Kuntokeskukset tarjoavat jäsenetuna liittymisen 0 eurolla. Kuntokeskukset sijaitsevat Heinolassa, Lahdessa, Lopella ja Vantaalla. Otavamedia (www.otavamedia.fi) Otavamedia Oy:n kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaan Otavamedia tarjoaa SLA:n jäsenille 30%:n alennuksen normaalihintaisista määräaikaisista 12 kuukauden tilaushinnoista. Restel Group (www.restel.fi) Yhteistyösopimuksen perustana on HotSport Ykkösbonuskortin saaminen jäsenistölle ja kortin kautta saatavat jäsenistöä sekä järjestöä hyödyntävät jäsenedun. Hotelliketju tarjoaa SLA:n jäsenille eri paikkakunnilla alennuksia hotellihinnoista Ammattiliitot Ammattiliittojen kanssa on tehty kiinteää yhteistyötä kokoontuen säännöllisesti keskustelemaan liikunnan asioista. Yhteisesti on myös toteutettu kysely liikunnan palkkaukseen ja työhön liittyvistä asioista. Työsuhdekyselyn toteutti SLA. Ammattiliitot olivat yhdessä suunnittelemassa kyselyä sekä lähettivät sen jäsenistölleen. Ammattiliittojen kanssa järjestettiin yhteinen tietoiskutilaisuus Suomen Urheiluopiston / Haaga-Helian liikunta-alan opiskelijoille. Samalla yhteistyössä on valmisteltu liikunta-alantyöntekijöille sovellettua yleistä työsuhteisiin liittyvää opaslehtistä. Jyty ry (www.jytyliitto.fi) Jytyliiton kanssa on jatkettu yhteistyösopimusta, minkä tarkoituksena on liikunnan ammattimaisen osaamisen ja koulutuksen lisääminen sekä liikunnan osaajien aatteellinen edunvalvonta. Niin ikään sopimus sisältää yhteistyömahdollisuuksien toteuttamisen eri tapahtumissa sekä taloudellisen yhteistyörakentaminen. Jyty ry esitti SLA:ta STTK:n perustettuun vapaa-aikasektorin neuvottelukuntaan. STTK kutsui edustajaksi Reijo Häyrisen. STTK:n hyvinvointialojen neuvottelukunta on valmistellut kannanottoa vapaaehtoistyöstä sekä ko. pienalojen tilanteesta Suomessa. Kannanotto on suunnattu STTK tavoitteisiin koskien tulevaa hallitusta ja eduskuntavaaleja.

15 15 JHL ry (www.jhl.fi) JHL:n kanssa on jatkettu yhteistyösopimusta, minkä tarkoituksena on liikunnan ammattimaisen osaamisen ja koulutuksen lisääminen sekä liikunnan osaajien aatteellinen edunvalvonta. Niin ikään sopimus sisältää yhteistyömahdollisuuksien toteuttamisen eri tapahtumissa sekä taloudellisen yhteistyön rakentamisen. Järjestön kanssa on pidetty kaksi kahdenkeskistä yhteistoimintakokousta sopimuksen mukaisesti. Saval ry (www.saval.fi) Savalin liikunnanohjaajat ovat myös SLA:n jäseniä sopimuksen mukaan. Savalin kanssa on vuoden aikana järjestetty yksi yhteistyökokous. Saval yhteistyö perustuu jo edeltäjäjärjestön, Suomen Liikunnanohjaajien, tekemään sopimukseen. Savalin yhteydessä myös Suomen Valmentajien kanssa on keskusteluyhteyttä pidetty yllä. Erto ry (www.erto.fi) Erto ry:n kanssa allekirjoitettiin yhteistyösopimus vuonna Sopimuksen tarkoituksena on liikunnan ammattimaisen osaamisen ja koulutuksen lisääminen sekä liikunnan osaajien aatteellinen edunvalvonta. NUOLI ry (www.nuoli.info) Nuoli ry:m ja SLA:n kesken on niin ikään voimassa oleva yhteistyösopimus. Nuoli on liittynyt SLA:n yhteisöjäseneksi sekä päinvastoin. Nuolen jäsenet ovat myös SLA:n jäseniä. Nuoli ry:n kanssa on pidetty yhteisiä opiskelijainfotilaisuuksia Jyväskylän yliopistossa, Arcada Yrkehögsskolassa sekä Kajaanin Ammattikorkeakoulussa. Elinkeinoelämän Keskusliitto ry (www.ek.fi) Työnantajana SLA on Erityispalvelujen Työnantajaliiton jäsen. Oppilaitokset Urheiluopistojen kanssa on yhteistyötä yhteisöjäsenyyksissä, opiskelijajäsenyyksissä sekä luennointia. Kyseisten oppilaitosten opiskelijoille pidetään tietoiskuja SLA:n toiminnasta. Ko. työssä tehdään yhteistyötä ammattijärjestöjen kanssa. Oppilasinfo- ja koulutustilaisuuskontaktit esitetty edellä.

16 16 Jyväskylän yliopisto (www.jyu.fi) Jyväskylän Yliopiston Liikuntatieteellisen tiedekunnan kanssa on käyty keskustelua Lipas-tietojärjestelmän tietojen keruun tehostamisesta kunnista ja liikuntapaikkojen ylläpitäjiltä. Lipas tiedosto on nähtävillä mm. Liikuntaportaalin kautta. Haaga-Helian AMK (www.haaga-helia.fi) Opiskelijoille SLA:n esittelyä ja kannustuspalkintoja opiskelun päättyessä sekä opetusyhteistyötä. SLA oli pyydettynä asiantuntijana Haaga-Helian liikunnan neuvottelukunnassa. Arcada Yh (www.arcada.fi), Kajaanin amk (www.kajak.fi) Opiskelijoille SLA:n esittelyä ja kannustuspalkintoja opiskelun päättyessä. Liikunnan koulutuskeskukset (www.urheiluopistot.net) Liikunnan koulutuskeskusten opiskelijoille on esitelty järjestöä ja kerrottu yhteistyötarkoituksesta. Opiskelijoille on myönnetty kannustepalkintoja opintojen päättyessä. Suomen Urheiluopiston on vuorovaikutus ollut laajin, ja opiston järjestämillä liikuntapaikka-alan tutkinnoilla sekä liikuntaneuvojatutkinnolla on käyty luennoimassa. Myös Liikunnan näköaloja seminaarissa SLA oli mukana ennen muuta tiedottamisen kautta. Näissä rakennuksissa alkoivat aikoinaan koulutustoiminnat Eerikkilässä 1949 (vas.) ja Suomen Urheiluopistossa 1932 (oik.) Muita yhteistoimintoja SLA on osallistunut FCG Efekon (www.fcg.f) liikuntatoimen neuvottelupäiville. Efekon kanssa on pidetty yllä keskusteluyhteyttä erityisesti koskien liikunta-alan tilannetta kunnissa. Mm. vuonna 2009 SLA:n tekemän lyhyen kuntakyselyn pohjalta on pohdittu alan tilannetta.

17 17 SLA edustajana Pauli Salimäki osallistui Uimahalli- ja Kylpyläyhdistyksen (www.ukty.f) järjestämille uimahallipäiville ja kyseisestä tapahtumasta tiedotettiin jäsenistölle mm. lehtiartikkelin muodossa. Jääkiekkoliiton (www.finhockey.fi) järjestämillä Jäähallipäivillä SLA:sta osallistuivat Jarmo Luuri ja Pauli Salimäki ja lehden kautta jäähallipäiviä tuotiin julki. Jääkiekkoliitto on ollut mukana myös Sportectapahtuman valmistelussa, sillä liitto järjestää samanaikaisesti kansainvälisen jääkiekkofoorumin. Viherympäristöliiton (www.vyl.f) kanssa on toimiva keskusteluyhteys ja SLA:n edustajana Reijo Häyrinen osallistui Viherpäiville. Suomen Perinneurheiluliiton (www.speul.f) kanssa on keskusteltu yhteistyöstä ennen kaikkea tiedottamisen merkeissä mutta myös konkreettisesti perinneurheilun / -liikunnan kehittämiseksi. Yhteistyökeskusteluja on edellisten lisäksi käyty muidenkin osapuolten kanssa mutta monilta osin toimenpiteet ovat vasta tunnusteluvaiheessa.

Vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan vuosikokous hyväksyi seuraavat painopisteet

Vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan vuosikokous hyväksyi seuraavat painopisteet 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2012 SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET RY:N TAUSTA JA TAVOITTEET Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry on aloittanut toimintansa 1.1.2007, joten vuosi 2012 oli kuudes toimintavuosi.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin.

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Valtuuston hyväksymä 24.11.2012 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 Suomi-Venäjä-Seura kansalaistoimija Venäjä-suhteissa II Viestinnästä

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3 Vuosikertomus 1 2 Sisällysluettelo Toiminnanjohtajan katsaus 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 4 Toiminnan johtolinjat 4 Missio 4 Arvot 4 Lasten ja nuorten liikunta 5 Lasten liikunnan edistäminen yhteistyössä

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu Kivensilmänkuja 2, 3. kerros 00920 HELSINKI www.fimu.org 1. YLEISTÄ Suomen Monikulttuurinen

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Vuosikokous 24.4.2013 Pyöräilykuntien verkosto ry on kasvava kuntien, valtionhallinnon, yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston päätavoite

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2003

TOIMINTAKERTOMUS 2003 1 YLEISTÄ Vuosi 2003 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n kuudes toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011)

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) 1 Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) MAALISKUU 2011 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. Pyöräilyä Hyvässä Seurassa

VUOSIKERTOMUS 2013. Pyöräilyä Hyvässä Seurassa VUOSIKERTOMUS 2013 Pyöräilyä Hyvässä Seurassa Hallitus 03.04.2014 Vuosikokous 23.04.2014 0 Sisällysluettelo: 1. Yleiskatsaus 2. Liittokokoukset 3. Hallinto 4. Jäsenistö 5. Jäsenyydet ja edustukset 6. Koulutustoiminta

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot