LUCAS -PAINELUELVYTYSLAITE TUOTE-ESITE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUCAS -PAINELUELVYTYSLAITE TUOTE-ESITE"

Transkriptio

1 LUCAS -PAINELUELVYTYSLAITE TUOTE-ESITE

2

3 Kumppanisi elvytystyössä Tehokas painelu ja hyvä verenkierto takaavat onnistuneen elvytyksen Rintakehän tehokas painelu kuljettaa elintärkeää happea aivoihin ja voi valmistella sydämen onnistuneeseen defibrillointiin. Sepelvaltimoiden riittävän perfuusiopaineen ylläpito sydämenpysähdyksen aikana parantaa verenkierron spontaanin palautumisen (ROSC) todennäköisyyttä. 1 Kaikki pelastustyöntekijät ja hoitajat tietävät kuitenkin, että AHA:n ja ERC:n elvytysohjeiden mukainen manuaalinen puhallus-paineluelvytys on vaikeaa ja raskasta. Monet organisaatiot ovat tästä syystä lähettäneet ensihoitoyksikön mukana lisähenkilökuntaa sydämenpysähdystilanteissa, jotta paineluelvyttäjää voidaan tarvittaessa vaihtaa. LUCAS-paineluelvytyslaitteella voidaan antaa keskeytymätöntä paineluelvytystä paineluiden tiheyden ja syvyyden pysyessä vakiona ja edistää siten verenkierron spontaania palautumista. Laitteella voidaan painella potilasta automaattisesti kentällä esimerkiksi ensivastetilanteessa, ambulanssikuljetuksen aikana ja sairaalassa. LUCAS ylläpitää tasaista verenkiertoa laitteen käynnistämishetkestä alkaen ja parantaa potilaan eloonjäämismahdollisuuksia.

4 Sen käyttö on yksinkertaista ja helppoa, ja se on pieni ja kompakti. Tohtori Charles Lick, Allina-sairaankuljetuspalvelut Potilaiden selviytymismahdollisuuksien parantaminen Tehokasta, tasaista ja keskeytymätöntä paineluelvytystä AHA:n ja ERC:n nykyisten ohjeiden mukaisesti LUCAS on kannettava, helppokäyttöinen laite, jolla annetaan automaattista, ohjeiden mukaista paineluelvytystä ja parannetaan sydämenpysähdyspotilaiden verenkiertoa. LUCAS-laitteen paineluelvytystiheys ja painelusyvyys vastaavat AHA:n ja ERC:n vuoden 2010 suosituksia. Se antaa myös rintakehän seinämän palautua täydellisesti jokaisen painalluksen jälkeen. Rintakehä on painettuna puolet (50 %) laitteen toimintakierron kestosta, eli painamis- ja palautumisaika ovat yhtä pitkät. Ylläpitää hyvää verenkiertoa Useat tutkimukset osoittavat, että käsin annettavan paineluelvytyksen tehokkuus voi laskea nopeasti elvyttäjän väsyessä, usein jo yhden minuutin kuluttua. 2,3 LUCAS painelee automaattisesti, tasaisesti ja yhtäjaksoisesti, jolloin se ylläpitää potilaan verenkiertoa hyvin ambulanssikuljetuksen aikana ja siirrettäessä potilasta sairaalan sisällä. Toimintatehokkuuden parantaminen Helppo käyttää ja ylläpitää LUCAS on kevyt ja se toimitetaan selkälaukussa. Se voidaan kiinnittää potilaaseen nopeasti niin, että manuaalinen painelu tarvitsee keskeyttää vain alle 20 sekunniksi. Kiinnitys on helppoa riippumatta sitä, onko potilas maassa, sängyssä tai ambulanssipaareilla. Parantaa henkilökunnan turvallisuutta elvytyksen aikana LUCAS huolehtii ensihoitajien myös turvallisuudesta paineluelvytyksen aikana ambulanssin takaosassa tai ensiapuosastolla. Liikkuvassa ympäristössä elvyttäjät voivat istuutua ja kiinnittää turvavyöt, kun LUCAS huolehtii paineluelvytyksestä. Sairaalaympäristössä LUCAS voi auttaa vähentämään puhalluspaineluelvytyksen aikana syntyviä selkävammoja, kun hoitajien ei tarvitse elvyttää sängyssä olevaa potilasta pitkään. Resuscitation-aikakauslehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan 205 vastaajasta yli 80 % ilmoitti saaneensa selkävaivoja ja 56 % katsoi, että vaivat liittyivät puhallus-paineluelvytyksen kestoon. Vastanneista 20 % sai selkävamman tai välilevyn pullistuman, ja 40 % oli sitä mieltä, että selkävamma liittyi elvytykseen tai paheni sen vuoksi. Jones A. Can cardiopulmonary resuscitation injure the back? Resuscitation. 2004; 61 (1):

5

6 Väsymätön hengenpelastaja Kun 68-vuotias Leon Schmidt sai vaikean sydämenpysähdyksen, LUCAS piti hänet hengissä. Heti kun ensihoitajat saapuivat paikalle, he laittoivat Leonin LUCAS-laitteeseen, muistelee Leonin vaimo Gayle Schmidt. Myöhemmin vaimolle kerrottiin, että samantyyppisen sydämenpysähdyksen saavista potilaista vain 3 % jää eloon. Ilman LUCAS-laitetta Leonia ei enää olisi, hän toteaa. Tohtori Charles Lick, joka on Allina-sairaankuljetuspalveluiden johtaja ja Buffalon sairaalan ensiapuosaston johtaja, pitää tällaisia tuloksia rohkaisevina. Vuonna 2005 AHA tuli siihen tulokseen, että on tärkeämpää keskittyä parantamaan paineluelvytystä, jotta veri kulkee ja elimet toimivat. Puhallus-paineluelvytystä on tunnetusti vaikea antaa oikein. Elvyttäjät väsyvät ja hidastuvat. Edes pelastustyön ammattilaiset eivät tee sitä aina kunnolla. Kone ei väsy ja toimii yhdenmukaisesti, ja yhdenmukaisuus on tässä avainasia, hän selittää. Tämä elvytyslaite on kaikissa Allina-sairaankuljetuspalveluiden ambulansseissa. Nyt myös Buffalon sairaala on ottanut LUCAS-laitteen käyttöön ensiapuosastolla. Jos potilas on selvinnyt äkillisestä sydämenpysähdyksestä kentällä, hänellä on hyvät mahdollisuudet selvitä myös toisesta, koska hoidamme heitä samalla laitteella ensiapuosastolla, Lick sanoo. LUCAS on täällä yhtä tarpeellinen kuin kenttätyössä. Lick ennustaa, että tulevina kuukausina LUCAS antaa jatkoaikaa yhä useammille Schmidtin kaltaisille potilaille. Olen vakuuttunut siitä, että pystymme antamaan LUCAS-laitteella parempaa elvytystä kuin ikinä ihmisvoimin.

7 Viimeaikaisen tutkimuksen mukaan lähes 25 % ambulanssihoitajista sai selkävamman ja jopa 62 % heistä ilmoitti, että vamman syy liittyi puhallus-paineluelvytykseen. Jones A, Lee R. Cardiopulmonary resuscitation and back injury in ambulance officers. International Archives of Occupational and Environmental Health. 2005; 78 (4): Kenttätyön tehostaminen Johtohenkilöiden, kouluttajien ja ensihoitajien ainainen tavoite on etsiä keinoja maksimoida resursseja ja samalla parantaa ensivastetta kenttätyössä. LUCAS-laitteen ottaminen mukaan sydäntapahtumien ensihoitoon auttaa vähentämään elvytyksessä tarvittavien ensihoitajien tai palomiesten määrää. Tämä vähentää kaaosta tapahtumapaikalla ja vapauttaa laitteistoa ja henkilökuntaa muihin hälytystehtäviin. Kun sydämenpysähdyspotilas on valmis siirrettäväksi, LUCAS siirtyy potilaan mukana tapahtumapaikalta ambulanssiin. LUCAS antaa jatkuvaa ja tehokasta paineluelvytystä ja ylläpitää potilaan hyvää verenkiertoa samalla kun ensihoitajat voivat suojata itsensä turvavöin liikkuvassa ympäristössä. Hyvä puhallus-paineluelvytys on vaikeaa. Koulutus auttaa parantamaan manuaalista elvytystä, mutta se on kallista ja sen aikataulutus ja seuranta on monimutkaista. LUCAS-laitteen käyttö on yksinkertaista ja helppoa, ja sen käyttökoulutustarve on minimaalinen, mikä laskee sen ylläpitokustannuksia. Elintärkeä väline kliinisesti edistykselliselle laitokselle Lääkinnällinen johto tietää, että optimaalinen kliininen tulos riippuu puhallus-paineluelvytyksen laadusta. LUCAS antaa varmuuden siitä, että rintakehää painellaan suositusten mukaisesti. Kun painelua jatketaan keskeytyksettä ja painelusyvyys pysyy yhdenmukaisena, verenkierron spontaani palautuminen helpottuu ja hoitoryhmät pystyvät parantamaan potilaiden eloonjäämismahdollisuuksia. LUCAS voi olla osa kliinisesti edistyksellistä elvytysohjelmaa. Sitä voidaan käyttää jäähdytyshoitojen tai ITD (impedance threshold device) -laitteiden kanssa, mikä monipuolistaa potilaan elvytystä.

8 Katetrointilaboratorion ilmapiiri pysyi koko ajan rauhallisena, vaikka potilaalla oli kammiovärinä. Yleensä asia on päinvastoin tällaisissa tilanteissa, kun potilasta painellaan käsin. Olivecrona, Lund, Ruotsi (tctmd.com, 24. lokakuuta 2006) Takaa yhtäjaksoisen hoidon ensiapuosastolla Ensiapuosastolla tai osastonhoitajan näkökulmasta LUCAS on elintärkeä väline sydämenpysähdyspotilaan hoidossa. LUCAS-laitteella voidaan antaa tehokasta, tasaista ja keskeytymätöntä paineluelvytystä ja tehostaa siten elvytystilanteen hallintaa samalla kun ylläpidetään potilaan hyvää verenkiertoa. Kun ensiapuosaston henkilökunnan ei tarvitse painella potilasta käsin, he voivat arvioida paremmin potilaan tilan ja laatia parhaimman hoitosuunnitelman. Tämä voi vähentää ruuhkaa ja kaaosta ensiapuosastolla, jolloin henkilökunta pysyy rauhallisena ja keskittyneenä ja pystyy mahdollisesti vapauttamaan resursseja muihin kiireellisiin tehtäviin. LUCAS-laitteen käyttö ensiapuosastolla auttaa ylläpitämään verenkiertoa keskeytyksettä, mikä on ratkaiseva potilaan eloonjäämiseen vaikuttava tekijä. Tasainen tahti katetrointilaboratoriossa Jos potilaalla on sydämenpysähdys refraktorisen kammiovärinän takia tai ei-defibrilloitava rytmi, interventiota voidaan jatkaa, kun LUCAS on käytössä. Se antaa tasaista, ohjeiden mukaista paineluelvytystä, parantaa verenkiertoa ja johtaa happea elintärkeisiin elimiin. Lisäksi LUCAS vähentää työympäristön stressiä ja parantaa siten päätöksenteon laatua ja myös turvallisuutta, koska henkilökunta voi siirtyä pois röntgenalueelta. LUCAS on pääasiassa röntgennegatiivinen koteloa ja mäntää lukuun ottamatta, joten potilaasta voidaan ottaa useimmat fluoroskopiaprojektiot LUCAS-laitetta irrottamatta. Seuraavat yksitasoiset fluoroskopiaprojektiot ovat mahdollisia, kun LUCAS on kiinnitettynä potilaaseen: kraniaalinen/kaudaalinen viisto LAO, kraniaalinen/kaudaalinen viisto RAO, suora kaudaalinen, suora lateraalinen ja suora kraniaalinen. AHA:n vuoden 2010 elvytysohjeissa LUCAS-laitteen käytölle PCI-toimenpiteiden aikana on annettu luokan IIa suositus (näytön taso LOE C).

9

10 LUCAS-PAINELUELVYTYSLAITE LUCAS 2 -paineluelvytyslaitteen mukana toimitetaan yksi akku, potilaan kiinnityshihnat, kolme imukuppia, kuljetuslaukku ja käyttöohjeet. Saatavilla on myös lisävarusteita ja virtalähdevaihtoehtoja eri tarpeisiin, kuten röntgennegatiivinen hiilikuituselkälevy PCI-käyttöön.

11 Akku Käyttöpaneeli Potilaan kiinnityshihna Vapautusrengas Imukuppi, jossa on painetyyny Selkälevy Stabilointihihna

12

13 Tekniset tiedot Jos minulla olisi vain yksi käsi ja saisin ottaa mukaani kotiin vain yhden asian, ottaisin LUCAS-laitteen. - Ensihoitaja ja ensihoidon kenttäjohtaja Cypress Creek PAINELUT Painelutiheys: 102 ± 2 painallusta minuutissa LUCAS 2 PAINELUELVYTYSLAITE Painelusyvyys: 53 mm ± 0,2 mm nimellisarvojen mukaisella potilaalla* Painelun ja vapautuksen kesto toimintakierron aikana: 50 ± 5 % Hoidettaviksi sopivat potilaat: rintalastan pituus 17 30,3 cm rintakehän leveys enintään 45 cm Potilaan paino ei rajoita LUCAS-laitteen käyttöä. *Potilailla, joiden rintalastan pituus on 17 18,5 cm, lineaarisesti suureneva painelusyvyys on mm. TOIMINTA Toiminta: sähköinen Virtalähde: ladattava litiumioni-polymeeriakku (LiPo) Koko: 13,0 x 8,8 x 5,7 cm Paino: 0,6 kg Kapasiteetti: mah (tyypillinen), 86 Wh Akun jännite: 25,9 V Käyttöaika: 45 minuuttia (tyypillinen) Akun maksimilatausaika: alle 4 tuntia huoneenlämmössä (22 C) Akun vaihtoväli: akku on suositeltavaa vaihtaa 3 vuoden välein tai 200 käyttökerran jälkeen Akun ympäristöä koskevat tekniset tiedot Käyttölämpötila: 0 40 C Latauslämpötila: 5 35 C Säilytyslämpötila: 0 40 C alle 6 kuukauden ajan IP-luokitus: IP44 FYYSISET OMINAISUUDET Korkeus (pakattuna selkälaukkuun): 65 cm Leveys (pakattuna selkälaukkuun): 33 cm Syvyys (pakattuna selkälaukkuun): 25 cm Paino (akku mukaan lukien): 7,8 kg Kaikki tekniset tiedot on mitattu C:ssa, jos toisin ei mainita. Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

14 Physio-Control-tuoteperhe Defibrillaattorit/Monitorit LIFEPAK CR Plus automaattinen ulkoinen defibrillaattori Sisältää samaa korkealuokkaista teknologiaa, johon ensiapua antavat lääketieteen ammattilaiset luottavat mutta kuitenkin helppokäyttöinen. Täysin automaattinen LIFEPAK CR Plus AED on suunniteltu erityisesti ensimmäiselle paikalle tulevalle henkilölle, joka hoitaa äkillisen sydämenpysähdyksen saanutta henkilöä. LIFEPAK 1000 defibrillattori LIFEPAK 1000 defibrillaattori on tehokas ja pienikokoinen laite joka on tarkoitettu sydämenpysähdyksen saaneiden potilaiden hoitoon sekä jatkuvaan sydämen monitorointiin laitteen joustava rakenne sallii sen ohjelmoinnin ensihoitajille tai ammattilaisille, ja sen avulla hoitohenkilökunta voi muuttaa protokollaa hoidon vaatimusten kehittyessä. LIFEPAK 15 monitori/defibrillaattori LIFEPAK 15 monitori/defibrillaattori on standardilaite ensihoidon tiimeille, jotka haluavat kliinisesti kehittyneimmän, toiminnallisesti tehokkaimman LIFEPAK TOUGH laitteen, joka on saatavissa tänä päivänä. Malli 15 tarjoaa edistyksellisiä kliinisiä teknologioita ja runsaan valikoiman ominaisuuksia, kuten tehokkain saatavissa oleva nostettava energia (360 joulen iskuun saakka), kehittyneet valvontaparametrit ja täysin päivitettävän alustan. LIFEPAK 20e defibrillaattori/monitori CodeManagement Module laitteen kanssa LIFEPAK 20e defibrillaattori/monitori on kliinisesti edistynyt ja täynnä tehoa. Tämä laite on erittäin intuitiivinen ensihoitajille, ja siinä yhdistyvät myös taidokkaasti automaattisen ulkoisen defibrillaattorin toiminnot ja manuaaliset mahdollisuudet niin, että ACLS-koulutetut kliinikot voivat nopeasti ja helposti antaa kehittynyttä terapeuttista hoitoa. CodeManagement moduuli lisää aaltomuodon kapnografian ja langattomat yhteydet, parantaen sairaalanne kykyä hallita tehokkaasti elvytystietoja valmiudesta tarkasteluun saakka.

15 PPE-avustus LUCAS 2 rintakehän painallusjärjestelmä LUCAS on tarkoitettu antamaan tehokkaita, johdonmukaisia ja keskeyttämättömiä paineluja ERC-ohjeiden mukaisesti. Laitetta voidaan käyttää aikuisilla potilailla sekä sairaalan ulkopuolissa että sairaalan sisäisissä tilanteissa. TrueCPR Paineluelvytyksen palautelaite TrueCPR auttaa tiimiäsi optimoimaan manuaalisen elvytyksen suorituskykynsä, käyttämällä yksinkertaista reaaliaikaista ja tapahtumanjälkeistä palautetta kriittisimmistä elvytysparametreista. Se mittaa tarkasti painallussyvyyden omistamaamme triaksiaalisen kenttäinduktion (TFI) tekniikkaa käyttäen. Tietojenhallinta LIFENET -järjestelmä LIFENET-järjestelmä tarjoaa hätätiimeille ja sairaalatiimeille luotettavan ja nopean yhteyden kliinisiin tietoihin turvallisen verkkopohjaisen ympäristön kautta, edistäen siten potilaiden hoitotyön kulkua ja toimintatehokkuutta. CODE-STAT Tiedonhallinta ohjelmisto CODE-STAT 9.0 tietojen tarkasteluohjelmisto on takautuva analyysityökalu, joka tarjoaa helpon pääsyn tietoihin, raportteihin ja tapahtumanjälkeiseen tarkasteluun.

16 Maineikas LIFEPAK-defibrillaattoreiden valmistaja Physio-Control on jo yli 60 vuoden ajan kehittänyt tekologioita ja suunnitellut laitteita, jotka ovat vakiinnuttaneet asemansa niin ensihoidon ammattilaisten, hoitohenkilökunnan kuin maallikoidenkin käytössä. LÄHTEET 1 Paradis N, Martin G, Rivers E, et al. Coronary perfusion pressure and the return of spontaneous circulation in human cardiopulmonary resuscitation. JAMA 1990; 263 (8): Ochoa FJ, Ramalle-Gómara E, Lisa V, Saralegui I. The effect of rescuer fatigue on the quality of chest compressions. Resuscitation. 1998; 37: Hightower D, Thomas S, Stone C, Dunn K, March J. Decay in quality of closed-chest compressions over time. Annals of Emergency Medicine. 1995; 26: Kaikki tiedot, kuten vertailutieto ovat voimassa kesäkuun 2015 alkaen. Lisätietoja on saatavissa paikalliselta Physio-Controlin edustajalta tai internetistä osoitteesta Physio-Control Headquarters Willows Road NE Redmond, WA USA Tel Fax Physio-Control Operations Netherlands B.V. HQ Europe, Middle East & Africa UP Office Building Piet Heinkade 55, 1019 GM Amsterdam NL Tel +31 (0) Fax +31 (0) Physio-Control Finland Sales Oy Tel Physio-Control, Inc., Willows Road NE, Redmond, WA USA 2015 Physio-Control, Inc. Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ole saatavissa maailmanlaajuisesti. Euroopan unionin alueella saatavissa olevat tuotteet ja lisävarusteet on lueteltu valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutuksissa. GDR _C

TUOTE-ESITE PRODUCT BROCHURE. LIFEPAK 20e DEFIBRILLAATTORI/MONITORI. ja CodeManagement Module

TUOTE-ESITE PRODUCT BROCHURE. LIFEPAK 20e DEFIBRILLAATTORI/MONITORI. ja CodeManagement Module TUOTE-ESITE PRODUCT BROCHURE LIFEPAK 20e DEFIBRILLAATTORI/MONITORI ja CodeManagement Module DEFIBRILLAATTORI/MONITORI Taloudellisten paineiden ja kehittyvien suuntaviivojen vallitessa sairaalanne keskittyy

Lisätiedot

-DEFIBRILLAATTORI. Näistä kasvoista näkyy luottamus.

-DEFIBRILLAATTORI. Näistä kasvoista näkyy luottamus. -DEFIBRILLAATTORI Näistä kasvoista näkyy luottamus. Siihen on hyvä syy. Physio-Controlin maine perustuu asiakkaiden luottamukseen, ja luottamuksen saavuttaminen on myös toimintatavoitteemme. Luottamus

Lisätiedot

PAINELUELVYTYSJÄRJESTELMÄ

PAINELUELVYTYSJÄRJESTELMÄ PAINELUELVYTYSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖOHJEET FI LUCAS TM -paineluelvytysjärjestelmä Käyttöohjeet 100901-08 Versio A, voimassa alkaen julkaisusta CO J2665 2014 Jolife AB LUCAS 2 -paineluelvytysjärjestelmä Käyttöohjeet

Lisätiedot

LELY MAIDON- TUOTANTOLAITTEET Lypsy-, ruokinta-, ja pihattoratkaisut

LELY MAIDON- TUOTANTOLAITTEET Lypsy-, ruokinta-, ja pihattoratkaisut LELY MAIDON- TUOTANTOLAITTEET Lypsy-, ruokinta-, ja pihattoratkaisut Luo tilallesi tulevaisuus www.lely.com innovators in agriculture Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Commodus,

Lisätiedot

Mittausjärjestelmiä ja vaakoja terveydenhuollon käyttöön jo vuodesta 1840

Mittausjärjestelmiä ja vaakoja terveydenhuollon käyttöön jo vuodesta 1840 Kuvasto 2013/2014 terveydenhuollon tuotteet + Mittausjärjestelmiä ja vaakoja terveydenhuollon käyttöön jo vuodesta 1840 Suomi seca finland oy Linnoitustie 4 B 02600 Espoo ٠ Suomi Puhelin 09 87 80 00 00

Lisätiedot

Ensiaputilanteiden opas

Ensiaputilanteiden opas Ensiaputilanteiden opas Sisällys Johdanto... 3 Ensiapuvalmius työpaikalla... 4 2.2 Ensiavun koulutusohjelmat... 4 Pelastustoimi... 6 2.1. Lääkinnällinen pelastustoimi... 7 2.2. Porrastettu ensihoitojärjestelmä...

Lisätiedot

Rytmihäiriötahdistin. Mitä potilaan tulee tietää

Rytmihäiriötahdistin. Mitä potilaan tulee tietää Rytmihäiriötahdistin Mitä potilaan tulee tietää HAKEMISTO Johdanto 4 Sydän - rakenne ja toiminta 6 Sydämen rytmihäiriöt 8 Rytmihäiriötahdistin 11 Rytmihäiriötahdistimen asentaminen 14 Rytmihäiriötahdistimen

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUTTA EDISTÄ- VÄN TARKISTUSLISTAN KEHITTÄMI- NEN KYMENLAAKSON AMMATTIKOR- KEAKOULUN ENSIHOIDON OPETUK- SEEN

POTILASTURVALLISUUTTA EDISTÄ- VÄN TARKISTUSLISTAN KEHITTÄMI- NEN KYMENLAAKSON AMMATTIKOR- KEAKOULUN ENSIHOIDON OPETUK- SEEN Ida Koskinen Ida Töyry POTILASTURVALLISUUTTA EDISTÄ- VÄN TARKISTUSLISTAN KEHITTÄMI- NEN KYMENLAAKSON AMMATTIKOR- KEAKOULUN ENSIHOIDON OPETUK- SEEN Opinnäytetyö Ensihoito Toukokuu 2015 Tekijät Tutkinto

Lisätiedot

VASTASYNTYNEEN ELVYTYS ELVYTYSOHJE JA ELVYTYKSEN SEURANTA- LOMAKE SAIRAALAN ULKOPUOLISEEN ENSI- HOITOON

VASTASYNTYNEEN ELVYTYS ELVYTYSOHJE JA ELVYTYKSEN SEURANTA- LOMAKE SAIRAALAN ULKOPUOLISEEN ENSI- HOITOON Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Ensihoidon koulutusohjelma Minna Korhonen Niina Ryynänen VASTASYNTYNEEN ELVYTYS ELVYTYSOHJE JA ELVYTYKSEN SEURANTA- LOMAKE SAIRAALAN ULKOPUOLISEEN

Lisätiedot

DBS muutti elämän. Maiju kertoo vaikeasta epilepsiastaan ja DBS-hoidosta SIVUT 18

DBS muutti elämän. Maiju kertoo vaikeasta epilepsiastaan ja DBS-hoidosta SIVUT 18 Medtronicin pohjoismainen uutislehti nr0 3 2012 DBS muutti elämän Maiju kertoo vaikeasta epilepsiastaan ja DBS-hoidosta SIVUT 18 ICD, CRT ja tahdistimet uusi koulutuskeskus ja uusi konsepti SIVUT 4 CareLink

Lisätiedot

Rakennetaan yhdessä sydänturvallinen Suomi.

Rakennetaan yhdessä sydänturvallinen Suomi. Rakennetaan yhdessä sydänturvallinen Suomi. Suomessa noin 3500 ihmistä saa vuosittain äkillisen sydänpysähdyksen sairaalan ulkopuolella. Heistä vain noin joka kymmenes selviytyy. Syy on usein avunsaannin

Lisätiedot

Yli 40 vuotta innovaatioita

Yli 40 vuotta innovaatioita Ammattilaisten sanelujärjestelmät Yli 40 vuotta innovaatioita Printed in Germany OIME Id. No. E0461834 Hab 08/2009 FI Wendenstr. 14 18, D-20097 Hamburg, Germany P.O. Box 10 49 08, D-20034 Hamburg, Germany

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

uni-info Teemana uniapnea ja matkustaminen CPAP-KLUBILEHTI 1/2011 Maailman johtava uniapnea- ja hengityslaitevalmistaja

uni-info Teemana uniapnea ja matkustaminen CPAP-KLUBILEHTI 1/2011 Maailman johtava uniapnea- ja hengityslaitevalmistaja uni-info CPAP-KLUBILEHTI 1/2011 Teemana uniapnea ja matkustaminen Maailman johtava uniapnea- ja hengityslaitevalmistaja www.resmed.com Hei Klubilaiset, Kevättä on jo rinnassa ja kesäkin kolkuttelee oviamme

Lisätiedot

MUUTAKIN KUIN IT-TIETOTURVAA UUDET UHAT VOIVAT VAHINGOITTAA ASIAKKAIDEN LUOTTAMUSTA YRITYKSEEN TEEMA: TIETOTURVA & RISKIENHALLINTA RISKIENHALLINTA

MUUTAKIN KUIN IT-TIETOTURVAA UUDET UHAT VOIVAT VAHINGOITTAA ASIAKKAIDEN LUOTTAMUSTA YRITYKSEEN TEEMA: TIETOTURVA & RISKIENHALLINTA RISKIENHALLINTA CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Saab-konsernin turvallisuuspäällikkö Benny Krönfeldt: Tietoturvakeskus antaa Saabille lyhyemmät vasteajat ja paremman tietoturvan SYMANTEC MOBILE

Lisätiedot

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n Yritysjohdon opas IoT:n ja teollisen internetin hyödyntämiseen 1 Sisällysluettelo Sivut 1. Johdanto 3-4 2. Teollinen Internet 2.1 IoT on internetin uudelleentuleminen 5 5 3. Teollisen internetin mahdollistamat

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11. Työn luonne muuttaa tietoverkkoympäristöä Ciscolta seuraavan sukupolven verkkoarkkitehtuuri LAN&WAN

...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11. Työn luonne muuttaa tietoverkkoympäristöä Ciscolta seuraavan sukupolven verkkoarkkitehtuuri LAN&WAN 1 Nordic LAN & WAN Communication Oy Työn luonne muuttaa tietoverkkoympäristöä Ciscolta seuraavan sukupolven verkkoarkkitehtuuri Organisaatioiden tietoverkkojen rakenne on muuttumassa. Käyttäjät työskentelevät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Permobil C500. Sähköpyörätuoli

KÄYTTÖOHJE. Permobil C500. Sähköpyörätuoli KÄYTTÖOHJE FI Permobil C500 Sähköpyörätuoli Permobilin yhteystiedot Permobil-konsernin pääkonttori Permobil AB Box 120 861 23 Timrå Sweden Tel: +46 60 59 59 00 Fax: +46 60 57 52 50 E-mail: info@permobil.se

Lisätiedot

INL NO. A6243. PROJECT Medtronic. DESCRIPTION interstim patient bladder brochure A4, FI

INL NO. A6243. PROJECT Medtronic. DESCRIPTION interstim patient bladder brochure A4, FI INL NO. A6243 PROJECT Medtronic DESCRIPTION interstim patient bladder brochure A4, FI InterStim -hoito VIRTSANPIDÄTYSONGELMIIN Potilasopas Jos sinulla on virtsankarkailua, et ole yksin. Ongelmasta kärsii

Lisätiedot

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö Taina Lempiäinen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaajat: Saila Ovaska ja Poika Isokoski Joulukuu

Lisätiedot

INL NO. A6242. PROJECT Medtronic. DESCRIPTION interstim patient bowel brochure A4 FI

INL NO. A6242. PROJECT Medtronic. DESCRIPTION interstim patient bowel brochure A4 FI INL NO. A6242 PROJECT Medtronic DESCRIPTION interstim patient bowel brochure A4 FI InterStim -hoito ULOSTEENKARKAILUONGELMIIN TAI UMMETUKSEEN Potilasohje Tiesitkö, että InterStim hoidolla voidaan hoitaa

Lisätiedot

ix on muutoksen airut brüel internationalille Sivu: 4 7 MELSEC L - järjestelmälogiikoiden monipuolinen pikkujättiläinen #NOV Sivu: 18 19

ix on muutoksen airut brüel internationalille Sivu: 4 7 MELSEC L - järjestelmälogiikoiden monipuolinen pikkujättiläinen #NOV Sivu: 18 19 A Beijer Electronics magazine #NOV 2011 ix on muutoksen airut brüel internationalille Sivu: 4 7 MELSEC L - järjestelmälogiikoiden monipuolinen pikkujättiläinen Sivu: 18 19 white paper: Miten.NET Framework

Lisätiedot

Harjoitteluohjeet. Tekniikka. Venyttely. 2000 m. Kilpaharjoittelu. Cross-Training. Maratonit. Painonhallinta SISÄSOUTUOPAS

Harjoitteluohjeet. Tekniikka. Venyttely. 2000 m. Kilpaharjoittelu. Cross-Training. Maratonit. Painonhallinta SISÄSOUTUOPAS Harjoitteluohjeet Tekniikka Venyttely 000 m. Kilpaharjoittelu Cross-Training Maratonit Painonhallinta SISÄSOUTUOPAS Johdanto Meiltä pyydetään jatkuvasti harjoitteluohjeita - oli kysymys sitten valmistautumisesta

Lisätiedot

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Yhteenveto Nykyisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa yritysten päätöksentekijöillä on entistä kovemmat paineet toimia kannattavasti. Yritykset

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

KaVo ESTETICA E50. Elämän parhaat asiat ovat yksinkertaisia.

KaVo ESTETICA E50. Elämän parhaat asiat ovat yksinkertaisia. Elämän parhaat asiat ovat yksinkertaisia. 1 9 0 9 2 0 0 9 Tee elämästäsi helpompaa. Valinta on sinun. Yksinkertaisesti enemmän tulevaisuutta, enemmän mukavuutta, enemmän luotettavuutta. Periaatteessa yksinkertainen.

Lisätiedot

Kuntosaliharjoittelua hyvällä fiiliksellä. Liikuntalupaus toteutui. Seniorienergiaa salitreenistä. Klinikka 22 laatu huomataan

Kuntosaliharjoittelua hyvällä fiiliksellä. Liikuntalupaus toteutui. Seniorienergiaa salitreenistä. Klinikka 22 laatu huomataan 1/2013 Kuntoutus& senioriliikunta Kuntosaliharjoittelua hyvällä fiiliksellä Liikuntalupaus toteutui Seniorienergiaa salitreenistä Klinikka 22 laatu huomataan Suomalaista osaamista kotiin ja maailmalle

Lisätiedot

Royal Technology Mission vieraili Planmecalla 35

Royal Technology Mission vieraili Planmecalla 35 Tammikuu 2015 Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Royal Technology Mission vieraili Planmecalla 35 Testit osana välinehuoltoa 18 20 Tyytyväisiä PlanNetkäyttäjiä 26 27 Pääkirjoitus Innovatiivista

Lisätiedot