KUNNANHALLITUS No 19/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUS No 19/2013"

Transkriptio

1 164 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 19/2013 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no ,92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Ilmoitusasiat. Luottamushenkilöiden palkkiot vuodelle Lausunto Julkisen hallinnon asiakaspalvelujen kehittämishankkeen loppuraportista. Vuoden 2013 talousarvion toteutuminen. Korkotukilainatarjousten pyytäminen. Ely-keskuksen kysely taksilupien määrästä. Asuntojen vuokrien tarkistus. Lausuntopyyntö Länsirannikon (Mustasaari,Närpiö, Kaskinen,Kristiinankaupunki) ympäristösuojelumääräyksistä. Puolivuosikatsaus 2013, ensimmäisen kuuden kuukauden toteutuma, llky. Liikelaitoskuntayhtymän talouden kuukausiseuranta/ heinäkuu Muut asiat. Kokouksen päättäminen. PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Karijoen kunnanvirastossa Merk. Timo Hautaviita Viljo Kurvinen Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanjohtaja JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja Viljo Kurvinen, kunnanjohtaja

2 263 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖS- VALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Kunnanhallituksen kokoonpano v : varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Timo Hautaviita,pj Helena Parkkamäki Soile Luoma Salla-Maaria Yliviitala Erkki Viitikko,II-vpj Laura Rinne Terhi Röksä Petri Ahola Mirja Peräsaari Mikko Savolainen Seppo Tienhaara Jarmo Ohriluoma Marjo Ylikärppä Markku Leppinen Veli-Matti Niemelä,I-vpj Anne Niemelä. Kunnanvaltuuston puheenjohtajat: - puheenjohtaja Arja Harjunpää, - I-varapuheenjohtaja Jukka Kohtala, - II-varapuheenjohtaja Jaakko Järvenpää. Kunnanhallitus: Merkitään, että poissa oli Erkki Viitikko, joka saapui 267 :n kohdalla klo Poissa oli Marjo Ylikärppä ja hänen tilalla oli varajäsen Markku Leppinen. Poissa oli kv pj Arja Harjunpää. Hyväksyttiin, että Jenni Rankaviita osallistuu kokoukseen asiantuntijana. Kokous yksimielisesti todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 264 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (vuorossa Veli-Matti Niemelä ja Soile Luoma). Kunnanhallitus: Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi yksimielisesti valittiin Veli-Matti Niemelä ja Soile Luoma.

4 265 ILMOITUSASIAT. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi seuraavaa: -Suupohjan koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen esityslista. -Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Kuntarahoitus Oyj, Lainan korkovahvistus ,218 %, ensimmäinen korontarkistuspäivä Etelä-Pohjanmaan liitto, maakuntahallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

5 Kunnanhallitus No 19/ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VUODELLE Valmistelija/Lisätiedot: Viljo Kurvinen p sähköposti: Vuonna 2012 palkkiot pidettiin samana kuin vuonna Vuonna 2013 korotettiin puheenjohtajien vuosipalkkiota ja vaalilautakunnan palkkiota, muut pidettiin ennallaan. Nyt ehdotuksessa esitetään kokouspalkkioita korotettavaksi 3-5 euroa kokoukselta ja muut pidettäväksi ennallaan. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi luottamushenkilöiden palkkiot vuodelle 2014 seuraavasti: Yleinen toimikunta,johtokunta ym. Kokouspalkkio 45 Kunnanvaltuusto Puheenjohtajan vuosipalkkio 550 Kokouspalkkio 60 (koskee myös puheenjohtajan virkaja toimituspäiviä) Kunnanhallitus Puheenjohtajan vuosipalkkio 550 Kokouspalkkio 60 e (koskee myös puheenjohtajan virkaja toimituspäiviä) Tarkastuslautakunta Kokouspalkkio 60 Lautakunnat Kokouspalkkio 45 (nämä tarkoittavat myös tarkastus-, toimituspäiväpalkkioita) Vaalilautakunnan palkkio vaalipäivältä 120

6 Pöytäkirjan tarkastus Kun valitaan pöytäkirjan tarkastajat 5 Matkakustannusten korvaukset, päivärahat, majoittumiskorvaukset maksetaan luottamushenkilöille luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan. KVTES:n, OVTES:n ja TTES:n alaisille viranhaltijoille / työntekijöille maksetaan kokouksiin osallistumisesta samansuuruinen kertapalkkio kuin ko. toimielimen kokouspalkkio on. Teknisen sopimuksen alaisille viranhaltijoille/työntekijöille maksetaan samansuuruinen kokouspalkkio kuin ko. toimielimen kokouspalkkio on. Palkkiot maksetaan puolivuosittain. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

7 267 LAUSUNTO JULKISEN HALLINNON ASIAKAS- PALVELUJEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPU- RAPORTISTA. Valtiovarainministeriö asetti julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen toimikaudelle Asiakaspalvelu 2014-hankkeen perustana on pääministeri Kataisen hallituksen ohjelmassa yhteispalvelulle asetetut tavoitteet, jotka ovat seuraavat: - Luodaan koko maassa kuntatasolle kattava yhteispalvelupisteiden verkko. Määritellään jokaisessa yhteispalvelupisteessä vähintään etäpalveluna saatavilla olevat valtion, kuntien ja eri viranomaisten palvelut. - Selvitetään kuntien mahdollisuudet toimia yhteispalvelupisteiden vastuuviranomaisina ja ainoana keskeisenä asiakasrajapintana julkisiin palveluihin. Asiakaspalvelu hanke ehdottaa uutta lainsäädäntöä, jonka mukaan kunnat vastaavat julkisen hallinnon yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustamisesta ja ylläpitämisestä. Yhteisissä palvelupisteissä tarjotaan aina kunnan omat asiakaspalvelut ja ne valtion viranomaisten palvelut, joissa käyntiasiointia on eniten. Vähintään 90 prosentilla palvelupisteen vaikutusalueen asukkaista on pisteeseen enintään 40 kilometrin matka. Hallitusohjelman mukaan koko maassa luodaan kuntatasolle kattava yhteispalvelupisteiden verkko ja määritellään jokaisessa yhteispalvelupisteessä vähintään etäpalveluna saatavilla olevat valtion, kuntien ja eri viranomaisten palvelut. Lisäksi selvitetään kuntien mahdollisuudet toimia yhteispalvelupisteiden vastuuviranomaisena ja ainoana keskeisenä asiakasrajapintana julkisiin palveluihin.

8 Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat: 1. Asiakas saa julkisen hallinnon palvelut yhteisistä asiakaspalvelupisteistä (yhden luukun periaate). 2. Julkisen hallinnon yhteiset asiakaspalvelupisteet sijaitsevat kohtuuetäisyydellä asukkaista. 3. Julkisen hallinnon yhteiset asiakaspalvelupisteet lisäävät hallinnon tehokkuutta ja taloudellisuutta. Hankkeen loppuraportissa ehdotetaan seuraavaa: Julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta säädetään lailla. Kunnat vastaavat yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustamisesta ja ylläpitämisestä. Yhteisissä pisteissä tarjoavat lain nojalla aina palveluitaan ylläpitäjäkunnan lisäksi poliisin lupahallinto, verohallinto, maistraatit, TEtoimistot mukaan lukien työvoiman palvelukeskukset sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Lakisääteisten asiakaspalvelupisteiden lisäksi on mahdollista perustaa myös sopimusperusteisia palvelupisteitä paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden mukaisesti. Asiakas saa yhteisissä asiakaspalvelupisteissä näiden viranomaisten kattavat asiakaspalvelut. Henkilökohtaista käyntiasiakaspalvelua tarjoavat kunnan palveluksessa olevat palveluneuvojat. Kun palvelu edellyttää viranomaisen toimialan tuntemusta, palvelua antaa viranomaisen palveluksessa oleva asiantuntija joko etäyhteydellä tai asiakaspalvelupisteessä paikan päällä. Asiakas ohjataan ensisijaisesti käyttämään sähköisiä palveluja, mikäli hänen tarvitsemansa palvelu on sähköisenä saatavilla. Etäyhteydellä toteutettava palvelu sisältää asiantuntijan henkilökohtaisen kohtaamisen lisäksi mahdollisuuden asiakirjojen yhtäaikaiseen

9 tarkasteluun sekä sähköisten asiakirjojen täyttämiseen, opastamiseen ja eteenpäin lähettämiseen palvelutapahtuman aikana. Palvelupisteverkon lähtökohtana on, että vähintään 90 %:lla pisteen vaikutusalueen asukkaista on pisteeseen enintään 40 kilometrin matka maanteitse tai rautateitse. Palveluverkko mahdollistaa asiakaspalvelutoiminnan tuottavan ja tehokkaan järjestämisen. Yhteinen asiakaspalvelupiste perustettaisiin 164 tai 129 kuntaan. Valtion varoista maksetaan kunnalle korvaus valtion viranomaisten asiakaspalvelutehtävien hoitamisesta. Korvauksesta osa maksetaan perusosana ja osa asiakastapahtumasuoritteiden perusteella. Toiminta edellyttää ICT-järjestelmiä kuten julkaisujärjestelmä, asiakaspalvelujärjestelmä ja varausjärjestelmä etäpalvelulle, joten toimitilan on täytettävä tietyt vähimmäisvaatimukset. Kunta vastaa pisteissä työskentelevien palveluneuvojien rekrytoinnista. Palveluneuvojat tulevat koostumaan pääosin kuntien asiakaspalveluhenkilöstöstä, nykyisten yhteispalvelupisteiden palveluneuvojista ja valtion palveluntuottajien palveluksesta mahdollisesti siirtyvästä henkilöstöstä. Siirtyminen valtiolta kunnan palvelukseen tapahtuu vapaaehtoisuuden pohjalta. Hallinnollisesta ohjauksesta vastaa valtiovarainministeriö. Yhteisen asiakaspalvelun käynnistäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen organisoidaan työskenteleväksi toimeenpanohankkeeksi.

10 Lain julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta ehdotetaan tulevan voimaan vuonna Ensimmäiset yhteiset asiakaspalvelupisteet aloittaisivat toimintansa vuoden 2015 alussa. Siirtyminen yhteiseen asiakaspalveluun tapahtuisi vaiheittain vuoteen 2020 mennessä. Hankkeen väliraportti on valmistunut ja se hyväksyttiin hankkeen päätyöryhmässä Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä linjasi yhteisen asiakaspalvelun palveluvalikoimaa ja palvelupisteverkostoa Hankkeen loppuraportti ja hallituksen esitysluonnos laiksi julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta valmistuvat mennessä. Hallituksen esitysluonnos on toimitettu lausuntokierrokselle kesäkuussa hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän käsittelyn jälkeen. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2013 ja uuden lain on tarkoitus tulla voimaan vuonna Siirtymäaika uuteen järjestelmään on perustettavien palvelupisteiden määrästä riippuen 3-5 vuotta. Hankkeessa ovat mukana keskeiset julkisen hallinnon asiakaspalvelujen tuottajat, henkilöstöjärjestöt sekä Itella Oyj. Suupohjan alueella yhteispalvelupiste sijaitsisi Kauhajoella ja Teuvalla sekä 129 että 164 palvelupisteen mallissa. Myös mm. Kristiinankaupunkiin ja Merikarvian kuntaan on kaavailtu yhteispalvelupistettä molemmissa malleissa. Karijoella ei palvelupistettä ole kaavailtu kummassakaan em. malleista. Nykyisin Karjoella tarjotaan yhteispalveluna Kelan palveluja kunnanvirastossa.

11 Valtiovarainministeriö pyytää kuntien lausuntoa Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportista ja siihen liittyvästä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Linkit loppuraporttiin, hallituksen esitysluonnokseen (loppuraportin liitteenä) ja hankkeen alatyöryhmien raportteihin löytyvät osoitteesta: Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä annetun lausunnon Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportista oheisen liitteen no 89 mukaisesti. Kunnanhallitus: Merkitään, että Erkki Viitikko saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

12 268 VUODEN 2013 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN. Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Viljo Kurvinen, puh sähköposti: Merkitään, että jäljennös vuoden 2013 talousarvion toteutumisesta ajalta liitteenä no 90. Talousarvion arvioiduista toimintatuloista 1,2 milj. eurosta on kertynyt 0,717 milj. euroa eli 61,1 %. Toimintakulut em. aikana 6,143 milj. euroa arvioidusta 9,4 milj. eurosta eli käyttö 65,3 % arvioidusta. Vuosikate n. 0,353 milj.euroa. Toteutumassa llky:n menot on kirjattu talousarvion mukaisena, joka llky:n arvion mukaan olisi ylittymässä vuositasolla kesäkuun lopun 2013 arvion mukaan n euroa. Toteutumasta puuttuu tammi-elokuun vak.maksut, ym. maksuja arviolta noin euroa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2013 talousarvion toteutumisen liitteen no 90 mukaisesti ja saattaa tiedoksi valtuustolle. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

13 269 KORKOTUKILAINATARJOUSTEN PYYTÄMINEN. Saliininkodin laajennukseen on suunniteltu otettavaksi korkotukilainaa euroa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää euron korkotukilainasta tarjoukset seuraavilta: - Suupohjan Osuuspankki, - Kristiinankaupungin Säästöpankki, - Keva (Kuntien Eläkevakuutus), - Kuntarahoitus Oyj, - Danske Bank Oyj, - Handelsbanken, - Nordea Pankki Suomi Oyj, Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

14 270 ELY-KESKUKSEN KYSELY TAKSILUPIEN MÄÄRÄSTÄ. Valmistelija/Lisätiedot: Viljo Kurvinen p sähköposti: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa taksien riittävyydestä, esteettömän kaluston määrästä sekä taksipalvelujen laadusta alueellaan. Taksipalvelujen riittävyyden osalta pyydetään huomioimaan erityisesti sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet. Tietoa pyydetään myös siitä, kuinka monella on oikeus käyttää esteetöntä autoa. Liikelaitoksen ilmoituksen mukaan Karijoella on oikeus käyttää esteetöntä autoa 13 henkilöllä. Tämän viestin liitteenä ovat edellisen taksilupien enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaiset kuntakohtaiset taksilupamäärät. Karijoella lupia on yhteensä 5 kpl, joista henkilöautot 4 kpl ja esteettömät 1 kpl. Lausunto tulee toimittaa mennessä. Ehdotus: Lausuntona kunnanhallitus esittää: Tiedon mukaan Karijoen kunnassa on tällä hetkellä taksilupia 6 kpl eli 1 lupa n. 250 asukasta kohti. Lupamäärää tulee säilyttää nykyisellään. Kunnan väestörakenne on vanhusvoittoinen, yli 65-vuotiaiden osuus on n. 27 prosenttia. Julkista liikennettä vähän, lähinnä kouluvuoroja kouluaikoina. Kesällä julkinen liikenne olematonta, viikonloppuisin ei laisinkaan. Terveyskeskuksen vuodeosastopaikat sijaitsevat pääasiassa Kauhajoella, erikois-sairaanhoitopalvelut hankitaan pääasiassa Seinäjoelta. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

15 Kunnanhallitus No 19/ ASUNTOJEN VUOKRIEN TARKISTUS. Vuokrasopimusten mukaan vuokria tarkistetaan elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti. Aravavuokriin sovelletaan niistä annettuja säännöksiä. Kiinteistökustannuksia ovat nostaneet erityisesti sähkö- ja lämpökustannusten voimakas nousu. Samoin kohonneet palkkakustannukset ja muut hoitokulut. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää tarkistaa asuinhuoneistojen vuokria kiinteistökustannusten nousun vuoksi seuraavasti lukien: 1. Vapaarahoitteiset asunnot: - perusindeksinä (elinkust.ind. 1951=100) elokuun 2012 indeksiluku (1865) ja tarkistusindeksinä elokuun 2013 indeksiluku (1888), tarkistus lähtien, 2. Aravahuoneistot: - korotetaan keskivuokria 0,15 /m2/kk Vuokratalo A,B,C, sekä 0,13 /m2/kk Vuokratalo I ja 0,18 /m2/kk Vanhustentalo (peruskorj.) Hoitomenovuokraan puolet, puolet pääomamenovuokraan. 3. Muut korvaukset: - vesimaksut +5 %, - saunamaksu 8 /henkilö/kk, - autokatos 12 /kk, - pihalla olevista autolämmityspylväistä peritään käyttäjältä sähkökorvausta 10 /kk joulu-helmikuulta. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

16 272 Lausuntopyyntö Länsirannikon (Mustasaari, Närpiö, Kaskinen, Kristiinankaupunki) ympäristönsuojelumääräyksistä. Kaskisten, Kristiinankaupungin ja Närpiön kaupungeille ja Mustasaaren kunnalle on laadittu luonnos ympäristönsuojelumääräyksiksi perusteluineen. Ympäristöjaosto pyytää nyt lausuntoja luonnoksesta ja perusteluista. Luonnos ja perustelut ovat julkisesti nähtävillä Länsirannikon ympäristöyksikön Mustasaaren, Kristiinankaupungin ja Närpion osastoilla. Ympäristönsuojelumääräykset lähetään esityslistan liitteenä. Ehdotus: Karijoen kunnalla ei ole huomauttamista esitettyjen ympäristönsuojelumääräyksien johdosta. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

17 273 Puolivuosikatsaus 2013, ensimmäisen kuuden kuukauden toteutuminen/llky. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Johtokunta : Valmistelija / lisätiedot: sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Lehtinen, puh Johtokunta 143 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt liikelaitoskuntayhtymän talousarvion vuodelle 2013 ja taloussuunnitelman vuosille Edelleen johtokunta on hyväksynyt talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle Hyväksytyn talousarvion ja käyttösuunnitelman mukaan käyttötalouden toimintakulut ovat euroa ja toimintatuotot euroa, jolloin toimintakatteeksi jää Poistojen jälkeen ( euroa) tilikauden tulokseksi jäi ,00 euroa. Johtokunta on käsitellyt talousarvion muutosta , jolloin liikelaitoskuntayhtymän toimintatuotot ovat talousarvion muutoksen jälkeen ,00 euroa, toimintamenot ovat ,00 euroa, jolloin toimintakatteeksi jää ,00 euroa. Poistot ovat yhteensä ,00 euroa. Tällöin tilikauden tulokseksi jää 0 euroa. Liikelaitoskuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää johtokunta. Vuoden 2013 talousarviossa palvelualueitten määrärahojen sitovuustasoksi johtokuntaan nähden on määrätty nettoperiaate. Talousarviossa

18 toimielimelle sitovana hyväksyttyjä nettomäärärahoja (=toimintakate) ei saa ylittää. LLKY on velvollinen raportoimaan toiminnasta ja taloudesta. Lisäksi LLKY on velvollinen antamaan merkittävistä talouden muutoksista ilmoituksen kunnille ja yhteistoimintalautakunnalle. Puolivuosikatsauksen tarkoituksena on talouden ja toiminnan seuraaminen siten, että niille asetettujen tavoitteiden toteutumista voidaan ohjata ja tarvittaessa tehdä muutoksia talousarvioon hyvissä ajoin talousarviovuoden kuluessa. Mikäli tarkastelussa kehityksen havaitaan poikkeavan asetetuista tavoitteista, on talousarvion perusteisiin välittömästi puututtava ja tehtävä tarvittavat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Talouden toteutuminen Ulkoisista/sisäisistä toimintakuluista on kesäkuun loppuun mennessä kirjattu käytetyksi ,32 euroa (51,3 %). Toimintatuottoja on kirjattu ,46 euroa (48,9 %), joista jäsenkuntien maksujen osuus on ,00 euroa (sisältää toimeentulotuen valtionosuuden). Toimintakate oli kesäkuun lopussa ,86 euroa alijäämäinen verrattuna talousarvion tasaiseen toteutumaan. Tilikauden tulos näytti poistot ,44 euroa ja rahoitusmenot ,13 euroa mukaan lukien ,43 euroa alijäämäiseltä verrattuna talousarvion tasaiseen toteutumaan. Nämä tiedot pitävät sisällään oman toiminnan ja erikoissairaanhoidon. Tammikuulla on tehty omaishoidon tukeen ennakkokirjaus arvoltaan ,08 euroa. Kirjauksen tarkoituksena on helpottaa talouden seurantaa, koska normaalisti ko. meno kirjautuu kuukauden viiveellä. Kirjaus puretaan tilinpäätöksen yhteydessä, kun todelliset kustannukset ovat tiedossa.

19 Puolivuosikatsausta varten on sisäisillä siirroilla kirjattu menoja tunnisteille niiden perusteiden mukaan, joilla talousarvio 2013 on laadittu (yhteispäivystys, diagnostiset palvelut sekä työterveyshuolto). Kirjausten vaikutus toimintakatteeseen palvelualueiden sisällä on 0 euroa. Talousarvion toteutuma on esitetty talousarvion sitovuustasolla. Sosiaalipalveluissa ja hoidon ja hoivan palveluissa on esitetty myös ydinprosessien talousarvion toteutumat. Talousarvion toimintakate (ei sisällä poistoja) on toteutunut palvelualueittain oman toiminnan osalta seuraavasti: - Sosiaalipalveluiden toimintakate osoitti alijäämää euroa (tot. % 53,7). Sosiaalipalveluiden talousarvion toteutuman ylitys ilman toiminnallisia muutoksia on vaarassa nousta n euroon, mutta toiminnallisten muutosten jälkeen ylityksen arvioidaan jäävän n euroon. - Hoidon ja hoivan palveluissa toimintakatteen alijäämäksi on toteutunut euroa (tot. % 51,4). talousarvion toteutuman ylityksen arvioidaan olevan n euroa. - Ympäristöpalvelujen toimintakatteen toteutuma oli euroa, Ympäristöpalvelut ovat pysyneet talousarviossaan, alitus tasaiseen toteutumaan on n euroa. - Sisäisen tukipalvelun toimintakatteen toteutuma on euroa. Luku sisältää kuntien maksuosuudet. Voidaan todeta, että sisäinen tukipalvelu pysyy budjetissa, alituksen arvioidaan olevan laskennallisesti n euroa.

20 Erikoissairaanhoidon osalta toimintakate näytti alijäämää euroa (tot. % 54,4). Ylityksen arvioidaan olevan talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna n. 2,4 milj. euroa. Laaditun ennusteen mukaan talousarvion ylitys olisi n euroa. Arvioitu ylitys johtuu mm. osittain tulokertymän alituksesta. Sosiaalipalveluissa tuloja on kertynyt vasta n euroa (tot. % 37,1). Poikkeama johtuu pääsääntöisesti projektituloista, koska tulot kertyvät viiveellä. Muutoin asiakasmaksutulot kertyvät tasaisen toteutuman mukaan. Kokonaisuudessaan tulokertymän arvioidaan jäävän n euroa alle talousarvion. Suurin osa ylityksestä selittyy kasvaneilla menoilla. Laadittaessa liikelaitoskuntayhtymän ja palvelualuetasoisia ennusteita talouden toteutumasta on ennusteena käytetty myös palvelualueiden arviota loppuvuoden toteutumasta. Menolajeittain tarkasteltuna suurin ylitystä aiheuttava kokonaisuus on henkilöstömenot, jonka toteutumaprosentti on 51,5 %. Palkkoihin varattiin talousarvio 2013 laadittaessa vain 1,5 % korotus. Lisäksi jaksotettujen palkkakulujen kertymä vaikuttaa ylitykseen. Jaksotettuihin palkkoihin vaikuttaa mm. se, että lomia jää pitämättä. Palvelujen ostot aiheuttavat miltei samansuuruisen ylityksen (tot. % 51,4). Tässä on mukana myös erikoissairaanhoidon ostot. Avustukset ylittävät talousarvion samansuuruisesti (tot. % 51,6). Avustuksissa on mukana toimeentulotuki, henkilökohtainen apu ja omaishoidon tuki. Jäsenkuntakohtainen ennuste lopullisesta maksuosuudesta ja tasauslaskusta muodostuu vahvistettujen perusteiden mukaisesti:

21 TP 2012 TA 2013 ENN 2013 TASAUS %/2012 % /TA Isojoki ,04-1,24 Karijoki ,41 7,89 Kauhajoki ,13 4,01 Teuva ,45 5,57 Yhteensä ,51 4,01 Tarkemmat tiedot toiminnasta ja taloudesta ilmenevät esityslistan lisätietona olevasta vuoden 2013 puolivuosikatsauksesta. Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi puolivuosikatsauksen 2013, joka toimitetaan myös yhtymäkokoukselle, yhteistoimintalautakunnalle, jäsenkunnille ja tarkastuslautakunnalle. Lisäksi johtokunta edellyttää, että johtokunnalle valmistellaan selvitystoimenpiteistä, jotka voidaan tehdä kuluvan vuoden aikana säästöjen löytämiseksi. Khall 273 Käsittely: Jäsen Nummela poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn alkaessa, joten hänen tilalleen pöytäkirjan tarkastajaksi tästä :stä lukien valittiin Linda Leinonen. Sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Lehtinen oli läsnä hyväksyttynä asiantuntijana asian käsittelyn ajan. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Puolivuosikatsaus 2013 on pöytäkirjan erillisenä liiteenä1/ ( Dnro D/392/ /2013) Puolivuosikatsaus on lähetetty erillisenä sähköisesti. Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee toteutuman tiedokseen ja yhtyy johtokunnan päätökseen selvitystoimenpiteistä, joita voidaan tehdä jo kuluvan vuoden aikana säästöjen löytämiseksi. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

22 274 Liikelaitoskuntayhtymän talouden kuukausiseuranta/ heinäkuu Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Johtokunta : Valmistelija / lisätiedot: sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Lehtinen, puh Johtokunta 142 Palvelusopimuksen mukaan liikelaitoskuntayhtymä raportoi yhteistoimintalautakunnalle talouden toteutumisesta palvelualueittain kuukausittain. Esityslistan lisätietona on raportti heinäkuu 2013 tilanteesta. Kirjanpito on heinäkuun loppuun saakka valmis, joten kohtuullisen luotettava raportointi on mahdollista. Tiedossa olevat puutteet ja varaus pienempiä/satunnaisia puutteita ja tilinpäätöksen yhteydessä toteutuvia laskutuksia varten on otettu huomioon ennusteissa. Kyseessä on vuoden kuudes talousarvion toteutumaennuste. Raporttiin on lisätty vertailutietona vuoden 2012 heinäkuun lopun talouden toteutumavertailuluvut. Vuoden 2013 talousarvion tulos on talousarvion muutoksen jälkeen 0 (johtokunta ). Teuvan kunnanvaltuusto on hyväksynyt lisämäärärahan talousarviossa Teuvan tunnisteella olleen alijäämän osalta. Heinäkuun lopun alijäämä on kirjanpidon mukaan ,97 euroa ja koko vuoden alijäämäksi arvioidaan nyt n Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat hiukan pienentyneet lisää heinäkuun talousarvion toteutumassa.

23 Yhtymässä on käynnissä vuoden 2012 loppupuolella valmistuneen ja vuoden 2013 puolella pääosin hyväksytyn sopeuttamisohjelman mukaisten toimenpiteiden valmistelu. Tästä huolimatta lisätalousarvion tarve on erikoissairaanhoidon osalta välttämätön ja ehkä eräiden muidenkin palvelujen osalta tarpeellinen. Tuotteistuksen pohjalta on tehty kuntalaskutus ajalta Kuntalaskutusyhteenveto on esityslistan lisätietona. Verrattuna heinäkuun talousarvioennusteeseen, tuotteistuksen kuntalaskutus olisi seuraava: Kuntalaskutus Talousarvioennuste 07/2013 (58,3 %) Tuotteistuksen kuntalaskutus Isojoki Karijoki Kauhajoki Teuva Yhteensä Vertailtaessa tuotteistuksen kuntalaskutusta talousarvion toteutumaan palvelualue- ja ydinprosessitasolla on huomioitava, että talousarvion toteutumatiedot eivät sisällä osuuksia yhteisistä kustannuksista toisin kuin tuotteistuksen kuntalaskutus. Lisäksi tuotteistuksen kuntalaskutuksessa on syytä huomioida heinäkuun lomajakson näkyminen suoritteiden määrässä. Sosiaalipalvelujen tuotteistus pyritään toteuttamaan syksyn aikana. Tuotteistuksen tietoja käytetään vuoden 2014

24 talousarvion valmistelussa vertailutietona ja tuotteistuksen käyttöönoton valmiutta arvioidaan tilaajan kanssa. Asian lisätietona on kirjanpidon kuukausiraportti saakka sekä tuotteistuksen kuntalaskutusraportti Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi heinäkuun 2013 lopun talouden toteuman ja päättää saattaa sen yhteistoimintalautakunnan tiedoksi. Khall 274 Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee toteuman tiedokseen. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

25 275 MUUT ASIAT. Susiluolan kehittäminen: Karijoen ja Kristiinan edustajien yhteistapaamisessa yhtenä keskustelun aiheena oli Susiluolan jatkokehittäminen. Ensisijaisena tehtävänä olisi saada luolan tutkimusten/kaivausten jatko käyntiin yhdessä Museoviraston/GTK:n kanssa, työn rahoittaminen, Näyttelyn/Opastuskeskuksen jatko. Työryhmässä voisi olla kaksi edustajaa kummastakin kunnasta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen valita Karijoen edustajiksi työryhmään Carita Latikan ja Antti Rajamäen. Työryhmän kokoonkutsujana voisi olla Päivikki Piiroinen Kristiinankaupungista. Työryhmän tehtävänä olisi miettiä, kuinka Susiluolan kehittämisessä olisi edettävä. Valtuustoseminaari: Aiheena mm. sote-lausunto, kuntarakenneasiat. Merkittiin tiedoksi. Seminaari on

26 276 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN. Kokous katsottiin päättyneeksi klo Merkitään, että matkakorvausliite on pöytäkirjan liitteenä no 91. Valitusosoitus: Valitusosoitus on liitteenä no 92.

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 10/2015 KOKOUSAIKA 04.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 142 143 144 145 146 147 148

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013 66 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2013 KOKOUSAIKA 04.07.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 196 197 198 199 64 200

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 16/2013

KUNNANHALLITUS No 16/2013 115 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 16/2013 KOKOUSAIKA 22.08.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 230 231 232 233 75 234 76 235 77

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012 50 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 04/2012 KOKOUSAIKA 22.03.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 37 38 39 40 41 13 42 43

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 20/2013

KUNNANHALLITUS No 20/2013 190 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 20/2013 KOKOUSAIKA 09.10.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 277 278 279 280 93 281 94 282 94a

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 05/2015 KOKOUSAIKA 09.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 87 88 89 90 91 21 92 22 93

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2015 70 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 03/2015 KOKOUSAIKA 19.02.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 32 33 34 35 36 37 38 39

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 04/2014 KOKOUSAIKA 17.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 38 39 40 41 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS KOKOUSAIKA 13.02.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Keskeiset julkisen hallinnon palvelut yhteisistä asiakaspalvelupisteistä

Keskeiset julkisen hallinnon palvelut yhteisistä asiakaspalvelupisteistä Keskeiset julkisen hallinnon palvelut yhteisistä asiakaspalvelupisteistä Kuntamarkkinat 11.9.2013 Hallitusneuvos, yksikön päällikkö Tarja Hyvönen Kehittämisjohtaja Marko Puttonen Finanssineuvos Teemu Eriksson

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 1/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 1/2012 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 1/2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 16.55 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Valtuusto 16.12.2014. Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Valtuusto 16.12.2014. Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Asiakaspalvelu. - Yhdessä palvelut lähelle. Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen

Asiakaspalvelu. - Yhdessä palvelut lähelle. Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen Asiakaspalvelu 2014 - Yhdessä palvelut lähelle Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportti 14/2013 Hallinnon kehittäminen Asiakaspalvelu2014 Yhdessä palvelut lähelle Julkisen hallinnon

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 01/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 01/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 01/2013 KOKOUSAIKA 07.01.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 1 4 2 5 3 6 4 7 8

Lisätiedot

Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko

Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 24.11.2014 klo 15.00-18.10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 160 161 162 163 164 165 166 167 169 170 171 172 Kunnanhallitukselle

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 5 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 14.4.2009 klo 15.00 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot