nro 8 / Sibelius-Akatemia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "nro 8 / 22.10.2004 Sibelius-Akatemia 2004 2005"

Transkriptio

1 nro 8 / Sibelius-Akatemia

2 Sisältö Äänenkuljettaja nro 8/ Pääkirjoitus 4 Uutisia 10 Opintoasioita 11 Tapahtumia 14 Ilmoitustaulu 16 Ylioppilaskunta 17 Konsertteja 18 Ruokalista 19 Menu Äänenkuljettaja on perjantaisin ilmestyvä Sibelius-Akatemian sisäinen tiedotuslehti. Toimitusneuvosto: Gustav Djupsjöbacka, Tuula Linsiö, Matti Perttula, Marja Lintula ja Matias Harju.. Toimitus: Tuulikki Väänänen ja Marja Lintula Piirrokset: Lassi Rajamaa ISSN Kirjoitusohjeita Kirjoita pelkkää suoraa tekstiä ilman mitään muotoiluja: - ei sisennyksiä - ei alleviivauksia - ei versaaleja (ISOJA KIRJAIMIA) - lihavointia voit käyttää harkiten - erota otsikot ja kappaleet toisistaan välilyönnillä - ei logoja eikä laatikoita tekstin mukana Jos haluat juttuusi logon tai kuvan, lähetä sellainen erikseen tallennettuna tif-muotoon. Tallenna juttusi mieluiten rtf-muotoon. Toki myös docmuoto tai pelkkä sähköpostiviestikin käy. Lähetä juttusi viimeistään maanantaina os. 2

3 Pääkirjoitus Opintojen pakollisuus ja opinto-oikeudet uudessa tutkintojärjestelmässä Uuden tutkintojärjestelmän rakenteen määräävässä Sibelius-Akatemian koulutusjohtosäännössä ei nyt lausunnolla olevan luonnoksen mukaan määritellä enää lainkaan yksittäisiä pakollisia opintojaksoja. Pakollisia ovat vain erikseen nimetyt opintokokonaisuudet (osaamisalueet). Painopistettä on siis johtosäännön tasolla pyritty siirtämään opiskelijan osaamisprofiileihin yksittäisten nimeltä mainittujen opintojaksojen suorittamisen sijasta. Koulutusjohtosäännön luonnoksessa sekä yksittäisten opintojaksojen pakollisuus että opiskelijalle annetut opintooikeudet on kytketty henkilökohtaisiin opintosuunnitelmiin. Opintojakso tulee siis opiskelijalle pakolliseksi ja hän saa siihen opinto-oikeuden vain siinä tapauksessa, että se on vahvistettu hänen henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassaan. Samalla yliopistolle syntyy myös velvoite tarjota hänelle kyseiseen opintojaksoon liittyvää opetusta. Usein opintojakson tärkeys on ilmeinen, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että se pitäisi määrätä pakolliseksi. Opiskelijan tulee tietenkin tietää ja hänelle tulee se opinto-ohjauksessa myös kertoa mitä hänen ratkaisuistaan voi seurata esimerkiksi työnsaannin kannalta. Opiskelijalla itsellään on kuitenkin aina vastuu omista ratkaisuistaan. Uudistus tulee korostamaan koulutuksen suunnittelun ja sen laadunhallinnan sekä erityisesti opinto-ohjauksen merkitystä. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemiselle ei ole edellytyksiä ilman huolellista ja vastuullista opinto-ohjausta. Koska ohjaus koskee opiskelijan opintojen sisältöä, vastuu kuuluu samoille tahoille kuin opetussuunnitelman laatimisessakin eli osastoille, niiden opettajille ja johtajille. Tukipalveluista vastaavien kuten koulutussuunnittelijoiden tehtävänä on huolehtia asioiden käytännöllisestä puolesta kuten opetusjärjestelyistä ja neuvonnasta. Kuva: Heikki Tuuli Tästäkin asiasta odotellaan nyt osastojen lausuntoja ennen koulutusjohtosäännön viemistä jatkokäsittelyyn. Johtosääntöä valmisteleva työryhmä ottaa mielellään vastaan palautetta vaikkapa allekirjoittaneen sähköpostiosoitteeseen. Hannu Apajalahti Koulutusjohtosäännön luonnokseen voi tutustua osoitteessa: 3

4 Uutisia Sibelius-Akatemian uuden palkkausjärjestelmän valmistelu käyntiin Opetusministeriö on lähettänyt yliopistoille kirjeen, jossa se kehottaa käynnistämään uuden palkkausjärjestelmän valmistelutyöt. Valmistelun vaiheet ovat pääosin seuraavat: 1. projektin eli tehtävien asioiden suunnittelu ja aikataulun hahmotus 2. esimiesten määrittely 3. koulutusta sekä esimiehille että henkilöstölle 4. koko kuukausipalkkaisen henkilöstön tehtävänkuvien hyväksyminen 5. henkilöstön tehtävien vaativuusluokitus käyttäen opetusministeriön ja keskusjärjestöjen sopimia ns. Vaati-karttoja 6. henkilöstön henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi, joka tehdään sitten jatkossa vuosittain Viisi ensimmäistä vaihetta tehtäneen maaliskuuhun 2005 mennessä, ja kuudenteen lienee aikaa hieman enemmän. Opettajien henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi tullee perustumaan Sibelius-Akatemian nykyisiin, jo muutaman vuoden voimassa olleisiin tutkijankoulutus- ja tuloksellisuuslisien myöntämisperiaatteisiin. Nämä ovat seuraavat: 1. Professorien tutkijankoulutuslisät Professorien tutkijankoulutuslisistä on VES:ssa sovittu seuraavaa: Yliopiston virkaan nimitetylle professorille, jolla on keskimääräistä enemmän tuloksia alansa opetuksessa ja erityisesti tutkimuksessa ja tutkijankoulutuksessa tai taiteellisessa jatkokoulutuksessa, maksetaan A28 ja A29 pl. loppupalkkojen erotusta I kalleusryhmässä vastaava lisä kuukaudessa eli 468,38. Myöntämisperusteita on tarkennettu rehtorin ja professorikunnan edustajan yhteistyöllä siten, että tuloksellisuuslisiä myönnettäessä otetaan huomioon seuraavat ansiot pääsääntöisesti viimeisten kolmen vuoden ajalta: *Opetusansiot (jatkokoulutus) - tutkijakoulutuksen johtaminen ja osallistuminen valtakunnallisten tutkijakoulujen toimintaan sekä muu kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö yli yksikkö- tai oppiainerajojen. - jatkokoulutettavien ja jatkotutkintojen määrä - jatkotutkintojen ohjaajana ja ohjausryhmissä toimiminen *Opetusansiot (peruskoulutus) - aktiivisuus ja innovatiivisuus sekä kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö opetuksen kehittämisessä - opiskelijoiden A-tutkinnot, kilpailumenestykset ja ohjatut päättötyöt - opetustoimintaan liittyvät julkaisut ja oppikirjat *Taiteellinen toiminta, tutkimustoiminta ja asiantuntijatehtävät - levytykset (6 vuoden ajalta) ja Sibelius-Akatemian kannalta merkityksellinen muu taiteellinen toiminta - tieteellinen julkaisutoiminta (6 vuoden ajalta) - taiteellisten ja tieteellisten opinnäytteiden tarkastajana ja vastaväittäjänä toimiminen - taiteelliset ja tieteelliset asiantuntijatehtävät sekä em. ansioihin perustuvat luottamustoimet - ulkopuolisen taiteellisen toiminnan ja tutkimusrahoituksen hankkiminen, projektitoiminnan johtaminen ja innovaatioiden siirto - yhteiskunnalliset palvelu- ja kehittämistehtävät - Sibelius-Akatemian yksikkö- ja oppiainerajat ylittävä sekä kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö *Rehtorin yleisarviointi 4

5 2. Lehtorien ja päätoimisten tuntiopettajien tuloksellisuulisät Lehtorien ja päätoimisten tuntiopettajien tuloksellisuuslisistä on VES:ssa sovittu seuraavaa. *Opettajan oppilaiden menestyminen opinnoissa, kilpailuissa ja taiteen/tieteenalueella. Tässä kohden tulisi kiinnittää huomiota varsinkin opiskelijoiden menestymiseen opinnoissa ja ottaa huomioon kaikki perusopetusta antavat opettajat. Tuloksellisuutta arvioitaessa ja lisiä kohdennettaessa otetaan VES:n mukaan ensisijaisesti huomioon opettajan tieteellinen ja taiteellinen pätevyys ja/tai opettajan erityinen vastuu aineensa kehittämisestä. Näitä kriteerejä ovat hallintojohtaja ja Akavan pääluottamusmies yhdessä täsmentäneet Sibelius-Akatemian osalta. Kriteerit koskevat ensisijaisesti tuloksellisuuslisiä, mutta soveltuvat myös palkantarkistuksen perusteluksi. Kriteerit ovat seuraavat: *Aktiivisuus opetuksen, oppiaineen ja osaston kehittämisessä, vastuu oppiaineen kehittämisestä. yhteistyö yli yksikkö- ja oppiainerajan, muu kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö. Aktiivisuutta voi kuvata esim. vaikuttaminen oman oppiaineen aseman ja imagon paranemiseen. *Kysyntä opettajana Tätä voivat luonnehtia esim. - peruskoulutus; opiskelijoiden hakeutuminen useamman vuoden aikavälillä - jatkokoulutus - täydennyskoulutus ja mestarikurssit. Tältä pohjalta siis tultaneen yhdessä opettajia edustavien luottamushenkilöiden kanssa kehittämään Sibelius-Akatemian opettajille soveltuva työsuorituksen arviointijärjestelmä. Ja muistettakoon kaiken lähtökohta; uusi pakkausjärjestelmä tulee palkitsemaan hyvästä työsuorituksesta ja vastuunotosta työvuosista riippumatta, ja tuo henkilöstölle vuosina keskimäärin 7 % ylimääräisen palkankorotuksen. Sibelius-Akatemian vastuuopettajille on annettu suurehkoja opetuksen määrän alennuksia, ja osaston- ja linjanjohtajille on myönnetty lisäpalkkioita. Sen vuoksi VES:n allekirjoittamispöytäkirjassa mainittua palkanlisän kohdentamista vastuuopettajille käytetään harkiten ja lähinnä esim. pienten oppiaineiden ja instrumenttiryhmien kohdalla ja ottaen huomioon mahdollinen opetuksen määrän alentaminen ja työmäärä. Keskustason neuvottelut saataneen päätökseen lähiviikkoina, minkä jälkeen työn perustana olevista sopimuksista tiedotetaan eri tavoin Sibelius-Akatemiassa. Seppo Suihko *Sibelius-Akatemian kannalta merkittävä taiteellinen tai tieteellinen toiminta. Aktiivisuus oman ammattitaitonsa kehittämisessä, pedagoginen koulutus ja ansiot. 5

6 Uutisia Pyksin seminaari Siikarannassa Mitä jäi haaviin? Sibelius-Akatemian palveluyksikkö suuntasi syksyiseen seminaariin Espoon Siikarantaan lokakuuta. Kahteen päivään mahtui monipuolista ohjelmaa tulevan vuoden suunnittelusta sauvakävelyyn. Seminaarin tavoitteeksi asetettiin yhteisistä asioista keskusteleminen ja yhdessäolo. Palautelomakkeiden mukaan osallistujat olivat tyytyväisiä: seminaari sai keskiarvokseen 8,5. Seminaari alkoi Eija Somervuoren katsauksella Pyksin toimintaympäristöön ja tavoitteisiin vuonna Aamupäivän aikana toimialat evästettiin myös ryhmätyöhön, vuoden 2005 toimintasuunnitelman hahmotteluun. Lounaan jälkeen teemana oli uusi palkkausjärjestelmä. Suomen Akatemian henkilöstöpäällikkö Maarit Saarela kertoi, ettei vanhaan järjestelmään heidän organisaatiossaan enää haikailla: Saarelan mielestä UPJ on lähtökohtaisesti vanhaa A- palkkausjärjestelmää parempi mutta myös työläämpi. Osallistujien kysymykset koottiin porinaryhmissä, kirjattiin fläppitauluille ja käsiteltiin niin pitkälti kuin aikataulun puitteissa ehdittiin. Luottamusmies Aki Rintanen toivoi puheenvuorossaan, että yliopistomuseosta löytyy vapaa vitriini A- palkkausjärjestelmälle. Kehityskeskusteluja käsiteltiin draaman keinoin: Jorman ja hänen esimiehensä (Seppo Lappeteläinen ja Elina Stadigh) keskustelu sujui positiivisessa hengessä. Tuula Linsiö kuvasi omia kokemuksiaan kehityskeskusteluista: keskustelujen läpikäyminen auttaa esimiestä näkemään kokonaisuuden. Ongelmista keskusteleminen puhdistaa ilmaa ja sen jälkeen yhteiselo on parhaimmillaan yhtä juhlaa. Toisaalta vaarana on pinnallinen hymistely, josta ei ole kenellekään hyötyä. Toinen riski on rutinoituminen, joka näkyy tilanteessa välittömästi. Arviointipaneelissa käsiteltiin lopuksi teemaan liittyviä väitteitä. Illalla oltiin Kuutamolla Illalliselle saavuttiin vapaa-ajan jälkeen: vesijumpasta, sauvakävelypolulta, keppijumpasta tai muuten vain virkistyneinä. Seminaarin juontajat peittosivat mennen tullen televisiosta tutut kollegansa. Anne Etelätalo ja Anita Prusila huolehtivat seminaaripäivien sujuvasta etenemisestä. Illalla mikrofoniin tarttuivat Mika Vidgren ja Anna Jaskiewicz, joka luotsasi yleisön täysin Kuutamolle. Tuttua tv-ohjelmaa mukailleen shown aikana kuultiin enemmän ja vähemmän tosia tapahtumia mm. meksikolaisista alusvaatteettomista alkuasukkaista, irtokynsiliimasta ja Siban sulkapallomestaruudesta. Anna osoitti taitonsa paitsi juontajana, myös laulajana: I hate music johdatteli osallistujat illallispöytään. Illan muusta musiikillisesta annista vastasi dj Mikael Kokljuschkin, joka sai tanssilattian täyttymään. Hiljaa, tai soitan Sibelius-Akatemian palveluyksikköön! Perjantaina kiinalainen aamuvoimistelu valmisteli osallistujat Juha Wiskarin esitykseen arjen huippusuorituksista. Aiheesta huolimatta esityksessä ei ollut tippaakaan suorituksen makua ja yleisön reaktiot vaihtelivat hihityksestä hulvattomaan nauruun. Wiskari käytti Autokatsastusta esimerkkinä asiakaspalveluhengen löytymisestä organisaatiossa. Lähtötilanteessa työt sujuivat silloin, kun asiakkaat 6

7 Seminaaripäivän päätteeksi sauvakävelylle Nuuksion maastoon eivät viikon aikana saaneet sydänkohtauksia. Toimintaympäristön muutos pakotti Autokatsastuksen etsimään uutta asiakaspalvelustrategiaa, joka lähti liikkeelle työntekijöistä itsestään: ensin sanottiin huomenta kollegoille, sitten jopa asiakkaille ja siitä palvelua lähdettiin kehittämään edelleen. Wiskari kehotti kuulijoita pohtimaan, miten asioita voi tehdä hauskemmin, paremmin ja toisella tavalla. Jos vanhemmat pelottelevat lapsiaan sanomalla: Hiljaa, tai soitan Siban palveluyksikköön!, ollaan menossa väärään suuntaan. Perjantain iltapäivä oli omistettu tietotekniikkakysymyksille ja osaamisen kehittämiselle. Hetkensä saivat mm. tietotekniikan osaamiskartoituksen tulokset, toimialojen koulutustarpeet, Eija Heinolan kuvaus urapolusta Akatemian sisällä sekä tuleva intranet. Bussi starttasi paluumatkalle ja kello joukko oli takaisin T-talolla, valmiina viikonlopun viettoon repussaan uusia eväitä tuleviin haasteisiin. Teksti: Marja Lintula Kuva: Samu Sirkiä 7

8 Uutisia Taiteilijaelämää taide, luovuus ja hulluus Keskiviikkona kuultiin Sibelius-Akatemian konserttisalissa kiinnostavia poikkitaiteellisia puheenvuoroja ja keskusteluja taidealoilla opiskelusta ja siihen liittyvistä haasteista. Seminaari oli järjestetty yhteisvoimin Sibelius-Akatemian, Taideteollisen korkeakoulun, Kuvataideakatemian ja Teatterikorkeakoulun ylioppilaskuntien sekä Helsingin seurakuntayhtymän oppilaitostyön kanssa. Taideopiskelijoita yhdistää julkisen arvioinnin kohteena oleminen Ensimmäisen puheenvuoron piti psykologi Salli Saari. Hän aloitti puheenvuoronsa toteamalla sivistyksen ja kulttuurin olevan tärkeä vastapaino nykyajan talouselämälle ja tehokkuusajattelulle. Kuitenkin sivistyksen ja kulttuurin tekijät, taideopiskelijat, joutuvat koetukselle omilla aloillaan. Päivän motto tuntuu olevan yhä korkeammalle yhä nuorempana. Opiskelua edeltäviä välivuosia halutaan vähentää, ja valmistuakin pitäisi entistä nopeammin. Luova työ edellyttää kuitenkin aikaa sekä vapaata ja paineetonta ympäristöä. Jatkuva suorittamisen ja menestymisen tarve näkyy opiskelijan jokapäiväisessä elämässä. Opiskelu käy työstä, mutta opiskelijan on vaikea ottaa itselleen tarpeeksi vapaaaikaa. Opiskelulle ominainen jatkuva uuden omaksuminen kuluttaa ihmisen henkisiä voimavaroja. Välillä pitäisi päästä tekemään myös asioita, joiden parissa voi rentoutua. Mitkä sitten ovat ne keinot, joilla selvitä arjen paineista? Salli Saari sanoi henkisen hyvinvoinnin punaisen langan olevan itsearvostus. Kun kykenee asettamaan itselleen sopivat tavoitteet ja onnistuu noudattamaan niitä, jaksaa paremmin. Salli Saari tunnetaan julkisuudessa traumatutkijana. Hän kertoi, että trauman jälkeen ihminen selviytyy rutiineista, mutta uuden luominen voi olla pitkään mahdotonta. Siksi taidealalla tulisi osata tukea trauman kokenutta opiskelijaa - opiskelulla voi olla monesti kuntouttavampi vaikutus kuin sairaslomalla. Myös vääränlainen tai epäasiallinen palaute ja arviointi voivat aiheuttaa psyykkisiä traumoja. Traumat vaikuttavat minäkuvaan aiheuttaen ihmiselle vääriä uskomuksia itsestään, ja ne alkavat toimia itseään toteuttavasti. Opettajilla on siis suuri vastuu opiskelijan kannustamisessa ja palautteen antamisessa. Paneelikeskustelu Paneelikeskustelu lähti vilkkaasti käyntiin puheenjohtajan kysymyksellä muusikko Teemu Viinikaiselle: mitä tapahtui omaperäisyydellesi kun aloitit musiikinopiskelun Sibelius-Akatemiassa? Todettiin, että jatkuva tarve erottua muista asettaa suuret paineet niin musiikin kuin muunkin taidealan opiskelijalle. Taiteilijan uramenestys koettiin monitulkintaiseksi asiaksi. Dramaturgi-ohjaaja Pauliina Hulkko painotti, että menestyksen mittareita on monenlaisia. Toiselle menestys on yhtä kuin julkisuus ja raha, toiselle arvokkainta on vapaus toteuttaa itseään taiteilijana. Yleisöstä heitettiin kysymys taiteilijamyytin olemassaolosta - vieläkö taiteilijan tulisi kärsiä teostensa tähden? Psykologi Salli Saaren näkökulma asiaan oli, että kärsimyksen kautta ei kukaan kykene luovaan työhön. Taidealalla opiskelevien runsas mielenterveyspalveluiden käyttö kertoo siitä, että ongelmia on paljon, ja yksi vaikuttava tekijä on myös ympäristön sallivuus taiteilijuuden piikkiin laitetaan paljon, kunnes ongelmat muuttuvat todella vakaviksi. 8

9 Keskusteltiin myös motivaatio-ongelmista taidealalla. Joskus opiskeluun voi tulla pakkosuorittamisen maku, joka tukahduttaa mahdollisuuden luovaan toimintaan ja pahimmillaan johtaa uran katkeamiseen. Tästä panelisteilla oli kerrottavanaan esimerkkejä omasta elämästä. Musiikin tutkija, Sibelius-Akatemian kasvatti Pirre Pauliina Raijaksen mukaan musiikinopiskelijoilla on havaittavissa motivaatio-ongelmia usein valmistumisvaiheessa. Myös yleisöstä tuli kommentti, jonka mukaan opiskelijat saattavat monesti kokea olevansa velkaa auktoriteeteille opettajalle tai vanhemmille pohtiessaan omaa tulevaisuuttaan taidealalla, mikä voi johtaa pakkosuorittamisen tunteeseen. Todettiin, että kaikilla taidealoilla opettajien pedagogisissa valmiuksissa olisi toivomisen varaa. Opiskelijalla on vastuu opinnoistaan, mutta opettajalla on vastuu opiskelijasta. vaan yleisiin käsityksiin taiteesta. Yhtä mieltä oltiin siitä, että palautteen saaminen on tärkeää ja taidekorkeakouluissa pitäisi tarjota opiskelijoille työvälineitä kritiikin vastaanottamiseen. Kolmantena teemana käsiteltiin kilpailuja ja niiden merkitystä etenkin musiikin alalla. Muusikonkin taustan omaava Pauliina Hulkko kyseenalaisti musiikkikilpailut ja sen, onko niillä mitään tekemistä taiteen kanssa. Pirre Pauliina Raijaksen mukaan ohjelmiston valmistaminen ja mahdollisuus harjoitella stressin hallintaa koetaan muusikkojen keskuudessa kilpailemisen hyvinä puolina. Todettiin, että kilpailut vetävät usein enemmän yleisöä kuin muut konsertit. Tästä voidaan päätellä, että taide ei kaipaa kilpailuja, mutta julkisuus tarvitsee niitä. Keskustelun toinen suuri teema oli kritiikki ja sen vastaanottaminen. Pauliina Hulkko painotti, että kritiikki elää omaa elämäänsä, itse taide on siellä missä sitä tehdään. Taideteollisen korkeakoulun professori, taiteen tutkija Helena Sederholm puolusti kritiikin merkitystä toteamalla, että hyvä kritiikki ei koskaan perustu tykkäämis-mielipiteisiin Seminaari tallennettiin videolle. Jos olet kiinnostunut sen lainaamisesta, ota yhteyttä ylioppilaskunnan toimistoon! Teksti: Tuulikki Laes Kuva: Matias Harju Paneelikeskustelua taideopiskelijaseminaarissa 9

10 Opintoasioita Yleispedagogiikan luentosarja Vasket info info vasket Syyslukukausi 2004, maanantai klo , R-kamarimusiikkisali - puhaltimet, lyömäsoittimet, harppu: 12 luentoa pakollista pedagogiikka 2:n opiskelijoille - jouset, piano, harmonikka, kitara, kantele: 6 luentoa pakollista pedi 2:n opiskelijoille - urut: koko luentosarja pakollinen - muille pedagogiikkaa opiskeleville vapaaehtoinen Kaikki tervetulleita! ma Leena Koskinen: Voice massage apu kielen ja kasvojen toiminnallisten lihasten huoltoon ma Päivi Jordan-Kilkki: Kehitykselliset valmiudet soitonopetuksessa ma Mervi Kianto: Ajatuksia motivaatiosta ja esiintymisestä ma Karipekka Eskelinen: Opettajan oikeudet ja velvollisuudet musiikkiopistossa Vaskien tutkintopäivät Syksy 2004 Kurssitutkinnot ja pedagogiikan opetusnäytteet Ti klo Kamarimusiikkisali Ma klo Kamarimusiikkisali klo Wegelius-sali Huom! Syksyn kaikkiin tutkintopäiviin ilmoittautuminen mennessä. Ilmoita kurssitutkintokaavakkeessasi myös ohjelmasi kokonaiskesto!! Kevät 2005 Kurssitutkinnot ja pedagogiikan opetusnäytteet La klo Konserttisali + kamarimusiikkisali + kapuluokka La 7.5. klo Konserttisali + kamarimusiikkisali + kapuluokka Huom! Kevään kaikkiin tutkintopäiviin ilmoittautuminen mennessä. Ilmoita kurssitutkintokaavakkeessasi myös ohjelmasi kokonaiskesto!! Luentosarja jatkuu kevätlukukaudella 2005 tiistaisin klo Lisätietoja: Erja Joukamo-Ampuja, Liisa Lauerma, (Ilmoittautumiset kuukautta ennen jokaista tutkintoa eivät siis päde vaskitutkinnoissa! Noudata siis annettuja päivämääriä. Hanki lautakuntien puheenjohtajien allekirjoitukset kaavakkeisiin ajoissa. Kamarimusiikkitutkinnot mahdollista suorittaa myös yleisinä kamarimusiikkitutkintopäivinä. Kurssitutkintoon ja opetusnäytteeseen ilmoituksia ottaa vastaan Olli Knuth, R-talon vahtimestarien huoneessa. Sieltä saat myös ilmoittautumiskaavakkeet. Syksyn matinea-ajat Ke 3.11.klo Wegelius-sali Pe klo Wegelius-sali Ilmoittautuminen R-talon info-taulun listaan (puhaltajien info) viim. viikkoa ennen matineaa. Ilmoita myös samalla esittämäsi kappale ja sen kesto!!! 10 Iloista syksyä toitotellen, Erja Joukamo-Ampuja

11 Tapahtumia Teemamaanantai: Keskustelutilaisuus Musiikkitalosta Maanantaina klo 15.00, Wegelius-sali Osastojen tapaamiskierroksen yhteenveto ja prosessin eteneminen, projektipäällikkö Ossi Peura Musiikkitalosuunnitelman esittely, arkkitehti Marko Kivistö Keskustelua teemasta Tilaisuus on kaikille avoin. Tervetuloa! 11

12 Tapahtumia Lähteellä Vid en källa konsertti - seminaari Konsertti perjantaina klo Sibelius-Akatemian konserttisali, Pohjoinen Rautatiekatu 9 Nuoret suomalaiset säveltäjät - yksinlaulujen kantaesityskonsertti Hofmann - Tiitta - Romppanen - Leinonen - Väänänen - Kilpiö Piia Komsi, sopraano Essi Luttinen, mezzosopraano Ville Rusanen, baritoni Lotta Emanuelsson, piano Ooppera Skaala Seminaari lauantaina klo Svenska Klubben (Muntra Musikanterin harjoitussali, käynti Liisankatu 2) Så ska det låta? Ruotsin kielen asema suomalaisessa lauluohjelmistossa Kai Laitinen - Mikael Reuter - Kjell Weimer - Ann-Kristin Schevelew - Gustav Djupsjöbacka - Harri Wessman - Ilkka Kuusisto TILAISUUKSIIN VAPAA PÄÄSY. TERVETULOA! Tilaisuudet järjestää Suomalaisen laulumusiikin akatemia ry. Lisätietoja: Jonna Hurskainen, 12

13 Kuopiossa juhlitaan Kuopion osastossa toimii oma opiskelijayhdistys SAkKO ry (Sibelius-Akatemian Kuopion opiskelijat ry). Se toimii Kuopion opiskelijoiden etujen valvojana ja järjestää vapaa-ajan toimintaa sekä opintomatkoja. Tänä vuonna SAkKO ry täyttää 15 vuotta. Merkkivuoden kunniaksi pidetään 15-vuotisjuhlat Kuopion musiikkikeskuksen kamarimusiikkisalissa pe klo 18. Ohjelmassa on musiikkiesityksiä, puheita ja muistelua menneiltä vuosilta. Juhlassa esiintyy mm. entisiä ja nykyisiä osaston opiskelijoita. Illalliskortin hinta on 15 euroa, SAkKO ry:n jäsenet 5 euroa. Ilmoittautuminen ja illalliskortin lunastus mennessä Terttu Iso-Ojalta p , Olette lämpimästi tervetulleita juhlaamme! SAkKO ry:n juhlatoimikunta 13

14 Ilmoitustaulu Jazzmusiikin osaston apurahoja opiskelijoille Haettavissa yhteensä 3500 (jäljellä keväältä) Hakijaryhmä: - perusopiskelijoiden opintoihin liittyviin matkakuluihin erityisesti sellaisille opiskelijoille, joiden on vaikea löytää opettajaa kotimaasta - nuorisokoulutuksen opiskelijoiden opintoihin liittyviin matka- ja kurssikuluihin - jatko-opiskelijoiden opintoihin liittyviin matka- ja kurssikuluihin Apurahan myöntämisen edellytyksenä on, että instrumenttitunneista on sovittu opettajan kanssa etukäteen. Hakulomakkeita P-talon palvelupisteestä. Lomakkeen huolellinen täyttäminen helpottaa ja nopeuttaa apurahahakemuksen käsittelyä. Lisätietoja antaa amanuenssi Anne Etelätalo p. (09)

15 Mitä valmistumisen jälkeen? Valmistuminen häämöttää Kaipaatko tukea ja preppausta työnhakuun? Mietitkö, mitä oikeastaan haluat tehdä tutkinnollasi ja osaamisellasi? Haluatko keskustella itsetuntemuksesi kehittämisestä ja ammattitaitosi laajentamisesta? Pohditko työelämän mahdollisuuksia musiikin alan tehtäviä laajemmin? Kluuvin akateemisessa työvoimatoimistossa toimii viisi korkeakouluneuvojaa. He tarjoavat tukea vastavalmistuneille ja valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille urasuunnitteluun ja työnhakuun liittyvissä kysymyksissä. Löydät heidät Mikonkadulta Kluuvin työvoimatoimistosta ja netistä osoitteesta Puhelimella heidät tavoittaa vaihteesta ja sähköpostiosoite on muotoa Liisa Jaakkonen, psykologi Hilkka Paronen, psykologi Mervi Salokannel, YTM Terhi Tiitinen, KM Riitta Ylätalo, KTM Vaatimatonkin apu voi olla elämää suurempaa Hei Siban työkaverit. Lähden marraskuussa Keniaan kahdeksi viikoksi. Matkan aikana tapaan paljon taiteen ja myös musiikin parissa ahkeroivia ihmisiä. Tapaan musiikkikoulun perustamisen parissa puurtavia henkilöitä, peruskoulun, ammattikoulujen ja opettajanvalmistuslaitoksen pedagogeja jne. Kaikkialla on suurta puutetta perustarpeista. Otan mukaani yhden matkalaukun, johon sullon kaikki mahdolliset kevyehköt musisointiin sopivat tarvikkeet. Niitä voivat olla esim. käytöstä poistetut viulujen, alttoviulujen, sellojen, kontrabassojen, kaikenlaisten kitaroiden, harppujen jne jne kielet (myös katkenneet). Plektrat, malletit, nuotit, huuliharput eli kaikki matkalaukkuun mahtuva maan ja taivaan väliltä. Jos sinulla on jotakin, jota et tarvitse, lähetä minulle sisäisessä postissa: Esa Helasvuo P-talo. Olen kiitollinen vähäisimmästäkin avusta. Kiitollisuus Kenian puolella on moninkertainen. esa tritonus helasvuo Sello haettavana Wegelius-säätiön tilaama, Eero Haahden valmistama sello on Sibelius-Akatemian sellonsoiton opiskelijoiden haettavana. Vapaamuotoiset hakemukset Paavo Pohjolan lokeroon (R- talossa) pe mennessä. Myytävänä Yamahan Piccolo poikkihuilu * hopeinen * lähes käyttämätön * 380 eur P Tiedustelut: Paavo Pohjola p

16 Ylioppilaskunta Ylioppilaskunnan yhteystietoja osoite: Töölönkatu 28 (4. krs), Helsinki puhelin: (09) , , sisäpuhelimella 773 faksi: (09) kotisivu: sähköposti: (pääsihteeri Hanna-Reetta Koivisto), (puheenjohtaja Tuulikki Laes) SAY:n toimisto on avoinna pääsääntöisesti ma - to klo ja pe Opiskelija, nyt valitaan Vuoden Opettaja 2004! Sibelius-Akatemian ylioppilaskunta palkitsee vuosittain Vuoden Opettajan. SAY:n vuosijuhlassa 6. marraskuuta Vuoden Opettajalle 2004 luovutetaan kiertopalkinto, joka on suuri, puinen äänirauta. Palkitsemisella symbolisoidaan opettajien ja opiskelijoiden läheistä ja arvokasta suhdetta. Palkitsemisella ylioppilaskunta haluaa myös viestittää, kuinka tärkeänä opiskelijat pitävät opettajien ammattitaitoa ja opiskelijoista välittämistä. Sibelius-Akatemian opiskelijoilla on nyt mahdollisuus ehdottaa Vuoden Opettajaa Ehdotukset perusteluineen voi jättää anonyymisti joko ylioppilaskunnan internet-sivuille ( tai T-talon ylioppilaskunnan huoneeseen perjantaihin mennessä. Lopullisen valinnan ehdotusten perusteella te- 16

17 Konsertteja ma klo Pianomusiikki Konserttisali Liput 10/7 e Tarja Penttinen, piano Koskelin Bach Liszt - Brahms ma klo Ackté-sali Liedseminaarin Sibelius-konsertti Mukana harvoin kuultuja Sibeliuksen lauluja Ohjaus: Ilmo Ranta ti klo 19.00, Orkesterisoittimet Konserttisali Liput 10/7 e Beethovenin sellosonaatit II Marko Ylönen, sello Martti Rautio, piano ke klo Jazz Kamarimusiikkisali, Liput 7/4 e Sinikka Langeland & NORDIC STARS Deep In The Forest Sinikka Langeland, laulu, sähkökantele Trygve Seim saksofoni Arve Henriksen, trumpetti Anders Jormin, basso Markku Ounaskari, rummut to klo Finlandia-talo Vapaa pääsy Urkumatinea Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin osaston opiskelijat esiintyvät. to klo Centre for Music and Technology, Orkesterisoitinten osasto Konserttisali Vapaa pääsy New Music Academy, Concert 2 Sibelius-Akatemian puhallin- ja lyömäsoitinorkesteri, joht. Kalervo Kulmala Helsinki Computer Orchestra Varèse Keränen Hynninen Kanki to Feeniks-klubi K-18, Vapaa pääsy Jussi Paalanen & Louhimo Melodista suomipoppia mielen syövereistä! Jussi Paalanen, laulu, kitara, sävellykset ja sanoitukset Lars Martens, kitara Arto Anttila, basso Aleksi Helin, rummut Suo-Trio Mietteliästä muinaismusiikkia Veera Voima, laulu, 10-kielinen kantele, pitkä huilu ja low whistle Emilia Lajunen, viulu ja avainviulu Riku Kettunen, vantele, busuki, mandoliini, kitara Leipomo Featuring Jukkis Uotila: 60- ja 70-lukujen quintet-jazzia Jussi Kannaste, saksofoni Mikko Karjalainen, trumpetti Giorgos Kontrafouris, piano Ville Herrala, basso Jukkis Uotila, rummut pe klo Wegelius-sali Hui-Ying Liu Tawaststjernan pianooppilaita Vapaa pääsy pe klo DocMus Konserttisali Liput: 15/10 e Toivo Kuulan laulutuotanto II Gabriel Suovanen, baritoni Gustav Djupsjöbacka, piano Kaija Saarikettu, viulu pe klo Valkoinen sali Helsinki - Napoli All Night Songs Musiikkimatka Suomen takamailta Italian lehtoihin Sibelius-Akatemian kamarikuoro Johtaa Juha Kuivanen Palmgren - Sibelius - Kortekangas - Marenzio - Scelsi - Pizzetti su klo Urho Kekkosen museo Keidas-opiskelijakonsertti su klo Opiskelijakonsertti Urkusali Vapaa pääsy Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin osaston opiskelijat esiintyvät. su klo 19.00, Seria classica Konserttisali Liput 30/15 e Liedin juhlaa Peter Schreier, tenori & Eero Heinonen, piano Schubert: Winterreise Numeroidut paikat. Ei vapaalippuja. 17

18 Ruokalista P-talo Ma Broileri-appelsiinikastiketta ja kurkumariisiä (VL) Meetwurstipannupizzaa, leipäannos ja ruokajuoma (L) Vihanneswokkia ja kurkumariisiä (L) Ruishiutalepuuroa, lisäkesalaatit ja leipäannos (L) Omena-kanelirahka Ti Jauheliha-pastapataa (L) Katkarapuseitiä ja keitettyjä perunoita Kasvismureketta, maitokastiketta ja keitettyjä perunoita (VL) Kurpitsakeittoa ja leipäannos (L) Paahtokiisseli Ke Kinkkukiusausta (VL) Broilerinfileetä parmesan, chilimajoneesia, porkkanariisiä, leipäannos ja ruokajuoma (VL) Kikherne-bataattipataa ja porkkanariisiä (VL) Savulohisalaattia ja leipäannos (VL) Mustikkapiirakkaa ja vaniljavaahtoa To Makkara-juustopihvi, sinappikastiketta ja perunasosetta (myös VL) Uuniperuna tonnikala-kasvistäytteellä Pähkinä-parsakaalirisottoa (L) Tuorejuusto-yrttikeittoa ja leipäannos Ananasvaahto Pe Lihaa ja pastaa kreikkalaisittain (L) Pippurinen porsaanfileepihvi, ranskalaisia perunoita, bearnaisekastiketta, leipäannos ja ruokajuoma (VL) Tuore-tomaattikastiketta ja pastaa (L) Tattaripuuro, salaatit ja leipäannos (L) La Kalkkuna-jauhelihakastiketta ja pastaa Kasvis-juustokastiketta ja pastaa 18 R-talo Ma Nakkikeitto Spagetti, jauhelihakastike Puutarhurin pihvit, yrttiperunat, kermaviilikastike Metsästäjän leike Ti Siikakeitto Burgundinpata, riisiä ja perunaa Punajuuripihvit, curry-sipulikastike, perunaa Juusto-ananasleike Ke Pepperonipizza Broileria hedelmäkastikkeessa, riisiä Mozzarellakuorrutteinen kasvisvuoka Pippuripihvi To Hernekeitto, köyhät ritarit Juustokuorrutettu uunikala, perunaa Sveitsin leike Pe Kinkku-aurajuustokastike, pastaa Yrttiporsasta, riisiä Grepsit kasvis-riisitäytteellä Oskarin leike T-talo Ma Kana-currykastike, kurkumariisi (VL) Kasviksia smetanakastikkeessa, kurkumariisi (VL) Mantelikalaa, peruna (myös VL) Puolukkarahka Ti Metsästäjän jauhelihapihvi, peruna (VL) Hedelmäistä kasvisrisottoa, papusalsaa Meksikolaista kasviskeittoa, leipäannos Savustettua lohta, kermaperunat, ruohosipuli-munakokkelia, leipäannos ja ruokajuoma Ruusunmarja-banaanikiisseli, kermavaahtoa Ke Valkosipuli-naudanlihakastike, riisi Kikherne-bataattipataa, riisi (L) Linssisosekeittoa, leipäannos (VL) Broilerifilee pestotäytteellä, tuorejuusto-tomaattikastike, riisi, leipäannos ja ruokajuoma Rommi-rusinamousse To Pastapäivä kastikkeita moneen makuun: Savukirjolohikastike (VL) Broileri-appelsiinikastike (VL) Kinkku-metwurstikastike (VL) Tomaatti-herkkusienikastike (L) Capellipasta tai tumma kierrepasta Appelsiiniriisi Pe Kinkkukiusausta (VL) Kasvis-perunapannua, jogurtti (VL) Tuorejuusto-perunakeittoa, leipäannos Itämainen uunikyljys, basmatiriisi, romanokasvikset, leipäannos ja ruokajuoma Minttu-suklaakiisseli La Jauheliha-kasviskastike, peruna (L) Peruna-tomaattivuokaa (VL)

19 Menu P-house Mon Chicken and orange sauce, rice Metwurst pan pizza - Inc. bread and drink portion Vegetable wok and rice Rye porridge, salad and bread * Apple and cinnamon quark Tue Minced meat and pasta Oven baked saithe with shrimps, potatoes Vegetarian loaf, milk sauce and potatoes Pumpkin soup and bread * Crème Brule fool Wed Creamy ham and potato casserole Chicken fillet parmesan, chilli mayonnaise and carrot rice - Inc. bread and drink portion Chick pea and sweet potato stew, carrot rice Smoked rainbow trout salad and bread * Blueberry pie and vanilla mousse Thu Fried luncheon meat with cheese, mustard sauce and mashed potatoes Baked potato with tuna and vegetable filling Nut and broccoli risotto Fresh cheese and herb soup and bread * Pineapple mousse Fri Meat and pasta Creek style Pork fillet steak with pepper, French fries and béarnaise sauce - Inc. bread and drink portion Fresh tomato sauce and pasta Tarragon porridge, salad and bread T-house Mon Chicken curry sauce, turmaric rice Vegetables in sour cream sauce, turmaric rice Oven baked fish with almonds, potatoes Tue Hunter s minced meat patty, potatoes Fruity vegetable risotto, bean salsa Mexican vegetable soup, bread Smoked salmon,cream potatoes, chives scrambled eggs, bread and beverage Wed Beef in garlic sauce, rice Chick pea and sweet potato stew, rice Lentil puree soup, bread Chicken s breast with pesto stuffing, cheese and tomato sauce, rice, bread and beverage Thu Pasta buffet: Smoked rainbow trout sauce Ham and metwurst sauce Chicken and orange sauce Tomato and mushroom sauce Capelli-or whole wheat pasta Fri Ham and potato casserole Vegetable and potato pan, yoghurt Cheese and potato soup, bread Oriental pork chop, basmati rice, romano vegetables, bread and beverage Sat Minced meat and vegetable sauce, potatoes Potato and tomato casserole Sat Minced turkey meat sauce and pasta Vegetable and cheese sauce and pasta 19

20 20

Lounas/Lunch. Jauhelihapihvit, kermainen sipulikastike ja keitetyt perunat

Lounas/Lunch. Jauhelihapihvit, kermainen sipulikastike ja keitetyt perunat ounas/unch Maanantai / Monday 8.6.2015 Jauhelihapihvit, kermainen sipulikastike ja keitetyt perunat Minced meat patties, creamy onion sauce and boiled potatoes, (kysy gluteiiniton pihvi) Sitruuna-persilja

Lisätiedot

Lounas/Lunch. Maanantai / Monday 3.8.2015 9,80. Jauheliha- makaronipata. Kasviskevätkääryleet 9,80. Street Food: Kylmäsavukirjolohi wok 9,80 L, G

Lounas/Lunch. Maanantai / Monday 3.8.2015 9,80. Jauheliha- makaronipata. Kasviskevätkääryleet 9,80. Street Food: Kylmäsavukirjolohi wok 9,80 L, G ounas/unch Maanantai / Monday 3.8.2015 Jauheliha- makaronipata Minced meat & macaroni casserole Kasviskevätkääryleet Vegetable spring rolls Street Food: Kylmäsavukirjolohi wok Street Food: Cold-smoked

Lisätiedot

Lounas/Lunch. Lohi täytteinen kampelarulla pestokastikkeessa ja basmati riisi

Lounas/Lunch. Lohi täytteinen kampelarulla pestokastikkeessa ja basmati riisi ounas/unch Maanantai / Monday 4.5.2015 ihapullia kermakastikkeessa ja perunasosetta Meatballs with cream sauce and mashed potatoes ohi täytteinen kampelarulla pestokastikkeessa ja basmati riisi Salmon

Lisätiedot

Lounas/Lunch. Lisäkevaihtoehdot: lohkoperunat, caesarsalaatti. Kastikevaihtoehdot: Bbq-kastike, bearnaisekastike

Lounas/Lunch. Lisäkevaihtoehdot: lohkoperunat, caesarsalaatti. Kastikevaihtoehdot: Bbq-kastike, bearnaisekastike Maanantai / Monday 18.5.2015 Ylikypsää porsaan kasleria, sinappikastiketta ja juureksia Over cooked pork kassler, mustard sauce and root vegetables, G Juurespihvejä, oliiveja, tomaattia, riisiä ja minttujogurttikastiketta

Lisätiedot

ETURUOAT STARTERS. 2. KANA-PARSAKEITTO Chicken-aspargus soup. 3. KOLMEN MAUN KEITTO Three-ingredience soup. 4. MAISSIKEITTO Sweet corn soup

ETURUOAT STARTERS. 2. KANA-PARSAKEITTO Chicken-aspargus soup. 3. KOLMEN MAUN KEITTO Three-ingredience soup. 4. MAISSIKEITTO Sweet corn soup ETURUOAT STARTERS 1. PEKINGIN KEITTO Peking soup (strong) 2. KANA-PARSAKEITTO Chicken-aspargus soup 3. KOLMEN MAUN KEITTO Three-ingredience soup 4. MAISSIKEITTO Sweet corn soup 5. VIHANNESKEITTO Vegetables

Lisätiedot

Kauden salaatteja, oranssimelonia,persikkaa, tuorekurkkua, tomaattia, vuohenjuustoa, vadelmavinegrettiä, hunajaa, sämpylä

Kauden salaatteja, oranssimelonia,persikkaa, tuorekurkkua, tomaattia, vuohenjuustoa, vadelmavinegrettiä, hunajaa, sämpylä Salaatit & Keitot Pääruoat Lämpimät leivät Burgerit Lapsille Jälkiruokia PIENI/ISO SMALL/LARGE Kauden salaatteja, oranssimelonia,persikkaa, tuorekurkkua, tomaattia, vuohenjuustoa, vadelmavinegrettiä, hunajaa,

Lisätiedot

ENSIN FIRST GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH HERBY OIL AND BALSAMICO RAIKAS SMOOTHIE TUOREISTA KASVIKSISTA M, G

ENSIN FIRST GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH HERBY OIL AND BALSAMICO RAIKAS SMOOTHIE TUOREISTA KASVIKSISTA M, G ENSIN FIRST 334 TALON VIHERSALAATTI 5,90 YRTTIÖLJYÄ JA BALSAMICOA L, G GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH HERBY OIL AND BALSAMICO 337 / 325 PÄIVÄN KEITTO 8,90 / 13,90 TALON LEIPÄÄ VL, G SOUP OF THE DAY, CRISPY

Lisätiedot

BURGERIT. M=maidoton L=laktoositon G=gluteiiniton VL=vähälaktoosine

BURGERIT. M=maidoton L=laktoositon G=gluteiiniton VL=vähälaktoosine CANTINAN MENU PIZZAT 1. BOLOGNESE (L) Jauheliha 8,90 Ground beef sauce 2. TROPICANA(L) Kinkku, ananas 8,90 Ham, pineapple 3. AMERICANO Kinkku, ananas, aurajuusto 9,40 Ham, pineapple, blue cheese 4. VEGETARIANA

Lisätiedot

1. Vihreä salaatti 4.90

1. Vihreä salaatti 4.90 Alkuruokia Starters 1. Vihreä salaatti 4.90 Salaattia, tomaattia, kurkkua, paprikaa, yrtti-vinegrette, patonkia Green salad, tomato, cucumber, red bell pepper, herb vinegar and baguette 2. Punajuuri-vuohenjuustoleipä

Lisätiedot

MENU. Voissa paistettua siikaa Butter Fried Whitefish

MENU. Voissa paistettua siikaa Butter Fried Whitefish MENU Voissa paistettua siikaa Butter Fried Whitefish PPULOUNAS VL = vähälaktoosinen / Low lactose L = laktoositon / Lactose free M = maidoton / Milk free G = gluteeniton / Gluten free G* = saatavana myös

Lisätiedot

Lounas/Lunch. Maanantai / Monday

Lounas/Lunch. Maanantai / Monday Maanantai / Monday 1.6.2015 Pasta carbonara ja parmesanjuustoa Pasta carbonara and parmesan cheese Haudutettua puna-ahventa, valkoviinikastiketta ja tilliperunaa Braised red fish, white vine sauce and

Lisätiedot

Alkuruokia / Starters

Alkuruokia / Starters Alkuruokia / Starters Bistron Salaatti / Bistro Salad Pieni / small 7,00, Iso / large 12,50 Salaattia, kurkkua, tomaattia, paprikaa, oliiveja ja marinoitua sipulia / Salad, cucumber, tomatoes, sweet peppers,

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 6/2002-03 4.10.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 6/2002-03 4.10.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja 1 SIBELIUS-AKATEMIA 6/2002-03 4.10.2002 Sisältö 4/2002-03 Sibelius-Akatemian visio 3 Keskustelua 4 Opintoasioita 5 Meillä ja muualla 7 Konsertteja 9 Ylioppilaskunta/The Student s Union 10 Ruokalista 11

Lisätiedot

Korillinen valkosipulilla maustettua ruisleipää, ruohosipuli-tuorejuustoa. Hyvä alkupala 2-4 hengelle.

Korillinen valkosipulilla maustettua ruisleipää, ruohosipuli-tuorejuustoa. Hyvä alkupala 2-4 hengelle. MENU Salaatit & Keitot Pääruoat Lämpimät leivät Burger-ateriat Lapsille Jälkiruokia Korillinen valkosipulilla maustettua ruisleipää, ruohosipuli-tuorejuustoa. Hyvä alkupala 2-4 hengelle. A basket of garlic

Lisätiedot

Kreikkalainen salaatti / Greek salad

Kreikkalainen salaatti / Greek salad Kreikkalainen salaatti / Greek salad Grillipihvi / Grilled steak Alkuruoat / Starters 1 Raikas vihreä salaatti / Fresh green salad (m,g) Kurkkua, tomaattia, salaattia ja balsamico-kastiketta Cucumber,

Lisätiedot

Ravintola Saaga Chefs Menu 60 /henkilö

Ravintola Saaga Chefs Menu 60 /henkilö Ravintola Saaga Chefs Menu 60 /henkilö Porocarpaccio Reindeer Carpaccio Kylmäsavulohta & siikaa Cold smoked salmon and white fish Rautua ja punajuurta Artic char and beetroot Poronvasan paahtopaistia ja

Lisätiedot

S O R S A N P E S Ä S E I N Ä J O K I

S O R S A N P E S Ä S E I N Ä J O K I S O R S A N P E S Ä S E I N Ä J O K I WELCOME tervetuloa Skagentoast Pulled pork Chili Chocolate Frost SPECIAL Alkuruoat / Starters Skagentoast (L,*G) Shredded Chicken Salad (M,G) Talon paahtoleipää, katkarapucremeä

Lisätiedot

ENSIN FIRST 334 TALON VIHERSALAATTI 6,90 YRTTIÖLJYÄ JA BALSAMICOA GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH HERBY OIL AND BALSAMICO 337 OMENA-SELLERIKEITTO 9,50

ENSIN FIRST 334 TALON VIHERSALAATTI 6,90 YRTTIÖLJYÄ JA BALSAMICOA GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH HERBY OIL AND BALSAMICO 337 OMENA-SELLERIKEITTO 9,50 ENSIN FIRST 334 TALON VIHERSALAATTI 6,90 YRTTIÖLJYÄ JA BALSAMICOA L, G GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH HERBY OIL AND BALSAMICO 337 OMENA-SELLERIKEITTO 9,50 RAPEAA POSSUA JA MARINOITUA OMENAA APPLE AND CELERY

Lisätiedot

AMERICAN & ITALIAN BISTRO

AMERICAN & ITALIAN BISTRO AMERICAN & ITALIAN BISTRO ALKURUOKIA STARTERS LEIPÄKORI L BREAD 1-4 hengelle/persons 3.50 BISTRON VIHERSALAATTI L, G Raikasta salaattisekoitusta, kirsikkatomaattia, punasipulia ja balsamicoa GREEN SALAD

Lisätiedot

ALKURUOKIA: STARTERS:

ALKURUOKIA: STARTERS: ALKURUOKIA: STARTERS: Lämmintä valkosipuli-juustoleipää ja tomaattisalaattia (L) Warm garlic and cheese bread with tomato salad (LF) 6,50 Chilillä maustettua kurpitsakeittoa (L,G,V) Chili flavored pumpkin

Lisätiedot

Menu. Tervetuloa. Kiem. CHINESE - PUB - PIZZERIA www.kiem.fi. Ravintola

Menu. Tervetuloa. Kiem. CHINESE - PUB - PIZZERIA www.kiem.fi. Ravintola Menu Tervetuloa Ravintola Päivän Tarjous 1: Paistettua härkää chilikastikkeessa *** Fried beef with chili sauce 2: Paistettua härkää talontapaankastikkeessa * Fried beef in our style sauce 3: Paistettua

Lisätiedot

Grilled steak with slow-baked cherry tomatoes and Café de Paris butter. Served with butter fried potatoes tossed with rocket and sea salt.

Grilled steak with slow-baked cherry tomatoes and Café de Paris butter. Served with butter fried potatoes tossed with rocket and sea salt. Grillattu ulkofileepihvi, paahdettuja kirsikkatomaatteja ja Café de Paris -voita. Tarjotaan voissa paistettujen, rucolalla ja merisuolalla maustettujen perunoiden kera. Grilled steak with slow-baked cherry

Lisätiedot

ALKURUOKIA Starters TOAST SKAGEN 9,80

ALKURUOKIA Starters TOAST SKAGEN 9,80 ALKURUOKIA Starters TOAST SKAGEN 9,80 Klassinen rapuherkku, jonka loi Tukholman Oopperakellarin keittiömestari 1965. Piparkakkutalossa tämä herkku valmistetaan omalla reseptillä, jossa paahtoleivän päällä

Lisätiedot

KRÕBEDAD SEAKÕRVAD TILLI-HAPUKOORE KASTMEGA 7.90. Crunchy pork ears with sour cream and dill sauce Rapeat siankorvat tillismetanakastikkeella

KRÕBEDAD SEAKÕRVAD TILLI-HAPUKOORE KASTMEGA 7.90. Crunchy pork ears with sour cream and dill sauce Rapeat siankorvat tillismetanakastikkeella Starter KRÕBEDAD SEAKÕRVAD TILLI-HAPUKOORE KASTMEGA 7.90 Crunchy pork ears with sour cream and dill sauce Rapeat siankorvat tillismetanakastikkeella BAIERI KELDRI KÜÜSLAUGULEIVAD TILLI-HAPUKOORE KASTMEGA

Lisätiedot

ETURUOAT STARTERS. 2. KANA-PARSAKEITTO Chicken-aspargus soup. 3. KOLMEN MAUN KEITTO Three-ingredience soup. 4. MAISSIKEITTO Sweet corn soup

ETURUOAT STARTERS. 2. KANA-PARSAKEITTO Chicken-aspargus soup. 3. KOLMEN MAUN KEITTO Three-ingredience soup. 4. MAISSIKEITTO Sweet corn soup ETURUOAT STARTERS 1. PEKINGIN KEITTO Peking soup (strong) 2. KANA-PARSAKEITTO Chicken-aspargus soup 3. KOLMEN MAUN KEITTO Three-ingredience soup 4. MAISSIKEITTO Sweet corn soup 5. VIHANNESKEITTO Vegetables

Lisätiedot

ALKURUOKIA TAI PIENEMPÄÄN NÄLKÄÄN: STARTERS AND SMALLER DISHES:

ALKURUOKIA TAI PIENEMPÄÄN NÄLKÄÄN: STARTERS AND SMALLER DISHES: ALKURUOKIA TAI PIENEMPÄÄN NÄLKÄÄN: STARTERS AND SMALLER DISHES: Marinoituja kalamataoliiveja (L,G) Marinated Kalamata olives (LF,GF) 4,00 Talon leipää ja voita (L) House bread and butter (LF) 4,00 Tzatzikia

Lisätiedot

Tervetuloa Manhattaniin!

Tervetuloa Manhattaniin! MENU Suomi LISUKEVAIHTOEHDOT. KASTIKEVAIHTOEHDOT. Tervetuloa Manhattaniin! Onnistunut ravintolailta ei synny pelkästään hyvästä ruoasta ja juomasta. Se vaatii lisäksi iloista ja asiantuntevaa palvelua,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 12/2002-03 15.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 12/2002-03 15.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja 12/2002-03 15.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 12/2002-03 Pääkirjoitus 3 Keskustelua 3 Meillä ja muualla 4 Konsertteja 7 Ylioppilaskunta/The Student s

Lisätiedot

Little Dragon Kaijonharjun ravintola

Little Dragon Kaijonharjun ravintola Little Dragon Kaijonharjun ravintola Sammonkatu 12, 90570 Oulu Puh: 08 55 68 065 SISÄLLYSLUETTELO Kahdelle hengelle... 2 Kolmelle hengelle... 3 Eturuoat... 4 Rapuja/Ankaa... 5 Kalaa/Mustekalaa... 6 Härkää...

Lisätiedot

AMERICAN & ITALIAN BISTRO

AMERICAN & ITALIAN BISTRO AMERICAN & ITALIAN BISTRO ALKURUOKIA STARTERS LEIPÄKORI L BREAD 1-4 hengelle/persons 4.50 BISTRON VIHERSALAATTI L, G Raikasta salaattisekoitusta, kirsikkatomaattia, punasipulia ja balsamicoa GREEN SALAD

Lisätiedot

Alkuruoat Förrätter Starters

Alkuruoat Förrätter Starters Tervetuloa Hyvän Olon makumaailmaan! Alkuruoat Förrätter Starters Mozzarella-tomaatti bruschetta L Mozzarella-tomat bruschetta Mozzarella and tomato bruschetta 7,00 Leipäjuusto-pekonisalaatti L, G Bondost-baconsallad

Lisätiedot

Ruokalista L = Laktoositon, M= Maidoton VL = Vähälakt., G = Gluteeniton, (G) = Saatavilla myös gluteenittomana

Ruokalista L = Laktoositon, M= Maidoton VL = Vähälakt., G = Gluteeniton, (G) = Saatavilla myös gluteenittomana Ruokalista L = Laktoositon, M= Maidoton VL = Vähälakt., G = Gluteeniton, (G) = Saatavilla myös gluteenittomana Menu L= lactose free, M= No milk products, VL = Low lactose, G = Gluten free, (G) = Available

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 4/2002-2003 20.9.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 4/2002-2003 20.9.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja 4/2002-2003 20.9.2002 SIBELIUS-AKATEMIA Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 4/2002-03 Pääkirjoitus 3 Keskustelua 3 Opintoasioita 4 Meillä ja muualla 6 Konsertteja 13 Ylioppilaskunta/The

Lisätiedot

2. Snailed (LL) 7,90. 4. Green & White salad (G,L) 4,50

2. Snailed (LL) 7,90. 4. Green & White salad (G,L) 4,50 ALKUUN & KYLKEEN/ STARTERS & SIDES 2. Snailed (LL) 7,90 Valkosipuli-etanapaistos, talon leipää Fried garlic and snails, houses bread 4. Green & White salad (G,L) 4,50 Jäävuorisalaatti, tomaattia, kurkkua,

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri kevät 2008

Tapahtumakalenteri kevät 2008 2 nseudun musiikkiopisto 3 Tammikuu pe 18.1. 18.00 Vapaasti viululla ja huilulla Sipoo Artborg 35 la 19.1. 12.30 Vapaasti huilulla ja viululla 16.00 Romantiikan iltapäivä Pikkukirkko to 24.1. 18.00 Vihkiäisjuhlat,

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

2. Riimihärkä 11,80. 5. Nachot 8,80

2. Riimihärkä 11,80. 5. Nachot 8,80 Àla Carte Alkuruokia Starters 1. Salaatti 5,20 Salaattisekoitus, tomaatti, kurkku, viinirypäle, paprika, yrtti-vinegrette, patonki Green salad, tomato, cucumber, grape, red bell pepper, herb vinegar and

Lisätiedot

Little Dragon Kaijonharjun ravintola

Little Dragon Kaijonharjun ravintola Little Dragon Kaijonharjun ravintola Sammonkatu 12, 90570 Oulu Puh: 08 55 68 065 SISÄLLYSLUETTELO Kahdelle hengelle... 2 Kolmelle hengelle... 3 Eturuoat... 4 Rapuja/Ankaa... 5 Kalaa/Mustekalaa... 6 Härkää...

Lisätiedot

Ylläs Saaga Bistro Menu

Ylläs Saaga Bistro Menu Ylläs Saaga Bistro Menu Ruokailun aluksi Maalaissalaatti M,(G) 6,90 Tomaattia, oliivia, marinoitua punasipulia, krutonkeja Savusellerikeitto L, G 7,90 Juureslastuja, kananmunaa osakashinta 7 Savumuikkuja

Lisätiedot

Tervetuloa Loimaan Seurahuoneelle

Tervetuloa Loimaan Seurahuoneelle Tervetuloa Loimaan Seurahuoneelle Keskitymme ruoassa hyvään laatuun, palvelussa yksilöllisyyteen ja miljöössä viihtyvyyteen. Makujen harmonia syntyy huolella valituista raaka-aineista, jotka valmistetaan

Lisätiedot

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun haettaessa ennakkotehtäviä ja/tai soveltuvuuskoe

Lisätiedot

ALKURUOAT / FÖRRÄTTER / APPETIZERS

ALKURUOAT / FÖRRÄTTER / APPETIZERS ALKURUOAT / FÖRRÄTTER / APPETIZERS Valkosipulietanat ( L) Etanoita valkosipulivoissa sekä paahdettu leipä Vitlökssniglar Sniglar i vitlökssmör samt rostad bröd Garlic snails Snails in garlic butter with

Lisätiedot

ALKUUN & KYLKEEN, STARTERS & SIDES

ALKUUN & KYLKEEN, STARTERS & SIDES ALKUUN & KYLKEEN, STARTERS & SIDES 1. Onion Rings 4,10 friteerattuja sipulirenkaita, tulinen salsakastike deep-fried onion rings, hot salsa sauce 2. Mozzarella Sticks 6,50 mozzarellatikkuja, chilimajoneesi

Lisätiedot

ENSIN FIRST 334 VIHERSALAATTI 6,90 ILMAKUIVATTU KINKKU, PUOLIKUIVATTU AURINKOKUIVATTU TOMAATTI, PARMESAN JUUSTO, RUCOLA

ENSIN FIRST 334 VIHERSALAATTI 6,90 ILMAKUIVATTU KINKKU, PUOLIKUIVATTU AURINKOKUIVATTU TOMAATTI, PARMESAN JUUSTO, RUCOLA ENSIN FIRST 334 VIHERSAAATTI 6,90 SAAD M, G 383 KUNKUN VAKOSIPUIEIVÄT 6,90 GARIC BREAD 327 TAPENADE EIVÄT 12,90 IMAKUIVATTU KINKKU, PUOIKUIVATTU AURINKOKUIVATTU TOMAATTI, PARMESAN JUUSTO, RUCOA V TAPENADE

Lisätiedot

äänenkuljettaja 24 28.2.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja

äänenkuljettaja 24 28.2.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja äänenkuljettaja 24 28.2.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 24/2002-03 Pääkirjoitus 3 Opintoasioita 4 Meillä ja muualla 5 Konsertteja 8 Ylioppilaskunta 9 Ruokalista

Lisätiedot

nro 32 7.5.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004

nro 32 7.5.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004 nro 32 7.5.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004 Sisältö Äänenkuljettaja nro 32/2004-2005 3 Pääkirjoitus 4 Uusia osastonjohtajia 6 Hallituksen päätöksiä 7 Uutisia 10 Tapahtumia 11 Ilmoitustaulu 14 Ruokalista

Lisätiedot

Lämmin tomaatti-mozzarellaleipä Paahtoleipää, tomaattia, mozzarellaa ja pestoa Warm tomato-mozzarella toast, served with pesto (G) 7,50

Lämmin tomaatti-mozzarellaleipä Paahtoleipää, tomaattia, mozzarellaa ja pestoa Warm tomato-mozzarella toast, served with pesto (G) 7,50 Kulman valkosipulileivät Vaaleaa leipää paahdettuna valkosipulimajoneesin ja parmesanin kera Garlic bread á la Kulma White bread roasted with garlic mayonnaise and parmesan Lämmin tomaatti-mozzarellaleipä

Lisätiedot

OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ LIITE 3 OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Henkilökohtaisen palkanosan määräytymisjärjestelmällä tarkoitetaan niitä kriteerejä ja menettelytapoja,

Lisätiedot

ALKURUOKIA: STARTERS:

ALKURUOKIA: STARTERS: ALKURUOKIA: STARTERS: Lämmintä valkosipuli-juustoleipää ja tomaattisalaattia (L) Warm garlic and cheese bread with tomato salad (LF) Rapeaa viipaleperunaa ja rapu-chiliaiolia (L,G) Crispy potato slices

Lisätiedot

ENSIN FIRST 334 VIHERSALAATTI 6,90/ 9,50 UUNITOMAATTIA, MOZZARELLAA JA MARINOITUA PUNASIPULIA GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH MOZZARELLA AND OWN TOMATO

ENSIN FIRST 334 VIHERSALAATTI 6,90/ 9,50 UUNITOMAATTIA, MOZZARELLAA JA MARINOITUA PUNASIPULIA GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH MOZZARELLA AND OWN TOMATO ENSIN FIRST 334 VIHERSAAATTI 6,90/ 9,50 UUNITOMAATTIA, MOZZAREAA JA MARINOITUA PUNASIPUIA GREEN SAAD OF THE HOUSE WITH MOZZAREA AND OWN TOMATO 335 KUNKUN BRUSCHETTA 6,90 KING`S BRUSCHETTA 327 VAKOSIPUIETANAT

Lisätiedot

Menüü EELROAD BURGERID & VÕILEIVAD SUPID PIZZAD

Menüü EELROAD BURGERID & VÕILEIVAD SUPID PIZZAD Menüü EELROAD Krevetisalat jääsalati, õuna, sinihallitusjuustuga, kirsstomati, külmsuitsulõhe ja provence kastmega Tandoori kanasalat jääsalati, virsiku, fetajuustu, maasika, chilli-mangokastmega Caesari

Lisätiedot

1. VIHREÄ SALAATTI (M, G) 6,90 11,90 Sitrusvinegretillä mehustettua salaattia, kurkkua, tomaattia ja paahdettuja kurpitsan siemeniä

1. VIHREÄ SALAATTI (M, G) 6,90 11,90 Sitrusvinegretillä mehustettua salaattia, kurkkua, tomaattia ja paahdettuja kurpitsan siemeniä MENU ALKURUOAT 1. VIHREÄ SALAATTI (M, G) 6,90 11,90 Sitrusvinegretillä mehustettua salaattia, kurkkua, tomaattia ja paahdettuja kurpitsan siemeniä 2. FRITEERATTUJA MUIKKUJA (M) 11,90 Ruisjauhoilla leivitettyjä

Lisätiedot

Taste our menu according to the favourite flavours of Jean Sibelius!

Taste our menu according to the favourite flavours of Jean Sibelius! Sibeliuksen juhlavuoden kunniaksi meillä Ravintola Piparkakkutalossa on saatavilla Jean Sibeliuksen makuja myötäilevä ja suosikkiruuista koottu, kausittain vaihtuva menu. Taste our menu according to the

Lisätiedot

JING CHENG-CAPITAL RESTAURANT

JING CHENG-CAPITAL RESTAURANT KEITTOJA SOUPS 1. HAINEVÄ-KANAKEITTO... 7,10 Shark fin soup with chicken 2. ÄYRIÄISKEITTO...4,10 Sea-food soup 3. TZA-TZAI-PORSAANLIHAKEITTO...3,90 Tza-tzai soup with pork 4. WON-TON KEITTO... 4,40 Won-ton

Lisätiedot

ENSIN FIRST 334 VIHERSALAATTI 6,90 383 KUNKUN VALKOSIPULILEIVÄT 6,90 GARLIC BREADS OF THE HOUSE SAARISTOLAISLEIVÄLLÄ JOKIRAPUJA

ENSIN FIRST 334 VIHERSALAATTI 6,90 383 KUNKUN VALKOSIPULILEIVÄT 6,90 GARLIC BREADS OF THE HOUSE SAARISTOLAISLEIVÄLLÄ JOKIRAPUJA ENSIN FIRST 334 VIHERSAAATTI 6,90 SAAD M, G 383 KUNKUN VAKOSIPUIEIVÄT 6,90 GARIC BREADS OF THE HOUSE 327 SKAGEN 12,90 SAARISTOAISEIVÄÄ JOKIRAPUJA M ESCARGOTS POACHED IN GARIC CONSOMMÈ, CRISPY BREAD 327

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 5/2002-2003 27.9.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 5/2002-2003 27.9.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja 5/2002-2003 27.9.2002 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 SIBELIUS-AKATEMIA Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja

Lisätiedot

Menu RAVINTOLA KALTIOKIVI

Menu RAVINTOLA KALTIOKIVI Menu RAVINTOLA KALTIOKIVI ALKURUOAT 1. Vihersalaatti (L, G)...6,90 / 11,90 Sitrusvinegretillä mehustettua salaattia, kurkkua, kirsikkatomaattia, hunajapaahdettuja auringonkukansiemeniä ja balsamicosiirappia

Lisätiedot

ENSIN FIRST 334 VIHERSALAATTI 6,90 382 JOKIRAPULEIPÄ 11,90 CRAYFISH BREAD 327 VALKOSIPULIETANAT 12,90 !!!! LAPSILLE FOR KIDS

ENSIN FIRST 334 VIHERSALAATTI 6,90 382 JOKIRAPULEIPÄ 11,90 CRAYFISH BREAD 327 VALKOSIPULIETANAT 12,90 !!!! LAPSILLE FOR KIDS ENSIN FIRST 334 VIHERSAAATTI 6,90 SAAD M, (G) 383 KUNKUN VAKOSIPUIEIVÄT 6,90 GARIC BREADS OF THE HOUSE 382 JOKIRAPUEIPÄ 11,90 CRAYFISH BREAD 327 VAKOSIPUIETANAT 12,90 TAON EIPÄÄ, (G) ESCARGOTS POACHED

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Paahdettuja valkosipulileipiä Toasted garlic breads L 5,70

Paahdettuja valkosipulileipiä Toasted garlic breads L 5,70 Alkuruokia Starters Paahdettuja valkosipulileipiä Toasted garlic breads L 5,70 Lämmin tomaatti- mozzarellaleipä Paahtoleipää, tomaattia, mozzarellaa, pestoa ja punasipulia Warm tomato- mozzarella toast,

Lisätiedot

NEUVOA ANTAVAT ENSIN

NEUVOA ANTAVAT ENSIN NEUVOA ANTAVAT NAPUE GIN-TONIC 12,00 HENDRICS GIN-TONIC 12,00 CAMPARI TUOREMEHU 8,50 APEROL SPRITZ 10,00 ABSINT 7,50 ENSIN FIRST VIHERSALAATTI 6,90 SALAD M, G PÄIVÄN KEITTO 6,90 DAYS SOAP WITH BREADS OF

Lisätiedot

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA Soiton/laulunopiskelu konservatoriossa on tavoitteellinen harrastus, joka vaatii tunneilla käymisen lisäksi sitoutumisen säännölliseen kotiharjoitteluun. Oppilaan viikoittainen

Lisätiedot

ENSIN FIRST YRTTIÖLJYÄ JA BALSAMICOA L, G GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH HERBY OIL AND BALSAMICO TALON LEIPÄÄ VL, G TALON LEIPÄÄ VL, G

ENSIN FIRST YRTTIÖLJYÄ JA BALSAMICOA L, G GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH HERBY OIL AND BALSAMICO TALON LEIPÄÄ VL, G TALON LEIPÄÄ VL, G ENSIN FIRST 334 TALON VIHERSALAATTI 5,90 YRTTIÖLJYÄ JA BALSAMICOA L, G GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH HERBY OIL AND BALSAMICO 337 / 325 PÄIVÄN KEITTO 8,90 / 13,90 TALON LEIPÄÄ VL, G SOUP OF THE DAY, CRISPY

Lisätiedot

1. VIHERSALAATTIA JA PAAHDETTUA LEIPÄÄ 6,20

1. VIHERSALAATTIA JA PAAHDETTUA LEIPÄÄ 6,20 Àla Carte Alkuruokia Starters 1. VIHERSALAATTIA JA PAAHDETTUA LEIPÄÄ 6,20 Salaattisekoitus, kurkku, kirsikkatomaatti, pekaani-pähkinä, tuore ananas, yrttisalsa Salad mix, cucumber, cherry tomatoe, pecan,

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO

SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa kirjaston läheisyydessä.

Lisätiedot

Since Juttutuvan Pääsiäinen Graniittilinnassa. Juttutuvan juuret ovat syvällä suomalaisessa graniitissa

Since Juttutuvan Pääsiäinen Graniittilinnassa. Juttutuvan juuret ovat syvällä suomalaisessa graniitissa Since 1908 Juttutuvan Pääsiäinen Graniittilinnassa Juttutuvan juuret ovat syvällä suomalaisessa graniitissa PÄÄSIÄISMENU EASTER MENU Juttutuvan talon salaatti Salad a la Juttutupa L,G Pitkään haudutettua

Lisätiedot

nro 19 30.1.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004

nro 19 30.1.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004 nro 19 30.1.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004 Sisältö Äänenkuljettaja nro 19/2003-2004 3 Pääkirjoitus 4 Keskustelua 6 Opintoasioita 8 Apurahoja, Konsertteja 9 Ilmoitustaulu 14 Ylioppilaskunta 15 Ruokalista

Lisätiedot

AMERICAN BISTRO HAAGA INN ALL AMERICAN AND ITALIAN CUISINE

AMERICAN BISTRO HAAGA INN ALL AMERICAN AND ITALIAN CUISINE AMERICAN BISTRO HAAGA INN ALL AMERICAN AND ITALIAN CUISINE ANTIPASTI Focaccia al rosmarino ROSMARIINI FOCACCIA L ROSEMARY FOCACCIA 1.50 Insalata verde à la Bistro BISTRON VIHERSALAATTI L, G Raikasta salaattisekoitusta,

Lisätiedot

MENU PORK BELLY MENU LAMB ENTRECÔTE

MENU PORK BELLY MENU LAMB ENTRECÔTE CLUB RAVINTOLA MENU PORK BELLY Keittiömestarin etanat, valkosipuli-yrttivoita, sinihomejuustoa ja leipää VL Köcksmästarens sniglar, gratinerat med ört och vitlökssmör, blåmögelost samt bröd Chef s esgarcots

Lisätiedot

TON KHAOW RESTAURANT MA - PE BUFFE + SUSHI KLO ,90. Take away Tarjous. Ota 2 annosta mukaan saat kevätkääryleet kaupanpäälle

TON KHAOW RESTAURANT MA - PE BUFFE + SUSHI KLO ,90. Take away Tarjous. Ota 2 annosta mukaan saat kevätkääryleet kaupanpäälle RESTAURANT MA - PE BUFFE + SUSHI KLO10.30-15.00 9,90 Take away Tarjous Ota 2 annosta mukaan saat kevätkääryleet kaupanpäälle Myös joka 10 Buffe + Annosta ilmaiseksi HELSINGINKATU 4, HELSINKI 1. Spring

Lisätiedot

Blini, suolakurkkua, smetanaa ja hunajaa 9,90 VL Blini with pickled cucumbers, sour cream and honey

Blini, suolakurkkua, smetanaa ja hunajaa 9,90 VL Blini with pickled cucumbers, sour cream and honey BLINIT - Blinis Blini, suolakurkkua, smetanaa ja hunajaa 9,90 VL Blini with pickled cucumbers, sour cream and honey Blini ja sillikaviaaria 12,20 VL Blini with herring caviar, sour cream and red onion

Lisätiedot

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

nro 18 23.1.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004

nro 18 23.1.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004 nro 18 23.1.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004 Sisältö Äänenkuljettaja nro 18/2003-2004 3 Tietoverkot avuksi viestintään 4 Uutisia 5 Keskustelua, Opintoasioita 9 Tapahtumia 13 Koulutusta 14 Apurahoja 15

Lisätiedot

ALKURUOAT. 1. KEVÄTKÄÄRYLEET Valitse: Broileri tai kasvis Sisältää: porkkanaa, kaalia, purjosipulia, sipulia ja lasinuudelia 6,00

ALKURUOAT. 1. KEVÄTKÄÄRYLEET Valitse: Broileri tai kasvis Sisältää: porkkanaa, kaalia, purjosipulia, sipulia ja lasinuudelia 6,00 ALKURUOAT 1. KEVÄTKÄÄRYLEET Valitse: Broileri tai kasvis Sisältää: porkkanaa, kaalia, purjosipulia, sipulia ja lasinuudelia 6,00 2. KANAA SATAYA Grillatut kanavartaat Sisältää: Broileria, curry, maapähkinää

Lisätiedot

nro 8 24.10.2003 Sibelius-Akatemia 2003 2004 Musiikkitalo tulee!

nro 8 24.10.2003 Sibelius-Akatemia 2003 2004 Musiikkitalo tulee! nro 8 24.10.2003 Sibelius-Akatemia 2003 2004 Musiikkitalo tulee! Sisältö Äänenkuljettaja nro 8/2003-2004 3 Pääkirjoitus 4 Uutisia 8 Keskustelua 9 Opintoasioita 10 Tapahtumia 12 Ylioppilaskunta 13 Ilmoitustaulu

Lisätiedot

Tervetuloa Loimaan Seurahuoneelle

Tervetuloa Loimaan Seurahuoneelle Tervetuloa Loimaan Seurahuoneelle Keskitymme ruoassa hyvään laatuun, palvelussa yksilöllisyyteen ja miljöössä viihtyvyyteen. Makujen harmonia syntyy huolella valituista raaka-aineista, jotka valmistetaan

Lisätiedot

Restaurant RukaTonttu. Ála carte. Tonttu toivottaa tervetulleeksi!

Restaurant RukaTonttu. Ála carte. Tonttu toivottaa tervetulleeksi! Restaurant RukaTonttu Ála carte Tonttu toivottaa tervetulleeksi! Alkuun - Starters 1. Viherpiiperrys Green Salad 5,90 2. Peruna-Purjokeitto Potato-Leekpuree Soup 7,50 3. Savujuustokeitto Smoked Cheese

Lisätiedot

nro 16 9.1.2004 Sibelius-Akatemia 2003-2004

nro 16 9.1.2004 Sibelius-Akatemia 2003-2004 nro 16 9.1.2004 Sibelius-Akatemia 2003-2004 Sisältö Äänenkuljettaja nro 16/2003-2004 3 Hyvää Uutta Vuotta 4 Uutisia 6 Opintoasioita Äänenkuljettaja on perjantaisin ilmestyvä Sibelius-Akatemian sisäinen

Lisätiedot

Blini, suolakurkkua, smetanaa ja hunajaa 9,90 VL Blini with pickled cucumbers, sour cream and honey

Blini, suolakurkkua, smetanaa ja hunajaa 9,90 VL Blini with pickled cucumbers, sour cream and honey BLINIT - Blinis Blini, suolakurkkua, smetanaa ja hunajaa 9,90 VL Blini with pickled cucumbers, sour cream and honey Blini ja savuporomoussea 13,50 VL Blini with smoked reindeer mousse Blini, kylmäsavulohta,

Lisätiedot

äänenkuljettaja 27 21.3.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja

äänenkuljettaja 27 21.3.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja äänenkuljettaja 27 21.3.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 27/2002-03 Pääkirjoitus 3 Kolumni 4 Keskustelua 4 Opintoasioita 5 Meillä ja muualla 6 Konsertteja 13 Ylioppilaskunta

Lisätiedot

Taste our menu according to the favourite flavours of Jean Sibelius!

Taste our menu according to the favourite flavours of Jean Sibelius! Sibeliuksen juhlavuoden kunniaksi meillä Ravintola Piparkakkutalossa on saatavilla Jean Sibeliuksen makuja myötäilevä ja suosikkiruuista koottu, kausittain vaihtuva menu. Taste our menu according to the

Lisätiedot

Huhtikuun tiedotteet. Tervetuloa!

Huhtikuun tiedotteet. Tervetuloa! TIEDOTE 04/2015 Huhtikuun tiedotteet Oppilaat viettävät koulussa pääsiäisjuhlaa kiirastorstaina 2.4.2015. Koulu alkaa työjärjestyksen mukaisesti ja päättyy kaikilla luokilla ruokailuun. Kevään vanhempainiltoja:

Lisätiedot

ALKURUOKIA Starters TOAST SKAGEN 9,90

ALKURUOKIA Starters TOAST SKAGEN 9,90 ALKURUOKIA Starters TOAST SKAGEN 9,90 Klassinen rapuherkku, jonka loi Tukholman Oopperakellarin keittiömestari vuonna 1965. Piparkakkutalossa tämä herkku valmistetaan omalla reseptillä, jossa paahtoleivän

Lisätiedot

nro 10 / 5.11.2004 Sibelius-Akatemia 2004 2005

nro 10 / 5.11.2004 Sibelius-Akatemia 2004 2005 nro 10 / 5.11.2004 Sibelius-Akatemia 2004 2005 Sisältö Äänenkuljettaja nro 10/2004-2005 3 Pääkirjoitus 4 Henkilöstöpolitiikan linjoista 5 Uutisia 7 Tasa-arvosta Äänenkuljettaja on perjantaisin ilmestyvä

Lisätiedot

nro 9 / 29.10.2004 Sibelius-Akatemia 2004 2005

nro 9 / 29.10.2004 Sibelius-Akatemia 2004 2005 nro 9 / 29.10.2004 Sibelius-Akatemia 2004 2005 Sisältö Äänenkuljettaja nro 9/2004-2005 3 Pääkirjoitus 4 Terveisiä Caribialta 5 Uutisia 10 Opintoasioita Äänenkuljettaja on perjantaisin ilmestyvä Sibelius-Akatemian

Lisätiedot

1. VIHREÄ SALAATTI (M, G) 6,90 11,90 Sitrusvinegretillä mehustettua salaattia, kurkkua, tomaattia ja paahdettuja kurpitsansiemeniä

1. VIHREÄ SALAATTI (M, G) 6,90 11,90 Sitrusvinegretillä mehustettua salaattia, kurkkua, tomaattia ja paahdettuja kurpitsansiemeniä MENU ALKURUOAT 1. VIHREÄ SALAATTI (M, G) 6,90 11,90 Sitrusvinegretillä mehustettua salaattia, kurkkua, tomaattia ja paahdettuja kurpitsansiemeniä 2. FRITEERATTUJA MUIKKUJA (M) 11,90 Ruisjauhoilla leivitettyjä

Lisätiedot

nro 10 7.11.2003 Sibelius-Akatemia 2003 2004

nro 10 7.11.2003 Sibelius-Akatemia 2003 2004 nro 10 7.11.2003 Sibelius-Akatemia 2003 2004 Sisältö Äänenkuljettaja nro 10/2003-2004 3 Talokahveilla sana on vapaa 4 Uutisia 5 Keskustelua 8 Talon väkeä Äänenkuljettaja on perjantaisin ilmestyvä Sibelius-Akatemian

Lisätiedot

äänenkuljettaja 18 17.1.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja

äänenkuljettaja 18 17.1.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja äänenkuljettaja 18 17.1.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 18/2002-03 Pääkirjoitus 3 Kolumni 4 Keskustelua 4 Kannanotto 5 Opintoasioita 6 Meillä ja muualla 8 Konsertteja

Lisätiedot

A L K U U N S T A R T E R S

A L K U U N S T A R T E R S A L K U U N S T A R T E R S RAIKAS HEDELMÄINEN VIHERSALAATTI (M,G) FREHS FRUIT Y GREEN SALAD 7,20 /11,40 ETANAT SINIHOMEJUUSTO JA VALKOSIPULIN KERA(L) ESCARGOT WITH BLUE CHE ESE & GARLIC 9,60 /14,60 PÄIVÄN

Lisätiedot

Kermainen lohikeitto (L,G)alkuruokana / as starter 11,20 Creamy salmon soup pääruokana / as main course 15,50

Kermainen lohikeitto (L,G)alkuruokana / as starter 11,20 Creamy salmon soup pääruokana / as main course 15,50 Alkuruoat / Starters Kermainen lohikeitto (L,G)alkuruokana / as starter 11,20 Creamy salmon soup pääruokana / as main course 15,50 Tattikeitto (L,G) alkuruokana / as starter 12,00 Creamy mushroom soup

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

SESONKIMENUT TALVI 2018 Season menus Winter 2018

SESONKIMENUT TALVI 2018 Season menus Winter 2018 SESONKIMENUT TALVI 2018 Season menus Winter 2018 TECHNOPOLIS MEETING meeting.technopolis.fi Prices vat 0% Menu 1, Lohi buffet / Menu 1, Salmon buffet 26,84 / hlö/person Vihersalaattia balsamicosiirapin

Lisätiedot

Taideyliopistoselvityksen tilannekatsaus 2.12.2010

Taideyliopistoselvityksen tilannekatsaus 2.12.2010 Taideyliopistoselvityksen tilannekatsaus 2.12.2010 Taideyliopistoselvitystyöryhmän tehtävät Selvitystyöryhmän tulee: tehdä esitys siitä, millä edellytyksillä maahamme voidaan synnyttää kansallisesti ja

Lisätiedot

Perjantai 26.2. kello 14:00 18:00 Lauantai 27.2. kello 14:00 18:30 Sunnuntai 28.2. kello 12:30 18:30*

Perjantai 26.2. kello 14:00 18:00 Lauantai 27.2. kello 14:00 18:30 Sunnuntai 28.2. kello 12:30 18:30* MENU 26.-28.2.2016 Ravintola Mario s avoinna RG World Cupissa - seuraa kilpailuita omasta ravintolapöydästäsi! Aukioloajat: Perjantai 26.2. kello 14:00 18:00 Lauantai 27.2. kello 14:00 18:30 Sunnuntai

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

Taste our menu according to the favourite flavors of Jean Sibelius!

Taste our menu according to the favourite flavors of Jean Sibelius! Sibeliuksen juhlavuoden kunniaksi meillä Ravintola Piparkakkutalossa on saatavilla Jean Sibeliuksen makuja myötäilevä ja suosikkiruuista koottu, kausittain vaihtuva menu. Taste our menu according to the

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 2 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 2 KLASSINEN MUSIIKKI... 2 PIANO... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)... 3 VIULU... 3 ALTTOVIULU... 4 SELLO JA KONTRABASSO... 4 PUUPUHALTIMET...

Lisätiedot