TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 214 JA TALOUSARVIO

2 SISÄLTÖ 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET JÄSENTOIMINTA JÄSENTAPAHTUMAT LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT EDUNVALVONTA APURAHAT JÄSENEDUT YHTEISTYÖKUMPPANIT KERHOT JÄSENYYS, MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ JÄSENPITO JÄSENHANKINTA SISÄINEN VIESTINTÄ ULKOINEN VIESTINTÄ JÄSENLEHTI SOSIAALINEN MEDIA MUU SÄHKÖINEN JÄSENTIEDOTUS SUHDETOIMINTA HALLINTO HALLINTORAKENNE HALLITUS TOIMISTO TALOUS- JA SIJOITUSTOIMINTA JÄSENMAKSU SIJOITUSTOIMINTA TALOUSARVIO LIITTEET HEKOn TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT KERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT YHTEENVETO KAIKKI KERHOT JA KULTTUURITOIMIKUNTA Business Partners Ekonominaiset Ekonomiyrittäjät Finanssiekonomit IT-Ekonomit Julkishallinnon Ekonomit Järjestöekonomit Kansainväliset Ekonomit Kehonkohentajat Konsuli-Klubi KYL-Ekonomit KYN-Ekonomit Laskentaekonomit Liikkeenjohdon kerho Markkinointiekonomit Nuoret Ekonomit Päiväklubi Vaikuttajaekonomit Viestintäekonomit Kulttuuritoimikunta VIESTINTÄKALENTERI Helsingin Ekonomit ry - HEKO 2 Toimintasuunnitelma 214

3 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 214 Jäsen on HEKOn toiminnan lähtökohta. HEKO on tarjonnut kymmenille tuhansille Uudellamaalla vaikuttaville ekonomeille ammatillista kehittymistä ja samanhenkistä seuraa jo vuodesta Strateginen tavoite kaudella on olla ekonomin paras yhdistys. Toimintavuonna 214 tavoitetta kohden kuljetaan teeman Verkostoidu ja menesty! alla. Tarkoituksena on erityisesti kiinnittää huomiota verkostoitumisen edistämiseen jäsentapahtumissa. Vuoden teeman tärkein toteutus on verkottumisen edistäminen jäsentapahtumissa; siis kerhotapahtumissa ja HEKOn järjestämissä jäsentapahtumissa. Tapahtumissa, joissa jäsenet tapaavat toisiaan, otetaan käyttöön erilaisia käytäntöjä, jotka helpottavat jäsenten keskinäistä verkottumista. Näitä käytäntöjä ovat mm. nimilaput, tapahtuman aikataulu- ja istumajärjestysratkaisut, keskustelua herättävät elementit ohjelman lomassa kuten ryhmä- tai parikeskustelut, keskustelutauot, jne. Myös tapahtumajärjestäjän oma aktiivinen rooli verkottumisen edistäjänä on tärkeä käytäntö. Johtokuntalaisia valmennetaan verkottumisen edistämiseen omassa workshopissa. Verkkosivuja kehitetään etenkin tapahtumailmoittautumisen sujuvoittamiseksi ja prosessin häiriöttömyyden varmistamiseksi. Viestinnällisellä puolella verkkosivuihin suunnitellaan ja toteutetaan ilmeuudistus, joka tähtää selkeämpään jäsenpalveluun ja jäsenhankinnalliseen viestintään. Jäsenlehden ilmettä on tuoreutettu ja tämä näkyy vuoden ensimmäisestä lehdestä lukien. Painopisteitä ovat myös jäsenpito ja -hankinta. Vuoden 214 aikana kehitetään ja vakiinnutetaan eroherkän, alle 3 vuotta jäsenenä olleiden ryhmän jäsenpitoa. Keskeinen väline on erityisesti tälle kohderyhmälle suunniteltu uusien jäsenten Tule tutuksi tilaisuus, johon tullaan kutsumaan henkilökohtaisella kirjeellä uusia jäseniä. Vaikuttavuuden kannalta SEFE-yhteisö* on tärkein kumppani. Yhteistyötä kehitetään niin luottamushenkilö- kuin toimihenkilötasollakin. SEFE-yhteisö = SEFE ry, Ekonomiyhdistykset (25 kpl) ja kylteriyhteisöt (14 kpl) Helsingin Ekonomit ry - HEKO 3 Toimintasuunnitelma 214

4 2 JÄSENTOIMINTA 2.1 JÄSENTAPAHTUMAT 214 HEKO on olemassa jäseniään varten ja toiminnan keskiössä ovat jäsentapahtumat. Jäsentapahtumia on vuonna 214 suunniteltu olevan 273 (vrt. TS kpl). Tapahtumien toteuttamisesta vastaavat pääosin HEKOn 19 kerhoa ja Kulttuuritoimikunta. HEKOn sijoittajaklubi ja Esimiesaamu tapahtumasarjat järjestetää HEKOn toimisto. Syksyllä toteutetaan kaikille yhteinen Hekonomipäivä. HEKO-viikkoa ei ole v Perinteitä edustaa HE- KOn kesäjuhla, joka on suosittu vuodesta toiseen. Paikkoja tapahtumiin on yli 8. Tapahtumat ovat pääsääntöisesti avoimia kaikille hekolaisille, KY ry:n jäsenille, SEFEn toimihenkilöille ja ekonomiyhdistysten hallitusten jäsenille JÄSENTAPAHTUMAT TAPAHTUMALAJEITTAIN TS213 & TS214 yht 273kpl tapahtumia Ammatillinen kehittyminen Henkilökohtainen kehittyminen Yritysvierailu Tasavuosijuhla Hyvinvointi Vuosikokous TS TS Tapahtumista 69 % on ekonomiosaamiseen liittyviä. Hyvinvointitapahtumia on 24 %. Tapahtumat ajoittuvat selkeästi helmi-toukokuuhun sekä syys-marraskuuhun. Kerhojen ja kulttuuritoimikunnan toimintasuunnitelmat ovat liitteenä (LIITE 6.2). JÄSENTAPAHTUMAT KUUKAUSITTAIN TS213 & TS TS 213 TS 214 Helsingin Ekonomit ry - HEKO 4 Toimintasuunnitelma 214

5 Kaikkiin tapahtumiin ilmoittaudutaan ensisijaisesti sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän tai toissijaisesti ulkoistetun puhelinpalvelun kautta. Tapahtumista ilmoitetaan HEKOn jäsenlehdessä, verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Maksuttomiin tapahtumiin ilmoittautumisensa jäsen voi perua ilmoittautumisajan puitteissa. Maksullisten tapahtumien ilmoittautuminen on sitova, ja osallistumismaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumistapahtuman yhteydessä tai laskulla puhelinpalvelun kautta ilmoittauduttaessa. HEKO laskuttaa 35 nk No Show maksua, jos jäsen ei ilmoittauduttuaan osallistu tilaisuuteen eikä ole siitä etukäteen ilmoittanut, ks. tarkemmat ohjeet lehdessä ja verkkosivuilla. 2.2 LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT HEKOn luottamushenkilötapahtumien tarkoitus on informoida, opastaa ja motivoida arvokasta vapaaehtoistyötä tekeviä aktiiveja. HEKOn luottamushenkilöt ovat hallituksen, työryhmien, toimikuntien ja kerhojen johtokuntien jäsenet.. Luottamushenkilöille järjestetään seuraavat viisi tapahtumaa vuonna 214: 1. Helmikuu : HEKO-info 1 - Teema: HEKO-info & workshopit johtokunnan toiminnan eri osa-alueista - Tavoite: Uusille toimijoille kattava info HEKOsta, toiminnasta ja pelisäännöistä sekä tapahtumien järjestämisestä. Tapahtuman yhteyteen varataan aikaa verkostoitumiselle. - Kohderyhmä: kerhojen johtokunnat, hallitus, SEFEssä toimivat hekolaiset luottamushenkilöt. 2. Helmi-maaliskuu: Verkottumisworkshop - Teema: Verkottumisen edistäminen jäsentapahtumissa - Tavoite: antaa johtokuntalaisille ideoita ja esimerkkejä verkottumisen edistämisen käytännöistä omaan käyttöön sekä kasvattaa ja jakaa HEKO tasoista Best Practices tietoutta 3. Toukokuu : Budjettiriihi - Teema: Suuntaviivat vuoden 215 toiminnalle - Tavoite: Luoda raamit vuoden 215 suunnittelulle sekä saada palautetta kerhoilta mahdollisista kehityskohteista - Kohderyhmä: Kerhojen puheenjohtajat & varapuheenjohtajat /rahastonhoitaja, HE- KOn hallitus 4. Syyskuu : HEKO-info 2 - Teema: Tilannekatsaus kuluneen vuoden toimintaan ja työkaluja tapahtumien toteuttamiseen sekä hallitushakijoiden paneelikeskustelu - Tavoite: Syventää vuorovaikutusta, jakaa osaamista ja ylläpitää tapahtumien laatua - Kohderyhmä: kerhojen johtokunnat, hallitus, SEFEssä toimivat hekolaiset luottamushenkilöt 5. Joulukuu : Luottamushenkilöiden joululounas - Teema: Yhteenveto kuluneesta vuodesta, kokemusten jakamista ja HEKOn uusien hallitusjäsenten esittäytyminen - Tavoite: Jakaa kokemuksia epämuodollisesti ja tutustua kanssatoimijoihin - Kohderyhmä: kerhojen johtokunnat, hallitus, SEFEssä toimivat hekolaiset luottamushenkilöt Helsingin Ekonomit ry - HEKO 5 Toimintasuunnitelma 214

6 2.3 EDUNVALVONTA Edunvalvonta on työtä jäsenten puolesta. SEFE-yhteisön vaikuttaminen on monikanavaista. Liitto vastaa yhteiskunnallisesta, koulutuspoliittisesta ja työmarkkinallisesta vaikuttamisesta. HEKO pyrkii olemaan mukana aktiivisena vaikuttajana tuoden hekolaisten näkemyksiä ja tarpeita esille. SEFEn hallituksen hekolaisten jäsenten ja HEKOn hallituksen välillä käydään jatkuvaa vuoropuhelua. SEFEn toimikunnissa oleviin hekolaisiin pidetään yhteyttä ja heidät kutsutaan HEKOn luottamustoimikunnan taustaryhmien) henkilötapahtumiin. Lisäksi järjestetään toimikuntien (sekä työelämän hekolaisten edustajien ja HEKOn hallituksen keskustelutilaisuus. Edunvalvonnallisista teemoista ja linjauksista kerrotaan aktiivisesti mm. HEKOn jäsenlehdessä sekä jäsentapahtumissa. Jäsenille selkeytetään mitä edunvalvonta tarkoittaa käytännössä. SEFEn järjestämistä edunvalvonnallisista tapahtumista viestitään jäsenistölle ja aktivoidaan heitä osallistumaan (esim. vaikuttajafoorumi, yhdyshenkilöverkosto jne.). Helsingin Ekonomit ry - HEKO 6 Toimintasuunnitelma 214

7 2.4 APURAHAT Vuonna 2 HEKO perusti koulutusrahaston, jonka tarkoituksena on tukea jäsenten täydennyskoulutusta. VUONNA 214 APURAHOJA MYÖNNETÄÄN SEURAAVASTI: Kauppatieteellinen kurssi / seminaari Jäsenten haettavana on enintään 1 euron suuruisia apurahoja kauppatieteellisen kurssin/ seminaarin rahoitukseen. Myöntämisperusteet: - Käyttötarkoitus - Suunnitelmallisuus - Aikataulu Apurahat maksetaan tositteita vastaan ja niitä jaetaan enintään 3 kpl. Kauppatieteellinen koulutus Jäsenten haettavana on enintään 25 euron suuruisia apurahoja kauppatieteelliseen koulutukseen. Myöntämisperusteet: - Tavoitteellisuus (esim. jatkotutkinto) - oman erikoisosaamisen päivittäminen, tai muun kuin oman osaamisalueen tietojen päivittäminen vastaamaan ekonomien liiketoimintaosaamista - Käyttötarkoitus - Suunnitelmallisuus - Aikataulu Myöntämispäätökseen vaikuttavat myös muiden tahojen sekä HEKOn aiemmin myöntämät apurahat. Apurahan saajan edellytetään kirjoittavan koulutusaiheestaan HEKOn jäsenlehteen ja/tai pitävän esitelmän HEKOn tilaisuudessa. Apurahat maksetaan niiden myöntämispäätöksen jälkeen tositteita vastaan ja niitä jaetaan enintään 3 kpl. Helsingin Ekonomit ry - HEKO 7 Toimintasuunnitelma 214

8 2.5 JÄSENEDUT HEKO tarjoaa jäsenilleen kattavan paketin etuja. Jäsenetujen tarkoituksena on tukea jäsenten ammatillisia ja sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä edistää jäsenten tietoja ja taitoja ennen kaikkea taloudellisella alalla. SEFE tuottaa osan jäseneduista ja palveluista, osasta vastaa Akava. Jäsenedut on tarkoitettu jokaiselle jäsenelle YHTEISTYÖKUMPPANIT Kaikki kumppanuudet koituvat jäsenen hyödyksi joko suorasti tai epäsuorasti. Kumppanuudet ovat laadukkaita, eettisiä ja merkityksellisiä. Kumppanuuksia arvioidaan ja analysoidaan määräajoin. ) HEKOn tavoitteena on olla kysytty yhteistyökumppani ja HEKO-kumppanuus viestii jäsenelle laadukkaasta ja luotettavasta palvelun tarjoajasta. Sopimuskumppaneita ovat mm. HEKOn salkunhoitajat ja KY ry. Tapahtumayhteistyötä tehdään useiden tahojen kanssa (esim. HENRY ry, Fondia ja Wanha Satama). 2.6 KERHOT 214 HEKOlla on 19 kerhoa. Kerhojen toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat kerhojen johtokunnat hyväksytyn toimintasuunnitelman ja budjetin raameissa noudattaen HEKOn sääntöjä ja muita voimassa olevia ohjeistuksia. Kerhojen toiminnan tarkoitus ja kerhokohtaiset suunnitelmat löytyvät liitteestä 6.2. KERHOT Business Partners 2. Ekonominaiset 3. Ekonomiyrittäjät 4. Finanssiekonomit 5. IT-Ekonomit 6. Julkishallinnon Ekonomit 7. Järjestöekonomit 8. Kansainväliset Ekonomit. 9. Kehonkohentajat 1. Konsuli-Klubi 11. KYL-Ekonomit 12. KYN-Ekonomit 13. Laskentaekonomit 14. Liikkeenjohdon kerho 15. Markkinointiekonomit 16. Nuoret Ekonomit 17. Päiväklubi 18. Vaikuttajaekonomit 19. Viestintäekonomit HEKOn kattoteema vuodelle 214 on verkostoidu ja menesty!. Kerhotoiminnassa keskitytään vuonna 214 erityisesti verkottumisen edistämiseen. Helsingin Ekonomit ry - HEKO 8 Toimintasuunnitelma 214

9 3 JÄSENYYS, MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ HEKOn jäsenmäärä on ollut tasaisessa kasvussa koko 2-luvun vuoteen 29 asti. Jäsenet ovat eroherkempiä kuin aikaisemmin. Vuonna 213 jäsenmäärä ylitti 17. ja v.214 jäsenmäärän odotetaan edelleen kasvavan hieman. Jäsenmäärätavoite on 17.2 vuoden 214 lopussa. HEKON JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS / Liittyneiden ja eronneiden jäsenten määrät vuosina liittyneet eronneet 3.1 JÄSENPITO HEKOn jäsenkunta on heterogeeninen ja jäsenistön tarpeet ovat hyvin moninaiset. Tarpeet vaihtelevat ekonomielämän tilanteen mukaan ja ekonomiyhteisö vastaa tarpeisiin kattavalla palvelupaketilla. Monikanavaisen, ajantasaisen viestinnän keinoin tiedotamme jäsenistölle HEKOn tarjoamista palveluista yhdistettynä SEFEn kattavaan palvelupakettiin. Jäsenpidollisesti tavoite on, että hekolaiset tietävät mitä palveluita heillä on käytettävissä. Vuositasolla HEKOn tapahtumien kautta on mahdollisuus noin 8 jäsenkohtaamiseen. Jokaisen kohtaamisen tavoite on jäsenlupauksen lunastaminen. Tapahtumiin pyritään houkuttelemaan jäsenkuntaa mahdollisimman laajalti kaikista jäsenryhmistä. Tämä tukee myös osaamisen jakamista jäsenten kesken. Helsingin Ekonomit ry - HEKO 9 Toimintasuunnitelma 214

10 12 TAPAHTUMAKÄYNNIT JA KÄVIJÄT Tapahtumiin osallistumiset 3.2 JÄSENHANKINTA HEKOn toiminnan jatkuvuuden kannalta jäsenhankinta on jäsenpidon rinnalla tärkeää. Ekonomiyhteisöön kuuluu noin 65 % ekonomeista. Tämä tarkoittaa, että HEKOn toimialueella on noin 9 ekonomia, jotka eivät kuulu HEKOon. Jäsenkuntaa kannustetaan suosittelemaan jäsenyyttä entistä aktiivisemmin. HEKOn kerhoja kannustetaan lisäksi järjestämään vähintään yksi tapahtuma vuonna 214, johon hekolainen kutsuu mukaansa jäsenkelpoisen ekonomiystävän, joka ei ole vielä HEKOn jäsen. Vastavalmistuneet ovat ensiarvoisen tärkeä kohderyhmä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuvien keskuudessa liittymisaste on hieman nousussa. Vastavalmistuneella tarkoitetaan henkilöä, joka on liittynyt jäseneksi noin kolmen vuoden kuluessa valmistumisestaan. Opiskelijoille viestitään monikanavaisesti ekonomiyhteisön tarjonnasta. Tavoite on, että opiskelija kasvaa hekolaiseksi/ sefeläiseksi jo opintojen alkumetreiltä alkaen. Ekonomiyhteisöön liittymisen ja kuulumisen tulee olla itsestäänselvyys valmistumishetkellä. Hekolaisuus jalkautetaan opiskelijoille monisuuntaisesti huomioiden KY:n aktiivit sekä ns. perusopiskelijat. Yhteistyösopimus KY ry:n kanssa takaa jatkuvan perusnäkyvyyden opiskelijoiden keskuudessa läpi kylteriyden. Näkyvyyden lisäksi sopimuksessa on sovittu mm. opiskelijoiden osallistumisoikeudesta HEKOn tapahtumiin. Yhteistyössä on mukana HEKO, SEFE ja KY ry. Viestimme ekonomiyhteisöstä kokonaisuutena ja tuomme esille yhteisön monipuolisen palvelutarjonnan ajantasaisin välinein ja viestein. Helsingin Ekonomit ry - HEKO 1 Toimintasuunnitelma 214

11 Vastavalmistuneet: Toimenpiteitä 214 KY ry:n hallitus - Hallituksen jäsenille lähetetään HEKOn jäsenlehti kotiosoitteeseen. KY ry:n hallitusedustaja kutsutaan kaikkiin HEKOn hallitukselle tarkoitettuihin tapahtumiin. - HEKOn edustajat pitävät säännöllisesti yhteyttä KY ry:n edustajiin sekä SEFEn kylteriyhdyshenkilöön. - HEKOn ja KY ry:n hallitustapaaminen Opiskelijoita kerhojen johtokunnissa - HEKOn kerhoja kannustetaan rekrytoimaan johtokuntiinsa vähintään yksi opiskelijajäsen. Opiskelijajäsenten kautta syntyy vuoropuhelua ainejärjestöjen kanssa. Tavoite on, että 16 kerhon johtokunnassa toimii opiskelijajäsen vuonna 214 (211: 9, 212: 15). Muu markkinointiyhteistyö - Tapahtuma-, ainejärjestö- ja ainekerhoyhteistyötä tiivistetään o NESUn (Nordiska Ekonomie Studerandes Union, KY), KY-Speksi, jne. o HEKOn kerhoja kannustetaan järjestämään yhteistapahtumia opiskelijoiden kanssa. o Arena-messut HEKO on Arena-messuilla marraskuussa 214. o näkyvyys mm. opiskelijahaalareissa, Kylteri-lehdessä, - Valmistujaiset o HEKOlla on puheenvuoro valmistujaisissa neljä kertaa vuodessa. Puheenvuoron tavoitteena on jäsenhankinta ja siinä huomioidaan HEKOn lisäksi koko SEFE-yhteisö. Opiskelijastipendit - Opiskelijastipendejä (à 1 ) myönnetään Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille 4 kpl, joista vähintään yksi Mikkelin yksikköön. Kriteereinä ovat hyvä opintomenestys ja/ tai aktiivisuus erilaisissa verkostoissa. - Stipendeistä tiedotetaan koulujen ja opiskelijayhteisöjen omissa medioissa sekä -sivuilla sekä mahdollisuuksien mukaan sosiaalisessa mediassa. Helsingin Ekonomit ry - HEKO 11 Toimintasuunnitelma 214

12 3.3 SISÄINEN VIESTINTÄ Sisäisen viestinnän piirissä on HEKOn toimisto, hallitus, kerhojen johtokunnat sekä hekolaiset, jotka ovat SEFEn hallituksessa tai toimikunnissa. Sisäisen viestinnän välineinä ovat seuraavat väylät tavoitteineen: Hallituksen Intranet: Käyttöastetavoite 1 %. Kokousmateriaalit jaetaan hallituksen intranetin kautta ja käydään vuoropuhelua kokousten välissä. Välineenä Intranet on jo vakiinnuttanut asemansa. Uutiskirjeet: Luottamushenkilöille lähetetään uutiskirjeitä ajankohtaisista asioista ja täydentämään esim. HEKO-infojen viestiä poissaolleille. Intranet: Intranettiä suunnitellaan parannettavan nk työpöytä mallin pohjalta. Johtokuntalainen saisi työvälineitä käyttöönsä etusivulle kirjautumisensa jälkeen. 3.4 ULKOINEN VIESTINTÄ JÄSENLEHTI Jäsenlehti tavoittaa koko jäsenkunnan. Jäsenlehden keskeinen tehtävä on tiedottaa jäsenistöä tulevista tapahtumista. Lehden ulkoasu on tuoreutettu, ja uudistus näkyy ensimmäisestä numerosta alkaen. Tapahtumailmoittautuminen on rytmitetty alkamaan lehden virallisena ilmestymispäivänä. Jäsenlehdellä muistutetaan jäseniä ekonomiyhteisön olemassaolosta ja palvelutarjonnasta aktivoiden osallistumaan. Lehti jaetaan myös muiden ekonomiyhdistysten hallituksille, SEFEn toimistolle, SEFEn hallituksen jäsenille, KY ry:n hallitukselle ja kaikille kylteriyhdyshenkilöille. Myös yhteistyökumppanit kuuluvat jakelun piiriin. Vuonna 214 julkaistaan seitsemän numeroa. Jäsenlehti on luettavissa myös verkkolehtenä. Ilmestymisaikataulu on liitteessä 6.3. Ilmoitushinnat ovat:: 1 sivu 2 EUR ½ sivu ¼ sivu 1 EUR 5 EUR Takakansi 25 EUR Helsingin Ekonomit ry - HEKO 12 Toimintasuunnitelma 214

13 Verkkosivuja kehitetään sekä toiminnallisuuden että rakenteen osalta. Tapahtumiin ilmoittautumiverkkosivujen kehityskohteena on nen tapahtuu pääasiassa verkkosivujen kautta. Vuonna 214 erityisesti verkon kautta tapahtuvan ilmoittautumisen prosessien sujuvoittaminen ja prosessien vakauttaminen. Toinen kehityskohde on sivuston rakenne ja visuaalinen ilme. Tavoitteena on kehittää sivuston jäsenhankinnallista ja jäsenpidollista tehtävää, mitä tarkoitusta varten osa sivustoa uusitaan SOSIAALINEN MEDIA Sosiaalista mediaa hyödynnetään HEKOn viestinnässä sosiaalisen median ohjeistuksen puitteissa. Toimisto seuraa ja kommentoi HEKOon liittyviä kirjoituksia. Facebook ja LinkedIN ovat ensisijaiset sosiaalisen isen median kanavat, joita HEKO käyttää viestinnässään. Sosiaalisen median tarkoitus on täydentää muuta viestintää ja sen avulla saadaan myös epäsuoraa jäsenpalautetta tapahtumista ja toiminnasta. Suurimmalla osalla HEKOn kerhoista on omat facebook-sivut MUU SÄHKÖINEN JÄSENTIEDOTUS Sähköisen tiedotuksen muita välineitä ovat sähköinen uutiskirje sekä kerhojen uutiskirjeet. Lehden ilmestymispäivän jälkeen jäsenkunnalle lähetetään nostoja tapahtumatarjonnasta sekä tiedotetaan ajankohtaisista asioista (esim. hallitushaku, johtokuntahaku, apurahat jne.) sähköisellä uutiskirjeel- lä. Jäsenkirje tavoittaa noin 13 jäsentä. Jäsenkirjeen ilmestymisaikataulu on liitteessä 6.3. Kerhot tiedottavat toiminnastaan kerhojen sähköisin uutiskirjein. Niitä on suunniteltu lähetettävän yhteensä 43 vuoden 214 aikana. Kerhojen sähköisen tiedottamisen piirissä on noin 35 jäsentä JÄSENIÄ KERHOJEN SÄHKÖPOSTILISTOILLA Helsingin Ekonomit ry - HEKO 13 Toimintasuunnitelma 214

14 3.5 SUHDETOIMINTA HEKO ylläpitää ja rakentaa aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti suhteita eri sidosryhmiin. HEKOn toimijoihin eri toimielimissä ollaan tiiviisti yhteydessä. HEKOn näkemys pyritään tuomaan aktiivisesti esille eri aihealueissa. SEFE: suhdetta ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti usealla eri tasolla o Liittohallitus o Työryhmät ja toimikunnat o Toimisto eri yksikköineen KY ry Muut ekonomiyhdistykset AKAVA Aalto-yliopisto Yhteistyökumppanit Liike-elämä Muut alueen yhdistykset. 4 HALLINTO 4.1 HALLINTORAKENNE Yhdistyksellä on vuonna 214 kaksi sääntömääräistä kokousta, jotka kutsutaan koolle sääntöjen mukaisesti vähintään viisi päivää ennen kokousta. Kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Syyskokous on marraskuun aikana. HEKOn hyväksytty sääntömuutos poisti kevätkokouksen, mutta muutetut säännöt tulevat voimaan vasta PRH:n vähvistuksen jälkeen. Muutos on edelleen käsittelyssä PRH:ssa. Kokousten yhteyteen varataan aikaa verkottumiselle. Helsingin Ekonomit ry - HEKO 14 Toimintasuunnitelma 214

15 4.1.1 HALLITUS Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä, joiden kaikkien tulee olla Helsingin Ekonomit ry:n varsinaisia jäseniä. Kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus myös SEFEn kylteriyhdyshenkilöllä sekä KY ry:n hallituksen edustajalla sekä HEKOn toimihenkilöillä ja SEFEn hekolaisilla liittohallitusedustajilla. Kokouksia on vuonna 214 noin 1; 8 varsinaista kokousta ja lisäksi n. 2-3 epävirallista tapaamista. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Hallitus asettaa erilaisia työryhmiä käsittelemään ja valmistelemaan ajankohtaisia asioita. Tavanomaisia ovat ollet mm. strategiatiimi, taloustyöryhmä ja apuraha/stipendityöryhmä. Hallitus vastaa mm. yhdistyksen edustamisesta. Hallituksen edustustilaisuuksia vuonna 214 ovat: Hallituksen vaihtokokous: Tammikuu 214 KY-tapaaminen: Alkuvuonna 214 on hallituksen ja KY ry:n hallituksen tapaaminen, jonka tarkoituksena on luoda avoin suhde KY ry:n aktiivisiin toimijoihin ja markkinoida HEKOa KY-aktiivien, eli opiskelijamielipidevaikuttajien keskuudessa. HEKO-Niord: Alkuvuodesta järjestetään perinteinen HEKO-Niord -tapaaminen hallitusten kesken. Tavoitteena on lähentää uusmaalaista ekonomitoimintaa yli kielirajojen. Myös yhdistysten palkattu henkilökunta kutsutaan tapaamiseen. Nelikanta: Vuonna 214 nelikantatapaamisesta vastaa HEKO. Nelikantaan osallistuvat HEKO, Pirkanmaan Ekonomit, Turun Seudun Ekonomit ja Porin Seudun Ekonomit. Tapaaminen ajoittuu kesäkuun alkuun TOIMISTO Toimiston palkattuun henkilökuntaan kuuluvat toiminnanjohtaja, järjestösihteeri, kerhosihteeri sekä tiedotussihteeri. Toiminnanjohtaja on toimiston esimies. Toimisto on Ekonomit- Insinöörit -toimitalossa, SEFEn yhteydessä osoitteessa Ratavartijankatu 2, 5krs. Itä-Pasila. Puh , Fax Postiosoite: Helsingin Ekonomit ry, Ratavartijankatu 2, 52 Helsinki Muut yhteystiedot: TOIMINNANJOHTAJA KERHOSIHTEERI JÄRJESTÖSIHTEERI TIEDOTUSSIHTEERI Helsingin Ekonomit ry - HEKO 15 Toimintasuunnitelma 214

16 5 TALOUS- JA SIJOITUSTOIMINTA 5.1 JÄSENMAKSU Jäsenmaksutuotoilla katetaan n. 3/4 yhdistyksen toiminnan kuluista. Yhdistyksen syyskokous vahvistaa vuotuisen jäsenmaksun. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Yhdistyksen hallituksella on oikeus päättää anomuksesta väliaikaisista jäsenmaksuvapautuksista KULUJÄÄMÄ & JÄSENMAKSUTUOTOT Tulos 28Tulos 29Tulos 21Tulos 211 TA 212 Tulos 212 TA 213 TA 214 KULUJÄÄMÄ Jäsenmaksutuotot Vuoden 214 jäsenmaksuksi esitetään 37 euroa (34 v. 213). 4 JÄSENMAKSUN KEHITYS 24-ta ts214 Helsingin Ekonomit ry - HEKO 16 Toimintasuunnitelma 214

17 5.2 SIJOITUSTOIMINTA Sijoitustoiminnan tarkoitus on yhdistyksen varsinaisen toiminnan rahoittaminen jäsenmaksutuottojen lisäksi. Sijoitusstrategia tähtää siihen, että sijoitussalkun markkina-arvon vuotuinen nimellistuotto on vähintään 7% pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Tällöin sijoitussalkun reaaliarvo ei vaarannu, vaikka salkusta tehdään vuosittaiset nostot HEKOn käyttökulujen rahoittamiseksi jäsenmaksutuottojen täydentäjänä. Viime vuosina vuotuinen nosto on ollut 2.. Salkun, tai sen osien, hoidossa käytetään yhtä tai useampaa luotettavaa, kansainvälisiä yhteyksiä omaavaa ammattimaista omaisuudenhoitajaa. Vuonna 214 HEKOn salkunhoitajina jatkavat FIM ja Seligson & CO Oyj. Molemmille omaisuudenhoitajille on määritelty sama sijoitusten hajautus ja vaihteluväli. Salkunhoitajien kanssa jatketaan markkinointiyhteistyötä mm. HEKOn sijoittajaklubin merkeissä. 7 Salkun arvo Salkun arvo 3, % 2, % 1, % Salkun vuotuinen nimellistuotto% 22, % 23,6 % 2,3 % 16,5 % 8,3 % 14,5 % 1,2 %, % -1,% -2,% -3,% -4,% /9-29,4 % -16,2 % Helsingin Ekonomit ry - HEKO 17 Toimintasuunnitelma 214

18 5.3 TALOUSARVIO 214 HELSINGIN EKONOMIT ry BUDJETTI > jäsenmaksu 37 VARSINAINEN TOIMINTA Tulos 28 Tulos 29 Tulos 21 Tulos 211 TA 212 Tulos 212 TA 213 TA 214 Jäsentapahtumat ja kerhotoiminta Jäsentilaisuudet Tuotot Kulut Jäsentapahtumat yhteensä Kerhojen hallinnon kulut Jäsentapahtumat & kerhotoiminta yhteensä Muu jäsenpalvelutoiminta Tilaisuuksiin ilmoittautuminen Projektit Tiedotus Tuotot, tiedotus Kulut, tiedotus Tiedotus yhteensä Jäsenhankinta ja suhdetoiminta Jäsenvaalit Muu jäsenpalvelutoiminta yhteensä Hallinto Kokoukset ja muut yhteydenpidot Henkilöstökulut Toimiston kulut Hallinto yhteensä KULUJÄÄMÄ VARAINHANKINTA Jäsenmaksutuotot jäsenmaksu a' Jäsenmaksuin katettu osuus 7 % 69 % 62 % 74 % 66 % 74 % 67 % 71 % jäsenmaksuvaje Sijoitus- ja rahoitustoiminta Korko- ja osinkotuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Kulut yhteensä Sijoitus- ja rahoitustoiminta yht TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Helsingin Ekonomit ry - HEKO 18 Toimintasuunnitelma 214

19 6 LIITTEET 6.1 HEKOn TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT TOIMINTA-AJATUS: VISIO: HEKO on ekonomiosaamisen verkosto. HEKO on ekonomin paras yhdistys. Arvot strategiakaudella ovat seuraavat: Yksilön arvostus Yksilön arvostus on HEKOn toiminnan perusta. Yksilön arvostus tarkoittaa jäsenten tasavertaista kohtelua ja huomioon ottamista mm. ikään, sukupuoleen, työtilanteeseen, toimialaan tai asematasoon katsomatta. HEKOn kerhot ja niiden tuottama monipuolinen ohjelma yhdistettynä SEFEn tuottamiin palveluihin takaa jäsenelle kattavan palvelupaketin ekonomielämän kaikkiin vaiheisiin. Luotettavuus Luotettavuus on lupausten pitämistä. HEKOn palveluiden avulla jäsenet voivat ylläpitää ja päivittää osaamistaan. HEKO on yhdistyksenä luotettava yhteistyökumppani. Lähestyttävyys Lähestyttävyys tarkoittaa jatkuvaa ja rakentavaa vuorovaikutusta jäsenten, toimijoiden ja sidosryhmien kesken. Jokaisen jäsenen on helppo lähestyä HEKOn toimijoita. HEKOlla on toimivat yhteydenottokanavat huomioiden jäsenen tarpeet ja viestintätottumukset. Uudellamaalla vaikuttavat ekonomit ovat tietoisia HEKOn ja SEFE-yhteisön tarjoamista palveluista. Rakentavuus Rakentavuus tarkoittaa erilaisten mielipiteiden huomioon ottamista sekä verkostojen ja osaamisen hyödyntämistä toiminnan ja palveluiden kehittämisessä yhteiseksi hyväksi. Jäsen hyötyy kaikesta HEKOn toiminnasta. HEKO kantaa vastuunsa koko SEFE-yhteisön kehittämisestä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Helsingin Ekonomit ry - HEKO 19 Toimintasuunnitelma 214

20 6.2 KERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT YHTEENVETO KAIKKI KERHOT JA KULTTUURITOIMIKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 214 Jäsentapahtumat & kerhojohtokunnat & kulttuuritoimikunta TS 213 TS214 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENTEN LKM JOHTOKUNNISSA TEEMA VERKOSTOIDU JA MENESTY! Tapahtumien lukumäärä lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet (päällekkäisyydet poistettu) lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute NA NA 4,1 4,1 4,3 4,3 (-5) KUUKAUSI YHT. JÄSENTAPAHTUMAT KERHON TALOUS TA 213 TA 214 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ /OSALLISTUJA TAPAHTUMAJAKAUMA TS214 (N=273) Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Muu 24 % 7 % 69 % TAPAHTUMAKÄVIJÄT Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet (päällekkäisyydet poistettu) 3 JÄSENTAPAHTUMAT - KULUJAKAUMA TA 213 TA 214 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO Helsingin Ekonomit ry - HEKO 2 Toimintasuunnitelma 214

KATTO-STRATEGIA 2011-2015

KATTO-STRATEGIA 2011-2015 KATTO-STRATEGIA 2011-2015 Ä ON SISÄLTÖ.... 3 -AJATUS JA ARVOT....... 4 TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA.... 7.1 JÄSENTOIMINNAN TAHTOTILA 2015. 7.2 JÄSENTOIMINNAN TOIMENPIDE-ESITYKSET....... 8 EKONOMIELÄMÄN KAIKKIIN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 JA TALOUSARVIO

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 JA TALOUSARVIO TOIMINTASUUNNITELMA 215 JA TALOUSARVIO SISÄLTÖ 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 215... 3 2 JÄSENTOIMINTA... 4 2.1 JÄSENTAPAHTUMAT 215... 4 2.2 LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT... 5 2.3 EDUNVALVONTA... 5 2.4 APURAHAT...

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintasuunnitelma 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2011 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Yleistä 2 Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2011 on yhdistyksemme 74. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2010 oli 786. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintasuunnitelma 2014

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintasuunnitelma 2014 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2014 Yleistä Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2014 on yhdistyksemme 77. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2013 oli 846. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2015

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2015 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2015 2 YLEISTÄ YHDISTYS ON PERUSTETTU 9.5.1937 3 YLEISTÄ JÄSENIÄ VUODEN ALUSSA OLI 872 4 MISSIO TARJOAMME TAPAHTUMIA, JOISSA JÄSENEMME PÄÄSEVÄT KEHITTYMÄÄN,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 JA TALOUSARVIO

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 JA TALOUSARVIO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 JA TALOUSARVIO SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 2017... 3 2 JÄSENTOIMINTA... 4 2.1 JÄSENPITO... 4 2.1.1 JÄSENTAPAHTUMAT 2017... 6 2.1.2 LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT... 7

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO. Hallituksen esitys

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO. Hallituksen esitys TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2018 Hallituksen esitys SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 2018... 3 2 JÄSENTOIMINTA... 4 2.1 JÄSENPITO... 4 2.1.1 JÄSENTAPAHTUMAT 2018... 5 2.1.2 LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA Seinäjoen Yrittäjät ry 1 2 Strategia 2017 2020 (Strategiakausi 2015 2020 ) MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Innostava jäsenyritysten

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 Helsingin Ekonomit ry - HEKO

VUOSIKERTOMUS 2012 Helsingin Ekonomit ry - HEKO VUOSIKERTOMUS 2012 Helsingin Ekonomit ry - HEKO SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2012... 3 2. TOIMINNAN PAINOPISTEET... 4 3. JÄSENTOIMINTA... 5 TAPAHTUMAT... 5 APURAHAT... 7 JÄSENEDUT...

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry.

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2014 Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Vuosi 2014 Vuosi 2014 oli yhdistyksen 77. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.2.2017 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 7.1.2016 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä

Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä 25.1.2013 S U O M E N E K O N O M I L I I T T O F I N L A N D S E K O N O M F Ö RB UND 25.1.2013 Viestintäjohtaja Eeva Riittinen-Saarno Peruspainopistealueet 2 JÄSENHANKINTA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kumpulan Speksi ry 6. maaliskuuta 2015 1 Sisältö 1 Yleistä 3 2 Hallinto 3 3 Yhteistyö 3 4 Toiminta 3 4.1 Produktio 3 4.2 Ympäristötoiminta 3 4.3 Yhdenvertaisuustoiminta

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

25.1.2015. Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

25.1.2015. Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 25.1.2015 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Finanssi ry:n hallitus. Finanssi ry:n sääntömääräinen syyskokous 2008 ESITYS FINANSSI RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2009

Finanssi ry:n hallitus. Finanssi ry:n sääntömääräinen syyskokous 2008 ESITYS FINANSSI RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2009 Finanssi ry:n hallitus Finanssi ry:n sääntömääräinen syyskokous 2008 ESITYS FINANSSI RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2009 Finanssi ry:n tarkoituksena on toimia Oulun yliopiston kauppatieteiden pääaineopiskelijoiden

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Liittokokous. Budjettiraami 2017

Liittokokous. Budjettiraami 2017 12.11.2016 Liittokokous Budjettiraami 2017 Sisällysluettelo Budjettiraami (dia 3) Kulut tiliryhmän mukaan (dia 4-6) Ostopalvelut Muut toiminnan kulut Kulut yksiköittäin (dia 7) Erittely 1: Projektit /

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TTL Puheenjohtajakokous 24-25.3.2011

TTL Puheenjohtajakokous 24-25.3.2011 TTL Puheenjohtajakokous 24-25.3.2011 Agenda sekä alustavat ehdotukset - Missio - Visio - Arvolupaukset 16.3.2011 1 PJ-Päivien alustava Agenda Torstai, 24.3. 14:00 Päivän tavoitteet TTL nyt, Robert 14:30

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki. AVITA - AUDIOVISUAALINEN TOIMIALA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 15.12.2015 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Katsaus vuoteen 2017 Toimintakauden 2017-2018 aikana VANVARYn toimintaan ei suunnitella merkittäviä suunnanmuutoksia, mutta näkyvyyttä ja vaikuttavuutta pyritään lisäämään

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

TALOUSARVIO, JÄSENMAKSUT JA JÄSENMAKSUPERINTÄ 2012

TALOUSARVIO, JÄSENMAKSUT JA JÄSENMAKSUPERINTÄ 2012 » TALOUSARVIO, JÄSENMAKSUT JA JÄSENMAKSUPERINTÄ 2012 Hyväksytty syysliittokokouksessa 19.11.2011 Kirsi Hurme TAE 2012 HALLITUKSEN LINJAUKSET 2 Levin kokous huhtikuu: - Jäsenmäärän lisäys 3% = n. 1000 henkeä

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2016 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot