KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 16/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 16/2014"

Transkriptio

1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 16/2014 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no , 78 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Ilmoitusasiat. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä/vuoden 2015 talousarvion raami/laatimistilanne. Edustajien valitseminen Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokoukseen. Kunnanvaltuuston kokouksen päätöksien laillisuuden tutkiminen ja päätös täytäntöönpanosta. Seppeleen laskija/itsenäisyyspäivänä. Lakiakangas II tuulivoimapuiston osayleiskaava/ Kristiinankaupungin lausuntopyyntö. Henkilökunnan jouluateria. Kirjastovirkailijan toimi. Liikelaitoskuntayhtymän talouden kuukausiseuranta/ Syyskuu Puutavaran myynti. Eräiden saatavien poistaminen. Llky:n tilojen vuokrasopimuksen muutokset. Saliininkodin laajennuksen asukasvalinnat. Kokouksen päättäminen. PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Karijoen kunnanvirastossa Merk. Timo Hautaviita Jenni Rankaviita Kunnanhallituksen puheenjohtaja Hallintosihteeri JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja Viljo Kurvinen, kunnanjohtaja

2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖS- VALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Kunnanhallituksen kokoonpano v : varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Timo Hautaviita, pj Helena Parkkamäki Soile Luoma Salla-Maaria Yliviitala Erkki Viitikko, II-vpj Laura Rinne Terhi Röksä Petri Ahola Mirja Peräsaari Mikko Savolainen Seppo Tienhaara Jarmo Ohriluoma Marjo Ylikärppä Markku Leppinen Veli-Matti Niemelä, I-vpj Anne Niemelä. Kunnanvaltuuston puheenjohtajat: - puheenjohtaja Arja Harjunpää, - I-varapuheenjohtaja Jukka Kohtala, - II-varapuheenjohtaja Jaakko Järvenpää. Merkitään, että poissa oli Soile Luoma ja hänen tilalla oli hänen henkilökohtainen varajäsen Salla-Maaria Yliviitala. Poissa olivat myös Veli-Matti Niemelä sekä kunnanvaltuuston I-vpj Jukka Kohtala. Kokous yksimielisesti todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN. Kunnanhallitus päättää valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (vuorossa Terhi Röksä ja Mirja Peräsaari). Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi yksimielisesti valittiin Terhi Röksä ja Mirja Peräsaari.

4 ILMOITUSASIAT. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi seuraavaa: - Eskoon Sosiaalipalvelujen kuntayhtymän yhtymävaltuuston esityslista. - Etelä-Pohjanmaan liitto, maakuntahallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. - Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, yhtymävaltuuston kokouksen esityslista. - Pohjanmaan Pelastusalan liitto ry, kokouskutsu Suupohjan koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirjajäljennös. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

5 Kunnanhallitus No 11/2014 Kunnanhallitus No 16/ SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄ/VUODEN 2015 TALOUSARVION RAAMI/TALOUSARVION LAATIMISTILANNE. Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunta on kokouksessaan päättänyt pyytää kaupungin- ja kunnanhallituksia antamaan kuntakohtaisen raamin llky:n talousarvion laadinnan pohjaksi vuodelle Raami pyydetään antamaan mennessä. Raami määritellään tilinpäätökseen 2013 nähden. Karijoen kunnan maksuosuuksien kehitys llky:lle on ollut: - v tp euroa - v tp euroa - v tp euroa - v tp euroa - v tp euroa - v ta euroa Maksuosuuden jakaantuminen erikoissairaanhoito ja llky:n muu toiminta Vuosi Maksuosuus/ 1000 euroa Maksuosuus jakaantuu Erikoissairaanhoidon osuus/ 1000 euroa 2009 TP TP TP TP TP TA 5498 Muu kuin erikoissair.hoito/ 1000 euroa

6 Kunnanhallitus No 11/2014 Kunnanhallitus No 16/ Maksuosuuden kehitys v (v. 2009=100) Vuosi Maksuosuus/ 1000 euroa Maksuosuus jakaantuu Erikoissairaanhoidon osuus/ 1000 euroa 2009 TP TP TP TP TP TA 135 Muu kuin erikoissair.hoito/ 1000 euroa Kunnan maksuosuus on vuodesta 2009 vuoteen 2013 nousut 1,433 M eli 35 %. Vastaavana ajanjaksona verotulot ja valtionosuudet ovat kasvaneet yhteensä n. 0,7 M eli n. 9 %. Verotuloihin sisältyy veroprosentin korotukset. Kun otetaan huomioon nykyinen taloustilanne, valtionosuuksiin ensi vuodelle tulevat lisäleikkaukset, suunniteltu valtionosuusuudistus, varaa menojen kasvattamiselle ei ole. Talousarvion laatimisohjeissa kunnanhallitus on asettanut tavoitteeksi menojen vähentämisen yhdellä prosentilla kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Kunnanhallitus päättää esittää yhteistoimintalautakunnalle vuodelle 2015 Karijoen kunnan maksuosuudeksi euroa sisältäen perustoimeentulon valtionosuuden. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

7 Kunnanhallitus No 16/ Llky:n talousarvion valmistelutilanteen ( ) mukaan Karijoen asettama raami on ylittymässä n euroa. Peruspalvelujohtaja Erja Heikinniemi tulee kokoukseen selvittämään tämänhetkistä valmistelutilannetta. Kokouksessa. Erja Heikinniemi antoi kokoukselle selvityksen tilanteesta. Merkitään, että llky:n laskelman mukaan Karijoen asettama raami on ylittymässä n euroa. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen, että menoja on karsittava ja kustannusten nousun pienentämiseksi on tehtävä kaikki mahdolliset toimenpiteet.

8 EDUSTAJIEN VALITSEMINEN SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN. Valmistelija/Lisätiedot: kunnanjohtaja Viljo Kurvinen, puh , sähköposti Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään klo Käsiteltävät asiat: 1. Yhtymäkokouksen läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen 2. Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 5. Johtokunnan varajäsenen valinta toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi 6. Osavuosiraportti 1/2014, ensimmäisen neljän kuukauden toteutuminen 7. Osavuosiraportti 2/2014, kahdeksan kuukauden toteutuminen. 8. Tarkastuslautakunnan väliraportti liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2014 toiminnasta 9. Liikelaitoskuntayhtymän keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuodelle 2015 sekä suunnitelmavuosille Kuntalain mukaiset tilivelvolliset vuodelle Mahdolliset kiireelliset asiat 12. Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus Perussopimuksen 5 :n mukaan Karijoen kunta valitsee yhtymäkokoukseen kaksi edustajaa.

9 145 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokouksessa kuntaa edustivat seuraavat edustajat: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Jaakko Järvenpää Ahti Malm Anne Niemelä Carita Latikka Kunnanhallitus valitsee kaksi edustajaa ja varaedustajat Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokoukseen Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokoukseen valittiin Karijoen kunnasta seuraavat edustajat: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Ahti Malm Jaakko Järvenpää Anne Niemelä Carita Latikka

10 KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖKSIEN LAILLISUUDEN TUTKIMINEN JA PÄÄTÖS TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA. Päätökset: 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 38 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 39 Luottamushenkilöiden palkkiot vuodelle Talousarvion toteutuminen 10/2014, Muutos I. 41 Kiinteistöveroprosenttien hyväksyminen. 42 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle Muut mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat. 44 Kokouksen päättäminen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kunnanhallitus päättää todeta päätökset laillisiksi ja päättää panna ne täytäntöön päätösten saatua lainvoiman. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

11 SEPPELEEN LASKIJA/ ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ. Kunnanhallitus valitsee itsenäisyyspäivän seppeleen laskijan ja hänelle varahenkilön. Yksimielisesti valittiin Erkki Viitikko ja varahenkilöksi Arja Harjunpää.

12 LAKIAKANGAS II TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA/KRISTIINANKAUPUNGIN LAUSUNTOPYYNTÖ. Lakiakangas II tuulivoimapuiston alueelle tullaan suunnitelmien mukaan rakentamaan enintään 23 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloista 15 kpl sijaitsee Isojoen kunnan alueella ja 8kpl Kristiinan kaupungin alueella. Ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA-menettely) käytetyn tuulivoimalatyypin yksikköteho on noin 3 MW, jolloin Lakiakangas II tuulivoimapuiston kokonaisteho tulisi olemaan noin 69 MW. Lapväärtin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistojen hankealueet sijaitsevat lähimmillään noin kymmenen kilometriä Kristiinankaupungin keskustan kaakkoispuolella ja noin 12 kilometriä Isojoen taajaman luoteispuolella. Etäisyys rannikolle on noin kahdeksan kilometriä. Lakiakangas II tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueen koko on noin 1000 hehtaaria, josta Kristiinan kaupungin puolella alueen koko on noin 400 ha. Tuulivoimapuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, tuulivoimapuiston sähköasemasta, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta ilmajohdosta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä. Tuulipuistoalueet ovat pääosin yksityisessä omistuksessa ja CPC Finland Oy on tehnyt maanomistajien kanssa maanvuokrasopimuksen alueen vuokraamisesta yhtiön käyttöön.

13 149 Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistojen YVAmenettely käynnistyi huhtikuussa Etelä- Pohjanmaan ELY keskus on antanut lausunnon YVAselostuksesta EPOELY/17/07.04/2012). Huhtikuun 1. päivänä 2011 voimaan tulleen lakimuutoksen mukaan rakennuslupa tuulivoimalan rakentamiseen voidaan 137 :n 1 momentin estämättä myöntää, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Lakiakangas II tuulivoimapuiston osayleiskaavassa määrätään, että osayleiskaavaa voidaan 77a :n mukaisesti käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kaavaehdotus on kokonaisuudessaan liitteineen nähtävillä Kristiinankaupungin teknisen keskuksen kansliassa ja osoitteessa

14 150 Kaava-alue/Kristiinankaupunki Karijoen kunnalla ei ole huomauttamista Kristiinankaupungin Lakiakangas II tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

15 HENKILÖKUNNAN JOULUATERIA. Kunnanhallitus päättää, että kunta tarjoaa kunnan henkilökunnalle jouluaterian ti klo paikkana Prosintalo. Ruokailuun voivat osallistua myös SEK:n, llky:n ja Seinäjoen Pelastuslaitoksen Karijoella työskentelevät henkilöt, kunnanhallitus, kunnanvaltuusto. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

16 KIRJASTOVIRKAILIJAN TOIMI. Kirjasto- ja kulttuurilautakunta on päättänyt esittää kunnanhallitukselle, että Anna- Maija Haaranojan työsuhde muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Kunnanhallitus hyväksyy, että kirjastovirkailijan toimi (85 %) saadaan täyttää vakinaisesti. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

17 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TALOUDEN KUUKAUSISEURANTA/SYYSKUU Johtokunta : Valmistelija / lisätiedot: sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Lehtinen, puh , taloussuunnittelija Anne Alavillamo, puh , sähköposti Johtokunta 128 Palvelusopimuksen mukaan liikelaitoskuntayhtymä raportoi yhteistoimintalautakunnalle palvelutilauksen ja talouden toteutumisesta kuukausittain. Yhteistoimintalautakunta on tehnyt päätöksen, että tilauksen suoritearviot ja hinta vuonna 2014 ovat suuntaa antavia, eivät tilaajaa sitovia. Johtokunta on käsitellyt asian omalta osaltaan Esityslistan / asian lisätietona on vuoden yhdeksäs talousarvion toteutumaraportti. Vuoden 2014 talousarvion tilikauden yli-/alijäämätulos on 0. Syyskuun lopun alijäämä on kirjanpidon mukaan ,94 euroa. Jäsenkuntien sisäinen käyttö on kirjattu syyskuun loppuun saakka. Koko yhtymän osalta voidaan todeta, että toimintatulojen toteutuma on 74,8 % ja toimintakulujen toteutuma on 75,8 %. Talouden tasainen toteutuma saisi olla syyskuun lopussa 75,0 %. Työterveyshuolto on saanut laskutuksen ajantasalle EP-pottiin siirtymisen jälkeen. Muutamissa toiminnoissa tuloarvio on ollut ylimitoitettu, joten tulot jäävät alle talousarvion (ks. aikaisemmat talouden toteutuman käsittelyt). Toimintakulujen osalta henkilöstökulujen toteutuma on 77,7 %. osavuosiraportti 2 / 2014 tilannetta on selvitetty tarkemmin. Asiakaspalvelujen ostot ovat hiukan yli talousarvion, 75,3 %. Muiden palvelujen ostot ovat alle talouden tasaisen toteutuman, 73,0 %. Palvelujen ostot-tiliryhmän toteutumaprosentti on yhteensä 74,7 %.

18 154 Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän toteutuma on 67,9 %. Avustusten käyttö on yli talousarvion, 78,2 %. Muut toimintakulut ovat hiukan yli talousarvion, 75,3 %. Poistot on kirjattu syyskuun loppuun mennessä. Investoinnit ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä yhteensä ,22 euroa. Talouden toteutumaraportti: Sosiaalipalvelut LLKY:n alueella ajalla 1 9 /2014 oma toiminta / tuotteistetut palvelut ylittää / alittaa palveluittain talousarvion Maksuosuudet tuotteistettujen palvelujen osalta ylittävät talousarvion mm. Trillassa, kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnassa, Luppokodossa, Mäntyrinteessä ja Päivänsiivessä. Muun laskutuksen osalta (läpilaskutus) tasaisen toteutuman ylittää mm. lasten / nuorten laitoshoito 77,3 %, mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut 109,4 %, Isojoen kotikumpu 76,9 %, ja kehitysvammaisten erityispalvelut (Eskoo) 91,5 % sekä henkilökohtainen apu 102,4 %. Tasaisen toteutuman alittavat mm. päihdehuollon laitokset 28,6 %, päihdehuollon asumispalvelut 57,2 % ja Mikevan palveluasunnot 64,8 %. Toimeentulotuen toteutumaprosentti on 71,1 %. Jäsenkuntien maksuosuudet johtokunnan päätöksen tuotteistettujen palvelujen ja muun laskutuksen osalta on yhteensä velkaneuvonnan ja sosiaalipalvelujen osalta: TA / Tot. % 2014 Maksuosuudet yht ,3 % Isojoki ,2 % Karijoki ,2 % Kauhajoki ,8 % Teuva ,4 %

19 155 Hoidon ja hoivan palvelut LLKY:n alueella ajalla 1 9 /2014 oma toiminta / tuotteistetut palvelut ylittää / alittaa palveluittain talousarvion Polikliinisen toiminnan osalta yhteispäivystyksen lääkäri- ja hoitajasuoritteiden maksuosuuksien toteutuma on 75,2 % tuotteistetuissa palveluissa. Lääkärivastaanoton toteutuma on 82,1 % ja hoitajavastaanoton toteutuma on 81,0 %. Neuvolatoiminnan toteutumaprosentti on 70,0 %. Suun terveydenhuollon hammaslääkäri- ja suuhygienisti- sekä hoitajakäyntien toteutuma on yli tasaisen toteuman, 79,4 %. Hoitojonoja on purettu. Osastoiminnassa osastojen toteutuma tuotteistetuissa palveluissa ylittävät tasaisen toteutuman. Talouden toteutumaraportissa Lehtiharjun osastojen 2 ja 3 toiminnan päättymisen vaikutukset on jaettu kuntien maksuosuuksia laskettaessa tasaisesti jokaiselle kuukaudelle ja koko vuodelle. Ikäihmisten palveluiden osalta muistineuvolakäynnit ovat alle tasaisen toteutuman, 64,0 %. Muistineuvolakäyntien tilastointi on tarkentunut EP-pottiin siirtymisen jälkeen. Ikäihmisten päivätoiminnan toteutumaprosentti on 66,0 %. Kotihoidon toteutuma on alle talousarvion 71,9 %. Talouden toteutumaraportissa Karijoen vanhainkodin, Saliininkodin ja Lehtiharjun toiminnan muutosten vaikutukset on jaettu kuntien maksuosuuksia laskettaessa tasaisesti jokaiselle kuukaudelle ja koko vuodelle. Muun laskutuksen osalta hoitotarvikejakelu on yli tasaisen toteutuman, 85,3 %. Vanhusten tukipalvelun toteutumaprosentti on 69,0 % ja omaishoidon toteutunut läpilaskutus on alle tasaisen toteutuman, 72,7 %. Ikäihmisten palveluasumisen ostot ovat alle tasaisen toteutuman muissa yksiköissä paitsi Tuulikellossa, jossa toteutumaprosentti on 83,8 %.

20 156 Jäsenkuntien maksuosuudet tuotteistettujen palvelujen ja muun laskutuksen osalta on yhteensä hoidon ja hoivan palvelujen osalta: TA / Tot. % 2014 Maksuosuudet yht ,6 % Isojoki ,7 % Karijoki ,5 % Kauhajoki ,8 % Teuva ,4 % Ympäristöpalvelut Läpilaskutuksena kustannukset jaetaan sovitun mukaisesti asukasmäärän perusteella. Toteutumaprosentti on 63,3 %. Erikoissairaanhoito Läpilaskutuksena olevan erikoissairaanhoidon toteutumaprosentti on 76,3 %, jakautuen jäsenkunnille seuraavasti. TA / Tot. % 2014 Maksuosuudet yht ,3 % Isojoki ,5 % Karijoki ,4 % Kauhajoki ,2 % Teuva ,1 %

21 157 Talouden toteutumaraportti johtokunnan mukaisesti yhteensä: Oman toiminnan ja muun laskutuksen osalta liikelaitoskuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuudet yhteensä on: TA / Tot. % 2014 Maksuosuudet yht ,0 % Isojoki ,4 % Karijoki ,5 % Kauhajoki ,6 % Teuva ,5 % Koko vuoden osalta arvioituna maksuosuudet ylittävät talousarvion. Ylitys jakautuu jäsenkunnille seuraavasti: Ylitys 09/2014 TP-Ennuste 2014 Tot. % / 2014 Maksuosuudet yht % Isojoki ,4 % Karijoki ,4 % Kauhajoki ,4 % Teuva ,6 % Esityslistan lisätietona on talouden toteutumaraportti syyskuu 2014 sekä kirjanpidon toteutumavertailu saakka. Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi syyskuun 2014 lopun talouden toteutuman ja päättää saattaa sen yhteistoimintalautakunnalle tiedoksi. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen

22 158 Khall 184 Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi liikelaitoskuntayhtymän talouden kuukausiseurannan/syyskuu Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

23 PUUTAVARAN MYYNTI. Kunnan vuoden 2015 talousarvioehdotukseen on merkitty puutavaran myyntituloja euroa. Isojoen-Karijoen metsänhoitoyhdistys on laatinut leimausselosteen Niemi 20:01 tilalla olevasta leimikosta alaltaan 22,7 ha (harvennus 9,4 ha ja avohakkuu 13,3 ha), kokonaismäärä 3921 m3. Isojoen-Karijoen metsähoitoyhdistys on kunnan puolesta kilpailuttanut myytävän puutavaran. Tarjoukset on pyydetty Metsä Groupilta, UPM:ltä, Luvian sahalta, Isojoen Sahalta ja Westas Groupilta (Pihlavan Saha Oy/Raunion saha). Tarjouksia on jätetty kaksi: Isojoen Saha Oy ja Pihlavan Saha Oy. Tarjouksista on laadittu yhteenveto, joka on liitteenä no 75 leimausselosteineen. Yhteenvedon mukaan korkein tarjous on Isojoen Saha Oy:llä. Ehdotus kokouksessa. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti päättäneen hyväksyä korkeimman tarjouksen jättäneen Isojoen Saha Oy:n tarjouksen.

24 ERÄIDEN SAATAVIEN POISTAMINEN. Eräiden saatavien poistaminen: Kunnanhallitus päättää poistaa liitteessä no 76 mainitut saatavat tileistä ja perinnästä liitteessä mainitulla tavalla ja merkitsee tiedoksi saatavalistan per Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

25 LLKY:n TILOJEN VUOKRASOPIMUKSEN MUUTOKSET. Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän käytössä Karijoella olevat tilat: Vuokrauskohteet Kiinteistö Karijoen terveysasema 534 hm2 ( ) Vanhainkoti 473 hm2 Saliinikoti 591 hm2 Kunnanvirasto - sosiaalitoimisto 71 hm2 - terv-ymp.tsto 14 hm2 Myrkyn eläinlääkäriasema 252 hm2 (1/2) (Myrkyn eläinlääkäriaseman tiloihin vuokranantaja saa ottaa toisen eläinlääkärin vuokralle). Saliininkodin laajennus on otettu käyttöön lukien. Samalla Vanhainkoti on poistunut ja muutettu Saliininkodiksi. Laajennuksen vuokrattava ala 513 m2 (478,5 +sos.tilaa 34,5 m2). Llky on vuokraamassa ensi vuoden alusta Kiinteistö Oy Karijoen Hannunradissa olevaa entistä fysikaalisen hoitolaitoksen käytössä ollutta tilaa alaltaan 50 m2. Tila tulisi vanhusten päivätoiminnan käyttöön. Kunnanhallitus päättää hyväksyä lisättäväksi llky:n vuokrasopimukseen em. Saliininkodin laajennus ja ensi vuoden alusta lähtien Kiinteistö Oy Karijoen Hannunradissa oleva huoneisto no 3 tila kooltaan 50 m2.

26 162 Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti hyväksyneen Saliininkodin laajennuksen lisäämisen vuokrasopimukseen. Kiinteistö Oy Karijoen Hannunradissa olevan huoneiston osalta asia jätettiin pöydälle.

27 SALIININKODIN LAAJENNUKSEN ASUKAS- VALINNAT. Kunnanhallitus päättää hyväksyä asukasvalintojen osalta seuraavan: - asunnot on ns. jatkuvan haun piirissä, valinnan suorittaa Llky:n SAS-ryhmä, - valvonta suoritetaan jälkivalvontana, - Saliininkodin asukasvalinnoissa selvitetään aina, että hakija kuuluu erityistä tukea tarvitsevien ryhmiin, kuten muistisairaat, huonokuntoiset vanhukset jne. - asukasvalinnan perusteena on asiakkaan toimintakyky ja palveluasumisen tarve, - valinta suoritetaan Ara:n palveluasuntoja koskevien säännösten mukaan, - koska paikkakunnalla ei ole vapaarahoitteista palveluasumista tarjolla, hakija voidaan sijoittaa Ara:n tuella rahoitettuun palveluasuntoon hänen varallisuutensa määrästä riippumatta - tiedot toimitetaan kuntaan hallintosihteerille kahden kuukauden välein jälkikäteen, - lisäksi kunta voi tehdä tarvittaessa pistokokeen omaisia tarkastuksia valvoakseen, että Ara:n kriteerit täyttyvät. - asukkailta perittävä vuokra määräytyy Ara:n säännösten mukaisesti, alkuvuokra 13,95 /m2/kk. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

28 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN. Kokous katsottiin päättyneeksi klo 22:10. Merkitään, että matkakorvausliite on pöytäkirjan liitteenä no 77. Valitusosoitus: Valitusosoitus on liitteenä no 78.

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 10/2015 KOKOUSAIKA 04.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 142 143 144 145 146 147 148

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 19/2013

KUNNANHALLITUS No 19/2013 164 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 19/2013 KOKOUSAIKA 24.09.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 263 264 265 266 267 89 268 90 269

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013 66 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2013 KOKOUSAIKA 04.07.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 196 197 198 199 64 200

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 08/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 08/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 08/2015 KOKOUSAIKA 07.05.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 115 116 117 118 31 119 32

Lisätiedot

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS KOKOUSAIKA 13.02.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 21/2013

KUNNANHALLITUS No 21/2013 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 21/2013 KOKOUSAIKA 31.10.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 285 286 287 288 99 289 290 291 100 292

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 20/2013

KUNNANHALLITUS No 20/2013 190 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 20/2013 KOKOUSAIKA 09.10.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 277 278 279 280 93 281 94 282 94a

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 16/2013

KUNNANHALLITUS No 16/2013 115 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 16/2013 KOKOUSAIKA 22.08.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 230 231 232 233 75 234 76 235 77

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012 50 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 04/2012 KOKOUSAIKA 22.03.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 37 38 39 40 41 13 42 43

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 05/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 05/2015 KOKOUSAIKA 09.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 87 88 89 90 91 21 92 22 93

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 11/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 11/2012 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 11/2012 KOKOUSAIKA 09.07.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 129 130 131 132 133 134 135

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 04/2014 KOKOUSAIKA 17.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 38 39 40 41 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2015 70 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 03/2015 KOKOUSAIKA 19.02.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 32 33 34 35 36 37 38 39

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2012 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 09/2012 KOKOUSAIKA 11.06.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 105 106 107 108 37 109 38

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2015 KOKOUSAIKA 17.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 26, 27 Kokouksen

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 1/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 1/2012 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 1/2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 01/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 01/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 01/2013 KOKOUSAIKA 07.01.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 1 4 2 5 3 6 4 7 8

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 16.55 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 14 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 17.10.2011 klo 12.00 13.47 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 18.11.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 18.11.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 18.11.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 235 Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston osayleiskaava... 2 236 Koulukeskuksen teknisen työn hitsauskaasukaapin hankinta...

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Valtuusto 18.6.2014. Kokousaika 18.6.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Valtuusto 18.6.2014. Kokousaika 18.6.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Kokousaika 18.6.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 128 KOKOUSAIKA Maanantai 25.3.2013 kello 18.00 21.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 279 Kunnanhallitus 24.8.2015 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 279 Kunnanhallitus 24.8.2015 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 278 Kokousaika 24.8.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 16 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 30.12.2008 klo 13.00 14.25 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 13 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2009 klo 14.00 15.30 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 6 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 12.5.2009 klo 14.00 15.17 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot