Siikalatvan kunta. Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi , kunnanjohtajan esitys. Ohjausryhmän 6. kokous 11.8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siikalatvan kunta. Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi 2015-2018, kunnanjohtajan esitys. Ohjausryhmän 6. kokous 11.8."

Transkriptio

1 Siikalatvan kunta Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi , kunnanjohtajan esitys Ohjausryhmän 6. kokous Kirjasivat: HT Eero Laesterä KTM Katja Pesonen

2 Tasapainottamisen taustaa Kunnan talouden tasapaino on heikentynyt Sote-palvelut - erikoissairaanhoito mukaan lukien - ovat 65 % toimintakatteesta. Sote toimii yhteistoimialueella Haapaveden kunnan isännöimänä (Helmi) Ylivieskan kaupunki toimii pelastustoimen palveluiden vastuukuntana (1,6 % toimintakatteesta). Oman toiminnan osuus on siten n. 33% toimintakatteesta. Vuosi 2013 oli -1,6 meur alijäämäinen sote-menojen rajun nousun ja verotulojen heikentymisen sekä valtionosuusleikkausten seurauksena. Myös vuodesta 2014 olisi myös muodostunut alijäämäinen ilman valtionosuuden harkinnanvaraista korotusta ja konsernin sisäisiä kertaluontoisia tuloja. Harkinnanvaraista rahoitusavustusta ei saa enää vuonna Tuloveroprosentti on vuonna 2015 jo maan korkeimpia eli 22,25 % Väestön väheneminen jatkui edelleen -50 asukkaan verran vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan. Siikalatvan asukasluku oli asukasta. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä sekä omavaraisuusaste oli 49,81 % (2013: 50,30 %) ja suhteellinen velkaantuneisuus 36,60 % (2013: 35,54 %) Valtuusto päätti vuoden 2015 talousarvion hyväksymisen yhteydessä talouden tasapainottamiseen käynnistämisestä. Työn tausta-aineisto on jaettu työn aloittamisen yhteydessä. Painelaskenta ja muuttunut sopeutustarve on päivitettynä tämän aineiston yhteydessä copyright Perlacon Oy

3 Uuden kuntalain keskeiset Uusi kuntalaki tuli voimaan Esimerkiksi kunnan taloutta koskevia säännöksiä sovelletaan jo tänä vuonna. Suurta osaa lain säännöksistä sovelletaan kuitenkin vasta seuraavan valtuustokauden alusta lukien. Uusi kuntalaki edistää kunnan asukkaiden itsehallinnon ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista sekä kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä. Laissa otetaan huomioon kunnan toiminta laajasti. Kunnan toimintaa tulee ohjata kokonaisuutena riippumatta siitä, hoidetaanko tehtäviä kunnan omassa organisaatiossa, kuntayhtymässä, kunnan omistamissa yhtiöissä tai ostopalveluina. Kuntalaki mahdollistaa edelleen kunnan hallinnon ja taloudenhoidon järjestämisen paikallisten olosuhteiden mukaan. Osaksi säännökset ovat kuitenkin nykyistä velvoittavampia. Kuntien uusia lakisääteisiä velvoitteita ovat kuntastrategian laatiminen, johtajasopimuksen tekeminen kunnan ja kunnanjohtajan välillä, nuorisovaltuuston ja vammaisneuvoston asettaminen, konserniohjeiden sisältövaatimukset, kuntayhtymän alijäämän kattaminen, takausten rajoittaminen, kiinteistön myyntiä koskevat säännökset, mahdollisuus antaa palveluvelvoite sekä kunnan toiminnan kannalta keskeisten asiakirjojen, päätöspöytäkirjojen sekä sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten julkaiseminen yleisessä tietoverkossa. Uusi kuntalaki velvoittaa yhdistämään kuntastrategian ja tasapainoisen talouden. Vuonna 2017 kunnan taloutta tarkastellaan kokonaisuutena, konsernirakenne ei siis pelasta kuntaa mahdollisilta sopeutustoimilta. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus) copyright Perlacon Oy

4 Hyväksytty sopeutusprosessi Ohjausryhmän nimeäminen ja järjestäytyminen Tasapainotustavoitteen asettaminen, keinovalikoiman hyväksyminen ohjausryhmä Prosessin hyväksyminen asetetuissa rajoissa (valtuuston hyväksymä prosessi) Kuntalaistilaisuus Haastattelut konsultti Työn tekeminen ohjausryhmän ohjauksessa, johtoryhmä ja konsultti Ohjausryhmän työn hyväksyminen Tiedottaminen YT-elimille ja henkilökunnalle ohjausryhmän työn julkistaminen PÄIVÄYS Työn tiedottaminen hallitukselle PÄIVÄYS Hallituksen käsittely ja hallituksen esitys valtuustolle Valtuuston kokous päättää kokonaisuudesta PÄIVÄYS copyright Perlacon Oy

5 Ohjausryhmä Selvitysprosessia johtaa kunnanhallituksen ( 50) nimeämä ohjausryhmä Timo Hakkarainen khall pj (kesk.) ohjausryhmän pj. Kaisa Louet-Similä kvalt pj (kesk.) Aaro Vikki kvalt I vpj (kesk.) Seppo Kallio kvalt II vpj (vas.) Ilmari Ojakoski kvalt III vpj (sd.) Pirkko Pehkonen khall vp. kesk Matti Tervonen khall jäs. (ps.) Liisa Ojantakanen khall jäs. (kesk.) Tuomo Haapalahti kunnanjohtaja Sirpa Leinonen henkilöstön edustaja Hilkka Ihalainen talousjohtaja, ohjausryhmän sihteeri copyright Perlacon Oy

6 Prosessin kulku Kunnanvaltuusto. Päätös tasapainottamistyöhön ryhtymisestä kunnan talousarvion hyväksymisen yhteydessä Kunnanhallitus. Kilpailutuksen perusteella valittu Perlacon Oy konsultiksi tasapainottamiskumppaniksi Kj aloituspalaveri ja talousanalyysin esittely johtoryhmälle Kuntalaistilaisuus Ohjausryhmän kokous, talousanalyysin esittely Viranhaltijoiden haastattelupäivät , , , ja Ohjausryhmän jäsenien haastattelut ja 21.4 Ohjausryhmän jäsenien haastattelut Helmen johtavien viranhaltijoiden haastattelut Ohjausryhmän kokous (OHRY) Ohjausryhmän kokous (OHRY) Ohjausryhmän kokous (OHRY) Ohjausryhmän kokous (OHRY) Ohjausryhmän kokous (OHRY) PÄÄTÖS: esitys k-hallitukselle xx.xx.2015 Suunnitelman (OHRYn esitys) esittely henkilöstölle ja YT-elimen jäsenille xx.xx.2015 Yhteistyötoimikunnan kokous -> lausunto suunnitelmasta xx.xx.2015 Kunnanhallituksen käsittely -> esitys valtuustolle Valtuuston iltakoulu xx.xx.2015 Valtuuston käsittely -> paketin hyväksyminen copyright Perlacon Oy

7 Lähtötilanne velkatasapaino Siikalatva Velkatasapaino TP 2012 TP 2013 TP 2014 Tpe 2015 TASU 2016 TASU 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku Verotettava tulo Muutos-% -2,33 % 1,50 % -1,00 % 2,40 % 2,30 % -0,38 % 0,57 % 0,57 % Veroprosentti 21,75 21,75 21,75 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 Toimintakate Muutos 4,45 % 0,03 % 3,12 % 2,58 % 2,58 % 2,58 % 2,58 % 2,58 % Sopeutus Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Nettoinvestoinnit Lainakanta 1000 eur Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina veroprosenttia 15,08 16,94 19,88 26,73 28,81 31,15 36,54 42,84 50, copyright Perlacon Oy

8 Lähtötilanne millä kasvuilla Siikalatva Millä toimintakatteen kasvulla? TP 2012 TP 2013 TP 2014 Tpe 2015 TASU 2016 TASU 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku Verotettava tulo Muutos-% -2,33 % 1,50 % -1,00 % 2,40 % 2,30 % -0,38 % 0,57 % 0,57 % Veroprosentti 21,75 21,75 21,75 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 Toimintakate Muutos 4,45 % 0,03 % 3,12 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % Sopeutus Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Nettoinvestoinnit Lainakanta 1000 eur Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina veroprosenttia 15,08 16,94 19,88 26,73 27,31 26,68 27,45 27,57 26, copyright Perlacon Oy

9 Lähtötilanne verotasapaino Siikalatva Verotasapaino TP 2012 TP 2013 TP 2014 Tpe 2015 TASU 2016 TASU 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku Verotettava tulo Muutos-% -2,33 % 1,50 % -1,00 % 2,40 % 2,30 % -0,38 % 0,57 % 0,57 % Veroprosentti 21,75 21,75 21,75 22,25 23,25 24,25 25,25 26,25 27,25 Toimintakate Muutos 4,45 % 0,03 % 3,12 % 2,58 % 2,58 % 2,58 % 2,58 % 2,58 % Sopeutus Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Nettoinvestoinnit Lainakanta 1000 eur Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina veroprosenttia 15,08 16,94 19,88 26,73 27,81 28,14 30,46 32,70 34, copyright Perlacon Oy

10 Sopeutuksen tavoite Siikalatva Sopeutustarve TP 2012 TP 2013 TP 2014 Tpe 2015 TASU 2016 TASU 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku Verotettava tulo Muutos-% -2,33 % 1,50 % -1,00 % 2,40 % 2,30 % -0,38 % 0,57 % 0,57 % Veroprosentti 21,75 21,75 21,75 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 Toimintakate Muutos 4,45 % 0,03 % 0,52 % -0,02 % -0,02 % -0,02 % 2,58 % 2,58 % Sopeutus Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Nettoinvestoinnit Lainakanta 1000 eur Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina veroprosenttia 15,08 16,94 19,88 25,17 24,19 22,00 21,04 20,91 21, Copyright Perlacon Oy

11 Ohjausryhmän linjaus tavoiteltavasta tilasta Ohjausryhmä linjasi, että taloutta ei sopeuteta veronkorotuksilla vaan rakenteellisilla ratkaisuilla. Kuntaan laadittavalla sopeuttamissuunnitelmalla tavoitellaan 1,5 miljoonan euron rakenteellisia sopeuttamiskeinoja. Sopeuttamisohjelmalla tavoitellaan sellaista välivaihetta, minkä avulla kunta selviää siihen saakka kun sote on toteutunut ja kuntien uusi tilanne selviää. Suunnitelman hyväksyy valtuusto. Suunnitelma on keskeinen uutta talousarviokautta ja sen toimenpiteitä suunniteltaessa copyright Perlacon Oy

12 Hallitusohjelma Hallitusohjelmassa korostuu seuraava kuntakehityksen iso kuva Kunnan roolin muutos Viesti siitä, että uudistaminen tapahtuu alhaalta ylöspäin Kuntien liikkuma-alaa lisätään Kuntakokeilujen hyödyntäminen Kunta-valtiokumppanuuden vahvistaminen Uudistumista edistävä julkisjohtaminen Edellä olevat merkitsevät seuraavaa: Kunnan roolin muutos Hallitusohjelmalinjauksessa korostetaan paikallisuuden merkitystä sekä kunnan roolia ihmisten yhteisönä. Kunnan tehtävänä on huolehtia asukkaiden, yritysten ja yhteisön elämisen mahdollisuuksista. Kunnan elinvoimatehtävä korostuu nykyisen palvelujen järjestämistehtävän sijaista. Hallitus valmistelee sote-uudistusta kuntaa suurempien itsehallintoalueiden pohjalta. Ei ole määritelty tavoitteellista aikataulua vielä siitä, miten prosessin on tarkoitus viedä eteenpäin. Siikalatvan kunnan kehittämisessä tulee myös keskeisesti tavoitella hallitusohjelman mukaista kunnan kehittämistä. Seuraavissa dioissa uuden hallitusohjelman vaikutukset kuntatalouteen sekä hallituksen päättämät hallinnonalakohtaiset sopeutustoimet copyright Perlacon Oy

13 Uuden hallitusohjelman vaikutukset kuntatalouteen Aiempia valtionosuusleikkauksia ja valtionosuusuudistuksen vaikutuksia ei poisteta eikä kompensoida. Vuonna 2016 annetaan 400 miljoonaa euroa lisävaltionosuutta, millä kompensoidaan aiemmat lisätehtävät. Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisellä ja toimintojen joustavoittamisella tavoitellaan noin miljardin vahvistusta julkiseen talouteen. Miten tämä käytännössä toteutuu, on vielä epäselvää. Kun valtionosuus peruspalvelujen rahoitukseen on noin 25 prosenttia, kuntien valtionosuuksia alennetaan samassa suhteessa siitä summasta jolla kuntien tehtävät euromääräisesti vähenevät. Asiakasmaksutulojen osalta ehdottoman tärkeätä on, että ne vahvistavat kuntataloutta täysimääräisesti. Julkista taloutta sopeutetaan vuoden 2019 tasolla 4 miljardilla eurolla, josta kuntien osuus on noin 700 milj. euroa. Verotuksen osalta merkittävin huomio on, että kuntien korotettua yhteisövero-osuutta ei jatketa vuoden 2015 jälkeen. Tämä merkitsee kuntien tulopohjan heikentymistä noin 270 miljoonalla eurolla. Kun kiinteistöveroon tehdään tarkennuksia 100 miljoonan euron edestä ja verovähennykset kompensoidaan, niin kuntien veropohjaan tapahtuvat muutokset jäävät noin 170 miljoonaa miinukselle copyright Perlacon Oy

14 Hallituksen päättämät hallinnonalakohtaiset sopeutustoimet Opetus ja kulttuuri Varhaiskasvatus lapsen subjektiivisen päivähoidon rajaaminen rajaus puolipäiväiseksi kun toinen vanhemmista kotona em. rajaus myös yksityisen hoidon tukeen nostetaan päivähoidossa yli 3-vuotiaiden lasten kasvattajien määrän suhdetta 1/7 1/8 Peruskoulu ryhmäkoon pienentämiseen myönnettävän valtionavustuksen poistaminen osittainen luopuminen myös muista yleissivistävän koulutuksen laadun parantamiseen myönnettävistä avustuksista (laadullinen kehittäminen, koulutuksellinen tasa-arvo, kerhotoiminta, oppimisympäristöt ym.) Sosiaali- ja terveyspalvelut vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen tarkistaminen tehostettuun palveluasumiseen ja vanhustenhoitoon mitoitus 0,4-0,5 htt/asiakas (nykyinen 0,5) terveyskeskusten vuodeosastosuositus säilyy ennallaan 0,6-0,7 htt/asiakas erikoissairaanhoidon kustannusten hillitsemiseksi kannustejärjestelmä sairaanhoitopiireille tai vastaaville palvelutuottajille (esim. sairastavuus, ikärakenne, väestötiheys tmv.) erikoissairaanhoitoon säädetään hoitoon ohjaamisen velvoite yksiköihin, jotka täyttävät osaamisvelvoitteen minimit sosiaali- ja terveysmaksujen asiakasmaksujen korotus päivähoitomaksujen korotus tai tuodaan uusi ylin maksuluokka koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut ajantasaistetaan copyright Perlacon Oy

15 Hallituksen kärkihankkeet kuntien kehittämisen ohjureina I Osaaminen ja koulutus Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Oppimisympäristöjen digitalisointi ja uusien pedagogisten mallien käyttöönotto koulutuksen järjestäjän ja yrityselämän vuorovaikutuksen lisääminen syntyykö tähän velvoitteita? digitaaliset materiaalit peruskouluihin oppimistapoja- ja ympäristöjä muutetaan perinteisen luokkaopetuksen rooli muuttuu ja pedagogiikka nousee enemmän keskiöön Liikkuva koulu-hanke valtakunnalliseksi, liikkumalla tunti päivässä Kielenopetuksen monipuolistaminen alueellinen kokeilu vieraan kielen opettamisen aloittamisesta jo 1. luokalta lähtien Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi joustavat opintopolut, nopeammin työelämään Työpaikalla tapahtuvaa oppimista lisätään kelpoisuusehtoja julkisella sektorilla uudistetaan toisen asteen ja korkeakoulun yhteyden tiivistäminen lisätään taiteen perusopetusta ja kulttuuritoimintaa Nuorisotakuuta kehitetään yhteisötakuun suuntaan Etsivää nuorisotyötä vahvistetaan ja työnetsijätoimintaa sekä nuorten mielenterveyspalveluita copyright Perlacon Oy

16 Hallituksen kärkihankkeet kuntien kehittämisen ohjureina II Hyvinvointi ja terveys Palvelut asiakaslähtöiseksi varhaisen tuen ja ennaltaehkäisyn painottaminen yli hallinnonrajojen määritellään julkinen palvelulupaus palveluiden kustannukset ja laatu läpinäkyväksi terveysteknologian parempi hyödyntäminen tehostetaan sähköisten palveluiden hyödyntämistä myös omahoidossa ja neuvonnassa mobiilit, sähköiset palvelut hoitoprosesseissa sekä terveysneuvonnassa voisivat kuntapuolella olla tällaisia kuntien/kuntayhtymien kanssa yhteistyössä käynnistetään palvelusetelijärjestelmän laajentamiseen tähtäävä kokeilu Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta liikkumistottumuksien, terveellisten elämäntapojen sekä ravintotottumusten ohjaamista kansallinen mielenterveyttä edistävä hanke käynnistetään kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus päihdekuntoutuksen vaikuttavuutta tehostetaan kunnat yksi toimija Toteutetaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma lapsi- ja perhepolitiikan kehittäminen hallintorajat ylittäen tietosuojalainsäädännön uudistaminen moniammatillisen yhteistyön lisäämiseksi vaikuttaa myös jatkossa väistämättä koko palveluketjuun lapsiperheiden kotipalveluiden tukemiseen kohdennetaan määrärahoja lastensuojelun uudistaminen otetaan käyttöön päätösten lapsi- ja perhevaikutusten arviointi laaja vaikutus kunnissa kaikkiin tehtäviin päätöksiin Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa copyright Perlacon Oy

17 Hallituksen kärkihankkeet kuntien kehittämisen ohjureina II Hyvinvointi ja terveys kotihoitoa lisätään varmistaen vanhuspalvelulain toteutuminen kehitetään erilaisia asumismuotoja omaishoitajien jaksamista tuetaan vanhuspalveluissa työskentelevien työnjakoa uudistetaan omaishoidon resursseja vahvistetaan lisätään työikäisten mahdollisuuksia omaisen hoitamiseen Osatyökykyisille väyliä työhön sosiaalinen työllistäminen sosiaaliturvajärjestelmää uudistamalla osatyökykyisten työllistyminen kannustavammaksi sekä työllistymistä edistävämmäksi laajennetaan OSKU-toimintamallin käyttöä osatyökykyisten työllistymisen ja työssä jatkamisen tueksi työhönvalmennusta lisätään IV digitalisaatio Julkisten palveluiden digitalisointi toimintatavat uudistetaan ensisijaisesti digitaalisiksi ja palvelut käyttäjäläheisiksi tuottavuusloikka: puretaan sääntelyä ja byrokratiaa yhden luukun digitaaliset palvelut hallinnon sisäiset prosessit digitalisoidaan ja entiset prosessit puretaan julkisen hallinnon palveluketjussa sama asia kysytään kansalaisilta ja yrityksiltä vain kerran tarkoittaa enemmän uusia digitaalisia rajapintoja myös valtion ja kuntien välille avoimen datan ja tietovarantojen hyödyntäminen copyright Perlacon Oy

18 Talouden tasapainottamisohjelma Paketilla etsitään keinoja, jotka vaikuttavat rakenteisiin. Keinot voivat muuttaa palveluverkkoa ja heikentää palvelun laatua. Keinoilla pyritään palveluissa rahoitustilanteen vuoksi jopa lakisääteisen rajalle, mutta ei alle. Jos keinojen käytössä on odotettavissa henkilöstövaikutus, se on arvioitu keinon kohdalle. Henkilöstövaikutus voi kohdistua muuhinkin kuin Siikalatvan kunnan palveluksessa olevaan henkilöstöön. Henkilöstövaikutukset koetetaan aina kohdistaa ensin määräaikaisiin työntekijöihin ja käyttää eläköitymisen mahdollisuutta hyväksi. Vasta tämän jälkeen turvaudutaan muihin keinoihin copyright Perlacon Oy

19 Sivistystoimi copyright Perlacon Oy

20 Sivistystoimi Hovin koulun lakkauttaminen Tuntikehyksen pienentäminen Varhaiskasvatus: henkilöstön käytön tehostaminen, sijaisuuksien ja kouluavustajien määrän vähentäminen Ehdollinen-lukiokoulutuksen järjestäminen copyright Perlacon Oy

21 Hovin koulun lakkauttaminen Nykytila Hovin koulun tämän hetkinen oppilasmäärä on 34 oppilasta. Oppilasmäärä vastaa aika tarkalleen kunnan koko perusopetuksen oppilasvähenemää (-35 lasta) ajalla Koulun oppilasmäärä ennuste laskeva. Koulu 2-opettajainen. Toinen eläköitymässä ja toinen siirtyisi Aleksanterin ja/tai Gananderin kouluille ryhmien suurentuessa. Etäisyys 7 km Hovin koulu Aleksanterin koulu. Toimenpiteet Hovin koulu lakkautetaan 8/2016 alkaen. Säästöä syntyy yhden opettajaresurssin verran ( e/vuosi), yhdistelmätyöntekijän verran ( e/vuosi), ruokakuljetuskustannukset poistuvat (<5.000 e/vuosi). Kustannuksia syntyy kuljetuksista Hovista Aleksanteriin laskettaessa keskimäärin e/vuosi. Lisäksi kiinteistökustannus > e/v Jatkovalmisteltavat asiat Muut säästöt tulevat mm. siivouksen, kunnossapidon ja rakennuksen realisoinnin kautta. Hovin koulun kiinteistö laitetaan myyntiin tavoitteellisella hinnalla, ja jos järkevää kauppaa ei saada aikaiseksi, keskustellaan edelleen koulun käytöstä esimerkiksi kyläläisten kanssa. Hovin koulun pintaala on 523 m 2 ja tasearvo on e. Toimintakate YHT HTV Vastuuhenkilö Hovin koulun lakkauttaminen, netto ,5 Koulutoimenjohtaja copyright Perlacon Oy

22 Nykytila Tuntikehys, koulunkäyntiavustajat Siikalatvassa tarjottava tuntikehys on lakisääteistä tarjottavaa alarajaa korkeampi. Toimenpiteet Lukuvuodelle kunnanhallituksen päättämä 80 tunnin pienennys on vuositasolla euroa riippuen siitä, millaisiin viranhaltijoihin leikkauksen kohdistuvat: eli vuodelle 2015 noin euroa ja vuodelle 2016 noin euroa. UUSI OPS: Uusien opetussuunnitelmien voimaan tullessa lukuvuodesta eli alkaen tuntikehyksen leikkaaminen valtakunnalliseen minimimäärään tuo säästöä vuositasolla euroa. Koskee alaluokkien tunteja, joiden hinta on aineenopetuksen tunteja selkeästi alhaisempi. Riippuu myös opettajan virkavuosista. Vuonna 2016 säästö viiden kuukauden osalta euroa ja edellisen kohdan kpl lukujen kanssa yhteensä n euroa Säästöpotentiaali tuntikehyksestä, ryhmäkokomuutoksista, ainetarjonnasta vuonna 2015 vuonna euroa euroa Koulunkäyntiohjaajat Koulunkäyntiohjaajia kunnan palveluksessa on yhteensä 18,95 henkilöä, joista 10,7 vakituisia ja 8,28 määräaikaisia. Koulunkäyntiavustajien määrän vähentäminen -3 HTV:llä toimintojen uudelleen järjestelyillä. Toimintakate YHT HTV Vastuuhenkilö Tuntikehys ym Koulutoimenjohtaja Koulunkäyntiohjaajat Koulutoimenjohtaja copyright Perlacon Oy

23 Varhaiskasvatus Työsopimusten uusiminen - Henkilökunnan joustavampi liikuttelu Yksi kunta, yksi työssäkäyntialue Työsuhteiden muuttaminen sellaiseksi, että velvoittaa useamman yksikön tilannepaikkaukset Siikalatvan kunnan neljän kylän välillä. Pois entisestä neljän kunnan mallista kun ollaan yksi kunta Vähentää ulkopuolisten sijaisten käyttöä henkilökunnan joustavammat työjärjestelyt Vähentää henkilöstökustannuksia Tasaa työkuormitusta eri yksiköissä poikkeustilanteissa Ammattinimikkeistö yhtenäistetään Selkeytys päätöksenteossa ja hakeutumisprosessissa toiminnallinen kokonaisvastuu Poistetaan päällekkäiset työvaiheet, prosessisäästö Varhaiskasvatuksen päätökset tulee tehdä kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen puolella päivähoidon johtaja Perusopetuksen puolella päätökset tulee tehdä kokonaisuudessaan perusopetuksen puolella koulutoimenjohtaja Kuljetusperiaatteiden yhtenäistäminen yhdessä suunnittelu loogisempi reitistö, yhteiset periaatteet, säästöt Sijaisuudet kontrollin tiukentaminen Päivähoidon johtaja (tai hänen määräämänsä sijainen) päättää sijaisten sijoittelusta myös lyhyisiin alle 5 viikon sijaisuuksiin. Nyt vastuu hallintosäännön mukaan päivähoidon ohjaajatasolla. Kontrollin lisääminen Henkilökunnan tehokkaampi työajan käyttäminen Eri yksiköiden työkuorman tasaaminen Vuorohoito enintään kolmessa toimipisteessä Ryhmäperhepäivähoidosta päiväkotitoimointaan aina, kun se on mahdollista. Kirjaukset hallintosääntöön HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS Toimintakate YHT HTV Vastuuhenkilö Yksi kunta, yksi työssäkäyntialue Vastuiden selkeyttäminen Päivähoidon johtaja Kunnanjohtaja Sijaisuudet Päivähoidon johtaja copyright Perlacon Oy

24 Mahdollinen toinen vaihe: Lukio kunta luopuu ylläpidosta 8/2018 Siikalatvan lukio on yleislukio ja sijaitsee Pulkkilassa. Pääosa opiskelijoista tulee Siikalatvan ja Pyhännän kunnista. Lukion oppilasmäärä on laskeva. Siikalatvan lukion oppilasmäärä vähenee olennaisesti. Siikalatvan kunta on kasvattanut lukion vetovoimaa ei-lakisääteisesti avustamalla koulumatkoissa ja kustantamalla lukiolaisille koulutarvikkeita ja kirjoja. Valtionosuusperusteen ja toimintakustannusten erotus 2015 on e jonka lisäksi on huomioitu hallinnon sisäiset erät e ja verotulomenetyksiä e. Lakkautuspäätös tehdään mennessä, jos sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistamisella tms ei saada niin merkittävää toimintakustannusten alentamista, että kunnan talous sen ja tasapainottamisohjelman I avulla on saatavissa tasapainoon. Toimintakate YHT HTV Vastuuhenkilö Lukion ylläpidosta luopuminen (Koko summa e) -5,5 Koulutoimenjohtaja copyright Perlacon Oy

25 Sosiaali- ja terveyspalvelut copyright Perlacon Oy

26 Terveyspalveluiden kokonaisjärjestelyt Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen kokonaisulkoistusvaihtoehdon selvittäminen Ulkoistamisen taloudellinen vaikutus selvitetään marraskuun 2015 loppuun mennessä. Vaihtoehto keskittävälle sote-palveluiden rakenteelle. Ulkoistaminen mahdollista alkaen. Tavoitellaan erittäin huomattavaa säästöä. Laskelmiin on otettu oletussäästöksi yhteensä euroa, mikä koostuu vuoden euron ja seuraavan vuoden euron lisäsäästöstä. Tämä tarkoittaa useita (Helmen) henkilötyövuosia, laskelmassa tämä on oletettu 10:ksi henkilötyövuodeksi. Vaihtoehtoista, kustannuksia säästävää keskittävää toimintaa on esimerkiksi: Siirtyminen yhden terveyskeskuksen malliin Vuodeosaston lakkauttaminen copyright Perlacon Oy

27 Muita perusturvan palveluita Kotipalvelun kriteerit Kotipalvelu tuottaa tällä hetkellä myös asiointipalvelua asiakkaille. Asiointipalvelun kriteereitä tarkistetaan ja tehdään enemmän oikeaa tarveharkintaa vastaavaksi. Alueella on vanhuksia, jotka tarvitsevat palvelun (omaisia ei lähellä). Asiointipalvelua voidaan esim. järjestää työllistettyjen avulla, jos työtehtävään sopivia löytyy. Kunnan tavoite kasvattaa työllistettävien määrää tukee myös tätä tavoitetta. Kotipalveluiden kriteerien tarkistamisessa on varaa siitä syystä, että Vuoden 2013 tilastojen mukaan kotihoidon peittävyydet ovat korkeampia kuin STM:n laatusuositukset lukuihin verrattuna. Varastot, apteekkitoiminta Hoitotarvikkeet tilataan suoraan OYS:n keskusvarastolta 2 viikon välein kaikissa Helmen yksiköissä, joten isoja varastoja ei ole. Toimisto yms. tarvikkeet tilataan suoraan Lyrecolta 3-4 kertaa vuodessa. Lääkekeskuksen osalta aloitettu neuvottelut OYS:n keskusapteekin kanssa. Siirto onnistuu jo vuoden 2015 puolella. Farmaseutti jää Helmen palvelukseen ja hänelle tarjotaan töitä osastofarmaseuttina, toimi on mahdollista osa-aikaistaa. Lääkekeskus lakkautetaan ja farmaseutti muutetaan osa-aikaiseksi osastofarmaseutiksi. Järjestelyistä saatava säästö euroa. Täsmentyy tarjouskilpailun valmistuttua. Sosiaalityö, pitkäaikaistyöttömien eläkesovittelut Tehostetaan pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksia. Eläkeratkaisujen organisointi. Pitkäaikaistyöttömät käydä läpi terveystarkastuksin. Monet kunnat ovat ryhtyneet aktiiviseen seulontaan kustannusten taittamiseksi ja että henkilöt saadaan oikean statuksen alle. Sosiaaliohjaajan työpanos (Helmen uusi rekrytointi) tukisi tätä mallia, tietenkin yhdessä muun sosiaali- ja terveysammattilaisten joukon kanssa. Toimintakate YHT Kotipalvelun kriteerien tarkistaminen HTV Vastuuhenkilö perusturvajohtaja Lääkekeskuksen lakkauttaminen perusturvajohtaja Eläkesovittelut Siikalatvan työllistämisvastaava/ perusturvajohtaja copyright Perlacon Oy

28 Tekniikka ja yleishallinto copyright Perlacon Oy

29 Ruokapalvelu Ruokapalveluiden uudelleen järjestäminen erillisen ruokapalveluselvityksen mukaisesti. Kolmeen valmistuskeittiöön siirtyminen tuo toimintakustannuksiin nettosäästöä euroa, ruokapalvelupäällikön tarve on kustannuksissa mukana. Saneerausinvestoinnit yhteensä (Lähinnä Koivulehto ja Pihlajisto) ovat yhteensä euroa, mikä kokonaiskustannusvaikutusta laskettaessa on otettava toimintamenojen lisäksi huomioon. Saneeraukset 2016 aikana, keskitetyssä toiminnassa Hankekokonaisuuteen lisätään siivouksen ja ruokahuollon yhdistämisen valmistelu ja toteutus. Tämä kasvattanee sopeutumismahdollisuutta. Toimintakate YHT HTV Vastuuhenkilö Ruokapalvelut Tekninen johtaja copyright Perlacon Oy

Siikalatvan kunta. Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi 2015-2018, kunnanjohtajan esitys. Ohjausryhmän 6. kokous 11.8.

Siikalatvan kunta. Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi 2015-2018, kunnanjohtajan esitys. Ohjausryhmän 6. kokous 11.8. Siikalatvan kunta Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi 2015-2018, kunnanjohtajan esitys Ohjausryhmän 6. kokous 11.8.2015 Kirjasivat: HT Eero Laesterä KTM Katja Pesonen Tasapainottamisen

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014

Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talouden haasteet eivät häviä ei ole kysymys suhdannetaantumasta KL 08/2014(12.6.2014): Odotettua heikompi taloustilanne

Lisätiedot

Tarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat. HT Eero Laesterä

Tarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat. HT Eero Laesterä Tarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat HT Eero Laesterä 20.3.2014 Väestön muutokset Kunnan nimi: Tarvasjoki KNO 838 Muutos 2011-2040 2011 Osuus 2020 Osuus 2030 Osuus 2040 Osuus kpl kpl/v. %:ia

Lisätiedot

Forssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela

Forssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela Forssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela Forssa 1.12.2014 HT Eero Laesterä Yleinen talous 3.12.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 2 Kaikki yhteensä painokertoimin Painotettu Tasepohja Sij.

Lisätiedot

Lapinjärvi - Loviisa. Perlacon Oy, HT Eero Laesterä Tuomas Hanhela

Lapinjärvi - Loviisa. Perlacon Oy, HT Eero Laesterä Tuomas Hanhela Lapinjärvi - Loviisa Perlacon Oy, HT Eero Laesterä Tuomas Hanhela Asukasluku 2012 2040 Muutos Muutos/v. Lapinjärvi 2829 2893 2,3 % 0,1 % Loviisa 15519 16036 3,3 % 0,1 % Uusi kunta 18348 18929 3,2 % 0,1

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

Siikalatvan kunnassa on nykytilanteessa 6 kunnallista valmistuskeittiötä ja 6 jakelukeittiötä (kunnan oma ja Helmen ruokatuotanto).

Siikalatvan kunnassa on nykytilanteessa 6 kunnallista valmistuskeittiötä ja 6 jakelukeittiötä (kunnan oma ja Helmen ruokatuotanto). Kunnanhallitus 179 08.09.2014 Koulutuslautakunta 52 02.12.2014 Koulutuslautakunta 13 01.04.2015 Kunnanhallitus 108 20.04.2015 Kunnanvaltuusto 51 22.06.2015 RUOKAPALVELUSELVITYS Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio

Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio Perlacon Oy, HT Eero Laesterä KTM, BBA, IAT Katja Pesonen Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Teemat Lähentymiskriteerit Sopeutustarpeet 5.5.2014 Copyright Perlacon

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen uudessa terveydenhuollon mallissa Liisa-Maria Voipio-Pulkki/ Terveyspalveluryhmä Sosiaali- ja terveysministeriö Mikä on uusi terveydenhuollon malli? Työ on vielä

Lisätiedot

Kuntaliiton maakuntatilaisuus

Kuntaliiton maakuntatilaisuus Päivitetty kuntakohtaisilla dioilla 8.5.2016 Kuntaliiton maakuntatilaisuus 22.4.2016 Klo 12.00-16.00, Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, LAHTI HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Muutos 2000

Lisätiedot

TAE 2017 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33

TAE 2017 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 TAE 2017 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 Hallintovaliokunta (HaV) HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 talousarvioksi 7.10.2016 Yleistä Pääluokan loppusumma 14,6 mrd. euroa,

Lisätiedot

Toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi

Toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 877/02.02.00/2013 393 Toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kuntalain 65 :n mukaan taloussuunnitelman

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Vesilahden kunta. Eero Laesterä. 27.1.2014 Kuntalaistilaisuus. Hallintotieteiden tohtori

Vesilahden kunta. Eero Laesterä. 27.1.2014 Kuntalaistilaisuus. Hallintotieteiden tohtori Vesilahden kunta 27.1.2014 Kuntalaistilaisuus Eero Laesterä Hallintotieteiden tohtori Valtio Mrd 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Valtionvelan kehitys %/BKT 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994

Lisätiedot

Uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää

Uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää Uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen Pitkän aikavälin vastuunkannon korostaminen päätöksenteossa

Lisätiedot

TAE 2017 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33

TAE 2017 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 TAE 2017 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 Valtiovarainvaliokunta, kunta- ja terveysjaosto (KuTJ) HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 talousarvioksi 26.9.2016 Yleistä Pääluokan

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

Vuoden 2018 talousarvioesitys

Vuoden 2018 talousarvioesitys Vuoden 2018 talousarvioesitys Valtion toimenpiteiden yhteisvaikutus heikentää kuntataloutta noin 130 miljoonaa euroa. Kilpailukykysopimus ja indeksikorotusleikkaukset leikkaavat valtionosuusrahoitusta

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Askola Copyright Perlacon Oy 1

Askola Copyright Perlacon Oy 1 Askola Askolan tase on loppuraportissa esitellyillä mittareilla arvioituna joukon heikoin. Nettolainakanta on suurin ja taseeseen on kertynyt alijäämää. Myös käyttöomaisuuden määrä on pienin. Toisaalta

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Ajankohtaista kuntataloudesta mitä uutta kehysriihen jälkeen

Ajankohtaista kuntataloudesta mitä uutta kehysriihen jälkeen Ajankohtaista kuntataloudesta mitä uutta kehysriihen jälkeen Olli Savela, kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Paikallispolitiikan seminaari 6.4.2014 Lahti Isoja kuntatalouteen vaikuttavia päätöksiä Kuntien

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma ja valtion TMAE uusi julkisen talouden ohjausjärjestelmä - hallitusohjelman toimeenpano

Kuntatalousohjelma ja valtion TMAE uusi julkisen talouden ohjausjärjestelmä - hallitusohjelman toimeenpano Kuntatalousohjelma ja valtion TMAE 2016 - uusi julkisen talouden ohjausjärjestelmä - hallitusohjelman toimeenpano Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Reijo Vuorento Apulaisjohtaja 18.11.2014 Kuntatalouden uusi

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT , KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI 2017-2025 / VALT.SEMINAARIT 24.8.17, 5.9.17 MISSIO (MIKÄ ON KUNNAN TEHTÄVÄ? MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?) Kuntalaki 410/2015 Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 KOKOUSAIKA 19.12.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 63 64 65 1 66 2 67 68 Kokouksen

Lisätiedot

Koko kunnan toteutuma 1-12 2015.xlsx. 12.1.2016 Tammikuu-Joulukuu 2015 922 Vesilahti

Koko kunnan toteutuma 1-12 2015.xlsx. 12.1.2016 Tammikuu-Joulukuu 2015 922 Vesilahti Koko kunnan toteutuma 1-12 2015.xlsx Tuloslaskelma 12.1.2016 Tammikuu-Joulukuu 2015 922 Vesilahti Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Toimintatuotot 6 097 508 4 956 115 1 141 393

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Riitta Ekuri

Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Riitta Ekuri Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Hallintotieteiden tohtori Riitta Ekuri Erityisasiantuntija Kenen toimeksianto?

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Katsaus omais- ja perhehoidon edistämisestä sekä eräistä kärkihankkeista

Katsaus omais- ja perhehoidon edistämisestä sekä eräistä kärkihankkeista Katsaus omais- ja perhehoidon edistämisestä sekä eräistä kärkihankkeista Marjo Lavikainen, Erkki Papunen, Anne-Mari Raassina & Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysvaliokunta 13.10.2015 Hyvinvointi ja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Hallitusohjelma - kosketuspinnat köyhyyteen ja huono-osaisuuteen

Hallitusohjelma - kosketuspinnat köyhyyteen ja huono-osaisuuteen Hallitusohjelma - kosketuspinnat köyhyyteen ja huono-osaisuuteen Kari Ilmonen DIAK-työpaja Pieksämäki 9.12.2015 Pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelma - toukokuu 2015 visiona: Suomi 2025 - yhdessä

Lisätiedot

StV Asia: K 14/2017 vp Hallituksen vuosikertomus 2016

StV Asia: K 14/2017 vp Hallituksen vuosikertomus 2016 StV 6.9.2017 Asia: K 14/2017 vp Hallituksen vuosikertomus 2016 Strategiajohtaja Liisa Heinämäki, STM 1 5.9.2017 Hallitusohjelma STM:ssä 2 Reformeista sote -uudistus on keskeinen mukaan lukien tietojärjestelmän

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 13/2006 KOKOUSAIKA Perjantaina 10.11.2006 kello 9.00-10.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Siun soten kehys Omistajaohjaus

Siun soten kehys Omistajaohjaus Siun soten kehys 2018 Omistajaohjaus 10.10.2017 MAKSUSOSUUKSIEN PERUSTEET Perussopimuksen 24 ja 25 Järjestämis- ja tuottamisvastuun aiheuttamat nettokustannukset rahoitetaan jäsenkuntien suorittamalla

Lisätiedot

Nurmijärven talous sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. Eero Laesterä, HT

Nurmijärven talous sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. Eero Laesterä, HT Nurmijärven talous sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Eero Laesterä, HT 5.4.2017 2 Väestö Väestömuutos Nurmijärvi 2006 2011 2015 2020 2030 2040 2006-15 2006-15/v 2006-15 2006-15/v 2015-20 2015-20/v 2015-20

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupunki Talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Tampereen strategian lähtökohdat - koko kaupungin näkökulma

Tampereen strategian lähtökohdat - koko kaupungin näkökulma Tampereen strategian lähtökohdat - koko kaupungin näkökulma Tampereen kaupungin johdon yhteinen strategiastartti 25.4.2017 konsernijohtaja Juha Yli-Rajala 1 Kaupunkistrategian onnistuminen koko kaupungin

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

HE 85/2016 VP. Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Erkki Papunen Anne-Mari Raassina

HE 85/2016 VP. Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Erkki Papunen Anne-Mari Raassina HE 85/2016 VP Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa Erkki Papunen Anne-Mari Raassina 25.5.2016 Tausta ja tavoite Taustalla hallitusohjelman kirjaukset omaishoitajien ja

Lisätiedot

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet 5, 5 ja 4 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet vuosille 5, 5 ja 4 6 4 9 8 7 65, 7,9 8,6 79,8 4 5 6 8 7 95 5 5 6 4 5 4 4 8 7

Lisätiedot

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Kuntaliiton näkökulma Sivistystoimen talouspäälliköt ry Kuntatalo 9.-10.6.2016 Kuntien valtionosuudet osana Suomen valtionapujärjestelmää 11 mrd. (11,7 mrd. v. 2016)

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin taloustilanne. Valtuustoseminaari Sirkka Lankila

Rovaniemen kaupungin taloustilanne. Valtuustoseminaari Sirkka Lankila Rovaniemen kaupungin taloustilanne Valtuustoseminaari 18.3.2013 Sirkka Lankila Vuoden 2012 tilinpäätös on alijäämäinen Tilinpäätös on valmistumassa ja julkistetaan kokonaisuudessaan 27.3. Koko kaupungin

Lisätiedot

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA Liisa Saarenmaa MMM 23.11.2015 SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus Sipilän hallitusohjelman toimintasuunnitelma Muutosohjelma, jonka tavoitteena nostaa Suomen talous

Lisätiedot

Mistä löytyy Suomen kuntien tie?

Mistä löytyy Suomen kuntien tie? Mistä löytyy Suomen kuntien tie? Kuntajohtajapäivät, Seinäjoki Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja Uhkaava talouskriisi tuo lisähaasteita entisetkin isoja Uhkaava talouskriisi tuo vain lisähaasteita,

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Talous-ja henkilöstöhallinnon keskittäminen, vakanssien nimikkeiden muutokset

Talous-ja henkilöstöhallinnon keskittäminen, vakanssien nimikkeiden muutokset Kunnanhallitus 154 02.05.2017 Kunnanhallitus 173 15.05.2017 Talous-ja henkilöstöhallinnon keskittäminen, vakanssien nimikkeiden muutokset 847/01.01.00/2016 Kunnanhallitus 02.05.2017 154 Vuoden 2017 talousarvioon

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Kunnanhallitus 242 12.10.2015 Perusturvalautakunta 54 21.10.2015 Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Khall 12.10.2015 242 Kunnanjohtaja Unto Murto antaa asiasta 07.10.2015

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Hyvinvointi ja terveys strategisena tavoitteena

Hyvinvointi ja terveys strategisena tavoitteena Hyvinvointi ja terveys strategisena tavoitteena TERVIS hyvinvointifoorumi 02.09.2015 Kuopio Neuvottelevavirkamies Heli Hätönen Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvointi ja terveys strategisena tavoitteena

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Kuntien valtionosuudet v. 2016

Kuntien valtionosuudet v. 2016 Kuntien valtionosuudet v. 2016 Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Helsinki Kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen Suomen Kuntaliitto Miksi valtionosuus muuttuu vuosittain? Vuosittaiset automaattimuutokset» Määräytymistekijöiden,

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Talousarvion ja -suunnitelman perusta Talousarvion ja -suunnitelman perustana on Haapaveden kaupungin strategia. Sen mukaisesti

Lisätiedot

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä 11.4.2017 klo 18.00 Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Kuntastrategia on kunnan toiminnan punainen lanka, tie kohti haluttua tulevaisuutta Uuden kuntalain

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun

Lisätiedot

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen perusopetuksen tulosalueella Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus Perusresurssien turvaaminen Kaikille lapsille ja oppilaille taataan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano

Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano Hallitusneuvos Pekka Järvinen Syyskuu 2016 5.9.2016 1 Tässä esityksessä Voimaanpanolaki Henkilöstö Omaisuus Rahoitus Maakunta sote-tehtävissä Toimeenpanon tuki

Lisätiedot

KUULEMINEN RUOVEDEN KUNNAN KOULULAITOKSEN PEKKALAN JA VISUVEDEN KYLÄKOULUJEN LAKKAUTTAMISASIASSA (Kuntalaki 29 ja Hallintolaki 34 ) 3.6.

KUULEMINEN RUOVEDEN KUNNAN KOULULAITOKSEN PEKKALAN JA VISUVEDEN KYLÄKOULUJEN LAKKAUTTAMISASIASSA (Kuntalaki 29 ja Hallintolaki 34 ) 3.6. KUULEMINEN RUOVEDEN KUNNAN KOULULAITOKSEN PEKKALAN JA VISUVEDEN KYLÄKOULUJEN LAKKAUTTAMISASIASSA (Kuntalaki 29 ja Hallintolaki 34 ) 3.6.2014 Urheilutalolla Ruovesi Ruoveden valtuusto on strategiassaan

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 249 20.06.2016 Kaupunginhallitus 342 19.09.2016 Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2017-2020 310/04.041/2016 KH 20.06.2016 249 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot