nro Sibelius-Akatemia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "nro 32 7.5.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004"

Transkriptio

1 nro Sibelius-Akatemia

2 Sisältö Äänenkuljettaja nro 32/ Pääkirjoitus 4 Uusia osastonjohtajia 6 Hallituksen päätöksiä 7 Uutisia 10 Tapahtumia 11 Ilmoitustaulu 14 Ruokalista 15 Menu Äänenkuljettaja on perjantaisin ilmestyvä Sibelius-Akatemian sisäinen tiedotuslehti. Toimitusneuvosto: Pekka Vapaavuori, Tuula Linsiö, Matti Perttula, Johanna Lassy ja Jussi Kainulainen. Toimitus: Tuulikki Väänänen ja Johanna Lassy Piirrokset: Lassi Rajamaa ISSN Kirjoitusohjeita Kirjoita pelkkää suoraa tekstiä ilman mitään muotoiluja: - ei sisennyksiä - ei alleviivauksia - ei versaaleja (ISOJA KIRJAIMIA) - lihavointia voit käyttää harkiten - erota otsikot ja kappaleet toisistaan välilyönnillä - ei logoja eikä laatikoita tekstin mukana Jos haluat juttuusi logon tai kuvan, lähetä sellainen erikseen tallennettuna tif-muotoon. Tallenna juttusi mieluiten rtf-muotoon. Toki myös docmuoto tai pelkkä sähköpostiviestikin käy. Lähetä juttusi viimeistään maanantaina os.

3 Pääkirjoitus 2 3 Sibelius-Akatemiassa on ollut poikkeuksellinen vaalikevät, joka jatkuu jatkuu edelleen osin aika värikkäännä. Rehtorin ja vararehtorin vaalit menivät tyylikkäästi kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti, mutta osastoneuvostojen ja osastonjohtajien vaaleissa on ilmennyt kompurointia. Se on osoittanut, että vaalijohtosäännössämme, vaalien toteuttamisessa ja vaalikäyttäytymisessämme on korjaamisen varaa. Osastoneuvostojen ja osastonjohtajien vaaliprosessi menee seuraavasti: Ensin pidetään osaston yleiskokous, joka valitsee osastoneuvoston ja jossa pidetään neuvoa antava äänestys tulevasta osastonjohtajasta. Äänestys ei kuitenkaan sido uutta osastoneuvostoa, joka suorittaa varsinaisen vaalin. Osaston yleiskokouksessa jokaisella osallistujalla on yksi ääni. Kun osastoon kuuluvasta väestä valtaosa on opiskelijoita, niin yleiskokouksen voimasuhteet eri ryhmien välillä eivät vastaa osastoneuvoston voimasuhteita. Sehän koostuu kolmesta ryhmästä: professoreista, muusta henkilökunnasta ja opiskelijoista sekä lisäksi mahdollisesti ulkopuolisista jäsenistä. Jokaisen ryhmän jäsenmäärän on oltava vähemmän kuin puolet osastoneuvoston kokonaismäärästä. Yleiskokoukseen osallistuminen on yleensä varsin laimeaa. Kun äänioikeutetuista vain muutama prosentti on paikalla äänestämässä, melko pienenkin yksittäisen joukon painoarvo voi nousta suureksi. Kaikki tämä voi johtaa siihen niin kuin on jo käynytkin että yleiskokouksen neuvoa antavassa osastonjohtajan äänestyksessä ylivoimaisen enemmistön saanut henkilö ei tulekaan valituksi. Kun etukäteen ei ole minkäänlaista ehdokasasettelua, eikä siis myöskään ehdokkaiden ja heidän tavoitteidensa esittelyä, vaalit käydään helposti hyvinkin sattumanvaraisin perustein. Osastoneuvostoon valituilla ja pahimmassa tapauksessa osastonjohtajaksi valitulla ei välttämättä ole tarpeellista tietoa toimensa velvollisuuksista ja tehtävistä. Tänä vuonna vaaliprosessi on kaikkine puutteineen jo loppusuoralla. Toivottavasti siitä selvitään ilman suurempia traumoja. Nyt keväällä ei oikein ole enää mahdollisuutta järjestää tilaisuuksia tapahtuneiden kömpelyyksien puimiseen, mutta toivottavasti syksyllä toiminnan alkaessa asiat voidaan puhua selviksi. Eiköhän virheistä osattane ottaa oppia niin, etteivät ne ainakaan ensi kerralla enää toistu. Pekka Vapaavuori

4 Uusia osastonjohtajia Tätä lehteä tehtäessä kaksi osastoa oli saanut uuden johtajan. Orkesterisoitinten osaston osastonjohtajaksi valittiin lehtori Hui-Ying ing Liu-Tawaststjer awaststjerna ja sävellyksen ja musiikinteorian osaston osastonjohtajaksi lehtori Riitta Valkeila. Molemmat vastaavat seuraavaan kysymykseen: Mitkä ovat keskeiset tavoitteesi osastonjohtajana? Hui-Ying Liu-Tawaststjerna Päätavoitteeni pianomusiikin osaston uutena johtajana on luoda taiteellisesti, henkisesti ja taloudellisesti tasapainoa ja hyvänolon tunnetta osaston sisälle. Jos osasto hallitsee itsensä ja resurssinsa, sillä on myös vahva itsetunto, ja se voi suunnata huomionsa ja energiansa luovuuteen sekä nuorten kouluttamiseen. Tällainen osasto voi myös toimia hyvässä yhteistyössä muun Sibelius-Akatemian kanssa. Konkreettisemmin tämä tarkoittaisi projekteja, jotka hyödyntäisivät opettajiemme, opiskelijoittemme ja hallintohenkilökunnan lahjakkuutta, ja jotka jatkossa loisivat osastollemme oman äänen ja persoonallisuuden. Toisin sanoen, haluaisin a) laajentaa taiteellisen toimintamme näkyvyyttä, b) vahvistaa osastomme profiilia, c) luoda taloudellista vakautta ja d) säilyttää johtoasemamme omalla alallamme. Jos saavutamme nämä tavoitteet, voimme myös saavuttaa alussa mainitsemani tasapainon. Olen myös kiinnostunut nuoremman sukupolven tulevaisuudesta niiden nuorten, jotka nyt opiskelevat osastollamme tai tulevat meille opiskelemaan lähitulevaisuudessa. Onko heille tarjolla riittävästi työpaikkoja ja esiintymismahdollisuuksia? Näyttää siltä, että samalla kun opiskelijoidemme taso on viime aikoina dramaattisesti noussut, kuulijoiden (eli konserttiyleisön) määrä ei välttämättä ole kohonnut. Tähän ongelmaan on pyrittävä löytämään ratkaisuja. Hui-Ying Liu-Tawaststjerna Sen lisäksi, että esiintyvän muusikon ja yhteiskunnan suhde on tärkeä, uskon myös, että säveltäjien ja esiintyjien välillä voisi olla läheistä yhteistyötä. Siten haluaisin jatkaa edellisen osastonjohtajan aloittamaa PianoNyt-projektia ja kehittää tällaista osastojen välistä yhteistyötä edelleen. Mitä tulee pedagogiikkaopintoihin, olisin valmis luottamaan siihen, että alueesta vastaavat opettajat tulevat löytämään oikeat tavoitteet ja muodot pedagogiikkaopinnoillemme. Lopuksi, mutta ei vähäisimpänä seikkana, haluai-

5 4 5 sin mainita, että osastollamme ei työskentele ainoastaan pianisteja, vaan myös harmonikansoittajia, kitaristeja ja kanteleensoittajia. On itsestään selvää, että kaikkia soittimia tulee tukea tasavertaisesti. Kiitän kollegojani ja opiskelijoita minulle osoitetusta luottamuksesta. Yritän tehdä parhaani uusien haasteiden edessä, toivoakseni yhteistyössä kaikkien osastolla työskentelevien kanssa. Riitta Valkeila Toimikausi alkaa elokuussa, joten käsitykseni tehtäväkentästä on vasta muotoutumassa. Tavoitteet muuntuvat ajan myötä ja haluan olla avoin erilaisille vaikutteille. Tällä hetkellä minusta tuntuu, että haluan olla: 1. Osastonjohtaja, jolle sekä henkilökunta että opiskelijat voivat puhua osastomme toiminnasta avoimesti. Tarkoitan tällä sekä toiveita ja haaveita, että mahdollisia vaikeita/kipeitä ongelmia. Johdon tehtävähän on luoda edellytykset yhteisesti muotoiltujen päämäärien toteutumiselle. Johtaja voi organisoida prosesseja, joilla erilaisia tavoitteita ja edellytyksiä luodaan. 2. mukana kehittämässä osaston toimintaa nykyistä yli- opistomaisemmaksi. Tutkimukselle ja taiteelliselle toiminnalle pitäisi olla tilaa kokonaistyöajassa. Voisimme kannustaa tutkivaa oppimista (ja opettamista) ja tätä kautta luoda uusia työtapoja ja sisältöjä. Meillä on osastolla runsaasti lahjakkuutta, monenlaisia lahjakkuuksia ja osaamista, jotka eivät aina pääse parhaalla mahdollisella tavalla esille. 3. jatkamassa työyhteisömme rakentamista yhteisöllisemmäksi. Asioiden valmistelun ja päätöksenteon avoimuus, perusteita keskusteleminen ja tiedotus ovat esimerkiksi tässä tärkeitä. 4. kehittämässä oppimisen ja kasvamisen edellytyksiä. Sana opinto-ohjaus tuo helposti mieleen kapea-alaisen pyrkimyksen piiskata opiskelija tutkinnon suorittamiseen Riitta Valkeila mahdollisimman nopeasti. Puutarhanhoito on opettanut minulle, että kasvukauden sato riippuu monista asioista: kasvi tarvitsee sopivan maan, valoa, lämpöä, vettä ja tilaa kasvaakseen. Puutarhuri voi hoitaa näitä edellytyksiä vaikkapa kastelulla, rikkaruohojen kitkennällä ja lämpöharsoilla. Yliopisto oppimisympäristönä voisi olla eräänlainen puutarhuri ja huolehtia suotuisista oppimisedellytyksistä tarvittavin toimenpitein. Lähtökohtana tulisi olla kannustavuus ja edellytysten rakentaminen uhkailujen ja sanktioiden sijaan. Ennen varsinaisen työn alkua on helppoa olla idealisti ja optimisti. Sibelius-Akatemia luovana ympäristönä koostuu erilaisten persoonallisuuksien verkostoista. Asiantuntija-

6 yhteisössä ei ole ehkä mahdollista puhua johdettavana olemisesta lainkaan. Onko siis johtajiakaan? Johtajan sijasta voisi olla viisaampaa puhua luotsista ja kapteenista, joiden tehtävänä on hoitaa laiva ehjänä pahimpien karikoiden ohitse. Hallituksen päätöksiä Hallitus päätti kokouksessaan 5/ : - hyväksyä äänestyksen jälkeen Sibelius-Akatemian vuoden 2004 peruskoulutuksen aloituspaikkojen kokonaismääräksi 170, jota rehtori voi lopullisessa valintapäätöksessään vähentää tai lisätä enintään kymmenellä prosentilla harkintansa mukaan - hyväksyä Sibelius-Akatemian vuoden 2004 nuorisokoulutuksen aloituspaikkojen kokonaismääräksi 25, jota rehtori voi lopullisessa valintapäätöksessään vähentää tai lisätä enintään kymmenellä prosentilla harkintansa mukaan - pyytää henkilöstöosastoa tekemään seuraavaan hallituksen kokoukseen esityksen yli-assistentin johtosäännön muuttamisesta siten, että virka-aika on jatkossa 5 v. - nimittää Robert de Godzinskyn äänityksen ja äänituotannon lehtorin virkaan nimittää Jari Perkiömäen jazzmusiikin lehtorin virkaan lähtien. - nimittää Peter Peitsalon urkumusiikin lehtorin virkaan lähtien. - nimittää Lasse Lagercrantzin kontrabassomusiikin osa-aikaisen lehtorin virkaan lähtien. - ottaa professori Erkki Jokisen sävellyksen professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle merkitä tiedoksi Sibelius-Akatemian lahjoitus- ja testamenttivarojen tilintarkastuskertomuksen vuodelta merkitä tiedoksi Sibelius-Akatemian lahjoitus- ja testamenttivarojen vuosiraportin vuodelta nimetä lahjoitus- ja testamentti varojen tilintarkastajiksi Markku Pajusen (KHT) ja Osmo Valtosen (HTM) sekä varatilintarkastajiksi Reino Tikkasen (KHT) ja Klaus Krokforsin (JHTT). Hallituksen kokoukset keväällä 2004: ti 1.6 klo 8-12

7 Uutisia 6 7 P-festivaali viritti vappuun! Torstaina 29. huhtikuuta P-talon kuppilassa tehtiin historiaa. Ylioppilaskunnan, jazzin, kamun ja mukan yhteisesti järjestämä P-festari houkutteli paikalle lukuisia esiintyjiä sekä tuvan täydeltä yleisöä ja juhlijoita. Tarjolla oli myös ruokaa, simaa ja munkkeja, joiden kysyntä tosin ylitti tarjonnan. Ilta alkoi jo neljältä, kun DJ:t Perkiömäki, Ilmonen ja Poke- la panivat levylautasen pyörimään. Illan mittaan he panivat itsensäkin pyörimään tanssilavalla ja kannustivat näin muitakin unohtamaan arjen surut ja juhlimaan vappua. Milla Viljamaa, Arnould Shiwalala ja Topi Korhonen rumpujen takana, edessä ja ja sivullla. Ensimmäinen live-esitys oli Arnold Shiwalalan ja kumppaneiden rumpuspektaakkeli. Räväkkä ja iloinen aloitus, joka ei jättänyt ketään kylmäksi. Seuraavaksi illan pääorganisaattori, miksaaja ja juontaja Hannu Oskala spiikkasi Spontaanin vireen lavalle. Bändi houkutteli myös tanssijoita polskan ja polkan ja mitä näitä nyt onkaan pyörteisiin. Jossain vaiheessa ilta muuttui lähes epätodelliseksi, kun ruokalaan ilmestyi moottoripyörä kuin tyhjästä, kaiuttimista alkoi kuulua Nauravaa kulkuria ja hullunkurinen tanssiryhmä kiersi käsi kädessä juhlahuoneistoa musiikin tahdissa... Maija Ruuskanen, Veera Railio & Co rauhoitti villiintynyttä tunnelmaa. Pian turboruuvia kuitenkin kiristettiin ja yleisöäkin laulatettiin. Bossanovat ja muut kuumat rytmit tanssittivat väkeä.

8 RRCo:n frontline RRCo:n jälkeen tuolit ja pöydät raivattiin katrillin tieltä. Kamulaiset kipusivat lavalle ja antoivat palkeitten soida. Timo Saarin vetämän katrillin aikana kuppilan lämpötila nousi ainakin kymmenen astetta. Festarin kruunasi ja korkkasi jazzilaisten ensemble, johon oli päivän aikana saatu houkuteltua niin monta soittajaa, että kaikki eivät edes mahtuneet lavalle. Ohjelmistossa oli runsaasti jamaikalais-rytmejä. Illan hienoimpia hetkiä koettiin, kun koko P-talo tanssi yhtäaikaa. Onneksi Feeniksklubille oli buukattu loppuillaksi loistavat esiintyjät, sillä muuten kaikki olisivat jääneet Pitskuun ja jamit olisivat jatkuneet pitkälle vappuaaton puolelle... Teksti ja kuvat: Matias Harju

9 8 9 Virtuaalikatedraali täydentyy - uudet verkkopalvelut Urkutieto ja Kirkkovuosi soi avautuivat Kirkkomusiikin osaston tuottaman internet-sivuston uudet osiot, Urkutieto ja Kirkkovuosi soi avautuivat maaliskuun lopulla osoitteessa Urkutieto - kurkistus urkujen uumeniin ja äänimaailmaan Urkutieto esittelee soitinten kuningattaren kuvin ja ääninäyttein. Kokonaisuuteen kuuluva Urkusanasto sisältää piirroskuvin havainnollistetut selitykset n.160 termille ja urkujen osalle. Someron kirkon Zachariassen-uruilla soitetut näytteet esittelevät urkujen äänikertoja ja erilaisia äänikertayhdistelmiä. Virtuaalikatedraali tarjoaa myös mahdollisuuden tutkia urkuja epätavalliselta paikalta urkujen uumenissa. Panoraamakuvat on otettu Kotkan kirkon Porthan-urkujen sisältä. Julkisivugalleriaan on koottu kuvia eri ikäisistä, eri rakentajien ja suunnittelijoiden uruista ympäri Suomea. Urkutiedon sisällöstä vastaa Helsingin Vanhan kirkon urkuri ja Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin osaston urkuimprovisaation tuntiopettaja Pekka Suikka- nen. - Halusimme tuoda suuren, usein saavuttamattoman kaukaiselta tuntuvan instrumentin lähempään tarkasteluun, Suikkanen kuvailee. - Uudella tekniikalla päästään tässä monella tapaa selvittämään monimutkaisen soittimen olemusta. Asiatiedon lisäksi tekijä toivoo sivuilla liikkuvan kokevan myös elämyksiä. - Toivottavasti sivuilta välittyy myös jotain siitä konkreettisesta tapahtumasta tai tunteesta, kun urkujen ääni syttyy soimaan. Kyse on siitä ydinhetkestä, kun koneisto tekee pienen liikkeensä ja ilmavirta hoitaa loput. Soittajallehan tämä tuntuma on etuoikeus, kuulija saa kuulla vain soivan äänen. Kirkkovuosi soi - musiikillisia virikkeitä kirkkovuoden pyhiin Kirkkovuosi soi sivut avaavat näkymiä jumalanpalveluksen musiikkiin. Sivusto esittelee kirkkovuoden pyhien virsiä, tekstimusiikkia, kuoro-, soolo- ja urkuohjelmistoa sekä omana osionaan J.S.Bachin kantaatteja. - Kirkkomusiikin vuosituhantinen perintö on niin rikas ja musiikkia niin runsaasti, että tunnemme parhaimmillaankin vain pienen osan tästä aarteistosta. Toisaalta kristillisen perinteen musiikkia on alusta asti jäsennetty kirkkovuoden mukaan, ja näin sen esittelyyn on luonteva käyttää moderneinta tekniikkaa kuten atk ja internet, kertoo sivuston sisällöstä vastaava kirkkomusiikin säveltäjä, Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin osaston lehtori Juhani Haapasalo. Kirkkovuoden eri ajankohdat soivat eri tavoin. Tätä on kätevä demonstroida juuri netissä. Teksti, kuva ja ääni muodostavat netissä havainnollisen kokonaisuuden, joka yhteyksien nopeutuessa alkaa toimia jo lähes reaaliaikaisesti. Sivusto tarjoaa esimerkkejä ja virikkeitä kirkkomuusikoille ja seurakuntalaisille musiikin monipuolisista käyttömahdollisuuksista kirkkovuoden eri pyhinä. - Ammattilainen kuten kanttori voi niistä löytää uutta (tai vanhaa!) virikettä, opiskelija voi hahmottaa liturgisen musiikin perintöä ja nykypäivää, musiikista nauttiva jokamies saattaa taustoittaa kokemuksiaan, Haapasalo uskoo. -Itselleni ravistavin kokemus on ollut tajuta, kuinka olennainen, erottamaton osa kristillisen kirkon jumalanpalveluselämää ja kaikkea elämää musiikki on. Musiikki ei ole vain hauska tai koskettava välipala, vaan esimerkiksi jumalanpalveluksessa sana ikään kuin puhkeaa musiikiksi, jatkuvasti ja orgaanisesti. Ihminen kokee ja kommunikoi keskeisesti musiikin keinoin. Tämän ahaa-elämyksen haluaisin jakaa sivuilla surfailevan kanssa! Kirkkovuosi soi -sivusto avautuu pääsiäisjakson musiikin esittelyllä. Helluntaija joulujaksojen pyhäpäivien esittelyt julkaistaan vuoden 2004 loppuun mennessä. teksti: Liisa Lauerma

10 Tapahtumia Konsertteja ti klo 21 Umo Jazz House ma klo Vanhan musiikin studio esittää La primavera - barokkiviulujen kevät Lähetyskirkko, Tähtitorninkatu 28/Vapaa pääsy Janne Nisonen, barokkiviulu Antti Kortelainen, barokkiviulu Anna Orasmaa, cembalo Markus Hohti, barokkisello ti klo Kansallisoopperan aula Keidas-opiskelijakonsertti Sari-Anneli Mäkelä, laulu Maija Purho, piano Amerikkalainen ilta ti klo Seria Classica Konserttisali Liput 10 / 7 e Seppo Salovius, piano, celesta Tuomas Mali, piano Janne Malmivaara, viulu Tapani Heikinheimo, sello Raija Regnell, mezzosopraano Jaakko Kortekangas, baritoni Arktinen Hysteria-kvintetti: Matti Närhinsalo, huilu Anni Haapaniemi, oboe Christoffer Sundqvist, klarinetti Tommi Hyytinen, käyrätorvi Ann-Louise Wägar, fagotti Ivesin ja Barberin sävellyksiä ti klo Wegelius-sali/Vapaa pääsy Hui-Ying Liu-Tawaststjernan piano-oppilaita Vapaa pääsy. Sibis Jazz Ensembles Jukka Uljas, saksofoni Valtteri Pöyhönen, kitara Jussi redriksson, piano Ville Herrala, basso Ville Pynssi, rummut Yhtyeen ohjaus Jarmo Savolainen ke klo Kampin palvelukeskus, vapaa pääsy Keidas-opiskelijakonsertti Katri Tammisalo, laulu Sati Salminen, piano Händel - Mozart - Schubert - Martin - alla ke klo Orkesterisoittimet Konserttisali Liput 10 / 5 e Takuya Takashima, oboe Henna Jämsä, klarinetti Antti Kaihola, piano Masséus Blunt Vogel Hrao Kokai ke klo Seria Classica Tuomiokirkon krypta Vapaa pääsy Ensikonsertti Pauliina red, traverso Hotteterre - Boismortier - Couperin Stamitz - Mozart - Reicha Helsingin barokkiorkesterin yhtye Volante-kvartetti eeniks-klubi to klo Pohjoinen Rautatienkatu 9, vapaa pääsy Tuulikki Laes, laulu & co Pianotrioista jazz-poplaulua TOPI korhonen kitara ja loopit VALTAVIRTA Omaa suomenkielistä poprock-musiikkia. Sara Suvela, laulu, basso, biisit Laura Valkonen, rummut, taustalaulu Matti Miettinen, kitara, taustalaulu su klo Kamarimusiikkisali Paavo Pohjolan kamarimusiikkiyhtyeet esiintyvät Beethoven - Dvorák su klo DocMus Konserttisali Vapaa pääsy Anu Vehviläinen, piano Anu Komsi, sopraano Szymanowski

11 Ilmoitustaulu Ilmoittautuminen opiskelijaluetteloon lukuvuodeksi Opiskelijoiden postiluukut kolisevat jälleen toukokuun puolen välin tienoilla kun läsnäoloilmoittautumislomakkeet, ilmoittautumisohjeet ja SAY:n maksukuitti postitetaan kaikille kuluvana lukuvuonna ( ) läsnä- tai poissaoleville opiskelijoille. Hyvä opiskelija: Huolehdithan siitä, että osoitetietosi ovat oikein myös Sibelius-Akatemian opiskelijarekisterissä. Osoitteenmuutoksia voi tehdä kaikissa palvelupisteissä. Tenttiasiaa Lukuvuoden viimeinen yleinen tenttipäivä on (lauantai). Kesäaikana on kaksi tenttipäivää 11.6 perjantai sekä 6.8 perjantai. Tentit järjestetään T-talon Auditoriossa klo Kaikkiin em. tentteihin päättyy ilmoittautuminen 19.5 keskiviikkona. Ilmoittautumiskuoria on saatavana kaikkien talojen palvelupisteistä sekä T-talon lomakehyllystä. Opiskelijoiden säilytyslokerot uusitaan Säilytyslokeroiden päivitys T-talolla on aloitettu. Lokeroiden haltijoita kehotetaan palauttamaan oviin jätetyt lomakkeet täytettynä vahtimestarille 1 krs mennessä. Tämän jälkeen lokerot, joiden lomaketta ei ole palautettu 1. kerrokseen määräaikaan mennessä, tyhjennetään ja lukot vaihdetaan. Tilat- ja turvallisuustiimi

12

13 12 13 Syksyn opiskelijakonsertit jaossa! Koelaulu Varaa omasi Matti Leismalta p , 6.9. klo Goethe-instituutti klo Keravan taidemuseo klo Kampin palvelukeskus klo Urho Kekkosen museo klo Kansallisoopperan aula klo Urho Kekkosen museo klo Kampin palvelukeskus klo Goethe-instituutti klo Raitioliikënnemuseo klo Cygnaeuksen galleria klo Keravan taidemuseo klo Urho Kekkosen museo klo Goethe-instituutti klo Kansallisoopperan aula klo Cygnaeuksen galleria klo Kampin palvelukeskus klo Raitioliikennemuseo, klo Temppeliaukio klo Cygnaeuksen galleria klo Urho Kekkosen museo klo Kansallisoopperan aula klo Goethe-instituutti klo Kampin palvelukeskus klo Keravan taidemuseo klo Kansallisoopperan aula Ooppera Skaala järjestää koelaulun kaikille äänifakeille tulevia produktioita varten Sibelius-Akatemian tiloissa. Tiedustelut & hakemukset CV:n ja mahd. kuvan kera os. Opettajat ja virkailijat ry:n kulttuuriretki Sibelius-Akatemian opettajat ja virkailijat ry:n perinteisiin kuuluu keväinen kulttuuriretki johonkin pääkaupungin kohteeseen. Tänä vuonna se on Designmuseo (Korkeavuorenkatu 23) johon tutustumme lauantaina klo 13. Retki on jäsenille ilmainen. Tervetuloa! Ilmoittaudu kulttuuriretkelle viimeistään ke 12.5.: Leena Hyvärinen, p tai Kerro samalla olisitko halukas osallistumaan näyttelyn jälkeen subventoituun ruokailuun jossakin lähiseudun ravintolassa. Johtokunta Kaksi aikuista laulun harrastajaa (mies ja nainen) haluaisi alkeisopetusta joko yhdessä tai erikseen. Yhteydenotot sposti: Vuokrataan 2 h ja keittiö Roihuvuoresta (hyvät yhteydet metrolle ja Itäkeskukseen) ajalle !! p

14 Ruokalista P-talo Ma Jauheliha-perunasosevuokaa (myös VL) Kermaista kirjolohipataa ja pinaattipastaa (VL) Peruna-papucurrya (L) Moniviljapuuroa, salaatit ja leipäannos (L) Pähkinävaahto Ti Lindströmin pihvi, keitettyjä perunoita ja sipulikastiketta (VL) Broileritortillat ja avokado-kermaviilikastiketta, leipäannos ja ruokajuoma Kukkakaaligratiinia (myös VL) Porkkanasosekeittoa ja leipäannos (L) Kinuskipäärynä Ke Intialaista kookos-seitikeittoa (L) Broilerimureketta, currykastiketta ja keitettyä riisiä (VL) Punajuuripihvit, paistettua sipulia ja keitettyjä perunoita (L) Hernesosekeittoa ja leipäannos (L) Appelsiinirahka To Maksaa kermakastikkeessa, puolukkahilloa ja keitettyjä perunoita (VL) Liha-perunapannua meksikolaisittain Couscous-kukkakaalipaprikat ja jogurtti-hunajakastiketta (VL) Kirkasta kasviskeittoa ja leipäannos (L) Mansikkakiisseli Pe Tonnikala-ananaspastaa (VL) Kanaa Kievin tapaan, lohkoperunoita, jogurtti-hunajakastiketta, leipäannos jaruokajuoma Parsakaali-porkkanakastiketta ja pastaa La Merimiesvuokaa Kasviskiusausta R-talo Ma Siskonmakkarakeitto Spagetti, jauhelihakastike Kasviskroketit, perunaa, kermaviilikastike Wienin leike Ti Lohikeitto Itämainen possupata, riisiä Spagettia, sieni-kasviskastike Pariloitua possua, maustevoi Ke Pastaa, kinkku-sipulikastike Kalkkunaa hedelmäkastikkeessa, riisiä Kreikkalainen kasvisvuoka Pippuripihvi To Hernekeitto, letut, mansikkahillo Paistettua kampelaa, tartarkastike, muusia Parsakaali-juustopiirakka Grillipihvi, maustevoi Pe Broilerikeitto Uunimakkara, muusia, tomaattikastiketta Ohrasuurimo-kasvislaatikko, puolukkahillo Sveitsin leike T-talo Ma Jauhelihakastike, pastaa (L) Tomaatti-fenkolikastike, pastaa (L) Amerikkalainen talonpoikaiskeitto, leipäannos (L) Paahdettua kirjolohta, tilli-kermaperunat, sinappi-kermaviilikastike, leipäannos ja ruokajuoma Rommi-rusinamousse Ti Pyttipannu, paistettu kananmuna (L) Kasviskroketit, omenakastike, peruna (VL) Seitiä japanilaisittain, riisi (L) Raparperi-kaurapaistoa, vaniljakastike Ke Kana-aurajuustokastike, perunasose (myös VL) Punajuuri-mantelipataa (L) Hernesosekeitto, leipäannos (VL) Riistakäristys, perunasose, puolukkasurvos, leipäannos ja ruokajuoma Marjarahka To Valkosipulihärkää, riisi (VL) Andalusian muna-kasvisvuokaa (VL) Tomaattinen papukeitto, leipäannos (L) Broilerifilee perhonen, mango-inkiväärikastike, riisi, parsakaalia, leipäannos ja ruokajuoma Puolukka-jogurttihyytelö Pe Metsästäjän jauhelihapihvi, peruna (VL) Soija-kasvisnuudelit (L) Janssonin kiusaus (VL) Kahvikiisseli Cafe da Capo on suljettuna kesälauantaisin.

15 Menu P-house Mon Ground meat and mashed potatoes casserole Rainbow trout pot with cream, spinach pasta Potato and bean curry our grain porridge * Nut mousse Tue Hamburger patty a la Lindström, onion sauce and potatoes Chicken tortillas and avocado sour cream - with bread and drink portion Cauliflower au gratin Carrot puree soup * Pear with caremel sauce Wed Saithe and coconut soup indian style Chicken loaf, curry sauce and rice Beetroot cutlets, fried onion and potatoes Puree d pea soup * Orange quark Thu Creamy liver sauce, lingonberry jam and potatoes Meat and potato pan in Mexican style Sweet peppers with couscous and cauliflower filling Clear vegetable soup * Strawberry fool ri Tuna and pasta stew Chicken kiew, yoghurt and honey sauce and potato wedges - with bread and lunch drink portion Broccoli and carrot sauce and pasta T-house Mon Minced meat sauce, pasta Tomato and fennel sauce, pasta American peasant soup, bread Roasted rainbow trout, dill cream potatoes, mustard and sour cream sauce, bread and beverage Tue Potato hash, fried egg Vegetable croquettes, apple sauce, potatoes Saithe Japaneise style, rice Wed Chicken and blue cheese sauce, mashed potatoes Beet root and almond stew Pureed pea soup, bread Sauteed game, mashed potatoes, lingon berries, bread and beverage Thu Garlicky beef sauce, rice Andalusian egg and vegetable casserole Tomato and bean soup, bread Chicken s breast butterfly, mango-ginger sauce, rice, broccoli, bread and beverage ri Hunter s minced meat patty, potatoes Soy and vegetable noodles Creamy anchovy and potato casserole Sat Cafe da capo in closed! Sat Sailor s beef and potato casserole Creamy vegetable and potato casserole

16 Kevään viimeinen Äänenkuljettaja ilmestyy Deadline on Hauskaa ja rentouttavaa kesään! Lukuvuoden avajaiset ovat Opetus alkaa Ilmoittautuminen päättyy

nro 23 27.2.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004

nro 23 27.2.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004 nro 23 27.2.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004 Sisältö Äänenkuljettaja nro 23/2003-2004 3 Pääkirjoitus, Otn:n päätöksiä 4 Rehtorin vaali 6 Keskustelua Äänenkuljettaja on perjantaisin ilmestyvä Sibelius-Akatemian

Lisätiedot

nro 2 / 9.9.2005 Sibelius-Akatemia 2005 2006

nro 2 / 9.9.2005 Sibelius-Akatemia 2005 2006 nro 2 / 9.9.2005 Sibelius-Akatemia 2005 2006 Sisältö Äänenkuljettaja nro 2/2005-2006 3 Pääkirjoitus 4 Sonetti avoinna 5 Uutisia 6 Keskustelua 9 Talon väkeä 12 Opintoasioita 16 Apurahoja 17 Tapahtumia 19

Lisätiedot

nro 31 / 13.5.2005 Sibelius-Akatemia 2004 2005

nro 31 / 13.5.2005 Sibelius-Akatemia 2004 2005 nro 31 / 13.5.2005 Sibelius-Akatemia 2004 2005 Sisältö Äänenkuljettaja nro 31/2004-2005 Äänenkuljettaja on perjantaisin ilmestyvä Sibelius-Akatemian sisäinen tiedotuslehti. Toimitusneuvosto: Gustav Djupsjöbacka,

Lisätiedot

Sibelius-Akatemia 14/2001-02 30.11.2001. Äänenkuljettaja

Sibelius-Akatemia 14/2001-02 30.11.2001. Äänenkuljettaja Sibelius-Akatemia 14/2001-02 30.11.2001 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 13/2001-02 Pääkirjoitus 33 Sisäistä viestintää tutkitaan 3 Opintoasioita 4 Opintotuki, opintoviikot ja opintojen päätoimisuus

Lisätiedot

nro 1/3.9.2004 Sibelius-Akatemia 2004 2005

nro 1/3.9.2004 Sibelius-Akatemia 2004 2005 nro 1/3.9.2004 Sibelius-Akatemia 2004 2005 Vapaapulsatiivinen vasurina Sisältö Äänenkuljettaja nro 1/2004-2005 3 Lukuvuoden 2004-2005 avajaiset 9 In Memoriam Pertti Hostikka ja Olli Kosonen 10 In Memoriam

Lisätiedot

www.khmusiikki.fi Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2015 Siiville!

www.khmusiikki.fi Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2015 Siiville! www.khmusiikki.fi Trioli Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2015 Siiville! II Valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät 11. 14.11.2015 Helsingissä Päivillä esitellään musiikkikasvatustoimintaa sen monissa

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset. helsinki 1/07. Uusi pappisasessori Hannu Vapaavuori: Kirkkomusiikki monipuolisemmaksi! Seurakuntamusiikin monet kasvot

Hiippakuntauutiset. helsinki 1/07. Uusi pappisasessori Hannu Vapaavuori: Kirkkomusiikki monipuolisemmaksi! Seurakuntamusiikin monet kasvot Hiippakuntauutiset helsinki 1/07 1 Uusi pappisasessori Hannu Vapaavuori: Kirkkomusiikki monipuolisemmaksi! Seurakuntamusiikin monet kasvot 2 P IISPAN PIISI Velvollisuudet Martti Ahtisaari puhui Lundissa

Lisätiedot

ESPOON MUSIIKKIOPISTON TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2012. Kilpailujen kevät Jatkoilmoittautumiset Mitä muskarin jälkeen?

ESPOON MUSIIKKIOPISTON TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2012. Kilpailujen kevät Jatkoilmoittautumiset Mitä muskarin jälkeen? ESPOON MUSIIKKIOPISTON TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2012 Kilpailujen kevät Jatkoilmoittautumiset Mitä muskarin jälkeen? HUHTIKUU 2012 SISÄLTÖ: Rehtorin puheenvuoro 3 Yleistä 4 Konsertteja 5 Jatkoilmoitukset

Lisätiedot

Inter Vivos 4 / 2014. Inter Vivos on Pykälä ry:n jäsenlehti.

Inter Vivos 4 / 2014. Inter Vivos on Pykälä ry:n jäsenlehti. Inter Vivos 4 / 2014 Inter Vivos on Pykälä ry:n jäsenlehti. J OS SINUSSA ON JOTAKIN POIKKEUKSELLISTA, SAATAT LUODA URAN POIKKEUKSELLISESSA TOIMISTOSSA. VARMAAN JO ARVAAT, MILLAISIA HENKILÖITÄ HAEMME. REKRYTOIMME

Lisätiedot

Usko on Ullan ja Siirin juttu

Usko on Ullan ja Siirin juttu Tuomiokirkko Espoonlahti Leppävaara Olari Tapiola Kauniainen Seuraavissa seurakuntavaaleissa uurnille pääsevät 16-vuotiaat. Myös ehdokkaiksi toivotaan entistä enemmän nuoria seurakuntalaisia. Sivu 4. Espoon

Lisätiedot

Pakilan musiikkiopisto 30 vuotta

Pakilan musiikkiopisto 30 vuotta Rakkaus näkyy... ja kuuluu... Pakilan musiikkiopisto 30 vuotta 1 2 Rakkaus näkyy... ja kuuluu... Pakilan musiikkiopisto 30 vuotta Julkaisija Pakilan musiikkiopisto Toimitus Arja Ahlajoki Kuvat Pakilan

Lisätiedot

mind free your SAMULI PUTRO: TUNNEN ITSENI HETKITTÄIN ROHKEAKSI! YLEX:N TOIMITTAJA KATI MIKKONEN -VINKKEJÄ RADIOTYÖHÖN

mind free your SAMULI PUTRO: TUNNEN ITSENI HETKITTÄIN ROHKEAKSI! YLEX:N TOIMITTAJA KATI MIKKONEN -VINKKEJÄ RADIOTYÖHÖN SYKSY 2005 NRO 1 free your WWW.FREEYOURMIND.FI mind SAMULI PUTRO: TUNNEN ITSENI HETKITTÄIN ROHKEAKSI! YLEX:N TOIMITTAJA KATI MIKKONEN -VINKKEJÄ RADIOTYÖHÖN KAIVOPUISTON JA KAISANIEMEN KESÄKONSERTIT VIESTINTÄPAJA

Lisätiedot

Ideasta toiminnaksi. Salon Numero 4 7.9.2012. Vaarallista uskoa. Syksyn monet menot. Joukko äitejä pani pystyyn perhepyhäkoulun.

Ideasta toiminnaksi. Salon Numero 4 7.9.2012. Vaarallista uskoa. Syksyn monet menot. Joukko äitejä pani pystyyn perhepyhäkoulun. Salon Numero 4 7.9.2012 Vaarallista uskoa Anwarin kotimaassa on vaarallista olla kristitty. Syksyn monet menot Konsertteja sivulla 6. Kaksi tusinaa kuoroja sivulla 7. Perhekerhoja sivulla 9. Hengellisen

Lisätiedot

KOMPOSITIO4 / 2013. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Joulukuu 2013

KOMPOSITIO4 / 2013. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Joulukuu 2013 KOMPOSITIO4 / 2013 Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Joulukuu 2013 PÄÄKIRJOITUS KOMPOSITIO 4 / 2013 Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Julkaisija Suomen Säveltäjät ry Runeberginkatu 15 A 11 00100 Helsinki

Lisätiedot

Pikalirinä. Lahden musiikkiopiston lehti 2 2006

Pikalirinä. Lahden musiikkiopiston lehti 2 2006 Pikalirinä Lahden musiikkiopiston lehti 2 2006 Pikalirinä Lahden musiikkiopiston Kalevi Aho -sali (225 paikkaa) Hämeenkatu 4 Kokoukset, konsertit, näytökset, koulutustilaisuudet, perhejuhlat. Tilaisuuksiin

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset helsinki 2/03

Hiippakuntauutiset helsinki 2/03 Hiippakuntauutiset helsinki 2/03 36 Isä meidän, joka olet kaupungissa Sari Kuvaja: Kaupunkilaisaikuisen unelmia dynaamisesta kirkosta Vuorotteluvapaalla turistipapiksi? P IISPAN PIISI Ethän myöhästy Yksi

Lisätiedot

Bassoklubin historiaa

Bassoklubin historiaa Basismi tekee älykkääksi! Bassoklubin historiaa Brnon bassofestivaali Pedagogi Jussi Javas Lahden bassoryhmä Kontra-C Sisällysluettelo Suomen kontrabassoklubi ry:n jäsenlehti 25. vuosikerta. Ensimmäinen

Lisätiedot

Aulis Pitkälä LUKEMISTA OPETTAJILLE. Opetushallituksen pääjohtaja. johtaa nyt opetuksen kehittämistä maassamme s. 4

Aulis Pitkälä LUKEMISTA OPETTAJILLE. Opetushallituksen pääjohtaja. johtaa nyt opetuksen kehittämistä maassamme s. 4 2 2012 LUKEMISTA OPETTAJILLE Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä johtaa nyt opetuksen kehittämistä maassamme s. 4 CERN-tiedeopiskeluprojekti avaa ovia fysiikan kiehtovaan maailmaan s. 10 Heli Hirvelän

Lisätiedot

Tuntijako karahti politiikan kiviin. Musiikkikasvatuksen. kaavakuva 1/2011 MUSIIKKIKASVATUKSEN AIKAKAUSLEHTI. Koulujen Musiikinopettajat ry 10

Tuntijako karahti politiikan kiviin. Musiikkikasvatuksen. kaavakuva 1/2011 MUSIIKKIKASVATUKSEN AIKAKAUSLEHTI. Koulujen Musiikinopettajat ry 10 MUSIIKKIKASVATUKSEN AIKAKAUSLEHTI 1/2011 Tuntijako karahti politiikan kiviin Musiikkikasvatuksen kaavakuva Kevätpäivillä tapahtuu Musiikkiliikuntaa, oopperaa ja musiikkiteatteria Koulujen Musiikinopettajat

Lisätiedot

Käpylän musiikkiopiston tiedotuslehti 3/14-15

Käpylän musiikkiopiston tiedotuslehti 3/14-15 Kapula Käpylän musiikkiopiston tiedotuslehti 3/14-15 Kapula Käpylän musiikkiopiston tiedotuslehti 3/14-15 Kanslia tiedottaa... 3 Rehtorin palsta... 3 Harmonikat soivat yhdessä musapajoissa... 4 Kisatuloksia

Lisätiedot

Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7. Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8. Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s.

Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7. Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8. Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s. BPW Finland BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN 1/2012 Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7 Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8 Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s. 10-15 Liiton toimistolla

Lisätiedot

2/48. Suomessa on paras pysyä terveenä ja nuorena

2/48. Suomessa on paras pysyä terveenä ja nuorena 2/48 17.1.2008 Espoon seurakuntasanomat www.esse.fi Espoonlahti Leppävaara Olari Tapiola Tuomiokirkko Kauniainen Markku Mattila / Kuvakotimaa Se on viimeinen matka Hautajaisissa perhe, sukulaiset ja ystävät

Lisätiedot

Hyvää Joulua ja siunausta vuodelle 2007

Hyvää Joulua ja siunausta vuodelle 2007 Joukkokirje RADIO DEIN JA KRISTITYT YHDESSÄ RY:N UUTISLEHTI Julkaisija: Kristityt Yhdessä ry, Ilmalankuja 2 i, 00240 Helsinki, 9. vuosikerta N:o 4/2006 Hyvää Joulua ja siunausta vuodelle 2007 RADIO DEI

Lisätiedot

Eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, ei niillä ole vajaa eikä varastoa, ja silti Jumala ruokkii ne. Luuk. 12:24

Eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, ei niillä ole vajaa eikä varastoa, ja silti Jumala ruokkii ne. Luuk. 12:24 Naantalin seurakuntalehti 2/2008 18.4.2008 Virsi on hengitystä, rukousta ja ruisleipää Lue lisää s. 4-5 Eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, ei niillä ole vajaa eikä varastoa, ja silti Jumala ruokkii ne. Luuk.

Lisätiedot

CKONTRA 1/2008. Bassosoolo siellä toinen täällä kolmas Jyväskylässä... Basso-ostoksilla Hollannissa. Palkittu pedagogi as

CKONTRA 1/2008. Bassosoolo siellä toinen täällä kolmas Jyväskylässä... Basso-ostoksilla Hollannissa. Palkittu pedagogi as CKONTRA 1/2008 Bassosoolo siellä toinen täällä kolmas Jyväskylässä... Basso-ostoksilla Hollannissa Palkittu pedagogi Jussi Jav avas as Elämää opintojen jälkeen? - kaksi tarinaa The Wolf - Par art t II

Lisätiedot

Järvenpää / Tuusula. www.kum.fi. Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston lehti. lv. 2012 2013

Järvenpää / Tuusula. www.kum.fi. Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston lehti. lv. 2012 2013 Järvenpää / Tuusula Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston lehti lv. 2012 2013 www.kum.fi Kielotie 4, Tikkurila Puh. 010 439 3730, ma-pe: 10-18, la 10-14. www.vantaanmusiikki.fi Lääkärikeskus Aava Orto-Lääkärit

Lisätiedot

Lehdessä muun muassa:

Lehdessä muun muassa: Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 1/2013 Lehdessä muun muassa: Finlandia liikennöi Jätkäsaaresta s. 3 Tall Ships Race Ruoholahteen s. 6 Wood City -puukortteli sai muodon s. 7 RUOHOLAHTI UUDIS- TUNUT!

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

Aplodit Orkesterille r.y:n jäsenlehti kevät/syksy 2012. Lahden lahja musiikille. Kivaa kesätyötä tiedossa. Monitoimimatka Britanniaan

Aplodit Orkesterille r.y:n jäsenlehti kevät/syksy 2012. Lahden lahja musiikille. Kivaa kesätyötä tiedossa. Monitoimimatka Britanniaan Aplodit Orkesterille r.y:n jäsenlehti kevät/syksy 2012 Lahden lahja musiikille Kivaa kesätyötä tiedossa Monitoimimatka Britanniaan 10.4. alkaen palvelemme Sokosta vastapäätä, osoitteessa Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Enya ja Amos kasvavat suomalaisessa perheessä Sivu 16. Lähetys. Ystävyysseurakunta- Seurakunta on Kirkon arkityö. matkalla

Enya ja Amos kasvavat suomalaisessa perheessä Sivu 16. Lähetys. Ystävyysseurakunta- Seurakunta on Kirkon arkityö. matkalla Majakka n www. vaasaevl.fi Vaasan suomalainen seurakunta 3/2013 Vankilalähetit Sivu 8 9 Marie Mattila Enya ja Amos kasvavat suomalaisessa perheessä Sivu 16 Lähetys Ystävyysseurakunta- Seurakunta on Kirkon

Lisätiedot