TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 214 JA TALOUSARVIO

2 SISÄLTÖ 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET JÄSENTOIMINTA JÄSENTAPAHTUMAT LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT EDUNVALVONTA APURAHAT JÄSENEDUT YHTEISTYÖKUMPPANIT KERHOT JÄSENYYS, MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ JÄSENPITO JÄSENHANKINTA SISÄINEN VIESTINTÄ ULKOINEN VIESTINTÄ JÄSENLEHTI SOSIAALINEN MEDIA MUU SÄHKÖINEN JÄSENTIEDOTUS SUHDETOIMINTA HALLINTO HALLINTORAKENNE HALLITUS TOIMISTO TALOUS- JA SIJOITUSTOIMINTA JÄSENMAKSU SIJOITUSTOIMINTA TALOUSARVIO LIITTEET HEKOn TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT KERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT YHTEENVETO KAIKKI KERHOT JA KULTTUURITOIMIKUNTA Business Partners Ekonominaiset Ekonomiyrittäjät Finanssiekonomit IT-Ekonomit Julkishallinnon Ekonomit Järjestöekonomit Kansainväliset Ekonomit Kehonkohentajat Konsuli-Klubi KYL-Ekonomit KYN-Ekonomit Laskentaekonomit Liikkeenjohdon kerho Markkinointiekonomit Nuoret Ekonomit Päiväklubi Vaikuttajaekonomit Viestintäekonomit Kulttuuritoimikunta VIESTINTÄKALENTERI Helsingin Ekonomit ry - HEKO 2 Toimintasuunnitelma 214

3 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 214 Jäsen on HEKOn toiminnan lähtökohta. HEKO on tarjonnut kymmenille tuhansille Uudellamaalla vaikuttaville ekonomeille ammatillista kehittymistä ja samanhenkistä seuraa jo vuodesta Strateginen tavoite kaudella on olla ekonomin paras yhdistys. Toimintavuonna 214 tavoitetta kohden kuljetaan teeman Verkostoidu ja menesty! alla. Tarkoituksena on erityisesti kiinnittää huomiota verkostoitumisen edistämiseen jäsentapahtumissa. Vuoden teeman tärkein toteutus on verkottumisen edistäminen jäsentapahtumissa; siis kerhotapahtumissa ja HEKOn järjestämissä jäsentapahtumissa. Tapahtumissa, joissa jäsenet tapaavat toisiaan, otetaan käyttöön erilaisia käytäntöjä, jotka helpottavat jäsenten keskinäistä verkottumista. Näitä käytäntöjä ovat mm. nimilaput, tapahtuman aikataulu- ja istumajärjestysratkaisut, keskustelua herättävät elementit ohjelman lomassa kuten ryhmä- tai parikeskustelut, keskustelutauot, jne. Myös tapahtumajärjestäjän oma aktiivinen rooli verkottumisen edistäjänä on tärkeä käytäntö. Johtokuntalaisia valmennetaan verkottumisen edistämiseen omassa workshopissa. Verkkosivuja kehitetään etenkin tapahtumailmoittautumisen sujuvoittamiseksi ja prosessin häiriöttömyyden varmistamiseksi. Viestinnällisellä puolella verkkosivuihin suunnitellaan ja toteutetaan ilmeuudistus, joka tähtää selkeämpään jäsenpalveluun ja jäsenhankinnalliseen viestintään. Jäsenlehden ilmettä on tuoreutettu ja tämä näkyy vuoden ensimmäisestä lehdestä lukien. Painopisteitä ovat myös jäsenpito ja -hankinta. Vuoden 214 aikana kehitetään ja vakiinnutetaan eroherkän, alle 3 vuotta jäsenenä olleiden ryhmän jäsenpitoa. Keskeinen väline on erityisesti tälle kohderyhmälle suunniteltu uusien jäsenten Tule tutuksi tilaisuus, johon tullaan kutsumaan henkilökohtaisella kirjeellä uusia jäseniä. Vaikuttavuuden kannalta SEFE-yhteisö* on tärkein kumppani. Yhteistyötä kehitetään niin luottamushenkilö- kuin toimihenkilötasollakin. SEFE-yhteisö = SEFE ry, Ekonomiyhdistykset (25 kpl) ja kylteriyhteisöt (14 kpl) Helsingin Ekonomit ry - HEKO 3 Toimintasuunnitelma 214

4 2 JÄSENTOIMINTA 2.1 JÄSENTAPAHTUMAT 214 HEKO on olemassa jäseniään varten ja toiminnan keskiössä ovat jäsentapahtumat. Jäsentapahtumia on vuonna 214 suunniteltu olevan 273 (vrt. TS kpl). Tapahtumien toteuttamisesta vastaavat pääosin HEKOn 19 kerhoa ja Kulttuuritoimikunta. HEKOn sijoittajaklubi ja Esimiesaamu tapahtumasarjat järjestetää HEKOn toimisto. Syksyllä toteutetaan kaikille yhteinen Hekonomipäivä. HEKO-viikkoa ei ole v Perinteitä edustaa HE- KOn kesäjuhla, joka on suosittu vuodesta toiseen. Paikkoja tapahtumiin on yli 8. Tapahtumat ovat pääsääntöisesti avoimia kaikille hekolaisille, KY ry:n jäsenille, SEFEn toimihenkilöille ja ekonomiyhdistysten hallitusten jäsenille JÄSENTAPAHTUMAT TAPAHTUMALAJEITTAIN TS213 & TS214 yht 273kpl tapahtumia Ammatillinen kehittyminen Henkilökohtainen kehittyminen Yritysvierailu Tasavuosijuhla Hyvinvointi Vuosikokous TS TS Tapahtumista 69 % on ekonomiosaamiseen liittyviä. Hyvinvointitapahtumia on 24 %. Tapahtumat ajoittuvat selkeästi helmi-toukokuuhun sekä syys-marraskuuhun. Kerhojen ja kulttuuritoimikunnan toimintasuunnitelmat ovat liitteenä (LIITE 6.2). JÄSENTAPAHTUMAT KUUKAUSITTAIN TS213 & TS TS 213 TS 214 Helsingin Ekonomit ry - HEKO 4 Toimintasuunnitelma 214

5 Kaikkiin tapahtumiin ilmoittaudutaan ensisijaisesti sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän tai toissijaisesti ulkoistetun puhelinpalvelun kautta. Tapahtumista ilmoitetaan HEKOn jäsenlehdessä, verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Maksuttomiin tapahtumiin ilmoittautumisensa jäsen voi perua ilmoittautumisajan puitteissa. Maksullisten tapahtumien ilmoittautuminen on sitova, ja osallistumismaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumistapahtuman yhteydessä tai laskulla puhelinpalvelun kautta ilmoittauduttaessa. HEKO laskuttaa 35 nk No Show maksua, jos jäsen ei ilmoittauduttuaan osallistu tilaisuuteen eikä ole siitä etukäteen ilmoittanut, ks. tarkemmat ohjeet lehdessä ja verkkosivuilla. 2.2 LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT HEKOn luottamushenkilötapahtumien tarkoitus on informoida, opastaa ja motivoida arvokasta vapaaehtoistyötä tekeviä aktiiveja. HEKOn luottamushenkilöt ovat hallituksen, työryhmien, toimikuntien ja kerhojen johtokuntien jäsenet.. Luottamushenkilöille järjestetään seuraavat viisi tapahtumaa vuonna 214: 1. Helmikuu : HEKO-info 1 - Teema: HEKO-info & workshopit johtokunnan toiminnan eri osa-alueista - Tavoite: Uusille toimijoille kattava info HEKOsta, toiminnasta ja pelisäännöistä sekä tapahtumien järjestämisestä. Tapahtuman yhteyteen varataan aikaa verkostoitumiselle. - Kohderyhmä: kerhojen johtokunnat, hallitus, SEFEssä toimivat hekolaiset luottamushenkilöt. 2. Helmi-maaliskuu: Verkottumisworkshop - Teema: Verkottumisen edistäminen jäsentapahtumissa - Tavoite: antaa johtokuntalaisille ideoita ja esimerkkejä verkottumisen edistämisen käytännöistä omaan käyttöön sekä kasvattaa ja jakaa HEKO tasoista Best Practices tietoutta 3. Toukokuu : Budjettiriihi - Teema: Suuntaviivat vuoden 215 toiminnalle - Tavoite: Luoda raamit vuoden 215 suunnittelulle sekä saada palautetta kerhoilta mahdollisista kehityskohteista - Kohderyhmä: Kerhojen puheenjohtajat & varapuheenjohtajat /rahastonhoitaja, HE- KOn hallitus 4. Syyskuu : HEKO-info 2 - Teema: Tilannekatsaus kuluneen vuoden toimintaan ja työkaluja tapahtumien toteuttamiseen sekä hallitushakijoiden paneelikeskustelu - Tavoite: Syventää vuorovaikutusta, jakaa osaamista ja ylläpitää tapahtumien laatua - Kohderyhmä: kerhojen johtokunnat, hallitus, SEFEssä toimivat hekolaiset luottamushenkilöt 5. Joulukuu : Luottamushenkilöiden joululounas - Teema: Yhteenveto kuluneesta vuodesta, kokemusten jakamista ja HEKOn uusien hallitusjäsenten esittäytyminen - Tavoite: Jakaa kokemuksia epämuodollisesti ja tutustua kanssatoimijoihin - Kohderyhmä: kerhojen johtokunnat, hallitus, SEFEssä toimivat hekolaiset luottamushenkilöt Helsingin Ekonomit ry - HEKO 5 Toimintasuunnitelma 214

6 2.3 EDUNVALVONTA Edunvalvonta on työtä jäsenten puolesta. SEFE-yhteisön vaikuttaminen on monikanavaista. Liitto vastaa yhteiskunnallisesta, koulutuspoliittisesta ja työmarkkinallisesta vaikuttamisesta. HEKO pyrkii olemaan mukana aktiivisena vaikuttajana tuoden hekolaisten näkemyksiä ja tarpeita esille. SEFEn hallituksen hekolaisten jäsenten ja HEKOn hallituksen välillä käydään jatkuvaa vuoropuhelua. SEFEn toimikunnissa oleviin hekolaisiin pidetään yhteyttä ja heidät kutsutaan HEKOn luottamustoimikunnan taustaryhmien) henkilötapahtumiin. Lisäksi järjestetään toimikuntien (sekä työelämän hekolaisten edustajien ja HEKOn hallituksen keskustelutilaisuus. Edunvalvonnallisista teemoista ja linjauksista kerrotaan aktiivisesti mm. HEKOn jäsenlehdessä sekä jäsentapahtumissa. Jäsenille selkeytetään mitä edunvalvonta tarkoittaa käytännössä. SEFEn järjestämistä edunvalvonnallisista tapahtumista viestitään jäsenistölle ja aktivoidaan heitä osallistumaan (esim. vaikuttajafoorumi, yhdyshenkilöverkosto jne.). Helsingin Ekonomit ry - HEKO 6 Toimintasuunnitelma 214

7 2.4 APURAHAT Vuonna 2 HEKO perusti koulutusrahaston, jonka tarkoituksena on tukea jäsenten täydennyskoulutusta. VUONNA 214 APURAHOJA MYÖNNETÄÄN SEURAAVASTI: Kauppatieteellinen kurssi / seminaari Jäsenten haettavana on enintään 1 euron suuruisia apurahoja kauppatieteellisen kurssin/ seminaarin rahoitukseen. Myöntämisperusteet: - Käyttötarkoitus - Suunnitelmallisuus - Aikataulu Apurahat maksetaan tositteita vastaan ja niitä jaetaan enintään 3 kpl. Kauppatieteellinen koulutus Jäsenten haettavana on enintään 25 euron suuruisia apurahoja kauppatieteelliseen koulutukseen. Myöntämisperusteet: - Tavoitteellisuus (esim. jatkotutkinto) - oman erikoisosaamisen päivittäminen, tai muun kuin oman osaamisalueen tietojen päivittäminen vastaamaan ekonomien liiketoimintaosaamista - Käyttötarkoitus - Suunnitelmallisuus - Aikataulu Myöntämispäätökseen vaikuttavat myös muiden tahojen sekä HEKOn aiemmin myöntämät apurahat. Apurahan saajan edellytetään kirjoittavan koulutusaiheestaan HEKOn jäsenlehteen ja/tai pitävän esitelmän HEKOn tilaisuudessa. Apurahat maksetaan niiden myöntämispäätöksen jälkeen tositteita vastaan ja niitä jaetaan enintään 3 kpl. Helsingin Ekonomit ry - HEKO 7 Toimintasuunnitelma 214

8 2.5 JÄSENEDUT HEKO tarjoaa jäsenilleen kattavan paketin etuja. Jäsenetujen tarkoituksena on tukea jäsenten ammatillisia ja sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä edistää jäsenten tietoja ja taitoja ennen kaikkea taloudellisella alalla. SEFE tuottaa osan jäseneduista ja palveluista, osasta vastaa Akava. Jäsenedut on tarkoitettu jokaiselle jäsenelle YHTEISTYÖKUMPPANIT Kaikki kumppanuudet koituvat jäsenen hyödyksi joko suorasti tai epäsuorasti. Kumppanuudet ovat laadukkaita, eettisiä ja merkityksellisiä. Kumppanuuksia arvioidaan ja analysoidaan määräajoin. ) HEKOn tavoitteena on olla kysytty yhteistyökumppani ja HEKO-kumppanuus viestii jäsenelle laadukkaasta ja luotettavasta palvelun tarjoajasta. Sopimuskumppaneita ovat mm. HEKOn salkunhoitajat ja KY ry. Tapahtumayhteistyötä tehdään useiden tahojen kanssa (esim. HENRY ry, Fondia ja Wanha Satama). 2.6 KERHOT 214 HEKOlla on 19 kerhoa. Kerhojen toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat kerhojen johtokunnat hyväksytyn toimintasuunnitelman ja budjetin raameissa noudattaen HEKOn sääntöjä ja muita voimassa olevia ohjeistuksia. Kerhojen toiminnan tarkoitus ja kerhokohtaiset suunnitelmat löytyvät liitteestä 6.2. KERHOT Business Partners 2. Ekonominaiset 3. Ekonomiyrittäjät 4. Finanssiekonomit 5. IT-Ekonomit 6. Julkishallinnon Ekonomit 7. Järjestöekonomit 8. Kansainväliset Ekonomit. 9. Kehonkohentajat 1. Konsuli-Klubi 11. KYL-Ekonomit 12. KYN-Ekonomit 13. Laskentaekonomit 14. Liikkeenjohdon kerho 15. Markkinointiekonomit 16. Nuoret Ekonomit 17. Päiväklubi 18. Vaikuttajaekonomit 19. Viestintäekonomit HEKOn kattoteema vuodelle 214 on verkostoidu ja menesty!. Kerhotoiminnassa keskitytään vuonna 214 erityisesti verkottumisen edistämiseen. Helsingin Ekonomit ry - HEKO 8 Toimintasuunnitelma 214

9 3 JÄSENYYS, MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ HEKOn jäsenmäärä on ollut tasaisessa kasvussa koko 2-luvun vuoteen 29 asti. Jäsenet ovat eroherkempiä kuin aikaisemmin. Vuonna 213 jäsenmäärä ylitti 17. ja v.214 jäsenmäärän odotetaan edelleen kasvavan hieman. Jäsenmäärätavoite on 17.2 vuoden 214 lopussa. HEKON JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS / Liittyneiden ja eronneiden jäsenten määrät vuosina liittyneet eronneet 3.1 JÄSENPITO HEKOn jäsenkunta on heterogeeninen ja jäsenistön tarpeet ovat hyvin moninaiset. Tarpeet vaihtelevat ekonomielämän tilanteen mukaan ja ekonomiyhteisö vastaa tarpeisiin kattavalla palvelupaketilla. Monikanavaisen, ajantasaisen viestinnän keinoin tiedotamme jäsenistölle HEKOn tarjoamista palveluista yhdistettynä SEFEn kattavaan palvelupakettiin. Jäsenpidollisesti tavoite on, että hekolaiset tietävät mitä palveluita heillä on käytettävissä. Vuositasolla HEKOn tapahtumien kautta on mahdollisuus noin 8 jäsenkohtaamiseen. Jokaisen kohtaamisen tavoite on jäsenlupauksen lunastaminen. Tapahtumiin pyritään houkuttelemaan jäsenkuntaa mahdollisimman laajalti kaikista jäsenryhmistä. Tämä tukee myös osaamisen jakamista jäsenten kesken. Helsingin Ekonomit ry - HEKO 9 Toimintasuunnitelma 214

10 12 TAPAHTUMAKÄYNNIT JA KÄVIJÄT Tapahtumiin osallistumiset 3.2 JÄSENHANKINTA HEKOn toiminnan jatkuvuuden kannalta jäsenhankinta on jäsenpidon rinnalla tärkeää. Ekonomiyhteisöön kuuluu noin 65 % ekonomeista. Tämä tarkoittaa, että HEKOn toimialueella on noin 9 ekonomia, jotka eivät kuulu HEKOon. Jäsenkuntaa kannustetaan suosittelemaan jäsenyyttä entistä aktiivisemmin. HEKOn kerhoja kannustetaan lisäksi järjestämään vähintään yksi tapahtuma vuonna 214, johon hekolainen kutsuu mukaansa jäsenkelpoisen ekonomiystävän, joka ei ole vielä HEKOn jäsen. Vastavalmistuneet ovat ensiarvoisen tärkeä kohderyhmä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuvien keskuudessa liittymisaste on hieman nousussa. Vastavalmistuneella tarkoitetaan henkilöä, joka on liittynyt jäseneksi noin kolmen vuoden kuluessa valmistumisestaan. Opiskelijoille viestitään monikanavaisesti ekonomiyhteisön tarjonnasta. Tavoite on, että opiskelija kasvaa hekolaiseksi/ sefeläiseksi jo opintojen alkumetreiltä alkaen. Ekonomiyhteisöön liittymisen ja kuulumisen tulee olla itsestäänselvyys valmistumishetkellä. Hekolaisuus jalkautetaan opiskelijoille monisuuntaisesti huomioiden KY:n aktiivit sekä ns. perusopiskelijat. Yhteistyösopimus KY ry:n kanssa takaa jatkuvan perusnäkyvyyden opiskelijoiden keskuudessa läpi kylteriyden. Näkyvyyden lisäksi sopimuksessa on sovittu mm. opiskelijoiden osallistumisoikeudesta HEKOn tapahtumiin. Yhteistyössä on mukana HEKO, SEFE ja KY ry. Viestimme ekonomiyhteisöstä kokonaisuutena ja tuomme esille yhteisön monipuolisen palvelutarjonnan ajantasaisin välinein ja viestein. Helsingin Ekonomit ry - HEKO 1 Toimintasuunnitelma 214

11 Vastavalmistuneet: Toimenpiteitä 214 KY ry:n hallitus - Hallituksen jäsenille lähetetään HEKOn jäsenlehti kotiosoitteeseen. KY ry:n hallitusedustaja kutsutaan kaikkiin HEKOn hallitukselle tarkoitettuihin tapahtumiin. - HEKOn edustajat pitävät säännöllisesti yhteyttä KY ry:n edustajiin sekä SEFEn kylteriyhdyshenkilöön. - HEKOn ja KY ry:n hallitustapaaminen Opiskelijoita kerhojen johtokunnissa - HEKOn kerhoja kannustetaan rekrytoimaan johtokuntiinsa vähintään yksi opiskelijajäsen. Opiskelijajäsenten kautta syntyy vuoropuhelua ainejärjestöjen kanssa. Tavoite on, että 16 kerhon johtokunnassa toimii opiskelijajäsen vuonna 214 (211: 9, 212: 15). Muu markkinointiyhteistyö - Tapahtuma-, ainejärjestö- ja ainekerhoyhteistyötä tiivistetään o NESUn (Nordiska Ekonomie Studerandes Union, KY), KY-Speksi, jne. o HEKOn kerhoja kannustetaan järjestämään yhteistapahtumia opiskelijoiden kanssa. o Arena-messut HEKO on Arena-messuilla marraskuussa 214. o näkyvyys mm. opiskelijahaalareissa, Kylteri-lehdessä, - Valmistujaiset o HEKOlla on puheenvuoro valmistujaisissa neljä kertaa vuodessa. Puheenvuoron tavoitteena on jäsenhankinta ja siinä huomioidaan HEKOn lisäksi koko SEFE-yhteisö. Opiskelijastipendit - Opiskelijastipendejä (à 1 ) myönnetään Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille 4 kpl, joista vähintään yksi Mikkelin yksikköön. Kriteereinä ovat hyvä opintomenestys ja/ tai aktiivisuus erilaisissa verkostoissa. - Stipendeistä tiedotetaan koulujen ja opiskelijayhteisöjen omissa medioissa sekä -sivuilla sekä mahdollisuuksien mukaan sosiaalisessa mediassa. Helsingin Ekonomit ry - HEKO 11 Toimintasuunnitelma 214

12 3.3 SISÄINEN VIESTINTÄ Sisäisen viestinnän piirissä on HEKOn toimisto, hallitus, kerhojen johtokunnat sekä hekolaiset, jotka ovat SEFEn hallituksessa tai toimikunnissa. Sisäisen viestinnän välineinä ovat seuraavat väylät tavoitteineen: Hallituksen Intranet: Käyttöastetavoite 1 %. Kokousmateriaalit jaetaan hallituksen intranetin kautta ja käydään vuoropuhelua kokousten välissä. Välineenä Intranet on jo vakiinnuttanut asemansa. Uutiskirjeet: Luottamushenkilöille lähetetään uutiskirjeitä ajankohtaisista asioista ja täydentämään esim. HEKO-infojen viestiä poissaolleille. Intranet: Intranettiä suunnitellaan parannettavan nk työpöytä mallin pohjalta. Johtokuntalainen saisi työvälineitä käyttöönsä etusivulle kirjautumisensa jälkeen. 3.4 ULKOINEN VIESTINTÄ JÄSENLEHTI Jäsenlehti tavoittaa koko jäsenkunnan. Jäsenlehden keskeinen tehtävä on tiedottaa jäsenistöä tulevista tapahtumista. Lehden ulkoasu on tuoreutettu, ja uudistus näkyy ensimmäisestä numerosta alkaen. Tapahtumailmoittautuminen on rytmitetty alkamaan lehden virallisena ilmestymispäivänä. Jäsenlehdellä muistutetaan jäseniä ekonomiyhteisön olemassaolosta ja palvelutarjonnasta aktivoiden osallistumaan. Lehti jaetaan myös muiden ekonomiyhdistysten hallituksille, SEFEn toimistolle, SEFEn hallituksen jäsenille, KY ry:n hallitukselle ja kaikille kylteriyhdyshenkilöille. Myös yhteistyökumppanit kuuluvat jakelun piiriin. Vuonna 214 julkaistaan seitsemän numeroa. Jäsenlehti on luettavissa myös verkkolehtenä. Ilmestymisaikataulu on liitteessä 6.3. Ilmoitushinnat ovat:: 1 sivu 2 EUR ½ sivu ¼ sivu 1 EUR 5 EUR Takakansi 25 EUR Helsingin Ekonomit ry - HEKO 12 Toimintasuunnitelma 214

13 Verkkosivuja kehitetään sekä toiminnallisuuden että rakenteen osalta. Tapahtumiin ilmoittautumiverkkosivujen kehityskohteena on nen tapahtuu pääasiassa verkkosivujen kautta. Vuonna 214 erityisesti verkon kautta tapahtuvan ilmoittautumisen prosessien sujuvoittaminen ja prosessien vakauttaminen. Toinen kehityskohde on sivuston rakenne ja visuaalinen ilme. Tavoitteena on kehittää sivuston jäsenhankinnallista ja jäsenpidollista tehtävää, mitä tarkoitusta varten osa sivustoa uusitaan SOSIAALINEN MEDIA Sosiaalista mediaa hyödynnetään HEKOn viestinnässä sosiaalisen median ohjeistuksen puitteissa. Toimisto seuraa ja kommentoi HEKOon liittyviä kirjoituksia. Facebook ja LinkedIN ovat ensisijaiset sosiaalisen isen median kanavat, joita HEKO käyttää viestinnässään. Sosiaalisen median tarkoitus on täydentää muuta viestintää ja sen avulla saadaan myös epäsuoraa jäsenpalautetta tapahtumista ja toiminnasta. Suurimmalla osalla HEKOn kerhoista on omat facebook-sivut MUU SÄHKÖINEN JÄSENTIEDOTUS Sähköisen tiedotuksen muita välineitä ovat sähköinen uutiskirje sekä kerhojen uutiskirjeet. Lehden ilmestymispäivän jälkeen jäsenkunnalle lähetetään nostoja tapahtumatarjonnasta sekä tiedotetaan ajankohtaisista asioista (esim. hallitushaku, johtokuntahaku, apurahat jne.) sähköisellä uutiskirjeel- lä. Jäsenkirje tavoittaa noin 13 jäsentä. Jäsenkirjeen ilmestymisaikataulu on liitteessä 6.3. Kerhot tiedottavat toiminnastaan kerhojen sähköisin uutiskirjein. Niitä on suunniteltu lähetettävän yhteensä 43 vuoden 214 aikana. Kerhojen sähköisen tiedottamisen piirissä on noin 35 jäsentä JÄSENIÄ KERHOJEN SÄHKÖPOSTILISTOILLA Helsingin Ekonomit ry - HEKO 13 Toimintasuunnitelma 214

14 3.5 SUHDETOIMINTA HEKO ylläpitää ja rakentaa aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti suhteita eri sidosryhmiin. HEKOn toimijoihin eri toimielimissä ollaan tiiviisti yhteydessä. HEKOn näkemys pyritään tuomaan aktiivisesti esille eri aihealueissa. SEFE: suhdetta ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti usealla eri tasolla o Liittohallitus o Työryhmät ja toimikunnat o Toimisto eri yksikköineen KY ry Muut ekonomiyhdistykset AKAVA Aalto-yliopisto Yhteistyökumppanit Liike-elämä Muut alueen yhdistykset. 4 HALLINTO 4.1 HALLINTORAKENNE Yhdistyksellä on vuonna 214 kaksi sääntömääräistä kokousta, jotka kutsutaan koolle sääntöjen mukaisesti vähintään viisi päivää ennen kokousta. Kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Syyskokous on marraskuun aikana. HEKOn hyväksytty sääntömuutos poisti kevätkokouksen, mutta muutetut säännöt tulevat voimaan vasta PRH:n vähvistuksen jälkeen. Muutos on edelleen käsittelyssä PRH:ssa. Kokousten yhteyteen varataan aikaa verkottumiselle. Helsingin Ekonomit ry - HEKO 14 Toimintasuunnitelma 214

15 4.1.1 HALLITUS Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä, joiden kaikkien tulee olla Helsingin Ekonomit ry:n varsinaisia jäseniä. Kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus myös SEFEn kylteriyhdyshenkilöllä sekä KY ry:n hallituksen edustajalla sekä HEKOn toimihenkilöillä ja SEFEn hekolaisilla liittohallitusedustajilla. Kokouksia on vuonna 214 noin 1; 8 varsinaista kokousta ja lisäksi n. 2-3 epävirallista tapaamista. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Hallitus asettaa erilaisia työryhmiä käsittelemään ja valmistelemaan ajankohtaisia asioita. Tavanomaisia ovat ollet mm. strategiatiimi, taloustyöryhmä ja apuraha/stipendityöryhmä. Hallitus vastaa mm. yhdistyksen edustamisesta. Hallituksen edustustilaisuuksia vuonna 214 ovat: Hallituksen vaihtokokous: Tammikuu 214 KY-tapaaminen: Alkuvuonna 214 on hallituksen ja KY ry:n hallituksen tapaaminen, jonka tarkoituksena on luoda avoin suhde KY ry:n aktiivisiin toimijoihin ja markkinoida HEKOa KY-aktiivien, eli opiskelijamielipidevaikuttajien keskuudessa. HEKO-Niord: Alkuvuodesta järjestetään perinteinen HEKO-Niord -tapaaminen hallitusten kesken. Tavoitteena on lähentää uusmaalaista ekonomitoimintaa yli kielirajojen. Myös yhdistysten palkattu henkilökunta kutsutaan tapaamiseen. Nelikanta: Vuonna 214 nelikantatapaamisesta vastaa HEKO. Nelikantaan osallistuvat HEKO, Pirkanmaan Ekonomit, Turun Seudun Ekonomit ja Porin Seudun Ekonomit. Tapaaminen ajoittuu kesäkuun alkuun TOIMISTO Toimiston palkattuun henkilökuntaan kuuluvat toiminnanjohtaja, järjestösihteeri, kerhosihteeri sekä tiedotussihteeri. Toiminnanjohtaja on toimiston esimies. Toimisto on Ekonomit- Insinöörit -toimitalossa, SEFEn yhteydessä osoitteessa Ratavartijankatu 2, 5krs. Itä-Pasila. Puh , Fax Postiosoite: Helsingin Ekonomit ry, Ratavartijankatu 2, 52 Helsinki Muut yhteystiedot: TOIMINNANJOHTAJA KERHOSIHTEERI JÄRJESTÖSIHTEERI TIEDOTUSSIHTEERI Helsingin Ekonomit ry - HEKO 15 Toimintasuunnitelma 214

16 5 TALOUS- JA SIJOITUSTOIMINTA 5.1 JÄSENMAKSU Jäsenmaksutuotoilla katetaan n. 3/4 yhdistyksen toiminnan kuluista. Yhdistyksen syyskokous vahvistaa vuotuisen jäsenmaksun. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Yhdistyksen hallituksella on oikeus päättää anomuksesta väliaikaisista jäsenmaksuvapautuksista KULUJÄÄMÄ & JÄSENMAKSUTUOTOT Tulos 28Tulos 29Tulos 21Tulos 211 TA 212 Tulos 212 TA 213 TA 214 KULUJÄÄMÄ Jäsenmaksutuotot Vuoden 214 jäsenmaksuksi esitetään 37 euroa (34 v. 213). 4 JÄSENMAKSUN KEHITYS 24-ta ts214 Helsingin Ekonomit ry - HEKO 16 Toimintasuunnitelma 214

17 5.2 SIJOITUSTOIMINTA Sijoitustoiminnan tarkoitus on yhdistyksen varsinaisen toiminnan rahoittaminen jäsenmaksutuottojen lisäksi. Sijoitusstrategia tähtää siihen, että sijoitussalkun markkina-arvon vuotuinen nimellistuotto on vähintään 7% pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Tällöin sijoitussalkun reaaliarvo ei vaarannu, vaikka salkusta tehdään vuosittaiset nostot HEKOn käyttökulujen rahoittamiseksi jäsenmaksutuottojen täydentäjänä. Viime vuosina vuotuinen nosto on ollut 2.. Salkun, tai sen osien, hoidossa käytetään yhtä tai useampaa luotettavaa, kansainvälisiä yhteyksiä omaavaa ammattimaista omaisuudenhoitajaa. Vuonna 214 HEKOn salkunhoitajina jatkavat FIM ja Seligson & CO Oyj. Molemmille omaisuudenhoitajille on määritelty sama sijoitusten hajautus ja vaihteluväli. Salkunhoitajien kanssa jatketaan markkinointiyhteistyötä mm. HEKOn sijoittajaklubin merkeissä. 7 Salkun arvo Salkun arvo 3, % 2, % 1, % Salkun vuotuinen nimellistuotto% 22, % 23,6 % 2,3 % 16,5 % 8,3 % 14,5 % 1,2 %, % -1,% -2,% -3,% -4,% /9-29,4 % -16,2 % Helsingin Ekonomit ry - HEKO 17 Toimintasuunnitelma 214

18 5.3 TALOUSARVIO 214 HELSINGIN EKONOMIT ry BUDJETTI > jäsenmaksu 37 VARSINAINEN TOIMINTA Tulos 28 Tulos 29 Tulos 21 Tulos 211 TA 212 Tulos 212 TA 213 TA 214 Jäsentapahtumat ja kerhotoiminta Jäsentilaisuudet Tuotot Kulut Jäsentapahtumat yhteensä Kerhojen hallinnon kulut Jäsentapahtumat & kerhotoiminta yhteensä Muu jäsenpalvelutoiminta Tilaisuuksiin ilmoittautuminen Projektit Tiedotus Tuotot, tiedotus Kulut, tiedotus Tiedotus yhteensä Jäsenhankinta ja suhdetoiminta Jäsenvaalit Muu jäsenpalvelutoiminta yhteensä Hallinto Kokoukset ja muut yhteydenpidot Henkilöstökulut Toimiston kulut Hallinto yhteensä KULUJÄÄMÄ VARAINHANKINTA Jäsenmaksutuotot jäsenmaksu a' Jäsenmaksuin katettu osuus 7 % 69 % 62 % 74 % 66 % 74 % 67 % 71 % jäsenmaksuvaje Sijoitus- ja rahoitustoiminta Korko- ja osinkotuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Kulut yhteensä Sijoitus- ja rahoitustoiminta yht TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Helsingin Ekonomit ry - HEKO 18 Toimintasuunnitelma 214

19 6 LIITTEET 6.1 HEKOn TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT TOIMINTA-AJATUS: VISIO: HEKO on ekonomiosaamisen verkosto. HEKO on ekonomin paras yhdistys. Arvot strategiakaudella ovat seuraavat: Yksilön arvostus Yksilön arvostus on HEKOn toiminnan perusta. Yksilön arvostus tarkoittaa jäsenten tasavertaista kohtelua ja huomioon ottamista mm. ikään, sukupuoleen, työtilanteeseen, toimialaan tai asematasoon katsomatta. HEKOn kerhot ja niiden tuottama monipuolinen ohjelma yhdistettynä SEFEn tuottamiin palveluihin takaa jäsenelle kattavan palvelupaketin ekonomielämän kaikkiin vaiheisiin. Luotettavuus Luotettavuus on lupausten pitämistä. HEKOn palveluiden avulla jäsenet voivat ylläpitää ja päivittää osaamistaan. HEKO on yhdistyksenä luotettava yhteistyökumppani. Lähestyttävyys Lähestyttävyys tarkoittaa jatkuvaa ja rakentavaa vuorovaikutusta jäsenten, toimijoiden ja sidosryhmien kesken. Jokaisen jäsenen on helppo lähestyä HEKOn toimijoita. HEKOlla on toimivat yhteydenottokanavat huomioiden jäsenen tarpeet ja viestintätottumukset. Uudellamaalla vaikuttavat ekonomit ovat tietoisia HEKOn ja SEFE-yhteisön tarjoamista palveluista. Rakentavuus Rakentavuus tarkoittaa erilaisten mielipiteiden huomioon ottamista sekä verkostojen ja osaamisen hyödyntämistä toiminnan ja palveluiden kehittämisessä yhteiseksi hyväksi. Jäsen hyötyy kaikesta HEKOn toiminnasta. HEKO kantaa vastuunsa koko SEFE-yhteisön kehittämisestä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Helsingin Ekonomit ry - HEKO 19 Toimintasuunnitelma 214

20 6.2 KERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT YHTEENVETO KAIKKI KERHOT JA KULTTUURITOIMIKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 214 Jäsentapahtumat & kerhojohtokunnat & kulttuuritoimikunta TS 213 TS214 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENTEN LKM JOHTOKUNNISSA TEEMA VERKOSTOIDU JA MENESTY! Tapahtumien lukumäärä lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet (päällekkäisyydet poistettu) lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute NA NA 4,1 4,1 4,3 4,3 (-5) KUUKAUSI YHT. JÄSENTAPAHTUMAT KERHON TALOUS TA 213 TA 214 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ /OSALLISTUJA TAPAHTUMAJAKAUMA TS214 (N=273) Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Muu 24 % 7 % 69 % TAPAHTUMAKÄVIJÄT Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet (päällekkäisyydet poistettu) 3 JÄSENTAPAHTUMAT - KULUJAKAUMA TA 213 TA 214 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO Helsingin Ekonomit ry - HEKO 2 Toimintasuunnitelma 214

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 JA TALOUSARVIO

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 JA TALOUSARVIO TOIMINTASUUNNITELMA 215 JA TALOUSARVIO SISÄLTÖ 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 215... 3 2 JÄSENTOIMINTA... 4 2.1 JÄSENTAPAHTUMAT 215... 4 2.2 LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT... 5 2.3 EDUNVALVONTA... 5 2.4 APURAHAT...

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintasuunnitelma 2014

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintasuunnitelma 2014 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2014 Yleistä Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2014 on yhdistyksemme 77. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2013 oli 846. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä

Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä 25.1.2013 S U O M E N E K O N O M I L I I T T O F I N L A N D S E K O N O M F Ö RB UND 25.1.2013 Viestintäjohtaja Eeva Riittinen-Saarno Peruspainopistealueet 2 JÄSENHANKINTA

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 JA TALOUSARVIO

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 JA TALOUSARVIO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 JA TALOUSARVIO SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 2017... 3 2 JÄSENTOIMINTA... 4 2.1 JÄSENPITO... 4 2.1.1 JÄSENTAPAHTUMAT 2017... 6 2.1.2 LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT... 7

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Liittokokous. Budjettiraami 2017

Liittokokous. Budjettiraami 2017 12.11.2016 Liittokokous Budjettiraami 2017 Sisällysluettelo Budjettiraami (dia 3) Kulut tiliryhmän mukaan (dia 4-6) Ostopalvelut Muut toiminnan kulut Kulut yksiköittäin (dia 7) Erittely 1: Projektit /

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012

SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012 SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset SGY teki jäsenistölleen jäsenkyselyn syksyllä 2012 Vastausaika oli 18.10. - 7.11.2012 Jäsenkyselyyn vastasi 79 jäsentä (n. 15 %) 2

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 TOIMINNAN TARKOITUS Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry (KeHy) jatkaa vuonna 2017 toimintansa vahvistamista keskisuomalaisena

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuonna 2015 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä,

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.1.2016 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot