TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 214 JA TALOUSARVIO

2 SISÄLTÖ 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET JÄSENTOIMINTA JÄSENTAPAHTUMAT LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT EDUNVALVONTA APURAHAT JÄSENEDUT YHTEISTYÖKUMPPANIT KERHOT JÄSENYYS, MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ JÄSENPITO JÄSENHANKINTA SISÄINEN VIESTINTÄ ULKOINEN VIESTINTÄ JÄSENLEHTI SOSIAALINEN MEDIA MUU SÄHKÖINEN JÄSENTIEDOTUS SUHDETOIMINTA HALLINTO HALLINTORAKENNE HALLITUS TOIMISTO TALOUS- JA SIJOITUSTOIMINTA JÄSENMAKSU SIJOITUSTOIMINTA TALOUSARVIO LIITTEET HEKOn TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT KERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT YHTEENVETO KAIKKI KERHOT JA KULTTUURITOIMIKUNTA Business Partners Ekonominaiset Ekonomiyrittäjät Finanssiekonomit IT-Ekonomit Julkishallinnon Ekonomit Järjestöekonomit Kansainväliset Ekonomit Kehonkohentajat Konsuli-Klubi KYL-Ekonomit KYN-Ekonomit Laskentaekonomit Liikkeenjohdon kerho Markkinointiekonomit Nuoret Ekonomit Päiväklubi Vaikuttajaekonomit Viestintäekonomit Kulttuuritoimikunta VIESTINTÄKALENTERI Helsingin Ekonomit ry - HEKO 2 Toimintasuunnitelma 214

3 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 214 Jäsen on HEKOn toiminnan lähtökohta. HEKO on tarjonnut kymmenille tuhansille Uudellamaalla vaikuttaville ekonomeille ammatillista kehittymistä ja samanhenkistä seuraa jo vuodesta Strateginen tavoite kaudella on olla ekonomin paras yhdistys. Toimintavuonna 214 tavoitetta kohden kuljetaan teeman Verkostoidu ja menesty! alla. Tarkoituksena on erityisesti kiinnittää huomiota verkostoitumisen edistämiseen jäsentapahtumissa. Vuoden teeman tärkein toteutus on verkottumisen edistäminen jäsentapahtumissa; siis kerhotapahtumissa ja HEKOn järjestämissä jäsentapahtumissa. Tapahtumissa, joissa jäsenet tapaavat toisiaan, otetaan käyttöön erilaisia käytäntöjä, jotka helpottavat jäsenten keskinäistä verkottumista. Näitä käytäntöjä ovat mm. nimilaput, tapahtuman aikataulu- ja istumajärjestysratkaisut, keskustelua herättävät elementit ohjelman lomassa kuten ryhmä- tai parikeskustelut, keskustelutauot, jne. Myös tapahtumajärjestäjän oma aktiivinen rooli verkottumisen edistäjänä on tärkeä käytäntö. Johtokuntalaisia valmennetaan verkottumisen edistämiseen omassa workshopissa. Verkkosivuja kehitetään etenkin tapahtumailmoittautumisen sujuvoittamiseksi ja prosessin häiriöttömyyden varmistamiseksi. Viestinnällisellä puolella verkkosivuihin suunnitellaan ja toteutetaan ilmeuudistus, joka tähtää selkeämpään jäsenpalveluun ja jäsenhankinnalliseen viestintään. Jäsenlehden ilmettä on tuoreutettu ja tämä näkyy vuoden ensimmäisestä lehdestä lukien. Painopisteitä ovat myös jäsenpito ja -hankinta. Vuoden 214 aikana kehitetään ja vakiinnutetaan eroherkän, alle 3 vuotta jäsenenä olleiden ryhmän jäsenpitoa. Keskeinen väline on erityisesti tälle kohderyhmälle suunniteltu uusien jäsenten Tule tutuksi tilaisuus, johon tullaan kutsumaan henkilökohtaisella kirjeellä uusia jäseniä. Vaikuttavuuden kannalta SEFE-yhteisö* on tärkein kumppani. Yhteistyötä kehitetään niin luottamushenkilö- kuin toimihenkilötasollakin. SEFE-yhteisö = SEFE ry, Ekonomiyhdistykset (25 kpl) ja kylteriyhteisöt (14 kpl) Helsingin Ekonomit ry - HEKO 3 Toimintasuunnitelma 214

4 2 JÄSENTOIMINTA 2.1 JÄSENTAPAHTUMAT 214 HEKO on olemassa jäseniään varten ja toiminnan keskiössä ovat jäsentapahtumat. Jäsentapahtumia on vuonna 214 suunniteltu olevan 273 (vrt. TS kpl). Tapahtumien toteuttamisesta vastaavat pääosin HEKOn 19 kerhoa ja Kulttuuritoimikunta. HEKOn sijoittajaklubi ja Esimiesaamu tapahtumasarjat järjestetää HEKOn toimisto. Syksyllä toteutetaan kaikille yhteinen Hekonomipäivä. HEKO-viikkoa ei ole v Perinteitä edustaa HE- KOn kesäjuhla, joka on suosittu vuodesta toiseen. Paikkoja tapahtumiin on yli 8. Tapahtumat ovat pääsääntöisesti avoimia kaikille hekolaisille, KY ry:n jäsenille, SEFEn toimihenkilöille ja ekonomiyhdistysten hallitusten jäsenille JÄSENTAPAHTUMAT TAPAHTUMALAJEITTAIN TS213 & TS214 yht 273kpl tapahtumia Ammatillinen kehittyminen Henkilökohtainen kehittyminen Yritysvierailu Tasavuosijuhla Hyvinvointi Vuosikokous TS TS Tapahtumista 69 % on ekonomiosaamiseen liittyviä. Hyvinvointitapahtumia on 24 %. Tapahtumat ajoittuvat selkeästi helmi-toukokuuhun sekä syys-marraskuuhun. Kerhojen ja kulttuuritoimikunnan toimintasuunnitelmat ovat liitteenä (LIITE 6.2). JÄSENTAPAHTUMAT KUUKAUSITTAIN TS213 & TS TS 213 TS 214 Helsingin Ekonomit ry - HEKO 4 Toimintasuunnitelma 214

5 Kaikkiin tapahtumiin ilmoittaudutaan ensisijaisesti sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän tai toissijaisesti ulkoistetun puhelinpalvelun kautta. Tapahtumista ilmoitetaan HEKOn jäsenlehdessä, verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Maksuttomiin tapahtumiin ilmoittautumisensa jäsen voi perua ilmoittautumisajan puitteissa. Maksullisten tapahtumien ilmoittautuminen on sitova, ja osallistumismaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumistapahtuman yhteydessä tai laskulla puhelinpalvelun kautta ilmoittauduttaessa. HEKO laskuttaa 35 nk No Show maksua, jos jäsen ei ilmoittauduttuaan osallistu tilaisuuteen eikä ole siitä etukäteen ilmoittanut, ks. tarkemmat ohjeet lehdessä ja verkkosivuilla. 2.2 LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT HEKOn luottamushenkilötapahtumien tarkoitus on informoida, opastaa ja motivoida arvokasta vapaaehtoistyötä tekeviä aktiiveja. HEKOn luottamushenkilöt ovat hallituksen, työryhmien, toimikuntien ja kerhojen johtokuntien jäsenet.. Luottamushenkilöille järjestetään seuraavat viisi tapahtumaa vuonna 214: 1. Helmikuu : HEKO-info 1 - Teema: HEKO-info & workshopit johtokunnan toiminnan eri osa-alueista - Tavoite: Uusille toimijoille kattava info HEKOsta, toiminnasta ja pelisäännöistä sekä tapahtumien järjestämisestä. Tapahtuman yhteyteen varataan aikaa verkostoitumiselle. - Kohderyhmä: kerhojen johtokunnat, hallitus, SEFEssä toimivat hekolaiset luottamushenkilöt. 2. Helmi-maaliskuu: Verkottumisworkshop - Teema: Verkottumisen edistäminen jäsentapahtumissa - Tavoite: antaa johtokuntalaisille ideoita ja esimerkkejä verkottumisen edistämisen käytännöistä omaan käyttöön sekä kasvattaa ja jakaa HEKO tasoista Best Practices tietoutta 3. Toukokuu : Budjettiriihi - Teema: Suuntaviivat vuoden 215 toiminnalle - Tavoite: Luoda raamit vuoden 215 suunnittelulle sekä saada palautetta kerhoilta mahdollisista kehityskohteista - Kohderyhmä: Kerhojen puheenjohtajat & varapuheenjohtajat /rahastonhoitaja, HE- KOn hallitus 4. Syyskuu : HEKO-info 2 - Teema: Tilannekatsaus kuluneen vuoden toimintaan ja työkaluja tapahtumien toteuttamiseen sekä hallitushakijoiden paneelikeskustelu - Tavoite: Syventää vuorovaikutusta, jakaa osaamista ja ylläpitää tapahtumien laatua - Kohderyhmä: kerhojen johtokunnat, hallitus, SEFEssä toimivat hekolaiset luottamushenkilöt 5. Joulukuu : Luottamushenkilöiden joululounas - Teema: Yhteenveto kuluneesta vuodesta, kokemusten jakamista ja HEKOn uusien hallitusjäsenten esittäytyminen - Tavoite: Jakaa kokemuksia epämuodollisesti ja tutustua kanssatoimijoihin - Kohderyhmä: kerhojen johtokunnat, hallitus, SEFEssä toimivat hekolaiset luottamushenkilöt Helsingin Ekonomit ry - HEKO 5 Toimintasuunnitelma 214

6 2.3 EDUNVALVONTA Edunvalvonta on työtä jäsenten puolesta. SEFE-yhteisön vaikuttaminen on monikanavaista. Liitto vastaa yhteiskunnallisesta, koulutuspoliittisesta ja työmarkkinallisesta vaikuttamisesta. HEKO pyrkii olemaan mukana aktiivisena vaikuttajana tuoden hekolaisten näkemyksiä ja tarpeita esille. SEFEn hallituksen hekolaisten jäsenten ja HEKOn hallituksen välillä käydään jatkuvaa vuoropuhelua. SEFEn toimikunnissa oleviin hekolaisiin pidetään yhteyttä ja heidät kutsutaan HEKOn luottamustoimikunnan taustaryhmien) henkilötapahtumiin. Lisäksi järjestetään toimikuntien (sekä työelämän hekolaisten edustajien ja HEKOn hallituksen keskustelutilaisuus. Edunvalvonnallisista teemoista ja linjauksista kerrotaan aktiivisesti mm. HEKOn jäsenlehdessä sekä jäsentapahtumissa. Jäsenille selkeytetään mitä edunvalvonta tarkoittaa käytännössä. SEFEn järjestämistä edunvalvonnallisista tapahtumista viestitään jäsenistölle ja aktivoidaan heitä osallistumaan (esim. vaikuttajafoorumi, yhdyshenkilöverkosto jne.). Helsingin Ekonomit ry - HEKO 6 Toimintasuunnitelma 214

7 2.4 APURAHAT Vuonna 2 HEKO perusti koulutusrahaston, jonka tarkoituksena on tukea jäsenten täydennyskoulutusta. VUONNA 214 APURAHOJA MYÖNNETÄÄN SEURAAVASTI: Kauppatieteellinen kurssi / seminaari Jäsenten haettavana on enintään 1 euron suuruisia apurahoja kauppatieteellisen kurssin/ seminaarin rahoitukseen. Myöntämisperusteet: - Käyttötarkoitus - Suunnitelmallisuus - Aikataulu Apurahat maksetaan tositteita vastaan ja niitä jaetaan enintään 3 kpl. Kauppatieteellinen koulutus Jäsenten haettavana on enintään 25 euron suuruisia apurahoja kauppatieteelliseen koulutukseen. Myöntämisperusteet: - Tavoitteellisuus (esim. jatkotutkinto) - oman erikoisosaamisen päivittäminen, tai muun kuin oman osaamisalueen tietojen päivittäminen vastaamaan ekonomien liiketoimintaosaamista - Käyttötarkoitus - Suunnitelmallisuus - Aikataulu Myöntämispäätökseen vaikuttavat myös muiden tahojen sekä HEKOn aiemmin myöntämät apurahat. Apurahan saajan edellytetään kirjoittavan koulutusaiheestaan HEKOn jäsenlehteen ja/tai pitävän esitelmän HEKOn tilaisuudessa. Apurahat maksetaan niiden myöntämispäätöksen jälkeen tositteita vastaan ja niitä jaetaan enintään 3 kpl. Helsingin Ekonomit ry - HEKO 7 Toimintasuunnitelma 214

8 2.5 JÄSENEDUT HEKO tarjoaa jäsenilleen kattavan paketin etuja. Jäsenetujen tarkoituksena on tukea jäsenten ammatillisia ja sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä edistää jäsenten tietoja ja taitoja ennen kaikkea taloudellisella alalla. SEFE tuottaa osan jäseneduista ja palveluista, osasta vastaa Akava. Jäsenedut on tarkoitettu jokaiselle jäsenelle YHTEISTYÖKUMPPANIT Kaikki kumppanuudet koituvat jäsenen hyödyksi joko suorasti tai epäsuorasti. Kumppanuudet ovat laadukkaita, eettisiä ja merkityksellisiä. Kumppanuuksia arvioidaan ja analysoidaan määräajoin. ) HEKOn tavoitteena on olla kysytty yhteistyökumppani ja HEKO-kumppanuus viestii jäsenelle laadukkaasta ja luotettavasta palvelun tarjoajasta. Sopimuskumppaneita ovat mm. HEKOn salkunhoitajat ja KY ry. Tapahtumayhteistyötä tehdään useiden tahojen kanssa (esim. HENRY ry, Fondia ja Wanha Satama). 2.6 KERHOT 214 HEKOlla on 19 kerhoa. Kerhojen toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat kerhojen johtokunnat hyväksytyn toimintasuunnitelman ja budjetin raameissa noudattaen HEKOn sääntöjä ja muita voimassa olevia ohjeistuksia. Kerhojen toiminnan tarkoitus ja kerhokohtaiset suunnitelmat löytyvät liitteestä 6.2. KERHOT Business Partners 2. Ekonominaiset 3. Ekonomiyrittäjät 4. Finanssiekonomit 5. IT-Ekonomit 6. Julkishallinnon Ekonomit 7. Järjestöekonomit 8. Kansainväliset Ekonomit. 9. Kehonkohentajat 1. Konsuli-Klubi 11. KYL-Ekonomit 12. KYN-Ekonomit 13. Laskentaekonomit 14. Liikkeenjohdon kerho 15. Markkinointiekonomit 16. Nuoret Ekonomit 17. Päiväklubi 18. Vaikuttajaekonomit 19. Viestintäekonomit HEKOn kattoteema vuodelle 214 on verkostoidu ja menesty!. Kerhotoiminnassa keskitytään vuonna 214 erityisesti verkottumisen edistämiseen. Helsingin Ekonomit ry - HEKO 8 Toimintasuunnitelma 214

9 3 JÄSENYYS, MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ HEKOn jäsenmäärä on ollut tasaisessa kasvussa koko 2-luvun vuoteen 29 asti. Jäsenet ovat eroherkempiä kuin aikaisemmin. Vuonna 213 jäsenmäärä ylitti 17. ja v.214 jäsenmäärän odotetaan edelleen kasvavan hieman. Jäsenmäärätavoite on 17.2 vuoden 214 lopussa. HEKON JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS / Liittyneiden ja eronneiden jäsenten määrät vuosina liittyneet eronneet 3.1 JÄSENPITO HEKOn jäsenkunta on heterogeeninen ja jäsenistön tarpeet ovat hyvin moninaiset. Tarpeet vaihtelevat ekonomielämän tilanteen mukaan ja ekonomiyhteisö vastaa tarpeisiin kattavalla palvelupaketilla. Monikanavaisen, ajantasaisen viestinnän keinoin tiedotamme jäsenistölle HEKOn tarjoamista palveluista yhdistettynä SEFEn kattavaan palvelupakettiin. Jäsenpidollisesti tavoite on, että hekolaiset tietävät mitä palveluita heillä on käytettävissä. Vuositasolla HEKOn tapahtumien kautta on mahdollisuus noin 8 jäsenkohtaamiseen. Jokaisen kohtaamisen tavoite on jäsenlupauksen lunastaminen. Tapahtumiin pyritään houkuttelemaan jäsenkuntaa mahdollisimman laajalti kaikista jäsenryhmistä. Tämä tukee myös osaamisen jakamista jäsenten kesken. Helsingin Ekonomit ry - HEKO 9 Toimintasuunnitelma 214

10 12 TAPAHTUMAKÄYNNIT JA KÄVIJÄT Tapahtumiin osallistumiset 3.2 JÄSENHANKINTA HEKOn toiminnan jatkuvuuden kannalta jäsenhankinta on jäsenpidon rinnalla tärkeää. Ekonomiyhteisöön kuuluu noin 65 % ekonomeista. Tämä tarkoittaa, että HEKOn toimialueella on noin 9 ekonomia, jotka eivät kuulu HEKOon. Jäsenkuntaa kannustetaan suosittelemaan jäsenyyttä entistä aktiivisemmin. HEKOn kerhoja kannustetaan lisäksi järjestämään vähintään yksi tapahtuma vuonna 214, johon hekolainen kutsuu mukaansa jäsenkelpoisen ekonomiystävän, joka ei ole vielä HEKOn jäsen. Vastavalmistuneet ovat ensiarvoisen tärkeä kohderyhmä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuvien keskuudessa liittymisaste on hieman nousussa. Vastavalmistuneella tarkoitetaan henkilöä, joka on liittynyt jäseneksi noin kolmen vuoden kuluessa valmistumisestaan. Opiskelijoille viestitään monikanavaisesti ekonomiyhteisön tarjonnasta. Tavoite on, että opiskelija kasvaa hekolaiseksi/ sefeläiseksi jo opintojen alkumetreiltä alkaen. Ekonomiyhteisöön liittymisen ja kuulumisen tulee olla itsestäänselvyys valmistumishetkellä. Hekolaisuus jalkautetaan opiskelijoille monisuuntaisesti huomioiden KY:n aktiivit sekä ns. perusopiskelijat. Yhteistyösopimus KY ry:n kanssa takaa jatkuvan perusnäkyvyyden opiskelijoiden keskuudessa läpi kylteriyden. Näkyvyyden lisäksi sopimuksessa on sovittu mm. opiskelijoiden osallistumisoikeudesta HEKOn tapahtumiin. Yhteistyössä on mukana HEKO, SEFE ja KY ry. Viestimme ekonomiyhteisöstä kokonaisuutena ja tuomme esille yhteisön monipuolisen palvelutarjonnan ajantasaisin välinein ja viestein. Helsingin Ekonomit ry - HEKO 1 Toimintasuunnitelma 214

11 Vastavalmistuneet: Toimenpiteitä 214 KY ry:n hallitus - Hallituksen jäsenille lähetetään HEKOn jäsenlehti kotiosoitteeseen. KY ry:n hallitusedustaja kutsutaan kaikkiin HEKOn hallitukselle tarkoitettuihin tapahtumiin. - HEKOn edustajat pitävät säännöllisesti yhteyttä KY ry:n edustajiin sekä SEFEn kylteriyhdyshenkilöön. - HEKOn ja KY ry:n hallitustapaaminen Opiskelijoita kerhojen johtokunnissa - HEKOn kerhoja kannustetaan rekrytoimaan johtokuntiinsa vähintään yksi opiskelijajäsen. Opiskelijajäsenten kautta syntyy vuoropuhelua ainejärjestöjen kanssa. Tavoite on, että 16 kerhon johtokunnassa toimii opiskelijajäsen vuonna 214 (211: 9, 212: 15). Muu markkinointiyhteistyö - Tapahtuma-, ainejärjestö- ja ainekerhoyhteistyötä tiivistetään o NESUn (Nordiska Ekonomie Studerandes Union, KY), KY-Speksi, jne. o HEKOn kerhoja kannustetaan järjestämään yhteistapahtumia opiskelijoiden kanssa. o Arena-messut HEKO on Arena-messuilla marraskuussa 214. o näkyvyys mm. opiskelijahaalareissa, Kylteri-lehdessä, - Valmistujaiset o HEKOlla on puheenvuoro valmistujaisissa neljä kertaa vuodessa. Puheenvuoron tavoitteena on jäsenhankinta ja siinä huomioidaan HEKOn lisäksi koko SEFE-yhteisö. Opiskelijastipendit - Opiskelijastipendejä (à 1 ) myönnetään Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille 4 kpl, joista vähintään yksi Mikkelin yksikköön. Kriteereinä ovat hyvä opintomenestys ja/ tai aktiivisuus erilaisissa verkostoissa. - Stipendeistä tiedotetaan koulujen ja opiskelijayhteisöjen omissa medioissa sekä -sivuilla sekä mahdollisuuksien mukaan sosiaalisessa mediassa. Helsingin Ekonomit ry - HEKO 11 Toimintasuunnitelma 214

12 3.3 SISÄINEN VIESTINTÄ Sisäisen viestinnän piirissä on HEKOn toimisto, hallitus, kerhojen johtokunnat sekä hekolaiset, jotka ovat SEFEn hallituksessa tai toimikunnissa. Sisäisen viestinnän välineinä ovat seuraavat väylät tavoitteineen: Hallituksen Intranet: Käyttöastetavoite 1 %. Kokousmateriaalit jaetaan hallituksen intranetin kautta ja käydään vuoropuhelua kokousten välissä. Välineenä Intranet on jo vakiinnuttanut asemansa. Uutiskirjeet: Luottamushenkilöille lähetetään uutiskirjeitä ajankohtaisista asioista ja täydentämään esim. HEKO-infojen viestiä poissaolleille. Intranet: Intranettiä suunnitellaan parannettavan nk työpöytä mallin pohjalta. Johtokuntalainen saisi työvälineitä käyttöönsä etusivulle kirjautumisensa jälkeen. 3.4 ULKOINEN VIESTINTÄ JÄSENLEHTI Jäsenlehti tavoittaa koko jäsenkunnan. Jäsenlehden keskeinen tehtävä on tiedottaa jäsenistöä tulevista tapahtumista. Lehden ulkoasu on tuoreutettu, ja uudistus näkyy ensimmäisestä numerosta alkaen. Tapahtumailmoittautuminen on rytmitetty alkamaan lehden virallisena ilmestymispäivänä. Jäsenlehdellä muistutetaan jäseniä ekonomiyhteisön olemassaolosta ja palvelutarjonnasta aktivoiden osallistumaan. Lehti jaetaan myös muiden ekonomiyhdistysten hallituksille, SEFEn toimistolle, SEFEn hallituksen jäsenille, KY ry:n hallitukselle ja kaikille kylteriyhdyshenkilöille. Myös yhteistyökumppanit kuuluvat jakelun piiriin. Vuonna 214 julkaistaan seitsemän numeroa. Jäsenlehti on luettavissa myös verkkolehtenä. Ilmestymisaikataulu on liitteessä 6.3. Ilmoitushinnat ovat:: 1 sivu 2 EUR ½ sivu ¼ sivu 1 EUR 5 EUR Takakansi 25 EUR Helsingin Ekonomit ry - HEKO 12 Toimintasuunnitelma 214

13 Verkkosivuja kehitetään sekä toiminnallisuuden että rakenteen osalta. Tapahtumiin ilmoittautumiverkkosivujen kehityskohteena on nen tapahtuu pääasiassa verkkosivujen kautta. Vuonna 214 erityisesti verkon kautta tapahtuvan ilmoittautumisen prosessien sujuvoittaminen ja prosessien vakauttaminen. Toinen kehityskohde on sivuston rakenne ja visuaalinen ilme. Tavoitteena on kehittää sivuston jäsenhankinnallista ja jäsenpidollista tehtävää, mitä tarkoitusta varten osa sivustoa uusitaan SOSIAALINEN MEDIA Sosiaalista mediaa hyödynnetään HEKOn viestinnässä sosiaalisen median ohjeistuksen puitteissa. Toimisto seuraa ja kommentoi HEKOon liittyviä kirjoituksia. Facebook ja LinkedIN ovat ensisijaiset sosiaalisen isen median kanavat, joita HEKO käyttää viestinnässään. Sosiaalisen median tarkoitus on täydentää muuta viestintää ja sen avulla saadaan myös epäsuoraa jäsenpalautetta tapahtumista ja toiminnasta. Suurimmalla osalla HEKOn kerhoista on omat facebook-sivut MUU SÄHKÖINEN JÄSENTIEDOTUS Sähköisen tiedotuksen muita välineitä ovat sähköinen uutiskirje sekä kerhojen uutiskirjeet. Lehden ilmestymispäivän jälkeen jäsenkunnalle lähetetään nostoja tapahtumatarjonnasta sekä tiedotetaan ajankohtaisista asioista (esim. hallitushaku, johtokuntahaku, apurahat jne.) sähköisellä uutiskirjeel- lä. Jäsenkirje tavoittaa noin 13 jäsentä. Jäsenkirjeen ilmestymisaikataulu on liitteessä 6.3. Kerhot tiedottavat toiminnastaan kerhojen sähköisin uutiskirjein. Niitä on suunniteltu lähetettävän yhteensä 43 vuoden 214 aikana. Kerhojen sähköisen tiedottamisen piirissä on noin 35 jäsentä JÄSENIÄ KERHOJEN SÄHKÖPOSTILISTOILLA Helsingin Ekonomit ry - HEKO 13 Toimintasuunnitelma 214

14 3.5 SUHDETOIMINTA HEKO ylläpitää ja rakentaa aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti suhteita eri sidosryhmiin. HEKOn toimijoihin eri toimielimissä ollaan tiiviisti yhteydessä. HEKOn näkemys pyritään tuomaan aktiivisesti esille eri aihealueissa. SEFE: suhdetta ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti usealla eri tasolla o Liittohallitus o Työryhmät ja toimikunnat o Toimisto eri yksikköineen KY ry Muut ekonomiyhdistykset AKAVA Aalto-yliopisto Yhteistyökumppanit Liike-elämä Muut alueen yhdistykset. 4 HALLINTO 4.1 HALLINTORAKENNE Yhdistyksellä on vuonna 214 kaksi sääntömääräistä kokousta, jotka kutsutaan koolle sääntöjen mukaisesti vähintään viisi päivää ennen kokousta. Kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Syyskokous on marraskuun aikana. HEKOn hyväksytty sääntömuutos poisti kevätkokouksen, mutta muutetut säännöt tulevat voimaan vasta PRH:n vähvistuksen jälkeen. Muutos on edelleen käsittelyssä PRH:ssa. Kokousten yhteyteen varataan aikaa verkottumiselle. Helsingin Ekonomit ry - HEKO 14 Toimintasuunnitelma 214

15 4.1.1 HALLITUS Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä, joiden kaikkien tulee olla Helsingin Ekonomit ry:n varsinaisia jäseniä. Kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus myös SEFEn kylteriyhdyshenkilöllä sekä KY ry:n hallituksen edustajalla sekä HEKOn toimihenkilöillä ja SEFEn hekolaisilla liittohallitusedustajilla. Kokouksia on vuonna 214 noin 1; 8 varsinaista kokousta ja lisäksi n. 2-3 epävirallista tapaamista. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Hallitus asettaa erilaisia työryhmiä käsittelemään ja valmistelemaan ajankohtaisia asioita. Tavanomaisia ovat ollet mm. strategiatiimi, taloustyöryhmä ja apuraha/stipendityöryhmä. Hallitus vastaa mm. yhdistyksen edustamisesta. Hallituksen edustustilaisuuksia vuonna 214 ovat: Hallituksen vaihtokokous: Tammikuu 214 KY-tapaaminen: Alkuvuonna 214 on hallituksen ja KY ry:n hallituksen tapaaminen, jonka tarkoituksena on luoda avoin suhde KY ry:n aktiivisiin toimijoihin ja markkinoida HEKOa KY-aktiivien, eli opiskelijamielipidevaikuttajien keskuudessa. HEKO-Niord: Alkuvuodesta järjestetään perinteinen HEKO-Niord -tapaaminen hallitusten kesken. Tavoitteena on lähentää uusmaalaista ekonomitoimintaa yli kielirajojen. Myös yhdistysten palkattu henkilökunta kutsutaan tapaamiseen. Nelikanta: Vuonna 214 nelikantatapaamisesta vastaa HEKO. Nelikantaan osallistuvat HEKO, Pirkanmaan Ekonomit, Turun Seudun Ekonomit ja Porin Seudun Ekonomit. Tapaaminen ajoittuu kesäkuun alkuun TOIMISTO Toimiston palkattuun henkilökuntaan kuuluvat toiminnanjohtaja, järjestösihteeri, kerhosihteeri sekä tiedotussihteeri. Toiminnanjohtaja on toimiston esimies. Toimisto on Ekonomit- Insinöörit -toimitalossa, SEFEn yhteydessä osoitteessa Ratavartijankatu 2, 5krs. Itä-Pasila. Puh , Fax Postiosoite: Helsingin Ekonomit ry, Ratavartijankatu 2, 52 Helsinki Muut yhteystiedot: TOIMINNANJOHTAJA KERHOSIHTEERI JÄRJESTÖSIHTEERI TIEDOTUSSIHTEERI Helsingin Ekonomit ry - HEKO 15 Toimintasuunnitelma 214

16 5 TALOUS- JA SIJOITUSTOIMINTA 5.1 JÄSENMAKSU Jäsenmaksutuotoilla katetaan n. 3/4 yhdistyksen toiminnan kuluista. Yhdistyksen syyskokous vahvistaa vuotuisen jäsenmaksun. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Yhdistyksen hallituksella on oikeus päättää anomuksesta väliaikaisista jäsenmaksuvapautuksista KULUJÄÄMÄ & JÄSENMAKSUTUOTOT Tulos 28Tulos 29Tulos 21Tulos 211 TA 212 Tulos 212 TA 213 TA 214 KULUJÄÄMÄ Jäsenmaksutuotot Vuoden 214 jäsenmaksuksi esitetään 37 euroa (34 v. 213). 4 JÄSENMAKSUN KEHITYS 24-ta ts214 Helsingin Ekonomit ry - HEKO 16 Toimintasuunnitelma 214

17 5.2 SIJOITUSTOIMINTA Sijoitustoiminnan tarkoitus on yhdistyksen varsinaisen toiminnan rahoittaminen jäsenmaksutuottojen lisäksi. Sijoitusstrategia tähtää siihen, että sijoitussalkun markkina-arvon vuotuinen nimellistuotto on vähintään 7% pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Tällöin sijoitussalkun reaaliarvo ei vaarannu, vaikka salkusta tehdään vuosittaiset nostot HEKOn käyttökulujen rahoittamiseksi jäsenmaksutuottojen täydentäjänä. Viime vuosina vuotuinen nosto on ollut 2.. Salkun, tai sen osien, hoidossa käytetään yhtä tai useampaa luotettavaa, kansainvälisiä yhteyksiä omaavaa ammattimaista omaisuudenhoitajaa. Vuonna 214 HEKOn salkunhoitajina jatkavat FIM ja Seligson & CO Oyj. Molemmille omaisuudenhoitajille on määritelty sama sijoitusten hajautus ja vaihteluväli. Salkunhoitajien kanssa jatketaan markkinointiyhteistyötä mm. HEKOn sijoittajaklubin merkeissä. 7 Salkun arvo Salkun arvo 3, % 2, % 1, % Salkun vuotuinen nimellistuotto% 22, % 23,6 % 2,3 % 16,5 % 8,3 % 14,5 % 1,2 %, % -1,% -2,% -3,% -4,% /9-29,4 % -16,2 % Helsingin Ekonomit ry - HEKO 17 Toimintasuunnitelma 214

18 5.3 TALOUSARVIO 214 HELSINGIN EKONOMIT ry BUDJETTI > jäsenmaksu 37 VARSINAINEN TOIMINTA Tulos 28 Tulos 29 Tulos 21 Tulos 211 TA 212 Tulos 212 TA 213 TA 214 Jäsentapahtumat ja kerhotoiminta Jäsentilaisuudet Tuotot Kulut Jäsentapahtumat yhteensä Kerhojen hallinnon kulut Jäsentapahtumat & kerhotoiminta yhteensä Muu jäsenpalvelutoiminta Tilaisuuksiin ilmoittautuminen Projektit Tiedotus Tuotot, tiedotus Kulut, tiedotus Tiedotus yhteensä Jäsenhankinta ja suhdetoiminta Jäsenvaalit Muu jäsenpalvelutoiminta yhteensä Hallinto Kokoukset ja muut yhteydenpidot Henkilöstökulut Toimiston kulut Hallinto yhteensä KULUJÄÄMÄ VARAINHANKINTA Jäsenmaksutuotot jäsenmaksu a' Jäsenmaksuin katettu osuus 7 % 69 % 62 % 74 % 66 % 74 % 67 % 71 % jäsenmaksuvaje Sijoitus- ja rahoitustoiminta Korko- ja osinkotuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Kulut yhteensä Sijoitus- ja rahoitustoiminta yht TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Helsingin Ekonomit ry - HEKO 18 Toimintasuunnitelma 214

19 6 LIITTEET 6.1 HEKOn TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT TOIMINTA-AJATUS: VISIO: HEKO on ekonomiosaamisen verkosto. HEKO on ekonomin paras yhdistys. Arvot strategiakaudella ovat seuraavat: Yksilön arvostus Yksilön arvostus on HEKOn toiminnan perusta. Yksilön arvostus tarkoittaa jäsenten tasavertaista kohtelua ja huomioon ottamista mm. ikään, sukupuoleen, työtilanteeseen, toimialaan tai asematasoon katsomatta. HEKOn kerhot ja niiden tuottama monipuolinen ohjelma yhdistettynä SEFEn tuottamiin palveluihin takaa jäsenelle kattavan palvelupaketin ekonomielämän kaikkiin vaiheisiin. Luotettavuus Luotettavuus on lupausten pitämistä. HEKOn palveluiden avulla jäsenet voivat ylläpitää ja päivittää osaamistaan. HEKO on yhdistyksenä luotettava yhteistyökumppani. Lähestyttävyys Lähestyttävyys tarkoittaa jatkuvaa ja rakentavaa vuorovaikutusta jäsenten, toimijoiden ja sidosryhmien kesken. Jokaisen jäsenen on helppo lähestyä HEKOn toimijoita. HEKOlla on toimivat yhteydenottokanavat huomioiden jäsenen tarpeet ja viestintätottumukset. Uudellamaalla vaikuttavat ekonomit ovat tietoisia HEKOn ja SEFE-yhteisön tarjoamista palveluista. Rakentavuus Rakentavuus tarkoittaa erilaisten mielipiteiden huomioon ottamista sekä verkostojen ja osaamisen hyödyntämistä toiminnan ja palveluiden kehittämisessä yhteiseksi hyväksi. Jäsen hyötyy kaikesta HEKOn toiminnasta. HEKO kantaa vastuunsa koko SEFE-yhteisön kehittämisestä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Helsingin Ekonomit ry - HEKO 19 Toimintasuunnitelma 214

20 6.2 KERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT YHTEENVETO KAIKKI KERHOT JA KULTTUURITOIMIKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 214 Jäsentapahtumat & kerhojohtokunnat & kulttuuritoimikunta TS 213 TS214 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENTEN LKM JOHTOKUNNISSA TEEMA VERKOSTOIDU JA MENESTY! Tapahtumien lukumäärä lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet (päällekkäisyydet poistettu) lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute NA NA 4,1 4,1 4,3 4,3 (-5) KUUKAUSI YHT. JÄSENTAPAHTUMAT KERHON TALOUS TA 213 TA 214 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ /OSALLISTUJA TAPAHTUMAJAKAUMA TS214 (N=273) Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Muu 24 % 7 % 69 % TAPAHTUMAKÄVIJÄT Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet (päällekkäisyydet poistettu) 3 JÄSENTAPAHTUMAT - KULUJAKAUMA TA 213 TA 214 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO Helsingin Ekonomit ry - HEKO 2 Toimintasuunnitelma 214

VUOSIKERTOMUS 2013. Helsingin Ekonomit ry - HEKO

VUOSIKERTOMUS 2013. Helsingin Ekonomit ry - HEKO VUOSIKERTOMUS 2013 Helsingin Ekonomit ry - HEKO Helsingin Ekonomit ry HEKO 1 Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. TOIMINNAN PAINOPISTEET... 4 3. JÄSENTOIMINTA...

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

EkonomiEnergiaa. Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2/2009. Luottamustoimia haettavana!

EkonomiEnergiaa. Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2/2009. Luottamustoimia haettavana! Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2/2009 Luottamustoimia haettavana! Pirkanmaan Ekonomit ry Puheenjohtajan puheenvuoro Puheenjohtaja omaa rahaa iskemässä Hyvä Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsen! Toivottavasti

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016 Johdanto 1 1. Koulutuspolitiikka 1 1.1. Keskiössä tutkintoon johtava koulutus ja opiskelijan oikeusturva 1 1.2 Yliopistodemokratia ja opiskelijaedustajat 2 1.3 Opintojen tuki ja joustavuus 4 1.4 Opetuksen

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Versiohistoria pvm versio muutos Tekijä(t) 12.8.2008 1.0 työkirja koottu/täydennetty Niina Rantala, Jorma Ketola 13.8.2008 1.1 asia muutoksia, liite Tuula Koski-Tervo,

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

1. Toimintaympäristö vuonna 2013

1. Toimintaympäristö vuonna 2013 Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. Toimintaympäristö vuonna 2013 STLY:n hallitus on valinnut strategiansa painopisteiksi 2012 2015

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009.

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009. Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen 3. Työryhmät ja muu toiminta 4. Paikallinen ja alueellinen toiminta 5.

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

empowering young people

empowering young people 2015 empowering young people Tampereen NMKY ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 LAPSET, NUORET JA PERHEET... 6 2.1 Ohjaus- ja toimintakeskus Messi... 6 2.1.1 Messin Nuorisotila

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry Sisällys 1. YLEISTÄ... 1-1 2. PAINOPISTEALUEET... 2-1 2.1 Toiminnan kehittäminen... 2-1 2.2 Positiivisen ensitiedon jakaminen... 2-2

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1 1. Yleistä... 4 2. Kokoustoiminta... 4 Vuosikokous ja syyskokous... 4 Muut kokoukset... 4 Jäsentilaisuudet ja avoimet yleisötilaisuudet... 4 Johtokunta ja toimikunnat...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä!

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä! Hallitusohjelma 2014 Alkusanat Käsissäsi on vuoden 2014 hallitusohjelma. Halusimme jatkaa viime vuonna hyväksi koetulla linjalla ja jaotella hallitusohjelman projekteihin ja jatkuvaan toimintaan. Pidimme

Lisätiedot

Tekemisen Meininki. Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle

Tekemisen Meininki. Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle Tekemisen Meininki Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle 2 Tekemisen Meininki Yhdistysopas Kokoomusyhdistyksen hallituksen jäsenten käyttöön Toinen uudistettu painos Julkaisija: Kansallinen Sivistysliitto,

Lisätiedot