KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012"

Transkriptio

1 50 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 04/2012 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no ,16 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Ilmoitusasiat. Nuorten työllistäminen. Vuoden 2011 talousarvion toteutuminen/ylitykset. Talousarviolainan ottaminen/velkakirjan hyväksyminen. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys- ja päihdestrategia Tupaantuliaislahja/Thor Malm ja Tuulikki Malm. Tupaantuliaislahja/Janne Törmä. Ara:n päätös ehdollinen varaus erityisryhmien investointiavustuksen/korkotukilainan hyväksyminen. Pykälä nähtävänä kunnanvirastossa. Toimintojen seuranta/selvitys kunnanhallitukselle. Kokouksen päättäminen. PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Karijoen kunnanvirastossa Merk. Arja Harjunpää Viljo Kurvinen Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanjohtaja JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja Viljo Kurvinen, kunnanjohtaja

2 51 37 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖS- VALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Kunnanhallituksen kokoonpano v : varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Arja Harjunpää,pj Elisa Yli-Hannula Timo Hautaviita, II-vpj. Arto Korkeamäki Soile Luoma, Mirja Peräsaari Erkki Viitikko Jari Eloranta Ahti Malm Seppo Mäki-Marttunen Jarmo Ohriluoma Carita Latikka Marjo Ylikärppä Sinikka Muurimäki Anne Niemelä,I-vpj Veli-Matti Niemelä. Kunnanvaltuuston puheenjohtajat: - puheenjohtaja Antti Seppälä, - I-varapuheenjohtaja Jukka Kohtala, - II-varapuheenjohtaja Kim Tasanko. Merkitään, että poissa oli Ahti Malm. Kokous yksimielisesti todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Merkitään, että kokouksen aluksi palveluohjaaja Maarit Tammisto esitteli ikäihmisten perhehoitoa.

3 52 38 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN. Kunnanhallitus päättää valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (vuorossa Soile Luoma ja Erkki Viitikko). Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi yksimielisesti valittiin Soile Luoma ja Erkki Viitikko.

4 53 39 ILMOITUSASIAT. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi seuraavaa: -Kuntarahoitus Oy, yhtiökokouskutsu Väestörekisterikeskus Äänestysaluejaon muutoksen ilmoittaminen. -Valtiovarainministeriö Kuntien yhteistoiminta-avustuksen hakeminen. -Suupohjan koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen esityslista. -Kiinteistö Oy Pohjanmaan Nikkarikeskus, yhtiökokouskutsu Kunnallinen työmarkkinalaitos, yleiskirje 3/2012. Terveydenhuoltoalan työntekijöiden eettinen rekrytointi. -Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja. -Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, valtuuston kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Etelä-Pohjanmaan liitto, maakuntavaltuuston kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Suupohjan koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Suupohjan koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen esityslista. -Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, yhtymähallituksen esityslista. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

5 54 40 NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN. Vuonna 2011 kunta myönsi tukea työnantajalle, joka työllisti nuoren. Työllistämisen ehdot olivat seuraavat: - kunta myöntää 180 euron tuen työnantajalle, joka palkkaa karijokisen nuoren kesätyöntekijäksi vähintään 3 viikon ajaksi, - työntekijä on koululainen, opiskelija tai alle 25 vuotias työtön (alaikäraja; henkilö, joka täyttää kuluvana vuonna 14 vuotta), - avustusta ei myönnetä perheenjäsenille, - tukea myönnetään ensisijaisesti opiskelijalle, joka tarvitsee työharjoittelua, - tuki on verollista, - tuki suunnataan ensisijaisesti karijokisille työnantajille. Tuella työllistetty seuraavasti: - v nuorta - v v v v v v v v v v v v v v v v

6 55 Käytännön järjestelyistä huolehtii työvoimatoimisto, jonka selvityksen perusteella kunta maksaa tuen työnantajalle. Kunnanhallitus päättää hyväksyä nuorten työllistämisen vuonna 2012 samoilla perusteilla kuin vuonna 2011, tuki on 180. Työllistämiseen varataan työllisyystöistä. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

7 56 Khall 41 VUODEN 2011 TALOUSARVION TOTEUTU- MINEN/YLITYKSET. Merkitään, että jäljennös vuoden 2011 talousarvion toteutumisesta/ ylitykset on liitteenä no 13. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle - merkittäväksi tiedoksi vuoden 2011 talousarvion toteutumisen tämän hetkisen tilanteen, - hyväksyttäväksi määrärahojen ylitykset vuodelta 2011 liitteessä no 13 mainitulla tavalla. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

8 57 Kunnanhallitus No 01/2012 Kunnanhallitus No 03/2012 Kunnanhallitus No 04/2012 Khall 7 TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN./ VELKAKIRJAN HYVÄKSYMINEN. Kuluvan vuoden talousarvioon on merkitty lainamäärää otettavaksi euroa. Kunnanhallitus päättää pyytää euron talousarviolainasta tarjoukset seuraavilta: - Suupohjan Osuuspankki, - Kristiinankaupungin Säästöpankki, - Kuntien Eläkevakuutus, - Kuntarahoitus Oy, - Handelsbanken, - Sampo-pankki, - Nordea. Laina-aika 10 vuotta. Merkitään, että Marjo Ylikärppä katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin Khall 26 Tarjousten jättöaika päättyi klo Merkitään, että jäljennös tarjouksista, tarjouspyynnöstä on liitteenä no 8. Ehdotus kokouksessa. Merkitään, että Erkki Viitikko saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo Keskustelun aikana esittelijä ehdotti, että kunnanhallitus päättää ottaa euron talousarviolainan Kuntarahoitus Oy:ltä tarjouksen mukaisesti. Laina-aika 10 v. tasalyhennyksin puolivuosittain, korko 3 vuoden viitekorko+ marginaali 0,75 %. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

9 58 Kunnanhallitus No 04/2012 Khall 42 Kunnanhallitus päättää hyväksyä lainaa koskevan velkakirjan sellaisena kuin se on liitteenä no 14. Asia yksimielisesti jätettiin pöydälle. Liite poistetaan.

10 59 43 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYS- JA PÄIH- DESTRATEGIA Dnro D/441/ /2011 Aikaisemmat käsittelyt: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta / 183 Yhteistoimintalautakunta / 1 Valmistelija / lisätiedot: sosiaalipalvelujohtaja Esko Kiviniitty, puh , Johtokunta 183 Pohjanmaa-hankkeen/Välittäjä hankkeen tuella on kehitetty LLKY:n alueella mielenterveys- ja päihdepalveluja. Hoito- ja palveluketjut on mallinnettu ja on luotu Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys- ja päihdestrategia Päihde ja mielenterveysstrategian valmistelutyö käynnistyi kesäkuussa 2010 nykytilaselvityksiä kartoittamalla kaikkien neljän kunnan (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva) alueilla. Nykytilaselvitys tehtiin haastattelemalla sekä asiakkaita että viranhaltijoita. Syksyllä 2010 Välittäjä-hankeen ohjausryhmä asetti neljä työryhmää kokoamaan kehittämisajatuksia strategiaan liittyen. Ensimmäisen työryhmän tavoitteena oli miettiä päihdepalveluiden kehittämistä työikäisille ja ikäihmisille, erityisesti hoito - ja palveluketjujen kehittämistä ja osaamisen vahvistamista. Toisen työryhmän tavoitteena oli miettiä mielenterveystyön kehittämistä työikäisille ja ikäihmisille, erityisesti hoito- ja palveluketjujen kehittämistä ja osaamisen vahvistamista. Kolmannen työryhmän tavoitteena oli aikuisväestön mielenterveyttä edistävä ja päihteiden käyttöä ehkäisevän työn kehittäminen.

11 60 Neljännen työryhmän tavoitteena oli kehittää lasten ja nuorten mielenterveystyötä. Työryhmät kokoontuivat neljä kertaa (lukuun ottamatta lapset ja nuoret työryhmää, joka kokoontui kolme kertaa). Näiden neljän työryhmän tulosten perusteella hankkeen ohjausryhmä yhdessä hanketyöntekijän kanssa laati Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategian Hankkeen aikana aloitettu työ päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämiseksi jatkuu Potku-hankkeen toimesta. Strategia viedään tiedoksi yhteistoimintalautakuntaan sekä alueen kuntien tarvittaviin lautakuntiin ja valtuustoihin. Strategian seurantaa ja päivittämistä varten tulee asettaa seurantatyöryhmä, joka koostuu pysyvistä jäsenistä sekä erikseen kutsuttavista jäsenistä. Ryhmälle nimetään puheenjohtaja, joka vastaa sen koollekutsumisesta. Työryhmien toimintaohjelmat eli matriisit tarkistetaan joka toinen vuosi. Ensimmäisen kerran matriisit tarkistetaan keväällä vuonna 2012, huomioiden seuraavan vuoden talousarvion käsittely. Koko strategian toteutumista arvioidaan uuden strategian laatimisen yhteydessä vuoden 2014 aikana. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys- ja päihdestrategia on esityslistan lisätietona. Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategian ja esittää sen yhteistoimintalautakunnan ja kuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.

12 61 Lisäksi johtokunta nimeää oman edustajansa ohjausryhmään ja valtuuttaa liikelaitoskuntayhtymän johtajan nimeämään tarvittavat viranhaltijat ohjausryhmään. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Johtokunta nimesi ohjausryhmään johtokunnan edustajaksi Antti Seppälän Valmistelija / lisätiedot: peruspalvelujohtaja Erja Heikinniemi, puh , sähköposti; Yhteistoimintaltk 1 Mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisessä työikäisille ja ikäihmisille tärkeimmiksi kohteiksi nousivat hoito- ja palveluketjujen ajanmukaistaminen ja niiden moitteeton toiminta sekä henkilökunnan osaamisen vahvistaminen. Hoito- ja palveluketjujen kehittäminen kohdistuu vaiheisiin, jotka ovat asiakkaaksi tuleminen, asiakkaana oleminen, asiakkuuden päättyminen ja mahdolliset palveluaukot. Aikuisväestön edistävää ja ehkäisevää työtä pohtinut työryhmä asetti yhdeksi tavoitteeksi asenteisiin vaikuttamisen. Lasten ja nuorten mielenterveystyön tavoitteiksi on asetettu riittävästi tarjolla olevat, oikeaaikaiset ja laadukkaat palvelut, joissa ei ole päällekkäisyyksiä. Asiakirjassa esitetään myös ne toimenpiteet, jotka ovat jo strategian valmistelun aikana toteutuneet. Työryhmien yksityiskohtaisemmat toimenpideohjelmat aiheittain esitetään strategia-asiakirjan sivuilla Esityslistan lisätietona on Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys- ja päihdestrategia

13 62 Kokoukseen on kutsuttu asiantuntijana kuultavaksi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän depressiohoitaja Eeva Säntti. Peruspalvelujohtajan ehdotus: Yhteistoimintalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys- ja päihdestrategian sekä esittää sitä johtokunnan päätöksen mukaan kuntien valtuustoille. Käsittely: Merkitään, että depressiohoitaja Eeva Säntti oli läsnä kutsuttuna asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn ajan (klo ) poistuen ennen päätöksentekoa. Yhteistoimintalautakunnan päätös: Yhteistoimintalautakunta hyväksyi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveysja päihdestrategian Yhteistoimintalautakunta esittää strategian kuntien hallituksille ja edelleen valtuustoille tiedoksi Khall 43 Valmistelija / lisätiedot: Viljo Kurvinen, puh , sähköposti; Kunnanhallitus merkitsee tiedokseensuupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys- ja päihdestrategian Strategia esitetään edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Liite no 14. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

14 63 44 TUPAANTULIAISLAHJA/THOR MALM JA TUULIKKI MALM. Thor ja Tuulikki Malm ovat kauppakirjalla ostaneet Vuorela RN:o 8:132 ( ) nimisen tilan Karijoen kunnan Alakylästä. Hakijat ovat ryhtyneet käyttämään omakotitaloa pysyvään asumiseen oman ilmoituksensa mukaan Em. henkilö hakee kunnan myöntämää tupaantuliaislahjaa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt ehdot Vanhojen omakotitalon/osakehuoneistojen osalta ehtona on, että ostajan/ostajien tulee hankkia koko asunnon omistus itselleen, kaikkien ostajien on käytettävä asuntoa pysyvään asumiseen eivätkä he ole aikaisemmin omistaneet osuutta ko. asunnosta. Lahja maksetaan aikaisintaan puolen vuoden päästä siitä kun ostaja/ ostajat ovat muuttaneet pysyvästi asuntoon ja käyttävät sitä pysyvään asumiseen edelleen. Vuoden 2006 alusta vanhojen talojen ja vanhojen osakkeiden osalta ehtona on, että jälkeen tehtyihin kauppoihin maksetaan avustus ostajille, jotka muuttavat muualta Karijoen kuntaan. Tupaantuliaislahjaa myönnetään myös alle 35 vuotialle paikkakuntalaiselle ensiasunnon ostajalle (tulkinta nuoremman puolison iän mukaan). Kunnanhallitus päättää myöntää Thor Malmille ja Tuulikki Malmille kummallekin euroa tupaantuliaislahjaa em. omakotitalon hankkimista varten. Vanha omakotitalo. Kunnanhallitus Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

15 64 45 TUPAANTULIAISLAHJA/JANNE TÖRMÄ. Janne Törmä on / kauppakirjoilla ostanut Lomatasanko RN:o 15:94 ( ) nimisen tilan Karijoen kunnan Alakylästä. Hakijat on ryhtynyt käyttämään omakotitaloa pysyvään asumiseen oman ilmoituksensa mukaan Em. henkilö hakee kunnan myöntämää tupaantuliaislahjaa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt ehdot Vanhojen omakotitalon/osakehuoneistojen osalta ehtona on, että ostajan/ostajien tulee hankkia koko asunnon omistus itselleen, kaikkien ostajien on käytettävä asuntoa pysyvään asumiseen eivätkä he ole aikaisemmin omistaneet osuutta ko. asunnosta. Lahja maksetaan aikaisintaan puolen vuoden päästä siitä kun ostaja/ ostajat ovat muuttaneet pysyvästi asuntoon ja käyttävät sitä pysyvään asumiseen edelleen. Vuoden 2006 alusta vanhojen talojen ja vanhojen osakkeiden osalta ehtona on, että jälkeen tehtyihin kauppoihin maksetaan avustus ostajille, jotka muuttavat muualta Karijoen kuntaan. Tupaantuliaislahjaa myönnetään myös alle 35 vuotialle paikkakuntalaiselle ensiasunnon ostajalle (tulkinta nuoremman puolison iän mukaan). Kunnanhallitus päättää myöntää Janne Törmälle euroa tupaantuliaislahjaa em. omakotitalon hankkimista varten. Vanha omakotitalo. Kunnanhallitus Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

16 65 46 ARAN:N PÄÄTÖS EHDOLLINEN VARAUS ERITYISRYHMIEN INVESTOINTIAVUSTUKSEN/ KORKOTUKILAINAN HYVÄKSYMINEN. Ara on antanut ehdollisen varauksen erityisryhmien investointiavustuksen myöntämiseen ja vuokraasuntojen rakentamisen korkotukilaivaksi hyväksymiseen. Päätös on saapunut Ehdollinen varaus on euroa investointiavustukseen ja euroa korkotukilainaan. Päätös merkitään tässä vaiheessa tiedoksi. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

17 66 47 Pykälä nähtävänä kunnanvirastossa.

18 67 48 TOIMINTOJEN SEURANTA/ SELVITYS KUNNANHALLITUKSELLE. Tarkoituksena on, että kunnan edustaja selostaa oleellisimmat edustamassaan organisaatiossa käsitellyt asiat. Käsittely: -Erkki Viitikko selvitti Suupohjan Seutuverkko Oy:n viime vuoden tilinpäätöstä ja yhtiön tilannetta. Merkittiin tiedoksi.

19 68 49 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN. Kokous katsottiin päättyneeksi klo Merkitään, että matkakorvausliite on pöytäkirjan liitteenä no 15. Valitusosoitus: Valitusosoitus on liitteenä no 16.

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 10/2015 KOKOUSAIKA 04.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 142 143 144 145 146 147 148

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 16/2013

KUNNANHALLITUS No 16/2013 115 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 16/2013 KOKOUSAIKA 22.08.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 230 231 232 233 75 234 76 235 77

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 PUHEENJOHTAJA JULKIPANO- TODISTUS

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 12.02.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2007 ASIA LIITE 66

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 14.11.2011, kello 18.00 19.08 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

76 Kunnanhallituksen kehittämisjaoston vaali / varajäsenten valinta. 77 Helsingissä sijaitsevien kunnan omistamien opiskelija-asuntojen käyttö

76 Kunnanhallituksen kehittämisjaoston vaali / varajäsenten valinta. 77 Helsingissä sijaitsevien kunnan omistamien opiskelija-asuntojen käyttö Mäntyharju Kokouskutsu 1 (19) Aika 10.08.2015, klo 17:00 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone Kalla Käsiteltävät asiat 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 72 Pöytäkirjan tarkastus 73 Talouden toteutuminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2015

KUNNANHALLITUS 7/2015 KUNNANHALLITUS 7/2015 Aika Maanantai 25.5.2015 klo 18.45 21.08 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2009. Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantai 09.03.2009 klo 18.00 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2009. Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantai 09.03.2009 klo 18.00 KÄSITELTÄVÄT ASIAT HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2009 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantai 09.03.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon yläsali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot