nro Sibelius-Akatemia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "nro 32 7.5.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004"

Transkriptio

1 nro Sibelius-Akatemia

2 Sisältö Äänenkuljettaja nro 32/ Pääkirjoitus 4 Uusia osastonjohtajia 6 Hallituksen päätöksiä 7 Uutisia 10 Tapahtumia 11 Ilmoitustaulu 14 Ruokalista 15 Menu Äänenkuljettaja on perjantaisin ilmestyvä Sibelius-Akatemian sisäinen tiedotuslehti. Toimitusneuvosto: Pekka Vapaavuori, Tuula Linsiö, Matti Perttula, Johanna Lassy ja Jussi Kainulainen. Toimitus: Tuulikki Väänänen ja Johanna Lassy Piirrokset: Lassi Rajamaa ISSN Kirjoitusohjeita Kirjoita pelkkää suoraa tekstiä ilman mitään muotoiluja: - ei sisennyksiä - ei alleviivauksia - ei versaaleja (ISOJA KIRJAIMIA) - lihavointia voit käyttää harkiten - erota otsikot ja kappaleet toisistaan välilyönnillä - ei logoja eikä laatikoita tekstin mukana Jos haluat juttuusi logon tai kuvan, lähetä sellainen erikseen tallennettuna tif-muotoon. Tallenna juttusi mieluiten rtf-muotoon. Toki myös docmuoto tai pelkkä sähköpostiviestikin käy. Lähetä juttusi viimeistään maanantaina os.

3 Pääkirjoitus 2 3 Sibelius-Akatemiassa on ollut poikkeuksellinen vaalikevät, joka jatkuu jatkuu edelleen osin aika värikkäännä. Rehtorin ja vararehtorin vaalit menivät tyylikkäästi kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti, mutta osastoneuvostojen ja osastonjohtajien vaaleissa on ilmennyt kompurointia. Se on osoittanut, että vaalijohtosäännössämme, vaalien toteuttamisessa ja vaalikäyttäytymisessämme on korjaamisen varaa. Osastoneuvostojen ja osastonjohtajien vaaliprosessi menee seuraavasti: Ensin pidetään osaston yleiskokous, joka valitsee osastoneuvoston ja jossa pidetään neuvoa antava äänestys tulevasta osastonjohtajasta. Äänestys ei kuitenkaan sido uutta osastoneuvostoa, joka suorittaa varsinaisen vaalin. Osaston yleiskokouksessa jokaisella osallistujalla on yksi ääni. Kun osastoon kuuluvasta väestä valtaosa on opiskelijoita, niin yleiskokouksen voimasuhteet eri ryhmien välillä eivät vastaa osastoneuvoston voimasuhteita. Sehän koostuu kolmesta ryhmästä: professoreista, muusta henkilökunnasta ja opiskelijoista sekä lisäksi mahdollisesti ulkopuolisista jäsenistä. Jokaisen ryhmän jäsenmäärän on oltava vähemmän kuin puolet osastoneuvoston kokonaismäärästä. Yleiskokoukseen osallistuminen on yleensä varsin laimeaa. Kun äänioikeutetuista vain muutama prosentti on paikalla äänestämässä, melko pienenkin yksittäisen joukon painoarvo voi nousta suureksi. Kaikki tämä voi johtaa siihen niin kuin on jo käynytkin että yleiskokouksen neuvoa antavassa osastonjohtajan äänestyksessä ylivoimaisen enemmistön saanut henkilö ei tulekaan valituksi. Kun etukäteen ei ole minkäänlaista ehdokasasettelua, eikä siis myöskään ehdokkaiden ja heidän tavoitteidensa esittelyä, vaalit käydään helposti hyvinkin sattumanvaraisin perustein. Osastoneuvostoon valituilla ja pahimmassa tapauksessa osastonjohtajaksi valitulla ei välttämättä ole tarpeellista tietoa toimensa velvollisuuksista ja tehtävistä. Tänä vuonna vaaliprosessi on kaikkine puutteineen jo loppusuoralla. Toivottavasti siitä selvitään ilman suurempia traumoja. Nyt keväällä ei oikein ole enää mahdollisuutta järjestää tilaisuuksia tapahtuneiden kömpelyyksien puimiseen, mutta toivottavasti syksyllä toiminnan alkaessa asiat voidaan puhua selviksi. Eiköhän virheistä osattane ottaa oppia niin, etteivät ne ainakaan ensi kerralla enää toistu. Pekka Vapaavuori

4 Uusia osastonjohtajia Tätä lehteä tehtäessä kaksi osastoa oli saanut uuden johtajan. Orkesterisoitinten osaston osastonjohtajaksi valittiin lehtori Hui-Ying ing Liu-Tawaststjer awaststjerna ja sävellyksen ja musiikinteorian osaston osastonjohtajaksi lehtori Riitta Valkeila. Molemmat vastaavat seuraavaan kysymykseen: Mitkä ovat keskeiset tavoitteesi osastonjohtajana? Hui-Ying Liu-Tawaststjerna Päätavoitteeni pianomusiikin osaston uutena johtajana on luoda taiteellisesti, henkisesti ja taloudellisesti tasapainoa ja hyvänolon tunnetta osaston sisälle. Jos osasto hallitsee itsensä ja resurssinsa, sillä on myös vahva itsetunto, ja se voi suunnata huomionsa ja energiansa luovuuteen sekä nuorten kouluttamiseen. Tällainen osasto voi myös toimia hyvässä yhteistyössä muun Sibelius-Akatemian kanssa. Konkreettisemmin tämä tarkoittaisi projekteja, jotka hyödyntäisivät opettajiemme, opiskelijoittemme ja hallintohenkilökunnan lahjakkuutta, ja jotka jatkossa loisivat osastollemme oman äänen ja persoonallisuuden. Toisin sanoen, haluaisin a) laajentaa taiteellisen toimintamme näkyvyyttä, b) vahvistaa osastomme profiilia, c) luoda taloudellista vakautta ja d) säilyttää johtoasemamme omalla alallamme. Jos saavutamme nämä tavoitteet, voimme myös saavuttaa alussa mainitsemani tasapainon. Olen myös kiinnostunut nuoremman sukupolven tulevaisuudesta niiden nuorten, jotka nyt opiskelevat osastollamme tai tulevat meille opiskelemaan lähitulevaisuudessa. Onko heille tarjolla riittävästi työpaikkoja ja esiintymismahdollisuuksia? Näyttää siltä, että samalla kun opiskelijoidemme taso on viime aikoina dramaattisesti noussut, kuulijoiden (eli konserttiyleisön) määrä ei välttämättä ole kohonnut. Tähän ongelmaan on pyrittävä löytämään ratkaisuja. Hui-Ying Liu-Tawaststjerna Sen lisäksi, että esiintyvän muusikon ja yhteiskunnan suhde on tärkeä, uskon myös, että säveltäjien ja esiintyjien välillä voisi olla läheistä yhteistyötä. Siten haluaisin jatkaa edellisen osastonjohtajan aloittamaa PianoNyt-projektia ja kehittää tällaista osastojen välistä yhteistyötä edelleen. Mitä tulee pedagogiikkaopintoihin, olisin valmis luottamaan siihen, että alueesta vastaavat opettajat tulevat löytämään oikeat tavoitteet ja muodot pedagogiikkaopinnoillemme. Lopuksi, mutta ei vähäisimpänä seikkana, haluai-

5 4 5 sin mainita, että osastollamme ei työskentele ainoastaan pianisteja, vaan myös harmonikansoittajia, kitaristeja ja kanteleensoittajia. On itsestään selvää, että kaikkia soittimia tulee tukea tasavertaisesti. Kiitän kollegojani ja opiskelijoita minulle osoitetusta luottamuksesta. Yritän tehdä parhaani uusien haasteiden edessä, toivoakseni yhteistyössä kaikkien osastolla työskentelevien kanssa. Riitta Valkeila Toimikausi alkaa elokuussa, joten käsitykseni tehtäväkentästä on vasta muotoutumassa. Tavoitteet muuntuvat ajan myötä ja haluan olla avoin erilaisille vaikutteille. Tällä hetkellä minusta tuntuu, että haluan olla: 1. Osastonjohtaja, jolle sekä henkilökunta että opiskelijat voivat puhua osastomme toiminnasta avoimesti. Tarkoitan tällä sekä toiveita ja haaveita, että mahdollisia vaikeita/kipeitä ongelmia. Johdon tehtävähän on luoda edellytykset yhteisesti muotoiltujen päämäärien toteutumiselle. Johtaja voi organisoida prosesseja, joilla erilaisia tavoitteita ja edellytyksiä luodaan. 2. mukana kehittämässä osaston toimintaa nykyistä yli- opistomaisemmaksi. Tutkimukselle ja taiteelliselle toiminnalle pitäisi olla tilaa kokonaistyöajassa. Voisimme kannustaa tutkivaa oppimista (ja opettamista) ja tätä kautta luoda uusia työtapoja ja sisältöjä. Meillä on osastolla runsaasti lahjakkuutta, monenlaisia lahjakkuuksia ja osaamista, jotka eivät aina pääse parhaalla mahdollisella tavalla esille. 3. jatkamassa työyhteisömme rakentamista yhteisöllisemmäksi. Asioiden valmistelun ja päätöksenteon avoimuus, perusteita keskusteleminen ja tiedotus ovat esimerkiksi tässä tärkeitä. 4. kehittämässä oppimisen ja kasvamisen edellytyksiä. Sana opinto-ohjaus tuo helposti mieleen kapea-alaisen pyrkimyksen piiskata opiskelija tutkinnon suorittamiseen Riitta Valkeila mahdollisimman nopeasti. Puutarhanhoito on opettanut minulle, että kasvukauden sato riippuu monista asioista: kasvi tarvitsee sopivan maan, valoa, lämpöä, vettä ja tilaa kasvaakseen. Puutarhuri voi hoitaa näitä edellytyksiä vaikkapa kastelulla, rikkaruohojen kitkennällä ja lämpöharsoilla. Yliopisto oppimisympäristönä voisi olla eräänlainen puutarhuri ja huolehtia suotuisista oppimisedellytyksistä tarvittavin toimenpitein. Lähtökohtana tulisi olla kannustavuus ja edellytysten rakentaminen uhkailujen ja sanktioiden sijaan. Ennen varsinaisen työn alkua on helppoa olla idealisti ja optimisti. Sibelius-Akatemia luovana ympäristönä koostuu erilaisten persoonallisuuksien verkostoista. Asiantuntija-

6 yhteisössä ei ole ehkä mahdollista puhua johdettavana olemisesta lainkaan. Onko siis johtajiakaan? Johtajan sijasta voisi olla viisaampaa puhua luotsista ja kapteenista, joiden tehtävänä on hoitaa laiva ehjänä pahimpien karikoiden ohitse. Hallituksen päätöksiä Hallitus päätti kokouksessaan 5/ : - hyväksyä äänestyksen jälkeen Sibelius-Akatemian vuoden 2004 peruskoulutuksen aloituspaikkojen kokonaismääräksi 170, jota rehtori voi lopullisessa valintapäätöksessään vähentää tai lisätä enintään kymmenellä prosentilla harkintansa mukaan - hyväksyä Sibelius-Akatemian vuoden 2004 nuorisokoulutuksen aloituspaikkojen kokonaismääräksi 25, jota rehtori voi lopullisessa valintapäätöksessään vähentää tai lisätä enintään kymmenellä prosentilla harkintansa mukaan - pyytää henkilöstöosastoa tekemään seuraavaan hallituksen kokoukseen esityksen yli-assistentin johtosäännön muuttamisesta siten, että virka-aika on jatkossa 5 v. - nimittää Robert de Godzinskyn äänityksen ja äänituotannon lehtorin virkaan nimittää Jari Perkiömäen jazzmusiikin lehtorin virkaan lähtien. - nimittää Peter Peitsalon urkumusiikin lehtorin virkaan lähtien. - nimittää Lasse Lagercrantzin kontrabassomusiikin osa-aikaisen lehtorin virkaan lähtien. - ottaa professori Erkki Jokisen sävellyksen professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle merkitä tiedoksi Sibelius-Akatemian lahjoitus- ja testamenttivarojen tilintarkastuskertomuksen vuodelta merkitä tiedoksi Sibelius-Akatemian lahjoitus- ja testamenttivarojen vuosiraportin vuodelta nimetä lahjoitus- ja testamentti varojen tilintarkastajiksi Markku Pajusen (KHT) ja Osmo Valtosen (HTM) sekä varatilintarkastajiksi Reino Tikkasen (KHT) ja Klaus Krokforsin (JHTT). Hallituksen kokoukset keväällä 2004: ti 1.6 klo 8-12

7 Uutisia 6 7 P-festivaali viritti vappuun! Torstaina 29. huhtikuuta P-talon kuppilassa tehtiin historiaa. Ylioppilaskunnan, jazzin, kamun ja mukan yhteisesti järjestämä P-festari houkutteli paikalle lukuisia esiintyjiä sekä tuvan täydeltä yleisöä ja juhlijoita. Tarjolla oli myös ruokaa, simaa ja munkkeja, joiden kysyntä tosin ylitti tarjonnan. Ilta alkoi jo neljältä, kun DJ:t Perkiömäki, Ilmonen ja Poke- la panivat levylautasen pyörimään. Illan mittaan he panivat itsensäkin pyörimään tanssilavalla ja kannustivat näin muitakin unohtamaan arjen surut ja juhlimaan vappua. Milla Viljamaa, Arnould Shiwalala ja Topi Korhonen rumpujen takana, edessä ja ja sivullla. Ensimmäinen live-esitys oli Arnold Shiwalalan ja kumppaneiden rumpuspektaakkeli. Räväkkä ja iloinen aloitus, joka ei jättänyt ketään kylmäksi. Seuraavaksi illan pääorganisaattori, miksaaja ja juontaja Hannu Oskala spiikkasi Spontaanin vireen lavalle. Bändi houkutteli myös tanssijoita polskan ja polkan ja mitä näitä nyt onkaan pyörteisiin. Jossain vaiheessa ilta muuttui lähes epätodelliseksi, kun ruokalaan ilmestyi moottoripyörä kuin tyhjästä, kaiuttimista alkoi kuulua Nauravaa kulkuria ja hullunkurinen tanssiryhmä kiersi käsi kädessä juhlahuoneistoa musiikin tahdissa... Maija Ruuskanen, Veera Railio & Co rauhoitti villiintynyttä tunnelmaa. Pian turboruuvia kuitenkin kiristettiin ja yleisöäkin laulatettiin. Bossanovat ja muut kuumat rytmit tanssittivat väkeä.

8 RRCo:n frontline RRCo:n jälkeen tuolit ja pöydät raivattiin katrillin tieltä. Kamulaiset kipusivat lavalle ja antoivat palkeitten soida. Timo Saarin vetämän katrillin aikana kuppilan lämpötila nousi ainakin kymmenen astetta. Festarin kruunasi ja korkkasi jazzilaisten ensemble, johon oli päivän aikana saatu houkuteltua niin monta soittajaa, että kaikki eivät edes mahtuneet lavalle. Ohjelmistossa oli runsaasti jamaikalais-rytmejä. Illan hienoimpia hetkiä koettiin, kun koko P-talo tanssi yhtäaikaa. Onneksi Feeniksklubille oli buukattu loppuillaksi loistavat esiintyjät, sillä muuten kaikki olisivat jääneet Pitskuun ja jamit olisivat jatkuneet pitkälle vappuaaton puolelle... Teksti ja kuvat: Matias Harju

9 8 9 Virtuaalikatedraali täydentyy - uudet verkkopalvelut Urkutieto ja Kirkkovuosi soi avautuivat Kirkkomusiikin osaston tuottaman internet-sivuston uudet osiot, Urkutieto ja Kirkkovuosi soi avautuivat maaliskuun lopulla osoitteessa Urkutieto - kurkistus urkujen uumeniin ja äänimaailmaan Urkutieto esittelee soitinten kuningattaren kuvin ja ääninäyttein. Kokonaisuuteen kuuluva Urkusanasto sisältää piirroskuvin havainnollistetut selitykset n.160 termille ja urkujen osalle. Someron kirkon Zachariassen-uruilla soitetut näytteet esittelevät urkujen äänikertoja ja erilaisia äänikertayhdistelmiä. Virtuaalikatedraali tarjoaa myös mahdollisuuden tutkia urkuja epätavalliselta paikalta urkujen uumenissa. Panoraamakuvat on otettu Kotkan kirkon Porthan-urkujen sisältä. Julkisivugalleriaan on koottu kuvia eri ikäisistä, eri rakentajien ja suunnittelijoiden uruista ympäri Suomea. Urkutiedon sisällöstä vastaa Helsingin Vanhan kirkon urkuri ja Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin osaston urkuimprovisaation tuntiopettaja Pekka Suikka- nen. - Halusimme tuoda suuren, usein saavuttamattoman kaukaiselta tuntuvan instrumentin lähempään tarkasteluun, Suikkanen kuvailee. - Uudella tekniikalla päästään tässä monella tapaa selvittämään monimutkaisen soittimen olemusta. Asiatiedon lisäksi tekijä toivoo sivuilla liikkuvan kokevan myös elämyksiä. - Toivottavasti sivuilta välittyy myös jotain siitä konkreettisesta tapahtumasta tai tunteesta, kun urkujen ääni syttyy soimaan. Kyse on siitä ydinhetkestä, kun koneisto tekee pienen liikkeensä ja ilmavirta hoitaa loput. Soittajallehan tämä tuntuma on etuoikeus, kuulija saa kuulla vain soivan äänen. Kirkkovuosi soi - musiikillisia virikkeitä kirkkovuoden pyhiin Kirkkovuosi soi sivut avaavat näkymiä jumalanpalveluksen musiikkiin. Sivusto esittelee kirkkovuoden pyhien virsiä, tekstimusiikkia, kuoro-, soolo- ja urkuohjelmistoa sekä omana osionaan J.S.Bachin kantaatteja. - Kirkkomusiikin vuosituhantinen perintö on niin rikas ja musiikkia niin runsaasti, että tunnemme parhaimmillaankin vain pienen osan tästä aarteistosta. Toisaalta kristillisen perinteen musiikkia on alusta asti jäsennetty kirkkovuoden mukaan, ja näin sen esittelyyn on luonteva käyttää moderneinta tekniikkaa kuten atk ja internet, kertoo sivuston sisällöstä vastaava kirkkomusiikin säveltäjä, Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin osaston lehtori Juhani Haapasalo. Kirkkovuoden eri ajankohdat soivat eri tavoin. Tätä on kätevä demonstroida juuri netissä. Teksti, kuva ja ääni muodostavat netissä havainnollisen kokonaisuuden, joka yhteyksien nopeutuessa alkaa toimia jo lähes reaaliaikaisesti. Sivusto tarjoaa esimerkkejä ja virikkeitä kirkkomuusikoille ja seurakuntalaisille musiikin monipuolisista käyttömahdollisuuksista kirkkovuoden eri pyhinä. - Ammattilainen kuten kanttori voi niistä löytää uutta (tai vanhaa!) virikettä, opiskelija voi hahmottaa liturgisen musiikin perintöä ja nykypäivää, musiikista nauttiva jokamies saattaa taustoittaa kokemuksiaan, Haapasalo uskoo. -Itselleni ravistavin kokemus on ollut tajuta, kuinka olennainen, erottamaton osa kristillisen kirkon jumalanpalveluselämää ja kaikkea elämää musiikki on. Musiikki ei ole vain hauska tai koskettava välipala, vaan esimerkiksi jumalanpalveluksessa sana ikään kuin puhkeaa musiikiksi, jatkuvasti ja orgaanisesti. Ihminen kokee ja kommunikoi keskeisesti musiikin keinoin. Tämän ahaa-elämyksen haluaisin jakaa sivuilla surfailevan kanssa! Kirkkovuosi soi -sivusto avautuu pääsiäisjakson musiikin esittelyllä. Helluntaija joulujaksojen pyhäpäivien esittelyt julkaistaan vuoden 2004 loppuun mennessä. teksti: Liisa Lauerma

10 Tapahtumia Konsertteja ti klo 21 Umo Jazz House ma klo Vanhan musiikin studio esittää La primavera - barokkiviulujen kevät Lähetyskirkko, Tähtitorninkatu 28/Vapaa pääsy Janne Nisonen, barokkiviulu Antti Kortelainen, barokkiviulu Anna Orasmaa, cembalo Markus Hohti, barokkisello ti klo Kansallisoopperan aula Keidas-opiskelijakonsertti Sari-Anneli Mäkelä, laulu Maija Purho, piano Amerikkalainen ilta ti klo Seria Classica Konserttisali Liput 10 / 7 e Seppo Salovius, piano, celesta Tuomas Mali, piano Janne Malmivaara, viulu Tapani Heikinheimo, sello Raija Regnell, mezzosopraano Jaakko Kortekangas, baritoni Arktinen Hysteria-kvintetti: Matti Närhinsalo, huilu Anni Haapaniemi, oboe Christoffer Sundqvist, klarinetti Tommi Hyytinen, käyrätorvi Ann-Louise Wägar, fagotti Ivesin ja Barberin sävellyksiä ti klo Wegelius-sali/Vapaa pääsy Hui-Ying Liu-Tawaststjernan piano-oppilaita Vapaa pääsy. Sibis Jazz Ensembles Jukka Uljas, saksofoni Valtteri Pöyhönen, kitara Jussi redriksson, piano Ville Herrala, basso Ville Pynssi, rummut Yhtyeen ohjaus Jarmo Savolainen ke klo Kampin palvelukeskus, vapaa pääsy Keidas-opiskelijakonsertti Katri Tammisalo, laulu Sati Salminen, piano Händel - Mozart - Schubert - Martin - alla ke klo Orkesterisoittimet Konserttisali Liput 10 / 5 e Takuya Takashima, oboe Henna Jämsä, klarinetti Antti Kaihola, piano Masséus Blunt Vogel Hrao Kokai ke klo Seria Classica Tuomiokirkon krypta Vapaa pääsy Ensikonsertti Pauliina red, traverso Hotteterre - Boismortier - Couperin Stamitz - Mozart - Reicha Helsingin barokkiorkesterin yhtye Volante-kvartetti eeniks-klubi to klo Pohjoinen Rautatienkatu 9, vapaa pääsy Tuulikki Laes, laulu & co Pianotrioista jazz-poplaulua TOPI korhonen kitara ja loopit VALTAVIRTA Omaa suomenkielistä poprock-musiikkia. Sara Suvela, laulu, basso, biisit Laura Valkonen, rummut, taustalaulu Matti Miettinen, kitara, taustalaulu su klo Kamarimusiikkisali Paavo Pohjolan kamarimusiikkiyhtyeet esiintyvät Beethoven - Dvorák su klo DocMus Konserttisali Vapaa pääsy Anu Vehviläinen, piano Anu Komsi, sopraano Szymanowski

11 Ilmoitustaulu Ilmoittautuminen opiskelijaluetteloon lukuvuodeksi Opiskelijoiden postiluukut kolisevat jälleen toukokuun puolen välin tienoilla kun läsnäoloilmoittautumislomakkeet, ilmoittautumisohjeet ja SAY:n maksukuitti postitetaan kaikille kuluvana lukuvuonna ( ) läsnä- tai poissaoleville opiskelijoille. Hyvä opiskelija: Huolehdithan siitä, että osoitetietosi ovat oikein myös Sibelius-Akatemian opiskelijarekisterissä. Osoitteenmuutoksia voi tehdä kaikissa palvelupisteissä. Tenttiasiaa Lukuvuoden viimeinen yleinen tenttipäivä on (lauantai). Kesäaikana on kaksi tenttipäivää 11.6 perjantai sekä 6.8 perjantai. Tentit järjestetään T-talon Auditoriossa klo Kaikkiin em. tentteihin päättyy ilmoittautuminen 19.5 keskiviikkona. Ilmoittautumiskuoria on saatavana kaikkien talojen palvelupisteistä sekä T-talon lomakehyllystä. Opiskelijoiden säilytyslokerot uusitaan Säilytyslokeroiden päivitys T-talolla on aloitettu. Lokeroiden haltijoita kehotetaan palauttamaan oviin jätetyt lomakkeet täytettynä vahtimestarille 1 krs mennessä. Tämän jälkeen lokerot, joiden lomaketta ei ole palautettu 1. kerrokseen määräaikaan mennessä, tyhjennetään ja lukot vaihdetaan. Tilat- ja turvallisuustiimi

12

13 12 13 Syksyn opiskelijakonsertit jaossa! Koelaulu Varaa omasi Matti Leismalta p , 6.9. klo Goethe-instituutti klo Keravan taidemuseo klo Kampin palvelukeskus klo Urho Kekkosen museo klo Kansallisoopperan aula klo Urho Kekkosen museo klo Kampin palvelukeskus klo Goethe-instituutti klo Raitioliikënnemuseo klo Cygnaeuksen galleria klo Keravan taidemuseo klo Urho Kekkosen museo klo Goethe-instituutti klo Kansallisoopperan aula klo Cygnaeuksen galleria klo Kampin palvelukeskus klo Raitioliikennemuseo, klo Temppeliaukio klo Cygnaeuksen galleria klo Urho Kekkosen museo klo Kansallisoopperan aula klo Goethe-instituutti klo Kampin palvelukeskus klo Keravan taidemuseo klo Kansallisoopperan aula Ooppera Skaala järjestää koelaulun kaikille äänifakeille tulevia produktioita varten Sibelius-Akatemian tiloissa. Tiedustelut & hakemukset CV:n ja mahd. kuvan kera os. Opettajat ja virkailijat ry:n kulttuuriretki Sibelius-Akatemian opettajat ja virkailijat ry:n perinteisiin kuuluu keväinen kulttuuriretki johonkin pääkaupungin kohteeseen. Tänä vuonna se on Designmuseo (Korkeavuorenkatu 23) johon tutustumme lauantaina klo 13. Retki on jäsenille ilmainen. Tervetuloa! Ilmoittaudu kulttuuriretkelle viimeistään ke 12.5.: Leena Hyvärinen, p tai Kerro samalla olisitko halukas osallistumaan näyttelyn jälkeen subventoituun ruokailuun jossakin lähiseudun ravintolassa. Johtokunta Kaksi aikuista laulun harrastajaa (mies ja nainen) haluaisi alkeisopetusta joko yhdessä tai erikseen. Yhteydenotot sposti: Vuokrataan 2 h ja keittiö Roihuvuoresta (hyvät yhteydet metrolle ja Itäkeskukseen) ajalle !! p

14 Ruokalista P-talo Ma Jauheliha-perunasosevuokaa (myös VL) Kermaista kirjolohipataa ja pinaattipastaa (VL) Peruna-papucurrya (L) Moniviljapuuroa, salaatit ja leipäannos (L) Pähkinävaahto Ti Lindströmin pihvi, keitettyjä perunoita ja sipulikastiketta (VL) Broileritortillat ja avokado-kermaviilikastiketta, leipäannos ja ruokajuoma Kukkakaaligratiinia (myös VL) Porkkanasosekeittoa ja leipäannos (L) Kinuskipäärynä Ke Intialaista kookos-seitikeittoa (L) Broilerimureketta, currykastiketta ja keitettyä riisiä (VL) Punajuuripihvit, paistettua sipulia ja keitettyjä perunoita (L) Hernesosekeittoa ja leipäannos (L) Appelsiinirahka To Maksaa kermakastikkeessa, puolukkahilloa ja keitettyjä perunoita (VL) Liha-perunapannua meksikolaisittain Couscous-kukkakaalipaprikat ja jogurtti-hunajakastiketta (VL) Kirkasta kasviskeittoa ja leipäannos (L) Mansikkakiisseli Pe Tonnikala-ananaspastaa (VL) Kanaa Kievin tapaan, lohkoperunoita, jogurtti-hunajakastiketta, leipäannos jaruokajuoma Parsakaali-porkkanakastiketta ja pastaa La Merimiesvuokaa Kasviskiusausta R-talo Ma Siskonmakkarakeitto Spagetti, jauhelihakastike Kasviskroketit, perunaa, kermaviilikastike Wienin leike Ti Lohikeitto Itämainen possupata, riisiä Spagettia, sieni-kasviskastike Pariloitua possua, maustevoi Ke Pastaa, kinkku-sipulikastike Kalkkunaa hedelmäkastikkeessa, riisiä Kreikkalainen kasvisvuoka Pippuripihvi To Hernekeitto, letut, mansikkahillo Paistettua kampelaa, tartarkastike, muusia Parsakaali-juustopiirakka Grillipihvi, maustevoi Pe Broilerikeitto Uunimakkara, muusia, tomaattikastiketta Ohrasuurimo-kasvislaatikko, puolukkahillo Sveitsin leike T-talo Ma Jauhelihakastike, pastaa (L) Tomaatti-fenkolikastike, pastaa (L) Amerikkalainen talonpoikaiskeitto, leipäannos (L) Paahdettua kirjolohta, tilli-kermaperunat, sinappi-kermaviilikastike, leipäannos ja ruokajuoma Rommi-rusinamousse Ti Pyttipannu, paistettu kananmuna (L) Kasviskroketit, omenakastike, peruna (VL) Seitiä japanilaisittain, riisi (L) Raparperi-kaurapaistoa, vaniljakastike Ke Kana-aurajuustokastike, perunasose (myös VL) Punajuuri-mantelipataa (L) Hernesosekeitto, leipäannos (VL) Riistakäristys, perunasose, puolukkasurvos, leipäannos ja ruokajuoma Marjarahka To Valkosipulihärkää, riisi (VL) Andalusian muna-kasvisvuokaa (VL) Tomaattinen papukeitto, leipäannos (L) Broilerifilee perhonen, mango-inkiväärikastike, riisi, parsakaalia, leipäannos ja ruokajuoma Puolukka-jogurttihyytelö Pe Metsästäjän jauhelihapihvi, peruna (VL) Soija-kasvisnuudelit (L) Janssonin kiusaus (VL) Kahvikiisseli Cafe da Capo on suljettuna kesälauantaisin.

15 Menu P-house Mon Ground meat and mashed potatoes casserole Rainbow trout pot with cream, spinach pasta Potato and bean curry our grain porridge * Nut mousse Tue Hamburger patty a la Lindström, onion sauce and potatoes Chicken tortillas and avocado sour cream - with bread and drink portion Cauliflower au gratin Carrot puree soup * Pear with caremel sauce Wed Saithe and coconut soup indian style Chicken loaf, curry sauce and rice Beetroot cutlets, fried onion and potatoes Puree d pea soup * Orange quark Thu Creamy liver sauce, lingonberry jam and potatoes Meat and potato pan in Mexican style Sweet peppers with couscous and cauliflower filling Clear vegetable soup * Strawberry fool ri Tuna and pasta stew Chicken kiew, yoghurt and honey sauce and potato wedges - with bread and lunch drink portion Broccoli and carrot sauce and pasta T-house Mon Minced meat sauce, pasta Tomato and fennel sauce, pasta American peasant soup, bread Roasted rainbow trout, dill cream potatoes, mustard and sour cream sauce, bread and beverage Tue Potato hash, fried egg Vegetable croquettes, apple sauce, potatoes Saithe Japaneise style, rice Wed Chicken and blue cheese sauce, mashed potatoes Beet root and almond stew Pureed pea soup, bread Sauteed game, mashed potatoes, lingon berries, bread and beverage Thu Garlicky beef sauce, rice Andalusian egg and vegetable casserole Tomato and bean soup, bread Chicken s breast butterfly, mango-ginger sauce, rice, broccoli, bread and beverage ri Hunter s minced meat patty, potatoes Soy and vegetable noodles Creamy anchovy and potato casserole Sat Cafe da capo in closed! Sat Sailor s beef and potato casserole Creamy vegetable and potato casserole

16 Kevään viimeinen Äänenkuljettaja ilmestyy Deadline on Hauskaa ja rentouttavaa kesään! Lukuvuoden avajaiset ovat Opetus alkaa Ilmoittautuminen päättyy

Lounas/Lunch. Lohi täytteinen kampelarulla pestokastikkeessa ja basmati riisi

Lounas/Lunch. Lohi täytteinen kampelarulla pestokastikkeessa ja basmati riisi ounas/unch Maanantai / Monday 4.5.2015 ihapullia kermakastikkeessa ja perunasosetta Meatballs with cream sauce and mashed potatoes ohi täytteinen kampelarulla pestokastikkeessa ja basmati riisi Salmon

Lisätiedot

Lounas/Lunch. Maanantai / Monday

Lounas/Lunch. Maanantai / Monday Maanantai / Monday 1.6.2015 Pasta carbonara ja parmesanjuustoa Pasta carbonara and parmesan cheese Haudutettua puna-ahventa, valkoviinikastiketta ja tilliperunaa Braised red fish, white vine sauce and

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 6/2002-03 4.10.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 6/2002-03 4.10.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja 1 SIBELIUS-AKATEMIA 6/2002-03 4.10.2002 Sisältö 4/2002-03 Sibelius-Akatemian visio 3 Keskustelua 4 Opintoasioita 5 Meillä ja muualla 7 Konsertteja 9 Ylioppilaskunta/The Student s Union 10 Ruokalista 11

Lisätiedot

Kreikkalainen salaatti / Greek salad

Kreikkalainen salaatti / Greek salad Kreikkalainen salaatti / Greek salad Grillipihvi / Grilled steak Alkuruoat / Starters 1 Raikas vihreä salaatti / Fresh green salad (m,g) Kurkkua, tomaattia, salaattia ja balsamico-kastiketta Cucumber,

Lisätiedot

ETURUOAT STARTERS. 2. KANA-PARSAKEITTO Chicken-aspargus soup. 3. KOLMEN MAUN KEITTO Three-ingredience soup. 4. MAISSIKEITTO Sweet corn soup

ETURUOAT STARTERS. 2. KANA-PARSAKEITTO Chicken-aspargus soup. 3. KOLMEN MAUN KEITTO Three-ingredience soup. 4. MAISSIKEITTO Sweet corn soup ETURUOAT STARTERS 1. PEKINGIN KEITTO Peking soup (strong) 2. KANA-PARSAKEITTO Chicken-aspargus soup 3. KOLMEN MAUN KEITTO Three-ingredience soup 4. MAISSIKEITTO Sweet corn soup 5. VIHANNESKEITTO Vegetables

Lisätiedot

Huhtikuun tiedotteet. Tervetuloa!

Huhtikuun tiedotteet. Tervetuloa! TIEDOTE 04/2015 Huhtikuun tiedotteet Oppilaat viettävät koulussa pääsiäisjuhlaa kiirastorstaina 2.4.2015. Koulu alkaa työjärjestyksen mukaisesti ja päättyy kaikilla luokilla ruokailuun. Kevään vanhempainiltoja:

Lisätiedot

ENSIN FIRST GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH HERBY OIL AND BALSAMICO RAIKAS SMOOTHIE TUOREISTA KASVIKSISTA M, G

ENSIN FIRST GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH HERBY OIL AND BALSAMICO RAIKAS SMOOTHIE TUOREISTA KASVIKSISTA M, G ENSIN FIRST 334 TALON VIHERSALAATTI 5,90 YRTTIÖLJYÄ JA BALSAMICOA L, G GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH HERBY OIL AND BALSAMICO 337 / 325 PÄIVÄN KEITTO 8,90 / 13,90 TALON LEIPÄÄ VL, G SOUP OF THE DAY, CRISPY

Lisätiedot

TILAUS PALAUTETTAVA KULJETTAJALLE VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA 1.1.2016

TILAUS PALAUTETTAVA KULJETTAJALLE VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA 1.1.2016 Kylän Kattaus / Ristonmaan ateriakeskuruokalista Ajalla: 11.1-17.1.2016 Vko 2 PERJANTAINA 1.1.2016 MAANANTAI 11.1 KESKIVIIKKO 13.1 PERJANTAI 15.1 A Chili-kalkkunakastike A Tomaattinen jauhelihakastike

Lisätiedot

VANHAINKOTIEN RUOKASALIT

VANHAINKOTIEN RUOKASALIT VK 22 25.5. 26.5. 27.5. 28.5. 29.5. Hedelmäinen broilerikastike M riisi Pyttipannu Aasialainen kalaäyriäiskeitto Carbonarakastike V ja pasta Jauhelihakebakot L cheddarjuustokastike ja lohkoperunat Pehmeä

Lisätiedot

1. Vihreä salaatti 4.90

1. Vihreä salaatti 4.90 Alkuruokia Starters 1. Vihreä salaatti 4.90 Salaattia, tomaattia, kurkkua, paprikaa, yrtti-vinegrette, patonkia Green salad, tomato, cucumber, red bell pepper, herb vinegar and baguette 2. Punajuuri-vuohenjuustoleipä

Lisätiedot

TILAUS PALAUTETTAVA KULJETTAJALLE VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA 5.6.2015

TILAUS PALAUTETTAVA KULJETTAJALLE VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA 5.6.2015 Kylän Kattaus / Ristonmaan ateriakeskuruokalista Ajalla: 15.6-21.6.2015 Vko 25 PERJANTAINA 5.6.2015 MAANANTAI 15.6 KESKIVIIKKO 17.6 PERJANTAI 19.6 Juhannusaatto A Chili-kalkkunakastike A Jauhelihakeitto

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

TILAUS PALAUTETTAVA KULJETTAJALLE VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA 5.2.2016

TILAUS PALAUTETTAVA KULJETTAJALLE VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA 5.2.2016 Kylän Kattaus / Ristonmaan ateriakeskus Ruokalista Ajalla: 22.2-28.2.2016 Vko 8 PERJANTAINA 5.2.2016 MAANANTAI 22.2 KESKIVIIKKO 24.2 PERJANTAI 26.2 A Chili-kalkkunakastike A Jauhelihakeitto A Silakkapihvit

Lisätiedot

ALKURUOKIA Starters TOAST SKAGEN 9,80

ALKURUOKIA Starters TOAST SKAGEN 9,80 ALKURUOKIA Starters TOAST SKAGEN 9,80 Klassinen rapuherkku, jonka loi Tukholman Oopperakellarin keittiömestari 1965. Piparkakkutalossa tämä herkku valmistetaan omalla reseptillä, jossa paahtoleivän päällä

Lisätiedot

Ruokalista L = Laktoositon, M= Maidoton VL = Vähälakt., G = Gluteeniton, (G) = Saatavilla myös gluteenittomana

Ruokalista L = Laktoositon, M= Maidoton VL = Vähälakt., G = Gluteeniton, (G) = Saatavilla myös gluteenittomana Ruokalista L = Laktoositon, M= Maidoton VL = Vähälakt., G = Gluteeniton, (G) = Saatavilla myös gluteenittomana Menu L= lactose free, M= No milk products, VL = Low lactose, G = Gluten free, (G) = Available

Lisätiedot

Menu. Tervetuloa. Kiem. CHINESE - PUB - PIZZERIA www.kiem.fi. Ravintola

Menu. Tervetuloa. Kiem. CHINESE - PUB - PIZZERIA www.kiem.fi. Ravintola Menu Tervetuloa Ravintola Päivän Tarjous 1: Paistettua härkää chilikastikkeessa *** Fried beef with chili sauce 2: Paistettua härkää talontapaankastikkeessa * Fried beef in our style sauce 3: Paistettua

Lisätiedot

VANHAINKOTIEN RUOKASALIT

VANHAINKOTIEN RUOKASALIT VK 36 31.8.-4.9. Curry-kanakeitto Kaalilaatikko Sweet & sour broilerikastike Ranskalainen kalakeitto Uunilenkkiä new way Soijalasagnette L Vuohenjuustoporkkanasosekeitto Parsakaali-juustokeitto Sadonkorjaajan

Lisätiedot

Ateriaalin ruokalistat viikoille 35-40

Ateriaalin ruokalistat viikoille 35-40 Ateriaalin ruokalistat viikoille 35-40 Puhelinnumeromme on 020 581 3660 Fax 020 581 3548 viikko 35 27.8-2.9.2012 27-28.8.2012 ma ti 29-30.8.2012 ke to Punajuurisalaatti 31.8.-2.9.2012 pe la su Italiansalaatti

Lisätiedot

TILAUS PALAUTETTAVA KULJETTAJALLE VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA 6.5.2016

TILAUS PALAUTETTAVA KULJETTAJALLE VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA 6.5.2016 Kylän Kattaus / Ristonmaan ateriakeskuruokalista Ajalla: 16.5-22.5.2016 Vko 20 PERJANTAINA 6.5.2016 MAANANTAI 16.5 KESKIVIIKKO 18.5 PERJANTAI 20.5 A Chili-kalkkunakastike A Jauhelihakeitto A Kirjolohimureke

Lisätiedot

KARKKILAN RUOKAPALVELUT RUOKALISTA 2015 1 5, 11, 17 MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI

KARKKILAN RUOKAPALVELUT RUOKALISTA 2015 1 5, 11, 17 MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI KARKKILAN RUOKAPALVELUT RUOKALISTA 2015 lista 1 Kalenteriviikot: 5, 11, 17 Bolognesekastike Uunimakkara L,M,G Lihakeitto L,M,G Kirjolohikiusaus L,G Broileripyörykkä L,M L,M perunasose L,G currykastike

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri ja uutisia kotisivuillamme: www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki

Tapahtumakalenteri ja uutisia kotisivuillamme: www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki 1 Sisällysluettelo Suvivirsi...3 Seurakunta verkossa.4 Tervetuloa kirkkoon jumalanpalvelukset.5 Retkiä, seuraa, soppaa.6 Konsertteja.8 Lasten kesäkurssit ja retki..12 Apua ja tukea elämään...12 Anna palautetta

Lisätiedot

TILAUS PALAUTETTAVA KULJETTAJALLE VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA 20.11.2015

TILAUS PALAUTETTAVA KULJETTAJALLE VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA 20.11.2015 Kylän Kattaus / Ristonmaan ateriakeskuruokalista Ajalla: 30.11-6.12.2015 Vko 49 PERJANTAINA 20.11.2015 MAANANTAI 30.11 KESKIVIIKKO 2.12 PERJANTAI 4.12 A Chili-kalkkunakastike A Jauhelihakeitto A Kermainen

Lisätiedot

Korillinen valkosipulilla maustettua ruisleipää, ruohosipuli-tuorejuustoa. Hyvä alkupala 2-4 hengelle.

Korillinen valkosipulilla maustettua ruisleipää, ruohosipuli-tuorejuustoa. Hyvä alkupala 2-4 hengelle. MENU Salaatit & Keitot Pääruoat Lämpimät leivät Burger-ateriat Lapsille Jälkiruokia Korillinen valkosipulilla maustettua ruisleipää, ruohosipuli-tuorejuustoa. Hyvä alkupala 2-4 hengelle. A basket of garlic

Lisätiedot

Ruokalista. Solliden - Malmenin asunnot Mitt hjärta Bergslagssjukhuset Tilaa kasvisruoka viimeistään edellisenä päivänä 0223-445 53

Ruokalista. Solliden - Malmenin asunnot Mitt hjärta Bergslagssjukhuset Tilaa kasvisruoka viimeistään edellisenä päivänä 0223-445 53 Mitt hjärta Bergslagssjukhuset Viikko 53 1. 3.1. Porsaanfilee, rosépippurikastike, lohkoperunat Marenkiherkku Kasvisleike, rosépippurikastike, lohkoperunat Janssoninkiusaus Porsaankyljykset uunissa, perunat

Lisätiedot

LOUNASRAVINTOLOIDEN RUOKALISTA 2015 lista 1

LOUNASRAVINTOLOIDEN RUOKALISTA 2015 lista 1 Kalenteriviikot: 33, 39, 45, 51, 5, 11, 17 LOUNASRAVINTOLOIDEN RUOKALISTA 2015 lista 1 Bolognesekastike Uunimakkara L,M,G Kasvissosekeitto L,G Broileripyörykkä Kirjolohikiusaus L,G L, M perunasose L rieska

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

Tervetuloa Manhattaniin!

Tervetuloa Manhattaniin! MENU Suomi LISUKEVAIHTOEHDOT. KASTIKEVAIHTOEHDOT. Tervetuloa Manhattaniin! Onnistunut ravintolailta ei synny pelkästään hyvästä ruoasta ja juomasta. Se vaatii lisäksi iloista ja asiantuntevaa palvelua,

Lisätiedot

Ruokalista 3 Naula,PTK,Kinno

Ruokalista 3 Naula,PTK,Kinno 2 Ateriapäivä: 17.8.2015-27.9.2015 Sivu: 1 Maanantai 17.8.2015 Tiistai 18.8.2015 Keskiviikko 19.8.2015 Torstai 20.8.2015 Perjantai 21.8.2015 Lauantai 22.8.2015 Sunnuntai 23.8.2015 Nakkikastike Broiler-riisivuoka

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

Päiväkotien ruokalista Ajalle: 14.5.2012-15.6.2012

Päiväkotien ruokalista Ajalle: 14.5.2012-15.6.2012 Sivu: 1 Ateriapäivä: 14.5.2012-15.6.2012 Maanantai 14.5.2012 Tiistai 15.5.2012 Keskiviikko 16.5.2012 Perjantai 18.5.2012 Aamiainen Aamiainen Aamiainen Aamiainen Neljänviljanpuuro Kaurapuuro Mannapuuro

Lisätiedot

ENSIN FIRST 334 VIHERSALAATTI 6,90/ 9,50 UUNITOMAATTIA, MOZZARELLAA JA MARINOITUA PUNASIPULIA GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH MOZZARELLA AND OWN TOMATO

ENSIN FIRST 334 VIHERSALAATTI 6,90/ 9,50 UUNITOMAATTIA, MOZZARELLAA JA MARINOITUA PUNASIPULIA GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH MOZZARELLA AND OWN TOMATO ENSIN FIRST 334 VIHERSAAATTI 6,90/ 9,50 UUNITOMAATTIA, MOZZAREAA JA MARINOITUA PUNASIPUIA GREEN SAAD OF THE HOUSE WITH MOZZAREA AND OWN TOMATO 335 KUNKUN BRUSCHETTA 6,90 KING`S BRUSCHETTA 327 VAKOSIPUIETANAT

Lisätiedot

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA Soiton/laulunopiskelu konservatoriossa on tavoitteellinen harrastus, joka vaatii tunneilla käymisen lisäksi sitoutumisen säännölliseen kotiharjoitteluun. Oppilaan viikoittainen

Lisätiedot

Ruokalista. Tukiasunnot Stolpvretenin LSS ja psyk. Tilaa kasvisruoka viimeistään edellisenä päivänä 0223-445 53

Ruokalista. Tukiasunnot Stolpvretenin LSS ja psyk. Tilaa kasvisruoka viimeistään edellisenä päivänä 0223-445 53 Viikko 14 8. 14.2. Maanantai Lounas Paistettu faluninmakkara, sinappikastike, perunat Kasv. Soijamakkara, sinappikastike, perunat Päivällinen Juuresletut, raejuustolisäke Tiistai Lounas Kreikkalaiset jauhelihapihvit,

Lisätiedot

ALKURUOKIA TAI PIENEMPÄÄN NÄLKÄÄN: STARTERS AND SMALLER DISHES:

ALKURUOKIA TAI PIENEMPÄÄN NÄLKÄÄN: STARTERS AND SMALLER DISHES: ALKURUOKIA TAI PIENEMPÄÄN NÄLKÄÄN: STARTERS AND SMALLER DISHES: Marinoituja kalamataoliiveja (L,G) Marinated Kalamata olives (LF,GF) 4,00 Talon leipää ja voita (L) House bread and butter (LF) 4,00 Tzatzikia

Lisätiedot

ALKURUOAT. 1. KEVÄTKÄÄRYLEET Valitse: Broileri tai kasvis Sisältää: porkkanaa, kaalia, purjosipulia, sipulia ja lasinuudelia 6,00

ALKURUOAT. 1. KEVÄTKÄÄRYLEET Valitse: Broileri tai kasvis Sisältää: porkkanaa, kaalia, purjosipulia, sipulia ja lasinuudelia 6,00 ALKURUOAT 1. KEVÄTKÄÄRYLEET Valitse: Broileri tai kasvis Sisältää: porkkanaa, kaalia, purjosipulia, sipulia ja lasinuudelia 6,00 2. KANAA SATAYA Grillatut kanavartaat Sisältää: Broileria, curry, maapähkinää

Lisätiedot

JING CHENG-CAPITAL RESTAURANT

JING CHENG-CAPITAL RESTAURANT KEITTOJA SOUPS 1. HAINEVÄ-KANAKEITTO... 7,10 Shark fin soup with chicken 2. ÄYRIÄISKEITTO...4,10 Sea-food soup 3. TZA-TZAI-PORSAANLIHAKEITTO...3,90 Tza-tzai soup with pork 4. WON-TON KEITTO... 4,40 Won-ton

Lisätiedot

Blini, suolakurkkua, smetanaa ja hunajaa 9,90 VL Blini with pickled cucumbers, sour cream and honey

Blini, suolakurkkua, smetanaa ja hunajaa 9,90 VL Blini with pickled cucumbers, sour cream and honey BLINIT - Blinis Blini, suolakurkkua, smetanaa ja hunajaa 9,90 VL Blini with pickled cucumbers, sour cream and honey Blini ja sillikaviaaria 12,20 VL Blini with herring caviar, sour cream and red onion

Lisätiedot

äänenkuljettaja 27 21.3.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja

äänenkuljettaja 27 21.3.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja äänenkuljettaja 27 21.3.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 27/2002-03 Pääkirjoitus 3 Kolumni 4 Keskustelua 4 Opintoasioita 5 Meillä ja muualla 6 Konsertteja 13 Ylioppilaskunta

Lisätiedot

Ruokalista. Solliden - Malmenin asunnot - Mitt Hjärta Bergslagssjukhuset Tilaa kasvisruoka viimeistään edellisenä päivänä 0223-445 53

Ruokalista. Solliden - Malmenin asunnot - Mitt Hjärta Bergslagssjukhuset Tilaa kasvisruoka viimeistään edellisenä päivänä 0223-445 53 Viikko 6 8. 14.2. Maanantai Lounas Paprikainen curry-kanapata, riisi, perunat Kasv. Persikantuoksuinen pata, riisi, perunat Jälkiruoka Hedelmäkeitto Päivällinen Silli, kananmuna, kermaviili, perunat Tiistai

Lisätiedot

Porvoon kaupungin vanhushoidon yhteinen ruokalista. Viikko 1.

Porvoon kaupungin vanhushoidon yhteinen ruokalista. Viikko 1. Viikko 1. Aamupala Kaurapuuro / 4-viljan puuro Kaurapuuro Vehnähiutale Ohrahiutalepuuro Kaurapuuro Ruishiutalepuuro leipä, leipä, leipä,, muna leipä, leipä, leipä, leipä,, mehu / mehu / mehu / mehu / mehu

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys Tapahtumakalenteri viikko 06 pe 12.02. 19:00 Raamattuluokka 5 lk. Aihe: Syntiinlankeemus ja lupaus. Paikka: Savela Jukka, Tervaluodontie 23 / 6 lk. Aihe: Abraham uhraa Iisakin. Paikka: Heikki Nauha, Veikkolantie

Lisätiedot

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA JÄSENLEHTI 1/2013 KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry 1 KESKI-SUOMEN TANSSIN YSTÄVÄT KESTÄVÄT RY:N HALLITUS YLÄRIVI: Markku Kärkkäinen, jäsen, äänentoistolaitteet,

Lisätiedot

Galleria. Foto 2016 Olli Sulin. Foto 2016 Olli Sulin. Korpo Sea Jazz 2016 taiteellinen johtaja Mikko Pellinen bassossa. Foto 2016 Olli Sulin

Galleria. Foto 2016 Olli Sulin. Foto 2016 Olli Sulin. Korpo Sea Jazz 2016 taiteellinen johtaja Mikko Pellinen bassossa. Foto 2016 Olli Sulin Galleria Teemu Viinikainen Puheenjohtaja Bosse kiittää Korpo Sea Jazz 2016 taiteellista johtajaa Mikko Pellistä hyvin Puheenjohtaja ja Mikko Gunu Karjalainen, vuoden 2017 taiteellinen johtaja Unio Ensemble

Lisätiedot

Little Dragon Kaijonharjun ravintola

Little Dragon Kaijonharjun ravintola Little Dragon Kaijonharjun ravintola Sammonkatu 12, 90570 Oulu Puh: 08 55 68 065 SISÄLLYSLUETTELO Kahdelle hengelle... 2 Kolmelle hengelle... 3 Eturuoat... 4 Rapuja/Ankaa... 5 Kalaa/Mustekalaa... 6 Härkää...

Lisätiedot

Alkuruoat Förrätter Starters

Alkuruoat Förrätter Starters Tervetuloa Hyvän Olon makumaailmaan! Alkuruoat Förrätter Starters Mozzarella-tomaatti bruschetta L Mozzarella-tomat bruschetta Mozzarella and tomato bruschetta 7,00 Leipäjuusto-pekonisalaatti L, G Bondost-baconsallad

Lisätiedot

RUOKALISTA VKO 14. MAANANTAI Lounas: Nakkikastike,perunat, tuoresalaatti Päivällinen: Kasvispasta

RUOKALISTA VKO 14. MAANANTAI Lounas: Nakkikastike,perunat, tuoresalaatti Päivällinen: Kasvispasta RUOKALISTA VKO 14 Lounas: Nakkikastike,perunat, tuoresalaatti Päivällinen: Kasvispasta Lounas: Kaalilaatikko Päivällinen: Makkarakeitto Lounas: Broilermurekepihvit, perunamuussi, raejuusto, tuoresalaatti

Lisätiedot

MENU. Voissa paistettua siikaa Butter Fried Whitefish

MENU. Voissa paistettua siikaa Butter Fried Whitefish MENU Voissa paistettua siikaa Butter Fried Whitefish PPULOUNAS VL = vähälaktoosinen / Low lactose L = laktoositon / Lactose free M = maidoton / Milk free G = gluteeniton / Gluten free G* = saatavana myös

Lisätiedot

Päivähoidon vuorohoito

Päivähoidon vuorohoito 2 Ateriapäivä: 25.4.2016-5.6.2016 Sivu: 1 Maanantai 25.4.2016 Tiistai 26.4.2016 Keskiviikko 27.4.2016 Torstai 28.4.2016 Perjantai 29.4.2016 Lauantai 30.4.2016 Sunnuntai 1.5.2016 Kaurapuuro Mannavelli Kaakaojuoma

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 14/2002-03 29.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 14/2002-03 29.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja 14/2002-03 29.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 14/2002-03 Pääkirjoitus 3 Kolumni 5 Jälkiviisauksia 6 Meillä ja muualla 7 Konsertteja 11 Ylioppilaskunta/The

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAVINTOLA STENIUS

HENKILÖSTÖRAVINTOLA STENIUS Ateriapäivä: 28.9.2015-8.11.2015 Sivu: 1 Maanantai 28.9.2015 Tiistai 29.9.2015 Keskiviikko 30.9.2015 Torstai 1.10.2015 Perjantai 2.10.2015 Lauantai 3.10.2015 Sunnuntai 4.10.2015 Pikku bratwurst/nakk Silakkapihvi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAVINTOLA STENIUS

HENKILÖSTÖRAVINTOLA STENIUS Ateriapäivä: 17.8.2015-27.9.2015 Sivu: 1 Maanantai 17.8.2015 Tiistai 18.8.2015 Keskiviikko 19.8.2015 Torstai 20.8.2015 Perjantai 21.8.2015 Lauantai 22.8.2015 Sunnuntai 23.8.2015 Mummon makkarasoosi *Mantelikala

Lisätiedot

Ruokalista. Nybo Tilaa kasvisruoka viimeistään edellisenä päivänä 0223-445 53

Ruokalista. Nybo Tilaa kasvisruoka viimeistään edellisenä päivänä 0223-445 53 Viikko 27 4. 10.7. Maanantai Lounas Pyttipannu, punajuuret, paistettu kananmuna Kasv. Juurespyttipannu, punajuuret, paistettu kananmuna Jälkiruoka Sitruunakeitto Tiistai Lounas Texmex-pata, riisi Kasv.

Lisätiedot

Vuoropäiväkoti versio1.1

Vuoropäiväkoti versio1.1 Maanantai 25.1.2016 Murot, Sekahillo, Kaurapala, Leikkele Makkarakastike (G*,L), Peruna, Porkkanaraaste Soijanakkikastike (G*,L), Peruna, Porkkanaraaste Vadelmakiisseli (G,L,M), Leipä (G) Pinaattinen kalastajan

Lisätiedot

VANHAINKOTIEN RUOKALISTA

VANHAINKOTIEN RUOKALISTA VK 17 25.4.-1.5. MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI Vapun päivä SUNNUNTAI sisältää päivittäin mm. tuoremehu, leipä, levite, tai juusto sekä valinnan mukaan kahvia tai teetä ja puuroa,

Lisätiedot

Ruokalista. Tukiasunnot Stolpvretenin LSS ja psyk. Tilaa kasvisruoka viimeistään edellisenä päivänä 0223-445 53

Ruokalista. Tukiasunnot Stolpvretenin LSS ja psyk. Tilaa kasvisruoka viimeistään edellisenä päivänä 0223-445 53 Viikko 6 8. 14.2. Maanantai Lounas Paprikainen curry-kanapata, riisi, perunat Kasv. Persikantuoksuinen pata, riisi, perunat Päivällinen Silli, kananmuna, kermaviili, perunat Tiistai Lounas Faluninmakkara,

Lisätiedot

INARISTA IKIMETSIIN FROM LAKE INARI TO ANCIENT FORESTS MENU 1

INARISTA IKIMETSIIN FROM LAKE INARI TO ANCIENT FORESTS MENU 1 INARISTA IKIMETSIIN FROM LAKE INARI TO ANCIENT FORESTS MENU 1 Soseutettua herkkutatti savuporokeittoa Mushroom pureé soup with smoked reindeer ************** Paistettua Inarin Siikaa kuningasrapukastiketta,

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

MYYRINKODIN, SIMONKODIN JA KATRIINAN SAIRAALAN RUOKASALIT

MYYRINKODIN, SIMONKODIN JA KATRIINAN SAIRAALAN RUOKASALIT VK 50 7.-11.12. MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI Punainen kalavuoka Paholaisen jauhelihakastike M Kalkkunakastike L ja yrtticouscous Jauhemaksapihvit V paistettu sipuli ja puolukkasurvos

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAVINTOLA KERTTU

HENKILÖSTÖRAVINTOLA KERTTU Sivu: 1 Ateriapäivä: 1.2.2016-13.3.2016 Maanantai 1.2.2016 Tiistai 2.2.2016 Keskiviikko 3.2.2016 Torstai 4.2.2016 Perjantai 5.2.2016 Mummon makkarasoosi *Silakkapihvi Uuniperuna* Kananpojankeitto Jauhemaksa-pekonipihvi

Lisätiedot

jauhelihapihvi, perunasose, porkkana-melonisalaatti, ketsuppi kaalipata, puolukka, raejuusto, tuorepala

jauhelihapihvi, perunasose, porkkana-melonisalaatti, ketsuppi kaalipata, puolukka, raejuusto, tuorepala viikko 32 viikko 33 ma 16.8. bolognesekastike, spagetti, jäävuori-persikkasalaatti ti 17.8. Viola-kalakeitto, lehtisalaatti, ke 11.8. lasagnette, ke 18.8. to 12.8. kaalipata,, raejuusto, tuorepala to 19.8.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAVINTOLA STENIUS

HENKILÖSTÖRAVINTOLA STENIUS Ateriapäivä: 9.11.2015-20.12.2015 Sivu: 1 Maanantai 9.11.2015 Tiistai 10.11.2015 Keskiviikko 11.11.2015 Torstai 12.11.2015 Perjantai 13.11.2015 Lauantai 14.11.2015 Sunnuntai 15.11.2015 Mummon makkarasoosi

Lisätiedot

KRÕBEDAD SEAKÕRVAD TILLI-HAPUKOORE KASTMEGA 7.90. Crunchy pork ears with sour cream and dill sauce Rapeat siankorvat tillismetanakastikkeella

KRÕBEDAD SEAKÕRVAD TILLI-HAPUKOORE KASTMEGA 7.90. Crunchy pork ears with sour cream and dill sauce Rapeat siankorvat tillismetanakastikkeella Starter KRÕBEDAD SEAKÕRVAD TILLI-HAPUKOORE KASTMEGA 7.90 Crunchy pork ears with sour cream and dill sauce Rapeat siankorvat tillismetanakastikkeella BAIERI KELDRI KÜÜSLAUGULEIVAD TILLI-HAPUKOORE KASTMEGA

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 16/2002-03 13.12.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 16/2002-03 13.12.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja 16/2002-03 13.12.2002 SIBELIUS-AKATEMIA Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 16/2002-03 Pääkirjoitus 3 Terveisiä Otiumista 4 Kolumni 5 Tapahtuu meillä 5 Opintoasioita 9 Silppuja 10

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIEN RUOKALISTA 1 2015-2016

PÄIVÄKOTIEN RUOKALISTA 1 2015-2016 HEINOLAN KAUPUNK I PÄIVÄKOTIEN RUOKALISTA 1 2015-2016 VIIKKO 1 MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI Kaurapuuro Tuoremarjahillo 3-viljan puuro Ruishiutalevelli Possukastike Kalaleike Perunasose

Lisätiedot

Hoivakotien ruokalista 2016 AAMIAINEN LOUNAS ILTAPÄIVÄKAHVI PÄIVÄLLINEN ILTAPALA

Hoivakotien ruokalista 2016 AAMIAINEN LOUNAS ILTAPÄIVÄKAHVI PÄIVÄLLINEN ILTAPALA 21 23.5. 24.5. jogurtti viili kahvi tee -mehu Luomu neljänviljanhiutale-puuro, jogurtti viili, kahvi tee -mehu Silakkapihvit/ Juurespihvit Remoulade-kastike/ lämmin kastike runasose Karviaismarjakiisseli

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAVINTOLA STENIUS

HENKILÖSTÖRAVINTOLA STENIUS 2 Ateriapäivä: 21.12.2015-31.1.2016 Sivu: 1 Maanantai 21.12.2015 Tiistai 22.12.2015 Keskiviikko 23.12.2015 Torstai 24.12.2015 Perjantai 25.12.2015 Lauantai 26.12.2015 Sunnuntai 27.12.2015 Uunimakkara Silakkapihvi

Lisätiedot

Palvelukeskus / Ateriapalvelu Ajalle: 26.12.2011-29.1.2012

Palvelukeskus / Ateriapalvelu Ajalle: 26.12.2011-29.1.2012 Ateriapäivä: 26.12.2011-29.1.2012 Sivu: 1 Maanantai 26.12.2011 Tiistai 27.12.2011 Keskiviikko 28.12.2011 Torstai 29.12.2011 Perjantai 30.12.2011 Lauantai 31.12.2011 Sunnuntai 1.1.2012 Karjalanpaisti Lohikeitto

Lisätiedot

Päivähoidon vuorohoito

Päivähoidon vuorohoito 2 Ateriapäivä: 6.7.2015-16.8.2015 Sivu: 1 Maanantai 6.7.2015 Tiistai 7.7.2015 Keskiviikko 8.7.2015 Torstai 9.7.2015 Perjantai 10.7.2015 Lauantai 11.7.2015 Sunnuntai 12.7.2015 Vehnähiutalepuuro Mannavelli

Lisätiedot

Perjantai 26.2. kello 14:00 18:00 Lauantai 27.2. kello 14:00 18:30 Sunnuntai 28.2. kello 12:30 18:30*

Perjantai 26.2. kello 14:00 18:00 Lauantai 27.2. kello 14:00 18:30 Sunnuntai 28.2. kello 12:30 18:30* MENU 26.-28.2.2016 Ravintola Mario s avoinna RG World Cupissa - seuraa kilpailuita omasta ravintolapöydästäsi! Aukioloajat: Perjantai 26.2. kello 14:00 18:00 Lauantai 27.2. kello 14:00 18:30 Sunnuntai

Lisätiedot

22.6.2007 PAISTETTU KALA Perjantai GRAHAMPUURO KEITETTY PERUNA MAKKARAKEITTO MARJASOSE TILLIKASTIKE PAPRIKAA SALAATTI MUSTAHERUKKAKIISSELI

22.6.2007 PAISTETTU KALA Perjantai GRAHAMPUURO KEITETTY PERUNA MAKKARAKEITTO MARJASOSE TILLIKASTIKE PAPRIKAA SALAATTI MUSTAHERUKKAKIISSELI SUOLAHDEN RUOKALISTA 18.6.2007 Maanantai VEHNÄHIUTALEPUUROKANANMUNAKASTIKE PERUNAVELLI PALVIKINKKU KEITETTY PERUNA LEHTISALAATTIA SAVUKALAPALA SÄMPYLÄ PUNAJUURISALAATTI SEKAMARJAKIISSELI 19.6.2007 JAUHEMAKSAPIHVIT

Lisätiedot

RUOKALISTA 57 JA HERKKUPAIKKA

RUOKALISTA 57 JA HERKKUPAIKKA VK 50 7.-11.12. MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI Punainen kalavuoka LG Paholaisen jauhelihakastike M Kalkkunakastike L ja yrtticouscous Jauhemaksapihvit VLG paistettu sipuli ja puolukkasurvos

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen. 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen. 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen YLIOPISTOKOLLEGIO 14.12.2015 Kokous 02/15 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen 4

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN PERUSKOULUJEN JA LUKIOIDEN LOUNAS- JA KASVISRUOKALISTA AJALLE 11.1.-21.2.2016

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN PERUSKOULUJEN JA LUKIOIDEN LOUNAS- JA KASVISRUOKALISTA AJALLE 11.1.-21.2.2016 Viikko 2 Ma 11.1. Lounas Tomaattinen jauhelihakastike GL,MA Spagetti Kaali-kurpitsasalaatti *Soijarouhekastike GL,MA Ti 12.1. Lounas Juuressosekeitto GL,LA Omena Ke 13.1. Lounas Appelsiini-broilerikastike

Lisätiedot

VUOROPÄIVÄKOTIEN RUOKALISTA

VUOROPÄIVÄKOTIEN RUOKALISTA ISTA VK 4 25.-31.1. AANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI AUANTAI SUNNUNTAI AAUPAA sose Sämpyläruudut Vehnäpuuro sose annapuuro luomusuurimoista sose OUNAS Jauhelihakeitto *pehmeä leipä ohikiusaus

Lisätiedot

Maustekurkkuviipaleet Vadelmakiisseli GL,MA Balkanmakkara, kasvis/ hedelmä

Maustekurkkuviipaleet Vadelmakiisseli GL,MA Balkanmakkara, kasvis/ hedelmä Viikko 8 Ma 22.2. Aamupala Kaurapuuro MA Mansikkasose, kananmuna Jauhelihakeitto GL,MA Sulatejuusto, tomaatti, omena *Talonpojan kasviskeitto GL,MA Kinkkukiusaus GL,LA Maustekurkkuviipaleet Vadelmakiisseli

Lisätiedot

Suolahden kokopäivähoito Ajalle: 24.9.2012-28.10.2012

Suolahden kokopäivähoito Ajalle: 24.9.2012-28.10.2012 Sivu: 1 Ateriapäivä: 24.9.2012-28.10.2012 Maanantai 24.9.2012 Tiistai 25.9.2012 Keskiviikko 26.9.2012 Torstai 27.9.2012 Perjantai 28.9.2012 Lauantai 29.9.2012 Sunnuntai 30.9.2012 Kaurapuuro Neljänviljanpuuro

Lisätiedot

PERUSOPETUS/ALAKOULUT asiakaskysely 2015 PERUSOPETUS / ALAKOULUT 1

PERUSOPETUS/ALAKOULUT asiakaskysely 2015 PERUSOPETUS / ALAKOULUT 1 PERUSOPETUS/ALAKOULUT asiakaskysely 2015 PERUSOPETUS / ALAKOULUT 1 Avoin nettikysely toukokuussa 2015 338 vastausta (vuonna 2014:340) Vastaajat eivät ole vastanneet aina kaikkiin kysymyksiin Nettiohjelmistona

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAVINTOLA KERTTU

HENKILÖSTÖRAVINTOLA KERTTU Sivu: 1 Ateriapäivä: 25.4.2016-5.6.2016 Maanantai 25.4.2016 Tiistai 26.4.2016 Keskiviikko 27.4.2016 Torstai 28.4.2016 Perjantai 29.4.2016 Mummon makkarasoosi *Paistetut muikut Lihamureke Kananpojankeitto

Lisätiedot

7 10.02.2014 11.02.2014 12.02.2014 13.02.2014 14.02.2014

7 10.02.2014 11.02.2014 12.02.2014 13.02.2014 14.02.2014 7 10.02.2014 11.02.2014 12.02.2014 13.02.2014 14.02.2014 Stroganov L Uunimakkara L,M,G Silakkapihvit L Broilerikeitto L,M,G Jauheliha-perunaviipalelaatikko M,L,G Perunat Perunasose L, G Peruna Lämmin kasvis

Lisätiedot

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoe järjestetään 7.-9.6.2016. Valintakokeessa on kolme osaa: 1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma 2. Haastattelu 3. Musiikillinen työnäyte. Valintakokeeseen

Lisätiedot

Ruokalista 2016 Hyvää ruokahalua! Tarulantupa

Ruokalista 2016 Hyvää ruokahalua! Tarulantupa Viikot: 4, 10, 16, 22 Ma 25.1 7.3 18.4 30.5 Ti 26.1 8.3 19.4 31.5 Ke 27.1 9.3 20.1. 1.6 To 28.1 10.3 21.4 2.6 Pe 29.1 11.3 22.4 3.6 La 30.1 12.3 23.4 4.6 Su 31.1 13.3 24.4 5.6 tuorepala 4-viljanpuuro Mannavelli

Lisätiedot

Raision kokopäivälaitosten ruokalista 2016

Raision kokopäivälaitosten ruokalista 2016 Raision kokopäivälaitosten ruokalista 2016 VIIKKO 18 Maanantai 2.5. Tiistai 3.5. Keskiviikko 4.5. Torstai 5.5. Perjantai 6.5. Lauantai 7.5. Sunnuntai 8.5. Kauralesepuuro, maitoon, Sadonkorjuupuuro, 4-viljanhiutalepuuro,

Lisätiedot

Mikonpuisto Ajalle: 12.9.2011-16.10.2011

Mikonpuisto Ajalle: 12.9.2011-16.10.2011 Ateriapäivä: 12.9.2011-16.10.2011 Sivu: 1 Maanantai 12.9.2011 Tiistai 13.9.2011 Keskiviikko 14.9.2011 Torstai 15.9.2011 Perjantai 16.9.2011 Lauantai 17.9.2011 Sunnuntai 18.9.2011 Kaurapuuro Ruishiutalepuuro

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIEN RUOKALISTA 1 2015-2016

PÄIVÄKOTIEN RUOKALISTA 1 2015-2016 HEINOLAN KAUPUNK I PÄIVÄKOTIEN RUOKALISTA 1 2015-2016 VIIKKO 46 MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI Kaurapuuro Tuoremarjahillo 3-viljan puuro Ruishiutalevelli Possukastike Uunikala Perunasose

Lisätiedot

äänenkuljettaja 24 28.2.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja

äänenkuljettaja 24 28.2.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja äänenkuljettaja 24 28.2.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 24/2002-03 Pääkirjoitus 3 Opintoasioita 4 Meillä ja muualla 5 Konsertteja 8 Ylioppilaskunta 9 Ruokalista

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

Konserttikalenteri 2013 (päivitetty 5.11.2013)

Konserttikalenteri 2013 (päivitetty 5.11.2013) kalenteri 2013 (päivitetty 5.11.2013) Menneet tapahtumat W.A. Mozart: Requiem pe 1.11.2013 19 la 2.11.2013 15 Loviisan kirkko Anu Komsi, sopraano, Tuija Knihtilä, altto, Jorma Silvasti, tenori, Jyrki Korhonen,

Lisätiedot

Kinaporin palvelukeskus Tapahtumakalenteri

Kinaporin palvelukeskus Tapahtumakalenteri Kinaporin palvelukeskus 10.6.2016 Tapahtumakalenteri Pe 10.6. Virkeänä kohti viikonloppua -tuokio klo 14 Ma 13.6. Tanssit klo 13, Rami s band Ti 14.6. Ulkoilupäivä Pihlajasaaressa. Lähtö Kinaporin aulasta

Lisätiedot

Vuohen cheddarjuusto-karpalosalaattia hunaja-rosmariinivinaigrettea, VL. Goat cheddar cheese-cranberry salad honey-rosemary vinaigrette

Vuohen cheddarjuusto-karpalosalaattia hunaja-rosmariinivinaigrettea, VL. Goat cheddar cheese-cranberry salad honey-rosemary vinaigrette á la Carte Puijomenu Vuohen cheddarjuusto-karpalosalaattia hunaja-rosmariinivinaigrettea, VL Goat cheddar cheese-cranberry salad honey-rosemary vinaigrette Paistettua järvikuhaa ja puolukka-kuohuviinikastiketta

Lisätiedot

Ruokalista, Lystilän päiväkoti Viikko 24

Ruokalista, Lystilän päiväkoti Viikko 24 Viikko 24 Maanantai Aamupala Luomuruishiutalepuuroa L M, hedelmää 13.6.2016 Lounas Jauhelihapyöryköitä L M A, ruskea kastike L A, perunaa, salaattia Marjarahkaa G L Päivällinen Savukinkkurisottoa G L A,

Lisätiedot

Kanavan päämääränä on tarjota kuulijoille tunnelmallinen ja inspiroiva levähdyspaikka kauniin ja rentouttavan klassisen musiikin parissa.

Kanavan päämääränä on tarjota kuulijoille tunnelmallinen ja inspiroiva levähdyspaikka kauniin ja rentouttavan klassisen musiikin parissa. Viva Classica on helmikuussa 2010 avattu klassisen musiikin ystäville suunnattu verkkopalvelu ja radiokanava, jota voi kuunnella valtakunnallisesti internetissä osoitteessa www.vivaclassica.fi sekä matkapuhelimella

Lisätiedot

KLUBIN AUKIOLOAJOISTA tänään, perjantaina 29.4. suljetaan klo 15.00 torstaina 5.5. suljettu perjantaina 6.5. suljettu

KLUBIN AUKIOLOAJOISTA tänään, perjantaina 29.4. suljetaan klo 15.00 torstaina 5.5. suljettu perjantaina 6.5. suljettu 1 Hyvä Klubin jäsen, Klubin viikkokirje 29.4.2016 kahdelle viikolle on ilmestynyt http://www.klubi.biz/viikkokirje.html. KLUBIN AUKIOLOAJOISTA tänään, perjantaina 29.4. suljetaan klo 15.00 torstaina 5.5.

Lisätiedot

LOUNAS LUNCH klo

LOUNAS LUNCH klo LOUNAS LUNCH 20.-23.12. klo 11.00 14.00 sisältää alkusalaatin tai keiton + talon leipää ja voita + kahvin tai teen ink. sallad eller soppa som förrätt + husets bröd och smör + kaffe eller te including

Lisätiedot

Kotiateriapalvelu. Hämeelinnan kaupunki / Linnan Ateria Oy

Kotiateriapalvelu. Hämeelinnan kaupunki / Linnan Ateria Oy Asiakkaan nimi 16.-22.7.2012 LAATIKKO Broilerikastike, riisi, lämmin kasvis, G, L Makkarakeitto 16.heinä Omena-riisipuuro Omena-riisipuuro TIISTAI 17.heinä Nakkistroganoff, perunasose, lämmin kasvis L,

Lisätiedot

Makkarakastike (M) Pulla + mehu (M) Kahden kalan keitto (L,G) Pizza (L) ma peruna hedelmä 6.6 Merjan salaatti

Makkarakastike (M) Pulla + mehu (M) Kahden kalan keitto (L,G) Pizza (L) ma peruna hedelmä 6.6 Merjan salaatti Action-leiri 6. -10.6 ( lapset ovat 3-6 luokkalaisia ) viikko 23 AAMUPALA LOUNAS VÄLIPALA PÄIVÄLLINEN ILTAPALA leiri 1 Makkarakastike (M) Pulla + mehu (M) Kahden kalan keitto (L,G) Pizza (L) ma peruna

Lisätiedot

NÄKY viettää kansallissäveltäjämme, Jean Sibeliuksen juhlavuotta. 1. Juhlavuoden Sibeliusta koskevat tapahtumat erillisenä tämän luettelon lopussa.

NÄKY viettää kansallissäveltäjämme, Jean Sibeliuksen juhlavuotta. 1. Juhlavuoden Sibeliusta koskevat tapahtumat erillisenä tämän luettelon lopussa. KULTTUURITAPAHTUMAT VUONNA 2015 NÄKY viettää kansallissäveltäjämme, Jean Sibeliuksen juhlavuotta. 8.12.2015 tuli hänen syntymästään kuluneeksi 150 vuotta. 1. Juhlavuoden Sibeliusta koskevat tapahtumat

Lisätiedot

Palvelukeskus/ ateriapalvelu Ajalle: 4.7.2011-7.8.2011

Palvelukeskus/ ateriapalvelu Ajalle: 4.7.2011-7.8.2011 Ateriapäivä: 4.7.2011-7.8.2011 Sivu: 1 Maanantai 4.7.2011 Tiistai 5.7.2011 Keskiviikko 6.7.2011 Torstai 7.7.2011 Perjantai 8.7.2011 Lauantai 9.7.2011 Sunnuntai 10.7.2011 Jauhelihakastike Kirjolohimureke

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokous: Keskiviikko 26.1.2011 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

2. Riimihärkä 11,80. 5. Nachot 8,80

2. Riimihärkä 11,80. 5. Nachot 8,80 Àla Carte Alkuruokia Starters 1. Salaatti 5,20 Salaattisekoitus, tomaatti, kurkku, viinirypäle, paprika, yrtti-vinegrette, patonki Green salad, tomato, cucumber, grape, red bell pepper, herb vinegar and

Lisätiedot