VUOSIKERTOMUS 2012 Helsingin Ekonomit ry - HEKO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2012 Helsingin Ekonomit ry - HEKO"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2012 Helsingin Ekonomit ry - HEKO

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN TOIMINNAN PAINOPISTEET JÄSENTOIMINTA... 5 TAPAHTUMAT... 5 APURAHAT... 7 JÄSENEDUT MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄ... 8 JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS... 8 JÄSENPITO... 9 JÄSENHANKINTA Kylterit ja vastavalmistuneet Muut ekonomikelpoiset VIESTINTÄ Jäsenlehti Sähköinen tiedotus Sosiaalinen media VAIKUTTAVUUS HEKO-SEFE -YHTEISÖSSÄ YHTEISTYÖKUMPPANIT HALLINTO TALOUS- JA SIJOITUSTOIMINTA LIITTEET KERHOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET Yhteenveto Business Partners Ekonominaiset Ekonomiyrittäjät Finanssiekonomit IT-Ekonomit Julkishallinnon Ekonomit Järjestöekonomit Kansainväliset Ekonomit Kehonkohentajat Konsuli-Klubi KYL-Ekonomit KYN-Ekonomit Laskentaekonomit Liikkeenjohdon kerho Markkinointiekonomit Nuoret Ekonomit Päiväklubi Vaikuttajaekonomit Viestintäekonomit TAPAHTUMALUETTELO HEKON LUOTTAMUSHENKILÖT HEKOn hallitus HEKOn työryhmät Kerhojen johtokunnat Hekolaiset SEFEn luottamustoimissa HUOMIONOSOITUKSET TASEKIRJA JA TILINTARKASTUSKERTOMUS Helsingin Ekonomit ry HEKO 2 Vuosikertomus 2012

3 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2012 Helsingin Ekonomit ry HEKOn 77. toimintavuosi oli uudistetun strategian toinen vuosi, jolla edettiin toiminta-ajatuksen HEKO ekonomiosaamisen verkostona - viitoittamana kohden visiota HEKO on ekonomin paras yhdistys. Useiden mittareiden mukaan visio läheni. Mm. vuoden lopussa HEKO oli jäsenmäärältään suurempi kuin koskaan lähes :lla jäsenellään. Tapahtumiin osallistui yli 2300 hekolaista. Ilahduttavaa on myös se, että hekonomikohtaamisten täyttöaste nousi merkittävästi ja niistä kerätyn palautteen mukaan jäsenistö oli hyvin tyytyväinen HEKOn tarjontaan. HEKOn strateginen tavoite jäsen on toiminnan lähtökohta näkyi toiminnassa hyvin. Kerhot järjestivät tapahtumia ekonomielämän eri vaiheisiin. Tarjontaa oli niin aamuisin, päivisin kuin iltaisinkin. Omaa ekonomi-identiteettiä pystyi kehittämään niin tapaamalla oman alansa kollegoita, laajentamalla osaamistaan uusilla asioilla kuin virkistäytymällä hyvässä hekonomiseurassa. Yhdistyksemme vakaa talous mahdollisti monipuolisen palvelutarjonnan kilpailukykyisellä jäsenmaksulla. HEKO yhdessä Ekonomiliiton, AKAVAn ja yhteistyökumppaneidensa kanssa tarjosi edunvalvontaa ja palveluita ekonomielämän eri tarpeisiin. Käytetyimpiä olivat edelleen SEFEn tarjoamat laki- ja urapalvelut. HEKO jatkoi aktiivista toimintaa SEFE -vaikuttamisessa ja oli merkittävässä roolissa liiton uuden strategian laatimisessa. Kiitos aktiivisten toimijoidemme, olemme yhä kysytympi kumppani myös yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Tavoitetta jää tuleville vuosille. Strategiseen tavoitteeseen, että heti valmistumisen jälkeen Aalto - yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoista liittyy jäseneksi 80 %, on vielä matkaa. Myös jäsenlupauksemme tulee pystyä lunastamaan joka päivä. HEKOn kattostrategian esipuheen sanoin: Maailmaa muuttuu, mutta ekonomiosaamisen verkosto pysyy ja kehittyy! Menneiden vuosien työ luo tämän päivän toimijoille hyvän pohjan toteuttaa visiotamme HEKOsta ekonomin parhaana yhdistyksenä. Vielä kerran lämmin kiitos kaikille HEKOn aktiivisille toimijoille viime vuoden hienoista tuloksista. Samalla toivotan kaikille hekolaisille menestyksekästä toimintavuotta Kasperi Launis Puheenjohtaja Helsingin Ekonomit ry HEKO Helsingin Ekonomit ry HEKO 3 Vuosikertomus 2012

4 2. TOIMINNAN PAINOPISTEET Helsingin Ekonomit ry - HEKO on pääkaupunkiseudulla ja lähiympäristössä asuvien kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden henkilöiden yhdistys. Helsingin Ekonomit ry:n (HEKO) tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä jäsentensä kesken, tukea jäsentensä ammatillisia ja sivistyksellisiä pyrkimyksiä ja edistää jäsenten tietoja ja taitoja ennen kaikkea taloudellisella alalla. Vuonna 2012 toiminnan painopisteet olivat jäsenpito- ja hankinta. Jäsenpidollisesti pyrittiin tavoittamaan jäsenkunta mahdollisimman laaja-alaisesti, jotta varmistettaisiin, että ekonomiyhteisön palvelut ovat jäsenistön tiedossa ja jokaisella jäsenkohtaamisella lunastettaisiin jäsenlupausta. Jäsenkohtaamisia oli enemmän kuin koskaan aikaisemmin HEKOn historiassa. Luottamushenkilöitä koulutettiin tapahtumien järjestämisen eri osa-alueissa. Jäsenpidollisesti jäsenten aktivointi HEKOn toimintaan on ensiarvoisen tärkeää. HEKOn luottamustoimissa oli noin 150 hekolaista. Jäsentapahtumiin osallistuneiden kävijöiden määrä oli korkeampi kuin koskaan aiemmin HEKOn historiassa. Kävijöitä oli yli 2300 ja käyntejä noin Kävijäprofiili laajeni jokaisen ikäryhmän osalta. Jäsenhankinnallisesti tärkein kohderyhmä oli Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskelevat kylterit. HEKO-SEFE (Suomen Ekonomiliitto Finlands Ekonomförbund - SEFE ry) yhteistyö oli tiivistä, jatkuvaa ja vuorovaikutteista. Yhteistyötä tehtiin toimihenkilö- ja luottamushenkilötasolla ja useita jäseniin kohdistuvia jäsenhankinnallisia ja -pidollisia toimenpiteitä toteutettiin yhdessä. HEKO otti aktiivisesti kantaa mm. SEFEn strategiatyöhön. Toimintavuonna 2012 HEKOn puheenjohtaja toimi myös SEFEn puheenjohtajana. Helsingin Ekonomit ry HEKO 4 Vuosikertomus 2012

5 3. JÄSENTOIMINTA HEKO on olemassa jäseniään varten. Jokainen jäsen on tasavertainen mm. ikään, sukupuoleen, työtilanteeseen tai asematasoon katsomatta. Jäsentä kohdellaan yksilönä ja otetaan huomioon ekonomielämän eri vaiheet. Tapahtumat Tapahtumia järjestettiin suunnitelman mukaan kahdessa kategoriassa, jotka olivat jäsentapahtumat sekä luottamushenkilötapahtumat. Jäsentapahtumien käytännön toteuttamisesta vastasi pääosin HEKOn 19 kerhoa. Tapahtumia järjestettiin 225, joista kerhojen yhteistapahtumia oli 10. Pääpaino tapahtumissa oli ekonomiosaamisella ja sen kehittämisellä sekä verkostoitumisella. Tapahtumista 77 % (2011: 70%) oli ekonomiosaamiseen liittyviä. Tapahtumista 39% oli täyteen varattuja ja jonotuslistoille jäi 1611 jäsentä. No show oli keskimäärin 14%. Maksullisia tapahtumia oli yhteensä 72 ja osallistumismaksut vaihtelivat 4 ja 200 euron välillä. Helsingin Ekonomit ry HEKO 5 Vuosikertomus 2012

6 Tapahtumiin ilmoittauduttiin verkkosivujen sekä puhelinpalvelun kautta. Ilmoittautumisia oli 6145, joka on enemmän kuin koskaan aiemmin HEKOn historiassa (2009: 4349, 2010: 5286, 2011:5461). Verkkoilmoittautumisten osuus oli noin 90 %. HEKOn puhelinpalvelu on ulkoistettu. Tapahtumien laatua mitattiin palautekyselyillä. Jokaisesta tapahtumasta lähti sähköinen palautekysely osallistujille. Tapahtumapalautteen keskiarvo oli 4,1/5 ja vastausaktiivisuus noin 42 % (2011: 27%). Kerhokohtaiset toimintakertomukset löytyvät liitteistä. Luottamushenkilötapahtumien tavoitteena oli kouluttaa ja motivoida arvokasta vapaaehtoistyötä tekeviä aktiiveja. Vuoden aikana järjestettiin kaksi HEKO-Infoa kohderyhmänä kaikki HEKOn luottamushenkilöt. HEKO-Info 1 järjestettiin alkuvuodesta yhteistyössä Mikrokoulutus Pro Oy:n kanssa teemalla tuloksekas verkostoituminen. Verkostoitumisosion kouluttajana toimi Petri Manu Ekonomiyrittäjien johtokunnasta. Vuoden toinen info oli syyskuussa teemalla mistä on myyvä tapahtuma tehty ja se toteutettiin yhteistyössä Management Events Studion kanssa. Toukokuussa järjestetty budjettiriihi oli suunnattu kerhopuheenjohtajille ja illan aiheena toiminnan suuntaviivat vuodelle Helsingin Ekonomit ry HEKO 6 Vuosikertomus 2012

7 Apurahat Vuonna 2000 HEKO perusti koulutusrahaston, jonka tarkoituksena on tukea jäsenten täydennyskoulutusta. HEKOn apurahaa voi hakea jokainen hekolainen. Hakuaika vuonna 2012 oli helmikuusta huhtikuun loppuun. Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli 33 kappaletta, joka on huomattavasti enemmän kuin aiempina vuosina (2011: 10, 2010: 8). Apurahoista viestittiin jäsenistölle jäsenlehdissä 2/2012 ja 3/2012 apurahailmoituksen muodossa (kts. LIITE 1). Ilmoituksen kieliasua muokattiin jäsenlähtöisemmäksi. Apurahoista tiedotettiin myös HEKOn verkkosivuilla (www.heko.fi). Lisäksi apurahojen hakemisesta kerrottiin jäsentapahtumissa (mm. SEFEn Naistenpäivä-tapahtuma, Sijoittajaklubi, Työtä ja perhettä, Ekonomina työelämään, HEKOn kevätkokous). Apurahojen myöntämisperusteet olivat käyttötarkoitus, tavoitteellisuus, oman erikoisosaamisen tai muun kuin oman osaamisalueen tietojen päivittäminen vastaamaan ekonomien liiketoimintaosaamista sekä aikataulu. Hakukategorioita oli kaksi: kauppatieteellinen kurssi tai seminaari (enintään 3 kpl á 1000 euroa) sekä loppututkintoon tähtäävä kauppatieteellinen koulutus (enintään 3 kpl á 2500 euroa). Apurahoja jaettiin European Meetings & Events Conference -osallistumismaksuun, kirjanpidon ajankohtaispäivään, ammatticoach-koulutukseen, henkilöstöpäällikön koulutusohjelmaan, NLP Trainer -koulutukseen sekä väitöskirjatyöhön aiheesta Työhyvinvointi organisaatiokäytäntöjen näkökulmasta. Jäsenedut HEKO tarjosi jäsenilleen useita jäsenetuja, joista SEFE ja Akava tuottivat osan. Jäsenedut oli tarkoitettu tasapuolisesti jokaiselle jäsenelle. HEKOn jäsenedut Jäsentapahtumat Kontaktiverkosto Jäsenlehti Luotettava, kattava yhteistyökumppaneiden verkosto, jonka kautta jäsenistölle tarjotaan jäsenetuhintaisia koulutuksia (mm. Mainontapäivä) Alennukset mm. sijoituksissa SEFEn tuottamat jäsenedut hekolaisille Työmarkkinallinen neuvonta, palkkaneuvonta, työnhakupalvelut, urasuunnittelu Oikeudelliset palvelut, työttömyysturva Koulutuspoliittinen edunvalvonta Ammattilehdet Alennuksia: ammattilehtiä, vakuutus, koulutuksia Akavan tuottamat jäsenedut Jasenedut.fi A-lomien palvelut Yhteistyökumppaneiden tarjoamat alennukset ja edut Helsingin Ekonomit ry HEKO 7 Vuosikertomus 2012

8 4. MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄ Jäsenmäärän kehitys HEKO on maailman suurin ekonomiosaamisen verkosto lähes jäsenellään. Vuonna 2012 jäsenmäärä oli korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin. Jäsenmäärän nousun mahdollisti vastavalmistuneiden liittymisaktiivisuuden kasvu sekä vuotta 2011 menestyksekkäämpi jäsenpito. Helsingin Ekonomit ry HEKO 8 Vuosikertomus 2012

9 Jäsenpito HEKOn jäsenprofiili on laajentunut niin ikäjakaumaltaan kuin toimenkuviltaankin. Jäsenpidollisesti tärkeimpiä toimenpiteitä olivat jäsenlehti sekä -tapahtumat. Jäsentapahtumissa kävi 14 % jäsenistöstä, joka on lukumääräisesti sekä suhteellisesti enemmän kuin aikaisemmin. Kävijäkunnan profiili on laajentunut ja suurin yksittäinen kävijäryhmä oli vuotiaat asiantuntijanaiset. HEKOn jäsenet käyttivät aktiivisesti myös SEFEn tuottamia palveluita. Etenkin työsuhteeseen liittyvät palvelut olivat erittäin kysyttyjä. Helsingin Ekonomit ry HEKO 9 Vuosikertomus 2012

10 Jäsenhankinta Kylterit ja vastavalmistuneet Strateginen tavoite on, että vuoteen 2015 mennessä jokainen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuva tietää mitä ekonomiyhteisöön kuuluminen tarkoittaa. Heti valmistumisen jälkeen heistä liittyy jäseneksi 80 %. Vuonna 2012 Aalto-yliopistosta valmistuneiden ja kolmen vuoden sisällä valmistumisesta liittyneiden määrä oli kasvussa. Kyltereihin ja vastavalmistuneisiin liittyviä toimenpiteitä olivat mm. opiskelijoiden osallistaminen HEKOn toimintaan ainejärjestöjen ja HEKOn kerhojohtokuntien välillä. Toimintavuonna opiskelijaedustaja oli 10 johtokunnassa. HEKO näkyi opiskelijoiden keskuudessa lisäksi tapahtuma- ja ainejärjestöyhteistyön kautta. Yhteistyötä tehtiin KY-Speksin, NESU KY:n, KYN:in, Ky Sailin ja Pisteen kanssa. Arena-messuilla yhdessä SEFEn kanssa markkinointiin ekonomiyhteisöä urakärki edellä (mm. palkkaneuvonta). HEKOn tapahtumat olivat avoimia KY ry:n jäsenille. Opiskelijastipendit olivat yksi jäsenhankinnan muoto. HEKO on jakanut opiskelijastipendejä vuodesta 1993 alkaen Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Vuonna 2012 hakijoiden määrä oli 53. (2011: 65, 2010: 19, 2009:20) Hakijoista 59% oli miehiä ja valtaosa hakijoista opiskeli pääaineenaan rahoitusta. Stipendihausta tiedotettiin Kywebissä, Kylteri-lehdessä ja Mikkelin kampuksen sähköisen tiedotuksen kautta. Myös HEKOn jäsenlehdessä sekä sivuilla oli tietoa stipendihausta. Stipendejä myönnettiin neljä (á 1000 euroa). Myöntämiskriteereinä olivat hyvä opintomenestys ja/tai aktiivisuus erilaisissa verkostoissa. Yksi stipendeistä jaettiin Mikkelin kampuksella opiskelevalle kylterille. Stipendien saajat kukitettiin HEKOn syyskokouksen yhteydessä. HEKOn, SEFEn ja KY ry:n yhteissopimuksella taattiin perusnäkyvyys opiskelijoiden keskuudessa. Vastavalmistuneita on tavoiteltu valmistujaisissa. HEKOlla oli puheenvuoro kaikissa vuoden päävalmistujaisissa (4 kpl). Vastavalmistuneille lähetettiin sähköinen onnittelu- ja jäsenrekrytointikirje kevätkaudella. Lisäksi vastavalmistuneille/valmistumisvaiheessa oleville kyltereille järjestettiin yhteistyössä SEFEn kanssa Ekonomina työelämään -tapahtuma. Muut ekonomikelpoiset Muut ekonomikelpoiset ovat HEKOn toiminta-alueen ekonomeja, jotka eivät ole vielä SEFEyhteisön jäseniä ja joiden valmistumisesta on kulunut yli kolme vuotta. Kyseistä kohderyhmää tavoiteltiin jäsenhankintatapahtumissa: kerhoja kannustettiin järjestämään tapahtumia, joihin hekolainen kutsuu mukaan yhteisöön kuulumattoman ekonomiystävän. Tapahtumien lisäksi jäseniä kannustettiin suosittelemaan jäsenyyttä SEFEn suosittelukampanjan mukaan. Suosittelun kautta HEKOon liittyi kuluneena toimintavuonna 272 (2011: 230) ekonomia. Helsingin Ekonomit ry HEKO 10 Vuosikertomus 2012

11 Viestintä Jäsenlehti HEKOn jäsenlehti oli viestinnän päämedia. Jäsenlehti, jonka levikki on noin 17000, ilmestyi kahdeksan kertaa. Jäsenten lisäksi lehden saivat myös SEFEn jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja kylteriyhdyshenkilöt sekä NIORDin, Turun Seudun, Pirkanmaan ja Porin Seudun Ekonomien hallitusten jäsenet. Myös KY ry:n hallituksen jäsenet olivat lehden jakelun piirissä. Lehdessä oli HEKOn artikkelien ja tapahtumailmoitusten lisäksi salkunhoitajien markkinakatsauksia ja yhteistyökumppaneiden ilmoituksia. Akava-Uusimaan ja SEFEn tilaisuudet saivat myös näkyvyyttä lehdessä. Ilmoitusmyynnin tukena oli mediakortti. Ilmoitusmyyntiä ei harjoitettu aktiivisesti. Sivuilla oli kävijöitä keskimäärin 1800 (2011: 1500) kuukaudessa käyntien lukumäärän ollessa 3300 (2011: 2700, 2010: 2500). Katsotuimpia sivuja olivat etusivun lisäksi tapahtumakalenteri ja ilmoittautuminen. Tapahtumailmoittautumisen lisäksi kerhoihin ja kerhojen sähköpostilistoille ilmoittauduttiin verkkosivujen kautta TS2012 TS 2013 Käynnit HEKOn jäsenmäärä Helsingin Ekonomit ry HEKO 11 Vuosikertomus 2012

12 Kerhojen johtokuntien ja HEKOn hallituksen sisäisessä käytössä hyödynnettiin intranettiä. Intranetissä oli kerhotoiminnan käytännön ohjeistusta, tiedotteita ja tilastoja. Hallituksella oli käytössä oma suljettu keskustelufoorumi hallitustyöskentelyyn. Sähköinen tiedotus Sähköisen tiedotuksen avulla pyrittiin tavoittamaan jäsenet entistä tehokkaammin ja viestimään toiminnasta. HEKOlla on noin jäsenen suostumus sähköiseen tiedottamiseen toimivine sähköpostiosoitteineen. HEKOn jäsentiedotteiden lisäksi lähetettiin kerhotiedotteita kerhojen sähköpostilistoilla oleville jäsenille JÄSENIÄ KERHOJEN SÄHKÖPOSTILISTOILLA TS SÄHKÖISET KERHOTIEDOTTEET (LKM) TS 2013 Sosiaalinen media Sosiaalinen media on lisäväylä tavoittaa jäsenet ja ohjata heidät virallisille sivuille. HEKOlla on Facebook- sekä LinkedIn-sivu. Kerhoja on kannustettu myös aktivoitumaan sosiaalisessa mediassa some-ohjeistuksen raameissa. Yhdeksällä kerholla on Facebook-sivu. Helsingin Ekonomit ry HEKO 12 Vuosikertomus 2012

13 5. VAIKUTTAVUUS HEKO-SEFE -yhteisössä SEFE-yhteisö muodostuu 25 ekonomiyhdistyksestä sekä 14 opiskelijayhteisöstä. SEFE-yhteisön jäsenmäärä vuonna 2012 oli noin Ekonomiyhteisöjen jäsenmäärä oli noin HEKO edustaa 51 % ekonomiyhdistyksistä ja liittokokouksessa HEKOlla oli 47 % äänistä (332/710). Strateginen tavoite on, että HEKOlla on avoin vuorovaikutussuhde SEFEen ja muihin jäsenyhdistyksiin. HEKOlla tulisi olla laaja edustus SEFEn toimielimissä ja HEKOn hallitus käy SEFEssä toimivien hekolaisten kanssa aktiivista vuoropuhelua, kuten myös KY ry:n toimijoiden kanssa. SEFEn hallituksessa ja toimikunnissa on toiminut useita hekolaisia vuonna 2012 (kts. liite). SEFEn hekolaiset hallitusedustajat kutsuttiin syksyn ensimmäiseen HEKOn hallituksen kokoukseen. HEKOn ja SEFEn puheenjohtajana toimi Kasperi Launis. HEKOn ja SEFEn toimistojen välinen yhteydenpito on ollut tiivistä ja vuoden aikana on toteutettu yhdessä mm. jäsenhankinnallisia tapahtumia kuten Ekonomina työelämään. Muiden ekonomiyhdistysten kanssa on kehitetty yhteistyötä ja vuorovaikutteisuutta. Ekonomföreningen NIORD rf:n ja HEKOn hallitusten perinteinen tapaaminen oli maaliskuussa. Yhteyttä on pidetty myös Turun Seudun Ekonomit ry:n, Pirkanmaan Ekonomit ry:n ja Porin Seudun Ekonomit ry:n kanssa perinteisen nelikantatapaamisen merkeissä Turussa kesäkuussa. Helsingin Ekonomit ry HEKO 13 Vuosikertomus 2012

14 Seuraavia jäsenyhdistyksiä onniteltiin niiden viettäessä tasavuosijuhliaan: Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer Keski-Suomen Ekonomit Pohjois-Savon Ekonomit. KY ry:n hallituksen edustaja Miro Hemanus osallistui HEKOn hallituksen kokouksiin kuten myös SEFEn kylteriyhdyshenkilö Alexander Pihlainen. Kylteri- ja ekonomihallitus tapasivat alkuvuodesta yhteistyön syventämisen merkeissä. SEFEn kautta Akava-yhteisössä on ollut useita hekolaisia luottamushenkilöitä. Akava on korkeasti koulutettujen palkansaajien ja ammatinharjoittajien keskusjärjestö, johon kuuluu 34 jäsenliittoa. Akava toimii jäsentensä edunvalvojana ja yhteiskunnallisena puolestapuhujana. SEFE on Akavan neljänneksi suurin jäsenjärjestö. HEKOn Akava-yhteydet hoituvat SEFEn kautta. Yhteistyökumppanit Strateginen tavoite on, että HEKO on kysytty yhteistyökumppani. Yhteistyökumppaneiksi valitaan asiantuntevia ja luotettavia tahoja. Kumppanuudet tuottavat jäsenille lisäarvoa. Vuonna 2012 yhteistyökumppaneita olivat: Helsingin seudun kauppakamari (tapahtumiin osallistuminen jäsenetuhintaan) Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry (tapahtumiin osallistuminen jäsenetuhintaan) Mainostajien liitto (vuotuiseen Mainontapäivään osallistuminen jäsenetuhintaan) Salkunhoitajat: FIM ja Seligson & Co. Wanha Satama (tiedotusyhteistyötä mm. Markkinointiviestinnän viikko) E-learning Community (webinaareihin osallistuminen jäsenetuhintaan) Pro Impact & Työhyvinvoinnin tulosfoorumi (tiedotusyhteistyö ja tapahtumiin osallistuminen jäsenetuhintaan) Yhteistyökumppaneiden lisäksi HEKOn jäsentapahtumista yritysvierailuja eri yrityksissä oli 42. Helsingin Ekonomit ry HEKO 14 Vuosikertomus 2012

15 6. HALLINTO Jäsendemokratia on toiminnan lähtökohta. Jokainen jäsen kokee voivansa vaikuttaa toimintaan. HEKOn hallintorakenne sekä hakumenettely hallitukseen olivat samat kuin aiempina vuosina. HEKOn hallintorakenne 2012: HEKOn toimisto 2012: Kevätkokous Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Insinöörit & Ekonomit toimitalon seminaariluokassa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jukka Eklin ja sihteerinä Marju Lindberg. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2011 toimintakertomus, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta Hallituksen jäsenten määräksi vuodelle 2012 päätettiin yhdeksän puheenjohtajan lisäksi. Kokouksessa oli läsnä 32 henkilöä. Syyskokous Sääntömääräinen syyskokous pidettiin hotelli Kämpin Peilisalissa Kokouksen puheenjohtajana toimi Heikki Kovanen ja sihteerinä SEFEn lakimies Timo Voutilainen. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Vuoden 2013 jäsenmaksuksi vahvistettiin 34. Kokoukseen osallistui lähes 100 henkilöä. Hallitus Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä, joiden tulee olla Helsingin Ekonomit ry:n varsinaisia jäseniä. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen tehtäviin kuuluvat mm. yhdistyksen tarkoitusperien toteuttaminen, omaisuuden hoitaminen, sääntömääräisten kokousten päätösten toimeenpano, vuosikertomuksen, toimintasuunnitelman ja talousarvion laatiminen, kerhotoiminnan tukeminen ja valvonta sekä toimihenkilöiden palkkaus. Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa, joista yhteen kokoukseen kutsuttiin myös hekolaiset SEFEn hallitusjäsenet keskustelemaan liiton ja yhdistyksen asioista. Toimisto Toimistohenkilöstön tehtävänä on toimia yhdistyksen sääntöjen puitteissa ja toimeenpanna hallituksen päätöksiä sekä tukea ja neuvoa luottamushenkilöitä ja muita jäseniä HEKOn toimintaan liittyvissä asioissa. Helsingin Ekonomit ry HEKO 15 Vuosikertomus 2012

16 7. TALOUS- JA SIJOITUSTOIMINTA Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulujäämä vuodelta 2012 oli 712 t ( t, 2010: 788 t, 2011: 704 t ). Kulujäämä alitti budjetoidun summan 16 %:lla. Jäsenkehitys oli vuonna 2012 maltillista, mutta positiivista. Jäsenmaksutuotot (529 t ) ylittivät edellisvuosien (2011: 524 t ) tasot, mutta jäivät budjetoidusta noin 6 %. Jäsenmaksu vuonna 2012 oli 33 ( : 30, 2011: 33 ). Jäsenmaksutuotoin katettiin 74 % toiminnan kuluista ((2009: 69 %, 2010: 62 %, 2011: 74 %). Tuloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä oli 205 t. Taseen loppusumma on 4620 t (2009: 4700 t, 2010: 5062 t, 2011: 4429 t ). Toimintavuonna jäsentapahtumiin ja kerhotoimintaan käytettiin 179 t, eli 8 % enemmän kuin edellisenä vuonna (2010: 128 t, 2011: 166 t ). Toteuma oli 70 % budjetoidusta (2009: 62 %, 2010: 60 %, 2011: 65 %). Jäsenpalvelutoiminnan kulut olivat 71 % budjetoidusta. Projektikulut jäivät huomattavasti alle budjetoidun. Ne sisälsivät strategian jalkauttamiseen sisältyviä kuluja kuten jäsentapahtumiin liittyviä materiaaleja. Hallinnon kustannukset olivat budjetoidulla tasolla. Sijoitustoiminnan kulujäämä oli 388 t. Sijoitustoiminnan tuotot olivat 516 t (2011: 311 t ) ja kulut 128 t (2011: 781 t ) Yhdistyksen salkunhoitajina ovat toimineet FIM ja Seligson & Co. Salkunhoitajayhteistyötä jalkautettiin jäsenistön hyväksi myös uudella HEKOn Sijoittajaklubi-konseptilla neljä kertaa vuodessa. Helsingin Ekonomit ry HEKO 16 Vuosikertomus 2012

17 8. LIITTEET Kerhojen toimintakertomukset Yhteenveto Helsingin Ekonomit ry HEKO 17 Vuosikertomus 2012

18 TOIMINTAKERTOMUS 2012 BUSINESS PARTNERS TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 Järjestimme useita tilaisuuksia ekonomeille ja yhden tilaisuuden opiskelijoille. Lisäksi järjestämistämme tilaisuuksista kaksi oli järjestetty yhdessä toisen HEKO-kerhon kanssa. Tilaisuuksista saatiin hyvää palautetta. KERHON TEEMA 2012 Yritysvastuu (corporate responsibility); talous-, ympäristö-, sosiaalinen-, globaalin kilpailun ulottuvuus Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute 0 0 4,1 4,2 4 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT % 90 % TAPAHTUMAJAKAUM A % 70 % % 50 % 40 % % % Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 18 Vuosikertomus 2012

19 TOIMINTAKERTOMUS 2012 EKONOMINAISET TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 Tarjota jäsenille hyvinvointia ja anmatillista kehittynistä tukevia tilaisuuksia sekä auttaa jäsenistöä verkottumaan toisten ekonomien kanssa. Erityisesti halusimme huomioida tänä vuonna myös eri elämänvaiheessa olevia jäseniämme. KERHON TEEMA 2012 Tasapainoinen ja tavoitteellinen ekonominainen Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute 0 0 4,1 4,2 4 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT TAPAHTUMAJAKAUMA 100 % 90 % % 70 % 60 % 50 % 40 % % % Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 19 Vuosikertomus 2012

20 TOIMINTAKERTOMUS 2012 EKONOMIYRITTÄJÄT TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 Ekonomiyrittäjien kerho on perustettu vuonna 2009, vuosi 2012 on kerhon neljäs toimintavuosi. Tavoitteena on koota yhteen ekonomiyrittäjät ja tarjota heille ammatillisia tilaisuuksia, joista on hyötyä heidän arjessaan. Ekonomiyrittäjien tavoitteena on myös tehdä yhteistyötä, verkostoitua ja jakaa kokemuksia ja osaamista muiden HEKOn kerhojen kanssa.ekonomiyrittäjät ovat järjestäneet vuoden aikana 15 suosittua tilaisuutta. KERHON TEEMA 2012 Onnistu yrittäjyydessä Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute 0 0 3,9 4 4 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT % TAPAHTUMAJAKAUMA % 80 % % 60 % 50 % % 30 % % Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 20 Vuosikertomus 2012

21 TOIMINTAKERTOMUS 2012 FINANSSIEKONOMIT TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 Vähän, mutta mahdollisimman laadukkaita tapahtumia, mm. Kone ja Matti Alahuhta KERHON TEEMA 2012 Rahoitusalan muutokset Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute 0 0 3,5 4,2 6 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT % TAPAHTUMAJAKAUMA % 80 % % 60 % % 40 % % 20 % Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 21 Vuosikertomus 2012

22 TOIMINTAKERTOMUS 2012 IT-EKONOMIT TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 Kerhon tarkoituksena on kehittää jäsenten ammattitaitoa ja luoda tilaisuuksia ja mahdollisuuksia mielipiteiden ja kokemusten vaihtoon. Kerhon toimii IT-alan tiedonvälittäjänä jäsenilleen. Kerho järjestää ajankohtaisia yritysvierailuja, koulutus- ja muita tilaisuuksia joko yksin tai yhteistyössä muiden kerhojen kanssa. IT kuuluu olennaisena osana ekonomin arkeen, työhön ja juhlaan. Tästä syystä pyrimme aktiivisesti verkostoitumaan ja luomaan kontakteja vaikuttajiin ja toimijoihin kaikilla elämän aloilla. KERHON TEEMA 2012 IT-Ekonomit muutoksen kärjessä Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute N/A N/A 3,8 4,1 4,1 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT TAPAHTUMAJAKAUMA 100 % % 80 % % 60 % 50 % 40 % 30 % Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet 20 % 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 22 Vuosikertomus 2012

23 TOIMINTAKERTOMUS 2012 JULKISHALLINNON EKONOMIT TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 KERHON TEEMA 2012 Suomi vuonna 2020 Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute ,1 3,5 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT % TAPAHTUMAJAKAUMA % 80 % % 60 % 50 % % 30 % % Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 23 Vuosikertomus 2012

24 TOIMINTAKERTOMUS 2012 JÄRJESTÖEKONOMIT TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 Tilaisuudet olivat ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen liittyvistä aiheista. Lisäksi järjestettiin yritysvierailuja/tutustumiskäyntejä, ja näissä tilaisuuksissa ammatillinen - henkilökohtainen kehittyminen näkökulma otettiin huomioon. Kerhon tavoitteena on lisätä jäsenten yhdistystietoisuutta sekä ammatillisia ja henkilökohtaisia valmiuksia. Tarkoituksen toteuttamiseksi kerho järjestää keskustelu-, esitelmä ja koulutustilaisuuksia, yrityskäyntejä ja opintomatkoja. KERHON TEEMA 2012 Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute 0 0 4,1 3,9 0 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet TAPAHTUMAJAKAUMA 100 % % 80 % 70 % 60 % 50 % % 30 % 20 % 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 24 Vuosikertomus 2012

25 TOIMINTAKERTOMUS 2012 KANSAINVÄLISET EKONOMIT TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 KERHON TEEMA 2012 Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute 0 0 4,2 4 5 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT TAPAHTUMAJAKAUMA 100 % % 80 % % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 25 Vuosikertomus 2012

26 TOIMINTAKERTOMUS 2012 KEHONKOHENTAJAT TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 Kehonkohentajien Kerho pyrkii voimakkaasti aktivoitumaan laajentamalla toimintaansa ja saamaan uusia jäseniä osallistumaan kerhon tapahtumiin. Tavoittelemme kaikkia kunnostaan huolehtivia jäseniä - kuuntelemaan asiantuntijaluentoja ja keskustelemaan ekonomin terveydestä ja työssä jaksamisesta. Asiantuntijoiden lisäksi menestyneet urheilijat kertovat tilaisuuksissamme omasta urastaan ja lajeistaan ja antavat vinkkejä aloittelijoille, harrastajille ja jo pidemmälle ehtineille. Toivomme voivamme vaikuttaa liikunnan aloittamiseen ja motiiveihin jatkaa sitä. - Toinen painopistealue on säännöllisen harrastustoiminnan jatkaminen ja kehittäminen (lentopallo, koripallo, voimistelu). - Kolmas painopistealue on uudet lajiesittelyt (esim. kalliokiipeily, miekkailu, laskuvarjohyppy) ja uusien säännöllisten harrastustapahtumien käynnistäminen (esim. tanssi, salibandy, uinti, pyöräily, curling). Haimme ja saimme HEKOn hallitukselta lisämäärärahan kerhobudjetista vuoden 2012 luentotapahtumien järjestämiseen. Hallitus myönsi lisämäärärahaa suhteutettuna 152 osallistujaan. Syksyllä 2012 olemme järjestäneet lento-, koripallo- ja naisvoimisteluharjoitusten lisäksi kaksi luentotilaisuutta, HEKO-viikon tapahtuman ja vuosikokouksen (yht. neljä tapahtumaa). Johtokunta on kokoontunut kaksi kertaa (11.2. ja 19.4.) KERHON TEEMA 2012 Lama kumoon juosten! Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute 0 0 4,5 4,1 5 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT TAPAHTUMAJAKAUMA 100 % 90 % 80 % % 60 % 50 % 40 % % 20 % Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet 10 % % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 26 Vuosikertomus 2012

27 TOIMINTAKERTOMUS 2012 KONSULI-KLUBI TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 Lounasseminaarit, kulttuuritapahtumat, Senioripäivä KERHON TEEMA 2012 Suomen paikka muutosten maailmassa Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute 0 0 4,2 4,3 4,4 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT TAPAHTUMAJAKAUMA 100 % % % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 27 Vuosikertomus 2012

28 TOIMINTAKERTOMUS 2012 KYL-EKONOMIT TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 KERHON TEEMA 2012 Kohti korkeampaa taiteellista tasoa Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet TAPAHTUMAJAKAUMA 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 28 Vuosikertomus 2012

29 TOIMINTAKERTOMUS 2012 KYN-EKONOMIT TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 KYN-Ekonomit kerhoon kuuluva lauluyhtye Four Hats on pitänyt lauluharjoituksia keskimäärin kerran viikossa kevätlukukaudella Taivallahden koululla ja syyslukukaudella Kaisaniemen koululla. Aktiivisia jäseniä lauluryhmässä on tällä hetkellä 14. Taiteellisena johtajana toimii Minna Ukkonen. Four Hats esiintyi vuonna 2012 seuraavasti: kevätkonsertti Olen Nainen Allotriassa ja syyskonsertti Olé Mies Teatteriravintolassa Kaksi Kanaa. Kerhon perustoiminta-ajatuksen mukaisesti KYN- Ekonomit on ollut mukana tukemassa KY:n naislaulajien KYN:in toimintaa. Kerho on hoitanut perinteiden mukaisesti KY:n Naislaulajien konserttien kukitukset. KYN- Ekonomit myös tiedottaa KY:n naislaulajien konserteista. KERHON TEEMA 2012 Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute 0 0 4,4 0 5 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet TAPAHTUMAJAKAUMA 100 % 0 90 % 80 % 70 % 60 % 4 50 % 1 40 % 30 % 20 % 10 % 1 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 29 Vuosikertomus 2012

30 TOIMINTAKERTOMUS 2012 LASKENTAEKONOMIT TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 Vuonna 2012 järjestettiin tilaisuuksia ajankohtaisista ja toivotuista aiheista. Useimmat tapahtumat olivat luonteeltaan laskentaekonomien ammatilliseen kehittymiseen tähtääviä. Kerhon tapahtumista on tiedotettu jäsenlehdessä sekä Helsingin Ekonomit ry:n nettisivuilla. KERHON TEEMA 2012 Talousosaaminen - liiketoiminnan ydin Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute 0 0 3,8 4 4 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT TAPAHTUMAJAKAUMA % 90 % % % 60 % % % % 20 % 10 % % Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 30 Vuosikertomus 2012 T

31 TOIMINTAKERTOMUS 2012 LIIKKEENJOHDON KERHO TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 Kerhon tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdysverkkona sekä ylläpitää ja kehittää heidän työuransa edellyttämää liikkeenjohdollista ammattitaitoa ja kilpailukykyä. LJK tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden verkostoitumiseen ja uusien liiketoimintayhteyksien luomiseen. Kerho järjestää yritysvierailuja sekä kulttuuri-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, jotka ovat avoinna kaikille Hekon jäsenille. Kerhon toimintakausi on kalenterivuosi ja päättynyt vuosi oli kerhon 71. toimintavuosi. Vuoden teemana oli Tie johtajuuteen. KERHON TEEMA 2012 Tie johtajuuteen Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute 0 0 4,1 4,3 4,5 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT TAPAHTUMAJAKAUMA 100 % 90 % Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 31 Vuosikertomus 2012

32 TOIMINTAKERTOMUS 2012 MARKKINOINTIEKONOMIT TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 Johtokunta 2012 Tiina Lehtinen Puheenjohtaja Anni Seppänen Ravintolavastaava Juha Levo Talousvastaava Marianne Husu Varapuheenjohtaja maaliskuuhun 2012 asti Krista Honkimäki Varapuheenjohtaja maaliskuusta 2012 asti Taiju Jaatinen Hanna-Maarit Nieminen Tiedotusvastaava Emma Mäenpää Opiskelijajäsen, Acti ry:n edustaja Johtokunta kokoontui vuoden aikana 10 kertaa, joista yksi oli strategiakokous. Vuoden ensimmäinen kokous oli ns. vaihtokokous, jossa oli läsnä myös edellisen kauden johtokunnan jäsenet. Toiminta Markkinointiekonomien kerhon tavoitteena on ollut kehittää yhdistyksen jäsenten ammatillista markkinointiosaamista. Kerho on tarjonnut monipuolisia, ajankohtaisia ja mielenkiintoisia ammatillisesti kehittäviä tilaisuuksia ja koulutusta jäsenille ja opiskelijoille. Kerho on myös luonut toiminnallaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen. Vuosi oli kerhon 67. toimintavuosi. Kerhon toiminnan painopistealueita ovat olleet: jäsenistön ammatillisen osaamisen tukeminen ja kehittäminen markkinoinnin strategisen merkityksen edistäminen opiskelijoiden ja nuorten ekonomien aktivoiminen mukaan toimintaan jäsenistön verkostoitumisen edistäminen kerhojen välisen yhteistyön kehittäminen Jäsenistön ammatillisen osaamisen kehittäminen on ollut lähtökohta kaikessa kerhon toiminnassa ja kaikki tapahtumat on suunniteltu tätä tukemaan. Toimintaa suunniteltaessa on kuunneltu jäsenistön toiveita kiinnostavista aiheista (palautelomakkeet ja vapaamuotoiset toiveet). Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan opiskelijoiden ainejärjestön Acti ry:n edustaja on osallistunut johtokuntatyöhön aktiivisesti. Näin pyritään ylläpitämään ja kehittämään aktiivista vuoropuhelua opiskelijoiden ja ekonomien välillä. Tiedotus Kerhon toiminnasta ja tilaisuuksista tiedotettiin HEKO-lehdessä, sähköpostitiedotteilla sekä Facebookryhmän kautta. Facebook-ryhmässä on 121 jäsentä ( tilanne). KERHON TEEMA 2012 Ratkaiseva Design! Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute 0 0 4,2 4,2 4,2 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT % TAPAHTUMAJAKAUMA % 80 % 70 % % 50 % % 30 % % Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 32 Vuosikertomus 2012

33 TOIMINTAKERTOMUS 2012 NUORET EKONOMIT TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 Vuosi 2012 oli Nuoret Ekonomit -kerhon kolmas toimintavuosi. Vuoden aikana toiminta laajeni ja jäsenmäärä pysyi viime vuoden tasolla marraskuussa jäseniä oli 244 (2011: 245). Käytössä ollut budjetti oli noin euroa, ja toteutuneet kustannukset noin euroa. Toteuma 2012 vastasi siis melko lailla budjetoitua. KERHON TEEMA 2012 Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute 0 0 4,1 4,2 4,1 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT TAPAHTUMAJAKAUMA 100 % 90 % % 70 % 60 % 50 % 40 % % 20 % Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 33 Vuosikertomus 2012

34 TOIMINTAKERTOMUS 2012 PÄIVÄKLUBI TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 Päiväklubi järjesti vuonna 2012 säntöjensä mukaisesti pääasiassa päiväsaikaan olleita jäsentilaisuuksia, yritysvierailulja, esitelmä-, keskustelu-, kulttuuri-, ja virkistystilaisuuksia, sekä yhden matkan, yht 33 tapahtumaa, sekä vuosikokouksen, ja osallistui senioripäivän tilaisuuden järjestämiseen. Paikkoja oli tarjolla 1313, osallistujia yhteensä Suurimpaan osaan tapahtumista olisi ollut tulossa enemmän jäseniä kuin mitä paikkoja oli tarjolla. Yhteistyötä päiväklubi teki IT-Ekonomien, Kansainvälisten ekonomien ja Perheyritysten liiton kanssa. KERHON TEEMA 2012 Osaamista kaiken ikää Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute 0 0 4,1 4,1 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT TAPAHTUMAJAKAUMA 100 % 90 % % 70 % 60 % Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 34 Vuosikertomus 2012

35 TOIMINTAKERTOMUS 2012 VAIKUTTAJAEKONOMIT TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 KERHON TEEMA 2012 HEKOlainen konsensus Suomessa Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute 0 0 4,1 4,1 4 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT TAPAHTUMAJAKAUMA 100 % % 80 % 70 % Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 35 Vuosikertomus 2012

36 TOIMINTAKERTOMUS 2012 VIESTINTÄEKONOMIT TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 Kerhon tarkoituksena on toimia viestintätehtävissä työskentelevien Helsingin Ekonomit ry:n jäsenten verkostona ja tehdä tunnetuksi viestinnän merkitystä. Pyrimme tekemään viestintäekonomien ammattikuntaa tunnetuksi niin Helsingin Ekonomit ry:n jäsenille kuin muille sidosryhmille sekä tarjoamaan jäsenillemme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja verkostoitumiseen. Tarkoitustaan kerho toteuttaa järjestämällä mm. yritysvierailuja ja koulutustilaisuuksia. Viestintäekonomit järjesti vuonna 2012 kymmenen tapahtumaa, joista viimeisen yhteydessä oli kerhon vuosikokous. Tapahtumiin osallistui kuluneena vuonna noin 200 henkeä (243 henkeä vuonna 2011). KERHON TEEMA 2012 Viestinnällä tuloksellista dialogia Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute ,1 4 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet TAPAHTUMAJAKAUMA 100 % % 80 % 70 % 60 % 50 % % 30 % 20 % 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 36 Vuosikertomus 2012

37 Tapahtumaluettelo 2012 Helsingin Ekonomit ry HEKO 37 Vuosikertomus 2012

38 Helsingin Ekonomit ry HEKO 38 Vuosikertomus 2012

39 Helsingin Ekonomit ry HEKO 39 Vuosikertomus 2012

40 Helsingin Ekonomit ry HEKO 40 Vuosikertomus 2012

41 Helsingin Ekonomit ry HEKO 41 Vuosikertomus 2012

42 Helsingin Ekonomit ry HEKO 42 Vuosikertomus 2012

43 Helsingin Ekonomit ry HEKO 43 Vuosikertomus 2012

VUOSIKERTOMUS 2013. Helsingin Ekonomit ry - HEKO

VUOSIKERTOMUS 2013. Helsingin Ekonomit ry - HEKO VUOSIKERTOMUS 2013 Helsingin Ekonomit ry - HEKO Helsingin Ekonomit ry HEKO 1 Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. TOIMINNAN PAINOPISTEET... 4 3. JÄSENTOIMINTA...

Lisätiedot

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2 Auli Aaltonen Eläköön ekonomit! 2 Porin Seudun Ekonomit ry 2003 2013 Julkaisija ISBN ISBN Kuvat Taitto Paino Porin Seudun Ekonomit ry 978-952-93-1781-3 (nid.) 978-952-93-1783-7 (PDF) Porin Seudun Ekonomit

Lisätiedot

EkonomiEnergiaa. Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2/2009. Luottamustoimia haettavana!

EkonomiEnergiaa. Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2/2009. Luottamustoimia haettavana! Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2/2009 Luottamustoimia haettavana! Pirkanmaan Ekonomit ry Puheenjohtajan puheenvuoro Puheenjohtaja omaa rahaa iskemässä Hyvä Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsen! Toivottavasti

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto Vuosikertomus 2012 Vuosikertomus 2012 Lakimiesliitto Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus... 1 Liiton johto... 1 Valtuuskunta... 2 Työmarkkinatoimikunta... 2 Keskuslakkotoimikunta... 3 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaosto...

Lisätiedot

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry Toimintakertomus 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHDISTYKSEN TOIMINTA... 3 1.1 Yhdistyksen kokoukset... 3 1.2 Hallitus... 4 1.3 Yhteistyö... 4 1.3.1 Suomen Ekonomiliitto

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus Adoptioperheet ry:n Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 TOIMINTA 4 Vapaaehtois- ja vertaistoiminta 4 Rekrytointi, perehdytys ja koulutus 5 Työnohjaus ja tuki 6 Tapahtumat 7 Paikallistoiminta

Lisätiedot

vuosikertomus lorem ipsum i 3

vuosikertomus lorem ipsum i 3 vuosikertomus lorem ipsum i 3 4 i lorem ipsum Sisällys 4. 6. 8. 10. 12. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. Pääsihteerin tervehdys KY ry Edustajisto Puheenjohtajalta Työvuoden tilinpäätös Sektorit Koulutuspolitiikka

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2003

TOIMINTAKERTOMUS 2003 1 YLEISTÄ Vuosi 2003 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n kuudes toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 2 Sisällys 1. HELMI ry:n

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLTÖ Puheenjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1. Yleistä 1.1.2. Julkinen sektori Valtio Kunta Yliopisto Muuta

Lisätiedot

ent. Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry

ent. Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry ent. Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLTÖ Uuden nimen ja vahvan kasvun vuosi Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1.

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011)

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) 1 Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) MAALISKUU 2011 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3 Vuosikertomus 1 2 Sisällysluettelo Toiminnanjohtajan katsaus 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 4 Toiminnan johtolinjat 4 Missio 4 Arvot 4 Lasten ja nuorten liikunta 5 Lasten liikunnan edistäminen yhteistyössä

Lisätiedot

KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta

KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta KY Toimintakertomus 2004 KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta Toimintakertomus 2004 KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta Sisällys Pääsihteerin tervehdys 6 Mikä KY on? 8 Edustajisto

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 LEIPURIPÄIVÄT 2012 Suomen Leipuriliitto ry:n 112. vuosikokous ja kesäpäivät 10. 12.8.2012 Kokkolassa Osallistujien majoitus: Sokos Hotel Kaarle, Kauppatori 4,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 1

Toimintakertomus 2012 1 Toimintakertomus 2012 1 SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. YLEISTÄ... 4 2. HALLINTO... 4 2.1 Sääntömääräiset kokoukset... 4 2.2 Aluejärjestön hallitus... 5 2.3 Aluejärjestön hallituksen työvaliokunta 2012...

Lisätiedot

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys 1/2000 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Syyskokous... 4 Puheenjohtajan palsta Toiminta- ja strategiasuunnitelma... 6 Luottomiehet-Kreditmännen ry säännöt... 10-11 Kunniajäsenistä... 11 Luottomiehet-Kreditmännen

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Liittohallituksen esitys Reserviläisliiton sääntömääräisen vuosikokouksen käsittelyyn 21.4.2012 KERTOMUS

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS 2008 SISÄLTÖ Puheenjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1. Julkinen sektori Valtio Kunta 1.1.2. Yksityinen sektori Yleistä Liittokohtaisia

Lisätiedot

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8 Euroopan NMKY vierasilla 4.-6.11.2011 3 Nuorisopolitiikkaa ja kohtaamisia Berliinissä 4 LIIKUNTAEXTRA 5-8 Suomen NMKY:n syysliittopäivät Kuopiossa 9 Kohti urheiluvuotta 2012 10 Liitolta hyvää tarjolla

Lisätiedot

SATAKUNNAN SYÖPÄYHDISTYS

SATAKUNNAN SYÖPÄYHDISTYS SATAKUNNAN SYÖPÄYHDISTYS Vuosikertomus 2011 Toimintasuunnitelma 2012 SATAKUNNAN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N VUOSIKERTOMUS 2011 Toiminnanjohtajan tervehdys...3 Toiminnan tarkoitus...4 Syöpäjärjestöjen yhteinen

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 SISÄLTÖ Puheenjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1. Julkinen sektori Valtio Kunta Yliopisto Muuta 1.1.2. Yksityinen

Lisätiedot

Puheenjohtajalta. Hyvää alkanutta juhlavuotta!

Puheenjohtajalta. Hyvää alkanutta juhlavuotta! Puheenjohtajalta Hyvää alkanutta juhlavuotta! MALin perustamisesta tulee ensi syksynä kuluneeksi 50 vuotta. Vuotta 2011 juhlitaankin monin tavoin. Juhlaristeily järjestetään Helsingin edustalla ti 31.5.

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2013

Toimintakertomus vuodelta 2013 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki www.mielenterveyshelmi.fi Toimintakertomus vuodelta 2013 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 14.4.2014 Hyväksytty sääntömääräisessä kevätkokouksessa

Lisätiedot