nro Sibelius-Akatemia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "nro 32 7.5.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004"

Transkriptio

1 nro Sibelius-Akatemia

2 Sisältö Äänenkuljettaja nro 32/ Pääkirjoitus 4 Uusia osastonjohtajia 6 Hallituksen päätöksiä 7 Uutisia 10 Tapahtumia 11 Ilmoitustaulu 14 Ruokalista 15 Menu Äänenkuljettaja on perjantaisin ilmestyvä Sibelius-Akatemian sisäinen tiedotuslehti. Toimitusneuvosto: Pekka Vapaavuori, Tuula Linsiö, Matti Perttula, Johanna Lassy ja Jussi Kainulainen. Toimitus: Tuulikki Väänänen ja Johanna Lassy Piirrokset: Lassi Rajamaa ISSN Kirjoitusohjeita Kirjoita pelkkää suoraa tekstiä ilman mitään muotoiluja: - ei sisennyksiä - ei alleviivauksia - ei versaaleja (ISOJA KIRJAIMIA) - lihavointia voit käyttää harkiten - erota otsikot ja kappaleet toisistaan välilyönnillä - ei logoja eikä laatikoita tekstin mukana Jos haluat juttuusi logon tai kuvan, lähetä sellainen erikseen tallennettuna tif-muotoon. Tallenna juttusi mieluiten rtf-muotoon. Toki myös docmuoto tai pelkkä sähköpostiviestikin käy. Lähetä juttusi viimeistään maanantaina os.

3 Pääkirjoitus 2 3 Sibelius-Akatemiassa on ollut poikkeuksellinen vaalikevät, joka jatkuu jatkuu edelleen osin aika värikkäännä. Rehtorin ja vararehtorin vaalit menivät tyylikkäästi kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti, mutta osastoneuvostojen ja osastonjohtajien vaaleissa on ilmennyt kompurointia. Se on osoittanut, että vaalijohtosäännössämme, vaalien toteuttamisessa ja vaalikäyttäytymisessämme on korjaamisen varaa. Osastoneuvostojen ja osastonjohtajien vaaliprosessi menee seuraavasti: Ensin pidetään osaston yleiskokous, joka valitsee osastoneuvoston ja jossa pidetään neuvoa antava äänestys tulevasta osastonjohtajasta. Äänestys ei kuitenkaan sido uutta osastoneuvostoa, joka suorittaa varsinaisen vaalin. Osaston yleiskokouksessa jokaisella osallistujalla on yksi ääni. Kun osastoon kuuluvasta väestä valtaosa on opiskelijoita, niin yleiskokouksen voimasuhteet eri ryhmien välillä eivät vastaa osastoneuvoston voimasuhteita. Sehän koostuu kolmesta ryhmästä: professoreista, muusta henkilökunnasta ja opiskelijoista sekä lisäksi mahdollisesti ulkopuolisista jäsenistä. Jokaisen ryhmän jäsenmäärän on oltava vähemmän kuin puolet osastoneuvoston kokonaismäärästä. Yleiskokoukseen osallistuminen on yleensä varsin laimeaa. Kun äänioikeutetuista vain muutama prosentti on paikalla äänestämässä, melko pienenkin yksittäisen joukon painoarvo voi nousta suureksi. Kaikki tämä voi johtaa siihen niin kuin on jo käynytkin että yleiskokouksen neuvoa antavassa osastonjohtajan äänestyksessä ylivoimaisen enemmistön saanut henkilö ei tulekaan valituksi. Kun etukäteen ei ole minkäänlaista ehdokasasettelua, eikä siis myöskään ehdokkaiden ja heidän tavoitteidensa esittelyä, vaalit käydään helposti hyvinkin sattumanvaraisin perustein. Osastoneuvostoon valituilla ja pahimmassa tapauksessa osastonjohtajaksi valitulla ei välttämättä ole tarpeellista tietoa toimensa velvollisuuksista ja tehtävistä. Tänä vuonna vaaliprosessi on kaikkine puutteineen jo loppusuoralla. Toivottavasti siitä selvitään ilman suurempia traumoja. Nyt keväällä ei oikein ole enää mahdollisuutta järjestää tilaisuuksia tapahtuneiden kömpelyyksien puimiseen, mutta toivottavasti syksyllä toiminnan alkaessa asiat voidaan puhua selviksi. Eiköhän virheistä osattane ottaa oppia niin, etteivät ne ainakaan ensi kerralla enää toistu. Pekka Vapaavuori

4 Uusia osastonjohtajia Tätä lehteä tehtäessä kaksi osastoa oli saanut uuden johtajan. Orkesterisoitinten osaston osastonjohtajaksi valittiin lehtori Hui-Ying ing Liu-Tawaststjer awaststjerna ja sävellyksen ja musiikinteorian osaston osastonjohtajaksi lehtori Riitta Valkeila. Molemmat vastaavat seuraavaan kysymykseen: Mitkä ovat keskeiset tavoitteesi osastonjohtajana? Hui-Ying Liu-Tawaststjerna Päätavoitteeni pianomusiikin osaston uutena johtajana on luoda taiteellisesti, henkisesti ja taloudellisesti tasapainoa ja hyvänolon tunnetta osaston sisälle. Jos osasto hallitsee itsensä ja resurssinsa, sillä on myös vahva itsetunto, ja se voi suunnata huomionsa ja energiansa luovuuteen sekä nuorten kouluttamiseen. Tällainen osasto voi myös toimia hyvässä yhteistyössä muun Sibelius-Akatemian kanssa. Konkreettisemmin tämä tarkoittaisi projekteja, jotka hyödyntäisivät opettajiemme, opiskelijoittemme ja hallintohenkilökunnan lahjakkuutta, ja jotka jatkossa loisivat osastollemme oman äänen ja persoonallisuuden. Toisin sanoen, haluaisin a) laajentaa taiteellisen toimintamme näkyvyyttä, b) vahvistaa osastomme profiilia, c) luoda taloudellista vakautta ja d) säilyttää johtoasemamme omalla alallamme. Jos saavutamme nämä tavoitteet, voimme myös saavuttaa alussa mainitsemani tasapainon. Olen myös kiinnostunut nuoremman sukupolven tulevaisuudesta niiden nuorten, jotka nyt opiskelevat osastollamme tai tulevat meille opiskelemaan lähitulevaisuudessa. Onko heille tarjolla riittävästi työpaikkoja ja esiintymismahdollisuuksia? Näyttää siltä, että samalla kun opiskelijoidemme taso on viime aikoina dramaattisesti noussut, kuulijoiden (eli konserttiyleisön) määrä ei välttämättä ole kohonnut. Tähän ongelmaan on pyrittävä löytämään ratkaisuja. Hui-Ying Liu-Tawaststjerna Sen lisäksi, että esiintyvän muusikon ja yhteiskunnan suhde on tärkeä, uskon myös, että säveltäjien ja esiintyjien välillä voisi olla läheistä yhteistyötä. Siten haluaisin jatkaa edellisen osastonjohtajan aloittamaa PianoNyt-projektia ja kehittää tällaista osastojen välistä yhteistyötä edelleen. Mitä tulee pedagogiikkaopintoihin, olisin valmis luottamaan siihen, että alueesta vastaavat opettajat tulevat löytämään oikeat tavoitteet ja muodot pedagogiikkaopinnoillemme. Lopuksi, mutta ei vähäisimpänä seikkana, haluai-

5 4 5 sin mainita, että osastollamme ei työskentele ainoastaan pianisteja, vaan myös harmonikansoittajia, kitaristeja ja kanteleensoittajia. On itsestään selvää, että kaikkia soittimia tulee tukea tasavertaisesti. Kiitän kollegojani ja opiskelijoita minulle osoitetusta luottamuksesta. Yritän tehdä parhaani uusien haasteiden edessä, toivoakseni yhteistyössä kaikkien osastolla työskentelevien kanssa. Riitta Valkeila Toimikausi alkaa elokuussa, joten käsitykseni tehtäväkentästä on vasta muotoutumassa. Tavoitteet muuntuvat ajan myötä ja haluan olla avoin erilaisille vaikutteille. Tällä hetkellä minusta tuntuu, että haluan olla: 1. Osastonjohtaja, jolle sekä henkilökunta että opiskelijat voivat puhua osastomme toiminnasta avoimesti. Tarkoitan tällä sekä toiveita ja haaveita, että mahdollisia vaikeita/kipeitä ongelmia. Johdon tehtävähän on luoda edellytykset yhteisesti muotoiltujen päämäärien toteutumiselle. Johtaja voi organisoida prosesseja, joilla erilaisia tavoitteita ja edellytyksiä luodaan. 2. mukana kehittämässä osaston toimintaa nykyistä yli- opistomaisemmaksi. Tutkimukselle ja taiteelliselle toiminnalle pitäisi olla tilaa kokonaistyöajassa. Voisimme kannustaa tutkivaa oppimista (ja opettamista) ja tätä kautta luoda uusia työtapoja ja sisältöjä. Meillä on osastolla runsaasti lahjakkuutta, monenlaisia lahjakkuuksia ja osaamista, jotka eivät aina pääse parhaalla mahdollisella tavalla esille. 3. jatkamassa työyhteisömme rakentamista yhteisöllisemmäksi. Asioiden valmistelun ja päätöksenteon avoimuus, perusteita keskusteleminen ja tiedotus ovat esimerkiksi tässä tärkeitä. 4. kehittämässä oppimisen ja kasvamisen edellytyksiä. Sana opinto-ohjaus tuo helposti mieleen kapea-alaisen pyrkimyksen piiskata opiskelija tutkinnon suorittamiseen Riitta Valkeila mahdollisimman nopeasti. Puutarhanhoito on opettanut minulle, että kasvukauden sato riippuu monista asioista: kasvi tarvitsee sopivan maan, valoa, lämpöä, vettä ja tilaa kasvaakseen. Puutarhuri voi hoitaa näitä edellytyksiä vaikkapa kastelulla, rikkaruohojen kitkennällä ja lämpöharsoilla. Yliopisto oppimisympäristönä voisi olla eräänlainen puutarhuri ja huolehtia suotuisista oppimisedellytyksistä tarvittavin toimenpitein. Lähtökohtana tulisi olla kannustavuus ja edellytysten rakentaminen uhkailujen ja sanktioiden sijaan. Ennen varsinaisen työn alkua on helppoa olla idealisti ja optimisti. Sibelius-Akatemia luovana ympäristönä koostuu erilaisten persoonallisuuksien verkostoista. Asiantuntija-

6 yhteisössä ei ole ehkä mahdollista puhua johdettavana olemisesta lainkaan. Onko siis johtajiakaan? Johtajan sijasta voisi olla viisaampaa puhua luotsista ja kapteenista, joiden tehtävänä on hoitaa laiva ehjänä pahimpien karikoiden ohitse. Hallituksen päätöksiä Hallitus päätti kokouksessaan 5/ : - hyväksyä äänestyksen jälkeen Sibelius-Akatemian vuoden 2004 peruskoulutuksen aloituspaikkojen kokonaismääräksi 170, jota rehtori voi lopullisessa valintapäätöksessään vähentää tai lisätä enintään kymmenellä prosentilla harkintansa mukaan - hyväksyä Sibelius-Akatemian vuoden 2004 nuorisokoulutuksen aloituspaikkojen kokonaismääräksi 25, jota rehtori voi lopullisessa valintapäätöksessään vähentää tai lisätä enintään kymmenellä prosentilla harkintansa mukaan - pyytää henkilöstöosastoa tekemään seuraavaan hallituksen kokoukseen esityksen yli-assistentin johtosäännön muuttamisesta siten, että virka-aika on jatkossa 5 v. - nimittää Robert de Godzinskyn äänityksen ja äänituotannon lehtorin virkaan nimittää Jari Perkiömäen jazzmusiikin lehtorin virkaan lähtien. - nimittää Peter Peitsalon urkumusiikin lehtorin virkaan lähtien. - nimittää Lasse Lagercrantzin kontrabassomusiikin osa-aikaisen lehtorin virkaan lähtien. - ottaa professori Erkki Jokisen sävellyksen professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle merkitä tiedoksi Sibelius-Akatemian lahjoitus- ja testamenttivarojen tilintarkastuskertomuksen vuodelta merkitä tiedoksi Sibelius-Akatemian lahjoitus- ja testamenttivarojen vuosiraportin vuodelta nimetä lahjoitus- ja testamentti varojen tilintarkastajiksi Markku Pajusen (KHT) ja Osmo Valtosen (HTM) sekä varatilintarkastajiksi Reino Tikkasen (KHT) ja Klaus Krokforsin (JHTT). Hallituksen kokoukset keväällä 2004: ti 1.6 klo 8-12

7 Uutisia 6 7 P-festivaali viritti vappuun! Torstaina 29. huhtikuuta P-talon kuppilassa tehtiin historiaa. Ylioppilaskunnan, jazzin, kamun ja mukan yhteisesti järjestämä P-festari houkutteli paikalle lukuisia esiintyjiä sekä tuvan täydeltä yleisöä ja juhlijoita. Tarjolla oli myös ruokaa, simaa ja munkkeja, joiden kysyntä tosin ylitti tarjonnan. Ilta alkoi jo neljältä, kun DJ:t Perkiömäki, Ilmonen ja Poke- la panivat levylautasen pyörimään. Illan mittaan he panivat itsensäkin pyörimään tanssilavalla ja kannustivat näin muitakin unohtamaan arjen surut ja juhlimaan vappua. Milla Viljamaa, Arnould Shiwalala ja Topi Korhonen rumpujen takana, edessä ja ja sivullla. Ensimmäinen live-esitys oli Arnold Shiwalalan ja kumppaneiden rumpuspektaakkeli. Räväkkä ja iloinen aloitus, joka ei jättänyt ketään kylmäksi. Seuraavaksi illan pääorganisaattori, miksaaja ja juontaja Hannu Oskala spiikkasi Spontaanin vireen lavalle. Bändi houkutteli myös tanssijoita polskan ja polkan ja mitä näitä nyt onkaan pyörteisiin. Jossain vaiheessa ilta muuttui lähes epätodelliseksi, kun ruokalaan ilmestyi moottoripyörä kuin tyhjästä, kaiuttimista alkoi kuulua Nauravaa kulkuria ja hullunkurinen tanssiryhmä kiersi käsi kädessä juhlahuoneistoa musiikin tahdissa... Maija Ruuskanen, Veera Railio & Co rauhoitti villiintynyttä tunnelmaa. Pian turboruuvia kuitenkin kiristettiin ja yleisöäkin laulatettiin. Bossanovat ja muut kuumat rytmit tanssittivat väkeä.

8 RRCo:n frontline RRCo:n jälkeen tuolit ja pöydät raivattiin katrillin tieltä. Kamulaiset kipusivat lavalle ja antoivat palkeitten soida. Timo Saarin vetämän katrillin aikana kuppilan lämpötila nousi ainakin kymmenen astetta. Festarin kruunasi ja korkkasi jazzilaisten ensemble, johon oli päivän aikana saatu houkuteltua niin monta soittajaa, että kaikki eivät edes mahtuneet lavalle. Ohjelmistossa oli runsaasti jamaikalais-rytmejä. Illan hienoimpia hetkiä koettiin, kun koko P-talo tanssi yhtäaikaa. Onneksi Feeniksklubille oli buukattu loppuillaksi loistavat esiintyjät, sillä muuten kaikki olisivat jääneet Pitskuun ja jamit olisivat jatkuneet pitkälle vappuaaton puolelle... Teksti ja kuvat: Matias Harju

9 8 9 Virtuaalikatedraali täydentyy - uudet verkkopalvelut Urkutieto ja Kirkkovuosi soi avautuivat Kirkkomusiikin osaston tuottaman internet-sivuston uudet osiot, Urkutieto ja Kirkkovuosi soi avautuivat maaliskuun lopulla osoitteessa Urkutieto - kurkistus urkujen uumeniin ja äänimaailmaan Urkutieto esittelee soitinten kuningattaren kuvin ja ääninäyttein. Kokonaisuuteen kuuluva Urkusanasto sisältää piirroskuvin havainnollistetut selitykset n.160 termille ja urkujen osalle. Someron kirkon Zachariassen-uruilla soitetut näytteet esittelevät urkujen äänikertoja ja erilaisia äänikertayhdistelmiä. Virtuaalikatedraali tarjoaa myös mahdollisuuden tutkia urkuja epätavalliselta paikalta urkujen uumenissa. Panoraamakuvat on otettu Kotkan kirkon Porthan-urkujen sisältä. Julkisivugalleriaan on koottu kuvia eri ikäisistä, eri rakentajien ja suunnittelijoiden uruista ympäri Suomea. Urkutiedon sisällöstä vastaa Helsingin Vanhan kirkon urkuri ja Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin osaston urkuimprovisaation tuntiopettaja Pekka Suikka- nen. - Halusimme tuoda suuren, usein saavuttamattoman kaukaiselta tuntuvan instrumentin lähempään tarkasteluun, Suikkanen kuvailee. - Uudella tekniikalla päästään tässä monella tapaa selvittämään monimutkaisen soittimen olemusta. Asiatiedon lisäksi tekijä toivoo sivuilla liikkuvan kokevan myös elämyksiä. - Toivottavasti sivuilta välittyy myös jotain siitä konkreettisesta tapahtumasta tai tunteesta, kun urkujen ääni syttyy soimaan. Kyse on siitä ydinhetkestä, kun koneisto tekee pienen liikkeensä ja ilmavirta hoitaa loput. Soittajallehan tämä tuntuma on etuoikeus, kuulija saa kuulla vain soivan äänen. Kirkkovuosi soi - musiikillisia virikkeitä kirkkovuoden pyhiin Kirkkovuosi soi sivut avaavat näkymiä jumalanpalveluksen musiikkiin. Sivusto esittelee kirkkovuoden pyhien virsiä, tekstimusiikkia, kuoro-, soolo- ja urkuohjelmistoa sekä omana osionaan J.S.Bachin kantaatteja. - Kirkkomusiikin vuosituhantinen perintö on niin rikas ja musiikkia niin runsaasti, että tunnemme parhaimmillaankin vain pienen osan tästä aarteistosta. Toisaalta kristillisen perinteen musiikkia on alusta asti jäsennetty kirkkovuoden mukaan, ja näin sen esittelyyn on luonteva käyttää moderneinta tekniikkaa kuten atk ja internet, kertoo sivuston sisällöstä vastaava kirkkomusiikin säveltäjä, Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin osaston lehtori Juhani Haapasalo. Kirkkovuoden eri ajankohdat soivat eri tavoin. Tätä on kätevä demonstroida juuri netissä. Teksti, kuva ja ääni muodostavat netissä havainnollisen kokonaisuuden, joka yhteyksien nopeutuessa alkaa toimia jo lähes reaaliaikaisesti. Sivusto tarjoaa esimerkkejä ja virikkeitä kirkkomuusikoille ja seurakuntalaisille musiikin monipuolisista käyttömahdollisuuksista kirkkovuoden eri pyhinä. - Ammattilainen kuten kanttori voi niistä löytää uutta (tai vanhaa!) virikettä, opiskelija voi hahmottaa liturgisen musiikin perintöä ja nykypäivää, musiikista nauttiva jokamies saattaa taustoittaa kokemuksiaan, Haapasalo uskoo. -Itselleni ravistavin kokemus on ollut tajuta, kuinka olennainen, erottamaton osa kristillisen kirkon jumalanpalveluselämää ja kaikkea elämää musiikki on. Musiikki ei ole vain hauska tai koskettava välipala, vaan esimerkiksi jumalanpalveluksessa sana ikään kuin puhkeaa musiikiksi, jatkuvasti ja orgaanisesti. Ihminen kokee ja kommunikoi keskeisesti musiikin keinoin. Tämän ahaa-elämyksen haluaisin jakaa sivuilla surfailevan kanssa! Kirkkovuosi soi -sivusto avautuu pääsiäisjakson musiikin esittelyllä. Helluntaija joulujaksojen pyhäpäivien esittelyt julkaistaan vuoden 2004 loppuun mennessä. teksti: Liisa Lauerma

10 Tapahtumia Konsertteja ti klo 21 Umo Jazz House ma klo Vanhan musiikin studio esittää La primavera - barokkiviulujen kevät Lähetyskirkko, Tähtitorninkatu 28/Vapaa pääsy Janne Nisonen, barokkiviulu Antti Kortelainen, barokkiviulu Anna Orasmaa, cembalo Markus Hohti, barokkisello ti klo Kansallisoopperan aula Keidas-opiskelijakonsertti Sari-Anneli Mäkelä, laulu Maija Purho, piano Amerikkalainen ilta ti klo Seria Classica Konserttisali Liput 10 / 7 e Seppo Salovius, piano, celesta Tuomas Mali, piano Janne Malmivaara, viulu Tapani Heikinheimo, sello Raija Regnell, mezzosopraano Jaakko Kortekangas, baritoni Arktinen Hysteria-kvintetti: Matti Närhinsalo, huilu Anni Haapaniemi, oboe Christoffer Sundqvist, klarinetti Tommi Hyytinen, käyrätorvi Ann-Louise Wägar, fagotti Ivesin ja Barberin sävellyksiä ti klo Wegelius-sali/Vapaa pääsy Hui-Ying Liu-Tawaststjernan piano-oppilaita Vapaa pääsy. Sibis Jazz Ensembles Jukka Uljas, saksofoni Valtteri Pöyhönen, kitara Jussi redriksson, piano Ville Herrala, basso Ville Pynssi, rummut Yhtyeen ohjaus Jarmo Savolainen ke klo Kampin palvelukeskus, vapaa pääsy Keidas-opiskelijakonsertti Katri Tammisalo, laulu Sati Salminen, piano Händel - Mozart - Schubert - Martin - alla ke klo Orkesterisoittimet Konserttisali Liput 10 / 5 e Takuya Takashima, oboe Henna Jämsä, klarinetti Antti Kaihola, piano Masséus Blunt Vogel Hrao Kokai ke klo Seria Classica Tuomiokirkon krypta Vapaa pääsy Ensikonsertti Pauliina red, traverso Hotteterre - Boismortier - Couperin Stamitz - Mozart - Reicha Helsingin barokkiorkesterin yhtye Volante-kvartetti eeniks-klubi to klo Pohjoinen Rautatienkatu 9, vapaa pääsy Tuulikki Laes, laulu & co Pianotrioista jazz-poplaulua TOPI korhonen kitara ja loopit VALTAVIRTA Omaa suomenkielistä poprock-musiikkia. Sara Suvela, laulu, basso, biisit Laura Valkonen, rummut, taustalaulu Matti Miettinen, kitara, taustalaulu su klo Kamarimusiikkisali Paavo Pohjolan kamarimusiikkiyhtyeet esiintyvät Beethoven - Dvorák su klo DocMus Konserttisali Vapaa pääsy Anu Vehviläinen, piano Anu Komsi, sopraano Szymanowski

11 Ilmoitustaulu Ilmoittautuminen opiskelijaluetteloon lukuvuodeksi Opiskelijoiden postiluukut kolisevat jälleen toukokuun puolen välin tienoilla kun läsnäoloilmoittautumislomakkeet, ilmoittautumisohjeet ja SAY:n maksukuitti postitetaan kaikille kuluvana lukuvuonna ( ) läsnä- tai poissaoleville opiskelijoille. Hyvä opiskelija: Huolehdithan siitä, että osoitetietosi ovat oikein myös Sibelius-Akatemian opiskelijarekisterissä. Osoitteenmuutoksia voi tehdä kaikissa palvelupisteissä. Tenttiasiaa Lukuvuoden viimeinen yleinen tenttipäivä on (lauantai). Kesäaikana on kaksi tenttipäivää 11.6 perjantai sekä 6.8 perjantai. Tentit järjestetään T-talon Auditoriossa klo Kaikkiin em. tentteihin päättyy ilmoittautuminen 19.5 keskiviikkona. Ilmoittautumiskuoria on saatavana kaikkien talojen palvelupisteistä sekä T-talon lomakehyllystä. Opiskelijoiden säilytyslokerot uusitaan Säilytyslokeroiden päivitys T-talolla on aloitettu. Lokeroiden haltijoita kehotetaan palauttamaan oviin jätetyt lomakkeet täytettynä vahtimestarille 1 krs mennessä. Tämän jälkeen lokerot, joiden lomaketta ei ole palautettu 1. kerrokseen määräaikaan mennessä, tyhjennetään ja lukot vaihdetaan. Tilat- ja turvallisuustiimi

12

13 12 13 Syksyn opiskelijakonsertit jaossa! Koelaulu Varaa omasi Matti Leismalta p , 6.9. klo Goethe-instituutti klo Keravan taidemuseo klo Kampin palvelukeskus klo Urho Kekkosen museo klo Kansallisoopperan aula klo Urho Kekkosen museo klo Kampin palvelukeskus klo Goethe-instituutti klo Raitioliikënnemuseo klo Cygnaeuksen galleria klo Keravan taidemuseo klo Urho Kekkosen museo klo Goethe-instituutti klo Kansallisoopperan aula klo Cygnaeuksen galleria klo Kampin palvelukeskus klo Raitioliikennemuseo, klo Temppeliaukio klo Cygnaeuksen galleria klo Urho Kekkosen museo klo Kansallisoopperan aula klo Goethe-instituutti klo Kampin palvelukeskus klo Keravan taidemuseo klo Kansallisoopperan aula Ooppera Skaala järjestää koelaulun kaikille äänifakeille tulevia produktioita varten Sibelius-Akatemian tiloissa. Tiedustelut & hakemukset CV:n ja mahd. kuvan kera os. Opettajat ja virkailijat ry:n kulttuuriretki Sibelius-Akatemian opettajat ja virkailijat ry:n perinteisiin kuuluu keväinen kulttuuriretki johonkin pääkaupungin kohteeseen. Tänä vuonna se on Designmuseo (Korkeavuorenkatu 23) johon tutustumme lauantaina klo 13. Retki on jäsenille ilmainen. Tervetuloa! Ilmoittaudu kulttuuriretkelle viimeistään ke 12.5.: Leena Hyvärinen, p tai Kerro samalla olisitko halukas osallistumaan näyttelyn jälkeen subventoituun ruokailuun jossakin lähiseudun ravintolassa. Johtokunta Kaksi aikuista laulun harrastajaa (mies ja nainen) haluaisi alkeisopetusta joko yhdessä tai erikseen. Yhteydenotot sposti: Vuokrataan 2 h ja keittiö Roihuvuoresta (hyvät yhteydet metrolle ja Itäkeskukseen) ajalle !! p

14 Ruokalista P-talo Ma Jauheliha-perunasosevuokaa (myös VL) Kermaista kirjolohipataa ja pinaattipastaa (VL) Peruna-papucurrya (L) Moniviljapuuroa, salaatit ja leipäannos (L) Pähkinävaahto Ti Lindströmin pihvi, keitettyjä perunoita ja sipulikastiketta (VL) Broileritortillat ja avokado-kermaviilikastiketta, leipäannos ja ruokajuoma Kukkakaaligratiinia (myös VL) Porkkanasosekeittoa ja leipäannos (L) Kinuskipäärynä Ke Intialaista kookos-seitikeittoa (L) Broilerimureketta, currykastiketta ja keitettyä riisiä (VL) Punajuuripihvit, paistettua sipulia ja keitettyjä perunoita (L) Hernesosekeittoa ja leipäannos (L) Appelsiinirahka To Maksaa kermakastikkeessa, puolukkahilloa ja keitettyjä perunoita (VL) Liha-perunapannua meksikolaisittain Couscous-kukkakaalipaprikat ja jogurtti-hunajakastiketta (VL) Kirkasta kasviskeittoa ja leipäannos (L) Mansikkakiisseli Pe Tonnikala-ananaspastaa (VL) Kanaa Kievin tapaan, lohkoperunoita, jogurtti-hunajakastiketta, leipäannos jaruokajuoma Parsakaali-porkkanakastiketta ja pastaa La Merimiesvuokaa Kasviskiusausta R-talo Ma Siskonmakkarakeitto Spagetti, jauhelihakastike Kasviskroketit, perunaa, kermaviilikastike Wienin leike Ti Lohikeitto Itämainen possupata, riisiä Spagettia, sieni-kasviskastike Pariloitua possua, maustevoi Ke Pastaa, kinkku-sipulikastike Kalkkunaa hedelmäkastikkeessa, riisiä Kreikkalainen kasvisvuoka Pippuripihvi To Hernekeitto, letut, mansikkahillo Paistettua kampelaa, tartarkastike, muusia Parsakaali-juustopiirakka Grillipihvi, maustevoi Pe Broilerikeitto Uunimakkara, muusia, tomaattikastiketta Ohrasuurimo-kasvislaatikko, puolukkahillo Sveitsin leike T-talo Ma Jauhelihakastike, pastaa (L) Tomaatti-fenkolikastike, pastaa (L) Amerikkalainen talonpoikaiskeitto, leipäannos (L) Paahdettua kirjolohta, tilli-kermaperunat, sinappi-kermaviilikastike, leipäannos ja ruokajuoma Rommi-rusinamousse Ti Pyttipannu, paistettu kananmuna (L) Kasviskroketit, omenakastike, peruna (VL) Seitiä japanilaisittain, riisi (L) Raparperi-kaurapaistoa, vaniljakastike Ke Kana-aurajuustokastike, perunasose (myös VL) Punajuuri-mantelipataa (L) Hernesosekeitto, leipäannos (VL) Riistakäristys, perunasose, puolukkasurvos, leipäannos ja ruokajuoma Marjarahka To Valkosipulihärkää, riisi (VL) Andalusian muna-kasvisvuokaa (VL) Tomaattinen papukeitto, leipäannos (L) Broilerifilee perhonen, mango-inkiväärikastike, riisi, parsakaalia, leipäannos ja ruokajuoma Puolukka-jogurttihyytelö Pe Metsästäjän jauhelihapihvi, peruna (VL) Soija-kasvisnuudelit (L) Janssonin kiusaus (VL) Kahvikiisseli Cafe da Capo on suljettuna kesälauantaisin.

15 Menu P-house Mon Ground meat and mashed potatoes casserole Rainbow trout pot with cream, spinach pasta Potato and bean curry our grain porridge * Nut mousse Tue Hamburger patty a la Lindström, onion sauce and potatoes Chicken tortillas and avocado sour cream - with bread and drink portion Cauliflower au gratin Carrot puree soup * Pear with caremel sauce Wed Saithe and coconut soup indian style Chicken loaf, curry sauce and rice Beetroot cutlets, fried onion and potatoes Puree d pea soup * Orange quark Thu Creamy liver sauce, lingonberry jam and potatoes Meat and potato pan in Mexican style Sweet peppers with couscous and cauliflower filling Clear vegetable soup * Strawberry fool ri Tuna and pasta stew Chicken kiew, yoghurt and honey sauce and potato wedges - with bread and lunch drink portion Broccoli and carrot sauce and pasta T-house Mon Minced meat sauce, pasta Tomato and fennel sauce, pasta American peasant soup, bread Roasted rainbow trout, dill cream potatoes, mustard and sour cream sauce, bread and beverage Tue Potato hash, fried egg Vegetable croquettes, apple sauce, potatoes Saithe Japaneise style, rice Wed Chicken and blue cheese sauce, mashed potatoes Beet root and almond stew Pureed pea soup, bread Sauteed game, mashed potatoes, lingon berries, bread and beverage Thu Garlicky beef sauce, rice Andalusian egg and vegetable casserole Tomato and bean soup, bread Chicken s breast butterfly, mango-ginger sauce, rice, broccoli, bread and beverage ri Hunter s minced meat patty, potatoes Soy and vegetable noodles Creamy anchovy and potato casserole Sat Cafe da capo in closed! Sat Sailor s beef and potato casserole Creamy vegetable and potato casserole

16 Kevään viimeinen Äänenkuljettaja ilmestyy Deadline on Hauskaa ja rentouttavaa kesään! Lukuvuoden avajaiset ovat Opetus alkaa Ilmoittautuminen päättyy

Lounas/Lunch. Lisäkevaihtoehdot: lohkoperunat, caesarsalaatti. Kastikevaihtoehdot: Bbq-kastike, bearnaisekastike

Lounas/Lunch. Lisäkevaihtoehdot: lohkoperunat, caesarsalaatti. Kastikevaihtoehdot: Bbq-kastike, bearnaisekastike Maanantai / Monday 18.5.2015 Ylikypsää porsaan kasleria, sinappikastiketta ja juureksia Over cooked pork kassler, mustard sauce and root vegetables, G Juurespihvejä, oliiveja, tomaattia, riisiä ja minttujogurttikastiketta

Lisätiedot

Lounas/Lunch. Lohi täytteinen kampelarulla pestokastikkeessa ja basmati riisi

Lounas/Lunch. Lohi täytteinen kampelarulla pestokastikkeessa ja basmati riisi ounas/unch Maanantai / Monday 4.5.2015 ihapullia kermakastikkeessa ja perunasosetta Meatballs with cream sauce and mashed potatoes ohi täytteinen kampelarulla pestokastikkeessa ja basmati riisi Salmon

Lisätiedot

Lounas/Lunch. Jauhelihapihvit, kermainen sipulikastike ja keitetyt perunat

Lounas/Lunch. Jauhelihapihvit, kermainen sipulikastike ja keitetyt perunat ounas/unch Maanantai / Monday 8.6.2015 Jauhelihapihvit, kermainen sipulikastike ja keitetyt perunat Minced meat patties, creamy onion sauce and boiled potatoes, (kysy gluteiiniton pihvi) Sitruuna-persilja

Lisätiedot

Lounas/Lunch. Maanantai / Monday 3.8.2015 9,80. Jauheliha- makaronipata. Kasviskevätkääryleet 9,80. Street Food: Kylmäsavukirjolohi wok 9,80 L, G

Lounas/Lunch. Maanantai / Monday 3.8.2015 9,80. Jauheliha- makaronipata. Kasviskevätkääryleet 9,80. Street Food: Kylmäsavukirjolohi wok 9,80 L, G ounas/unch Maanantai / Monday 3.8.2015 Jauheliha- makaronipata Minced meat & macaroni casserole Kasviskevätkääryleet Vegetable spring rolls Street Food: Kylmäsavukirjolohi wok Street Food: Cold-smoked

Lisätiedot

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun haettaessa ennakkotehtäviä ja/tai soveltuvuuskoe

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 6/2002-03 4.10.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 6/2002-03 4.10.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja 1 SIBELIUS-AKATEMIA 6/2002-03 4.10.2002 Sisältö 4/2002-03 Sibelius-Akatemian visio 3 Keskustelua 4 Opintoasioita 5 Meillä ja muualla 7 Konsertteja 9 Ylioppilaskunta/The Student s Union 10 Ruokalista 11

Lisätiedot

Lounas/Lunch. Maanantai / Monday

Lounas/Lunch. Maanantai / Monday Maanantai / Monday 1.6.2015 Pasta carbonara ja parmesanjuustoa Pasta carbonara and parmesan cheese Haudutettua puna-ahventa, valkoviinikastiketta ja tilliperunaa Braised red fish, white vine sauce and

Lisätiedot

ETURUOAT STARTERS. 2. KANA-PARSAKEITTO Chicken-aspargus soup. 3. KOLMEN MAUN KEITTO Three-ingredience soup. 4. MAISSIKEITTO Sweet corn soup

ETURUOAT STARTERS. 2. KANA-PARSAKEITTO Chicken-aspargus soup. 3. KOLMEN MAUN KEITTO Three-ingredience soup. 4. MAISSIKEITTO Sweet corn soup ETURUOAT STARTERS 1. PEKINGIN KEITTO Peking soup (strong) 2. KANA-PARSAKEITTO Chicken-aspargus soup 3. KOLMEN MAUN KEITTO Three-ingredience soup 4. MAISSIKEITTO Sweet corn soup 5. VIHANNESKEITTO Vegetables

Lisätiedot

Ylläs Saaga Bistro Menu

Ylläs Saaga Bistro Menu Ylläs Saaga Bistro Menu Ruokailun aluksi Maalaissalaatti M,(G) 6,90 Tomaattia, oliivia, marinoitua punasipulia, krutonkeja Savusellerikeitto L, G 7,90 Juureslastuja, kananmunaa osakashinta 7 Savumuikkuja

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 12/2002-03 15.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 12/2002-03 15.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja 12/2002-03 15.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 12/2002-03 Pääkirjoitus 3 Keskustelua 3 Meillä ja muualla 4 Konsertteja 7 Ylioppilaskunta/The Student s

Lisätiedot

VANHAINKOTIEN RUOKASALIT

VANHAINKOTIEN RUOKASALIT VK 27 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. Tomaattinen jauhelihakeitto Kala-katkarapuvuoka V Broileriparmesanleike L raitakastike Moussaka V Seipyörykät ja kananmunakastike Espanjalainen perunamunakas Minisoijapyörykkäkeitto

Lisätiedot

Kreikkalainen salaatti / Greek salad

Kreikkalainen salaatti / Greek salad Kreikkalainen salaatti / Greek salad Grillipihvi / Grilled steak Alkuruoat / Starters 1 Raikas vihreä salaatti / Fresh green salad (m,g) Kurkkua, tomaattia, salaattia ja balsamico-kastiketta Cucumber,

Lisätiedot

Restaurant RukaTonttu. Ála carte. Tonttu toivottaa tervetulleeksi!

Restaurant RukaTonttu. Ála carte. Tonttu toivottaa tervetulleeksi! Restaurant RukaTonttu Ála carte Tonttu toivottaa tervetulleeksi! Alkuun - Starters 1. Viherpiiperrys Green Salad 5,90 2. Peruna-Purjokeitto Potato-Leekpuree Soup 7,50 3. Savujuustokeitto Smoked Cheese

Lisätiedot

Kauden salaatteja, oranssimelonia,persikkaa, tuorekurkkua, tomaattia, vuohenjuustoa, vadelmavinegrettiä, hunajaa, sämpylä

Kauden salaatteja, oranssimelonia,persikkaa, tuorekurkkua, tomaattia, vuohenjuustoa, vadelmavinegrettiä, hunajaa, sämpylä Salaatit & Keitot Pääruoat Lämpimät leivät Burgerit Lapsille Jälkiruokia PIENI/ISO SMALL/LARGE Kauden salaatteja, oranssimelonia,persikkaa, tuorekurkkua, tomaattia, vuohenjuustoa, vadelmavinegrettiä, hunajaa,

Lisätiedot

ENSIN FIRST GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH HERBY OIL AND BALSAMICO RAIKAS SMOOTHIE TUOREISTA KASVIKSISTA M, G

ENSIN FIRST GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH HERBY OIL AND BALSAMICO RAIKAS SMOOTHIE TUOREISTA KASVIKSISTA M, G ENSIN FIRST 334 TALON VIHERSALAATTI 5,90 YRTTIÖLJYÄ JA BALSAMICOA L, G GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH HERBY OIL AND BALSAMICO 337 / 325 PÄIVÄN KEITTO 8,90 / 13,90 TALON LEIPÄÄ VL, G SOUP OF THE DAY, CRISPY

Lisätiedot

1. Vihreä salaatti 4.90

1. Vihreä salaatti 4.90 Alkuruokia Starters 1. Vihreä salaatti 4.90 Salaattia, tomaattia, kurkkua, paprikaa, yrtti-vinegrette, patonkia Green salad, tomato, cucumber, red bell pepper, herb vinegar and baguette 2. Punajuuri-vuohenjuustoleipä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki RUOKALISTA KEVÄT 2014 OPETUSVIRASTO Stadin ammattiopisto P/K

Helsingin kaupunki RUOKALISTA KEVÄT 2014 OPETUSVIRASTO Stadin ammattiopisto P/K Viikko 1 Kalenteriviikoilla 2, 8, 14, 20 ma Nakkikastiketta (M L K) Naudanlihapataa (L G S K) Soijasuikalekastiketta (L G K), tummaa riisiä ti Kasvis-pestolasagnettea (VL K) Kasvis-kikhernekiusausta (L

Lisätiedot

ENSIN FIRST 334 TALON VIHERSALAATTI 6,90 YRTTIÖLJYÄ JA BALSAMICOA GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH HERBY OIL AND BALSAMICO 337 OMENA-SELLERIKEITTO 9,50

ENSIN FIRST 334 TALON VIHERSALAATTI 6,90 YRTTIÖLJYÄ JA BALSAMICOA GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH HERBY OIL AND BALSAMICO 337 OMENA-SELLERIKEITTO 9,50 ENSIN FIRST 334 TALON VIHERSALAATTI 6,90 YRTTIÖLJYÄ JA BALSAMICOA L, G GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH HERBY OIL AND BALSAMICO 337 OMENA-SELLERIKEITTO 9,50 RAPEAA POSSUA JA MARINOITUA OMENAA APPLE AND CELERY

Lisätiedot

AMERICAN & ITALIAN BISTRO

AMERICAN & ITALIAN BISTRO AMERICAN & ITALIAN BISTRO ALKURUOKIA STARTERS LEIPÄKORI L BREAD 1-4 hengelle/persons 3.50 BISTRON VIHERSALAATTI L, G Raikasta salaattisekoitusta, kirsikkatomaattia, punasipulia ja balsamicoa GREEN SALAD

Lisätiedot

S O R S A N P E S Ä S E I N Ä J O K I

S O R S A N P E S Ä S E I N Ä J O K I S O R S A N P E S Ä S E I N Ä J O K I WELCOME tervetuloa Skagentoast Pulled pork Chili Chocolate Frost SPECIAL Alkuruoat / Starters Skagentoast (L,*G) Shredded Chicken Salad (M,G) Talon paahtoleipää, katkarapucremeä

Lisätiedot

AMERICAN & ITALIAN BISTRO

AMERICAN & ITALIAN BISTRO AMERICAN & ITALIAN BISTRO ALKURUOKIA STARTERS LEIPÄKORI L BREAD 1-4 hengelle/persons 4.50 BISTRON VIHERSALAATTI L, G Raikasta salaattisekoitusta, kirsikkatomaattia, punasipulia ja balsamicoa GREEN SALAD

Lisätiedot

ALKURUOKIA Starters TOAST SKAGEN 9,80

ALKURUOKIA Starters TOAST SKAGEN 9,80 ALKURUOKIA Starters TOAST SKAGEN 9,80 Klassinen rapuherkku, jonka loi Tukholman Oopperakellarin keittiömestari 1965. Piparkakkutalossa tämä herkku valmistetaan omalla reseptillä, jossa paahtoleivän päällä

Lisätiedot

Ruokalista L = Laktoositon, M= Maidoton VL = Vähälakt., G = Gluteeniton, (G) = Saatavilla myös gluteenittomana

Ruokalista L = Laktoositon, M= Maidoton VL = Vähälakt., G = Gluteeniton, (G) = Saatavilla myös gluteenittomana Ruokalista L = Laktoositon, M= Maidoton VL = Vähälakt., G = Gluteeniton, (G) = Saatavilla myös gluteenittomana Menu L= lactose free, M= No milk products, VL = Low lactose, G = Gluten free, (G) = Available

Lisätiedot

VANHAINKOTIEN RUOKASALIT

VANHAINKOTIEN RUOKASALIT VK 22 25.5. 26.5. 27.5. 28.5. 29.5. Hedelmäinen broilerikastike M riisi Pyttipannu Aasialainen kalaäyriäiskeitto Carbonarakastike V ja pasta Jauhelihakebakot L cheddarjuustokastike ja lohkoperunat Pehmeä

Lisätiedot

BURGERIT. M=maidoton L=laktoositon G=gluteiiniton VL=vähälaktoosine

BURGERIT. M=maidoton L=laktoositon G=gluteiiniton VL=vähälaktoosine CANTINAN MENU PIZZAT 1. BOLOGNESE (L) Jauheliha 8,90 Ground beef sauce 2. TROPICANA(L) Kinkku, ananas 8,90 Ham, pineapple 3. AMERICANO Kinkku, ananas, aurajuusto 9,40 Ham, pineapple, blue cheese 4. VEGETARIANA

Lisätiedot

TILAUS PALAUTETTAVA KULJETTAJALLE VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA 24.4.2015

TILAUS PALAUTETTAVA KULJETTAJALLE VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA 24.4.2015 Kylän Kattaus / Ristonmaan ateriakeskuruokalista Ajalla: 4.5-10.5.2015 Vko 19 PERJANTAINA 24.4.2015 MAANANTAI 4.5 KESKIVIIKKO 6.5 PERJANTAI 8.5 A Viherpippurihärkää A Tomaattinen jauhelihakastike A Kermainen

Lisätiedot

TON KHAOW RESTAURANT MA - PE BUFFE + SUSHI KLO ,90. Take away Tarjous. Ota 2 annosta mukaan saat kevätkääryleet kaupanpäälle

TON KHAOW RESTAURANT MA - PE BUFFE + SUSHI KLO ,90. Take away Tarjous. Ota 2 annosta mukaan saat kevätkääryleet kaupanpäälle RESTAURANT MA - PE BUFFE + SUSHI KLO10.30-15.00 9,90 Take away Tarjous Ota 2 annosta mukaan saat kevätkääryleet kaupanpäälle Myös joka 10 Buffe + Annosta ilmaiseksi HELSINGINKATU 4, HELSINKI 1. Spring

Lisätiedot

Since Juttutuvan Pääsiäinen Graniittilinnassa. Juttutuvan juuret ovat syvällä suomalaisessa graniitissa

Since Juttutuvan Pääsiäinen Graniittilinnassa. Juttutuvan juuret ovat syvällä suomalaisessa graniitissa Since 1908 Juttutuvan Pääsiäinen Graniittilinnassa Juttutuvan juuret ovat syvällä suomalaisessa graniitissa PÄÄSIÄISMENU EASTER MENU Juttutuvan talon salaatti Salad a la Juttutupa L,G Pitkään haudutettua

Lisätiedot

Taste our menu according to the favourite flavours of Jean Sibelius!

Taste our menu according to the favourite flavours of Jean Sibelius! Sibeliuksen juhlavuoden kunniaksi meillä Ravintola Piparkakkutalossa on saatavilla Jean Sibeliuksen makuja myötäilevä ja suosikkiruuista koottu, kausittain vaihtuva menu. Taste our menu according to the

Lisätiedot

Ravintola Saaga Chefs Menu 60 /henkilö

Ravintola Saaga Chefs Menu 60 /henkilö Ravintola Saaga Chefs Menu 60 /henkilö Porocarpaccio Reindeer Carpaccio Kylmäsavulohta & siikaa Cold smoked salmon and white fish Rautua ja punajuurta Artic char and beetroot Poronvasan paahtopaistia ja

Lisätiedot

18 29.04.2013 30.04.2013 01.05.2013 02.05.2013 03.05.2013 torstai-perjantai 2.5-3.5 ruo kalistat toimipisteissä

18 29.04.2013 30.04.2013 01.05.2013 02.05.2013 03.05.2013 torstai-perjantai 2.5-3.5 ruo kalistat toimipisteissä Keittiöt pidättävät oikeuden ruokalista muutoksiin L=laktoositon M=maidoton G=gluteeniton VL=vähälaktoosinen Vko Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 18 29.04.2013 30.04.2013 01.05.2013 02.05.2013

Lisätiedot

Menu. Tervetuloa. Kiem. CHINESE - PUB - PIZZERIA www.kiem.fi. Ravintola

Menu. Tervetuloa. Kiem. CHINESE - PUB - PIZZERIA www.kiem.fi. Ravintola Menu Tervetuloa Ravintola Päivän Tarjous 1: Paistettua härkää chilikastikkeessa *** Fried beef with chili sauce 2: Paistettua härkää talontapaankastikkeessa * Fried beef in our style sauce 3: Paistettua

Lisätiedot

nro 19 30.1.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004

nro 19 30.1.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004 nro 19 30.1.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004 Sisältö Äänenkuljettaja nro 19/2003-2004 3 Pääkirjoitus 4 Keskustelua 6 Opintoasioita 8 Apurahoja, Konsertteja 9 Ilmoitustaulu 14 Ylioppilaskunta 15 Ruokalista

Lisätiedot

Korillinen valkosipulilla maustettua ruisleipää, ruohosipuli-tuorejuustoa. Hyvä alkupala 2-4 hengelle.

Korillinen valkosipulilla maustettua ruisleipää, ruohosipuli-tuorejuustoa. Hyvä alkupala 2-4 hengelle. MENU Salaatit & Keitot Pääruoat Lämpimät leivät Burger-ateriat Lapsille Jälkiruokia Korillinen valkosipulilla maustettua ruisleipää, ruohosipuli-tuorejuustoa. Hyvä alkupala 2-4 hengelle. A basket of garlic

Lisätiedot

TILAUS PALAUTETTAVA KULJETTAJALLE VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA 1.1.2016

TILAUS PALAUTETTAVA KULJETTAJALLE VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA 1.1.2016 Kylän Kattaus / Ristonmaan ateriakeskuruokalista Ajalla: 11.1-17.1.2016 Vko 2 PERJANTAINA 1.1.2016 MAANANTAI 11.1 KESKIVIIKKO 13.1 PERJANTAI 15.1 A Chili-kalkkunakastike A Tomaattinen jauhelihakastike

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 5/2002-2003 27.9.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 5/2002-2003 27.9.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja 5/2002-2003 27.9.2002 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 SIBELIUS-AKATEMIA Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja

Lisätiedot

RUOKALISTA 57 TIISTAI 30.6. KESKIVIIKKO 1.7. Broileriparmesanleike. Kala-katkarapuvuoka L,G. Kookosbataattisosekeitto. Minisoijapyörykkäkeitto

RUOKALISTA 57 TIISTAI 30.6. KESKIVIIKKO 1.7. Broileriparmesanleike. Kala-katkarapuvuoka L,G. Kookosbataattisosekeitto. Minisoijapyörykkäkeitto RUOKAISTA 57 VK 27 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. Tomaattinen jauhelihakeitto MG Kala-katkarapuvuoka V Broileriparmesanleike raitakastike Moussaka V Kalapyörykät MG kananmunakastike Espanjalainen perunamunakas

Lisätiedot

nro 8 / 22.10.2004 Sibelius-Akatemia 2004 2005

nro 8 / 22.10.2004 Sibelius-Akatemia 2004 2005 nro 8 / 22.10.2004 Sibelius-Akatemia 2004 2005 Sisältö Äänenkuljettaja nro 8/2004-2005 3 Pääkirjoitus 4 Uutisia 10 Opintoasioita 11 Tapahtumia 14 Ilmoitustaulu 16 Ylioppilaskunta 17 Konsertteja 18 Ruokalista

Lisätiedot

Huhtikuun tiedotteet. Tervetuloa!

Huhtikuun tiedotteet. Tervetuloa! TIEDOTE 04/2015 Huhtikuun tiedotteet Oppilaat viettävät koulussa pääsiäisjuhlaa kiirastorstaina 2.4.2015. Koulu alkaa työjärjestyksen mukaisesti ja päättyy kaikilla luokilla ruokailuun. Kevään vanhempainiltoja:

Lisätiedot

Tervetuloa Manhattaniin!

Tervetuloa Manhattaniin! MENU Suomi LISUKEVAIHTOEHDOT. KASTIKEVAIHTOEHDOT. Tervetuloa Manhattaniin! Onnistunut ravintolailta ei synny pelkästään hyvästä ruoasta ja juomasta. Se vaatii lisäksi iloista ja asiantuntevaa palvelua,

Lisätiedot

ENSIN FIRST 334 VIHERSALAATTI 6,90 382 JOKIRAPULEIPÄ 11,90 CRAYFISH BREAD 327 VALKOSIPULIETANAT 12,90 !!!! LAPSILLE FOR KIDS

ENSIN FIRST 334 VIHERSALAATTI 6,90 382 JOKIRAPULEIPÄ 11,90 CRAYFISH BREAD 327 VALKOSIPULIETANAT 12,90 !!!! LAPSILLE FOR KIDS ENSIN FIRST 334 VIHERSAAATTI 6,90 SAAD M, (G) 383 KUNKUN VAKOSIPUIEIVÄT 6,90 GARIC BREADS OF THE HOUSE 382 JOKIRAPUEIPÄ 11,90 CRAYFISH BREAD 327 VAKOSIPUIETANAT 12,90 TAON EIPÄÄ, (G) ESCARGOTS POACHED

Lisätiedot

ENSIN FIRST 334 VIHERSALAATTI 6,90/ 9,50 UUNITOMAATTIA, MOZZARELLAA JA MARINOITUA PUNASIPULIA GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH MOZZARELLA AND OWN TOMATO

ENSIN FIRST 334 VIHERSALAATTI 6,90/ 9,50 UUNITOMAATTIA, MOZZARELLAA JA MARINOITUA PUNASIPULIA GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH MOZZARELLA AND OWN TOMATO ENSIN FIRST 334 VIHERSAAATTI 6,90/ 9,50 UUNITOMAATTIA, MOZZAREAA JA MARINOITUA PUNASIPUIA GREEN SAAD OF THE HOUSE WITH MOZZAREA AND OWN TOMATO 335 KUNKUN BRUSCHETTA 6,90 KING`S BRUSCHETTA 327 VAKOSIPUIETANAT

Lisätiedot

TILAUS PALAUTETTAVA KULJETTAJALLE VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA 5.6.2015

TILAUS PALAUTETTAVA KULJETTAJALLE VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA 5.6.2015 Kylän Kattaus / Ristonmaan ateriakeskuruokalista Ajalla: 15.6-21.6.2015 Vko 25 PERJANTAINA 5.6.2015 MAANANTAI 15.6 KESKIVIIKKO 17.6 PERJANTAI 19.6 Juhannusaatto A Chili-kalkkunakastike A Jauhelihakeitto

Lisätiedot

2. Snailed (LL) 7,90. 4. Green & White salad (G,L) 4,50

2. Snailed (LL) 7,90. 4. Green & White salad (G,L) 4,50 ALKUUN & KYLKEEN/ STARTERS & SIDES 2. Snailed (LL) 7,90 Valkosipuli-etanapaistos, talon leipää Fried garlic and snails, houses bread 4. Green & White salad (G,L) 4,50 Jäävuorisalaatti, tomaattia, kurkkua,

Lisätiedot

äänenkuljettaja 27 21.3.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja

äänenkuljettaja 27 21.3.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja äänenkuljettaja 27 21.3.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 27/2002-03 Pääkirjoitus 3 Kolumni 4 Keskustelua 4 Opintoasioita 5 Meillä ja muualla 6 Konsertteja 13 Ylioppilaskunta

Lisätiedot

VANHAINKOTIEN RUOKASALIT

VANHAINKOTIEN RUOKASALIT VK 36 31.8.-4.9. Curry-kanakeitto Kaalilaatikko Sweet & sour broilerikastike Ranskalainen kalakeitto Uunilenkkiä new way Soijalasagnette L Vuohenjuustoporkkanasosekeitto Parsakaali-juustokeitto Sadonkorjaajan

Lisätiedot

ENSIN FIRST 334 VIHERSALAATTI 6,90 ILMAKUIVATTU KINKKU, PUOLIKUIVATTU AURINKOKUIVATTU TOMAATTI, PARMESAN JUUSTO, RUCOLA

ENSIN FIRST 334 VIHERSALAATTI 6,90 ILMAKUIVATTU KINKKU, PUOLIKUIVATTU AURINKOKUIVATTU TOMAATTI, PARMESAN JUUSTO, RUCOLA ENSIN FIRST 334 VIHERSAAATTI 6,90 SAAD M, G 383 KUNKUN VAKOSIPUIEIVÄT 6,90 GARIC BREAD 327 TAPENADE EIVÄT 12,90 IMAKUIVATTU KINKKU, PUOIKUIVATTU AURINKOKUIVATTU TOMAATTI, PARMESAN JUUSTO, RUCOA V TAPENADE

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 4/2002-2003 20.9.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 4/2002-2003 20.9.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja 4/2002-2003 20.9.2002 SIBELIUS-AKATEMIA Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 4/2002-03 Pääkirjoitus 3 Keskustelua 3 Opintoasioita 4 Meillä ja muualla 6 Konsertteja 13 Ylioppilaskunta/The

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 13/2002-03 22.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 13/2002-03 22.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja 13/2002-03 22.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 13/2002-03 Pääkirjoitus 3 Kolumni 4 Keskustelua 5 Meillä ja muualla 6 Konsertteja 7 Ylioppilaskunta/The

Lisätiedot

TILAUS PALAUTETTAVA KULJETTAJALLE VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA 5.2.2016

TILAUS PALAUTETTAVA KULJETTAJALLE VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA 5.2.2016 Kylän Kattaus / Ristonmaan ateriakeskus Ruokalista Ajalla: 22.2-28.2.2016 Vko 8 PERJANTAINA 5.2.2016 MAANANTAI 22.2 KESKIVIIKKO 24.2 PERJANTAI 26.2 A Chili-kalkkunakastike A Jauhelihakeitto A Silakkapihvit

Lisätiedot

Blini, suolakurkkua, smetanaa ja hunajaa 9,90 VL Blini with pickled cucumbers, sour cream and honey

Blini, suolakurkkua, smetanaa ja hunajaa 9,90 VL Blini with pickled cucumbers, sour cream and honey BLINIT - Blinis Blini, suolakurkkua, smetanaa ja hunajaa 9,90 VL Blini with pickled cucumbers, sour cream and honey Blini ja savuporomoussea 13,50 VL Blini with smoked reindeer mousse Blini, kylmäsavulohta,

Lisätiedot

Alkuruokia / Starters

Alkuruokia / Starters Alkuruokia / Starters Bistron Salaatti / Bistro Salad Pieni / small 7,00, Iso / large 12,50 Salaattia, kurkkua, tomaattia, paprikaa, oliiveja ja marinoitua sipulia / Salad, cucumber, tomatoes, sweet peppers,

Lisätiedot

Taste our menu according to the favourite flavours of Jean Sibelius!

Taste our menu according to the favourite flavours of Jean Sibelius! Sibeliuksen juhlavuoden kunniaksi meillä Ravintola Piparkakkutalossa on saatavilla Jean Sibeliuksen makuja myötäilevä ja suosikkiruuista koottu, kausittain vaihtuva menu. Taste our menu according to the

Lisätiedot

Blini, suolakurkkua, smetanaa ja hunajaa 9,90 VL Blini with pickled cucumbers, sour cream and honey

Blini, suolakurkkua, smetanaa ja hunajaa 9,90 VL Blini with pickled cucumbers, sour cream and honey BLINIT - Blinis Blini, suolakurkkua, smetanaa ja hunajaa 9,90 VL Blini with pickled cucumbers, sour cream and honey Blini ja sillikaviaaria 12,20 VL Blini with herring caviar, sour cream and red onion

Lisätiedot

RUOKALISTA LUMO JA LEIJA

RUOKALISTA LUMO JA LEIJA VK 36 MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI Curry-kanakeitto Kaalilaatikko Sweet & sour broilerikastike Ranskalainen kalakeitto Uunilenkkiä new way Kauraleivitetyt silakkapihvit M tillivoi ja

Lisätiedot

ENSIN FIRST 334 VIHERSALAATTI 6,90 383 KUNKUN VALKOSIPULILEIVÄT 6,90 GARLIC BREADS OF THE HOUSE SAARISTOLAISLEIVÄLLÄ JOKIRAPUJA

ENSIN FIRST 334 VIHERSALAATTI 6,90 383 KUNKUN VALKOSIPULILEIVÄT 6,90 GARLIC BREADS OF THE HOUSE SAARISTOLAISLEIVÄLLÄ JOKIRAPUJA ENSIN FIRST 334 VIHERSAAATTI 6,90 SAAD M, G 383 KUNKUN VAKOSIPUIEIVÄT 6,90 GARIC BREADS OF THE HOUSE 327 SKAGEN 12,90 SAARISTOAISEIVÄÄ JOKIRAPUJA M ESCARGOTS POACHED IN GARIC CONSOMMÈ, CRISPY BREAD 327

Lisätiedot

ALKURUOKIA Starters TOAST SKAGEN 9,90

ALKURUOKIA Starters TOAST SKAGEN 9,90 ALKURUOKIA Starters TOAST SKAGEN 9,90 Klassinen rapuherkku, jonka loi Tukholman Oopperakellarin keittiömestari vuonna 1965. Piparkakkutalossa tämä herkku valmistetaan omalla reseptillä, jossa paahtoleivän

Lisätiedot

nro 5 3.10.2003 Sibelius-Akatemia 2003 2004

nro 5 3.10.2003 Sibelius-Akatemia 2003 2004 nro 5 3.10.2003 Sibelius-Akatemia 2003 2004 Sisältö Äänenkuljettaja nro 5/2003-2004 3 Pääkirjoitus 4 Uutisia 9 Keskustelua 10 Opintoasioita Äänenkuljettaja on perjantaisin ilmestyvä Sibelius- Akatemian

Lisätiedot

nro 18 23.1.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004

nro 18 23.1.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004 nro 18 23.1.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004 Sisältö Äänenkuljettaja nro 18/2003-2004 3 Tietoverkot avuksi viestintään 4 Uutisia 5 Keskustelua, Opintoasioita 9 Tapahtumia 13 Koulutusta 14 Apurahoja 15

Lisätiedot

STEINERKOULUN KEITTIÖ puh. 050 357 6655 LEILAN puh. 044 255 9664 info@maustekauha.fi RUOKALISTA VK 11

STEINERKOULUN KEITTIÖ puh. 050 357 6655 LEILAN puh. 044 255 9664 info@maustekauha.fi RUOKALISTA VK 11 RUOKALISTA VK 11 MA 10.3 Pinaattivelli / Kananmuna Lihapiirakka / Munariisipasteija, hedelmä TI 11.3 Lohikiusaus Kasviskiusaus KE 12.3 Jauhelihakastike Soijarouhe-tomaattikastike Keitetty peruna TO 13.3

Lisätiedot

KARKKILAN RUOKAPALVELUT RUOKALISTA 2015 1 5, 11, 17 MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI

KARKKILAN RUOKAPALVELUT RUOKALISTA 2015 1 5, 11, 17 MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI KARKKILAN RUOKAPALVELUT RUOKALISTA 2015 lista 1 Kalenteriviikot: 5, 11, 17 Bolognesekastike Uunimakkara L,M,G Lihakeitto L,M,G Kirjolohikiusaus L,G Broileripyörykkä L,M L,M perunasose L,G currykastike

Lisätiedot

ETURUOAT STARTERS. 2. KANA-PARSAKEITTO Chicken-aspargus soup. 3. KOLMEN MAUN KEITTO Three-ingredience soup. 4. MAISSIKEITTO Sweet corn soup

ETURUOAT STARTERS. 2. KANA-PARSAKEITTO Chicken-aspargus soup. 3. KOLMEN MAUN KEITTO Three-ingredience soup. 4. MAISSIKEITTO Sweet corn soup ETURUOAT STARTERS 1. PEKINGIN KEITTO Peking soup (strong) 2. KANA-PARSAKEITTO Chicken-aspargus soup 3. KOLMEN MAUN KEITTO Three-ingredience soup 4. MAISSIKEITTO Sweet corn soup 5. VIHANNESKEITTO Vegetables

Lisätiedot

ALKURUOKIA TAI PIENEMPÄÄN NÄLKÄÄN: STARTERS AND SMALLER DISHES:

ALKURUOKIA TAI PIENEMPÄÄN NÄLKÄÄN: STARTERS AND SMALLER DISHES: ALKURUOKIA TAI PIENEMPÄÄN NÄLKÄÄN: STARTERS AND SMALLER DISHES: Marinoituja kalamataoliiveja (L,G) Marinated Kalamata olives (LF,GF) 4,00 Talon leipää ja voita (L) House bread and butter (LF) 4,00 Tzatzikia

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 14/2002-03 29.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 14/2002-03 29.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja 14/2002-03 29.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 14/2002-03 Pääkirjoitus 3 Kolumni 5 Jälkiviisauksia 6 Meillä ja muualla 7 Konsertteja 11 Ylioppilaskunta/The

Lisätiedot

LOUNASRAVINTOLOIDEN RUOKALISTA 2015 lista 1

LOUNASRAVINTOLOIDEN RUOKALISTA 2015 lista 1 Kalenteriviikot: 33, 39, 45, 51, 5, 11, 17 LOUNASRAVINTOLOIDEN RUOKALISTA 2015 lista 1 Bolognesekastike Uunimakkara L,M,G Kasvissosekeitto L,G Broileripyörykkä Kirjolohikiusaus L,G L, M perunasose L rieska

Lisätiedot

LOUNASRAVINTOLOIDEN RUOKALISTA syksy 2015- kevät 2016 lista 1

LOUNASRAVINTOLOIDEN RUOKALISTA syksy 2015- kevät 2016 lista 1 LOUNASRAVINTOLOIDEN RUOKALISTA syksy 2015- kevät 2016 lista 1 Kalenteriviikot: 33, 39, 45, 51, 5, 11, 17 MAANAN TIIS KESKIVIIKKO TORS PERJAN Bolognesekastike Uunimakkara L,M,G Kasvissosekeitto L,G Broileripyörykkä

Lisätiedot

JING CHENG-CAPITAL RESTAURANT

JING CHENG-CAPITAL RESTAURANT KEITTOJA SOUPS 1. HAINEVÄ-KANAKEITTO... 7,10 Shark fin soup with chicken 2. ÄYRIÄISKEITTO...4,10 Sea-food soup 3. TZA-TZAI-PORSAANLIHAKEITTO...3,90 Tza-tzai soup with pork 4. WON-TON KEITTO... 4,40 Won-ton

Lisätiedot

Ateriaalin ruokalistat viikoille 35-40

Ateriaalin ruokalistat viikoille 35-40 Ateriaalin ruokalistat viikoille 35-40 Puhelinnumeromme on 020 581 3660 Fax 020 581 3548 viikko 35 27.8-2.9.2012 27-28.8.2012 ma ti 29-30.8.2012 ke to Punajuurisalaatti 31.8.-2.9.2012 pe la su Italiansalaatti

Lisätiedot

RUOKALISTA LUMO JA LEIJA

RUOKALISTA LUMO JA LEIJA VK 46 Hedelmäinen broilerikastike M Pyttipannu kananmuna M Talon tapaan Hernekeitto MG Jauhelihapyörykät M kermakastikkeella Kebabia ja riisiä mausteinen kebabkastike ja valkosipulikermaviilikastike Kauraleivitetyt

Lisätiedot

Ruokalista. Tukiasunnot Stolpvretenin LSS ja psyk. Tilaa kasvisruoka viimeistään edellisenä päivänä 0223-445 53

Ruokalista. Tukiasunnot Stolpvretenin LSS ja psyk. Tilaa kasvisruoka viimeistään edellisenä päivänä 0223-445 53 Viikko 53 1. 3.1. Perjantai Lounas Porsaanfilee, rosépippurikastike, lohkoperunat Kasv. Kasvisleike, rosépippurikastike, lohkoperunat Päivällinen Janssoninkiusaus Lauantai Lounas Porsaankyljykset uunissa,

Lisätiedot

TILAUS PALAUTETTAVA KULJETTAJALLE VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA 6.5.2016

TILAUS PALAUTETTAVA KULJETTAJALLE VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA 6.5.2016 Kylän Kattaus / Ristonmaan ateriakeskuruokalista Ajalla: 16.5-22.5.2016 Vko 20 PERJANTAINA 6.5.2016 MAANANTAI 16.5 KESKIVIIKKO 18.5 PERJANTAI 20.5 A Chili-kalkkunakastike A Jauhelihakeitto A Kirjolohimureke

Lisätiedot

TILAUS PALAUTETTAVA KULJETTAJALLE VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA 28.8.2015

TILAUS PALAUTETTAVA KULJETTAJALLE VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA 28.8.2015 Kylän Kattaus / Ristonmaan ateriakeskuruokalista Ajalla: 7.9-13.9.2015 Vko 37 PERJANTAINA 28.8.2015 MAANANTAI 7.9 KESKIVIIKKO 9.9 PERJANTAI 11.9 A Chili-kalkkunakastike A Jauhelihakeitto A Silakkapihvit

Lisätiedot

Grilled steak with slow-baked cherry tomatoes and Café de Paris butter. Served with butter fried potatoes tossed with rocket and sea salt.

Grilled steak with slow-baked cherry tomatoes and Café de Paris butter. Served with butter fried potatoes tossed with rocket and sea salt. Grillattu ulkofileepihvi, paahdettuja kirsikkatomaatteja ja Café de Paris -voita. Tarjotaan voissa paistettujen, rucolalla ja merisuolalla maustettujen perunoiden kera. Grilled steak with slow-baked cherry

Lisätiedot

ALKURUOAT. 1. KEVÄTKÄÄRYLEET Valitse: Broileri tai kasvis Sisältää: porkkanaa, kaalia, purjosipulia, sipulia ja lasinuudelia 6,00

ALKURUOAT. 1. KEVÄTKÄÄRYLEET Valitse: Broileri tai kasvis Sisältää: porkkanaa, kaalia, purjosipulia, sipulia ja lasinuudelia 6,00 ALKURUOAT 1. KEVÄTKÄÄRYLEET Valitse: Broileri tai kasvis Sisältää: porkkanaa, kaalia, purjosipulia, sipulia ja lasinuudelia 6,00 2. KANAA SATAYA Grillatut kanavartaat Sisältää: Broileria, curry, maapähkinää

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

Cross- Kitchen LOUNAS LUNCH 9,50. Maanantai Monday 1. PALAK PANEER

Cross- Kitchen LOUNAS LUNCH 9,50. Maanantai Monday 1. PALAK PANEER Maanantai Monday 1. PALAK PANEER Tuorejuustoa pinaatti-inkiväärikastikkeessa. Cottage cheese in spinach ginger sauce. 2. KUKHURO MAKHANI Tandoorimarinoituja kanan paloja tomaatti-voi-kermakastikkeessa.

Lisätiedot

MENU PORK BELLY MENU LAMB ENTRECÔTE

MENU PORK BELLY MENU LAMB ENTRECÔTE CLUB RAVINTOLA MENU PORK BELLY Keittiömestarin etanat, valkosipuli-yrttivoita, sinihomejuustoa ja leipää VL Köcksmästarens sniglar, gratinerat med ört och vitlökssmör, blåmögelost samt bröd Chef s esgarcots

Lisätiedot

TILAUS PALAUTETTAVA KULJETTAJALLE VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA 20.11.2015

TILAUS PALAUTETTAVA KULJETTAJALLE VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA 20.11.2015 Kylän Kattaus / Ristonmaan ateriakeskuruokalista Ajalla: 30.11-6.12.2015 Vko 49 PERJANTAINA 20.11.2015 MAANANTAI 30.11 KESKIVIIKKO 2.12 PERJANTAI 4.12 A Chili-kalkkunakastike A Jauhelihakeitto A Kermainen

Lisätiedot

nro 9 / 29.10.2004 Sibelius-Akatemia 2004 2005

nro 9 / 29.10.2004 Sibelius-Akatemia 2004 2005 nro 9 / 29.10.2004 Sibelius-Akatemia 2004 2005 Sisältö Äänenkuljettaja nro 9/2004-2005 3 Pääkirjoitus 4 Terveisiä Caribialta 5 Uutisia 10 Opintoasioita Äänenkuljettaja on perjantaisin ilmestyvä Sibelius-Akatemian

Lisätiedot

TILAUS PALAUTETTAVA KULJETTAJALLE VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA 19.12.2014

TILAUS PALAUTETTAVA KULJETTAJALLE VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA 19.12.2014 Kylän Kattaus / Ristonmaan ateriakeskuruokalista Ajalla: 29.12.2014-4.1.2015 Vko 1 PERJANTAINA 19.12.2014 MAANANTAI 29.12 KESKIVIIKKO 31.1 PERJANTAI 2.1 A Savuporokiusaus A Rukiinen kirjolohifileepala

Lisätiedot

Ruokalista. Solliden - Malmenin asunnot Mitt hjärta Bergslagssjukhuset Tilaa kasvisruoka viimeistään edellisenä päivänä 0223-445 53

Ruokalista. Solliden - Malmenin asunnot Mitt hjärta Bergslagssjukhuset Tilaa kasvisruoka viimeistään edellisenä päivänä 0223-445 53 Mitt hjärta Bergslagssjukhuset Viikko 53 1. 3.1. Porsaanfilee, rosépippurikastike, lohkoperunat Marenkiherkku Kasvisleike, rosépippurikastike, lohkoperunat Janssoninkiusaus Porsaankyljykset uunissa, perunat

Lisätiedot

Ruokalista 3 Naula,PTK,Kinno

Ruokalista 3 Naula,PTK,Kinno 2 Ateriapäivä: 17.8.2015-27.9.2015 Sivu: 1 Maanantai 17.8.2015 Tiistai 18.8.2015 Keskiviikko 19.8.2015 Torstai 20.8.2015 Perjantai 21.8.2015 Lauantai 22.8.2015 Sunnuntai 23.8.2015 Nakkikastike Broiler-riisivuoka

Lisätiedot

Little Dragon Kaijonharjun ravintola

Little Dragon Kaijonharjun ravintola Little Dragon Kaijonharjun ravintola Sammonkatu 12, 90570 Oulu Puh: 08 55 68 065 SISÄLLYSLUETTELO Kahdelle hengelle... 2 Kolmelle hengelle... 3 Eturuoat... 4 Rapuja/Ankaa... 5 Kalaa/Mustekalaa... 6 Härkää...

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri ja uutisia kotisivuillamme: www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki

Tapahtumakalenteri ja uutisia kotisivuillamme: www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki 1 Sisällysluettelo Suvivirsi...3 Seurakunta verkossa.4 Tervetuloa kirkkoon jumalanpalvelukset.5 Retkiä, seuraa, soppaa.6 Konsertteja.8 Lasten kesäkurssit ja retki..12 Apua ja tukea elämään...12 Anna palautetta

Lisätiedot

KARKKILAN RUOKAPALVELUT RUOKALISTA 2015 lista 1 MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI. Kalenteriviikot: 33, 39, 45, 51, 5, 11, 17

KARKKILAN RUOKAPALVELUT RUOKALISTA 2015 lista 1 MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI. Kalenteriviikot: 33, 39, 45, 51, 5, 11, 17 KARKKILAN RUOKAPALVELUT RUOKALISTA 2015 lista 1 Kalenteriviikot: 33, 39, 45, 51, 5, 11, 17 Bolognesekastike Uunimakkara L,M,G Kebabkeitto Broileripyörykkä L,M Tonnikalapastavuoka L L,M perunasose L,G currykastike

Lisätiedot

Ateriaalin ruokalistat viikoille 29-34

Ateriaalin ruokalistat viikoille 29-34 Ateriaalin ruokalistat viikoille 29-34 Puhelinnumeromme on 020 581 3660 Fax 020 581 3548 viikko 29 16-22.7.2012 16-17.7.2012 ma ti 18-19.7.2012 ke to Punajuurisalaatti Italiansalaatti Hedelmäinen kaalisalaatti

Lisätiedot

Taste our menu according to the favourite flavors of Jean Sibelius!

Taste our menu according to the favourite flavors of Jean Sibelius! Sibeliuksen juhlavuoden kunniaksi meillä Ravintola Piparkakkutalossa on saatavilla Jean Sibeliuksen makuja myötäilevä ja suosikkiruuista koottu, kausittain vaihtuva menu. Taste our menu according to the

Lisätiedot

ALKURUOAT / FÖRRÄTTER / APPETIZERS

ALKURUOAT / FÖRRÄTTER / APPETIZERS ALKURUOAT / FÖRRÄTTER / APPETIZERS Valkosipulietanat ( L) Etanoita valkosipulivoissa sekä paahdettu leipä Vitlökssniglar Sniglar i vitlökssmör samt rostad bröd Garlic snails Snails in garlic butter with

Lisätiedot

Päiväkotien ruokalista Ajalle: 14.5.2012-15.6.2012

Päiväkotien ruokalista Ajalle: 14.5.2012-15.6.2012 Sivu: 1 Ateriapäivä: 14.5.2012-15.6.2012 Maanantai 14.5.2012 Tiistai 15.5.2012 Keskiviikko 16.5.2012 Perjantai 18.5.2012 Aamiainen Aamiainen Aamiainen Aamiainen Neljänviljanpuuro Kaurapuuro Mannapuuro

Lisätiedot

Taste our menu according to the favourite flavors of Jean Sibelius!

Taste our menu according to the favourite flavors of Jean Sibelius! Sibeliuksen juhlavuoden kunniaksi meillä Ravintola Piparkakkutalossa on saatavilla Jean Sibeliuksen makuja myötäilevä ja suosikkiruuista koottu, kausittain vaihtuva menu. Taste our menu according to the

Lisätiedot

MENU. Voissa paistettua siikaa Butter Fried Whitefish

MENU. Voissa paistettua siikaa Butter Fried Whitefish MENU Voissa paistettua siikaa Butter Fried Whitefish PPULOUNAS VL = vähälaktoosinen / Low lactose L = laktoositon / Lactose free M = maidoton / Milk free G = gluteeniton / Gluten free G* = saatavana myös

Lisätiedot

Cross- Kitchen LOUNAS LUNCH 9,50. Maanantai Monday 1. SHAHI PANEER

Cross- Kitchen LOUNAS LUNCH 9,50. Maanantai Monday 1. SHAHI PANEER Maanantai Monday 1. SHAHI PANEER Tuorejuustoa tomaatti-kermakastikkeessa (sis. pähkinää). Cottage cheese in tomato cream sauce (inc. nuts). 2. METHI KUKHURO Kanan rintapaloja ja sarviapila-korianteri-currykastikkeessa.

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

Alkuruoat Förrätter Starters

Alkuruoat Förrätter Starters Tervetuloa Hyvän Olon makumaailmaan! Alkuruoat Förrätter Starters Mozzarella-tomaatti bruschetta L Mozzarella-tomat bruschetta Mozzarella and tomato bruschetta 7,00 Leipäjuusto-pekonisalaatti L, G Bondost-baconsallad

Lisätiedot

äänenkuljettaja 24 28.2.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja

äänenkuljettaja 24 28.2.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja äänenkuljettaja 24 28.2.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 24/2002-03 Pääkirjoitus 3 Opintoasioita 4 Meillä ja muualla 5 Konsertteja 8 Ylioppilaskunta 9 Ruokalista

Lisätiedot

Little Dragon Kaijonharjun ravintola

Little Dragon Kaijonharjun ravintola Little Dragon Kaijonharjun ravintola Sammonkatu 12, 90570 Oulu Puh: 08 55 68 065 SISÄLLYSLUETTELO Kahdelle hengelle... 2 Kolmelle hengelle... 3 Eturuoat... 4 Rapuja/Ankaa... 5 Kalaa/Mustekalaa... 6 Härkää...

Lisätiedot

Ruokalista. Nybo Tilaa kasvisruoka viimeistään edellisenä päivänä 0223-445 53

Ruokalista. Nybo Tilaa kasvisruoka viimeistään edellisenä päivänä 0223-445 53 Viikko 53 1. 3.1. Perjantai Lounas Porsaanfilee, rosépippurikastike, lohkoperunat Jälkiruoka Marenkiherkku Kasv. Kasvisleike, rosépippurikastike, lohkoperunat Lauantai Lounas Porsaankyljykset uunissa,

Lisätiedot

INARISTA IKIMETSIIN FROM LAKE INARI TO ANCIENT FORESTS MENU 1

INARISTA IKIMETSIIN FROM LAKE INARI TO ANCIENT FORESTS MENU 1 INARISTA IKIMETSIIN FROM LAKE INARI TO ANCIENT FORESTS MENU 1 Soseutettua herkkutatti savuporokeittoa Mushroom pureé soup with smoked reindeer ************** Paistettua Inarin Siikaa kuningasrapukastiketta,

Lisätiedot

äänenkuljettaja 20 31.1.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja

äänenkuljettaja 20 31.1.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja äänenkuljettaja 20 31.1.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 20/2002-03 Keskustelua 3 Kolumni 4 Opintoasioita 5 Meillä ja muualla 7 Konsertteja 14 Ylioppilaskunta/The

Lisätiedot

HOIVAN RUOKALISTA / VIIKOT 36-41

HOIVAN RUOKALISTA / VIIKOT 36-41 TOIMIALA ASIAKIRJAN NIMI nro 1 (7) Yksikkö Tarkenne Nimi Päiväys Liite x K:\Liite 4.3 Ateriaalin ruokalistat.doc HOIVAN RUOKALISTA / VIIKOT 36-41 MA Liha-sienikastike,, lämmin Lohikeitto Viili Punakaali

Lisätiedot