Terve lapsi sairastaa normaalisti kolmesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terve lapsi sairastaa normaalisti kolmesta"

Transkriptio

1 Tapausselostus Lasten sivuontelotulehduksiin liittyvät vakavat komplikaatiot Anne Pitkäranta, Timo Atula ja Maija Hytönen Lapsen sivuontelotulehdus on tavallinen, usein flunssaan liittyvä tauti, joka paranee useimmiten konservatiivisella hoidolla ilman mikrobilääkettä. Pienelle osalle lapsista kehittyy kuitenkin sivuontelotulehduksen seurauksena vakava, jopa henkeä uhkaava komplikaatio. Artikkelissa kuvataan HYKS:n korvaklinikassa hoidetut 11 lasta, joille kehittyi sivuontelotulehdukseen liittyvä vakava osasto- tai leikkaushoitoon johtanut komplikaatio. Aktiivisesta hoidosta huolimatta yhden lapsen näkö katosi ja toiselle kehittyivät epiduraali- ja orbita-absessit. Sivuontelotulehdukseen liittyvä komplikaatiota epäiltäessä lapsi on viipymättä lähetettävä paikkaan, jossa on mahdollista päästä heti asianmukaiseen diagnoosiin ja hoitoon. Terve lapsi sairastaa normaalisti kolmesta viiteen ylähengitystieinfektiota vuodessa (Monto ja Sullivan 1993). Tutkimusten perusteella noin %:ssa tapauksista tauti kehittyy bakteerisinuiitiksi (Wald ym. 1991). Lapsen akuutin sivuontelotulehduksen diagnostiikka on vaikeaa ja yksiselitteisten diagnostisten kriteerien esittäminen hankalaa. Radiologisista kuvantamismenetelmistä on vain vähän apua akuutissa sivuontelotulehduksessa (Uhari ym. 1977, Puhakka ym. 1998), eikä radiologista kuvantamista suositellakaan ensisijaisesti lapsen akuutin komplisoitumattoman sivuontelotulehduksen diagnostiikan perustaksi (O Brien ym. 1998). Laboratoriotutkimuksista, kuten C-reaktiivisen proteiinin (CRP) tai laskon määrityksistä, on vain viitteellistä apua (Hansen ym. 1995, Savolainen ym. 1997). Näin ollen sivuontelotulehduksen diagnoosi pohjautuu kliiniseen kuvaan, johon kuuluvat ylähengitystieinfektiooireiden pitkittyminen (yli 10 vrk) tai tähän infektioon liittyvä lämpöily, kasvojen turvotus ja kasvokipu (O Brien ym. 1998). Lapsella voi kuitenkin akuuttiin sivuontelotulehdukseen liittyä erittäin nopeasti kehittyvä, jopa hengenvaaralliseen tilanteeseen johtava komplikaatio (kuva 1). Kuvaamme HYKS:n korvaklinikassa osastohoidossa olleet 11 lapsipotilasta, joille kehittyi sivuontelotulehdukseen liittyvä vakava komplikaatio. Omat potilaat HYKS:n korvaklinikan lastenosastolla hoidettiin sivuontelotulehduksen komplikaation takia 11 lasta, kolme tyttöä ja kahdeksan poikaa (taulukko 1). Nuorin oli yhden vuoden ja neljän kuukauden ikäinen ja vanhin 16-vuotias. Oireet olivat osastolle tullessa kestäneet vuorokaudesta viikkoon. Tyypillisesti oireet olivat aluksi tavallisia ylähengitystieoireita, kuten nuhaa, yskää ja lievää lämpöilyä. Myöhemmin näihin oireisiin liittyi kasvojen tai silmien alueen turvotusta ja kipua, minkä vuoksi potilaat oli lähetetty korvaklinikkaan. Seitsemälle lapselle tehtiin päivystystutkimuksena tietokone- tai magneettikuvaus tai molemmat. Heistä yhdellä todettiin orbita- ja epiduraaliabsessit, viidellä orbitaselluliitti ja yhdellä preseptaalinen selluliitti. Neljästä lapsesta otettiin tavallinen NSO-röntgenkuva. Näiden lasten diagnoosiksi tuli preseptaalinen selluliitti. Kahdella lapsella oli sairaalaantulovaiheessa normaali CRP-arvo (10 ja 11 mg/l), kaikkien muiden arvo oli tulovaiheessa suurentunut ( mg/l). Kaikki lapset olivat osastohoidossa, saivat parenteraalisen antibioottilääkityksen ja lisäksi kaikille, nuorinta lukuun ottamatta, tehtiin poskiontelohuuhteluita. Näiden hoitojen lisäksi yhdelle lapselle tehtiin samalla kertaa nenän tähystysleikkaus, kahdelle seulalokerostojen avaus ja ala Duodecim 1999; 115: A. Pitkäranta

2 käytäväantrostomiat, yhdelle silmäkuopan ja otsaontelon avaus ja kolmelta poistettiin kitarisa. Kuvaamme seuraavassa yksityiskohtaisesti kaksi potilasta, joista toisen näköä ei pystytty pelastamaan sivuontelotulehdukseen liittyvän orbitainfektion takia ja toiselle kehittyivät hankalahoitoiset sivuontelotulehdukseen liittyneet orbita- ja epiduraaliabsessit. Potilas 1 on aiemmin terve 11-vuotias tyttö, joka oli potenut flunssaan liittyvää vetistä nuhaa viikon ajan ennen sairaalahoitoa. Kaksi päivää ennen HYKS:aan tuloa hän oli hakeutunut hammaslääkärille vasemman posken kivun vuoksi, mutta hampaiston todettiin olevan kunnossa. Seuraavana päivänä vasemmalle silmäluomiin ilmaantui turvotusta, jonka syyksi todettiin sinuiitti. Parenteraalisesta keftriaksonihoidosta huolimatta turvotus ja kipu lisääntyivät, ja samalla näkö heikkeni. HYKS:aan tullessa tytön vasen silmä oli työntynyt huomattavasti ulospäin, silmän liikkeet olivat selvästi rajoittuneet ja vain valonerotuskyky oli jäljellä (kuva 2). Tietokonetomografiassa todettiin vasemmalla pansinuiitti ja vasemmassa silmäkuopassa selluliittiin sopiva löydös. Magneettikuvassa näkyi lisäksi vasemman näköhermon huomattava venyttyminen. Tytölle tehtiin päivystystoimenpiteenä vasemman silmäkuopan dekompressio (Ogura Walshin mukaan), jossa orbitan pohja ja mediaaliseinä poistettiin. Paineenalalainen märkä vapautui poskiontelosta. Antibiooteiksi vaihdettiin rifampisiini ja meropeneemi. Viljelyssä kasvoi Staphylococcus aureus, joka oli herkkä kaikille käytetyille antibiooteille. Leikkauksen jälkeen tytön vointi koheni. Viikkoa myöhemmin hänelle ilmaantui vasemmalle otsalle särkyä ja turvotusta. Vasen otsaontelo porattiin auki (Beckin mukaan) ja tyhjennettiin märästä. Pian tämän jälkeen sivuontelotulehdus rauhoittui, mutta vasen silmä jäi pysyvästi sokeaksi. A B C D E F G Kuva 1. Akuutin sivuontelotulehduksen aiheuttamia, silmäkuoppaan ja muihin läheisiin rakenteisiin levinneitä tulehduskomplikaatioita. A) Silmäluomien turvotus, B) silmäkuopan selluliitti, C) luukalvon alainen märkäpesäke, D) silmäkuopan sisäinen märkäpesäke, E) epiduraaliabsessi, F) aivoabsessi G) sinus cavernosuksen verisuonitukos. Lasten sivuontelotulehduksiin liittyvät vakavat komplikaatiot 1307

3 Potilas 2 on aiemmin terve 16-vuotias poika, joka hakeutui hoitoon oikean silmän seudun kivun takia. Hänellä oli ollut flunssaa neljän päivän ajan. Tulopäivänä pojalle nousi kuume ja oikeaan silmään ilmaantui kipua ja valonarkuutta. Korvaklinikkaan poika tuli silmälääkärin ohjaamana selvästi sairaana ja väsähtäneenä, ja lisäksi oikean silmän seudussa todettiin turvotusta ja aristusta. Tietokonekuvauksessa todettiin orbita- ja epiduraaliabsessit (kuva 3). Neurokirurgin konsultaatiossa epiduraaliabsessin avausta ei katsottu aiheelliseksi. Sivuonteloiden tähystysleikkauksessa saatiin paineenalaista märkää poskionteloista ja oikeasta silmäkuopasta. Poskiontelon märkäeritteestä kasvoi Haemophilus influenzae ja seuraavien päivien huuhtelunäytteistä myös Streptococcus viridans ja fusobakteeri sekä koagulaasinegatiivinen Staphylococcuslaji. Yleisanestesiassa tehdyn tähystysleikkauksen jälkeen pojan tajunta heikkeni, minkä takia hänet siirrettiin jatkohoitoon sisätautiosastolle. Antibioottina käytettiin alkuun parenteraalista kefuroksiimin ja metronidatsolin yhdistelmää. Epiduraaliabsessin toteamisen jälkeen lääkitykseksi vaihdettiin vankomysiinin, kefotaksiimin ja metronidatsolin yhdistelmä. Myöhemmin tämän antibioottihoidon seurauksena kehittyi leukopenia, ja sen vuoksi lääkitystä jatkettiin doksisykliinillä ja metronidatsolilla kahden kuukauden ajan. Osastohoidossa poika oli kuukauden, jonka aikana poskionteloiden märäneritys loppui. Pohdinta Lapsen sivuontelotulehdus on lääkärille vaativa ongelma: suuri osa tapauksista on virusten aiheuttamia infektioita, jotka paranevat ilman Taulukko 1. HYKS:n korvaklinikassa hoidetut 11 lapsipotilasta, joille kehittyi sinuiitin vakava komplikaatio. Ikä / sukupuoli Oireet / CRP (mg/l) Komplikaatio Hoito Mikrobi 1 1 v 4 kk / poika 2 vrk silmäluomien silmäkuopan selluliitti kefuroksiimi i.v. Staph. pneumoniae turvotus / 42 ja absessi 1 v 8 kk / poika 2 vrk vasemman silmän silmäkuopan selluliitti klindamysiini i.v. Staph. pneumoniae turvotus / 28 vasemmalla Adenotomia, P.s.m. x 1 2 v 9 kk / tyttö 1 vk molempien silmien preseptaaliselluliitti kefuroksiimi ylähengitysteiden turvotus / 10 P.s.m. x 1 normaalifloora Adenotomia 4 v / poika 3 vrk nuhakuume / 11 preseptaaliselluliitti A-penisilliini i. v. difteroidi vasemmalla P.s.m. x 1, adenotomia antrostomia 7 v 7 kk / poika 3 vrk oikean silmän silmäkuopan selluliitti kefuroksiimi i. v. ei kasvua turvotus / 110 oikealla P.s.m. x 2 8 v 4 kk / poika 2 vrk vasemman preseptaaliselluliitti kefuroksiimi i.v. Staph. viridans silmän ja posken vasemmalla lavaatio x 5 Moraxella kipu, kuume / 213 vasemmalle 9 v 8 kk / poika 4 vrk oikean silmän preseptaaliselluliitti kefuroksiimi i.v. Staph. aureus turvotus / 46 oikealla P.s.m. x 4 11 v / tyttö 2 vrk poskiturvotus vasen silmä sokeutui dekompressio Staph. aureus vasemmalla / 324 Otsaontelon avaus 12 v 10 kk / tyttö 1 vrk vasemman silmän vasemmalla silmä- kefuroksiimi i.v. Staph. pneumoniae turvotus / 36 kuopan selluliitti P.s.m. x 6 15 v 8 kk / poika 1 vrk oikean silmän preseptaaliselluliitti kefuroksiimi i.v. Staph. aureus turvotus / 150 oikealla P.s.m. x 3 16 v / poika 4 vrk lämpöily, silmän epiduraaliabsessi antibiootti i.v. H. influenzae kipu / 262 silmäkuopan absessi FESS Staph. viridans 1 Bakteeriviljely poskionteloeritteestä paitsi nuorimalla lapsella keskikäytävästä nenästä. 2 Aikaisemmin tehty alakäytävä antrostomia vasempaan poskionteloon poskiontelon täyttävän kystan takia. p.s.m = poskiontelohuuhtelu, FESS = nenän tähystysleikkaus A. Pitkäranta

4 Kuva 2. Sivuonteloista silmäkuoppaan levinnyt tulehdus juuri ennen leikkaushoitoa. Tässä vaiheessa potilas erotti vasemmalla silmällä enää vain valoa. hoitoa. Turhia antibioottihoitoja tulisi välttää, ja kuvantamismenetelmistä on vain vähän apua diagnostiikassa (O Brien ym. 1998). Toisaalta lapsen sivuontelotulehdukseen voi liittyä vakavia, nopeasti kehittyviä komplikaatioita, jotka pahimmillaan uhkaavat jopa henkeä (Lerner ym. 1995). Nopeasti sokeuteen johtava silmäkuoppakomplikaatio on erittäin harvinainen. Kirjallisuudesta löytyy vain muutama tapausselostus (Fearon ym. 1979, Patt ja Manning 1991), eikä viime vuosina ole raportoitu sokeuteen johtaneita komplikaatioita (Pereira ym. 1997). Tämä johtunee paitsi antibioottilääkityksen ja endoskooppisen leikkaushoidon (Deutch ym. 1996, Pereira ym. 1997) kehittymisestä myös parantuneesta diagnostiikasta tietokone- ja magneettikuvausten myötä. Silmäkuoppakomplikaatioita epäiltäessä on toimittava ripeästi, sillä näköhermo kestää vaurioitumatta painetta vain lyhyen ajan (Chandler ym. 1970). Pysyvä näkövaurio voi myös syntyä infektion leviämisestä suoraan näköhermoon tai muihin silmän rakenteisiin (Chandler ym. 1970). Näkövaurio saattaa ilmaantua ilman kliinisten oireiden pahenemista, ja lisäksi pienen lapsen näön heikkenemistä on vaikea kliinisesti arvioida, varsinkin kun tilaan usein liittyy huomattava luomiturvotus. Potilaalta 1 oli mennyt näkö toisesta silmästä jo sairaalaantulovaiheessa, eikä päivystystoimenpiteenä suoritetulla dekompressioleikkauksella enää saatu näköä palautumaan, vaan vasen silmä jäi pysyvästi sokeaksi. Kallonsisäisiä sinuiitin harvinaisia ja vakavia komplikaatioita ovat meningiitti, epiduraali-, ja subduraaliabsessi sekä sinus cavernosuksen tai sinus sagittaliksen tromboosi. Kallonsisäisistä märkäpaiseista suuri osa on lähtöisin nenän sivuonteloista (Lerner ym. 1995). Määrätietoisesta hoidosta huolimatta näihin liittyy %:n kuolleisuus. Oireita, jotka viittaavat tällaisen komplikaation mahdollisuuteen, ovat voimakas päänsärky, otsan alueen turvotus ja arkuus ja usein myös heikentynyt yleistila. Laajakirjoisen antibioottilääkityksen lisäksi märkäkertymä yleensä avataan kirurgisesti, ja mikäli tulehdus on peräisin otsaontelosta, yhteys nenästä otsaonteloon suljetaan. Oman potilaamme epiduraa- Lasten sivuontelotulehduksiin liittyvät vakavat komplikaatiot 1309

5 Kuva 3. Frontaalinen epiduraaliabsessi aivojen magneettikuvassa. liabsessi rauhoittui ilman neurokirurgista avausta mutta vaati kuukauden kestoisen osastohoidon ja sen jälkeen vielä usean viikon oraalisen antibioottilääkityksen. Totunnaisesti on ajateltu, että sinuiitti ja siihen liittyvät komplikaatiot ovat pienellä lapsel- la harvinaisia. Vaikka pienen lapsen sivuontelot ovat vasta osittain kehittyneet, ovat sivuontelotulehdus ja siihen liittyvät komplikaatiot mahdollisia jopa alle vuoden ikäisellä (Swift ja Charlton 1990). Omassa aineistossamme ei ollut alle yksivuotiaita, mutta kaksi potilaistamme oli alle kaksivuotiaita. Näiden kummankin orbitaselluliitti rauhottui konservatiivisella hoidolla, joskin toiselle lapsista tehtiin poskionteloiden huuhtelu ja kitarisan poisto. Lapsen kasvojen alueen selluliitin erotusdiagnostiikassa on muistettava, että kyseessä saattaa olla myös septinen veriteitse syntynyt yleisinfektio, jolloin veriviljely on tarpeellinen (Kokkala ym. 1985). Joka tapauksessa silmäkuopan selluliittia sairastavat lapsipotilaat kuuluvat sairaalahoitoon. Laboratoriotutkimuksista on vain viitteellistä apua sivuontelotulehduksen komplikaatioissa. Omien potilaidemme joukossa ei ollut ketään, jolla CRP-arvo olisi ollut tulovaiheessa alle 10 mg/l. Lapsen sivuontelotulehdukseen liittyvä komplikaatio on harvinainen, mutta jokaisen lääkärin on muistettava se erityisesti silloin, kun lapselle kehittyy ylähengitystieinfektion yhteydessä silmän, kasvojen alueelle turvotusta tai voimakasta pään- tai otsasärkyä. Tällainen lapsi on viipymättä lähetettävä paikkaan, jossa on mahdollista päästä heti asianmukaiseen diagnoosiin ja hoitoon. Kirjallisuutta Chandler J R, Langenbrunner D J, Stevens E R. The pathogenesis of orbital complications in acute sinusitis. Laryngoscope 1970; 80: Deutch E, Eilon A, Hevron I, Hurvitz H, Blinder G. Functional endoscopic sinus surgery of orbital subperiosteal abscess in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1996; 34: Fearon B, Edmonds B, Bird R. Orbital-facial complications of sinusitis in children. Laryngoscope 1979; 89: Hansen J G, Schmidt H, Rosborg J, Lund E. Predicting acute maxillary sinusitis in a general practice population. BMJ 1995; 311: Kokkala R, Ruuskanen O, Peltola H, Virolainen H. Kasvojen alueen selluliitti lapsilla. Duodecim 1985; 101: Lerner D N, Choi S S, Zalzal G H, Johnson D L. Intracranial complications of sinusitis in childhood. Ann Otol Rhinol Laryngol 1995; 104: Monto A S, Sullivan. Acute respiratory illness in the community. Frequency of illness and the agents involved. Epidemiol Infect 1993; 110: O Brien K L, Dowell S F, Schwartz B, Marcy M, Phillips W R, Gerber M A. Acute sinusitis principles of judicious use of antimicrobial agents. Pediatrics 1998; 101 Suppl 1: S174 S177. Patt B S, Manning S C. Blindness resulting from orbital complications of sinusitis. Otolaryngol Head Neck Surg 1991; 104: Pereira K D, Mitchell R B, Younis R T, Lazar R H. Management of medial subperiosteal abscess of the orbit in children a 5 year experience. Internat J pediatr Otorhinolaryngol 1997; 38: Puhakka T, Mäkelä M, Alanen A, ym. Sinusitis in the common cold. J Allergy Clin Immunol 1998; 102: Savolainen S, Jousimies-Somer H, Karjalainen J, Ylikoski J. Do simple laboratory tests help in etiologic diagnosis in acute maxillary sinusitis? Acta Otolaryngol 1997; 529: Swift A C, Charlton G. Sinusitis and the acute orbit in children. J Laryngol Otol 1990; 104: Uhari M, Lanning P, Kouvalainen K, Åkerblom HK. Lasten poskionteloiden patologisen röntgenlöydöksen yleisyys. Duodecim 1977; 93: Wald E, Guerra N, Byers C. Upper respiratory tract infections in young children: duration of and frequency of complications. Pediatrics 1991; 87: ANNE PITKÄRANTA, LT, apulaisopettaja TIMO ATULA, LT, vs. erikoislääkäri MAIJA HYTÖNEN, LT, vs. erikoislääkäri korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka PL 220, HYKS Jätetty toimitukselle Hyväksytty julkaistavaksi

FESS VAIKUTUS ANTIBIOOTTIKUURIEN TARPEESEEN JA TYÖKYKYYN

FESS VAIKUTUS ANTIBIOOTTIKUURIEN TARPEESEEN JA TYÖKYKYYN FESS VAIKUTUS ANTIBIOOTTIKUURIEN TARPEESEEN JA TYÖKYKYYN Essi Kattainen Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos / Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

Lisätiedot

Joel Brander. Lasten influenssakaudet 2011 2012 ja 2012 2013: Epidemiologia, taudinkuva ja hoito Tyksin lasten ja nuorten klinikassa

Joel Brander. Lasten influenssakaudet 2011 2012 ja 2012 2013: Epidemiologia, taudinkuva ja hoito Tyksin lasten ja nuorten klinikassa Joel Brander Lasten influenssakaudet 2011 2012 ja 2012 2013: Epidemiologia, taudinkuva ja hoito Tyksin lasten ja nuorten klinikassa Syventävien opintojen kirjallinen työ Kevätlukukausi 2014 Kevätlukukausi

Lisätiedot

KOULUIKÄISEN EPÄSELVÄ, PITKITTYNYT KUUME

KOULUIKÄISEN EPÄSELVÄ, PITKITTYNYT KUUME KOULUIKÄISEN EPÄSELVÄ, PITKITTYNYT KUUME Tuomas Alasaarela Syventävien opintojen tutkielma Lastentautien klinikka Oulun yliopisto Huhtikuu 2014 Dosentti Marjo Renko, dosentti Terhi Tapiainen OULUN YLIOPISTO

Lisätiedot

Perifeerinen kasvohalvaus

Perifeerinen kasvohalvaus Näin hoidan Mervi Kanerva ja Anne Pitkäranta Perifeerinen kasvohalvaus Perifeerinen kasvohalvaus on useimmiten idiopaattinen eli Bellin pareesi, jonka hoito ei välttämättä vaadi erikoissairaanhoitoa. Diagnoosiin

Lisätiedot

Äkillisen välikorvatulehduksen hoito ja diagnostiikka tärykalvon punoitus ei riitä

Äkillisen välikorvatulehduksen hoito ja diagnostiikka tärykalvon punoitus ei riitä Katsaus tieteessä Johanna Nokso-Koivisto LT, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri HYKS, korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka johanna.nokso-koivisto@hus.fi Paula Tähtinen LT, erikoistuva lääkäri

Lisätiedot

Mikrobiologian ensimmäisen välitentin tärpit

Mikrobiologian ensimmäisen välitentin tärpit Mikrobiologian ensimmäisen välitentin tärpit Cursus Peteri & DC Halonen 2009 Mikrobiologia & infektiosairaudet - välitentti I SISÄLLYS- LUETTELO 03 Klamydiat 03 Bioaseet 04 Gramnegatiiviset kokkibakteerit

Lisätiedot

Geneettinen kuume konsultaatio verkossa, mutaatio kirjekuoressa. Matti Korppi, Jussi Korhonen, Kaija Lindström ja Tarja Mononen

Geneettinen kuume konsultaatio verkossa, mutaatio kirjekuoressa. Matti Korppi, Jussi Korhonen, Kaija Lindström ja Tarja Mononen Tapausselostus Geneettinen kuume konsultaatio verkossa, mutaatio kirjekuoressa Matti Korppi, Jussi Korhonen, Kaija Lindström ja Tarja Mononen Mikä sairaus on kaksivuotiaalla lapsella, jolla on ollut syntymästä

Lisätiedot

Plastinen bronkiitti veriyskän ja hengitysvajauksen harvinainen syy

Plastinen bronkiitti veriyskän ja hengitysvajauksen harvinainen syy Tapausselostus Katriina Kahlos, Riitta Kaarteenaho-Wiik, Airi Jartti ja Jukka Tikanto Plastinen bronkiitti veriyskän ja hengitysvajauksen harvinainen syy Plastinen bronkiitti on harvinainen kliininen tila,

Lisätiedot

DEKOMPRESSIIVISEN HEMIKRANIEKTOMIAN TULOKSET OULUN YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA

DEKOMPRESSIIVISEN HEMIKRANIEKTOMIAN TULOKSET OULUN YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA DEKOMPRESSIIVISEN HEMIKRANIEKTOMIAN TULOKSET OULUN YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA Pätsi, Pauli Syventävien opintojen tutkielma Anestesiologian ja tehohoidon klinikka Oulun Yliopisto Syyskuu 2012 Keinänen,

Lisätiedot

Aivopuoliskon hermoyhteyksien katkaisu lasten ja nuorten vaikean epilepsian hoidossa

Aivopuoliskon hermoyhteyksien katkaisu lasten ja nuorten vaikean epilepsian hoidossa tieteessä Eija Gaily lastenneurologian dosentti, osastonylilääkäri HYKS, Lasten ja nuorten sairaala eija.gaily@hus.fi Hanna Hellén LL, sisätautien erikoistuva lääkäri HUS, Porvoon sairaala Liisa Metsähonkala

Lisätiedot

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it FAMILIAALINEN VÄLIMEREN KUUME (FMF) Mikä se on? Familiaalinen eli suvuittain esiintyvä Välimeren kuume (Familial Mediterranean Fever, FMF) on perinnöllinen tauti,

Lisätiedot

MYYRÄKUUMEEN KLIININEN KUVA

MYYRÄKUUMEEN KLIININEN KUVA MYYRÄKUUMEEN KLIININEN KUVA Jenna Jokela Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Joulukuu 2012 2 Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö JOKELA JENNA: MYYRÄKUUMEEN

Lisätiedot

Lapsen kallon poikkeavan muodon diagnostiikka

Lapsen kallon poikkeavan muodon diagnostiikka Katsaus tieteessä Jyri Hukki dosentti, osastonylilääkäri jyri.hukki@hus.fi Pia Vuola LL, erikoislääkäri Junnu Leikola LKT, erikoislääkäri HUS, plastiikkakirurgian klinikka, kraniofakiaalikeskus, Töölön

Lisätiedot

Suun kautta annettavien kefalosporiinien käyttö. Pekka Kujala

Suun kautta annettavien kefalosporiinien käyttö. Pekka Kujala Lääkehoito Suun kautta annettavien kefalosporiinien käyttö Pekka Kujala Suun kautta annettavien kefalosporiinien sopivia käyttökohteita ovat stafylokokki-, streptokokki- ja pneumokokki-infektiot, joihin

Lisätiedot

Suomessa on elossa tätä nykyä yli 2 500 elinsiirtopotilasta,

Suomessa on elossa tätä nykyä yli 2 500 elinsiirtopotilasta, Elin- ja kudossiirrot Elinsiirtopotilas terveyskeskuksessa Heikki Mäkisalo, Helena Kastarinen ja Osmo Saarelma Elinsiirtopotilasta seurataan pääasiallisesti erikoissairaanhoidossa. Siirretyn elimen toiminta

Lisätiedot

Vauvan infektiotaudit Kotihoito-ohjeita vanhemmille

Vauvan infektiotaudit Kotihoito-ohjeita vanhemmille Vauvan infektiotaudit Kotihoito-ohjeita vanhemmille Peppanen, Tiina 2011 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Vauvan infektiotaudit Kotihoito-ohjeita vanhemmille Tiina Peppanen Hoitotyö Opinnäytetyö

Lisätiedot

Kolmekymmentävuotias suomalainen nainen

Kolmekymmentävuotias suomalainen nainen Kliinis-patologinen kokousselostus Paikallisalkuinen tajuttomuuskouristuskohtaus ja aivotuumori Antti Muuronen ja Anders Paetau Kolmekymmentävuotias suomalainen nainen joutui Singaporessa sairaalaan kouristustajuttomuuskohtauksen

Lisätiedot

LASTENREUMAN ILMAANTUVUUS POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA 2001 2010

LASTENREUMAN ILMAANTUVUUS POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA 2001 2010 LASTENREUMAN ILMAANTUVUUS POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA 2001 2010 Joki-Hollanti, Johanna Syventävien opintojen tutkielma Lastentaudit Kliinisen lääketieteen laitos Oulun yliopisto Lokakuu

Lisätiedot

Lievimmissä muodoissaan silmän taittoviat

Lievimmissä muodoissaan silmän taittoviat Katsaus LASIK-menetelmä silmän taittovirheiden hoidossa Juhani Pietilä, Petri Mäkinen, Seppo Pajari, Juha Elo ja Hannu Uusitalo Silmän taittovirheiden leikkaushoito eli refraktiivinen kirurgia on viime

Lisätiedot

Minna Barck LASTEN YLEISIMMÄT INFEKTIOTAUDIT OHJAUSMATERIAALI APTEEKIN HENKILÖSTÖLLE

Minna Barck LASTEN YLEISIMMÄT INFEKTIOTAUDIT OHJAUSMATERIAALI APTEEKIN HENKILÖSTÖLLE Minna Barck LASTEN YLEISIMMÄT INFEKTIOTAUDIT OHJAUSMATERIAALI APTEEKIN HENKILÖSTÖLLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2012 LASTEN YLEISIMMÄT INFEKTIOTAUDIT OHJAUSMATERIAALI

Lisätiedot

LASTEN DIABETEKSEN KLIINISET PIIRTEET DIAGNOOSIVAIHEESSA

LASTEN DIABETEKSEN KLIINISET PIIRTEET DIAGNOOSIVAIHEESSA LASTEN DIABETEKSEN KLIINISET PIIRTEET DIAGNOOSIVAIHEESSA Hanna-Mari Saarikko Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Tammikuu 2013 Tampereen yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

Kohonnut keuhkoverenpaine (pulmonaalihypertensio, käsiteltävä varoen

Kohonnut keuhkoverenpaine (pulmonaalihypertensio, käsiteltävä varoen Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Helsingin yliopisto, Clinicum, Anestesiologia ja tehohoito leila.niemi-murola[a]hus.fi Merja Aronen LT, erikoislääkäri Hyks, ATeK, Leikkaussalit-linja, Meilahden

Lisätiedot

29.VUOSIKERTA NUMERO 1/2011 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE HOSPITAL INFECTION SOCIETY SYMPOSIUMNUMERO 1

29.VUOSIKERTA NUMERO 1/2011 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE HOSPITAL INFECTION SOCIETY SYMPOSIUMNUMERO 1 29.VUOSIKERTA NUMERO 1/2011 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE HOSPITAL INFECTION SOCIETY SYMPOSIUMNUMERO 1 Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallitus 2010 Veli-Jukka Anttila HUS Medisiininen tulosyksikkö,

Lisätiedot

Hetkellinen toispuoleinen näönmenetys

Hetkellinen toispuoleinen näönmenetys Katsaus tieteessä Jukka Putaala dosentti, neurologian erikoislääkäri HYKS, neurologian klinikka ja Helsingin yliopisto, neurotieteiden osasto jukka.putaala@hus.fi Petra Ijäs LT, neurologian erikoislääkäri

Lisätiedot

Henoch Schönleinin purppura lasten yleisin vaskuliitti

Henoch Schönleinin purppura lasten yleisin vaskuliitti katsaus tieteessä Outi Jauhola LT, lastentautien erikoislääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Matti Nuutinen dosentti, lastennefrologi OYS, Lasten ja nuorten klinikka matti.nuutinen@ppshp.fi Henoch Schönleinin

Lisätiedot

Tietoa. aikuisten aivokasvaimista

Tietoa. aikuisten aivokasvaimista Tietoa aikuisten aivokasvaimista Aivokasvaimet ja niiden hoitomuodot Aivokasvainten neuropsykologiset vaikutukset Kun läheisellä on aivokasvain Mistä voi saada tukea? Toimittanut Hanna Mäenpää Kirjoittajat

Lisätiedot

Heidi Tuominen HAMPAIDEN TRANSPLANTAATIOT. Syventävien opintojen kirjallinen tutkielma Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta

Heidi Tuominen HAMPAIDEN TRANSPLANTAATIOT. Syventävien opintojen kirjallinen tutkielma Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Heidi Tuominen HAMPAIDEN TRANSPLANTAATIOT Syventävien opintojen kirjallinen tutkielma Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hammaslääketieteen laitos päivämäärä 24.10.2014 Tutkielman oppiala: Suu-

Lisätiedot

JA -AIKUISET. Aortan koarktaatio vauhtihirmu Elviksen tarina. Synnynnäisesti sydänvikaisten aikuisten seurantasuositus 4 /2013

JA -AIKUISET. Aortan koarktaatio vauhtihirmu Elviksen tarina. Synnynnäisesti sydänvikaisten aikuisten seurantasuositus 4 /2013 SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET 4 /2013 Aortan koarktaatio vauhtihirmu Elviksen tarina Synnynnäisesti sydänvikaisten aikuisten seurantasuositus 15 Synnynnäisesti sydänvikaisten aikuisten seurantasuositus Synja-gallup

Lisätiedot