VUOSIKERTOMUS 2012 Helsingin Ekonomit ry - HEKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2012 Helsingin Ekonomit ry - HEKO"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2012 Helsingin Ekonomit ry - HEKO

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN TOIMINNAN PAINOPISTEET JÄSENTOIMINTA... 5 TAPAHTUMAT... 5 APURAHAT... 7 JÄSENEDUT MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄ... 8 JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS... 8 JÄSENPITO... 9 JÄSENHANKINTA Kylterit ja vastavalmistuneet Muut ekonomikelpoiset VIESTINTÄ Jäsenlehti Sähköinen tiedotus Sosiaalinen media VAIKUTTAVUUS HEKO-SEFE -YHTEISÖSSÄ YHTEISTYÖKUMPPANIT HALLINTO TALOUS- JA SIJOITUSTOIMINTA LIITTEET KERHOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET Yhteenveto Business Partners Ekonominaiset Ekonomiyrittäjät Finanssiekonomit IT-Ekonomit Julkishallinnon Ekonomit Järjestöekonomit Kansainväliset Ekonomit Kehonkohentajat Konsuli-Klubi KYL-Ekonomit KYN-Ekonomit Laskentaekonomit Liikkeenjohdon kerho Markkinointiekonomit Nuoret Ekonomit Päiväklubi Vaikuttajaekonomit Viestintäekonomit TAPAHTUMALUETTELO HEKON LUOTTAMUSHENKILÖT HEKOn hallitus HEKOn työryhmät Kerhojen johtokunnat Hekolaiset SEFEn luottamustoimissa HUOMIONOSOITUKSET TASEKIRJA JA TILINTARKASTUSKERTOMUS Helsingin Ekonomit ry HEKO 2 Vuosikertomus 2012

3 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2012 Helsingin Ekonomit ry HEKOn 77. toimintavuosi oli uudistetun strategian toinen vuosi, jolla edettiin toiminta-ajatuksen HEKO ekonomiosaamisen verkostona - viitoittamana kohden visiota HEKO on ekonomin paras yhdistys. Useiden mittareiden mukaan visio läheni. Mm. vuoden lopussa HEKO oli jäsenmäärältään suurempi kuin koskaan lähes :lla jäsenellään. Tapahtumiin osallistui yli 2300 hekolaista. Ilahduttavaa on myös se, että hekonomikohtaamisten täyttöaste nousi merkittävästi ja niistä kerätyn palautteen mukaan jäsenistö oli hyvin tyytyväinen HEKOn tarjontaan. HEKOn strateginen tavoite jäsen on toiminnan lähtökohta näkyi toiminnassa hyvin. Kerhot järjestivät tapahtumia ekonomielämän eri vaiheisiin. Tarjontaa oli niin aamuisin, päivisin kuin iltaisinkin. Omaa ekonomi-identiteettiä pystyi kehittämään niin tapaamalla oman alansa kollegoita, laajentamalla osaamistaan uusilla asioilla kuin virkistäytymällä hyvässä hekonomiseurassa. Yhdistyksemme vakaa talous mahdollisti monipuolisen palvelutarjonnan kilpailukykyisellä jäsenmaksulla. HEKO yhdessä Ekonomiliiton, AKAVAn ja yhteistyökumppaneidensa kanssa tarjosi edunvalvontaa ja palveluita ekonomielämän eri tarpeisiin. Käytetyimpiä olivat edelleen SEFEn tarjoamat laki- ja urapalvelut. HEKO jatkoi aktiivista toimintaa SEFE -vaikuttamisessa ja oli merkittävässä roolissa liiton uuden strategian laatimisessa. Kiitos aktiivisten toimijoidemme, olemme yhä kysytympi kumppani myös yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Tavoitetta jää tuleville vuosille. Strategiseen tavoitteeseen, että heti valmistumisen jälkeen Aalto - yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoista liittyy jäseneksi 80 %, on vielä matkaa. Myös jäsenlupauksemme tulee pystyä lunastamaan joka päivä. HEKOn kattostrategian esipuheen sanoin: Maailmaa muuttuu, mutta ekonomiosaamisen verkosto pysyy ja kehittyy! Menneiden vuosien työ luo tämän päivän toimijoille hyvän pohjan toteuttaa visiotamme HEKOsta ekonomin parhaana yhdistyksenä. Vielä kerran lämmin kiitos kaikille HEKOn aktiivisille toimijoille viime vuoden hienoista tuloksista. Samalla toivotan kaikille hekolaisille menestyksekästä toimintavuotta Kasperi Launis Puheenjohtaja Helsingin Ekonomit ry HEKO Helsingin Ekonomit ry HEKO 3 Vuosikertomus 2012

4 2. TOIMINNAN PAINOPISTEET Helsingin Ekonomit ry - HEKO on pääkaupunkiseudulla ja lähiympäristössä asuvien kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden henkilöiden yhdistys. Helsingin Ekonomit ry:n (HEKO) tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä jäsentensä kesken, tukea jäsentensä ammatillisia ja sivistyksellisiä pyrkimyksiä ja edistää jäsenten tietoja ja taitoja ennen kaikkea taloudellisella alalla. Vuonna 2012 toiminnan painopisteet olivat jäsenpito- ja hankinta. Jäsenpidollisesti pyrittiin tavoittamaan jäsenkunta mahdollisimman laaja-alaisesti, jotta varmistettaisiin, että ekonomiyhteisön palvelut ovat jäsenistön tiedossa ja jokaisella jäsenkohtaamisella lunastettaisiin jäsenlupausta. Jäsenkohtaamisia oli enemmän kuin koskaan aikaisemmin HEKOn historiassa. Luottamushenkilöitä koulutettiin tapahtumien järjestämisen eri osa-alueissa. Jäsenpidollisesti jäsenten aktivointi HEKOn toimintaan on ensiarvoisen tärkeää. HEKOn luottamustoimissa oli noin 150 hekolaista. Jäsentapahtumiin osallistuneiden kävijöiden määrä oli korkeampi kuin koskaan aiemmin HEKOn historiassa. Kävijöitä oli yli 2300 ja käyntejä noin Kävijäprofiili laajeni jokaisen ikäryhmän osalta. Jäsenhankinnallisesti tärkein kohderyhmä oli Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskelevat kylterit. HEKO-SEFE (Suomen Ekonomiliitto Finlands Ekonomförbund - SEFE ry) yhteistyö oli tiivistä, jatkuvaa ja vuorovaikutteista. Yhteistyötä tehtiin toimihenkilö- ja luottamushenkilötasolla ja useita jäseniin kohdistuvia jäsenhankinnallisia ja -pidollisia toimenpiteitä toteutettiin yhdessä. HEKO otti aktiivisesti kantaa mm. SEFEn strategiatyöhön. Toimintavuonna 2012 HEKOn puheenjohtaja toimi myös SEFEn puheenjohtajana. Helsingin Ekonomit ry HEKO 4 Vuosikertomus 2012

5 3. JÄSENTOIMINTA HEKO on olemassa jäseniään varten. Jokainen jäsen on tasavertainen mm. ikään, sukupuoleen, työtilanteeseen tai asematasoon katsomatta. Jäsentä kohdellaan yksilönä ja otetaan huomioon ekonomielämän eri vaiheet. Tapahtumat Tapahtumia järjestettiin suunnitelman mukaan kahdessa kategoriassa, jotka olivat jäsentapahtumat sekä luottamushenkilötapahtumat. Jäsentapahtumien käytännön toteuttamisesta vastasi pääosin HEKOn 19 kerhoa. Tapahtumia järjestettiin 225, joista kerhojen yhteistapahtumia oli 10. Pääpaino tapahtumissa oli ekonomiosaamisella ja sen kehittämisellä sekä verkostoitumisella. Tapahtumista 77 % (2011: 70%) oli ekonomiosaamiseen liittyviä. Tapahtumista 39% oli täyteen varattuja ja jonotuslistoille jäi 1611 jäsentä. No show oli keskimäärin 14%. Maksullisia tapahtumia oli yhteensä 72 ja osallistumismaksut vaihtelivat 4 ja 200 euron välillä. Helsingin Ekonomit ry HEKO 5 Vuosikertomus 2012

6 Tapahtumiin ilmoittauduttiin verkkosivujen sekä puhelinpalvelun kautta. Ilmoittautumisia oli 6145, joka on enemmän kuin koskaan aiemmin HEKOn historiassa (2009: 4349, 2010: 5286, 2011:5461). Verkkoilmoittautumisten osuus oli noin 90 %. HEKOn puhelinpalvelu on ulkoistettu. Tapahtumien laatua mitattiin palautekyselyillä. Jokaisesta tapahtumasta lähti sähköinen palautekysely osallistujille. Tapahtumapalautteen keskiarvo oli 4,1/5 ja vastausaktiivisuus noin 42 % (2011: 27%). Kerhokohtaiset toimintakertomukset löytyvät liitteistä. Luottamushenkilötapahtumien tavoitteena oli kouluttaa ja motivoida arvokasta vapaaehtoistyötä tekeviä aktiiveja. Vuoden aikana järjestettiin kaksi HEKO-Infoa kohderyhmänä kaikki HEKOn luottamushenkilöt. HEKO-Info 1 järjestettiin alkuvuodesta yhteistyössä Mikrokoulutus Pro Oy:n kanssa teemalla tuloksekas verkostoituminen. Verkostoitumisosion kouluttajana toimi Petri Manu Ekonomiyrittäjien johtokunnasta. Vuoden toinen info oli syyskuussa teemalla mistä on myyvä tapahtuma tehty ja se toteutettiin yhteistyössä Management Events Studion kanssa. Toukokuussa järjestetty budjettiriihi oli suunnattu kerhopuheenjohtajille ja illan aiheena toiminnan suuntaviivat vuodelle Helsingin Ekonomit ry HEKO 6 Vuosikertomus 2012

7 Apurahat Vuonna 2000 HEKO perusti koulutusrahaston, jonka tarkoituksena on tukea jäsenten täydennyskoulutusta. HEKOn apurahaa voi hakea jokainen hekolainen. Hakuaika vuonna 2012 oli helmikuusta huhtikuun loppuun. Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli 33 kappaletta, joka on huomattavasti enemmän kuin aiempina vuosina (2011: 10, 2010: 8). Apurahoista viestittiin jäsenistölle jäsenlehdissä 2/2012 ja 3/2012 apurahailmoituksen muodossa (kts. LIITE 1). Ilmoituksen kieliasua muokattiin jäsenlähtöisemmäksi. Apurahoista tiedotettiin myös HEKOn verkkosivuilla (www.heko.fi). Lisäksi apurahojen hakemisesta kerrottiin jäsentapahtumissa (mm. SEFEn Naistenpäivä-tapahtuma, Sijoittajaklubi, Työtä ja perhettä, Ekonomina työelämään, HEKOn kevätkokous). Apurahojen myöntämisperusteet olivat käyttötarkoitus, tavoitteellisuus, oman erikoisosaamisen tai muun kuin oman osaamisalueen tietojen päivittäminen vastaamaan ekonomien liiketoimintaosaamista sekä aikataulu. Hakukategorioita oli kaksi: kauppatieteellinen kurssi tai seminaari (enintään 3 kpl á 1000 euroa) sekä loppututkintoon tähtäävä kauppatieteellinen koulutus (enintään 3 kpl á 2500 euroa). Apurahoja jaettiin European Meetings & Events Conference -osallistumismaksuun, kirjanpidon ajankohtaispäivään, ammatticoach-koulutukseen, henkilöstöpäällikön koulutusohjelmaan, NLP Trainer -koulutukseen sekä väitöskirjatyöhön aiheesta Työhyvinvointi organisaatiokäytäntöjen näkökulmasta. Jäsenedut HEKO tarjosi jäsenilleen useita jäsenetuja, joista SEFE ja Akava tuottivat osan. Jäsenedut oli tarkoitettu tasapuolisesti jokaiselle jäsenelle. HEKOn jäsenedut Jäsentapahtumat Kontaktiverkosto Jäsenlehti Luotettava, kattava yhteistyökumppaneiden verkosto, jonka kautta jäsenistölle tarjotaan jäsenetuhintaisia koulutuksia (mm. Mainontapäivä) Alennukset mm. sijoituksissa SEFEn tuottamat jäsenedut hekolaisille Työmarkkinallinen neuvonta, palkkaneuvonta, työnhakupalvelut, urasuunnittelu Oikeudelliset palvelut, työttömyysturva Koulutuspoliittinen edunvalvonta Ammattilehdet Alennuksia: ammattilehtiä, vakuutus, koulutuksia Akavan tuottamat jäsenedut Jasenedut.fi A-lomien palvelut Yhteistyökumppaneiden tarjoamat alennukset ja edut Helsingin Ekonomit ry HEKO 7 Vuosikertomus 2012

8 4. MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄ Jäsenmäärän kehitys HEKO on maailman suurin ekonomiosaamisen verkosto lähes jäsenellään. Vuonna 2012 jäsenmäärä oli korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin. Jäsenmäärän nousun mahdollisti vastavalmistuneiden liittymisaktiivisuuden kasvu sekä vuotta 2011 menestyksekkäämpi jäsenpito. Helsingin Ekonomit ry HEKO 8 Vuosikertomus 2012

9 Jäsenpito HEKOn jäsenprofiili on laajentunut niin ikäjakaumaltaan kuin toimenkuviltaankin. Jäsenpidollisesti tärkeimpiä toimenpiteitä olivat jäsenlehti sekä -tapahtumat. Jäsentapahtumissa kävi 14 % jäsenistöstä, joka on lukumääräisesti sekä suhteellisesti enemmän kuin aikaisemmin. Kävijäkunnan profiili on laajentunut ja suurin yksittäinen kävijäryhmä oli vuotiaat asiantuntijanaiset. HEKOn jäsenet käyttivät aktiivisesti myös SEFEn tuottamia palveluita. Etenkin työsuhteeseen liittyvät palvelut olivat erittäin kysyttyjä. Helsingin Ekonomit ry HEKO 9 Vuosikertomus 2012

10 Jäsenhankinta Kylterit ja vastavalmistuneet Strateginen tavoite on, että vuoteen 2015 mennessä jokainen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuva tietää mitä ekonomiyhteisöön kuuluminen tarkoittaa. Heti valmistumisen jälkeen heistä liittyy jäseneksi 80 %. Vuonna 2012 Aalto-yliopistosta valmistuneiden ja kolmen vuoden sisällä valmistumisesta liittyneiden määrä oli kasvussa. Kyltereihin ja vastavalmistuneisiin liittyviä toimenpiteitä olivat mm. opiskelijoiden osallistaminen HEKOn toimintaan ainejärjestöjen ja HEKOn kerhojohtokuntien välillä. Toimintavuonna opiskelijaedustaja oli 10 johtokunnassa. HEKO näkyi opiskelijoiden keskuudessa lisäksi tapahtuma- ja ainejärjestöyhteistyön kautta. Yhteistyötä tehtiin KY-Speksin, NESU KY:n, KYN:in, Ky Sailin ja Pisteen kanssa. Arena-messuilla yhdessä SEFEn kanssa markkinointiin ekonomiyhteisöä urakärki edellä (mm. palkkaneuvonta). HEKOn tapahtumat olivat avoimia KY ry:n jäsenille. Opiskelijastipendit olivat yksi jäsenhankinnan muoto. HEKO on jakanut opiskelijastipendejä vuodesta 1993 alkaen Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Vuonna 2012 hakijoiden määrä oli 53. (2011: 65, 2010: 19, 2009:20) Hakijoista 59% oli miehiä ja valtaosa hakijoista opiskeli pääaineenaan rahoitusta. Stipendihausta tiedotettiin Kywebissä, Kylteri-lehdessä ja Mikkelin kampuksen sähköisen tiedotuksen kautta. Myös HEKOn jäsenlehdessä sekä sivuilla oli tietoa stipendihausta. Stipendejä myönnettiin neljä (á 1000 euroa). Myöntämiskriteereinä olivat hyvä opintomenestys ja/tai aktiivisuus erilaisissa verkostoissa. Yksi stipendeistä jaettiin Mikkelin kampuksella opiskelevalle kylterille. Stipendien saajat kukitettiin HEKOn syyskokouksen yhteydessä. HEKOn, SEFEn ja KY ry:n yhteissopimuksella taattiin perusnäkyvyys opiskelijoiden keskuudessa. Vastavalmistuneita on tavoiteltu valmistujaisissa. HEKOlla oli puheenvuoro kaikissa vuoden päävalmistujaisissa (4 kpl). Vastavalmistuneille lähetettiin sähköinen onnittelu- ja jäsenrekrytointikirje kevätkaudella. Lisäksi vastavalmistuneille/valmistumisvaiheessa oleville kyltereille järjestettiin yhteistyössä SEFEn kanssa Ekonomina työelämään -tapahtuma. Muut ekonomikelpoiset Muut ekonomikelpoiset ovat HEKOn toiminta-alueen ekonomeja, jotka eivät ole vielä SEFEyhteisön jäseniä ja joiden valmistumisesta on kulunut yli kolme vuotta. Kyseistä kohderyhmää tavoiteltiin jäsenhankintatapahtumissa: kerhoja kannustettiin järjestämään tapahtumia, joihin hekolainen kutsuu mukaan yhteisöön kuulumattoman ekonomiystävän. Tapahtumien lisäksi jäseniä kannustettiin suosittelemaan jäsenyyttä SEFEn suosittelukampanjan mukaan. Suosittelun kautta HEKOon liittyi kuluneena toimintavuonna 272 (2011: 230) ekonomia. Helsingin Ekonomit ry HEKO 10 Vuosikertomus 2012

11 Viestintä Jäsenlehti HEKOn jäsenlehti oli viestinnän päämedia. Jäsenlehti, jonka levikki on noin 17000, ilmestyi kahdeksan kertaa. Jäsenten lisäksi lehden saivat myös SEFEn jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja kylteriyhdyshenkilöt sekä NIORDin, Turun Seudun, Pirkanmaan ja Porin Seudun Ekonomien hallitusten jäsenet. Myös KY ry:n hallituksen jäsenet olivat lehden jakelun piirissä. Lehdessä oli HEKOn artikkelien ja tapahtumailmoitusten lisäksi salkunhoitajien markkinakatsauksia ja yhteistyökumppaneiden ilmoituksia. Akava-Uusimaan ja SEFEn tilaisuudet saivat myös näkyvyyttä lehdessä. Ilmoitusmyynnin tukena oli mediakortti. Ilmoitusmyyntiä ei harjoitettu aktiivisesti. Sivuilla oli kävijöitä keskimäärin 1800 (2011: 1500) kuukaudessa käyntien lukumäärän ollessa 3300 (2011: 2700, 2010: 2500). Katsotuimpia sivuja olivat etusivun lisäksi tapahtumakalenteri ja ilmoittautuminen. Tapahtumailmoittautumisen lisäksi kerhoihin ja kerhojen sähköpostilistoille ilmoittauduttiin verkkosivujen kautta TS2012 TS 2013 Käynnit HEKOn jäsenmäärä Helsingin Ekonomit ry HEKO 11 Vuosikertomus 2012

12 Kerhojen johtokuntien ja HEKOn hallituksen sisäisessä käytössä hyödynnettiin intranettiä. Intranetissä oli kerhotoiminnan käytännön ohjeistusta, tiedotteita ja tilastoja. Hallituksella oli käytössä oma suljettu keskustelufoorumi hallitustyöskentelyyn. Sähköinen tiedotus Sähköisen tiedotuksen avulla pyrittiin tavoittamaan jäsenet entistä tehokkaammin ja viestimään toiminnasta. HEKOlla on noin jäsenen suostumus sähköiseen tiedottamiseen toimivine sähköpostiosoitteineen. HEKOn jäsentiedotteiden lisäksi lähetettiin kerhotiedotteita kerhojen sähköpostilistoilla oleville jäsenille JÄSENIÄ KERHOJEN SÄHKÖPOSTILISTOILLA TS SÄHKÖISET KERHOTIEDOTTEET (LKM) TS 2013 Sosiaalinen media Sosiaalinen media on lisäväylä tavoittaa jäsenet ja ohjata heidät virallisille sivuille. HEKOlla on Facebook- sekä LinkedIn-sivu. Kerhoja on kannustettu myös aktivoitumaan sosiaalisessa mediassa some-ohjeistuksen raameissa. Yhdeksällä kerholla on Facebook-sivu. Helsingin Ekonomit ry HEKO 12 Vuosikertomus 2012

13 5. VAIKUTTAVUUS HEKO-SEFE -yhteisössä SEFE-yhteisö muodostuu 25 ekonomiyhdistyksestä sekä 14 opiskelijayhteisöstä. SEFE-yhteisön jäsenmäärä vuonna 2012 oli noin Ekonomiyhteisöjen jäsenmäärä oli noin HEKO edustaa 51 % ekonomiyhdistyksistä ja liittokokouksessa HEKOlla oli 47 % äänistä (332/710). Strateginen tavoite on, että HEKOlla on avoin vuorovaikutussuhde SEFEen ja muihin jäsenyhdistyksiin. HEKOlla tulisi olla laaja edustus SEFEn toimielimissä ja HEKOn hallitus käy SEFEssä toimivien hekolaisten kanssa aktiivista vuoropuhelua, kuten myös KY ry:n toimijoiden kanssa. SEFEn hallituksessa ja toimikunnissa on toiminut useita hekolaisia vuonna 2012 (kts. liite). SEFEn hekolaiset hallitusedustajat kutsuttiin syksyn ensimmäiseen HEKOn hallituksen kokoukseen. HEKOn ja SEFEn puheenjohtajana toimi Kasperi Launis. HEKOn ja SEFEn toimistojen välinen yhteydenpito on ollut tiivistä ja vuoden aikana on toteutettu yhdessä mm. jäsenhankinnallisia tapahtumia kuten Ekonomina työelämään. Muiden ekonomiyhdistysten kanssa on kehitetty yhteistyötä ja vuorovaikutteisuutta. Ekonomföreningen NIORD rf:n ja HEKOn hallitusten perinteinen tapaaminen oli maaliskuussa. Yhteyttä on pidetty myös Turun Seudun Ekonomit ry:n, Pirkanmaan Ekonomit ry:n ja Porin Seudun Ekonomit ry:n kanssa perinteisen nelikantatapaamisen merkeissä Turussa kesäkuussa. Helsingin Ekonomit ry HEKO 13 Vuosikertomus 2012

14 Seuraavia jäsenyhdistyksiä onniteltiin niiden viettäessä tasavuosijuhliaan: Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer Keski-Suomen Ekonomit Pohjois-Savon Ekonomit. KY ry:n hallituksen edustaja Miro Hemanus osallistui HEKOn hallituksen kokouksiin kuten myös SEFEn kylteriyhdyshenkilö Alexander Pihlainen. Kylteri- ja ekonomihallitus tapasivat alkuvuodesta yhteistyön syventämisen merkeissä. SEFEn kautta Akava-yhteisössä on ollut useita hekolaisia luottamushenkilöitä. Akava on korkeasti koulutettujen palkansaajien ja ammatinharjoittajien keskusjärjestö, johon kuuluu 34 jäsenliittoa. Akava toimii jäsentensä edunvalvojana ja yhteiskunnallisena puolestapuhujana. SEFE on Akavan neljänneksi suurin jäsenjärjestö. HEKOn Akava-yhteydet hoituvat SEFEn kautta. Yhteistyökumppanit Strateginen tavoite on, että HEKO on kysytty yhteistyökumppani. Yhteistyökumppaneiksi valitaan asiantuntevia ja luotettavia tahoja. Kumppanuudet tuottavat jäsenille lisäarvoa. Vuonna 2012 yhteistyökumppaneita olivat: Helsingin seudun kauppakamari (tapahtumiin osallistuminen jäsenetuhintaan) Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry (tapahtumiin osallistuminen jäsenetuhintaan) Mainostajien liitto (vuotuiseen Mainontapäivään osallistuminen jäsenetuhintaan) Salkunhoitajat: FIM ja Seligson & Co. Wanha Satama (tiedotusyhteistyötä mm. Markkinointiviestinnän viikko) E-learning Community (webinaareihin osallistuminen jäsenetuhintaan) Pro Impact & Työhyvinvoinnin tulosfoorumi (tiedotusyhteistyö ja tapahtumiin osallistuminen jäsenetuhintaan) Yhteistyökumppaneiden lisäksi HEKOn jäsentapahtumista yritysvierailuja eri yrityksissä oli 42. Helsingin Ekonomit ry HEKO 14 Vuosikertomus 2012

15 6. HALLINTO Jäsendemokratia on toiminnan lähtökohta. Jokainen jäsen kokee voivansa vaikuttaa toimintaan. HEKOn hallintorakenne sekä hakumenettely hallitukseen olivat samat kuin aiempina vuosina. HEKOn hallintorakenne 2012: HEKOn toimisto 2012: Kevätkokous Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Insinöörit & Ekonomit toimitalon seminaariluokassa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jukka Eklin ja sihteerinä Marju Lindberg. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2011 toimintakertomus, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta Hallituksen jäsenten määräksi vuodelle 2012 päätettiin yhdeksän puheenjohtajan lisäksi. Kokouksessa oli läsnä 32 henkilöä. Syyskokous Sääntömääräinen syyskokous pidettiin hotelli Kämpin Peilisalissa Kokouksen puheenjohtajana toimi Heikki Kovanen ja sihteerinä SEFEn lakimies Timo Voutilainen. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Vuoden 2013 jäsenmaksuksi vahvistettiin 34. Kokoukseen osallistui lähes 100 henkilöä. Hallitus Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä, joiden tulee olla Helsingin Ekonomit ry:n varsinaisia jäseniä. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen tehtäviin kuuluvat mm. yhdistyksen tarkoitusperien toteuttaminen, omaisuuden hoitaminen, sääntömääräisten kokousten päätösten toimeenpano, vuosikertomuksen, toimintasuunnitelman ja talousarvion laatiminen, kerhotoiminnan tukeminen ja valvonta sekä toimihenkilöiden palkkaus. Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa, joista yhteen kokoukseen kutsuttiin myös hekolaiset SEFEn hallitusjäsenet keskustelemaan liiton ja yhdistyksen asioista. Toimisto Toimistohenkilöstön tehtävänä on toimia yhdistyksen sääntöjen puitteissa ja toimeenpanna hallituksen päätöksiä sekä tukea ja neuvoa luottamushenkilöitä ja muita jäseniä HEKOn toimintaan liittyvissä asioissa. Helsingin Ekonomit ry HEKO 15 Vuosikertomus 2012

16 7. TALOUS- JA SIJOITUSTOIMINTA Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulujäämä vuodelta 2012 oli 712 t ( t, 2010: 788 t, 2011: 704 t ). Kulujäämä alitti budjetoidun summan 16 %:lla. Jäsenkehitys oli vuonna 2012 maltillista, mutta positiivista. Jäsenmaksutuotot (529 t ) ylittivät edellisvuosien (2011: 524 t ) tasot, mutta jäivät budjetoidusta noin 6 %. Jäsenmaksu vuonna 2012 oli 33 ( : 30, 2011: 33 ). Jäsenmaksutuotoin katettiin 74 % toiminnan kuluista ((2009: 69 %, 2010: 62 %, 2011: 74 %). Tuloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä oli 205 t. Taseen loppusumma on 4620 t (2009: 4700 t, 2010: 5062 t, 2011: 4429 t ). Toimintavuonna jäsentapahtumiin ja kerhotoimintaan käytettiin 179 t, eli 8 % enemmän kuin edellisenä vuonna (2010: 128 t, 2011: 166 t ). Toteuma oli 70 % budjetoidusta (2009: 62 %, 2010: 60 %, 2011: 65 %). Jäsenpalvelutoiminnan kulut olivat 71 % budjetoidusta. Projektikulut jäivät huomattavasti alle budjetoidun. Ne sisälsivät strategian jalkauttamiseen sisältyviä kuluja kuten jäsentapahtumiin liittyviä materiaaleja. Hallinnon kustannukset olivat budjetoidulla tasolla. Sijoitustoiminnan kulujäämä oli 388 t. Sijoitustoiminnan tuotot olivat 516 t (2011: 311 t ) ja kulut 128 t (2011: 781 t ) Yhdistyksen salkunhoitajina ovat toimineet FIM ja Seligson & Co. Salkunhoitajayhteistyötä jalkautettiin jäsenistön hyväksi myös uudella HEKOn Sijoittajaklubi-konseptilla neljä kertaa vuodessa. Helsingin Ekonomit ry HEKO 16 Vuosikertomus 2012

17 8. LIITTEET Kerhojen toimintakertomukset Yhteenveto Helsingin Ekonomit ry HEKO 17 Vuosikertomus 2012

18 TOIMINTAKERTOMUS 2012 BUSINESS PARTNERS TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 Järjestimme useita tilaisuuksia ekonomeille ja yhden tilaisuuden opiskelijoille. Lisäksi järjestämistämme tilaisuuksista kaksi oli järjestetty yhdessä toisen HEKO-kerhon kanssa. Tilaisuuksista saatiin hyvää palautetta. KERHON TEEMA 2012 Yritysvastuu (corporate responsibility); talous-, ympäristö-, sosiaalinen-, globaalin kilpailun ulottuvuus Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute 0 0 4,1 4,2 4 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT % 90 % TAPAHTUMAJAKAUM A % 70 % % 50 % 40 % % % Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 18 Vuosikertomus 2012

19 TOIMINTAKERTOMUS 2012 EKONOMINAISET TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 Tarjota jäsenille hyvinvointia ja anmatillista kehittynistä tukevia tilaisuuksia sekä auttaa jäsenistöä verkottumaan toisten ekonomien kanssa. Erityisesti halusimme huomioida tänä vuonna myös eri elämänvaiheessa olevia jäseniämme. KERHON TEEMA 2012 Tasapainoinen ja tavoitteellinen ekonominainen Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute 0 0 4,1 4,2 4 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT TAPAHTUMAJAKAUMA 100 % 90 % % 70 % 60 % 50 % 40 % % % Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 19 Vuosikertomus 2012

20 TOIMINTAKERTOMUS 2012 EKONOMIYRITTÄJÄT TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 Ekonomiyrittäjien kerho on perustettu vuonna 2009, vuosi 2012 on kerhon neljäs toimintavuosi. Tavoitteena on koota yhteen ekonomiyrittäjät ja tarjota heille ammatillisia tilaisuuksia, joista on hyötyä heidän arjessaan. Ekonomiyrittäjien tavoitteena on myös tehdä yhteistyötä, verkostoitua ja jakaa kokemuksia ja osaamista muiden HEKOn kerhojen kanssa.ekonomiyrittäjät ovat järjestäneet vuoden aikana 15 suosittua tilaisuutta. KERHON TEEMA 2012 Onnistu yrittäjyydessä Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute 0 0 3,9 4 4 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT % TAPAHTUMAJAKAUMA % 80 % % 60 % 50 % % 30 % % Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 20 Vuosikertomus 2012

21 TOIMINTAKERTOMUS 2012 FINANSSIEKONOMIT TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 Vähän, mutta mahdollisimman laadukkaita tapahtumia, mm. Kone ja Matti Alahuhta KERHON TEEMA 2012 Rahoitusalan muutokset Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute 0 0 3,5 4,2 6 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT % TAPAHTUMAJAKAUMA % 80 % % 60 % % 40 % % 20 % Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 21 Vuosikertomus 2012

22 TOIMINTAKERTOMUS 2012 IT-EKONOMIT TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 Kerhon tarkoituksena on kehittää jäsenten ammattitaitoa ja luoda tilaisuuksia ja mahdollisuuksia mielipiteiden ja kokemusten vaihtoon. Kerhon toimii IT-alan tiedonvälittäjänä jäsenilleen. Kerho järjestää ajankohtaisia yritysvierailuja, koulutus- ja muita tilaisuuksia joko yksin tai yhteistyössä muiden kerhojen kanssa. IT kuuluu olennaisena osana ekonomin arkeen, työhön ja juhlaan. Tästä syystä pyrimme aktiivisesti verkostoitumaan ja luomaan kontakteja vaikuttajiin ja toimijoihin kaikilla elämän aloilla. KERHON TEEMA 2012 IT-Ekonomit muutoksen kärjessä Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute N/A N/A 3,8 4,1 4,1 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT TAPAHTUMAJAKAUMA 100 % % 80 % % 60 % 50 % 40 % 30 % Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet 20 % 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 22 Vuosikertomus 2012

23 TOIMINTAKERTOMUS 2012 JULKISHALLINNON EKONOMIT TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 KERHON TEEMA 2012 Suomi vuonna 2020 Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute ,1 3,5 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT % TAPAHTUMAJAKAUMA % 80 % % 60 % 50 % % 30 % % Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 23 Vuosikertomus 2012

24 TOIMINTAKERTOMUS 2012 JÄRJESTÖEKONOMIT TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 Tilaisuudet olivat ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen liittyvistä aiheista. Lisäksi järjestettiin yritysvierailuja/tutustumiskäyntejä, ja näissä tilaisuuksissa ammatillinen - henkilökohtainen kehittyminen näkökulma otettiin huomioon. Kerhon tavoitteena on lisätä jäsenten yhdistystietoisuutta sekä ammatillisia ja henkilökohtaisia valmiuksia. Tarkoituksen toteuttamiseksi kerho järjestää keskustelu-, esitelmä ja koulutustilaisuuksia, yrityskäyntejä ja opintomatkoja. KERHON TEEMA 2012 Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute 0 0 4,1 3,9 0 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet TAPAHTUMAJAKAUMA 100 % % 80 % 70 % 60 % 50 % % 30 % 20 % 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 24 Vuosikertomus 2012

25 TOIMINTAKERTOMUS 2012 KANSAINVÄLISET EKONOMIT TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 KERHON TEEMA 2012 Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute 0 0 4,2 4 5 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT TAPAHTUMAJAKAUMA 100 % % 80 % % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 25 Vuosikertomus 2012

26 TOIMINTAKERTOMUS 2012 KEHONKOHENTAJAT TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 Kehonkohentajien Kerho pyrkii voimakkaasti aktivoitumaan laajentamalla toimintaansa ja saamaan uusia jäseniä osallistumaan kerhon tapahtumiin. Tavoittelemme kaikkia kunnostaan huolehtivia jäseniä - kuuntelemaan asiantuntijaluentoja ja keskustelemaan ekonomin terveydestä ja työssä jaksamisesta. Asiantuntijoiden lisäksi menestyneet urheilijat kertovat tilaisuuksissamme omasta urastaan ja lajeistaan ja antavat vinkkejä aloittelijoille, harrastajille ja jo pidemmälle ehtineille. Toivomme voivamme vaikuttaa liikunnan aloittamiseen ja motiiveihin jatkaa sitä. - Toinen painopistealue on säännöllisen harrastustoiminnan jatkaminen ja kehittäminen (lentopallo, koripallo, voimistelu). - Kolmas painopistealue on uudet lajiesittelyt (esim. kalliokiipeily, miekkailu, laskuvarjohyppy) ja uusien säännöllisten harrastustapahtumien käynnistäminen (esim. tanssi, salibandy, uinti, pyöräily, curling). Haimme ja saimme HEKOn hallitukselta lisämäärärahan kerhobudjetista vuoden 2012 luentotapahtumien järjestämiseen. Hallitus myönsi lisämäärärahaa suhteutettuna 152 osallistujaan. Syksyllä 2012 olemme järjestäneet lento-, koripallo- ja naisvoimisteluharjoitusten lisäksi kaksi luentotilaisuutta, HEKO-viikon tapahtuman ja vuosikokouksen (yht. neljä tapahtumaa). Johtokunta on kokoontunut kaksi kertaa (11.2. ja 19.4.) KERHON TEEMA 2012 Lama kumoon juosten! Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute 0 0 4,5 4,1 5 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT TAPAHTUMAJAKAUMA 100 % 90 % 80 % % 60 % 50 % 40 % % 20 % Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet 10 % % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 26 Vuosikertomus 2012

27 TOIMINTAKERTOMUS 2012 KONSULI-KLUBI TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 Lounasseminaarit, kulttuuritapahtumat, Senioripäivä KERHON TEEMA 2012 Suomen paikka muutosten maailmassa Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute 0 0 4,2 4,3 4,4 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT TAPAHTUMAJAKAUMA 100 % % % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 27 Vuosikertomus 2012

28 TOIMINTAKERTOMUS 2012 KYL-EKONOMIT TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 KERHON TEEMA 2012 Kohti korkeampaa taiteellista tasoa Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet TAPAHTUMAJAKAUMA 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 28 Vuosikertomus 2012

29 TOIMINTAKERTOMUS 2012 KYN-EKONOMIT TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 KYN-Ekonomit kerhoon kuuluva lauluyhtye Four Hats on pitänyt lauluharjoituksia keskimäärin kerran viikossa kevätlukukaudella Taivallahden koululla ja syyslukukaudella Kaisaniemen koululla. Aktiivisia jäseniä lauluryhmässä on tällä hetkellä 14. Taiteellisena johtajana toimii Minna Ukkonen. Four Hats esiintyi vuonna 2012 seuraavasti: kevätkonsertti Olen Nainen Allotriassa ja syyskonsertti Olé Mies Teatteriravintolassa Kaksi Kanaa. Kerhon perustoiminta-ajatuksen mukaisesti KYN- Ekonomit on ollut mukana tukemassa KY:n naislaulajien KYN:in toimintaa. Kerho on hoitanut perinteiden mukaisesti KY:n Naislaulajien konserttien kukitukset. KYN- Ekonomit myös tiedottaa KY:n naislaulajien konserteista. KERHON TEEMA 2012 Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute 0 0 4,4 0 5 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet TAPAHTUMAJAKAUMA 100 % 0 90 % 80 % 70 % 60 % 4 50 % 1 40 % 30 % 20 % 10 % 1 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 29 Vuosikertomus 2012

30 TOIMINTAKERTOMUS 2012 LASKENTAEKONOMIT TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 Vuonna 2012 järjestettiin tilaisuuksia ajankohtaisista ja toivotuista aiheista. Useimmat tapahtumat olivat luonteeltaan laskentaekonomien ammatilliseen kehittymiseen tähtääviä. Kerhon tapahtumista on tiedotettu jäsenlehdessä sekä Helsingin Ekonomit ry:n nettisivuilla. KERHON TEEMA 2012 Talousosaaminen - liiketoiminnan ydin Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute 0 0 3,8 4 4 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT TAPAHTUMAJAKAUMA % 90 % % % 60 % % % % 20 % 10 % % Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 30 Vuosikertomus 2012 T

31 TOIMINTAKERTOMUS 2012 LIIKKEENJOHDON KERHO TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 Kerhon tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdysverkkona sekä ylläpitää ja kehittää heidän työuransa edellyttämää liikkeenjohdollista ammattitaitoa ja kilpailukykyä. LJK tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden verkostoitumiseen ja uusien liiketoimintayhteyksien luomiseen. Kerho järjestää yritysvierailuja sekä kulttuuri-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, jotka ovat avoinna kaikille Hekon jäsenille. Kerhon toimintakausi on kalenterivuosi ja päättynyt vuosi oli kerhon 71. toimintavuosi. Vuoden teemana oli Tie johtajuuteen. KERHON TEEMA 2012 Tie johtajuuteen Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute 0 0 4,1 4,3 4,5 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT TAPAHTUMAJAKAUMA 100 % 90 % Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 31 Vuosikertomus 2012

32 TOIMINTAKERTOMUS 2012 MARKKINOINTIEKONOMIT TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 Johtokunta 2012 Tiina Lehtinen Puheenjohtaja Anni Seppänen Ravintolavastaava Juha Levo Talousvastaava Marianne Husu Varapuheenjohtaja maaliskuuhun 2012 asti Krista Honkimäki Varapuheenjohtaja maaliskuusta 2012 asti Taiju Jaatinen Hanna-Maarit Nieminen Tiedotusvastaava Emma Mäenpää Opiskelijajäsen, Acti ry:n edustaja Johtokunta kokoontui vuoden aikana 10 kertaa, joista yksi oli strategiakokous. Vuoden ensimmäinen kokous oli ns. vaihtokokous, jossa oli läsnä myös edellisen kauden johtokunnan jäsenet. Toiminta Markkinointiekonomien kerhon tavoitteena on ollut kehittää yhdistyksen jäsenten ammatillista markkinointiosaamista. Kerho on tarjonnut monipuolisia, ajankohtaisia ja mielenkiintoisia ammatillisesti kehittäviä tilaisuuksia ja koulutusta jäsenille ja opiskelijoille. Kerho on myös luonut toiminnallaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen. Vuosi oli kerhon 67. toimintavuosi. Kerhon toiminnan painopistealueita ovat olleet: jäsenistön ammatillisen osaamisen tukeminen ja kehittäminen markkinoinnin strategisen merkityksen edistäminen opiskelijoiden ja nuorten ekonomien aktivoiminen mukaan toimintaan jäsenistön verkostoitumisen edistäminen kerhojen välisen yhteistyön kehittäminen Jäsenistön ammatillisen osaamisen kehittäminen on ollut lähtökohta kaikessa kerhon toiminnassa ja kaikki tapahtumat on suunniteltu tätä tukemaan. Toimintaa suunniteltaessa on kuunneltu jäsenistön toiveita kiinnostavista aiheista (palautelomakkeet ja vapaamuotoiset toiveet). Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan opiskelijoiden ainejärjestön Acti ry:n edustaja on osallistunut johtokuntatyöhön aktiivisesti. Näin pyritään ylläpitämään ja kehittämään aktiivista vuoropuhelua opiskelijoiden ja ekonomien välillä. Tiedotus Kerhon toiminnasta ja tilaisuuksista tiedotettiin HEKO-lehdessä, sähköpostitiedotteilla sekä Facebookryhmän kautta. Facebook-ryhmässä on 121 jäsentä ( tilanne). KERHON TEEMA 2012 Ratkaiseva Design! Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute 0 0 4,2 4,2 4,2 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT % TAPAHTUMAJAKAUMA % 80 % 70 % % 50 % % 30 % % Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 32 Vuosikertomus 2012

33 TOIMINTAKERTOMUS 2012 NUORET EKONOMIT TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 Vuosi 2012 oli Nuoret Ekonomit -kerhon kolmas toimintavuosi. Vuoden aikana toiminta laajeni ja jäsenmäärä pysyi viime vuoden tasolla marraskuussa jäseniä oli 244 (2011: 245). Käytössä ollut budjetti oli noin euroa, ja toteutuneet kustannukset noin euroa. Toteuma 2012 vastasi siis melko lailla budjetoitua. KERHON TEEMA 2012 Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute 0 0 4,1 4,2 4,1 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT TAPAHTUMAJAKAUMA 100 % 90 % % 70 % 60 % 50 % 40 % % 20 % Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 33 Vuosikertomus 2012

34 TOIMINTAKERTOMUS 2012 PÄIVÄKLUBI TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 Päiväklubi järjesti vuonna 2012 säntöjensä mukaisesti pääasiassa päiväsaikaan olleita jäsentilaisuuksia, yritysvierailulja, esitelmä-, keskustelu-, kulttuuri-, ja virkistystilaisuuksia, sekä yhden matkan, yht 33 tapahtumaa, sekä vuosikokouksen, ja osallistui senioripäivän tilaisuuden järjestämiseen. Paikkoja oli tarjolla 1313, osallistujia yhteensä Suurimpaan osaan tapahtumista olisi ollut tulossa enemmän jäseniä kuin mitä paikkoja oli tarjolla. Yhteistyötä päiväklubi teki IT-Ekonomien, Kansainvälisten ekonomien ja Perheyritysten liiton kanssa. KERHON TEEMA 2012 Osaamista kaiken ikää Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute 0 0 4,1 4,1 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT TAPAHTUMAJAKAUMA 100 % 90 % % 70 % 60 % Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 34 Vuosikertomus 2012

35 TOIMINTAKERTOMUS 2012 VAIKUTTAJAEKONOMIT TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 KERHON TEEMA 2012 HEKOlainen konsensus Suomessa Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute 0 0 4,1 4,1 4 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT TAPAHTUMAJAKAUMA 100 % % 80 % 70 % Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 35 Vuosikertomus 2012

36 TOIMINTAKERTOMUS 2012 VIESTINTÄEKONOMIT TS 2012 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA KERHON TOIMINTA VUONNA 2012 Kerhon tarkoituksena on toimia viestintätehtävissä työskentelevien Helsingin Ekonomit ry:n jäsenten verkostona ja tehdä tunnetuksi viestinnän merkitystä. Pyrimme tekemään viestintäekonomien ammattikuntaa tunnetuksi niin Helsingin Ekonomit ry:n jäsenille kuin muille sidosryhmille sekä tarjoamaan jäsenillemme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja verkostoitumiseen. Tarkoitustaan kerho toteuttaa järjestämällä mm. yritysvierailuja ja koulutustilaisuuksia. Viestintäekonomit järjesti vuonna 2012 kymmenen tapahtumaa, joista viimeisen yhteydessä oli kerhon vuosikokous. Tapahtumiin osallistui kuluneena vuonna noin 200 henkeä (243 henkeä vuonna 2011). KERHON TEEMA 2012 Viestinnällä tuloksellista dialogia Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute ,1 4 (0-5) Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2012 KERHOTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ TAPAHTUMAKÄVIJÄT Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet TAPAHTUMAJAKAUMA 100 % % 80 % 70 % 60 % 50 % % 30 % 20 % 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 36 Vuosikertomus 2012

37 Tapahtumaluettelo 2012 Helsingin Ekonomit ry HEKO 37 Vuosikertomus 2012

38 Helsingin Ekonomit ry HEKO 38 Vuosikertomus 2012

39 Helsingin Ekonomit ry HEKO 39 Vuosikertomus 2012

40 Helsingin Ekonomit ry HEKO 40 Vuosikertomus 2012

41 Helsingin Ekonomit ry HEKO 41 Vuosikertomus 2012

42 Helsingin Ekonomit ry HEKO 42 Vuosikertomus 2012

43 Helsingin Ekonomit ry HEKO 43 Vuosikertomus 2012

KATTO-STRATEGIA 2011-2015

KATTO-STRATEGIA 2011-2015 KATTO-STRATEGIA 2011-2015 Ä ON SISÄLTÖ.... 3 -AJATUS JA ARVOT....... 4 TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA.... 7.1 JÄSENTOIMINNAN TAHTOTILA 2015. 7.2 JÄSENTOIMINNAN TOIMENPIDE-ESITYKSET....... 8 EKONOMIELÄMÄN KAIKKIIN

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2012 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry VasE:n toimintakertomus vuodelta 2012 Vuosi 2012 oli yhdistyksen 75. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry.

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2014 Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Vuosi 2014 Vuosi 2014 oli yhdistyksen 77. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2013

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2013 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 Vuosi 2013 oli yhdistyksen 76. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. Helsingin Ekonomit ry - HEKO

VUOSIKERTOMUS 2013. Helsingin Ekonomit ry - HEKO VUOSIKERTOMUS 2013 Helsingin Ekonomit ry - HEKO Helsingin Ekonomit ry HEKO 1 Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. TOIMINNAN PAINOPISTEET... 4 3. JÄSENTOIMINTA...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO TOIMINTASUUNNITELMA 214 JA TALOUSARVIO SISÄLTÖ 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 214... 3 2 JÄSENTOIMINTA... 4 2.1 JÄSENTAPAHTUMAT 214... 4 2.2 LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT... 5 2.3 EDUNVALVONTA... 6 2.4 APURAHAT...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Helsingin Ekonomit ry - HEKO

VUOSIKERTOMUS 2014 Helsingin Ekonomit ry - HEKO VUOSIKERTOMUS 2014 Helsingin Ekonomit ry - HEKO Helsingin Ekonomit ry HEKO 1 Vuosikertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2014... 3 2. TOIMINNAN PAINOPISTEET... 4 3. JÄSENTOIMINTA...

Lisätiedot

HELSINGIN EKONOMIT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika: Keskiviikko 25.11.2015 Radisson Blu Royal Hotel, Ballroom Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki

HELSINGIN EKONOMIT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika: Keskiviikko 25.11.2015 Radisson Blu Royal Hotel, Ballroom Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki HELSINGIN EKONOMIT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 Paikka: Radisson Blu Royal Hotel, Ballroom Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki E S ITY S L I S T A 1. KOKOUKSEN AVAUS 2. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintasuunnitelma 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2011 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Yleistä 2 Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2011 on yhdistyksemme 74. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2010 oli 786. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintasuunnitelma 2014

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintasuunnitelma 2014 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2014 Yleistä Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2014 on yhdistyksemme 77. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2013 oli 846. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintakertomus 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2011 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry VasE:n toimintakertomus vuodelta 2011 Vuosi 2011 oli yhdistyksen 74. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia,

Lisätiedot

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2015

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2015 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2015 2 YLEISTÄ YHDISTYS ON PERUSTETTU 9.5.1937 3 YLEISTÄ JÄSENIÄ VUODEN ALUSSA OLI 872 4 MISSIO TARJOAMME TAPAHTUMIA, JOISSA JÄSENEMME PÄÄSEVÄT KEHITTYMÄÄN,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 7.1.2016 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA Seinäjoen Yrittäjät ry 1 2 Strategia 2017 2020 (Strategiakausi 2015 2020 ) MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Innostava jäsenyritysten

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Seinäjoen Yrittäjät ry. Strategiset linjaukset 2015 2020

Seinäjoen Yrittäjät ry. Strategiset linjaukset 2015 2020 1 Seinäjoen Yrittäjät ry Strategiset linjaukset 2015 2020 2 Strategia 2015-2020 MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Jäsenyritysten suunnitelmallinen ja johdonmukainen toimintaedellytysten

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintasuunnitelma 2013. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2013 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Yleistä Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2013 on yhdistyksemme 76. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2012 oli 816. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintakertomus 2010. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2010 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry VasE:n toimintakertomus vuodelta 2010 2 Vuosi 2010 oli yhdistyksen 73. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia,

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry PÖYTÄKIRJA OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 25.4.2017 klo 18.00 19.18 Paikka: Kotimäen koulun ruokasali, Littoistentie 500, Kaarina Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016 Helsingin Ekonomit ry - HEKO

TOIMINTAKERTOMUS 2016 Helsingin Ekonomit ry - HEKO TOIMINTAKERTOMUS 2016 Helsingin Ekonomit ry - HEKO Helsingin Ekonomit ry HEKO 1 Toimintakertomus 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET... 3 2. JÄSENTOIMINTA... 4 TAPAHTUMAT... 4 APURAHAT... 6

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 JA TALOUSARVIO

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 JA TALOUSARVIO TOIMINTASUUNNITELMA 215 JA TALOUSARVIO SISÄLTÖ 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 215... 3 2 JÄSENTOIMINTA... 4 2.1 JÄSENTAPAHTUMAT 215... 4 2.2 LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT... 5 2.3 EDUNVALVONTA... 5 2.4 APURAHAT...

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintakertomus 2009. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2009 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry VasE:n toimintakertomus vuodelta 2009 2 Vuosi 2009 oli yhdistyksen 72. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia,

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

1/ Asunto Oy Tammelan Eskontie Henkilökohtainen varajäsen: Pääjärvi Marko

1/ Asunto Oy Tammelan Eskontie Henkilökohtainen varajäsen: Pääjärvi Marko 1/13 Asunto Oy Tammelan Eskontie 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen jäsen: Asunto Oy Tammelan Kallela 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen jäsen: Asunto Oy Tammelan Martinpelto 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2016 Yleistä Vuosi 2016 oli pelastusliiton 87. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä!

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä! Raastuvankatu 12-14 D 65100 VAASA info@vaasanyrittajat.com 15.12.2016 PUHEENJOHTAJALTA Sinulle jäsenyrittäjämme, haluan puheenjohtajana tuoda vuoden viimeisen tervehdyksen. Ensinnäkin kiitän saamastani

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.2.2017 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

OIKARISTEN SUKUSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2016

OIKARISTEN SUKUSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2016 OIKARISTEN SUKUSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2016 Kuva Sirpa Heikkinen 2009 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 5.12.2016 Oikaristen 16-vuotias sukuseura toimi aktiivisesti. Seuran tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa.

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. 2 (7) Yleistä Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. Lisäksi hallituksen tavoitteena oli kehittää yhdistystoimintaa

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanhallitus 94 05.06.2017 Kunnanvaltuusto 49 12.06.2017 Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021 Kh 05.06.2017 94 Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Alla lueteltuja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Läsnä: Mia Satamo Mari Toivonen Anna Loimaranta Ainu Sulonen Anneli Jylhä Satu Sipponen Jaana Juvonen Mirika Hyöty Liisa Parviainen Elisa Reunanen Tapio Mäkinen Pasi Satamo Sini-Maria Allén-Perkko Sari

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. Kaarinan Urheiluratsastajat ry

Vuosikertomus 2011. Kaarinan Urheiluratsastajat ry Vuosikertomus 2011 Kaarinan Urheiluratsastajat ry Kaarinan Urheiluratsastajat ry Vuosikertomus SISÄLLYSLUETTELO Aloitussanat... 3 Yleistä... 3 Hallitus... 4 Toimikunnat... 4 Kokoustoiminta... 5 Tapahtumat...

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 Toiminta Hallitus Suomen Saksanpystykorva harrastaja Sapy ry:n tarkoituksena on tehdä eri saksanpystykorvia ja eri harrastusmuotoja tunnetuksi, tuoda rotujen harrastajat yhteen,

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2016 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY www.toivakkaauk.fi

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY www.toivakkaauk.fi SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 9.10.2010 klo 15.15 Paikka: Läsnä: Hirsiaho, Toivakka Jukka Heinonen Kirsi Rutajärvi Venla Rutajärvi Juha Lampinen Heimo Nieminen Tuomas Hokkanen Sari Puikkonen Ronja Hokkanen

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot