Asukkaiden Lappeenranta Kokemuksia Lappeenrannan asukastoiminnasta ja hiukan lähidemokratiaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asukkaiden Lappeenranta Kokemuksia Lappeenrannan asukastoiminnasta ja hiukan lähidemokratiaa"

Transkriptio

1 Asukkaiden Lappeenranta Kokemuksia Lappeenrannan asukastoiminnasta ja hiukan lähidemokratiaa L A P P E E N R A N N A N K A U P U N K I Asukasyhteyshenkilö Pia Mantere

2 IHMISTEN LAPPEENRANTA Järvi on järvi ja metsä on metsä, vaikka kukaan ei soutaisi tai sienestäsi. Kaupunki ilman ihmisiä on puolestaan tyhjä. Ihminen tekee kaupungin sekä rakentamalla että asumalla sen omakseen. Matti J. Kuronen

3 Asukkaiden Lappeenranta Tule ja vaikuta asuinalueesi parhaaksi Asumisen yhteisöllisyyttä Viihtyvyyttä Myönteistä kaupunkikuvan kehittämistä

4 Asukastoiminnan kehittämisajatus Lappeenranta haluaa panostaa asukkaittensa viihtyvyyteen. Yhteistyö kaupunginosayhdistysten ja kylien kanssa mahdollistaa asukkaiden tarpeiden paremman huomioimisen. Lappeenrannan kaupunki tukee asukkaiden osallisuutta ja arvostaa asukas- ja toimijayhteistyötä voimavarana. - Budjetissa varattuna vuodelle eur toiminta-avustusta yhdistyksille eur alueraatitoiminnalle

5 Asukastoiminnan kehittämisajatus Kaupungin toiminnan avoimuus, aktiivinen viestintä ja asukaslähtöisyys tarjoavat hyvät mahdollisuudet asukkaille osallistua oman alueensa ja koko kaupungin myönteiseen kehittämiseen. Kaupunki suuntaa katseen omaan kaupunkiin, sen asukkaisiin ja alueisiin pitkäjänteisen vuorovaikutteisen kehittämisen voimistamiseksi. Keskeistä asukastoiminnassa on koota hajanaisia mielipiteitä yhteen. Asukkaiden ääntä on kuultava esimerkiksi kaavoitus- ja ympäristöasioissa.

6 Asukastoiminnan tavoitteet Asukkaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen Parannetaan asukastoimintaa harjoittavien tahojen yhteistyötä, mukaan lukien ns. 3. sektori Edistetään asukkaiden kiinnostusta lähiympäristöönsä Parannetaan tiedonkulkua eri toimijatahojen ja asukkaiden välillä sekä päinvastoin

7 Toiminnan kautta viimeisimpiä saatuja tuloksia 1/2 Asukkaiden omatoimisuus ja aktiivisuus on lisääntynyt - Talkoilla tehty koirapuisto, toinen työn alla ja kolmas suunnitelmissa, asukastapahtumien järjestämistä yhdessä toisten toimijoiden kanssa, Kylä pitää huolta lapsistaan -asukasyhdistyksen oma projekti, historiallisen Keisarin aseman entisöinti ajatus oli lähtöisin asukasyhdistyksestä, rakentava ja perusteltu kritiikki Leirin suuressa kauppakeskus hankkeessa sekä Tyysterniemen maankäyttö-suunnitelmissa (asukkaiden perusteltu kanta muutti kaupungin suunnitelmia) Asuinviihtyvyys- ja turvallisuus on parantunut asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta - Lauritsalan ja Sammonlahden aluekeskusten kehittämistyöryhmät, Voisalmen sillan korjaus, jääkiekkokaukalon tekemistä talkoilla, siivoustalkoita keväisin ja syksyisin

8 Toiminnan kautta viimeisimpiä saatuja tuloksia 2/2 Asukastupatoiminnan kautta yksinäisyyttä ja eristäytymistä on ehkäisty - Sammonlahden ja Lauritsalan asukastuvissa järjestetään virikkeellistä, niin kulttuuripainotteista kuin liikunnallistakin ohjelmaa kävijöille Tiedonkulku on parantunut asukastoimintaan kohdistettujen nettisivujen, eri alueilla pidettyjen asukastilaisuuksien, Lappeenranta -asukaslehden ja useiden mediaosumien ansiosta - Maakuntalehden liitteen 17 artikkelin sarja kaupunginosista ja niiden asukastoiminnasta. Asukastoiminnan sähköinen uutiskirje levittää ajantasaista tietoa toiminnasta ja tapahtumista.

9 Mitä muuta asukastoiminnassa on saatu aikaan / tehty toimenpiteitä? Nyt jo parin vuoden ajan on kerätty alueraadeilta asukkaiden toiveita ja esityksiä huomioonotettavaksi tulevan vuoden talousarvioesitykseen. - Muutamia toimenpiteitä ollaan saatu tätä kautta myös läpi Asukkaiden terveisiä on välitetty myös Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiirille

10 Tiedotuksesta muutama sana - millä keinoin on tavoitettu asukkaita Nettisivut: _ja_aluetoiminta.iw3 Asukaslehti, ilmestyy kolmesti vuodessa, jaetaan jokaiseen kotitalouteen: Lehdet_ja_esitteet.iw3 Sosiaalinen media loistava nykyaikainen ja innovatiivinen kanava - Lappeenrannan kaupungin virallinen Facebook sivu - Asukkaiden Lappeenranta Facebook sivu - Joutsenon alueraati Facebook sivu - Eri tapahtumille oma sivustonsa esim. Mennään Bussilla tai Kuuluuko äänesi lähidemokratia seminaari Lehdistötiedotteet aktiivista yhteydenottoa paikalliseen mediaan

11 Sähköinen palautepalvelu Palautepalvelu - Asukastoiminta ja lähidemokratia Lähetä kysymyksiä, kommentteja ja ideoita vaivattomasti verkossa! Lappeenrannan kaupunki on luonut sähköisen palautekanavan helppoa ja vaivatonta palautteen antamista varten. Järjestelmän kautta voi antaa palautetta kaupungin palveluista tai tehdä kysymyksiä niihin liittyen. Nyt on luotu myös asukastoiminnalle ja lähidemokratialle oma osionsa tähän palvelukonseptiin.

12 Lappeenrannan asukastoiminnan eri toimijat Lähiötoimikunta Kaupunkiraati 7 alueraatia Asukkaiden Lappeenranta -tilaisuus syksyllä Asukastilaisuudet jokaisella Alueella keväisin Asukasyhteyshenkilö Maaseutuasiamies 38 kyläyhdistystä 21 asukasyhdistystä Toimivat itsenäisesti ja toiminta perustuu asukkaiden vapaaehtoiseen toimintaan

13 Alueraati - nykyisin 7 aktiivista alueraatia Lappeenrannan kaupungin taajama-alueilla aloitti vuoden 2006 alusta toimintansa viisi alueraatia - Eteläinen - Keskusta - Lauritsala - Länsialue - Pohjoinen - Joutseno kuntaliitoksen myötä vuonna Ylämaa kuntaliitoksen myötä

14 Alueraati - Jäsenistö noin 20 hlöä Alueraatien kokoonpanoissa ovat mukana alueen asukasyhdistykset, järjestöt ja yritykset kunkin alueen toiveiden ja luonteen mukaisesti. Lähtökohtana on se, että alueen eri toimijoilla olisi edustus raadissa. Raatien toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Alueraadin tehtävä on koota sen tietyn alueen asukasyhdistysten ja toimijoiden äänet & ajatukset & ideat yhteen ja viedä niitä eteenpäin yhdellä laajalla rintamalla. Alueraadeilla ei ole juridista toimintavaltaa Asukasyhteyshenkilö toimii alueraadin sihteerinä

15 Miten alueraati kokee oman toimintansa? Toimenpiteitä - Toiveita / esityksiä / ideoita / kehittämissuunnitelmia asukkailta eteenpäin toimitettavaksi kaupungin eri toimialoille - Talkootoimintaa omalla alueella resurssien puitteissa / yhteistyössä kaupungin kanssa (3.sektori nousuun) Sosiaalisuutta / Yhteisöllisyyttä - Alueella yhteisiä tilaisuuksia, naapurin huomiointia, vastuun kantaminen yhteiskunnasta ja toisesta Tulevaisuuden suunnittelua - Otetaan osaa / kantaa asukastilaisuuksiin, kuulemisiin, annetaan mielipiteitä, vaikutetaan omalla alueella avoimen tiedotuksen kautta asenteisiin positiivisella tavalla

16 Asukastilaisuus Asukastilaisuudet ovat kaikille asukkaille ja toimijoille avoimia tilaisuuksia. Niissä kootaan asukkaiden ja toimijoiden näkemykset. Kaupunki vastaavasti esittelee kehittämistavoitteitaan alueella. Asukastilaisuus järjestetään yleensä kerran vuodessa. - Lisäksi aina tarpeen mukaan asiakohtaisia asukasfoorumeja esim. aiheesta Ylämaan jätehuolto alkaen tai Keskusta alueen osayleiskaavan ennakkokuuleminen Asukastilaisuuden esitysaiheet päättää kunkin alueen alueraati

17 Keskustelutilaisuudet - asukastilaisuus Hyvä keskustelutilaisuus on kansalaisten ja päättäjien vuoropuhelua. Ajatuksia julki molempiin suuntiin Julkiset keskustelutilaisuudet tarjoavat esimerkiksi kuntalaisille hyvän tilaisuuden kertoa huolenaiheistaan päättäjille. Päättäjät taas saavat suoraa tietoa kuntalaisten tunnoista ja voivat oikaista mahdollisia väärinkäsityksiä. Avoin tiedon kulku on hyvää hallintoa ja hyvää demokratiaa. Onnistunut keskustelutilaisuus tuo esille sekä kansalaisten että päättäjien ajatuksia ja synnyttää vuoropuhelua. Samalla päättäjien on huomioitava, etteivät kovaäänisimpien kuntalaisten mielipiteet välttämättä edusta enemmistön mielipidettä.

18 Kaupunkiraadilla ei ole juridista toimintavaltaa Asukasyhteyshenkilö toimii kaupunkiraadin sihteerinä Kaupunkiraati - Jäsenistö noin 30 hlöä Kaupunkiraati koostuu alueraatien puheenjohtajista, varapuheenjohtajista sekä muista eri alueraatien edustajista. Kaupunkiraati kokoaa parisen kertaa vuodessa asukastoimijat yhteen. Kaupunkiraadissa eri toimijat saavat kuulla toistensa kuulumisia ja ottaa mallia toistensa tekemisistä tarvittaessa. (Pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan ajatusmalli) Kaupunkiraati organisoi kerran vuodessa kaikille lappeenrantalaisille suunnatusta avoimen asukastilaisuuden, Asukkaiden Lappeenranta tilaisuuden.

19 Asukkaiden Lappeenranta -tilaisuus Tilaisuus on perinteisesti pidetty Lappeenrannan kaupungintalon Valtuustosalissa marraskuun lopulla. Ajankohdan on määritellyt vuoden loppuun valmistuva tulevan vuoden talousarvio, jota tarkastelemalla voidaan luoda katsaus tulevan vuoden investointeihin ja toimenpiteisiin. Tässä tilaisuudessa ollaan käsitelty kaupunkimme asioita enemmän yleisellä tasolla kuin alueellisissa asukasfoorumeissa. Tilaisuudessa tarkastellaan kuluneen vuoden toimintoja ja onnistumisia asukastoiminnan näkökulmasta katsottuna.

20 Asukasyhteyshenkilö Lappeenrannan kaupunki on palkannut asukasyhteyshenkilön organisoimaan ja olemaan asukastoimijoiden tukena Koska asukastoiminta on kuntalaisten vapaaehtoista toimintaa, on Lappeenrannan kaupunki halunnut tukea tätä toimintaa palkkaamalla asukasyhteyshenkilön helpottamaan asukastoimijoiden ja aktiivisten kansalaisten mukana oloa, ilman pelkoa että joutuu hommiin Kaupunki on halunnut tällä tavoin innostaa ja kannustaa asukkaitaan aktiivisuuteen ja osallistumaan ennen kaikkea! Asukkaille on auennut raatien ja kaupungin asukasyhteyshenkilön kautta uudenlainen mahdollisuus vaikuttaa ja ottaa yhteyttä virkamiehiin ja päätöksentekijöihin.

21 Lähiötoimikunta Kaupunginhallituksen asettama Ohjaa asukas- ja aluekehittämisohjelman toimenpiteiden valmistelua Huolehtii viestinnästä kaupungin johtoryhmään Huolehtii yhteistyöstä toimialojen kanssa Kehittää projekteja ohjelmakaudelle Alueellistaa osaltaan toimialojen asukaslähtöisiä kehittämisohjelmia

22

23 Lappeenranta 2028-strategian valmistelu Lappeenranta-strategiaa valmistellaan vuorovaikutuksessa asukkaiden sekä kaupungin henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Kuntalaisilla oli mahdollisuus vaikuttaa sekä pitkän aikavälin että nelivuotiskauden tavoitteisiin muun muassa vastaamalla kyselyyn kaupungin verkkosivuilla. Kuntalaiskyselyyn vastasi 232 asukasta. Kuntalaiskyselyn innokkaimmat vastaajat löytyivät Keskustan ja Sammonlahden alueilta. Suurin vastaajaryhmä oli vuotiaat ja toiseksi suurin ryhmä vuotiaat. Strategiat/Lappeenranta_2028_-strategia/ Kuntalaiskyselyn_tulokset.iw3

24 Uutta ja innovatiivista kokeilua Lappeenrannassa! Lappeenrannan kaupunki on hyväksytty mukaan yhtenä kahdentoista muun kaupungin kanssa toteuttamaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n asuinalueiden viihtyvyyttä ja asukasosallisuutta nostattavaa hanketta. Toimintakausi tälle hankkeelle on vuodet Kansalaisraati ensimmäistä kertaa Lappeenrannassa Sammonlahden suuralueella toteutetaan ensimmäistä kertaa asukastoiminnan kansalaisraati. Kansalaisraati on uudenlainen osallistumisen menetelmä. Kansalaisraadissa keskeistä on asioiden yhdessä pohtiminen ja aito keskusteleminen. Kansalaisraateja on järjestetty maailmalla 1970-luvulta lähtien, mutta Suomessa vasta viime vuosina. Menetelmää on kokeiltu muun muassa Jyväskylän kaupungissa alkuvuodesta Haluamme kokeilla pilotin tavoin tämän hankkeen puitteissa kansalaisraatia.

25 Lähidemokratia - haastaa kaikki kunnat! Alueellinen toiminta vahvistaa identiteettiä ja antaa pohjaa yhteiselle näkemykselle oman asuinalueen kehittämisestä. Myös kunnan tai kaupungin alueella toimivien alueellisten ryhmien asemaa voidaan virallistaa. Lähidemokratia tarkoittaa kunnanosan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien turvaamista omaan lähiympäristöönsä ja lähipalveluita koskevissa asioissa. Lähidemokratian tavoitteena on luoda kunnan asukkaiden ja hallinnon välille erilaisia yhteistyöelimiä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi alueraadit, aluelautakunnat tai kunnanosatoimikunnat. Kuntalaiset ovat kiinnostuneista palvelujen lisäksi omaan lähiympäristöönsä liittyvistä kysymyksistä. Asukkaiden omaehtoisen aktiivisuuden tukemisella vahvistetaan kunnan eri alueita.

26 Lähidemokratian näkökulmia Lähidemokratian yleisin näkökulma Kuntalainen voi vaikuttaa palveluiden sisältöön ja olla päättämässä jopa palveluiden hankinnasta (palveluseteli) Edustuksellinen demokratia LÄHI- DEMOKRATIA Käyttäjädemokratia Lähidemokratian suurimmat kehittämisen tarpeet Kuntalaisten kiinnostus Suora vaikuttaminen Kuntalainen kokee, että lähiympäristössä on joku päättävä henkilö, johon voi tarvittaessa ottaa yhteyttä Aloitteet ja kansanäänestykset; lisäksi kysytään kunnan palveluista tai kuntalainen voi ilmaista mielipiteensä esim. alueensa kaavasta

27 Kuntalaiset keskiöön (KUKE) Kuntalaiset keskiöön - projekti (KUKE) on Kuntaliiton, kuntien ja sidosryhmien yhteinen kehittämisprojekti, jonka tehtävänä on toimia eri tavoin kuntalaislähtöisen demokratian vahvistamiseksi. Projektin päämääränä on: Vaikuttaa näkemyksiin ja lisätä ymmärrystä kuntademokratian monipuolistamisen tärkeydestä Tuoda kuntalain uudistamistyöhön kuntien paikallistoimijoiden näkemykset ja tarpeet. Projektin kohderyhmiä ovat kuntien luottamushenkilöt, viranhaltijat, kansalaisyhteiskunnan eri toimijat sekä kuntajakoselvittäjät. Projektin toimintatapoja ovat tiedonvälitys, verkostotoiminta sekä koulutus

28 KUKE tausta ja kytkentä strategiaan - miksi muutosta nykyiseen tarvitaan? Kunnan merkitys arjen yhteisönä on muuttumassa ja kuntauudistus nostaa keskiöön kuntademokratiaan liittyvät kysymykset. Kuntien muuttuva toimintaympäristö haastaa kunnat etsimään uusia demokratian muotoja ja toimintakäytäntöjä. Kysymys ei kuitenkaan ole vain erilaisista toimielimistä ja niiden perustamisesta, vaan kuntalaisten, päättäjien ja hallinnon välisen aidon vuoropuhelun vahvistamisesta ja niihin liittyvistä toimintakäytännöistä ja foorumeista. Tavoitteena on kehittää kuntiin avointa valmistelu- ja hallintokulttuuria. Kuntalain uudistamisen keskeisenä tavoitteena on kuntalaisten osallisuuden ja kunnallisen demokratian vahvistaminen uusissa rakenteissa ja muuttuvassa toimintaympäristössä.

29 Ilmaan heitettyjä kysymyksiä jokaisen itsensä mietittäväksi Vaikuttamismahdollisuuksia löytyy - Osataanko niitä käyttää? Aktiivinen kansalaisuus mitä tarkoittaa? Kansalaisaktiivisuus miten eroaa aktiivisesta kansalaisuudesta? Kansalaisvaikuttaminen miten voin itse osallistua? Oma ajatukseni sosiaalisuudesta, aktiivisuudesta, talkootoiminnasta, yhteisen hyvän rakentamisesta uhraten hiukan omaa aikaa, resursseja, omien voimien mukaan kukin Se ei ole minulta pois päinvastoin!

30 / Asukas- ja aluetoiminta Asukastoiminta ei ole politikointia eikä oman edun tavoittelua, vaan se on puhdasta kansalaisvaikuttamista parhaimmillaan. Jokainen asukas on tervetullut mukaan toimintaan! L A P P E E N R A N N A N K A U P U N K I Asukasyhteyshenkilö Pia Mantere

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri Sisällysluettelo Esipuhe.................................................................................

Lisätiedot

Demokratiatyöryhmän väliraportti. 7.4.2014 johtoryhmä

Demokratiatyöryhmän väliraportti. 7.4.2014 johtoryhmä 7.4.2014 johtoryhmä Salpausselän kuntajakoselvitys 1. Jos äänestämällä voisi vaikuttaa, se kiellettäisiin lailla. Demokratia kansanvalta; oikeus olla mukana päättämässä yhteisistä asioista. Näin kerrotaan

Lisätiedot

Valtuusto 23.6.2008 33

Valtuusto 23.6.2008 33 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINNON JA DEMOKRATIAN KEHITTÄMISRAPORTTI 22.5.2008 Valtuusto 23.6.2008 33 1 2 Raportin taustaksi Kuntien toimintaympäristö on muuttunut nopeasti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Kunnallishallintoon

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020 Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020 1. Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen tausta, toimijat sekä alueet 1.1. Mitä on kansalaistoimijalähtöinen

Lisätiedot

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Niina Rahikka-Räsänen ja Sanna Ryynänen Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Suomen Setlementtiliitto ry:n Uusi paikallisuus -hankkeen kehitysprojekti osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksien

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Osallistuvan budjetoinnin ja palvelumuotoilun pilotointi Tesoman alueen kehittämisessä

Osallistuvan budjetoinnin ja palvelumuotoilun pilotointi Tesoman alueen kehittämisessä Osallistuvan budjetoinnin ja palvelumuotoilun pilotointi Tesoman alueen kehittämisessä Osallistuva budjetointi -pilotin loppuraportti, helmikuu 2015 Tampereen kaupunki, Oma Tesoma -hanke Tanja Koivumäki

Lisätiedot

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

Miten saada eri alueiden ja kuntalaisryhmien ääni tasapuolisesti kuulumaan? Imatra/Voimistuvat Kylät 14.10.2011 Päivi Kurikka, erityisasiantuntija

Miten saada eri alueiden ja kuntalaisryhmien ääni tasapuolisesti kuulumaan? Imatra/Voimistuvat Kylät 14.10.2011 Päivi Kurikka, erityisasiantuntija Miten saada eri alueiden ja kuntalaisryhmien ääni tasapuolisesti kuulumaan? Imatra/Voimistuvat Kylät 14.10.2011 Päivi Kurikka, erityisasiantuntija 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät

Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät Helsingin kaupungin sosialivirasto. Selvityksiä 2007:5 Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät Riitta Halttunen-Sommardahl HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD

Lisätiedot

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla Kansalaiskanavahankkeen julkaisut Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla VUOROVAIKUTUKSEN TYÖKALUJA ALUEEN TOIMIJOILLE Asiakasosallisuuden itsearviointityökirja Kanavaopas Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas Jari Latvalahti VJari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas KL-Kustannus Oy KL-Kustannus Oy, ISBN 978-951-563-922-6 Paul Martin Printservice Oy, Helsinki 2015 Kannen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Siru Korkala Lotta Ruokanen. Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita

Siru Korkala Lotta Ruokanen. Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita HELSINKI 2008 raportteja 64 Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita Siru Korkala Lotta Ruokanen Siru Korkala Lotta Ruokanen Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston

Lisätiedot

ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA

ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA Tuula Heikkinen Yhteisöviestinnän aineopinnot proseminaari -tutkielma Kevät 2009 Kuopion kesäyliopisto Sisällys 1 JOHDANTO 5 1.1 Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

VERKKOMEDIA OSALLISTUMISEN VÄLINEENÄ CASE TAMPEREEN KAUPUNKISUUNNITTELUPELI

VERKKOMEDIA OSALLISTUMISEN VÄLINEENÄ CASE TAMPEREEN KAUPUNKISUUNNITTELUPELI TAMPEREEN YLIOPISTO Jari Seppälä VERKKOMEDIA OSALLISTUMISEN VÄLINEENÄ CASE TAMPEREEN KAUPUNKISUUNNITTELUPELI Kaupunkisuunnittelun ja Internetin interaktiivisuuden yhdistävä evaluointitutkimus Tiedotusopin

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

Kuulemisesta kuuntelemiseen

Kuulemisesta kuuntelemiseen Turun kaupunki Kuulemisesta kuuntelemiseen Vaikuttajaryhmien perehdytykseen Wallin Noora Sisällysluettelo 1.0 Neuvoston rooli... 2 1.1 Keitä edustetaan... 2 1.2 Miksi ja miten edustetaan... 2 1.3 Neuvoston

Lisätiedot

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu Opetusministeriö Undervisningsministeriet Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu oppilaskunnan ohjaavan opettajan opas Opetusministeriön julkaisuja 2005:19 Leena Nousiainen Ulla Piekkari Osallistuva

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Kansalaisen vaikuttamisopas

Kansalaisen vaikuttamisopas Kansalaisen vaikuttamisopas 6 2012 Oma ääni kuuluviin! Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Me Itse ry Kuva Hanna Rajakangas Mihin asioihin sinä haluat vaikuttaa? Tämän lehden teemana on vaikuttaminen. Vaikuttaa

Lisätiedot