KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2013"

Transkriptio

1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 09/2013 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no ,44 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Ilmoitusasiat Kunnanvaltuuston kokouksen päätöksien laillisuuden tutkiminen ja päätös täytäntöönpanosta. Vuokrasopimus teollisuustontin vuokraamisesta Sahakangas RN:o 32:6 tilasta Karijoen kunnan Ylikylästä/ Vuokrasopimuksen tarkistus. Saliininkodin laajennus/urakkatarjousten käsittely. Saliininkodin laajennus/rakennesuunnittelutarjous. Saliinikodin laajennus/suunnitelmien ja kustannusten hyväksymishakemus. Lausuntopyyntö Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä suunnitelmakaudelle Kokouksen päättäminen. 227 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Karijoen kunnanvirastossa Merk. Timo Hautaviita Viljo Kurvinen Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanjohtaja JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja Viljo Kurvinen, kunnanjohtaja

2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖS- VALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Kunnanhallituksen kokoonpano v : varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Timo Hautaviita,pj Helena Parkkamäki Soile Luoma Salla-Maaria Yliviitala Erkki Viitikko,II-vpj Laura Rinne Terhi Röksä Petri Ahola Mirja Peräsaari Mikko Savolainen Seppo Tienhaara Jarmo Ohriluoma Marjo Ylikärppä Markku Leppinen Veli-Matti Niemelä,I-vpj Anne Niemelä. Kunnanvaltuuston puheenjohtajat: - puheenjohtaja Arja Harjunpää, - I-varapuheenjohtaja Jukka Kohtala, - II-varapuheenjohtaja Jaakko Järvenpää. Merkitään, että poissa oli Terhi Röksä, paikalla varajäsen Petri Ahola. Poissa kv II-vpj Jaakko Järvenpää. Hyväksyttiin, että Jenni Rankaviita osallistuu kokoukseen asiantuntijana. Kokous yksimielisesti todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN. Kunnanhallitus päättää valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (vuorossa Soile Luoma ja Erkki Viitikko). Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi yksimielisesti valittiin Soile Luoma ja Erkki Viitikko.

4 ILMOITUSASIAT. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi ja tyytyy seuraaviin päätöksiin: -Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, yhtymävaltuuston kokouksen esityslista. -Etelä-Pohjanmaan liitto, maakuntahallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, yhtymävaltuuston kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. -Kauhajoen kaupunki, ote kaupunginhallituksen pykälästä: Isojoen, Karijoen ja Teuvan kuntien ja Kauhajoen kaupungin yhteinen yhteistoiminta-alueen neuvottelukunta vuosille Kuntaliitto, Kuntapäivien kokousasiakirjat. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

5 KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖKSIEN LAILLISUUDEN TUTKIMINEN JA PÄÄTÖS TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA. Päätökset: 24 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 25 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 26 Lisäsopimukset vedenottamoalueiden vuokra-ajan jatkamisesta Karijoen kunta/oy Hartwall Ab. 27 Maanvuokra- ja maankäyttöoikeussopimus koskien tuulivoiman rakennussuunnittelua, rakennustoimintaa ja käyttöä; Karijoen kunta/02 Finland Oy. 28 Vuoden talousarvion toteutuminen. 29 Saliininkodin laajennus/pääpiirrustuksien hyväksyminen. 30 Muut mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat. 31 Kokouksen päättäminen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kunnanhallitus päättää todeta päätökset laillisiksi ja päättää panna ne täytäntöön. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

6 Kunnanhallitus No 02/2013 Kunnanhallitus No 09/ Khall 22 VUOKRASOPIMUS TEOLLISUUSTONTIN VUOKRAAMISESTA SAHAKANGAS RN:O 32:6 TILASTA KARIJOEN KUNNAN YLIKYLÄSTÄ/ VUOKRASOPIMUKSEN TARKISTUS. Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Viljo Kurvinen, puh sähköposti: Juha Mäki-Ketola ym. ovat halukkaat vuokramaan perustettavan yhtiön lukuun Sahakankaan teollisuusalueelta korttelista no 3 tontin, jolle on tarkoitus rakentaa vähintään 1900 m2:n suuruinen teollisuushalli perunan varastotilaksi. Määräala kuuluu Sahakangas RN:o 32:6 ( ) nimiseen tilaan. Määräalan suuruus on noin m2. Hallin rakentaminen on tarkoitus aloittaa kesän 2013 aikana ja saattaa se valmiiksi vuoden 2014 loppuun mennessä. Kunnanhallitus päättää vuokrata Juha Mäki-Ketolalle, Veli Yli-Hannulalle, Antti Länsimäelle, Jouni Alavillamolle, Ilkka Hautaviidalle, Petri Luomanirvalle ja Petri Pakkaselle perustettavan yhtiön lukuun noin m2:n määräalan Sahakangas RN:o 32:6 tilasta Karijoen kunnan Ylikylästä Sahakankaan teollisuusalueelta korttelista 3 teollisuushallin rakentamista varten ja hyväksyä aluetta koskevan maanvuokrasopimuksen sellaisena kuin se on liitteenä no 11. Merkitään, että Timo Hautaviita katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

7 233 Kunnanhallitus No 09/2013 Khall 141 Sopimuksen vuokra-aikaa on jatkettu 30 vuoteen ja ja lisätty siirtoa- ja kiinnitystä koskevat 8-9 kohdat. Lisäksi vuokra- ja lunastushinta on sidottu elinkustannusindeksiin viiden vuoden vuokra-ajan jälkeen. Vuokralaisena toimii nyt perustettu Pottulaari Oy niminen yhtiö. Kunnanhallitus päättää hyväksyä tarkistetun maanvuokrasopimuksen Pottulaari Oy:n kanssa sellaisena kuin se on liitteenä no 40. Merkitään, että Timo Hautaviita katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi Veli-Matti Niemelä. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin siten muutettuna, että muiden ehtojen kohdasta 1 poistetaan viimeinen lause. Muutos on korjattu liitteeseen no 40.

8 SALIINIKODIN LAAJENNUS/URAKKATARJOUS- TEN KÄSITTELY. Suunnittelutoimisto Mäkitalo Oy on laatinut Saliininkodin laajennuksen tarkistetut suunnitelmat. Laajennuksen kerrosala on 579 m2, huoneistoala 525,5 m2,tilavuus 2100 m3. Laajennuksessa huoneistoala 525,5 m2 jakaantuu: huoneiden pinta-ala 280,5 m2, käytävät ja olotilat 198,0 m2, sos.tilat 47 m2. Huoneita laajennukseen tulee 11 kpl (25,5 m2/ huone). Hankkeen toteuttamiseksi on pyydetty urakkatarjoukset rakennusurakasta, putkiurakasta, ilmastointiurakasta ja sähköurakasta. Selvitys urakkatarjouksista ym. on rakennustoimikunnan pöytäkirjoissa, jotka ovat liitteenä no 41. Alkuperäiset liitteineen ovat nähtävänä kunnanvirastossa. Rakennustoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että urakat annetaan edullisimman tarjouksen tehneelle yritykselle: Rakennusurakka Lemminkäinen Talo Oy Putkiurakka LVI-Kynnäs Oy Ilmastointiurakka Länsirannikon Ilmastointi Oy Sähköurakka LH-Sähkö Oy. Kunnanhallitus päättää antaa Salininkodin laajennuksen urakat rakennustoimikunnan ehdotuksen mukaisesti seuraaville: Rakennusurakka: -Lemminkäinen Talo Oy :00 (alv 0 %) Putkiurakka: -LVI-Kynnäs Oy :75 (alv 0 %)

9 235 Kunnanhallitus No 09/2013 Ilmastointiurakka: -Länsirannikon Ilmastointi Oy :00 (alv 0 %) Sähköurakka: -LH-Sähkö Oy :00 (alv 0 %). Hankintasopimus tulee voimaan erillisen kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Lisäksi sopimuksen tekemisen ehtona on, että ARA hyväksyy hanketta koskevat suunnitelmat ja kustannukset sekä myöntää hankkeella rahoituksen. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

10 SALIINIKODIN LAAJENNUS/RAKENNESUUN- NITTELUTARJOUS. Suunnittelutoimisto Mikko Mäkitalo Oy on pyytänyt tarjoukset Saliininkodin laajennuksen rakennesuunnittelusta tarjousta Insinööritoimisto Timo Latvalalta. Merkitään, että tarjous on liitteenä no 42. Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä no 42 olevan Insinööritoimisto Timo Latvalan tarjouksen Saliininkodin laajennuksen rakennesuunnitelusta. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

11 SALIINIKODIN LAAJENNUS/SUUNNITELMIEN JA KUSTANNUSTEN HYVÄKSYMISHAKEMUS. ARA:n ehdollisen varauspäätöksen mukaan suunnitelmien ja kustannusten hyväksymistä koskevat asiakirjat tulee toimittaa Ara:lle mennessä. Osapäätösvaiheen asiakirjat käsittää mm. hanketietojen, suunnitelmien, urakkalaskennan asiakirjoja, hankintaarvo-erittely, talousarvion sekä tonttia koskevat selvitykset. Asiakirjat esitellään kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyy ja päättää lähettää ARA:lle Saliinikodin laajennusta koskevat suunnitelmat ja kustannukset (osapäätösvaiheen asiakirjat) hyväksyttäväksi. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

12 LAUSUNTOPYYNTÖ ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ SUUNNITELMA- KAUDELLA Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä, puh Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen 16 :n mukaan Talousarviota ja -suunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntien esityksiä kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä suunnitelmakaudella Esitykset pyydetään mieluiten seuraavasti ryhmiteltynä: 1. Erikoissairaanhoidon järjestämistä ja kuntayhtymän toimintaa koskevat esitykset 2. Erikoissairaanhoidon ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon välistä palvelujen tuottamista sekä yhteistyötä koskevat esitykset 3. Taloutta ja kustannuskehitystä koskevat esitykset ja kannanotot. Kunnanhallitus päättää hyväksyä annettavaksi seuraavan lausunnon: 1-2. Erikoissairaanhoidon järjestämistä ja kuntayhtymän toimintaa koskevat esitykset sekä erikoissairaanhoidon ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon välistä palvelujen tuottamista sekä yhteistyötä koskevat esitykset Tavoite on turvata väestön palvelut siten, että arvioidaan palveluiden kokonaisuutta, missä ovat kuntien,

13 239 peruspalvelukuntayhtymien ja sairaanhoitopiirin palvelut yhdessä. Tavoite on, että palvelut muodostavat yhteistyössä toiminnallisen kokonaisuuden. Sairaanhoitopiirin tulee toiminnassaan ja toiminnan suunnittelussa ottaa huomioon kuntien ja seutukuntien resurssit ja tavoitteet palvelujen järjestämisessä. Palveluissa toivotaan vahvistettavan edelleen hoito- ja palveluketjuajattelua siten, että palvelurakenteessa ei tapahdu päällekkäistä toimintaa ja toisaalta turvataan riittävät ja oikea-aikaiset palvelut. Laadullisesti sairaanhoitopiirin toivotaan keskittyvän vaativimpaan osaan erikoislääkärijohtoista erikoissairaanhoitoa. Hoitoketjujen kehittämistä toivotaan jatkettavan Aksila-yhteistyössä. Yhteinen potilastietojärjestelmä Effican aluehaun muodossa on toiminut erittäin hyvin. Sähköiset konsultaatiot ovat lisääntyneet ja yhteistyö on lisääntynyt. Maakunnallinen ensihoito on käynnistynyt Suupohjan yhteispäivystyksen valmistuessa kesällä 2013 tavoite on tiivistää ensihoitohenkilöstön ja yhteispäivystyksen henkilöstön yhteistyötä, mistä on jo sovittu yhteistyöneuvotteluja. Ensihoidon resursseja toivotaan kehitettäväksi siihen suuntaan myös, että perushoitotapahtumat esim. nestehoidon aloitus voidaan toteuttaa palvelukodeilla ja tehostetussa kotihoidossa yhteistyössä Suupohjan päivystyksen ja sairaanhoitopiirin päivystyksen kanssa silloin, kun tämä on hoidollisesti järkevää. Tällöin vältytään potilaiden siirroista sellaisissa tilanteissa, että potilaan hoito voidaan toteuttaa hänen asuinpaikassaan. Terveyden edistäminen lähtee yksilön omasta elinympäristöstä ja terveyden edistämiseen lähipalveluissa on turvattava riittävät resurssit.

14 240 Sairaanhoitopiirin rooli on toimia asiantuntijana terveydenedistämisessä, mutta itse toiminnan tulee tapahtua alueelle hajautettuna. 3. Esitys koskien taloutta ja kustannuskehitystä Kuntien erikoissairaanhoidon menokehitys on viime vuosina ollut suurempaa kuin muiden hyvinvointipalveluiden kustannusten nousu. Sairaanhoitopiirin kustannusten nousu on sopeutettava kuntien taloustilanteeseen. Kokonaistaloudellisesti on tärkeätä, että myös perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa ja muilla kuntapalvelualoilla pystytään turvaamaan riittävät voimavarat hyvinvointipalvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen. Kunnat tulevat tarvitsemaan jatkuvasti lisää resursseja erityisesti vanhuspalvelujen turvaamiseen. Ensihoitopalveluiden lisääntyneitä kustannuksia toivotaan katettavan tehokkaalla päivystyksen palveluprosessilla ja kehittämällä kohteessa ja kotona toteuttavaa hoitoa. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN. Kokous katsottiin päättyneeksi klo Merkitään, että matkakorvausliite on pöytäkirjan liitteenä no 43. Valitusosoitus: Valitusosoitus on liitteenä no 44.

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 07/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 07/2015 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 07/2015 KOKOUSAIKA 23.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 104 105 106 107 108 109

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013 66 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2013 KOKOUSAIKA 04.07.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 196 197 198 199 64 200

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 16/2013

KUNNANHALLITUS No 16/2013 115 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 16/2013 KOKOUSAIKA 22.08.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 230 231 232 233 75 234 76 235 77

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2012 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 09/2012 KOKOUSAIKA 11.06.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 105 106 107 108 37 109 38

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 16/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 16/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 16/2014 KOKOUSAIKA 20.11.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 174 175 176 177 178 179 180

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 18/2013

KUNNANHALLITUS No 18/2013 146 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 18/2013 KOKOUSAIKA 05.09.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 250 251 252 253 254 255 256 257

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 20/2013

KUNNANHALLITUS No 20/2013 190 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 20/2013 KOKOUSAIKA 09.10.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 277 278 279 280 93 281 94 282 94a

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 04/2014 KOKOUSAIKA 17.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 38 39 40 41 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2015 KOKOUSAIKA 17.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 26, 27 Kokouksen

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 08/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 08/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 08/2015 KOKOUSAIKA 07.05.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 115 116 117 118 31 119 32

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 10/2015 KOKOUSAIKA 04.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 142 143 144 145 146 147 148

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 05/2015 KOKOUSAIKA 09.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 87 88 89 90 91 21 92 22 93

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 01/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 01/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 01/2015 KOKOUSAIKA 15.01.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 1/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 1/2012 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 1/2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012 50 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 04/2012 KOKOUSAIKA 22.03.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 37 38 39 40 41 13 42 43

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 19/2013

KUNNANHALLITUS No 19/2013 164 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 19/2013 KOKOUSAIKA 24.09.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 263 264 265 266 267 89 268 90 269

Lisätiedot

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS KOKOUSAIKA 13.02.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2015 70 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 03/2015 KOKOUSAIKA 19.02.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 32 33 34 35 36 37 38 39

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 21/2013

KUNNANHALLITUS No 21/2013 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 21/2013 KOKOUSAIKA 31.10.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 285 286 287 288 99 289 290 291 100 292

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 01/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 01/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 01/2013 KOKOUSAIKA 07.01.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 1 4 2 5 3 6 4 7 8

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 11/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 11/2012 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 11/2012 KOKOUSAIKA 09.07.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 129 130 131 132 133 134 135

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2012 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2012 KOKOUSAIKA 06.09.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Myrkyn koulu. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 58 166 167

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 16.55 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 21 Työjärjestyksen hyväksyminen 22 Kiinteistö

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 54. Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi 59

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 54. Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi 59 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 86 Kokousaika 29.9.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 53 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 54 Pöytäkirjantarkastajien valinta 55 Esityslistan

Lisätiedot