KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 15/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 15/2012"

Transkriptio

1 51 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 15/2012 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no ,72 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Ilmoitusasiat. Maaseutuhallinnon järjestäminen kunnissa. Lausunto Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärästä vuonna 2013 alkavalle toimikaudelle. ELY-keskuksen kysely taksilupien määrästä. Suupohjan koulutuskuntayhtymän lausuntopyyntö;jäsenkuntien maksuosuudet Suupohjan koulutuskuntayhtymän investointiohjelmaan Lausunto Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioehdotuksesta vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmaehdotuksesta Järjestyssääntö/Vuokratalo A,B,C. Asuntojen vuokrien tarkistus. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan valitseminen vuoden 2012 kunnallisvaaleja varten/täydennys. Vuokrasopimus Isojoen-Karijoen 4H-yhdistys/Sopimuksen muutos. Pykälä nähtävänä kunnanvirastossa. Pykälä nähtävänä kunnanvirastossa. Kokouksen päättäminen. PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Karijoen kunnanvirastossa Merk. Arja Harjunpää Viljo Kurvinen Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanjohtaja JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja Viljo Kurvinen, kunnanjohtaja

2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖS- VALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Kunnanhallituksen kokoonpano v : varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Arja Harjunpää,pj Elisa Yli-Hannula Timo Hautaviita, II-vpj. Arto Korkeamäki Soile Luoma, Mirja Peräsaari Erkki Viitikko Jari Eloranta Ahti Malm Seppo Mäki-Marttunen Jarmo Ohriluoma Carita Latikka Marjo Ylikärppä Sinikka Muurimäki Anne Niemelä,I-vpj Veli-Matti Niemelä. Kunnanvaltuuston puheenjohtajat: - puheenjohtaja Antti Seppälä, - I-varapuheenjohtaja Jukka Kohtala, - II-varapuheenjohtaja Kim Tasanko. Merkitään, että poissa oli Jarmo Ohriluoma, Arja Harjunpää, Timo Hautaviita ja Kim Tasanko. Samoin poissa oli Soile Luoma ja hänen tilalla hänen henkilökohtainen varajäsen Mirja Peräsaari. Poissa oli Anne Niemelä ja hänen tilalla oli hänen henkilökohtainen varajäsen Veli-Matti Niemelä. Hyväksyttiin, että hallintosihteeri Jenni Rankaviita osallistuu kokoukseen asiantuntijana. Kokouksen avasi vanhin hallituksen jäsen Mirja Peräsaari, joka yksimielisesti valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Kokous yksimielisesti todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN. Kunnanhallitus päättää valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (vuorossa Soile Luoma ja Timo Hautaviita). Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi yksimielisesti valittiin Erkki Viitikko ja Ahti Malm.

4 ILMOITUSASIAT. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi ja tyytyy seuraaviin päätöksiin: -Suupohjan koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Etelä-Pohjanmaan liitto, kulttuurilautakunnan kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, hallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Valtiovarainministeriö Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden vähentämisestä perusopetuksen aloittamiseen maksettavan rahoituksen johdosta vuodelle Karijoen osalta vähennys on 349 euroa. -Teuvan kunta, jätelautakunnan kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Etelä-Pohjanmaan liitto, maakuntahallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin. Merkitään, että kunnanhallituksen varajäsen Arto Korkeamäki saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo

5 55 Kunnanhallitus No 15/2012 Khall 222 MAASEUTUHALLINNON JÄRJESTÄMINEN KUNNISSA. No 18/2010 Maaseutuhallinnon toimintaympäristö on muuttunut muuttuu edelleen maatalouden rakennekehityksen ja kuntien palvelu- ja rakenneuudistuksen takia. Nyt tehdyllä lakiuudistuksella pyritään vastaamaan toimintaympäristön muutoksen tuomiin haasteisiin. Kunnat ovat hoitaneet tehtävät asianmukaisesti, mutta nykyjärjestelmä ei vastaa EY-lainsäädännön hallinto- ja valvontajärjestelmälle asettamia vaatimuksia. Uudistuksessa onkin kyse EU:n varojen asianmukaisen hallinnon takeista. Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä astui voimaan Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa edellyttää, että yhdellä kunnalla tai kuntayhtymällä yhteistoiminta-alueen sisällä on vastuu tehtävien hoitamisesta eli järjestämisvastuu. Kuntaa velvoitetaan perustamaan muiden kuntien kanssa maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi yhteistoimintaalue. Kunnissa hoidettavat maaseutuhallinnon tehtävät kootaan suurempiin yhteistoiminta-alueisiin, joissa toimii vähintään 800 maatalousyrittäjää. Työtehtäviä hoitaa uudessa organisaatiossa vähintään viisi henkilöä. Viiden henkilön tarve tulee hakemuksen käsittelyn, sitoumuskäsittelyn ja maksajaviranomais- sekä takaisinperintätehtävien eriyttämisestä. Kuntien on päätettävä yhteistoiminta-alueiden perustamisesta viimeistään ja asiaa koskeva sopimus on tehtävä viimeistään Toiminta uudella organisaatiolla olisi aloitettava viimeistään

6 56 Kunnanhallitus No 15/2012 Suupohjan alueella on maaseutuhallinnossa voimassa oleva vapaaehtoinen yhteistyösopimus. Tämä Isojoen, Karijoen, Kauhajoen ja Teuvan muodostama yhteistyöalue täyttää kooltaan ja henkilöstöltään uudelle yhteistoiminta-alueelle asetetut vaatimukset. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä hoitaa jo menestyksellä maatalouden lomituspalvelut ja olisi luonnollista keskittää kaikki maataloutta koskevat viranomaistehtävät saman organisaation alle. Kunnanhallitus päättää, että Karijoen kunta yhdessä Isojoen ja Teuvan kuntien sekä Kauhajoen kaupungin kanssa käynnistää neuvottelut yhteistoiminta alueen muodostamisesta. Neuvottelujen pohjana on, että tehtävät liitetään Suupohjan elinkeinotoimen ky:n hoidettavaksi. Karijoella tulee säilyä toimipiste, josta palveluja tarjotaan. Toiminnan aloitus on luontevinta kytkeä vaalikauden vaihtumiseen, jolloin toiminta käynnistyisi Kunnanhallitus nimeää neuvottelijat. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin. Neuvottelijoiksi yksimielisesti valittiin Terhi Röksä, Viljo Kurvinen, Timo Hautaviita ja Marita Tulensalo

7 57 Kunnanhallitus No 15/2012 Khall 49 Yhteistoiminta-alueen muodostamista koskeva neuvottelut käynnistyivät Kauhajoella Isojoen ja No 02/2011 Karijoen kuntien edustajien alustavana kanta oli, että toiminta käynnistyisi lain edellyttämässä muodossa Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän alaisuudessa. Kauhajoen kaupungin edustajien mukaan he käsittelevät asiaa ensimmäisen yhteispalaverin antamien kannanottojen perusteella. Kaupunginjohtajan alustava ajatus oli, että toiminta hoidettaisiin isäntäkunta pohjalta ja toiminnan aloitus voisi alkaa joko 2012 tai 2013 vuosien alussa.teuvan kunnan edustajien näkemyksen mukaan toiminta voisi alkaa 2012 joko isäntäkunnan tai elinkeinotoimen kuntayhtymän alaisuudessa. Seuraava yhteispalaveri päätettiin pitää Isojoella , kokous on siirretty Keskustellaan tilanteesta. Keskustelussa todettiin, että Karijoen kanta maataloushallinnon organisointiin, ajoitukseen ei ole muuttunut. Tehtävien siirtoa SEK:n yhteyteen puoltaa lisäksi se, että maataloushallinnon erikoisosaaminen ja paremmin ja tehokkaammin hyödynnettävissä elinkeinojen kehittämisessä. Marita Tulensalon varajäseneksi valittiin Urpo Paananen ja Timo Hautaviidan Erkki Viitikko

8 58 Kunnanhallitus No 15/2012 Khall 119 Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa on annettu (210/2010).Lain 16 :n 2 mom. No 07/2011 mukaan kunnan on tehtävä päätös yhteistoiminta-alueeseen liittymisestä viimeistään Kunnanhallitus päätti , että Karijoen kunta yhdessä Isojoen ja Teuvan kuntien sekä Kauhajoen kaupungin kanssa käynnistää neuvottelut yhteistoiminta-alueen muodostamisesta. Karijoen, Isojoen ja Teuvan kunnat sekä Kauhajoen kaupunki ovat neuvotelleet maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta, organisoinnista ym Teuvalla pidetyssä neuvottelussa sovittiin, että Karijoen, Isojoen ja Teuvan kunnat sekä Kauhajoen kaupunki muodostavat perustettavan yhteistoiminta-alueen. Neuvottelussa ei kuitenkaan päästy sopimukseen ym. seikoista, vaan niistä päätetään myöhemmin. Kunnanhallitus hyväksyy, että Karijoen, Isojoen ja Teuvan kunnat sekä Kauhajoen kaupunki muodostavat perustettavan yhteistoiminta-alueen. Perustettavan yhteistoiminta-alueen hallintomallista ym. seikoista päätetään myöhemmin. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin Khall 94 Yhteistoiminta-alueen käytännön toteutuksesta on neuvoteltu eri yhteyksissä, mutta kunnat eivät ole No 08/2012 päässeet asiassa yksimieliseen ratkaisuun.

9 59 Kunnanhallitus No 15/2012 Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Karijoen kunta päättäisi hyväksyä maaseutuhallinnon liittämisen Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän toiminnaksi alkaen. Perustelujen osalta viitataan edellä olevaan. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin Kvalt 15 Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhalli- No 02/2012 tuksen ehdotuksen. Pykälä tarkastettiin välittömästi Khall No 15/2012 Maa- ja metsätalousministeriö on kirjeellään Dnro 206/35/2012 Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunnilta sekä Kauhajoen kaupungilta antamaan lausuntonsa Suupohjan yhteistoiminta-alueen hallinnon järjestämisestä. Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa myös siihen, mikä kunta tulisi olla yhteistoiminta-alueen ns. isäntäkunta ja millä perusteella. Maa- ja metsätalousministeriön lausuntopyyntö on liitteenä no 66. Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunnat ovat esittäneet isäntäkunnaksi Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymää. Kauhajoen kaupunki haluaa itse toimia isäntäkuntana.

10 60 Kunnanhallitus No 15/2012 Lausuntona kunnanhallitus päättää esittää maa- ja metsätalousministeriölle, että maaseutuhallinto tulee sijoittaa Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän alaisuuteen. Tämä on alueen kuntien enemmistön näkemys. Tämä malli mahdollistaa maaseutuhallinnon ja maaseutuelinkeinojen kehittämisen liittämisen yhdeksi kokonaisuudeksi. Samalla maaseutuelinkeinojen kehittäminen ilman organisaatiorajoja tukee elinkeinojen kehittämistä kokonaisuutena ja näin maaseutuhallinnon erityisosaaminen pystytään hyödyntämään parhaalla tavalla. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä hoitaa myös alueen maatalouslomitusta. Näin keskeiset maatalousyrittäjien ja muiden maaseutuyrittäjien palvelut olisivat yhden organisaation vastuulla. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

11 LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN KÄRÄJÄOI- KEUDEN LAUTAMIESTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ VUONNA 2013 ALKAVALLE TOIMIKAUDELLE. Käräjäoikeuslain (581/1993) 7 :n mukaan kunnanvaltuusto valitsee käräjäoikeuden lautamiehet kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Nykyisten lautamiesten toimikausi päättyy, kun lokakuussa 2012 valittavat kunnanvaltuustot ovat valinneet uudet lautamiehet ja valinnat ovat tulleet lainvoimaisiksi. Käräjäoikeusasetuksen (582/1993) 13 :n mukaan käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa oikeusministeriö. Jos käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu useampia kuntia, oikeusministeriö vahvistaa kunkin kunnan alueelta valittavien lautamiesten lukumäärän ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen asukkaiden lukumäärän suhteessa. Jokaisesta kunnasta on kuitenkin valittava vähintään yksi lautamies. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden alueelta on aiemmin nimetty yhteensä 67 lautamiestä, joista 2 lautamiestä Karijoelta. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on arvioinut lautamiesten tulevan tarpeen kokonaismäärän sekä lautamiestarpeen kunkin kunnan osalta. Arviossa on huomioitu voimaan tuleva kuntaliitos. Käräjäoikeus on päätynyt 49 lautamiehen kokonaismäärään. Käräjäoikeusasetuksen 15 :n mukaan lautamiesten istuntojärjestys on vahvistettava siten, että kukin lautamies on pääsäännön mukaan istunnossa 12 päivänä kalenterivuodessa. Tällä pyritään säilyttämään lautamiesten istuntotuntuma ja motivaatio. Etelä-

12 62 Pohjanmaan käräjäoikeudessa lautamieskokoonpanossa ratkaistavat asiat ovat em. lainmuutoksesta johtuen vähentyneet enemmän kuin ennakoitiin ja niin merkittävästi, ettei tuohon istuntomäärään/lautamies ole päästy. Käräjäoikeus on arvioinut nyt, että 49 lautamiehen yhteismäärällä päästäisiin noin 9-12 istuntopäivään lautamiestä kohden kalenterivuodessa. Käräjäoikeusasetuksen 14 :ssä säädetään, että ennen lautamiesten lukumäärän vahvistamista tai muuttamista on käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluville kunnille varattava tilaisuus lausunnon antamiseen. Tähän viitaten Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus varaa tuomiopiirinsä kunnille tilaisuuden lausunnon antamiseen kunnasta vuonna 2013 alkavalle toimikaudelle valittavien lautamiesten lukumäärän osalta. Lausunto pyydetään toimittamaan käräjäoikeudelle viimeistään Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden lausuntopyyntö on liitteenä no 67. Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että Karijoen kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa esitettyyn käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärään. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

13 ELYKESKUKSEN KYSELY TAKSILUPIEN MÄÄRÄSTÄ. Valmistelija/Lisätiedot: Viljo Kurvinen p sähköposti: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa taksien riittävyydestä, esteettömän kaluston määrästä sekä taksipalvelujen laadusta alueellaan. Taksipalvelujen riittävyyden osalta pyydetään huomioimaan erityisesti sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet. Tietoa pyydetään myös siitä, kuinka monella on oikeus käyttää esteetöntä autoa.liikelaitoksen ilmoituksen mukaan Karijoella on oikeus käyttää esteetöntä autoa 13 henkilöllä. Tämän viestin liitteenä ovat edellisen taksilupien enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaiset kuntakohtaiset taksilupamäärät. Karijoella lupia on yhteensä 5 kpl, joista henkilöautot 4 kpl ja esteettömät 1 kpl. Lausunto tulee toimittaa mennessä. Jäljennös kirjeestä on esityslistan liitteenä 68. Lausuntona kunnanhallitus esittää: Karijoen kunnassa on tällä hetkellä taksilupia 5 kpl eli 1lupa n. 300 asukasta kohti. Lupamäärää tulee säilyttää nykyisellään. Kunnan väestörakenne on vanhusvoittoinen, yli 65-vuotiaiden osuus on n. 27 prosenttia. Julkista liikennettä vähän, lähinnä kouluvuoroja kouluaikoina. Kesällä julkinen liikenne olematonta, viikonloppuisin ei laisinkaan. Terveyskeskuksen vuodeosastopaikat sijaitsevat pääasiassa Kauhajoella, erikoissairaanhoitopalvelut hankitaan pääasiassa Seinäjoelta.

14 64 Keskustelun alussa esittelijä tarkensi ehdotuksen alkuosaa siten, että tiedon mukaan Karijoen kunnassa on tällä hetkellä taksilupia 6 kpl eli 1 lupa n. 250 asukasta kohti. Lupamäärä tulee säilyttää nykyisellään. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti hyväksyneen esittelijän ehdotuksen tarkennuksineen. Merkitään, että Arto Korkeamäki poistui kokouksen pykälän käsittelyn jälkeen klo

15 SUUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LAU- SUNTOPYYNTÖ; JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUU- DET SUUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN INVESTOINTIOHJELMAAN V Suupohjan koulutuskuntayhtymä on lähettänyt Karijoen kuntaan lausuntopyynnön, jossa koulutuskuntayhtymä pyytää kunnan lausuntoa liitteenä olevasta suunnitellusta rakennusinvestointien rahoitussuunnitelmasta vuosille Asia on ollut esillä pidetyssä jäsenkuntien keskeisessä neuvottelutilaisuudessa. Muistioon viitaten rakennusinvestointien kuntaosuuksien painopistettä ehdotetaan vaihdettavaksi vuosien 2013 ja 2014 kesken oheiseen liitteeseen merkityllä tavalla. Investointiohjelma on osa kuntayhtymän vuoden 2013 talousarviosuunnittelua, joten lausunnot pyydetään lähettämään mennessä. Suupohjan koulutuskuntayhtymän kokonaisinvestoinnit vuosina ovat vaihdelleet vuosittain n eurosta (v. 2005) euroon (v. 2009). Jäsenkuntien oman pääoman ehtoiset sijoitukset ovat olleet v sekä euroa ja vuosina euroa. Talousarviovuonna 2012 rakennusinvestoinnit ovat yhteensä n euroa ja jäsenkuntien oman pääoman ehtoiset sijoitukset euroa, josta Karijoen kunnan osuus n euroa. Käyttötalouden osalta on todettava, että oppilaiden mukana tulevat yksikköhinnat ovat riittäneet käyttötalouden kustannuksiin eikä kotikuntalaskutusta ole viime vuosina tullut.

16 66 Kuten muistiosta ilmenee, vuosien investointiohjelma sisältää suunnitellun navettainvestoinnin, jonka kokonaiskustannusarvio pihatto-, robotti- ja lypsyasemanavettana 64 lehmälle mitoitettuna pinta-alaltaan 1317 m2 on alustavasti n. 1 milj.euroa. Ko. hankkeesta tulisi neljänä vuotena jäsenkunnille maksuosuutta siten, että vuonna 2013 se olisi euroa, v euroa, v euroa ja v euroa. Karijoen kunnan osuus olisi v n euroa, v.2014 n euroa ja v n euroa ja v n euroa. Kuntien keskeisessä neuvottelussa nousivat esille mm. vaara yleisen koulutuksen vähentämisestä koko maakunnassa, alueen elinkeinorakenteen tukeminen kilpailutekijänä, valtakunnallinen luonnonvara-alan kasvu, ruokaseutukunta/ ruokamaakunta-imago sekä erityisesti Kauhajoelle tehdyt Atrian lihatalon merkittävät investoinnit (n. 40 milj.euroa). Keskustelussa tuli myöskin esille tulevaisuuden uhkakuvat ja nuorten siirtyminen koulutuksen kautta pois omasta seutukunnasta. Peruselintarviketuotantoon ja koulutukseen satsaaminen toisi alueen nuorille enemmän mahdollisuuksia jäädä alueelle. Luonnonvara- ja ympäristöalan koulutusta järjestetään Etelä-Pohjanmaalla tällä hetkellä kolmessa eri toimipisteessä: Sedun Ilmajoen oppilaitoksessa, Jamin Kurejoella ja Suupohjan ammatti-instituutin Kauhajoen oppilaitoksessa. Jamin luonnonvara- ja ympäristöalan koulutuksen kustannukset olivat v e/opiskelija ja laskua kustannuksissa oli vuodesta ,6 %,

17 67 Suupohjan koulutuskuntayhtymän osalta kustannukset olivat v e/opiskelija ja kustannuslaskua v oli -17,9 %, Sedun koulutuskuntayhtymässä kustannukset olivat v e/opiskelija ja kasvua v ,6 %. Luonnonvara-alan opiskelijakohtaiset kustannukset ovat huomattavasti toisen asteen keskimääräisiä kustannuksia korkeammat kaikissa Etelä-Pohjanmaan toimipisteissä. Toisaalta on otettava huomioon, että OKM:ltä saatu yksikköhinta on myöskin ko. alojen osalta korkea kattaen todellisista kustannuksista Suupohjan koulutuskuntayhtymässä 86 %, Sedussa 98 % ja Järviseudun koulutuskuntayhtymässä peräti 133 %. Toisen asteen opiskelijamäärien arvioidaan putoavan merkittävästi 5-10 vuoden sisällä kaikkien koulutuskuntayhtymien alueella, myös Suupohjassa. Myös aloituspaikkoja tultaneen koko alueelle vähentämään merkittävästi. Tästä seuraa se, että tulevaisuudessa saattaa tulla tilanne, jolloin luonnonvara- ja ympäristöalan koulutusta tullaan Etelä-Pohjanmaalla vähentämään siten, että ainakin yksi kolmesta toimipisteestä lakkautetaan. Siksi olisi erittäin tärkeätä Suupohjan tulevaisuuden kannalta ja erityisesti maatalouselinkeinon ja perustuotannon tulevaisuuden kannalta, että Suupohjan ammatti-instituutin luonnonvarayksikkö olisi kilpailukykyinen ja kustannustehokas mahdollisessa karsimistilanteessa. Suupohjan aluetta erityisesti pidetään Etelä-Pohjanmaalla merkittävänä elintarviketuotantoalueena viittauksena myöskin Atrian merkittävät investoinnit Kauhajoen teurastamoon.

18 68 Karijoen kunta pitää tärkeänä, että Suupohjan koulutuskuntayhtymän luonnonvara- ja ympäristöalan koulutusta on myös tulevina vuosina tarjolla Suupohjan alueen nuorille sekä jatkokoulutusta haluaville aikuisille ja että koulutusta kehitetään ja pidetään kilpailukykyisenä. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

19 Lausunto Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioehdotuksesta vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmaehdotuksesta Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus on kokouksessaan käsitellyt alustavasti vuoden 2013 talousarvioehdotusta sekä ehdotusta taloussuunnitelmaksi Perussopimuksen 17 :n 1-2 momenttien mukaan "Taloussuunnitelmaa vahvistettaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Talousarvio ja -suunnitelma tulee käyttötalouden osalta eritellä tehtävittäin ja investointien osalta hankkeittain. Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma mennessä." Maakuntavaltuusto hyväksyi vuosien taloussuunnitelman siten, että jäsenkuntien maksuosuuksia tarkistetaan 2,5 % vuosina 2013 ja 2014 ja että po. vuosien talousarviot laaditaan siten, että ne päätyvät 0 - tulokseen. Kuntien maksuosuudet perustuvat kuntien verotuloihin. Talousarvioon sisältyvän laskelman mukaan Karijoen kunnan maksuosuus pienenisi 0,68 % % ja olisi siten ,96. Lisäksi Karijoen osuus korkeakoulusäätiön kuntarahoitukseen 657,64 euroa. Lausuntopyyntö on lähetetty sähköisenä. Lausuntona kunnanhallitus päättää esittää, että ottaen huomioon kuntien vaikean taloustilanteen kustannusten kasvun osalta tulee pyrkiä 0-kasvuun. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

20 JÄRJESTYSSÄÄNTÖ/VUOKRATALO A,B,C. Kunnanvirastossa on päivitetty vuokratalojen järjestyssääntöä vastaamaan tämän hetken tarpeita ja tilannetta. Valmiina on sääntö Vuokratalo A,B ja C:n osalta. Myös muiden talojen sääntöjä ollaan päivittämissä. Merkitään, että ehdotus Vuokratalo A,B ja C järjestyssäännöksi on liitteenä no 69. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Vuokratalo A,B ja C:n järjestyssäännön liitteen no 69 mukaisesti. Sääntö tulee voimaan Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

21 ASUNTOJEN VUOKRIEN TARKISTUS. Vuokrasopimusten mukaan vuokria tarkistetaan elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti. Aravavuokriin sovelletaan niistä annettuja säännöksiä. Kiinteistökustannuksia ovat nostaneet erityisesti sähkö- ja lämpökustannusten voimakas nousu. Samoin kohonneet palkkakustannukset ja muut hoitokulut. Kunnanhallitus päättää tarkistaa asuinhuoneistojen vuokria kiinteistökustannusten nousun vuoksi seuraavasti lukien: 1. Vapaarahoitteiset asunnot: - perusindeksinä (elinkust.ind. 1951=100) elokuun 2011 indeksiluku (1815) ja tarkistusindeksinä elokuun 2012 indeksiluku (1865), tarkistus lähtien, 2. Aravahuoneistot: - korotetaan keskivuokria 0,15 /m2/kk Vuokratalo A,B,C, sekä 0,18 /m2/kk Vuokratalo I ja 0,21 /m2/kk Vanhustentalo (peruskorj.) Hoitomenovuokraan puolet, puolet pääomamenovuokraan. 3. Muut korvaukset: - vesimaksut +5 %, - saunamaksu 8 /henkilö/kk, - autokatos 12 /kk, - pihalla olevista autolämmityspylväistä peritään käyttäjältä sähkökorvausta 10 /kk joulu-helmikuulta. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

22 72 Kunnanhallitus No 11/2012 Kunnanhallitus No 15/2012 Khall 136 VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUN- NAN VALITSEMINEN VUODEN 2012 KUNNAL- LISVAALEJA VARTEN./TÄYDENNYS. Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallitus asettaa 1. Kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme ja 2. Laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Valinnassa tulee ottaa huomioon myös tasa-arvolain säännökset. Kunnanhallitus päättää valita vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan vuoden 2012 kunnallisvaaleja varten.

23 73 Kunnanhallitus No 11/2012 Kunnanhallitus No 15/2012 Kunnanhallitus yksimielisesti päätti valita seuraavat: Karijoen äänestysalueen vaalilautakunta: Varsinaiseksi jäseniksi: Soile Luoma, Mauno Metsä-, lehto, Kari Jeronen, Pentti Haaranoja ja Anna- Kaisa Nikkinen. Puheenjohtajaksi Soile Luoma ja varapuheenjohtajaksi Mauno Metsälehto. Varajäseniksi seuraavassa järjestyksessä (=järjestys, jossa he tulevat jäsenten sijaan): Sinikka Eloranta, Mauno Paunikallio, Marja-Leena Mäkikanto, Pentti Hakamäki ja Arja Lyly. Myrkyn äänestysalueen vaalilautakunta: Varsinaisiksi jäseniksi: Olli Tasanko, Kalevi Isoniemi, Sirkka Ojala, Juhani Yli-Valkama ja Irma Myllykangas. Puheenjohtajaksi Kalevi Isoniemi ja varapuheenjohtajaksi Juhani Yli-Valkama. Varajäseniksi seuraavassa järjestyksessä (=järjestys, jossa he tulevat jäsenten sijaan): Ilmari Ketola, Unto Kohtala, Paavo Viitasalo, Unto Rintala ja Pirjo H Sandberg. Vaalitoimikunta: (laitoksia ja kotiäänestystä varten): Varsinaisiksi jäseniksi: Esko Ahtela, Veikko Keto ja Ritva Riihiluoma. Puheenjohtajaksi Esko Ahtela ja varapuheenjohtajaksi Veikko Keto. Varajäseniksi seuraavassa järjestyksessä (=järjestys, jossa he tulevat jäsenten sijaan): Maila Ahtela, Kaisu Viitasalo ja Paavo Viitasalo.

24 74 Kunnanhallitus No 15/2012 Khall Karijoen äänestysalueen vaalilautakuntaan olisi valittava lisää varajäseniä, koska osa jäsenistä on ilmoittanut esteestään. Kunnanhallitus päättää valita Karijoen äänestysalueen vaalilautakuntaan lisää varajäseniä. Kunnanhallitus yksimielisesti päätti täydentää Karijoen äänestysalueen vaalilautakuntaa valitsemalla kolme varajäsentä lisää seuraavasti: sijalle 6. Sinikka Muurimäki, sijalle 7. Seppo Mäki-Marttunen ja sijalle 8. Antti Seppälä.

25 75 Kunnanhallitus No 13/2012 Khall 165 VUOKRASOPIMUS ISOJOEN-KARIJOEN 4H-YHDISTYS/SOPIMUKSEN MUUTOS. Kunnanhallitus on päättänyt entisen terveystalon tilojen käytöstä Karijoen 4H-yhdistyksen, MLL ja vanhustyön vastaavan sosiaalityöntekijän kesken. Karijoen 4H-yhdistys on runsas vuosi sitten yhdistynyt Isojoen 4H-yhdistyksen kanssa Isojoen-Karijoen 4H-yhdistykseksi. Tilojen käytöstä ei ole aikaisemmin tehty erillistä vuorasopimusta, on vain kunnanhallituksen päätös Päätöksen pohjalta on laadittu vuokrasopimus, joka on liitteenä no 58. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä no 58 olevan vuokrasopimuksen Isojoen-Karijoen 4H-yhdistyksen kanssa koskien ent. terveystalon eräiden tilojen vuokrausta. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin Khall 193 ELY-keskus edellyttää, että vuokrasopimus tulee olla määräaikainen pituudeltaan vähintään 10 vuotta. Kunnanhallitus päättää tarkistaa em. vuokrasopimusta liitteen no 70 mukaisesti.vuokra-aika alkaa ja päättyy Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

26 76 Kunnanhallitus No 15/ Pykälä nähtävänä kunnanvirastossa.

27 77 Kunnanhallitus No 15/ Pykälä nähtävänä kunnanvirastossa.

28 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN. Kokous katsottiin päättyneeksi klo Merkitään, että matkakorvausliite on pöytäkirjan liitteenä no 71. Valitusosoitus: Valitusosoitus on liitteenä no 72.

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2015 KOKOUSAIKA 17.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 26, 27 Kokouksen

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 09/2014 KOKOUSAIKA 17.06.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 92 93 94 95 96 97 46 98 99

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2014 KOKOUSAIKA 23.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 154 155 156 157 158 159 160

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 02/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 02/2012 18 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 02/2012 KOKOUSAIKA 16.02.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 12 13 14 15 16 17 18 19

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2010 Kokousaika 4.10.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2010 Kokousaika 4.10.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 5/2010 Kokousaika 4.10.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2012 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 09/2012 KOKOUSAIKA 11.06.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 105 106 107 108 37 109 38

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 KOKOUSAIKA 29.04.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 24 25 26 1 27 2 28 3 29

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 11/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 11/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 11/2015 KOKOUSAIKA 16.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 151 152 153 154 45 155 156

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2013 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 09/2013 KOKOUSAIKA 08.05.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 137 138 139 140 141 40 142

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto 1 Viranomainen KOKOUSKUTSU 3/2008 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA 9.12.2008 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Verkatehdas, Paasikiventie 2 Hämeenlinna, kokoushuone 1

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2012 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 10/2012 KOKOUSAIKA 28.06.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 116 117 118 119 42 120 43

Lisätiedot

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa HUMPPILAN KUNTA KUNNANHALLITUS 15/2012 KOKOUSAIKA Maanantai 13.8.2012 klo 18.00 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 169 170 171 172 Liite 18 173 Liite 19 174 175 176 Liite 20 177 Liite 21 178 179

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 07/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 07/2015 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 07/2015 KOKOUSAIKA 23.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 104 105 106 107 108 109

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2015 KOKOUSAIKA 10.09.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 188 189 190 191 192 56 193

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 15/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 15/2013 99 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 15/2013 KOKOUSAIKA 08.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 218 219 220 221 70 222

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 10.2.2016 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 10.2.2016 klo 9.00-15.00 Kokousaika 8.2.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 25 26 27 28 29 30 31 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Nuorten kesätyöpaikkatuki

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2011 Kirkkovaltuusto 24.08.2011 31

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2011 Kirkkovaltuusto 24.08.2011 31 24.08.2011 31 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 24. päivänä elokuuta 2011 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Eskelinen Sanna Haataja Markku Huttunen Markku Huuskonen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2013. KOKOUSAIKA 24.01.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2013. KOKOUSAIKA 24.01.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2013 KOKOUSAIKA 24.01.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11

Lisätiedot

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu.

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. -3, KV 30.5.2013 18:00 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. Huom!!!!! Kokouskin pidetään Niva-Kaijan koululla

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 8.8.2011, kello 17.00 17.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015 KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEO huoltoasema Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2012 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2012 KOKOUSAIKA 06.09.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Myrkyn koulu. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 58 166 167

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 17. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 17. Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 17 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Keskiviikko 22.12.2010 kello 17.00 18:00 Kunnanvirasto Markkola Juha-Matti Keskinen Irja Aho Pirjo Hellgren Jussi

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2012 69 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 05/2012 KOKOUSAIKA 03.04.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 50 51 52 53 17 54a 18 54

Lisätiedot

Pusa Leila ja Annala Tarmo

Pusa Leila ja Annala Tarmo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 16.02.2015 klo 17.00 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala Tarmo

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNNANVALTUUSTO 21.3.2011 2/2011

KOSKEN TL KUNNANVALTUUSTO 21.3.2011 2/2011 6 KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011 KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Aika: Maanantaina 21. päivänä maaliskuuta 2011 kello 19.00-19.35 Paikka: Kosken Tl kunnantalo, kunnanvaltuuston istuntosali 7 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 7/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 24.04.2007 kello 16.06-17.06 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 10/2014 KOKOUSAIKA 10.07.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 102 103 104 105 49 106 50

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00 Sivistyslautakunta 28.4.2015 43 Kokousaika 28.4.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013. Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien)

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013. Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien) KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013 KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien) KOKOUSPAIKKA Asialuettelo: Kirkon seurakuntasali, Pilpalantie 1, Loppi 1 Kokouksen

Lisätiedot

27.4.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

27.4.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 20.4.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 100 101 102 103 104 105 106 107 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Kunnanhallitus sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Kunnanhallitus sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 13.2.2012, kello 8.45 9.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelinkokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2015 Kirkkovaltuusto 18.5.2015. maanantaina 18. päivänä toukokuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2015 Kirkkovaltuusto 18.5.2015. maanantaina 18. päivänä toukokuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19. 18.5.2015 20 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA maanantaina 18. päivänä toukokuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.00 KYRÖNNIEMI, PAPPILA JÄSENET Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo

Lisätiedot

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS TAIVASSALON KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 1/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 1/2012 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 1/2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kaurila Matti Leino Jukka Leino Outi Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Siimar Mari, saapui 92 käsittelyn aikana Tanner-Penttilä Hannele

Kaurila Matti Leino Jukka Leino Outi Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Siimar Mari, saapui 92 käsittelyn aikana Tanner-Penttilä Hannele Yhtymähallitus 16.10.2013 111 Kokousaika 16.10.2013 klo 17.00 18.55 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Autio Markku Kaurila Matti Leino

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki -3, KV 14.11.2012 18:30 SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 14.11.2012 Esityslista 6/2012 -2, KV 14.11.2012 18:30

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone EVIJÄRVEN KUNTA Aika 29.3.2016 PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2016 KOKOUSAIKA 29.3.2016 klo 17.40 21.27 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 18.2.2016 19

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 18.2.2016 19 Perusturvalautakunta 19 Kokousaika Torstai Kokouspaikka Kunnanvirasto klo 18.00 Käsiteltävät asiat 19 20 21 22 23 24 25 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Sunnuntai 11.1.2015 klo 12.38 13.10

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Sunnuntai 11.1.2015 klo 12.38 13.10 TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika Sunnuntai 11.1.2015 klo 12.38 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakoti Läsnäolleet jäsenet Kauko Kenttä puheenjohtaja :t 1-4 Maija-Stiina Rahkonen

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 15/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 15/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 15/2015 KOKOUSAIKA 28.09.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 201 202 203 204 60 205 206

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 1

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 1 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 9.1.2014 klo 17.00 17.36 Isonkyrön

Lisätiedot

VALTUUSTO 2/2014. Sisällys

VALTUUSTO 2/2014. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 2/2014 ASIALISTA Aika: Keskiviikko 26.3.2014 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Helena Kinnunen

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012 50 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 04/2012 KOKOUSAIKA 22.03.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 37 38 39 40 41 13 42 43

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 14.3.2016

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 14.3.2016 KOKOUSAIKA Maanantai 14.3.2016 klo 18:00-19:25 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 62 63 64 65 Liite 12 66 67 68 69 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 13.10.2015 kello 18.00 19.33 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 4.12.2013 klo 18.00-18.40 Paikka Ravintola Kammari, Olos Asiat 111 Kokouksen avaaminen 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 113 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2009 Kirkkoneuvosto 9.1.2009 2 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2009 Kirkkoneuvosto 9.1.2009 2 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2009 Kirkkoneuvosto 9.1.2009 2 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2009 KOKOUSAIKA perjantaina 9. päivänä tammikuuta 2009 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA MUUT KUTSUTUT Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

Muiden kuntien kanssa kuntayhtymä voi tehdä sopimuksia vapaaehtoisten tehtävien hoidosta täyttä korvausta vastaan.

Muiden kuntien kanssa kuntayhtymä voi tehdä sopimuksia vapaaehtoisten tehtävien hoidosta täyttä korvausta vastaan. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjanmaan liitto -kuntayhtymä. Nimestä voidaan käyttää myös muotoa Pohjanmaan liitto.

Lisätiedot

23.6.2010, Riihikosken terveysasema, taloustoimisto

23.6.2010, Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Yhtymävaltuusto 09.06.2010 1 Kokousaika 09.06.2010 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, ruokasali Osallistujat Päätöksentekijät Antikainen Marita Sutki Mika Tanner-Penttilä Hannele Anttila

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 31.1.2012, kello 09.00 9.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelinkokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila

Lisätiedot

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Nahkuri (kokoushuone 2), 2. krs

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Nahkuri (kokoushuone 2), 2. krs KOKOUSKUTSU 2 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 20.11.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2015 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Nahkuri (kokoushuone 2), 2.

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 4. joulukuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 4. joulukuuta 2015 11/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 24. marraskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 27.10.2011, kello 18.00 20.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Jaakko Ilkan koulu Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 24.4.2012, kello 17.30 18.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 VALTUUSTO 1.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 VALTUUSTO 1.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 3 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 10/2011 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 20.10 Paikka Anjalan seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) ASIALISTA 1/2015 Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 3 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen sihteerin

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.9.2005 klo 18.15 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 84 85 86 87 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia Sosiaali-

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Lakeuden jätelautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 Kokousaika 15.11.2011, kello 18.00 19.20 Kokouspaikka Ilmajoen kunta, kunnanhallituksen kokoushuone, Ilkantie 18 Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 Kunnanhallitus 3.12.2015. Otsikko Sivu 168 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 Kunnanhallitus 3.12.2015. Otsikko Sivu 168 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PUOLANGAN KUNA PÖYÄKIRJA 5/05 AIKA 3..05 9:00 - :9 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSIELLY ASIA Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 3 PÄÄÖSVALAISUUDEN OEAMINEN 69 PÖYÄKIRJANARKASAJIEN VALINA

Lisätiedot

Kokousaika 23.5.2012 klo 17.00 18.44. Riihikosken terveysasema, ruokasali. Osallistujat

Kokousaika 23.5.2012 klo 17.00 18.44. Riihikosken terveysasema, ruokasali. Osallistujat Yhtymähallitus 23.05.2012 41 Kokousaika 23.5.2012 klo 17.00 18.44 Kokouspaikka Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Riihikosken terveysasema, ruokasali Vähä-Rahka Jouko Tanner-Penttilä Hannele

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 (10) A S I A L U E T T E L O: 135. Kokouksen avaus 136. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 137. Pöytäkirjantarkastajien valinta 138. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 8/2013 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Lisätiedot

VALTUUSTO 3/2012. Sisällys

VALTUUSTO 3/2012. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 3/2012 ASIALISTA Aika: Torstai 23.8.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali pöytäkirjantarkastajat: Kauko Mäntypuro ja Pauli Niemi yleisesti nähtävillä: tiistai

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Maaseutulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Maaseutulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Maaseutulautakunta sivu 1 Kokousaika 25.1.2011, kello 19.00-20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilmajoen kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nikkola

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 7 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 4.9.2008 klo 15.00 15.58 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.11.2011 klo 17.30-19.20 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Aika 22.1.2015 kello 18.30 18.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Läsnä Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli, varajäs. Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Kiukkonen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 20/2013

KUNNANHALLITUS No 20/2013 190 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 20/2013 KOKOUSAIKA 09.10.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 277 278 279 280 93 281 94 282 94a

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 25.11.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 2.12.2013-3.1.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen:

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: JÄÄLIIKUNTAKESKUS KARSTULA-AREENA OY:N TOTEUTTAMINEN Khall 113 17.05.2010 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: Jääliikuntakeskuksen

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 22/2013

KUNNANHALLITUS No 22/2013 494 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 22/2013 KOKOUSAIKA 07.11.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 301 302 303 304 305 104 306 307

Lisätiedot

Rakennuslautakunta 2/2012 20. 6. syyskuuta 2012 klo 18.30-19.23. Pirkko Räsänen Kalevi Juntunen. Osmo Korhonen. Pauli Vaittinen Olli Karttunen

Rakennuslautakunta 2/2012 20. 6. syyskuuta 2012 klo 18.30-19.23. Pirkko Räsänen Kalevi Juntunen. Osmo Korhonen. Pauli Vaittinen Olli Karttunen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Rakennuslautakunta 2/2012 20 nro sivu KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 6. syyskuuta 2012 klo 18.30-19.23 Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot