KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 08/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 08/2015"

Transkriptio

1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 08/2015 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no , 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Ilmoitusasiat. Sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta Karijoen kunnan tietoturvapolitiikka ja ohje. Lausunnon antaminen työryhmän mietinnöstä koskien käräjäoikeusverkoston kehittämistä. Vuokrasopimus teollisuushallin osan vuokraamisesta Sähkö-Haaramo Oy:lle. Tasekirjassa olevan konsernitaseen tunnusluvun korjaaminen. Liikelaitoskuntayhtymän talouden kuukausiseuranta / helmikuu Talousarvion toteutuminen Postimaksukoneen vaihto. Kokouksen päättäminen. PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Karijoen kunnanvirastossa Merk. Timo Hautaviita Jenni Rankaviita Kunnanhallituksen puheenjohtaja Hallintosihteeri JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja Viljo Kurvinen, kunnanjohtaja

2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖS- VALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Kunnanhallituksen kokoonpano v : varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Timo Hautaviita, pj Helena Parkkamäki Soile Luoma Salla-Maaria Yliviitala Erkki Viitikko, II-vpj Laura Rinne Terhi Röksä Petri Ahola Mirja Peräsaari Mikko Savolainen Seppo Tienhaara Jarmo Ohriluoma Marjo Ylikärppä Markku Leppinen Veli-Matti Niemelä, I-vpj Anne Niemelä. Kunnanvaltuuston puheenjohtajat: - puheenjohtaja Arja Harjunpää, - I-varapuheenjohtaja Jukka Kohtala, - II-varapuheenjohtaja Jaakko Järvenpää. Merkitään, että poissa oli Terhi Röksä ja hänen tilallaan oli hänen henkilökohtainen varajäsen Petri Ahola. Poissa oli Erkki Viitikko, joka saapui 117 :n käsittelyn kohdalla klo 19:02. Kokous yksimielisesti todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (vuorossa Terhi Röksä ja Mirja Peräsaari). Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petri Ahola ja Mirja Peräsaari.

4 ILMOITUSASIAT. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi seuraavaa: - Tarkastuslautakunnan kokouksen pöytäkirjan jäljennös. - Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksen pöytäkirjan jäljennös. - Oy Botniarosk Ab, Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. - Etelä-Pohjanmaan liitto, maakuntahallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. - Suupohjan koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

5 SOSIAALIASIAMIEHEN RAPORTTI VUODELTA Valmistelija/lisätiedot: Viljo Kurvinen, p sähköposti: Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 24 :n mukaan sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä antaa vuosittain selvitys kunnanhallitukselle. Karijoen kunta on lukien ostanut sosiaaliasiamiespalvelut Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymältä. Liite nro 31 Sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee sosiaaliasiamiehen raportin tiedoksi. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

6 KARIJOEN KUNNAN TIETOTURVAPOLITIIKKA JA OHJE. Valmistelija/lisätiedot: Viljo Kurvinen, p , sähköposti: Tietoturvapolitiikan avulla turvataan omalta osaltaan kunnan palveluiden laadukas ja turvallinen toteuttaminen. Se määrittelee yleisellä tasolla pitkäjänteisesti kunnan tietoturvallisuuden tavoitteet, vastuut ja toteutuskeinot. Tietoturvatyö on jatkuvaa toimintaa päivittäisessä työssä ja se on tärkeä osa kunnan toiminnan ja palveluiden laatua. Jokaisen kunnan henkilökuntaan kuuluvan velvollisuus on noudattaa tietoturvasta annettuja määräyksiä ja raportoitava esimiehelleen havaitsemistaan ongelmista. Tietoturvatyö tarkoittaa tietoturvallisuuden saavuttamiseksi tehtävien toimenpiteiden suunnittelua ja toteuttamista. Tämä kattaa tietojen turvaamisen menetelmät, välineet, toimenpiteet, määräykset, ohjeistuksen, koulutuksen, viestinnän, varautumista erilaisiin uhkatilanteisiin sekä sovittujen toimintatapojen noudattamista. Tietoturvallisuus tarkoittaa tietojenkäsittelyn turvaamista sekä tietojen turvallista käsittelyä. Tietoturvallisuuden tehtävänä on varmistaa palvelutoiminnassa ja päätöksenteossa tarvittavien tietojen eheys sekä estää luottamuksellisten tietojen pääsy ulkopuolisten käsiin.

7 204 Kunnanhallitus No 08/2015 Tietoturvatyön tavoitteena on turvata kunnan toiminnalle tärkeiden tietojärjestelmien ja tietoverkkojen toiminta sekä tietojen ja palveluiden saatavuus, estää tietojen ja tietojärjestelmien oikeudeton käyttö, tahaton tai tahallinen tietojen tuhoutuminen tai vääristyminen sekä minimoida aiheutuvat vahingot ja turvata kunnan jäsenten yksityisyyden suoja. Lisäksi on varauduttava normaaliajan toiminnan keskeyttäviin erityistilanteisiin sekä poikkeusoloihin. Merkitään, että Karijoen kunnan tietoturvapolitiikka ja ohje on liitteenä no 32. Se korvaa kunnanhallituksen hyväksymän tietoturvapolitiikan ohjeen. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä no 32 olevan Karijoen kunnan tietoturvapolitiikka ja ohjeen. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

8 LAUSUNNON ANTAMINEN TYÖRYHMÄN MIE- TINNÖSTÄ KOSKIEN KÄRÄJÄOIKEUSVERKOS- TON KEHITTÄMISTÄ. Oikeusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus käräjäoikeusverkoston jatkokehittämiseksi (OM 17/31/2014). Käräjäoikeusverkostoa on arvioitu kokonaisuutena, mistä syystä työryhmä ehdottaa muutoksia lähes kaikkien käräjäoikeuksien tuomiopiireihin tai toimipaikkoihin. Poikkeuksena tästä olisivat Ahvenanmaan, Helsingin, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais- Suomen käräjäoikeudet, joiden tuomiopiirit säilyisivät ennallaan. Työryhmä on päätynyt ehdottamaan kahta erilaista mallia käräjäoikeusverkoston jatkokehittämiseksi. Toisen mallin mukaan käräjäoikeuksia olisi 17 ja toisen mallin mukaan 14. Molemmat mallit noudattavat pääosin maakuntajakoa Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiopiirin aluetta lukuun ottamatta. Malleja ei ole asetettu keskinäiseen järjestykseen. Toisen mallin lähtökohtana on ollut asia- ja henkilöstömääriltään pienimpien käräjäoikeuksien sekä eräiden muiden käräjäoikeuksien yhdistäminen. Mallin mukaan käräjäoikeuksia olisi 17. Etelä-Pohjanmaa muodostaisi oman käräjäoikeutensa. Kanslia olisi Seinäjoella. Muut istuntopaikat lakkautettaisiin. Toinen malli taas vastaa pitkälti poliisin ja syyttäjän toimialueita. Joidenkin poliisi- ja syyttäjäpiirien alueilla toimisi kuitenkin edelleen useampia kuin yksi käräjäoikeus. Mallin mukaan käräjäoikeuksia olisi 14.

9 206 Pohjanmaan käräjäoikeuden piiriin kuuluisivat Etelä- Pohjanmaa, Keskipohjanmaa ja Pohjanmaa. Päätoimipaikka olisi Vaasassa. Hallinnolliset kansliat olisivat lisäksi Kokkolassa ja Seinäjoella. Muut istuntopaikat lakkautettaisiin. Kummankin mallin mukaan mm. Kauhajoen istuntopaikka lakkautuisi. Työryhmän mietintö on oikeusministeriön sivulla: /Files/OMML_14_2015_Karajaoik.pdf Ehdotus: Lausuntona kunnanhallitus päättää esittää oikeusministeriölle seuraavaa: Työryhmän esittämistä käräjäoikeusverkon malleista kunnanhallitus kannattaa mallia 17, jossa Etelä-Pohjanmaa säilyy omana käräjäoikeutena Seinäjoella. Alueen väestömäärä, noin asukasta, on riittävän suuri oman käräjäoikeuden säilyttämiseksi. Istuntopaikkojen osalta kunnanhallitus vaatii, että palvelujen saavutettavuuden kannalta Kauhajoen istuntopaikka on säilytettävä. Muutoin asiointiyhteydet muodostuvat kohtuuttomiksi, liikenneyhteydet julkisilla kulkuvälineillä ovat heikot, kesäisin ei laisinkaan. Tämä vaarantaa kansalaisten yhdenvertaisuuden palvelujen saatavuuden suhteen.

10 207 Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että koko käräjäoikeusuudistus tulisi miettiä uudestaan ja lähteä palvelujen kehittämisen näkökulmasta eikä palvelujen keskittämisen näkökulmasta, joka on usein johtanut palvelujen heikentymiseen ja kustannusten kasvuun. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

11 VUOKRASOPIMUS TEOLLISUUSHALLI II:N OSAN VUOKRAAMISESTA SÄHKÖ-HAARAMO OY:LLE. Merkitään, että jäljennös vuokrasopimuksesta on liitteenä no 33. Vuokrasopimus käsittää noin 345 m²:n suuruisen osan vuokraamisesta teollisuushalli II:sta ja noin 60 m²:n osan rakennettavasta kylmävarastosta Sähkö-Haaramo Oy:lle. Yhtiö käyttää tilaa sähköalan palvelujen tuottamiseen. Teollisuushalli II sijaitsee Kirkonkylän kaavaalueella Punninportti nimisen rakennuskaavatien varressa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää vuokrata noin 345 m²:n suuruisen osan teollisuushalli II:sta ja noin 60 m²:n osan rakennettavasta kylmävarastosta Sähkö-Haaramo Oy:lle sekä hyväksyä vuokrausta koskevan vuokrasopimuksen sellaisena kuin se on liitteenä no 33. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

12 TASEKIRJASSA OLEVAN KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUN KORJAAMINEN. Kunnanhallituksen hyväksymässä tasekirjassa sivulla 41 olevissa konsernitaseen tunnusluvuissa konsernin lainakanta (1000 euroa) todettu olevan 3066 ja konsernin lainat, euroa/asukas Lukuihin sisältyy virheellisesti pitkäaikaisessa vieraassa pääomassa olevat Muut Velat. Kun nämä poistetaan, ovat korjatut tunnusluvut seuraavat: - Konsernin lainakanta , 1000 euroa Konsernin lainat, euroa/asukas Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä tehtäväksi edellä mainitut korjaukset vuoden 2014 tasekirjaan sivulle 41. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

13 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TALOUDEN KUUKAUSI- SEURANTA / HELMIKUU 2015 Dnro D/250/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: taloussuunnittelija Anne Alavillamo, puh Johtokunta 41 Palvelusopimuksen mukaan liikelaitoskuntayhtymä raportoi yhteistoimintalautakunnalle palvelutilauksen ja talouden toteutumisesta kuukausittain. Palvelusopimuksessa talousarvion sitovuustasoksi on määritetty jäsenyhteisön kokonaistilauksen määrä. Suoritearviot ja tuotehinnat eivät ole sitovia. Talouden tasaisella toteutumalla olisi toteutuma helmikuun lopussa 16,67 %. Kirjanpidon toteutuma helmikuulta kunnan tuloslaskelmakaavan mukaisesti osoittaa euron ylijäämää seuraavasti: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä TA+muutos Toteutuma Tilanne Tuloslaskelma TA / 2015 Poikkeama Tot. % Myyntituotot ,2 % Maksutuotot ,7 % Tuet ja avustukset ,8 % Muut toimintatuotot ,4 % TOIMINTATUOTOT ,2 % Henkilöstökulut ,1 % Palvelujen ostot ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % Avustukset ,4 % Muut toimintakulut ,7 % TOIMINTAMENOT ,9 % TOIMINTAKATE ,2 % Rahoitustuotot ja kulut ,0 % VUOSIKATE ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,0 %

14 211 Ylijäämää selittää erityisesti palvelujen ostojen (pl. erikoissairaanhoito) ja kotitalouksille myönnettävien avustusten toteutuman alittuminen. Henkilöstökulujen toteutuma on alle tasaisen toteutuman, joten siltä osin alkuvuosi ei ole tuonut yllätyksiä. Poistot puuttuvat ja niiden kirjaaminen aloitetaan, kun tilinpäätös vuodelta 2014 on valmis. Esityslistan lisätietona on toteutumavertailu saakka. Kirjanpidon toteutumatietojen pohjalta on laadittu tuotteistuslaskelma huomioiden seuraavat toteutumaa ja ennustetta tarkentavat toimenpiteet: - Työterveyshuollossa on tammi-helmikuussa laskutettu yleismaksuja yhteensä euroa. Tuotteistuslaskelmassa yleismaksutulo jaetaan tasaisesti jokaiselle kuukaudelle ja huomioidaan toteutumakuukausien osuus. - Henkilöstöasioiden kustannuspaikalle on tuotteistuslaskelmassa lisätty talousarvioon perustuen /kk Kelan korvausta työntekijöiden työterveyshuollon kustannuksiin. - Omaishoidon toteutuma koskien omaishoitajille maksettavia palkkioita ja omaishoidontukea on jäljessä. Tuotteistuslaskelmaan on lisätty talousarvioon perustuen yhden kuukauden kustannukset omaishoidontuesta. - Valtiokonttorin sotainvalideja koskeva ennakko jaetaan Omaishoidon sotainvalidit -tuotteella jäsenkunnille vuoden 2014 tilityksen mukaisella % -jaolla. Osavuosiraportoinnin yhteydessä ennakot jaetaan toiminnoille vuoden 2014 tilityksen pohjalta. Esityslistan lisätietona on tuotteistuslaskentaan perustuva talouden toteutumaraportti helmikuulta Tehtyjen tarkennusten jälkeen tuotteistuslaskelma helmikuulta osoittaa euroa ylijäämää ja palvelualueittain ja jäsenkunnittain toteutuma on seuraava:

15 212 LLKY:n oma toiminta: Tuotteistuslaskelman Sosiaalipalvelut ja Hoidon ja hoivan toteutuma 02 /2015 velkaneuvonta yhteensä palvelut yhteensä Maksuosuudet TA / 2015 Tot.% Ylitys TA / 2015 Tot.% Ylitys Isojoki ,1 % ,5 % Karijoki ,7 % ,1 % Kauhajoki ,4 % ,5 % Teuva ,6 % ,8 % Yhteensä ,5 % ,8 % Tuotteistuslaskelman Ympäristöpalvelut LLKY:n oma toiminta toteutuma 02 /2015 yhteensä yhteensä Maksuosuudet TA / 2015 Tot.% Ylitys TA / 2015 Tot.% Ylitys Isojoki ,8 % ,4 % Karijoki ,8 % ,6 % -804 Kauhajoki ,8 % ,2 % Teuva ,8 % ,5 % Yhteensä ,8 % ,3 % Erikoissairaanhoito: Tuotteistuslaskelman Erikoissairaanhoito toteutuma 02 /2015 yhteensä Maksuosuudet TA / 2015 Tot.% Ylitys Isojoki ,6 % Karijoki ,6 % Kauhajoki ,4 % Teuva ,0 % Yhteensä ,9 % LLKY:n toiminta yhteensä: Tuotteistuslaskelman LLKY:n palvelut toteutuma 02 /2015 yhteensä Maksuosuudet TA / 2015 Tot.% Ylitys % Isojoki ,2 % ,5 % Karijoki ,6 % ,1 % Kauhajoki ,9 % ,2 % Teuva ,0 % ,7 % Yhteensä ,5 % ,2 %

16 213 LLKY:n oma toiminta: - Sosiaalipalveluiden ylitys on Lasten/nuorten laitoshuollon kustannukset ovat ylittyneet merkittävästi heti alkuvuodesta Kauhajoen (n ) ja erityisesti Teuvan osalta (n ). Palvelukeskus Trillan pajojen ja projektien ylitys selittyy myyntituottojen sekä työllistämistukien ja avustusten toteutuman alittumisella (n ). - Hoidon ja hoivan palveluissa alitus on Tätä selittää henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen alittuminen erityisesti osastotoiminnassa, palveluasumisessa ja kotihoidossa tuoden säästöä erityisesti Kauhajoelle ja Teuvalle. - Ympäristöpalvelut ovat talousarviossa, ylitys Oman toiminnan alitus on yhteensä Erikoissairaanhoito: - Erikoissairaanhoidon toteutuma näyttää huomattavaa ylitystä Kauhajoelle (n ) ja alitusta Teuvalle (n ). Erikoissairaanhoidon ylitys on yhteensä LLKY yhteensä ja kuntakohtainen toteutuma: LLKY:n toiminnan ylijäämä jakautuu jäsenkunnittain - Isojoki alitusta , selittyy pääosin erikoissairaanhoidon alituksella - Karijoki alitusta , selittyy erikoissairaanhoidon alituksella - Kauhajoki ylitystä , selittyy erikoissairaanhoidon ylityksellä, jota oman toiminnan alitus kompensoi - Teuva alitusta , selittyy pääosin erikoissairaanhoidon alituksella. Talouden toteutumaraportti kertoo lisäksi toteutuneet suoritemäärät ja tuotehinnat. Ennuste koko vuoden toteutumasta perustuu tasaisen toteutuman olettamaan, joten sen luotettavuus alkuvuonna on vielä melko heikko. Oman pesulatoiminnan palveluiden tuotteistusperiaatteet: Johtokunta on päättänyt käynnistää pesulatoiminnan LLKY:n omana toimintana. Pesulatoiminta sijoittuu Palvelukeskus Trillan yhtenä työpajana sosiaalipalveluiden palvelualueelle.

17 214 Pesulapajan toiminta perustuu pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon, mutta LLKY:n palvelutuotannossa pajan tehtävä on pesulapalveluiden tuottaminen omille toimintayksiköille. Pesulatoiminta kuuluu siten tuotteistuslaskennassa yhteisiin jaettaviin kustannuksiin, kuten laboratorio, röntgen, välinehuolto, lääkekeskus ja keskusvarasto. Pesulatoiminnan kustannukset katetaan työllistämistuilla ja sisäisellä myynnillä, mutta jos toiminta tuottaa jaettavaa yli- tai alijäämää, jaetaan nettokustannukset kyseisiä palveluja käyttävien yksiköiden kesken talousarviossa pesulapalveluihin varattujen määrärahojen suhteessa. Helmikuun talouden toteutumaraportissa pesulapalveluiden nettokustannus (aloituskustannuksia 800 euroa) on vyörytetty edellä esitetyn tuotteistusperiaatteen mukaisesti. Esimiehiltä on pyydetty alustavia tietoja maaliskuun osalta ja näistä informoidaan johtokuntaa helmikuun tietojen käsittelyn ohella. Taloussuunnittelija Anne Alavillamo on asiantuntijana asian käsittelyssä. Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi helmikuun 2015 talouden toteutuman ja päättää saattaa sen yhteistoimintalautakunnalle tiedoksi. Johtokunta päättää, että pesulapaja kuuluu tuotteistuslaskennassa sosiaalipalveluiden yhteisiin jaettaviin kustannuksiin ja sen nettokustannukset jaetaan kyseisiä palveluja käyttävien yksiköiden kesken. Käsittely: Taloussuunnittelija Anne Alavillamo oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen

18 215 Khall 123 Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi Llky:n talousarvion toteutumisen Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

19 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Viljo Kurvinen, puh sähköposti: karijoki.fi Merkitään, että jäljennös vuoden 2015 talousarvion toteutumisesta ajalta liitteenä no 34. Talousarvion arvioiduista toimintatuloista 1,2 milj. eurosta on kertynyt 0,346 milj. euroa eli 28,3 %. Toimintakulut em. aikana 3,059 milj. euroa arvioidusta 9,6 milj. eurosta, eli käyttö 32,0 % arvioidusta. Vuosikate 0,235 milj. euroa. Toteutumassa llky:n menot on kirjattu talousarvion mukaisena. Toteutumasta puuttuu tammi-huhtikuulle kuuluvia menoja, arviolta noin euroa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi vuoden 2015 talousarvion toteutumisen liitteen no 34 mukaisesti. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

20 POSTIMAKSUKONEEN VAIHTO. Pitney Bowes Oy on tehnyt tarjouksen postimaksukoneen vaihdosta lähtien. Nykyinen sopimus on tehty 5 vuodeksi, alkaen Nykyisen koneen vuokra on 509 euroa/ 6 kk, alv 0 %. Lisäksi latauspalvelumaksut, hinnastopäivitykset. Pitney Bowes tarjoaa koneen vaihtoa DM1 10i koneeseen, vuokra premium+ käyttösopimuksella 79 euroa/kk, sopimuskausi 60 kk. Asennuspaketti 249. Tilejä koneeseen tulee 25 kpl. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Pitney Bowes Oy:n postimaksukoneen vaihtamisen DM110i postimaksukoneeseen tarjouksen mukaisesti. Sopimusaika 60 kk. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

21 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN. Kokous katsottiin päättyneeksi klo 20:20. Merkitään, että matkakorvausliite on pöytäkirjan liitteenä no 35. Valitusosoitus: Valitusosoitus on liitteenä no 36.

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 10/2015 KOKOUSAIKA 04.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 142 143 144 145 146 147 148

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013 66 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2013 KOKOUSAIKA 04.07.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 196 197 198 199 64 200

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 05/2015 KOKOUSAIKA 09.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 87 88 89 90 91 21 92 22 93

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 16/2013

KUNNANHALLITUS No 16/2013 115 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 16/2013 KOKOUSAIKA 22.08.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 230 231 232 233 75 234 76 235 77

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012 50 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 04/2012 KOKOUSAIKA 22.03.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 37 38 39 40 41 13 42 43

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 20/2013

KUNNANHALLITUS No 20/2013 190 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 20/2013 KOKOUSAIKA 09.10.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 277 278 279 280 93 281 94 282 94a

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 04/2014 KOKOUSAIKA 17.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 38 39 40 41 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2015 70 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 03/2015 KOKOUSAIKA 19.02.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 32 33 34 35 36 37 38 39

Lisätiedot

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS KOKOUSAIKA 13.02.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 1/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 1/2012 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 1/2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 01/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 01/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 01/2013 KOKOUSAIKA 07.01.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 1 4 2 5 3 6 4 7 8

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 16.55 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 6 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 12.5.2009 klo 14.00 15.17 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 279 Kunnanhallitus 24.8.2015 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 279 Kunnanhallitus 24.8.2015 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 278 Kokousaika 24.8.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 5 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 14.4.2009 klo 15.00 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Valtuusto 16.12.2014. Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Valtuusto 16.12.2014. Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (38) Aika 12.05.2015, klo 17:00-18:13 Paikka Mäntyharjun kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2013

KUNNANHALLITUS 5/2013 KUNNANHALLITUS 5/2013 Aika Maanantai 15.4.2013 klo 18.00 22.33 tauko 20.10 20.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 1.6.2015 klo 18.15 20.15 Isonkyrön

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 4/2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 KOKOUSAIKA Torstai 27.6.2013 klo 18.30 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 141 1 52 Tarkastuslautakunnan 2012

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 1.4.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 1.4.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 1.4.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 83 Tilikauden 2013 tilinpäätös, allekirjoitus... 2 Pykälän liite: Tilikauden 2013 tilinpäätös, tasekirja... 4 84 Yhteistoimintamenettelyn

Lisätiedot