Äänenkuljettaja 4/ SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Äänenkuljettaja 4/2002-2003 20.9.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja"

Transkriptio

1 Äänenkuljettaja 4/ SIBELIUS-AKATEMIA Äänenkuljettaja 1

2 Sisältö Äänenkuljettaja 4/ Pääkirjoitus 3 Keskustelua 3 Opintoasioita 4 Meillä ja muualla 6 Konsertteja 13 Ylioppilaskunta/The Student s Union 14 Ruokalista 15 Menu 16 Äänenkuljettaja on perjantaisin ilmestyvä Sibelius-Akatemian sisäinen tiedotuslehti. Materiaali toimittajalle viimeistään maanantaina. Toimitusneuvosto: Pekka Vapaavuori, Tuula Linsiö, Matti Perttula ja Jussi Kainulainen Toimitus ja taitto: Tuulikki Väänänen ISSN Äänenkuljettaja

3 Pääkirjoitus Keskustelua Viime perjantaina 13.9 Suomessa oli kaksi oopperaensi-iltaa. Kansallisoopperassa Helsingissä esitettiin Musogrskin Hovanshtshina ja Kuopiossa Puccinin La Boheme. Olin seuraamassa jälkimmäistä, jossa suurin osa solisteista ja osa kuorolaisista oli Sibelius-Akatemian opiskelijoita. Ooppera ei kuitenkaan ollut Sibelius-Akatemian tuotantoa eikä millään muotoa oppilasesitys. Kuopion oopperan tuottamassa erinomaisessa ja nautittavassa esityksessä nuoret solistit lauloivat hienosti täysin ammattitaiteilijan kriteerit täyttäen ja kuoro täytti tehtävänsä paitsi laulullisesti, myös näyttämöllisesti. Ei ole aihetta puhua maakuntaoopperasta ainakaan vähättelevään sävyyn, kyseessä oli täysipainoinen esitys kaikkien mittapuiden mukaan. Kuopion oopperan esitys palautti mieleeni viimeksi lehtoriyhdistyksen suuressa tuuletuksessa esiin nousseen kysymyksen, pitäisikö Sibelius-Akatemian tulokseksi laskea se, että opiskelija saa huipputaiteilijan maineen tai korkeat kriteerit täyttävän työpaikan, vaikka hänellä ei olekaan tutkintoa. Tämä on ainakin virallisessa laskennassa mahdotonta, eikä opintojen kesken jättämistä pidä muutenkaan ihannoida. Sen sijaan kannattaa miettiä, miksi meillä edelleen on joukko opiskelijoita, joilla on koossa yli 180 opintoviikkoa, mutta jotka siitä huolimatta eivät ole valmistuneet. Opiskeluputket ovat edelleen ahtaita ja yhä on kaukana tavoite, että vähintään 25 % opinnoista olisi aidosti vapaavalintaisia. Kannattaa yhä uudelleen kysyä, onko todella välttämätöntä, että Sibelius-Akatemian koulutusohjelmiin kuuluu niin paljon pakollisia aineita, vai onko kyseessä vain vanhakantainen päähänpinttymä. Pekka Vapaavuori Nukkuva karhu herää ajatuksia taiteellisesta tutkimuksesta Tuomas Malin keskustelupuheenvuoron (Äänenkuljettaja 3/ ) tärkeä viesti on, että Sibelius-Akatemiassa kannattaa panostaa metodologiseen tutkimukseen; sen selvittämiseen mitä taiteellinen työ on taiteilijoille itselleen. Mali esittää ajatuksiaan raikkaalla tyylillä. Tekstissä on ainakin seuraavat vastakkainasettelut, joiden merkityksestä voi olla montaa mieltä: a) entinen vs. nykyinen tapa ajatella taiteellisesta, b) tiedeyliopistossa ylläpidetty käsitys tutkimuksesta vs. musiikkiyliopistolle ominainen tapa tutkia, ja c) aidosti uusi vs. aiemmin kasautunut tieto. Tutkimus on kokoelma kokemuksia Malin kysymyksiä voi yrittää ajatella vähemmän kaksiulotteisesti, erotteluja purkaen. Taiteellinen (a) ei eroa tieteellisestä, poliittisesta, taloudellisesta, liikunnallisesta, sotilaallisesta, seksuaalisesta, uskonnollisesta tai muusta todellisuuden hahmottamisesta siinä, että sekin haluaa pyhittää itselleen alueen, jota voi kokea hallitsevansa, jonka huomaan voi laskea identiteettinsä, jossa voi tuntea osaavansa, josta saa iloa ja jonka avulla voi tehdä eron toisiin todellisuuksiin. Tiedeyliopistoissa (b) ns. paradigmakeskustelut kuuluvat luonnollisena osana tieteenharjoittamiseen. Kiistojen luonne vaihtelee tieteenalaperinteen mukaan. Luonnontieteissä käsitykset tutkimuskohteesta ja metodista ovat vakiintuneempia kuin yhteiskunnallisilla- ja humanistisilla aloilla, joissa tutkittavat ilmiöt ja niistä esitetyt tulkinnat näyttävät olevan hyvin joustavia. Kiistojen seurauksena aina jokin käsitys tieteellisen toiminnan luonteesta vallitsee, mutta vallitsevan käsityksen rinnalla ja reunamilla on muita käsitystapoja. Ajatus aidosti uudesta (c) on hyvin kiistanalainen ja perustellusti voidaan väittää, että uusi syntyy kriittisessä suhteessa vanhaan. Edellytys uudelle on vanhan tunteminen. En osaa kuvitella tilannetta, jossa uusi syntyisi tyhjiössä. Ilman muuta tieteperinteestä voi tulla liian suuri taakka, mutta itse olen mieltynyt professori Annika Takalan kirjassaan Ihmiseksi kasvaminen (Gummerus, 1997, s. 11) esittämään maltilliseen näkökantaan: Tutkimusta voi pitää suhteellisen hyvin jäsentyneenä kokemusvarastona, joka pitkälle ylittää yksilöllisen kokemuksen ja siten siitä saattaa olla hyötyä. Jokainen kasvattaja [kuten tutkija ja taitelija, JS] rakentaa itse itselleen käsityksen siitä, mitä hän on tekemässä ja mikä on tärkeää. Mutta kuka tietää, kenties Malin esityksen tyyli olikin valittu virittämään keskustelua, ehkä herättämään jonkun jo nukkumaan asettuvan karhunkin. Tutkimuksesta voi löytää uusia tekemisen tapoja Sain vuosi sitten osallistua Malin kaipailemaan pohdintaan toisaalla, kun arkkitehtuurin piirissä oli herännyt vastaava kysymys: mitä arkkitehdin työ on arkkitehdeille itselleen ja miten arkkitehtuuria voisi tutkia sen omilla ehdoilla? Oli selvää, asiaa kummemmin mystifioimatta, että arkkitehtuuriin sisäl- Äänenkuljettaja 3

4 tyy luova hetki, jota ei ole helppo pelkistää sanoiksi tai operationaalistaa mitattavaan muotoon. Rakenneyhtäläisyys taiteelliseen työhön oli ilmeinen. Päädyimme (ks. Aura, Katainen & Suoranta, 2001, Arkkitehtuuri: teoria, tutkimus ja käytäntö, Tampereen teknillinen korkeakoulu, ss ) ehdottamaan kehiteltäväksi tutkimustapaa, jota kutsumme (ei kovin omaperäisesti) käytännöstä lähteväksi tutkimukseksi. Näkemyksemme mukaan tällaista tutkimusta voi edistää kiteytetysti kahdesta suunnasta. Toisaalta käytäntöä voi olla kiinnostavaa tutkia suhteessa aiempaan yleiseen tieteenfilosofiseen tai alan erityiseen tutkimukseen ja rakentaa niiden avulla uutta näkemystä omasta käytännöstään. Ongelma on selvä: käytännöstä syntyy toisteinen tai pahimmillaan vieras ja tunnistamaton kuva, joka puhuttelee vain opinnäytteiden tulospistematriisissa. Parhaimmillaan, etenkin jos uskaltautuu soveltamaan tutkimusmenetelmiä, jotka ohjaavat oppimaan suoraan ns. kentältä tai kokemuksestaan, tätä kautta voi löytää uuden ulottuvuuden tekemisen ja ajattelun tapoihinsa ja kommunikoida niistä muille kiinnostuneille. Toisaalta käytäntöä voi lähestyä oman tekemisensä tapaa hyödyntäen. Erona edelliseen on, että nyt käytäntöä ei tutkita vain aiempien teorioiden ja valituin menetelmien hankittujen empiiristen aineistojen kautta, vaan käytetään omaa ammattitaitoa (suunnittelua tai muuta luomisen ja tekemisen tapaa, olkoon se säveltäminen, esittäminen tai muu) tutkimusvälineenä tutkimuksellisen suhteen saamiseksi tutkittavaan ilmiöön. Musiikin tutkiminen tarvitsee rajojen rikkomista Tutkimuksen empiirinen aineisto syntyy tekemisestä ja tekemisen reflektoinnista. Halusimme siis säilyttää eron luovan prosessin ja sen tutkimisen välillä. Asiasta ajatellaan myös toisin: suunnittelu, säveltäminen, esittäminen, soittaminen, tanssiminen ovat tutkimusta. Meille ne eivät sellaisinaan käy sen paremmin tieteellisestä kuin taiteellisestakaan tutkimuksesta. Ehdotuksemme kuuluu muutaman viimevuoden aikana julkaistujen pohdintojen joukkoon taidealojen tutkimuskäytännöistä (ks. Saarnivaara ja Sava, toim., 1998, Me tutkimme, Taideteollinen korkeakoulu; Tuominen ja Kurki, toim., 2001, Ohjaus ja arviointi taidealojen jatkotutkintojen opinnäytetöissä, Lapin yliopisto; Kiljunen ja Hannula, toim., 2001, Taiteellinen tutkimus, Kuvataideakatemia; Anneli Arho, Päivi Järviö & Marja Vuori, toim., 2002, Musiikin vierestä, Sibelius Akatemia). Musiikin maailma ei tyhjene yhteen eikä kahteen tapaan nähdä ja tutkia tuota todellisuuden alaa. Malin arvokkaiden ajatusten virittäminä meillä on hieno tilaisuus jatkaa yhdessä keskustelua yli kaikkien rajojen, ei taivuttaaksemme toisin ajattelevia puolellemme, vaan etsiäksemme yhdessä totuutta, joka tekee meidät vapaaksi. Juha Suoranta Muka, professori Opintoasioita Eero Heinosen opetusperiodit Eero Heinosen mestarikurssi pianisteille käsittää viisi periodia. Kursseille voivat ilmoittautua kaikki pääaineiset pianistit, erikseen kuhunkin periodiin. Etusija on sooloteoksilla ja konsertoilla, mutta joissain tapauksissa kursseille voidaan ottaa myös kamarimusiikkiyhtyeitä ja lied-duoja. Tunteja voi tulla kuuntelemaan ilman ilmoittautumista. Ilmoittautumiset jätetään suoraan Eero Heinoselle, ja niiden tulee sisältää lyhyt selostus opintojen nykyvaiheesta, tarkka tunneilla soitettava ohjelmisto, jota ei saa enää muuttaa ilmoittautumisen jälkeen, sekä oppilaan yhteystiedot. Osoite tai faksilla Opetus- ja ilmoittautumisajat 1) ma klo R-talo, kamarimusiikkisali ti-ke klo P-122 pe klo R-talo, kam. mus. sali Viim. ilmoittautumispäivä ) ma klo R-talo, kamarimusiikkisali ti - ke klo P Äänenkuljettaja

5 to klo R-talo, kam.mus.sali Viim. ilmoittautumispäivä ) ma klo R-talo, kam. mus. sali ti-ke klo P-122 to klo R-talo, kam.mus.sali Viim. ilmoittautumispäivä ) ma klo R-talo, kam.mus.sali ti-ke klo P-122 to R-talo, kam.mus.sali Viim. ilmoittautumispäivä ) ma 7.4. klo R-talo, kam.mus.sali ti-ke klo P-122 to klo R-talo, kam.mus.sali Viim. ilmoittautumispäivä Orkesterisoitinten osasto Mestarikurssi Hollantilainen bassoklarinettiguru Henri Bok pitää mestarikurssin kapuluokassa. Kurssin lopuksi lyhyt konsertti kamarimusiikkisalissa. Ilmoittautumiset Harri Mäki Henri Bok omisti elämänsä basso-klarinetille, kuultuaan teiniikäisenä Eric Dolphya. Hän on edistänyt bassoklarinettia sooloinstrumenttina sekä solistina että pedagogina 25 vuoden ajan. Vuodesta 1981 hän on toiminut Rotterdamin konservatorion professorina, missä ainutlaatuinen bassoklarinetin opetusohjelma on tuonut oppilaita joka puolelta maailmaa. Säveltäjät eri puolilta maailmaa ovat kirjoittaneet ja omistaneet Henri Bokille satoja uusia sävellyksiä. Hän konsertoi ja opettaa säännöllisesti mestarikursseilla Euroopan lisäksi Etelä- ja Pohjois- Amerikassa, Australiassa ja Aasiassa. Hän on julkaissut yli 20 cdlevyä, kirjoittanut artikkeleita useisiin tärkeisiin musiikkialan lehtiin ja on kirjoittanut kaksi bassoklarinettia käsittelevää kirjaa New Techniques for the Bass Clarinet ja The Bass Clarinet Manual. Puhallinpedagogiikkaopiskelijat (puut ja vasket, pedagogiikka 1 ja 2) IN ORMAATIOTILAISUUS tiistaina klo 17 R-talon konserttisalin lämpiössä. Jussi Särkkä Pianomusiikin osasto Osastonjohtaja Jarmo Eerikäisen vastaanotto on keskiviikkoisin huoneessa T-333, puh Mestarikurssi pianisteile Ivari Ilja vierailee Simo Rantanen Pianoprofessori Ivari Ilja Eestin musiikkiakatemiasta opettaa Sibelius-Akatemiassa alkavalla viikolla. Opetus on avointa ja mestarikurssin luonteista seuraavina aikoina: ti klo (Ackté) to klo (Wegelius) Halukkaat osallistujat voivat ilmoittautua kirjoittamalla nimensä T-talon narikassa olevaan listaan. Haluatko pedioppilaaksi? Kansanmusiikin osasto etsii pedioppilaita lukuvuodelle instrumentteihin piano/harmooni, kitara, mandoliini, nokkahuilu, harmonikka ja laulu. Oppitunteja on 16 x 45 min á 9 e (siban opiskelijat ilmaiseksi). Opetus tapahtuu Pitäjänmäellä. Myös ryhmiä etsitään. Jos kansanmusiikkiyhtyetoiminta kiinnostaa, voi mukaan hakeutua yksin tai valmiina ryhmänä. Vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse: stiedustelut: Maija Karhinen Luovat musikon taidot Iv, 2 ov klo P/22. Luovat Muusikontaidot I - III jaksojen (ent. Luovat Vuorovaikutustaidot 6 ov) jatkokurssi, jossa sovelletaan jo opittuja taitoja ja käydään läpi uusia lähetymistapoja soveltaen niitä instrumenttipedagogiikkaan. Vetäjänä Erja Joukamo-Ampuja. Ilmoittautuminen R-talon alakerran ilmoitustaulun listalle (pedagogiikka-info) syyskuun looppuun mennessä. Max ryhmäkoko noin 20. Äänenkuljettaja 5

6 Kieliopinnoista Kielikursseilla on muutamia paikkoja vapaana: Englannin suullisen taidon kurssi alkaen, opetusta annetaan keskiviikkoisin klo , alkaen, opetusta annetaan keskiviikkoisin klo (musiikkikasvatus), alkaen, opetusta annetaan keskiviikkoisin (kansanmusiikki) Englannin tekstin ymmärtämisen kurssi alkaen, opetusta annetaan maanantaisin klo TASOKOKEITA lukuvuonna järjestetään seuraavasti: Syyslukukaudella 2002 Ruotsi 1. osa klo 9-10 Auditorio 2. osa klo 9-12 Auditorio Englannin tekstin ymmärtäminen klo Auditorio Kevätlukukaudella 2003 Ruotsi 1. osa klo P-liikuntasali 2. osa klo P-liikuntasali Englannin suullinen taito 1. osa klo Auditorio 2. osa Ilmoitetaan myöhemmin Englannin tekstin ymmärtäminen klo auditorio TASOKOKEISIIN SEKÄ KURSSEILLE VOIT ILMOITTAUTUA TÖÖLÖNKADULLA KIELTEN ILMOITUSTAULULLA KIRJOIT- TAMALLA NIMESI TASOKOE/KURSSILISTAAN. Meillä ja muualla Ensikonsertit haettavana syksy kevät 2004 Ensikonserttioikeuksia voivat hakea Sibelius-Akatemian opiskelijat, jotka ovatsuorittaneet maisteritutkinnon sekä saaneet A-tutkinnosta erinomaisen arvosanan. Huomatkaa, että jo hakiessa täytyy olla valmistunut! Hakuaika päättyy lokakuun loppuun mennessä Hakukaavakkeita saatavissa talojen palvelupisteistä sekä konserttitoimistosta R-talo 2.krs. huone 207. Tiedustelut: Anja rösen puh: , 6 Äänenkuljettaja

7 Kansainvälisten asioiden tiimi tiedottaa: Vastaanotto- ja puhelinaikamme ovat maanantaisin ja torstaisin klo (T-talo, huone 236) Vastaanottoaikana palvelemme ensisijaisesti luonamme käymään tulevia ihmisiä, mutta vastaamme myös puhelintiedusteluihin mahdollisuuksien mukaan. Muina aikoina meille voi jät- tää soittopyynnön tai meilata osoitteeseen Terveisin Tuovi Martinsen (puh ) ja Laura Kopu (puh ) Important information about the International Office: Our reception and telephone hours are on Mondays and Thursdays between 1 and 3 pm (Tbuilding, room 236) At other times you can leave us a message on our answering machine or us at Tuovi Martinsen (tel ) and Laura Kopu (tel ) Timo Nuoranne vierailevaksi professoriksi Japaniin Kirkkomusiikin osaston kuoronjohdon lehtori Timo Nuoranne on aloittanut työskentelyn vierailevana professorina Hiroshimassa, Japanissa. Määräaikainen sopimus paikallisen musiikkiyliopiston Elisabeth University of Music n kanssa kestää vuoteen Nuoranteen tehtäviin Hiroshimassa kuuluu sekä kuoronjohtoa että kuoronjohdon opetusta. Kokonaan hän ei Kauko-Itään siirry, vaan vierailuprofessuuri tiivistyy kuukauden työskentelyyn vuosittain. Opiskelijoista kilpaileva Elisabeth University of Music perusti kesällä 2002 lippulaivakseen 18 laulajan ammattikuoron, jolla oppilaitosta tehdään Japanissa tunnetuksi. Profiilinnoston veturiksi yliopiston rehtori valitsi Nuoranteen, käytyään ensin keväällä seuraamassa tämän työskentelyä Sibelius-Akatemiassa. Nuoranteella ei ole aikaisempaa kokemusta yhteistyöstä japanilaisten kanssa, mutta jotain yhtymäkohtaa nykyiseen työhön suomalaisten kirkkomuusikoiden parissa löytyy: Hiroshiman musiikkiyliopisto on jesuiittojen perustama ja ylläpitämä. Japaniin Nuoranne aikoo viedä kuoronjohdon osaamisen lisäksi suomalaista musiikkia. Kuoron debyyttikonsertin ohjelmistoon ensi joulukuun puolivälissä hän on valinnut länsimaista kirkkomusiikkia varhaisesta renessanssista nykypäivään, mukana muutama Piae Cantiones -sävelmä sekä Jyrki Linjaman motetti. Timo Nuoranne uskoo yhteistyön poikivan myös yhteyksiä japanilaisiin säveltäjiin. Liisa Lauerma Äänenkuljettaja 7

8 8 Äänenkuljettaja

9 Äänenkuljettaja 9

10 10 Äänenkuljettaja

11 Opettajat ja opiskelijat! Musiikkilääketiedepäivät ilmoittautuminen mennessä!!! Lokakuun 23. pnä järjestetään toiset Musiikkilääketiedepäivät. Paikkana on Järvenpään Kallio- Kuninkalan Leonora-sali., klo Aiheet on suunnattu nimenomaan muusikoille: opettajille, orkesterimuusikoille ja opiskelijoille. Rasitusvammat ja niiden ennaltaehkäisy Muusikon käsiongelmat Muusikon ergonomia teoriassa ja käytännössä Muusikon psyykkinen huolto Psyykkiset paineet muusikon näkökulmasta Voice Massage, Osteopatia, Pilates, eldenkrais, Mielikuvaharjoittelu - apu muusikolle? Luvassa on luentojen lisäksi myös käytännön työn seuraamista. Tarkempi ohjelma nähtävissä R-talon alakerrassa vaskien ilmoitustaululla. Opettaja Sibelius-Akatemia kustantaa tämän koulutuspäivän sinulle henkilöstökoulutuksena. Opiskelija Opiskelijat saavat osallistumalla kuitattua käsiteltävien aiheiden osalta yleiset pedagogiikkaluennot ENSIMMÄISTÄ ilmoittautujaa saa Siban kustantamana kurssipäivän ilmaiseksi!! (Muuten kurssi maksaa opiskelijoille 30 euroa.) (sis. päiväohjelman, materiaalit, kahvit, lounaan) Koulutuspäivän päätyttyä Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesterilla on konsertti Järvenpää-talolla klo Liput eivät sisälly kurssin hintaan. Dir Atso Almila, sol. Jaakko Luoma, Weber- Mendelssohn- Schuman. Konserttilippujen varaus Järvenpäätalon lipunmyynnistä, Puh ti-pe Ilmoittautuminen 4.10 mennessä Anja Talvitielle, puh , Tiedotusterveisin: Erja Joukamo-Ampuja Tiedätkö oikeutesi? Tunnetko velvollisuutesi? Taideyliopistojen yhteinen innovaatio- ja immateriaalioikeusseminaari järjestetään Teatterikorkeakoululla keskiviikkona klo Tarjolla tietoa mm. tekijänoikeuksista, yliopistokeksinnöistä sekä tutkimusrahoituksesta ja -sopimuksista. Luennoitsijoina Opetusministeriön, Kopioston ja yliopistojen asiantuntijat. Vielä ehtii mukaan. Ilmoittautumiset mennessä Mirja Saarelle Taikiin sposti: puh: (09) , fax: (09) Ohjelma ja lisätietoja osoitteessa tapahtumat.htm Apurahat Sveitsiin Schweizerische Vereinigung der reunde inlands, Stiftung für Studiebeiträge ilmoittaa haettavaksi apurahaa Sveitsiin. Hakuaika klo Apuraha on tarkoitettu ammatissa toimiville henkilöille lyhytaikaista, 2-4 viikon, projektia varten Sveitsissä vuonna Opiskelun toivotaan toteutuvan tammikesäkuussa tai syys-joulukuussa. Apuraha on oleskelun pituudesta riippuen euroa. Apurahan saajan odotetaan pitävän esityksen oman alansa aiheesta yhdistyksen jäsenille Sveitsissä. Hakulomakkeita on saatavissa Sveitsin Ystävät Suomessa ry:n toimistosta, jonne hakemukset myös palautetaan. Lomakkeet täytetään kahtena kappaleena ja niihin liitetään hakijan valokuva. Hakemuslomakkeita ei palauteta. Valinnoista tiedotetaan hakijoille vuoden 2002 loppuun mennessä. Lomaketilaukset: Sveitsin Ystävät Suomessa ry, Vuorimiehenpuistikko 4 D, Helsinki. Puh faksi tai Sveitsin Ystävät Suomessa Opettajille tiedoksi Töölönkadun pediluokista! Varausjärjestelmän muuttuessa kaikki vakiovaraukset T-talon pediluokkiin lakkautuvat maanantaina Uusia vakiovarauksia ottaa vastaan lähtien Töölönkadun 1. kerroksen vahtimestari Mikael Kokljuschkin. (puh: , Terveisin TILTUR-tiimi. Opetusta halutaan Löytyisikö mukavaa pianonsoiton opettajaa 1-2 lapselle kotiimme Tapanilaan kerran viikossa? Toivomme opetuksen tapahtuvan Lehtelä - Saari - Sarmanto-Neuvonen Suomalaisen pianokoulu- kirjan mukaan. Ota yhteyttä! Ulla Pulkki puh (iltaisin) Äänenkuljettaja 11

12 Pojat Puotilasta 10 v ja 7 v tahtovat tutustua pianon kautta musiikkiin.ehtisitkö opettajaksi meille? Tiedustelut Tero Puha/ Hierojan vastaanotot Hierontaa on mahdollista saada P-talon lisäksi tarvittaessa T-talolla sekä nyt myös R-talolla. Hierojalle on varattu aika R-talolta maanantaisin. Ensimmäiset sovitut päivät ovat ma 30.9 ja Hierojalla käyntiä ei tarvitse vähentää työajasta. Hinta on Akatemian opettajilta ja hallintohenkilökunnalta 9,- e käynti. Hieronta-aikoja voi varata Tuija Ojalalta puh Sibelius-Akatemian ja Järvenpään kaupungin sopimus jatkuu Sibelius-Akatemian ja Järvenpään kaupungin pitkäaikainen yhteistyö sai kesällä kymmenen vuoden jatkoajan. Yhteistyökumppanit allekirjoittivat kesäkuussa sopimuksen, joka koskee Sibelius-Akatemian kurssikeskusta Kallio-Kuninkalaa. Kurssikeskusta vuokraa Sibelius- Akatemialle Leonora ja Yrjö Paloheimon säätiö, joka on sopimuksessa mukana vuokranantajana. Järvenpään kaupunki tukee sopimuksen mukaan Kallio-Kuninkalan kurssikeskusta tänä vuonna vajaalla eurolla sekä vuosina reilulla eurolla vuosittain. Sibelius-Akatemia järjestää vastineeksi Järvenpäässä muun muassa konsertteja ja matineoita. Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesteri esiintyy Järvenpäässä vuosittain, minkä lisäksi Sibelius-Akatemian esityksiä kuullaan muun muassa Tuusulanjärven kamarimusiikkitapahtumassa ja Järvenpään kaupungin PR-konsertissa. Klassisen musiikin konserttien lisäksi painopistettä on uudessa yhteistyösopimuksessa siirretty Järvenpäässä toimivien oppilaitosten suuntaan. Sibelius-Akatemia järjestää sopimuskaudella koululais- ja lastenkonsertteja sekä tekee koulutusyhteistyötä muun muassa Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston kanssa. Se myös antaa kurssikeskuksen konserttisalia järvenpääläisten tahojen käyttöön. Kuva:Markku Niska Hallintojohtaja Seppo Suihko ja rehtori Pekka Vapaavuori Sibelius-Akatemiasta, kaupunginlakimies Esko Nuutinen ja kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen Järvenpäästä sekä Paloheimon säätiön edustaja Arvi Paloheimo laittoivat nimensä paperiin Kallio-Kuninkalassa kesäkuussa. Sopimuksella varmistui Sibelius-Akatemian ja Järvenpään kaupungin yhteistyö seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. 12 Äänenkuljettaja

13 Konsertteja La klo Kanneltalon konserttisali Keidas - opiskelijakonsertti Pahimpaan nälkään kahvia, kiitos Laura Sippola, laulu & piano Vapaa pääsy ohjelma/sippola_fi.html Ke klo Kampin palvelukeskus Keidas - opiskelijakonsertti Linda Berglund, Elina Lehto ym., viulumusiikkia Ke klo Konserttisali CHOPIN 2002 Gergely Bogányi, piano Illan ohjelmassa mm. Chopin 12 etydiä op. 25. Liput 10/7 e Lippupisteestä Ke klo Kamarimusiikkisali REALM festivaalin konsertti Ensemble Pythagore Ruetsch - Murail - Ohana - Debussy Dubedout - Dutilleux - Jodlowski Vapaa pääsy Ke klo Ravintola Kaisaniemi TAIGAKLUBI Sottiisi Liput 7/4 e Pe klo REALM festivaalin konsertti Kamarimusiikkisali Ensemble Pythagore, Cathy Verdin, tanssi Merit - Capelle - Gaigne - Taira Jodlowski - Dubedout Vapaa pääsy La klo Kansallismuseo Keidas - opiskelijakonsertti Merle Hillep ja Annaliisa Pillak, laulu Italialaisia aarioita MUKAMUSA 2002 LauluyhtyeRajaton la 28.9 klo Konserttisali LauluyhtyeRajaton Liput 10/5 e Su klo Keravan taidemuseo Keidas - opiskelijakonsertti Satu Paavola, piano Museon pääsymaksu Su klo Sederholmin talo Keidas - opiskelijakonsertti Johanna Nieminen ym., viulumusiikkia Museon pääsymaksu 3/1,5e, alle 18 v.vapaa pääsy Su klo Tuomiokirkko Minun soittimeni Harri Viitanen, urut Dominante-kuoro, joht. Seppo Murto Vapaa pääsy Su klo Konserttisali CHOPIN 2002 Gergely Bogányi, piano Liput 10/7 e Lippupisteestä Äänenkuljettaja 13

14 Ylioppilaskunta/The Student s Union Vielä ehtii Nuuksioon! Tänään perjantaina voit vielä ilmoittautua. Juokse heti aamulla yo-kunnan toimistoon ja kysy josko vielä mahtuisi yksi mukaan? Ruskaretki Nuuksioon siis Hyvinvointiviikko jatkuu Nuuksion jälkeen Akateemisella Wartilla. Liity liikuntapostilistalle Liidä ja liitä itsesi SAY:n liikuntasähköpostilistalle. Suunnistusta, jalkapalloa, sählyä, viestijuoksua, maratonia, palloilua... Sitä voi muusikko tehdä monenlaista peliä. Liity remmiin ja lähetä tieto liikunnallisesta aktiivisuudestasi osoitteeseen Olet liikkumassa ennen kuin ehdit kissaa sanoa. Kivoja juttuja Kalenteriin seuraavat: Akateeminen Wartti ja Vuosijuhlat Pikkujoulut mukalaiseen tyyliin joulukuun alussa. Joulu Tee keikkaa. Heitä keikkaa. Ylioppilaskunta välittää keikkoja SAY:n jäsenille. Tule täyttämään lomake toimistolle. Jos olet jo keikkavälitystietokannassa, päivitä tietosi NYT. Lomakkeita saa luonnollisesti toimistolta. Hallitus Pähkinänkuoressa: Orkesterimuusikkotutkimusta päätettiin alkaa mainostamaan. Keskusteltiin koulutuspoliittisista tapaamisista. Keskusteltiin mm. hyvinvointiviikosta ja vuosijuhlista, joiden järjestelyt rullaavat hyvää vauhtia. Lisäksi puhuttiin SYL:n ohjesääntöuudistuksesta ja päätettiin tehdä siitä lausunto. Lisää hallituksen kokouksista voit lukea t-talon yo-kunnan ilmoitustaululta. Palautetta osoitteeseen Hierontaa Hierontapalvelu Tuija Ojala tarjoaa hierontaa P-talolla. Hinta 1/2 tuntia 14 euroa, minuuttia 22 euroa (1. käynti) ja seuraava käynti 20 euroa. Ajanvaraukset numerosta HUOM! Jos olet varannut ajan, mutta sairastut/jotain muuta odottamatonta sattuu, PERUuta aikasi mahd. pian, ja teet hierojan onnelliseksi. Kiitos. Toimisto/The Student s Union office T-Talolla, 4.krs. Avoinna Ma/Mon - to/thu 10-15, pe/ ri Toimiston p tai (405 4)773 Pääsihteeri Jonna Hurskainen Puheenjohtaja Tiina Hokkanen p Siviilipalvelusmies Ivan Dubov, p tahi (405 4)773 Tiina Hokkanen, Chairperson of Student Union, tel palautetta yo-kunnalle: say- 14 Äänenkuljettaja

15 Ruokalista P-talo R-talo T-talo Ma Spagetti Bolognaise Silakkapihvit, perunasosetta, sitruunalohko Parsakaali-porkkanakastiketta ja spagettia Intialaista linssi-perunakeittoa ja leipäannos Paahtokiisseli Ti Kana-kasviskeittoa Chili con carnea ja keitettyä riisiä Soija-kasvispihvit, persiljaperunoita ja yrtti-kermaviilikastiketta Ruishiutalepuuroa, salaatit ja leipäannos Ahvenanmaan pannukakkua, hilloa ja kermavaahtoa Ke Kinkkurisottoa Broilerleike, chilimajoneesia ja rosmariiniperusnoita Peruna-papucurrya Pinaattikeittoa, leipäannos Puolukkarahka To Maksaa kermakastikkeessa ja persiljaperunoita Lindströmin pihvi, sipulikastiketta ja persiljaperunoita Sieniä kasvis-inkiväärikastikkeessa ja valkosipuliriisiä Kaurahiutalepuuroa, lisäkesalaatit ja leipäannos Uuniomena ja vaniljakastiketta Pe Juustoinen uunimakkara ja perunasosetta Broileri-kasvistäytettä ja paahdettuja perunoita Tofu-punakaalinuudeleita La Jauhelihakastiketta ja pastaa Punajuurikroketit ja piparjuurikermaviiliä Ma Makkarakeitto Jauhelihalasagne Kasvisgratiini Juusto-ananasleike Ti Tonnikalasalaatti Broileripihvit, vihannesriisi Tomaatti-spagettivuoka Pippuripihvi Ke Kirjolohikeitto Kaali-jauhelihalaatikko, puolukkahillo Nuudeleita ja kasviksia Porsaanleike, currymajoneesi To Hernekeitto, köyhät ritarit Juustoinen makkarakiusaus eta-pinaattipiiras Aurinkoleike Pe Katkarapukeitto Pustanpihvit, muusi Syyssadon piirakka Grillipihvi, maustevoi Ma Bolignesekastike, spagetti (L) Parsakaali-porkkanakastike, spagetti (L) Paahtopaistia, pippuri-kermakastike, valkosipuliperunat, parsakaalia Mansikka-persikka Ti Kana-kasviskeitto (L) Soija-kasvispihvit, yrtti-kermaviilikastike, peruna (VL) Chili con carne, riisi (L) Eksoottinen hedelmävaahto Ke Kinkkurisotto (L) Pinaattikeitto, keitettyä kananmunaa (myös VL) Broilerleike, chilimajoneesi, rosmariiniperunat Tosca uuniomenaa, vaniljakastike To Maksaa kermakastikkeessa, peruna, puolukkahillo (VL) Sieniä kasvis-inkiväärikastikkeessa, valkosipuliriisi Mantelikalaa, peruna (myös VL) Appelsiinirahka Pe Meksikolainen jauhelihapihvi, perunasose (myös VL) Tofy-punakaalinuudelit (L) Aura-ananaskirjolohta, perunasose Ruusunmarja-banaanikiisseli, kermavaahtoa La Tonnikala-pastavuoka (myös VL) Kuorrutetut kasvikset (VL) Äänenkuljettaja 15

16 Menu P-house T-house MON 23.9 Spaghetti Bolognaise Baltic herring fillets, mashed potatoes and lemon slice Broccoli and carrot sauce, spaghetti Indian lentil soup and bread portion Créme caramel fool TUE 24.9 Chicken and vegetable soup Chilli con carne and rice Soya and vegetable patties, herb and sour cream sauce, parsley potatoes Rye flake porridge, salad and bread portion Pancake Åland style, jam and cream WED 25.9 Ham risotto Chicken schnitzel, chilli mayonnaise, rosemary potatoes Bean and potato curry Spinach soup and bread portion Lingonberry fromage blanc cream THU 26.9 Creamy liver sauce and parsley potatoes Hamburger patty Lindström style, onion sauce and parsley potatoes Mushrooms in ginger and vegetable sauce, garlic rice Oak porridge, salad, bread portion Oven-baked apple and vanilla sauce RI 27.9 Oven.baked sausage with cheese, mashed potatoes Mon Spagetti bolognaise Broccoli and carrot sauce, spagetti Roast beef,peppery cream sauce, garlic potatoes, broccoli Tue Chicken and vegetable soup Soy and vegetable patties, herb sour cream, potatoes Chili con carne, rice Wed Ham risotto Spinach soup, boiled egg Chicken schnitzel, chili mayonnaise, rosemary potatoes Thu Liver in cream sauce, potatoes, lingonberry jam Mushroom vegetable and ginger sauce, garlic rice Almond fish,potatoes ri Mexican minced meat patty, mashed potatoes Tofu and red gabbage noodles Rainbow trout with blue cheese and pineapple, mashed potatoes Sat Tuna fish and pasta casserole Vegetables au gratin Chicken and vegetable stuffing with roasted potatoes Tofu and red cabbage noodles SAT 28.9 Minced meat sauce and pasta Beetroot kroquettes, sour cream sauce with horseradish 16 Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 6/2002-03 4.10.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 6/2002-03 4.10.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja 1 SIBELIUS-AKATEMIA 6/2002-03 4.10.2002 Sisältö 4/2002-03 Sibelius-Akatemian visio 3 Keskustelua 4 Opintoasioita 5 Meillä ja muualla 7 Konsertteja 9 Ylioppilaskunta/The Student s Union 10 Ruokalista 11

Lisätiedot

Lounas/Lunch. Lohi täytteinen kampelarulla pestokastikkeessa ja basmati riisi

Lounas/Lunch. Lohi täytteinen kampelarulla pestokastikkeessa ja basmati riisi ounas/unch Maanantai / Monday 4.5.2015 ihapullia kermakastikkeessa ja perunasosetta Meatballs with cream sauce and mashed potatoes ohi täytteinen kampelarulla pestokastikkeessa ja basmati riisi Salmon

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 12/2002-03 15.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 12/2002-03 15.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja 12/2002-03 15.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 12/2002-03 Pääkirjoitus 3 Keskustelua 3 Meillä ja muualla 4 Konsertteja 7 Ylioppilaskunta/The Student s

Lisätiedot

ETURUOAT STARTERS. 2. KANA-PARSAKEITTO Chicken-aspargus soup. 3. KOLMEN MAUN KEITTO Three-ingredience soup. 4. MAISSIKEITTO Sweet corn soup

ETURUOAT STARTERS. 2. KANA-PARSAKEITTO Chicken-aspargus soup. 3. KOLMEN MAUN KEITTO Three-ingredience soup. 4. MAISSIKEITTO Sweet corn soup ETURUOAT STARTERS 1. PEKINGIN KEITTO Peking soup (strong) 2. KANA-PARSAKEITTO Chicken-aspargus soup 3. KOLMEN MAUN KEITTO Three-ingredience soup 4. MAISSIKEITTO Sweet corn soup 5. VIHANNESKEITTO Vegetables

Lisätiedot

Lounas/Lunch. Jauhelihapihvit, kermainen sipulikastike ja keitetyt perunat

Lounas/Lunch. Jauhelihapihvit, kermainen sipulikastike ja keitetyt perunat ounas/unch Maanantai / Monday 8.6.2015 Jauhelihapihvit, kermainen sipulikastike ja keitetyt perunat Minced meat patties, creamy onion sauce and boiled potatoes, (kysy gluteiiniton pihvi) Sitruuna-persilja

Lisätiedot

Lounas/Lunch. Maanantai / Monday 3.8.2015 9,80. Jauheliha- makaronipata. Kasviskevätkääryleet 9,80. Street Food: Kylmäsavukirjolohi wok 9,80 L, G

Lounas/Lunch. Maanantai / Monday 3.8.2015 9,80. Jauheliha- makaronipata. Kasviskevätkääryleet 9,80. Street Food: Kylmäsavukirjolohi wok 9,80 L, G ounas/unch Maanantai / Monday 3.8.2015 Jauheliha- makaronipata Minced meat & macaroni casserole Kasviskevätkääryleet Vegetable spring rolls Street Food: Kylmäsavukirjolohi wok Street Food: Cold-smoked

Lisätiedot

Lounas/Lunch. Lisäkevaihtoehdot: lohkoperunat, caesarsalaatti. Kastikevaihtoehdot: Bbq-kastike, bearnaisekastike

Lounas/Lunch. Lisäkevaihtoehdot: lohkoperunat, caesarsalaatti. Kastikevaihtoehdot: Bbq-kastike, bearnaisekastike Maanantai / Monday 18.5.2015 Ylikypsää porsaan kasleria, sinappikastiketta ja juureksia Over cooked pork kassler, mustard sauce and root vegetables, G Juurespihvejä, oliiveja, tomaattia, riisiä ja minttujogurttikastiketta

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 10/2002-03 1.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 10/2002-03 1.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja 10/2002-03 1.11.2002 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 SIBELIUS-AKATEMIA Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 5/2002-2003 27.9.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 5/2002-2003 27.9.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja 5/2002-2003 27.9.2002 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 SIBELIUS-AKATEMIA Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja

Lisätiedot

Menu. Tervetuloa. Kiem. CHINESE - PUB - PIZZERIA www.kiem.fi. Ravintola

Menu. Tervetuloa. Kiem. CHINESE - PUB - PIZZERIA www.kiem.fi. Ravintola Menu Tervetuloa Ravintola Päivän Tarjous 1: Paistettua härkää chilikastikkeessa *** Fried beef with chili sauce 2: Paistettua härkää talontapaankastikkeessa * Fried beef in our style sauce 3: Paistettua

Lisätiedot

Tervetuloa Manhattaniin!

Tervetuloa Manhattaniin! MENU Suomi LISUKEVAIHTOEHDOT. KASTIKEVAIHTOEHDOT. Tervetuloa Manhattaniin! Onnistunut ravintolailta ei synny pelkästään hyvästä ruoasta ja juomasta. Se vaatii lisäksi iloista ja asiantuntevaa palvelua,

Lisätiedot

Ravintola Saaga Chefs Menu 60 /henkilö

Ravintola Saaga Chefs Menu 60 /henkilö Ravintola Saaga Chefs Menu 60 /henkilö Porocarpaccio Reindeer Carpaccio Kylmäsavulohta & siikaa Cold smoked salmon and white fish Rautua ja punajuurta Artic char and beetroot Poronvasan paahtopaistia ja

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 16/2002-03 13.12.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 16/2002-03 13.12.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja 16/2002-03 13.12.2002 SIBELIUS-AKATEMIA Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 16/2002-03 Pääkirjoitus 3 Terveisiä Otiumista 4 Kolumni 5 Tapahtuu meillä 5 Opintoasioita 9 Silppuja 10

Lisätiedot

Kauden salaatteja, oranssimelonia,persikkaa, tuorekurkkua, tomaattia, vuohenjuustoa, vadelmavinegrettiä, hunajaa, sämpylä

Kauden salaatteja, oranssimelonia,persikkaa, tuorekurkkua, tomaattia, vuohenjuustoa, vadelmavinegrettiä, hunajaa, sämpylä Salaatit & Keitot Pääruoat Lämpimät leivät Burgerit Lapsille Jälkiruokia PIENI/ISO SMALL/LARGE Kauden salaatteja, oranssimelonia,persikkaa, tuorekurkkua, tomaattia, vuohenjuustoa, vadelmavinegrettiä, hunajaa,

Lisätiedot

ETURUOAT STARTERS. 2. KANA-PARSAKEITTO Chicken-aspargus soup. 3. KOLMEN MAUN KEITTO Three-ingredience soup. 4. MAISSIKEITTO Sweet corn soup

ETURUOAT STARTERS. 2. KANA-PARSAKEITTO Chicken-aspargus soup. 3. KOLMEN MAUN KEITTO Three-ingredience soup. 4. MAISSIKEITTO Sweet corn soup ETURUOAT STARTERS 1. PEKINGIN KEITTO Peking soup (strong) 2. KANA-PARSAKEITTO Chicken-aspargus soup 3. KOLMEN MAUN KEITTO Three-ingredience soup 4. MAISSIKEITTO Sweet corn soup 5. VIHANNESKEITTO Vegetables

Lisätiedot

Kreikkalainen salaatti / Greek salad

Kreikkalainen salaatti / Greek salad Kreikkalainen salaatti / Greek salad Grillipihvi / Grilled steak Alkuruoat / Starters 1 Raikas vihreä salaatti / Fresh green salad (m,g) Kurkkua, tomaattia, salaattia ja balsamico-kastiketta Cucumber,

Lisätiedot

TON KHAOW RESTAURANT MA - PE BUFFE + SUSHI KLO ,90. Take away Tarjous. Ota 2 annosta mukaan saat kevätkääryleet kaupanpäälle

TON KHAOW RESTAURANT MA - PE BUFFE + SUSHI KLO ,90. Take away Tarjous. Ota 2 annosta mukaan saat kevätkääryleet kaupanpäälle RESTAURANT MA - PE BUFFE + SUSHI KLO10.30-15.00 9,90 Take away Tarjous Ota 2 annosta mukaan saat kevätkääryleet kaupanpäälle Myös joka 10 Buffe + Annosta ilmaiseksi HELSINGINKATU 4, HELSINKI 1. Spring

Lisätiedot

äänenkuljettaja 24 28.2.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja

äänenkuljettaja 24 28.2.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja äänenkuljettaja 24 28.2.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 24/2002-03 Pääkirjoitus 3 Opintoasioita 4 Meillä ja muualla 5 Konsertteja 8 Ylioppilaskunta 9 Ruokalista

Lisätiedot

Little Dragon Kaijonharjun ravintola

Little Dragon Kaijonharjun ravintola Little Dragon Kaijonharjun ravintola Sammonkatu 12, 90570 Oulu Puh: 08 55 68 065 SISÄLLYSLUETTELO Kahdelle hengelle... 2 Kolmelle hengelle... 3 Eturuoat... 4 Rapuja/Ankaa... 5 Kalaa/Mustekalaa... 6 Härkää...

Lisätiedot

KRÕBEDAD SEAKÕRVAD TILLI-HAPUKOORE KASTMEGA 7.90. Crunchy pork ears with sour cream and dill sauce Rapeat siankorvat tillismetanakastikkeella

KRÕBEDAD SEAKÕRVAD TILLI-HAPUKOORE KASTMEGA 7.90. Crunchy pork ears with sour cream and dill sauce Rapeat siankorvat tillismetanakastikkeella Starter KRÕBEDAD SEAKÕRVAD TILLI-HAPUKOORE KASTMEGA 7.90 Crunchy pork ears with sour cream and dill sauce Rapeat siankorvat tillismetanakastikkeella BAIERI KELDRI KÜÜSLAUGULEIVAD TILLI-HAPUKOORE KASTMEGA

Lisätiedot

JING CHENG-CAPITAL RESTAURANT

JING CHENG-CAPITAL RESTAURANT KEITTOJA SOUPS 1. HAINEVÄ-KANAKEITTO... 7,10 Shark fin soup with chicken 2. ÄYRIÄISKEITTO...4,10 Sea-food soup 3. TZA-TZAI-PORSAANLIHAKEITTO...3,90 Tza-tzai soup with pork 4. WON-TON KEITTO... 4,40 Won-ton

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 7/2002-03 11.10.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 7/2002-03 11.10.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja 7/2002-03 11.10.2002 SIBELIUS-AKATEMIA Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 7/2002-03 Pääkirjoitus 3 Opintoasioita 4 Meillä ja muualla 5 Konsertteja 9 Ylioppilaskunta/The Student s

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

äänenkuljettaja 18 17.1.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja

äänenkuljettaja 18 17.1.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja äänenkuljettaja 18 17.1.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 18/2002-03 Pääkirjoitus 3 Kolumni 4 Keskustelua 4 Kannanotto 5 Opintoasioita 6 Meillä ja muualla 8 Konsertteja

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 14/2002-03 29.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 14/2002-03 29.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja 14/2002-03 29.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 14/2002-03 Pääkirjoitus 3 Kolumni 5 Jälkiviisauksia 6 Meillä ja muualla 7 Konsertteja 11 Ylioppilaskunta/The

Lisätiedot

S O R S A N P E S Ä S E I N Ä J O K I

S O R S A N P E S Ä S E I N Ä J O K I S O R S A N P E S Ä S E I N Ä J O K I WELCOME tervetuloa Skagentoast Pulled pork Chili Chocolate Frost SPECIAL Alkuruoat / Starters Skagentoast (L,*G) Shredded Chicken Salad (M,G) Talon paahtoleipää, katkarapucremeä

Lisätiedot

AMERICAN & ITALIAN BISTRO

AMERICAN & ITALIAN BISTRO AMERICAN & ITALIAN BISTRO ALKURUOKIA STARTERS LEIPÄKORI L BREAD 1-4 hengelle/persons 4.50 BISTRON VIHERSALAATTI L, G Raikasta salaattisekoitusta, kirsikkatomaattia, punasipulia ja balsamicoa GREEN SALAD

Lisätiedot

AMERICAN & ITALIAN BISTRO

AMERICAN & ITALIAN BISTRO AMERICAN & ITALIAN BISTRO ALKURUOKIA STARTERS LEIPÄKORI L BREAD 1-4 hengelle/persons 3.50 BISTRON VIHERSALAATTI L, G Raikasta salaattisekoitusta, kirsikkatomaattia, punasipulia ja balsamicoa GREEN SALAD

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

Little Dragon Kaijonharjun ravintola

Little Dragon Kaijonharjun ravintola Little Dragon Kaijonharjun ravintola Sammonkatu 12, 90570 Oulu Puh: 08 55 68 065 SISÄLLYSLUETTELO Kahdelle hengelle... 2 Kolmelle hengelle... 3 Eturuoat... 4 Rapuja/Ankaa... 5 Kalaa/Mustekalaa... 6 Härkää...

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 3/2002-2003 13.9.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 3/2002-2003 13.9.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja 3/2002-2003 13.9.2002 SIBELIUS-AKATEMIA Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 3/2002-03 Pääkirjoitus 3 Keskustelua 3 Opintoasioita 5 Meillä ja muualla 7 Konsertteja 11 Ylioppilaskunta/The

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

Since Juttutuvan Pääsiäinen Graniittilinnassa. Juttutuvan juuret ovat syvällä suomalaisessa graniitissa

Since Juttutuvan Pääsiäinen Graniittilinnassa. Juttutuvan juuret ovat syvällä suomalaisessa graniitissa Since 1908 Juttutuvan Pääsiäinen Graniittilinnassa Juttutuvan juuret ovat syvällä suomalaisessa graniitissa PÄÄSIÄISMENU EASTER MENU Juttutuvan talon salaatti Salad a la Juttutupa L,G Pitkään haudutettua

Lisätiedot

äänenkuljettaja 27 21.3.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja

äänenkuljettaja 27 21.3.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja äänenkuljettaja 27 21.3.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 27/2002-03 Pääkirjoitus 3 Kolumni 4 Keskustelua 4 Opintoasioita 5 Meillä ja muualla 6 Konsertteja 13 Ylioppilaskunta

Lisätiedot

Lounas/Lunch. Maanantai / Monday

Lounas/Lunch. Maanantai / Monday Maanantai / Monday 1.6.2015 Pasta carbonara ja parmesanjuustoa Pasta carbonara and parmesan cheese Haudutettua puna-ahventa, valkoviinikastiketta ja tilliperunaa Braised red fish, white vine sauce and

Lisätiedot

Musiikkikasvatuksen koulutus Vuosikurssit 1. ja 2. Kotkantien toimipiste. Huom! Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa.

Musiikkikasvatuksen koulutus Vuosikurssit 1. ja 2. Kotkantien toimipiste. Huom! Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. 1 Musiikkikasvatuksen koulutus 2012-2013 Vuosikurssit 1. ja 2. Kotkantien toimipiste Huom! Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. Tarkista aikataulu AINA ennen opetuksen alkua.. Opetusperiodit

Lisätiedot

ENSIN FIRST 334 TALON VIHERSALAATTI 6,90 YRTTIÖLJYÄ JA BALSAMICOA GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH HERBY OIL AND BALSAMICO 337 OMENA-SELLERIKEITTO 9,50

ENSIN FIRST 334 TALON VIHERSALAATTI 6,90 YRTTIÖLJYÄ JA BALSAMICOA GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH HERBY OIL AND BALSAMICO 337 OMENA-SELLERIKEITTO 9,50 ENSIN FIRST 334 TALON VIHERSALAATTI 6,90 YRTTIÖLJYÄ JA BALSAMICOA L, G GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH HERBY OIL AND BALSAMICO 337 OMENA-SELLERIKEITTO 9,50 RAPEAA POSSUA JA MARINOITUA OMENAA APPLE AND CELERY

Lisätiedot

nro 32 7.5.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004

nro 32 7.5.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004 nro 32 7.5.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004 Sisältö Äänenkuljettaja nro 32/2004-2005 3 Pääkirjoitus 4 Uusia osastonjohtajia 6 Hallituksen päätöksiä 7 Uutisia 10 Tapahtumia 11 Ilmoitustaulu 14 Ruokalista

Lisätiedot

ENSIN FIRST GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH HERBY OIL AND BALSAMICO RAIKAS SMOOTHIE TUOREISTA KASVIKSISTA M, G

ENSIN FIRST GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH HERBY OIL AND BALSAMICO RAIKAS SMOOTHIE TUOREISTA KASVIKSISTA M, G ENSIN FIRST 334 TALON VIHERSALAATTI 5,90 YRTTIÖLJYÄ JA BALSAMICOA L, G GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH HERBY OIL AND BALSAMICO 337 / 325 PÄIVÄN KEITTO 8,90 / 13,90 TALON LEIPÄÄ VL, G SOUP OF THE DAY, CRISPY

Lisätiedot

Taste our menu according to the favourite flavours of Jean Sibelius!

Taste our menu according to the favourite flavours of Jean Sibelius! Sibeliuksen juhlavuoden kunniaksi meillä Ravintola Piparkakkutalossa on saatavilla Jean Sibeliuksen makuja myötäilevä ja suosikkiruuista koottu, kausittain vaihtuva menu. Taste our menu according to the

Lisätiedot

Korillinen valkosipulilla maustettua ruisleipää, ruohosipuli-tuorejuustoa. Hyvä alkupala 2-4 hengelle.

Korillinen valkosipulilla maustettua ruisleipää, ruohosipuli-tuorejuustoa. Hyvä alkupala 2-4 hengelle. MENU Salaatit & Keitot Pääruoat Lämpimät leivät Burger-ateriat Lapsille Jälkiruokia Korillinen valkosipulilla maustettua ruisleipää, ruohosipuli-tuorejuustoa. Hyvä alkupala 2-4 hengelle. A basket of garlic

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 13/2002-03 22.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 13/2002-03 22.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja 13/2002-03 22.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 13/2002-03 Pääkirjoitus 3 Kolumni 4 Keskustelua 5 Meillä ja muualla 6 Konsertteja 7 Ylioppilaskunta/The

Lisätiedot

MENU. Voissa paistettua siikaa Butter Fried Whitefish

MENU. Voissa paistettua siikaa Butter Fried Whitefish MENU Voissa paistettua siikaa Butter Fried Whitefish PPULOUNAS VL = vähälaktoosinen / Low lactose L = laktoositon / Lactose free M = maidoton / Milk free G = gluteeniton / Gluten free G* = saatavana myös

Lisätiedot

1. Vihreä salaatti 4.90

1. Vihreä salaatti 4.90 Alkuruokia Starters 1. Vihreä salaatti 4.90 Salaattia, tomaattia, kurkkua, paprikaa, yrtti-vinegrette, patonkia Green salad, tomato, cucumber, red bell pepper, herb vinegar and baguette 2. Punajuuri-vuohenjuustoleipä

Lisätiedot

Blini, suolakurkkua, smetanaa ja hunajaa 9,90 VL Blini with pickled cucumbers, sour cream and honey

Blini, suolakurkkua, smetanaa ja hunajaa 9,90 VL Blini with pickled cucumbers, sour cream and honey BLINIT - Blinis Blini, suolakurkkua, smetanaa ja hunajaa 9,90 VL Blini with pickled cucumbers, sour cream and honey Blini ja sillikaviaaria 12,20 VL Blini with herring caviar, sour cream and red onion

Lisätiedot

ALKURUOKIA Starters TOAST SKAGEN 9,80

ALKURUOKIA Starters TOAST SKAGEN 9,80 ALKURUOKIA Starters TOAST SKAGEN 9,80 Klassinen rapuherkku, jonka loi Tukholman Oopperakellarin keittiömestari 1965. Piparkakkutalossa tämä herkku valmistetaan omalla reseptillä, jossa paahtoleivän päällä

Lisätiedot

Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus

Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus MUSIIKIN KURSSIT, jaksomerkinnät koskevat lukuvuotta 2015-2016 Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus pari

Lisätiedot

Sibelius-Akatemia 22/2001-02 15.2.2002. Äänenkuljettaja

Sibelius-Akatemia 22/2001-02 15.2.2002. Äänenkuljettaja Sibelius-Akatemia 22/2001-02 15.2.2002 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 22/2001-02 Pekka Vapaavuori: Pääkirjoitus 3 Kristiina Ilmonen: Meillä on piimä kun aisaa ja kaffi kun puukonpäätä 3 Seppo

Lisätiedot

Sibelius-Akatemia 21/2001-02 8.2.2002. Äänenkuljettaja

Sibelius-Akatemia 21/2001-02 8.2.2002. Äänenkuljettaja Sibelius-Akatemia 21/2001-02 8.2.2002 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 20/2001-02 Seppo Suihko: Keskustelukulttuurista Irmeli Koskimies: Kirjasto tienhaarassa Sibelius-Akatemian ylioppilaskunta

Lisätiedot

Blini, suolakurkkua, smetanaa ja hunajaa 9,90 VL Blini with pickled cucumbers, sour cream and honey

Blini, suolakurkkua, smetanaa ja hunajaa 9,90 VL Blini with pickled cucumbers, sour cream and honey BLINIT - Blinis Blini, suolakurkkua, smetanaa ja hunajaa 9,90 VL Blini with pickled cucumbers, sour cream and honey Blini ja savuporomoussea 13,50 VL Blini with smoked reindeer mousse Blini, kylmäsavulohta,

Lisätiedot

Ylläs Saaga Bistro Menu

Ylläs Saaga Bistro Menu Ylläs Saaga Bistro Menu Ruokailun aluksi Maalaissalaatti M,(G) 6,90 Tomaattia, oliivia, marinoitua punasipulia, krutonkeja Savusellerikeitto L, G 7,90 Juureslastuja, kananmunaa osakashinta 7 Savumuikkuja

Lisätiedot

BURGERIT. M=maidoton L=laktoositon G=gluteiiniton VL=vähälaktoosine

BURGERIT. M=maidoton L=laktoositon G=gluteiiniton VL=vähälaktoosine CANTINAN MENU PIZZAT 1. BOLOGNESE (L) Jauheliha 8,90 Ground beef sauce 2. TROPICANA(L) Kinkku, ananas 8,90 Ham, pineapple 3. AMERICANO Kinkku, ananas, aurajuusto 9,40 Ham, pineapple, blue cheese 4. VEGETARIANA

Lisätiedot

Taste our menu according to the favourite flavors of Jean Sibelius!

Taste our menu according to the favourite flavors of Jean Sibelius! Sibeliuksen juhlavuoden kunniaksi meillä Ravintola Piparkakkutalossa on saatavilla Jean Sibeliuksen makuja myötäilevä ja suosikkiruuista koottu, kausittain vaihtuva menu. Taste our menu according to the

Lisätiedot

Musiikkipedagogi. Musiikkipedagogi

Musiikkipedagogi. Musiikkipedagogi Musiikkipedagogi Musiikkipedagogi Tavoitteena on valmistaa musiikkialan eri tehtäviin aloite- ja yhteistyökykyisiä, laaja-alaisesti taiteita arvostavia ja persoonallisia musiikkipedagogeja. Tutkinto antaa

Lisätiedot

Musiikkiopistosta musiikkiyliopistoksi

Musiikkiopistosta musiikkiyliopistoksi Musiikkiopistosta musiikkiyliopistoksi Sibelius-Akatemia marraskuussa 2011 Gustav Djupsjöbacka OKM-seminaari 21.11.2011 Musiikkitalo Kuvitus: Sibelius - Finlandia Visio 2016 Sibelius-Akatemia on vireä

Lisätiedot

Taideyliopiston haasteet tulevaisuuden menestyjien kouluttajana. Erik T. Tawaststjerna, Sibelius-Akatemia

Taideyliopiston haasteet tulevaisuuden menestyjien kouluttajana. Erik T. Tawaststjerna, Sibelius-Akatemia Taideyliopiston haasteet tulevaisuuden menestyjien kouluttajana Erik T. Tawaststjerna, Sibelius-Akatemia Akseli Gallen-Kallela: Symposium (1894) Taidekorkeakoulujen historia, lyhyt oppimäärä Sibelius-Akatemia

Lisätiedot

ALKUUN & KYLKEEN, STARTERS & SIDES

ALKUUN & KYLKEEN, STARTERS & SIDES ALKUUN & KYLKEEN, STARTERS & SIDES 1. Onion Rings 4,10 friteerattuja sipulirenkaita, tulinen salsakastike deep-fried onion rings, hot salsa sauce 2. Mozzarella Sticks 6,50 mozzarellatikkuja, chilimajoneesi

Lisätiedot

ALKURUOKIA: STARTERS:

ALKURUOKIA: STARTERS: ALKURUOKIA: STARTERS: Lämmintä valkosipuli-juustoleipää ja tomaattisalaattia (L) Warm garlic and cheese bread with tomato salad (LF) 6,50 Chilillä maustettua kurpitsakeittoa (L,G,V) Chili flavored pumpkin

Lisätiedot

SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja SIBELIUS-AKATEMIA 29/2001-2002 12.4.2002 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 29/2001-02 Pääkirjoitus 3 Keskustelua 3 Apurahoja 4 Opiskelijan muotokuva 8 Opintoasioita 9 Meillä ja

Lisätiedot

ALKURUOAT. 1. KEVÄTKÄÄRYLEET Valitse: Broileri tai kasvis Sisältää: porkkanaa, kaalia, purjosipulia, sipulia ja lasinuudelia 6,00

ALKURUOAT. 1. KEVÄTKÄÄRYLEET Valitse: Broileri tai kasvis Sisältää: porkkanaa, kaalia, purjosipulia, sipulia ja lasinuudelia 6,00 ALKURUOAT 1. KEVÄTKÄÄRYLEET Valitse: Broileri tai kasvis Sisältää: porkkanaa, kaalia, purjosipulia, sipulia ja lasinuudelia 6,00 2. KANAA SATAYA Grillatut kanavartaat Sisältää: Broileria, curry, maapähkinää

Lisätiedot

Sibelius-Akatemia 14/2001-02 30.11.2001. Äänenkuljettaja

Sibelius-Akatemia 14/2001-02 30.11.2001. Äänenkuljettaja Sibelius-Akatemia 14/2001-02 30.11.2001 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 13/2001-02 Pääkirjoitus 33 Sisäistä viestintää tutkitaan 3 Opintoasioita 4 Opintotuki, opintoviikot ja opintojen päätoimisuus

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

ALKURUOKIA TAI PIENEMPÄÄN NÄLKÄÄN: STARTERS AND SMALLER DISHES:

ALKURUOKIA TAI PIENEMPÄÄN NÄLKÄÄN: STARTERS AND SMALLER DISHES: ALKURUOKIA TAI PIENEMPÄÄN NÄLKÄÄN: STARTERS AND SMALLER DISHES: Marinoituja kalamataoliiveja (L,G) Marinated Kalamata olives (LF,GF) 4,00 Talon leipää ja voita (L) House bread and butter (LF) 4,00 Tzatzikia

Lisätiedot

Sibelius-Akatemia. Kuva: Maarit Kytöharju 3/2001-02 14.9.2001. Äänenkuljettaja

Sibelius-Akatemia. Kuva: Maarit Kytöharju 3/2001-02 14.9.2001. Äänenkuljettaja Sibelius-Akatemia Kuva: Maarit Kytöharju 3/2001-02 14.9.2001 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 3/2001-02 Ohjausta ja kannustusta 3 Tohtorin tutkinnon tarkastustilaisuus 3 Kiitokset Storyvillen

Lisätiedot

Sibelius-Akatemia 11/2001-02 9.11.2001. Äänenkuljettaja

Sibelius-Akatemia 11/2001-02 9.11.2001. Äänenkuljettaja Sibelius-Akatemia 11/2001-02 9.11.2001 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 10/2001-02 Pääkirjoitus 3 Henkinen hyvinvointi 3 Hallituksen päätöksiä 4 Opintoasioita 4 Meillä ja muualla 6 Konsertteja

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Klassinen kuoro. Suomalainen Kevät. Imatra 17.4.2010 klo 16, Vuoksenniska Kolmen ristin kirkko,

Etelä-Karjalan Klassinen kuoro. Suomalainen Kevät. Imatra 17.4.2010 klo 16, Vuoksenniska Kolmen ristin kirkko, Etelä-Karjalan Klassinen kuoro Suomalainen Kevät Imatra 17.4.2010 klo 16, Vuoksenniska Kolmen ristin kirkko, Lappeenranta 18.4.2010 klo 16, Lappeenrannan Musiikkiopiston Helkiö-sali Ohjelma Jaakko Mäntyjärvi

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

2. Snailed (LL) 7,90. 4. Green & White salad (G,L) 4,50

2. Snailed (LL) 7,90. 4. Green & White salad (G,L) 4,50 ALKUUN & KYLKEEN/ STARTERS & SIDES 2. Snailed (LL) 7,90 Valkosipuli-etanapaistos, talon leipää Fried garlic and snails, houses bread 4. Green & White salad (G,L) 4,50 Jäävuorisalaatti, tomaattia, kurkkua,

Lisätiedot

nro 18 23.1.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004

nro 18 23.1.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004 nro 18 23.1.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004 Sisältö Äänenkuljettaja nro 18/2003-2004 3 Tietoverkot avuksi viestintään 4 Uutisia 5 Keskustelua, Opintoasioita 9 Tapahtumia 13 Koulutusta 14 Apurahoja 15

Lisätiedot

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta!

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta! Puheenjohtaja Sihteeri Taiteellinen johtaja Helena Toivanen Irma Pakarinen Rita Varonen Laulutalo, Kauppakatu 51 Laulutalo, Kauppakatu 51 Kilpisenkatu 14 a 13 80100 Joensuu 80100 Joensuu 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

nro 19 30.1.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004

nro 19 30.1.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004 nro 19 30.1.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004 Sisältö Äänenkuljettaja nro 19/2003-2004 3 Pääkirjoitus 4 Keskustelua 6 Opintoasioita 8 Apurahoja, Konsertteja 9 Ilmoitustaulu 14 Ylioppilaskunta 15 Ruokalista

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 Luokanopettaja Muutos22.10.2015 Muutos 04.11.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Yleisiä valmiuksia

Lisätiedot

nro 10 7.11.2003 Sibelius-Akatemia 2003 2004

nro 10 7.11.2003 Sibelius-Akatemia 2003 2004 nro 10 7.11.2003 Sibelius-Akatemia 2003 2004 Sisältö Äänenkuljettaja nro 10/2003-2004 3 Talokahveilla sana on vapaa 4 Uutisia 5 Keskustelua 8 Talon väkeä Äänenkuljettaja on perjantaisin ilmestyvä Sibelius-Akatemian

Lisätiedot

Taste our menu according to the favourite flavours of Jean Sibelius!

Taste our menu according to the favourite flavours of Jean Sibelius! Sibeliuksen juhlavuoden kunniaksi meillä Ravintola Piparkakkutalossa on saatavilla Jean Sibeliuksen makuja myötäilevä ja suosikkiruuista koottu, kausittain vaihtuva menu. Taste our menu according to the

Lisätiedot

äänenkuljettaja 20 31.1.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja

äänenkuljettaja 20 31.1.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja äänenkuljettaja 20 31.1.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 20/2002-03 Keskustelua 3 Kolumni 4 Opintoasioita 5 Meillä ja muualla 7 Konsertteja 14 Ylioppilaskunta/The

Lisätiedot

2. Riimihärkä 11,80. 5. Nachot 8,80

2. Riimihärkä 11,80. 5. Nachot 8,80 Àla Carte Alkuruokia Starters 1. Salaatti 5,20 Salaattisekoitus, tomaatti, kurkku, viinirypäle, paprika, yrtti-vinegrette, patonki Green salad, tomato, cucumber, grape, red bell pepper, herb vinegar and

Lisätiedot

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun haettaessa ennakkotehtäviä ja/tai soveltuvuuskoe

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 2/2002-2003 6.9.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 2/2002-2003 6.9.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja 2/2002-2003 6.9.2002 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013 Muokattu 4.9.2012 1 Musiikkikasvatuksen koulutus, vuosikurssit 3. 5. Maunonkadun toimipiste Huom! v Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. v Tarkista aikataulu AINA ennen opetuksen alkua..

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on 1(5) voimassa oleva

Lisätiedot

Alkuruokia / Starters

Alkuruokia / Starters Alkuruokia / Starters Bistron Salaatti / Bistro Salad Pieni / small 7,00, Iso / large 12,50 Salaattia, kurkkua, tomaattia, paprikaa, oliiveja ja marinoitua sipulia / Salad, cucumber, tomatoes, sweet peppers,

Lisätiedot

Vuohen cheddarjuusto-karpalosalaattia hunaja-rosmariinivinaigrettea, VL. Goat cheddar cheese-cranberry salad honey-rosemary vinaigrette

Vuohen cheddarjuusto-karpalosalaattia hunaja-rosmariinivinaigrettea, VL. Goat cheddar cheese-cranberry salad honey-rosemary vinaigrette á la Carte Puijomenu Vuohen cheddarjuusto-karpalosalaattia hunaja-rosmariinivinaigrettea, VL Goat cheddar cheese-cranberry salad honey-rosemary vinaigrette Paistettua järvikuhaa ja puolukka-kuohuviinikastiketta

Lisätiedot

PAJAVIIKKO 21. 25. 1. 2008 Viikolla 4. korvataan normaali opetus erilaisilla pajoilla.

PAJAVIIKKO 21. 25. 1. 2008 Viikolla 4. korvataan normaali opetus erilaisilla pajoilla. PAJAVIIKKO 21. 25. 1. 2008 Viikolla 4. korvataan normaali opetus erilaisilla pajoilla. MAANANTAI 21.1. KLO PAJAN NIMI SISÄLTÖ HUONE OPETTAJA HUOMIOITAVAA Mukana 12.25 13.05 Ilona, Maria, 13.25 14.05 Tehtävärata

Lisätiedot

Taste our menu according to the favourite flavors of Jean Sibelius!

Taste our menu according to the favourite flavors of Jean Sibelius! Sibeliuksen juhlavuoden kunniaksi meillä Ravintola Piparkakkutalossa on saatavilla Jean Sibeliuksen makuja myötäilevä ja suosikkiruuista koottu, kausittain vaihtuva menu. Taste our menu according to the

Lisätiedot

Restaurant RukaTonttu. Ála carte. Tonttu toivottaa tervetulleeksi!

Restaurant RukaTonttu. Ála carte. Tonttu toivottaa tervetulleeksi! Restaurant RukaTonttu Ála carte Tonttu toivottaa tervetulleeksi! Alkuun - Starters 1. Viherpiiperrys Green Salad 5,90 2. Peruna-Purjokeitto Potato-Leekpuree Soup 7,50 3. Savujuustokeitto Smoked Cheese

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Isonkyrön kunnan perusopetus

Isonkyrön kunnan perusopetus Isonkyrön kunnan perusopetus Isonkyrön perusopetus, kerhotoiminta 2015-2016 Isonkyrön kunnan peruskoulut järjestävät kerhotoimintaa opetushallituksen myöntämän valtionavustuksen turvin. Tähän lehtiseen

Lisätiedot

1. VIHREÄ SALAATTI (M, G) 6,90 11,90 Sitrusvinegretillä mehustettua salaattia, kurkkua, tomaattia ja paahdettuja kurpitsan siemeniä

1. VIHREÄ SALAATTI (M, G) 6,90 11,90 Sitrusvinegretillä mehustettua salaattia, kurkkua, tomaattia ja paahdettuja kurpitsan siemeniä MENU ALKURUOAT 1. VIHREÄ SALAATTI (M, G) 6,90 11,90 Sitrusvinegretillä mehustettua salaattia, kurkkua, tomaattia ja paahdettuja kurpitsan siemeniä 2. FRITEERATTUJA MUIKKUJA (M) 11,90 Ruisjauhoilla leivitettyjä

Lisätiedot

Juho Laitinen, sello Jouko Laivuori, piano Sirje Ruohtula, valosuunnittelu

Juho Laitinen, sello Jouko Laivuori, piano Sirje Ruohtula, valosuunnittelu DocMus-yksikkö Juho Laitinen, sello Jouko Laivuori, piano Sirje Ruohtula, valosuunnittelu Juho Laitisen 3. jatkotutkintokonsertti lauantaina 12.3.2011 klo 21.00 Sibelius-Akatemian konserttisalissa Morton

Lisätiedot

ALKURUOKIA Starters TOAST SKAGEN 9,90

ALKURUOKIA Starters TOAST SKAGEN 9,90 ALKURUOKIA Starters TOAST SKAGEN 9,90 Klassinen rapuherkku, jonka loi Tukholman Oopperakellarin keittiömestari vuonna 1965. Piparkakkutalossa tämä herkku valmistetaan omalla reseptillä, jossa paahtoleivän

Lisätiedot

Ruokalista L = Laktoositon, M= Maidoton VL = Vähälakt., G = Gluteeniton, (G) = Saatavilla myös gluteenittomana

Ruokalista L = Laktoositon, M= Maidoton VL = Vähälakt., G = Gluteeniton, (G) = Saatavilla myös gluteenittomana Ruokalista L = Laktoositon, M= Maidoton VL = Vähälakt., G = Gluteeniton, (G) = Saatavilla myös gluteenittomana Menu L= lactose free, M= No milk products, VL = Low lactose, G = Gluten free, (G) = Available

Lisätiedot

nro 8 24.10.2003 Sibelius-Akatemia 2003 2004 Musiikkitalo tulee!

nro 8 24.10.2003 Sibelius-Akatemia 2003 2004 Musiikkitalo tulee! nro 8 24.10.2003 Sibelius-Akatemia 2003 2004 Musiikkitalo tulee! Sisältö Äänenkuljettaja nro 8/2003-2004 3 Pääkirjoitus 4 Uutisia 8 Keskustelua 9 Opintoasioita 10 Tapahtumia 12 Ylioppilaskunta 13 Ilmoitustaulu

Lisätiedot

nro 8 / 22.10.2004 Sibelius-Akatemia 2004 2005

nro 8 / 22.10.2004 Sibelius-Akatemia 2004 2005 nro 8 / 22.10.2004 Sibelius-Akatemia 2004 2005 Sisältö Äänenkuljettaja nro 8/2004-2005 3 Pääkirjoitus 4 Uutisia 10 Opintoasioita 11 Tapahtumia 14 Ilmoitustaulu 16 Ylioppilaskunta 17 Konsertteja 18 Ruokalista

Lisätiedot

ALKURUOAT / FÖRRÄTTER / APPETIZERS

ALKURUOAT / FÖRRÄTTER / APPETIZERS ALKURUOAT / FÖRRÄTTER / APPETIZERS Valkosipulietanat ( L) Etanoita valkosipulivoissa sekä paahdettu leipä Vitlökssniglar Sniglar i vitlökssmör samt rostad bröd Garlic snails Snails in garlic butter with

Lisätiedot

1. VIHERSALAATTIA JA PAAHDETTUA LEIPÄÄ 6,20

1. VIHERSALAATTIA JA PAAHDETTUA LEIPÄÄ 6,20 Àla Carte Alkuruokia Starters 1. VIHERSALAATTIA JA PAAHDETTUA LEIPÄÄ 6,20 Salaattisekoitus, kurkku, kirsikkatomaatti, pekaani-pähkinä, tuore ananas, yrttisalsa Salad mix, cucumber, cherry tomatoe, pecan,

Lisätiedot