Siikalatvan kunta. Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi , kunnanjohtajan esitys. Ohjausryhmän 6. kokous 11.8.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siikalatvan kunta. Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi 2015-2018, kunnanjohtajan esitys. Ohjausryhmän 6. kokous 11.8."

Transkriptio

1 Siikalatvan kunta Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi , kunnanjohtajan esitys Ohjausryhmän 6. kokous Kirjasivat: HT Eero Laesterä KTM Katja Pesonen

2 Tasapainottamisen taustaa Kunnan talouden tasapaino on heikentynyt Sote-palvelut - erikoissairaanhoito mukaan lukien - ovat 65 % toimintakatteesta. Sote toimii yhteistoimialueella Haapaveden kunnan isännöimänä (Helmi) Ylivieskan kaupunki toimii pelastustoimen palveluiden vastuukuntana (1,6 % toimintakatteesta). Oman toiminnan osuus on siten n. 33% toimintakatteesta. Vuosi 2013 oli -1,6 meur alijäämäinen sote-menojen rajun nousun ja verotulojen heikentymisen sekä valtionosuusleikkausten seurauksena. Myös vuodesta 2014 olisi myös muodostunut alijäämäinen ilman valtionosuuden harkinnanvaraista korotusta ja konsernin sisäisiä kertaluontoisia tuloja. Harkinnanvaraista rahoitusavustusta ei saa enää vuonna Tuloveroprosentti on vuonna 2015 jo maan korkeimpia eli 22,25 % Väestön väheneminen jatkui edelleen -50 asukkaan verran vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan. Siikalatvan asukasluku oli asukasta. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä sekä omavaraisuusaste oli 49,81 % (2013: 50,30 %) ja suhteellinen velkaantuneisuus 36,60 % (2013: 35,54 %) Valtuusto päätti vuoden 2015 talousarvion hyväksymisen yhteydessä talouden tasapainottamiseen käynnistämisestä. Työn tausta-aineisto on jaettu työn aloittamisen yhteydessä. Painelaskenta ja muuttunut sopeutustarve on päivitettynä tämän aineiston yhteydessä copyright Perlacon Oy

3 Uuden kuntalain keskeiset Uusi kuntalaki tuli voimaan Esimerkiksi kunnan taloutta koskevia säännöksiä sovelletaan jo tänä vuonna. Suurta osaa lain säännöksistä sovelletaan kuitenkin vasta seuraavan valtuustokauden alusta lukien. Uusi kuntalaki edistää kunnan asukkaiden itsehallinnon ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista sekä kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä. Laissa otetaan huomioon kunnan toiminta laajasti. Kunnan toimintaa tulee ohjata kokonaisuutena riippumatta siitä, hoidetaanko tehtäviä kunnan omassa organisaatiossa, kuntayhtymässä, kunnan omistamissa yhtiöissä tai ostopalveluina. Kuntalaki mahdollistaa edelleen kunnan hallinnon ja taloudenhoidon järjestämisen paikallisten olosuhteiden mukaan. Osaksi säännökset ovat kuitenkin nykyistä velvoittavampia. Kuntien uusia lakisääteisiä velvoitteita ovat kuntastrategian laatiminen, johtajasopimuksen tekeminen kunnan ja kunnanjohtajan välillä, nuorisovaltuuston ja vammaisneuvoston asettaminen, konserniohjeiden sisältövaatimukset, kuntayhtymän alijäämän kattaminen, takausten rajoittaminen, kiinteistön myyntiä koskevat säännökset, mahdollisuus antaa palveluvelvoite sekä kunnan toiminnan kannalta keskeisten asiakirjojen, päätöspöytäkirjojen sekä sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten julkaiseminen yleisessä tietoverkossa. Uusi kuntalaki velvoittaa yhdistämään kuntastrategian ja tasapainoisen talouden. Vuonna 2017 kunnan taloutta tarkastellaan kokonaisuutena, konsernirakenne ei siis pelasta kuntaa mahdollisilta sopeutustoimilta. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus) copyright Perlacon Oy

4 Hyväksytty sopeutusprosessi Ohjausryhmän nimeäminen ja järjestäytyminen Tasapainotustavoitteen asettaminen, keinovalikoiman hyväksyminen ohjausryhmä Prosessin hyväksyminen asetetuissa rajoissa (valtuuston hyväksymä prosessi) Kuntalaistilaisuus Haastattelut konsultti Työn tekeminen ohjausryhmän ohjauksessa, johtoryhmä ja konsultti Ohjausryhmän työn hyväksyminen Tiedottaminen YT-elimille ja henkilökunnalle ohjausryhmän työn julkistaminen PÄIVÄYS Työn tiedottaminen hallitukselle PÄIVÄYS Hallituksen käsittely ja hallituksen esitys valtuustolle Valtuuston kokous päättää kokonaisuudesta PÄIVÄYS copyright Perlacon Oy

5 Ohjausryhmä Selvitysprosessia johtaa kunnanhallituksen ( 50) nimeämä ohjausryhmä Timo Hakkarainen khall pj (kesk.) ohjausryhmän pj. Kaisa Louet-Similä kvalt pj (kesk.) Aaro Vikki kvalt I vpj (kesk.) Seppo Kallio kvalt II vpj (vas.) Ilmari Ojakoski kvalt III vpj (sd.) Pirkko Pehkonen khall vp. kesk Matti Tervonen khall jäs. (ps.) Liisa Ojantakanen khall jäs. (kesk.) Tuomo Haapalahti kunnanjohtaja Sirpa Leinonen henkilöstön edustaja Hilkka Ihalainen talousjohtaja, ohjausryhmän sihteeri copyright Perlacon Oy

6 Prosessin kulku Kunnanvaltuusto. Päätös tasapainottamistyöhön ryhtymisestä kunnan talousarvion hyväksymisen yhteydessä Kunnanhallitus. Kilpailutuksen perusteella valittu Perlacon Oy konsultiksi tasapainottamiskumppaniksi Kj aloituspalaveri ja talousanalyysin esittely johtoryhmälle Kuntalaistilaisuus Ohjausryhmän kokous, talousanalyysin esittely Viranhaltijoiden haastattelupäivät , , , ja Ohjausryhmän jäsenien haastattelut ja 21.4 Ohjausryhmän jäsenien haastattelut Helmen johtavien viranhaltijoiden haastattelut Ohjausryhmän kokous (OHRY) Ohjausryhmän kokous (OHRY) Ohjausryhmän kokous (OHRY) Ohjausryhmän kokous (OHRY) Ohjausryhmän kokous (OHRY) PÄÄTÖS: esitys k-hallitukselle xx.xx.2015 Suunnitelman (OHRYn esitys) esittely henkilöstölle ja YT-elimen jäsenille xx.xx.2015 Yhteistyötoimikunnan kokous -> lausunto suunnitelmasta xx.xx.2015 Kunnanhallituksen käsittely -> esitys valtuustolle Valtuuston iltakoulu xx.xx.2015 Valtuuston käsittely -> paketin hyväksyminen copyright Perlacon Oy

7 Lähtötilanne velkatasapaino Siikalatva Velkatasapaino TP 2012 TP 2013 TP 2014 Tpe 2015 TASU 2016 TASU 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku Verotettava tulo Muutos-% -2,33 % 1,50 % -1,00 % 2,40 % 2,30 % -0,38 % 0,57 % 0,57 % Veroprosentti 21,75 21,75 21,75 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 Toimintakate Muutos 4,45 % 0,03 % 3,12 % 2,58 % 2,58 % 2,58 % 2,58 % 2,58 % Sopeutus Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Nettoinvestoinnit Lainakanta 1000 eur Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina veroprosenttia 15,08 16,94 19,88 26,73 28,81 31,15 36,54 42,84 50, copyright Perlacon Oy

8 Lähtötilanne millä kasvuilla Siikalatva Millä toimintakatteen kasvulla? TP 2012 TP 2013 TP 2014 Tpe 2015 TASU 2016 TASU 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku Verotettava tulo Muutos-% -2,33 % 1,50 % -1,00 % 2,40 % 2,30 % -0,38 % 0,57 % 0,57 % Veroprosentti 21,75 21,75 21,75 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 Toimintakate Muutos 4,45 % 0,03 % 3,12 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % Sopeutus Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Nettoinvestoinnit Lainakanta 1000 eur Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina veroprosenttia 15,08 16,94 19,88 26,73 27,31 26,68 27,45 27,57 26, copyright Perlacon Oy

9 Lähtötilanne verotasapaino Siikalatva Verotasapaino TP 2012 TP 2013 TP 2014 Tpe 2015 TASU 2016 TASU 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku Verotettava tulo Muutos-% -2,33 % 1,50 % -1,00 % 2,40 % 2,30 % -0,38 % 0,57 % 0,57 % Veroprosentti 21,75 21,75 21,75 22,25 23,25 24,25 25,25 26,25 27,25 Toimintakate Muutos 4,45 % 0,03 % 3,12 % 2,58 % 2,58 % 2,58 % 2,58 % 2,58 % Sopeutus Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Nettoinvestoinnit Lainakanta 1000 eur Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina veroprosenttia 15,08 16,94 19,88 26,73 27,81 28,14 30,46 32,70 34, copyright Perlacon Oy

10 Sopeutuksen tavoite Siikalatva Sopeutustarve TP 2012 TP 2013 TP 2014 Tpe 2015 TASU 2016 TASU 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku Verotettava tulo Muutos-% -2,33 % 1,50 % -1,00 % 2,40 % 2,30 % -0,38 % 0,57 % 0,57 % Veroprosentti 21,75 21,75 21,75 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 Toimintakate Muutos 4,45 % 0,03 % 0,52 % -0,02 % -0,02 % -0,02 % 2,58 % 2,58 % Sopeutus Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Nettoinvestoinnit Lainakanta 1000 eur Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina veroprosenttia 15,08 16,94 19,88 25,17 24,19 22,00 21,04 20,91 21, Copyright Perlacon Oy

11 Ohjausryhmän linjaus tavoiteltavasta tilasta Ohjausryhmä linjasi, että taloutta ei sopeuteta veronkorotuksilla vaan rakenteellisilla ratkaisuilla. Kuntaan laadittavalla sopeuttamissuunnitelmalla tavoitellaan 1,5 miljoonan euron rakenteellisia sopeuttamiskeinoja. Sopeuttamisohjelmalla tavoitellaan sellaista välivaihetta, minkä avulla kunta selviää siihen saakka kun sote on toteutunut ja kuntien uusi tilanne selviää. Suunnitelman hyväksyy valtuusto. Suunnitelma on keskeinen uutta talousarviokautta ja sen toimenpiteitä suunniteltaessa copyright Perlacon Oy

12 Hallitusohjelma Hallitusohjelmassa korostuu seuraava kuntakehityksen iso kuva Kunnan roolin muutos Viesti siitä, että uudistaminen tapahtuu alhaalta ylöspäin Kuntien liikkuma-alaa lisätään Kuntakokeilujen hyödyntäminen Kunta-valtiokumppanuuden vahvistaminen Uudistumista edistävä julkisjohtaminen Edellä olevat merkitsevät seuraavaa: Kunnan roolin muutos Hallitusohjelmalinjauksessa korostetaan paikallisuuden merkitystä sekä kunnan roolia ihmisten yhteisönä. Kunnan tehtävänä on huolehtia asukkaiden, yritysten ja yhteisön elämisen mahdollisuuksista. Kunnan elinvoimatehtävä korostuu nykyisen palvelujen järjestämistehtävän sijaista. Hallitus valmistelee sote-uudistusta kuntaa suurempien itsehallintoalueiden pohjalta. Ei ole määritelty tavoitteellista aikataulua vielä siitä, miten prosessin on tarkoitus viedä eteenpäin. Siikalatvan kunnan kehittämisessä tulee myös keskeisesti tavoitella hallitusohjelman mukaista kunnan kehittämistä. Seuraavissa dioissa uuden hallitusohjelman vaikutukset kuntatalouteen sekä hallituksen päättämät hallinnonalakohtaiset sopeutustoimet copyright Perlacon Oy

13 Uuden hallitusohjelman vaikutukset kuntatalouteen Aiempia valtionosuusleikkauksia ja valtionosuusuudistuksen vaikutuksia ei poisteta eikä kompensoida. Vuonna 2016 annetaan 400 miljoonaa euroa lisävaltionosuutta, millä kompensoidaan aiemmat lisätehtävät. Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisellä ja toimintojen joustavoittamisella tavoitellaan noin miljardin vahvistusta julkiseen talouteen. Miten tämä käytännössä toteutuu, on vielä epäselvää. Kun valtionosuus peruspalvelujen rahoitukseen on noin 25 prosenttia, kuntien valtionosuuksia alennetaan samassa suhteessa siitä summasta jolla kuntien tehtävät euromääräisesti vähenevät. Asiakasmaksutulojen osalta ehdottoman tärkeätä on, että ne vahvistavat kuntataloutta täysimääräisesti. Julkista taloutta sopeutetaan vuoden 2019 tasolla 4 miljardilla eurolla, josta kuntien osuus on noin 700 milj. euroa. Verotuksen osalta merkittävin huomio on, että kuntien korotettua yhteisövero-osuutta ei jatketa vuoden 2015 jälkeen. Tämä merkitsee kuntien tulopohjan heikentymistä noin 270 miljoonalla eurolla. Kun kiinteistöveroon tehdään tarkennuksia 100 miljoonan euron edestä ja verovähennykset kompensoidaan, niin kuntien veropohjaan tapahtuvat muutokset jäävät noin 170 miljoonaa miinukselle copyright Perlacon Oy

14 Hallituksen päättämät hallinnonalakohtaiset sopeutustoimet Opetus ja kulttuuri Varhaiskasvatus lapsen subjektiivisen päivähoidon rajaaminen rajaus puolipäiväiseksi kun toinen vanhemmista kotona em. rajaus myös yksityisen hoidon tukeen nostetaan päivähoidossa yli 3-vuotiaiden lasten kasvattajien määrän suhdetta 1/7 1/8 Peruskoulu ryhmäkoon pienentämiseen myönnettävän valtionavustuksen poistaminen osittainen luopuminen myös muista yleissivistävän koulutuksen laadun parantamiseen myönnettävistä avustuksista (laadullinen kehittäminen, koulutuksellinen tasa-arvo, kerhotoiminta, oppimisympäristöt ym.) Sosiaali- ja terveyspalvelut vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen tarkistaminen tehostettuun palveluasumiseen ja vanhustenhoitoon mitoitus 0,4-0,5 htt/asiakas (nykyinen 0,5) terveyskeskusten vuodeosastosuositus säilyy ennallaan 0,6-0,7 htt/asiakas erikoissairaanhoidon kustannusten hillitsemiseksi kannustejärjestelmä sairaanhoitopiireille tai vastaaville palvelutuottajille (esim. sairastavuus, ikärakenne, väestötiheys tmv.) erikoissairaanhoitoon säädetään hoitoon ohjaamisen velvoite yksiköihin, jotka täyttävät osaamisvelvoitteen minimit sosiaali- ja terveysmaksujen asiakasmaksujen korotus päivähoitomaksujen korotus tai tuodaan uusi ylin maksuluokka koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut ajantasaistetaan copyright Perlacon Oy

15 Hallituksen kärkihankkeet kuntien kehittämisen ohjureina I Osaaminen ja koulutus Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Oppimisympäristöjen digitalisointi ja uusien pedagogisten mallien käyttöönotto koulutuksen järjestäjän ja yrityselämän vuorovaikutuksen lisääminen syntyykö tähän velvoitteita? digitaaliset materiaalit peruskouluihin oppimistapoja- ja ympäristöjä muutetaan perinteisen luokkaopetuksen rooli muuttuu ja pedagogiikka nousee enemmän keskiöön Liikkuva koulu-hanke valtakunnalliseksi, liikkumalla tunti päivässä Kielenopetuksen monipuolistaminen alueellinen kokeilu vieraan kielen opettamisen aloittamisesta jo 1. luokalta lähtien Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi joustavat opintopolut, nopeammin työelämään Työpaikalla tapahtuvaa oppimista lisätään kelpoisuusehtoja julkisella sektorilla uudistetaan toisen asteen ja korkeakoulun yhteyden tiivistäminen lisätään taiteen perusopetusta ja kulttuuritoimintaa Nuorisotakuuta kehitetään yhteisötakuun suuntaan Etsivää nuorisotyötä vahvistetaan ja työnetsijätoimintaa sekä nuorten mielenterveyspalveluita copyright Perlacon Oy

16 Hallituksen kärkihankkeet kuntien kehittämisen ohjureina II Hyvinvointi ja terveys Palvelut asiakaslähtöiseksi varhaisen tuen ja ennaltaehkäisyn painottaminen yli hallinnonrajojen määritellään julkinen palvelulupaus palveluiden kustannukset ja laatu läpinäkyväksi terveysteknologian parempi hyödyntäminen tehostetaan sähköisten palveluiden hyödyntämistä myös omahoidossa ja neuvonnassa mobiilit, sähköiset palvelut hoitoprosesseissa sekä terveysneuvonnassa voisivat kuntapuolella olla tällaisia kuntien/kuntayhtymien kanssa yhteistyössä käynnistetään palvelusetelijärjestelmän laajentamiseen tähtäävä kokeilu Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta liikkumistottumuksien, terveellisten elämäntapojen sekä ravintotottumusten ohjaamista kansallinen mielenterveyttä edistävä hanke käynnistetään kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus päihdekuntoutuksen vaikuttavuutta tehostetaan kunnat yksi toimija Toteutetaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma lapsi- ja perhepolitiikan kehittäminen hallintorajat ylittäen tietosuojalainsäädännön uudistaminen moniammatillisen yhteistyön lisäämiseksi vaikuttaa myös jatkossa väistämättä koko palveluketjuun lapsiperheiden kotipalveluiden tukemiseen kohdennetaan määrärahoja lastensuojelun uudistaminen otetaan käyttöön päätösten lapsi- ja perhevaikutusten arviointi laaja vaikutus kunnissa kaikkiin tehtäviin päätöksiin Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa copyright Perlacon Oy

17 Hallituksen kärkihankkeet kuntien kehittämisen ohjureina II Hyvinvointi ja terveys kotihoitoa lisätään varmistaen vanhuspalvelulain toteutuminen kehitetään erilaisia asumismuotoja omaishoitajien jaksamista tuetaan vanhuspalveluissa työskentelevien työnjakoa uudistetaan omaishoidon resursseja vahvistetaan lisätään työikäisten mahdollisuuksia omaisen hoitamiseen Osatyökykyisille väyliä työhön sosiaalinen työllistäminen sosiaaliturvajärjestelmää uudistamalla osatyökykyisten työllistyminen kannustavammaksi sekä työllistymistä edistävämmäksi laajennetaan OSKU-toimintamallin käyttöä osatyökykyisten työllistymisen ja työssä jatkamisen tueksi työhönvalmennusta lisätään IV digitalisaatio Julkisten palveluiden digitalisointi toimintatavat uudistetaan ensisijaisesti digitaalisiksi ja palvelut käyttäjäläheisiksi tuottavuusloikka: puretaan sääntelyä ja byrokratiaa yhden luukun digitaaliset palvelut hallinnon sisäiset prosessit digitalisoidaan ja entiset prosessit puretaan julkisen hallinnon palveluketjussa sama asia kysytään kansalaisilta ja yrityksiltä vain kerran tarkoittaa enemmän uusia digitaalisia rajapintoja myös valtion ja kuntien välille avoimen datan ja tietovarantojen hyödyntäminen copyright Perlacon Oy

18 Talouden tasapainottamisohjelma Paketilla etsitään keinoja, jotka vaikuttavat rakenteisiin. Keinot voivat muuttaa palveluverkkoa ja heikentää palvelun laatua. Keinoilla pyritään palveluissa rahoitustilanteen vuoksi jopa lakisääteisen rajalle, mutta ei alle. Jos keinojen käytössä on odotettavissa henkilöstövaikutus, se on arvioitu keinon kohdalle. Henkilöstövaikutus voi kohdistua muuhinkin kuin Siikalatvan kunnan palveluksessa olevaan henkilöstöön. Henkilöstövaikutukset koetetaan aina kohdistaa ensin määräaikaisiin työntekijöihin ja käyttää eläköitymisen mahdollisuutta hyväksi. Vasta tämän jälkeen turvaudutaan muihin keinoihin copyright Perlacon Oy

19 Sivistystoimi copyright Perlacon Oy

20 Sivistystoimi Hovin koulun lakkauttaminen Tuntikehyksen pienentäminen Varhaiskasvatus: henkilöstön käytön tehostaminen, sijaisuuksien ja kouluavustajien määrän vähentäminen Ehdollinen-lukiokoulutuksen järjestäminen copyright Perlacon Oy

21 Hovin koulun lakkauttaminen Nykytila Hovin koulun tämän hetkinen oppilasmäärä on 34 oppilasta. Oppilasmäärä vastaa aika tarkalleen kunnan koko perusopetuksen oppilasvähenemää (-35 lasta) ajalla Koulun oppilasmäärä ennuste laskeva. Koulu 2-opettajainen. Toinen eläköitymässä ja toinen siirtyisi Aleksanterin ja/tai Gananderin kouluille ryhmien suurentuessa. Etäisyys 7 km Hovin koulu Aleksanterin koulu. Toimenpiteet Hovin koulu lakkautetaan 8/2016 alkaen. Säästöä syntyy yhden opettajaresurssin verran ( e/vuosi), yhdistelmätyöntekijän verran ( e/vuosi), ruokakuljetuskustannukset poistuvat (<5.000 e/vuosi). Kustannuksia syntyy kuljetuksista Hovista Aleksanteriin laskettaessa keskimäärin e/vuosi. Lisäksi kiinteistökustannus > e/v Jatkovalmisteltavat asiat Muut säästöt tulevat mm. siivouksen, kunnossapidon ja rakennuksen realisoinnin kautta. Hovin koulun kiinteistö laitetaan myyntiin tavoitteellisella hinnalla, ja jos järkevää kauppaa ei saada aikaiseksi, keskustellaan edelleen koulun käytöstä esimerkiksi kyläläisten kanssa. Hovin koulun pintaala on 523 m 2 ja tasearvo on e. Toimintakate YHT HTV Vastuuhenkilö Hovin koulun lakkauttaminen, netto ,5 Koulutoimenjohtaja copyright Perlacon Oy

22 Nykytila Tuntikehys, koulunkäyntiavustajat Siikalatvassa tarjottava tuntikehys on lakisääteistä tarjottavaa alarajaa korkeampi. Toimenpiteet Lukuvuodelle kunnanhallituksen päättämä 80 tunnin pienennys on vuositasolla euroa riippuen siitä, millaisiin viranhaltijoihin leikkauksen kohdistuvat: eli vuodelle 2015 noin euroa ja vuodelle 2016 noin euroa. UUSI OPS: Uusien opetussuunnitelmien voimaan tullessa lukuvuodesta eli alkaen tuntikehyksen leikkaaminen valtakunnalliseen minimimäärään tuo säästöä vuositasolla euroa. Koskee alaluokkien tunteja, joiden hinta on aineenopetuksen tunteja selkeästi alhaisempi. Riippuu myös opettajan virkavuosista. Vuonna 2016 säästö viiden kuukauden osalta euroa ja edellisen kohdan kpl lukujen kanssa yhteensä n euroa Säästöpotentiaali tuntikehyksestä, ryhmäkokomuutoksista, ainetarjonnasta vuonna 2015 vuonna euroa euroa Koulunkäyntiohjaajat Koulunkäyntiohjaajia kunnan palveluksessa on yhteensä 18,95 henkilöä, joista 10,7 vakituisia ja 8,28 määräaikaisia. Koulunkäyntiavustajien määrän vähentäminen -3 HTV:llä toimintojen uudelleen järjestelyillä. Toimintakate YHT HTV Vastuuhenkilö Tuntikehys ym Koulutoimenjohtaja Koulunkäyntiohjaajat Koulutoimenjohtaja copyright Perlacon Oy

23 Varhaiskasvatus Työsopimusten uusiminen - Henkilökunnan joustavampi liikuttelu Yksi kunta, yksi työssäkäyntialue Työsuhteiden muuttaminen sellaiseksi, että velvoittaa useamman yksikön tilannepaikkaukset Siikalatvan kunnan neljän kylän välillä. Pois entisestä neljän kunnan mallista kun ollaan yksi kunta Vähentää ulkopuolisten sijaisten käyttöä henkilökunnan joustavammat työjärjestelyt Vähentää henkilöstökustannuksia Tasaa työkuormitusta eri yksiköissä poikkeustilanteissa Ammattinimikkeistö yhtenäistetään Selkeytys päätöksenteossa ja hakeutumisprosessissa toiminnallinen kokonaisvastuu Poistetaan päällekkäiset työvaiheet, prosessisäästö Varhaiskasvatuksen päätökset tulee tehdä kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen puolella päivähoidon johtaja Perusopetuksen puolella päätökset tulee tehdä kokonaisuudessaan perusopetuksen puolella koulutoimenjohtaja Kuljetusperiaatteiden yhtenäistäminen yhdessä suunnittelu loogisempi reitistö, yhteiset periaatteet, säästöt Sijaisuudet kontrollin tiukentaminen Päivähoidon johtaja (tai hänen määräämänsä sijainen) päättää sijaisten sijoittelusta myös lyhyisiin alle 5 viikon sijaisuuksiin. Nyt vastuu hallintosäännön mukaan päivähoidon ohjaajatasolla. Kontrollin lisääminen Henkilökunnan tehokkaampi työajan käyttäminen Eri yksiköiden työkuorman tasaaminen Vuorohoito enintään kolmessa toimipisteessä Ryhmäperhepäivähoidosta päiväkotitoimointaan aina, kun se on mahdollista. Kirjaukset hallintosääntöön HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS Toimintakate YHT HTV Vastuuhenkilö Yksi kunta, yksi työssäkäyntialue Vastuiden selkeyttäminen Päivähoidon johtaja Kunnanjohtaja Sijaisuudet Päivähoidon johtaja copyright Perlacon Oy

24 Mahdollinen toinen vaihe: Lukio kunta luopuu ylläpidosta 8/2018 Siikalatvan lukio on yleislukio ja sijaitsee Pulkkilassa. Pääosa opiskelijoista tulee Siikalatvan ja Pyhännän kunnista. Lukion oppilasmäärä on laskeva. Siikalatvan lukion oppilasmäärä vähenee olennaisesti. Siikalatvan kunta on kasvattanut lukion vetovoimaa ei-lakisääteisesti avustamalla koulumatkoissa ja kustantamalla lukiolaisille koulutarvikkeita ja kirjoja. Valtionosuusperusteen ja toimintakustannusten erotus 2015 on e jonka lisäksi on huomioitu hallinnon sisäiset erät e ja verotulomenetyksiä e. Lakkautuspäätös tehdään mennessä, jos sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistamisella tms ei saada niin merkittävää toimintakustannusten alentamista, että kunnan talous sen ja tasapainottamisohjelman I avulla on saatavissa tasapainoon. Toimintakate YHT HTV Vastuuhenkilö Lukion ylläpidosta luopuminen (Koko summa e) -5,5 Koulutoimenjohtaja copyright Perlacon Oy

25 Sosiaali- ja terveyspalvelut copyright Perlacon Oy

26 Terveyspalveluiden kokonaisjärjestelyt Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen kokonaisulkoistusvaihtoehdon selvittäminen Ulkoistamisen taloudellinen vaikutus selvitetään marraskuun 2015 loppuun mennessä. Vaihtoehto keskittävälle sote-palveluiden rakenteelle. Ulkoistaminen mahdollista alkaen. Tavoitellaan erittäin huomattavaa säästöä. Laskelmiin on otettu oletussäästöksi yhteensä euroa, mikä koostuu vuoden euron ja seuraavan vuoden euron lisäsäästöstä. Tämä tarkoittaa useita (Helmen) henkilötyövuosia, laskelmassa tämä on oletettu 10:ksi henkilötyövuodeksi. Vaihtoehtoista, kustannuksia säästävää keskittävää toimintaa on esimerkiksi: Siirtyminen yhden terveyskeskuksen malliin Vuodeosaston lakkauttaminen copyright Perlacon Oy

27 Muita perusturvan palveluita Kotipalvelun kriteerit Kotipalvelu tuottaa tällä hetkellä myös asiointipalvelua asiakkaille. Asiointipalvelun kriteereitä tarkistetaan ja tehdään enemmän oikeaa tarveharkintaa vastaavaksi. Alueella on vanhuksia, jotka tarvitsevat palvelun (omaisia ei lähellä). Asiointipalvelua voidaan esim. järjestää työllistettyjen avulla, jos työtehtävään sopivia löytyy. Kunnan tavoite kasvattaa työllistettävien määrää tukee myös tätä tavoitetta. Kotipalveluiden kriteerien tarkistamisessa on varaa siitä syystä, että Vuoden 2013 tilastojen mukaan kotihoidon peittävyydet ovat korkeampia kuin STM:n laatusuositukset lukuihin verrattuna. Varastot, apteekkitoiminta Hoitotarvikkeet tilataan suoraan OYS:n keskusvarastolta 2 viikon välein kaikissa Helmen yksiköissä, joten isoja varastoja ei ole. Toimisto yms. tarvikkeet tilataan suoraan Lyrecolta 3-4 kertaa vuodessa. Lääkekeskuksen osalta aloitettu neuvottelut OYS:n keskusapteekin kanssa. Siirto onnistuu jo vuoden 2015 puolella. Farmaseutti jää Helmen palvelukseen ja hänelle tarjotaan töitä osastofarmaseuttina, toimi on mahdollista osa-aikaistaa. Lääkekeskus lakkautetaan ja farmaseutti muutetaan osa-aikaiseksi osastofarmaseutiksi. Järjestelyistä saatava säästö euroa. Täsmentyy tarjouskilpailun valmistuttua. Sosiaalityö, pitkäaikaistyöttömien eläkesovittelut Tehostetaan pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksia. Eläkeratkaisujen organisointi. Pitkäaikaistyöttömät käydä läpi terveystarkastuksin. Monet kunnat ovat ryhtyneet aktiiviseen seulontaan kustannusten taittamiseksi ja että henkilöt saadaan oikean statuksen alle. Sosiaaliohjaajan työpanos (Helmen uusi rekrytointi) tukisi tätä mallia, tietenkin yhdessä muun sosiaali- ja terveysammattilaisten joukon kanssa. Toimintakate YHT Kotipalvelun kriteerien tarkistaminen HTV Vastuuhenkilö perusturvajohtaja Lääkekeskuksen lakkauttaminen perusturvajohtaja Eläkesovittelut Siikalatvan työllistämisvastaava/ perusturvajohtaja copyright Perlacon Oy

28 Tekniikka ja yleishallinto copyright Perlacon Oy

29 Ruokapalvelu Ruokapalveluiden uudelleen järjestäminen erillisen ruokapalveluselvityksen mukaisesti. Kolmeen valmistuskeittiöön siirtyminen tuo toimintakustannuksiin nettosäästöä euroa, ruokapalvelupäällikön tarve on kustannuksissa mukana. Saneerausinvestoinnit yhteensä (Lähinnä Koivulehto ja Pihlajisto) ovat yhteensä euroa, mikä kokonaiskustannusvaikutusta laskettaessa on otettava toimintamenojen lisäksi huomioon. Saneeraukset 2016 aikana, keskitetyssä toiminnassa Hankekokonaisuuteen lisätään siivouksen ja ruokahuollon yhdistämisen valmistelu ja toteutus. Tämä kasvattanee sopeutumismahdollisuutta. Toimintakate YHT HTV Vastuuhenkilö Ruokapalvelut Tekninen johtaja copyright Perlacon Oy

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 SODANKYLÄN KUNTA Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Käsitelty kh 09.12.2014 393, liite 3 Hyväksytty kv 22.12.2014 117, liite 1 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 Kaupunginjohtajan esitys 22.10.2013 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 Talousarvio 2015 1 Sisällysluettelo sivu 3 4-13 4 5 7 14-16 17 19-20 21-38 22 23-25 26-27 28 29 30 31 32 33 34 35 36-38 38 39-42 43-48 49-52 53 62 63-68

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 Siikajoki on itsenäinen vireä kunta, joka toimii aktiivisesti seutukunnallisena kehittäjänä. Yritystoimintaa tuetaan aktiivisesti ja se on moni-ilmeistä modernista maataloudesta innovatiiviseen huipputeknologiaan.

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 Hyväksytty Kunnanvaltuusto 19.12.2013 68 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 Työpaikat

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

TALOUS- ARVIO 2015 SUUNNITELMA. Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61

TALOUS- ARVIO 2015 SUUNNITELMA. Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61 TALOUS- ARVIO 2015 TALOUS- SUUNNITELMA 2015 2017 Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61 1 Sisällysluettelo 1 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 1.1 Perustietoa Vaalan kunnasta...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 1 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 2 TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2014 1 1. KUNNAN STRATEGIA...3 1.1 Ympäröivän maailman muutokset...3 1.2 Kemiönsaaren strategia...4 1.3 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 ja 22.12.2014 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67

Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Sisällysluettelo Talousarviorakenne, toiminnan ja talouden sitovuudet Talousarvion rakenne 1 Toiminnan ja

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 1 YLITORNION KUNTA Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut 1 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä 1 Talousarvion

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

SOPIMUS MÄNTSÄLÄN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI

SOPIMUS MÄNTSÄLÄN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI Mäntsälän kunnanvaltuusto 18.6.2007 Mäntsälän kunta SOPIMUS MÄNTSÄLÄN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI Eero Laesterä Minna Ainasvuori 1. Johdanto... 2 2. Aiemmat tasapainotushankkeet ja kehittämisprojektit...

Lisätiedot