Siikalatvan kunta. Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi , kunnanjohtajan esitys. Ohjausryhmän 6. kokous 11.8.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siikalatvan kunta. Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi 2015-2018, kunnanjohtajan esitys. Ohjausryhmän 6. kokous 11.8."

Transkriptio

1 Siikalatvan kunta Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi , kunnanjohtajan esitys Ohjausryhmän 6. kokous Kirjasivat: HT Eero Laesterä KTM Katja Pesonen

2 Tasapainottamisen taustaa Kunnan talouden tasapaino on heikentynyt Sote-palvelut - erikoissairaanhoito mukaan lukien - ovat 65 % toimintakatteesta. Sote toimii yhteistoimialueella Haapaveden kunnan isännöimänä (Helmi) Ylivieskan kaupunki toimii pelastustoimen palveluiden vastuukuntana (1,6 % toimintakatteesta). Oman toiminnan osuus on siten n. 33% toimintakatteesta. Vuosi 2013 oli -1,6 meur alijäämäinen sote-menojen rajun nousun ja verotulojen heikentymisen sekä valtionosuusleikkausten seurauksena. Myös vuodesta 2014 olisi myös muodostunut alijäämäinen ilman valtionosuuden harkinnanvaraista korotusta ja konsernin sisäisiä kertaluontoisia tuloja. Harkinnanvaraista rahoitusavustusta ei saa enää vuonna Tuloveroprosentti on vuonna 2015 jo maan korkeimpia eli 22,25 % Väestön väheneminen jatkui edelleen -50 asukkaan verran vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan. Siikalatvan asukasluku oli asukasta. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä sekä omavaraisuusaste oli 49,81 % (2013: 50,30 %) ja suhteellinen velkaantuneisuus 36,60 % (2013: 35,54 %) Valtuusto päätti vuoden 2015 talousarvion hyväksymisen yhteydessä talouden tasapainottamiseen käynnistämisestä. Työn tausta-aineisto on jaettu työn aloittamisen yhteydessä. Painelaskenta ja muuttunut sopeutustarve on päivitettynä tämän aineiston yhteydessä copyright Perlacon Oy

3 Uuden kuntalain keskeiset Uusi kuntalaki tuli voimaan Esimerkiksi kunnan taloutta koskevia säännöksiä sovelletaan jo tänä vuonna. Suurta osaa lain säännöksistä sovelletaan kuitenkin vasta seuraavan valtuustokauden alusta lukien. Uusi kuntalaki edistää kunnan asukkaiden itsehallinnon ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista sekä kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä. Laissa otetaan huomioon kunnan toiminta laajasti. Kunnan toimintaa tulee ohjata kokonaisuutena riippumatta siitä, hoidetaanko tehtäviä kunnan omassa organisaatiossa, kuntayhtymässä, kunnan omistamissa yhtiöissä tai ostopalveluina. Kuntalaki mahdollistaa edelleen kunnan hallinnon ja taloudenhoidon järjestämisen paikallisten olosuhteiden mukaan. Osaksi säännökset ovat kuitenkin nykyistä velvoittavampia. Kuntien uusia lakisääteisiä velvoitteita ovat kuntastrategian laatiminen, johtajasopimuksen tekeminen kunnan ja kunnanjohtajan välillä, nuorisovaltuuston ja vammaisneuvoston asettaminen, konserniohjeiden sisältövaatimukset, kuntayhtymän alijäämän kattaminen, takausten rajoittaminen, kiinteistön myyntiä koskevat säännökset, mahdollisuus antaa palveluvelvoite sekä kunnan toiminnan kannalta keskeisten asiakirjojen, päätöspöytäkirjojen sekä sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten julkaiseminen yleisessä tietoverkossa. Uusi kuntalaki velvoittaa yhdistämään kuntastrategian ja tasapainoisen talouden. Vuonna 2017 kunnan taloutta tarkastellaan kokonaisuutena, konsernirakenne ei siis pelasta kuntaa mahdollisilta sopeutustoimilta. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus) copyright Perlacon Oy

4 Hyväksytty sopeutusprosessi Ohjausryhmän nimeäminen ja järjestäytyminen Tasapainotustavoitteen asettaminen, keinovalikoiman hyväksyminen ohjausryhmä Prosessin hyväksyminen asetetuissa rajoissa (valtuuston hyväksymä prosessi) Kuntalaistilaisuus Haastattelut konsultti Työn tekeminen ohjausryhmän ohjauksessa, johtoryhmä ja konsultti Ohjausryhmän työn hyväksyminen Tiedottaminen YT-elimille ja henkilökunnalle ohjausryhmän työn julkistaminen PÄIVÄYS Työn tiedottaminen hallitukselle PÄIVÄYS Hallituksen käsittely ja hallituksen esitys valtuustolle Valtuuston kokous päättää kokonaisuudesta PÄIVÄYS copyright Perlacon Oy

5 Ohjausryhmä Selvitysprosessia johtaa kunnanhallituksen ( 50) nimeämä ohjausryhmä Timo Hakkarainen khall pj (kesk.) ohjausryhmän pj. Kaisa Louet-Similä kvalt pj (kesk.) Aaro Vikki kvalt I vpj (kesk.) Seppo Kallio kvalt II vpj (vas.) Ilmari Ojakoski kvalt III vpj (sd.) Pirkko Pehkonen khall vp. kesk Matti Tervonen khall jäs. (ps.) Liisa Ojantakanen khall jäs. (kesk.) Tuomo Haapalahti kunnanjohtaja Sirpa Leinonen henkilöstön edustaja Hilkka Ihalainen talousjohtaja, ohjausryhmän sihteeri copyright Perlacon Oy

6 Prosessin kulku Kunnanvaltuusto. Päätös tasapainottamistyöhön ryhtymisestä kunnan talousarvion hyväksymisen yhteydessä Kunnanhallitus. Kilpailutuksen perusteella valittu Perlacon Oy konsultiksi tasapainottamiskumppaniksi Kj aloituspalaveri ja talousanalyysin esittely johtoryhmälle Kuntalaistilaisuus Ohjausryhmän kokous, talousanalyysin esittely Viranhaltijoiden haastattelupäivät , , , ja Ohjausryhmän jäsenien haastattelut ja 21.4 Ohjausryhmän jäsenien haastattelut Helmen johtavien viranhaltijoiden haastattelut Ohjausryhmän kokous (OHRY) Ohjausryhmän kokous (OHRY) Ohjausryhmän kokous (OHRY) Ohjausryhmän kokous (OHRY) Ohjausryhmän kokous (OHRY) PÄÄTÖS: esitys k-hallitukselle xx.xx.2015 Suunnitelman (OHRYn esitys) esittely henkilöstölle ja YT-elimen jäsenille xx.xx.2015 Yhteistyötoimikunnan kokous -> lausunto suunnitelmasta xx.xx.2015 Kunnanhallituksen käsittely -> esitys valtuustolle Valtuuston iltakoulu xx.xx.2015 Valtuuston käsittely -> paketin hyväksyminen copyright Perlacon Oy

7 Lähtötilanne velkatasapaino Siikalatva Velkatasapaino TP 2012 TP 2013 TP 2014 Tpe 2015 TASU 2016 TASU 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku Verotettava tulo Muutos-% -2,33 % 1,50 % -1,00 % 2,40 % 2,30 % -0,38 % 0,57 % 0,57 % Veroprosentti 21,75 21,75 21,75 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 Toimintakate Muutos 4,45 % 0,03 % 3,12 % 2,58 % 2,58 % 2,58 % 2,58 % 2,58 % Sopeutus Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Nettoinvestoinnit Lainakanta 1000 eur Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina veroprosenttia 15,08 16,94 19,88 26,73 28,81 31,15 36,54 42,84 50, copyright Perlacon Oy

8 Lähtötilanne millä kasvuilla Siikalatva Millä toimintakatteen kasvulla? TP 2012 TP 2013 TP 2014 Tpe 2015 TASU 2016 TASU 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku Verotettava tulo Muutos-% -2,33 % 1,50 % -1,00 % 2,40 % 2,30 % -0,38 % 0,57 % 0,57 % Veroprosentti 21,75 21,75 21,75 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 Toimintakate Muutos 4,45 % 0,03 % 3,12 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % Sopeutus Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Nettoinvestoinnit Lainakanta 1000 eur Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina veroprosenttia 15,08 16,94 19,88 26,73 27,31 26,68 27,45 27,57 26, copyright Perlacon Oy

9 Lähtötilanne verotasapaino Siikalatva Verotasapaino TP 2012 TP 2013 TP 2014 Tpe 2015 TASU 2016 TASU 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku Verotettava tulo Muutos-% -2,33 % 1,50 % -1,00 % 2,40 % 2,30 % -0,38 % 0,57 % 0,57 % Veroprosentti 21,75 21,75 21,75 22,25 23,25 24,25 25,25 26,25 27,25 Toimintakate Muutos 4,45 % 0,03 % 3,12 % 2,58 % 2,58 % 2,58 % 2,58 % 2,58 % Sopeutus Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Nettoinvestoinnit Lainakanta 1000 eur Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina veroprosenttia 15,08 16,94 19,88 26,73 27,81 28,14 30,46 32,70 34, copyright Perlacon Oy

10 Sopeutuksen tavoite Siikalatva Sopeutustarve TP 2012 TP 2013 TP 2014 Tpe 2015 TASU 2016 TASU 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku Verotettava tulo Muutos-% -2,33 % 1,50 % -1,00 % 2,40 % 2,30 % -0,38 % 0,57 % 0,57 % Veroprosentti 21,75 21,75 21,75 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 Toimintakate Muutos 4,45 % 0,03 % 0,52 % -0,02 % -0,02 % -0,02 % 2,58 % 2,58 % Sopeutus Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Nettoinvestoinnit Lainakanta 1000 eur Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina veroprosenttia 15,08 16,94 19,88 25,17 24,19 22,00 21,04 20,91 21, Copyright Perlacon Oy

11 Ohjausryhmän linjaus tavoiteltavasta tilasta Ohjausryhmä linjasi, että taloutta ei sopeuteta veronkorotuksilla vaan rakenteellisilla ratkaisuilla. Kuntaan laadittavalla sopeuttamissuunnitelmalla tavoitellaan 1,5 miljoonan euron rakenteellisia sopeuttamiskeinoja. Sopeuttamisohjelmalla tavoitellaan sellaista välivaihetta, minkä avulla kunta selviää siihen saakka kun sote on toteutunut ja kuntien uusi tilanne selviää. Suunnitelman hyväksyy valtuusto. Suunnitelma on keskeinen uutta talousarviokautta ja sen toimenpiteitä suunniteltaessa copyright Perlacon Oy

12 Hallitusohjelma Hallitusohjelmassa korostuu seuraava kuntakehityksen iso kuva Kunnan roolin muutos Viesti siitä, että uudistaminen tapahtuu alhaalta ylöspäin Kuntien liikkuma-alaa lisätään Kuntakokeilujen hyödyntäminen Kunta-valtiokumppanuuden vahvistaminen Uudistumista edistävä julkisjohtaminen Edellä olevat merkitsevät seuraavaa: Kunnan roolin muutos Hallitusohjelmalinjauksessa korostetaan paikallisuuden merkitystä sekä kunnan roolia ihmisten yhteisönä. Kunnan tehtävänä on huolehtia asukkaiden, yritysten ja yhteisön elämisen mahdollisuuksista. Kunnan elinvoimatehtävä korostuu nykyisen palvelujen järjestämistehtävän sijaista. Hallitus valmistelee sote-uudistusta kuntaa suurempien itsehallintoalueiden pohjalta. Ei ole määritelty tavoitteellista aikataulua vielä siitä, miten prosessin on tarkoitus viedä eteenpäin. Siikalatvan kunnan kehittämisessä tulee myös keskeisesti tavoitella hallitusohjelman mukaista kunnan kehittämistä. Seuraavissa dioissa uuden hallitusohjelman vaikutukset kuntatalouteen sekä hallituksen päättämät hallinnonalakohtaiset sopeutustoimet copyright Perlacon Oy

13 Uuden hallitusohjelman vaikutukset kuntatalouteen Aiempia valtionosuusleikkauksia ja valtionosuusuudistuksen vaikutuksia ei poisteta eikä kompensoida. Vuonna 2016 annetaan 400 miljoonaa euroa lisävaltionosuutta, millä kompensoidaan aiemmat lisätehtävät. Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisellä ja toimintojen joustavoittamisella tavoitellaan noin miljardin vahvistusta julkiseen talouteen. Miten tämä käytännössä toteutuu, on vielä epäselvää. Kun valtionosuus peruspalvelujen rahoitukseen on noin 25 prosenttia, kuntien valtionosuuksia alennetaan samassa suhteessa siitä summasta jolla kuntien tehtävät euromääräisesti vähenevät. Asiakasmaksutulojen osalta ehdottoman tärkeätä on, että ne vahvistavat kuntataloutta täysimääräisesti. Julkista taloutta sopeutetaan vuoden 2019 tasolla 4 miljardilla eurolla, josta kuntien osuus on noin 700 milj. euroa. Verotuksen osalta merkittävin huomio on, että kuntien korotettua yhteisövero-osuutta ei jatketa vuoden 2015 jälkeen. Tämä merkitsee kuntien tulopohjan heikentymistä noin 270 miljoonalla eurolla. Kun kiinteistöveroon tehdään tarkennuksia 100 miljoonan euron edestä ja verovähennykset kompensoidaan, niin kuntien veropohjaan tapahtuvat muutokset jäävät noin 170 miljoonaa miinukselle copyright Perlacon Oy

14 Hallituksen päättämät hallinnonalakohtaiset sopeutustoimet Opetus ja kulttuuri Varhaiskasvatus lapsen subjektiivisen päivähoidon rajaaminen rajaus puolipäiväiseksi kun toinen vanhemmista kotona em. rajaus myös yksityisen hoidon tukeen nostetaan päivähoidossa yli 3-vuotiaiden lasten kasvattajien määrän suhdetta 1/7 1/8 Peruskoulu ryhmäkoon pienentämiseen myönnettävän valtionavustuksen poistaminen osittainen luopuminen myös muista yleissivistävän koulutuksen laadun parantamiseen myönnettävistä avustuksista (laadullinen kehittäminen, koulutuksellinen tasa-arvo, kerhotoiminta, oppimisympäristöt ym.) Sosiaali- ja terveyspalvelut vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen tarkistaminen tehostettuun palveluasumiseen ja vanhustenhoitoon mitoitus 0,4-0,5 htt/asiakas (nykyinen 0,5) terveyskeskusten vuodeosastosuositus säilyy ennallaan 0,6-0,7 htt/asiakas erikoissairaanhoidon kustannusten hillitsemiseksi kannustejärjestelmä sairaanhoitopiireille tai vastaaville palvelutuottajille (esim. sairastavuus, ikärakenne, väestötiheys tmv.) erikoissairaanhoitoon säädetään hoitoon ohjaamisen velvoite yksiköihin, jotka täyttävät osaamisvelvoitteen minimit sosiaali- ja terveysmaksujen asiakasmaksujen korotus päivähoitomaksujen korotus tai tuodaan uusi ylin maksuluokka koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut ajantasaistetaan copyright Perlacon Oy

15 Hallituksen kärkihankkeet kuntien kehittämisen ohjureina I Osaaminen ja koulutus Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Oppimisympäristöjen digitalisointi ja uusien pedagogisten mallien käyttöönotto koulutuksen järjestäjän ja yrityselämän vuorovaikutuksen lisääminen syntyykö tähän velvoitteita? digitaaliset materiaalit peruskouluihin oppimistapoja- ja ympäristöjä muutetaan perinteisen luokkaopetuksen rooli muuttuu ja pedagogiikka nousee enemmän keskiöön Liikkuva koulu-hanke valtakunnalliseksi, liikkumalla tunti päivässä Kielenopetuksen monipuolistaminen alueellinen kokeilu vieraan kielen opettamisen aloittamisesta jo 1. luokalta lähtien Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi joustavat opintopolut, nopeammin työelämään Työpaikalla tapahtuvaa oppimista lisätään kelpoisuusehtoja julkisella sektorilla uudistetaan toisen asteen ja korkeakoulun yhteyden tiivistäminen lisätään taiteen perusopetusta ja kulttuuritoimintaa Nuorisotakuuta kehitetään yhteisötakuun suuntaan Etsivää nuorisotyötä vahvistetaan ja työnetsijätoimintaa sekä nuorten mielenterveyspalveluita copyright Perlacon Oy

16 Hallituksen kärkihankkeet kuntien kehittämisen ohjureina II Hyvinvointi ja terveys Palvelut asiakaslähtöiseksi varhaisen tuen ja ennaltaehkäisyn painottaminen yli hallinnonrajojen määritellään julkinen palvelulupaus palveluiden kustannukset ja laatu läpinäkyväksi terveysteknologian parempi hyödyntäminen tehostetaan sähköisten palveluiden hyödyntämistä myös omahoidossa ja neuvonnassa mobiilit, sähköiset palvelut hoitoprosesseissa sekä terveysneuvonnassa voisivat kuntapuolella olla tällaisia kuntien/kuntayhtymien kanssa yhteistyössä käynnistetään palvelusetelijärjestelmän laajentamiseen tähtäävä kokeilu Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta liikkumistottumuksien, terveellisten elämäntapojen sekä ravintotottumusten ohjaamista kansallinen mielenterveyttä edistävä hanke käynnistetään kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus päihdekuntoutuksen vaikuttavuutta tehostetaan kunnat yksi toimija Toteutetaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma lapsi- ja perhepolitiikan kehittäminen hallintorajat ylittäen tietosuojalainsäädännön uudistaminen moniammatillisen yhteistyön lisäämiseksi vaikuttaa myös jatkossa väistämättä koko palveluketjuun lapsiperheiden kotipalveluiden tukemiseen kohdennetaan määrärahoja lastensuojelun uudistaminen otetaan käyttöön päätösten lapsi- ja perhevaikutusten arviointi laaja vaikutus kunnissa kaikkiin tehtäviin päätöksiin Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa copyright Perlacon Oy

17 Hallituksen kärkihankkeet kuntien kehittämisen ohjureina II Hyvinvointi ja terveys kotihoitoa lisätään varmistaen vanhuspalvelulain toteutuminen kehitetään erilaisia asumismuotoja omaishoitajien jaksamista tuetaan vanhuspalveluissa työskentelevien työnjakoa uudistetaan omaishoidon resursseja vahvistetaan lisätään työikäisten mahdollisuuksia omaisen hoitamiseen Osatyökykyisille väyliä työhön sosiaalinen työllistäminen sosiaaliturvajärjestelmää uudistamalla osatyökykyisten työllistyminen kannustavammaksi sekä työllistymistä edistävämmäksi laajennetaan OSKU-toimintamallin käyttöä osatyökykyisten työllistymisen ja työssä jatkamisen tueksi työhönvalmennusta lisätään IV digitalisaatio Julkisten palveluiden digitalisointi toimintatavat uudistetaan ensisijaisesti digitaalisiksi ja palvelut käyttäjäläheisiksi tuottavuusloikka: puretaan sääntelyä ja byrokratiaa yhden luukun digitaaliset palvelut hallinnon sisäiset prosessit digitalisoidaan ja entiset prosessit puretaan julkisen hallinnon palveluketjussa sama asia kysytään kansalaisilta ja yrityksiltä vain kerran tarkoittaa enemmän uusia digitaalisia rajapintoja myös valtion ja kuntien välille avoimen datan ja tietovarantojen hyödyntäminen copyright Perlacon Oy

18 Talouden tasapainottamisohjelma Paketilla etsitään keinoja, jotka vaikuttavat rakenteisiin. Keinot voivat muuttaa palveluverkkoa ja heikentää palvelun laatua. Keinoilla pyritään palveluissa rahoitustilanteen vuoksi jopa lakisääteisen rajalle, mutta ei alle. Jos keinojen käytössä on odotettavissa henkilöstövaikutus, se on arvioitu keinon kohdalle. Henkilöstövaikutus voi kohdistua muuhinkin kuin Siikalatvan kunnan palveluksessa olevaan henkilöstöön. Henkilöstövaikutukset koetetaan aina kohdistaa ensin määräaikaisiin työntekijöihin ja käyttää eläköitymisen mahdollisuutta hyväksi. Vasta tämän jälkeen turvaudutaan muihin keinoihin copyright Perlacon Oy

19 Sivistystoimi copyright Perlacon Oy

20 Sivistystoimi Hovin koulun lakkauttaminen Tuntikehyksen pienentäminen Varhaiskasvatus: henkilöstön käytön tehostaminen, sijaisuuksien ja kouluavustajien määrän vähentäminen Ehdollinen-lukiokoulutuksen järjestäminen copyright Perlacon Oy

21 Hovin koulun lakkauttaminen Nykytila Hovin koulun tämän hetkinen oppilasmäärä on 34 oppilasta. Oppilasmäärä vastaa aika tarkalleen kunnan koko perusopetuksen oppilasvähenemää (-35 lasta) ajalla Koulun oppilasmäärä ennuste laskeva. Koulu 2-opettajainen. Toinen eläköitymässä ja toinen siirtyisi Aleksanterin ja/tai Gananderin kouluille ryhmien suurentuessa. Etäisyys 7 km Hovin koulu Aleksanterin koulu. Toimenpiteet Hovin koulu lakkautetaan 8/2016 alkaen. Säästöä syntyy yhden opettajaresurssin verran ( e/vuosi), yhdistelmätyöntekijän verran ( e/vuosi), ruokakuljetuskustannukset poistuvat (<5.000 e/vuosi). Kustannuksia syntyy kuljetuksista Hovista Aleksanteriin laskettaessa keskimäärin e/vuosi. Lisäksi kiinteistökustannus > e/v Jatkovalmisteltavat asiat Muut säästöt tulevat mm. siivouksen, kunnossapidon ja rakennuksen realisoinnin kautta. Hovin koulun kiinteistö laitetaan myyntiin tavoitteellisella hinnalla, ja jos järkevää kauppaa ei saada aikaiseksi, keskustellaan edelleen koulun käytöstä esimerkiksi kyläläisten kanssa. Hovin koulun pintaala on 523 m 2 ja tasearvo on e. Toimintakate YHT HTV Vastuuhenkilö Hovin koulun lakkauttaminen, netto ,5 Koulutoimenjohtaja copyright Perlacon Oy

22 Nykytila Tuntikehys, koulunkäyntiavustajat Siikalatvassa tarjottava tuntikehys on lakisääteistä tarjottavaa alarajaa korkeampi. Toimenpiteet Lukuvuodelle kunnanhallituksen päättämä 80 tunnin pienennys on vuositasolla euroa riippuen siitä, millaisiin viranhaltijoihin leikkauksen kohdistuvat: eli vuodelle 2015 noin euroa ja vuodelle 2016 noin euroa. UUSI OPS: Uusien opetussuunnitelmien voimaan tullessa lukuvuodesta eli alkaen tuntikehyksen leikkaaminen valtakunnalliseen minimimäärään tuo säästöä vuositasolla euroa. Koskee alaluokkien tunteja, joiden hinta on aineenopetuksen tunteja selkeästi alhaisempi. Riippuu myös opettajan virkavuosista. Vuonna 2016 säästö viiden kuukauden osalta euroa ja edellisen kohdan kpl lukujen kanssa yhteensä n euroa Säästöpotentiaali tuntikehyksestä, ryhmäkokomuutoksista, ainetarjonnasta vuonna 2015 vuonna euroa euroa Koulunkäyntiohjaajat Koulunkäyntiohjaajia kunnan palveluksessa on yhteensä 18,95 henkilöä, joista 10,7 vakituisia ja 8,28 määräaikaisia. Koulunkäyntiavustajien määrän vähentäminen -3 HTV:llä toimintojen uudelleen järjestelyillä. Toimintakate YHT HTV Vastuuhenkilö Tuntikehys ym Koulutoimenjohtaja Koulunkäyntiohjaajat Koulutoimenjohtaja copyright Perlacon Oy

23 Varhaiskasvatus Työsopimusten uusiminen - Henkilökunnan joustavampi liikuttelu Yksi kunta, yksi työssäkäyntialue Työsuhteiden muuttaminen sellaiseksi, että velvoittaa useamman yksikön tilannepaikkaukset Siikalatvan kunnan neljän kylän välillä. Pois entisestä neljän kunnan mallista kun ollaan yksi kunta Vähentää ulkopuolisten sijaisten käyttöä henkilökunnan joustavammat työjärjestelyt Vähentää henkilöstökustannuksia Tasaa työkuormitusta eri yksiköissä poikkeustilanteissa Ammattinimikkeistö yhtenäistetään Selkeytys päätöksenteossa ja hakeutumisprosessissa toiminnallinen kokonaisvastuu Poistetaan päällekkäiset työvaiheet, prosessisäästö Varhaiskasvatuksen päätökset tulee tehdä kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen puolella päivähoidon johtaja Perusopetuksen puolella päätökset tulee tehdä kokonaisuudessaan perusopetuksen puolella koulutoimenjohtaja Kuljetusperiaatteiden yhtenäistäminen yhdessä suunnittelu loogisempi reitistö, yhteiset periaatteet, säästöt Sijaisuudet kontrollin tiukentaminen Päivähoidon johtaja (tai hänen määräämänsä sijainen) päättää sijaisten sijoittelusta myös lyhyisiin alle 5 viikon sijaisuuksiin. Nyt vastuu hallintosäännön mukaan päivähoidon ohjaajatasolla. Kontrollin lisääminen Henkilökunnan tehokkaampi työajan käyttäminen Eri yksiköiden työkuorman tasaaminen Vuorohoito enintään kolmessa toimipisteessä Ryhmäperhepäivähoidosta päiväkotitoimointaan aina, kun se on mahdollista. Kirjaukset hallintosääntöön HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS Toimintakate YHT HTV Vastuuhenkilö Yksi kunta, yksi työssäkäyntialue Vastuiden selkeyttäminen Päivähoidon johtaja Kunnanjohtaja Sijaisuudet Päivähoidon johtaja copyright Perlacon Oy

24 Mahdollinen toinen vaihe: Lukio kunta luopuu ylläpidosta 8/2018 Siikalatvan lukio on yleislukio ja sijaitsee Pulkkilassa. Pääosa opiskelijoista tulee Siikalatvan ja Pyhännän kunnista. Lukion oppilasmäärä on laskeva. Siikalatvan lukion oppilasmäärä vähenee olennaisesti. Siikalatvan kunta on kasvattanut lukion vetovoimaa ei-lakisääteisesti avustamalla koulumatkoissa ja kustantamalla lukiolaisille koulutarvikkeita ja kirjoja. Valtionosuusperusteen ja toimintakustannusten erotus 2015 on e jonka lisäksi on huomioitu hallinnon sisäiset erät e ja verotulomenetyksiä e. Lakkautuspäätös tehdään mennessä, jos sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistamisella tms ei saada niin merkittävää toimintakustannusten alentamista, että kunnan talous sen ja tasapainottamisohjelman I avulla on saatavissa tasapainoon. Toimintakate YHT HTV Vastuuhenkilö Lukion ylläpidosta luopuminen (Koko summa e) -5,5 Koulutoimenjohtaja copyright Perlacon Oy

25 Sosiaali- ja terveyspalvelut copyright Perlacon Oy

26 Terveyspalveluiden kokonaisjärjestelyt Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen kokonaisulkoistusvaihtoehdon selvittäminen Ulkoistamisen taloudellinen vaikutus selvitetään marraskuun 2015 loppuun mennessä. Vaihtoehto keskittävälle sote-palveluiden rakenteelle. Ulkoistaminen mahdollista alkaen. Tavoitellaan erittäin huomattavaa säästöä. Laskelmiin on otettu oletussäästöksi yhteensä euroa, mikä koostuu vuoden euron ja seuraavan vuoden euron lisäsäästöstä. Tämä tarkoittaa useita (Helmen) henkilötyövuosia, laskelmassa tämä on oletettu 10:ksi henkilötyövuodeksi. Vaihtoehtoista, kustannuksia säästävää keskittävää toimintaa on esimerkiksi: Siirtyminen yhden terveyskeskuksen malliin Vuodeosaston lakkauttaminen copyright Perlacon Oy

27 Muita perusturvan palveluita Kotipalvelun kriteerit Kotipalvelu tuottaa tällä hetkellä myös asiointipalvelua asiakkaille. Asiointipalvelun kriteereitä tarkistetaan ja tehdään enemmän oikeaa tarveharkintaa vastaavaksi. Alueella on vanhuksia, jotka tarvitsevat palvelun (omaisia ei lähellä). Asiointipalvelua voidaan esim. järjestää työllistettyjen avulla, jos työtehtävään sopivia löytyy. Kunnan tavoite kasvattaa työllistettävien määrää tukee myös tätä tavoitetta. Kotipalveluiden kriteerien tarkistamisessa on varaa siitä syystä, että Vuoden 2013 tilastojen mukaan kotihoidon peittävyydet ovat korkeampia kuin STM:n laatusuositukset lukuihin verrattuna. Varastot, apteekkitoiminta Hoitotarvikkeet tilataan suoraan OYS:n keskusvarastolta 2 viikon välein kaikissa Helmen yksiköissä, joten isoja varastoja ei ole. Toimisto yms. tarvikkeet tilataan suoraan Lyrecolta 3-4 kertaa vuodessa. Lääkekeskuksen osalta aloitettu neuvottelut OYS:n keskusapteekin kanssa. Siirto onnistuu jo vuoden 2015 puolella. Farmaseutti jää Helmen palvelukseen ja hänelle tarjotaan töitä osastofarmaseuttina, toimi on mahdollista osa-aikaistaa. Lääkekeskus lakkautetaan ja farmaseutti muutetaan osa-aikaiseksi osastofarmaseutiksi. Järjestelyistä saatava säästö euroa. Täsmentyy tarjouskilpailun valmistuttua. Sosiaalityö, pitkäaikaistyöttömien eläkesovittelut Tehostetaan pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksia. Eläkeratkaisujen organisointi. Pitkäaikaistyöttömät käydä läpi terveystarkastuksin. Monet kunnat ovat ryhtyneet aktiiviseen seulontaan kustannusten taittamiseksi ja että henkilöt saadaan oikean statuksen alle. Sosiaaliohjaajan työpanos (Helmen uusi rekrytointi) tukisi tätä mallia, tietenkin yhdessä muun sosiaali- ja terveysammattilaisten joukon kanssa. Toimintakate YHT Kotipalvelun kriteerien tarkistaminen HTV Vastuuhenkilö perusturvajohtaja Lääkekeskuksen lakkauttaminen perusturvajohtaja Eläkesovittelut Siikalatvan työllistämisvastaava/ perusturvajohtaja copyright Perlacon Oy

28 Tekniikka ja yleishallinto copyright Perlacon Oy

29 Ruokapalvelu Ruokapalveluiden uudelleen järjestäminen erillisen ruokapalveluselvityksen mukaisesti. Kolmeen valmistuskeittiöön siirtyminen tuo toimintakustannuksiin nettosäästöä euroa, ruokapalvelupäällikön tarve on kustannuksissa mukana. Saneerausinvestoinnit yhteensä (Lähinnä Koivulehto ja Pihlajisto) ovat yhteensä euroa, mikä kokonaiskustannusvaikutusta laskettaessa on otettava toimintamenojen lisäksi huomioon. Saneeraukset 2016 aikana, keskitetyssä toiminnassa Hankekokonaisuuteen lisätään siivouksen ja ruokahuollon yhdistämisen valmistelu ja toteutus. Tämä kasvattanee sopeutumismahdollisuutta. Toimintakate YHT HTV Vastuuhenkilö Ruokapalvelut Tekninen johtaja copyright Perlacon Oy

Siikalatvan kunta. Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi 2015-2018, kunnanjohtajan esitys. Ohjausryhmän 6. kokous 11.8.

Siikalatvan kunta. Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi 2015-2018, kunnanjohtajan esitys. Ohjausryhmän 6. kokous 11.8. Siikalatvan kunta Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi 2015-2018, kunnanjohtajan esitys Ohjausryhmän 6. kokous 11.8.2015 Kirjasivat: HT Eero Laesterä KTM Katja Pesonen Tasapainottamisen

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Tarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat. HT Eero Laesterä

Tarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat. HT Eero Laesterä Tarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat HT Eero Laesterä 20.3.2014 Väestön muutokset Kunnan nimi: Tarvasjoki KNO 838 Muutos 2011-2040 2011 Osuus 2020 Osuus 2030 Osuus 2040 Osuus kpl kpl/v. %:ia

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää

Uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää Uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen Pitkän aikavälin vastuunkannon korostaminen päätöksenteossa

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

Hallitusohjelma - kosketuspinnat köyhyyteen ja huono-osaisuuteen

Hallitusohjelma - kosketuspinnat köyhyyteen ja huono-osaisuuteen Hallitusohjelma - kosketuspinnat köyhyyteen ja huono-osaisuuteen Kari Ilmonen DIAK-työpaja Pieksämäki 9.12.2015 Pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelma - toukokuu 2015 visiona: Suomi 2025 - yhdessä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Askola Copyright Perlacon Oy 1

Askola Copyright Perlacon Oy 1 Askola Askolan tase on loppuraportissa esitellyillä mittareilla arvioituna joukon heikoin. Nettolainakanta on suurin ja taseeseen on kertynyt alijäämää. Myös käyttöomaisuuden määrä on pienin. Toisaalta

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma ja valtion TMAE uusi julkisen talouden ohjausjärjestelmä - hallitusohjelman toimeenpano

Kuntatalousohjelma ja valtion TMAE uusi julkisen talouden ohjausjärjestelmä - hallitusohjelman toimeenpano Kuntatalousohjelma ja valtion TMAE 2016 - uusi julkisen talouden ohjausjärjestelmä - hallitusohjelman toimeenpano Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Reijo Vuorento Apulaisjohtaja 18.11.2014 Kuntatalouden uusi

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet 5, 5 ja 4 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet vuosille 5, 5 ja 4 6 4 9 8 7 65, 7,9 8,6 79,8 4 5 6 8 7 95 5 5 6 4 5 4 4 8 7

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA Liisa Saarenmaa MMM 23.11.2015 SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus Sipilän hallitusohjelman toimintasuunnitelma Muutosohjelma, jonka tavoitteena nostaa Suomen talous

Lisätiedot

HE 85/2016 VP. Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Erkki Papunen Anne-Mari Raassina

HE 85/2016 VP. Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Erkki Papunen Anne-Mari Raassina HE 85/2016 VP Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa Erkki Papunen Anne-Mari Raassina 25.5.2016 Tausta ja tavoite Taustalla hallitusohjelman kirjaukset omaishoitajien ja

Lisätiedot

Kuntaliiton maakuntatilaisuus

Kuntaliiton maakuntatilaisuus Päivitetty kuntakohtaisilla dioilla 8.5.2016 Kuntaliiton maakuntatilaisuus 22.4.2016 Klo 12.00-16.00, Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, LAHTI HT Eero Laesterä Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Muutos 2000

Lisätiedot

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Kuntaliiton näkökulma Sivistystoimen talouspäälliköt ry Kuntatalo 9.-10.6.2016 Kuntien valtionosuudet osana Suomen valtionapujärjestelmää 11 mrd. (11,7 mrd. v. 2016)

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaali- ja lisääntymisterveys 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue 11.11.2015 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys ja kilpailukyky

Lisätiedot

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 249 20.06.2016 Kaupunginhallitus 342 19.09.2016 Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2017-2020 310/04.041/2016 KH 20.06.2016 249 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen perusopetuksen tulosalueella Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus Perusresurssien turvaaminen Kaikille lapsille ja oppilaille taataan

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Talousarvion ja -suunnitelman perusta Talousarvion ja -suunnitelman perustana on Haapaveden kaupungin strategia. Sen mukaisesti

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Kunnanhallitus 242 12.10.2015 Perusturvalautakunta 54 21.10.2015 Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Khall 12.10.2015 242 Kunnanjohtaja Unto Murto antaa asiasta 07.10.2015

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Mistä löytyy Suomen kuntien tie?

Mistä löytyy Suomen kuntien tie? Mistä löytyy Suomen kuntien tie? Kuntajohtajapäivät, Seinäjoki Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja Uhkaava talouskriisi tuo lisähaasteita entisetkin isoja Uhkaava talouskriisi tuo vain lisähaasteita,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Palvelut asiakaslähtöisiksi

Palvelut asiakaslähtöisiksi Palvelut asiakaslähtöisiksi 2 Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeet 01/2017 Budjetti vahvistetaan vuositasolla Uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosessit - asiakas keskiöön Valtio,

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Kuntaliiton ajankohtaiset. Kirsi Rontu

Kuntaliiton ajankohtaiset. Kirsi Rontu Kuntaliiton ajankohtaiset Kirsi Rontu Kuntalain kokonaisuudistus Hallitus antoi esityksensä uudeksi kuntalaiksi Eduskunta hyväksyi 13.3.2015 uuden kuntalain ja siihen liittyvät lait. Uusi kuntalaki on

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 844 023 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää:

Lisätiedot

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun Riitta Pylvänen 13.10.2016 13.10.2016 Hallituksen kärkihankkeet Hallituskauden aikana tavoitteita toteutetaan kaikkiaan 26 kärkihankkeella. Viisi niistä

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 298 08.12.2014 Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/12.00.00/2014 Kunnanhallitus 298 Kunnanhallitus 20.10.2014 247 Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja 23.9.2014 valmistellut

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain muutoskuulumisia Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain kokonaisuudistus Kuntarakenneuudistus muodostaa perustan kuntalain kokonaisuudistukselle. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Koko kunnan toteutuma 1-12 2015.xlsx. 12.1.2016 Tammikuu-Joulukuu 2015 922 Vesilahti

Koko kunnan toteutuma 1-12 2015.xlsx. 12.1.2016 Tammikuu-Joulukuu 2015 922 Vesilahti Koko kunnan toteutuma 1-12 2015.xlsx Tuloslaskelma 12.1.2016 Tammikuu-Joulukuu 2015 922 Vesilahti Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Toimintatuotot 6 097 508 4 956 115 1 141 393

Lisätiedot

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 Tuottajalle asetetut vaatimukset Tuottamisvastuullisella pitää olla kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista,

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit

Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit Lapin maakunnan tilanne Sosiaalijohdon työkokous 18.11.2016 Asta Niskala Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus STM ja hallituksen kärkihankkeet

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2013 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) Momentille myönnetään 9 121 792 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009)

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Sote-uudistuksen valmistelu ja toimeenpano

Sote-uudistuksen valmistelu ja toimeenpano Sote-uudistuksen valmistelu ja toimeenpano Kuntamarkkinat 14. - 15.9.2016 Hallitusneuvos Pekka Järvinen 23.9.2016 1 Tässä esityksessä Aikataulu Voimaanpanolaki Henkilöstö Omaisuus Rahoitus Maakunta sote-tehtävissä

Lisätiedot

Lappi vastaa hallitusohjelman haasteeseen. Lapin kuntapäivä

Lappi vastaa hallitusohjelman haasteeseen. Lapin kuntapäivä Lappi vastaa hallitusohjelman haasteeseen Lapin kuntapäivä 25.9.2015 Ratkaisujen Suomi Strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Työllisyys ja kilpailukyky 1. Kilpailukyvyn vahvistaminen yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi 21.1.2014 Yleistä Osa säännöksistä ehdottomia Osa ns. perälautasäännöksiä; kunnat voivat sopia asiasta, mutta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014 Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2015 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013 Uudet kunnat Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri Kunnilla keskeinen rooli julkisen talouden rakennemuutoksessa Kuntien tehtäviä tai niiden perusteella säädettyjä velvoitteita arvioidaan vuosina

Lisätiedot

KUULEMINEN RUOVEDEN KUNNAN KOULULAITOKSEN PEKKALAN JA VISUVEDEN KYLÄKOULUJEN LAKKAUTTAMISASIASSA (Kuntalaki 29 ja Hallintolaki 34 ) 3.6.

KUULEMINEN RUOVEDEN KUNNAN KOULULAITOKSEN PEKKALAN JA VISUVEDEN KYLÄKOULUJEN LAKKAUTTAMISASIASSA (Kuntalaki 29 ja Hallintolaki 34 ) 3.6. KUULEMINEN RUOVEDEN KUNNAN KOULULAITOKSEN PEKKALAN JA VISUVEDEN KYLÄKOULUJEN LAKKAUTTAMISASIASSA (Kuntalaki 29 ja Hallintolaki 34 ) 3.6.2014 Urheilutalolla Ruovesi Ruoveden valtuusto on strategiassaan

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät Ilari Soosalu, Johtaja, kuntatalous Sisältö Vuoden 2013 tilinpäätös Hallituksen talousarvioehdotus/ PPB 2015, RaPo:n

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 99 33 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 100 34 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015... 101

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot