Siikalatvan kunta. Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi , kunnanjohtajan esitys. Ohjausryhmän 6. kokous 11.8.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siikalatvan kunta. Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi 2015-2018, kunnanjohtajan esitys. Ohjausryhmän 6. kokous 11.8."

Transkriptio

1 Siikalatvan kunta Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi , kunnanjohtajan esitys Ohjausryhmän 6. kokous Kirjasivat: HT Eero Laesterä KTM Katja Pesonen

2 Tasapainottamisen taustaa Kunnan talouden tasapaino on heikentynyt Sote-palvelut - erikoissairaanhoito mukaan lukien - ovat 65 % toimintakatteesta. Sote toimii yhteistoimialueella Haapaveden kunnan isännöimänä (Helmi) Ylivieskan kaupunki toimii pelastustoimen palveluiden vastuukuntana (1,6 % toimintakatteesta). Oman toiminnan osuus on siten n. 33% toimintakatteesta. Vuosi 2013 oli -1,6 meur alijäämäinen sote-menojen rajun nousun ja verotulojen heikentymisen sekä valtionosuusleikkausten seurauksena. Myös vuodesta 2014 olisi myös muodostunut alijäämäinen ilman valtionosuuden harkinnanvaraista korotusta ja konsernin sisäisiä kertaluontoisia tuloja. Harkinnanvaraista rahoitusavustusta ei saa enää vuonna Tuloveroprosentti on vuonna 2015 jo maan korkeimpia eli 22,25 % Väestön väheneminen jatkui edelleen -50 asukkaan verran vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan. Siikalatvan asukasluku oli asukasta. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä sekä omavaraisuusaste oli 49,81 % (2013: 50,30 %) ja suhteellinen velkaantuneisuus 36,60 % (2013: 35,54 %) Valtuusto päätti vuoden 2015 talousarvion hyväksymisen yhteydessä talouden tasapainottamiseen käynnistämisestä. Työn tausta-aineisto on jaettu työn aloittamisen yhteydessä. Painelaskenta ja muuttunut sopeutustarve on päivitettynä tämän aineiston yhteydessä copyright Perlacon Oy

3 Uuden kuntalain keskeiset Uusi kuntalaki tuli voimaan Esimerkiksi kunnan taloutta koskevia säännöksiä sovelletaan jo tänä vuonna. Suurta osaa lain säännöksistä sovelletaan kuitenkin vasta seuraavan valtuustokauden alusta lukien. Uusi kuntalaki edistää kunnan asukkaiden itsehallinnon ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista sekä kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä. Laissa otetaan huomioon kunnan toiminta laajasti. Kunnan toimintaa tulee ohjata kokonaisuutena riippumatta siitä, hoidetaanko tehtäviä kunnan omassa organisaatiossa, kuntayhtymässä, kunnan omistamissa yhtiöissä tai ostopalveluina. Kuntalaki mahdollistaa edelleen kunnan hallinnon ja taloudenhoidon järjestämisen paikallisten olosuhteiden mukaan. Osaksi säännökset ovat kuitenkin nykyistä velvoittavampia. Kuntien uusia lakisääteisiä velvoitteita ovat kuntastrategian laatiminen, johtajasopimuksen tekeminen kunnan ja kunnanjohtajan välillä, nuorisovaltuuston ja vammaisneuvoston asettaminen, konserniohjeiden sisältövaatimukset, kuntayhtymän alijäämän kattaminen, takausten rajoittaminen, kiinteistön myyntiä koskevat säännökset, mahdollisuus antaa palveluvelvoite sekä kunnan toiminnan kannalta keskeisten asiakirjojen, päätöspöytäkirjojen sekä sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten julkaiseminen yleisessä tietoverkossa. Uusi kuntalaki velvoittaa yhdistämään kuntastrategian ja tasapainoisen talouden. Vuonna 2017 kunnan taloutta tarkastellaan kokonaisuutena, konsernirakenne ei siis pelasta kuntaa mahdollisilta sopeutustoimilta. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus) copyright Perlacon Oy

4 Hyväksytty sopeutusprosessi Ohjausryhmän nimeäminen ja järjestäytyminen Tasapainotustavoitteen asettaminen, keinovalikoiman hyväksyminen ohjausryhmä Prosessin hyväksyminen asetetuissa rajoissa (valtuuston hyväksymä prosessi) Kuntalaistilaisuus Haastattelut konsultti Työn tekeminen ohjausryhmän ohjauksessa, johtoryhmä ja konsultti Ohjausryhmän työn hyväksyminen Tiedottaminen YT-elimille ja henkilökunnalle ohjausryhmän työn julkistaminen PÄIVÄYS Työn tiedottaminen hallitukselle PÄIVÄYS Hallituksen käsittely ja hallituksen esitys valtuustolle Valtuuston kokous päättää kokonaisuudesta PÄIVÄYS copyright Perlacon Oy

5 Ohjausryhmä Selvitysprosessia johtaa kunnanhallituksen ( 50) nimeämä ohjausryhmä Timo Hakkarainen khall pj (kesk.) ohjausryhmän pj. Kaisa Louet-Similä kvalt pj (kesk.) Aaro Vikki kvalt I vpj (kesk.) Seppo Kallio kvalt II vpj (vas.) Ilmari Ojakoski kvalt III vpj (sd.) Pirkko Pehkonen khall vp. kesk Matti Tervonen khall jäs. (ps.) Liisa Ojantakanen khall jäs. (kesk.) Tuomo Haapalahti kunnanjohtaja Sirpa Leinonen henkilöstön edustaja Hilkka Ihalainen talousjohtaja, ohjausryhmän sihteeri copyright Perlacon Oy

6 Prosessin kulku Kunnanvaltuusto. Päätös tasapainottamistyöhön ryhtymisestä kunnan talousarvion hyväksymisen yhteydessä Kunnanhallitus. Kilpailutuksen perusteella valittu Perlacon Oy konsultiksi tasapainottamiskumppaniksi Kj aloituspalaveri ja talousanalyysin esittely johtoryhmälle Kuntalaistilaisuus Ohjausryhmän kokous, talousanalyysin esittely Viranhaltijoiden haastattelupäivät , , , ja Ohjausryhmän jäsenien haastattelut ja 21.4 Ohjausryhmän jäsenien haastattelut Helmen johtavien viranhaltijoiden haastattelut Ohjausryhmän kokous (OHRY) Ohjausryhmän kokous (OHRY) Ohjausryhmän kokous (OHRY) Ohjausryhmän kokous (OHRY) Ohjausryhmän kokous (OHRY) PÄÄTÖS: esitys k-hallitukselle xx.xx.2015 Suunnitelman (OHRYn esitys) esittely henkilöstölle ja YT-elimen jäsenille xx.xx.2015 Yhteistyötoimikunnan kokous -> lausunto suunnitelmasta xx.xx.2015 Kunnanhallituksen käsittely -> esitys valtuustolle Valtuuston iltakoulu xx.xx.2015 Valtuuston käsittely -> paketin hyväksyminen copyright Perlacon Oy

7 Lähtötilanne velkatasapaino Siikalatva Velkatasapaino TP 2012 TP 2013 TP 2014 Tpe 2015 TASU 2016 TASU 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku Verotettava tulo Muutos-% -2,33 % 1,50 % -1,00 % 2,40 % 2,30 % -0,38 % 0,57 % 0,57 % Veroprosentti 21,75 21,75 21,75 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 Toimintakate Muutos 4,45 % 0,03 % 3,12 % 2,58 % 2,58 % 2,58 % 2,58 % 2,58 % Sopeutus Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Nettoinvestoinnit Lainakanta 1000 eur Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina veroprosenttia 15,08 16,94 19,88 26,73 28,81 31,15 36,54 42,84 50, copyright Perlacon Oy

8 Lähtötilanne millä kasvuilla Siikalatva Millä toimintakatteen kasvulla? TP 2012 TP 2013 TP 2014 Tpe 2015 TASU 2016 TASU 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku Verotettava tulo Muutos-% -2,33 % 1,50 % -1,00 % 2,40 % 2,30 % -0,38 % 0,57 % 0,57 % Veroprosentti 21,75 21,75 21,75 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 Toimintakate Muutos 4,45 % 0,03 % 3,12 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % Sopeutus Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Nettoinvestoinnit Lainakanta 1000 eur Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina veroprosenttia 15,08 16,94 19,88 26,73 27,31 26,68 27,45 27,57 26, copyright Perlacon Oy

9 Lähtötilanne verotasapaino Siikalatva Verotasapaino TP 2012 TP 2013 TP 2014 Tpe 2015 TASU 2016 TASU 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku Verotettava tulo Muutos-% -2,33 % 1,50 % -1,00 % 2,40 % 2,30 % -0,38 % 0,57 % 0,57 % Veroprosentti 21,75 21,75 21,75 22,25 23,25 24,25 25,25 26,25 27,25 Toimintakate Muutos 4,45 % 0,03 % 3,12 % 2,58 % 2,58 % 2,58 % 2,58 % 2,58 % Sopeutus Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Nettoinvestoinnit Lainakanta 1000 eur Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina veroprosenttia 15,08 16,94 19,88 26,73 27,81 28,14 30,46 32,70 34, copyright Perlacon Oy

10 Sopeutuksen tavoite Siikalatva Sopeutustarve TP 2012 TP 2013 TP 2014 Tpe 2015 TASU 2016 TASU 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku Verotettava tulo Muutos-% -2,33 % 1,50 % -1,00 % 2,40 % 2,30 % -0,38 % 0,57 % 0,57 % Veroprosentti 21,75 21,75 21,75 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 Toimintakate Muutos 4,45 % 0,03 % 0,52 % -0,02 % -0,02 % -0,02 % 2,58 % 2,58 % Sopeutus Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Nettoinvestoinnit Lainakanta 1000 eur Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina veroprosenttia 15,08 16,94 19,88 25,17 24,19 22,00 21,04 20,91 21, Copyright Perlacon Oy

11 Ohjausryhmän linjaus tavoiteltavasta tilasta Ohjausryhmä linjasi, että taloutta ei sopeuteta veronkorotuksilla vaan rakenteellisilla ratkaisuilla. Kuntaan laadittavalla sopeuttamissuunnitelmalla tavoitellaan 1,5 miljoonan euron rakenteellisia sopeuttamiskeinoja. Sopeuttamisohjelmalla tavoitellaan sellaista välivaihetta, minkä avulla kunta selviää siihen saakka kun sote on toteutunut ja kuntien uusi tilanne selviää. Suunnitelman hyväksyy valtuusto. Suunnitelma on keskeinen uutta talousarviokautta ja sen toimenpiteitä suunniteltaessa copyright Perlacon Oy

12 Hallitusohjelma Hallitusohjelmassa korostuu seuraava kuntakehityksen iso kuva Kunnan roolin muutos Viesti siitä, että uudistaminen tapahtuu alhaalta ylöspäin Kuntien liikkuma-alaa lisätään Kuntakokeilujen hyödyntäminen Kunta-valtiokumppanuuden vahvistaminen Uudistumista edistävä julkisjohtaminen Edellä olevat merkitsevät seuraavaa: Kunnan roolin muutos Hallitusohjelmalinjauksessa korostetaan paikallisuuden merkitystä sekä kunnan roolia ihmisten yhteisönä. Kunnan tehtävänä on huolehtia asukkaiden, yritysten ja yhteisön elämisen mahdollisuuksista. Kunnan elinvoimatehtävä korostuu nykyisen palvelujen järjestämistehtävän sijaista. Hallitus valmistelee sote-uudistusta kuntaa suurempien itsehallintoalueiden pohjalta. Ei ole määritelty tavoitteellista aikataulua vielä siitä, miten prosessin on tarkoitus viedä eteenpäin. Siikalatvan kunnan kehittämisessä tulee myös keskeisesti tavoitella hallitusohjelman mukaista kunnan kehittämistä. Seuraavissa dioissa uuden hallitusohjelman vaikutukset kuntatalouteen sekä hallituksen päättämät hallinnonalakohtaiset sopeutustoimet copyright Perlacon Oy

13 Uuden hallitusohjelman vaikutukset kuntatalouteen Aiempia valtionosuusleikkauksia ja valtionosuusuudistuksen vaikutuksia ei poisteta eikä kompensoida. Vuonna 2016 annetaan 400 miljoonaa euroa lisävaltionosuutta, millä kompensoidaan aiemmat lisätehtävät. Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisellä ja toimintojen joustavoittamisella tavoitellaan noin miljardin vahvistusta julkiseen talouteen. Miten tämä käytännössä toteutuu, on vielä epäselvää. Kun valtionosuus peruspalvelujen rahoitukseen on noin 25 prosenttia, kuntien valtionosuuksia alennetaan samassa suhteessa siitä summasta jolla kuntien tehtävät euromääräisesti vähenevät. Asiakasmaksutulojen osalta ehdottoman tärkeätä on, että ne vahvistavat kuntataloutta täysimääräisesti. Julkista taloutta sopeutetaan vuoden 2019 tasolla 4 miljardilla eurolla, josta kuntien osuus on noin 700 milj. euroa. Verotuksen osalta merkittävin huomio on, että kuntien korotettua yhteisövero-osuutta ei jatketa vuoden 2015 jälkeen. Tämä merkitsee kuntien tulopohjan heikentymistä noin 270 miljoonalla eurolla. Kun kiinteistöveroon tehdään tarkennuksia 100 miljoonan euron edestä ja verovähennykset kompensoidaan, niin kuntien veropohjaan tapahtuvat muutokset jäävät noin 170 miljoonaa miinukselle copyright Perlacon Oy

14 Hallituksen päättämät hallinnonalakohtaiset sopeutustoimet Opetus ja kulttuuri Varhaiskasvatus lapsen subjektiivisen päivähoidon rajaaminen rajaus puolipäiväiseksi kun toinen vanhemmista kotona em. rajaus myös yksityisen hoidon tukeen nostetaan päivähoidossa yli 3-vuotiaiden lasten kasvattajien määrän suhdetta 1/7 1/8 Peruskoulu ryhmäkoon pienentämiseen myönnettävän valtionavustuksen poistaminen osittainen luopuminen myös muista yleissivistävän koulutuksen laadun parantamiseen myönnettävistä avustuksista (laadullinen kehittäminen, koulutuksellinen tasa-arvo, kerhotoiminta, oppimisympäristöt ym.) Sosiaali- ja terveyspalvelut vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen tarkistaminen tehostettuun palveluasumiseen ja vanhustenhoitoon mitoitus 0,4-0,5 htt/asiakas (nykyinen 0,5) terveyskeskusten vuodeosastosuositus säilyy ennallaan 0,6-0,7 htt/asiakas erikoissairaanhoidon kustannusten hillitsemiseksi kannustejärjestelmä sairaanhoitopiireille tai vastaaville palvelutuottajille (esim. sairastavuus, ikärakenne, väestötiheys tmv.) erikoissairaanhoitoon säädetään hoitoon ohjaamisen velvoite yksiköihin, jotka täyttävät osaamisvelvoitteen minimit sosiaali- ja terveysmaksujen asiakasmaksujen korotus päivähoitomaksujen korotus tai tuodaan uusi ylin maksuluokka koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut ajantasaistetaan copyright Perlacon Oy

15 Hallituksen kärkihankkeet kuntien kehittämisen ohjureina I Osaaminen ja koulutus Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Oppimisympäristöjen digitalisointi ja uusien pedagogisten mallien käyttöönotto koulutuksen järjestäjän ja yrityselämän vuorovaikutuksen lisääminen syntyykö tähän velvoitteita? digitaaliset materiaalit peruskouluihin oppimistapoja- ja ympäristöjä muutetaan perinteisen luokkaopetuksen rooli muuttuu ja pedagogiikka nousee enemmän keskiöön Liikkuva koulu-hanke valtakunnalliseksi, liikkumalla tunti päivässä Kielenopetuksen monipuolistaminen alueellinen kokeilu vieraan kielen opettamisen aloittamisesta jo 1. luokalta lähtien Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi joustavat opintopolut, nopeammin työelämään Työpaikalla tapahtuvaa oppimista lisätään kelpoisuusehtoja julkisella sektorilla uudistetaan toisen asteen ja korkeakoulun yhteyden tiivistäminen lisätään taiteen perusopetusta ja kulttuuritoimintaa Nuorisotakuuta kehitetään yhteisötakuun suuntaan Etsivää nuorisotyötä vahvistetaan ja työnetsijätoimintaa sekä nuorten mielenterveyspalveluita copyright Perlacon Oy

16 Hallituksen kärkihankkeet kuntien kehittämisen ohjureina II Hyvinvointi ja terveys Palvelut asiakaslähtöiseksi varhaisen tuen ja ennaltaehkäisyn painottaminen yli hallinnonrajojen määritellään julkinen palvelulupaus palveluiden kustannukset ja laatu läpinäkyväksi terveysteknologian parempi hyödyntäminen tehostetaan sähköisten palveluiden hyödyntämistä myös omahoidossa ja neuvonnassa mobiilit, sähköiset palvelut hoitoprosesseissa sekä terveysneuvonnassa voisivat kuntapuolella olla tällaisia kuntien/kuntayhtymien kanssa yhteistyössä käynnistetään palvelusetelijärjestelmän laajentamiseen tähtäävä kokeilu Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta liikkumistottumuksien, terveellisten elämäntapojen sekä ravintotottumusten ohjaamista kansallinen mielenterveyttä edistävä hanke käynnistetään kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus päihdekuntoutuksen vaikuttavuutta tehostetaan kunnat yksi toimija Toteutetaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma lapsi- ja perhepolitiikan kehittäminen hallintorajat ylittäen tietosuojalainsäädännön uudistaminen moniammatillisen yhteistyön lisäämiseksi vaikuttaa myös jatkossa väistämättä koko palveluketjuun lapsiperheiden kotipalveluiden tukemiseen kohdennetaan määrärahoja lastensuojelun uudistaminen otetaan käyttöön päätösten lapsi- ja perhevaikutusten arviointi laaja vaikutus kunnissa kaikkiin tehtäviin päätöksiin Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa copyright Perlacon Oy

17 Hallituksen kärkihankkeet kuntien kehittämisen ohjureina II Hyvinvointi ja terveys kotihoitoa lisätään varmistaen vanhuspalvelulain toteutuminen kehitetään erilaisia asumismuotoja omaishoitajien jaksamista tuetaan vanhuspalveluissa työskentelevien työnjakoa uudistetaan omaishoidon resursseja vahvistetaan lisätään työikäisten mahdollisuuksia omaisen hoitamiseen Osatyökykyisille väyliä työhön sosiaalinen työllistäminen sosiaaliturvajärjestelmää uudistamalla osatyökykyisten työllistyminen kannustavammaksi sekä työllistymistä edistävämmäksi laajennetaan OSKU-toimintamallin käyttöä osatyökykyisten työllistymisen ja työssä jatkamisen tueksi työhönvalmennusta lisätään IV digitalisaatio Julkisten palveluiden digitalisointi toimintatavat uudistetaan ensisijaisesti digitaalisiksi ja palvelut käyttäjäläheisiksi tuottavuusloikka: puretaan sääntelyä ja byrokratiaa yhden luukun digitaaliset palvelut hallinnon sisäiset prosessit digitalisoidaan ja entiset prosessit puretaan julkisen hallinnon palveluketjussa sama asia kysytään kansalaisilta ja yrityksiltä vain kerran tarkoittaa enemmän uusia digitaalisia rajapintoja myös valtion ja kuntien välille avoimen datan ja tietovarantojen hyödyntäminen copyright Perlacon Oy

18 Talouden tasapainottamisohjelma Paketilla etsitään keinoja, jotka vaikuttavat rakenteisiin. Keinot voivat muuttaa palveluverkkoa ja heikentää palvelun laatua. Keinoilla pyritään palveluissa rahoitustilanteen vuoksi jopa lakisääteisen rajalle, mutta ei alle. Jos keinojen käytössä on odotettavissa henkilöstövaikutus, se on arvioitu keinon kohdalle. Henkilöstövaikutus voi kohdistua muuhinkin kuin Siikalatvan kunnan palveluksessa olevaan henkilöstöön. Henkilöstövaikutukset koetetaan aina kohdistaa ensin määräaikaisiin työntekijöihin ja käyttää eläköitymisen mahdollisuutta hyväksi. Vasta tämän jälkeen turvaudutaan muihin keinoihin copyright Perlacon Oy

19 Sivistystoimi copyright Perlacon Oy

20 Sivistystoimi Hovin koulun lakkauttaminen Tuntikehyksen pienentäminen Varhaiskasvatus: henkilöstön käytön tehostaminen, sijaisuuksien ja kouluavustajien määrän vähentäminen Ehdollinen-lukiokoulutuksen järjestäminen copyright Perlacon Oy

21 Hovin koulun lakkauttaminen Nykytila Hovin koulun tämän hetkinen oppilasmäärä on 34 oppilasta. Oppilasmäärä vastaa aika tarkalleen kunnan koko perusopetuksen oppilasvähenemää (-35 lasta) ajalla Koulun oppilasmäärä ennuste laskeva. Koulu 2-opettajainen. Toinen eläköitymässä ja toinen siirtyisi Aleksanterin ja/tai Gananderin kouluille ryhmien suurentuessa. Etäisyys 7 km Hovin koulu Aleksanterin koulu. Toimenpiteet Hovin koulu lakkautetaan 8/2016 alkaen. Säästöä syntyy yhden opettajaresurssin verran ( e/vuosi), yhdistelmätyöntekijän verran ( e/vuosi), ruokakuljetuskustannukset poistuvat (<5.000 e/vuosi). Kustannuksia syntyy kuljetuksista Hovista Aleksanteriin laskettaessa keskimäärin e/vuosi. Lisäksi kiinteistökustannus > e/v Jatkovalmisteltavat asiat Muut säästöt tulevat mm. siivouksen, kunnossapidon ja rakennuksen realisoinnin kautta. Hovin koulun kiinteistö laitetaan myyntiin tavoitteellisella hinnalla, ja jos järkevää kauppaa ei saada aikaiseksi, keskustellaan edelleen koulun käytöstä esimerkiksi kyläläisten kanssa. Hovin koulun pintaala on 523 m 2 ja tasearvo on e. Toimintakate YHT HTV Vastuuhenkilö Hovin koulun lakkauttaminen, netto ,5 Koulutoimenjohtaja copyright Perlacon Oy

22 Nykytila Tuntikehys, koulunkäyntiavustajat Siikalatvassa tarjottava tuntikehys on lakisääteistä tarjottavaa alarajaa korkeampi. Toimenpiteet Lukuvuodelle kunnanhallituksen päättämä 80 tunnin pienennys on vuositasolla euroa riippuen siitä, millaisiin viranhaltijoihin leikkauksen kohdistuvat: eli vuodelle 2015 noin euroa ja vuodelle 2016 noin euroa. UUSI OPS: Uusien opetussuunnitelmien voimaan tullessa lukuvuodesta eli alkaen tuntikehyksen leikkaaminen valtakunnalliseen minimimäärään tuo säästöä vuositasolla euroa. Koskee alaluokkien tunteja, joiden hinta on aineenopetuksen tunteja selkeästi alhaisempi. Riippuu myös opettajan virkavuosista. Vuonna 2016 säästö viiden kuukauden osalta euroa ja edellisen kohdan kpl lukujen kanssa yhteensä n euroa Säästöpotentiaali tuntikehyksestä, ryhmäkokomuutoksista, ainetarjonnasta vuonna 2015 vuonna euroa euroa Koulunkäyntiohjaajat Koulunkäyntiohjaajia kunnan palveluksessa on yhteensä 18,95 henkilöä, joista 10,7 vakituisia ja 8,28 määräaikaisia. Koulunkäyntiavustajien määrän vähentäminen -3 HTV:llä toimintojen uudelleen järjestelyillä. Toimintakate YHT HTV Vastuuhenkilö Tuntikehys ym Koulutoimenjohtaja Koulunkäyntiohjaajat Koulutoimenjohtaja copyright Perlacon Oy

23 Varhaiskasvatus Työsopimusten uusiminen - Henkilökunnan joustavampi liikuttelu Yksi kunta, yksi työssäkäyntialue Työsuhteiden muuttaminen sellaiseksi, että velvoittaa useamman yksikön tilannepaikkaukset Siikalatvan kunnan neljän kylän välillä. Pois entisestä neljän kunnan mallista kun ollaan yksi kunta Vähentää ulkopuolisten sijaisten käyttöä henkilökunnan joustavammat työjärjestelyt Vähentää henkilöstökustannuksia Tasaa työkuormitusta eri yksiköissä poikkeustilanteissa Ammattinimikkeistö yhtenäistetään Selkeytys päätöksenteossa ja hakeutumisprosessissa toiminnallinen kokonaisvastuu Poistetaan päällekkäiset työvaiheet, prosessisäästö Varhaiskasvatuksen päätökset tulee tehdä kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen puolella päivähoidon johtaja Perusopetuksen puolella päätökset tulee tehdä kokonaisuudessaan perusopetuksen puolella koulutoimenjohtaja Kuljetusperiaatteiden yhtenäistäminen yhdessä suunnittelu loogisempi reitistö, yhteiset periaatteet, säästöt Sijaisuudet kontrollin tiukentaminen Päivähoidon johtaja (tai hänen määräämänsä sijainen) päättää sijaisten sijoittelusta myös lyhyisiin alle 5 viikon sijaisuuksiin. Nyt vastuu hallintosäännön mukaan päivähoidon ohjaajatasolla. Kontrollin lisääminen Henkilökunnan tehokkaampi työajan käyttäminen Eri yksiköiden työkuorman tasaaminen Vuorohoito enintään kolmessa toimipisteessä Ryhmäperhepäivähoidosta päiväkotitoimointaan aina, kun se on mahdollista. Kirjaukset hallintosääntöön HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS Toimintakate YHT HTV Vastuuhenkilö Yksi kunta, yksi työssäkäyntialue Vastuiden selkeyttäminen Päivähoidon johtaja Kunnanjohtaja Sijaisuudet Päivähoidon johtaja copyright Perlacon Oy

24 Mahdollinen toinen vaihe: Lukio kunta luopuu ylläpidosta 8/2018 Siikalatvan lukio on yleislukio ja sijaitsee Pulkkilassa. Pääosa opiskelijoista tulee Siikalatvan ja Pyhännän kunnista. Lukion oppilasmäärä on laskeva. Siikalatvan lukion oppilasmäärä vähenee olennaisesti. Siikalatvan kunta on kasvattanut lukion vetovoimaa ei-lakisääteisesti avustamalla koulumatkoissa ja kustantamalla lukiolaisille koulutarvikkeita ja kirjoja. Valtionosuusperusteen ja toimintakustannusten erotus 2015 on e jonka lisäksi on huomioitu hallinnon sisäiset erät e ja verotulomenetyksiä e. Lakkautuspäätös tehdään mennessä, jos sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistamisella tms ei saada niin merkittävää toimintakustannusten alentamista, että kunnan talous sen ja tasapainottamisohjelman I avulla on saatavissa tasapainoon. Toimintakate YHT HTV Vastuuhenkilö Lukion ylläpidosta luopuminen (Koko summa e) -5,5 Koulutoimenjohtaja copyright Perlacon Oy

25 Sosiaali- ja terveyspalvelut copyright Perlacon Oy

26 Terveyspalveluiden kokonaisjärjestelyt Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen kokonaisulkoistusvaihtoehdon selvittäminen Ulkoistamisen taloudellinen vaikutus selvitetään marraskuun 2015 loppuun mennessä. Vaihtoehto keskittävälle sote-palveluiden rakenteelle. Ulkoistaminen mahdollista alkaen. Tavoitellaan erittäin huomattavaa säästöä. Laskelmiin on otettu oletussäästöksi yhteensä euroa, mikä koostuu vuoden euron ja seuraavan vuoden euron lisäsäästöstä. Tämä tarkoittaa useita (Helmen) henkilötyövuosia, laskelmassa tämä on oletettu 10:ksi henkilötyövuodeksi. Vaihtoehtoista, kustannuksia säästävää keskittävää toimintaa on esimerkiksi: Siirtyminen yhden terveyskeskuksen malliin Vuodeosaston lakkauttaminen copyright Perlacon Oy

27 Muita perusturvan palveluita Kotipalvelun kriteerit Kotipalvelu tuottaa tällä hetkellä myös asiointipalvelua asiakkaille. Asiointipalvelun kriteereitä tarkistetaan ja tehdään enemmän oikeaa tarveharkintaa vastaavaksi. Alueella on vanhuksia, jotka tarvitsevat palvelun (omaisia ei lähellä). Asiointipalvelua voidaan esim. järjestää työllistettyjen avulla, jos työtehtävään sopivia löytyy. Kunnan tavoite kasvattaa työllistettävien määrää tukee myös tätä tavoitetta. Kotipalveluiden kriteerien tarkistamisessa on varaa siitä syystä, että Vuoden 2013 tilastojen mukaan kotihoidon peittävyydet ovat korkeampia kuin STM:n laatusuositukset lukuihin verrattuna. Varastot, apteekkitoiminta Hoitotarvikkeet tilataan suoraan OYS:n keskusvarastolta 2 viikon välein kaikissa Helmen yksiköissä, joten isoja varastoja ei ole. Toimisto yms. tarvikkeet tilataan suoraan Lyrecolta 3-4 kertaa vuodessa. Lääkekeskuksen osalta aloitettu neuvottelut OYS:n keskusapteekin kanssa. Siirto onnistuu jo vuoden 2015 puolella. Farmaseutti jää Helmen palvelukseen ja hänelle tarjotaan töitä osastofarmaseuttina, toimi on mahdollista osa-aikaistaa. Lääkekeskus lakkautetaan ja farmaseutti muutetaan osa-aikaiseksi osastofarmaseutiksi. Järjestelyistä saatava säästö euroa. Täsmentyy tarjouskilpailun valmistuttua. Sosiaalityö, pitkäaikaistyöttömien eläkesovittelut Tehostetaan pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksia. Eläkeratkaisujen organisointi. Pitkäaikaistyöttömät käydä läpi terveystarkastuksin. Monet kunnat ovat ryhtyneet aktiiviseen seulontaan kustannusten taittamiseksi ja että henkilöt saadaan oikean statuksen alle. Sosiaaliohjaajan työpanos (Helmen uusi rekrytointi) tukisi tätä mallia, tietenkin yhdessä muun sosiaali- ja terveysammattilaisten joukon kanssa. Toimintakate YHT Kotipalvelun kriteerien tarkistaminen HTV Vastuuhenkilö perusturvajohtaja Lääkekeskuksen lakkauttaminen perusturvajohtaja Eläkesovittelut Siikalatvan työllistämisvastaava/ perusturvajohtaja copyright Perlacon Oy

28 Tekniikka ja yleishallinto copyright Perlacon Oy

29 Ruokapalvelu Ruokapalveluiden uudelleen järjestäminen erillisen ruokapalveluselvityksen mukaisesti. Kolmeen valmistuskeittiöön siirtyminen tuo toimintakustannuksiin nettosäästöä euroa, ruokapalvelupäällikön tarve on kustannuksissa mukana. Saneerausinvestoinnit yhteensä (Lähinnä Koivulehto ja Pihlajisto) ovat yhteensä euroa, mikä kokonaiskustannusvaikutusta laskettaessa on otettava toimintamenojen lisäksi huomioon. Saneeraukset 2016 aikana, keskitetyssä toiminnassa Hankekokonaisuuteen lisätään siivouksen ja ruokahuollon yhdistämisen valmistelu ja toteutus. Tämä kasvattanee sopeutumismahdollisuutta. Toimintakate YHT HTV Vastuuhenkilö Ruokapalvelut Tekninen johtaja copyright Perlacon Oy

Siikalatvan kunta. Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi 2015-2018, kunnanjohtajan esitys. Ohjausryhmän 6. kokous 11.8.

Siikalatvan kunta. Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi 2015-2018, kunnanjohtajan esitys. Ohjausryhmän 6. kokous 11.8. Siikalatvan kunta Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi 2015-2018, kunnanjohtajan esitys Ohjausryhmän 6. kokous 11.8.2015 Kirjasivat: HT Eero Laesterä KTM Katja Pesonen Tasapainottamisen

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014

Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talouden haasteet eivät häviä ei ole kysymys suhdannetaantumasta KL 08/2014(12.6.2014): Odotettua heikompi taloustilanne

Lisätiedot

Forssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela

Forssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela Forssan seudun kuntajako Forssa Humppila Jokioinen Tammela Forssa 1.12.2014 HT Eero Laesterä Yleinen talous 3.12.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 2 Kaikki yhteensä painokertoimin Painotettu Tasepohja Sij.

Lisätiedot

Siikalatvan kunnassa on nykytilanteessa 6 kunnallista valmistuskeittiötä ja 6 jakelukeittiötä (kunnan oma ja Helmen ruokatuotanto).

Siikalatvan kunnassa on nykytilanteessa 6 kunnallista valmistuskeittiötä ja 6 jakelukeittiötä (kunnan oma ja Helmen ruokatuotanto). Kunnanhallitus 179 08.09.2014 Koulutuslautakunta 52 02.12.2014 Koulutuslautakunta 13 01.04.2015 Kunnanhallitus 108 20.04.2015 Kunnanvaltuusto 51 22.06.2015 RUOKAPALVELUSELVITYS Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio

Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio Perlacon Oy, HT Eero Laesterä KTM, BBA, IAT Katja Pesonen Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Teemat Lähentymiskriteerit Sopeutustarpeet 5.5.2014 Copyright Perlacon

Lisätiedot

Lapinjärvi - Loviisa. Perlacon Oy, HT Eero Laesterä Tuomas Hanhela

Lapinjärvi - Loviisa. Perlacon Oy, HT Eero Laesterä Tuomas Hanhela Lapinjärvi - Loviisa Perlacon Oy, HT Eero Laesterä Tuomas Hanhela Asukasluku 2012 2040 Muutos Muutos/v. Lapinjärvi 2829 2893 2,3 % 0,1 % Loviisa 15519 16036 3,3 % 0,1 % Uusi kunta 18348 18929 3,2 % 0,1

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen uudessa terveydenhuollon mallissa Liisa-Maria Voipio-Pulkki/ Terveyspalveluryhmä Sosiaali- ja terveysministeriö Mikä on uusi terveydenhuollon malli? Työ on vielä

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Vesilahden kunta. Eero Laesterä. 27.1.2014 Kuntalaistilaisuus. Hallintotieteiden tohtori

Vesilahden kunta. Eero Laesterä. 27.1.2014 Kuntalaistilaisuus. Hallintotieteiden tohtori Vesilahden kunta 27.1.2014 Kuntalaistilaisuus Eero Laesterä Hallintotieteiden tohtori Valtio Mrd 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Valtionvelan kehitys %/BKT 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää

Uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää Uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen Pitkän aikavälin vastuunkannon korostaminen päätöksenteossa

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma ja valtion TMAE uusi julkisen talouden ohjausjärjestelmä - hallitusohjelman toimeenpano

Kuntatalousohjelma ja valtion TMAE uusi julkisen talouden ohjausjärjestelmä - hallitusohjelman toimeenpano Kuntatalousohjelma ja valtion TMAE 2016 - uusi julkisen talouden ohjausjärjestelmä - hallitusohjelman toimeenpano Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Reijo Vuorento Apulaisjohtaja 18.11.2014 Kuntatalouden uusi

Lisätiedot

Askola Copyright Perlacon Oy 1

Askola Copyright Perlacon Oy 1 Askola Askolan tase on loppuraportissa esitellyillä mittareilla arvioituna joukon heikoin. Nettolainakanta on suurin ja taseeseen on kertynyt alijäämää. Myös käyttöomaisuuden määrä on pienin. Toisaalta

Lisätiedot

Koko kunnan toteutuma 1-12 2015.xlsx. 12.1.2016 Tammikuu-Joulukuu 2015 922 Vesilahti

Koko kunnan toteutuma 1-12 2015.xlsx. 12.1.2016 Tammikuu-Joulukuu 2015 922 Vesilahti Koko kunnan toteutuma 1-12 2015.xlsx Tuloslaskelma 12.1.2016 Tammikuu-Joulukuu 2015 922 Vesilahti Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Toimintatuotot 6 097 508 4 956 115 1 141 393

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Hallitusohjelma - kosketuspinnat köyhyyteen ja huono-osaisuuteen

Hallitusohjelma - kosketuspinnat köyhyyteen ja huono-osaisuuteen Hallitusohjelma - kosketuspinnat köyhyyteen ja huono-osaisuuteen Kari Ilmonen DIAK-työpaja Pieksämäki 9.12.2015 Pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelma - toukokuu 2015 visiona: Suomi 2025 - yhdessä

Lisätiedot

Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Riitta Ekuri

Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Riitta Ekuri Askolan kunta YT-elimille tiedottaminen 10.8.2012 Kunnan työntekijät, kuntalaiset, tiedotusvälineet 17.8.2012 Eero Laesterä Hallintotieteiden tohtori Riitta Ekuri Erityisasiantuntija Kenen toimeksianto?

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Ajankohtaista kuntataloudesta mitä uutta kehysriihen jälkeen

Ajankohtaista kuntataloudesta mitä uutta kehysriihen jälkeen Ajankohtaista kuntataloudesta mitä uutta kehysriihen jälkeen Olli Savela, kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Paikallispolitiikan seminaari 6.4.2014 Lahti Isoja kuntatalouteen vaikuttavia päätöksiä Kuntien

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet 5, 5 ja 4 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet vuosille 5, 5 ja 4 6 4 9 8 7 65, 7,9 8,6 79,8 4 5 6 8 7 95 5 5 6 4 5 4 4 8 7

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Kuntaliiton näkökulma Sivistystoimen talouspäälliköt ry Kuntatalo 9.-10.6.2016 Kuntien valtionosuudet osana Suomen valtionapujärjestelmää 11 mrd. (11,7 mrd. v. 2016)

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupunki Talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Talousarvion ja -suunnitelman perusta Talousarvion ja -suunnitelman perustana on Haapaveden kaupungin strategia. Sen mukaisesti

Lisätiedot

Kuntien valtionosuudet v. 2016

Kuntien valtionosuudet v. 2016 Kuntien valtionosuudet v. 2016 Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Helsinki Kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen Suomen Kuntaliitto Miksi valtionosuus muuttuu vuosittain? Vuosittaiset automaattimuutokset» Määräytymistekijöiden,

Lisätiedot

KUULEMINEN RUOVEDEN KUNNAN KOULULAITOKSEN PEKKALAN JA VISUVEDEN KYLÄKOULUJEN LAKKAUTTAMISASIASSA (Kuntalaki 29 ja Hallintolaki 34 ) 3.6.

KUULEMINEN RUOVEDEN KUNNAN KOULULAITOKSEN PEKKALAN JA VISUVEDEN KYLÄKOULUJEN LAKKAUTTAMISASIASSA (Kuntalaki 29 ja Hallintolaki 34 ) 3.6. KUULEMINEN RUOVEDEN KUNNAN KOULULAITOKSEN PEKKALAN JA VISUVEDEN KYLÄKOULUJEN LAKKAUTTAMISASIASSA (Kuntalaki 29 ja Hallintolaki 34 ) 3.6.2014 Urheilutalolla Ruovesi Ruoveden valtuusto on strategiassaan

Lisätiedot

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta Kunnanhallitus 193 03.11.2015 Kunnanvaltuusto 81 09.11.2015 Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta 597/000/2015 Kunnanhallitus 03.11.2015 193 Kuntalain mukaan

Lisätiedot

Kuntatalouden hallinta

Kuntatalouden hallinta Kuntatalouden hallinta Jukka Pekkarinen Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari 2.12.2014 Finlandia-talo Kuntatalouden tila heikentynyt haasteena kestävyyden turvaaminen Kuntatalouden tulot eivät

Lisätiedot

Mistä löytyy Suomen kuntien tie?

Mistä löytyy Suomen kuntien tie? Mistä löytyy Suomen kuntien tie? Kuntajohtajapäivät, Seinäjoki Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja Uhkaava talouskriisi tuo lisähaasteita entisetkin isoja Uhkaava talouskriisi tuo vain lisähaasteita,

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Kunnanhallitus 242 12.10.2015 Perusturvalautakunta 54 21.10.2015 Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Khall 12.10.2015 242 Kunnanjohtaja Unto Murto antaa asiasta 07.10.2015

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

JHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013

JHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013 Kunnanhallitus 111 27.03.2013 Kunnanhallitus 134 15.04.2013 Kunnanvaltuusto 38 25.04.2013 JHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013 179/02.05.01/2013 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Raportti 5.6.2014 2.6.2014 Page 1 Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitystyön kokonaisuudet Palvelurakenteen ja hallintomallin analyysi nykyinen

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Esityksen teemat Kunnan toiminnan johtaminen kokonaisuutena Kuntastrategia

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

Kuntaliiton ajankohtaiset. Kirsi Rontu

Kuntaliiton ajankohtaiset. Kirsi Rontu Kuntaliiton ajankohtaiset Kirsi Rontu Kuntalain kokonaisuudistus Hallitus antoi esityksensä uudeksi kuntalaiksi Eduskunta hyväksyi 13.3.2015 uuden kuntalain ja siihen liittyvät lait. Uusi kuntalaki on

Lisätiedot

KUNTALIITOS. TALOUS/TASE JA TASEEN TUNNUSLUVUT Avaavan taseen muodostaminen

KUNTALIITOS. TALOUS/TASE JA TASEEN TUNNUSLUVUT Avaavan taseen muodostaminen KUNTALIITOS SAVONLINNA, PUUMALA, PUNKAHARJU JA KERIMÄKI TALOUS/TASE JA TASEEN TUNNUSLUVUT Avaavan taseen muodostaminen Toimintaa jatkavan kunnan avaavan taseen muodostamisessa noudatetaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2006 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2008

TALOUSARVIO VUODELLE 2006 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2008 Kunnanhallitus 190 29.11.2005 TALOUSARVIO VUODELLE 2006 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2008 153/04/041/2005 KH 190 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Leila Pekkanen, puhelin: 06-25253001, sähköposti: leila.pekkanen@lehtimaki.fi

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi 2014-2016

Ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi 2014-2016 Ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi 2014-2016 Vesilahden kunta, ohjausryhmän hyväksymä paketti 28.4.2014 HT Eero Laesterä KTM, BBA, IAT Katja Pesonen Nokian maksuunpantu yhteisövero, mrd euroa 1,4

Lisätiedot

Kuntakohtaiset sopeutustarpeet

Kuntakohtaiset sopeutustarpeet Lähentymiskriteerit 2015-2016 ja käyttäytyminen toiminnoissa niin, että yhdentymiskriteerit täyttyvät uuden kunnan taloudenpidossa. Pidättäytyminen rekrytoinnissa Johtoryhmä 5.6.2014 Kuntakohtaiset sopeutustarpeet

Lisätiedot

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen Kaupunginhallitus 248 02.06.2014 Saaristolautakunta 13 10.06.2014 Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen 461/02.02.00/2014 KH 248 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Taloussuunnitelman 2015-2018

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 28.10.2011 Kokousaika Torstai 3.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014 Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2015 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi 2014-2016

Ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi 2014-2016 Ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi 2014-2016 Vesilahden kunta, ohjausryhmän hyväksymä paketti 28.4.2014 HT Eero Laesterä KTM, BBA, IAT Katja Pesonen Talous ei ole tasapainossa Kunnan talousarviossa

Lisätiedot

2. Lehtimäen kunnan talousasema ja palvelurakenne

2. Lehtimäen kunnan talousasema ja palvelurakenne Kunnanhallitus 102 20.06.2005 LEHTIMÄEN KUNNAN PALVELURAKENTEEN TARKASTELU, STRATEGIAT JA NÄIHIN LIITTYVÄT SELVITYKSET 100/01/011/2005 KH 102 1. Yleistä Kunnan strategiatyö on käynnistynyt vuoden 2004

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmä Laatija: Aleksi Saukkoriipi Prosessi Selvitys aloitettu lokakuussa Päättynyt maaliskuussa Seuraavaksi alkaa huomautusaika kuntalaisille 30 päivää (huhtikuussa)

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen

Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen Lähtökohdat YHTEISÖVERON TUOTTO OULUSSA VUONNA 2001 115 M VUONNA 2013 30 M Lähtökohdat - viiden kunnan kuntaliitos

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kuntien talous. Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys. Hannu Joensivu, Markku Vehmas & Eero Laesterä. Kuntalaistilaisuudet

Kuntien talous. Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys. Hannu Joensivu, Markku Vehmas & Eero Laesterä. Kuntalaistilaisuudet Kuntien talous Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys Kuntalaistilaisuudet Hannu Joensivu, Markku Vehmas & Eero Laesterä Mistä kaikki johtuu Teollisuuden rakennemuutos ja talouden yleinen taantuma

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun

Lisätiedot

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Perusturvalautakunta 24 20.02.2014 Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Ptltk 24 Talouspäällikkö Anna-Liisa Vesa on laatinut seuraavansisältöisen Lumijoen kunnan talouden

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014. Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta

Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014. Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta PETUR 30.09.2014 66 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi 21.1.2014 Yleistä Osa säännöksistä ehdottomia Osa ns. perälautasäännöksiä; kunnat voivat sopia asiasta, mutta

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 844 023 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää:

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät Ilari Soosalu, Johtaja, kuntatalous Sisältö Vuoden 2013 tilinpäätös Hallituksen talousarvioehdotus/ PPB 2015, RaPo:n

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä 30.11.2010 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö, Astu hanke (Asiakas-tuottajamalli) riitta.pylvanen@jykes.fi Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö, Jykes Oy Palvelusetelin

Lisätiedot

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain muutoskuulumisia Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain kokonaisuudistus Kuntarakenneuudistus muodostaa perustan kuntalain kokonaisuudistukselle. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot